Sunteți pe pagina 1din 3

Unitatea de învăţământ: COLEGIUL TEHNIC „IULIU MANIU” CAREI Avizat,

Profilul: Servicii Director


Domeniul de pregătire de bază:Alimentatie si Turism Prof Micovschi Adrian
Modulul: Sisteme de servire
Nr de ore/an: 64
Nr. ore /săptămână:1 din care: T:1 LT: 1 IP:
Clasa: a X-a D
Profesor: Pop Erik Gyorgy
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:3915/18.05.2017 Şef catedră
Programa aprobata prin OMENCS: 3915/18.05.2017 Prof ing Nuna Mihaela

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2018-2019

Nr Unitatea de rezultate ale


. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile realizarii invățării Obs.
crt
. Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
8.1.1.Realizare 8.2.1.Identificar 8.3.1.Asumar Realizarea mise-en-place-ului. 2 2 S1- S1-
a mise-en- ea obiectelor de ea  Obiectele de inventar necesare efectuarii 2 2
place-ului inventar responsabilit mise-en-place-ului.
pentru diferite necesare atii realizarii  Operatiile specifice realizarii mise-en-
tipuri de mese. efectuarii mise- mise-en- place-ului:
en-place-ului place-ului -aerisirea salii,stergerea,prafului,fixarea 3 3 S3- S3-
8.1.2.Clasifica meselor,a moltonului,aducerea fetelor de masa si 6 6
rea sistemelor 8.2.2.Identificar 8.3.2.Manife asezarea pe mese,aducerea si asezarea pe mase a
de servire. ea operatiilor starea farfuriilor,tacamurilor,paharelor,aducerea si
specifice atitudinii asezarea pe mese a servetelor (servetelelor) si a
8.1.3.Caracteri realizarii mise- productive si altor obiecte de servire. S7- S7-
zarea en-place-ului a spiritului Modalitati de realizare a mise-en-place-ului 3 3 9 9
sistemelor de de echipa in
servire 8.2.3.Precizarea efectuarea S10 S10

1
direct(englez). modalitatilor de poeratiilor Evaluare 2 2 -11 -11
8.1.4.Caracteri refacerea a specifice de
zarea mise-en –place- servire a Sisteme de servire –caracteristici,avantaje 2 2 S12 S12
sistemului de ului. consumatoril si dezavantaje,criterii deselectare a -13 -13
servire or prin sistemului:
indirect. 8.2.4.Efectuarea adaptarea  Sistemul de servire direct(englez)-cu
operatiilor tehnicilor de 2 2 S14 S14
clestele,pe platou,cu lusul din
8.1.5.Caracteri specifice servire la -15 -15
supiera,la farfurie,la gheridon,cu
zarea sistemului de conditiile si
sistemelor de servire direct situatii cariciorul.
servire sau englezesc:cu particulare  Sistemul de servire indirect(francez); 1 1 S16 S16
speciale. clestele,de pe din unitatile  Sisteme de servire
platou,cu lusul de speciale:autoservirea,servirea la 4 4 S17 S17
8.1.6.Caracteri din supiera,la alimentatie,c domiciliu(prin casele de comenzi) -20 -20
zarea farfurie,la u respectarea roomservice (servirea la camera)
tehnicilor de gheridon cu regulilor de ,srvirea prin intermediul
debarasare caruciorul. igiena,sigura automatelor,servirea in unitati de
nta si transport (aeriene,navale,terestre)
8.1.7.Precizare 8.2.5.Insusirea securitate in
a etapelor si modalitatilor de munca Recapitulare 1 1 S21 S21
modalitatilor aplicare a
de transport sistemului de 8.3.3.Asumar
servire direct. ea Tehnici specifice de debarasare pentru
responsabilit obiectele de 2 2 S22 S22
8.2.6.Insusirea atii aplicarii inventar:farfurii,tacamuri,pahare,oliviera etc.(in -23 -23
regulilor de de tehnicilor de functie de meniul comandat)
servire prin debarasare si
sistemul de transport a
servire indirect. obiectelor de Etapele si modalitati de transport la oficiu a 2 2 S24 S24
inventar. obiectelor debarasate: pe tava, pe antebratul -25 -25
8.2.7.Insusirea stang, pe carucior.
regulilor de
servire in Conduita in relatia cu consumatorii
sistemele  Modul de prezentare a ospatarului 3 3 S26 S26
speciale -28 -28
 Conduita ospatarului in relatia cu
consumatorii
8.2.8.Precizarea

2
tehnicilor de
debarasare Recapitulare finala 2 2 S29 S29
pentru obiectele -30 -30
de inventar Evaluare finala
1 1 S31 S31
8.2.9.Precizarea
modalitatilor de
transport.

Intocmit profesor:Pop Erik