Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CURRICULUM ANUL AL II LEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL II Nr. crt. 1 2 Denumirea modulului Nr. De credite 2C 1C Detaliere ore (T + P) 48 +72 pe tot anul scolar 24+36

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara 3 Epidemiologie si sanatate 1C 24+36 publica 4 Principii de baza ale cercetarii 1C 24+36 5 Pneumologie si nursing 2C 60+60 specific 6 Cardiologie si nursing in 2C 60+60 cardiologie 7 Gastroenterologie si nursing in 2 C 60+60 gastroenterologie 8 Nefrologie si urologie si 2C 60+60 nursing in afectiunile renale 9 Chirurgie generala si nursing 2C 60+60 in chirurgia generala 10 Chirurgie toracica si 1C 24+36 cardiovasculara si nursing specific 11 O. R. L. si nursing O. R. L. 1C 24+36 12 Oftalmologie si nursing in 1C 24+36 oftalmologie 13 Hematologie si nursing in 1C 24+36 hematologie 14 Ortopedie, traumatologie si 1C 24+36 nursing specific 15 Reumatologie si nursing in 1C 24+36 reumatologie 16 Dermatologie, B T S si nursing 1 C 24+36 specific 17 Boli infecto- contagioase si 1C 24+36 nursing infecto-contagios 18 Endocrinologie si nursing in 1C 24+36 endocrinologie 19 Boli metabolice, de nutritie si 1C 24+36 nursing specific 20 Nutritie si dietetica 1C 24+36 TOTAL 26 C Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul IIAn scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL I – 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2 h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 3h teorie m.instr. 5 2h teorie medic 3h teorie m.nstr. 5 2h teorie medic 1h teorie m.instr. 2 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 28 h teorie + 6h lab.tehnologic 2 2 2 2 2 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5.

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara Pneumologie si nursing specific Cardiologie si nursing in cardiologie Chirurgie toracica si cardiovasculara si nursing specific O. R. L. si nursing O. R. L. Oftalmologie si nursing in oftalmologie Ortopedie, traumatologie si nursing specific Reumatologie si nursing in reumatologie Boli metabolice, de nutritie si nursing specific Nutritie si dietetica TOTAL

2C 1C 2C 2C 1C

48+72 pe tot anul scolar (24+36/semestru) 24+36 60+60 60+60 24+36

60 60 36

-

-

6. 7. 8. 9. 10. 11

1C 1C 1C 1C 1C 1C 14 C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 312+408

36 36 36 36 36 36 372

-

-

Se va efectua 1 garda de 12h

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

2C 1C 1C 1C 1C 12 C 60+60 24+36 24+36 24+36 24+36 324+396 5 2 2 2 2 30 60 36 36 36 36 360 - - - Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Comunicare in limba moderna Epidemiologie si sanatate publica Principii de baza ale cercetarii Gastroenterologie si nursing in gastroenterologie Nefrologie si urologie si nursing in afectiunile renale Chirurgie generala si nursing in chirurgia generala Hematologie si nursing in hematologie Dermatologie.contagioase si nursing infecto-contagios Endocrinologie si nursing in endocrinologie TOTAL - Vezi semestrul I - 6.instr. 4.ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL II – 21 SAPTAMANI NR. 10.instr. tehnologic 2h teorie 3h teorie m.instr. CRT. 3. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1.tehnologic 5 2 5 5 36 60 60 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. 5. 7. 2h teorie medic 3h teorie m. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. 2h teorie medic 1h teorie m. 1h teorie medic 1h teorie m. CREDITE NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 1C 1C 2C 2C 24+36 24+36 60+60 60+60 2h teorie+ 3h lab. B T S si nursing specific Boli infecto. 2h teorie medic 3h teorie m.instr.instr.instr. UNITATEA DE COMPETENTA NR. Scoala Postliceala. 8. 1h teorie medic 1h teorie m. 1h teorie medic 27 h teorie + 3h lab. 1h teorie medic 1h teorie m. 9. 2.nstr. Nivel 3 avansat .

legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. şcoala postliceală.Modulul 19: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Scoala Postliceala. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. in contexte profesionale 3. in contexte profesionale semnificative. in contexte profesionale semnificative 2. in contexte profesionale semnificative. pentru calificarea asistent medical generalist. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. Nivel 3 avansat . În modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. Elaboreaza mesaje scrise specializate. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. Exprima mesaje orale in limbaj complex. in contexte profesionale semnificative  Tabel de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA ( 120 de ore din care 72 de ore laborator tehnologic) Nr Unitatea de Competenţe crt competenţă Conţinuturi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic .

evaluări. .informaţii. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. rapoarte. Obţine limba modernă informaţii prin receptarea de mesaje orale. emise clienţi.texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă.elemente cheie din documente relevante. oferte.1. anunţuri publice. prezentări. Comunicare în C. explicaţii. formulare. -transmisiuni radio şi TV. Tipuri de informaţii: .date privind: materii prime. reclame. -conversaţii telefonice. relativ complexe. materiale şi produse finite. privind specificaţii de procese. faxuri. . -discursuri. explicaţii. .informaţii factuale. conferinţe (inclusiv video-conferinţe). -prezentări (formale / informale) de produse / servicii. în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. întrebări. formale şi informale directe. Tipuri de texte: . Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje.documente profesionale specifice specializării: manuale. -opinii. instrucţiuni cereri. operaţii şi procese tehnologice.informaţii factuale. colegi sau de cei din jur.1. contra. Tipuri de informaţii scrise: . 2. reclame. C. inclusiv numerice. date tehnice ale unor produse şi servicii. Nivel 3 avansat .informaţii profesionale: instrucţiuni. . pe teme profesionale: instrucţiuni. inclusiv numerice. puncte de vedere. circulare. 2. în contexte profesionale semnificative 1. produse şi servicii. anunţuri. inclusiv numerice. pe teme de interes comun. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. neutră). Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate.2. reclamaţii. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. atitudini (pro. priorităţi. solicitări. . procese verbale. . rapoarte. fişe tehnice. Scoala Postliceala. 1.texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă.

. referate. Scoala Postliceala. Tipuri de informaţii: .informaţii factuale .discuţii profesionale formale şi informale. rapoarte.3. despre produse şi servicii. .prezentări. Elaborează mesaje scrise specializate. Nivel 3 avansat . Moduri de comunicare: . . 2. . detalii de operare. 2. Teme specifice: .formate formale. . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. .la telefon. în contexte profesionale semnificative. procese.aranjamente şi instrucţiuni de serviciu. 3. idei.raportări privind desfăşurarea unor evenimente. robot telefonic. descrieri şi specificaţii de obiecte. Exprimă mesaje orale în limbaj complex.scurte rapoarte profesionale. faxuri. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. şedinţe. procese verbale. minute. .4. procese. 3. explicaţii. mesaje (inclusiv email). operaţii.idei. facturi pro-forma. fişe de evidenţă. activităţi şi procese de producţie.formate informale. oferte.dări de seamă. 1.instrucţiuni. individual sau în grup. Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: .operaţii.corespondenţă profesională: scrisori. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C. evaluări). opinii.faţă în faţă.calitatea serviciilor / produselor. . opinii. sfaturi.informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). fişe tehnice. specificaţii. note circulare. documente de evidenţă. Tipuri de informaţii: . . . fişe de producţie.organizarea locului de muncă. . puncte de vedere.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. . . în contexte profesionale semnificative. Tipuri de discurs: .C.

proiectul. Se recomandă următoarele metode: conversaţia.situaţii sociale si profesionale formale şi informale. simularea. legată de sarcini de serviciu. cu colegi.în afara organizaţiei: cu clienţi. Comunicare telefonică: .1.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.interviuri individuale sau în grup. Conţinuturile se vor exemplifica în funcţie de domeniul profesional. cu parteneri. în activităţi profesionale zilnice. diferenţiată ţinând cont de nivelul iniţial de pregătire. cu potenţiali clienţi / parteneri.  Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conţinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie. jocul de rol.întâlniri formale / informale profesionale de rutină. . în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nivel 3 avansat .comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi.elevii participă cu cunoştinţele lor. superiori. 3. .în interiorul organizaţiei: cu subalterni. dobândite anterior. 2. cu superiori. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. Corespondenţă profesională: . Discuţii profesionale: . la procesul de învăţare . dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. .contacte de rutină cu colegi. pentru modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: .elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare .formală şi informală. mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional.5. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor .interviuri telefonice individuale. activităţi profesionale zilnice. respectiv informaţiile. În elaborarea strategiei didactice. . subalterni. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. .elevii au stiluri diferite de învăţare . Scoala Postliceala. . C.

Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard. Aplică legislaţia sanitară ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Scoala Postliceala. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.Se evaluează numai competenţele din acest modul. Analizează caracteristicile managementului sanitar 4. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. Nivel 3 avansat . pentru calificarea: asistent medical generalist. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. Precizează principiile managementului general 2. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. pentru verificarea atingerii competenţelor. ritmul de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. MODULUL II: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ ϖ Notă introductivă Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. dotarea cu material didactic. volumul şi nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor.  Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore de teorie/ saptamana/ an şi 3 ore de laborator tehnologic/ saptamana/an. ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de laborator tehnologic. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Unitatea de competenţă: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.

Dirijarea: coordonarea personalului. tipuri şi mecanisme de luare a deciziei. conducere şi control). Comunicarea managerială. tipuri de planificare (strategică. operaţională).6. metode de raţionalizare a timpului). managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. Conţinuturi 1.2. responsabilitatea. 1. 1. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. Unitate de Cr competenţă t. funcţiile managementului (după Henri Fayol planificare.4.5. parametri de caracterizare a organizaţiei. activităţi. instrumente utilizate. Factori implicaţi direct în desfăşurarea activităţii: competenţa. Abilităţi necesare managerului. Nivel 3 avansat . Organizarea: împărţirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare.1. 1 MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢI E SANITARĂ Competenţe C. 1. stresul organizaţional). variabile care influienţează gradul de delegare). tipuri de autoritate în management). 2. Sistemul de informaţii: (structuri formale şi informale). decizionale). cultura organizaţională. noţiuni de bază în utilizarea planificării.1.3. Precizează principiile managemen -tului general. strategii clasice ale procesului schimbării).2. Management organizaţional (definiţie şi obiectiv.3. autoritatea (surse ale autorităţii. rolurile managerului (interpersonale. componentele principale ale organizaţiei. 1. motivarea existenţei managementului. managementul echipei. informaţionale. delegarea autorităţii (principii. Etapele procesului de management: 2. 1. 2. Management general: 1. metode/abordări după Mintzberg.Nr. managementul schimbării (tipuri de schimbare. Definiţie. organizaţii formale şi informale. principii generale ale conducerii. 2. organizare. stabilirea obiectivelor şi priorităţilor. tactică. Planificarea: definiţie.1.

mecanisme de alocare a resurselor. caracterul cuprinzător al serviciilor. Finanţarea serviciilor de sănătate. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite ţări (coerenţa SIS. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. plata după timpul lucrat). analiza echităţii în finanţarea serviciilor publice de sănătate). scopurile şi obiectivele reformelor. servicii de sănătate.2. 3. mecanisme de plată (plata per serviciu. 1. principii de realizare a sistemelor de plată. Principiile economiei sanitare: 2. sistemul pieţei libere. Scoala Postliceala.2. analiza cost-beneficiu. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. salariul. eficienţa sistemelor de sănătate. universalitatea asigurării cu servicii. capitaţia. 2.1. 2. Unitate de competenţă Competenţe C. stabilirea priorităţilor. performanţa sistemelor de sănătate. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). analiza cost-utilitate. plata bazată pe diagnostic. administraţia de sănătate). Nivel 3 avansat . limitarea costurilor cu menţinerea calităţii îngrijirilor de sănătate). Reforma sistemelor de sănătate: 3. furnizori de servicii de sănătate. piaţa îngrijirilor de sănătate (beneficiar. furnizor. Identifică politicile şi sistemele de sănătate. Noţiuni şi termeni de bază privind definiţia şi particularităţile economiei sanitare. beneficiari de servicii de sănătate. Cr t.1.Nr. definirea sistemelor de sănătate. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza costeficacitate. Conţinuturi Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. Relaţia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate.1. modele de sisteme de sănătate. bugetul global. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical.

finanţarea spitalului (spitalul public/non-profit. satisfacţia pacientului). îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). Scoala Postliceala.Nr. aprecierea performanţei unui spital (indicatori de eficienţă pentru paturile de spital. managementul timpului.1. secundar şi terţiar). nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. roluri manageriale. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaţie (scopurile generale. roluri). funcţiile. Definiţie. persoane cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1.2. Cr t. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaţiile de sănătate. managementul resurselor umane. vârstnici. spitalul privat/pentru profit. tipuri. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienţilor. cabinetele stomatologice. cabinetele de specialitate private.2. 2. sistemul informaţional. indicatori ai calităţii serviciilor. scopul şi obiectivele. alte unităţi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenţă pentru copii. unităţile medico-sanitare ca organizaţii.3. interrelaţiile profesionale. managementul calităţii serviciilor de sănătate. parteneriatul public-privat). indicatori financiari. înregistrările medicale. Conţinuturi Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. 3. structura. Unitate de competenţă Competenţe C. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. Analizează caracteristicile managemen -tului sanitar. managementul stresului. circuitul bolnavului. 1. Nivel 3 avansat . modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. 3. Leadership în îngrijirile de sănătate. componente. 1.

2.A. 93/2003.R.M. Formarea profesională (H.G. drepturile şi obligaţiile cetăţenilor. nr. asistenţa socială. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii. M. programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a O. sănătatea mintală.3.1. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate.). nr. 979/2004). M.).M. Nr. 3.S. drepturile pacienţilor. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. ordine de ministru. noţiuni despre stat şi drept. Definiţie.S. Nr. Ord.A. asistenţa medicală acordată populaţiei. actele cu caracter normativ elaborate de O. furnizorii de servicii de sănătate 2.F. activitatea de medicină legală.U. M. Conţinuturi 1. Unitate de competenţă Competenţe C. drepturile şi obligaţiile asiguraţilor. casele de asigurări sociale de sănătate. 501/2005. acreditarea (Ord. 3. transplantul de organe şi ţesuturi. 4104/2001). Aplică legislaţia sanitară. Nr.M. nr. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3. Cr t.F. 66/2002.E.F. H. Legea nr. O. 716/2002. 3. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive.G. nr. 868/2001). 2. 2.1. M.4.M. Nivel 3 avansat . Ord. nr. izvoare de drept medical (Constituţia României. 307/2004. învăţământ post-bază (Ord. 458/2000. Ord. nr.1. Noţiuni de drept medical: 1. M. Legea nr. atestarea şi reatestarea profesională (Ord.Nr. legi organice şi ordinare.S. Desfăşurarea activităţii: codul muncii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.S.2.R. M. 1. administraţia de sănătate publică. medicina experimentală. hotărârile de guvern.S. Scoala Postliceala. Autorizarea (Ord. 970/2004).C.2.

Se recomandă următoarele metode: observaţia. Scoala Postliceala. algoritmi optimali. reprezentări grafice. Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de instruire teoretică/semestru I şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic/semestrul I. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare. dezbaterea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. descoperirea. referat). demonstraţia. • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. compararea. ϖ ϖ Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. investigaţia. • elevii au stiluri diferite de învăţare. probe practice (studiu de caz . Se evaluează numai competenţele din acest modul. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. dotarea cu material didactic. modele explicative (scheme. analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. În elaborarea strategiei didactice. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Cadrele didactice. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). volumul şi nivelul de cunoştinţe. proiect). îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. turul galeriei. probe scrise (test. la procesul de învăţare. care asigură pregătirea la acest modul. momentul şi persoana care face evaluarea.problema de sănătate. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent. pentru verificarea atingerii competenţelor. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. tema în casă. problematizarea. proiectul. poster. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. coevaluarea în grupul de lucru. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Indiferent de locul. proiectul. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. studiul de caz. scheme de desfăşurare). Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. Nivel 3 avansat .

Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". studiul de caz. desene. Mihai Gr. Dan Enăchescu. 4.Ovidius University Press. Marcu ."Sănătate publică şi management sanitar". simularea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. computer. proiectul.Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. soft. CD-uri."Managementul serviciilor de sănătate" .Ed. 3. 1997. conversaţia. casete video. pentru calificarea: asistent medical generalist. Constanţa. folii de retroproiector. 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 . Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. 5."Management sanitar" . etc. Expert. Bibliografie recomandată: 1. munca independentă. exerciţiul. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . planşe. Ed. diapozitive.Ed. Nivel 3 avansat . observaţia. etc."Legislaţie medicală şi socială" . 1995. filme. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. ALL. 2004 Monitorul Oficial al României MODULUL III: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ Notă introductivă Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. 1998 Liviu Cocora . se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. 2. Scoala Postliceala. Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 1994. Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele.

Măsoară şi analizează morbiditatea. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.laborator tehnologic. 2. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. Nivel 3 avansat . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Aplică programe de sănătate publică. Scoala Postliceala.. 4. 5. ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1. ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). Monitorizează starea de sănătate. 3.

(grupurile populaţionale populaţie ţintă de referinţă.2. relaţia tip doză-efect.1. explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. obiectul preocupărilor epidemiologiei. 3.1. 4. Epidemiologia bolilor infecţioase: 5. Domenii de aplicare: în sănătatea publică. 3.1. clasificarea epidemiologică a bolilor infecţioase. Procesul epidemic. Obiective: descrierea distribuţiei bolilor/factorilor de risc în populaţiile umane. 4. în medicina clinică. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate. insuficienţa altor explicaţii. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenţiei (cercetarea aplicativă). competenţă 1 EPIDEMIOLOGIE C.1. strategia ecologică. Descrie 3. 3. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. Noţiuni de bază ale ŞI SĂNĂTATE conceptele de epidemiologiei: PUBLICĂ bază ale 3.3. specificitatea.Nr. Nivel 3 avansat . Caracterul cauzal al unor asociaţii. relaţia temporală. Termenul de inferenţe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraţie în cazul asocierii epidemiologice. 5. predicţia în legătură cu numărul probabil al bolilor. activitatea şi asistenţa Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. plauzibilitatea. relaţia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forţa asociaţiei. Definire. grup particular de bolnavi).4. Scoala Postliceala. 4. coerenţa. consistenţa asociaţiei.2. Unitate de Competenţe Conţinuturi Crt. dovada experimentală).

Managementul datelor şi al informaţiilor medicale.2. factori sociali.4. alcoolul. distribuţia veniturilor între judeţe/în interiorul judeţului. 1. modificările climei. Modelul stării de sănătate. locuinţele nesănătoase.2. după format.produsul intern brut.2. Managementul sistemelor de informaţii. consumul de droguri. poluarea mediului. Calitatea datelor (relevanţa. sanitaţia. nivelul de educaţie). după temporalitate. factori socio-demografici. 1. a determinanţilor şi a intervenţiilor (determinanţi direcţi . Nivel 3 avansat .fumatul. nutriţia. accesul la apa potabilă. Crt. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienţată de sărăcie. Unitate de competenţă Competenţe C. metode de comunicare a Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. exhaustivitatea. tipuri de informaţii (clasificarea după sursă. Conţinuturi Modele de sănătate publică: 1. încrederea în sursa informaţiei). şomajul. după natură. 2. habitatul. după frecvenţa de colectare. corectitudinea.1. violenţa mai ales în familie. după nivelul managerial. Definiţie. după utilizare. după tip). 2. 1. Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienţată de biologia umană. mediu. Scoala Postliceala. 2. după apariţie. 1. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. concepte. stilul de viaţă. comportament şi serviciile de sănătate). Conceptul "structură-procesrezultate" de analiză a determinanţilor sănătăţii în relaţie cu calitatea vieţii. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanţi indirecţi .3. educaţia.Nr. situaţiile de criză). sărăcia.

1. Crt. anii de viaţă ajustaţi cu incapacitatea. Nivel 3 avansat . protecţia sănătăţii. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". domenii prioritare de intervenţie (boli netransmisibile. (indicatori ai stării de sănătate. sănătatea mintală. ani potenţiali de viaţă pierduţi. Strategia naţională de sănătate publică: starea de sănătate a populaţiei.3. Conţinuturi Indicatori utilizaţi în monitorizarea stării de sănătate a comunităţii: 1. măsurarea mortalităţii infantile). caracteristici demografice şi sociale). 1. 2. indicatori de caracterizare a condiţiilor de viaţă şi muncă.Nr. densitatea. măsurarea natalităţii şi fertilităţii. 1.M. ponderea în mediul urban/rural. Propuşi de O. . Dinamica populaţiei (concepte. 2. monitorizare.2. statistica populaţiei. scopul şi obiectivele strategiei naţionale de sănătate publică. servicii preventive.1. politica de sănătate a guvernului.1. repartiţia teritorială. Statistica populaţiei (numărul. Unitate de competenţă Competenţe C. implementare. anii de viaţă ajustaţi cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. boli transmisibile. sănătatea familiei. structura pe sexe. structura pe grupe de vârstă). dinamica populaţiei. principii directoare. Monitorizează starea de sănătate. evaluare. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2.S. Scoala Postliceala. indicatori ai stilului de viaţă.E.2.3. ani potenţiali de viaţă pierduţi. Propuşi de U.strategia "Sănătatea pentru toţi în secolul XXI". (concepte. măsurarea natalităţii şi fertilităţii.

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.4. Măsoară şi analizează morbiditatea. 1.

Conţinuturi Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenţiate), definiţia morbidităţii, co-morbiditatea, utilizarea morbidităţii în studiile epidemiologice descriptive. 2. Măsurarea morbidităţii observate: 2.1. Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor, calcularea relaţiei dintre factorii de risc şi boală, abordarea transversală şi abordarea longitudinală, populaţia la risc. 2.2. Abordarea morbidităţii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire, persoana bolnavă) şi aspectul morbidităţii = fenomenul (incidenţa, prevalenţa, morbiditatea cu ITM, morbiditatea cu invaliditate, morbiditatea spitalizată, mortalitatea specifică, morbiditatea individuală - pe contingent, morbiditatea succesivă - în dinamică), sursa datelor şi informaţiilor (date de rutină şi date obţinute prin studii speciale - cercetări, screening, anchete medicale). 3. Indicatorii de morbiditate: 3.1. Incidenţa, prevalenţa, morbiditatea spitalizată, morbiditatea cu incapacitate de muncă, indici de structură pentru incidenţă/prevalenţă - obiective, formule de calcul, reprezentări grafice. 3.2. Conceptul de vizualizare a informaţiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului, familiei, comunităţii, cu evaluări la nivel regional şi

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.5. Aplică programe de sănătate publică.

Conţinuturi 1. Iniţierea: 1.1. Prezentarea situaţiei existente, (elemente de biostatistică, analiza statistică, reprezentarea grafică a informaţiilor, utilizarea softwareului specializat). 1.2. Identificarea problemelor, descrierea priorităţilor şi formularea problemei de sănătate. 1.3. Specificarea participanţilor şi colaboratorilor, stabilirea populaţiei ţintă şi a beneficiarilor, durata programului. 1.4. Oportunităţi şi constrângeri 2. Planificarea: 2.1. Scop, obiective (generale, intermediare, specifice, operaţionale), rezultate aşteptate. 3. Implementarea: 3.1. Instrumente urmărite, organizarea implementării (resurse umane, materiale, financiare, informaţionale). 3.2. Structura organizaţională, responsabilităţi, planul activităţilor. 3.3. Estimarea bugetului, monitorizare. 4. Evaluarea: indicatori de monitorizare, criterii şi norme utile în control şi evaluare, evaluări parţiale, evaluare finală, concluzii şi propuneri.

Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare; • elevii au stiluri diferite de învăţare; • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior, la procesul de învăţare; Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. se recomandă următoarele metode: observaţia, descoperirea, demonstraţia, problematizarea, dezbaterea, proiectul. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare, modele explicative (scheme, reprezentări grafice, algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere, algoritmi optimali, scheme de desfăşurare), studiul de caz, proiectul, turul galeriei. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea), probe scrise (test, referat), probe practice (studiu de caz - problema de sănătate, poster, proiect). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul şi persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor. Cadrele didactice, care asigură pregătirea la acest modul, îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe, numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea în grupul de lucru, observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării, tema în casă, investigaţia.

Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de teorie/semestru II şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic /semestrul II. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea, conversaţia, munca independentă, simularea, observaţia, exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, studiul de caz, proiectul, etc. se va urmări Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Bocârnea . Bonita. Anca-Gabriela Vitcu . CD-uri. Mihai Gr. R. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. ALL. Medicală. pentru calificarea asistent medical generalist.  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. 1998 Aurelia Marcu. Kjellstrom . filme. Dan Enăchescu. etc.aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. 7. Nivel 3 avansat .Ed. Ed. diapozitive. C. în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. Marcu . Iunie 2004 8. Mihai Gr. T. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice.Document elaborat pentru Ministerul Sănătăţii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate."Sănătate publică şi management sanitar"."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" . 1994. Scoala Postliceala. Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII  Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II."Bazele epidemiologiei" . casete video. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. Marcu. 10. C. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice. 1988 Strategia naţională de sănătate publică . 1997 E. 9. 2002 Beaglehole. 1997.Ed. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica. Bususioc."Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate" . 1995. Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele.Editura ALL. Măgureanu. Bibliografie recomandată: 6. planşe. folii de retroproiector. desene. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.

1. C. principiul cognoscibilitatii. caracterul contradictoriu. unitatea dintre intelegere si explicativ. principiul determinismului. Principii de baza ale cercetarii Competente C.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr. tehnica. redactarea raportului final. interpretarea rezultatelor.1. principiul regularitatii. Explica notiunile de metodologie si metoda.2. Etape: definirea problemei. 2. Unitatea de crt. selectarea bibliografiei. alegerea planului de cercetare. comunicarea C. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice Continuturi 1. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. procedee si instrumente de investigare. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric. ipoteza. Explica notiunile de metodologie si metoda. procedee si instrumente de investigare stiintifica. formularea ipotezei. efectuarea cercetarii. caracterul limitat. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice.3. unitatea dintre cantitativ si calitativ. 3. caracterul pasional.2. variabile. competenta 22. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. date cantitative si calitative. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. tehnica. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul iluzoriu. Concepte si termeni: teorie. 3. 1.

la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Scoala Postliceala. demonstratia. compararea. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.concluziilor cercetarii. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII”. dotarea cu material didactic. descoperirea. problematizarea. proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. volumul si nivelul de cunostinte. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie / semestrul II si 36 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. simulari. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Nivel 3 avansat . analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. fise de lucru. fisa de lucru.  Sugestii metodologice Modulul „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent.

Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. carti. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Nivel 3 avansat . existente. Scoala Postliceala.D – uri. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. test scris. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. momentul si persoana care face evaluarea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori „asistenti medicali generalisti”. exercitiul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Cadrele didactice. scheme. etc. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. munca independenta. casete video. dezbaterea. Indiferent de locul. reviste. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). problematizare). Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. simularea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. C. studiul de caz. SPP-ul stabileste un nivel national. probe practice (studiu de caz. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. comun de performanta.Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. evaluarea altor competente nefiind relevanta. discutiile si lucrul in grup. conversatia. pentru verificarea atingerii competentelor.

Nivel 3 avansat . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. expectoratie. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. pentru calificarea asistent medical generalist.  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. 2. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. competenta 23. 3. Scoala Postliceala. Pneumologie si nursing specific Competente C. Analizeaza semnele si simptomele specifice Continuturi 1. 3. Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. 2.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica ) Nr. Unitatea de crt.1. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC  Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. dispnee. ortopnee. Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica.

discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. 2. astm bronsic. Manifestari de dependenta 2. risc de accidente.2. observatie clinica.1. Surse de dificultate 3. Scoala Postliceala. supravegherea starii de constienta. pneumonii. 1. Culegere de date prin: interviu.2. Manifestari de independenta 2. realism. C. supravegherea functiilor vegetative. hipertermie. vulnerabilitate. Obiectivul nursing : specificitate. Analiza si sinteza informatiilor : 2. implicare. modificari toracice. febra. C.3. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) : alterarea vocii. 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. performanta. observabilitate. cercetare documente medicale. comunicareineficace. prevenirea complicatiilor. principii de tratament).3. durere. investigatii. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite. dispnee. etiopatogenie. BPOC. junghi thoracic. cancer pulmonar (definitie. simptomatologie. Nivel 3 avansat . pneumotorax. risc de infectie. 2. profilaxia infectiilor. TBC. obstructia cailor aeriene.afectiunilor aparatului respirator. Prioritati de ingrijire : mentinerea functiilor viatale. 2. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) cianoza.

seringi. Interventii: 3.2.4. gargarisme. scuipatori. inhalante.2. tapotaj. 3. aerosoli. informare. 2. aspirarea secretiilor oso-faringiene. etc. oxigenoterapie.1. C. Resurse materiale: interventiile 1. Pregatirea fizica : pozitie adecvata. etc. ace. educatie. administrarea tratamentului general si local. instilatii. asigurarea confortului psihic. Evalueaza 1. solutii perfuzabile.5. 1. termometru. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene. inhalatii.1. medicamente. 2. Nivel 3 avansat .3. Obiective stabilite : rezultatele 1. Instrumente: aparatura pentru proprii si delegate. solutii antiseptice. oxigenoterapie. igiena. trusa perfuzie. 3. tuse asistata. etc. Metode si mijloace de pregatirea pacientului : 2.1 Realizate : manifestari de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. tensiometru. recoltari sputa. C. igiena. stetoscop. alimentare. Materiale : placute Petrii. punctie pluerala. profilaxie. Scoala Postliceala. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora.2. Aplica 1. Pregatirea psihica : explicatii.1. hidratare. drenaj postural. Interventii proprii: comunicare. mobilizare.

Reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Nivel 3 avansat . 2. Scoala Postliceala. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. 2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore /saptamana de teorie din care 2 ore medic si 3 ore maistru instructor/semestrul I si 60 ore /semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.1. In elaborarea strategiei didactice. Nerealizate : manifestari de dependenta care se mentin.  Sugestii metodologice Modulul „PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC”poate fi parcurs in mod independent.ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1.2. volumul si nivelul de cunostinte. elevii au stiluri diferite de invatare . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC”. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Restructurarea planului de ingrijire : 2. dotarea cu material didactic.

-

elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de invatare ; elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, C.D – uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda. Fesi, comprese, etc.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national, comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), probe practice (demonstratie, studiu de caz – plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

Modulul VI : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductiva Modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea specifica din anul II, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE ÎNGRIJIRE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala . Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare . 3. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). 4. Aplica interventiile proprii si delegate . 5. Evalueaza rezultatele obtinute .

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE ( 120 ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic ). Nr. crt 1 Unitate de comp. Cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor cardi-vasculare Conţinuturi/ca şi titlul de lecţie (tematici) 1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare : 1.1. Simptome functionale : dispnee(cardiaca,de efort, decubit, paroxistica),durere(precordiala,extracardiaca, cardiaca) palpitatii, cianoza ,puls(frecventa, ritm,amplitudine), T.A, cianoza, febra. Simptome din partea altor aparate : respirator(tusea cardiaca , hemoptizia ),digestive ( greturi , varsaturi, balonare ,ascita , hepatomegalie), nervos (cefalee, ameteli tulburari vizuale si auditive, tulburari de echilibru), accidente motorii trecatoare sau definitive ( afazii, paralizii, hemiplegii). 1.2. Semne fizice :culoarea tegumentelor si mucoaselor,pozitia bolnavului (ortopnee, genu-pectorala) ,anorexie tisulara, astenie, anxietate, tulburari de diureza ,dansul arterial, turgescenta venelor jugulare, bombarea abdomenului,socul apexian, freamatele, zgomotele, sufluri, tulburari de ritm. 2. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie ,etiopatogenie, simptomatologie , forme clinice,investigatii, evolutie, prognostic, tratament, profilaxie). 2.2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala, insuficienta mitrala, insuficienta aortica, stenoza aortica , alte cardiopatii valvulare (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, forme clinice, investigatii, complicatii,evolutie, tratament). 2.3 Bolile miocardului (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament ). 2.4 Bolile pericardului :pericardita acuta ,pericardita cronica constrictiva, mediastinopericardita, revarsatele pericardice neinflamatorii(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament). 2.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene, cianogene(definitie,simptomatologie , tratament) 2.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale ,ectopice, tulburari in conducerea stimulilor(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigstii tratament). 2.7 Bolile arterelor coronare : cardiopatiile ischemice,angina pectorala,infarctul miocardic, sindromul intermediar (definetie

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

1 Manifestari de independenta: pacient constient. postura inadecvata. etc. ascultatie. tratament) 2. comunicare ineficienta.14 Ateroscleroza: definitie. tratament.TA. insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica.C. trimiteri. scrisori medicale.11 Socul:definitie.13 Moartea subita: etiopatogenie. simptome. 4. imobilitate. simptomatologie. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. palpare. lipsa durerii. edeme ale membrelor. bilete de iesire din spital. evolutie. tratament. carnet de sanatate. profilaxie) 2. palpitatii.Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. simptomatologie. investigatii. 2. profilaxie. fiziopatologie. retete.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. cordul pulmonar cronic. clasificare. clasificare. simptomatologie. investigatii. complicatii.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. percutie). Independenta/ Dependenta 2. Scoala Postliceala. simptome. 2. risc C. culoarea tegumentelor normala. ortostatica (definitie. vulnerabilitate fata de pericole. simptomatologie. simptomatologie. varicele (definitie. observatie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare etiopatogenie. investigatii . investigatii. profilaxie).15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. simptomatologie. investigatii. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. tratament. tratament. 2.9 Hipertensiunea arteriala ( clasificare. evolutie.2. circulatie inadecvata. puls.clasificare. somn si odihna corespunzatoare.12 Sincopa si lesinul: definitie. simptomatica. etiopatogenie. deficit de autoingrijire. etiopatogenie. cu intrebari inchise/ deschise). insuficienta cardiacaglobala(definitie.16 Bolile venelor: tromboflebita. complicatii. mobilitate pastrata. 2. dispnee. tratament . investigatii.evolutie. profilaxie).tratament) 2. alterarea starii de confort. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.etiopatogenie. tablou clinic. Nivel 3 avansat . tratament. etiologie. etiopatogenie. incordarea miscarilor. examen fizic (inspectie. tratament) 1. 2.3. evolutie. etiopatogenie. 2. tegumente intacte. temp) pastrate. evolutie. 1. 2. prognostic tratament).10 Hipotensiunea arteriala esentiala.8 Insuficienta cardiaca : stanga acuta si cronica. complicatii. etiopatogenie. 3. boli organice ale arterelor periferice( definitie. 2. simptome. comunicare eficienta . 2. prim ajutor. semen vitale (respiratie.

stres). medicamente. a starii de constienta. tensiometru. trusa perfuzie. educatie etc. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. imobilizare. implicare. ce.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. lung. metode improvizate). ce se poate face?. de ordin social(izolare . etc. escara de decubit.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. respectarea regimului alimentar. saracie).cand?) obiective pe termen scurt. 2. risc de complicatii. sonde urinare. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. 2. 2. trusa chirurgicala. 3. igiena. tulburari de echilibru. lipsa cunoasterii. realism. 3. Nivel 3 avansat . sursa de aspiratie. 4. pat . asigurarea pozitiilor. etc. explicatii. interventii specifice: 3. antiseptice.1 Interventii proprii( autonome): comunicare . 8. oxigenoterapie. alimentare. 2.C. recoltari de sange si urina. respiratie artificiala. stilet butonat. profilaxia infectiilor. electocardiogrf.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 1.modificari ale functiilor vitale. in ce masura?. 6. 5. trusa de pansat. seringi pentru punctie.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. Aplica interventiile proprii si delegate de infectii. cianoza.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). defibrillator. intubatie orotraheala. 1 Resurse materiale: 1. administrarea tratamentului general si local specific. carucior. 10. pozitie adecvata. etc. comprese. 2. prevenirea complicatiilor. sursa oxigen. 3. solutii perfuzabile. cum?. 2.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. tampoane. etc. asigurarea conditiilor de mediu.1 Instrumente: pensa linguala. Scoala Postliceala.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. Pregatirea pacientului: 2. prevenirea complicatiilor. seringi. mediu. monitor. trusa de intubatie.2 Materiale: garou. sonde de aspiratie. termometru. montarea une perfuzii. Obiectivul nursing: specificitate. 9. hidratare. 7. mobilizare. 2. stetoscop etc. igiena. asigurarea confortului psihic. observabilitate( cine?. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative.1 Pregatirea psihica: informare. de ordin psihologic(anxietate . performanta. 1.

supraveghera pacientului. reorganizarea locului de munca . a complicatiilor. flebografia. scop. prevenirea complicatiilor pulmolare. bacteriologice : pregatire pacientului. 1. pregatirea materialelor necesare. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate escarelor.9 Cateterismul cardiac : indicatii/ contraindicatii. radiografia.gura la nas” trusa de ventilatie . 3. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. pregatirea materialelor necesare . indicatii/ contraindicatii. 3. tehnica de executie. pregatirea dispozitivelor necesare. radiocardiograma.6 Masurarea TA. 3. 3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. supraveghere bolnavului. notarea in F. 8 Electocardiograma.O. fonocadiograma .O. tehnici de executie. masurarea pulsului central si periferic.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. angiocardiografia. supravegherea bolnavului . 3. materiale necesare .7. pregatirea materialelor necesare.. 5. pregatirea pacientului. 1.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului . satisfactia pacientului.5 Oxigenoterapia: sursa de oxigen.. trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare . Obiective stabilite: 1. Nivel 3 avansat . scop. testul Rumpel – Lee : pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . Scoala Postliceala. notarea in F. definitie.C. respiratie artificiala . tehnica de executie. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. indicatii/ contraindicatii. reorganizarea locului de munca . apexograma. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. masurarea presiunii venoase. supravegherea functiilor vitale. rolul asistentei. Recoltarea analizelor biochimice .11 Punctia pericardica : definitie. materiale necesare. scop. oscilometriea.gura la gura “ sau .10. pozitia pacientului. 3. supavegherea pacientului. tehnici de executie . Examenul radiologic : radioscopia. supravegherea pacientului. a parametrilor masurati . Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. aspirarea secretiilor . 4 Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene. hematologice. 2. 3. 3. 3. supravegherea pacientului dupa punctie. rolul asistentei. pregatirea pacientului.

tema in clasa. .elevii au stiluri diferite de invatare. probe practice(demonstratie. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. In elaborarea strategiei didactice. coevaluarea in grupul de lucru. pentru verificarea atingerii competentelor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. proiectul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. fisa de lucru. simulari.Conditii de aplicare didactica si de evaluare. intermediara si finala. planul de ingrijire. demonstratia. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Modulul CA RDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.1si 1. compararea. studiu de caz – plan de ingrijire).elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). test scris. Continutul 1. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Se recomada urmatoarele metode:observatia. fise de lucru. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. fise de lucru. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. . la procesul de invatare. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: .4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical). Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Indiferent de locul. investigatia. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Scoala Postliceala. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. proiectul. problematizarea. momentul si persoana care face evaluare.3si 1. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Evaluarea va fi ritmica. planuri de ingrijire.elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. descoperirea. . Nivel 3 avansat .

Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii . manechin. dezbaterea. exercitiul. Scoala Postliceala. asistenti”. casete vdeo. pentru calificarea: asistent medical generalist. CD. studiu de caz.uri. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. munca independenta. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. etc. Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 5 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul I si 60 de ore / semestrul I de instruire practica. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea.La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. conversatia. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. instrumentar si materiale sanitare diverse. In specializată modulul GASTROENTEROLOGIE SI SI NURSING NURSING IN IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică GASTROENTEROLOGIE Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. Nivel 3 avansat . simularea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. observatia. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. scheme. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. folii de retroproiector. dotarea cu material didactic. MODULUL 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II.

5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.4. Scoala Postliceala. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. 25. constipaţie sau alternanţa intre cele două. Modulul are alocate 120 de ore. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE (120 ore din care 60 ore pregătire practică) Nr. din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II.GASTROENTEROLOGIE . Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv. Semne generale: alterarea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. regurgitaţie. inapetenţă. eructaţie.1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv. 1. pirozis. Semne şi simptome prezente in afecţiunile aparatului digestiv: 1.3. 25. 25. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). gravitate). caracteristici). Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 25.2. caracteristici).1. vărsăturile (clasificare. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 25. edeme. 25. caracteristicile scaunului). Din cele 60 de ore de teorie 36 vor fi predate de instructor (3 ore x 12 săptămâni) şi 24 vor fi predate de medicul specialist. Semne locale: durerea (caracteristici). icter (localizare. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. hemoragia (clasificare. odinofagie. Nivel 3 avansat . COMPETENTE C 1. GASTROENTEROLOGIE Analizează SI NURSING IN semnele şi GASTROENTEROLOGIE simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1. crt. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. disfagie. anorexie.2. tulburări de tranzit (diaree. 25.

parazitozele intestinale (definiţie. scăderea diurezei).2. Afecţiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica.). investigaţii. interviul formal sau informal. tahicardie. tulburări ale stării de cunoştinţa (confuzie. hernia hiatală (definiţie. simptomatologie. boala inflamatorie a intestinului.C 2. simptomatologie. etc. Afecţiuni ale stomacului. principii de tratament). paloare. transpiraţii profuze. simptomatologie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. reţete. Principalele afecţiuni ale aparatului digestiv: 2. Afecţiunile esofagului: esofagita caustica. 2. scrisori medicale. 2. caşexie). ciroza hepatică (definiţie.O. principii de tratament) 2. investigaţii. rectocolita ulcero-hemoragică. hipotensiune arteriala. funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. Scoala Postliceala. bilete de trimitere. scăderea in greutate (denutriţie. colonul iritabil. discuţii cu membrii echipei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. cercetarea documentelor medicale (F. bilete de ieşire din spital. etiologie. ascita. sindromul dispeptic biliar. carnet de sănătate. etiologie. intestinului subţire si gros: gastrita acută si cronică. ulcerul gastro-duodenal.1. sindroame pancreatice. principii de tratament). clinică. 2. colecistita acuta si cronica nelitiazică. coma). esofagita de reflux. encefalopatie. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv.3. etiologie. investigaţii.1. Nivel 3 avansat .

risc înalt de alterare a conceptului de sine. absenţa durerii. 2. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. realism.2. performanţă. P . semne vitale (R. postura inadecvata.. alterarea eliminării digestive. Independenţă/Dependenţă 2. durere acuta/cronica. rectoragii. 2. mobilitate păstrată. T.2. Manifestări de dependenţă: durere. vărsături. T0) in limite normale. palpare. 3. risc înalt de sângerare.A. medicale si cu aparţinătorii. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. de ordin social (izolare. apetit normal.2. 2.3. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative.2. examen fizic (inspecţie.1. dispnee. Manifestări de independenţă: pacient conştient. edeme. melena. absenţa eliminărilor patologice. modificarea tegumentelor si mucoaselor. stare de constituţie normală corespunzătoare vârstei si înălţimii corporale. etc. observabilitate (cine? ce? ce se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Probleme de dependenta: alterarea nutriţiei. tegumente intacte si normal colorate. somn odihnitor. auscultaţie). hematemeza. Nivel 3 avansat . icter.1. stres). hipotensiune arterială. lipsa de cunoştinţe.C 3. alimentaţie adecvată. somnolenţă. implicare. de ordin psihologic (anxietate.Obiectivul nursing: specificitate. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv). inapetenţă. sărăcie). disconfort abdominal.2. exces de volum lichidian. Scoala Postliceala. percuţie.

1.2. irigator. 3. colonoscop. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. obţinerea consimţământului. Pregătirea fizică: C 5. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. 4. endoscoape (esofagoscop.poate face? cum? in ce condiţii? când? . mobilizare/transport.3. Pregătirea pacientului: 4. pregătirea pentru paracenteza abdominală. canulă rectală.2. obiective pe termen scurt. cântărire. 3. soluţii perfuzabile. trusă pentru paracenteză abdominală. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. asigurarea confortului psihic. profilaxie. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. medicamente. trusă de transfuzie. Instrumente: sonde de aspiraţie. igiena.2. a alimentaţiei.2. derivate de sânge. gastroscop. 4. Pregătirea psihică: informare. sânge. mediu si lung).2. educaţie. Materiale: trusă de perfuzat. mânuşi de cauciuc. 4.1. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si tehnici.2.1. 3. cearşaf). rectosigmoidoscop).1. Nivel 3 avansat . alimentare. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită. 4. a stării de cunoştinţă. seringi. explicaţii. administrarea tratamentului general si local.4. materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu. Resurse materiale: 4. Scoala Postliceala.1. materiale pentru reacţia Rivalta.

prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice). b. paracenteza abdominală evacuatoare. Investigaţii specifice: a. 4.3. pat). oprirea hemoragiei prin aspiraţie digestivă. pregătirea bolnavului. rectosigmoidoscopia. poziţie adecvată. 4. igiena alimentaţiei. scop.asigurarea condiţiilor de confort ambiental. materiale necesare. examene radiologice: tranzitul baritat.3.3. crearea câmpului operator. pregătirea bolnavului. colonoscopia. 4.3. irigografia. sistarea alimentaţiei pe cale orala.3. igienă.5. c. Nivel 3 avansat . locuri de electie. rolul asistentului medical. colangiografia.3. Scoala Postliceala. administrarea de hemostatice. Transportul pacienţilor: metode de transport (brancardă. indicaţii/contraindicaţii.3. tehnica de execuţie. golirea colonului. pregătirea pacientului. fotoliu rulant. examene endoscopice: esofagoscopia. 4.1. spălătura gastrică. rolul asistentului medical. Intervenţii specifice: 4.Alimentatia pacienţilor: naturală (activă. pasivă). 4. puncţia hepatica si abdominala: definiţie.4.2. pregătirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Intervenţii de urgenţă: aspiraţia digestivă continuă sau intermitentă. artificială. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. Prevenirea complicaţiilor:prevenirea vărsăturilor.

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup.1.2. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. gestionarea cazului.. rezolvarea de sarcini. 5. incidente si accidente. probe scrise de tip itemi.3. casete video. reorganizarea locului de muncă. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. timp de 12 săptămâni predate de instructor. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. supravegherea pacientului după puncţie. dezbateri.1.1. 5.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. Obiective stabilite: 5. notarea puncţiei in F. scheme. ca demers logic.produsului recoltat pentru examinare. Pentru aplicarea procesului de nursing. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. CD-uri. 5. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. decizional. întrebări structurate. exerciţii practice. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. studiu de caz. Se evaluează Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. instrumentar si materiale sanitare adecvate. 5. satisfacţia pacientului. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. manechin.1.O. Nivel 3 avansat . jocuri de rol. Scoala Postliceala. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii.

UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice. 26.3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.numai competenţele din acest modul. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar.4. 36 vor fi predate de instructor şi 24 vor fi predate de medicul specialist. din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II.1. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. Din cele 60 de ore de teorie. Modulul are alocate 120 de ore. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. MODULUL 26: NEFROLOGIE. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 26. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. 26. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. pentru calificarea: asistent medical generalist. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice.2. In modulul NEFROLOGIE. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. 26. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată NEFROLOGIE. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).

principii de tratament).1. hidrocelul. Scoala Postliceala. hematuria. Semne şi simptome prezente in afecţiunile nefrologice şi urologice: 1. insuficienţa renală acută si cronică (definiţie. cancerul de prostată.3. investigaţii. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE COMPETENTE C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice CONTINUTURI 1. tulburări de micţiune (polakiuria.2. Nivel 3 avansat . sindromul nefrotic. oliguria. Infecţii: infecţia urinară.26. vărsături. disuria. halenă amoniacală. Principalele afecţiuni nefrologice si urologice: 2. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată. 2. C 2. simptomatologie. piuria – caracteristici). Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr. principii de tratament). transpiraţii profuze. ischiuria. NEFROLOGIE. Afecţiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică. investigaţii. UNITATEA DE crt. cistalgia. 1. etiopatogenie. hematemeza. tuberculoza renală (definiţie. 2. simptomatologie. tulburări calitative ale urinei (culoare. astenie fizică progresivă.1. epistaxis. miros). pielonefrita acută si cronica. COMPETENTA 26. Identifică problemele de dependenţă şi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. accese febrile. simptomatologie. tumorile renale (definiţie. varicocelul.5. NEFROLOGIE. oligoanuria. investigaţii. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: 26. 2. anuria. Afecţiuni urologice: litiaza renală. tulburări cantitative (poliuria. etiopatogenie. somnolenţă sau chiar tulburări psihice. alternanţa diaree-constipaţie. greaţă. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.2. Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. etiopatogenie. principii de tratament). tulburări digestive cu inapetenţă. melena. aspect. incontinenta de urina – caracteristici).

Manifestări de dependenţă: disurie. realism. Manifestări de independenţă: pacient conştient. disconfort fizic. alterarea confortului. auscultaţie). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. vărsături. Nivel 3 avansat . obstrucţii ale aparatului renal). risc înalt de deteriorare a stării de sănătate.1. cistalgie.1. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. anxietate. clinica. absenţa durerii. performanta.4.2. 2.5. alterarea eliminării digestive.3. scrisori medicale. bilete de ieşire din spital. cercetarea documentelor medicale (F. T0) in limite normale. principii de tratament. Independenţă/Dependenţă 2. 2. percuţie. risc potenţial de violenta.stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice 2.. principii de tratament). interviul formal sau informal. somn odihnitor.2. odihnă insuficientă. implicare.). Aplică intervenţiile proprii şi delegate. tulburări de dinamică sexuală. de ordin social (schimbarea modului de viaţă. deficit de autoîngrijire. examen fizic (inspecţie. investigaţii. reţete. oligurie.Obiectivul nursing: specificitate. greaţă. de ordin psihologic (anxietate. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. Probleme de dependenţă: alterarea eliminării urinare. P . glob vezical. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. semne vitale (R. rinichiul polichistic (definiţie. simptomatologie. poliurie.O. bilete de trimitere. mobilitate păstrată.2. 2. 2. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. etiopatogenie. T. stres). etc.2. palpare. Scoala Postliceala. 2. confort psihic. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. simptomatologie.A. Malformaţiile congenitale renale: ectopia renală.2. Traumatismele renale: definiţie. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. investigaţii. 3. etc. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinţe.1. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. C 3. etiopatogenie. agitaţie.

administrarea tratamentului general si local.3. Instrumente: sonde vezicale. asigurarea confortului psihic. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. Materiale: casolete cu material textil. supravegherea bolnavului. pregătirea preoperatorie. alimentare. mobilizare/transport. fistulei arteriovenoase.1.2.2. soluţii antiseptice. Scoala Postliceala. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale. seringi Guyon.3.1. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. igiena. educaţie.Dializa peritoneală si hemodializa: definiţie. surse de oxigen. cistoscop. a eliminării urinare. pungi pentru drenaj. catetere TENCHKOFF. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analize. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental. Intervenţii specifice: 4. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor. 3. poziţie adecvata. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. crearea abordului vascular.2. Pregătirea pacientului: 4. îngrijirea stomelor.1. Nivel 3 avansat .2. pungi cu soluţia de dializă.3.1. 4. 4. igienă. obiective pe termen scurt. a stării de cunoştinţa. pregătirea pacientului. 4.2.4. rezectoscop. profilaxie. pungi pentru urină. medicamente. Pregătirea psihică: informare. 4.observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? .2. crearea câmpului operator. obţinerea consimţământului. etc. pregătirea pentru dializă.1. efectuarea dializei.1. 4. trusă de perfuzat. mediu si lung). soluţii perfuzabile. soluţii pentru spălătura vezicală. Resurse materiale: 4. explicaţii. seringi. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 3. 3. feşi de tifon. îngrijiri postoperatorii. indicaţii. dializoare. sonde Cook. materiale necesare.

a. Supravegherea postoperatorie: aspectul general. pansamentul. Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă. mobilizare. 4.4. indicaţii/contraindicaţii. cistografia. 4.5. Nivel 3 avansat . îngrijirea plăgii. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol. bilanţul paraclinic (HLH. lichide de drenaj).5. Explorarea mecanismelor funcţionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina). materiale necesare. indicaţii/ contraindicaţii.4.4. Examene endoscopice: cistoscopia. Pregătirea preoperatorie in urgente. ureteroscopia. scop. 4. pregătirea bolnavului. Pregătirea preoperatorie: 4. pregătirea pacientului. grup sanguin. hematocrit. creatinina. 4. rolul asistentului medical.3.6. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acidobazic 4. pregătirea locală.2. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaţiei. cistostomia – definiţie. tehnica de execuţie. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 4. uree. combaterea durerii. Pregătirea generală: bilanţul clinic general.2. parametri fiziologici. supraveghere si îngrijiri ulterioare. 4. Implicaţiile psihosociale ale dializei.5.3. locuri de electie. 4. urină. 4.4. puncţia vezicală. alimentaţie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. supravegherea pacientului după puncţie. transpiraţie.3. Investigaţii specifice: 4. urografia. teste de coagulare. Scoala Postliceala. Intervenţii de urgenţă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. scop. glicemie). vărsături. cutanate. pregătirea pacientului. pulmonare.b. accidente. 4.2.1. rolul asistentului medical. pierderile lichidiene (sânge. incidente.6. tehnica de execuţie.3.1. materiale necesare.C 5. Prevenirea complicaţiilor cardiovasculare.3.5. plaga operatorie. Puncţia renală: definiţie. hidratarea pacientului. pregătirea bolnavului.

CD-uri. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II. constipaţie.1. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. gestionarea cazului. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. 5. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe.1. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. întrebări structurate. Pentru aplicarea procesului de nursing. timp de 12 săptămâni predate de instructor. decizional. 5. rezolvarea de sarcini.3.1. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului.prevenirea complicaţiilor: retenţie de urină. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă.2. Scoala Postliceala. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. Obiective stabilite: 5. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. alte complicaţii de decubit. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. satisfacţia pacientului. Nivel 3 avansat . ca demers logic. jocuri de rol. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup.1. 5. studiu de caz. timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. dezbateri. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. probe scrise de tip itemi. scheme. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. manechin.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. casete video. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. exerciţii practice. 5.

Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. Modulul are alocate 120 de ore. Nivel 3 avansat . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 2. In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA. Scoala Postliceala. Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA • Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. 4. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). 5. 3. Aplica interventiile proprii si delegate. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. din care 60 de ore teorie si 60 de ore pregatire practica. pentru calificarea: asistent medical generalist.Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni nefrologice si urologice.

Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA (120 de ore din care 60 de ore de pregatire practica) Nr. neoplasmul gastric. rectoragii. investigatii principii de tratament): 2.11.11.6.1.6. 2.2. ocluzia intestinala. enteritele regionale (boala Crohn) 2.11. greata.7. 2. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie.10. pirozis. hiperemie. patologia ano-rectala. diaree. tahicardie.3. evisceratia 2. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie. febra.11. Gangrena gazoasa 2.5.11. Nivel 3 avansat . frison.3. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta. simptomatologie. melena. apendicita. regurgitatie. 2.8. adenopatie. litiaza biliara.4. meteorism. Hidrosadenita 2. etc. cancerul de colon. tumorile ficatului. eructatie.11. chistul hidactic hepatic. varsatura. Continuturi 1. crt. hematemeza. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. Abcesul cald 2. Contuziile si plagile abdomenului. Furunculul 2. colecistita acuta). contractura.11.1. ulcerul duodenal. constipatie. cefalee.8.5. cancerul rectal.4.9. Erizipelul 2. diverticuloza. etiopatogenie. Eventratia.11. Patologia esofagului 2.2. etc. Herniile 2. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. Flegmonul 2. Antraxul 2. Patologia chirurgicala a splinei 2. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. Scoala Postliceala. durere. 1. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. Unitate de Competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala. Tetanosul Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.11. dispnee. tumorile intestinului subtire.1. cronica. 2. neoplasmul de pancreas). Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. 2.7. Competenta C. abcesele ficatului. Peritonita 2. tumefiere.

Nivel 3 avansat . mentinerea functiilor vitale. abcesul rece.1. familia si apartinatorii. devalorizarea. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia. etc. realism. 1. (planul alterarea imaginii corporale.4 Aplica interventiile proprii si delegat 3. alimentarea. Probleme de dependenta. anxietatea. Interventii proprii (autonome): comunicare.11. risc de infectie. 3. 1. durerea.3. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. profilaxie. prevenirea complicatiilor.10 Pioemia.2.C.9. alimentare. perturbarea stimei de sine. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. Surse de dificultate. C.2. intoleranta la activitate. observatie clinica. Manifestari de independenta 2. a starii de constienta. 2. Septicemia 2. hidratare. 3. deshidratarea. alimentatie inadecvata prin deficit. refuzul de a urma dieta. Interventii: 3. 2. pregatirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. performanta. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. profilaxia infectiilor.2.3 Elaboreaza deficit nutritional legat de incapacitatea de a planul de digera sau a absorbi alimentele. mobilizare. C.1. alterarea tegumentelor si mucoaselor. igiena. deficit de ingrijire autoingrijire. 2. supravegherea functiilor vegetative. observabilitate.12. Scoala Postliceala. discutii cu echipa de ingrijire. etc. diareea. implicare. Tuberculoza ganglionara. Manifestari de dependenta 2. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate. educatie.11. dificultatea sau nursing). cercetare documente medicale. 2.

tub Kehr.8. trusa de pansat 2.1. Ingrijire stome 3. abdominala).6. administrarea tratamentului general si local.2. Scoala Postliceala. Blakmore. Pregatirea fizica: pozitie adecvata. Realizate . trusa perfuzie. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. solutii spalaturi. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil. Resurse materiale: 1. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Interventii chirurgicale elementare 3. aspiratie). tuburi de dren.2. ingrijiri postoperatorii. sonde (Faucher. comprese sterile. echipament necesar oxigenoterapiei. Alimentatie artificiala 3.manifestari de dependenta care se mentin. hepatica. Punctii (biopsica. constipatie. duodenal. 2. manusi sterile. 3. etc. etc.1. camp operator. Pregatirea psihica: informare. 2.2.1. Sondaj gastric. medicamente. explicatii. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare. mese. clisme 3. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate . asigurarea confortului psihic. 1.4.3.2.5.) 1.5.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Nerealizate . solutii perfuzabile. Instrumente: trusa chirurgicala.preoperatorie. igiena.1. etc.1.7. 1. Aplicare pansamente 3. Materiale: camp steril. 1.2. 2. aspiratie gastrica. Obiective stabilite: 1. Nivel 3 avansat C. trusa pentru punctie. retentie de urina.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. solutii antiseptice. Prelevari de produse biologice 3. Einhorn. Interventii specifice: 3. 3.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. demonstratia. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore/saptamana de teorie – 2 ore medic + 3 ore maistru instructor / semestrul II si 60 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare. Nivel 3 avansat . invatare. proiectul. compararea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. dotarea cu material didactic. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. planul de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. invatare. la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. fisa de lucru. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. • Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA poate fi parcurs in mod independent. problematizarea. Scoala Postliceala. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In elaborarea strategiei didactice. volumul si nivelul de cunostinte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. descoperirea. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA .evolutia pacientului.

simularea. Cadrele didactice. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. fesi. fise de lucru. probe practice (demonstratie. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. conversatia. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. pentru verificarea atingerii competentelor. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. studiu de caz . Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Nivel 3 avansat .plan de ingrijire). Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. Indiferent de locul. casete video.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. munca independenta. discutiile si lucrul in grup. planuri de ingrijire. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. simulari. observatia. folii de retroproiector. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. brancarda. existente. dezbaterea. etc. test scris. manechin. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. scheme. momentul si persoana care face evaluarea. exercitiul.ingrijire. Scoala Postliceala. comprese. studiul de caz. CD-uri. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse.

pentru calificarea : asistent medical generalist. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing).  Nota introductiva Modelul CHIRURGIA TORACICA. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIA TORACICA. Nivel 3 avansat . Aplica interventiile proprii si delegate.Modulul 28: CHIRURGIA TORACICA. In modulul CHIRURGIA TORACICA. 3. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. 4.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Scoala Postliceala. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore pregatire practica . 2.

TA.2. mobilitate pastrata. sincope.Culegerea de date prin diverse metode : Interviu. dispnee de efort si repaus. alterarea starii de confort. febra. astenie fizica si psihica. varicele membrelor inferioare. hipercapnie. C.Principalele afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare : Chistul hidatic pulmonar. claudicatie intermitenta . traumatismele toracice. P. dispnee expiratorie.2 Manifestari de dependenta : dificultate de deplasare. observatie clinica. tromboembolism pulmonar. escare de decubit. Manifestari digestive : balonare. Unitate de Competente Crt. Competenta 1. limfangita.canalul arterial. adenita si elefantiazisul. ameteli.1 Manifestari de independenta : pacient constient. etc. cianoza. toracica. 2. greturi. risc de complicatii. culoarea tegumentelor normala. fatigabilitate. Nivel 3 avansat . Nr. stenoza istmului aortic. tuse uscata sau cu expectoratie. somn si odihna corespunzatoare. familie si apartinatori. tegumente intacte. lipsa durerii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. confuzii. edem. stenoza mitrala.Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. insomnii. transpiratii. Manifestari nervoase :cefalee. hipoxie. diminuarea sau absenta miscarii.5. abcesul pulmonar. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. pleurezia purulenta netuberculoasa.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIA TORACICA. Analizeaza semnele si cardiovasculara simptomele specifice si nursing afectiunilor chirurgicale specific. pericardita constrictiva sau supurata. toracice si cardiovasculare. T ) in limite normale. cianoza. comunicare ineficienta senzo-motorie. varsaturi . 2 Analiza si sinteza datelor: 2. anxietate. 1. stenoza aortica. Scoala Postliceala. semne vitale( R. 2. lipotimii. trombozele. cercetare documente medicale. hemoptizie.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si cardiovasculara : Semne clinice :junghi toracic. anevrismele arteriale. tegumente C. Continuturi 1. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de pregatire practica). tetralogia Fallot. Chirurgia C1. risc de infectii. discutii cu echipa de ingrijire . durere anginoasa. palpitatii.1.

durere acuta/cronica. de ordin social. trusa proprii si delegate chirurgicala vasculara. hipertermie. Metode si mijloace de pregatire a pacientului . Scoala Postliceala. seringi. masca.1. medicamente. canula intravenoasa. lipsa de cunostinte. a starii de constienta. Materiale : pansamente. sentiment de inferioritate.2. 3. 2. Elaboreaza planul 2. trusa de perfuzie. modificari ale functiilor vitale. solutii antiseptice. trusa de anestezie de urgenta.palide si reci. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. observabilitate. circulatie defectuoasa. Interventii : 3. aparatura de monitorizare. administrarea tratamentului general si local. garou elastic.2. foarfeca. implicare. 1. materiale de protectie. solutii perfuzabile. 1. profilaxie.1.3. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire( nursing) =PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee. mobilizare. Obiectivul nursing : specificitate. risc de accidente.interventii delegate : pregatirea pentru investigatii si analize.2.3 Surse de dificultate :de ordin fizic(alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. pregatirea preoperatorie.1 Instrumente :pensa hemostatica. Resurse materiale : 1. risc de infectie. comprese. hidratare. aparatura de oxigenoterapie. realism. fese.interventii autonome : comunicare. profilaxia infectiilor. Pregatirea psihica: explicatii. sonde de aspiratie C. informare. 2. 2. tavita renala.4. educatie. asigurarea confortului psihic.Aplica interventiile sterile. 3. ingrijiri postoperatorii. stres). igiena. etc. Nivel 3 avansat . Pregatirea fizica : asigurarea confortului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. trusa de pansat. Prioritati de ingrijire :supravegherea de ingrijire (nursing) functiilor vitale si vegetative. 1. performanta. C. 2. alimentare. depresie. camp steril. manusi sterile. durere. prevenirea complicatiilor.

2. Restructurarea planului de ingrijire : 2. Nivel 3 avansat . efectuarea pansamentelor.2 planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene superioare. camp operator. supravegherea functiilor vitale si vegetative. 1. pozitie adecvata. supravegherea plagii si a pansamentului. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. 1.5C5. aspirarea secretiilor. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. inhalatii. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. 2. Sugestii Metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. recoltari de secretii patologice. Pregatirea preoperatorie. Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificu l notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. toracocenteza.Obiective stabilite : 1. 2. supravegherea drenurilor. supravegherea cailor vasculare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. 3.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin. C.ambiental. Scoala Postliceala.1 obiective realizate . igiena.1 reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului.etc.

planul de ingrijire. compararea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. 1 ora medic si 1 ora maistru instructor si 36 ore semestrul I de pregatire practica. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. simulari. simularea. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare . unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Scoala Postliceala. In elaborarea strategiei didactice. fise de lucru. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. dotarea cu material didactic. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. observatia. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. volumul si nivelul de cunostinte. etc. conversatia. la procesul de invatare . elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. munca independenta. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. descoperirea. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. demonstratia. dezbaterea. proiectul. Nivel 3 avansat . Se recomanda urmatoarele metode : observatia. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. fisa de lucru. expunerea. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale. existente. problematizarea. planuri de ingrijire. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ : scheme.Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel 2 ore/ saptamana de teorie pe semenstrul I. elevii au stiluri diferite de invatare . exercitiul. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.

pentru verificarea atingerii competentelor. momentul si persoana care face valuarea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). studiu de caz-plan de ingrijirie). casete video. test scris. Indiferent de locul. instrumentar si materiale sanitare diverse. evaluarea altor competente nefiind relevanta. probe practice (demonstratie. manechin. Scoala Postliceala.Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : planse. din care: 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. folii de retroproiector. Se evalueaza numai competentele din acest modul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE . care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. scheme. Modulul are alocate 60 de ore. CD-uri. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Nivel 3 avansat  . SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala.

Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare 1. 2. Nivel 3 avansat . Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL. 3. 4.competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 5. Scoala Postliceala.  Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE (60 de ore din care 36 de ore de pregătire practică).  modulului: Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

observabilitate 2. investigaţii. principii de tratament): rinită. polipoză. disfonie. C. soluţii perfuzabile. profilaxie. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii C. Priorităţi de îngrijire: menţinerea funcţiilor vitale. lipsa de cunoştinţe 3. pedagogica auricular. aerosoli. competenţă 29. adenoidită. inflamaţie. obstrucţia căilor aeriene. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii. rinoree. specul nazal. 2. mobilizare. Manifestări de dependenţă. sinuzită. 1. 1. performanţă. epistaxis. educaţie 3. observaţie clinică.2. afonie. psihologice. 2. administrarea tratamentului general şi local. pipete etc. profilaxie infecţii . supraveghere funcţii vegetative. pensă Politzer. Afecţiuni ( definiţie. laringită. implicare. soluţii antiseptice.Nr.1. cercetare documente medicale. soluţii spălături auriculare. igienă. otită.4.1. inhalante. trusă chirurgicală. a stării de conştienţă. simptomatologie. Intervenţii: 3.2. Otorinolaringologie si nursing in otorinolaringologie Competenţe C. oglindă Clar. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL. otoree. Intervenţii proprii: comunicare. Conţinuturi 1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). risc de infecţie. Nivel 3 avansat proprii şi amigdalotom. mastoidită. de intervenţiile pansat. stilet butonat. sondă laringiană. hemoragie.2. sonde Domeniul: Sanatate si asistenta Aplică Calificarea: Asistent medical generalist aspiraţie. Anul II. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL.3. Surse de dificultate: fizice. şi analize. Unitate de crt. Manifestări de independenţă. parestezie faringiană. Resurse materiale 1. alterarea vocii. delegate. dispnee. Semne clinice: durere. Materiale: comprese. 2. trusă perfuzie. Modalităţi culegere date: interviu. răguşeală. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. Analiza şi sinteza informaţiilor 2. obstrucţie.3. faringită. Instrumente: canulă traheală. anestezice. febră. Obiectivul nursing: specificitate. C. etiopatologie. traumatisme. edem. meşe. surditate. trocare. tampoane nazale. sursă de oxigen. anosmie. stomatită.1. Scoala Postliceala. medicamente etc. furuncul conduct auditiv extern. hidratare. laringiană. Probleme de dependenţă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. dispnee. risc de accidente. hipoacuzie. . herpes. seringi.2. auriculare. alimentare.1. seringă Guyon. sociologice. realism. obstrucţie cu corpi străini. prevenire complicaţii 3. seringi puncţie. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii 2. durere etc. disfagie. tumori 1. sursă aspiraţie. 1. linguală.

. studiul de caz. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi.elevii participă la procesul de învăţare cu cunoştinţele dobândite anterior. conversaţia. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. . Nivel 3 avansat . problematizarea.elevii au stiluri diferite de învăţare. volumul şi nivelul de cunoştinţe. proiectul . din care 1 oră teoriemedic şi 1 oră teorie maistru -instructor şi 36 ore de pregătire practică. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel:2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul I. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.munca independentă. dezbaterea. profesorul trebuie să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . Se recomandă următoarele metode: observaţia clinică. dotarea cu material didactic. În elaborarea strategiei didactice. demonstraţia. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. Scoala Postliceala. descoperirea.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare.elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.

Se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic . proces de îngrijire. Modulul are alocat 60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II. momentul si persoana care face evaluarea. protocol educativ. urmărindu-se aplicarea cunoştinţelor la problemele reale existente. dramatizare. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul. fişe de lucru. scheme. MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE  Notă introductivă Modulul . manechin. retroproiector şi folii. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. cărţi. iar la sfârşitul modulului se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.aplicativ: scheme. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă realizează evaluarea sumativă. casete video. Indiferent de locul. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Scoala Postliceala. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. instrumentar si materiale sanitare diverse. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie şi unităţi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic). Resursele materiale sunt variate: planşe. pentru calificarea: asistent medical generalist. CD-uri.Se evaluează numai competenţele din acest modul. În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. pentru verificarea dobândirii competenţelor. Nivel 3 avansat .

Conţinuturi 1. dacriocistita. Nivel 3 avansat . diplopie.Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecţiuni oftalmologice: scăderea acuităţii vizuale. miopie. C2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. iridociclita.Principalele afecţiuni oftalmologice: vicii de refracţie. corpi străini conjunctivali. blefarite. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor oftalmologice. fotofobie. 4. secreţii oculare – descriere. reacţie pupilară. plăgi. durere. Definiţie. hipermetropie. investigaţii.2. cecitate. presbitism. cataracta. crt. 5. Manifestări de independenţă. 3. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. 1. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. 30. Scoala Postliceala. 2. orjeletul. 2. arsuri fizice. observaţie clinică. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni oftalmologice. afecţiuni inflamatorii ale ochiului. Manifestări de dependenţă.1. intraoculari). conjunctivita. cercetare documente medicale. ochiul roşu. etiopatogenie. keratita. Unitatea de competenţă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Competenţe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunii oftalmologice. arsuri chimice. simptomatologie. Culegerea de date prin: interviu. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). glaucomul. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie (60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică) Nr. 2. corneeni. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Analiza şi sinteza datelor obţinute din culegerile de date: 2. principii de tratament.

soluţii perfuzabile. alterarea vederii.Obiectivul nursing: specificitate. Tratament ortoptic. perimetru Forstek. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. Instrumente: tonometru. soluţii oftalmice. 3. poziţie adecvată. implicare. Probleme de dependenţă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecţiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. Materiale: comprese. Scoala Postliceala. hidratare. realism. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii.1. instrumentar chirurgical specific. igienă.1. Surse de dificultate: fizice. durere. observabilitate. psihologice. optotip. educaţie. 3. soluţii antiseptice. administrarea tratamentului general şi local. soluţii anestezice.Intervenţiile: 3. seringi. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. cameră semiobscură. 2. alimentare. 2. anxietate datorită lipsei de cunoştinţe. risc de accidente. performanţă. risc de complicaţii. risc de infecţie. câmp operator. 3. 2. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). mobilizare. Instilaţii şi unguente oftalmice. 1. sociologice. Pregătirea psihică: informare. Intervenţiile specifice: 3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. explicaţii. C4. prevenirea complicaţiilor.2.Priorităţi de îngrijire: supravegherea şi menţinerea funcţiilor vitale şi vegetative. 2. 1. 2. trusă chirurgicală de pansat. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. a stării de conştienţă. profilaxie. medicamente.1. Resurse materiale: 1. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenţă). C3. 3. profilaxia infecţiilor.2. etc. igienă. oftalmoscop.3. asigurarea confortului psihic. tampoane.1.4. lipsa de cunoştinţe.2.pacienţi cu afecţiuni oftalmologice. trusă perfuzii. comunicare ineficace la nivel senzorial. 1.2. Nivel 3 avansat .

manifestări de dependenţă care se menţin. structurarea planului de îngrijiri. compararea. Scoala Postliceala. Recoltare secreţie oculară.2. Se recomandă următoarele metode de învăţare: expunerea. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie. elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. în procesul de învăţare. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. aport redus de lichide. studiul de caz. Nivel 3 avansat .3. perfuzii cu Manitol 15 %. problematizarea. 1. Restructurarea planului de îngrijire: 2. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. analizarea informaţiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor. 1. Realizate.I pregătire practică (stagiu clinic). alimentaţie hiposodată.1.manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. din care 24 de ore teorie (1 oră medic + 1 oră maistru instructor) şi 36 de ore/sem. elevii au stiluri diferite de învăţare. observaţia. descoperirea. În elaborarea strategiei didactice. pansament ocular. Nerealizate.1. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. simularea. Obiectivele stabilite: 1. diuretice.2. 2. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic interactiv. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. conversaţia. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • • • • elevii învaţă când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. demonstraţia. La aceste activităţi se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.3. 2. spălături oculare.

S. folii de retroproiector. pentru verificarea atingerii competenţelor.adaugă activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraţie şi secţii de spital de specialitate. realizarea unui plan de îngrijire. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. fişe de lucru. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiţi. tema în clasă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată. fişe tip. problematizarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. casete video. volumul şi nivelul de cunoştinţe. Nivel 3 avansat . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei.P.-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraţie cu o bună dotare materială şi va avea o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii „asistenţi medicali generalişti”. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. evaluarea altor competenţe nefiind relevante.P. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Indiferent de locul. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. momentul şi persoana care face evaluarea. diapozitive. Cadrele didactice. Se evaluează numai competenţele din acest modul. planşe. manechin. investigaţia. dotarea cu material didactic. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. desene. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. fişe de autoevaluare. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc. Scoala Postliceala. teste de evaluare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaţie.

pentru calificarea: asistent medical generalist. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. crt. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE.1. UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE CONTINUTURI C 1. 31. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. Nivel 3 avansat . din care 24 de ore de teorie in semestrul II şi 36 de ore de pregătire practică in semestrul II. 31. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice.MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. 31. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Modulul are alocate 60 de ore.3.2. 1. Scoala Postliceala. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE (60 ore din care 36 ore pregătire practică) Nr. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 31.5. 31. Semne şi simptome prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.4. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 31. Din cele 24 de ore de teorie 12 vor fi predate de instructor şi 12 ore vor fi predate de medicul specialist. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. etiopatogenie.. tegumente si mucoase normal colorate. interviul formal sau informal. Principalele afecţiuni hematologice: 2. Leucemia acuta si cronica: definiţie. percuţie. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. 1. inapetenţa. investigaţii. Hemopatii maligne: boala Hodgkin. bilete de ieşire din spital. etiologie. simptomatologie. simptomatologie. 2. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice C 2. etiologie.2. Anemiile: definiţie.31. cercetarea documentelor medicale (F. bilete de trimitere. Scoala Postliceala. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. 2. etc.3. T0) in limite normale. caracteristici).). P. scrisori medicale. investigaţii.4. clinică. acrocianoză. Manifestări de independenţă: pacient conştient. hipotensiune arterială. palpare. Independenţă/Dependenţă 2. clasificare.1. scădere in greutate. extremităţi reci. tahicardie. investigaţii. febră. astenie fizică.2. auscultaţie). tulburări de echilibru. principii de tratament.O. Hemofilia: definiţie.A. carnet de sănătate. modificări ale fanerelor. 2. mobilitate păstrată. 2.2. lipotimie.1. principii de tratament. adenopatii (caracteristici). principii de tratament. semne vitale (R. T. reţete. clasificare. paloare sau icter (localizare. somn odihnitor. Nivel 3 avansat . investigaţii.2.1. examen fizic (inspecţie. disfagie. Semne generale: alterarea funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. Semne locale: durerea (caracteristici). simptomatologie.1. 2. 2. absenţa durerii. simptomatologie. mielomul multiplu (definiţie. principii de tratament). afecţiunile hematologice: 1. etiopatogenie. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici).

1. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu. implicare.3. 2. oboseala. Elaborează planul de îngrijire (nursing). Probleme de dependenţă: intoleranţă la activitate.2. risc înalt de infecţie. performanţă. 3. trusă Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. risc înalt de sângerare. Nivel 3 avansat . Materiale: trusă de perfuzie. seringi. tahicardie.1. realism.Obiectivul nursing: specificitate. 3. absenţa eliminărilor patologice si a hemoragiilor. observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? . expunere la radiaţii). Aplică intervenţiile proprii şi delegate. de ordin psihologic (anxietate.2. etc. lipotimii. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate. Resurse materiale: 4. a sângerărilor.1. abexlang. educaţie. dureri. mobilizare/transport. inapetenţă. tulburări cardio-respiratorii. Manifestări de dependenţă: paloarea tegumentelor si mucoaselor. lipsa de cunoştinţe. alimentaţie adecvată.3. Instrumente: trusă pentru puncţia osoasă. constituţie normală. alimentare. Scoala Postliceala. protecţie. proliferări ale sistemului hematopoetic). obiective pe termen scurt.1. hipotensiune arteriala. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. 3. ace de unică folosinţă. 3. igiena. sursă de oxigen. dispnee.2.1.C 3. de ordin social (condiţii de muncă inadecvate. 4.4.2. alterarea nutriţiei. alterarea mucoasei orale. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. 4. profilaxie. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analizei. administrarea tratamentului general si local. oglindă frontală. peteşii. hematoame. disfagie. Intervenţii proprii (autonome): comunicare.2. stres). mediu si lung). C 4. ganglionară.

MT. reorganizarea locului de muncă.. meşe pentru tamponament nazal. Intervenţii de urgenţă: hemostaza. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.. 4. pregătirea produsului pentru examinare. materiale necesare. Scoala Postliceala. obţinerea consimţământului. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie. indicaţii. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental.2. pungă cu gheaţă. locuri de electie. incidente. pregătirea pacientului. Puncţia osoasă. 4. igienă. Intervenţii specifice: 4. notarea in F. incidente. reorganizarea locului de muncă. tehnica de execuţie. soluţii perfuzabile.2. tehnica de execuţie.O. materiale necesare.1.3. Puncţia ganglionara: definiţie. complicaţiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor.4. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh. tehnica de execuţie.2.1. Prevenirea complicaţiilor: prevenirea sângerărilor. materiale necesare.3. Pregătirea pacientului: 4. chimioterapice. infecţiilor. indicaţii/contraindicaţii.5. sânge si derivate de sânge (MER.3.2. pregătirea pacientului. pregătirea pacientului. reorganizarea locului de munca. asepsie si antisepsie. poziţie adecvată.O. Transfuzia cu sânge: definiţie. supravegherea pacientului după puncţie. 4. scop. locuri de electie.3. plasmă). Pregătirea psihică: informare. accidente. scop. indicaţii/contraindicaţii. pregătirea produsului pentru examinare. medicamente hemostatice. 4. accidente. explicaţii. oxigenoterapia. Nivel 3 avansat . 4. soluţii antiseptice. atelă gipsată. asigurarea confortului psihic. imobilizarea.de transfuzie. 4.3. C 5.2. notarea in F. biopsia (definiţie. 4. scop. incidente. accidente. supravegherea pacientului după tehnică.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.1. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. casete video. 5. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.5. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. instrumentar si materiale sanitare adecvate. predate de instructor. exerciţii practice. 1 ora de teorie pe săptămână in semestrul II. timp de 12 săptămâni. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. 5. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. dezbateri. Pentru aplicarea procesului de nursing. studiu de caz. manechin. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. scheme. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului.1. timp de 12 săptămâni. predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. satisfacţia pacientului. probe scrise de tip itemi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Nivel 3 avansat . Se evaluează numai competenţele din acest modul. CD-uri. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii. întrebări structurate. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe.3. ca demers logic. Scoala Postliceala.1. 5. Obiective stabilite: 5. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul.1. decizional. Pe Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 1 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. gestionarea cazului. rezolvarea de sarcini. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. jocuri de rol.2.

pentru calificarea : asistent medical generalist. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). Scoala Postliceala. Modulul 32 : ORTOPEDIE –TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC • Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. 2. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore pregatire practica. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice. 3. Aplica interventiile proprii si delegate. In modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE– TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. • Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 4. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Nivel 3 avansat .parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni hematologice. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe.

Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala.1. etiologie. prevenire). etiopatogenie. complicatii – fractura patologica–. etiopaogenie. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. crepitatii osoase. etiopatogenie. tumefactia. torticolis. 1. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). evolutie. intreruperea diurezei).5. tratament. transpiratii profuze. investigatii. crt .1.1. superficiala. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. 1. deformarea regiunii. • Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de ore de pregatire practica). profilaxie).2. edemul. tratament. caracter) hemoragia (clasificare.4. tumori osoase (definitie. impotenta functionala. mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. 2. Scoala Postliceala. Traumatisme: 2. dispnee. principii de tratament). piciorul equin. genu varum. tratament). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Semne locale: durerea (localizare. scolioza – congenitale): definitie. simptomatologie. tahicardie. Nr. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. lordoza. investigatii. puls filiform. simptomatologie. 2. principii de tratament. hipertermie. Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie. Nivel 3 avansat . paloare. profunda). intensitate.2.3. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. cianoza. 2. gravitate) plaga (aseptica. hematomul. investigatii. septica. Unitate de competenta Ortopedietraumatologie si nursing specific Competente C.. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. 2. simptomatologie. 1. Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. genu valgum.4. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1.

investigatii. Traumatismele bazinului: definitie. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. principii de tratament). cianoza. semne si simptome comune si patognomonice. 2. prim ajutor. simptome. simptomatologie. observatie.C. scrisori medicale. lipsa durerii. principii de tratament). bilete de iesire din spital. voletul costal (definitie. To) in limite normale. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. luxatii. P. auscultatie. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 3. risc de complicatii. Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). retete. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. examen fizic (inspectie.3.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. etc. 2.4. Manifestari de independenta: pacient constient. investigatii. 2. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. tegumente intacte. complicatii – pneumotoraxul –. somn si odihna corespunzatoare. simptomatologie. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. TA. comunicare eficienta la nivel motor. Traumatismele toracelui: fracturile costale. crampa. trimiteri. alterarea starii de confort. mobilitate pastrata. etiopatogenie. 2. etiopatogenie. principii de tratament. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. investigatii. cu intrebari inchise / deschise).1.2. 1. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice 2.3. Scoala Postliceala. semne vitale (R. diagnostic diferential. stres). palpare). escara de decubit. anchiloza. diminuarea sau absenta miscarii.4. atrofie musculara.5. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. risc de infectii. tegumente palide.4. investigatii. Nivel 3 avansat . 2. modificari ale semnelor vitale. etiopatogenie.2. fracturi (definitie. Traumatismele membrelor: contuzii. culoarea tegumentelor normala. de ordin social C.4. 2. entorse. principii de tratament. de ordin psihologic (anxietate. reci. contractura musculara. carnet de sanatate.). risc de accidente. 2. 2. atonie musculara.4.

2. substante dezinfectante.. pipa Guedel. atele. brancarda. cum?. bisturie. performanta. termometru. Resurse materiale: 1. ace chirurgicale. 3. ce se poate face?. prevenirea complicatiilor. analgezice. hidratare.1.2.1. realism.C. trusa perfuzie. ce. cand?). obiective pe termen scurt. observabilitate (cine ?. Obiectivul nursing: specificitate. portac.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. 1.2. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. igiena. postura inadecvata. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. fesi gipsate. pregatirea preoperatorie. AINS. foarfeci. sursa de oxigen. Materiale: garou. Scoala Postliceala. circulatie inadecvata. explicatii. camp Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nivel 3 avansat C.(izolare. 2. 2. Aplica interventiile proprii si delegate . Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. comunicare ineficienta la nivel motor. A. dispnee. 1. Interventii: 3. asigurarea confortului psihic. Instrumente: pense hemostatice. 3. pozitie adecvata. lung. vulnerabilitate fata de pericole. 1.2. administrarea tratamentului general si local. profilaxie. solutii perfuzabile. a starii de constienta. ATPA. 4. edeme ale membrelor. Pregatirea psihica: informare. etc. tampoane. etc. comprese. 3. in ce masura?. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. manometru. mediu. implicare. Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative. ingrijiri postoperatorii. educatie. pense anatomice si chirurgicale. alimentare. incoordonarea miscarilor. profilaxia infectiilor. imobilitate. saracie). mobilizare/transport. lipsa de cunostinte. fesi. seringi. igiena.

5. 3. indicatii/contraindicatii. supravegherea pacientului dupa punctie. 3. 5.operator. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC.10. tehnica de executie. incidente accidente.2. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. carucior.O. materiale necesare. a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). 3. pregatirea produsului pentru examinare.O. rolul asistentei medicale. materiale necesare. reorganizarea locului de munca.6. 3. Pregatirea generala: bilantul clinic general. prevenirea pneumoniei hipostatice. incidente accidente. intubatia orotraheala. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor. scop. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor.3. glicemie. 3. Ingrijirea plagilor (hemostaza. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteo-articular.1. notarea in F. scop. uree sanguina). Administrarea tratamentului anticoagulant. Pregatirea pentru interventie (in ziua C. metode improvizate). Pregatirea preoperatorie: 3.9..10. hematocrit. pansamente si bandaje. reorganizarea locului de munca. loc.7.9.8. profilaxia tetanosului). Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen. 3. Interventii specifice: 3. etc. pat. 3. indicatii/contraindicatii.1. loc. Punctia articulara: definitie. 3. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. Punctia biopsica: definitie. notarea in F.2.. grup sanguin. Interventii de urgenta: oxigenoterapia. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pregatirea pacientului. Nivel 3 avansat . tehnica de executie. 3. pregatirea produsului pentru examinare. supravegherea functiilor vitale si vegetative. toaleta plagii. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat). supravegherea pacientului dupa punctie. pregatirea pacientului. 3.4. Scoala Postliceala. 3.

precedenta, in ziua operatiei). 3.9.3. Pregatirea in urgente. 3.10. Ingrijirea postoperatorie: 3.10.1. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. 3.10.2. Supravegherea pacientului: aspect general, parametri fiziologici, pierderi lichidiene (sange, urina, varsaturi, transpiratie, pierderi prin dren), hidratarea pacientului. 3.10.3. Asigurarea confortului: igiena, combaterea durerii, combaterea anxietatii. 3.10.4. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara, constipatie, alte complicatii de decubit. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate, satisfactia pacientului; 1.2. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin, manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. 2. Restructurarea planului de ingrijire: 2.1.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. 2.2.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. • Sugestii metodologice

Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie – 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

teme in functie de: dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte, deprinderi si abilitati anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare; elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, invatare;

invatare; analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, observatia, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, CD-uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda, fesi, comprese, etc.) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), test scris, probe practice (demonstratie, studiu de caz - plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE

 Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II, pentru calificarea: asistent medical generalist. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

etiopatogenie. sezand. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE (60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica) Nr. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. in decubit). tahicardie. Scoala Postliceala. Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie semnele si simptomele specifice afectiunilor  Competente C. 33. C.2. congestie. ankiloza. spondilita ankilozanta.) 2. Analizeaza reumatismale 2. Aplica interventiile proprii si delegate 5.1. simptomatologie. Nivel 3 avansat . reumatismul articular degenerativ (definitie. investigatii. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3. cercetarea documentelor medicale. discutii cu echipa de ingrijire. poliartrita reumatoida. deformari osoase. redoare. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. 2. tumefiere. febra. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1. adductie. extensie. crt. Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. miscari (de abductie. familia si apartinatorii) 2.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. principii de tratament) 1. etc. observatia clinica. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.

rulouri. prevenirea complicatiilor 3. ankiloza 2. realism. etc) C. Resurse 1. bai. alimentatie. stres). C. Nivel 3 avansat . ultraviolete. ergoterapie. lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3. atrofie. hidroterapie. comunicare. cura balneara. de ordin sociologic (izolare). pasive.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. etc). performanta. rotatie. de rezistenta. implicare. etc. frictiuni. diagnostice de ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit. planseta cu rotile. tavita renala. complete) 2. 2.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. atonie. exercitii fizice (active.2 Materiale: pat tare.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1.flexie. Aplica interventiile proprii si delegate 1. substante medicamentoase. Scoala Postliceala. observabilitate 2. Metode si mijloace de pregatire a pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. inele pentru maini. mobilizare.4. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor. educatie 3. izometrice. ionizari. substante antiseptice. coordonate. corsete. etc. armonioase. comprese sterile. mese de elongatie. Probleme de dependenta. de ordin psihologic (anxietate. chingi. scripeti. Obiective pe termen scurt si lung ingrijire (planul nursing) obiective de ingrijire: specificitate. parafina. contractura.3. perne.2 manifestari de dependenta: hipotonie. durere). crizoterapie. platou steril. Elaboreaza planul de 1. durere. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. profilaxia infectiilor. imobilitate. termoterapie. Interventii 3.1 Interventii proprii: masaj. corticoterapie. supravegherea functiilor vitale si vegetative. vulnerabilitate fata de pericole. bicicleta ergonomica. manusi sterile. namol.

2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. dotarea cu material didactic. Nivel 3 avansat .1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.2 Pregatirea fizica: rapaus articular. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. Interventiii specifice: miscari izometrice. pozitii functionale „incalzire musculara” 3.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului  Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. Restructurarea planului de ingrijire 2.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. injectia intraarticulara C. volumul si nivelul de cunostinte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Scoala Postliceala. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie: 1 ora teorie medic si 1 ora teorie maistru instructor in semestrul I si 36 de ore de pregatire practica in semestrul I. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.5. miscari izotone.1 Pregatirea psihica: informare. masaj cu miscare activa. asigurarea confortului psihic 2. la procesul de invatare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Obiective stabilite 1.2. bai medicamentoase. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. explicatii. In elaborarea strategiei didactice. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1.

folii de retroproiector. dezbaterea. simularea. evaluarea altor competente nefiind relevanta.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ☺ Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II. exercitiul. demonstratia. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. observatia. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. pentru calificarea: asistent medical generalist. desene. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. munca independenta. În modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. Indiferent de locul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. studiu de caz. descoperirea. plan de ingrijire. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. scrise). realizarea unui proiect. lucrul in grup. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. diapozitive. observatia. planul de ingrijire. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. proiectul. se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. teste de evaluare (orale. conversatia. Nivel 3 avansat . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. Scoala Postliceala. fise de observatie. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. dezbaterea. munca independenta. Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. studiul de caz. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. carti. Modulul: 34. etc. momentul si persoana care face evaluarea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date. Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. planse. Cadrele didactice. pentru verificarea atingerii competentelor. conversatia. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. existente. problematizarea. fise terapeutice.

flictena.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. Analizează semnele si simptomele specifice din afecţiunile dermatologice. papilomatoză. tricofiţia. Piodermitele: stafilodermiile. erupţia. Unitatea de Crt. Principalele afecţiuni dermatologice: 2. leziuni de grataj. Elaborează planul de îngrijire-nursing. Analizează semnele şi simptomele specifice dermatologie Conţinuturi tematice 1. Semne locale: leziuni. bula. Semne generale: edeme. durerea. 1. papula. vezicula. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni dermatologice. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele da pregătire profesională. 4. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. etc 2. 3. scuama. 5.1. Scoala Postliceala. 2. tahicardie. şancrul sifilitic. competenţă 1 Dermato venerologia şi particularităţi de îngrijire Competenţe C.1. 2. . febra. Aplică intervenţii proprii şi delegate. tumora. vărsături. ☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenta corespunzătoare modulului: 1. frison.1. streptodermiile. Nivel 3 avansat afecţiunilor în prezenţa paraziţilor. Dermatomicozele: epidermofiţia. primare şi secundare: macula.2. eritemul. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1.2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. pruritul. Tabelul de corelare a competentelor şi conţinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE (60 ore din care 36 ore stagiu clinic) Nr. candidozele mucoaselor. etc. ulceraţia. pustula. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore teorie şi 36 stagiu clinic.

Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. Independenţa si dependenţa. Nivel 3 avansat problemele de documentelor medicale (foaia de observaţie clinică. Dermatoze alergice: urticaria. gonoree. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. etc 2. C. scrisori medicale. dermatoze profesionale. refuzul de a se conforma tratamentului. boala Paget. etc 2. risc de infecţie. Tuberculoza cutanata 2. . Hematodermiile: leucoplazia. trimiteri. observaţia. T). TA. absenţa durerii. durere acută sau cronica. cercetarea bilet de externare.4.1. Probleme de dependenţă: vulnerabilitate. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. boala Bowen. edeme ale membrelor.piodermite profesionale.5. etc Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative 2. Manifestări de independenţă: pacient conştient. examen fizic. în limite normale. sclerodermia. Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu întrebări închise. 2. alergia la medicamente.3. reţete). comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor.2. dermatologice 2. semne vitale (R.7. alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. alterarea imaginii de sine. carnet sănătate. mobilitate păstrată. P.6. Scoala Postliceala. tumori maligne. Identifică dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni hiv 1. somn şi odihnă corespunzătoare. deschise. eczema. alterarea confortului fizic şi psihic. 2. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii.2. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi de infecţie. etc 2.

Scoala Postliceala. neglijarea igienei. . Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. ulceraţia. proces infecţios. stare depresivă . lipsa interesului. ţinută neîngrijită.3. igienă.4. confuzie. educaţie. specificitate. pustula. prevenirea complicaţiilor . profilaxie.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaţii. 2. pesimism. mediu si lung. slăbiciune şi oboseală. realism. incapacitatea urmării prescripţiilor. transport. implicare. mobilizare. escara. papula. Obiectivul nursing: performanţă. stres. incontinenţă sfincteriană. divorţ.intervenţii proprii: comunicare. observabil. sărăcie. lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaţă. eritemul. percepţia negativă a propriului corp. durere. frustrare.3. obiective pe termen scurt. diminuarea motricităţii. şancru. crusta.Manifestări de dependenţă: vezicula. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecţie.de ordin fizic: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. sentiment de inferioritate. devalorizare. etc Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Semne de dificultate: . alimentare. 2. deces .social: izolare. filctena. profilaxia infecţiilor. 1. plaga. durere. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de C.psihologic: anxietate. Elaborează planul de îngrijire nursing dependenţă. 2. Nivel 3 avansat . hidratare.

Pregătirea postoperatorie 3. Scoala Postliceala. cauterizare. medicamente. lame de sticlă. toaleta leziunilor şi ulceraţiilor. stilet butonat. baghete plastic. pansamente şi bandaje 3. Pregătirea pacientului: .5. aparat LASER.materiale: comprese. zăpadă carbonică. 2.5.4. ansă de platină. termometru. pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii. supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. igienă. etc 3. Pregătirea din zona intervenţiei 3. unguente. sondă canelată. etc. soluţii anestezice. truse chirurgicale. feşi.psihică: informare. Recoltarea produselor patologice. asigurarea confortului psihic. electrocauter. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3. microscop.3.5. explicaţii. administrarea tratamentului local şi general. poziţie adecvată. Îngrijirea leziunilor.5.. investigaţii paraclinice (biochimice).4. ace. Intervenţii electrocauter. mese.intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. Pregătire generală: bilanţ hidric general. secreţii sânge 3. 1. soluţii antiseptice. etc 3. Îngrijiri postoperatorii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1.3.2. intervenţii LASER. câmp operator. educare.fizică: asigurarea confortului ambiental.instrumente: seringi. Aplică intervenţiile proprii şi delegate etc. Intervenţii specifice 3. crème. etc . etc . tampoane de vată. trusa oxigen. soluţii perfuzabile. Resurse materiale: .2. Nivel 3 avansat . etc 3.1. C.

hidratarea pacientului 3. bilanţ hidric. parametrii fiziologici. Scoala Postliceala. combaterea durerii. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului 3.2 nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin. compararea. Nivel 3 avansat . satisfacţia pacientului 1.4.5. combaterea anxietăţii 3. ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent. Asigurarea confortului: igiena.3.1 realizate: manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. etc 1.5.5. Prevenirea complicaţiilor postoperatorii: C. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. tromboflebite. Supravegherea bolnavului: aspect general. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate retenţie de urină. la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. constipaţie. Se recomandă următoarele metode: observaţie. Obiective stabilite 1. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. În elaborarea strategiei didactice. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior.5.6. sau apărute pe perioada îngrijirii 2.5. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului.

Indiferent de locul. test scris. fişa de lucru. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Nivel 3 avansat . iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. momentul şi persoana care face evaluarea. dotarea cu material Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. coevaluarea în grupul de lucru. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. planuri de îngrijire. investigaţia. Scoala Postliceala. tema în clasă. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. volumul şi nivelul de cunoştinţe.descoperirea. Cadrele didactice. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). planul de îngrijire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 36 ore / semestrul II de instruire practică. problematizarea. studiu de caz – plan de îngrijire). Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. pentru verificarea atingerii competenţelor. Se evaluează numai competenţele din acest modul. simulări. fişe de lucru. demonstraţia. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. fişe de lucru. proiectul. probe practice (demonstraţie. proiectul.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. Scoala Postliceala.didactic. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. scheme. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. În modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităţi de îngrijire. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. munca independentă. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. exerciţiul. MODULUL 35: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS face parte din pregătirea specifică din anul II. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. pentru calificarea: asistent medical generalist. conversaţia. Nivel 3 avansat . etc. etc. dezbaterea. studiul de caz. folii de retroproiector. simularea. observaţia. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. casate video. unităţi sanitare cu o bună dotare materială. CD – uri. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie şi 36 ore stagiu clinic.

Analizeză semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto contagioase 1. Conţinuturi tematice 1.contagioase. crt. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 5. Boli infecţioase cu poartă de intrare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. vărsături. vezicula. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate ☺ Tabelul de corelarea competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS (60 ore din care 36 ore de instruire clinică) Nr. modificări ale funcţiilor vitale. Scoala Postliceala. 1. tahipnee. Semnele şi simptomele prezente în afecţiunile infecto contagioase. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula.Principalele afecţiuni infecto contagioase. ulceraţia eritemul Semne generale: febră. pustula. inapetenţă.1.1. hipertermie.2. dureri abdominale. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase 3. frison. Nivel 3 avansat . Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. cefalee. 2. greţuri. flictena. papula.☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto . tulburări circulatorii. iritabilitate. rinoree. tuse seacă. răguşeală. obstrucţia căilor respiratorii. 1 Unitatea de competenţă Boli infectocontagioase şi particularităţi de îngrijire Competenţe C. 2.

poliomielita. discuţii cu echipele de îngrijire şi aparţinătorii. reţete. dizenteria.). Manifestări de independenţă: pacientul conştient. Independenţa/ Dependenţa: 2. alterarea confortului psihic şi fizic. Scoala Postliceala. tusea convulsivă. ancheta epidemiologică 2. rubeola. tetanos. mobilitate păstrată. Nivel 3 avansat . scrisori medicale. 2. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). scarlatina. potenţial de complicaţii respiratorii. hiv. 1. observaţie cercetare documente medicale (foaia de observaţie clinică. C şi infecţii nosocomiale Boli infecţioase cu poartă de intrare C. enterovirozele. Probleme de dependenţă: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. hepatita B. examen fizic. TBC pulmonar. potenţial de suprainfecţie a leziunilor.respiratorie: varicela. rujeola. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase tegumentară şi variată. trimiteri. hepatita virală. gripa. difteria. Alte boli infecţioase variate: rabia. parotidita epidemică. Boli infecţioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecţii alimentare. pneumoniile. comunicarea eficientă la nivel motor. etc.Culegerea de date ( date subiecte. digestive nervoase. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi protecţie.2. meningita.2. febra tifoidă.1. deficit de autoângrijire Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.

anxietate. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative . Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize.4. soluţile perfuzabile.2. administrarea serurilor imune. medicamente inhalate. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeţa) C. trocare. vaccinuri şi anatoxine C.1. spatulă. Nivel 3 avansat .2. sonde de aspiraţie. Materiale: comprese sterile. 2. soluţii antiseptice. anestezice. ce. pudre. când?) obiective pe termen lung. Intervenţii propii ( autonome) comunicare. de ordin social ( izolare. ce se poate face. alimentare. hidratare. mediu scurt. profilaxie. truse perfuzie. implicare. realism. alcool mentolat. Resurse materiale: 1. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Instrumente: canulă traheală. tăviţă renală cutii Petri. igienă. profilaxia infecţilor. Scoala Postliceala. cum în ce măsură. 1. prevenirea complicaţiilor. termometre. administrarea tratamentului local şi general.3. performanţă. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. educaţie 2. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 1. observabilitate ( cine. tensiometru. seringi de diferite mărimii.2. pipete. sondă laringiană. unguente creme. sondă de oxigen.4. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres.3. recipiente pentru recoltarea produselor biologice.1. 2. mobilizare. Elaborează planul de îngrijire (nursing) Obiectivul nursing: specifitate.

poziţia adecvată.1.Intervenţii specifice 3. explicaţii. intubaţie orotraheală.2. Obiective stabilite: 1.Realizate. asigurarea confortului psihic 2. Planificarea intervenţiei: adecvate manifestării de dependenţă prezente în evoluţia pacientului ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS poate fi parcurs în mod independent. igienă 3.Pregătirea psihică: informare.1 Dezobstrucţia căilor respiratorii. Scoala Postliceala.seruri şi vaccinuri 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 1. izoalare şi dietă. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental.5.1. 3.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. 1. drenaj postural C. Pregătirea pacientului: 2. Nivel 3 avansat . oxigenoterapie.2. aspirarea secreţilor instilaţii gargarisme.manifestare de dependenţă absente sau ameliorate. 2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin. satisfacţia pacientului.

problematizarea. momentul şi persoana care face evaluarea. planuri de îngrijire. Nivel 3 avansat . simulări. planul de îngrijire.În elaborarea strategiei didactice. test scris. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Scoala Postliceala. descoperirea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pentru verificarea atingerii competenţelor. studiu de caz – plan de îngrijire). fişe de lucru. Se recomandă următoarele metode: observaţie. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Indiferent de locul. compararea. fişe de lucru. proiectul. demonstraţia. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. probe practice (demonstraţie. la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. fişa de lucru.

Nivel 3 avansat . unităţi sanitare cu o bună dotare materială. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. studiul de caz. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 24 ore / semestrul II de instruire practică. proiectul. etc. dezbaterea. Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. munca independentă. coevaluarea în grupul de lucru. volumul şi nivelul de cunoştinţe. Scoala Postliceala. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. conversaţia. exerciţiul. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. observaţia. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. folii de retroproiector. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.Cadrele didactice. CD . numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. scheme. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. tema în clasă. casate video. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. instrumentar şi materiale sanitare diverse. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. simularea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. dotarea cu material didactic. investigaţia. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. manechin.uri.

4. 12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 de ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate. Scoala Postliceala. hipersomnie. Aplică intervenţii proprii şi delegate. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.4.tulburarile somnului – insomnie. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine Conţinuturi 1.1. 1.3. 3.1. durată. intensitate. tulburări asociate. În modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine. Nivel 3 avansat . coşmaruri.1.1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Semne şi simptome prezente în bolile endocrine. Nr. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Manifestări subiective 1. Transpiraţie – localizare. 5. 1. Unitate de competenţă Endocrinologie si particularităţile de îngrijire Competenţe C. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli endocrine. 1.1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.1.2. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. 2. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic). 1. crt.Cefaleea – cauze localizare. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională.Modulul 36: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist.1. Oboseala fizică si intelectuală. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. 36.

etiopatogonie. slăbirea 1.1.2. feocromocitomul-definiţie..1. investigaţii.2.2. evoluţie. hipopituitar. Bolile hipofizei: adenomul cromofob. sindromul adipozogenital insuficienţa hipofizara. tratament. simptomatologie. 1.Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow. părul şi unghiile.5. addisonian.1. 1. tratament Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.6. Sughiţul 1.3.2. hiperaldosteronismul.2.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaţii. Aspectul tegumentelor. Starea de nutriţie: obezitatea-tipuri.2. 1. diabetul insipid-definiţie. tratament. nanismul.2. acromegalic.2. Poziţia. Manifestări obiective: 1. vărsături.acromegalia si gigantismul .nanismul hipofizar.1.Tulburari gastrointestinale: inapetenţa. dispnee. 1.8. respiraţie 2. hipotiroidian. constipaţie.Statura – gigantismul. Faciesul: hipertiroidian. mişcări şi contracţii involuntare 1. Modificări ale semnelor vitale: temperatură. guşa şi cretinismul. ameţeli.4.9. Modificări ale oaselor şi muşchilor 1. diaree.7. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing.Modificări ale vocii. cancerul tiroidian – definiţie. 2.1. Setea 1.2. 1.5. tulburări de vedere. evoluţie.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăţii. cushingoid.2.C. Edemul 1. 1.2.7. etiologie. simptomatologie.1. 2.1. dureri abdominale. 2. simptomatologie. boala Addison. sindromul adreno-genital.3. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.2.10. Principalele boli endocrine. investigaţii. investigaţie.2. hipotiroidismul si mixedemul. Starea mentală 1. Aspectul ochilor 1. etiologie. 1.6.2. tensiune arterială. tulburări menstruale 1.1.

constipaţie). dispnee.).5.1. tratament 1. tegumente nemodificate. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2. ) în limite normale. Analiza şi sistematizarea datelor: informaţii semnificative.P.2.observaţie. criptorhidian. inapetenţă. investigaţie. alterarea nutriţiei (exces sau deficit). eunuchismul şi eunucoidismul. Nivel 3 avansat . Independenţa / Dependenţa 2.TA. greutate peste normal sau sub normal. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismuldefiniţie. alterarea vocii 2.3. hidratare exagerată.4. scrisori medicale. Bolile gonadelor: hipogonadismul. polifagie. 2.Identifică probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientul cu boli endocrine. etiologie. cercetarea documentelor medicale (foaia de observaţie clinică. alterarea eliminărilor intestinale (diaree. absenţa durerii. cooperare ineficientă la nivel individual. iritabilitate. circulaţie inadecvată. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. etc. furnicături. edeme. hipertermie. discuţii cu membri echipei de îngrijire şi aparţinătorii. slăbiciune. simptomatologie. tratament 2. Surse de dificultate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.definiţie. 2. bilete de ieşire din spital. hipotermie. alterarea imaginii corporale. odihnă insuficientă. Manifestări de independenţă: pacient conştient. diaforeză. carnet de sănătate. pubertatea precoce şi întârziată. disfuncţie sexuală. etiologie. trimitere. deplasare greoaie. examenul fizic (inspecţie. vărsături. semne vitale (R. auscultaţie. risc de infecţie. boala polichistică ovariană. hirsutismul. somn şi odihnă corespunzătoare.4. neadaptare la rol. reţete. Probleme de dependenţă: cefalee. Culegere de date (date obiective/ subiective) interviu. mobilitate păstrată. Scoala Postliceala. postură inadecvată. risc de rănire. investigaţie. Manifestări de dependenţă: tahipnee sau bradipnee. măsurători antropometrice). voce răguşită. simptome şi semne. card de identificare. dificultatea de a înţelege informaţia 2. pierderea stimei de sine.

3. îmbunătăţirea aceptarea imaginii de sine. asigurarea confortului fizic şi psihic. ce se poate face?. ameninţarea conceptului de sine. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie C. diaforeză.5.4. oboseală. 2. etc. educaţia pacientului/familiei 2. tulburări de gândire. obezitate. 2.4. nelinişte faţă de diagnostic şi tratament. depresie.4. realismul.4. Elaborează planul de îngrijire (nursing). insuficienţa resurselor familiale 2. a echilibrului hidric şi electrolitic. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2. creşterea toleranţei la activitate 2. ce?. în ce măsură?. deformarea articulaţiilor extremităţilor. edeme. 2.1. frustrare.2. Obiectivul nursing: specificitate. performanţă. hidratare. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenţă) 1.2. prevenirea complicaţiilor. asigurarea dietei. (cine?. Nivel 3 avansat . administrarea tratamentului. deficit auditiv. ameţeală. alimentare. pierderea respectului de sine. olfactiv. deprinderi alimentare deficitare. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dezechilibru endocrin metabolic. a stării de conştienţă. Surse sociologice: condiţii de muncă inadecvate. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative.4. diminuarea tonusului muscular. Surse de dificultate psihologice: anxietate. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize.1. Scoala Postliceala. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. diminuarea peristaltismului. cum?.4. neacceptarea bolii. crearea unui mediu sigur. implicare. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. stress.3. constipaţie. tremurături ale membrelor.4. igienă. Surse de dificultate fizică: alimentaţie şi hidratare insuficientă sau în exces. teamă de obezitate. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2. menţinerea unei stări nutriţionale adecvate. când?. vizual. epuizare. frilozitate. frigiditate.C. observabilitate.

Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. evitarea excesului de lichide.1. 3. reprarenale. rezonanţa magnetică nucleară. paratiroide. creatinină. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de mediu. ionogramă.Resurse materiale : seringi. radioiodocaptarea ) 3. Pregătirea psihică: informare. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama. ionogramă. Educaţia pacientului /familiei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. obţinerea acordului 2. Teste de stimulare sau inhibare a secreţiei de hormoni pentru hipofiză. glicemie. asigurarea confortului psihic. Intervenţii specifice 3. hidratare parenterală 3. gonade. lipide serice. 3. observarea semnelor de deshidratare. uree. substanţe pentru stimularea sau inhibarea secreţiei de hormoni. ecografia.2. Nivel 3 avansat . 17-CS. izotopi.1. creşterea aportului de potasiu. restricţii de tratament 3. truse de perfuzie. dozarea catecolaminelor. iodemie. colesterol. criza de tetanie. criza addisoniană 2. recipiente. material de dezinfecţie.2. reflexograma ahiliană. restricţii alimentare şi lichidiene. determinarea metabolismului bazal. acizi graşi liberi. tomografia computerizată. fosforului. Prevenirea complicaţiilor : supravegherea funcţiilor vitale. iodurie.1.1.3. Pregătirea pacientului 2. Scoala Postliceala.1. dozarea calciului. 3. soluţii perfuzabile.1. Investigaţii 3.2. testul hiperpneei provocate. reducerea riscului de rănire. examenul fundului de ochi). explicaţii. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenţă în criza tireotoxică. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităţii vizuale.1.1. electromiograma.4. tiroidă. Recoltarea urinei pentru calciurie. poziţia adecvată.3.

îngrijiri speciale după intervenţiile pe craniu. substanţele pentru corectarea gustului. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate.informarea pacientului şi obţinerea consimţământului. Nivel 3 avansat . Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apărute în perioada îngrijirii 2. purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenţă. factorii favorizanţi şi agravanţi. satisfacţia pacientului 1. Îngrijirea postoperatorie . . asigurarea confortului psihic şi fizic . efectul terapeutic şi reacţiile adverse. pregătirea câmpului operator 3. -Informarea privind modul de producere al bolii. Pregătirea preoperatorie : .C. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. acceptarea rolului de bolnav 3. creşterea dozelor în caz de urgenţă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei.5. conservarea resurselor bolnavului. pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale 1.pregătirea generală şi locală: bilanţ clinic şi biologic.5. Obiectivele stabilite 1. Scoala Postliceala.îngrijiri generale comune altor intervenţii. cale de administrare.4. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire . -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor. înlocuirea celor interzise.1. doze. orar. Planificare intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Importanţa controlului periodic. măsuri în caz de călătorie.2.

observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. fişe de lucru. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. probe practice (demonstraţie. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. proiectul. fişe de lucru.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. demonstraţia. Se evaluează numai competenţele din acest modul. coevaluarea în grupul de lucru. aplicaţii pe caz concret. problematizarea. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. investigaţia. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării.elevii au stiluri diferite de învăţare . Nivel 3 avansat . simulări.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. proiect de activitate. plan de îngrijire. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. plan de îngrijire). fişe de lucru. . Sugestii metodologice Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. planuri de îngrijire. test scris. . Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Se recomandă următoarele metode: observaţia. planuri de educaţie.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. compararea.Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . tema în clasă. studiu de caz. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. descoperirea. Scoala Postliceala.

Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. dotarea cu material didactic. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. casete video. descoperirea. fişe de lucru. instrumente şi materiale sanitare.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. . cd-uri. planuri de educaţie. fişe de lucru. aplicaţii pe caz concret. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: .elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. exerciţiul. problematizarea. Se recomandă următoarele metode: observaţia. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe.elevii au stiluri diferite de învăţare . plan de îngrijire. scheme. mulaje. plan de îngrijire). simularea. simulări.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. planuri de îngrijire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. test scris. studiu de caz. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). folii de retroproiector. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. fişe de lucru. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. munca independentă. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. observaţia. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. proiect de activitate.conversaţia. Nivel 3 avansat . demonstraţia. .Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. compararea. Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. particularităţile grupului de elevi instruiţi. probe practice (demonstraţie.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Scoala Postliceala.

Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Aplică intervenţii proprii şi delegate. investigaţia. Nivel 3 avansat . Modulul 35: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. În acest modul se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. 4. Scoala Postliceala. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. proiectul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. 12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. coevaluarea în grupul de lucru. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe.Se evaluează numai competenţele din acest modul. 3. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriţie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înţeleagă mai bine particularităţile îngrijirii în bolile metabolico-nutriţionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Aceste particularităţi se regăsesc în lista competenţelor şi î criteriile de performanţă din standardul de pregătire profesională. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). flexibilă şi integrată. tema în clasă.

dureri articulare şi musculare.1. forme clinice şi asocieri morbide. etiopatogenie. Nr.5. tratament farmacologic. modificarile cutanate. Dieta. polifagie.1. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriţie: creşterea sau scăderea în greutate. Principalele boli metabolice şi de nutriţie. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic).3. evoluţie şi complicaţii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. Nivel 3 avansat . 2. tulburări de tranzit intestinal. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. 35. Dislipidemiile – definiţie. forme clinice. etiopatogenie. Scoala Postliceala. guta – definiţie. evoluţie şi complicaţii. Conţinuturi 1. simptomatologie. poliurie. infectiile. 2. microangiopatii). exemple de afecţiuni în care se întâlnesc. Hiperuricemiile . osteoarticulare. Diabetul zaharat: definiţie. factori de risc – etiopatogenie. complicaţii. hepatice. Profilaxia complicatiilor. Complicaţiile obezităţii. exercitiul fizic terapeutic. polidipsie. – prezentare sumară.5. Principii de tratament. 2. inapetenţă. modificări ale tensiunii arteriale. Denutriţia – definiţie. forme clinice (tip 1. etiopatogenie. transpiraţii. investigaţii. investigaţii. xantoame si xantelasmele etc. Unitate de competenţă Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific Competenţe C. antidiabetice orale. astenie fizică. tratamentul chirurgical in obezitate 2. crt. Obezitatea – definiţie şi epidemiologie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. 2. etc. tip 2). clasificare. simptomatologie. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Tratamentul farmacologic: insulină.2. 2. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat.4. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice.

dispnee. Intoleranţa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiţie. Principii de tratament. Identifica probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. Scoala Postliceala. medii. factori de risc – etiopatogenie. observaţie. 2. 1. Probleme de dependenţă: imobilitate. examenul fizic (inspecţie. cercetare documente medicale (foaia de observaţe. somn şi odihnă corespunzătoare.C. Independenţa/dependenţa. tegumente intacte. etiopatogenie. medicaţia specifică. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. mobilitate păstrată. organice. 2. etiopatogenie şi clasificare. circumferinţa abdominală). de frecvenţa alimentaţie. TA. evoluţie. chestionare specifice (nutriţional.1. P.7. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. scrisori şi trimiteri medicale.2. risc de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. circulaţie inadecvată. funcţionale). greutate. Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative. postură inadecvată. 2. 2. buletine de analize/investigaţii. 2. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. ancheta alimentară. simptomatologie. investigaţii. Sindromul X metabolic – definiţie.6. 2. apetit nemodificat. investigaţii. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaţă (dieta si efort fizic terapeutic).8.). grave. bilete de externare din spital. Nivel 3 avansat . Manifestări de independenţă: pacient conştient. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. simptomatologie. forme clinice ( uşoare. evoluţie. absenţa durerii. măsurători antropometrice: înălţime. carnet de sănătate. semne vitale (R. normal colorate. investigarea stilului de viaţă). (in puseu si intercritic). educaţia specifică si continuă. reţete etc. forme clinice şi simptomatologie. Principii de tratament. incoordonarea mişcărilor. depistare şi evaluare. T0) în limite normale. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. Hipoglicemiile – definiţie.

fatigabilitate. performanţă. Manifestări de dependenţă: dificultate în deplasare. deficit de cunoştinţe. ce?. sulfat de bariu. ce se poate face?. realism. flacoane de insulină. ace. în ce măsură?. diaree. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. cântar – taliometru.2. educaţie. recipiente. Trusă de perfuzie. disconfort. observabilitate (cine?. 2. Obiectivul nursing: specificitate. Elaborează planul de îngrijire (nursing).a limentaţie insuficientă. epuizare.3. lactoză. Scoala Postliceala. pregătirea specială pentru operaţie şi îngrijirea postoperatorie a pacientului cu diabet. surplus în greutate. izotopi radioactivi. mediu şi lung). lipsa informaţiilor (în legătură cu boala. oboseală. obezitate şi denutritie. 1. profilaxila complicaţiilor. Nivel 3 avansat . complicaţiile. supravegherea eliminărilor. glucometru cu teste. de ordin social (izolare geografică. Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. mobilizare. soluţii perfuzabile. eventualele operaţii). de ordin psihologic (anxietate. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. alterarea stării de nutriţie (exces).C. panglică metrică. risc de rănire. administrarea tratamentului. obiective pe termen scurt. implicare. cum?. xiloză. alterarea percepţiei vizuale. leziuni cutanate). 1. igienă. disfuncţie sexuală.1. 2. izolare socială). când?. 2. tensiometru. Substanţe pentru teste: glucoză. garou. controlul şi asigurarea dietei. infecţie. material de dezinfecţie. hidratare şi alimentare. a stării de conştienţă. stres). Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestări de dependenţă).4. supravegherea alimentaţiei şi respectarea dietei. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. C. sărăcie. tratamentul cronic. Resurse materiale Seringi. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete.

1. Hb glicozilată. HLG. Testul de toleranţă la glucoză oral (TTGO). cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenţe pentru o porţie.3.3. Nivel 3 avansat . testul excreţie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic). 3.3. 3. Recoltare urinei pentru: glicozurie. asigurarea poziţiei. HDL. LDL.1. efectuarea injecţiei cu insulină. anticorpi anti muşchi neted. acid uric. Examenul fundului de ochi. colesterol total.4.1. urocultura. 3. măsuri de prevenire a infecţiilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pregătirea pacientului.2. Intervenţii specifice.4. Educaţia pacientului/familiei. trigliceride. VSH. corpi cetonici. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic. 2. asigurarea confortului psihic.3. întocmirea meniului cu respectarea cantităţii de carbohidraţi. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO). Scoala Postliceala.3. proteine serice. 3.2.1. explicaţii.2. Recoltare sângelui pentru: glicemie. proteinurie/24 h examenul sedimentului. Examene radiologice: radiografia articulară (guta).4.2. repartizarea pe mese. ionogramă. ionogramă. Teste de evidenţiere a malabsorpţiei: testul cu xiloză. 3. testul de încărcare lipidică. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. 3. cu lactoză. Alte examene. anticorpi antigluten. a dozelor de insulină. 3. 3. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. 2. examen dermatologic. obţinerea consimţământului. respectarea restricţiilor alimentare. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenţa rezultatelor. 3. examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului.3. 3. Pregătirea psihică: informare.

Controlul greutăţii. vârstă. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. retenţie hidrică. Nivel 3 avansat C. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară.5. prevenirea complicaţiilor. satisfacţia pacientului. Asigurarea dietei recomandate. combaterea vărsăturilor.intercurente. 1.Prevenirea complicaţiilor: supravegherea stării de conştienţă. Asigurarea dietei în funcţie de greutate. adolescent. 3. 3. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităţile fizice (resurselor) pacientului/familiei. curba diurezei.5. Scoala Postliceala. hipoglicemie la sulfonilureice. Controlul şi asigurarea dietei. 3. 3. 3. P. observarea semnelor de deshidratare. T0 la intervale stabilite de medic. îngrijirea specială postoperatorie. Obiective stabilite: 1.4. supravegherea sondei urinare. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apar în perioada îngrijirii. incidente şi accidente alergice. supravegherea şi măsurarea R.8. TA.1. activitate fizica. insulina). Intervenţia chirurgicală la diabetic. 1. supravegherea intraoperatorie.2. observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. preferinţe alimentare) Respectarea particularităţilor în funcţie de forma clinică (DZ tip1. talie. Administrarea tratamentului medicamentos Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaţia. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaţă şi creşterea complianţei (aderenţei) la tratament. complicatii si comorbiditati asociate. 2. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet).6. vârstă (diabetul la copil.7. DZ tip2). Obiectivele şi principiile dietoterapiei.2. . îngrijirea în cazul convulsiilor. Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie.

analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. aplicaţii pe caz concret. mulaje. Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. compararea. Nivel 3 avansat . simularea. Se recomandă următoarele metode: observaţia.elevii au stiluri diferite de învăţare . cd-uri. observaţia. proiect de activitate. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe.conversaţia. Sugestii metodologice Modulul BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI NURSINGUL SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI PARTICULARITĂŢILE DE ÎNGRIJIRE. munca independentă. fişe de lucru. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. problematizarea. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. planuri de îngrijire. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. scheme. instrumente şi materiale sanitare.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. folii de retroproiector. Scoala Postliceala.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. casete video. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfaşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). planuri de educaţie. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . exerciţiul. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. . Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. fişe de lucru. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. descoperirea. simulări.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. .3. dotarea cu material didactic. plan de îngrijire. particularităţile grupului de elevi instruiţi. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. demonstraţia. Planificarea intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). studiu de caz. coevaluarea în grupul de lucru. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. plan de îngrijire). Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II . făcând parte din nevoile de bază ale individului. drogurilor şi tutunului – stabileşte direcţii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. Schimbarea stilului de viaţă şi în principal al celui alimentar ar reduce simţitor incidenţa bolilor. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. ar creşte calitatea şi durata vieţii. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Se evaluează numai competenţele din acest modul. proiectul. probe practice (demonstraţie. Modului are alocate 60 ore din care 24 teorie (12 ore predate de medic si 12 ore predate de maestrul instructor) si 36 ore pregătire practica in secţiile de spital si bucataria dietetica. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. investigaţia. prevenirea bolilor şi existenţa vieţii. adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Strategia OMS „Sănătate 21”. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Nivel 3 avansat . evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. omul în corelaţie cu mediul său obişnuit de viaţă. Alimentaţia (dieta) este esenţială pentru promovarea sănătăţii. test scris. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. pentru calificarea asistent medical generalist . în diferite etape ale vieţii sau situaţii fiziologice. tema în clasă. Scoala Postliceala. 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului. fişe de lucru.

2.P. Cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.3.Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni.Bilantul hidric-aportul si eliminarea.Zn. Promovează educaţia nutriţională a individului si familiei .Electroliti si tulburari electrolitice. 5. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. Scoala Postliceala. Nutriţie si C.2Microminerale: Fe .Necesar hidric.rolul in organism.Surse alimentare.Notiuni despre digestie si metabolism. apa si sarurile minerale 2. competenţă 38.F. rol.3. 3.3Sarurile minerale-caracteristici.Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 2.definitie 1.3. Vitaminele. 2.1.Cl.rolul in organism.S 2.2Apa-rolul apei si distributia apei in organism.Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubile.Proteinele-definitie.Na. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenta:NUTRITIE SI DIETETICA (60 de ore din care 36 instruire practica) Nr.1Macrominerale:Ca.surse. Macronutrienti . Identifică tulburări de alimentatie. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Surse alimentare. 4.clasificare. 1.Notiuni despre digestie si metabolism.clasificare.1.2. Conţinuturi 1. Lipidele-definitie. Notiuni despre digstie si metabolism. Nivel 3 avansat . Unitate de Competenţe crt.K.Surse alimentare.definitie. dietetică Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. 2. Substante cu efecte vitaminice. 1.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie. 2.Mg.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale. clasificare.rolul in organism.

suprafaţa corporală. Alcătuirea dietei adecvate 3. Mb. nevoile bazale în funcţie de greutate. Raţia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei.1Carnea si produsele de carne 3.9Condimente 3. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaţiei.3Oligoelemente: I. Raţia alimentară. Nivel 3 avansat .cereala germinate. Nevoile energetice şi plastice. Mn. vârstă. Prevenirea afecţiunilor cronice 2.10Produse alimentare de protectie:peste oceanic. stări fiziologice. Vn. Identifică nevoi nutriţionale în funcţie de vârstă.imbogatite in celuloza si substate pectice 4. Raţia calorică la adulţi şi vârstnici. hedonismul.4Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice.tipul de activitate.2.produse fermentate lactic. 2.3. complicaţii ale sarcinii legate de aportul alimentar ( prezentare sumară) 3.5Cerealele 3. Br. factori de mediu. aspecte religioase. Co.8Bauturile nealcoolice 3.3. Alimentaţie protectoare 2.6Legumele si fructele 3. Educaţia nutriţională.3.1 Raţia calorică la nou născut şi sugarul mic 2.4. prevenirea obezităţii. Nevoi nutriţionale în perioada copilăriei. Cr.7Produsele zaharoase 3.4Grasimile 3.Raţia calorică la adolescenţi. 2.2.1.3Ouale 3. Alimentele şi exerciţiul fizic C.2Laptele si produsele lactate 3. Moderaţie şi echilibru.2. 3Grupe de alimente 3. 2. stări patologice. Se. Piramida Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. activitate şi starea individului 1. Ni 2. Scoala Postliceala.5.

repartizarea alimentelor pe mese Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1.3. Orarul porţiilor.garnituri. budinci. deserturi.1. pâinea. aluaturi. gustări. 2. efectele fumatului.2.2.1. tendinţe sociale.2. Factorii care influenţează aportul alimentar : clima. Stilul de viaţă sănătos 1. sufleuri. Scoala Postliceala. în aburi. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară. Preparate culinare: supe. boala C.1. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2. 1. salate. alimentaţia. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinţelor alimentare 3. 2. Promovează educaţia nutriţională a individului şi familiei 1. intrări. Nivel 3 avansat .alimentelor 3. Combinarea alimentelor 3.2 Întocmirea planului de educaţie pentru schimbarea stilului de viaţă . biochimice 2. ale stresului psiho-social.3. fripturi. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3.Indicatorii stilului de viaţă sănătos. mediatizarea unor produse prin massmedia. fizicochimice. frigere. prăjire.4. coacere) 2.3. comportamentul alimentar. efectele consumului de alcool.3. ouălor. Conservarea laptelui. obiceiuri alimentare nesănătoase. cărnii şi peştelui. chimice. greutatea corporală în limite normale . prelucrare termică (fierbere. mediul familial ( obiceiuri). fructelor şi legumelor.4. 3. Echivalenţe pentru o porţie 3. Noţiuni de gastro-tehnie 2. Rolul exerciţiului fizic. sosuri.2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice.

3. date antropometrice. Alimentaţia enterală şi parenterală 2.C. creştere. Consilierea pacientului şi familiei 2. afecţiuni renale.3. examenul fizic 1.stări anabolice fiziologice.a indicaţiile terapeutice. Metode: anamneza. 2. Scoala Postliceala.Factori care influenţează necesarul alimentar.4. convalescenţă 1. stările patologice.1 Anorexia nervoasă 2. afecţiuni cardio-vasculare şi HTA. Interacţiunea dintre alimente şi medicamente 1.5. măsuri de control a alimentelor din afara. boli neoplazice.2. comportamentul alimentar 1. Boală supra alimentaţiei 2. Comportamente inadecvate în copilărie 1. Asigură respectarea dietei în diferite afecţiuni Sugestii metodologice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Evaluarea stării nutriţionale 1. climatul emoţional.5. Preferinţe alimentare 2. cultura. Factori care influenţează aportul alimentar: starea economică. 2. stres determinat de boală. Principii generale ale alimentaţiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv.4.5.2 Bulimia 2.3. Tulburări nespecifice 2.2.1. C. Identifică tulburări de nutriţie şi alimentaţie 1. Tulburări de alimentaţie 2. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. sarcină.4. Nivel 3 avansat . ficatului şi pancreasului. Importanţa dietei pentru tratarea bolii 2. anemii. diabet şi boli de nutriţie. Complianţa ( aderenţa) pacientului l.4. Întocmirea foii de alimentaţiei Verificarea recomandărilor medicale.5.1. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3.

ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. Instruirea sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. muncă independentă. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic.Modulul NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific”. Se recomandă următoarele metode: observaţia şi exerciţiul. aplicaţii pe caz concret. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. . . Scoala Postliceala. proiect de activitate. folii de retroproiector. planuri de educaţie. compararea. test scris. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic şi 1 oră predată de maistrul instructor) şi 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). probe practice (demonstraţie. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţierii aspectelor semnificative. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . problematizarea. dotarea cu material didactic. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. studiu de caz. tabele cu conţinutul în principii alimentari. particularităţile grupului de elevi instruiţi. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.elevii au stiluri diferite de învăţare. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii. listă de alimente. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. descoperirea.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. în bucătăria spitalului. plan de îngrijire). calcularea raţiei alimentare. cd-uri. simularea. alcătuirea meniului. fişe de lucru. Nivel 3 avansat . expunere şi conversaţie. foi de alimentaţie. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. plan de îngrijire. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. planuri de îngrijire.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. . scheme. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind nutriţia şi dietetica. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. mulaje. demonstraţia. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la situaţiile reale. ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. fişe de lucru. casete video. fişe de lucru. simulări.

evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II ( boli de nutriţie şi metabolice. proiectul. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. endocrine. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Nivel 3 avansat . tema în clasă. afecţiuni de medicină internă şi chirurgicale). coevaluarea în grupul de lucru. Se evaluează numai competenţele din acest modul. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Scoala Postliceala. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. investigaţia.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea.

Scoala Postliceala.Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nivel 3 avansat .