Sunteți pe pagina 1din 1

Nume și prenume: .......................................................................

Clasa: ..............................................

TESTARE FINALĂ LA ÎNGRIJIRI LA DOMICILIU


1.Piuria reprezintă:
a) Prezenţa albuminei în urină
b) Prezenţa puroiului în urină
c) Prezenţa sângelui în urină

2. Eliminarea vărsăturii cu sânge se numeşte:


a) Hemoptizie
b) Hematemeză
c) Hematom

3. Tratamentul la domiciliu cuprinde:


a) Terapie medicamentoasă
b) Psihoterapie
c) Ergoterapie

4. În asistenţa medicală la domiciliu asistentul medical are ca sarcini:


a) Verificarea trusei medicale necesară pentru aceste intervenţii
b) Efectuarea de vizite programate la domiciliul pacientilor, mai ales copii, gravide, persoane
nedeplasabile
c) Selectarea dintre apelurile primite pe acelea despre care informează medicul

5. Asistentul medical are obligația, în activitatea sa ,de a lua consimțământul de la următoarele


persoane:
a) Pacient conștient şi cu discernământ critic
b) Rudele de gradul 1 ale unui pacient inconștient
c) Rudele de gradul 1 ale unui pacient conștient

6.Tratamentul medicamentos la domiciliu se face:


a) La orice ora, în funcâie de programul asistentului medical
b) Postprandial
c) La indicaţia medicului

7. Recomandarea pentru efectuarea serviciilor de îngrijiri medicale la domiciliu se face de către:


a) Medicii de specialitate din ambulatoriul de specialitate, numai pentru asigurații aflați în stadiu
terminal ca urmare a unor afecțiuni oncologice sau accident vascular cerebral
b) Medicii de specialitate aflați in relații contractuale cu casa de asigurări de sănătate, la externarea
bolnavilor asigurați din spital
c) Asistenții medicali, de orice specialitate.

8. Nevoia fundamentală reprezintă:


a) O nevoie de satisfacere a stării de bine.
b) O necesitate vitală, esenţială fiinţei umane.
c) O stare de siguranţă socială.

9. Bolnavului pentru administrarea medicaţiei constă din:


a) Informarea şi luarea consimţământului
b) Explicarea efectelor adverse
c) Nu este necesară nici o pregătire specială