Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Nr.

1 Alexandria Avizat,
Profilul: SERVICII Director
Domeniul de pregătire de bază: TURISM ŞI ALIMENTAŢIE
Calificarea din domeniul de pregătire profesională: ospătar (chelner),
vânzător în unităţi de alimentaţie publică
Modulul: M 4. PROCESE DE BAZĂ ÎN ALIMENTAŢIE
Nr. de ore/an: IP = 32/an
Nr. ore/săptămână: IP: 1
Clasa: a IX-a F învăţământ profesional de 3 ani
Profesor: Ing. Cioplea Mihaela Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 3 la Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4457/5.07.2016 Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin ORDIN nr. 3.207 din 22 februarie 2019

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2021-2022
Nr. Săptămân Nr. Săptă Obs.
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini Conţinuturi ore a ore mâna
T T IP IP
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

6.3.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE/ 1 S1


6.1.1. Clasificarea 6.2.1. Verificarea
Manifestarea EVALUARE INIŢIALĂ
interesului in
dotarilor specifice echipamentelor,
identificarea si
spatiilor de productie utilajelor, aparatelor,
prezentarea
6.1.2. Descrierea vaselor si ustensilelor
corecta a
echipamentelor, necesare in productia Dotări specifice spaţiilor de
dotarilor din
utilajelor, culinara si de
spatiile de producţie culinară şi de
aparatelor,vaselor si patiserie – cofetarie.
productie din patiserie – cofetărie. 3 S2,
ustensilelor. 6.2.2. Impartasirea in
alimentatie, - Clasificarea dotărilor din
grupul de lucru a
cautand
S3, S4
informatiilor
oportunitati de
spaţiile de producţie: utilaje,
referitoare la dotarile aparate, vase şi ustensile.
imbunatatire a 3 S5, S6, S7
din spatiile de
propriilor - Caracteristicile constructive şi
productie.
cunostinte. funcţionale ale dotărilor din
spaţiile de producţie.
1
6.2.3. Verificarea 6.3.2. Dotări specifice spaţiilor de
pieselor de mobilier, Manifestarea servire. 2 S8, S9
6.1.3. Clasificarea a echipamentelor si interesului in
dotarilor specifice obiectelor de inventar identificarea si
- Clasificarea dotărilor din spaţiile
spatiilor de servire. necesare servirii prezentarea de servire: mobilier, echipamente şi
6.1.4. Caracterizarea consumatorilor. corecta a obiecte de inventar necesare servirii S10, S11,
mobilierului, 6.2.4. folosirea dotarilor din consumatorilor. 3 S12
echipamentelor si diferitelor surse de spatiile de - Caracteristicile constructive şi
obiectelor de inventar informare pentru servire, cautand
necesare servirii identificarea oportunitati de
funcţionale ale dotărilor din spaţiile
consumatorilor. noutatilor privind imbunatatire a de servire.
dotarea spatiilor de propriilor
servire. cunostinte.
6.2.5. Efectuarea Operaţii de ambientare a spaţiilor
operatiilor de
6.3.3. Asumarea de servire:
curatenie curente, de
aranjare a
responsabila a - Operaţii de curăţenie curente; 1 S13, S14
operatiilor pentru - Operaţii de aranjare a 1
mobilierului din
ambientarea salii
6.1.5. Descrierea dotare si de mobilierului din dotare şi de
de servire cu
operatiilor necesare completare a consolei
re3spectarea completare a consolei cu obiecte
crearii ambientului in cu obiecte de inventar de inventar necesare procesului
normelor de
vederea primirii necesare procesului
consumatorilor. de servire a
igiena, printr-o de servire a consumatorilor
implicare active
consumatorilor.
in echipele de
6.2.6. Participareala
lucru din unitatile
activitatile echipelor
de alimentatie.
de lucru din unitatile
de alimentatie.
6.3.4. Implicarea Materii prime şi auxiliare folosite
active si în alimentaţie:
6.2.7. Verificarea
responsabila in
6.1.6. Clasificarea materiilor prime
gestionarea
- Clasificarea materiilor prime şi S15, S16,
materiilor prime si vegetale si animale auxiliare folosite în alimentaţie; 2
corecta a
auxiliare utilizate in precum si a materiilor
stocurilor de - Materii prime vegetale;
alimentatie. auxiliare folosite in
6.1.7. Caracterizarea alimentatie.
materii prime S17
necesare in - Materii prime animale; 1
documentelor necesare 6.2.8. Intocmirea
procesele de
pentru preluarea documentelor ce
productie din
materiilor prime din insotesc materiile
alimentatie si in
gestiunea magaziei. prime preluate din
completarea
magazie.
documentelor
necesare.

2
EVALUARE SEMESTRIALĂ 1 S18

6.1.6. 6.2.7.
6.3.4.
2 S19
6.1.7. 6.2.8. - Materii auxiliare. S20,

6.1.8. Enumerarea Prelucrarea primară a materiilor


operatiilor de prime şi auxiliare în alimentaţie.
6.3.5.
prelucrare primara a
materiilor prime din
Respectarea - Operaţii de prelucrare primară 7 S21- S27
principiilor (sortarea, spălarea, dozarea,
alimentatie, a
dezvoltarii
ustensilelor si 6.2.9. Efectuarea curăţirea, tranşarea, porţionarea,
durabikle in
echipamentelor operatiilor de
efectuarea tăierea etc) – caracterizare, mod de
necesare. prelucrare prima, cu realizare, condiţii de lucru cu
operatiilor de
6.1.9. Descrierea ustensile si
operatiilor tehnologice echipamente
prelucrare ustensilele şi echipamentele
primara a specifice prelucrării primare a
de prelucrare primara a specifice, in ordinea
amateriiloir materiilor prime şi auxiliare folosite
materiilor prime, corespunzatoare
prime vegetale si
vegetale si animale. precizata de
animale prin în alimentaţie.
6.1.10. Caracterizarea tehnologia culinara.
utilizarea
ustensilelor,
eficienta si sigura
aparatelor, utilajelor si
a echipamentelor
echipamentelor
din alimentatie.
necesare in prelucrarea
primara.
6.1.11. Enumerarea 6.2.10.Efectuarea 6.3.6. Implicarea Prelucrarea termică a materiilor 4 S28-S31
operaţiilor de operaţiilor de responsabilă în prime şi auxiliare în alimentaţie:
prelucrare termică a prelucrare termică, efectuarea
materiilor prime din respectînd regulile operaţiilor de
- Operaţii de prelucrare termică
alimentaţie. care stau la baza prelucrare (opărire, fiebere, sotare, prăjire,
6.1.12. Descrierea proceselor termică a înăbuşire, frigere, coacere) –
operaţiilor de tehnologice din materiilor prime caracterizare, mod de realizare,
prelucrare termică a alimentaţie. vegetale şi condiţii de lucru cu ustensilele şi
materiilor prime 6.2.11. Folosirea animale prin
vegetale şi animale. ustensilelor şi utilizarea
echipamentele specifice prelucrării
6.1.13. Clasificarea utilajelor specifice eficientă şi sigură termice a materiilor prime şi
ustensilelor aparatelor, prelucrării termice a a echipamentelor auxiliare folosite în alimentaţie.
utilajelor şi materiilor prime de din alimentaţie
echipamentelor origine vegetală şi cu respectarea
necesare pentru animală, în condiţii principiilor

3
prelucrarea termică a
materiilor prime din
alimentaţie.
6.1.14. Caracterizarea
de igienă, siguranţă şi dezvoltării
ustensilelor,
securitate. durabile.
aparatelor, utilajelor şi
echipamentelor
necesare în prelucrarea
termică
EVALUARE FINALĂ 1 S32

Întocmit: prof. Ing. Cioplea Mihaela

S-ar putea să vă placă și