Sunteți pe pagina 1din 4

Colegiul Economic “DimitrieCantemir“ Suceava

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

DOMENIUL:TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
CALIFICARE:BUCĂTAR
CLASA: XI

 Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu


 Timpul efectiv de lucru este de 1 oră.

Subiectul I (20 puncte)

Pentru fiecare dintre cerinţele de mai jos (1 – 10) scrieţi litera corespunzătoare răspunsului
corect:
Subiectul I Încercuiţi varianta corectă: 2p
1. Înăbuşirea legumelor sau cărnii are loc la temperatură moderată, într-un vas:
a. acoperit; b. descoperit; c. parţial acoperit.
2. Supele cremă se prezintă cu:
a. pătrunjel verde deasupra; b. mărar verde deasupra; c. crutoane de pâine deasupra.
3. Porozitatea găluştelor din griş este dată de:
a. prezenţa gălbenuşurilor; b. prezenţa sării; c. prezenţa albuşului bătut spumă.
4. Nu este de evitat în regimul alimentar în cazul enterocolitei acute:
a. tutunul; b. iaurtul; c. alcoolul.
5. Amestecul de limpezire se foloseşte la obţinerea:
a. ciorbelor; b. consomme-urilor; c. borşurilor.
6. O formă a comunicării verbale este:
a) conferinţa; b) prezenţa personală; c) scrisoarea de intenţie;
7. După capacitate, structurile de primire sunt:
a) de lux şi modeste ; b) cu max. 50 camere, cu 50-150 camere, între 150-300 camere;
c) 1,2,3,4,5 stele
8. În categoria spaţiilor de producţie nu intră:
a) spălătoria, curăţătoria ; b) bucătăria ; c) recepţia
9. Camera single este:
a) o garsonieră ; b) camera cu pat dublu ; c) camera cu un singur pat ;
10. Trebuie să fie naturală, însoţită de un zâmbet profesional, o privire discretă, fără gestică
excesivă:
a) mimica ; b) ţinuta vestimentară ; c) ţinuta fizică

Subiectul II (20 puncte)


II.1. Transcrieţi pe foaia de examen litera corespunzătoare fiecărei enunţ şi notaţi în dreptul
ei litera A, dacă apreciaţi că enunţul este adevărat, sau litera F dacă apreciaţi că răspunsul este
fals. (10 puncte)

a) Restaurantul vânătoresc este o unitate gastronomică specializată în pregătirea şi servirea


preparatelor culinare din carne de vânat;
Colegiul Economic “DimitrieCantemir“ Suceava

b) Deasupra supelor cremă, la sfârşitul fierberii se adaugă cuburi de margarină pentru a se


forma pojghiţe;
c) Aspicul se obţine prin fierberea extractivă a unor alimente bogate în proteine de tip
colagen şi elastină;
d) Alimentele prăjite în grăsime nu au acţiune iritantă asupra mucoasei gastrice;
e) Spaţiile destinate consumatorilor includ spaţiile pentru servire.

II.2. Scrieţi pe foaia de examen asocierile corecte dintre fiecare cifră din coloana A şi litera
corespunzătoare din coloane B.
(10 puncte)

Asociaţi cifrele din coloana A cu literele corespunzătoare din coloana B:


A. Obiecte de inventar pentru servire B. Utilizările obiectelor de inventar
1. cocotiera a. servirea fripturilor;
2. shakerul b. servirea crenvurştilor;
3. timbalul c. servirea ouălor fierte în coajă;
4. pahare tip balon d. pregătirea băuturilor în amestec prin
agitare;
e. servirea coniacului.

Subiectul III ( rezolvarea de probleme) (50 puncte)


III.1. (30 puncte)

Trebuie să întocmiţi factura pentru un client care părăseşte hotelul şi care a făcut următoarele
cheltuieli:
La restaurant 100 lei, minibar 30 lei, cazare 3 nopţi, costul cazării pe noapte este de 100 lei,
deoarece a avut rezervare i se oferă o reducere de 5% la cazare. (TVA 9 %). Care este suma care
trebuie să fie plătită de client?

III.2. (20 puncte)


Precizaţi 5 dintre sistemele de servire utilizate în servirea preparatelor ca intrare în meniu
Colegiul Economic “DimitrieCantemir“ Suceava

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

BAREM DE EVALUARE ȘI DE NOTARE


DOMENIUL: TURISM ȘI ALIMENTAȚIE
CALIFICARE: TEHNICIAN ÎN GASTRONOMIE
CLASA: XI

 Nu se acordă punctaje intermediare, altele decât cele precizate explicit prin


barem. Nu se acordă fracţiuni de punct
 Se punctează oricare alte formulări / modalităţi de rezolvare a cerinţelor
 Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea
punctajului total acordat pentru lucrare la 10.

Subiectul I (2 puncte x 10 enunţuri = 20 puncte)

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
Subiectul I
1. a;
2. c;
3. c;
4. b ;
5. b.
6. a;
7. b;
8. c;
9. c;
10. a.

Subiectul II (20 puncte)

II.1. (10 puncte)

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2,5 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.
1. – c;
2. – d;
3. – b;
4. – e.

II.2. (10 puncte)


Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 2 puncte. Pentru răspuns incorect sau lipsa
acestuia 0 puncte.

1 – c; 2 – a; 3 – e; 4 – b. 5 - d
Colegiul Economic “DimitrieCantemir“ Suceava

Subiectul III (50 puncte)

III.1. (30 puncte)


Necesarul de materii prime:
- caşcaval: 4, 000 kg
- ouă: 8,000 kg
- făină: 2,000 kg
- lapte: 8,000 litri
- margarină: 1,600 kg
- sare: 0,160 kg

III.2. (20 puncte)

Sistemele de servire utilizate la servirea preparatelor ca intrare în meniu:


1. servirea cu ajutorul cleştelui;
2. servirea la farfurie;
3. servirea cu ajutorul tăvii;
4. servirea cu ajutorul căruciorului;
5. servirea indirectă

Pentru răspuns corect şi complet se acordă punctajul maxim. Pentru răspuns parţial corect sau
incomplet se acordă jumătate din punctajul maxim. Pentru fiecare răspuns incorect sau lipsa
acestuia se acordă 0 puncte.

S-ar putea să vă placă și