Sunteți pe pagina 1din 4

PLAN DE LECTIE

PROFESOR : As. MOLAOMER MONICA


UNITATEA ŞCOLARÃ: SCOALA POSTLICEALA FEG EDUCATION Filiala Mangalia
CLASA: AMG II
DISCIPLINA: Hematologie si nursing- specific
SUBIECTUL: Evaluarea morfo-functionala a sangelui si a organelor hematoformatoare
TIPUL LECŢIEI: Comunicare / însuşire de noi cunoştinţe
Durata de desfasurare: 50 min
SCOPUL LECŢIEI:
Cunoaşterea si insusirea principalelor mijloace de investigatie in bolile hematologice.

OBIECTIVE DE REFERINŢĀ:
Sã realizeze importanta evaluarii morfo-functionale a sangelui si a organelor hematoformatoare in diagnosticarea si tratarea bolilor
hematologice
Sã constientizeze importanta rolului asistentului medical in evaluarea morfo-functionala a sangelui si a organelor
hematoformatoare

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:
Sã cunoasac principalel mijloace de evaluare morfo-functionala a sangelui si organelor hematoformatoare.
Sã cunoasca tehnica de efecutare a mijloacelor de evaluare morfofunctionala a sangelui si organelor hematoformatoare (definitie,
scop, indicatii, contraindicatii, locul de executie, materiale necesare, pregatirea pacientului atat psihica cat si fizica,tehnica propriu-
zisa, accidente,incidente, ingrijiri după tehnica).
Sã cunoasca valoarea normala a analizelor de laborator
Sã cunoasca rolul si scopul asistentei medicale in efectuarea fiecarei tehnici de investigatie invatate.
RESURSE PROCEDURALE:
Observaţia independentã
Observaţia dirijatã
Explicaţia
Conversaţia euristicã
Demonstraţia
RESURSE MATERIALE
Mulaj
Manual de specialitate
Laptop.

FORMA DE ACTIVITATE:
Frontal
Individual

CONDIŢII EXTERNE ALE ÎNVĀŢĀRII - se va trezi interesul elevilor pentru asimilarea cunoştinţelor stiinţifice despre
mijloacele de evaluarea a sangelui și organelor hematoformatoare.

LOCUL DE DESFĀŞURARE - sala de nursing

EVALUARE - formativã, prin chestionare scrise.

BIBLIOGRAFIE
- Programa şcolarã
- Bibliografie de specialitate:
- G. Balta,M Stanescu Tehnici speciale de ingrijire ale bolnavului, Editura didactica si pedagogica,1988
- L. Titircă ”Tehnici de evaluare și îngrijiri acordate de asistenții medicali” Editura Viața Românească București 1997.
- L Titircă ”Ingrijiri speciale acordate pacienților de catre asistentii medicali” Editura Viata Medicala Românească 2006
- R. Barbu Explorari functionale, Editura Medicala, Bucuresti 1978
DESFASURAREA LECTIEI
ETAPELE LECŢIEI ACTIVITATEA PROFESORULUI ACTIVITATEA ELEVILOR Timp alocat
(minute)

Verificã dacã sunt condiţii optime pentru 5


desfãşurarea orei. Işi pregãtesc caietul de lucru,
Moment organizatoric Face prezenţa din catalog. creioanele
Pregãteşte materialul didactic pentru lecţie.
Anunţarea temei si Anunţã si scrie pe tablã tema lectiei si prezinta Noteazã în caiete titlul lectiei 3
enunţarea obiectivelor obiectivele pe care elevii trebuie sa le cunoasca si urmãresc obiectivele.
dupã terminarea lectiei.
Prin chestionare oralã: 5
- Care sunt principalele analize recoltate din sangele Fãcând apel la cunoştinţele
Captarea atenţiei si capilar? anterioare, elevii vor
reactualizarea cunoştinţelor - Care sunt principalele analize recolate din sangele raspunde interebarilor adresate
venos?
- Ce examene biochimice va mai amintiti?
-Care sunt oraganele hematoformatoare?
Colaborând cu elevii stabileşte principalele 27
mijloace de evaluare morfo-funcționala a sangelui si Sub indrumarea profesorului
organelor hematoformatoare simuleaza cateva din tehnicile
Dirijarea învãţãrii Descrie tehnica de recolatre a examenelor mai uzuale pe mulaj(bratul
hematologice,biochimice si bacteriologice, precizand artificial).
valoarea normala a fiecarei analize.
Descrie tehnicile de explorare a ganglionilor hepatici, Urmãresc explicaţiile
insistand asupara rolului asistentei,examenului clinic, profesorului.
punctiei ganglionare,biopsiei ganglionare
Descrie tehnicile de explorarea maduvei hematogene, Completeazã schema lecţiei de
insistand asupra punctiei sternale(Def, scop, indicatii, pe tablã..
locul puncției , materiale necesare, pregatirea
pacientului fizica, psihica)tehnica puncției, rolul
asistentei, ingrijiri după puncție)
Enumera tenhnicile de explorare a splinei insistand pe
punctia splenica
Descrie tehnica puncției osoase
Completeazã schema lecţiei pe tablã.
Obţinerea performanţei Inventariazã principalele informaţii şi observaţii, Rãspund la întrebãri. 3
elevilor cerând elevilor sã dea rãspunsuri rapide.
Prin completarea fişei de evaluare . Se gândesc si completeazã 7
Evaluarea performanţei fişa de evaluare.
FISA DE EVALUARE:
1. Precizați funcțiile sângelui. 2 p.
2. Testul Rumpel-Leede explorează: 1p.
a). fragilitatea capilarelor sanguine;
b). circulaţia venoasă;
c). circulaţia venoasă şi arterială.
Raspuns corect: a.
3. Pentru care din următoarele examene hematologice se recoltează sânge capilar? 1p.
a). timp de sângerare;
b). timp de coagulare;
c). VSH;
Raspuns corect: a,b.
4. Sângele este un ţesut lichid care reprezintă: 1p.
a). 6-8% din greutatea corporală;
b). 20% din greutatea corporală;
c). 0,5% din greutatea corporală.
Raspuns corect: a
SE ACORDA 5P. DIN OFICIU