Sunteți pe pagina 1din 5

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020

Unitatea de învăţământ: LICEUL”DEMOSTENE BOTEZ”TRUSESTI


Avizat,
Profilul: SERVICII Director,
Domeniul de pregătire de bază:TURISM SI ALIMENTATIE
Calificarea profesionala: Ospatar(chelner), vanzator in unitati de alimentatie
Modulul IV- SISTEME DE SERVIRE
Nr ore /an:112
Nr. ore /săptămână:4 ore din care CS:- LT: - IP: 4
Clasa: a X-a E, F
Profesor : LOTIS ELENA Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3684 din 08.04.2015 Sef catedra,
Programa aprobată prin Ordinul M.E.C.T.S.: 3915 din 18.05.2017

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ ANUALĂ


AN ŞCOLAR: 2020-2021
URÎ 8. UTILIZAREA SISTEMELOR DE SERVIRE ÎN Nr. Ore
Nr. RESTAURAȚIE
CONŢINUTURI Săptămâna Obs
crt
Cunoștințe Abilități Atitudini I.P

1
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020

8.1.1.Prezentarea 8.2.1. Realizarea 8.3.1. Implicarea activa în Lecție introductivă 1 S1


rolului obiectelor mise-en place-ului de echipele de lucru pentru
de inventar în întâmpinare efectuarea succesiunii
structura mise-en operațiilor necesare Realizarea mise-en-place-ului 3 S1
place-ului. 8.2.2. Realizarea realizării mise-en place-ului, Obiecte de inventar utilizate la
mise-en place-ului pe pentru diferite situații. realizarea mise-en-place-ului:
baza unei strcturi de Faţa de masă,
meniu comandat. Napron,
Farfurii, 4 S2
8.2.3. Completarea Pahare,
mise-en place-ului Tacâmuri,
conform meniului Elemente de decor, 4 S3
Șervete;

Operații specifice realizării mise-en-


place-ului:
Aerisirea sălii
Ștergerea prafului, 4 S4
Fixarea mesei,
Fixarea moltonului,
Aducerea fețelor de masă și așezarea pe
mese, 4 S5
Aducerea și așezarea pe mese a
farfuriilor,
Aducerea și așezarea pe mese a
tacâmurilor, 4 S6
Aducerea și așezarea pe mese a

2
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020

paharelor,
Aducerea și așezarea pr mese a
șervetelor (șervețelelor) și a altor 4 S7
obiecte de servire.

S8
Modalități de refacere a mise-en-place- 4
ului, conform meniului

Recapitulare/ Evaluare 4 S9

2. 8.3.2.Manifestarea
8.1.2.Prezentarea atiitudinii proactive și a Sisteme de servire
sistemelor de 8.2.4.Efectuarea spiritului de echipă în Caracteristici, 4 S10
servire și a operațiilor specifice efectuarea operațiilor Avantaje și dezavantaje, 4 S 11
criteriilor de sistemului de servire specifice de servire a Criterii de selectare a sistemului
alegere a acestora. direct sau englezesc: consumatorilor prin
8.1.3.Caracterizarea cu cleștele de pe adaptarea tehnicilor de Sistemul de servire direct (englez) : 4 S12
sistemului de platou, cu lușul din servire la condiții și situații
servire direct supieră, la farfurie, la particulare din unitățile de Cu cleștele de pe platou
(englez), cu gheridon, cu alimentație, cu respectarea Cu lușul din supiera
variantele sale. căruciorul. regulilor de igienă, La farfurie
8.1.4.Caracterizarea 8.2.5.Realizareoperați siguranță și securitate în Etapele operaţiei de servire la farfurie:
sistemului de ilospecificsistemului muncă. -aducerea preparatelor la farfurie; 4 S13 S14
servire indirect de servire indirect -aşezarea pe mese. =S
(francez). (francez). a.gustări A

3
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020

8.1.5.Descrierea 8.2.6.Alegerea b.antreuri


sistemelor de tehnicilor de servire c.preparate din pește 3 S15
servire speciale: adaptate si stemelor d.preparate lichide
autoservire; servire de servire speciale. e.preparate de bază cu garnitură /salate
la domiciliu, 8.2.7. Participarea la f.deserturi
roomservice; la activitățile echipelor La gheridon 1 S15
automate; în unități de lucru din unitățile Cu căruciorul
de servire din de alimentație.
mijloace de Evaluare 4 S 17
transport.

Sistemul de servire indirect (francez) 4 S 18 SE


M2
Sisteme de servire speciale: 4 S19
Autoservirea 4 S20
Servirea la domiciuliu (prin casele de
comenzi)
Roomservice 4 S 21
Servirea prin intermediul automatelor
Servirea în unități de transport (aeriene,
navale, terestre)

3. 8.3.3.Realizarea Recapitulare/ Evaluare 4 S22


principiilor dezvoltării
8.2.8.Efecturarea durabile și a regulilor Tehnici specifice de debarasare pentru
operațiilo rspecifice lucrului în echipă pentru obiectele de inventar în funcţie de 4 S23
de debarasare a efectuarea corectă a meniul comandat:

4
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2020

8.1.6.Descrierea meselor din salonul operațiilor de debarasare a -farfurii;


principiilor de de servire, a meselor și de transport la -tacâmuri;
debarasare pentru obiectelor de inventar oficiu a obiectelor -pahare; S24
fiecare categorie de utilizate, conform debarasate, în condiții de -oliviera.
obiecte de inventar. regulilor de protocol. igienă, siguranță și
8.1.7.Prezentarea 8.2.9.Realizarea securitate în muncă.
etapelor de transportului, la Etapele și modalitățile de transport la S 25
transport la oficiu a oficiu, a obiectelor de oficiu a obiectelor debarasate:
obiectelor de inventar debarasate, Pe tavă S 26
inventar debarasate. cu sprijinul colegilor Pe antebrațul stâng
din echipa de servire. Pe cărucior.

Recapitulare 4 S27

4 S28
Evaluare finala
4