Sunteți pe pagina 1din 5

Anexa 1

la Nota privind crearea rețelei de resurse educaționale


deschise

Fișa de identificare RED

Nume/prenume autor: Alexandru Mihai-Cristian

Denumirea resursei educaționale propuse: Baza tehnico-materială din


unitățile de cazare

Tema/scurtă descriere: produs care ajută în cunoașterea spațiilor din


unitățile de cazare, a dotării acestor spații unitățile de cazare.

Scopul materialului propus:


 didactic (de utilizat la clasă/cu elevii) □
 pentru elevi (de utilizat de către elevi) ■
 de documentare pentru cadre didactice □
 altele

Nivelul de învățământ/clasă: liceal

Aria curriculară/disciplina: Tehnologii/ Structuri de primire turistică

Material extracurricular: vizual

Competențe vizate:
- Descrierea elementelor bazei tehnico-materiale a unităților de cazare
- Verificarea existenței în unitățile de cazare a echipamentelor specifice
nivelului de clasificare
Fișă de lucru pentru elevi
Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Modulul: Structuri de primire turistică: Clasa: a IX-a

Baza tehnico-materială din unități de cazare

A Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.

1. Spațiile hoteliere dintr-un hotel sunt organizate în:


a. spații destinate clientelei și spațiile rezervate proceselor de producție și
administrative
b. spații administrative și spații de producție
c. spații rezervate proceselor de producție și spații administrative
0.5p

2. Spațiile de folosință comună interioare includ:


a. parcuri
b. recepția
c. garaje
0.5p

3. Camera cu pat dublu reprezintă:


a. spațiul în care lățimea patului este de minimum 90 cm
b. spațiul în care fiecare pat are lățimea de 90 cm
c. spațiul în care patul ale lățimne de minimum 160 cm
0.5p

4. Camera cu priciuri este destinată:


a. unei singure persoane
b. mai multor persoane
c. doar pentru două persoane
0.5p
B Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare !

1. Finisajele se referă la ..................... pereților, la tipul de pardosea folosite, la încălzire,


climatizare, iluminat; ele își pun amprenta asupra..............................clienților 1p
2. Holul hotelului trebuie să aibă ........................funcționale cu restaurantul clasic, barul
de zi, magazinele și cu ..............................de circulație pe verticală și orizontală. 1p

C Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat (A) sau fals (F)

1. Spațiul de cazare este compus din vestibul, baie, cameră propiu-zisă. 1p

2. Holul recepției reprzintă punctul cheie al circulației în hotel. 1p

D În coloana A sunt enumerate spațiile hoteliere, iar în coloana B denumirea exactă a


spațiului specific.
Asociaţi cifrele din coloana A şi literele din coloana B. 3 pct

A. spațiile holiere B. spațiul specific


1. spații de folosință exterioare a. recepția
2. spații de folosință interioare b. grădina
3. spații cu alte destinații c. piscină
4. spații de cazare d. restaurantul
5. spații de alimentație e. telemea de vacă
6. spații de producție f. bucătăria
7. spații anexe
8. spații tehnice

1 _____ 2 _____ 3 _____ 4 _____ 5 _____ 6 _____ 7 _____ 8 _____


Se acordă un punct din oficiu.

Baremul de notare

A Încercuiţi litera corespunzătoare răspunsului corect.


1. Spațiile hoteliere dintr-un hotel sunt organizate în:
a. spații destinate clientelei și spațiile rezervate proceselor de producție și
administrative
b. spații administrative și spații de producție
c. spații rezervate proceselor de producție și spații administrative
0.5p

2. . Spațiile de folosință comună interioare includ:


a. parcuri
b. recepția
c. garaje
0.5p

3. Camera cu pat dublu reprezintă:


a. spațiul în care lățimea patului este de minimum 90 cm
b. spațiul în care fiecare pat are lățimea de 90 cm
c. spațiul în care patul ale lățimne de minimum 160 cm
0.5p

4. Camera cu priciuri este destinată:


a. unei singure persoane
b. mai multor persoane
c. doar pentru două persoane
0.5p

B Completaţi spaţiile libere cu noţiunile corespunzătoare !

1. Finisajele se referă la aspectul pereților, la tipul de pardosea folosite, la încălzire,


climatizare, iluminat; ele își pun amprenta asupra confortului clienților . 1p

2. Holul hotelului trebuie să aibă legăturifuncționale cu restaurantul clasic, barul de zi,


magazinele și cu elementele de circulație pe verticală și orizontală. 1p
C Precizaţi în dreptul fiecărui enunţ dacă este adevărat (A) sau fals (F)

1. Spațiul de cazare este compus din vestibul, baie, cameră propiu-zisă. 1p (A)
2. Holul recepției reprzintă punctul cheie al circulației în hotel. 1p (A)

D În coloana A sunt enumerate grupele de legume , iar în coloana B legumele.


Asociaţi cifrele din coloana A şi literele din coloana B. 3 pct
A. spațiile holiere B. spațiul specific
1. spații de folosință exterioare a. recepția
2. spații de folosință interioare b. grădina
3. spații cu alte destinații c. piscină
4. spații de cazare d. restaurantul
5. spații de alimentație e. telemea de vacă
6. spații de producție f. bucătăria
7. spații anexe
8. spații tehnice

1- b 2- a 3- c 4- f 5- d 6- f 7- 8-

Se acordă un punct din oficiu.

S-ar putea să vă placă și