Sunteți pe pagina 1din 4

Unitatea de învăţământ: Scoala Postliceaa Diada Avizat,

Director
Domeniul de pregătire de bază:Sanatate si Asistenta
Pedagogica
Calificarea profesională. Asistent Medical Generalist
Modulul: Medicina Interna si Nursing Specific II
Nr de ore/an: 338
Nr. ore /săptămână: 338 din care: T: 154 IP: 184
Clasa: AMG II
Profesor: Molaomer Monica
Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin OMEN: Şef catedră
Programa aprobata prin OMEN:

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR:2019-2020

Unitatea de rezultate ale


Nr. Nr. ore Săptămâna
învățării /Rezultate ale învățării Conținuturile învățării Obs.
crt.
Cunoștințe Abilități Atitudini T LT IP T LT IP
(0) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
M21 21.1.3. 21.2.3. 21.3.2. PROCESUL DE NURSING Culegerea și S1-
21.2.4. 21.3.3. analiza datelor / informațiilor specifice 16h S2
21.2.5. 21.3.4. afecțiunilor digestive, endocrine,
metabolice, renale. Identificarea
problemelor de dependență la pacienții cu
boli digestive, endocrine, metabolice, renale.
Stabilirea diagnosticelor de îngrijire 16h S2-
specifice afecțiunilor digestive, endocrine, S3
metabolice, renale.
16h S3-
21.1.4. INTERVENȚII PROPRII ȘI DELEGATE S4
21.1.5. 21.2.6. ALE ASISTENTULUI MEDICAL ÎN
21.1.6 21.2.7. 21.3.5. PROCESUL DE NURSING Investigații
21.2.8. 21.3.6. digestive: Fibroendoscopia digestivă.
21.2.9. 21.3.7. Investigații imagistice: tranzit baritat,
21.3.8. irigografia. Ecografia abdominală. Recoltări
21.3.9. biologice și patologice specifice tubului 2h S4
21.3.10. digestiv și glandelor anexe. Puncția
abdominală. Puncție hepatică Investigații
endocrine: Recoltări de sânge și urină. Teste
de simulare sau inhibiție a secreției de 2h S5
hormoni pentru hipofiză, tiroidă, paratiroide,
suprarenale, gonade. Examene imagistice. 2h
Tomografia computerizată. Rezonanță S5
magnetică nucleară. Ecografia. Probe cu
izotopi radioactivi – scintigrame. 2h S5
Determinarea metabolismului bazal.
Reflexograma ahiliană. Electromiograma.
Investigații metabolice: Recoltări de sânge și
urină. Teste de evidențiere a malabsorbției.
Testul de toleranță la glucoză oral (TTGO).
Examene radiologice – rolul asistentei în 2h S5
pregătirea pacientului. Investigații renale:
Explorarea funcțională renală. Endoscopia
renală. Investigații imagistice: radiografia 4h S5
abdominală pe gol, urografia, etc. Recoltări
de sânge și urină. Puncția renală. Îngrijirea
pacienților cu afecțiuni digestive, endocrine,
metabolice, renale. Efectuarea tratamentelor
locale și generale în boli digestive,
endocrine, metabolice, renale. Regim
igieno-dietetic: în boli digestive, endocrine,
metabolice, renale. Educație pentru sănătate
în boli digestive, endocrine, metabolice,
renale. ELABORAREA PLANULUI DE 4h S5-
ÎNGRIJIRE S6

21.1.7. Evaluarea intervențiilor / îngrijirilor aplicate


pe plan de îngrijire: la pacienți cu boli
16h S6
digestive, endocrine, metabolice, renale.
21.2.10. Identificarea obiectivelor realizate /
21.2.11. 21.3.11. nerealizate.
21.3.12. Restructurarea planului de îngrijire în cazul 10h S7
21.3.13. identificării problemelor conexe

Aprecierea calității și a rezultatelor obținute 12h S8

FORMAREA EXPERIENȚEI CLINICE


21.1.8. ADECVATE  Organizarea și planificarea 16h S9
activităţii de îngrijire a bolnavilor cu
21.2.12. afecțiuni digestive, endocrine, metabolice,
21.2.13. 21.3.14 renale
 Aplicarea măsurilor de asepsie, antisepsie 4h S10
și de protecție și securitate în muncă
S10
 Aplicarea îngrijirilor de bază: igienă,
alimentație, eliminare, supraveghere, 4h
mobilizare, transport
 Monitorizarea și notarea parametrilor fizici 4h S10
și a funcțiilor vitale și vegetative.

 Stabilirea diagnosticelor de nursing, S10


analiza calității îngrijirilor și completarea 4h
planului de îngrijire pentru 3 pacienți

.  Participarea la recoltări, investigații S11


specifice și tratamente sub supraveghere 4h
S11
 Realizarea de acțiuni educative cu 4h
pacienții / familia pentru un stil de viață
sănătos.
S11

RECAPITULARE 2h S11

2h S11
RECAPITULARE S11
2h
EVALUARE

Întocmit,As. Molaomer Monica