Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CURRICULUM ANUL AL II LEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL II Nr. crt. 1 2 Denumirea modulului Nr. De credite 2C 1C Detaliere ore (T + P) 48 +72 pe tot anul scolar 24+36

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara 3 Epidemiologie si sanatate 1C 24+36 publica 4 Principii de baza ale cercetarii 1C 24+36 5 Pneumologie si nursing 2C 60+60 specific 6 Cardiologie si nursing in 2C 60+60 cardiologie 7 Gastroenterologie si nursing in 2 C 60+60 gastroenterologie 8 Nefrologie si urologie si 2C 60+60 nursing in afectiunile renale 9 Chirurgie generala si nursing 2C 60+60 in chirurgia generala 10 Chirurgie toracica si 1C 24+36 cardiovasculara si nursing specific 11 O. R. L. si nursing O. R. L. 1C 24+36 12 Oftalmologie si nursing in 1C 24+36 oftalmologie 13 Hematologie si nursing in 1C 24+36 hematologie 14 Ortopedie, traumatologie si 1C 24+36 nursing specific 15 Reumatologie si nursing in 1C 24+36 reumatologie 16 Dermatologie, B T S si nursing 1 C 24+36 specific 17 Boli infecto- contagioase si 1C 24+36 nursing infecto-contagios 18 Endocrinologie si nursing in 1C 24+36 endocrinologie 19 Boli metabolice, de nutritie si 1C 24+36 nursing specific 20 Nutritie si dietetica 1C 24+36 TOTAL 26 C Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul IIAn scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL I – 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2 h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 3h teorie m.instr. 5 2h teorie medic 3h teorie m.nstr. 5 2h teorie medic 1h teorie m.instr. 2 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 28 h teorie + 6h lab.tehnologic 2 2 2 2 2 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5.

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara Pneumologie si nursing specific Cardiologie si nursing in cardiologie Chirurgie toracica si cardiovasculara si nursing specific O. R. L. si nursing O. R. L. Oftalmologie si nursing in oftalmologie Ortopedie, traumatologie si nursing specific Reumatologie si nursing in reumatologie Boli metabolice, de nutritie si nursing specific Nutritie si dietetica TOTAL

2C 1C 2C 2C 1C

48+72 pe tot anul scolar (24+36/semestru) 24+36 60+60 60+60 24+36

60 60 36

-

-

6. 7. 8. 9. 10. 11

1C 1C 1C 1C 1C 1C 14 C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 312+408

36 36 36 36 36 36 372

-

-

Se va efectua 1 garda de 12h

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

3. 7. 2C 1C 1C 1C 1C 12 C 60+60 24+36 24+36 24+36 24+36 324+396 5 2 2 2 2 30 60 36 36 36 36 360 - - - Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. B T S si nursing specific Boli infecto. 10.instr. UNITATEA DE COMPETENTA NR. 8. 2h teorie medic 3h teorie m. 1h teorie medic 1h teorie m.tehnologic 5 2 5 5 36 60 60 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. Comunicare in limba moderna Epidemiologie si sanatate publica Principii de baza ale cercetarii Gastroenterologie si nursing in gastroenterologie Nefrologie si urologie si nursing in afectiunile renale Chirurgie generala si nursing in chirurgia generala Hematologie si nursing in hematologie Dermatologie. 5.instr. CRT. Scoala Postliceala. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 1C 1C 2C 2C 24+36 24+36 60+60 60+60 2h teorie+ 3h lab.instr. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1. 1h teorie medic 1h teorie m. 2h teorie medic 3h teorie m. 1h teorie medic 1h teorie m.ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL II – 21 SAPTAMANI NR. tehnologic 2h teorie 3h teorie m. Nivel 3 avansat . 2h teorie medic 1h teorie m.contagioase si nursing infecto-contagios Endocrinologie si nursing in endocrinologie TOTAL - Vezi semestrul I - 6.instr. CREDITE NR.instr. 2.instr. 4. 9. 1h teorie medic 27 h teorie + 3h lab.nstr. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR.

Elaboreaza mesaje scrise specializate. pentru calificarea asistent medical generalist. şcoala postliceală. in contexte profesionale semnificative. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic . in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. Exprima mesaje orale in limbaj complex.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. in contexte profesionale semnificative  Tabel de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA ( 120 de ore din care 72 de ore laborator tehnologic) Nr Unitatea de Competenţe crt competenţă Conţinuturi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. in contexte profesionale semnificative 2. În modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. in contexte profesionale 3. in contexte profesionale semnificative. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu.Modulul 19: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II.

întrebări. emise clienţi. C. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate.texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă. colegi sau de cei din jur. procese verbale. fişe tehnice. puncte de vedere. Scoala Postliceala. prezentări. date tehnice ale unor produse şi servicii.documente profesionale specifice specializării: manuale. relativ complexe. -conversaţii telefonice. evaluări. anunţuri publice. contra. explicaţii. inclusiv mesaje telefonice înregistrate.1. Tipuri de informaţii scrise: . . neutră). . legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. 1. anunţuri. -discursuri. . în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2.informaţii factuale. inclusiv numerice.2. reclamaţii. materiale şi produse finite. privind specificaţii de procese.1. inclusiv numerice. circulare.informaţii factuale. rapoarte. 2. în contexte profesionale semnificative 1.informaţii profesionale: instrucţiuni. rapoarte. . . pe teme profesionale: instrucţiuni. Tipuri de texte: .informaţii. -prezentări (formale / informale) de produse / servicii.elemente cheie din documente relevante. oferte. -opinii. instrucţiuni cereri. operaţii şi procese tehnologice. produse şi servicii. conferinţe (inclusiv video-conferinţe). Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje. . Tipuri de informaţii: . explicaţii. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. atitudini (pro.date privind: materii prime. -transmisiuni radio şi TV. formulare. Comunicare în C. priorităţi. Obţine limba modernă informaţii prin receptarea de mesaje orale. reclame. formale şi informale directe.texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. inclusiv numerice. pe teme de interes comun. reclame. Nivel 3 avansat . faxuri. solicitări.

şedinţe. activităţi şi procese de producţie.informaţii factuale . puncte de vedere. . Scoala Postliceala. note circulare. . operaţii. Nivel 3 avansat . . fişe tehnice. Moduri de comunicare: . mesaje (inclusiv email). procese. . individual sau în grup. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. fişe de evidenţă.faţă în faţă. . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C. 1.corespondenţă profesională: scrisori. procese. robot telefonic. procese verbale.prezentări. opinii. Exprimă mesaje orale în limbaj complex.organizarea locului de muncă. Tipuri de discurs: . Teme specifice: .3.instrucţiuni.formate formale. idei.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. Tipuri de informaţii: . referate. . Tipuri de informaţii: . în contexte profesionale semnificative. .discuţii profesionale formale şi informale. specificaţii. 2. descrieri şi specificaţii de obiecte. explicaţii.informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). despre produse şi servicii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 3. oferte. . 2.calitatea serviciilor / produselor. 3.aranjamente şi instrucţiuni de serviciu. evaluări).la telefon. facturi pro-forma. documente de evidenţă. minute. rapoarte.dări de seamă. . .raportări privind desfăşurarea unor evenimente. faxuri.scurte rapoarte profesionale. sfaturi.4. fişe de producţie.idei.operaţii. Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: . . Elaborează mesaje scrise specializate.C. . . opinii.formate informale. detalii de operare. în contexte profesionale semnificative.

simularea. 2.elevii participă cu cunoştinţele lor. activităţi profesionale zilnice. . Se recomandă următoarele metode: conversaţia. .elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare .formală şi informală.în afara organizaţiei: cu clienţi.în interiorul organizaţiei: cu subalterni. respectiv informaţiile. dobândite anterior. în activităţi profesionale zilnice. superiori. . dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.interviuri telefonice individuale. legată de sarcini de serviciu. Scoala Postliceala. cu potenţiali clienţi / parteneri. subalterni.situaţii sociale si profesionale formale şi informale. C. diferenţiată ţinând cont de nivelul iniţial de pregătire.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. cu superiori. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională.  Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conţinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor .1. . mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional.întâlniri formale / informale profesionale de rutină. la procesul de învăţare . .elevii au stiluri diferite de învăţare . Nivel 3 avansat . proiectul. Conţinuturile se vor exemplifica în funcţie de domeniul profesional. În elaborarea strategiei didactice. pentru modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . Corespondenţă profesională: . Comunicare telefonică: .contacte de rutină cu colegi.comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi. Discuţii profesionale: . Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. 3. cu parteneri.5.interviuri individuale sau în grup. jocul de rol. cu colegi. .

Aplică legislaţia sanitară ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. pentru verificarea atingerii competenţelor. pentru calificarea: asistent medical generalist.  Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore de teorie/ saptamana/ an şi 3 ore de laborator tehnologic/ saptamana/an. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. Nivel 3 avansat . iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Precizează principiile managementului general 2. volumul şi nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4. MODULUL II: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ ϖ Notă introductivă Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. Scoala Postliceala.Se evaluează numai competenţele din acest modul. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. ritmul de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1. Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. dotarea cu material didactic. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de laborator tehnologic.

Unitatea de competenţă: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.

funcţiile managementului (după Henri Fayol planificare. activităţi.2.3.2. Planificarea: definiţie. Unitate de Cr competenţă t. parametri de caracterizare a organizaţiei. organizaţii formale şi informale. 1.1. strategii clasice ale procesului schimbării). 1 MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢI E SANITARĂ Competenţe C. Etapele procesului de management: 2.5. 1.6. variabile care influienţează gradul de delegare). informaţionale.4. Nivel 3 avansat . instrumente utilizate. Sistemul de informaţii: (structuri formale şi informale). 2. tipuri de autoritate în management). Dirijarea: coordonarea personalului. conducere şi control). Abilităţi necesare managerului. responsabilitatea. tactică.3. delegarea autorităţii (principii. Precizează principiile managemen -tului general. Definiţie.Nr. tipuri de planificare (strategică. metode/abordări după Mintzberg. rolurile managerului (interpersonale. componentele principale ale organizaţiei. noţiuni de bază în utilizarea planificării. Conţinuturi 1. 1. managementul echipei. autoritatea (surse ale autorităţii. Management general: 1. managementul schimbării (tipuri de schimbare. organizare. Factori implicaţi direct în desfăşurarea activităţii: competenţa. Management organizaţional (definiţie şi obiectiv. managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. 2. Scoala Postliceala. 1. metode de raţionalizare a timpului). principii generale ale conducerii. operaţională). cultura organizaţională. decizionale). tipuri şi mecanisme de luare a deciziei. Organizarea: împărţirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. Comunicarea managerială. 1.1. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. stabilirea obiectivelor şi priorităţilor. stresul organizaţional). 2.1. motivarea existenţei managementului.

modele de sisteme de sănătate. limitarea costurilor cu menţinerea calităţii îngrijirilor de sănătate). scopurile şi obiectivele reformelor. performanţa sistemelor de sănătate. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical.1. capitaţia. Scoala Postliceala. beneficiari de servicii de sănătate. definirea sistemelor de sănătate.2. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). Finanţarea serviciilor de sănătate. Cr t. Reforma sistemelor de sănătate: 3. Identifică politicile şi sistemele de sănătate.1. Noţiuni şi termeni de bază privind definiţia şi particularităţile economiei sanitare. servicii de sănătate. plata bazată pe diagnostic. 1. salariul. Unitate de competenţă Competenţe C. Nivel 3 avansat . piaţa îngrijirilor de sănătate (beneficiar. furnizor. universalitatea asigurării cu servicii. plata după timpul lucrat). mecanisme de alocare a resurselor. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza costeficacitate. sistemul pieţei libere. analiza cost-utilitate. analiza cost-beneficiu. mecanisme de plată (plata per serviciu. 3. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. administraţia de sănătate). principii de realizare a sistemelor de plată. Relaţia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. Conţinuturi Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. 2. stabilirea priorităţilor. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. analiza echităţii în finanţarea serviciilor publice de sănătate). furnizori de servicii de sănătate.Nr. 2. caracterul cuprinzător al serviciilor. bugetul global. Principiile economiei sanitare: 2. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite ţări (coerenţa SIS. eficienţa sistemelor de sănătate.1.2.

roluri manageriale. 2. Conţinuturi Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. managementul resurselor umane. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaţiile de sănătate. Analizează caracteristicile managemen -tului sanitar. structura. unităţile medico-sanitare ca organizaţii. tipuri. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. indicatori ai calităţii serviciilor. interrelaţiile profesionale. alte unităţi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenţă pentru copii. cabinetele de specialitate private. componente. satisfacţia pacientului). finanţarea spitalului (spitalul public/non-profit. funcţiile. cabinetele stomatologice. Leadership în îngrijirile de sănătate. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. Nivel 3 avansat . managementul calităţii serviciilor de sănătate.3. Scoala Postliceala.2.2. 1. Unitate de competenţă Competenţe C.Nr. managementul stresului. spitalul privat/pentru profit. roluri). secundar şi terţiar). parteneriatul public-privat). înregistrările medicale. persoane cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). sistemul informaţional. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaţie (scopurile generale. Definiţie. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. vârstnici.1. 3. 1. 3. managementul timpului. circuitul bolnavului. aprecierea performanţei unui spital (indicatori de eficienţă pentru paturile de spital. indicatori financiari. Cr t.1. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienţilor. scopul şi obiectivele.

Nivel 3 avansat . M. nr. noţiuni despre stat şi drept. 979/2004).R. Legea nr. asistenţa medicală acordată populaţiei. casele de asigurări sociale de sănătate. drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.). administraţia de sănătate publică. Unitate de competenţă Competenţe C. Ord. O. furnizorii de servicii de sănătate 2.S. 2. Legea nr. Cr t. 66/2002. Scoala Postliceala. ordine de ministru. 3. 4104/2001).R. M.S. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3.S. drepturile pacienţilor. Ord. activitatea de medicină legală.3. asistenţa socială.G. Autorizarea (Ord.).2.F. 3.U. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii. nr.E. M. Aplică legislaţia sanitară. nr. Conţinuturi 1. 970/2004). 307/2004. transplantul de organe şi ţesuturi.G. drepturile şi obligaţiile cetăţenilor. 501/2005. atestarea şi reatestarea profesională (Ord. programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a O. Desfăşurarea activităţii: codul muncii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. legi organice şi ordinare. nr. Nr.4. M.M.A. Nr. izvoare de drept medical (Constituţia României.1.M. hotărârile de guvern. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate. Definiţie.1. M. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. acreditarea (Ord.1. Nr. Ord. 1.2. Noţiuni de drept medical: 1. Formarea profesională (H. medicina experimentală. nr. 93/2003.M. 2. 716/2002. 3. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive.F.S. actele cu caracter normativ elaborate de O.Nr. M.S.M.A. 868/2001). H. sănătatea mintală.F.2. învăţământ post-bază (Ord. 458/2000.C. nr.

iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. probe scrise (test. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. coevaluarea în grupul de lucru. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. În elaborarea strategiei didactice. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. modele explicative (scheme. dezbaterea. Indiferent de locul. la procesul de învăţare. investigaţia. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare. turul galeriei. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. care asigură pregătirea la acest modul. compararea. ϖ ϖ Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. referat). deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. momentul şi persoana care face evaluarea. descoperirea. pentru verificarea atingerii competenţelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de instruire teoretică/semestru I şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic/semestrul I. proiect). Se evaluează numai competenţele din acest modul. reprezentări grafice. algoritmi optimali. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Se recomandă următoarele metode: observaţia. proiectul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. proiectul. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. probe practice (studiu de caz . Nivel 3 avansat . Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. demonstraţia. volumul şi nivelul de cunoştinţe. tema în casă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. poster. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. scheme de desfăşurare). O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. studiul de caz. Scoala Postliceala.Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent. • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. Cadrele didactice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. problematizarea.problema de sănătate. dotarea cu material didactic. • elevii au stiluri diferite de învăţare.

"Legislaţie medicală şi socială" . studiul de caz. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . Bibliografie recomandată: 1. 2. Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. 4. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. proiectul. diapozitive."Managementul serviciilor de sănătate" . pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. conversaţia. Ed. CD-uri. Scoala Postliceala. exerciţiul. 2004 Monitorul Oficial al României MODULUL III: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ Notă introductivă Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. 1997.Ed."Management sanitar" . Marcu . planşe. observaţia. soft. Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. 1995. Mihai Gr. computer. filme. 5. casete video. Nivel 3 avansat . Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. desene. Expert. Dan Enăchescu.Ovidius University Press.Ed. 1994. 1998 Liviu Cocora . 3. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. pentru calificarea: asistent medical generalist. Constanţa. etc. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. folii de retroproiector. ALL. etc. munca independentă.Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile."Sănătate publică şi management sanitar". simularea. 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 .

ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). 3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Monitorizează starea de sănătate. Aplică programe de sănătate publică.laborator tehnologic. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. 5. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. Nivel 3 avansat . 4. Scoala Postliceala. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Măsoară şi analizează morbiditatea. 2. ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1..

4. 3.1. dovada experimentală). Procesul epidemic.2. strategia ecologică. 5. 4.3. Descrie 3. coerenţa. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate. Epidemiologia bolilor infecţioase: 5. Definire. clasificarea epidemiologică a bolilor infecţioase. (grupurile populaţionale populaţie ţintă de referinţă. insuficienţa altor explicaţii. Unitate de Competenţe Conţinuturi Crt. consistenţa asociaţiei. Domenii de aplicare: în sănătatea publică. Noţiuni de bază ale ŞI SĂNĂTATE conceptele de epidemiologiei: PUBLICĂ bază ale 3. Scoala Postliceala. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenţiei (cercetarea aplicativă). activitatea şi asistenţa Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. specificitatea. Caracterul cauzal al unor asociaţii.1. Termenul de inferenţe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraţie în cazul asocierii epidemiologice.1. relaţia temporală. explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. predicţia în legătură cu numărul probabil al bolilor. 3. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. obiectul preocupărilor epidemiologiei.Nr. 4. plauzibilitatea. Obiective: descrierea distribuţiei bolilor/factorilor de risc în populaţiile umane.1. relaţia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forţa asociaţiei. Nivel 3 avansat . grup particular de bolnavi). 4.2. relaţia tip doză-efect. 3. în medicina clinică. competenţă 1 EPIDEMIOLOGIE C.

consumul de droguri. exhaustivitatea.fumatul. locuinţele nesănătoase. după tip). după nivelul managerial. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanţi indirecţi . factori sociali. Calitatea datelor (relevanţa. educaţia. după temporalitate. Scoala Postliceala. tipuri de informaţii (clasificarea după sursă. concepte. încrederea în sursa informaţiei).Nr. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. după utilizare. după apariţie. şomajul. Definiţie. poluarea mediului. 1. Managementul sistemelor de informaţii. factori socio-demografici. Unitate de competenţă Competenţe C. după natură.4. corectitudinea. după format. nivelul de educaţie). habitatul. Nivel 3 avansat . 2. nutriţia. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienţată de sărăcie. distribuţia veniturilor între judeţe/în interiorul judeţului. 1. Modelul stării de sănătate.2.1. situaţiile de criză). sărăcia.2. Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienţată de biologia umană. după frecvenţa de colectare. accesul la apa potabilă. 2. alcoolul. violenţa mai ales în familie. comportament şi serviciile de sănătate).3. stilul de viaţă. metode de comunicare a Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. mediu.produsul intern brut. Crt. Managementul datelor şi al informaţiilor medicale. Conţinuturi Modele de sănătate publică: 1.2. 1. modificările climei. 2. 1. Conceptul "structură-procesrezultate" de analiză a determinanţilor sănătăţii în relaţie cu calitatea vieţii. sanitaţia.1. a determinanţilor şi a intervenţiilor (determinanţi direcţi .

1. caracteristici demografice şi sociale). politica de sănătate a guvernului. indicatori ai stilului de viaţă. servicii preventive. sănătatea mintală. 1. monitorizare. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". anii de viaţă ajustaţi cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.E. boli transmisibile. implementare. măsurarea natalităţii şi fertilităţii. ani potenţiali de viaţă pierduţi. 2. Dinamica populaţiei (concepte. măsurarea natalităţii şi fertilităţii. Monitorizează starea de sănătate. măsurarea mortalităţii infantile). 1.strategia "Sănătatea pentru toţi în secolul XXI". Unitate de competenţă Competenţe C. (indicatori ai stării de sănătate. evaluare.Nr. dinamica populaţiei.2. ponderea în mediul urban/rural.3. Propuşi de U. Propuşi de O. (concepte. Nivel 3 avansat . ani potenţiali de viaţă pierduţi. Strategia naţională de sănătate publică: starea de sănătate a populaţiei. densitatea.1. statistica populaţiei. indicatori de caracterizare a condiţiilor de viaţă şi muncă.S. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. .M.1. structura pe sexe. Scoala Postliceala. structura pe grupe de vârstă). Crt.3. scopul şi obiectivele strategiei naţionale de sănătate publică. Statistica populaţiei (numărul. domenii prioritare de intervenţie (boli netransmisibile. Conţinuturi Indicatori utilizaţi în monitorizarea stării de sănătate a comunităţii: 1. sănătatea familiei. principii directoare.2. protecţia sănătăţii. repartiţia teritorială. anii de viaţă ajustaţi cu incapacitatea. 2.

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.4. Măsoară şi analizează morbiditatea. 1.

Conţinuturi Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenţiate), definiţia morbidităţii, co-morbiditatea, utilizarea morbidităţii în studiile epidemiologice descriptive. 2. Măsurarea morbidităţii observate: 2.1. Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor, calcularea relaţiei dintre factorii de risc şi boală, abordarea transversală şi abordarea longitudinală, populaţia la risc. 2.2. Abordarea morbidităţii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire, persoana bolnavă) şi aspectul morbidităţii = fenomenul (incidenţa, prevalenţa, morbiditatea cu ITM, morbiditatea cu invaliditate, morbiditatea spitalizată, mortalitatea specifică, morbiditatea individuală - pe contingent, morbiditatea succesivă - în dinamică), sursa datelor şi informaţiilor (date de rutină şi date obţinute prin studii speciale - cercetări, screening, anchete medicale). 3. Indicatorii de morbiditate: 3.1. Incidenţa, prevalenţa, morbiditatea spitalizată, morbiditatea cu incapacitate de muncă, indici de structură pentru incidenţă/prevalenţă - obiective, formule de calcul, reprezentări grafice. 3.2. Conceptul de vizualizare a informaţiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului, familiei, comunităţii, cu evaluări la nivel regional şi

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.5. Aplică programe de sănătate publică.

Conţinuturi 1. Iniţierea: 1.1. Prezentarea situaţiei existente, (elemente de biostatistică, analiza statistică, reprezentarea grafică a informaţiilor, utilizarea softwareului specializat). 1.2. Identificarea problemelor, descrierea priorităţilor şi formularea problemei de sănătate. 1.3. Specificarea participanţilor şi colaboratorilor, stabilirea populaţiei ţintă şi a beneficiarilor, durata programului. 1.4. Oportunităţi şi constrângeri 2. Planificarea: 2.1. Scop, obiective (generale, intermediare, specifice, operaţionale), rezultate aşteptate. 3. Implementarea: 3.1. Instrumente urmărite, organizarea implementării (resurse umane, materiale, financiare, informaţionale). 3.2. Structura organizaţională, responsabilităţi, planul activităţilor. 3.3. Estimarea bugetului, monitorizare. 4. Evaluarea: indicatori de monitorizare, criterii şi norme utile în control şi evaluare, evaluări parţiale, evaluare finală, concluzii şi propuneri.

Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare; • elevii au stiluri diferite de învăţare; • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior, la procesul de învăţare; Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. se recomandă următoarele metode: observaţia, descoperirea, demonstraţia, problematizarea, dezbaterea, proiectul. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare, modele explicative (scheme, reprezentări grafice, algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere, algoritmi optimali, scheme de desfăşurare), studiul de caz, proiectul, turul galeriei. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea), probe scrise (test, referat), probe practice (studiu de caz - problema de sănătate, poster, proiect). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul şi persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor. Cadrele didactice, care asigură pregătirea la acest modul, îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe, numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea în grupul de lucru, observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării, tema în casă, investigaţia.

Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de teorie/semestru II şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic /semestrul II. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea, conversaţia, munca independentă, simularea, observaţia, exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, studiul de caz, proiectul, etc. se va urmări Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

9. filme. Marcu . Anca-Gabriela Vitcu . în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. ALL. Nivel 3 avansat .  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" . Bususioc. Bocârnea .Document elaborat pentru Ministerul Sănătăţii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate. Mihai Gr. Marcu. 1994. Iunie 2004 8. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. desene. Dan Enăchescu."Sănătate publică şi management sanitar". T. Bonita. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. diapozitive.Ed."Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate" .aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele. Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII  Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II.Editura ALL. 1988 Strategia naţională de sănătate publică . R. Scoala Postliceala. C. Medicală. casete video. 2002 Beaglehole. 10. 1997. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. planşe."Bazele epidemiologiei" . Măgureanu. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Kjellstrom . 7. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. folii de retroproiector. CD-uri. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica. 1998 Aurelia Marcu. Bibliografie recomandată: 6. 1997 E.Ed. etc. Ed. C. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice. 1995. pentru calificarea asistent medical generalist. Mihai Gr.

Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul iluzoriu. principiul cognoscibilitatii. procedee si instrumente de investigare stiintifica. 2. selectarea bibliografiei. 1. formularea ipotezei. Etape: definirea problemei. efectuarea cercetarii.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr. caracterul pasional. date cantitative si calitative. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice Continuturi 1. 1. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice. principiul determinismului. comunicarea C. ipoteza. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. Explica notiunile de metodologie si metoda.3. Concepte si termeni: teorie. redactarea raportului final. caracterul limitat. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Principii de baza ale cercetarii Competente C. alegerea planului de cercetare. unitatea dintre cantitativ si calitativ. C. Nivel 3 avansat . interpretarea rezultatelor. 3. procedee si instrumente de investigare. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric. caracterul contradictoriu. tehnica. 3. principiul regularitatii. Explica notiunile de metodologie si metoda. Scoala Postliceala.1. variabile. competenta 22. tehnica. Unitatea de crt.2. unitatea dintre intelegere si explicativ.2.

In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. fise de lucru. proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme.concluziilor cercetarii. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII”. simulari. volumul si nivelul de cunostinte. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie / semestrul II si 36 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). compararea. fisa de lucru. problematizarea.  Sugestii metodologice Modulul „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent. Nivel 3 avansat . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. dotarea cu material didactic. demonstratia. descoperirea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

evaluarea altor competente nefiind relevanta. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. munca independenta. dezbaterea. comun de performanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. studiul de caz. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. discutiile si lucrul in grup. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. pentru verificarea atingerii competentelor. Nivel 3 avansat . simularea. existente. SPP-ul stabileste un nivel national. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea.D – uri. probe practice (studiu de caz. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. C. problematizare). Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. etc. Cadrele didactice. conversatia. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Scoala Postliceala. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. folii de retroproiector. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). test scris. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Indiferent de locul.Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. exercitiul. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori „asistenti medicali generalisti”. momentul si persoana care face evaluarea. carti. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. scheme. reviste. casete video. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.

2.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC  Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. 3. pentru calificarea asistent medical generalist. expectoratie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. competenta 23. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Analizeaza semnele si simptomele specifice Continuturi 1. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire.1. 3. dispnee. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). ortopnee. 2. Pneumologie si nursing specific Competente C. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica ) Nr. Unitatea de crt.

Nivel 3 avansat . investigatii. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. 2. prevenirea complicatiilor. dispnee. hipertermie. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) cianoza. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. C. Surse de dificultate 3. realism. etiopatogenie. TBC.3. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite. implicare. 1. simptomatologie. Obiectivul nursing : specificitate. 2. Manifestari de independenta 2.2. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. supravegherea starii de constienta. junghi thoracic. performanta. principii de tratament). Manifestari de dependenta 2. cercetare documente medicale. obstructia cailor aeriene. 2. modificari toracice. risc de accidente. vulnerabilitate. Prioritati de ingrijire : mentinerea functiilor viatale. observabilitate. supravegherea functiilor vegetative.3. Scoala Postliceala.1. comunicareineficace. risc de infectie. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) : alterarea vocii. Culegere de date prin: interviu. durere. C.2. 1. pneumonii. cancer pulmonar (definitie. pneumotorax. Analiza si sinteza informatiilor : 2. febra. astm bronsic. profilaxia infectiilor.afectiunilor aparatului respirator. BPOC. observatie clinica.

inhalante. C.2. Resurse materiale: interventiile 1. trusa perfuzie. igiena. instilatii. oxigenoterapie. Pregatirea psihica : explicatii. tapotaj. 2. punctie pluerala. hidratare. termometru. 1.1. Nivel 3 avansat . solutii perfuzabile. Interventii proprii: comunicare.1. informare. medicamente. gargarisme. tensiometru. asigurarea confortului psihic. Evalueaza 1.1. 3. 2. 3. Aplica 1.5.2. aerosoli. stetoscop.2.1 Realizate : manifestari de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. recoltari sputa. Obiective stabilite : rezultatele 1. Materiale : placute Petrii. scuipatori. ace. seringi. tuse asistata. aspirarea secretiilor oso-faringiene. alimentare. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. administrarea tratamentului general si local. educatie.4. mobilizare. inhalatii. Metode si mijloace de pregatirea pacientului : 2. etc. Interventii: 3. C. solutii antiseptice. oxigenoterapie. Pregatirea fizica : pozitie adecvata. etc. Instrumente: aparatura pentru proprii si delegate. etc.3. drenaj postural. profilaxie. igiena. Scoala Postliceala.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC”.2. 2. 2. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.  Sugestii metodologice Modulul „PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC”poate fi parcurs in mod independent. dotarea cu material didactic. Nivel 3 avansat . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore /saptamana de teorie din care 2 ore medic si 3 ore maistru instructor/semestrul I si 60 ore /semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). In elaborarea strategiei didactice. elevii au stiluri diferite de invatare . Nerealizate : manifestari de dependenta care se mentin. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Scoala Postliceala. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Restructurarea planului de ingrijire : 2.2.ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1. Planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. volumul si nivelul de cunostinte. Reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatile fizice ale pacientului.1.

-

elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de invatare ; elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, C.D – uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda. Fesi, comprese, etc.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national, comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), probe practice (demonstratie, studiu de caz – plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

Modulul VI : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductiva Modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea specifica din anul II, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE ÎNGRIJIRE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala . Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare . 3. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). 4. Aplica interventiile proprii si delegate . 5. Evalueaza rezultatele obtinute .

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE ( 120 ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic ). Nr. crt 1 Unitate de comp. Cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor cardi-vasculare Conţinuturi/ca şi titlul de lecţie (tematici) 1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare : 1.1. Simptome functionale : dispnee(cardiaca,de efort, decubit, paroxistica),durere(precordiala,extracardiaca, cardiaca) palpitatii, cianoza ,puls(frecventa, ritm,amplitudine), T.A, cianoza, febra. Simptome din partea altor aparate : respirator(tusea cardiaca , hemoptizia ),digestive ( greturi , varsaturi, balonare ,ascita , hepatomegalie), nervos (cefalee, ameteli tulburari vizuale si auditive, tulburari de echilibru), accidente motorii trecatoare sau definitive ( afazii, paralizii, hemiplegii). 1.2. Semne fizice :culoarea tegumentelor si mucoaselor,pozitia bolnavului (ortopnee, genu-pectorala) ,anorexie tisulara, astenie, anxietate, tulburari de diureza ,dansul arterial, turgescenta venelor jugulare, bombarea abdomenului,socul apexian, freamatele, zgomotele, sufluri, tulburari de ritm. 2. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie ,etiopatogenie, simptomatologie , forme clinice,investigatii, evolutie, prognostic, tratament, profilaxie). 2.2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala, insuficienta mitrala, insuficienta aortica, stenoza aortica , alte cardiopatii valvulare (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, forme clinice, investigatii, complicatii,evolutie, tratament). 2.3 Bolile miocardului (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament ). 2.4 Bolile pericardului :pericardita acuta ,pericardita cronica constrictiva, mediastinopericardita, revarsatele pericardice neinflamatorii(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament). 2.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene, cianogene(definitie,simptomatologie , tratament) 2.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale ,ectopice, tulburari in conducerea stimulilor(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigstii tratament). 2.7 Bolile arterelor coronare : cardiopatiile ischemice,angina pectorala,infarctul miocardic, sindromul intermediar (definetie

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

simptomatologie. comunicare ineficienta. retete. bilete de iesire din spital. somn si odihna corespunzatoare. investigatii . examen fizic (inspectie.16 Bolile venelor: tromboflebita. 2. 2. clasificare. lipsa durerii. deficit de autoingrijire. 2. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. vulnerabilitate fata de pericole. complicatii. Nivel 3 avansat . tratament.12 Sincopa si lesinul: definitie. trimiteri. tegumente intacte. complicatii. etiopatogenie. investigatii.TA. simptomatologie. varicele (definitie.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. etiopatogenie. 2. ortostatica (definitie. prognostic tratament). 2.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii.13 Moartea subita: etiopatogenie. puls. scrisori medicale. observatie. insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. evolutie. alterarea starii de confort. Independenta/ Dependenta 2. simptomatologie. prim ajutor. temp) pastrate.8 Insuficienta cardiaca : stanga acuta si cronica. investigatii. complicatii. postura inadecvata. tratament. evolutie. cordul pulmonar cronic. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. mobilitate pastrata. palpitatii. palpare. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. clasificare. dispnee.clasificare. tratament. etiopatogenie. circulatie inadecvata.2. 1. profilaxie) 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare etiopatogenie. 2. cu intrebari inchise/ deschise). incordarea miscarilor.C. 3. imobilitate. carnet de sanatate. tratament . evolutie.9 Hipertensiunea arteriala ( clasificare. tablou clinic. tratament) 1. profilaxie).14 Ateroscleroza: definitie. profilaxie. evolutie.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. simptomatica. culoarea tegumentelor normala. percutie). 4. 2.3. fiziopatologie. simptome. 2. etc. edeme ale membrelor.etiopatogenie. tratament) 2. etiopatogenie.11 Socul:definitie. insuficienta cardiacaglobala(definitie. investigatii. profilaxie).15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. investigatii. boli organice ale arterelor periferice( definitie. 2. tratament. simptome. risc C. semen vitale (respiratie. simptomatologie. Scoala Postliceala. simptomatologie. tratament. ascultatie. comunicare eficienta .1 Manifestari de independenta: pacient constient. investigatii.Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. simptomatologie. etiopatogenie. simptome.evolutie. etiologie.tratament) 2.

sonde de aspiratie. etc. sursa de aspiratie. explicatii. seringi pentru punctie. igiena. tensiometru. stetoscop etc. prevenirea complicatiilor. monitor. saracie). 4. tulburari de echilibru. tampoane. 8. metode improvizate). lung. mediu. montarea une perfuzii. 7. seringi.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. a starii de constienta. ce. interventii specifice: 3. 5. sonde urinare. medicamente. risc de complicatii.cand?) obiective pe termen scurt.1 Instrumente: pensa linguala. termometru. 2. antiseptice.1 Pregatirea psihica: informare. asigurarea pozitiilor. Scoala Postliceala. 3. trusa de intubatie. 3. ce se poate face?. etc. Aplica interventiile proprii si delegate de infectii. intubatie orotraheala. 1. 1 Resurse materiale: 1. pozitie adecvata.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). trusa de pansat. asigurarea confortului psihic. carucior. etc. 3. imobilizare. Nivel 3 avansat . stres).2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize.1 Interventii proprii( autonome): comunicare . 6. stilet butonat. sursa oxigen. asigurarea conditiilor de mediu.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. 10. trusa chirurgicala.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. cianoza. recoltari de sange si urina. 2. etc.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. lipsa cunoasterii. educatie etc. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. trusa perfuzie. 1. respiratie artificiala. escara de decubit. prevenirea complicatiilor.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. cum?. igiena. solutii perfuzabile. Pregatirea pacientului: 2. comprese.2 Materiale: garou. 2. 2. implicare. defibrillator.C. hidratare. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. mobilizare. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. alimentare. Obiectivul nursing: specificitate.modificari ale functiilor vitale. administrarea tratamentului general si local specific. realism. profilaxia infectiilor. observabilitate( cine?. pat . in ce masura?. oxigenoterapie. 2. respectarea regimului alimentar. 2. de ordin psihologic(anxietate . de ordin social(izolare . performanta. 9. electocardiogrf.

materiale necesare .11 Punctia pericardica : definitie.9 Cateterismul cardiac : indicatii/ contraindicatii. radiografia. supavegherea pacientului. 3. 3. 3.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. supravegherea bolnavului .gura la nas” trusa de ventilatie . 5. pregatirea pacientului. fonocadiograma . 2.6 Masurarea TA. supravegherea pacientului dupa punctie. 4 Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene. Examenul radiologic : radioscopia. radiocardiograma. reorganizarea locului de munca . indicatii/ contraindicatii. hematologice. tehnica de executie. determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului . Recoltarea analizelor biochimice . indicatii/ contraindicatii. testul Rumpel – Lee : pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . pozitia pacientului. materiale necesare. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate escarelor.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. pregatirea materialelor necesare. 1. scop. supraveghera pacientului. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). pregatirea dispozitivelor necesare. Obiective stabilite: 1.O. 3. a parametrilor masurati . manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. bacteriologice : pregatire pacientului. tehnici de executie . 3. rolul asistentei.7. supravegherea functiilor vitale. tehnici de executie. a complicatiilor. 3. Scoala Postliceala. oscilometriea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 1. notarea in F. prevenirea complicatiilor pulmolare. trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare . respiratie artificiala . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. flebografia. supravegherea pacientului. rolul asistentei. 3.C. 8 Electocardiograma.5 Oxigenoterapia: sursa de oxigen.gura la gura “ sau . reorganizarea locului de munca . Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. angiocardiografia. supraveghere bolnavului. scop.. masurarea pulsului central si periferic. pregatirea materialelor necesare . aspirarea secretiilor . pregatirea materialelor necesare. 3.10. notarea in F. satisfactia pacientului. masurarea presiunii venoase. pregatirea pacientului. 3. Nivel 3 avansat . apexograma.. tehnica de executie. definitie.O. scop.

profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: .1si 1. coevaluarea in grupul de lucru. pentru verificarea atingerii competentelor. probe practice(demonstratie.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Indiferent de locul.4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical). Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Se recomada urmatoarele metode:observatia. Continutul 1. studiu de caz – plan de ingrijire). investigatia. proiectul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare.elevii au stiluri diferite de invatare. In elaborarea strategiei didactice. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Evaluarea va fi ritmica. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fise de lucru. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul.Conditii de aplicare didactica si de evaluare. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. tema in clasa. . proiectul. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. compararea. descoperirea. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. . planuri de ingrijire. la procesul de invatare. problematizarea. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Scoala Postliceala. demonstratia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.3si 1. Nivel 3 avansat . . 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1. momentul si persoana care face evaluare. Modulul CA RDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. fise de lucru. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. fisa de lucru. test scris. simulari. planul de ingrijire. intermediara si finala.

ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. dezbaterea. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. instrumentar si materiale sanitare diverse. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . scheme. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. dotarea cu material didactic.. simularea. etc. munca independenta. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. MODULUL 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.uri. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. studiu de caz. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii . In specializată modulul GASTROENTEROLOGIE SI SI NURSING NURSING IN IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică GASTROENTEROLOGIE Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. conversatia. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. asistenti”. manechin. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. exercitiul. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 5 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul I si 60 de ore / semestrul I de instruire practica. observatia. CD. folii de retroproiector.La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. casete vdeo. pentru calificarea: asistent medical generalist.

Scoala Postliceala. 25.4. din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II. icter (localizare. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Semne generale: alterarea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. gravitate). caracteristicile scaunului). Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 25.1. hemoragia (clasificare.5. disfagie. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 25. regurgitaţie. 25. Semne locale: durerea (caracteristici). 25. Nivel 3 avansat . Semne şi simptome prezente in afecţiunile aparatului digestiv: 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.3. 25. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 25.2. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE (120 ore din care 60 ore pregătire practică) Nr. crt.1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv. anorexie. caracteristici). GASTROENTEROLOGIE Analizează SI NURSING IN semnele şi GASTROENTEROLOGIE simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1. Modulul are alocate 120 de ore. 1. vărsăturile (clasificare. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. tulburări de tranzit (diaree. Din cele 60 de ore de teorie 36 vor fi predate de instructor (3 ore x 12 săptămâni) şi 24 vor fi predate de medicul specialist.2. pirozis. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. eructaţie. odinofagie. constipaţie sau alternanţa intre cele două. inapetenţă. caracteristici).GASTROENTEROLOGIE . edeme. COMPETENTE C 1.

scăderea in greutate (denutriţie. scăderea diurezei). intestinului subţire si gros: gastrita acută si cronică.). transpiraţii profuze. investigaţii. funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. carnet de sănătate. tahicardie. scrisori medicale. etiologie. 2. colonul iritabil. coma). sindroame pancreatice. simptomatologie. Afecţiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. etc.1. esofagita de reflux. rectocolita ulcero-hemoragică. boala inflamatorie a intestinului. etiologie. investigaţii. hipotensiune arteriala. principii de tratament). principii de tratament) 2. Nivel 3 avansat . ulcerul gastro-duodenal. bilete de ieşire din spital.C 2. cercetarea documentelor medicale (F.1. simptomatologie. Afecţiuni ale stomacului. simptomatologie. sindromul dispeptic biliar. ascita. ciroza hepatică (definiţie. etiologie. investigaţii. Afecţiunile esofagului: esofagita caustica. reţete. clinică.3. caşexie). paloare. Scoala Postliceala. bilete de trimitere. Principalele afecţiuni ale aparatului digestiv: 2. 2. tulburări ale stării de cunoştinţa (confuzie. 2. colecistita acuta si cronica nelitiazică. encefalopatie. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv.2. parazitozele intestinale (definiţie. principii de tratament). hernia hiatală (definiţie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia.O. discuţii cu membrii echipei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. interviul formal sau informal.

risc înalt de alterare a conceptului de sine.Obiectivul nursing: specificitate. sărăcie). somn odihnitor. 2. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv). hipotensiune arterială.A. Independenţă/Dependenţă 2. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative.3. alterarea eliminării digestive. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. 2. examen fizic (inspecţie. T0) in limite normale. Manifestări de independenţă: pacient conştient. durere acuta/cronica. P . Aplică intervenţiile proprii şi delegate. somnolenţă. stare de constituţie normală corespunzătoare vârstei si înălţimii corporale. postura inadecvata. 3. apetit normal. mobilitate păstrată.1. tegumente intacte si normal colorate.. alimentaţie adecvată. Manifestări de dependenţă: durere. de ordin social (izolare. disconfort abdominal. absenţa durerii. inapetenţă.2. palpare. stres). implicare. Probleme de dependenta: alterarea nutriţiei. risc înalt de sângerare. Nivel 3 avansat . melena. absenţa eliminărilor patologice. icter. hematemeza. dispnee.2. semne vitale (R. de ordin psihologic (anxietate. 2. observabilitate (cine? ce? ce se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. modificarea tegumentelor si mucoaselor. T. Scoala Postliceala. performanţă. percuţie.C 3. etc. rectoragii. realism. medicale si cu aparţinătorii.1. lipsa de cunoştinţe.2.2. auscultaţie). exces de volum lichidian.2. edeme. vărsături.

2. rectosigmoidoscop).2. educaţie. Scoala Postliceala.3. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. seringi. obiective pe termen scurt. 3. administrarea tratamentului general si local. explicaţii. medicamente.1. 4. profilaxie.1. materiale pentru reacţia Rivalta.poate face? cum? in ce condiţii? când? .2. obţinerea consimţământului. cearşaf). sânge. a alimentaţiei. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. Resurse materiale: 4. 4. colonoscop. trusă de transfuzie. mobilizare/transport.2. igiena. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si tehnici. cântărire. 4. derivate de sânge. pregătirea pentru paracenteza abdominală. Nivel 3 avansat . soluţii perfuzabile. trusă pentru paracenteză abdominală. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. asigurarea confortului psihic.1. 4.1. endoscoape (esofagoscop.1. 3. Pregătirea pacientului: 4.2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. mediu si lung). materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. 3.4. Materiale: trusă de perfuzat. Pregătirea fizică: C 5. Pregătirea psihică: informare. irigator. alimentare. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită. canulă rectală.2. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. a stării de cunoştinţă. Instrumente: sonde de aspiraţie. gastroscop. mânuşi de cauciuc.

scop.1. golirea colonului. Intervenţii specifice: 4.4. oprirea hemoragiei prin aspiraţie digestivă. pregătirea bolnavului. igiena alimentaţiei. Nivel 3 avansat . rolul asistentului medical.2. irigografia. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală.3.asigurarea condiţiilor de confort ambiental. 4. sistarea alimentaţiei pe cale orala. 4. materiale necesare. examene radiologice: tranzitul baritat. pregătirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.3. 4. rolul asistentului medical.3. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice). Investigaţii specifice: a. Transportul pacienţilor: metode de transport (brancardă. b.Alimentatia pacienţilor: naturală (activă. pregătirea bolnavului. spălătura gastrică. crearea câmpului operator. pat). Scoala Postliceala. administrarea de hemostatice. poziţie adecvată. colangiografia. fotoliu rulant. puncţia hepatica si abdominala: definiţie. tehnica de execuţie. c.5.3. locuri de electie. examene endoscopice: esofagoscopia. Intervenţii de urgenţă: aspiraţia digestivă continuă sau intermitentă. artificială. 4.3. colonoscopia. pasivă). igienă.3. paracenteza abdominală evacuatoare. pregătirea pacientului. 4. Prevenirea complicaţiilor:prevenirea vărsăturilor. rectosigmoidoscopia.3. indicaţii/contraindicaţii.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. jocuri de rol. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. ca demers logic. notarea puncţiei in F. satisfacţia pacientului. 5. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. Nivel 3 avansat . exerciţii practice.3.1.. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. manechin. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. dezbateri. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. casete video. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului.1.O. probe scrise de tip itemi. incidente si accidente. gestionarea cazului. reorganizarea locului de muncă. 5.1. 5. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. scheme. supravegherea pacientului după puncţie. decizional. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii. Se evaluează Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Obiective stabilite: 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Pentru aplicarea procesului de nursing. întrebări structurate.2. studiu de caz. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. CD-uri.1. rezolvarea de sarcini. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. Scoala Postliceala.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. 5. timp de 12 săptămâni predate de instructor. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II.produsului recoltat pentru examinare. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului.

36 vor fi predate de instructor şi 24 vor fi predate de medicul specialist. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice.3. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 26. In modulul NEFROLOGIE. pentru calificarea: asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE. Modulul are alocate 120 de ore. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Din cele 60 de ore de teorie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată NEFROLOGIE. 26. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. MODULUL 26: NEFROLOGIE. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv.numai competenţele din acest modul. 26.4. Scoala Postliceala. din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. 26. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. Nivel 3 avansat .2.1.

Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. tumorile renale (definiţie. hematuria. 2. COMPETENTA 26. oligoanuria.5. tulburări digestive cu inapetenţă. disuria.2. somnolenţă sau chiar tulburări psihice. investigaţii. oliguria. Semne şi simptome prezente in afecţiunile nefrologice şi urologice: 1. etiopatogenie. Scoala Postliceala. varicocelul. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată. astenie fizică progresivă. NEFROLOGIE.3. simptomatologie. alternanţa diaree-constipaţie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE COMPETENTE C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice CONTINUTURI 1. simptomatologie. Afecţiuni urologice: litiaza renală. Principalele afecţiuni nefrologice si urologice: 2. 1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: 26. vărsături. etiopatogenie. investigaţii. transpiraţii profuze. principii de tratament). 2. principii de tratament). melena. anuria. tulburări de micţiune (polakiuria. tulburări cantitative (poliuria. insuficienţa renală acută si cronică (definiţie. C 2. accese febrile. sindromul nefrotic. epistaxis. Nivel 3 avansat . Identifică problemele de dependenţă şi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. simptomatologie. greaţă. tuberculoza renală (definiţie. Infecţii: infecţia urinară. pielonefrita acută si cronica. aspect. miros). principii de tratament). cistalgia. etiopatogenie.2. ischiuria. hidrocelul. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr. cancerul de prostată. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.1. investigaţii. NEFROLOGIE. hematemeza. Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). 2. UNITATEA DE crt. halenă amoniacală. Afecţiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică.26. piuria – caracteristici).1. incontinenta de urina – caracteristici). tulburări calitative ale urinei (culoare.

2.5. scrisori medicale. glob vezical. interviul formal sau informal. absenţa durerii. principii de tratament. percuţie. semne vitale (R.1. auscultaţie). investigaţii. deficit de autoîngrijire. simptomatologie. Manifestări de independenţă: pacient conştient. 2. alterarea confortului. reţete. principii de tratament). T0) in limite normale. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Probleme de dependenţă: alterarea eliminării urinare. implicare. Scoala Postliceala. bilete de ieşire din spital.2. T. mobilitate păstrată.A. Manifestări de dependenţă: disurie. disconfort fizic. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. etiopatogenie. oligurie. investigaţii. agitaţie. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. 2. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. clinica. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinţe.2. alterarea eliminării digestive.O. bilete de trimitere. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. de ordin psihologic (anxietate. poliurie.2. 2.2. anxietate..Obiectivul nursing: specificitate.3. obstrucţii ale aparatului renal). Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. Traumatismele renale: definiţie. stres). Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. etiopatogenie. risc potenţial de violenta. Nivel 3 avansat . palpare. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. examen fizic (inspecţie. 2. C 3. Malformaţiile congenitale renale: ectopia renală. performanta. vărsături. odihnă insuficientă.1. tulburări de dinamică sexuală. etc. greaţă. cistalgie. etc. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. 3.stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice 2. de ordin social (schimbarea modului de viaţă. cercetarea documentelor medicale (F.). confort psihic.1. realism. P .4. simptomatologie. risc înalt de deteriorare a stării de sănătate.2. rinichiul polichistic (definiţie. somn odihnitor. Independenţă/Dependenţă 2.

4. catetere TENCHKOFF. trusă de perfuzat. rezectoscop.1. alimentare. pregătirea pentru dializă. pregătirea pacientului. medicamente. cistoscop. administrarea tratamentului general si local. feşi de tifon. crearea câmpului operator. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental.3. obţinerea consimţământului.3. Nivel 3 avansat . obiective pe termen scurt. mediu si lung).observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? . Pregătirea psihică: informare. educaţie. soluţii pentru spălătura vezicală.2. Scoala Postliceala.4. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. surse de oxigen. Intervenţii proprii (autonome): comunicare.2. soluţii antiseptice. Instrumente: sonde vezicale. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. supravegherea bolnavului. seringi Guyon.2. îngrijiri postoperatorii.2. Intervenţii specifice: 4.1. Resurse materiale: 4. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analize.Dializa peritoneală si hemodializa: definiţie.2. Materiale: casolete cu material textil. 3.1. pungi cu soluţia de dializă. îngrijirea stomelor. pregătirea preoperatorie. igiena. 3. dializoare. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale. Pregătirea pacientului: 4. soluţii perfuzabile. explicaţii. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. mobilizare/transport. igienă. poziţie adecvata.3. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor.1. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. indicaţii. a eliminării urinare. materiale necesare. a stării de cunoştinţa. pungi pentru urină. seringi. pungi pentru drenaj.1.1. etc.2. fistulei arteriovenoase. sonde Cook. profilaxie. 4. 3. asigurarea confortului psihic. 4. 4. crearea abordului vascular. 4. efectuarea dializei.

3. transpiraţie. Implicaţiile psihosociale ale dializei. accidente. incidente. Scoala Postliceala.2. rolul asistentului medical. tehnica de execuţie. Investigaţii specifice: 4. indicaţii/contraindicaţii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. teste de coagulare. îngrijirea plăgii.3. cistostomia – definiţie. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaţiei. vărsături. 4.5.6. rolul asistentului medical.a. pregătirea locală. combaterea durerii. alimentaţie. 4. Pregătirea preoperatorie in urgente.C 5. 4. 4.6. Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă. supraveghere si îngrijiri ulterioare.4. pansamentul. 4. urografia. grup sanguin.3. pregătirea pacientului. 4.2. mobilizare.5. 4. Intervenţii de urgenţă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. Examene endoscopice: cistoscopia. Prevenirea complicaţiilor cardiovasculare. hematocrit.4. tehnica de execuţie. indicaţii/ contraindicaţii. Pregătirea preoperatorie: 4. scop. creatinina.1. Explorarea mecanismelor funcţionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina). glicemie).3. materiale necesare.4. materiale necesare. cistografia. supravegherea pacientului după puncţie. pulmonare.b. Nivel 3 avansat .5.5. Supravegherea postoperatorie: aspectul general. bilanţul paraclinic (HLH. lichide de drenaj). pregătirea pacientului. locuri de electie.4. cutanate. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol. pierderile lichidiene (sânge. ureteroscopia. plaga operatorie. 4. Puncţia renală: definiţie. 4. hidratarea pacientului. pregătirea bolnavului.2. urină. Pregătirea generală: bilanţul clinic general. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acidobazic 4. parametri fiziologici. pregătirea bolnavului.3. puncţia vezicală. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. uree. scop.1.

timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II. ca demers logic. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II.prevenirea complicaţiilor: retenţie de urină. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. Nivel 3 avansat . exerciţii practice. probe scrise de tip itemi. 5. satisfacţia pacientului. gestionarea cazului. dezbateri. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice.3.1. constipaţie. jocuri de rol. CD-uri. întrebări structurate. manechin.2. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. decizional. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.1. Scoala Postliceala. studiu de caz. scheme. Obiective stabilite: 5. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 5. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. 5. 5. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. instrumentar si materiale sanitare adecvate.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. casete video. alte complicaţii de decubit. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. rezolvarea de sarcini. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. Pentru aplicarea procesului de nursing. timp de 12 săptămâni predate de instructor. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii.1. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă.1.

Aplica interventiile proprii si delegate. 3. 4. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni nefrologice si urologice. Scoala Postliceala. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. pentru calificarea: asistent medical generalist. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. 5. In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA. din care 60 de ore teorie si 60 de ore pregatire practica. 2. Modulul are alocate 120 de ore. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA • Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. Nivel 3 avansat . Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing).

6. cronica.3. 2. Eventratia. Tetanosul Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Hidrosadenita 2. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. abcesele ficatului. meteorism. durere. 2.11. investigatii principii de tratament): 2. regurgitatie.6. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. ulcerul duodenal. Gangrena gazoasa 2. apendicita. pirozis. cancerul rectal.4. Peritonita 2. Scoala Postliceala. patologia ano-rectala. varsatura. tahicardie. neoplasmul gastric. evisceratia 2. simptomatologie.2. 2. contractura. litiaza biliara. Antraxul 2.4.8.5.5. etiopatogenie. cancerul de colon. frison. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. ocluzia intestinala.11.1. melena. diaree. Nivel 3 avansat . greata.11. neoplasmul de pancreas). crt. 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie.Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA (120 de ore din care 60 de ore de pregatire practica) Nr. adenopatie. Flegmonul 2. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta.1. etc. Continuturi 1. constipatie. rectoragii. Patologia esofagului 2. eructatie. Competenta C. colecistita acuta). tumorile intestinului subtire.7.8. 2. hematemeza.11.11. dispnee. Herniile 2. hiperemie.11. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. Contuziile si plagile abdomenului.1.11. Furunculul 2. tumorile ficatului.3. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie.7. etc. Erizipelul 2.11. febra. diverticuloza. 2. tumefiere.2. Abcesul cald 2.11.9. chistul hidactic hepatic. Unitate de Competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala. cefalee. enteritele regionale (boala Crohn) 2.10. Patologia chirurgicala a splinei 2.

mobilizare. deficit de ingrijire autoingrijire. a starii de constienta. educatie. profilaxie. dificultatea sau nursing).10 Pioemia. C. implicare. Tuberculoza ganglionara. Nivel 3 avansat .9. supravegherea functiilor vegetative. Probleme de dependenta. devalorizarea. risc de infectie. Interventii: 3. Manifestari de independenta 2. Interventii proprii (autonome): comunicare. performanta. 3. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate.1. C. 2.4 Aplica interventiile proprii si delegat 3. Surse de dificultate. familia si apartinatorii. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. etc. 2. abcesul rece. perturbarea stimei de sine.11. durerea. anxietatea. cercetare documente medicale. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. alimentare. observatie clinica. profilaxia infectiilor. realism.2.12. diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia.2.3. Manifestari de dependenta 2. Scoala Postliceala. 2. (planul alterarea imaginii corporale.C. 1. diareea. discutii cu echipa de ingrijire.3 Elaboreaza deficit nutritional legat de incapacitatea de a planul de digera sau a absorbi alimentele.2. pregatirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. mentinerea functiilor vitale. alterarea tegumentelor si mucoaselor.11. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. 2. hidratare. igiena. etc.1. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 1. Septicemia 2. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. refuzul de a urma dieta. prevenirea complicatiilor. 3. alimentatie inadecvata prin deficit. deshidratarea. observabilitate. alimentarea. intoleranta la activitate.

Nerealizate . Realizate . Blakmore.1. administrarea tratamentului general si local. Einhorn. Interventii chirurgicale elementare 3. constipatie. Punctii (biopsica. Ingrijire stome 3. trusa pentru punctie. solutii antiseptice. 1. Alimentatie artificiala 3. echipament necesar oxigenoterapiei. aspiratie). etc.2. clisme 3.) 1. 1. tuburi de dren. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2.3. hepatica. asigurarea confortului psihic.2.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. abdominala). Interventii specifice: 3.1. tub Kehr. Instrumente: trusa chirurgicala. duodenal. solutii spalaturi. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. 1. explicatii. aspiratie gastrica. igiena. Obiective stabilite: 1. Aplicare pansamente 3.6. etc.7. Pregatirea psihica: informare. trusa perfuzie.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. retentie de urina.5. Scoala Postliceala. Prelevari de produse biologice 3. etc.1.preoperatorie. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare. ingrijiri postoperatorii. trusa de pansat 2.8. camp operator. 2. solutii perfuzabile. Resurse materiale: 1. manusi sterile. 2. 3. 3. medicamente. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate .2.4. comprese sterile.2.1.1. Sondaj gastric. Materiale: camp steril. sonde (Faucher. Nivel 3 avansat C.2. mese.5.manifestari de dependenta care se mentin.

evolutia pacientului. dotarea cu material didactic. planul de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. descoperirea. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. • Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA poate fi parcurs in mod independent. invatare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore/saptamana de teorie – 2 ore medic + 3 ore maistru instructor / semestrul II si 60 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. invatare. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare. fisa de lucru. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. proiectul. In elaborarea strategiei didactice. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA . demonstratia. Nivel 3 avansat . volumul si nivelul de cunostinte. problematizarea. la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. compararea.

existente. Scoala Postliceala. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. manechin. folii de retroproiector. observatia. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). CD-uri. brancarda.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. simularea. pentru verificarea atingerii competentelor. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. momentul si persoana care face evaluarea. exercitiul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. casete video. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. munca independenta. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. test scris. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. dezbaterea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. scheme.plan de ingrijire). Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. discutiile si lucrul in grup. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. planuri de ingrijire. Se evalueaza numai competentele din acest modul. simulari. studiul de caz. Cadrele didactice. Indiferent de locul. studiu de caz . evaluarea altor competente nefiind relevanta. conversatia. probe practice (demonstratie. comprese. Nivel 3 avansat .ingrijire. etc. fise de lucru. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. fesi.

CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIA TORACICA. Nivel 3 avansat . 3. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC.  Nota introductiva Modelul CHIRURGIA TORACICA. Scoala Postliceala. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.Modulul 28: CHIRURGIA TORACICA. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. 2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 4.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. pentru calificarea : asistent medical generalist. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore pregatire practica . Aplica interventiile proprii si delegate. In modulul CHIRURGIA TORACICA.

Culegerea de date prin diverse metode : Interviu. traumatismele toracice.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIA TORACICA. sincope. toracice si cardiovasculare.2 Manifestari de dependenta : dificultate de deplasare.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si cardiovasculara : Semne clinice :junghi toracic. Scoala Postliceala. hemoptizie.1. discutii cu echipa de ingrijire . Analizeaza semnele si cardiovasculara simptomele specifice si nursing afectiunilor chirurgicale specific. varsaturi . insomnii. 1. anevrismele arteriale. varicele membrelor inferioare. culoarea tegumentelor normala. Unitate de Competente Crt. Nivel 3 avansat . stenoza istmului aortic. familie si apartinatori. tromboembolism pulmonar. toracica. greturi. trombozele. palpitatii. alterarea starii de confort. abcesul pulmonar. limfangita. C. stenoza aortica. febra. tuse uscata sau cu expectoratie. ameteli. etc. pericardita constrictiva sau supurata. transpiratii. 2. cianoza. claudicatie intermitenta . Manifestari nervoase :cefalee. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dispnee expiratorie. Chirurgia C1. stenoza mitrala. lipotimii. diminuarea sau absenta miscarii. edem. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. anxietate. cianoza. escare de decubit. cercetare documente medicale. P.Principalele afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare : Chistul hidatic pulmonar. tegumente intacte. adenita si elefantiazisul. tetralogia Fallot.canalul arterial. Competenta 1. semne vitale( R. T ) in limite normale.Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. hipercapnie.5. astenie fizica si psihica. Manifestari digestive : balonare. risc de complicatii. tegumente C. hipoxie.2. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de pregatire practica). confuzii. somn si odihna corespunzatoare. 2 Analiza si sinteza datelor: 2. TA. Nr. Continuturi 1. risc de infectii. dispnee de efort si repaus. pleurezia purulenta netuberculoasa. 2. comunicare ineficienta senzo-motorie. durere anginoasa.1 Manifestari de independenta : pacient constient. observatie clinica. lipsa durerii. mobilitate pastrata. fatigabilitate.

medicamente. profilaxie. a starii de constienta. alimentare. Obiectivul nursing : specificitate. trusa de anestezie de urgenta. Pregatirea psihica: explicatii. depresie. sentiment de inferioritate. circulatie defectuoasa. trusa de pansat. 1.Aplica interventiile sterile. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. administrarea tratamentului general si local. Materiale : pansamente. C. asigurarea confortului psihic.1. etc. trusa de perfuzie. sonde de aspiratie C. materiale de protectie.3 Surse de dificultate :de ordin fizic(alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. profilaxia infectiilor.2. stres). 2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului . performanta. risc de infectie.4. igiena. 2. 1. Elaboreaza planul 2. masca. solutii perfuzabile.2. mobilizare.2. canula intravenoasa.interventii autonome : comunicare. implicare. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire( nursing) =PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee. garou elastic. risc de accidente. 3.1 Instrumente :pensa hemostatica. trusa proprii si delegate chirurgicala vasculara. tavita renala. modificari ale functiilor vitale. 2. foarfeca. lipsa de cunostinte. hidratare. educatie. prevenirea complicatiilor. Pregatirea fizica : asigurarea confortului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. aparatura de monitorizare. 2.1. camp steril. informare. hipertermie. comprese.interventii delegate : pregatirea pentru investigatii si analize. fese. seringi. Prioritati de ingrijire :supravegherea de ingrijire (nursing) functiilor vitale si vegetative. Interventii : 3. aparatura de oxigenoterapie. 1. manusi sterile. durere.3. Resurse materiale : 1. 3. realism. pregatirea preoperatorie. solutii antiseptice. de ordin social. ingrijiri postoperatorii. Nivel 3 avansat . durere acuta/cronica. Scoala Postliceala.palide si reci. observabilitate.

ambiental. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. Scoala Postliceala. 2. Restructurarea planului de ingrijire : 2. Pregatirea preoperatorie.etc. supravegherea plagii si a pansamentului. supravegherea drenurilor. 3.5C5. Nivel 3 avansat . supravegherea functiilor vitale si vegetative.Obiective stabilite : 1. C. camp operator.2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1 reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului. recoltari de secretii patologice. toracocenteza. supravegherea cailor vasculare. inhalatii. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. 2.1 obiective realizate . Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificu l notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA. 1. aspirarea secretiilor.2 planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. igiena. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene superioare. pozitie adecvata. 1. Sugestii Metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. efectuarea pansamentelor.

deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Nivel 3 avansat . Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. volumul si nivelul de cunostinte. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. compararea. problematizarea.Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel 2 ore/ saptamana de teorie pe semenstrul I. 1 ora medic si 1 ora maistru instructor si 36 ore semestrul I de pregatire practica. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare . unitati sanitare cu o buna dotare materiala. planul de ingrijire. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Se recomanda urmatoarele metode : observatia. dotarea cu material didactic. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. fisa de lucru. la procesul de invatare . observatia. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. proiectul. simulari. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. descoperirea. planuri de ingrijire. existente. elevii au stiluri diferite de invatare . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ : scheme. Scoala Postliceala. munca independenta. demonstratia. exercitiul. conversatia. fise de lucru. simularea. In elaborarea strategiei didactice. expunerea. etc. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. dezbaterea. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.

Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. casete video. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Se evalueaza numai competentele din acest modul. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE .Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : planse. scheme. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. probe practice (demonstratie. studiu de caz-plan de ingrijirie). CD-uri. Scoala Postliceala. manechin. din care: 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică. Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. test scris. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Indiferent de locul. momentul si persoana care face valuarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). instrumentar si materiale sanitare diverse. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. Nivel 3 avansat  . folii de retroproiector. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. Modulul are alocate 60 de ore. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. pentru verificarea atingerii competentelor.

Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL.  Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE (60 de ore din care 36 de ore de pregătire practică). Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL.competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. 5. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.  modulului: Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare 1. Nivel 3 avansat . 4. 3. Scoala Postliceala. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

trusă chirurgicală. pipete etc. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL.1.1. 1. implicare. Semne clinice: durere. Conţinuturi 1. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. etiopatologie. inhalante. simptomatologie. obstrucţia căilor aeriene. Surse de dificultate: fizice.4. investigaţii. Scoala Postliceala. răguşeală. 1. Probleme de dependenţă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. linguală. auriculare. principii de tratament): rinită. Unitate de crt. oglindă Clar. furuncul conduct auditiv extern. Manifestări de dependenţă. prevenire complicaţii 3. competenţă 29. profilaxie infecţii . trocare. soluţii spălături auriculare. cercetare documente medicale.2. observaţie clinică. lipsa de cunoştinţe 3. Intervenţii proprii: comunicare.2. performanţă. sociologice. risc de accidente. alimentare. educaţie 3.3. rinoree. 2. parestezie faringiană. polipoză. . disfagie. igienă. şi analize. traumatisme. alterarea vocii. risc de infecţie. sonde Domeniul: Sanatate si asistenta Aplică Calificarea: Asistent medical generalist aspiraţie. surditate. pedagogica auricular.2. sursă aspiraţie. C. Manifestări de independenţă. edem. Analiza şi sinteza informaţiilor 2. disfonie. seringi. Obiectivul nursing: specificitate. dispnee. obstrucţie. de intervenţiile pansat. otită. soluţii antiseptice. herpes. administrarea tratamentului general şi local. epistaxis. stilet butonat. hemoragie. laringiană. stomatită. sondă laringiană. tumori 1. mobilizare. Instrumente: canulă traheală. sinuzită. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii.1. meşe. delegate. adenoidită. tampoane nazale.1. medicamente etc. Nivel 3 avansat proprii şi amigdalotom. realism. Otorinolaringologie si nursing in otorinolaringologie Competenţe C. Priorităţi de îngrijire: menţinerea funcţiilor vitale.3. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii 2. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii C. soluţii perfuzabile. trusă perfuzie. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). hipoacuzie. febră.Nr. pensă Politzer. otoree. Afecţiuni ( definiţie. hidratare. 2. specul nazal. Resurse materiale 1. supraveghere funcţii vegetative.2. dispnee. Materiale: comprese. sursă de oxigen. inflamaţie. anestezice. laringită. seringi puncţie. mastoidită. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL. profilaxie. 2. obstrucţie cu corpi străini. a stării de conştienţă. Modalităţi culegere date: interviu. durere etc. aerosoli. Anul II. faringită. C. afonie. seringă Guyon. anosmie. Intervenţii: 3. 1. observabilitate 2. psihologice.

Scoala Postliceala. Nivel 3 avansat . dotarea cu material didactic. . În elaborarea strategiei didactice. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel:2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul I. volumul şi nivelul de cunoştinţe. Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. . se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul.elevii participă la procesul de învăţare cu cunoştinţele dobândite anterior. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor.munca independentă. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. .elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare.elevii au stiluri diferite de învăţare. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. demonstraţia. studiul de caz. profesorul trebuie să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . Se recomandă următoarele metode: observaţia clinică. dezbaterea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. din care 1 oră teoriemedic şi 1 oră teorie maistru -instructor şi 36 ore de pregătire practică. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. conversaţia. proiectul . descoperirea. problematizarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi.

Scoala Postliceala. MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE  Notă introductivă Modulul . iar la sfârşitul modulului se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. casete video. pentru calificarea: asistent medical generalist.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II. scheme.Se evaluează numai competenţele din acest modul. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Resursele materiale sunt variate: planşe. proces de îngrijire. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul. retroproiector şi folii. momentul si persoana care face evaluarea. urmărindu-se aplicarea cunoştinţelor la problemele reale existente. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă realizează evaluarea sumativă. Indiferent de locul. protocol educativ. instrumentar si materiale sanitare diverse. cărţi. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie şi unităţi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic).aplicativ: scheme. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. fişe de lucru. CD-uri. Modulul are alocat 60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică.Se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic . dramatizare. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. Nivel 3 avansat . În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. manechin. pentru verificarea dobândirii competenţelor.

Principalele afecţiuni oftalmologice: vicii de refracţie. Culegerea de date prin: interviu. reacţie pupilară. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.1. intraoculari). arsuri chimice. secreţii oculare – descriere. Definiţie. cecitate. iridociclita. orjeletul. conjunctivita. miopie. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor oftalmologice. afecţiuni inflamatorii ale ochiului. cercetare documente medicale. principii de tratament. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie (60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică) Nr. 4. corneeni. etiopatogenie. 5. ochiul roşu. 2. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. presbitism. investigaţii. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. 1. Manifestări de independenţă. Unitatea de competenţă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Competenţe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunii oftalmologice. C2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 3. keratita. corpi străini conjunctivali. observaţie clinică. dacriocistita. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni oftalmologice. durere. Manifestări de dependenţă. Scoala Postliceala. 2. 2. glaucomul. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. crt. Analiza şi sinteza datelor obţinute din culegerile de date: 2.2. fotofobie. 30. simptomatologie. Nivel 3 avansat . arsuri fizice. plăgi. diplopie.Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecţiuni oftalmologice: scăderea acuităţii vizuale. blefarite. hipermetropie. cataracta. Conţinuturi 1. 2.

hidratare. anxietate datorită lipsei de cunoştinţe.2.4. poziţie adecvată. trusă chirurgicală de pansat. soluţii anestezice. Surse de dificultate: fizice. 2. etc. 2. observabilitate. asigurarea confortului psihic. risc de complicaţii. risc de infecţie. durere.3. soluţii perfuzabile. 1. alterarea vederii. prevenirea complicaţiilor.2. a stării de conştienţă. soluţii antiseptice. trusă perfuzii.Priorităţi de îngrijire: supravegherea şi menţinerea funcţiilor vitale şi vegetative. psihologice. optotip. administrarea tratamentului general şi local. performanţă.2. Tratament ortoptic. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. Intervenţiile specifice: 3. Materiale: comprese. profilaxie. implicare. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii. Instrumente: tonometru. realism. perimetru Forstek. 2. mobilizare. tampoane.pacienţi cu afecţiuni oftalmologice. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 3. Instilaţii şi unguente oftalmice. C4.1.2. profilaxia infecţiilor. 3. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenţă). igienă. seringi. cameră semiobscură. alimentare. instrumentar chirurgical specific. oftalmoscop. igienă. câmp operator. comunicare ineficace la nivel senzorial. educaţie.1. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental.Obiectivul nursing: specificitate. sociologice. explicaţii. C3.1. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. 2. Probleme de dependenţă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecţiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. 2. 1. lipsa de cunoştinţe. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Nivel 3 avansat . medicamente. 1. Scoala Postliceala. soluţii oftalmice. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize.Intervenţiile: 3. 3. Pregătirea psihică: informare. risc de accidente. 3. Resurse materiale: 1.

Obiectivele stabilite: 1.2. pansament ocular. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an.I pregătire practică (stagiu clinic). La aceste activităţi se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nerealizate. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. În elaborarea strategiei didactice. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. analizarea informaţiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • • • • elevii învaţă când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. observaţia. Se recomandă următoarele metode de învăţare: expunerea. compararea. 1. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic interactiv. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. 1.3. alimentaţie hiposodată. aport redus de lichide. elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior.manifestări de dependenţă care se menţin.2. Scoala Postliceala. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. din care 24 de ore teorie (1 oră medic + 1 oră maistru instructor) şi 36 de ore/sem.1. structurarea planului de îngrijiri. 2. simularea. problematizarea. Restructurarea planului de îngrijire: 2. perfuzii cu Manitol 15 %. conversaţia. Nivel 3 avansat . 2. în procesul de învăţare. Realizate.manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. elevii au stiluri diferite de învăţare.1. diuretice. studiul de caz. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie.3. Recoltare secreţie oculară. descoperirea. demonstraţia. spălături oculare.

care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. fişe de autoevaluare. realizarea unui plan de îngrijire. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. volumul şi nivelul de cunoştinţe. investigaţia. planşe. fişe tip. Scoala Postliceala. tema în clasă. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. diapozitive. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată. manechin. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. folii de retroproiector. S. pentru verificarea atingerii competenţelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaţie. problematizarea. teste de evaluare. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Indiferent de locul. evaluarea altor competenţe nefiind relevante. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiţi. desene.P. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul.-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. fişe de lucru. Se evaluează numai competenţele din acest modul. momentul şi persoana care face evaluarea. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraţie cu o bună dotare materială şi va avea o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii „asistenţi medicali generalişti”. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. dotarea cu material didactic. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc.adaugă activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraţie şi secţii de spital de specialitate. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Cadrele didactice. Nivel 3 avansat . casete video.P.

31. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 31. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE (60 ore din care 36 ore pregătire practică) Nr.4. Modulul are alocate 60 de ore.5. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. 31. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice.2. pentru calificarea: asistent medical generalist. crt. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice. Semne şi simptome prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 1.MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. 31. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 31.3. Nivel 3 avansat . UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE CONTINUTURI C 1. 31.1. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. Din cele 24 de ore de teorie 12 vor fi predate de instructor şi 12 ore vor fi predate de medicul specialist. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. din care 24 de ore de teorie in semestrul II şi 36 de ore de pregătire practică in semestrul II. Scoala Postliceala.

principii de tratament. simptomatologie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. Hemofilia: definiţie. examen fizic (inspecţie. caracteristici). Leucemia acuta si cronica: definiţie. investigaţii. 1. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice C 2.A. tegumente si mucoase normal colorate. investigaţii. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. semne vitale (R. Independenţă/Dependenţă 2.). Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice. modificări ale fanerelor. mielomul multiplu (definiţie. P.. Principalele afecţiuni hematologice: 2. extremităţi reci. hipotensiune arterială. Scoala Postliceala. simptomatologie. cercetarea documentelor medicale (F. tahicardie.2. investigaţii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.O.1. 2. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. auscultaţie). T. simptomatologie. 2. paloare sau icter (localizare. Semne locale: durerea (caracteristici). principii de tratament). T0) in limite normale. clasificare.2. interviul formal sau informal. Anemiile: definiţie. etiopatogenie. astenie fizică. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). palpare. Semne generale: alterarea funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. mobilitate păstrată. principii de tratament.1.2. etiologie. reţete. clinică. clasificare.4. simptomatologie. etiologie. scădere in greutate. Manifestări de independenţă: pacient conştient. Nivel 3 avansat . 2. tulburări de echilibru. scrisori medicale. lipotimie. 2. bilete de ieşire din spital.1.31. Hemopatii maligne: boala Hodgkin.2. etc. principii de tratament.3. inapetenţa. carnet de sănătate. investigaţii. afecţiunile hematologice: 1. disfagie. 2. acrocianoză. percuţie. absenţa durerii.1. somn odihnitor. adenopatii (caracteristici). bilete de trimitere. 2. febră. etiopatogenie.

performanţă. abexlang.1. risc înalt de infecţie. educaţie. lipotimii. Materiale: trusă de perfuzie. de ordin social (condiţii de muncă inadecvate. Manifestări de dependenţă: paloarea tegumentelor si mucoaselor. 2. oglindă frontală. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu. lipsa de cunoştinţe. oboseala. igiena. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate. protecţie.2. Instrumente: trusă pentru puncţia osoasă. a sângerărilor. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Resurse materiale: 4. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. alimentare. 3. expunere la radiaţii). obiective pe termen scurt. absenţa eliminărilor patologice si a hemoragiilor. tahicardie. tulburări cardio-respiratorii. alterarea nutriţiei. alimentaţie adecvată.1. realism. dureri. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? .Obiectivul nursing: specificitate. dispnee.1. peteşii. disfagie. administrarea tratamentului general si local. sursă de oxigen.2.2.3. C 4. Scoala Postliceala. Probleme de dependenţă: intoleranţă la activitate.4. proliferări ale sistemului hematopoetic). Nivel 3 avansat . etc.1. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analizei.2. mediu si lung). 3. implicare. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. ganglionară. risc înalt de sângerare.C 3. profilaxie. hipotensiune arteriala. 4.1. inapetenţă. mobilizare/transport. ace de unică folosinţă. seringi. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. 2. 4. hematoame. Elaborează planul de îngrijire (nursing). 3. trusă Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.3. constituţie normală. 3. de ordin psihologic (anxietate.2. alterarea mucoasei orale. stres).

tehnica de execuţie. pregătirea produsului pentru examinare. accidente.3. 4.2. asepsie si antisepsie. explicaţii. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. notarea in F. reorganizarea locului de munca. pregătirea pacientului. asigurarea confortului psihic. scop. tehnica de execuţie. incidente. medicamente hemostatice. 4. supravegherea pacientului după tehnică. imobilizarea. C 5.1. locuri de electie. materiale necesare. materiale necesare. biopsia (definiţie. accidente. poziţie adecvată. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh. 4. locuri de electie. incidente. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. meşe pentru tamponament nazal..2. notarea in F. oxigenoterapia. 4. pregătirea pacientului.4. scop. Puncţia ganglionara: definiţie. Puncţia osoasă. Transfuzia cu sânge: definiţie. accidente. pregătirea pacientului. soluţii perfuzabile.O. 4. 4.de transfuzie. supravegherea pacientului după puncţie. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie. Intervenţii specifice: 4.2. scop.2. complicaţiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor.3. reorganizarea locului de muncă.2.O. sânge si derivate de sânge (MER. soluţii antiseptice. igienă. pregătirea produsului pentru examinare. infecţiilor. MT.3. indicaţii. tehnica de execuţie.. indicaţii/contraindicaţii. incidente.5. materiale necesare. plasmă). pungă cu gheaţă. obţinerea consimţământului. 4. indicaţii/contraindicaţii. Nivel 3 avansat .3.1. Prevenirea complicaţiilor: prevenirea sângerărilor. Scoala Postliceala.3. Intervenţii de urgenţă: hemostaza. atelă gipsată. reorganizarea locului de muncă. Pregătirea psihică: informare. Pregătirea pacientului: 4. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental. chimioterapice.

decizional.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. 5.5. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Nivel 3 avansat .3.1. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. casete video.2. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. dezbateri. 5. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. manechin. instrumentar si materiale sanitare adecvate. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii. 5. predate de instructor.1. satisfacţia pacientului. ca demers logic. jocuri de rol. Pentru aplicarea procesului de nursing. gestionarea cazului. timp de 12 săptămâni. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă.1. probe scrise de tip itemi. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 1 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate.1. rezolvarea de sarcini. predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. exerciţii practice. CD-uri. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. Obiective stabilite: 5. întrebări structurate. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. scheme. timp de 12 săptămâni. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. studiu de caz. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. 1 ora de teorie pe săptămână in semestrul II. Pe Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala.

numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). • Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Aplica interventiile proprii si delegate. pentru calificarea : asistent medical generalist. Nivel 3 avansat . In modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE– TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Modulul 32 : ORTOPEDIE –TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC • Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni hematologice. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore pregatire practica. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Scoala Postliceala. 3.parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. 2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice. 4.

lordoza.2. dispnee. crepitatii osoase. tratament. tratament. • Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de ore de pregatire practica). hematomul. investigatii. gravitate) plaga (aseptica. superficiala. mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. tumefactia. Nr. complicatii – fractura patologica–. principii de tratament).Semne locale: durerea (localizare. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. edemul. tahicardie. deformarea regiunii. septica. 2. simptomatologie. profunda). Nivel 3 avansat . scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). Scoala Postliceala. 1. torticolis. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. 1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. simptomatologie. crt . Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale.1. 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1. hipertermie. genu valgum. cianoza.1.2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. scolioza – congenitale): definitie. prevenire). genu varum. investigatii.4. deformarile coloanei vertebrale (cifoza.5. tumori osoase (definitie. 2. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. Unitate de competenta Ortopedietraumatologie si nursing specific Competente C. Traumatisme: 2. paloare. etiopatogenie. intensitate. etiopaogenie. caracter) hemoragia (clasificare. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. etiopatogenie.4. 1. impotenta functionala.. simptomatologie. 2. Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. tratament). intreruperea diurezei). transpiratii profuze. profilaxie). investigatii.1. Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie. etiologie. piciorul equin.3. evolutie. principii de tratament. puls filiform.

voletul costal (definitie. retete. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice 2. complicatii – pneumotoraxul –. etiopatogenie. 2. examen fizic (inspectie.3. TA.3.C.2. culoarea tegumentelor normala. crampa. auscultatie.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. anchiloza.1. fracturi (definitie. simptomatologie.2.4. To) in limite normale. stres). trimiteri. de ordin psihologic (anxietate. etiopatogenie. contractura musculara. semne si simptome comune si patognomonice. scrisori medicale. luxatii. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. reci. Traumatismele bazinului: definitie. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. diminuarea sau absenta miscarii.4. etc. cu intrebari inchise / deschise). Traumatismele toracelui: fracturile costale. principii de tratament. carnet de sanatate. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. 2. diagnostic diferential. investigatii. de ordin social C. Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). palpare). etiopatogenie. bilete de iesire din spital. alterarea starii de confort. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. investigatii. 1. principii de tratament). mobilitate pastrata. principii de tratament. risc de infectii. simptome. somn si odihna corespunzatoare.4. semne vitale (R. 2. entorse. observatie. tegumente intacte. simptomatologie. 2. Traumatismele membrelor: contuzii.5. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. P. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. escara de decubit.4. comunicare eficienta la nivel motor. risc de accidente. cianoza. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. lipsa durerii. Manifestari de independenta: pacient constient. 2. Nivel 3 avansat . tegumente palide. investigatii.4. prim ajutor. risc de complicatii. atrofie musculara. Scoala Postliceala.). principii de tratament). modificari ale semnelor vitale. 3. 2. 2. atonie musculara. investigatii. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative.

mediu. manometru. etc. pregatirea preoperatorie.2. etc. implicare. Scoala Postliceala. igiena. fesi. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. comunicare ineficienta la nivel motor. fesi gipsate. comprese. Resurse materiale: 1. atele. 2. hidratare. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. A. trusa perfuzie. obiective pe termen scurt. 1. dispnee. 3. ace chirurgicale.1. in ce masura?. ingrijiri postoperatorii. 4. analgezice. circulatie inadecvata. sursa de oxigen. mobilizare/transport. Materiale: garou.2. Pregatirea psihica: informare. Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative. brancarda. alimentare. pozitie adecvata. foarfeci. igiena. cum?. a starii de constienta. bisturie.. realism. educatie. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. Obiectivul nursing: specificitate. AINS. imobilitate. termometru.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. camp Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. tampoane. cand?). administrarea tratamentului general si local. 1. vulnerabilitate fata de pericole. saracie). ce se poate face?. Nivel 3 avansat C. explicatii. lung. Aplica interventiile proprii si delegate . pipa Guedel. ce. 1. postura inadecvata. prevenirea complicatiilor.1. 3. observabilitate (cine ?. Instrumente: pense hemostatice. 2. 3.2.C. seringi.(izolare. asigurarea confortului psihic. 2. Interventii: 3. profilaxie. profilaxia infectiilor. substante dezinfectante. portac. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. solutii perfuzabile. performanta. incoordonarea miscarilor. lipsa de cunostinte. edeme ale membrelor. ATPA. pense anatomice si chirurgicale.

notarea in F. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. pregatirea pacientului. supravegherea pacientului dupa punctie. carucior.O.2.3.operator. materiale necesare. 3. grup sanguin. uree sanguina). Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen.10.1.. hematocrit. pregatirea produsului pentru examinare. notarea in F. Interventii specifice: 3. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteo-articular. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. indicatii/contraindicatii. Nivel 3 avansat . a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant).6. prevenirea pneumoniei hipostatice. Scoala Postliceala. profilaxia tetanosului). Pregatirea preoperatorie: 3. incidente accidente. metode improvizate). loc.O. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat). loc. reorganizarea locului de munca. 3. etc. Interventii de urgenta: oxigenoterapia.9. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Punctia biopsica: definitie. incidente accidente. reorganizarea locului de munca. Administrarea tratamentului anticoagulant. 3.. pregatirea produsului pentru examinare. scop. 3. scop.2. toaleta plagii. 3. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor. 3.8.1.4.10. Pregatirea generala: bilantul clinic general. 3.5. tehnica de executie. 3. intubatia orotraheala. 5. Pregatirea pentru interventie (in ziua C. 3. 3.7. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. rolul asistentei medicale. Punctia articulara: definitie. pansamente si bandaje. indicatii/contraindicatii. supravegherea pacientului dupa punctie. pregatirea pacientului. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC. glicemie. supravegherea functiilor vitale si vegetative. pat.9. tehnica de executie. 3. Ingrijirea plagilor (hemostaza. materiale necesare.

precedenta, in ziua operatiei). 3.9.3. Pregatirea in urgente. 3.10. Ingrijirea postoperatorie: 3.10.1. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. 3.10.2. Supravegherea pacientului: aspect general, parametri fiziologici, pierderi lichidiene (sange, urina, varsaturi, transpiratie, pierderi prin dren), hidratarea pacientului. 3.10.3. Asigurarea confortului: igiena, combaterea durerii, combaterea anxietatii. 3.10.4. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara, constipatie, alte complicatii de decubit. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate, satisfactia pacientului; 1.2. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin, manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. 2. Restructurarea planului de ingrijire: 2.1.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. 2.2.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. • Sugestii metodologice

Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie – 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

teme in functie de: dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte, deprinderi si abilitati anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare; elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, invatare;

invatare; analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, observatia, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, CD-uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda, fesi, comprese, etc.) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), test scris, probe practice (demonstratie, studiu de caz - plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE

 Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II, pentru calificarea: asistent medical generalist. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4.2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. crt. congestie. investigatii. Scoala Postliceala. tahicardie. etiopatogenie. reumatismul articular degenerativ (definitie. sezand. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE (60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica) Nr. Nivel 3 avansat . etc. miscari (de abductie.1. adductie. familia si apartinatorii) 2. in decubit). Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. cercetarea documentelor medicale. discutii cu echipa de ingrijire. febra. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3. extensie. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1. ankiloza. Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie semnele si simptomele specifice afectiunilor  Competente C. deformari osoase. C. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. observatia clinica. simptomatologie. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere. 2. poliartrita reumatoida. redoare. principii de tratament) 1. tumefiere. Aplica interventiile proprii si delegate 5. Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. Analizeaza reumatismale 2. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. spondilita ankilozanta.) 2. 33.

complete) 2. ultraviolete. chingi. educatie 3. parafina. ionizari. exercitii fizice (active. planseta cu rotile. Probleme de dependenta. bai. pasive.2 Materiale: pat tare. observabilitate 2. namol. contractura. diagnostice de ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit. durere. hidroterapie. armonioase.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. Resurse 1. platou steril. cura balneara. crizoterapie.1 Interventii proprii: masaj. bicicleta ergonomica. Aplica interventiile proprii si delegate 1. lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3.2 manifestari de dependenta: hipotonie. Interventii 3. inele pentru maini. tavita renala. comprese sterile. ankiloza 2. de rezistenta.3.flexie. manusi sterile. profilaxia infectiilor. supravegherea functiilor vitale si vegetative. frictiuni. Metode si mijloace de pregatire a pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. C. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor. etc. 2. stres). de ordin sociologic (izolare). durere). etc).1 Instrumente: seringi si ace sterile 1. imobilitate. vulnerabilitate fata de pericole. corsete. rulouri. alimentatie. substante antiseptice. Scoala Postliceala. Obiective pe termen scurt si lung ingrijire (planul nursing) obiective de ingrijire: specificitate. implicare. scripeti. etc. termoterapie. Nivel 3 avansat . mese de elongatie. mobilizare. perne. coordonate.4. rotatie. de ordin psihologic (anxietate. izometrice. etc) C. ergoterapie. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. realism. corticoterapie. performanta. substante medicamentoase. atonie. Elaboreaza planul de 1.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. atrofie. comunicare. prevenirea complicatiilor 3.

2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului  Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. Interventiii specifice: miscari izometrice. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. Nivel 3 avansat . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. explicatii. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. asigurarea confortului psihic 2. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.1 Pregatirea psihica: informare. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. masaj cu miscare activa.2 Pregatirea fizica: rapaus articular. Obiective stabilite 1. dotarea cu material didactic.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.5. pozitii functionale „incalzire musculara” 3. Restructurarea planului de ingrijire 2. miscari izotone. bai medicamentoase. Scoala Postliceala. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie: 1 ora teorie medic si 1 ora teorie maistru instructor in semestrul I si 36 de ore de pregatire practica in semestrul I. In elaborarea strategiei didactice. la procesul de invatare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. volumul si nivelul de cunostinte. injectia intraarticulara C. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului.

plan de ingrijire. dezbaterea. simularea. demonstratia. planul de ingrijire. pentru verificarea atingerii competentelor. lucrul in grup. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. În modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. Indiferent de locul. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. conversatia. existente. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. scrise). Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. etc. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. dezbaterea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. munca independenta. planse. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. teste de evaluare (orale. studiul de caz. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date. carti. conversatia. Nivel 3 avansat . exercitiul.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. folii de retroproiector. realizarea unui proiect. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Scoala Postliceala. exercitii de identificare a problemelor de dependenta.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ☺ Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. desene. Cadrele didactice. observatia. pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul: 34. fise de observatie. se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. diapozitive. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. problematizarea. proiectul. munca independenta. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. momentul si persoana care face evaluarea. descoperirea. observatia. studiu de caz. Se evalueaza numai competentele din acest modul. fise terapeutice.

tricofiţia. flictena. pruritul. vezicula.2. vărsături. 4. febra. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1.2. scuama. . Nivel 3 avansat afecţiunilor în prezenţa paraziţilor. şancrul sifilitic. Semne locale: leziuni. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni dermatologice.1. erupţia. Dermatomicozele: epidermofiţia. 5. primare şi secundare: macula. Piodermitele: stafilodermiile. competenţă 1 Dermato venerologia şi particularităţi de îngrijire Competenţe C. etc 2. streptodermiile. 1. Tabelul de corelare a competentelor şi conţinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE (60 ore din care 36 ore stagiu clinic) Nr. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele da pregătire profesională. tahicardie. 3. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Scoala Postliceala. Semne generale: edeme. papula. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice dermatologie Conţinuturi tematice 1. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1. pustula. etc. Unitatea de Crt. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore teorie şi 36 stagiu clinic. Analizează semnele si simptomele specifice din afecţiunile dermatologice. papilomatoză. Principalele afecţiuni dermatologice: 2. Elaborează planul de îngrijire-nursing. durerea. tumora. frison.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE.1. 2. bula. Aplică intervenţii proprii şi delegate. ulceraţia. candidozele mucoaselor. leziuni de grataj. ☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenta corespunzătoare modulului: 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. eritemul.

edeme ale membrelor. semne vitale (R. TA.2. deschise. cercetarea bilet de externare. somn şi odihnă corespunzătoare. gonoree. tumori maligne. 2. boala Bowen. alterarea confortului fizic şi psihic.1.7. etc 2.5. risc de infecţie. Manifestări de independenţă: pacient conştient. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. boala Paget. alergia la medicamente. etc 2. mobilitate păstrată. carnet sănătate. alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. 2. dermatologice 2. Independenţa si dependenţa. durere acută sau cronica. Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu întrebări închise. Scoala Postliceala. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. în limite normale. P. alterarea imaginii de sine. Identifică dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni hiv 1. scrisori medicale. etc 2. Hematodermiile: leucoplazia. observaţia. Dermatoze alergice: urticaria. .2. Probleme de dependenţă: vulnerabilitate. examen fizic. C. Nivel 3 avansat problemele de documentelor medicale (foaia de observaţie clinică. trimiteri. eczema. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dermatoze profesionale.3. etc Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative 2.6. absenţa durerii.piodermite profesionale. reţete). discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. sclerodermia. T). Tuberculoza cutanata 2. refuzul de a se conforma tratamentului.4. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi de infecţie.

devalorizare. Elaborează planul de îngrijire nursing dependenţă. Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. Scoala Postliceala. igienă. mediu si lung. obiective pe termen scurt. incontinenţă sfincteriană. filctena. percepţia negativă a propriului corp. ţinută neîngrijită. plaga.psihologic: anxietate. papula. observabil. divorţ. educaţie. lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii.3. Nivel 3 avansat . transport. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaţă. profilaxia infecţiilor. profilaxie. mobilizare. incapacitatea urmării prescripţiilor. specificitate. stare depresivă .Manifestări de dependenţă: vezicula. confuzie. frustrare. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecţie. escara. 2.intervenţii proprii: comunicare. hidratare. pesimism. Semne de dificultate: . . neglijarea igienei. slăbiciune şi oboseală.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaţii. 2. durere. eritemul. pustula. prevenirea complicaţiilor . sărăcie. 1. Obiectivul nursing: performanţă. ulceraţia. stres.3. implicare. crusta. realism. durere. şancru. sentiment de inferioritate. proces infecţios. deces . diminuarea motricităţii.social: izolare. lipsa interesului. alimentare.4. 2.de ordin fizic: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de C. etc Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.

materiale: comprese. Îngrijiri postoperatorii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. câmp operator. Intervenţii specifice 3. unguente. Resurse materiale: .1. lame de sticlă. etc . feşi.psihică: informare. igienă. etc. supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. intervenţii LASER.5. truse chirurgicale. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3. trusa oxigen. Intervenţii electrocauter. etc 3. crème. stilet butonat. Recoltarea produselor patologice.instrumente: seringi. etc 3. mese. Pregătirea postoperatorie 3.3.2.4.2. electrocauter. microscop.5. Nivel 3 avansat .5. Aplică intervenţiile proprii şi delegate etc. soluţii antiseptice. 2. pansamente şi bandaje 3. soluţii anestezice.1. ansă de platină. Scoala Postliceala. aparat LASER. administrarea tratamentului local şi general. investigaţii paraclinice (biochimice). pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii. etc . poziţie adecvată. explicaţii. secreţii sânge 3. termometru. asigurarea confortului psihic. zăpadă carbonică. ace. Pregătirea din zona intervenţiei 3. Îngrijirea leziunilor. educare. tampoane de vată.3. Pregătire generală: bilanţ hidric general.4.5. toaleta leziunilor şi ulceraţiilor.. medicamente. 1. baghete plastic. cauterizare. etc 3.fizică: asigurarea confortului ambiental.intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. soluţii perfuzabile. C. sondă canelată. Pregătirea pacientului: .

5. compararea. satisfacţia pacientului 1. Scoala Postliceala. parametrii fiziologici.5.5. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului 3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. tromboflebite.5. la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.2 nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin. Prevenirea complicaţiilor postoperatorii: C.3. hidratarea pacientului 3. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior.1 realizate: manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. bilanţ hidric. ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent. etc 1. Supravegherea bolnavului: aspect general. Obiective stabilite 1. combaterea durerii.5. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. sau apărute pe perioada îngrijirii 2. Asigurarea confortului: igiena. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate retenţie de urină.4. constipaţie. În elaborarea strategiei didactice. Se recomandă următoarele metode: observaţie. combaterea anxietăţii 3. Nivel 3 avansat .6.

Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. demonstraţia. tema în clasă. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. problematizarea. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. Cadrele didactice. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. fişe de lucru. planul de îngrijire. simulări. Scoala Postliceala. pentru verificarea atingerii competenţelor. Se evaluează numai competenţele din acest modul. proiectul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. Nivel 3 avansat . Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). fişe de lucru. probe practice (demonstraţie. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. coevaluarea în grupul de lucru. investigaţia. studiu de caz – plan de îngrijire). Indiferent de locul. fişa de lucru. dotarea cu material Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. proiectul.descoperirea. test scris. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. volumul şi nivelul de cunoştinţe. momentul şi persoana care face evaluarea. planuri de îngrijire. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 36 ore / semestrul II de instruire practică.

discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. observaţia. studiul de caz. etc. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. unităţi sanitare cu o bună dotare materială. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Scoala Postliceala. exerciţiul. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. În modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităţi de îngrijire. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. etc. MODULUL 35: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS face parte din pregătirea specifică din anul II. Nivel 3 avansat . casate video. folii de retroproiector. dezbaterea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. munca independentă. conversaţia. CD – uri.didactic. scheme. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. simularea. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie şi 36 ore stagiu clinic. pentru calificarea: asistent medical generalist.

iritabilitate. tulburări circulatorii. frison. tuse seacă. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 5. 2.1. ulceraţia eritemul Semne generale: febră. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto contagioase 1. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula.contagioase. cefalee.☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. Scoala Postliceala. obstrucţia căilor respiratorii. Nivel 3 avansat . 1. modificări ale funcţiilor vitale.1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase 3. dureri abdominale. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate ☺ Tabelul de corelarea competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS (60 ore din care 36 ore de instruire clinică) Nr. vărsături. greţuri. Semnele şi simptomele prezente în afecţiunile infecto contagioase. crt. vezicula. flictena. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto . Boli infecţioase cu poartă de intrare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Conţinuturi tematice 1.Principalele afecţiuni infecto contagioase. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. inapetenţă.2. rinoree. hipertermie. 2. papula. pustula. răguşeală. 1 Unitatea de competenţă Boli infectocontagioase şi particularităţi de îngrijire Competenţe C. tahipnee.

etc. Independenţa/ Dependenţa: 2. parotidita epidemică. poliomielita.respiratorie: varicela. pneumoniile. tusea convulsivă. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase tegumentară şi variată. reţete. hepatita B. Scoala Postliceala. Manifestări de independenţă: pacientul conştient. trimiteri. TBC pulmonar. deficit de autoângrijire Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. rubeola. hiv. meningita.2. difteria. examen fizic. Nivel 3 avansat .Culegerea de date ( date subiecte. Alte boli infecţioase variate: rabia. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). alterarea confortului psihic şi fizic. dizenteria. digestive nervoase. enterovirozele. tetanos. comunicarea eficientă la nivel motor. C şi infecţii nosocomiale Boli infecţioase cu poartă de intrare C. febra tifoidă.2. discuţii cu echipele de îngrijire şi aparţinătorii. potenţial de suprainfecţie a leziunilor. 2. potenţial de complicaţii respiratorii. scarlatina. Probleme de dependenţă: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor.). observaţie cercetare documente medicale (foaia de observaţie clinică. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi protecţie. scrisori medicale. 1. gripa. Boli infecţioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecţii alimentare. hepatita virală. mobilitate păstrată. rujeola.1. ancheta epidemiologică 2.

profilaxia infecţilor. sondă de oxigen. soluţii antiseptice.1. alcool mentolat. mobilizare. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. tensiometru. sondă laringiană.3. prevenirea complicaţiilor. anxietate. realism. pudre. Instrumente: canulă traheală. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. administrarea tratamentului local şi general.2. profilaxie. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative . recipiente pentru recoltarea produselor biologice.4. hidratare. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. vaccinuri şi anatoxine C.4. performanţă. 1. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeţa) C. observabilitate ( cine. Nivel 3 avansat . Resurse materiale: 1. igienă. alimentare. implicare. ce. educaţie 2.3. sonde de aspiraţie. Intervenţii propii ( autonome) comunicare. unguente creme. pipete. tăviţă renală cutii Petri. 2. de ordin social ( izolare. spatulă. soluţile perfuzabile. Materiale: comprese sterile. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 1. medicamente inhalate. Scoala Postliceala. seringi de diferite mărimii. 2. cum în ce măsură.2. trocare. anestezice. truse perfuzie. mediu scurt. ce se poate face. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. administrarea serurilor imune. termometre. când?) obiective pe termen lung.1. Elaborează planul de îngrijire (nursing) Obiectivul nursing: specifitate.2.

Obiective stabilite: 1. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. oxigenoterapie. 3.seruri şi vaccinuri 2.1. poziţia adecvată. intubaţie orotraheală. asigurarea confortului psihic 2.manifestare de dependenţă absente sau ameliorate.Intervenţii specifice 3.Realizate.2. Pregătirea pacientului: 2. izoalare şi dietă.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. igienă 3. explicaţii. Nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin.1 Dezobstrucţia căilor respiratorii. Planificarea intervenţiei: adecvate manifestării de dependenţă prezente în evoluţia pacientului ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS poate fi parcurs în mod independent. Scoala Postliceala. 1.Pregătirea psihică: informare. satisfacţia pacientului.5.2. Nivel 3 avansat . drenaj postural C. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 1. 2.1. aspirarea secreţilor instilaţii gargarisme.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. proiectul. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. simulări. test scris. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Indiferent de locul. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pentru verificarea atingerii competenţelor. Se evaluează numai competenţele din acest modul. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. fişa de lucru.În elaborarea strategiei didactice. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. studiu de caz – plan de îngrijire). Nivel 3 avansat . Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Se recomandă următoarele metode: observaţie. problematizarea. demonstraţia. planuri de îngrijire. descoperirea. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. probe practice (demonstraţie. Scoala Postliceala. la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. compararea. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. momentul şi persoana care face evaluarea. fişe de lucru. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. planul de îngrijire. fişe de lucru.

CD . coevaluarea în grupul de lucru. simularea. exerciţiul. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. dotarea cu material didactic. studiul de caz. conversaţia. observaţia. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. tema în clasă. Nivel 3 avansat . care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe.Cadrele didactice. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale.uri. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. volumul şi nivelul de cunoştinţe. proiectul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 24 ore / semestrul II de instruire practică. investigaţia. unităţi sanitare cu o bună dotare materială. munca independentă. etc. instrumentar şi materiale sanitare diverse. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. folii de retroproiector. scheme. manechin. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. casate video. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind. dezbaterea.

tulburări asociate. Transpiraţie – localizare. intensitate.2. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 de ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate. În modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE. Nr.1. Nivel 3 avansat . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. durată. Manifestări subiective 1.1.1.4. Oboseala fizică si intelectuală. Aplică intervenţii proprii şi delegate. 1. 1.1. 5. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli endocrine. 3. 4. 36. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1.Cefaleea – cauze localizare. Unitate de competenţă Endocrinologie si particularităţile de îngrijire Competenţe C.1.1. 1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic). Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine Conţinuturi 1.3.Modulul 36: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist. 2. Scoala Postliceala.tulburarile somnului – insomnie. 1. coşmaruri. crt. hipersomnie. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic.1. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine.

2. Starea de nutriţie: obezitatea-tipuri. hipotiroidismul si mixedemul.2. 1.3. părul şi unghiile. Aspectul ochilor 1.acromegalia si gigantismul .2. Edemul 1.1.nanismul hipofizar. evoluţie. vărsături. slăbirea 1. dispnee. diabetul insipid-definiţie. 1. investigaţii. 1. Aspectul tegumentelor. simptomatologie. acromegalic.9. sindromul adreno-genital. 1. mişcări şi contracţii involuntare 1. constipaţie. boala Addison. 1. tensiune arterială.2. 1. cushingoid. simptomatologie. tulburări de vedere. sindromul adipozogenital insuficienţa hipofizara.2.2.2. guşa şi cretinismul.3. etiopatogonie.Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow.Statura – gigantismul. Scoala Postliceala.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăţii.2.1.1. nanismul. tratament. 2.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaţii.Tulburari gastrointestinale: inapetenţa. Setea 1. Starea mentală 1. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing.C.2.7.1. investigaţii. Manifestări obiective: 1. hiperaldosteronismul. Modificări ale semnelor vitale: temperatură.1. Faciesul: hipertiroidian.1. feocromocitomul-definiţie.4. Poziţia. evoluţie.1.8. respiraţie 2.2. etiologie.10. Nivel 3 avansat . diaree. Bolile hipofizei: adenomul cromofob. tulburări menstruale 1.Modificări ale vocii.2. tratament Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. simptomatologie. etiologie.5. Modificări ale oaselor şi muşchilor 1. hipopituitar. 2.6. cancerul tiroidian – definiţie.5.7.2. Sughiţul 1.6. dureri abdominale. 1. investigaţie. hipotiroidian.2.2.1..2. addisonian. Principalele boli endocrine. ameţeli. tratament.

2. carnet de sănătate. discuţii cu membri echipei de îngrijire şi aparţinătorii.TA. hidratare exagerată. somn şi odihnă corespunzătoare.4. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismuldefiniţie.1. Surse de dificultate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. bilete de ieşire din spital. alterarea nutriţiei (exces sau deficit). polifagie. Bolile gonadelor: hipogonadismul. 2. reţete. edeme. odihnă insuficientă. voce răguşită. risc de infecţie. etiologie. etiologie. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2.5. mobilitate păstrată. Manifestări de independenţă: pacient conştient. greutate peste normal sau sub normal. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. diaforeză. etc. ) în limite normale. alterarea imaginii corporale. dificultatea de a înţelege informaţia 2.). investigaţie. deplasare greoaie. alterarea eliminărilor intestinale (diaree. tratament 1.Identifică probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientul cu boli endocrine. pierderea stimei de sine. Independenţa / Dependenţa 2. hipertermie. inapetenţă. simptome şi semne.4. disfuncţie sexuală.2. absenţa durerii.definiţie. boala polichistică ovariană. neadaptare la rol. scrisori medicale. vărsături. dispnee. Probleme de dependenţă: cefalee. postură inadecvată.3. constipaţie). cooperare ineficientă la nivel individual. investigaţie. tegumente nemodificate. semne vitale (R. slăbiciune. Analiza şi sistematizarea datelor: informaţii semnificative. hirsutismul. cercetarea documentelor medicale (foaia de observaţie clinică. card de identificare. eunuchismul şi eunucoidismul. trimitere. Culegere de date (date obiective/ subiective) interviu.observaţie. alterarea vocii 2. examenul fizic (inspecţie. hipotermie. furnicături. măsurători antropometrice). criptorhidian. circulaţie inadecvată. risc de rănire.P. pubertatea precoce şi întârziată. Nivel 3 avansat . Manifestări de dependenţă: tahipnee sau bradipnee. tratament 2. Scoala Postliceala. simptomatologie. auscultaţie. iritabilitate.

realismul.C. oboseală. nelinişte faţă de diagnostic şi tratament. deprinderi alimentare deficitare. diminuarea peristaltismului. administrarea tratamentului. stress. Surse de dificultate psihologice: anxietate. diaforeză. Obiectivul nursing: specificitate. tremurături ale membrelor. menţinerea unei stări nutriţionale adecvate.2.4. a stării de conştienţă. vizual. asigurarea dietei. hidratare. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenţă) 1. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize.5. frigiditate. 2.4. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie C. creşterea toleranţei la activitate 2. Surse de dificultate fizică: alimentaţie şi hidratare insuficientă sau în exces. teamă de obezitate. depresie. constipaţie. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. etc. educaţia pacientului/familiei 2. a echilibrului hidric şi electrolitic. asigurarea confortului fizic şi psihic. edeme. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. 2. performanţă. frilozitate. ameninţarea conceptului de sine.4.4. implicare. când?. diminuarea tonusului muscular. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2.3. observabilitate. Scoala Postliceala. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. epuizare. deformarea articulaţiilor extremităţilor. cum?.1. igienă. îmbunătăţirea aceptarea imaginii de sine. crearea unui mediu sigur. 2.1. frustrare. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2. deficit auditiv. Nivel 3 avansat . tulburări de gândire.4. (cine?. dezechilibru endocrin metabolic.4. insuficienţa resurselor familiale 2. ameţeală. alimentare.2. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. pierderea respectului de sine. în ce măsură?. Elaborează planul de îngrijire (nursing). prevenirea complicaţiilor. Surse sociologice: condiţii de muncă inadecvate. obezitate. olfactiv.3. ce?. neacceptarea bolii. ce se poate face?.4.

restricţii alimentare şi lichidiene. 3. tiroidă. ionogramă.2. creşterea aportului de potasiu. lipide serice. creatinină.Resurse materiale : seringi. reducerea riscului de rănire. rezonanţa magnetică nucleară. glicemie. observarea semnelor de deshidratare.2. colesterol. Recoltarea urinei pentru calciurie. Intervenţii specifice 3. Prevenirea complicaţiilor : supravegherea funcţiilor vitale.2. material de dezinfecţie. Scoala Postliceala. substanţe pentru stimularea sau inhibarea secreţiei de hormoni. obţinerea acordului 2. evitarea excesului de lichide. uree. 17-CS. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de mediu. gonade. explicaţii.1.4. Teste de stimulare sau inhibare a secreţiei de hormoni pentru hipofiză. criza de tetanie.1. recipiente. Investigaţii 3. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. electromiograma.1.1. tomografia computerizată. paratiroide. Pregătirea psihică: informare. asigurarea confortului psihic. ecografia. acizi graşi liberi. radioiodocaptarea ) 3. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama. iodurie.1. criza addisoniană 2. ionogramă.3.1. hidratare parenterală 3. Educaţia pacientului /familiei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. restricţii de tratament 3. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenţă în criza tireotoxică. reflexograma ahiliană. dozarea catecolaminelor. determinarea metabolismului bazal. testul hiperpneei provocate.1. 3. dozarea calciului. 3. Pregătirea pacientului 2. examenul fundului de ochi).3. fosforului. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. soluţii perfuzabile. poziţia adecvată. iodemie. truse de perfuzie. izotopi. reprarenale. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităţii vizuale. Nivel 3 avansat .

măsuri în caz de călătorie.5. Pregătirea preoperatorie : . doze. Obiectivele stabilite 1. pregătirea câmpului operator 3. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate. substanţele pentru corectarea gustului.1. creşterea dozelor în caz de urgenţă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei. -Informarea privind modul de producere al bolii. pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale 1.2.Importanţa controlului periodic. înlocuirea celor interzise. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire .informarea pacientului şi obţinerea consimţământului. factorii favorizanţi şi agravanţi. -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor.4. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Îngrijirea postoperatorie .C.îngrijiri generale comune altor intervenţii.îngrijiri speciale după intervenţiile pe craniu. asigurarea confortului psihic şi fizic . purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenţă. orar.pregătirea generală şi locală: bilanţ clinic şi biologic. . cale de administrare. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. satisfacţia pacientului 1. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apărute în perioada îngrijirii 2. conservarea resurselor bolnavului. acceptarea rolului de bolnav 3. efectul terapeutic şi reacţiile adverse.5. Planificare intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.

. aplicaţii pe caz concret.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . problematizarea. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. test scris. proiectul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). fişe de lucru. demonstraţia. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. investigaţia. coevaluarea în grupul de lucru. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. simulări. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. compararea. Se recomandă următoarele metode: observaţia.elevii au stiluri diferite de învăţare . Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. tema în clasă. proiect de activitate.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Se evaluează numai competenţele din acest modul. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. plan de îngrijire). fişe de lucru. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. descoperirea. planuri de îngrijire.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. fişe de lucru. studiu de caz. . planuri de educaţie. plan de îngrijire. probe practice (demonstraţie. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Sugestii metodologice Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). exerciţiul.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. Nivel 3 avansat . fişe de lucru. planuri de îngrijire. munca independentă. Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Scoala Postliceala. fişe de lucru. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. studiu de caz. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. aplicaţii pe caz concret. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic.elevii au stiluri diferite de învăţare . observaţia. plan de îngrijire.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . . proiect de activitate.conversaţia. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. simulări. fişe de lucru. compararea. .creativitatea si capacitatea de a lua decizii. instrumente şi materiale sanitare. particularităţile grupului de elevi instruiţi. demonstraţia. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. casete video. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. folii de retroproiector. mulaje. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe.Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE. simularea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. plan de îngrijire). probe practice (demonstraţie. test scris. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. descoperirea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. cd-uri. scheme. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). problematizarea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. planuri de educaţie. Se recomandă următoarele metode: observaţia. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. dotarea cu material didactic.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. flexibilă şi integrată. Scoala Postliceala. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul.Se evaluează numai competenţele din acest modul. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Aplică intervenţii proprii şi delegate. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. proiectul. pentru calificarea: asistent medical generalist. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Nivel 3 avansat . tema în clasă. 4. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. În acest modul se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriţie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înţeleagă mai bine particularităţile îngrijirii în bolile metabolico-nutriţionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. investigaţia. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Aceste particularităţi se regăsesc în lista competenţelor şi î criteriile de performanţă din standardul de pregătire profesională. 3. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate. Modulul 35: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. coevaluarea în grupul de lucru.

exercitiul fizic terapeutic. Dislipidemiile – definiţie. guta – definiţie. astenie fizică. Nr. inapetenţă. xantoame si xantelasmele etc.1. 2. osteoarticulare. tulburări de tranzit intestinal. Nivel 3 avansat . – prezentare sumară. crt. evoluţie şi complicaţii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii.4. modificări ale tensiunii arteriale. Scoala Postliceala. 2. etiopatogenie. investigaţii. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Profilaxia complicatiilor. etiopatogenie. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. simptomatologie. polidipsie. etiopatogenie. forme clinice. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic). tip 2). Unitate de competenţă Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific Competenţe C.2. dureri articulare şi musculare. exemple de afecţiuni în care se întâlnesc. modificarile cutanate.3. factori de risc – etiopatogenie. evoluţie şi complicaţii. clasificare. 2. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice. Tratamentul farmacologic: insulină. forme clinice şi asocieri morbide.5. 35. Principii de tratament. tratamentul chirurgical in obezitate 2. Hiperuricemiile . antidiabetice orale. tratament farmacologic.5. infectiile. forme clinice (tip 1. investigaţii. Denutriţia – definiţie. Diabetul zaharat: definiţie. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriţie: creşterea sau scăderea în greutate. etc. Dieta. simptomatologie. microangiopatii). Principalele boli metabolice şi de nutriţie. polifagie. poliurie. Obezitatea – definiţie şi epidemiologie. 2. complicaţii.1. Complicaţiile obezităţii. 2. Conţinuturi 1. hepatice. transpiraţii.

2. examenul fizic (inspecţie. chestionare specifice (nutriţional. somn şi odihnă corespunzătoare. forme clinice ( uşoare. evoluţie. funcţionale). măsurători antropometrice: înălţime. 2. Identifica probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. Principii de tratament. Principii de tratament. investigaţii. forme clinice şi simptomatologie. 1. depistare şi evaluare. scrisori şi trimiteri medicale.). semne vitale (R. bilete de externare din spital. apetit nemodificat. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. grave. 2. greutate. observaţie.7. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. mobilitate păstrată. Intoleranţa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiţie. 2. 2. factori de risc – etiopatogenie.1. (in puseu si intercritic). simptomatologie.2. Manifestări de independenţă: pacient conştient. circulaţie inadecvată. Nivel 3 avansat . ancheta alimentară. postură inadecvată. tegumente intacte. investigaţii. 2. etiopatogenie. Scoala Postliceala. circumferinţa abdominală). TA. medicaţia specifică. absenţa durerii. normal colorate. Independenţa/dependenţa. reţete etc. risc de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Probleme de dependenţă: imobilitate. investigarea stilului de viaţă). educaţia specifică si continuă. simptomatologie. medii. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaţă (dieta si efort fizic terapeutic). de frecvenţa alimentaţie. organice.8. etiopatogenie şi clasificare. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. buletine de analize/investigaţii. dispnee. carnet de sănătate. Sindromul X metabolic – definiţie. P.C.2.6. Hipoglicemiile – definiţie. T0) în limite normale. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. incoordonarea mişcărilor. evoluţie. cercetare documente medicale (foaia de observaţe.

în ce măsură?. obezitate şi denutritie. cum?. când?. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. material de dezinfecţie. xiloză. mediu şi lung). realism. cântar – taliometru. alterarea percepţiei vizuale. igienă. hidratare şi alimentare.4. a stării de conştienţă.3. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. Nivel 3 avansat . deficit de cunoştinţe. supravegherea eliminărilor. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Trusă de perfuzie. de ordin social (izolare geografică. ace. lactoză. infecţie. complicaţiile. alterarea stării de nutriţie (exces). pregătirea specială pentru operaţie şi îngrijirea postoperatorie a pacientului cu diabet. 1. stres). ce?. profilaxila complicaţiilor. tratamentul cronic. Obiectivul nursing: specificitate. 2. 2. sulfat de bariu. Substanţe pentru teste: glucoză. supravegherea alimentaţiei şi respectarea dietei. educaţie. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. Elaborează planul de îngrijire (nursing). flacoane de insulină. Manifestări de dependenţă: dificultate în deplasare. disconfort. 2. 1. Resurse materiale Seringi.2. de ordin psihologic (anxietate. sărăcie. Scoala Postliceala. izolare socială). soluţii perfuzabile. disfuncţie sexuală.a limentaţie insuficientă. obiective pe termen scurt. lipsa informaţiilor (în legătură cu boala.1. observabilitate (cine?. garou. tensiometru. ce se poate face?. epuizare. oboseală. glucometru cu teste. implicare. administrarea tratamentului. controlul şi asigurarea dietei. performanţă. mobilizare. leziuni cutanate). Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. C.C. risc de rănire. diaree. recipiente. panglică metrică. izotopi radioactivi. fatigabilitate. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. surplus în greutate. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestări de dependenţă). eventualele operaţii).

3. explicaţii. 2. testul excreţie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic). determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenţa rezultatelor. 3. 3. 3.4. Testul de toleranţă la glucoză oral (TTGO). examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului.3.4. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO). a dozelor de insulină. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic.3. Examenul fundului de ochi. trigliceride.3. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire. asigurarea poziţiei. cu lactoză. examen dermatologic. HLG. Pregătirea psihică: informare.2.3. respectarea restricţiilor alimentare. proteine serice. întocmirea meniului cu respectarea cantităţii de carbohidraţi. obţinerea consimţământului. ionogramă. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei.1. VSH.2. 3. Alte examene. 3. Intervenţii specifice.1. 3. Educaţia pacientului/familiei. testul de încărcare lipidică. LDL.4. acid uric.2.2. Examene radiologice: radiografia articulară (guta). asigurarea confortului psihic. 2. efectuarea injecţiei cu insulină. repartizarea pe mese. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. 3.1.3. ionogramă. Recoltare sângelui pentru: glicemie. măsuri de prevenire a infecţiilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Recoltare urinei pentru: glicozurie. cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenţe pentru o porţie. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. anticorpi antigluten. 3. Pregătirea pacientului. urocultura. Nivel 3 avansat . proteinurie/24 h examenul sedimentului.1. colesterol total. corpi cetonici. HDL. 3. 3. Hb glicozilată. Scoala Postliceala. Teste de evidenţiere a malabsorpţiei: testul cu xiloză. anticorpi anti muşchi neted.

îngrijirea specială postoperatorie. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară. Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. complicatii si comorbiditati asociate. DZ tip2).7. 3. 3.4. 3. Asigurarea dietei în funcţie de greutate.1.2.intercurente. prevenirea complicaţiilor. adolescent. Nivel 3 avansat C. 3.Prevenirea complicaţiilor: supravegherea stării de conştienţă. Asigurarea dietei recomandate. îngrijirea în cazul convulsiilor. supravegherea intraoperatorie.2. Intervenţia chirurgicală la diabetic. combaterea vărsăturilor. P. Controlul şi asigurarea dietei.5. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apar în perioada îngrijirii. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). TA. 3. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităţile fizice (resurselor) pacientului/familiei. talie. Scoala Postliceala. insulina).5. T0 la intervale stabilite de medic. Obiective stabilite: 1. curba diurezei. incidente şi accidente alergice. 1. 1. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. 2. Administrarea tratamentului medicamentos Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaţia.8. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. vârstă. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaţă şi creşterea complianţei (aderenţei) la tratament. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. retenţie hidrică. preferinţe alimentare) Respectarea particularităţilor în funcţie de forma clinică (DZ tip1. satisfacţia pacientului. Obiectivele şi principiile dietoterapiei. observarea semnelor de deshidratare.6. hipoglicemie la sulfonilureice. supravegherea şi măsurarea R. vârstă (diabetul la copil. Controlul greutăţii. supravegherea sondei urinare. . observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. activitate fizica.

. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. proiect de activitate. Scoala Postliceala. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. instrumente şi materiale sanitare. aplicaţii pe caz concret. dotarea cu material didactic. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. scheme. descoperirea. Se recomandă următoarele metode: observaţia.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea.3. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . Planificarea intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. fişe de lucru.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. mulaje. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. problematizarea. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. simularea. observaţia.conversaţia. Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfaşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). compararea. . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. simulări. exerciţiul. Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. folii de retroproiector. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. cd-uri.elevii au stiluri diferite de învăţare . Nivel 3 avansat . Sugestii metodologice Modulul BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI NURSINGUL SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI PARTICULARITĂŢILE DE ÎNGRIJIRE. fişe de lucru. plan de îngrijire. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. demonstraţia. planuri de educaţie. particularităţile grupului de elevi instruiţi. casete video. planuri de îngrijire.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. munca independentă.

adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. ar creşte calitatea şi durata vieţii. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului. Schimbarea stilului de viaţă şi în principal al celui alimentar ar reduce simţitor incidenţa bolilor. pentru calificarea asistent medical generalist . Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. drogurilor şi tutunului – stabileşte direcţii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Scoala Postliceala. Alimentaţia (dieta) este esenţială pentru promovarea sănătăţii. făcând parte din nevoile de bază ale individului. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. investigaţia. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. prevenirea bolilor şi existenţa vieţii. fişe de lucru. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Modului are alocate 60 ore din care 24 teorie (12 ore predate de medic si 12 ore predate de maestrul instructor) si 36 ore pregătire practica in secţiile de spital si bucataria dietetica. proiectul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. test scris. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Nivel 3 avansat . Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II . omul în corelaţie cu mediul său obişnuit de viaţă. studiu de caz. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Strategia OMS „Sănătate 21”. probe practice (demonstraţie. coevaluarea în grupul de lucru. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. plan de îngrijire). tema în clasă. în diferite etape ale vieţii sau situaţii fiziologice. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul.

5. Unitate de Competenţe crt. 1.Na. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente.Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. rol. Substante cu efecte vitaminice. apa si sarurile minerale 2. Cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2.Notiuni despre digestie si metabolism.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale.rolul in organism. 2.surse.Electroliti si tulburari electrolitice.S 2.Proteinele-definitie. clasificare. 4. 3. Conţinuturi 1.1Macrominerale:Ca. 2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Necesar hidric.3.3.2. Lipidele-definitie.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie. Macronutrienti . Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenta:NUTRITIE SI DIETETICA (60 de ore din care 36 instruire practica) Nr.Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubile.2Apa-rolul apei si distributia apei in organism.Surse alimentare.Surse alimentare.2Microminerale: Fe . 2. Notiuni despre digstie si metabolism.Zn.rolul in organism.1. dietetică Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente.Surse alimentare.Cl.definitie.Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni. Vitaminele.F.clasificare. Nutriţie si C.3Sarurile minerale-caracteristici. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. Scoala Postliceala. 1.Notiuni despre digestie si metabolism. Promovează educaţia nutriţională a individului si familiei .clasificare. Nivel 3 avansat .3.P.definitie 1.rolul in organism.K. Identifică tulburări de alimentatie.Mg.Bilantul hidric-aportul si eliminarea. 2.1. competenţă 38.

2. Se.3.2. Scoala Postliceala. 3Grupe de alimente 3. Mb.tipul de activitate. Piramida Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. stări patologice. Raţia calorică la adulţi şi vârstnici.4Grasimile 3.5.Raţia calorică la adolescenţi. Raţia alimentară. Alimentaţie protectoare 2. hedonismul.2. aspecte religioase. 2. factori de mediu.2.3Ouale 3.produse fermentate lactic.3. Vn.6Legumele si fructele 3. Educaţia nutriţională. Nevoile energetice şi plastice.1Carnea si produsele de carne 3.5Cerealele 3. nevoile bazale în funcţie de greutate.7Produsele zaharoase 3. prevenirea obezităţii. activitate şi starea individului 1. 2. suprafaţa corporală. Nivel 3 avansat . Co. Alimentele şi exerciţiul fizic C.3Oligoelemente: I. Alcătuirea dietei adecvate 3.8Bauturile nealcoolice 3. Ni 2.4. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaţiei.2Laptele si produsele lactate 3. Mn. Prevenirea afecţiunilor cronice 2.cereala germinate. Br.3. complicaţii ale sarcinii legate de aportul alimentar ( prezentare sumară) 3. Identifică nevoi nutriţionale în funcţie de vârstă.9Condimente 3. Cr. vârstă. Nevoi nutriţionale în perioada copilăriei. stări fiziologice. Moderaţie şi echilibru. Raţia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei.1.10Produse alimentare de protectie:peste oceanic.4Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice.imbogatite in celuloza si substate pectice 4.1 Raţia calorică la nou născut şi sugarul mic 2.

efectele consumului de alcool. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2. prăjire.3. mediatizarea unor produse prin massmedia. Stilul de viaţă sănătos 1. fizicochimice. deserturi.1. efectele fumatului. boala C. sufleuri. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară.4. obiceiuri alimentare nesănătoase. în aburi.alimentelor 3. 3. Preparate culinare: supe. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3. prelucrare termică (fierbere. coacere) 2.3. budinci.2.3. fripturi. greutatea corporală în limite normale .2. salate. intrări. comportamentul alimentar. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinţelor alimentare 3. Echivalenţe pentru o porţie 3.2 Întocmirea planului de educaţie pentru schimbarea stilului de viaţă . ale stresului psiho-social. pâinea.2. 2. Rolul exerciţiului fizic. Promovează educaţia nutriţională a individului şi familiei 1.1. Conservarea laptelui.3. mediul familial ( obiceiuri). aluaturi. Scoala Postliceala. Orarul porţiilor. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3. Factorii care influenţează aportul alimentar : clima. ouălor. sosuri.2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice. frigere. Combinarea alimentelor 3. chimice.1. fructelor şi legumelor. Nivel 3 avansat . Noţiuni de gastro-tehnie 2. biochimice 2. alimentaţia. gustări.1. tendinţe sociale. cărnii şi peştelui.4.garnituri. 1. 2.repartizarea alimentelor pe mese Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Indicatorii stilului de viaţă sănătos.

Metode: anamneza. Interacţiunea dintre alimente şi medicamente 1.stări anabolice fiziologice. Tulburări nespecifice 2.2.4. Întocmirea foii de alimentaţiei Verificarea recomandărilor medicale.a indicaţiile terapeutice.1. 2.C.2. Alimentaţia enterală şi parenterală 2. Nivel 3 avansat . sarcină. date antropometrice. anemii. Complianţa ( aderenţa) pacientului l. boli neoplazice. Principii generale ale alimentaţiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. Asigură respectarea dietei în diferite afecţiuni Sugestii metodologice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2 Bulimia 2.5.4. stres determinat de boală. climatul emoţional.5.Factori care influenţează necesarul alimentar. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. examenul fizic 1.5.1. Tulburări de alimentaţie 2. creştere. cultura. 2. măsuri de control a alimentelor din afara.5. Consilierea pacientului şi familiei 2. stările patologice.1 Anorexia nervoasă 2. Scoala Postliceala. comportamentul alimentar 1. diabet şi boli de nutriţie. Importanţa dietei pentru tratarea bolii 2. afecţiuni renale. Preferinţe alimentare 2.4. convalescenţă 1. Factori care influenţează aportul alimentar: starea economică.Evaluarea stării nutriţionale 1.3. C. ficatului şi pancreasului. Identifică tulburări de nutriţie şi alimentaţie 1. afecţiuni cardio-vasculare şi HTA.3.4. Comportamente inadecvate în copilărie 1.3. Boală supra alimentaţiei 2. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3.

Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.Modulul NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific”. ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţierii aspectelor semnificative. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). în bucătăria spitalului. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. foi de alimentaţie.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. simulări. tabele cu conţinutul în principii alimentari. scheme. simularea. fişe de lucru. plan de îngrijire. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. fişe de lucru. folii de retroproiector. ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. Instruirea sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. plan de îngrijire). Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. . studiu de caz. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Se recomandă următoarele metode: observaţia şi exerciţiul. mulaje. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la situaţiile reale. listă de alimente. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . descoperirea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. dotarea cu material didactic. planuri de îngrijire. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind nutriţia şi dietetica. probe practice (demonstraţie.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. . calcularea raţiei alimentare. expunere şi conversaţie. problematizarea. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic şi 1 oră predată de maistrul instructor) şi 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). proiect de activitate. fişe de lucru. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. alcătuirea meniului. muncă independentă. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. planuri de educaţie. cd-uri. test scris. compararea. aplicaţii pe caz concret.elevii au stiluri diferite de învăţare. Nivel 3 avansat . casete video. demonstraţia. .elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii. particularităţile grupului de elevi instruiţi. Scoala Postliceala.

a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Scoala Postliceala. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. afecţiuni de medicină internă şi chirurgicale). Nivel 3 avansat . proiectul. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II ( boli de nutriţie şi metabolice. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. coevaluarea în grupul de lucru. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. tema în clasă. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. investigaţia. endocrine. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. Nivel 3 avansat .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful