Sunteți pe pagina 1din 15

ROMÂNIA

MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE


Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

Unitatea de învăţământ: LICEUL “DEMOSTENE BOTEZ”TRUSESTI Avizat,


Profilul: Servicii Director:Fecioru-Cantemir Daniela
Domeniul de pregătire de bază: Turism si alimentatie
Modulul: M I – SERVIREA ÎN RESTAURAȚIE
Nr de ore/an: 297
Nr. ore /săptămână:11 din care: T:- LT: 5 IP: 6
Clasa: a XI-a E
Profesor: VERNICEANU IONICA
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMENCS:nr.3684 din 08.04.2018 Şef catedră: Teiu Mariana
Programa aprobata prin OMEN anexa nr.3: nr. 3501 din 29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2019-2020

Nr.
Nr. URÎ 9. SERVIREA ÎN RESTAURAȚIE Săptămâna
Conținuturile învățării Ore Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini IP IP
2 9.1.1. Identificarea 9.2.1. Participarea la 9.3.1. Implicarea activă și Prezentarea disciplinei, a manualului. 2 S1 S26=
diferitelor tipuri de etapa de întocmire a responsabilă în întocmirea Test iniţial SA
meniuri în funcție de diferitelor variante riguroasă a variantelor de Variante de meniuri:
criteriile de clasificare; de meniuri. meniuri și ăn prezentarea orală
1.după numărul de preparate şi produse 1 S1
și pe diferite suporturi (scrise,
consumate: simple; complete;
electronice) a meniurilor.
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

2.după felul mesei la care se servesc:


mic dejun;dejun; cină; 1 S1

3.după structura şi componenţa


preparatelor:consistent; dietetic; 1 S1
4. după momentul servirii:a la carte;
comandate. 1 S1
3 9.1.2. Precizarea 9.2.2. Întocmirea Criterii de întocmire a meniurilor:
9.3.2. Asumarea responsabilă a
criteriilor de întocmire variantelor de
criteriilor de întocmire a  acoperirea necesarului
a meniurilor; meniuri, pentru 2 S2
meniurilor în stabilirea fiziologic;
9.1.3. Prezentarea diferite
variantelor de meniu pentru  repartizarea necesarului caloric
modalităților de 2 S2
diferite tipuri de mese. pe tipuri de mese;
respectare a criteriilor
de întocmire a  succesiunea preparatelor în 2 S2
meniurilor. meniu;
 temperatura de servire; 1 S3
 sezonalitate; 1 S3
 tipuri de mese; 1 S3
 tipuri de consumatori. 2 S3
Recapitulare. Test de evaluare 1 S3
9.3.3. Argumentarea corectă în
4 9.1.4. Prezentarea 9.2.3. Folosirea limba română, limba maternă  Preparate servite ca intrare în 4 S4
preparatelor culinare corectă a formulelor sau într-o limbă de circulație meniu: gustări, antreuri, salate diferite,
care se servesc la de adresare în limba internațională a rolului și minuturi diverse.
intrarea în meniu; română, limba  Luarea comenzii pe baza carnetului 2 S4
calității preparatelor servite ca
9.1.5. Descrierea maternă sau într-o de comenzi şi a bonului de marcaj;
etapelor de servire a limbă de circulație intrare în meniu;  Preluarea de la secţii şi servirea
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

preparatelor culinare ca internațională pentru 9.3.4. Implicarea activă, preparatelor: 2 S5


intrare în meniu, a recomanda responsabilă și respectuoasă în  sistem direct (la farfurie, platou,
specific fiecărui tip de clienților preparate efectuarea operațiilor specific cărucior, servirea la doi 2 S5
sistem de servire ca intrare în meniu lucrători);
de servire a preparatelor
9.2.4. Luarea  sistem indirect.
comenzii de la culinare de intrare în meniu și 2 S5
 Debarasarea meselor conform
clienți și de debarasare a meselor, sub regulilor de debarasare:
transmiterea acesteia supraveghere, respectând debarasarea farfuriilor şi a 2 S6
la secție; particularitățile sistemului de tacâmurilor;debarasarea obiectelor de 2 S6
9.2.5. Preluarea de servire ales și normele de inventar 1 S6
la secție a dezvoltare durabilă, de igienă, Recapitulare. Test de evaluare 1 S6
preparatelor servite
de siguranță și Securitate a
ca intrare în meniu
și transportarea la muncii;
masa clienților; 9.3.5. Manifestarea atitudinii
9.2.6. Efectuarea responsabile în rezolvarea
operațiilor de servire sarcinilor brigazii de servire, cu
a preparatelor respectarea normelor de
culinare ca intrare în dezvoltare durabilă, de igienă,
meniu și a băuturilor
de siguranță și securitate în
asociate,prin diferite
sisteme de servire; muncă șo PSI.
9.2.7. Realizarea
debarasării meselor,
după consumarea
preparatelor culinare
servite ca intrare în
meniu
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

5 9.1.6. Prezentarea 9.2.8.. Folosirea  Preparate culinare lichide –


sortimentului de corectă a formulelor sortiment, particularităţi structurale 4 S7
preparate lichide servite de adresare în limba 9.3.6. Asumarea (componente): supe,supe – creme,
în unitățile de română sau într-o responsabilității recomandării consommé-uri, ciorbe şi borşuri:
alimentație; limbă de circulație preparatelor lichide în limba  Luarea comenzii pe baza carnetului 2 S7
9.1.7. Descrierea internațională pentru de comenzi şi a bonului de marcaj;
română, limba maternă sau într-
etapelor specifice a recomanda  Preluarea de la secţii şi servirea 1 S8
servirii preparatelor clienților diferite o limbă de circulație preparatelor prin sisteme de servire
lichide. categorii de internațională. specifice servirii preparatelor lichide:
preparate lichide; 9.3.7. Adoptarea unei atitudini  direct - la farfurie, cană, bol, 2 S8
9.2.9. Luarea cooperante și proactive în supieră, serviciul la doi
comenzii de la efectuarea operațiilor specific lucrători.;
clienți și de servire a preparatelor lichide  serviciul indirect. 2 S8
transmiterea acesteia Debarasarea meselor conform regulilor
si de debarasare a meselor după
la secție; de debarasare, după servirea preparatelor 1 S8
9.2.10. Preluarea de consumarea de către clienți și a
lichide: farfurii şi tacâmuri şi obiecte
la secție a preparatelor lichide, sub mărunte.
preparatelor lichide supraveghere, respectând
și transportarea la particularitățile sistemului de
masa;
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

9.2.11. Servirea servire ales, normele de


preparatelor lichide dezvoltare durabilă, de igienă,
prin diferite sisteme de siguranță și Securitate a
de servire; muncii.
9.2.12. Realizarea
operațiilor de
debarasare a
meselor, după
consumarea
preparatelor lichide.
6 9.1.8.. Prezentarea 9.2.13.Folosirea  Sortimentul preparatelor de
sortimentului de corectă a formulelor bază:mâncăruri din legume, preparate 6 S9
preparate de bază sau de adresare în limba din carne şi legume, preparate din carne
preparate de felul 2; română, limba de pasăre, preparate din carne de vânat,
9.3.8. Argumentarea corectă în
9.1.9. Descrierea maternă sau într-o preparate din peşte, preparate din
etapelor de servire a limbă de circulație limba română, limba maternă subproduse, preparate din tocături,
preparatelor de bază, internațională pentru sau într-o limbă de circulație fripturi cu garnituri
specific fiecărui tip de a recomanda internațională a rolului și  Luarea comenzii pe baza carnetului 2 S10
sistem de servire. clienților preparatele calității preparatelor de bază de comenzi şi a bonului de marcaj;
de bază din meniu; pentru diferite categorii de  Sisteme de servire a preparatelor de 2 S10
9.2.14. Preluarea de clienți; bază:
la clienți a comenzii  sistemul direct – la farfurie, 2 S10
9.3.9. Implicarea activă și
pentru preparatele platou, gheridon, serviciul la doi
de bază și responsabilă pentru realizarea, lucrători,
transmiterea acesteia individual sau în echipă, a  serviciul indirect 2 S11
la secție; operațiilor specifice de servire a Debarasarea meselor conform regulilor
9.2.15. Preluarea de preparatelor de bază, sub de debarasare, după servirea preparatelor 2 S11
la secție a de bază: farfurii, platouri, tacâmuri şi
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

preparatelor de bază supraveghere, respectând obiecte de inventar mărunte


și transportarea la particularitățile sistemului de Recapitulare. Test de evaluare
masă servire ales, normele de 2 S11
9.2.16. Servirea dezvoltare durabilă, de igienă,
preparatelor de bază
prin diferite sisteme de siguranță și Securitate a
de servire specifice; muncii.
9.2.17. Realizarea
operațiilor de
debarasare a
meselor, după
consumarea
preparatelor de bază.

7 9.1.10. Prezentarea 9.2.18.Folosirea  Sortimentul şi servirea 2 S12


sortimentului de corectă a formulelor brânzeturilor însoţite de toast, pâine
brânzeturi și deserturi de adresare în limba prăjită, unt:
servite în cadrul unui română, limba  prezentarea brânzeturilor pe 2 S12
meniu; maternă sau într-o platou;
9.1.11. Descrierea limbă de circulație  la gheridon. 2 S12
modalităților de servire internațională pentru  Sortimente de deserturi – dulciuri de 2 S13
a brânzeturilor și a recomanda bucătărie, produse de cofetărie, fructe;
deserturilor la finalul clienților 9.3.10. Asumarea 2 S13
 Servirea deserturilor:
meniului. sortimentul de responsabilității recomandării  servirea directă la farfurie,
brânzeturi și brânzeturilor și deserturilor în  servirea directă de pe platou. 2 S13
deserturi limba română, limba maternă Debarasarea meselor conform regulilor
9.2.19. Preluarea de de debarasare, după servirea 4 S14
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

la secție și servirea sau într-o limbă de circulație brânzeturilor şi deserturilor


brânzeturilor internațională; Recapitulare. Test de evaluare 2 S14
comandate; 9.3.11. Implicarea activă și
9.2.20. Debarasarea responsabilă pentru realizarea
mesei după servirea
brânzeturilor și operațiilor specifice de servire a
deserturilor. brânzeturilor și deserturilor,
sub supraveghere, respectând
8 9.1.12. Prezentarea 9.2.21.Folosirea particularitățile sistemului de  Reguli de asociere:
regulilor de asociere a corectă a formulelor servire ales;  caracteristicile preparatelor 2 S15
bauturilor cu preparate de adresare în limba (componenţă, loc în meniu)
culinare din meniu; română, limba  preferinţele consumatorilor; 2 S15
9.1.13. Descrierea maternă sau într-o  obiceiuri şi tradiţii; 1 S15
etapelor de servire a limbă de circulație  tipul şi durata mesei 1 S15
băuturilor și de internațională pentru  Obiecte de inventar pentru aducerea,
debarasare a obiectelor a recomanda servirea băuturilor şi debarasare:
de servire. clienților  obiecte de inventar pentru 2 S16
sortimentul de 9.3.12. Argumentarea corectă aducerea băuturilor: tăvi,
băuturi conform în limba română, limba maternă coşuleţe, frapiere, cărucioare;
regulilor de sau într-o limbă de circulație S16
 obiecte de inventar pentru
asociere; internațională a sugestiilor servirea băuturilor: pahare de 2
9.2.22. Aducerea de diferite tipuri, servicii pentru
formulate pentru asocierea
la secție a băuturilor băuturi calde, zaharniţe,
comandate folosind corectă a băuturilor cu
preparatele culinare servite în linguriţe, ceşti, farfurioare,
obiecte de inventor tirbuşon, carafe, cremiere
specifice; meniu;
9.2.23. Servirea 9.3.13. Implicarea activă,  obiecte de inventar pentru S16
băuturilor folosind responsabilă și respectuoasă în 1
debarasare: tăvi şi cărucioare
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

obiectele de inventor efectuarea operațiilor specific  Recapitulare semestrială 1 S16


adecvate; de servire a băuturilor și de
9.2.24. Debarasarea debarasare a obiectelor de
obiectelor de inventor, sub supraveghere,
inventor utilizate la
servirea băuturilor. respecantând regulile de
Securitate și siguranță în
muncă, de igienă și protocol.

9 9.1.14. Clasificarea 9.2.25. Selectarea  Criterii de clasificare a băuturilor în 2 S17


sortimentului de băuturi obiectelor de amestec:
în amestec, după inventor, a  După conţinut, după
diferite criterii; materiilor prime și a concentraţie alcoolică, perioada 4 S17
9.1.15. Enumerarea elementelor de décor din zi în care se recomandă şi se
obiectelor de inventor necesare obținerii servesc, cantitate în care se
necesare obținerii băuturilor în servesc.
băuturilor în amestec; amestec;  Materii prime şi elemente de decor 1 S18
9.1.16. Descrierea 9.2.26. Pregătirea folosite la obţinerea băuturilor în
metodelor și tehnicilor amestecurilor de amestec:
de preparare a băuturi după  băuturi alcoolice, băuturi
9.1.17. Implicarea metodele specific, 9.3.14. Implicarea activă și nealcoolice, produse zaharoase, 1 S18
activă în prepararea precizate în rețete; fructe şi legume, condimente,
responsabilă în prepararea
corectă a cafelei 9.2.27. Aplicarea stimulente, produse animale:
espresso, sub noilor tehnici și băuturilor în amestec sub
produse lactate, ouă, tipuri de
supraveghere, conform rețete de obținere a supravecghere, în condiții de gheaţă, elemente de decor
cerințelor clienților; băuturilor în igienă, siguranță și Securitate în comestibile, elemente de decor
amestec. muncă. necomestibile.
 Obiecte de inventar şi utilaje 2 S18
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

folosite la obţinerea băuturilor în


amestec: pahare, zaharniţe, găletuşe
pentru gheaţă , shaker, cleşti, linguriţe
mazagran, tăvi, picurător, tocător, cuţit,
9.3.15. Manifestarea
pilă, pahare speciale, pahar gradat,
receptivității la nou în cheie, tirbuşon, răzuitoare, moussoire,
valorificarea noilor tehnici de turmix, blender, mixer, espressor, presă
obținere a băuturilor în pentru stors citrice, filtru, măsură de
amestec. gheaţă, vitrine frigorifice
 Metode de preparare a băuturilor în 2 S18
amestec:
 agitare, amestec, dresare.

10 9.1.18. Clasificarea 9.2.28. Servirea  Obiecte de inventar pentru servirea


paharelor și obiectelor băuturilor în băuturilor în amestec: tumblere, pahare, 2 S19
de inventor necesare amestec sondă, pahare tip lalea, farfurioară
servirii băuturilor în respectându-se suport, tăvi, linguriţe
amestec; regulilor de  Reguli de servire legate de: 2 S19
9.1.19. Precizarea protocol;  preferinţele clienţilor,
etapelor specific 9.2.29. Debararsarea temperatura de servire, dozarea
servirii băuturilor în obiectelor utilizate componentelor, manipularea şi
amestec. la servirea transportul obiectelor de servire.
amestecurilor de Obiecte de inventar pentru
băuturi. debarasare: tăvi, farfurii diferite,
9.3.16. Respectarea regulilor de cărucior.
protocol, de dezvoltare Test de evaluare 1 S19
durabilă, de igienă, de siguranță
1 S19
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

și Securitate în muncă în
11 9.1.20. Prezentarea 9.2.30. Pregătirea efectuarea corectă și riguroasă a  Servirea cafelei - Organizarea
tehnicilor de preparare cafelei espresso, operațiilor de servire a locului de muncă:
a cafelei espresso și a utilizâmnndu-se băuturilor în amestec și de  Verificarea şi igienizarea
modului de folosire a aparatele adecvate debarasare a paharelor și aparatelor folosite
aparatului pentru 9.2.31. Efectuarea  Pregătirea obiectelor de inventar
obiectelor utilizate la servirea
prepararea cafelei; servirii cafelei necesare: dozatoare, ceşti, 4 S20
9.1.21. Prezentarea espresso la amestecurilor de băuturi.
linguriţe, farfurii, vase pentru
modalitățiii de servire a solicitarea păstrarea cafelei
cafelei espresso; 9.2.32. Curățirea și 9.3.17. Implicarea activă în
 Tipuri de cafea recomandată:
9.1.22. Descrierea întreținerea prepararea corectă a cafelei 2 S20
 criterii de recomandare:
modului de igienizare a aparatului pentru espresso, sub supraveghere, caracteristicile sortimentului,
aparatului pentru cafea espresso. conform cerințelor clienților; grad de măcinare, ingrediente
prepararea cafelei. folosite
9.3.18. Manifestarea  sortiment de cafea: cafea cu 2 S21
responsabilității în respectare lapte, espresso, cappucino,
de dezvoltare durabilă, de moca, cafea neagră
igienă, de siguranță și  Operaţii de preparare a cafelei:
 măcinarea cafelei la granulaţia 2 S21
Securitate în muncă în
efectuarea operațiilor de cerută, dozarea corespunzătoare
a cafelei, asigurarea condiţiilor
curățare și întreținere a
de temperatură şi presiune a
aparatului pentru cafea apei, asigurarea nivelului cafelei
espresso. în filtru,evaluarea vizuală a
calităţii extractului de cafea,
pregătirea ingredientelor
 Modalităţi de prezentare şi servire: 1 S21
obiecte de inventar folosite: ceşti de
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

sticlă sau ceramică, farfurii, linguriţe,


şerveţele, respectarea temperaturii de
servire, asocierea cafelei cu lapte, frişcă,
zahăr
Operaţii de curăţenie şi întreţinere: 1 S21
evacuarea resturilor de materiale din
aparat, curăţarea componentelor
conform instrucţiunilor, verificarea stării
de funcţionare
9.1.23. Caracterizarea 9.2.33. Folosirea 9.3.19. Asumarea  Preparate pentru mic dejun:
mesei de mic dejun; corectă a formulelor responsabilității recomandării,  produse alimentare diverse 1 S22
9.1.24. Prezentarea de adresare în limba orală sau scrisă, a preparatelor (mezeluri, lactate, produse
gamei sortimentale de română sau într-o cerealiere, legume, fructe);
și băuturilor pentru micul dejun
preparate și băuturi limbă de circulație  preparate culinare (minuturi din 1 S22
servite la masa de mic internațională pentru în limba română sau într-o
ou, brânzeturi, carne, salate,
dejun; a recomanda limbă de circulație etc.); 1 S22
9.1.25. Precizarea clienților preparatele internațională  băuturi nealcoolice (sucuri,
regulilor de servire și și sortimentul de nectare, apă, lapte); 1 S22
debarasare în cadrul băuturi pentru mic 9.3.20. Respectarea regulilor de
 băuturi calde (ceai, cafea,
micului dejun; dejun; protocol, de dezvoltare
cacao, etc.)
9.2.34. Efectuarea durabilă, de igienă, de siguranță 1 S22
 Obiecte necesare pentru mise-en-
mise-en-place-lui și Securitate în muncă în
place: obiecte de inventar: farfurii,
pentru servirea efectuarea corectă, sub
tacâmuri, servicii de unt, dulceaţă,
micului dejun; supraveghere, individual sau în
băuturi, pahare, ceşti, presărători,
9.2.35. Servirea echipă, a operațiilor de servire a
şerveţele, zaharniţe, coşuleţe, elemente
preparatelor și preparatelor și bauturilor pentru
decorative
băuturilor pentru mic dejun și de debarasafre a
 Sisteme de servire: servirea directă,
mic dejun, folosind mesei după servirea micului 1 S22
servirea prin autoservire (bufet suedez),
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

sisteme de servire dejun; servirea la cameră (room service)


adecvate;  Reguli de debarasare: ordinea
debarasării obiectelor de inventar, 1 S23
9.2.36. Debarasarea momentul debarasării, modalităţi de
meselor conform debarasare
regulilor specifice; 9.3.21. Manifestarea  Operaţiunile de decontare a
9.2.37. Decontarea corectitudinii și contravalorii micului dejun: 1 S23
contravalorii responsabilității în completarea  întocmirea şi prezentarea notei
preparatelor și notei de plată, pentru încasarea de plată;
9.1.26. Prezentarea băuturilor pentru contravalorii micului dejun,  încasarea contravalorii
modalităților de mic dejun. prin diverse sisteme de plată. preparatelor şi băuturilor prin
decontare a diferite sisteme (numerar, cec,
contravalorii mesei de tichete, viramente, carduri, etc.);
mic dejun.  despărţirea de client.
Test de evaluare
1 S23

9.1.27.Caracterizarea 9.2.38. Utilizarea 9.3.22. Argumentarea corectă  Sortimente de preparatepentru


mesei de dejun; corectă a formulelor în limba română, limba maternă dejun– criterii de servire:
9.1.28. Prezentarea de adresare în limba sau într-o limbă de circulație  ordinea şi structura preparatelor 1 S23
sortimentului de română, în limba  preferinţele consumatorilor, oferta 1 S23
internațională a sugestiei de
preparate și băuturi maternă sau într-o unităţii
servite la dejun; limbă de circulație preparatele și băuturile pentru  preparate servite ca gustări, antreuri 1 S23
internațională pentru masa de dejun;  preparate lichide, preparate de bază
a recomanda sau preparate de felul II 1 S24
clienților preparatele  deserturi, brânzeturi.
și sortimentul de  Tipuri de băuturi asociate:
băuturi pentru dejun  băuturi aperitiv, băuturi 1 S24
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

digestive, vinuri, bere, băuturi


9.2.39. Efectuarea nealcoolice.
mise-en-place-ului  Mise-en-place pentru dejun –
pentru servirea 9.3.23. Respectarea regulilor de obiecte necesare: farfurii şi farfurioare 1 S24
dejunului; protocol, de dezvoltare (osiere, salatiere), platouri, servicii cu
9.2.40. Servirea durabilă, de igienă, de siguranță condimente, pahare, tacâmuri, şervete,
preparatelor și și Securitate în muncă în elemente de decor.
9.1.29. Descrierea băuturilor pentru efectuarea corectă, sub  Operaţii de servire şi debarasare:
regulilor de servire în dejun, folosindu-se supraveghere, individual sau în  sisteme de servire aplicate la
cadrul mesei de dejun; sisteme de servire echipă, a operațiilor de servire a masa de dejun: sistemul de
adecvate; preparatelor și bauturilor pentru servire direct cu variantele sale, 1 S24
9.2.41. Debarasarea dejun și de debarasare a mesei sistemul indirect
meselor conform după servirea mesei de dejun;  debarasarea mesei: momentul
regulilor specifice; debarasării, modalităţi de
9.2.42. Decontarea debarasare
contravalorii și
băuturilor servite la  Operaţiunile de decontarea
dejun. contravalorii dejunului:
9.3.24.Manifestarea  întocmirea şi prezentarea notei
corectitudinii, respectului și de plată pentru dejun;
responsabilității în completarea  încasarea contravalorii 1 S24
notei de plată, pentru încasarea preparatelor şi băuturilor, servite
contravalorii dejunului, prin la dejun prin diferite sisteme
9.1.30. Descrie diverse sisteme de plată și la (numerar, cec, tichete,
modalitățile de despărțirea de clienți. viramente, carduri, etc.);
decontarea  despărţirea de client
contravalorii a mesei de  Recapitulare
dejun Test de evaluare
1 S24
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

9.1.31. Caracterizarea 9.2.43. Folosirea 9.3.25. Asumarea  Preparate şi băuturi servite la cină: 3 S25
mesei de cină; corectă a formulelor responsabilității recomandării  gustări calde şi reci, minuturi,
9.1.32. Prezentarea de adresare în limba preparatelor și băuturilor pentru preparate din peşte, fripturi cu
sortimentului de română sau într-o cină, în limba română, limba garnituri şi salate, deserturi,
preparate și băuturi limbă de circulație maternă sau într-o limbă de băuturi aperitiv, băuturi în
servite la cină; internațională pentru circulație internațională; amestec, vinuri, băuturi
a recomanda nealcoolice: sucuri, nectare, apă
clienților preparatele  Mise-en-place pentru cină – obiecte 3 S25
și sortimentul de de inventar folosite: farfurii diferite,
băuturi pentru cină; tacâmuri diferite, pahare diferite, ceşti,
9.2.44. Efectuarea şerveţele, zaharniţe, elemente decorative
mise-en-place-ului  Operaţii de servire şi debarasare:
pentru servirea  sisteme de servire aplicate la
mesei de cină; masa de cină: sistemul direct, 1 S27
9.1.33. Descrierea 9.2.45. Servirea 9.3.26. Respectarea sistemul indirect
regulilor de servire în preparatelor și regulilor de protocol, de  debarasarea mesei: obiecte de
cadrul mesei de cină; băuturilor pentru dezvoltare durabilă, de igienă, inventar debarasate, modalităţi 1 S27
cină, folosindu-se de siguranță și Securitate în de debarasare
sisteme de servire muncă în efectuarea corectă,  Operaţiunile de decontarea
adecvate; sub supraveghere, individual contravalorii mesei de cină:
ROMÂNIA
MINISTERUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE
Liceul ,,Demostene Botez” Trușești
Str. 2, nr.11, RO 717400, CIF 3373314, SIRUES 391772
Tel. 0231-567920, Fax 0231-567929
email: grupscolartrusesti@yahoo.com; web: www.dbotez.ro
Nr. din .09.2019

9.2.46. Debarasarea sau în echipă, a operațiilor de  întocmirea şi prezentarea notei


meselor conform servire a preparatelor și de plată, 1 S27
regulilor specifice; bauturilor pentru mic dejun și  încasarea contravalorii preparatelor şi
9.2.47. Decontarea de debarasafre a mesei după băuturilor prin diferite sisteme (numerar, 1 S27
contravalorii și servirea cinei; cec, tichete, viramente, carduri, etc.),
băuturilor servite la despărţirea de client
cină.  Recapitulare finală
Test de evaluare finală 1 S27
1 S27
9.3.27. Manifestarea
9.1.34. Prezentarea corectitudinii, respectului și
modalităților de responsabilității în completarea
decontare a notei de plată, pentru încasarea
contravalorii cinei. contravalorii mesei de cină,
prin diverse sisteme de plată.