Sunteți pe pagina 1din 6

Avizat,

Domeniul de pregătire: Sănătate și asistență pedagogică Director


Modulul M 18 : Dermatologie și nursing specific
Nr de ore/an: 11
Nr. ore /săptămână: 2 din care: T: 1 IC:
Clasa: II AMG
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M. E. nr…….../……../2018 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E. nr. ……/……/2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2018-2019
SEMESTRUL II

Rezultate ale invatarii Nr. ore Săptămâna Obs


Nr. Unitatea de Cunostinte Abilitati Atitudini
Conţinuturi
ore competenţă T LT IC T LT IC

24.1.3 24.2.3 24.3.2


Prezentarea Selectarea Asumarea
procesului de datelor / responsabilității în Culegerea și analiza datelor /
nursing al informațiilor fundamentarea și informațiilor specifice 1 S1
pacienților cu specifice prioritizarea afecțiunilor dermatologice și
afecțiuni afecțiunilor obiectivelor de boli cu transmitere sexuală
dermatologice dermatologice și îngrijire în vederea
și boli cu a bolilor cu satisfacerii Identificarea problemelor de
transmitere transmitere nevoilor dependență la pacienții cu boli
sexuală sexuală pacientului dermatologice și boli cu 1 S2
transmitere sexual
24.2.4 24.3.3
Identificarea Utilizarea unei
problemelor de abordări obiective
dependență la în rezolvarea
pacienții cu boli problemelor
dermatologice și
boli cu 24.3.4
transmitere Colaborarea
sexuală eficientă cu
pacientul, familia
24.2.5 și membrii echipei
Diagnosticarea în medicale
mod independent
Stabilirea diagnosticelor de
a asistenței
îngrijirespecifice afecțiunilor
medicale 1 S3
dermatologice și boli cu
necesare și
transmitere sexuală.
planificarea,
organizarea și
punerea în
aplicare a
asistenței
medicale în
tratarea
pacienților, în
vederea
îmbunătățirea
practicii
profesionale

24.2.6 24.3.5 Intervenții proprii și delegate ale


Culegerea și Manifestarea asistentului medical în procesul
aplicarea interesului de a de nursing S4
1
metodelor participa activ în Investigații specifice în
specifice de aplicarea dermatologie: Biopsia cutanată.
investigare și metodelor de Citodiagnosticul. Recoltarea
tratament în uretrală. Examenul bacteriologic
afecțiuni investigare și al pielii și mucoaselor.
dermatologice și tratament Examenul micologic al pielii,
boli cu părului și unghiilor. Gratajul
transmitere 24.3.6 metodic. Investigarea funcției
sexuală Asumarea rolului endocrine testiculare și
și ovariene.
24.2.7 responsabilităților
Implicarea activă asistentului
în îngrijirea medical în cadrul Îngrijirea pacienților cu
pacientului cu echipei de îngrijire afecțiuni dermatologice și boli 1 S5
afecțiuni cu transmitere sexuală.
dermatologice și 24.3.7
boli cu Demonstrarea
transmitere capacității de a Efectuarea tratamentelor locale
sexuală în îngrijii pacienții cu și generaleîn boli dermatologice 1 S6
funcție de afecțiuni și boli cu transmitere sexuală
problemele de dermatologice și
dependență, boli cu transmitere
respectând sexuală Regim igieno-dietetic: în boli
indicația dermatologice și boli cu S7
1
medicului transmitere sexuală.
24.3.8
24.2.8 Asumarea
Oferirea în mod standardelor
independent de profesionale în
indicații, aplicarea tehnicilor
consiliere și de supraveghere,
sprijin investigare și Educație pentru sănătate în boli
persoanelor care tratare a dermatologice și boli cu 1 S8
necesită îngrijire pacienților cu transmitere sexuală.
și persoanelor afecțiuni
apropiate dermatologice și
boli cu transmitere
sexuală
24.2.9
Elaborarea 24.3.9
planului de Manifestarea
îngrijire în disponibilității în
funcție de oferirea de
priorități informații
persoanelor,familii
lor și grupurilor de
persoane, care să
le permită să aibă
un stil de viață
sănătos, să se
autoîngrijească
24.1.7 24.2.10 24.3.10
Integrarea Abilitatea de a Asumarea
experienței aprecia și responsabilității
clinice identifica privind
adecvate în punctele tari și completarea
activității de punctele slabe, documentelor Evaluarea intervențiilor /
îngrijire a evaluarea și medicale îngrijirilor aplicate pe plan de
pacienților cu asumarea îngrijire: la pacienți cu boli
afecțiuni riscurilor 24.3.11 dermatologice și boli cu
dermatologice Manifestarea transmitere sexuală.
și boli cu 24.2.11 capacității de
transmitere Asigurarea în evaluare Identificarea obiectivelor 1 S9
sexuală mod independent independentă a realizate / nerealizate.
a calității calității îngrijirilor
îngrijirii Restructurarea planului de
medicale și 24.3.12 îngrijire în cazul identificării
evaluarea Revizuirea problemelor conexe. Aprecierea
acesteia judecăților și calității și a rezultatelor obținute
modificarea
comportamentului
în funcție de noile
evidențe
24.3.13
Argumentarea
pertinentă a
rezultatelor
obținute în urma
analizei calității
asistenței acordate
în procesul de
nursing

24.1.8 24.2.12 24.3.14 Organizarea și planificarea


Experienţa Capacitatea de a Analizarea calităţii activităţii de îngrijire a
colaborării cu participa la asistenţei acordate bolnavilor cu afecțiuni
alţi formarea practică pentru a-şi dermatologice și boli cu
profesionişti îmbunătăţi practica transmitere sexuală
din sectorul 24.2.13 profesională de  Aplicarea măsurilor de
medical Colaborare în asistent medical asepsie, antisepsie, protecție și
mod eficient cu generalist securitate în muncă S10
alţi actori din 1
 Aplicarea îngrijirilor de bază:
sectorul sanitar igienă, alimentație, eliminare,
supraveghere, mobilizare,
transport
 Monitorizarea și notarea
parametrilor fizici și a funcțiilor
vitale și vegetat

Stabilirea diagnosticelor de
nursing, analiza calității
îngrijirilor și completarea
planului de îngrijire pentru 3
1
pacienți. S11
 Participarea la recoltări,
investigații și tratamente sub
supraveghere
 Realizarea de acțiuni
educative cu pacienții / familia
pentru un stil de viață sănătos,
prevenirea și combaterea bolilor
venerice și dermatozelor cu
răspândire în masă, cunoașterea
metodelor de depistare a bolilor
venerice.