Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învățământ: Avizat,

Profilul Tehnologic Director


Domeneniul de pregătire: Sănătate și asistență pedagogică
Modulul 48: NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE
Nr.de ore/an: 120
Nr. ore/săptămână: 2 din care T:2
Clasa:
Profesor: Avizat,
Plan de învăţământ probat prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr.2713/29.11.2007 Șef catedră
Programa aprobata prin Ordinul M.E.C.T.S.: Nr.2713/29.11.2007

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE (COMPETENŢĂ)


NEUROLOGIE ŞI NURSING ÎN NEUROLOGIE

CONŢINUTURI COMPETENŢE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE RESURSE EVALUARE


SPECIFICE
1 2 3 4 5
1. Culegerea de date C.2. Elevul demonstrează că este capabil să - suport de curs - scrisă
relevante. Identifică problemele identifice problemele de dependenţă şi să - scheme - orală
2 Sintetizarea informaţiilor de dependenţă şi stabilească diagnostice de îngrijire la pacienţii - planşe - studiu de caz
obţinute prin culegerea de stabileşte diagnostice cu afecţiuni neurologice prin:
date de îngrijire la 1.Culegerea de date (date subiecte, obiective)
3. Diagnostice de nursing pacienţii cu afecţiuni prin diverse metode: intervin (direct-indirect cu
specifice afecţiunilor neurologice. intrebări inchise deschise), observaţie cercetare
pacienţilor. documente medicale (foaia de observaţie
clinică, bilete de iesire din spital, trimiteri,
scrisori medicale, carnet de sănătate, reţete)
discuţii cu echipele de ingrijire si
aparţinătorii,examen fizic(inspecţii,ascultare).
Analizarea si organizarea datelor: informaţii
semnificative.
2. Independenţa/Dependenţa:
2.1. Manifestări de independenţă: pacientul
constient, mobilitate bună orientare in timp si
spaŃiu prezentă, comunicarea coerentă
1
eficientă, funcţiile vitale (R, P, TA, TO) in
limite normale, somn si odihnă
corespunzătoare.
2.2. Imobilitate, diminuarea sau absenţa
miscării, postură in adecvată, comunicare
ineficientă la nivel senzorial, intelectual.
2.2. Dezorientare in timp si spaţiu, somnolenţă,
obnubilare, escară de decubit, tegumente palide
reci, circulaţia periferică deficitară, risc de
accidente.
2.3. Surse de dificultate de mediu fizic, de
mediu psihologic (stres,solicitare intelectuală,
de mediu social (izolare, săracă) lipsa
cunoasterii
2.4. Diagnosticul de ingrijire (nursing) = PES
(problema + sursa de dificultate+manifestarea
de dependeţa)

1. Obiective de îngrijire C 3. Elevul demonstrează că este capabil să - suport de curs - scrisă


2. Priorităţi de îngrijire Elaborează planul de elaboreze planul de îngrijire la pacienţii cu - scheme - orală
3. Intervenţii proprii îngrijire (nursing). afecţiuni neurologice: - planşe - studiu de caz
4. Intervenţii delegate 1. Obiectivul nursing: specifitate,
performanŃă, implicare, realism,
observabilitate (cine, ce, ce se poate face, cum
in ce măsură, cand?) obiective pe termen lung,
mediu scurt.
2. Priorităţi de ingrijire: supravegherea
funcţiilor vitale si reflective, a stării de
constienţă, prevenirea complicaţiilor
2.1. Intervenţii propii (autonome) comunicare,
hidratare, alimentare, igienă, mobilizare,
transport, educaţie
2.2. Intervenţii delegate: pregătirea pentru
investigaţii si analize, pregătirea pentru puncţie
rahidiană, ingrijire administrarea tratamentului
local si general.

2
1. Pregătirea materialelor si C 4. Elevul demonstrează că este capabil să aplice - suport de curs - scrisă
instrumentelor adecvate Aplică intervenţiile intervenţiile proprii şi delegate specifice bolilor - scheme - orală
intervenţiilor. proprii şi delegate. neurologice: - planşe - studiu de caz
2. Pregătirea psihică si fizică 1. Resurse materiale: - Instrumente: ciocan de
a pacientului 1.1. Instrumente: ciocan de reflex, oxigen, reflexe,trocare,
3. Efectuarea intervenţiilor mască de oxigen, sonde de aspiraţie, sonde seringi de diferite
planificate vezical, trocare, epubete, pense, tensiometru, mărimi,ace pentru
oftalmoscop, oftalmodinamometru, seringi. injecţii, sondă gastrică ,
1.2. Materiale: garou, substanţe dezinfectante, vezicală,perfuzoare,
soluţii perfuzabile, soluţie oftalmică, uleiuri, mască oxigen,pense,
scutece unifolosibile, musama si aleză, tensiometru,oftalmoscop,
analgezice, seringi, ace, termometru - Materiale: garou,
2. Pregătirea pacientului: substanţe dezinfectante,
2.1.Pregătirea psihică: informare, explicaţii, soluţii perfuzabile,
asigurarea confortului psihic soluţie oftalmică, uleiuri,
2.2. Pregătirea fizică: asigurarea confortului scutece unifolosibile,
optim, poziţia adecvată, igiena. musama si aleză,
3. Intervenţii specifice: analgezice, seringi, ace,
3.1. Puncţia rahidiană (pregătirea psihică si termometru
fizică a bolnavului, poziţionarea pacientului
pregătirea materialului si locului de puncţie)
3.2. Intervenţii in crize de epilepsie
(poziţionarea orizontală, introducerea intre
arcadele dentare a unui obiect moale de
cauciuc, imobilizarea bolnavului pentru a
preveni eventualele loviri) si după criză
verificarea permeabilităţii căilor respiratorii,
aspirarea secreţilor)
3.3. Pregătirea pacientului pentru fund de ochi
3.4. Intervenţii de urgenţă: oxigenoterapie,
intubaţie orotraheală
3.5. Ingrijirea cavităţii bucale si prevenirea
uscării corneei la comatosi
3.6. Prevenirea escarelor
3.7. Urmărirea si notarea eliminărilor
3.8. Prevenirea atrofiei musculare, a stomatitei,
a constipaţiei, a anchilozei cauzate de
imobilizarea prelungită
3
3.9. Examenul radiologic ( radiografic simplă)
si tomografia computerizată
3.10. Pregătirea preoperatărie: Tumori craniene
Pregătirea generală bilanţul clinic general
funcţiile vitale si vegetative, sprijin psihologic
pentru pacient si familie, obţinerea acordului
scris cerut de neurochirurg, pregătirea locală
(pilozitate) recoltari de laborator.
3.10.1. Pregătirea pentru intervenţie ( in ziua
precedentă, in ziua operaţiei).
3.10.2. Pregătirea in urgenţe
3.10.3. Ingrijirea postoperatorie
3.10.4. Reantoarcerea in salon, transportul si
poziţia in pat.
3.10.5. Pregătirea materialelor pentru ingrijirea
postanestezică ( sondă de aspiraţie, trusă pentru
traheostomie, trusă pentru puncţie lombară).
3.10.6 Supravegherea pacientului ( aspectul
general, parametrii fisiologici, pierderi
lichidiene ( sange, urină, vărsături).
3.10.7. Asigurarea confortului, igienă,
combaterea durerii, anxietăţii.
3.10.8. Prevenirea complicaţiilor postoperatorii
retenţie urinară
3.10.9 Administrare de oxigen, transfuzii
3.11. Pentru corectarea cresterii tensiunii
intracraniene – perfuzie ( glucoză, sulfat de
magneziu)
3.12.Se verifică posibila hipotensiune posturală
1. Aprecierea rezultatelor C 5. Elevul demonstrează că este capabil să - suport de curs - scrisă
obţinute raportate la Evaluează rezultatele evalueze rezultatele îngrijirilor aplicate: - scheme - orală
obiectivele stabilite îngrijirilor aplicate. 1. Obiective stabilite: - planşe - studiu de caz
2. Reformularea obiectivelor 1.1. Realizate: manifestari de dependenta - instrumentar
3. Planificarea intervenţiilor absente sau ameliorate - materiale
1.2. Nerealizate: manifestari de dependenta
care se mentin.
2. Restructurarea planului de ingrijire :
2.1. Reformularea obiectivelor: adaptate la
4
capacitatile fizice ale pacientului
2.2. Planificarea interventiilor: adecvate
manifestarilor de dependenta prezete in
evolutia pacientului