Sunteți pe pagina 1din 17

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC„IULIU MANIU Avizat,

Profilul: SERVICII Director


Domeniul de pregătire de bază:TURISM SI ALIMENTATIE
Domeniul de pregatire generala:ALIMENTATIE
Specializarea: Ospatari (chelner) vanzator in unitati de alimentatie
Modulul: I. SERVIREA IN RESTAURATIE
Nr de ore/an: 135 ore LT, 162 ore IP
Nr. ore /săptămână:
5 ore x 27 sapt-LT
6 ore x 27sapt.-ip
Clasa: a XI D.
Profesor : Ciucos Monica (LT), ing. Nuna Mihaela (ip) Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:nr.3500/29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS nr.3501/29.03.2018
SPP anexa 2 OMENCS nr.4121/13.06.2016

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 9.1.1.Identific 9.2.1.Participar 9.3.1.Implicarea activa Variante de meniuri: 0 6 S.1
area diferitelor ea la etapa de si responsabila in - după numărul de preparate şi produse
tipuri de intocmire a intocmirea riguroasa a consumate: simple, complete;
meniuri in diferitelor variantelor de meniuri - după felul mesei la care se servesc: mic
functie de variante de si in prezentarea orala si dejun, dejun, cină;
criteriile de meniuri pe diferite tipuri de - după structura şi componenţa
clasificare suporturi(scrise, preparatelor: consistent, dietetic;
electronicegS) a - momentul servirii: a la carte, comandate.
meniurilor

1
2 9.1.2.Precizar 9.2.2.Intocmire 9.3.2.Asumarea Criterii de intocmire a meniurilor: 12 S.2-
ea criteriilor a variantelor responsabila a criteriilor -acoperirea necesarului fiziologic 3
de intocmire a de meniuri, de intocmire a -repartizarea necesarului caloric pe tipuri
meniurilor pentru diferite meniurilor in stabilirea de mese
9.1.3.Prezenta tipuri de mese variantelor de meniuri -succesiunea preparatelor in meniu
rea respectand pentru diferite tipuri de -temperatura de servire
modalitatilor criteriile de mese -sezonalitate
de respectare a intocmire -tipuri de mese
criteriilor de -tipuri de consumatori
intocmire a
meniurilor
3 9.1.4.Prezenta 9.2.3.Folosire 9.3.3.Argumentarea Preparate servite ca intrare in 18 S.4-
rea a corecta a corecta in limba meniu:gustari, antreuri, salate diferite, 6
preparatelor formulelor de romana, limba materna minuturi diverse
culinare care adresare in sau intr-o limba de Luarea comenzii pe baza carnetului de
se servesc la limba romana, circulatie coenzi si a bonului de marcaj
intrarea in limba materna internationala a rolului Preluarea de la sectii si servirea
meniu sau intr-o si calitatii preparatelor preparatelor:
9.1.5.Descrier limba de servite ca intrare in -sistem direct (la farfurie, platou, carucior,
ea etapelor de circulatie meniu servirea la doi muncitori)
servire a internationala 9.3.4.Implicarea activa, -sistem indirect
preparatelor pentru a responsabila si Debarasarea meselor conform regulilor
culinare ca recomanda respectuoasa in de debarasare: debarasarea farfuriilor si a
intrare in clientilor efectuarea operatiilor tacamurilor, debarasarea obiectelor de
meniu, preparate specifice de servire a inventar
specifice servite ca preparatelor culinare de
fiecarui tip de intrare in intrare in meniu si de
sistem de meniu debarasare a meselor,
servire 9.2.4.Luarea sub supraveghere,
comenzii de la respectand
clienti si particularitatile
transmiterea sistemului de servire
acesteia la ales si normele de
sectie dezvoltare durabila, de

2
9.2.5.Preluarea igiena, de siguranta si
de la sectie a securitate a muncii
preparatelor 9.3.5.Manifestarea
servite ca atitudinii responsabile
intrare in in rezolvarea sarcinilor
meniu si brigazii de servire, cu
transportarea respectarea normelor
la masa de dezvoltare durabila,
clientilor de igiena, de siguranta
9.2.6.Efectuare si securitate in munca
a operatiilor de si PSI
servire a
preparatelor
culinare ca
intrare in
meniu si a
bauturilor
asociate, prin
diferite sisteme
de servire
9.2.7.Realizare
a debarasarii
meselor, dupa
consumarea
preparatelor
culinare servite
ca intrare in
meniu
4 9.1.6.Prezenta 9.2.8.Folosire 9.3.6.Asumarea Preparate culinare lichide – sortiment, 18 S.7-
rea a corecta a responsabilitatii particularităţi structurale (componente): 9
sortimentului formulelor de recomandarii supe, supe – creme, consommé-uri, ciorbe
de preparate adresare in preparatelor lichide in şi borşuri;
lichide servite limba romana limba romana, limba Luarea comenzii pe baza carnetului de
in unitatile de sau intr-o materna sau intr-o comenzi şi a bonului de marcaj;

3
alimentatie limba de limba de circulatie Preluarea de la secţii şi servirea
9.1.7.Descrier circulatie internationala preparatelor prin sisteme de servire
ea etapelor internationala 9.3.7.Adopterea unei specifice servirii preparatelor lichide: -
specifice pentru a atitudini cooperante si direct - la farfurie, cană, bol, supieră,
servirii recomanda proactive in efectuarea serviciul la doi lucrători; - serviciul
preparatelor clientilor operatiilor specifice de indirect.
lichide diferite servire a preparatelor Debarasarea meselor conform regulilor,
categorii de lichide si de după servirea preparatelor lichide: farfurii
preparate debarasarea mesei dupa şi tacâmuri şi obiecte mărunte.
lichide consumarea de catre
9.2.9.luarea clienti a preparatelor
comenzii de la lichide, sub
clienti si supreveghere,
transmiterea respectand
acesteia la particularitatile
sectii sistemului de servire
9.2.10.Preluare ales, normele de
a de la sectie dezvoltare durabila, de
preparatele igiena, de siguranta si
lichide si securitate a muncii
transportarea
la masa
9.2.11.Servirea
preparatelor
lichide prin
diferite sisteme
de dervire
9.2.12.Realizar
ea operatiilor
de debarasare a
meselor, dupa
consumarea
preparatelor
lichide

4
5 9.1.8.Prezenta 9.2.13.Folosir 9.3.8.Argumentarea Sortimentul preparatelor de baza: 18 S.10
rea ea corecta a corecta in limba mancaruri din legume, preparate din carne -12
sortimentului formulelor de romana, limba materna şi legume, preparate din carne de pasăre,
de preparate adresare in sau intr-o limba de preparate din carne de vânat, preparate din
de baza sau limba romana, circulatie peşte, preparate din subproduse, preparate
preparatul de limba materna internationala a rolului din tocături, fripturi cu garnituri.
felul doi sau intr-o si calitatii preparatelor Luarea comenzii pe baza carnetului de
9.1.9.Descrier limba de de baza pentru diferite comenzi şi a bonului de marcaj;
ea etapelor de circulatie categorii de clienti Sisteme de servire a preparatelor de bază:
servire a internationala 9.3.9.Implicarea activa - sistemul direct – la farfurie, platou,
preparatelor pentru a si responsabila pentru gheridon, serviciul la doi lucrători,
de baza, recomanda realizarea, individual - serviciul indirect.
specifice clientilor sau in echpa, a Debarasarea meselor conform regulilor
fiecarui tip de preparatele de operatiilor specifice de de debarasare, după servirea preparatelor
sistem de baza din meniu servire a preparatelor de de bază: farfurii, platouri, tacâmuri şi
servire 9.2.14.Preluare baza, sub supraveghere, obiecte de inventar mărunte.
a de la clienti a respectand
comenzii particularitatile
pentru sistemului de servire
preparatele de ales, normele de
baza si dezvoltare durabila, de
transmiterea igiena, de siguranta si
acesteia la securitate a muncii
sectie
9.2.15.Preluare
a de la sectie a
preparatelor de
baza si
transportarea
la masa
9.2.16.Servirea
preparatelor de
baza prin
diferite sisteme

5
de servire
specifice
9.2.17.Realizar
ea debarasarii
meselor, dupa
consumarea
preparatelor de
baza
6 9.1.10.Prezent 9.2.18Utilizare 9.3.10.Asumarea Sortimentul si servirea branzeturilor 12 S.13
area a corecta a responsabilitatii insotite de toast paine prăjită, unt: -14
sortimentului formulelor de recomandarii - prezentarea brânzeturilor pe platou;
de branzeturi adresare in branzeturilor si - la gheridon.
si deserturi limba romana, deserturilor in limba Sortimente de deserturi – dulciuri de
servite limba materna romana, limba materna bucătărie, produse de cofetărie, fructe;
incadrul unui sau intr-o sau intr-o limba de Servirea deserturilor:
meniu limba de circulatie internationala - servirea directă la farfurie;
9.1.11.Descrie circulatie 9.3.11.Implicarea - servirea directă de pe platou.
rea internationala activa, responsabila si Debarasarea meselor conform regulilor
modalitatilor pentru a respectuoasa in de debarasare, după servirea brânzeturilor
de servire a recomanda efectuarea operatiilor şi deserturilor.
brinzeturilor si clientilor specifice de servire a
deserturilor la sortimentul de branzeturilor si
finalul branzeturi si desertelor, si de
meniului deserturi debarasare a meselor,
9.2.19.Preluare sub supraveghere,
a de la sectie si respectand
servirea particularitatile
branzeturilor.P sistemului de servire
reluarea de la ales
sectie si
servirea
deserturilor
comandate
9.2.20.Debaras

6
aea mesei dupa
servirea
deserturilor si
branzeturilor
7 9.1.12.Prezent 9.2.21Folosire 9.3.12.Argumentarea Reguli de asociere: 12 S.15
area regulilor a corecta a corecta in limba -caracteristicile -16
de asociere a formulelor de romana, limba materna preparatelor(componenta,loc in meniu)
bauturilor cu adresare in sau intr-o limba de -preferintele consumatorilor
preparate limba romana, circulatie internationala -obiceiuri si traditii
culinare din limba materna a sugestiilor formulate -tipul si durata mesei
meniu sau intr-o pentru asocierea corecta Obiecte de inventar pentru aducerea,
9.1.13.Descrie limba de a bauturilor cu servirea bauturilor si debarasare:
rea etapelor de circulatie preparatele culinare -obiecte de inventar pentru aducerea
servire a internationala servite in meniu bauturilor: tavi, cosulete, frapiere,
bauturilor si pentru a 9.3.13.Implicarea carucioare
de debarasare recomanda activa, responsabila si -Obiecte de inventar pentru servirea
a obiectelor de clientilor respectuoasa in bauturilor: pahare de diferite tipuri, servicii
servire sortimentul de efectuarea operatiilor pentru bauturi calde, zaharnite, lingurite,
bauturi specifice de servire a cesti, farfurioare, tirbuson, carafe, cremiere
conform bauturilor si de -obiecte de inventar pentru debarasare:tavi
regulilor de debarasare a obiectelor si carucioare
asociere de inventar, sub
9.2.22.Aducere supraveghere,
a de la sectie a respectand regulile de
bauturilor securitate si siguranta in
comandate munca, de igiena si
folosind protocol
obiecte de
inventar
specifice
9.2.23.Servirea
bauturilor
folosind
obiectele de

7
inventar
adecvate
9.2.24.Debaras
area obiectelor
de inventar
utilizate la
servirea
bauturilor
8 9.1.14.Clasific 9.2.25.Selectar 9.3.14.Implicarea activa Criterii de clasificare a băuturilor în 24 S.17
area ea obiectelor si responsabila in amestec: după conţinutul în alcool, după -20
sortimentului de inventar, a prepararea bauturilor in concentraţie alcoolică, după perioada din zi
de bauturi in materiilor amestec, sub în care se recomandă şi se servesc, după
amestec, dupa prime si a supraveghere, in cantitatea în care se servesc.
diferite criterii elementelor de conditii de igiena, Materii prime şi elemente de decor
9.1.15.Enumer decor necesare siguranta si securitate in folosite la obţinerea băuturilor în amestec:
area obiectelor obtinerii munca băuturi alcoolice, băuturi nealcoolice,
de inventar bauturilor in 9.3.15.Manifestarea produse zaharoase, fructe şi legume,
necesare amestec receptivitatii la nou in condimente, stimulente, produse animale:
obtinerii 9.2.26.Pregatir valorificarea noilor produse lactate, ouă, tipuri de gheaţă,
bauturilor in ea tehnici de obtinere a elemente de decor comestibile, elemente
amestec amestecurilor bauturilor in amestec de decor necomestibile.
9.1.16.Descrie de bauturi Obiecte de inventar şi utilaje folosite la
rea metodelor dupa metodele obţinerea băuturilor în amestec: pahare,
si tehnicilor de specifice, zaharniţe, găletuşe pentru gheaţă, shaker,
preparare a precizate in cleşti, linguriţe mazagran, tăvi, picurător,
bauturilor in retete tocător, cuţit, pilă, pahare speciale, pahar
amestec 9.2.27.Aplicar gradat, cheie, tirbuşon, răzuitoare,
9.1.17.Identifi ea noilor moussoire, turmix, blender, mixer,
carea unor tehnici si rstete espressor, presă pentru stors citrice, filtru,
site-uri de obtinere a măsură de gheaţă, vitrine frigorifice
specializate bauturilor in Metode de preparare a băuturilor în
care prezinta amestec amestec: agitare, amestec, dresare.
retete si
tehnici

8
moderne
utilizate in bar
9.1.18.Clasific 9.2.28.Servirea 9.3.16.respectarea Obiecte de inventar pentru servirea
area paharelor bauturilor in regulilor de protocol, de băuturilor în amestec: tumblere, pahare,
si obiectelor amestec dezvoltare durabila, de sondă, pahare tip lalea, farfurioară suport,
de inventar respectand igiena, de siguranta si tăvi, linguriţe.
necesare regulile de securitate in munca in Reguli de servire legate de: preferinţele
servirii protocol efectuarea corecta si clienţilor, temperatura de servire, dozarea
bauturilor in 9.2.29.Debaras riguroasa a operatiilor componentelor, manipularea şi transportul
amestec area obiectelor de servire a bauturilor obiectelor de servire.
9.1.19.Preciza utilizate la in amestec si de Obiecte de inventar pentru debarasare:
rea etapelor servirea debarasare a paharelorsi tăvi, farfurii diferite, cărucior
specifice amestecurilor obiectelor utilizate la
servirii de bauturi servirea amestecurilor
bauturilor in de bauturi
amestec
9 9.1.20.Prezent 9.2.30Pregatire 9.3.17.Implicarea activa Servirea cafelei – organizarea locului de 12 S.21
area tehnicilor a cafelei in prepararea corecta a muncă: -22
de preparare a espresso, cafelei espresso, sub - Verificarea şi igienizarea aparatelor
cafelei utilizandu-se supraveghere, conform folosite;
espresso si a aparatele cerintelor clientilor - Pregătirea obiectelor de inventar necesare
modului de adecvate 9.3.18.Manifestarea preparării și servirii cafelei: dozatoare,
folosire a 9.2.31Efectuar responsabilitatii in ceşti, linguriţe, farfurii, vase pentru
aparatului ea servirii respectarea de păstrarea cafelei
pentru cafelei dezvoltare durabila, de Tipuri de cafea recomandată:
prepararea espresso la igiena, de siguranta si - Criterii de recomandare: caracteristicile
cafelei solicitarea securitate in munca in sortimentului, grad de măcinare,
9.1.21.Prezent clientilor efectuarea operatiilor de ingrediente folosite; - Sortiment de cafea:
area 9.2.32.Curatire curatare si intretinere a cafea cu lapte, espresso, cappucino, moca,
modalitatii de a si intretinerea aparatului pentru cafea cafea neagră;
servire a aparatului espresso Operaţii de preparare a cafelei:
cafelei pentru cafea măcinarea cafelei la granulaţia cerută,
espresso espresso dozarea corespunzătoare a cafelei,
9.1.22Descrier asigurarea condiţiilor de temperatură şi

9
ea modului de presiune a apei, asigurarea nivelului cafelei
igienizare a în filtru, evaluarea vizuală a calităţii
aparatului extractului de cafea, pregătirea
pentru ingredientelor;
prepararea Modalităţi de prezentare şi servire:
cafelei obiecte de inventar folosite: ceşti de sticlă
sau ceramică, farfurii, linguriţe, şerveţele,
respectarea temperaturii de servire,
asocierea cafelei cu lapte, frisca, zahar
Operatii de curatenie si intretinere:
evacuarea resturilor de materiale din
aparat, curatarea componentelor conform
instructiunilor, ferificarea starii de
functionare
10 9.1.23.Caracte 9.2.33.Folosire 9.3.19.Asumarea Preparate pentru mic dejun: 12 S.23
rizarea mesei a corecta a responsabilitatii - Produse alimentare diverse (mezeluri, -24
de mic dejun formulelor de recomandarii, orala sau lactate, produse cerealiere, legume, fructe),
9.1.24.Prezent adresare in scrisa, a preparatelor si - Preparate culinare (minuturi din ou,
area gamei limba romana, bauturilor pentru micul brânzeturi, carne, salate, etc.),
sortimentale limba materna dejun in limba romana, - Băuturi nealcoolice (sucuri, nectare, apă,
de preparate si sau intr-o limba materna sau intr- lapte, etc)
bauturi servite limba de de o limba de circulatie - Băuturi calde (ceai, cafea, cacao, etc)
la masa de circulatie internationala Obiecte necesare pentru mise-en-place:
mic dejun internationala 9.3.20Respectarea obiecte de inventar: farfurii, tacâmuri,
9.1.25.Preciza pentru a regulilor de protocol, de servicii de unt, dulceaţă, băuturi, pahare,
rea regulilor recomanda dezvoltare durabila, de ceşti, presărători, şerveţele, zaharniţe,
de servire si clientilor igiena, de siguranta si coşuleţe, elemente decorative;
debarasare in preparatele si securitate in munca in Sisteme de servire: servirea directă,
cadrul micului bauturile efectuarea corecta, sub servirea prin autoservire (bufet suedez),
dejun pentru mic supreveghere, servirea la cameră (room service);
9.1.26.Prezent dejun individual sau in Reguli de debarasare: ordinea debarasării
area 9.2.34.Efectuar echipa, a operatiilor de obiectelor de inventar, momentul
modalitatilor ea mise-en- servire a preparatelor si debarasării, modalităţi de debarasare;
de decontare a place-ului bauturilor pentru mic Operaţiunile de decontarea

10
contravalorii pentru servirea dejun si de debarasare a contravalorii micului dejun:
mesei de mic micului dejun mesei dupa servirea - Întocmirea şi prezentarea notei de plată:
dejun 9.2.35Servirea micului dejun - Încasarea contravalorii preparatelor şi
preparatelor si 9.3.21.Manifestarea băuturilor prin diferite sisteme (numerar,
bauturilor corectitudinii si cec, tichete, viramente, carduri etc);
pentru mic responsabilitatii in - Despărţirea de client.
dejun, folosind completarea notei de
sisteme de plata, pentru incasarea
servire contravalorii micului
adecvate dejun, prin diverse
9.2.36.Debaras sisteme de plata
area meselor
conform
regulilor
specifice
9.2.37.Deconta
rea
contravalorii
preparatelor si
bauturilor
pentru mic
dejun
11 9.1.27.Caracte 9.2.38.Utilizar 9.3.22.Argumentarea Sortimente de preparate pentru dejun 12 S.25
rizarea mesei ea corecta a corecta in limba – criterii de servire: ordinea şi structura -26
de dejun formulelor de romana, in limba preparatelor, preferinţele consumatorilor,
9.1.28.Prezent adresare in materna sau intr-o oferta unităţii: preparate servite ca gustări,
area limba romana, limba de circulatie antreuri, preparate lichide, preparate de
sortimentului limba materna internationala a bază sau preparate de felul II, deserturi,
de preparate si sau intr-o sugestuei de preparatele brânzeturi;
bauturi servite limba de si bauturile pentru masa Tipuri de băuturi asociate: băuturi
la dejun circulatie de dejun aperitiv, băuturi digestive, vinuri, bere,
9.1.29.Descrie internationala 9.3.23.Respectarea băuturi nealcoolice;
rea regulilor pentru a regulilor de protocol, de Mise-en-place pentru dejun – obiecte
de servire si recomanda dezvoltare durabila, de necesare: farfurii şi farfurioare (osiere,

11
debarasare in clientilor igiena, de siguranta si salatiere), platouri, servicii cu condimente,
cadrul mesei preparatele si securitate in munca in pahare, tacâmuri, şervete, elemente de
dejun bauturile efectuarea corecta, sub decor;
9.1.30.Descrie pentru masa de supraveghere, Operaţii de servire şi debarasare:
rea dejun individual sau in - Sisteme de servire aplicate la masa de
modalitatilor 9.2.39.Efectuar echipa, a operatiilor de dejun: sistemul de servire direct cu
de decontare a ea mise-en- servire a preparatelor si variantele sale, sistemul indirect;
contravalorii place-ului bauturilor pentru mic - Debarasarea mesei: momentul
mesei de pentru servirea dejun si de debarasare a debarasării, modalităţi de debarasare;
dejun dejunuli mesei dupa servirea Operaţiunile de decontarea contravalorii
9.2.40.Servirea mesei de dejun dejunului:
preparatelor si 9.3.24.Manifestarea - Întocmirea şi prezentarea notei de plată
bauturilor corectitudinii, pentru dejun;
pentru dejun, respectului si - Încasarea contravalorii preparatelor şi
folosindu-se responsabilitatii in băuturilor, servite la dejun prin diferite
sisteme de completarea notei de sisteme (numerar, cec, tichete, viramente,
servire plata, pentru incasarea carduri, etc.);
adecvate contravalorii dejunului - Despărţirea de client.
9.2.41.Debaras prin diverse sisteme de
area meselor plata si la despartirea de
conform clienti
regulilor
specifice
9.2.42.Deconta
reacontravalori
i preparatelor
si bauturilor
servite la dejun
12 9.1.31.Caracte 9.2.43.Folosire 9.3.25.Asumarea Preparate şi băuturi servite la cină: 6 S.27
rizarea mesei a corecta a responsabilitatii gustări calde şi reci, minuturi, preparate
de cina formulelor de recomandarii, din peşte, fripturi cu garnituri şi salate,
9.1.32.Prezent adresare in preparatelor si deserturi, băuturi aperitiv, băuturi în
area limba romana, bauturilor pentru cina in amestec, vinuri, băuturinealcoolice (sucuri,
sortimentului limba materna limba romana, limba nectare, apă);

12
de preparate si sau intr-o materna sau intr-o Mise-en-place pentru cină
bauturi servite limba de limba de circulatie – obiecte de inventar folosite: farfurii
la cina circulatie internationala diferite, tacâmuri diferite, pahare diferite,
9.1.33.Descrie internationala 9.3.26.Respectarea ceşti, şerveţele, zaharniţe, elemente
rea regulilor pentru a regulilor de protocol, de decorative;
de servire si recomanda dezvoltare durabila, de Operaţii de servire şi debarasare:
debarasare in clientilor igiena, de siguranta si - Sisteme de servire aplicate la masa de
cadrul mesei preparatele si securitate in munca in cină: sistemul direct, sistemul indirect;
de cina bauturile efectuarea corecta, sub - Debarasarea mesei: obiecte de inventar
9.1.34.Prezent pentru cina supraveghere, debarasate, modalităţi de debarasare;
area 9.2.44.Efectuar individual sau in Operaţiunile de decontarea contravalorii
modalitatilor ea mise-en- echipa, a operatiilor de mesei de cină:
de decontare a place-ului servire a preparatelor si - Întocmirea şi prezentarea notei de plată;
contravalorii pentru servirea bauturilor pentru mic - Încasarea contravalorii preparatelor şi
cinei mesei de cina dejun si de debarasare a băuturilor prin diferite sisteme (numerar,
9.2.45.Servirea mesei dupa servirea cec, tichete, viramente, carduri etc);
preparatelor si cinei - Despărţirea de client.
bauturilor 9.3.27.Manifestarea
pentru cina, corectitudinii si
folosind responsabilitatii in
sisteme de completarea notei de
servire plata, pentru incasarea
adecvate contravalorii mesei de
9.2.46.Debaras cina, prin diverse
area meselor sisteme de plata
conform
regulilor
specifice
9.2.47.Deconta
rea
contravalorii
preparatelor si
bauturilor
pentru cina

13
SPP anexa 2 OMENCS nr.4121/13.06.2016

Unitatea de învăţământ: LICEUL TEHNOLOGIC„IULIU MANIU Avizat,


Profilul: SERVICII Director
Domeniul de pregătire de bază:TURISM SI ALIMENTATIE
Domeniul de pregatire generala:ALIMENTATIE
Modulul: I. SERVIREA IN RESTAURATIE
Nr de ore/an: 162
Nr. ore /săptămână:6ore x 27sapt.-instruire practica
Clasa: a XI.D.
Profesor de instruire practica:Miculas Ildiko
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:nr.3500/29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS nr.3501/29.03.2018

PLANIFICARE ANUALA
AN ŞCOLAR: 2019-2020
SEM. I-II

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptă Obs
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării
crt. mâna .
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
1 9.1.1. 9.2.1. 9.3.1. Variante de meniuri 6 S.1

2 9.1.2. 9.2.2. 9.3.2. Criterii de intocmire a meniurilor: 12 S.2-3


9.1.3.
3 9.1.4. 9.2.3. 9.3.3. Preparate servite ca intrare in meniu 18 S.4-6
9.1.5. 9.2.4. 9.3.4. Luarea comenzii

14
9.2.5. 9.3.5. Preluarea de la sectii si servirea
9.2.6. preparatelor
9.2.7. Debarasarea meselor
4 9.1.6. 9.2.8. 9.3.6. Preparate culinare lichide 18 S.7-9
9.1.7. 9.2.9. 9.3.7. Luarea comenzii
9.2.10. Preluarea de la secţii şi servirea
9.2.11. preparatelor
9.2.12. Debarasarea meselor

5 9.1.8. 9.2.13. 9.3.8. Sortimentul preparatelor de baza 18 S.10-12


9.1.9. 9.2.14. 9.3.9. Luarea comenzii
9.2.15. Sisteme de servire
9.2.16. Debarasarea meselor
9.2.17.

6 9.1.10. 9.2.18 9.3.10. Sortimentul si servirea branzeturilor 12 S.13-14


9.1.11. 9.2.19. 9.3.11. Sortimente de deserturi
9.2.20. Servirea deserturilor:
Debarasarea meselor

7 9.1.12. 9.2.21 9.3.12. Reguli de asociere: 12 S.15-16


9.1.13. 9.2.22. 9.3.13. Obiecte de inventar
9.2.23.
9.2.24.
8 9.1.14. 9.2.25. 9.2.26. 9.3.14. 9.3.15. Criterii de clasificare a băuturilor în 24 S.17-20
9.1.15. 9.2.27. 9.3.16. amestec
9.1.16. 9.1.17 9.2.28. Materii prime şi elemente de decor Obiecte
9.1.18. 9.2.29. de inventar şi utilaje
9.1.19. Metode de preparare
Obiecte de inventar pentru servirea Reguli
de servire Obiecte de inventar pentru
debarasare:
9 9.1.20. 9.2.30. 9.3.17. Servirea cafelei – organizarea locului de 12 S.21-22

15
9.1.21. 9.2.31. 9.3.18. muncă
9.1.22. 9.2.32. Tipuri de cafea recomandată:
Operaţii de preparare a cafelei
Modalităţi de prezentare şi servire
Operatii de curatenie si intretinere
10 9.1.23. 9.2.33. 9.3.19. Preparate pentru mic dejun: 12 S.23-24
9.1.24. 9.2.34. 9.3.20 Obiecte necesare pentru mise-en-place
9.1.25. 9.2.35 9.3.21. Sisteme de servire
9.1.26. 9.2.36. Reguli de debarasare
9.2.37. Operaţiunile de decontarea contravalorii
micului dejun:

11 9.1.27. 9.2.38. 9.3.22. Sortimente de preparate pentru dejun 12 S.25-26


9.1.28. 9.2.39. 9.3.23. Tipuri de băuturi asociate
9.1.29. 9.2.40. 9.3.24. Mise-en-place pentru dejun
9.1.30. 9.2.41. Operaţii de servire şi debarasare:
9.2.42. Operaţiunile de decontarea
12 9.1.31. 9.2.43. 9.3.25. Preparate şi băuturi servite la cină. Mise- 6 S.27
9.1.32. 9.2.44. 9.3.26. en-place pentru cină
9.1.33. 9.2.45. 9.3.27. Operaţii de servire şi debarasare:
9.1.34. 9.2.46. Operaţiunile de decontarea
9.2.47.

16
Unitatea de învăţământ: Avizat,
Profilul: Director
Domeniul de pregătire de bază:
Modulul:
Nr de ore/an:
Nr. ore /săptămână: din care: T: LT: IP:
Clasa: a IX-a
Profesor:
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS: Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS:

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE

Unitatea de învăţare:

Rezultate ale învățării


Nr. (codificate conform SPP) Resurse
Conținuturile învățării Activități de învățare Evaluare Perioada
crt. procedurale
Cunoștinţe Abilităţi Atitudini
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

17