Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţământ:

Profilul Tehnologic Avizat,


Domeniul de pregătire: Sănătate și asistență pedagogică Director
Modulul M 18 : Nutriție și dietetică
Nr de ore/an: 22
Nr. ore /săptămână: 1 din care: T: 1 IC:
Clasa:
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ aprobat prin Ordinul M. E. Nr.3499/29.03.2018 Şef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E. nr. 3499/29.03.2018

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
AN ŞCOLAR: 2019 -2020
SEMESTRUL I

Rezultate ale învățării Nr. ore Săptămâna Obs


Nr. Unitatea de Cunoștințe Abilități Atitudini Conţinuturi
crt competenţă T LT IC T LT IC

18.1.1 18.2.1 18.3.1 Grupele de nutrienți


Nutriție și Prezentarea Identificarea Argumentarea Macronutrienții: definiții,
grupelor de grupelorde realistă și clasificare, rol în organism,
dietetică
nutrienți și nutrienți independentăa surse alimentare.
grupelor de caracteristicilor Apa: rol, distribuție în organism, 1 S1
alimente 18.2.1 grupelorde bilanț hidric. Noțiuni referitoare
Exemplificarea nutrienți și la digestie și metabolism.
grupelor de grupelorde
alimente alimente, folosind
limbajul comun și Vitaminele: rol, surse. Sărurile
terminologia de minerale –caracteristici
specialitate Grupele de alimente: carne și
produse din carne, lapte și
produse lactate, ouă, grăsimi, 1 1 S2 S2
cereale, legume și leguminoase
uscate, fructe, produse
zaharoase, băuturi nealcoolice,
condimente.
18.1.2 18.2.3 18.3.2.
Cunoașterea Recunoașterea Manifestarea Nevoile energetice și plastice:
nevoilor nevoilor interesului în nevoi bazale în funcție de
nutriționale nutriționale ale identificarea greutate, suprafață corporală, 1 1 S3 S3
și a individului nevoilor vârstă, stări fiziologice, factori
factorilor de nutriționale ale de mediu, tip de activitate, stări
influență 18.2.4 individului în patologice.
Sistematizarea funcție de factorii Evaluarea stării nutriționale:
factorilor care de influență  Factori care influențează
condiționează necesarul alimentar: stări
necesarul și 18.3.3. anabolice fiziologice.
aportul alimentar Argumentarea  Factori care influențează 1 1 S4 S4
realistă și aportul alimentar: stări
18.2.5 Corelarea independentă a patologice, comportament
tabelelor de propriilor opinii în alimentar.
compoziție a calcularea rației  Metode de evaluare: anamneza
produselor alimentare și Rația alimentară:rația calorică la
alimentare pentru alcătuirea unei nou-născut, sugar mic; nevoi
calcularea rației diete adecvate nutriționale în perioada
alimentare copilăriei; rația calorică la 1 1 S5 S5
necesare unei adolescenți, la adulți și vârstnici;
diete echilibrate rația calorică în sarcină și
alăptare.
Alcătuirea dietei adecvate:
piramida alimentelor, moderație
și echilibru.
18.1.3 18.2.6 18.3.4 Principii generale ale
Prezentarea Identificarea Manifestarea alimentației dietetice și dieta în:
alimentației principiilor interesului în bolile aparatului digestiv,
dietetice alimentației selectareatipurilor ficatului și pancreasului, anemii,
dietetice. de regimuri afecțiuni cardio-vasculare,
alimentare renale, metabolice și de nutriție,
18.2.7 neoplazice.
Selectarea 18.3.5
regimului Asumarea Foaia de alimentație: verificarea 1 1 S6 S6
alimentarcorespu responsabilității recomandărilor și a
nzătordiferitelor înselectarea documentelor medicale pentru
afecțiuni informațiilordin întocmirea foii de alimentație.
documentele
18.2.8 medicale pentru
Completarea întocmireafoii de
foii de alimentație
alimentație
18.1.4 18.2.9 18.3.6.
Descrierea Recunoașterea Argumentarea Noțiuni de gastrotehnie:
noțiunilor de elementelor realistă și Calitatea produselor și a
gastrotehnie definitorii de independentă a alimentelor
gastrotehnie importanței
calității 1 1 S7 S7
alimentelor, a
metodelor de
păstrare/prelucrare
ale acestora
18.1.5 18.2.10 18.3.7
Prezentarea Identificarea Manifestarea Stil de viață sănătos:
principalelor factorilor care capacității de  Factori care influențează
caracteristici influențează colaborare cu echilibrul sănătate-boală;
ale educației echilibrul echipa deîngrijire,  Indicatorii stilului de viață
nutriționale sănătate-boală și cu individul și sănătos; 1 1 S8 S8
a individului a indicatorilor familia pentru  Obiceiuri alimentare
și a familiei stilului de viață menținerea unui nesănătoase, efectele
sănătos stil de viață consumului de alcool și tutun,
sănătos ale stresului psiho-social și
18.2.11 sedentarismului.
Aprecierea 18.3.8 Comportamente inadecvate în
complianței Oferirea copilărie. Consilierea
individului/famil persoanelor, pacientului și
iei la indicațiile familiilor și familiei:comportamentul
terapeutice grupurilor de persoanelor cu tulburări
persoane nutriționale și al familiei,
1 S9
informații care să importanța dietei pentru tratarea 1 S9
le permită să aibă bolii, complianța pacientului la
un stil de viață indicațiile terapeutice.
sănătos și să se
autoîngrijească

18.1.6 18.2.12 18.3.9 FORMAREA EXPERIENȚEI


Experienţa Colaborare în Analizarea calităţii CLINICE ADECVATE:
colaborării mod eficient cu asistenţei acordate  Identificarea nevoilor
cu alţi alţi actori din pentru a-şi nutriționale ale pacientului
profesionişti sectorul sanitar îmbunătăţi practica  Identificarea metodelor de 1 1 S10 S10
din sectorul profesională de păstrare, preparare, conservare a
medical asistent medical alimentelor (în blocul alimentar,
generalist în oficiul alimentar al secției)
 Recunoașterea tipurilor de
regimuri alimentare
Verificarea în foaia de
observație și foaia de
alimentație a dietei
corespunzătoare stării
pacientului
Efectuarea educației
nutriționale la pacienții internați
Colaborarea cu echipa 1 1 S11 S11
medicală/de îngrijire, cu
individul și familia pentru
menținerea unui stil de viață
sănătos
Aprecierea calității asistenței
acordate pentru îmbunătățirea
practicii profesionale.