Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de nvmnt: Liceul Tehnologic Sf.

Haralambie Turnu Magurele


Profilul: SERVICII
Domeniul de pregtire de baz: TURISM I ALIMENTAIE
Domeniul de pregtire general: ALIMENTAIE
Modulul: M 2. CALITATEA IN TURISM SI ALIMENTATIE
Nr. de ore/an: 72 ore (36 sapt) din care T = 36/an
Nr. ore/sptmn: T: 1
Clasa: a IX-a
Profesor: Ing. Cioplea Mihaela

Avizat,
Director

Avizat,
ef catedr

Plan de nvmnt aprobat prin Anexa 3 la Ordinul M.E.C.T.S.: nr. 4457/5.07.2016


PLANIFICARE CALENDARISTIC
AN COLAR: 2016-2017
Coninuturi
Cunotine

Abiliti

(1)

(2)
(3)
(4)
4.2.1.Interpretar 4.3.1.Asumarea
ea corecta a
responsabilitatii EVALUARE INITIALA
conceptului de
nin utilizarea
calitate si a
conceptului de Calitatea produselor i a serviciilor:
ipostazelor
calitate si a
- Definirea conceptul de calitate;
calitatii
ipostazelor
- Ipostazele calitii;
4.2.2.Identificar
calitatii
- Factorii ce determin i influeneaz calitatea
ea factorilor
4.3.2.Asumarea
produselor i a serviciilor:
care determina responsabilitatii
- factorii principali i secundari;
si influenteaza
in prevenirea
- factori care influeneaz calitatea
calitatea
modificarilor
serviciilor turistice (hoteliere): calitatea
produselor si
calitatii
facilitilor, calitatea personalului, alte elemente
serviciilor
produselor si
de organizare;
4.2.3.Diferentie
serviciilor
- Caracteristicile de calitate ale produselor;
rea
4.3.3.Implicarea
- Caracteristicile serviciilor:
caracteristicilor
active si
- diferenele de baz ntre

4.1.1.Prezentarea
conceptului de
calitate si a
ipostazelor
calitatii
4.1.2.Descrierea
factorilor care
determina si
influenteaza
calitatea

Atitudini

Nr.
ore
T
(5)

Sptm
na
T
(6)

S1

S2

S3

2
2

S4, S5
S6, S7

Obs.
(7)
Sem1

produselor si
serviciilor
4.1.3.Clasificarea
caracteristicilor
de calitate a
produselor si
serviciilor

.
4.1.4.Cunoastere
a componentelor
vslotii nutritive a
produselor
alimentare pentru
dezvoltarea unui
stil de viata
sanatos
4.1.5.Identificare
a caracteristicilor
organoleptice a
grupelor de
marfuri
alimentare
4.1.6.Prezentarea
elementelor de
marcare i
etichetare a
produselor.
4.1.7.Prezentarea
notiunilor legate
de ambalarea

bunuri i servicii;
- caracteristici de calitate a
serviciilor.
de calitate a
produselor si
serviciilor

responsbila in
identificarea
caracteristicilor
de calitate a
roduselor si
serviciilor

4.2.4.Calcularea 4.3.4.Stabilirea Valoarea nutritiv a produselor alimentare:


valorii calorice
responsabila a
- Componentele valorii nutritive;
a alimentelor,
valorii calorice
- Calcularea valorii calorice a alimentelor.
utilizand
a produselor
Caracteristicile organoleptice ale grupelor de
principii si
alimentare
mrfuri alimentare:
procese
4.3.5. Asumarea
- Cerealele i produsele din cereale;
matematice de responsabilitatii
- Legume i fructe. Produse rezultate din
baza
in aplicarea
prelucrarea lor;
4.2.5.Aplicarea
normelor de
- Carnea, subprodusele i produsele din carne;
normelor
pastrare si
- Petele, subprodusele din pete i alte produse
igienice la
prelucrare a
marine;
pastrarea,
produselor
- Laptele i produsele lactate;
prelucrarea si
alimentare,
- Condimente, stimulente i alte adaosuri
desfacerea
folosind
Verificarea calitii produselor i
produselor
documentatia de
serviciilor:
4.2.6.
specialitate
- Verificarea organoleptic a principalelor
4.2.7.Verificare 4.3.6.Implicarea
produse alimentare;
a marcrii,
activ i
- Modaliti de apreciere a calitii serviciilor
etichetrii i
responsabil n
Marcarea, etichetarea i ambalarea
ambalrii
verificarea
produselor:
produselor
marcrii,
- Componentele i formele marcrii- etichetrii
4.2.8.Aplicarea
etichetrii i
produselor;

S8 S11

S12,
S13,
S14,
S15

S16
Pract
ica
coma
sata

S17
S20
Sem
II

2
S21
S26
2

produselor
4.1.8.Prezentarea
caracteristicilor
calitative pe
tipuri de servicii
in unitatile de
cazare si
alimentatie
4.1.9.Recunoaste
rea drepturilor
consumatorilor
conform
legislatiei in
vigoare

4.1.10.Identificar
ea standardelor
in aprecierea
calitatii
produselor si
serviciilor in
unitatile de
cazare si
alimentatie

standardelor de
calitate pentru
serviciile
specifice
unitatilor de
cazare si
alimentatie
4.2.9.Respectar
ea drepturilor
consumatorilor
conform
legislatiei in
vigoare

ambalrii
produselor
4.3.7.Asumarea
responsabilitatii
in prestarea
serviciilor
specifice
unitatilor de
cazare in
conditii de
calitate,
protejand
drepturile
consumatorilor

4.2.10.Identifica
rea standardelor
in aprecierea
calitatii
produselor si
serviciilor in
unitatile de
cazare si
alimentatie

4.3.8.Asumarea
responsabilitatii
in studierea
standardelor de
calitate a
produselor si
serviciilor din
unitatile de
cazare si
alimentatie,
utilizand
echipamentele
multimedia

- Marcarea ecologic a produselor;


- Funciile i clasificarea ambalajelor;
- Metode de ambalare
Respectarea drepturilor consumatorilor conform
legislaiei n vigoare:
- Drepturile consumatorilor;
- Sanciuni pe tipuri de abateri pentru
nerespectarea drepturilor consumatorilor

S27,
S28

S29,
S31

Standardizarea produselor i serviciilor:


- Sisteme de asigurare a calitii produselor i
serviciilor la nivel de ntreprindere i la nivel
naional;
- Standarde de calitate privind produsele i
serviciile:
- documente care certific i
atest calitatea produselor;
- normative de calitate pentru
serviciile hoteliere

S33
S36

EVALUARE FINALA

S37,
S38

S30
Pract
ica
coma
sata

S32
Sapta
mana
altfel

Intocmit: prof. Ing. Cioplea Mihaela