Sunteți pe pagina 1din 2

Unitatea de învăţământ: Colegiul Tehnic ,,Iuliu Maniu,, Carei

Profilul: Servicii Avizat,


Domeniul de pregătire de bază– Comerciant vanzator Director
Modulul: M 2 – Tehnici comerciale
Nr de ore/an: 90 ore, din care: IP: 90
Nr. ore /săptămână: 3 din care: T: IP: 3
Clasa: XI E
Profesor: Sanislai Terezia Emilia Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCI nr. Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: anexa nr.
URÎ 8.
Nr Aplicarea tehnicilor comerciale PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Conținuturile învățării
crt AN ŞCOLAR: 2018-2019
Cunoștințe Abilități Atitudini T P Săptămâna Obs.
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 8.1.1. 8.2.1. 8.3.1.
Echipament de prezentare şi vânzare
Mobilierul comercial
Utilaje şi materiale de prezentare şi desfacerea
mărfurilor
Mobilier şi utilaje comerciale utilizate în
depozit
Tipologia mijloacelor de muncă folosite la
depozitarea mărfurilor

8.1.2. 8.2.2. 8.3.2.


2 Casa de marcat
Comenzi de utilizare a casei de marcat
Eliberarea de rapoarte

8.1.3. 8.2.3. 8.3.3.  Pregătirea mărfurilor în vederea vânzării
 Operaţii comune premergătoare vânzării
Colaborarea
 mărfurilor
cu membrii Operaţii specifice grupelor de mărfuri
echipei de
8.1.4. 8.2.4. Etalarea mărfurilor
lucru, în
Prezentarea Expunerea
scopul
regulilor de mărfurilor în Elaborarea planului de aranjare sortimentală
îndeplinirii
aranjare şi sala de
sarcinilor de la
expunere a vânzare cu
locul de Etalarea mărfurilor în vitrine
mărfurilor în respectarea
muncă.
sala de regulilor de
vânzare. aranjare şi Etalarea mărfurilor în interiorul magazinului
etalare
în vigoare.
Limitarea riscului comercial

8.1.5. 8.2.5. 8.3.4. Actualizarea sortimentului de mărfuri în sala


de vânzare
Asimilarea sortimentelor noi
Controlul sortimentului de mărfuri
Identificarea „golurilor” în sortiment

8.1.6. Baza de date şi stocarea informaţiilor


Culegerea, stocarea şi prelucrarea datelor