Sunteți pe pagina 1din 7

Colegiul Economic “George Bariţiu“ Sibiu

Sibiu, str. Oituz, nr. 31, tel.: 0269/42.42.38; fax: 0269/23.28.42


email: liceuleconomic@yahoo.com

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL ECONOMIC “ G. BARITIU” SIBIU Avizat,


Profilul: Servicii Director,
Domeniul de pregătire generală: Comerţ/Economic ROSCA DANIELA
Modulul: Tehnologie comerciala
Nr de ore/an: 132, din care: T:33, LT: 99, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 4, din care: 3LT
Clasa: a XI-a E
Profesor: TODEA ELENA DENISA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul MEN: 3500/2018 Şef de catedră,
Programa aprobata prin Ordinul MEN: 3501/2018 BADILA IULIANA
Sapt. de practica; S 12,18,25,34
Sapt .Altfel : S21

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019-2020

Unitate
a de
Nr. rezulta Rezultate Rezultate Rezultate Conţinuturi Obs.
crt te ale ale ale ale
învățăr Nr. ore Săptămâna
învățării învățării învățării
ii

1
Cunostinte Abilitati Atitudini T LT
T LT
(33) (9)
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
1. URÎ 13.1.1. 13.2.1. 13.3.1. 1.Amplasarea unui punct de vânzare
13 13.1.2. 13.2.2. 1 3 S1 S1
1. Etape de localizare a magazinelor:
Gestion 13.1.3. 13.2.3.
area 13.2.4. 2. determinarea ariei de piaţă; 1 3 S2 S2
unității
3. definirea ariei de atracţie;
comerc
iale 4. analiza punctului de vânzare; previziunea vânzărilor. 1 3 S3 S3

5. Caracteristicile sortimentului de mărfuri şi servicii:


1 3 S4 S4
lărgimea, profunzimea, coerenţa.
6. Atributele unui punct de vânzare:
7. ambianţa magazinului,
8. organizarea interioară a magazinului,
1 3 S5
9. echipamentul de prezentare şi vânzare.
S5

2. URÎ 13.1.4. 2.Organizarea suprafeţei de vânzare


13 13.1.5. 13.2.5 13.3.2. ,
1. Tipuri de unităţi comerciale.
Gestion 13.1.6. 13.2.6.
area 13.1.7. 13.2.7. 2. Particularităţi tehnologice ale amenajării unor tipuri de magazine: 1 3 S6 S6
unității 13.2.8.
magazine alimentare,
comerc
iale magazine nealimentare,
supermarketuri,
hipermagazine. 1 3 S7 S7

3. Fluxuri de circulaţie:
fluxul mărfurilor,
1 3 S8 S8
fluxul personalului,
fluxul cumpărătorilor

2
4. Alocarea pe grupe de mărfuri a suprafeţei de vânzare:

determinarea numărului de referinţe;


1 3 S9 S9
determinarea stocului de etalare din sala de vânzare;
stabilirea normei de marcare pe metru pătrat suprafaţă de
etalare; 1 3 S10 S10
calcularea raportului dintre suprafaţa de etalare şi cea
ocupată cu mobilier;
determinarea lungimii linearului alocat fiecărui raion.
1 3 S11 S11
5. Amplasarea raioanelor în suprafaţa de vânzare în funcţie de tipul de
magazin:
magazine cu un singur nivel,
1 3 S13 S13
magazine cu mai multe niveluri.

1 3 S14 S14
3. URÎ 13.1.8. 13.2.9. 13.3.3. 3. Forme de vânzare tradiţionale
13 13.1.9.
1. Clasificare după funcţia distribuţiei
Gestion 13.1.10.
area a. Vânzări de contact
unității
b. Vânzări impersonale
comerc 1 3 S15 S15
iale
2. Clasificare în funcţie de tipul unităţii comerciale:
1 3 S16 S16
3. Comerţ stabil
a. Vînzare clasică
1 3 S17 S17
b. Vânzarea asistată
1 3 S19 S19
c. Vânzare cu autoservire
S21
d. Automate comerciale Sapt.
1 3 S20 S20 Altfel

3
e. Vânzarea cu preţuri discount

1 3 S21 S21
4. Comerţ mobil
1 3 S22 S22
a. Vânzarea ambulantă
b. Vânzarea în cadrul pieţelor şi târgurilor

5. Comerţ fără magazine 1 3 S23 S23


a. Vânzarea la domiciliu
b. Vânzarea pe bază de catalog 1 3 S24 S24
c. Vânzarea pe credit
1 3 S26 S26
6. Caracteristici ale formelor de vânzare tradiţionale
7. Avantaje şi dezavantaje ale formelor tradiţionale de vânzare.

4. URÎ 13.1.11. 13.2.10. 4. Forme de vânzare moderne


13 13.1.12. 13.2.11. 13.3.4. 1 3 S27 S27
1. Vânzarea prin corespondenţă
Gestion 13.1.13. 13.2.12.
area 2. Vânzarea prin telefon 1
unității 3 S28 S28
3. Vânzarea electronică
comerc
iale a. Vânzările directe de publicitate televizată
b. Vânzarea prin videotext
c. Vânzarea prin televiziune cablată ("home video shopping)

 Vînzarea prin Internet 
 1 3 S29 S29

5. Supemarketul la domiciliu

4
1 3 S30 S30
6. Caracteristici ale formelor moderne de vânzare
7. Avantaje şi dezavantaje ale formelor moderne de
vânzare
8. Documente aferente formelor moderne de vânzare
9. Baze de date pentru clienţi
10. Baze de date pentru mărfuri

5 URÎ 13.1.14. 13.2.13.


13 13.1.15. 13.2.14. . 13.3.5.
Gestion 13.1.16. 13.2.15. 13.3.6. 5. Relaţiile cu clienţii
area 13.1.17. 13.2.16. 13.3.7. 1. Tipuri de clienţi
unității
comerc 2. Modalităţi de soluţionare a cerinţelor clienţilor
iale 3. Centrul de relaţii cu clienţii 1 3 S31 S31
a. Obiective
b. Importanţă

6. URÎ 13.1.18. 13.2.17. 6. Activitatea centrului de relaţii cu clienţii S32 S32


13 13.1.19. 13.2.18. 13.3.8. 1
Elementele unui centru de relaţii cu clienţii
Gestion 13.1.20. 13.2.19. 13.3.9. 3
area 13.2.20. 13.3.10. Organizarea activităţii centrului de relaţii cu clienţii
unității 13.2.21. 13.3.11.
Distribuirea sarcinilor în cadrul centrului de relaţii cu clientul
comerc 13.2.22. 13.3.12.
iale 13.2.23. 13.3.13. Sondajul de opinie cu privire la satisfacţia clienţilor
13.2.24.
Reguli de elaborare
Obiective urmărite
Elaborare, aplicare, analiză

Reguli de colaborare cu celelalte compartimente

5
7. URÎ 13.1.21. 13.2.25. 13.3.14. 7. Depozitul de mărfuri
13 13.1.22. 13.2.26.
1. Caracteristicile unui depozit de mărfuri
Gestion 13.1.23. 13.2.27.
area a. Mărimea suprafeţei utile
unității
b. Capacitatea globală
comerc
iale c. Gradul real de utilizare a suprafeţelor şi spaţiilor de 1 3 S33 S33
depozitare

2. Echipamentul din depozit


a. Mobilier şi utilaje de transport intern

3. Organizarea internă a depozitului


a. Soluţii de depozitare
b. Codificarea fiecărei celule de stelaj
c. Soft-ul corespunzător
1 3 S35 S35
d. Implantarea detaliată a grupelor de mărfuri

8. URÎ 13.1.25. 13.2.29. 13.3.15. 9. Dezvoltarea durabilă a unităţii


13 13.1.26. 13.2.30. 13.3.16.
1. Axele strategice ale unei dezvoltări durabile
Gestion 13.1.27. 13.2.31.
area 13.2.32. a. Mediu social
unității
b. Mediu economic
comerc
iale c. Mediu natural
d. Comerţ echitabil
1 3 S36 S36

2. Indicatorii dezvoltării durabile


a. Indicatori sociali
b. Indicatori de mediu
c. Indicatori economici

6
3. Planul de dezvoltare durabilă al unităţii comerciale
4. Normative cu privire la condiţiile de muncă, igienă, securitate,

Sistematiz Recapitulare și evaluare finală 1 3 S37 S37


area și
evaluarea
cunoştinţel
or
acumulate

Intocmit, Prof. Todea Denisa