Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic Iuliu Maniu Carei

Profilul: Servicii
Avizat,
Domeniul de pregătire de bază– Turism şi alimentaţie
Director
Specializarea: Tehnician in gastronomie
Micovschi Adrian
Modulul: M 6–Managementul calitaii si realizarea dietelor
Nr de ore/an: 56 ore, din care: T 56 LT: - IP:-
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 2 LT: - IP:-
Clasa: XII B liceu
Avizat,
Profesor: ing Nuna Mihaela
Plan de învăţământ aprobat prin Anexa 2 OMEN nr. 3500/29.03.2018 Şef catedră
Curriculum aprobat prin anexa nr. 2 la OMEN nr. 3501/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2020-2021

Rezultate ale invatarii suplimentare/4 : Conținuturile învățării** Nr ore Sapt


Asigurarea calitatii in turism si alimentatie,
15 ore **
Cunostințe** Abilități** Atitudini**
4.1.10 4.2.10 4.3.8. Planificarea calităţii produselor şi serviciilor
 Definirea nivelului de calitate acceptat: cerinţe privind calitatea, indici de 6 S1-S3
calitate, indicatori de noncalitate (număr de produse livrate cu defecte pe
săptămână, numărul de servicii prestate necorespunzător pe o perioadă de timp,
numărul de zile necesare pentru remedierea defectelor);
6 S4-S6
 Stabilirea resurselor necesare: umane, de timp, financiare, materiale;
 Elaborarea planului de obţinere a calităţii proceselor şi produselor/
serviciilor : stabilirea succesiunii etapelor de acţiune şi a termenelor, repartizarea 6 S7-S9
sarcinilor şi a responsabilităţilor.
 Recapitulare 2 S10
Rezultate ale invatarii suplimentare/15 Conținuturile învățării**
Organizarea productiei in gastronomie**
47 ore
Cunoștințe** Abilități** Atitudini**
15.1.37. 15.2.35. 15.3.24. Realizarea dietelor:
15.1.38. 15.2.36. 1. dieta in bolile aparatului digestiv: bolile digestive,caracteristicile dietei in 6 S11-S13
bolile digestive, prepárate recomandate in dieta bolilor digestive si reteta
lor.
2. Dieta in bolile cardiovasculare:bolile cardiovasculare, caracteristicile dietei
6 S14-S16
in bolile cardiovasculare, prepárate recomandate in dieta bolilor
cardiovasculare si reteta lor.
3. Dieta in bolile hepatobiliare: bolile hepatobiliare, caracteristicile dietei in
bolile hepatobiliare, prepárate recomandate in bolile hepatobiliare si reteta 6 S17-S19
lor.
4. Dieta in bolile renale: bolile renale, caracteristicile dietei in bolile renale, 6 S20-S22
prepárate recomandate in bolile renale si reteta lor;
5. Dieta in bolile de metabolism: bolile de metabolism, caracteristicile dietei 6 S23-S25
in bolile de metabolism, prepárate recomandate in bolile de metabilism si
reteta lor.
2 S26
Recapitulare
Recapitulare finala 4 S27-S28
** rezultate ale invatarii suplimentare care raspund nevoilor operatorului economic /institutiei publice partenere

Lista unitatii de rezultate ale invatarii din SPP vizate careia le sunt integrate rezultate ale invatarii propuse spre aprofundare :

1. Unitati de rezultate ale invatarii tehnice specializate:


4 : Asigurarea calitatii in turism si alimentatie
15 : Organizarea productiei in gastronomie

2. Rezultate ale invatarii* :

Cunostinte :
4.1.10. Precizarea elementelor legislative privind calitatea produselor si serviciilor ;
15.1.37. Prezentarea criteriilor de propuneri de retete noi pe baza
creativitatii si inovatiei ;
15.1.38. Descrierea tehnologiilor de obtinere a noilor preparate culinare si de patiserie-cofetarie, conform tendintelor de pe
piata specializata.

Abilitati :
4.2.10.Identificarea standardelor in aprecierea calitatii produselor si serviciilor in unitatile de caare si alimentatie ;
15.2.35. Structurarea retetelor pentru noi produse respectand criteriile specifice ;
15.2.36.Realizarea de produse originale , folosind retete si tehnologii noi, conform tendintelor de pe piata de specialitate.

Atitudini :
4.3.8. Asumarea responsabilitatii in studierea standardelor de calitate a produselor si serviciilor din unitatile de cazare si
alimentatie, utilizand echipamentele multimedia ;
15.3.24. Asumarea responsabilitatii in organizarea activitatilor specifice de realizare a noilor preparate , in conditii de igiena ,
siguranta si securitate in munca.