Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

Profilul: Servicii Avizat,


Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie Director
Specializarea: Tehnician in gastronomie Micovschi Adrian
Modulul: M 5–Calitatea preparatelor in alimentatie
Nr de ore/an: 66 ore, din care: teorie 66, IP: 0
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 2 LT: - IP:-
Clasa: XI B liceu Avizat,
Profesor: ing Nuna Mihaela Şef catedră
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 1 OMEN nr. 3500/29.03.2018
Curriculum aprobat prin anexa nr. 1 la OMEN nr. 3501/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Rezultate ale invatarii suplimentare/15 Conținuturile învățării** Nr. ore Sapt


Organizarea productiei in gastronomie**

Cunoștințe** Abilități** Atitudini**


15.1.60. 15.2.57, 15.3.34, Igiena si securitatea in munca :
15.2.58, 15.3.35, 1. Igiena locului de munca si igiena personala; 2 S1
15.2.59, 15.3.36, 2. Microlimatul industrial ; 2 S2
15.2.60, 15.3.37, 3. Ventilatia, iluminatul industrial, zgomotele si vibratiile;
15.2.61, 2 S3
15.3.38, 4. Radiatiile;
15.2.62, 2 S4
15.3.39, 5. Materiale igienico-sanitare;
15.2.63, 2 S5
15.3.40, 6. Alimentatia de protectie ;
15.2.64, 2 S6
15.2.65, 15.3.41, 7. Organizarea locului de munca: Instructajul de protrectia muncii,
15.2.66, 15.3.42, Disciplina in munca, sisteme de semnalizare; 2 S7
15.2.67, 15.3.43, 8. Accidente de munca si boli profesionale: Accidente de munca,
15.2.68. 15.3.44, metode de prevenire a accidentelor de munca, masuri de prim ajutor in
15.3.45, caz de accident, boli profesionale; 4 S8-S9
15.3.46. 9. Mijloace individuale de protectie;
10. Apararea impotriva incendiilor: incendii si explozii, masuri de
prevenire a incendiilor, materiale si mijloace de prevenire a incendiilor.
2 S10
3 S11-S12

Recapitulare 2 S12-S13
15.1.61. 15.2.69. 15.3.47. Preluarea materiilor prime din magazie 3 S13-S14
15.1.62. 15.2.70, 15.3.48, Dozarea materiilor prime in functie de preparat:
15.2.71, 15.3.49, 1. Stabilirea necesarului de materia prime pe baza retetei; 4 S15-S16
15.2.72. 15.3.50. 2.Calcularea necesarului de materia prime; 4 S17-S18
3.Dozarea materiilor prime. 2 S19
15.1.63. 15.2.73, 15.3.51, Grasimi alimentare: definitie, clasificare, grasimi vegetale, grasimi 3 S20-S21
15.2.74. 15.3.52. animale. 3 S21-S22
Condimente, stimulente, afanatori,
15.1.64. 15.2.75, 15.3.53, Valorii nutritive a preparatelor culinare, a produselor de patiserie si
15.2.76. 15.3.54. cofetarie : 2 S23
1.Lanturile valorii nutritive; 3 S24-S25
2.Calculul valorii nutritive;
15.1.65. 15.2.77, 15.3.55, Prezentarea protectiei sanitare in timpul prelucrarii si pastrarii
15.2.78, 15.3.56, semipreparatelor, al preparatelor culinare, al produselor de patiserie si
15.2.79 15.3.57. de cofetarie si al bauturilor :
1. Introducere ; 1 S25
2. Norme igienice in timpul procesului tehnologic ;
2 S26
3. Reguli de pastrare in timpul desfacerii a preparatelor culinare, a
produselor de patiserie si de cofetarie 2 S27
15.1.66. 15.2.80 15.3.58 Obiective turistice, preparate si bauturi specifice judetului. Promovarea
acestora.
Obiective turistice naturale si antropice din judet ; 4 S28-S29
Descrierea preparatelor si a bauturilor specifice promovarii judetului. 4 S30-S31
Recapitulare finala 2 S32
Scoala altfel S33
** rezultate ale invatarii suplimentare care raspund nevoilor operatorului economic /institutiei publice partenere

Cunostinte :
15.1.60. Prezentarea notiunii igienei si securitatii in munca
15.1.61.Descrierea preluarii materiilor prime din magazie ;
15.1.62. Prezentarea dozarii materiilor prime in functie de preparat ;
15.1.63. Descrierea grasimilor alimentare ;
15.1.64.Descrierea valorii nutritive a preparatelor culinare, a produselor de patiserie si cofetarie ;
15.1.65. Prezentarea protectiei sanitare in timpul prelucrarii si pastrarii semipreparatelor, al preparatelor culinare, al
produselor de patiserie si de cofetarie si al bauturilor ;
15.1.66. Prezentarea obiectivelor turistice naturale si antropice din judet, respectiv a preparatelor si bauturilor
specifice promovarii judetului.

Abilitati :
15.2.57. Efectuarea operatiilor necesare realizarii igienei locului de munca si igienei personale ;
15.2.58. Completarea fiselor tehnice corespunzatoare unui microclimat, ventilatie, iluminat industrial, zgomote si
vibratii, radiatii favorabile intr-o unitate de alimentatie ;
15.2.59. Cunoasterea si fixarea materialelor igienico-sanitare intr-o unitate de alimentatie ;
15.2.60.Efectuarea fisei privind alimentatia de protectie intr-o unitate de alimentatie ;
15.2.61. Efectuarea instructajului de protectie a muncii ;
15.2.62. Efectuarea disciplinei in munca ;
15.2.63.Identificarea sistemelor de semnalizare intr-o unitate de alimentatie ;
15.2.64.Identificarea tipurilor de accidente de munca si boli profesionale ;
15.2.65.Identificarea metodelor de prevenire a accidentelor de munca ;
15.2.66. Identificarea masurilor de prim ajutor in caz de accident ;
Identificarea eventualelor boli profesionale care pot aparea intr-o unitate de alimentatie ;
15.2.67.Identificarea mijloacelor individuale de protectie ;
15.2.68.Identificarea factorilor generatori si metodele de aparare impotriva incendiilor ;
15.2.69.Identificarea etapelor preluarii materiilor prime din magazie ;
15.2.70.Stabilirea necesarului de materii prime pe baza retetei ;
15.2.71.Calcularea necesarului de materii prime ;
15.2.72.Dozarea materiilor prime ;
15.2.73.Identificarea tipurilor de grasimi alimentare ;
15.2.74.Identificarea tipurilor de condimente , stimulente si alte adaosuri ;
15.2.75.Identificarea lanturilor valorilor nutritive ;
15.2.76.Identificarea calculul valorii nutritive ;
15.2.77.Identificarea factorilor protectiei sanitare in timpul prelucrarii si al pastrarii semipreparatelor, al
preparatelor culinare, al produselor de patiserie si de cofetarie si al bauturilor ;
15.2.78.Identificarea normelor igienice in timpul procesului tehnologic ;
15.2.79.Identificarea regulilor de pastrare in timpul desfacerii a preparatelor culinare, a produselor de patiserie si de
cofetarie ;
15.2.80. Identificarea obiectivelor turistice naturale si antropice respectiv a preparatelor si a bauturilor specifice
promovarii judetului.

Atitudini :
15.3.34.Implicarea activa in descrierea efectuarii operatiilor necesare realizarii igienei locului de munca si igienei
personale ;
15.3.35.Implicarea activa in completarea fiselor tehnice corespunzatoare unui microclimat, ventilatie, iluminat
industrial, zgomote si vibratii, radiatii favorabile intr-o unitate de alimentatie ;
15.3.36.Implicarea activa in cunoasterea si fixarea materialelor igienico-sanitare intr-o unitate de alimentatie ;
15.3.37.Asumarea responsabilitatii active in efectuarea fisei privind alimentatia de protectie intr-o unitate de
alimentatie ;
15.3.38.Manifestarea spiritului civic in efectuarea instructajului de protectie a muncii ;
15.3.39.Manifestarea spiritului civic in efectuarea disciplinei in munca ;
15.3.40.Implicarea activa in identificarea sistemelor de semnalizare intr-o unitate de alimentatie ;
15.3.41.Aumarea activa in identificarea tipurilor de accidente de munca si boli profesionale ;
15.3.42.Implicarea activa in identificarea metodelor de prevenire a accidentelor de munca ;
15.3.43.Colaborarea activa cu colegii in identificarea masurilor de prim ajutor in caz de accident ;
15.3.44.Identificarea eventualelor boli profesionale care pot aparea intr-o unitate de alimentatie ;
15.3.45.Constientizarea capacitatii de a intelege si identifica mijloacele individuale de protectie ;
15.3.46.Implicarea activa in identificarea factorilor generatori si metodele de aparare impotriva incendiilor ;
15.3.47.Asumarea activa in identificarea etapelor preluarii materiilor prime din magazie ;
15.3.48.Implicarea activa in stabilirea necesarului de materii prime pe
baza retetei ;
15.3.49.Asumarea activa in calcularea necesarului de materii prime ;
15.3.50.Constientizarea capacitatii de a intelege cantitatea dozarii materiilor prime ;
15.3.51.Implicarea activa in identificarea tipurilor de grasimi alimentare ;
15.3.52. Implicarea activa in identificarea tipurilor de condimente , stimulente si alte adaosuri ;
15.3.53. Asumarea activa in identificarea lanturilor valorilor nutritive ;
15.3.54.Implicarea activa in identificarea calculului valorii nutritive ;
15.3.55. Constientizarea capacitatii de a intelege si identifica factorii protectiei sanitare in timpul prelucrarii si al
pastrarii semipreparatelor, al preparatelor culinare, al produselor de patiserie si de cofetarie si al bauturilor ;
15.3.56.Constientizarea importantei identificarii normelor igienice in timpul procesului tehnologic ;
15.3.57. Constientizarea importantei identificarii regulilor de pastrare in timpul desfacerii a preparatelor culinare, a
produselor de patiserie si de cofetarie.
15.3.58. Implicarea activa in identificarea obiectivelor turistice naturale si antropice respectiv a preparatelor si a
bauturilor specifice promovarii judetului.