Sunteți pe pagina 1din 5

ŞCOALA: POSTICEALA ,,HENRI COANDA ” TIMIŞOARA AVIZAT DIRECTOR,

DISCIPLINA: M 19 – BOLI INFECŢIOASE ŞI NURSING SPECIFIC POPA IOANA


PROFESOR:
CLASA: ANUL I ASISTENT MEDICAL GENERALIST NR. DE ORE/AN: 84 ore (44 ore teorie şi 40 ore învăţământ clinic)
NR. ORE/SĂPTĂMÂNĂ: 2 ore teorie din care 22 ore teorie medic şi 22 ore teorie asistent
ANUL ŞCOLAR: 2019-2020 RESPONSABIL ŞEF CATEDRĂ

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Unităţi de Rezultate ale învățării Conţinuturi Nr. Săpt. Obs.
competenţă (codificate conform SPP) ore
Cunoștințe Abilități Atitudini

Boli 19.1.3. 19.2.3. 19.3.3. 2 S1


19.2.4. 19.3.4. 3. Procesul de nursing în bolile infecțioase
infecţioase şi
19.2.5. 19.3.5. 3.1. Culegerea de date (date subiecte, obiective) prin diverse metode: interviu
nursing
(direct-indirect cu întrebări închise deschise), observaţie cercetare documente
specific
medicale (foaia de observație clinică, trimiteri, scrisori medicale, reţete, etc.), discuţii
cu echipele de îngrijire şi aparținătorii, examen fizic, ancheta epidemiologică

Evaluare 2 S2
19.1.3. 19.2.3. 19.3.3. 3.2. Independenta/Dependenta 2 S3
19.2.4. 19.3.4.
Boli  Aplică intervențiile proprii şi delegate.
19.2.5. 19.3.5.
infecţioase şi  Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate
nursing  Manifestări de independență: pacientul conştient, mobilitate păstrată,
specific comunicarea eficientă la nivel motor.
 Probleme de dependență: alterarea integritățiitegumentelor şi mucoaselor,
potenţialde suprainfecțiea leziunilor, potenţialde complicații respiratorii,
digestive nervoase, alterarea confortului psihic şi fizic, dezinteres fată de
măsurile de igienă şi protecţie, deficit de autoîngrijire.
 Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres, anxietate, de ordin social
( izolare, sărăcie) lipsa cunoașterii.
Evaluare 2 S4
19.1.3. 19.2.3. 19.3.3. 3.3. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES (problema + sursa de dificultate+ 2 S5
19.2.4. 19.3.4.
manifestarea de dependență)
19.2.5. 19.3.5.
Obiectivul nursing: specificitate, performantă, implicare, realism, observabilitate
(cine, ce, ce se poate face, cum în ce măsură, când?) obiective pe termen lung, mediu
Boli
scurt. Priorități de îngrijire: supravegherea funcțiilor vitale şi vegetative , profilaxia
infecţioase şi
infecților, prevenirea complicațiilor.
nursing
3.4. Intervenții proprii (autonome) comunicare, hidratare, alimentare, igienă, 2 S6
specific
mobilizare, profilaxie, educaţie
3.5. Intervenții delegate: pregătirea pentru investigațiişi analize, administrarea 2 S7
tratamentului local şi general, administrarea serurilor imune, vaccinuri şi anatoxine
Evaluare 2 S8
19.1.3. 19.2.3. 19.3.3. 3.6. Evaluarea și aprecierea calității îngrijirilor 2 S9
19.2.4. 19.3.4.
Obiective stabilite:
19.2.5. 19.3.5.
 Realizate-manifestare de dependență absente sau ameliorate, satisfacția
pacientului.
 Nerealizate: manifestări de dependență care se mențin.
 Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitățile fizice ale pacientului
 Planificarea intervenției: adecvate manifestăriide dependentă prezente în
evoluția pacientului.
4. Legislația bolilor infecto-contagioase. 2 S10
4.1. Imunitatea: nespecifica, specifică.
 Mijloace terapeutice în bolile infectocontagioase: antibiotice, grupul beta-lactamine:
Boli
clasa peniciline, clasa cefalosporine. Alte clase de antibiotice: aminoglicozide,
infecţioase şi 19.1.4. 19.2.6. 19.3.6.
macrolide, amfenicoli, tetracicline.
nursing
 Vaccinuri profilactice și terapeutice
specific
 Seruri heterologe hiperimune: ser antibotulinic
 Gamaglobuline nespecifice: octagam.
 Imunoglobuline umane specifice: antitetanos, antirabică, antihepatită B.
Evaluare 2 S11
FORMAREA EXPERIENȚEI CLINICE ADECVATE 40 ore SEM
Organizarea și planificarea activităţii de îngrijire a bolnavilor cu boli infecto- Î.C. II
contagioase
Aplicarea măsurilor de asepsie,antisepsie și de protecție și securitate în muncă
Boli
19.1.5. 19.2.7. 19.3.7. Aplicarea îngrijirilor de bază: igienă, alimentație, eliminare, supraveghere, mobilizare,
infecţioase şi
19.1.6. 19.2.8. transport
nursing
Monitorizarea și notarea parametrilor fizici și a funcțiilor vitale și vegetative.
specific
Stabilirea diagnosticelor de nursing, analiza calității îngrijirilor și completarea
planului de îngrijire pentru un pacient
Participarea la recoltări, investigații și tratamente sub supraveghere
Realizarea de acțiuni educative cu pacienții / familia pentru un stil de viață sănătos.