Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

Profilul: Servicii Avizat,


Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Director
Specializarea: Tehnician in gastronomie Micovschi Adrian
Modulul: M 5–Promovarea productiei gastronomice
Nr de ore/an: 28 ore, din care: teorie 28, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: LT: 1 IP:-
Clasa: XII B liceu Avizat,
Profesor: ing Nuna Mihaela Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 2 OMEN nr. 3500/29.03.2018
Curriculum aprobat prin anexa nr. 2 la OMEN nr. 3501/29.03.2018
Rezultate ale invatarii suplimentare/17 Conținuturile învățării Nr. Sapt
Promovarea productiei gastronomice ore
PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Rezultate ale invatarii (codificate
conform SPP) AN ŞCOLAR: 2020-2021
Cunoștințe Abilități Atitudini
17.1.1 17.2.1. 17.3.1. Politici in domeniul preparatelor culinare si a produselor de patiserie-
17.1.2. 17.2.2. cofetarie 2 S1-S2
17.1.3. 17.2.3. -Piata preparatelor culinare si a produselor de patiserie-cofetarie 2 S3-S4
17.1.4. - Politice de productie, de pret, de distributie si de promovare a preparatelor
culinare si a produselor de patiserie-cofetarie
2 S5-S6
-Mijloace de cercetare a pietei produselor culinare si de patiserie-cofetarie
17.1.4. 17.2.5. 17.3.2. Politici de marketing pentru promovarea produselor de patiserie cofetarie
17.1.5. 17.2.6. 17.3.3. - Metode de promovare a ofertei de produce culinare si de patiserie-cofetarie; 2 S7-S8
17.2.7. - Realizarea materialelor de publicitate comerciala pentru promovarea 3 S9-S11
produselor culinare si de patiserie-cofetarie
- Expozitii de arta culinara in vederea promovarii produselor culinare si de
3 S12-S14
patiserie cofetarie;
- Norme de dezvoltare durabila in organizarea expozitiilor de arta culinara. 2 S15-S16
17.1.6. 17.2.8. 17.3.4. Metode de cercetare a pietei in vederea satisfacerii cerintelor consumatorilor:
17.1.7. 17.2.9. -Chestionarele si modalitatile de intocmire a acestora, realizarea de sondaje
comparative in vederea promovarii ofertei de produce; 3 S17-S19
-Diversificarea ofertei de produce; 3 S20-S22
-Preturi promotionale si/sau a preturi psihologice pentru cresterea vanzarilor.
3 S23-S25
Recapitulare finala 2 S26-S27
Scoala altfel S28

Cunostinte :
17.1.1. Caracterizarea produselor culinare si de patiserie-cofetarie;
17.1.2. Prezentarea metodelor de studiere a pietei produselor culinare si de patiserie-cofetarie;
17.1.3. Cunoasterea politicilor de productie , de pret, de distributie si de promovare a produselor culinare si de patiserie-cofetarie;
17.1.4. Prezentarea metodelor de promovare a ofertei de produse culinare si de patiserie-cofetarie
17.1.5. Prezentarea criteriilor care stau la baza organizarii expozitiilor culinare, realizarii cataloagelor si listelor de produse si
stabilirea cadourilor promotionale;
17.1.6. Cunoasterea modalitatilor de intocmire a chestionarelor si realizarea de sondaje comparative in vederea promovarii ofertei de
produse;
17.1.7. Precizarea modalitatilor de diversificare a ofertei de produse, de folosire a preturilor promotionale si/sau a preturilor
psihologice.

Abilitati :
17.2.1. Utilizarea mijloacelor de cercetare a pietei produselor culinare si de patiserie-cofetarie;
17.2.2. Analizarea informatiilor folosind metode de studiere a pietei produselor de patiserie-cofetarie;
17.2.3. Aplicarea politicilor de marketing pentru promovarea produselor de patiserie-cofetarie;
17.1.4. Coloborarea cu colegii in scopul indeplinirii sarcinilor de lucru;
17.2.5. Participarea la realizarea materialelor de publicitate comerciala a produselor culinare si de patiserie-cofetarie;
17.2.6. Transmiterea de informatii clare cu privire la oferta de produse culinare si de patiserie-cofetarie;
17.2.7. Pregatirea expozitiilor de arta culinara in vederea promovarii produselor culinare si de patiserie-cofetarie;
17.2.8. Efectuarea de sondaje de opinie in vederea cunoasterii eficientei promovarii produselor pe piata;
17.2.9. Aplicarea masurilor corective de eficientizare a actiunilor de promovare si de realizare de produse competitive.

Atitudini:
17.3.1. Implicarea proactiva si responsabila in echipele de lucru pentru utilizarea mijloacelor moderne de cercetare a pietei produselor
culinare si de patiserie-cofetarie si a tehnicilor adecvate de corelare a cererii cu oferta unitatii de alimentatie;
17.3.2. Asumarea responsabilitatii privind analizarea aplicarii metodelor de promovare a odertei de produse culinare si de patiserie-
cofetarie impartasindu-se in echipa de lucru informatiile vehiculate;
17.3.3. Respectarea normelor de dezvoltare durabila in organizarea expozitiilor de arta culinara ca rezultat al exprimarii deschise si
creative in stabilirea obiectivelor de promovare;
17.3.4. Asumarea responsabilitatii privind respectarea modalitatilor de intocmire a chestionarelor , evaluarea si aplicarea masurilor de
eficientizare a activitatilor de promovare.