Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CURRICULUM ANUL AL II LEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL II Nr. crt. 1 2 Denumirea modulului Nr. De credite 2C 1C Detaliere ore (T + P) 48 +72 pe tot anul scolar 24+36

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara 3 Epidemiologie si sanatate 1C 24+36 publica 4 Principii de baza ale cercetarii 1C 24+36 5 Pneumologie si nursing 2C 60+60 specific 6 Cardiologie si nursing in 2C 60+60 cardiologie 7 Gastroenterologie si nursing in 2 C 60+60 gastroenterologie 8 Nefrologie si urologie si 2C 60+60 nursing in afectiunile renale 9 Chirurgie generala si nursing 2C 60+60 in chirurgia generala 10 Chirurgie toracica si 1C 24+36 cardiovasculara si nursing specific 11 O. R. L. si nursing O. R. L. 1C 24+36 12 Oftalmologie si nursing in 1C 24+36 oftalmologie 13 Hematologie si nursing in 1C 24+36 hematologie 14 Ortopedie, traumatologie si 1C 24+36 nursing specific 15 Reumatologie si nursing in 1C 24+36 reumatologie 16 Dermatologie, B T S si nursing 1 C 24+36 specific 17 Boli infecto- contagioase si 1C 24+36 nursing infecto-contagios 18 Endocrinologie si nursing in 1C 24+36 endocrinologie 19 Boli metabolice, de nutritie si 1C 24+36 nursing specific 20 Nutritie si dietetica 1C 24+36 TOTAL 26 C Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul IIAn scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL I – 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2 h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 3h teorie m.instr. 5 2h teorie medic 3h teorie m.nstr. 5 2h teorie medic 1h teorie m.instr. 2 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 28 h teorie + 6h lab.tehnologic 2 2 2 2 2 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5.

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara Pneumologie si nursing specific Cardiologie si nursing in cardiologie Chirurgie toracica si cardiovasculara si nursing specific O. R. L. si nursing O. R. L. Oftalmologie si nursing in oftalmologie Ortopedie, traumatologie si nursing specific Reumatologie si nursing in reumatologie Boli metabolice, de nutritie si nursing specific Nutritie si dietetica TOTAL

2C 1C 2C 2C 1C

48+72 pe tot anul scolar (24+36/semestru) 24+36 60+60 60+60 24+36

60 60 36

-

-

6. 7. 8. 9. 10. 11

1C 1C 1C 1C 1C 1C 14 C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 312+408

36 36 36 36 36 36 372

-

-

Se va efectua 1 garda de 12h

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

tehnologic 2h teorie 3h teorie m. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR.ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL II – 21 SAPTAMANI NR. 2h teorie medic 3h teorie m.instr. CREDITE NR. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 9. 10. Comunicare in limba moderna Epidemiologie si sanatate publica Principii de baza ale cercetarii Gastroenterologie si nursing in gastroenterologie Nefrologie si urologie si nursing in afectiunile renale Chirurgie generala si nursing in chirurgia generala Hematologie si nursing in hematologie Dermatologie. 1h teorie medic 27 h teorie + 3h lab. 2. B T S si nursing specific Boli infecto.instr. 5.nstr. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 1C 1C 2C 2C 24+36 24+36 60+60 60+60 2h teorie+ 3h lab. Scoala Postliceala.contagioase si nursing infecto-contagios Endocrinologie si nursing in endocrinologie TOTAL - Vezi semestrul I - 6. 8. Nivel 3 avansat . UNITATEA DE COMPETENTA NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1. 2h teorie medic 3h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 2C 1C 1C 1C 1C 12 C 60+60 24+36 24+36 24+36 24+36 324+396 5 2 2 2 2 30 60 36 36 36 36 360 - - - Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2h teorie medic 1h teorie m. CRT. 3. 4.tehnologic 5 2 5 5 36 60 60 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. 7.

Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale.Modulul 19: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II. Nivel 3 avansat . in contexte profesionale semnificative. Exprima mesaje orale in limbaj complex. Scoala Postliceala. Elaboreaza mesaje scrise specializate. pentru calificarea asistent medical generalist. in contexte profesionale 3. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. in contexte profesionale semnificative. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic .  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. in contexte profesionale semnificative 2. În modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. in contexte profesionale semnificative  Tabel de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA ( 120 de ore din care 72 de ore laborator tehnologic) Nr Unitatea de Competenţe crt competenţă Conţinuturi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. şcoala postliceală. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate.

pe teme de interes comun. . colegi sau de cei din jur. atitudini (pro. evaluări. Scoala Postliceala.2. produse şi servicii. Tipuri de texte: . anunţuri publice. . Obţine limba modernă informaţii prin receptarea de mesaje orale. rapoarte. 2. Tipuri de informaţii scrise: . reclame. faxuri. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. -prezentări (formale / informale) de produse / servicii. Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje.1. neutră).informaţii.elemente cheie din documente relevante. date tehnice ale unor produse şi servicii. reclame. inclusiv numerice. Tipuri de informaţii: . 1. puncte de vedere.informaţii factuale. explicaţii. procese verbale. explicaţii. prezentări. instrucţiuni cereri. în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. privind specificaţii de procese. inclusiv numerice. relativ complexe. formale şi informale directe. anunţuri.informaţii factuale. -opinii. formulare. inclusiv mesaje telefonice înregistrate. priorităţi. -transmisiuni radio şi TV. întrebări. Nivel 3 avansat .1.informaţii profesionale: instrucţiuni. rapoarte. pe teme profesionale: instrucţiuni. 2. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. contra. inclusiv numerice. . . în contexte profesionale semnificative 1. materiale şi produse finite. oferte. emise clienţi. . C. circulare. .texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă. fişe tehnice. -conversaţii telefonice. reclamaţii.texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. conferinţe (inclusiv video-conferinţe). Comunicare în C. operaţii şi procese tehnologice. -discursuri. solicitări.documente profesionale specifice specializării: manuale.date privind: materii prime.

specificaţii.discuţii profesionale formale şi informale. Teme specifice: . Scoala Postliceala.organizarea locului de muncă.aranjamente şi instrucţiuni de serviciu.formate formale. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. activităţi şi procese de producţie.3. evaluări). explicaţii. în contexte profesionale semnificative. Exprimă mesaje orale în limbaj complex. fişe de evidenţă.prezentări. în contexte profesionale semnificative. fişe de producţie. Elaborează mesaje scrise specializate.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C. note circulare.idei. .scurte rapoarte profesionale. Nivel 3 avansat . Tipuri de informaţii: .informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice). . . 2. oferte.corespondenţă profesională: scrisori. despre produse şi servicii.operaţii. .dări de seamă. puncte de vedere.C. . . . operaţii. Tipuri de discurs: . robot telefonic.raportări privind desfăşurarea unor evenimente.la telefon. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. . 3.calitatea serviciilor / produselor. facturi pro-forma. descrieri şi specificaţii de obiecte.4. rapoarte. opinii. . detalii de operare.instrucţiuni. mesaje (inclusiv email). fişe tehnice. minute. Moduri de comunicare: .formate informale. 1. . şedinţe. sfaturi. opinii. Tipuri de informaţii: . referate. . documente de evidenţă. Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: . procese. 2. . . individual sau în grup.informaţii factuale .faţă în faţă. procese verbale. idei. faxuri. procese. 3.

activităţi profesionale zilnice.întâlniri formale / informale profesionale de rutină. subalterni. Nivel 3 avansat . mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional. .în afara organizaţiei: cu clienţi. .elevii au stiluri diferite de învăţare .elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare .  Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conţinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie. Se recomandă următoarele metode: conversaţia. superiori. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu.comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi. C. .1. pentru modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . legată de sarcini de serviciu. la procesul de învăţare . cu parteneri.situaţii sociale si profesionale formale şi informale. 2. Corespondenţă profesională: .contacte de rutină cu colegi. . Comunicare telefonică: . în activităţi profesionale zilnice. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. cu superiori. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor . .interviuri individuale sau în grup. 3. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. Conţinuturile se vor exemplifica în funcţie de domeniul profesional. În elaborarea strategiei didactice. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă. diferenţiată ţinând cont de nivelul iniţial de pregătire. dobândite anterior.interviuri telefonice individuale. jocul de rol. cu colegi.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Discuţii profesionale: .formală şi informală.în interiorul organizaţiei: cu subalterni.5. . respectiv informaţiile.elevii participă cu cunoştinţele lor. Scoala Postliceala. în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. proiectul. simularea. cu potenţiali clienţi / parteneri.

Analizează caracteristicile managementului sanitar 4. Aplică legislaţia sanitară ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de laborator tehnologic.Se evaluează numai competenţele din acest modul. dotarea cu material didactic. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. pentru calificarea: asistent medical generalist. Scoala Postliceala. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. ritmul de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi.  Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore de teorie/ saptamana/ an şi 3 ore de laborator tehnologic/ saptamana/an. Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard. MODULUL II: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ ϖ Notă introductivă Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. pentru verificarea atingerii competenţelor. Precizează principiile managementului general 2. Nivel 3 avansat . iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. volumul şi nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor.

Nivel 3 avansat .Unitatea de competenţă: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). Scoala Postliceala. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.

Abilităţi necesare managerului. instrumente utilizate.1. delegarea autorităţii (principii. parametri de caracterizare a organizaţiei.6. Dirijarea: coordonarea personalului. Management general: 1. 1.2. componentele principale ale organizaţiei. motivarea existenţei managementului. stresul organizaţional).1. 2. 1. funcţiile managementului (după Henri Fayol planificare.4. tipuri de planificare (strategică. Planificarea: definiţie. principii generale ale conducerii. managementul echipei. Unitate de Cr competenţă t. Nivel 3 avansat .2. 2. informaţionale.3. 1. activităţi. managementul schimbării (tipuri de schimbare. autoritatea (surse ale autorităţii. organizare.Nr. Conţinuturi 1. responsabilitatea. Organizarea: împărţirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. Definiţie. Factori implicaţi direct în desfăşurarea activităţii: competenţa. noţiuni de bază în utilizarea planificării. Comunicarea managerială. 1. Etapele procesului de management: 2. cultura organizaţională.5. metode/abordări după Mintzberg. operaţională).3. 1. Sistemul de informaţii: (structuri formale şi informale). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. decizionale). Scoala Postliceala.1. tipuri de autoritate în management). rolurile managerului (interpersonale. metode de raţionalizare a timpului). variabile care influienţează gradul de delegare). strategii clasice ale procesului schimbării). tipuri şi mecanisme de luare a deciziei. 1 MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢI E SANITARĂ Competenţe C. managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. 2. conducere şi control). Management organizaţional (definiţie şi obiectiv. organizaţii formale şi informale. Precizează principiile managemen -tului general. tactică. stabilirea obiectivelor şi priorităţilor.

furnizor. mecanisme de plată (plata per serviciu. 2.1. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. scopurile şi obiectivele reformelor. salariul.1. Scoala Postliceala. servicii de sănătate. universalitatea asigurării cu servicii. Noţiuni şi termeni de bază privind definiţia şi particularităţile economiei sanitare. furnizori de servicii de sănătate. eficienţa sistemelor de sănătate. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). sistemul pieţei libere. Conţinuturi Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. modele de sisteme de sănătate. plata bazată pe diagnostic. beneficiari de servicii de sănătate. piaţa îngrijirilor de sănătate (beneficiar. Cr t. limitarea costurilor cu menţinerea calităţii îngrijirilor de sănătate). analiza echităţii în finanţarea serviciilor publice de sănătate). plata după timpul lucrat). Reforma sistemelor de sănătate: 3. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza costeficacitate. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite ţări (coerenţa SIS. administraţia de sănătate). Unitate de competenţă Competenţe C. 2. performanţa sistemelor de sănătate. Nivel 3 avansat . Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate.1.2. 3. stabilirea priorităţilor. Identifică politicile şi sistemele de sănătate. definirea sistemelor de sănătate. mecanisme de alocare a resurselor. 1. Relaţia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical. principii de realizare a sistemelor de plată.Nr. capitaţia. Finanţarea serviciilor de sănătate.2. caracterul cuprinzător al serviciilor. Principiile economiei sanitare: 2. analiza cost-beneficiu. bugetul global. analiza cost-utilitate.

1. Scoala Postliceala. funcţiile. finanţarea spitalului (spitalul public/non-profit. persoane cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Analizează caracteristicile managemen -tului sanitar. vârstnici.Nr. scopul şi obiectivele. Leadership în îngrijirile de sănătate. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienţilor. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaţie (scopurile generale. cabinetele de specialitate private. aprecierea performanţei unui spital (indicatori de eficienţă pentru paturile de spital. secundar şi terţiar). înregistrările medicale.1. Conţinuturi Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. roluri). spitalul privat/pentru profit. Nivel 3 avansat . Unitate de competenţă Competenţe C. managementul calităţii serviciilor de sănătate.2. satisfacţia pacientului). Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaţiile de sănătate. Definiţie. managementul stresului. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. Cr t. parteneriatul public-privat). 1.3. managementul timpului. cabinetele stomatologice. alte unităţi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenţă pentru copii. indicatori financiari.2. componente. unităţile medico-sanitare ca organizaţii. 2. circuitul bolnavului. structura. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu). roluri manageriale. Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. tipuri. sistemul informaţional. interrelaţiile profesionale. 3. indicatori ai calităţii serviciilor. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar.1. 3. managementul resurselor umane.

3. 1. M. Legea nr. nr.C. nr. învăţământ post-bază (Ord. 458/2000. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive. hotărârile de guvern.U. Aplică legislaţia sanitară. Scoala Postliceala.S. O.M. Formarea profesională (H. H. M. Ord. medicina experimentală. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate. administraţia de sănătate publică.A.A.F. Nr. furnizorii de servicii de sănătate 2. M. nr. Legea nr. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3. M. Autorizarea (Ord. M.E. 979/2004). activitatea de medicină legală. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii.M. asistenţa medicală acordată populaţiei. nr. ordine de ministru. drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.S.G.F.S.). nr. Nivel 3 avansat .M. M. 93/2003. actele cu caracter normativ elaborate de O. 970/2004).1. casele de asigurări sociale de sănătate. 2. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii.2.2. acreditarea (Ord. sănătatea mintală. atestarea şi reatestarea profesională (Ord. 3. Cr t.1.2.4. Nr. 2. asistenţa socială. drepturile pacienţilor. legi organice şi ordinare. 868/2001). Conţinuturi 1. Ord.S.R.G. Noţiuni de drept medical: 1. 4104/2001).S.3.Nr. Unitate de competenţă Competenţe C. Nr. izvoare de drept medical (Constituţia României. 3.1.). programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a O. Ord. 501/2005. 66/2002. 716/2002. nr. noţiuni despre stat şi drept. transplantul de organe şi ţesuturi. 307/2004. drepturile şi obligaţiile cetăţenilor.F.R. Definiţie. Desfăşurarea activităţii: codul muncii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.M.

dezbaterea. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare. analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. reprezentări grafice. dotarea cu material didactic. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. descoperirea. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea.Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent. Scoala Postliceala. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. probe scrise (test. pentru verificarea atingerii competenţelor. proiect). care asigură pregătirea la acest modul.problema de sănătate. ϖ ϖ Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. probe practice (studiu de caz . • elevii au stiluri diferite de învăţare. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. proiectul. investigaţia. • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. studiul de caz. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Nivel 3 avansat . volumul şi nivelul de cunoştinţe. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. proiectul. turul galeriei. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. tema în casă. În elaborarea strategiei didactice. la procesul de învăţare. demonstraţia. scheme de desfăşurare). momentul şi persoana care face evaluarea. problematizarea. coevaluarea în grupul de lucru. Cadrele didactice. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. poster. referat). • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de instruire teoretică/semestru I şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic/semestrul I. Indiferent de locul. algoritmi optimali. modele explicative (scheme. Se recomandă următoarele metode: observaţia. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. compararea. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire.

2. planşe. 1994. Ed. 2004 Monitorul Oficial al României MODULUL III: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ Notă introductivă Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. observaţia. Nivel 3 avansat . 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. simularea. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Bibliografie recomandată: 1. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. casete video."Sănătate publică şi management sanitar". munca independentă. se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. desene. 4. 3. folii de retroproiector."Legislaţie medicală şi socială" . Constanţa. diapozitive. computer. soft. proiectul.Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. etc. filme."Managementul serviciilor de sănătate" .Ed. Marcu . 1995. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . 5. conversaţia.Ed. exerciţiul. Scoala Postliceala. Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. etc.Ovidius University Press. CD-uri. ALL. 1997. Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele. Mihai Gr. studiul de caz. Expert. pentru calificarea: asistent medical generalist. 1998 Liviu Cocora . Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială."Management sanitar" . Dan Enăchescu.

4. Scoala Postliceala. Monitorizează starea de sănătate. 3. Nivel 3 avansat . ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). 2.laborator tehnologic. ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. Măsoară şi analizează morbiditatea. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. 5.. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Aplică programe de sănătate publică.

3. Obiective: descrierea distribuţiei bolilor/factorilor de risc în populaţiile umane. coerenţa. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. competenţă 1 EPIDEMIOLOGIE C. Definire. activitatea şi asistenţa Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 5. grup particular de bolnavi). Procesul epidemic. clasificarea epidemiologică a bolilor infecţioase. specificitatea.Nr. Caracterul cauzal al unor asociaţii. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenţiei (cercetarea aplicativă). predicţia în legătură cu numărul probabil al bolilor. strategia ecologică. relaţia temporală. Noţiuni de bază ale ŞI SĂNĂTATE conceptele de epidemiologiei: PUBLICĂ bază ale 3. (grupurile populaţionale populaţie ţintă de referinţă. consistenţa asociaţiei. dovada experimentală). Domenii de aplicare: în sănătatea publică. obiectul preocupărilor epidemiologiei. 4.2.1.1. Nivel 3 avansat . Unitate de Competenţe Conţinuturi Crt.3. 3.1. Termenul de inferenţe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraţie în cazul asocierii epidemiologice. 4. 4. explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. Descrie 3. Scoala Postliceala. 3. în medicina clinică. Epidemiologia bolilor infecţioase: 5. insuficienţa altor explicaţii.4. relaţia tip doză-efect. relaţia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forţa asociaţiei.1. plauzibilitatea. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate.2.

nutriţia. violenţa mai ales în familie. şomajul. accesul la apa potabilă.2. 2. Crt. 1.4. distribuţia veniturilor între judeţe/în interiorul judeţului.2.3. Managementul sistemelor de informaţii. sărăcia. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. după natură. după temporalitate. Unitate de competenţă Competenţe C. 2. Calitatea datelor (relevanţa. după format. a determinanţilor şi a intervenţiilor (determinanţi direcţi . Modelul stării de sănătate. după apariţie.fumatul. poluarea mediului. sanitaţia. tipuri de informaţii (clasificarea după sursă. stilul de viaţă. alcoolul. Scoala Postliceala. Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienţată de sărăcie. comportament şi serviciile de sănătate). Nivel 3 avansat . concepte. consumul de droguri. Definiţie. după tip). locuinţele nesănătoase. metode de comunicare a Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. încrederea în sursa informaţiei). nivelul de educaţie). mediu. Managementul datelor şi al informaţiilor medicale. 1. factori sociali. după nivelul managerial.2. Conţinuturi Modele de sănătate publică: 1. Conceptul "structură-procesrezultate" de analiză a determinanţilor sănătăţii în relaţie cu calitatea vieţii. exhaustivitatea. corectitudinea. factori socio-demografici.produsul intern brut.Nr. modificările climei. educaţia.1. 1. 1. după utilizare. situaţiile de criză).1. habitatul. 2. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanţi indirecţi . Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienţată de biologia umană. după frecvenţa de colectare.

repartiţia teritorială. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI".3. (indicatori ai stării de sănătate. ani potenţiali de viaţă pierduţi. Propuşi de U. 1. servicii preventive. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. Strategia naţională de sănătate publică: starea de sănătate a populaţiei. sănătatea familiei.Nr. indicatori de caracterizare a condiţiilor de viaţă şi muncă. 2. scopul şi obiectivele strategiei naţionale de sănătate publică. măsurarea mortalităţii infantile). 1. implementare.S. 2. structura pe sexe. Unitate de competenţă Competenţe C. .strategia "Sănătatea pentru toţi în secolul XXI". evaluare. politica de sănătate a guvernului. protecţia sănătăţii.M.2. anii de viaţă ajustaţi cu incapacitatea. anii de viaţă ajustaţi cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. boli transmisibile. 1. ani potenţiali de viaţă pierduţi. Conţinuturi Indicatori utilizaţi în monitorizarea stării de sănătate a comunităţii: 1. măsurarea natalităţii şi fertilităţii. domenii prioritare de intervenţie (boli netransmisibile. densitatea. Scoala Postliceala. dinamica populaţiei. statistica populaţiei. Monitorizează starea de sănătate. principii directoare.1.E. monitorizare. Nivel 3 avansat . Propuşi de O. Statistica populaţiei (numărul. Crt. măsurarea natalităţii şi fertilităţii.1. caracteristici demografice şi sociale). sănătatea mintală. structura pe grupe de vârstă). ponderea în mediul urban/rural. Dinamica populaţiei (concepte.3. indicatori ai stilului de viaţă. (concepte.2.

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.4. Măsoară şi analizează morbiditatea. 1.

Conţinuturi Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenţiate), definiţia morbidităţii, co-morbiditatea, utilizarea morbidităţii în studiile epidemiologice descriptive. 2. Măsurarea morbidităţii observate: 2.1. Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor, calcularea relaţiei dintre factorii de risc şi boală, abordarea transversală şi abordarea longitudinală, populaţia la risc. 2.2. Abordarea morbidităţii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire, persoana bolnavă) şi aspectul morbidităţii = fenomenul (incidenţa, prevalenţa, morbiditatea cu ITM, morbiditatea cu invaliditate, morbiditatea spitalizată, mortalitatea specifică, morbiditatea individuală - pe contingent, morbiditatea succesivă - în dinamică), sursa datelor şi informaţiilor (date de rutină şi date obţinute prin studii speciale - cercetări, screening, anchete medicale). 3. Indicatorii de morbiditate: 3.1. Incidenţa, prevalenţa, morbiditatea spitalizată, morbiditatea cu incapacitate de muncă, indici de structură pentru incidenţă/prevalenţă - obiective, formule de calcul, reprezentări grafice. 3.2. Conceptul de vizualizare a informaţiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului, familiei, comunităţii, cu evaluări la nivel regional şi

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.5. Aplică programe de sănătate publică.

Conţinuturi 1. Iniţierea: 1.1. Prezentarea situaţiei existente, (elemente de biostatistică, analiza statistică, reprezentarea grafică a informaţiilor, utilizarea softwareului specializat). 1.2. Identificarea problemelor, descrierea priorităţilor şi formularea problemei de sănătate. 1.3. Specificarea participanţilor şi colaboratorilor, stabilirea populaţiei ţintă şi a beneficiarilor, durata programului. 1.4. Oportunităţi şi constrângeri 2. Planificarea: 2.1. Scop, obiective (generale, intermediare, specifice, operaţionale), rezultate aşteptate. 3. Implementarea: 3.1. Instrumente urmărite, organizarea implementării (resurse umane, materiale, financiare, informaţionale). 3.2. Structura organizaţională, responsabilităţi, planul activităţilor. 3.3. Estimarea bugetului, monitorizare. 4. Evaluarea: indicatori de monitorizare, criterii şi norme utile în control şi evaluare, evaluări parţiale, evaluare finală, concluzii şi propuneri.

Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare; • elevii au stiluri diferite de învăţare; • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior, la procesul de învăţare; Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. se recomandă următoarele metode: observaţia, descoperirea, demonstraţia, problematizarea, dezbaterea, proiectul. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare, modele explicative (scheme, reprezentări grafice, algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere, algoritmi optimali, scheme de desfăşurare), studiul de caz, proiectul, turul galeriei. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea), probe scrise (test, referat), probe practice (studiu de caz - problema de sănătate, poster, proiect). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul şi persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor. Cadrele didactice, care asigură pregătirea la acest modul, îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe, numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea în grupul de lucru, observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării, tema în casă, investigaţia.

Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de teorie/semestru II şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic /semestrul II. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea, conversaţia, munca independentă, simularea, observaţia, exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, studiul de caz, proiectul, etc. se va urmări Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

1995. Mihai Gr. Anca-Gabriela Vitcu . Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele. Marcu."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" . Ed. Dan Enăchescu."Bazele epidemiologiei" . 7. 1988 Strategia naţională de sănătate publică . ALL."Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate" . 9. planşe.aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. Bocârnea . Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti. Marcu . C. 1998 Aurelia Marcu.  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1."Sănătate publică şi management sanitar". In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. 1997.Ed. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. Mihai Gr. Nivel 3 avansat . Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica. 2002 Beaglehole.Editura ALL. 1997 E. desene. etc.Ed. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Medicală. T. Scoala Postliceala. pentru calificarea asistent medical generalist.Document elaborat pentru Ministerul Sănătăţii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate. folii de retroproiector. Iunie 2004 8. R. diapozitive. Bususioc. CD-uri. casete video. 1994. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. Bibliografie recomandată: 6. filme. computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice. C. 10. Măgureanu. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Bonita. Kjellstrom . în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII  Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II.

tehnica. Unitatea de crt. unitatea dintre cantitativ si calitativ. procedee si instrumente de investigare. Concepte si termeni: teorie. 1. 1. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice. principiul cognoscibilitatii. caracterul contradictoriu. principiul determinismului. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul iluzoriu. date cantitative si calitative. Nivel 3 avansat . Etape: definirea problemei. procedee si instrumente de investigare stiintifica. interpretarea rezultatelor. 2. C. Scoala Postliceala. Explica notiunile de metodologie si metoda.3. caracterul limitat.1. efectuarea cercetarii. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric. selectarea bibliografiei. competenta 22. principiul regularitatii. variabile. 3. comunicarea C. redactarea raportului final. tehnica. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice Continuturi 1. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. 3. ipoteza. caracterul pasional. Explica notiunile de metodologie si metoda.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr. unitatea dintre intelegere si explicativ. Principii de baza ale cercetarii Competente C. formularea ipotezei. alegerea planului de cercetare.2.2.

Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.  Sugestii metodologice Modulul „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent. compararea. problematizarea. volumul si nivelul de cunostinte. demonstratia. descoperirea. fisa de lucru. dotarea cu material didactic. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie / semestrul II si 36 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII”. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.concluziilor cercetarii. simulari. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. fise de lucru.

Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori „asistenti medicali generalisti”. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). C. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. simularea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. studiul de caz. conversatia. Cadrele didactice. casete video. carti.Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. scheme. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. probe practice (studiu de caz. exercitiul. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale.D – uri. dezbaterea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. existente. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. folii de retroproiector. comun de performanta. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. problematizare). SPP-ul stabileste un nivel national. Indiferent de locul. momentul si persoana care face evaluarea. discutiile si lucrul in grup. pentru verificarea atingerii competentelor. etc. reviste. test scris. Scoala Postliceala. Nivel 3 avansat . Se evalueaza numai competentele din acest modul. munca independenta.

Aplica interventiile proprii si delegate planificate.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica ) Nr. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. competenta 23. Nivel 3 avansat . Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. Scoala Postliceala.1. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. 2. ortopnee. pentru calificarea asistent medical generalist.  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Unitatea de crt. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica. Pneumologie si nursing specific Competente C. dispnee. Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. expectoratie. 2. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. 3. Analizeaza semnele si simptomele specifice Continuturi 1. 3.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC  Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala.

supravegherea functiilor vegetative. Culegere de date prin: interviu. simptomatologie. Obiectivul nursing : specificitate. pneumonii. TBC. C. etiopatogenie.1. risc de infectie. implicare. cercetare documente medicale. astm bronsic. febra. observatie clinica. Surse de dificultate 3.3. comunicareineficace. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 1. Analiza si sinteza informatiilor : 2. realism. observabilitate. vulnerabilitate. 1. principii de tratament).afectiunilor aparatului respirator. pneumotorax. Manifestari de independenta 2.2. hipertermie. supravegherea starii de constienta. obstructia cailor aeriene. C. risc de accidente. Nivel 3 avansat . 2. durere. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) : alterarea vocii. Manifestari de dependenta 2. junghi thoracic. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite.3. prevenirea complicatiilor.2. Prioritati de ingrijire : mentinerea functiilor viatale. investigatii. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) cianoza. BPOC. 2. modificari toracice. performanta. cancer pulmonar (definitie. Scoala Postliceala. 2. profilaxia infectiilor. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. dispnee.

2. stetoscop. 3. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene. Resurse materiale: interventiile 1. tensiometru. Nivel 3 avansat .4. mobilizare. Interventii proprii: comunicare. 2. recoltari sputa. tapotaj. Evalueaza 1. tuse asistata. drenaj postural. trusa perfuzie. instilatii. etc. scuipatori.3. C. punctie pluerala. igiena. ace. aerosoli. gargarisme. Interventii: 3. profilaxie. termometru. Metode si mijloace de pregatirea pacientului : 2.1 Realizate : manifestari de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. alimentare. inhalatii. aspirarea secretiilor oso-faringiene. 3. etc. Scoala Postliceala.2. educatie. 1. oxigenoterapie. solutii antiseptice. Pregatirea psihica : explicatii. hidratare. Instrumente: aparatura pentru proprii si delegate. informare. Materiale : placute Petrii.2.1. inhalante. administrarea tratamentului general si local. etc. Aplica 1. asigurarea confortului psihic. C. Pregatirea fizica : pozitie adecvata.1. seringi. igiena. medicamente. solutii perfuzabile. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. oxigenoterapie.2. Obiective stabilite : rezultatele 1.5.1.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC”.  Sugestii metodologice Modulul „PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC”poate fi parcurs in mod independent. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.1. elevii au stiluri diferite de invatare .2. Scoala Postliceala. dotarea cu material didactic. Nivel 3 avansat . In elaborarea strategiei didactice. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. volumul si nivelul de cunostinte. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. 2. Nerealizate : manifestari de dependenta care se mentin. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatile fizice ale pacientului.ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore /saptamana de teorie din care 2 ore medic si 3 ore maistru instructor/semestrul I si 60 ore /semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). Restructurarea planului de ingrijire : 2. 2. Planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.

-

elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de invatare ; elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, C.D – uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda. Fesi, comprese, etc.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national, comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), probe practice (demonstratie, studiu de caz – plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

Modulul VI : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductiva Modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea specifica din anul II, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE ÎNGRIJIRE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala . Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare . 3. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). 4. Aplica interventiile proprii si delegate . 5. Evalueaza rezultatele obtinute .

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE ( 120 ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic ). Nr. crt 1 Unitate de comp. Cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor cardi-vasculare Conţinuturi/ca şi titlul de lecţie (tematici) 1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare : 1.1. Simptome functionale : dispnee(cardiaca,de efort, decubit, paroxistica),durere(precordiala,extracardiaca, cardiaca) palpitatii, cianoza ,puls(frecventa, ritm,amplitudine), T.A, cianoza, febra. Simptome din partea altor aparate : respirator(tusea cardiaca , hemoptizia ),digestive ( greturi , varsaturi, balonare ,ascita , hepatomegalie), nervos (cefalee, ameteli tulburari vizuale si auditive, tulburari de echilibru), accidente motorii trecatoare sau definitive ( afazii, paralizii, hemiplegii). 1.2. Semne fizice :culoarea tegumentelor si mucoaselor,pozitia bolnavului (ortopnee, genu-pectorala) ,anorexie tisulara, astenie, anxietate, tulburari de diureza ,dansul arterial, turgescenta venelor jugulare, bombarea abdomenului,socul apexian, freamatele, zgomotele, sufluri, tulburari de ritm. 2. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie ,etiopatogenie, simptomatologie , forme clinice,investigatii, evolutie, prognostic, tratament, profilaxie). 2.2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala, insuficienta mitrala, insuficienta aortica, stenoza aortica , alte cardiopatii valvulare (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, forme clinice, investigatii, complicatii,evolutie, tratament). 2.3 Bolile miocardului (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament ). 2.4 Bolile pericardului :pericardita acuta ,pericardita cronica constrictiva, mediastinopericardita, revarsatele pericardice neinflamatorii(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament). 2.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene, cianogene(definitie,simptomatologie , tratament) 2.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale ,ectopice, tulburari in conducerea stimulilor(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigstii tratament). 2.7 Bolile arterelor coronare : cardiopatiile ischemice,angina pectorala,infarctul miocardic, sindromul intermediar (definetie

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

evolutie. 3. simptomatologie. varicele (definitie. clasificare. alterarea starii de confort. ortostatica (definitie. ascultatie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare etiopatogenie. investigatii . simptomatologie. 2. etiopatogenie. Independenta/ Dependenta 2. simptomatologie. somn si odihna corespunzatoare. etiopatogenie.etiopatogenie. investigatii. 2.tratament) 2. etiopatogenie. deficit de autoingrijire. tratament) 1. 2. edeme ale membrelor.Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. investigatii. clasificare. temp) pastrate. 2. fiziopatologie. retete. etiopatogenie. 2. evolutie. palpare. comunicare ineficienta. prognostic tratament). complicatii. cu intrebari inchise/ deschise). tratament . examen fizic (inspectie.clasificare.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. 2. investigatii. scrisori medicale.11 Socul:definitie. investigatii. 1.C. evolutie.16 Bolile venelor: tromboflebita. palpitatii. bilete de iesire din spital. profilaxie). boli organice ale arterelor periferice( definitie. tratament. carnet de sanatate. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. tratament. etiologie.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. cordul pulmonar cronic. simptome.TA. vulnerabilitate fata de pericole.3. 4. observatie. simptomatologie. evolutie. incordarea miscarilor. tratament. mobilitate pastrata. postura inadecvata. simptome. prim ajutor. culoarea tegumentelor normala.2.8 Insuficienta cardiaca : stanga acuta si cronica. 2. insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dispnee.12 Sincopa si lesinul: definitie. tegumente intacte. simptomatologie. puls. etc. Scoala Postliceala.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. profilaxie) 2.1 Manifestari de independenta: pacient constient. insuficienta cardiacaglobala(definitie. comunicare eficienta . imobilitate. etiopatogenie.15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. risc C. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. simptomatologie. trimiteri.9 Hipertensiunea arteriala ( clasificare. complicatii. simptome. complicatii. tratament. investigatii. percutie). tratament) 2. semen vitale (respiratie. circulatie inadecvata. lipsa durerii. profilaxie). 2.14 Ateroscleroza: definitie. 2. simptomatica. tablou clinic. Nivel 3 avansat .13 Moartea subita: etiopatogenie. profilaxie. tratament. evolutie.

2. pozitie adecvata. seringi pentru punctie. 1. igiena. antiseptice.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. explicatii. mobilizare. ce se poate face?. 6.1 Interventii proprii( autonome): comunicare . in ce masura?. trusa chirurgicala. performanta. 2. cianoza.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. tampoane. Aplica interventiile proprii si delegate de infectii. 2. 3. Obiectivul nursing: specificitate. profilaxia infectiilor. intubatie orotraheala. medicamente. trusa de pansat. risc de complicatii. stetoscop etc. montarea une perfuzii. 2. 7. 8. respectarea regimului alimentar. implicare. trusa de intubatie. sursa oxigen.1 Pregatirea psihica: informare.1 Instrumente: pensa linguala. alimentare. termometru. 2.modificari ale functiilor vitale. stres). cum?.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. oxigenoterapie. escara de decubit. lipsa cunoasterii.cand?) obiective pe termen scurt. observabilitate( cine?. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. Nivel 3 avansat .2 Materiale: garou. comprese. hidratare. interventii specifice: 3. electocardiogrf. 9. Pregatirea pacientului: 2. ce. etc. imobilizare. etc. metode improvizate). sursa de aspiratie. sonde de aspiratie. 1 Resurse materiale: 1. asigurarea conditiilor de mediu. defibrillator. solutii perfuzabile. saracie). Scoala Postliceala. prevenirea complicatiilor. tulburari de echilibru. administrarea tratamentului general si local specific. stilet butonat. 2. 5.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. educatie etc. carucior. sonde urinare. 3. etc. de ordin psihologic(anxietate . 10. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. seringi. respiratie artificiala. pat . igiena. recoltari de sange si urina. 3. asigurarea confortului psihic. 4.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). etc. asigurarea pozitiilor. tensiometru. 1. prevenirea complicatiilor. realism. mediu. a starii de constienta. 2. trusa perfuzie. lung.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.C. monitor. de ordin social(izolare .

radiografia. materiale necesare . pregatirea dispozitivelor necesare. a parametrilor masurati . definitie. hematologice. 3. materiale necesare.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. oscilometriea. rolul asistentei. angiocardiografia. 3. 1. trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare . reorganizarea locului de munca .5 Oxigenoterapia: sursa de oxigen. 1. pregatirea materialelor necesare. indicatii/ contraindicatii. scop. supavegherea pacientului. masurarea pulsului central si periferic. rolul asistentei. tehnici de executie. aspirarea secretiilor .7.C. manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. Recoltarea analizelor biochimice . prevenirea complicatiilor pulmolare. pregatirea materialelor necesare. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. notarea in F. supravegherea pacientului. supraveghera pacientului. Nivel 3 avansat . masurarea presiunii venoase.O.11 Punctia pericardica : definitie. bacteriologice : pregatire pacientului. tehnici de executie .6 Masurarea TA. 2. notarea in F. 3. supravegherea pacientului dupa punctie. 3. pregatirea pacientului... tromboembolice( administrarea de anticoagulant). scop. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. 3. 3.10. supravegherea functiilor vitale. satisfactia pacientului. 3. flebografia. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.O. supravegherea bolnavului . 5. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate escarelor. Examenul radiologic : radioscopia. 8 Electocardiograma.gura la gura “ sau .gura la nas” trusa de ventilatie . 3.9 Cateterismul cardiac : indicatii/ contraindicatii. scop. a complicatiilor. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. reorganizarea locului de munca . radiocardiograma. fonocadiograma . determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului . tehnica de executie.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin. indicatii/ contraindicatii. pregatirea pacientului. testul Rumpel – Lee : pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . Scoala Postliceala. apexograma. tehnica de executie. 3. 4 Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene. pregatirea materialelor necesare . Obiective stabilite: 1. supraveghere bolnavului. pozitia pacientului. respiratie artificiala .

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. test scris.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea.elevii au stiluri diferite de invatare. Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. compararea. Se recomada urmatoarele metode:observatia. . In elaborarea strategiei didactice. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. fise de lucru. Se evalueaza numai competentele din acest modul. probe practice(demonstratie. Scoala Postliceala. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Evaluarea va fi ritmica. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . la procesul de invatare. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. investigatia. Continutul 1. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. intermediara si finala. Modulul CA RDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. evaluarea altor competente nefiind relevanta.3si 1. studiu de caz – plan de ingrijire). planul de ingrijire.1si 1.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. proiectul. planuri de ingrijire.Conditii de aplicare didactica si de evaluare. Indiferent de locul. demonstratia. tema in clasa. Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. descoperirea.4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical). Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. proiectul. .elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. coevaluarea in grupul de lucru. fise de lucru. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1. momentul si persoana care face evaluare. fisa de lucru. Nivel 3 avansat . a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). simulari. problematizarea. pentru verificarea atingerii competentelor. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. . care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.

Instruirea se va realize in sali de demonstratie. conversatia. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. manechin. simularea. CD. Nivel 3 avansat . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. casete vdeo. etc. observatia. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. munca independenta. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. exercitiul. dezbaterea. instrumentar si materiale sanitare diverse. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. MODULUL 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. In specializată modulul GASTROENTEROLOGIE SI SI NURSING NURSING IN IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică GASTROENTEROLOGIE Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pentru calificarea: asistent medical generalist.La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. folii de retroproiector. scheme. Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 5 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul I si 60 de ore / semestrul I de instruire practica. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. dotarea cu material didactic.. studiu de caz. unitati sanitare cu o buna dotare materiala .uri. asistenti”. Scoala Postliceala.

caracteristicile scaunului). COMPETENTE C 1.5. GASTROENTEROLOGIE Analizează SI NURSING IN semnele şi GASTROENTEROLOGIE simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1.GASTROENTEROLOGIE . crt. 25. Scoala Postliceala. pirozis. icter (localizare. vărsăturile (clasificare. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).2. constipaţie sau alternanţa intre cele două. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv. edeme. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. gravitate). caracteristici). 25. caracteristici).2. Modulul are alocate 120 de ore. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 25.4. 25. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. eructaţie. Semne şi simptome prezente in afecţiunile aparatului digestiv: 1. 25. regurgitaţie. Semne generale: alterarea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 25. Din cele 60 de ore de teorie 36 vor fi predate de instructor (3 ore x 12 săptămâni) şi 24 vor fi predate de medicul specialist. 1. odinofagie. 25. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Semne locale: durerea (caracteristici). tulburări de tranzit (diaree. anorexie.1. Nivel 3 avansat .1. hemoragia (clasificare. disfagie. inapetenţă. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE (120 ore din care 60 ore pregătire practică) Nr.3. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II.

principii de tratament) 2. simptomatologie. scăderea in greutate (denutriţie. rectocolita ulcero-hemoragică. sindroame pancreatice. 2. sindromul dispeptic biliar. coma). carnet de sănătate.1. hipotensiune arteriala.O. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. discuţii cu membrii echipei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. etiologie. funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. tahicardie. Afecţiuni ale stomacului. etiologie. interviul formal sau informal. boala inflamatorie a intestinului. Scoala Postliceala. scăderea diurezei). intestinului subţire si gros: gastrita acută si cronică. Afecţiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. colonul iritabil. ascita. hernia hiatală (definiţie. simptomatologie. investigaţii.2. investigaţii. clinică. ciroza hepatică (definiţie. bilete de trimitere. transpiraţii profuze. principii de tratament). etc. principii de tratament).C 2.). etiologie. investigaţii. 2. reţete. esofagita de reflux. paloare.3. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv.1. encefalopatie. bilete de ieşire din spital. ulcerul gastro-duodenal. tulburări ale stării de cunoştinţa (confuzie. caşexie). Afecţiunile esofagului: esofagita caustica. colecistita acuta si cronica nelitiazică. cercetarea documentelor medicale (F. parazitozele intestinale (definiţie. 2. simptomatologie. scrisori medicale. Principalele afecţiuni ale aparatului digestiv: 2. Nivel 3 avansat .

2. percuţie. somn odihnitor. Probleme de dependenta: alterarea nutriţiei. realism. tegumente intacte si normal colorate. 3. semne vitale (R. observabilitate (cine? ce? ce se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. etc. sărăcie). edeme.2. somnolenţă. de ordin psihologic (anxietate. implicare.1.2. modificarea tegumentelor si mucoaselor. P . auscultaţie). dispnee. Independenţă/Dependenţă 2.3.2. hematemeza. Nivel 3 avansat . Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. hipotensiune arterială. de ordin social (izolare. 2. Manifestări de independenţă: pacient conştient. icter. postura inadecvata. alimentaţie adecvată. stres). stare de constituţie normală corespunzătoare vârstei si înălţimii corporale..2. lipsa de cunoştinţe. exces de volum lichidian.1. durere acuta/cronica. T. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. apetit normal. Manifestări de dependenţă: durere. examen fizic (inspecţie. 2. T0) in limite normale. disconfort abdominal. melena. palpare. risc înalt de alterare a conceptului de sine. medicale si cu aparţinătorii. inapetenţă. absenţa durerii. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv). Scoala Postliceala.C 3. performanţă. rectoragii.2. absenţa eliminărilor patologice. risc înalt de sângerare. mobilitate păstrată.A.Obiectivul nursing: specificitate. alterarea eliminării digestive. vărsături.

materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu.2. 3. Nivel 3 avansat . Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si tehnici. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. Instrumente: sonde de aspiraţie. canulă rectală. Pregătirea fizică: C 5. 4. 3.4. mânuşi de cauciuc. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. 4. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. pregătirea pentru paracenteza abdominală.2. Pregătirea psihică: informare. rectosigmoidoscop). obiective pe termen scurt. materiale pentru reacţia Rivalta.2. seringi. derivate de sânge. Pregătirea pacientului: 4.1. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. administrarea tratamentului general si local. Scoala Postliceala. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. profilaxie. mediu si lung). obţinerea consimţământului.2. Materiale: trusă de perfuzat. sânge. trusă de transfuzie. colonoscop. a alimentaţiei. medicamente. gastroscop. educaţie.1.3. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită. irigator. endoscoape (esofagoscop.1. trusă pentru paracenteză abdominală. soluţii perfuzabile.2. cântărire.1. cearşaf).poate face? cum? in ce condiţii? când? . a stării de cunoştinţă. asigurarea confortului psihic.1. 3. 4. mobilizare/transport. explicaţii.2. 4. Resurse materiale: 4. alimentare. igiena.

examene endoscopice: esofagoscopia. 4.3. rectosigmoidoscopia. examene radiologice: tranzitul baritat. administrarea de hemostatice. crearea câmpului operator.4. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. Nivel 3 avansat .3.Alimentatia pacienţilor: naturală (activă. materiale necesare. 4. colangiografia.3. indicaţii/contraindicaţii. Investigaţii specifice: a. tehnica de execuţie. 4. pregătirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. puncţia hepatica si abdominala: definiţie. Transportul pacienţilor: metode de transport (brancardă.3. locuri de electie.3. oprirea hemoragiei prin aspiraţie digestivă.5. rolul asistentului medical. fotoliu rulant. sistarea alimentaţiei pe cale orala. c. Intervenţii specifice: 4. scop. pasivă). artificială. poziţie adecvată. pregătirea bolnavului. 4. b. 4. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice).asigurarea condiţiilor de confort ambiental.2. spălătura gastrică. rolul asistentului medical. Intervenţii de urgenţă: aspiraţia digestivă continuă sau intermitentă. pregătirea bolnavului. pat).3. igiena alimentaţiei. Scoala Postliceala. igienă. pregătirea pacientului.1.3. Prevenirea complicaţiilor:prevenirea vărsăturilor. golirea colonului. paracenteza abdominală evacuatoare. colonoscopia. irigografia.

ca demers logic. studiu de caz.2. Scoala Postliceala.1. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice.produsului recoltat pentru examinare. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. gestionarea cazului. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. exerciţii practice. scheme. 5. întrebări structurate. Nivel 3 avansat .O.. dezbateri. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II. CD-uri. 5. Obiective stabilite: 5. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pentru aplicarea procesului de nursing. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. decizional. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. Se evaluează Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. notarea puncţiei in F. instrumentar si materiale sanitare adecvate. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii.1. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate.3. rezolvarea de sarcini. timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. manechin. satisfacţia pacientului. jocuri de rol. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. probe scrise de tip itemi. 5. timp de 12 săptămâni predate de instructor. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. 5.1. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. supravegherea pacientului după puncţie. incidente si accidente.1. casete video. reorganizarea locului de muncă.

MODULUL 26: NEFROLOGIE. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată NEFROLOGIE. din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II. 26. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 26. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. Scoala Postliceala. In modulul NEFROLOGIE. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice.1. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. Modulul are alocate 120 de ore.2.3. 36 vor fi predate de instructor şi 24 vor fi predate de medicul specialist. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă.4. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE. Nivel 3 avansat . 26. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).numai competenţele din acest modul. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 26. Din cele 60 de ore de teorie. pentru calificarea: asistent medical generalist.

astenie fizică progresivă. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată. etiopatogenie. oligoanuria. sindromul nefrotic.26. alternanţa diaree-constipaţie. insuficienţa renală acută si cronică (definiţie. disuria. etiopatogenie. NEFROLOGIE. accese febrile. hematuria. epistaxis. Infecţii: infecţia urinară. Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). principii de tratament). C 2. ischiuria. tulburări digestive cu inapetenţă. investigaţii.1. principii de tratament). simptomatologie. investigaţii. miros).5. transpiraţii profuze. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE COMPETENTE C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice CONTINUTURI 1. 1. halenă amoniacală. principii de tratament). aspect. somnolenţă sau chiar tulburări psihice. hematemeza. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr. simptomatologie. melena. piuria – caracteristici). Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: 26. Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. hidrocelul. tulburări calitative ale urinei (culoare. Afecţiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică. varicocelul. investigaţii. Afecţiuni urologice: litiaza renală. simptomatologie. incontinenta de urina – caracteristici). cistalgia. UNITATEA DE crt. 2. pielonefrita acută si cronica. Principalele afecţiuni nefrologice si urologice: 2. Semne şi simptome prezente in afecţiunile nefrologice şi urologice: 1. tulburări de micţiune (polakiuria. tumorile renale (definiţie. NEFROLOGIE. COMPETENTA 26. anuria. Identifică problemele de dependenţă şi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. vărsături.2. cancerul de prostată. tulburări cantitative (poliuria. etiopatogenie. 2.1. oliguria. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. greaţă. Nivel 3 avansat . 2.2.3. tuberculoza renală (definiţie.

3. absenţa durerii.5.2.Obiectivul nursing: specificitate.1. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinţe. etc. risc înalt de deteriorare a stării de sănătate. 2. implicare. interviul formal sau informal. alterarea confortului. investigaţii. Malformaţiile congenitale renale: ectopia renală. Traumatismele renale: definiţie. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. stres). Manifestări de dependenţă: disurie. simptomatologie. 3. realism. somn odihnitor.2. performanta. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4.2.2.4. risc potenţial de violenta. principii de tratament). bilete de ieşire din spital. simptomatologie. reţete. obstrucţii ale aparatului renal). Scoala Postliceala.2. percuţie. oligurie. anxietate. odihnă insuficientă.). glob vezical. cistalgie. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. agitaţie. etiopatogenie. Independenţă/Dependenţă 2. poliurie. tulburări de dinamică sexuală. clinica. investigaţii.1.O. alterarea eliminării digestive. vărsături. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. P . 2. mobilitate păstrată. semne vitale (R. deficit de autoîngrijire. etiopatogenie. palpare. confort psihic. disconfort fizic. examen fizic (inspecţie. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. principii de tratament. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. etc. de ordin psihologic (anxietate. 2. C 3. Nivel 3 avansat . bilete de trimitere. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative.stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice 2.A. scrisori medicale. Manifestări de independenţă: pacient conştient.1. cercetarea documentelor medicale (F. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. rinichiul polichistic (definiţie. Probleme de dependenţă: alterarea eliminării urinare. de ordin social (schimbarea modului de viaţă. auscultaţie). T0) in limite normale. 2. 2.. greaţă. T.

Intervenţii specifice: 4. asigurarea confortului psihic. educaţie. efectuarea dializei. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.3.2. rezectoscop. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. administrarea tratamentului general si local. fistulei arteriovenoase. pungi pentru urină. catetere TENCHKOFF.3. îngrijiri postoperatorii.Dializa peritoneală si hemodializa: definiţie.2. medicamente. obţinerea consimţământului. sonde Cook. mediu si lung). mobilizare/transport. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor. a stării de cunoştinţa. pungi cu soluţia de dializă. igiena. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental. explicaţii. seringi Guyon.2. 3. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative.observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? . Resurse materiale: 4. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analize. soluţii pentru spălătura vezicală. pungi pentru drenaj.2.1. 4. obiective pe termen scurt. 4. surse de oxigen. 3. Materiale: casolete cu material textil. materiale necesare. igienă. trusă de perfuzat. Instrumente: sonde vezicale. a eliminării urinare. 4.1. poziţie adecvata. alimentare. pregătirea preoperatorie. crearea abordului vascular.1. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale. etc. 4. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. dializoare. Scoala Postliceala. cistoscop. soluţii perfuzabile. Nivel 3 avansat . pregătirea pacientului. 4. Pregătirea psihică: informare.1.1. Pregătirea pacientului: 4. soluţii antiseptice. pregătirea pentru dializă. crearea câmpului operator. supravegherea bolnavului.3.4. 3. seringi. feşi de tifon. îngrijirea stomelor. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor.1.2. indicaţii. profilaxie.2.

rolul asistentului medical. 4. urină. lichide de drenaj). Prevenirea complicaţiilor cardiovasculare. ureteroscopia. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaţiei. Puncţia renală: definiţie.4.5. scop. pregătirea bolnavului. grup sanguin.3.6. locuri de electie. indicaţii/ contraindicaţii. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol. pierderile lichidiene (sânge. Intervenţii de urgenţă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. plaga operatorie. indicaţii/contraindicaţii. supraveghere si îngrijiri ulterioare. materiale necesare. 4. Implicaţiile psihosociale ale dializei.6. pregătirea pacientului.b.3. 4. bilanţul paraclinic (HLH. pulmonare. Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă. hidratarea pacientului. 4.3.4. Nivel 3 avansat . Supravegherea postoperatorie: aspectul general. 4. supravegherea pacientului după puncţie. pansamentul. Examene endoscopice: cistoscopia.1. urografia. uree. accidente. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. creatinina. vărsături. îngrijirea plăgii. puncţia vezicală. pregătirea locală.1.3.C 5. 4. alimentaţie. pregătirea pacientului. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. combaterea durerii. incidente. 4. tehnica de execuţie.3. Explorarea mecanismelor funcţionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina).4. mobilizare. 4.a. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acidobazic 4. Pregătirea generală: bilanţul clinic general.5. Scoala Postliceala.5.2. glicemie). cistostomia – definiţie.5. Pregătirea preoperatorie in urgente.2. hematocrit.4. cistografia. pregătirea bolnavului. parametri fiziologici. cutanate. Pregătirea preoperatorie: 4. transpiraţie. scop. Investigaţii specifice: 4. 4. materiale necesare. tehnica de execuţie.2. rolul asistentului medical. teste de coagulare.

Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. scheme. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Pentru aplicarea procesului de nursing. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. manechin. gestionarea cazului. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. satisfacţia pacientului. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională.1. 5. întrebări structurate. Scoala Postliceala. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. timp de 12 săptămâni predate de instructor.1. Obiective stabilite: 5. 5. casete video. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II. ca demers logic. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II.1. studiu de caz.2. timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. probe scrise de tip itemi. 5. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. jocuri de rol.3. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului.prevenirea complicaţiilor: retenţie de urină. 5. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. exerciţii practice. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Nivel 3 avansat . Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. decizional. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup.1. alte complicaţii de decubit. rezolvarea de sarcini. dezbateri. constipaţie. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. CD-uri. instrumentar si materiale sanitare adecvate.

Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA. Nivel 3 avansat . Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni nefrologice si urologice. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. din care 60 de ore teorie si 60 de ore pregatire practica. Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA • Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Aplica interventiile proprii si delegate. 4. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. 3. pentru calificarea: asistent medical generalist. Modulul are alocate 120 de ore. 2. 5.

hiperemie. colecistita acuta). Continuturi 1. Antraxul 2. Hidrosadenita 2.11. 1. ocluzia intestinala. 2. tahicardie. rectoragii.6. diverticuloza.5. Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie.5. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica.3. Unitate de Competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala.11.1.1. 2. 2. enteritele regionale (boala Crohn) 2. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. ulcerul duodenal. contractura.11. cronica. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta.6.11.11. investigatii principii de tratament): 2. cancerul de colon. etiopatogenie. varsatura. etc.7.2. Erizipelul 2. tumorile ficatului. Peritonita 2. greata. diaree.1. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. crt. Gangrena gazoasa 2. Furunculul 2. Eventratia. eructatie. febra. etc. frison. Herniile 2. neoplasmul de pancreas).11.3. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. Competenta C. Patologia esofagului 2. Contuziile si plagile abdomenului.8. Tetanosul Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pirozis.Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA (120 de ore din care 60 de ore de pregatire practica) Nr.8. Flegmonul 2. adenopatie. tumefiere. patologia ano-rectala. evisceratia 2.10. abcesele ficatului.4. constipatie. durere. hematemeza.11. Scoala Postliceala. Nivel 3 avansat .11. meteorism.7. dispnee. apendicita.11. chistul hidactic hepatic. cefalee. cancerul rectal.9.4. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie. litiaza biliara. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. regurgitatie.2. simptomatologie. melena. Patologia chirurgicala a splinei 2. tumorile intestinului subtire. 2. neoplasmul gastric. 2. Abcesul cald 2.

12. 2. Interventii: 3. deficit de ingrijire autoingrijire. discutii cu echipa de ingrijire. performanta.1. etc. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate.4 Aplica interventiile proprii si delegat 3. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. 1. alterarea tegumentelor si mucoaselor. familia si apartinatorii. prevenirea complicatiilor. perturbarea stimei de sine. abcesul rece. implicare. risc de infectie.2. a starii de constienta. pregatirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Septicemia 2. intoleranta la activitate. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. diareea. Tuberculoza ganglionara. educatie. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. profilaxia infectiilor. observatie clinica. anxietatea. dificultatea sau nursing). alimentare. observabilitate. C. 2. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. Probleme de dependenta. diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia. mobilizare. 3.C. alimentatie inadecvata prin deficit. Scoala Postliceala. Interventii proprii (autonome): comunicare. etc. 2.10 Pioemia. (planul alterarea imaginii corporale. durerea. deshidratarea. C.2. alimentarea.3 Elaboreaza deficit nutritional legat de incapacitatea de a planul de digera sau a absorbi alimentele.9.11. cercetare documente medicale. Manifestari de independenta 2. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. hidratare.3. Nivel 3 avansat . Manifestari de dependenta 2. realism. Surse de dificultate.11.1. igiena. refuzul de a urma dieta. 3. supravegherea functiilor vegetative. 1. mentinerea functiilor vitale. profilaxie. 2.2. devalorizarea.

Interventii specifice: 3.) 1. Ingrijire stome 3. explicatii.manifestari de dependenta absente sau ameliorate.2. retentie de urina. 2.4. Materiale: camp steril. Nerealizate . Nivel 3 avansat C. comprese sterile. echipament necesar oxigenoterapiei. Pregatirea fizica: pozitie adecvata.manifestari de dependenta care se mentin. Aplicare pansamente 3. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil.2. medicamente. camp operator. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Instrumente: trusa chirurgicala.6. trusa pentru punctie. 1.8.2. sonde (Faucher. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare. Alimentatie artificiala 3. Punctii (biopsica. solutii perfuzabile. ingrijiri postoperatorii. Sondaj gastric. abdominala).1. igiena. etc. 2.1.1. tub Kehr. trusa de pansat 2. manusi sterile. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. tuburi de dren.1. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate . mese. duodenal. Einhorn. 3.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. Obiective stabilite: 1. 3. clisme 3. hepatica. aspiratie gastrica. trusa perfuzie. Prelevari de produse biologice 3. Pregatirea psihica: informare.3. Scoala Postliceala. solutii spalaturi. Interventii chirurgicale elementare 3.1. administrarea tratamentului general si local.5. Blakmore.preoperatorie.2. etc.2. asigurarea confortului psihic. 2. etc.5. 1. solutii antiseptice. aspiratie). Resurse materiale: 1. constipatie. 1. Realizate .7.

Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA . deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore/saptamana de teorie – 2 ore medic + 3 ore maistru instructor / semestrul II si 60 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. invatare. proiectul. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. compararea. descoperirea. Scoala Postliceala. problematizarea. In elaborarea strategiei didactice. • Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA poate fi parcurs in mod independent. fisa de lucru. invatare. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Nivel 3 avansat . demonstratia. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare.evolutia pacientului. planul de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dotarea cu material didactic. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. volumul si nivelul de cunostinte.

Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). existente. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dezbaterea. Se evalueaza numai competentele din acest modul. observatia. simularea.plan de ingrijire). urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. conversatia. folii de retroproiector. instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. test scris. momentul si persoana care face evaluarea. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. CD-uri. munca independenta. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. pentru verificarea atingerii competentelor. brancarda. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. exercitiul. casete video.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. comprese. Cadrele didactice. simulari. scheme. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. probe practice (demonstratie. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. fesi. Nivel 3 avansat . etc. studiu de caz .ingrijire. planuri de ingrijire. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Indiferent de locul. studiul de caz. Scoala Postliceala. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. discutiile si lucrul in grup. evaluarea altor competente nefiind relevanta. manechin. fise de lucru. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta.

Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. In modulul CHIRURGIA TORACICA. Aplica interventiile proprii si delegate. 2.Modulul 28: CHIRURGIA TORACICA.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIA TORACICA. Scoala Postliceala. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore pregatire practica . CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II.  Nota introductiva Modelul CHIRURGIA TORACICA. pentru calificarea : asistent medical generalist. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. Nivel 3 avansat . Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing). 3. 4. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare.

P. anevrismele arteriale. lipsa durerii. Continuturi 1. diminuarea sau absenta miscarii. 2.Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. TA. etc. transpiratii. varicele membrelor inferioare. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. somn si odihna corespunzatoare. toracice si cardiovasculare.Principalele afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare : Chistul hidatic pulmonar. hipercapnie.Culegerea de date prin diverse metode : Interviu. Nr. tegumente C. tromboembolism pulmonar. durere anginoasa. alterarea starii de confort.5. palpitatii. confuzii. hemoptizie. C. astenie fizica si psihica. limfangita. mobilitate pastrata. abcesul pulmonar. anxietate. cercetare documente medicale. Competenta 1. insomnii. stenoza istmului aortic.2 Manifestari de dependenta : dificultate de deplasare. escare de decubit. dispnee de efort si repaus. discutii cu echipa de ingrijire .canalul arterial. hipoxie. ameteli. Unitate de Competente Crt. cianoza. febra. stenoza mitrala. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. varsaturi . 2.1 Manifestari de independenta : pacient constient. stenoza aortica. fatigabilitate. claudicatie intermitenta . 1. familie si apartinatori.1. Chirurgia C1. cianoza. tuse uscata sau cu expectoratie. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de pregatire practica). pericardita constrictiva sau supurata. greturi.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIA TORACICA. semne vitale( R. Manifestari digestive : balonare. pleurezia purulenta netuberculoasa. risc de infectii. risc de complicatii. comunicare ineficienta senzo-motorie. tegumente intacte. observatie clinica. trombozele. T ) in limite normale. Nivel 3 avansat .2. tetralogia Fallot. adenita si elefantiazisul. Manifestari nervoase :cefalee. traumatismele toracice. Analizeaza semnele si cardiovasculara simptomele specifice si nursing afectiunilor chirurgicale specific. 2 Analiza si sinteza datelor: 2.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si cardiovasculara : Semne clinice :junghi toracic. lipotimii. culoarea tegumentelor normala. sincope. toracica. dispnee expiratorie. edem.

Prioritati de ingrijire :supravegherea de ingrijire (nursing) functiilor vitale si vegetative. implicare. 2. profilaxia infectiilor. alimentare. asigurarea confortului psihic. masca. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire( nursing) =PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee. depresie. prevenirea complicatiilor. trusa proprii si delegate chirurgicala vasculara. Obiectivul nursing : specificitate. mobilizare. pregatirea preoperatorie. risc de accidente. foarfeca. seringi. Scoala Postliceala. performanta. 3. fese.Aplica interventiile sterile. 1. modificari ale functiilor vitale. manusi sterile. trusa de pansat. Materiale : pansamente. 1. materiale de protectie. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. ingrijiri postoperatorii. administrarea tratamentului general si local. circulatie defectuoasa. Metode si mijloace de pregatire a pacientului . aparatura de oxigenoterapie. Nivel 3 avansat . educatie. 3. solutii perfuzabile. Resurse materiale : 1. etc.1. durere.1. Pregatirea fizica : asigurarea confortului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. sentiment de inferioritate. hidratare. igiena. garou elastic. sonde de aspiratie C.4.1 Instrumente :pensa hemostatica. trusa de anestezie de urgenta. 2. trusa de perfuzie.interventii delegate : pregatirea pentru investigatii si analize.3. informare. Pregatirea psihica: explicatii.3 Surse de dificultate :de ordin fizic(alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. comprese.interventii autonome : comunicare.2. 2. profilaxie. 2. hipertermie. durere acuta/cronica. Elaboreaza planul 2. 1. medicamente.2. aparatura de monitorizare. de ordin social. camp steril. realism. C. Interventii : 3. tavita renala.palide si reci. solutii antiseptice.2. lipsa de cunostinte. risc de infectie. canula intravenoasa. a starii de constienta. observabilitate. stres).

supravegherea drenurilor.5C5.Obiective stabilite : 1. Scoala Postliceala. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene superioare. 3. igiena.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. aspirarea secretiilor. camp operator. pozitie adecvata. supravegherea functiilor vitale si vegetative. efectuarea pansamentelor. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. supravegherea plagii si a pansamentului. Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificu l notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA.etc. 2. C.2 planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului.1 reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului.2. recoltari de secretii patologice. inhalatii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 1. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. Nivel 3 avansat . Sugestii Metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA.ambiental. supravegherea cailor vasculare. Restructurarea planului de ingrijire : 2. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. toracocenteza. Pregatirea preoperatorie. 2. 1.1 obiective realizate . Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.

simularea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. planuri de ingrijire. dotarea cu material didactic. simulari. munca independenta. Nivel 3 avansat . demonstratia. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. descoperirea. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. exercitiul. compararea. conversatia. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. fise de lucru. fisa de lucru. Se recomanda urmatoarele metode : observatia. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. etc. 1 ora medic si 1 ora maistru instructor si 36 ore semestrul I de pregatire practica. planul de ingrijire. elevii au stiluri diferite de invatare . dezbaterea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ : scheme.Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel 2 ore/ saptamana de teorie pe semenstrul I. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. observatia. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. existente. volumul si nivelul de cunostinte. Scoala Postliceala. la procesul de invatare . Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. expunerea. proiectul. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare . Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. In elaborarea strategiei didactice. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale. problematizarea.

folii de retroproiector. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : planse. manechin. din care: 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. momentul si persoana care face valuarea. probe practice (demonstratie. studiu de caz-plan de ingrijirie). Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Modulul are alocate 60 de ore. evaluarea altor competente nefiind relevanta. instrumentar si materiale sanitare diverse. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE . Nivel 3 avansat  . Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. test scris. scheme. Scoala Postliceala. pentru verificarea atingerii competentelor. Se evalueaza numai competentele din acest modul. casete video. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. Indiferent de locul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. CD-uri.

Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL.  Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE (60 de ore din care 36 de ore de pregătire practică). 5. 3. Scoala Postliceala.  modulului: Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. 4. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare 1. Nivel 3 avansat . Aplică intervenţiile proprii şi delegate.

răguşeală. Probleme de dependenţă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. Nivel 3 avansat proprii şi amigdalotom. Manifestări de independenţă.2. edem.2. competenţă 29. 1. obstrucţia căilor aeriene. specul nazal. adenoidită.1. mobilizare. performanţă. igienă. surditate. disfagie. stilet butonat. stomatită. herpes. psihologice. faringită. parestezie faringiană. alterarea vocii. soluţii antiseptice. Modalităţi culegere date: interviu. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL. otoree. hidratare. alimentare. pipete etc. prevenire complicaţii 3. lipsa de cunoştinţe 3. epistaxis.Nr. laringită. seringi puncţie. anosmie. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii C. observaţie clinică.3. sondă laringiană. disfonie. Scoala Postliceala. meşe. inflamaţie. 2. Instrumente: canulă traheală. trusă chirurgicală. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL.3. Analiza şi sinteza informaţiilor 2. realism. C. profilaxie infecţii . 1. febră.4. observabilitate 2. principii de tratament): rinită. Conţinuturi 1. 1. mastoidită.2. sociologice. seringă Guyon. afonie. pedagogica auricular. profilaxie. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii. trocare. trusă perfuzie. pensă Politzer. C. şi analize. Afecţiuni ( definiţie. Semne clinice: durere. 2. Surse de dificultate: fizice. sursă de oxigen. hipoacuzie. Priorităţi de îngrijire: menţinerea funcţiilor vitale. educaţie 3. Intervenţii: 3. rinoree.1. dispnee. delegate. soluţii spălături auriculare. investigaţii. obstrucţie. soluţii perfuzabile. . medicamente etc. auriculare. sinuzită. Unitate de crt.1. traumatisme. Manifestări de dependenţă. Materiale: comprese. obstrucţie cu corpi străini. Resurse materiale 1. Obiectivul nursing: specificitate. polipoză. sursă aspiraţie. simptomatologie. tumori 1. linguală. oglindă Clar.2. aerosoli. inhalante. seringi. tampoane nazale. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). risc de infecţie. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii 2. supraveghere funcţii vegetative. a stării de conştienţă. de intervenţiile pansat. administrarea tratamentului general şi local. hemoragie. Otorinolaringologie si nursing in otorinolaringologie Competenţe C. 2. otită. Intervenţii proprii: comunicare. risc de accidente. durere etc. Anul II. laringiană. cercetare documente medicale. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor.1. implicare. anestezice. etiopatologie. dispnee. furuncul conduct auditiv extern. sonde Domeniul: Sanatate si asistenta Aplică Calificarea: Asistent medical generalist aspiraţie.

elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. volumul şi nivelul de cunoştinţe. . dotarea cu material didactic. demonstraţia. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent.munca independentă. În elaborarea strategiei didactice. problematizarea. dezbaterea. proiectul .elevii participă la procesul de învăţare cu cunoştinţele dobândite anterior. conversaţia. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel:2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul I. . . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul.elevii au stiluri diferite de învăţare. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. descoperirea. Se recomandă următoarele metode: observaţia clinică.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. profesorul trebuie să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. studiul de caz. din care 1 oră teoriemedic şi 1 oră teorie maistru -instructor şi 36 ore de pregătire practică.

Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie şi unităţi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic). retroproiector şi folii. proces de îngrijire. Nivel 3 avansat . îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. protocol educativ. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă realizează evaluarea sumativă. Indiferent de locul. scheme. Resursele materiale sunt variate: planşe.Se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic . pentru calificarea: asistent medical generalist. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE  Notă introductivă Modulul . În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE.Se evaluează numai competenţele din acest modul. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul. instrumentar si materiale sanitare diverse. cărţi. Scoala Postliceala. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. iar la sfârşitul modulului se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. CD-uri. manechin. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. urmărindu-se aplicarea cunoştinţelor la problemele reale existente. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II. dramatizare. pentru verificarea dobândirii competenţelor. casete video. momentul si persoana care face evaluarea. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Modulul are alocat 60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică.aplicativ: scheme. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul. fişe de lucru.

Unitatea de competenţă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Competenţe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunii oftalmologice. Analiza şi sinteza datelor obţinute din culegerile de date: 2. hipermetropie. reacţie pupilară. Culegerea de date prin: interviu. keratita. 3. blefarite. 30. iridociclita. afecţiuni inflamatorii ale ochiului. dacriocistita. etiopatogenie. simptomatologie. cercetare documente medicale. Manifestări de dependenţă.2. crt. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni oftalmologice. C2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 5. intraoculari). corneeni. 2. 2. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. ochiul roşu.Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecţiuni oftalmologice: scăderea acuităţii vizuale. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. miopie. principii de tratament. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). cataracta. observaţie clinică. presbitism. arsuri chimice.Principalele afecţiuni oftalmologice: vicii de refracţie. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. plăgi. conjunctivita. fotofobie. Nivel 3 avansat . 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor oftalmologice. Scoala Postliceala. diplopie. 2. orjeletul. cecitate. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie (60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică) Nr. Definiţie. investigaţii. secreţii oculare – descriere. durere.1. corpi străini conjunctivali. 4. arsuri fizice. Conţinuturi 1. Manifestări de independenţă. glaucomul. 1.

2. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenţă).pacienţi cu afecţiuni oftalmologice. alimentare. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii. durere. soluţii perfuzabile. administrarea tratamentului general şi local. instrumentar chirurgical specific. hidratare. risc de accidente. Materiale: comprese. anxietate datorită lipsei de cunoştinţe. psihologice. 2. a stării de conştienţă.1. implicare. Surse de dificultate: fizice. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Priorităţi de îngrijire: supravegherea şi menţinerea funcţiilor vitale şi vegetative. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Intervenţii proprii (autonome): comunicare.Intervenţiile: 3. optotip. 2. Scoala Postliceala. lipsa de cunoştinţe. prevenirea complicaţiilor.3. câmp operator. 1.4. mobilizare. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. realism. soluţii anestezice. cameră semiobscură. risc de complicaţii. profilaxie. asigurarea confortului psihic. 3. 1. Nivel 3 avansat . alterarea vederii. 3. igienă. trusă perfuzii. soluţii antiseptice. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. C4.2. C3. poziţie adecvată. Instilaţii şi unguente oftalmice. explicaţii. 2. Intervenţiile specifice: 3. 2. profilaxia infecţiilor. Tratament ortoptic. tampoane.2. sociologice.2. observabilitate. medicamente. 3. comunicare ineficace la nivel senzorial.Obiectivul nursing: specificitate. Probleme de dependenţă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecţiunilor oftalmologice: vulnerabilitate. risc de infecţie. 2.1. performanţă.1. 1. Resurse materiale: 1. trusă chirurgicală de pansat. Instrumente: tonometru. 3. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. igienă. perimetru Forstek. oftalmoscop.1. seringi. etc. educaţie. soluţii oftalmice. Pregătirea psihică: informare.

În elaborarea strategiei didactice. Nerealizate. structurarea planului de îngrijiri. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • • • • elevii învaţă când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie. La aceste activităţi se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. spălături oculare.manifestări de dependenţă care se menţin. alimentaţie hiposodată. Obiectivele stabilite: 1.3. elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. 2. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. descoperirea. elevii au stiluri diferite de învăţare. Nivel 3 avansat .2. 2. observaţia. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. diuretice. Restructurarea planului de îngrijire: 2. din care 24 de ore teorie (1 oră medic + 1 oră maistru instructor) şi 36 de ore/sem. studiul de caz. în procesul de învăţare. conversaţia. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an.I pregătire practică (stagiu clinic). Recoltare secreţie oculară.2. Realizate.3. Se recomandă următoarele metode de învăţare: expunerea.1. 1. compararea. problematizarea. analizarea informaţiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor.1. demonstraţia. simularea. Scoala Postliceala. 1. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. pansament ocular. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic interactiv. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. perfuzii cu Manitol 15 %. aport redus de lichide.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaţie. dotarea cu material didactic.-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraţie cu o bună dotare materială şi va avea o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii „asistenţi medicali generalişti”. teste de evaluare. planşe.P. S. pentru verificarea atingerii competenţelor. volumul şi nivelul de cunoştinţe. fişe de lucru. evaluarea altor competenţe nefiind relevante. problematizarea. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. investigaţia. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. diapozitive. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Indiferent de locul. fişe de autoevaluare.adaugă activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraţie şi secţii de spital de specialitate. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. realizarea unui plan de îngrijire. tema în clasă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Scoala Postliceala. casete video. momentul şi persoana care face evaluarea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiţi. fişe tip. manechin. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată. folii de retroproiector.P. Cadrele didactice. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc. Se evaluează numai competenţele din acest modul. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Nivel 3 avansat . desene.

31. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. Nivel 3 avansat .MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II. UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE CONTINUTURI C 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice.3.2. 31.5.1. Semne şi simptome prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 31. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. din care 24 de ore de teorie in semestrul II şi 36 de ore de pregătire practică in semestrul II. crt. 31. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE (60 ore din care 36 ore pregătire practică) Nr. Modulul are alocate 60 de ore.4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. 1. 31. Scoala Postliceala. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 31. pentru calificarea: asistent medical generalist. Din cele 24 de ore de teorie 12 vor fi predate de instructor şi 12 ore vor fi predate de medicul specialist. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

2. inapetenţa. investigaţii. Semne locale: durerea (caracteristici). hipotensiune arterială. simptomatologie. etiopatogenie.. auscultaţie). disfagie. principii de tratament). mielomul multiplu (definiţie. scrisori medicale. paloare sau icter (localizare. investigaţii. acrocianoză.4.A. 1. P.O. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. simptomatologie. extremităţi reci. 2.2. Leucemia acuta si cronica: definiţie. semne vitale (R. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. clinică. etc. T. percuţie. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. investigaţii. palpare. clasificare. tahicardie. bilete de ieşire din spital. tulburări de echilibru. Independenţă/Dependenţă 2. 2. lipotimie. examen fizic (inspecţie. modificări ale fanerelor. 2.1. Hemopatii maligne: boala Hodgkin. febră.3. Anemiile: definiţie. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. somn odihnitor. absenţa durerii. Hemofilia: definiţie. etiopatogenie. afecţiunile hematologice: 1. 2. investigaţii.2.1.1.). Principalele afecţiuni hematologice: 2. Manifestări de independenţă: pacient conştient. clasificare. astenie fizică. 2. T0) in limite normale. etiologie. simptomatologie. caracteristici). bilete de trimitere. interviul formal sau informal. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice C 2. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. adenopatii (caracteristici).1. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). principii de tratament. simptomatologie. etiologie. 2.31. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice.2. tegumente si mucoase normal colorate. principii de tratament. reţete. Semne generale: alterarea funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. carnet de sănătate. cercetarea documentelor medicale (F. mobilitate păstrată. scădere in greutate. principii de tratament.

tulburări cardio-respiratorii. etc. C 4. lipsa de cunoştinţe. performanţă.1. 3. risc înalt de sângerare. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate. Instrumente: trusă pentru puncţia osoasă. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. de ordin social (condiţii de muncă inadecvate. 4. seringi. 3.2.2. Materiale: trusă de perfuzie. peteşii. Scoala Postliceala. inapetenţă. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analizei. sursă de oxigen. oboseala. alimentare. 3.3. alterarea mucoasei orale. tahicardie. hipotensiune arteriala. 4.1. oglindă frontală.C 3.1.2. protecţie. 3. absenţa eliminărilor patologice si a hemoragiilor. de ordin psihologic (anxietate. implicare. Manifestări de dependenţă: paloarea tegumentelor si mucoaselor. obiective pe termen scurt. a sângerărilor. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. disfagie. dispnee. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. lipotimii. educaţie. stres). 2. igiena.4.2. risc înalt de infecţie.Obiectivul nursing: specificitate.1. trusă Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. alimentaţie adecvată.1. constituţie normală. administrarea tratamentului general si local. Nivel 3 avansat . Elaborează planul de îngrijire (nursing). proliferări ale sistemului hematopoetic). Resurse materiale: 4. hematoame. abexlang. profilaxie. dureri. ace de unică folosinţă.3. realism. mobilizare/transport. alterarea nutriţiei. ganglionară. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu. expunere la radiaţii).2. Probleme de dependenţă: intoleranţă la activitate. 2. mediu si lung). observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? .

asepsie si antisepsie. imobilizarea. accidente. locuri de electie. tehnica de execuţie.2. sânge si derivate de sânge (MER. 4. reorganizarea locului de munca. scop. scop.3.3. Nivel 3 avansat . accidente.4..5. scop. asigurarea confortului psihic. Puncţia ganglionara: definiţie. complicaţiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor. soluţii perfuzabile. obţinerea consimţământului. notarea in F. 4. biopsia (definiţie. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh. oxigenoterapia. pregătirea produsului pentru examinare. indicaţii/contraindicaţii.2. Transfuzia cu sânge: definiţie. supravegherea pacientului după tehnică. Pregătirea psihică: informare. pungă cu gheaţă. pregătirea pacientului.2. Prevenirea complicaţiilor: prevenirea sângerărilor. chimioterapice.O. materiale necesare. reorganizarea locului de muncă. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. C 5. infecţiilor.1. soluţii antiseptice. Scoala Postliceala. medicamente hemostatice. incidente. 4.2. explicaţii.2. 4. reorganizarea locului de muncă. meşe pentru tamponament nazal..1. accidente. pregătirea pacientului. indicaţii/contraindicaţii. tehnica de execuţie. 4. locuri de electie. MT. pregătirea produsului pentru examinare. supravegherea pacientului după puncţie. 4. igienă. atelă gipsată. Intervenţii de urgenţă: hemostaza. materiale necesare. notarea in F. plasmă). tehnica de execuţie. 4. incidente.3. Intervenţii specifice: 4. incidente.3.O.3. pregătirea pacientului. Pregătirea pacientului: 4. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.de transfuzie. poziţie adecvată. indicaţii. Puncţia osoasă. materiale necesare.

Nivel 3 avansat . ca demers logic.3. instrumentar si materiale sanitare adecvate. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup.5.1. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. dezbateri. exerciţii practice. predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. scheme. 5. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. Obiective stabilite: 5. manechin. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. decizional. Scoala Postliceala. timp de 12 săptămâni. Se evaluează numai competenţele din acest modul.1. casete video. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. satisfacţia pacientului. timp de 12 săptămâni. 5. Pentru aplicarea procesului de nursing. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 1 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. 1 ora de teorie pe săptămână in semestrul II. jocuri de rol. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate.1. probe scrise de tip itemi. 5. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.1. CD-uri. predate de instructor. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. întrebări structurate.2. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. studiu de caz. Pe Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. gestionarea cazului. rezolvarea de sarcini. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului.

Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni hematologice. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). pentru calificarea : asistent medical generalist. Aplica interventiile proprii si delegate. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice. 2. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore pregatire practica. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. 4. 3. • Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. In modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE– TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. Modulul 32 : ORTOPEDIE –TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC • Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

deformarile coloanei vertebrale (cifoza. scolioza – congenitale): definitie. investigatii. impotenta functionala. evolutie. hipertermie. genu varum. 2. tumori osoase (definitie. paloare. mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. superficiala. torticolis. 1. etiopatogenie. prevenire). edemul. intreruperea diurezei). lordoza. Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. deformarea regiunii. crepitatii osoase.2. principii de tratament). 2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.4.1.1. simptomatologie. simptomatologie. tumefactia. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. etiopaogenie. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase). intensitate. cianoza. investigatii. • Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de ore de pregatire practica). caracter) hemoragia (clasificare. transpiratii profuze. tratament). principii de tratament.. 2.3. 2. 1. Scoala Postliceala.1. etiopatogenie. crt . Unitate de competenta Ortopedietraumatologie si nursing specific Competente C. hematomul. septica. piciorul equin. etiologie. genu valgum.Semne locale: durerea (localizare. investigatii. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. tahicardie.5. profilaxie). Traumatisme: 2.2. puls filiform. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. dispnee. Nr. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. complicatii – fractura patologica–. profunda). Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. Nivel 3 avansat . gravitate) plaga (aseptica. 1. tratament. Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie.4. tratament. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1. simptomatologie.

3. etiopatogenie. atrofie musculara. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. retete. Scoala Postliceala. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. diminuarea sau absenta miscarii. reci. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. voletul costal (definitie. anchiloza. etiopatogenie.). complicatii – pneumotoraxul –. atonie musculara. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. TA. carnet de sanatate. 3. stres). de ordin social C. prim ajutor. luxatii. modificari ale semnelor vitale. etc. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect. simptomatologie. escara de decubit. fracturi (definitie. principii de tratament). diagnostic diferential. Traumatismele membrelor: contuzii. bilete de iesire din spital. Nivel 3 avansat . discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. mobilitate pastrata.4. observatie. investigatii. crampa. simptome. 2. semne vitale (R. investigatii. 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice 2. principii de tratament. examen fizic (inspectie. semne si simptome comune si patognomonice. trimiteri. simptomatologie. cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. principii de tratament. cianoza. 2. auscultatie. lipsa durerii.C.1. culoarea tegumentelor normala. P.4. risc de infectii. 2. 2. scrisori medicale. risc de accidente. tegumente intacte. Manifestari de independenta: pacient constient.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. risc de complicatii.4. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare.4. de ordin psihologic (anxietate.2. 2. 1.2. investigatii. contractura musculara.3. palpare). Traumatismele toracelui: fracturile costale.4. entorse. comunicare eficienta la nivel motor. principii de tratament). cu intrebari inchise / deschise). investigatii.5. Traumatismele bazinului: definitie. 2. Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). tegumente palide. etiopatogenie. alterarea starii de confort. somn si odihna corespunzatoare. To) in limite normale. 2.

2. realism. profilaxie. observabilitate (cine ?. ingrijiri postoperatorii. explicatii. lipsa de cunostinte. mobilizare/transport. mediu. cum?. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental. Aplica interventiile proprii si delegate . pipa Guedel. circulatie inadecvata. 2. 3. vulnerabilitate fata de pericole. 3.1.(izolare.2. fesi. 1. manometru. 2. substante dezinfectante. ace chirurgicale. hidratare. dispnee. etc. Scoala Postliceala. 4. implicare. Materiale: garou. foarfeci. 2. 3. postura inadecvata. comprese. fesi gipsate. asigurarea confortului psihic. pense anatomice si chirurgicale. in ce masura?. tampoane. etc. A. obiective pe termen scurt.1. administrarea tratamentului general si local. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. ATPA.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. igiena. camp Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Interventii: 3. edeme ale membrelor. profilaxia infectiilor. ce se poate face?. a starii de constienta. atele.. performanta. 1. sursa de oxigen. pregatirea preoperatorie. 1. prevenirea complicatiilor. alimentare. pozitie adecvata. imobilitate. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. cand?).2. comunicare ineficienta la nivel motor. ce. portac. educatie. saracie). Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative. seringi. igiena. solutii perfuzabile. lung. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. brancarda. trusa perfuzie. bisturie.C. Pregatirea psihica: informare. Nivel 3 avansat C. incoordonarea miscarilor. Resurse materiale: 1. AINS. analgezice. Obiectivul nursing: specificitate. Instrumente: pense hemostatice. termometru.

pregatirea produsului pentru examinare. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. 3. glicemie. pregatirea produsului pentru examinare. 3. materiale necesare.1. incidente accidente. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC.6. intubatia orotraheala. loc. carucior.3. Administrarea tratamentului anticoagulant. pregatirea pacientului. grup sanguin. scop. Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen. notarea in F.O. Scoala Postliceala.4. 3. incidente accidente. 3. supravegherea pacientului dupa punctie. pat.7.1. 3. hematocrit. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteo-articular. Pregatirea preoperatorie: 3. rolul asistentei medicale. pansamente si bandaje. materiale necesare. tehnica de executie.5. prevenirea pneumoniei hipostatice. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat). 3.8. 3. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Interventii de urgenta: oxigenoterapia. 5.9.2. 3. a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor. profilaxia tetanosului). Ingrijirea plagilor (hemostaza. toaleta plagii. Nivel 3 avansat .10. Pregatirea generala: bilantul clinic general. etc.10. indicatii/contraindicatii. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda. reorganizarea locului de munca. notarea in F. Interventii specifice: 3. reorganizarea locului de munca. supravegherea pacientului dupa punctie. indicatii/contraindicatii.9. tehnica de executie. Punctia biopsica: definitie. 3. uree sanguina).operator. supravegherea functiilor vitale si vegetative..2. Punctia articulara: definitie. 3.. scop. Pregatirea pentru interventie (in ziua C. 3. metode improvizate). loc.O. pregatirea pacientului.

precedenta, in ziua operatiei). 3.9.3. Pregatirea in urgente. 3.10. Ingrijirea postoperatorie: 3.10.1. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. 3.10.2. Supravegherea pacientului: aspect general, parametri fiziologici, pierderi lichidiene (sange, urina, varsaturi, transpiratie, pierderi prin dren), hidratarea pacientului. 3.10.3. Asigurarea confortului: igiena, combaterea durerii, combaterea anxietatii. 3.10.4. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara, constipatie, alte complicatii de decubit. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate, satisfactia pacientului; 1.2. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin, manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. 2. Restructurarea planului de ingrijire: 2.1.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. 2.2.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. • Sugestii metodologice

Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie – 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

teme in functie de: dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte, deprinderi si abilitati anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare; elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, invatare;

invatare; analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, observatia, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, CD-uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda, fesi, comprese, etc.) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), test scris, probe practice (demonstratie, studiu de caz - plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE

 Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II, pentru calificarea: asistent medical generalist. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

miscari (de abductie. redoare. Nivel 3 avansat . Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3.2. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere.) 2. familia si apartinatorii) 2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza reumatismale 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. simptomatologie. C. extensie. congestie. discutii cu echipa de ingrijire. Aplica interventiile proprii si delegate 5. adductie. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE (60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica) Nr. etc. observatia clinica.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. sezand. ankiloza. spondilita ankilozanta. Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. febra. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1. tumefiere. etiopatogenie. Scoala Postliceala. crt.1. in decubit). investigatii. poliartrita reumatoida. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. principii de tratament) 1. deformari osoase. Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie semnele si simptomele specifice afectiunilor  Competente C. 33. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. tahicardie. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. reumatismul articular degenerativ (definitie. 2. cercetarea documentelor medicale.

Probleme de dependenta. imobilitate. complete) 2. bai. de rezistenta. substante antiseptice. 2. planseta cu rotile. chingi. de ordin sociologic (izolare).2 Materiale: pat tare. rotatie. corticoterapie.4. stres). etc) C. crizoterapie. performanta. pasive. atonie. implicare. ionizari. ergoterapie. parafina. alimentatie. manusi sterile. C.flexie. educatie 3. hidroterapie. platou steril. Nivel 3 avansat . perne. Elaboreaza planul de 1. Resurse 1. coordonate. Interventii 3. armonioase. etc. corsete.1 Interventii proprii: masaj.3.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. comprese sterile. de ordin psihologic (anxietate. etc). atrofie. durere). tavita renala. realism. bicicleta ergonomica. durere. rulouri. lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3. Metode si mijloace de pregatire a pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. exercitii fizice (active. observabilitate 2.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1. scripeti. Aplica interventiile proprii si delegate 1. etc. contractura. ultraviolete. profilaxia infectiilor.2 manifestari de dependenta: hipotonie. mobilizare. comunicare. izometrice. inele pentru maini. termoterapie. mese de elongatie. namol. cura balneara. supravegherea functiilor vitale si vegetative. diagnostice de ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit. frictiuni. substante medicamentoase. vulnerabilitate fata de pericole.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. prevenirea complicatiilor 3. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. ankiloza 2. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor. Obiective pe termen scurt si lung ingrijire (planul nursing) obiective de ingrijire: specificitate.

injectia intraarticulara C. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. miscari izotone. Obiective stabilite 1. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1. Scoala Postliceala.1 Pregatirea psihica: informare.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. Interventiii specifice: miscari izometrice. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie: 1 ora teorie medic si 1 ora teorie maistru instructor in semestrul I si 36 de ore de pregatire practica in semestrul I.5. pozitii functionale „incalzire musculara” 3.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2.2 Pregatirea fizica: rapaus articular. dotarea cu material didactic. bai medicamentoase. In elaborarea strategiei didactice. Restructurarea planului de ingrijire 2.2. masaj cu miscare activa. explicatii.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului  Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. la procesul de invatare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1. asigurarea confortului psihic 2. Nivel 3 avansat . volumul si nivelul de cunostinte.

Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Cadrele didactice. munca independenta. conversatia. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. studiu de caz. pentru verificarea atingerii competentelor. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. simularea. Nivel 3 avansat . existente. fise de observatie. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. fise terapeutice. etc. dezbaterea. Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. observatia. În modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. teste de evaluare (orale. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. observatia. pentru calificarea: asistent medical generalist. diapozitive. demonstratia. momentul si persoana care face evaluarea. munca independenta. desene. studiul de caz.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. descoperirea. dezbaterea. Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Se evalueaza numai competentele din acest modul. planul de ingrijire. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. Indiferent de locul. exercitiul. folii de retroproiector. Scoala Postliceala. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. realizarea unui proiect. conversatia.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ☺ Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II. evaluarea altor competente nefiind relevanta. problematizarea. proiectul. carti. lucrul in grup. scrise). Modulul: 34. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. plan de ingrijire. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. planse.

ulceraţia. etc. bula. şancrul sifilitic. competenţă 1 Dermato venerologia şi particularităţi de îngrijire Competenţe C. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1. . eritemul. Elaborează planul de îngrijire-nursing. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Tabelul de corelare a competentelor şi conţinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE (60 ore din care 36 ore stagiu clinic) Nr. Analizează semnele si simptomele specifice din afecţiunile dermatologice.2. tumora. pustula. candidozele mucoaselor. papilomatoză. scuama. durerea.1. Analizează semnele şi simptomele specifice dermatologie Conţinuturi tematice 1.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. frison. Dermatomicozele: epidermofiţia. Semne generale: edeme. primare şi secundare: macula.1.1. Unitatea de Crt. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore teorie şi 36 stagiu clinic. streptodermiile. pruritul.2. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele da pregătire profesională. etc 2. tricofiţia. 4. Scoala Postliceala. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni dermatologice. erupţia. papula. 2. 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. vezicula. Semne locale: leziuni. Piodermitele: stafilodermiile. Nivel 3 avansat afecţiunilor în prezenţa paraziţilor. febra. flictena. Aplică intervenţii proprii şi delegate. leziuni de grataj. Principalele afecţiuni dermatologice: 2. vărsături. ☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenta corespunzătoare modulului: 1. 3. 5. tahicardie. 1.

sclerodermia. reţete). 2. carnet sănătate. semne vitale (R. în limite normale. Dermatoze alergice: urticaria. refuzul de a se conforma tratamentului. Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu întrebări închise. eczema. observaţia. deschise. alergia la medicamente.5. cercetarea bilet de externare. Scoala Postliceala.2. absenţa durerii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. Hematodermiile: leucoplazia. boala Paget.piodermite profesionale. etc 2. examen fizic.7. somn şi odihnă corespunzătoare.3. scrisori medicale. alterarea confortului fizic şi psihic.4.1. Nivel 3 avansat problemele de documentelor medicale (foaia de observaţie clinică.6. edeme ale membrelor. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi de infecţie. alterarea imaginii de sine.2. C. 2. . mobilitate păstrată. etc 2. TA. dermatoze profesionale. durere acută sau cronica. Independenţa si dependenţa. T). P. risc de infecţie. tumori maligne. Probleme de dependenţă: vulnerabilitate. Tuberculoza cutanata 2. trimiteri. gonoree. etc Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative 2. Manifestări de independenţă: pacient conştient. boala Bowen. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. dermatologice 2. Identifică dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni hiv 1. etc 2.

2. implicare. hidratare. 2.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaţii. igienă. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaţă. Elaborează planul de îngrijire nursing dependenţă. percepţia negativă a propriului corp.Manifestări de dependenţă: vezicula. mediu si lung. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecţie. Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. crusta. 2. ulceraţia. observabil.intervenţii proprii: comunicare. şancru. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de C. divorţ. profilaxia infecţiilor. confuzie. frustrare. Semne de dificultate: . transport. profilaxie. obiective pe termen scurt. incapacitatea urmării prescripţiilor.de ordin fizic: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. Scoala Postliceala. alimentare.3. ţinută neîngrijită. slăbiciune şi oboseală. pustula. incontinenţă sfincteriană. sentiment de inferioritate. pesimism. 1. stres. plaga. diminuarea motricităţii. eritemul.psihologic: anxietate.3. proces infecţios. educaţie. devalorizare. Nivel 3 avansat . papula. durere. filctena. etc Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. escara. lipsa interesului. mobilizare. neglijarea igienei. . stare depresivă . lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii. realism.4. Obiectivul nursing: performanţă. sărăcie. durere. specificitate. prevenirea complicaţiilor . deces .social: izolare.

intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. truse chirurgicale. unguente. C. cauterizare. administrarea tratamentului local şi general. aparat LASER.2.2. 1. etc . poziţie adecvată.1. Recoltarea produselor patologice. pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii. feşi. etc. ace. Intervenţii electrocauter. soluţii anestezice. etc . Pregătirea postoperatorie 3. etc 3..4.5. electrocauter.4.5. etc 3. 2. igienă. crème. câmp operator.1. toaleta leziunilor şi ulceraţiilor. supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3. zăpadă carbonică. microscop. ansă de platină. lame de sticlă. trusa oxigen. soluţii antiseptice. asigurarea confortului psihic.psihică: informare.5. Îngrijiri postoperatorii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.materiale: comprese. Îngrijirea leziunilor. intervenţii LASER. Scoala Postliceala. tampoane de vată. termometru. Aplică intervenţiile proprii şi delegate etc. Resurse materiale: . Nivel 3 avansat . sondă canelată. medicamente. baghete plastic.instrumente: seringi. pansamente şi bandaje 3. Pregătirea din zona intervenţiei 3. Intervenţii specifice 3. soluţii perfuzabile. educare.3. etc 3.3. explicaţii.5. investigaţii paraclinice (biochimice). secreţii sânge 3. stilet butonat. Pregătirea pacientului: . mese. Pregătire generală: bilanţ hidric general.fizică: asigurarea confortului ambiental.

etc 1. parametrii fiziologici. ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. În elaborarea strategiei didactice.5. sau apărute pe perioada îngrijirii 2. hidratarea pacientului 3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Prevenirea complicaţiilor postoperatorii: C. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. combaterea anxietăţii 3. constipaţie. combaterea durerii.6. tromboflebite.5.1 realizate: manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului 3.5. compararea. Se recomandă următoarele metode: observaţie. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate retenţie de urină.5.5.2 nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin.3. bilanţ hidric. Nivel 3 avansat . Asigurarea confortului: igiena. satisfacţia pacientului 1. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. Supravegherea bolnavului: aspect general.4. Scoala Postliceala. Obiective stabilite 1.

Scoala Postliceala. Indiferent de locul. Nivel 3 avansat . Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. volumul şi nivelul de cunoştinţe. Se evaluează numai competenţele din acest modul. problematizarea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională.descoperirea. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. simulări. tema în clasă. test scris. coevaluarea în grupul de lucru. momentul şi persoana care face evaluarea. proiectul. planul de îngrijire. probe practice (demonstraţie. investigaţia. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. fişe de lucru. demonstraţia. studiu de caz – plan de îngrijire). numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. Cadrele didactice. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). dotarea cu material Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 36 ore / semestrul II de instruire practică. proiectul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. fişe de lucru. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. pentru verificarea atingerii competenţelor. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. fişa de lucru. planuri de îngrijire. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă.

folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. unităţi sanitare cu o bună dotare materială. etc. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. observaţia. exerciţiul. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Scoala Postliceala. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. pentru calificarea: asistent medical generalist. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. CD – uri.didactic. etc. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. munca independentă. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. studiul de caz. casate video. simularea. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. În modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităţi de îngrijire. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie şi 36 ore stagiu clinic. MODULUL 35: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS face parte din pregătirea specifică din anul II. conversaţia. Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. scheme. Nivel 3 avansat . Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. dezbaterea.

Boli infecţioase cu poartă de intrare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. iritabilitate. tuse seacă. flictena. Conţinuturi tematice 1. 2. 1 Unitatea de competenţă Boli infectocontagioase şi particularităţi de îngrijire Competenţe C. tahipnee. dureri abdominale. ulceraţia eritemul Semne generale: febră. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto contagioase 1. 2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto . Scoala Postliceala. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula. cefalee. pustula. hipertermie.1.2.contagioase. tulburări circulatorii. crt.Principalele afecţiuni infecto contagioase. greţuri. vezicula. inapetenţă. 1. Semnele şi simptomele prezente în afecţiunile infecto contagioase. obstrucţia căilor respiratorii. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate ☺ Tabelul de corelarea competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS (60 ore din care 36 ore de instruire clinică) Nr. papula. modificări ale funcţiilor vitale. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase 3.☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. frison. răguşeală.1. Nivel 3 avansat . Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 5. rinoree. vărsături.

dizenteria.respiratorie: varicela. 1. pneumoniile. reţete. meningita. hepatita virală. digestive nervoase. comunicarea eficientă la nivel motor. Boli infecţioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecţii alimentare.1. scarlatina. tetanos. potenţial de suprainfecţie a leziunilor. difteria. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi protecţie. 2. alterarea confortului psihic şi fizic. tusea convulsivă.). discuţii cu echipele de îngrijire şi aparţinătorii. febra tifoidă. rujeola. Manifestări de independenţă: pacientul conştient. examen fizic. deficit de autoângrijire Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. hepatita B. hiv. enterovirozele. mobilitate păstrată. C şi infecţii nosocomiale Boli infecţioase cu poartă de intrare C. Scoala Postliceala. observaţie cercetare documente medicale (foaia de observaţie clinică. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase tegumentară şi variată.2. poliomielita. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). Alte boli infecţioase variate: rabia. rubeola.2.Culegerea de date ( date subiecte. Nivel 3 avansat . potenţial de complicaţii respiratorii. trimiteri. scrisori medicale. parotidita epidemică. Probleme de dependenţă: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. gripa. etc. Independenţa/ Dependenţa: 2. TBC pulmonar. ancheta epidemiologică 2.

igienă. mediu scurt. de ordin social ( izolare.3. trocare. educaţie 2. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeţa) C. 1. când?) obiective pe termen lung. recipiente pentru recoltarea produselor biologice. seringi de diferite mărimii. soluţile perfuzabile. Nivel 3 avansat . observabilitate ( cine. medicamente inhalate. performanţă. prevenirea complicaţiilor. hidratare. pudre. administrarea tratamentului local şi general.2. spatulă.4. Instrumente: canulă traheală. sondă laringiană. alcool mentolat. sondă de oxigen. 2. mobilizare.4. truse perfuzie. tăviţă renală cutii Petri. anxietate. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. 2. administrarea serurilor imune. anestezice. implicare.3. profilaxia infecţilor. cum în ce măsură. Intervenţii propii ( autonome) comunicare. pipete. unguente creme. tensiometru. soluţii antiseptice. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 1. ce se poate face. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. alimentare. Resurse materiale: 1.2. ce. Elaborează planul de îngrijire (nursing) Obiectivul nursing: specifitate. realism. termometre. profilaxie.2. Materiale: comprese sterile. vaccinuri şi anatoxine C. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative .1. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. sonde de aspiraţie. Scoala Postliceala.1.

1 Dezobstrucţia căilor respiratorii.seruri şi vaccinuri 2. intubaţie orotraheală. asigurarea confortului psihic 2. drenaj postural C.Pregătirea psihică: informare.5. Planificarea intervenţiei: adecvate manifestării de dependenţă prezente în evoluţia pacientului ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS poate fi parcurs în mod independent. oxigenoterapie. Nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin.Realizate. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 1. 3.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. Scoala Postliceala. explicaţii. poziţia adecvată. Obiective stabilite: 1.1.2. Nivel 3 avansat . 1. 2. igienă 3. aspirarea secreţilor instilaţii gargarisme. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pregătirea pacientului: 2. satisfacţia pacientului.Intervenţii specifice 3.1. izoalare şi dietă.2.manifestare de dependenţă absente sau ameliorate.

Indiferent de locul. studiu de caz – plan de îngrijire). la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Se recomandă următoarele metode: observaţie. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. probe practice (demonstraţie. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. test scris. proiectul. fişe de lucru. simulări. planuri de îngrijire. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. compararea. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. descoperirea. momentul şi persoana care face evaluarea. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. Nivel 3 avansat . Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. fişa de lucru.În elaborarea strategiei didactice. planul de îngrijire. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. demonstraţia. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. Scoala Postliceala. fişe de lucru. problematizarea. pentru verificarea atingerii competenţelor. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.

pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea.uri. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. dotarea cu material didactic. conversaţia. manechin. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. investigaţia. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 24 ore / semestrul II de instruire practică. coevaluarea în grupul de lucru. munca independentă. Nivel 3 avansat . numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. etc. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. simularea. studiul de caz. folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. volumul şi nivelul de cunoştinţe. proiectul. observaţia. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. CD . Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind. instrumentar şi materiale sanitare diverse. exerciţiul. Scoala Postliceala. scheme.Cadrele didactice. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. unităţi sanitare cu o bună dotare materială. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. dezbaterea. casate video. tema în clasă. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale.

Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1.tulburarile somnului – insomnie.1. 1.1.Cefaleea – cauze localizare.1. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. tulburări asociate. 3.1. Oboseala fizică si intelectuală. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli endocrine. 1. Transpiraţie – localizare.1. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).1.Modulul 36: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. 36. coşmaruri. 2. Scoala Postliceala. hipersomnie. În modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine Conţinuturi 1. Aplică intervenţii proprii şi delegate. crt. intensitate. 5. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine. durată. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic). Manifestări subiective 1.2. Nivel 3 avansat .3. 1. Unitate de competenţă Endocrinologie si particularităţile de îngrijire Competenţe C.4. Nr. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine. 4. 1.1. 12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 de ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate.

părul şi unghiile. slăbirea 1. boala Addison.10.3. respiraţie 2. 1. hiperaldosteronismul. acromegalic.2.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăţii. feocromocitomul-definiţie. ameţeli. Setea 1. evoluţie. 1..Statura – gigantismul. Starea de nutriţie: obezitatea-tipuri.1. 2.1. simptomatologie.2. 1. 1. cancerul tiroidian – definiţie.2.8.9.2. Bolile hipofizei: adenomul cromofob. constipaţie. Edemul 1.2.2. Starea mentală 1. 2. hipotiroidian.1. tulburări menstruale 1.Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow. sindromul adreno-genital.4. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing.1.6. 1.2.C. tulburări de vedere.Tulburari gastrointestinale: inapetenţa. investigaţii.5. etiopatogonie.1. sindromul adipozogenital insuficienţa hipofizara. 1. diaree. Faciesul: hipertiroidian. Scoala Postliceala.7. etiologie. Nivel 3 avansat . Principalele boli endocrine. 1. diabetul insipid-definiţie. Poziţia. investigaţie.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaţii.2. simptomatologie.2. guşa şi cretinismul. investigaţii. Modificări ale semnelor vitale: temperatură.6. mişcări şi contracţii involuntare 1. Aspectul ochilor 1.2. nanismul.2. tensiune arterială. Aspectul tegumentelor. Manifestări obiective: 1.Modificări ale vocii. tratament. Sughiţul 1.1.3.1. vărsături.2. hipotiroidismul si mixedemul. etiologie. Modificări ale oaselor şi muşchilor 1.5. dureri abdominale. simptomatologie.1. tratament Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. evoluţie.acromegalia si gigantismul . hipopituitar. dispnee.2.7.nanismul hipofizar. addisonian.2. 2. tratament. cushingoid.

absenţa durerii. alterarea imaginii corporale. etiologie. bilete de ieşire din spital. tratament 1.2. hipotermie. reţete.observaţie. carnet de sănătate. risc de infecţie. iritabilitate. eunuchismul şi eunucoidismul. hirsutismul.). Scoala Postliceala. boala polichistică ovariană.4. cercetarea documentelor medicale (foaia de observaţie clinică. voce răguşită.Identifică probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientul cu boli endocrine. 2. pubertatea precoce şi întârziată. deplasare greoaie. card de identificare. auscultaţie. investigaţie. trimitere. Culegere de date (date obiective/ subiective) interviu. alterarea vocii 2. măsurători antropometrice). etiologie. edeme. tratament 2.3. pierderea stimei de sine. Surse de dificultate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Manifestări de independenţă: pacient conştient. somn şi odihnă corespunzătoare. Bolile gonadelor: hipogonadismul. neadaptare la rol. alterarea eliminărilor intestinale (diaree.5. Probleme de dependenţă: cefalee. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismuldefiniţie. etc. greutate peste normal sau sub normal. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. hidratare exagerată. hipertermie. investigaţie. examenul fizic (inspecţie. disfuncţie sexuală. polifagie. semne vitale (R. simptome şi semne. tegumente nemodificate. criptorhidian. Manifestări de dependenţă: tahipnee sau bradipnee. mobilitate păstrată. circulaţie inadecvată. ) în limite normale.P. alterarea nutriţiei (exces sau deficit). postură inadecvată. Nivel 3 avansat . slăbiciune. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2. 2. discuţii cu membri echipei de îngrijire şi aparţinătorii. dispnee. Analiza şi sistematizarea datelor: informaţii semnificative. diaforeză.TA. simptomatologie. cooperare ineficientă la nivel individual. vărsături. scrisori medicale.4. risc de rănire. constipaţie). dificultatea de a înţelege informaţia 2.1. Independenţa / Dependenţa 2. inapetenţă. furnicături. odihnă insuficientă.definiţie.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. hidratare. observabilitate.4. Intervenţii proprii (autonome): comunicare.1. tulburări de gândire. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenţă) 1. neacceptarea bolii. diminuarea peristaltismului. etc. ce se poate face?.C. depresie. alimentare. pierderea respectului de sine. realismul. educaţia pacientului/familiei 2. cum?. igienă. deficit auditiv.1.4. Surse de dificultate psihologice: anxietate. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2.4. creşterea toleranţei la activitate 2. ameţeală. frilozitate. 2. vizual. diaforeză. a echilibrului hidric şi electrolitic. obezitate. stress. tremurături ale membrelor. crearea unui mediu sigur. în ce măsură?. frigiditate.5. insuficienţa resurselor familiale 2. implicare. asigurarea confortului fizic şi psihic. administrarea tratamentului. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie C. asigurarea dietei.3.4. teamă de obezitate. oboseală. Nivel 3 avansat . deprinderi alimentare deficitare. (cine?.2. 2. îmbunătăţirea aceptarea imaginii de sine.3.2. dezechilibru endocrin metabolic. ce?. Obiectivul nursing: specificitate. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. Surse de dificultate fizică: alimentaţie şi hidratare insuficientă sau în exces. ameninţarea conceptului de sine. edeme. frustrare. Elaborează planul de îngrijire (nursing). performanţă.4. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. Surse sociologice: condiţii de muncă inadecvate. epuizare. 2. prevenirea complicaţiilor. menţinerea unei stări nutriţionale adecvate. când?. diminuarea tonusului muscular. olfactiv. nelinişte faţă de diagnostic şi tratament.4. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. constipaţie.4. deformarea articulaţiilor extremităţilor. a stării de conştienţă. Scoala Postliceala. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2.

reducerea riscului de rănire. substanţe pentru stimularea sau inhibarea secreţiei de hormoni. creşterea aportului de potasiu. Prevenirea complicaţiilor : supravegherea funcţiilor vitale. 3. asigurarea confortului psihic. testul hiperpneei provocate. poziţia adecvată. Teste de stimulare sau inhibare a secreţiei de hormoni pentru hipofiză. 3. iodemie. criza addisoniană 2.1.3. Intervenţii specifice 3. material de dezinfecţie.Resurse materiale : seringi. dozarea calciului. reprarenale. dozarea catecolaminelor.2. rezonanţa magnetică nucleară. soluţii perfuzabile. lipide serice. paratiroide. evitarea excesului de lichide.2. 17-CS. examenul fundului de ochi). Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. criza de tetanie.2. observarea semnelor de deshidratare. gonade.3. hidratare parenterală 3. Scoala Postliceala. Investigaţii 3. obţinerea acordului 2. radioiodocaptarea ) 3.1.1.1. tiroidă. restricţii de tratament 3. ecografia. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de mediu. Educaţia pacientului /familiei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. uree. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale. creatinină. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenţă în criza tireotoxică. Pregătirea psihică: informare. colesterol.1. iodurie. restricţii alimentare şi lichidiene.1. 3. fosforului.4. reflexograma ahiliană. determinarea metabolismului bazal. explicaţii. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităţii vizuale. glicemie. truse de perfuzie. Nivel 3 avansat . acizi graşi liberi.1.1. tomografia computerizată. izotopi. recipiente. electromiograma. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama. Pregătirea pacientului 2. ionogramă. Recoltarea urinei pentru calciurie. ionogramă.

pregătirea câmpului operator 3. . satisfacţia pacientului 1. Îngrijirea postoperatorie . acceptarea rolului de bolnav 3. conservarea resurselor bolnavului. măsuri în caz de călătorie. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. Nivel 3 avansat .informarea pacientului şi obţinerea consimţământului. cale de administrare. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.5.îngrijiri generale comune altor intervenţii. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire . asigurarea confortului psihic şi fizic . Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. factorii favorizanţi şi agravanţi. Pregătirea preoperatorie : . pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale 1.1.C. Scoala Postliceala. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apărute în perioada îngrijirii 2. înlocuirea celor interzise. Planificare intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenţă.2.5. -Informarea privind modul de producere al bolii. orar. doze. substanţele pentru corectarea gustului. Obiectivele stabilite 1. -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor. efectul terapeutic şi reacţiile adverse.îngrijiri speciale după intervenţiile pe craniu. creşterea dozelor în caz de urgenţă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei.Importanţa controlului periodic.4.pregătirea generală şi locală: bilanţ clinic şi biologic.

Sugestii metodologice Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. fişe de lucru. proiectul. plan de îngrijire). Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. descoperirea. planuri de educaţie. fişe de lucru. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul.Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . Se recomandă următoarele metode: observaţia. plan de îngrijire. compararea. . demonstraţia.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. problematizarea. probe practice (demonstraţie. test scris. fişe de lucru. . proiect de activitate.elevii au stiluri diferite de învăţare . Scoala Postliceala. simulări. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Nivel 3 avansat . evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se evaluează numai competenţele din acest modul. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. tema în clasă. planuri de îngrijire. investigaţia. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. aplicaţii pe caz concret. coevaluarea în grupul de lucru. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. studiu de caz. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări).elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare.

observaţia. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. planuri de îngrijire. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. scheme. fişe de lucru. . folii de retroproiector. simulări. plan de îngrijire. test scris. particularităţile grupului de elevi instruiţi. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: .elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. munca independentă. Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări).conversaţia. simularea.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. plan de îngrijire). probe practice (demonstraţie. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. . Scoala Postliceala. cd-uri. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. aplicaţii pe caz concret. dotarea cu material didactic. descoperirea. fişe de lucru. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială.elevii au stiluri diferite de învăţare . Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. Nivel 3 avansat . Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. instrumente şi materiale sanitare. studiu de caz. fişe de lucru. demonstraţia. proiect de activitate. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Se recomandă următoarele metode: observaţia. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. problematizarea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. casete video.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. mulaje. compararea. planuri de educaţie. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE. exerciţiul.

Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. flexibilă şi integrată. coevaluarea în grupul de lucru. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. 3. tema în clasă. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. proiectul. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. Aplică intervenţii proprii şi delegate. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. 4. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Modulul 35: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. pentru calificarea: asistent medical generalist. În acest modul se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC. Nivel 3 avansat . Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. investigaţia. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriţie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înţeleagă mai bine particularităţile îngrijirii în bolile metabolico-nutriţionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă. Aceste particularităţi se regăsesc în lista competenţelor şi î criteriile de performanţă din standardul de pregătire profesională.Se evaluează numai competenţele din acest modul. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. 12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate. 2. Scoala Postliceala. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor.

evoluţie şi complicaţii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. Unitate de competenţă Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific Competenţe C. 2. inapetenţă. 2. tulburări de tranzit intestinal. crt. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. antidiabetice orale. 2. dureri articulare şi musculare. Nr. polifagie. Denutriţia – definiţie. – prezentare sumară. xantoame si xantelasmele etc. microangiopatii).2.1. astenie fizică. complicaţii. forme clinice (tip 1. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriţie: creşterea sau scăderea în greutate. Obezitatea – definiţie şi epidemiologie. Dieta. simptomatologie. etiopatogenie. Hiperuricemiile . transpiraţii.3.1. polidipsie. Profilaxia complicatiilor. Principii de tratament.4. exercitiul fizic terapeutic. Tratamentul farmacologic: insulină. Dislipidemiile – definiţie. Complicaţiile obezităţii. guta – definiţie. evoluţie şi complicaţii. forme clinice. etiopatogenie. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. clasificare. infectiile. modificarile cutanate. tip 2). poliurie. exemple de afecţiuni în care se întâlnesc. etiopatogenie. osteoarticulare. Principalele boli metabolice şi de nutriţie. Nivel 3 avansat . 2. hepatice. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice. modificări ale tensiunii arteriale. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. investigaţii. Scoala Postliceala. simptomatologie. Conţinuturi 1. factori de risc – etiopatogenie. forme clinice şi asocieri morbide. investigaţii. 2. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. etc. tratament farmacologic. Diabetul zaharat: definiţie. 35.5.5. tratamentul chirurgical in obezitate 2. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic).

scrisori şi trimiteri medicale. simptomatologie. chestionare specifice (nutriţional. T0) în limite normale. Nivel 3 avansat . examenul fizic (inspecţie. TA. evoluţie. educaţia specifică si continuă.2. forme clinice şi simptomatologie. Independenţa/dependenţa. evoluţie. investigaţii. grave. Principii de tratament. absenţa durerii. investigaţii.1. circulaţie inadecvată. 2. depistare şi evaluare. circumferinţa abdominală). simptomatologie.2. Hipoglicemiile – definiţie. Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative. buletine de analize/investigaţii. cercetare documente medicale (foaia de observaţe.C. 2. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. tegumente intacte. măsurători antropometrice: înălţime. factori de risc – etiopatogenie.8. Intoleranţa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiţie. bilete de externare din spital. investigarea stilului de viaţă). reţete etc. carnet de sănătate. Identifica probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. Scoala Postliceala. (in puseu si intercritic). ancheta alimentară.6. apetit nemodificat. dispnee. medicaţia specifică. P. 2. observaţie. Principii de tratament. etiopatogenie. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaţă (dieta si efort fizic terapeutic). somn şi odihnă corespunzătoare. Probleme de dependenţă: imobilitate. Sindromul X metabolic – definiţie. semne vitale (R. etiopatogenie şi clasificare. normal colorate. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. medii. 2. funcţionale).7. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. mobilitate păstrată. 2. de frecvenţa alimentaţie. forme clinice ( uşoare. incoordonarea mişcărilor.). organice. risc de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. greutate. 1. Manifestări de independenţă: pacient conştient. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. postură inadecvată. 2.

infecţie. când?. alterarea percepţiei vizuale. disconfort. alterarea stării de nutriţie (exces). stres). pregătirea specială pentru operaţie şi îngrijirea postoperatorie a pacientului cu diabet. panglică metrică. Trusă de perfuzie. ce se poate face?. lactoză. în ce măsură?. educaţie. Manifestări de dependenţă: dificultate în deplasare. mobilizare. implicare. glucometru cu teste. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. performanţă. obezitate şi denutritie. disfuncţie sexuală. de ordin social (izolare geografică. tratamentul cronic. ce?. cântar – taliometru. fatigabilitate. material de dezinfecţie. de ordin psihologic (anxietate. oboseală. tensiometru. 1. Nivel 3 avansat . ace. leziuni cutanate). Resurse materiale Seringi. xiloză. epuizare.3. sărăcie. supravegherea eliminărilor. 2. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. flacoane de insulină. hidratare şi alimentare. izolare socială). Elaborează planul de îngrijire (nursing). realism. diaree. a stării de conştienţă. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. Scoala Postliceala.1. Substanţe pentru teste: glucoză. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. controlul şi asigurarea dietei. complicaţiile. 2. 2. 1. supravegherea alimentaţiei şi respectarea dietei. recipiente.4. deficit de cunoştinţe. obiective pe termen scurt. Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. administrarea tratamentului. surplus în greutate. lipsa informaţiilor (în legătură cu boala.2. risc de rănire. soluţii perfuzabile.a limentaţie insuficientă.C. C. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestări de dependenţă). cum?. Obiectivul nursing: specificitate. mediu şi lung). igienă. izotopi radioactivi. observabilitate (cine?. eventualele operaţii). Aplică intervenţiile proprii şi delegate. garou. profilaxila complicaţiilor. sulfat de bariu.

3.4. HLG.3. colesterol total.2. cu lactoză.4. ionogramă. examen dermatologic. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. efectuarea injecţiei cu insulină. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenţa rezultatelor.2.3. Teste de evidenţiere a malabsorpţiei: testul cu xiloză.4. a dozelor de insulină. 3. asigurarea poziţiei. trigliceride. măsuri de prevenire a infecţiilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. 3. Intervenţii specifice. repartizarea pe mese. acid uric. testul excreţie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic).3. explicaţii. cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenţe pentru o porţie. anticorpi anti muşchi neted. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire. Nivel 3 avansat . Educaţia pacientului/familiei. 3. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. respectarea restricţiilor alimentare.3. 3. Pregătirea psihică: informare.2. 3. Examenul fundului de ochi.3. HDL. Alte examene. 3. Scoala Postliceala. 2. Testul de toleranţă la glucoză oral (TTGO). asigurarea confortului psihic. ionogramă. proteinurie/24 h examenul sedimentului. corpi cetonici. Recoltare sângelui pentru: glicemie. testul de încărcare lipidică. 2. VSH. proteine serice. Pregătirea pacientului. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic.3. 3. Recoltare urinei pentru: glicozurie.1. Hb glicozilată.1. 3. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. Examene radiologice: radiografia articulară (guta).1. 3. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO). examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului. anticorpi antigluten.2. LDL. întocmirea meniului cu respectarea cantităţii de carbohidraţi. urocultura. obţinerea consimţământului.

supravegherea intraoperatorie. îngrijirea în cazul convulsiilor. Obiectivele şi principiile dietoterapiei. 3.intercurente. Controlul şi asigurarea dietei. 3. hipoglicemie la sulfonilureice.8. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităţile fizice (resurselor) pacientului/familiei. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. retenţie hidrică. 3. observarea semnelor de deshidratare.Prevenirea complicaţiilor: supravegherea stării de conştienţă. 1. vârstă. Asigurarea dietei recomandate. adolescent. talie. observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. TA. Intervenţia chirurgicală la diabetic. T0 la intervale stabilite de medic. Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. preferinţe alimentare) Respectarea particularităţilor în funcţie de forma clinică (DZ tip1. supravegherea şi măsurarea R.2. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. îngrijirea specială postoperatorie. Controlul greutăţii. P. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apar în perioada îngrijirii. supravegherea sondei urinare.6. 1. satisfacţia pacientului. Administrarea tratamentului medicamentos Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaţia. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaţă şi creşterea complianţei (aderenţei) la tratament. vârstă (diabetul la copil. complicatii si comorbiditati asociate. DZ tip2). Nivel 3 avansat C.2. combaterea vărsăturilor. prevenirea complicaţiilor. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară. insulina). 3.4. activitate fizica.7. curba diurezei.5. 2. incidente şi accidente alergice. 3. Obiective stabilite: 1.1.5. Asigurarea dietei în funcţie de greutate. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). .

instrumente şi materiale sanitare. simulări. Planificarea intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului.elevii au stiluri diferite de învăţare . analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. casete video. proiect de activitate.conversaţia. planuri de îngrijire. . exerciţiul. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. compararea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Nivel 3 avansat . descoperirea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. fişe de lucru. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. problematizarea. demonstraţia. cd-uri. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. folii de retroproiector. plan de îngrijire. scheme.3. fişe de lucru. particularităţile grupului de elevi instruiţi. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. mulaje. aplicaţii pe caz concret. simularea. dotarea cu material didactic. Se recomandă următoarele metode: observaţia. Sugestii metodologice Modulul BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI NURSINGUL SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI PARTICULARITĂŢILE DE ÎNGRIJIRE. Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. Scoala Postliceala. observaţia.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfaşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). . munca independentă. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. planuri de educaţie.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare.

tema în clasă. drogurilor şi tutunului – stabileşte direcţii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Strategia OMS „Sănătate 21”. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. probe practice (demonstraţie. proiectul. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Schimbarea stilului de viaţă şi în principal al celui alimentar ar reduce simţitor incidenţa bolilor. Nivel 3 avansat . Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II . 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Modului are alocate 60 ore din care 24 teorie (12 ore predate de medic si 12 ore predate de maestrul instructor) si 36 ore pregătire practica in secţiile de spital si bucataria dietetica. plan de îngrijire). O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. pentru calificarea asistent medical generalist . ar creşte calitatea şi durata vieţii. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. în diferite etape ale vieţii sau situaţii fiziologice. test scris. coevaluarea în grupul de lucru. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. Alimentaţia (dieta) este esenţială pentru promovarea sănătăţii. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. studiu de caz. fişe de lucru. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Scoala Postliceala. prevenirea bolilor şi existenţa vieţii. omul în corelaţie cu mediul său obişnuit de viaţă. investigaţia. făcând parte din nevoile de bază ale individului.

Unitate de Competenţe crt.Surse alimentare. Macronutrienti . Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenta:NUTRITIE SI DIETETICA (60 de ore din care 36 instruire practica) Nr.Electroliti si tulburari electrolitice.2.definitie 1. 4.Surse alimentare.3. clasificare.rolul in organism. Identifică tulburări de alimentatie. Cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Mg. Substante cu efecte vitaminice. 2. 2.Bilantul hidric-aportul si eliminarea. 1. Nutriţie si C.1.1.rolul in organism. Vitaminele.Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.K.Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni.Surse alimentare.Zn.3. dietetică Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente. Notiuni despre digstie si metabolism.definitie. 5.2Microminerale: Fe .Na.clasificare.rolul in organism.2Apa-rolul apei si distributia apei in organism.S 2.3Sarurile minerale-caracteristici.surse.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie.Necesar hidric.P.1Macrominerale:Ca.3.Proteinele-definitie. 1. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente.Cl. 2. Lipidele-definitie. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. Scoala Postliceala.Notiuni despre digestie si metabolism.F. competenţă 38. Promovează educaţia nutriţională a individului si familiei . rol.Notiuni despre digestie si metabolism. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Nivel 3 avansat . 3. 2.Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubile. apa si sarurile minerale 2. 2. Conţinuturi 1.clasificare.

8Bauturile nealcoolice 3.10Produse alimentare de protectie:peste oceanic. vârstă. 3Grupe de alimente 3. prevenirea obezităţii. stări fiziologice.2.6Legumele si fructele 3. Alcătuirea dietei adecvate 3.cereala germinate.3. Raţia calorică la adulţi şi vârstnici. Mn. nevoile bazale în funcţie de greutate. Nevoi nutriţionale în perioada copilăriei.3Ouale 3.1Carnea si produsele de carne 3. activitate şi starea individului 1. Scoala Postliceala. Nevoile energetice şi plastice. aspecte religioase.5. Co.1. Alimentaţie protectoare 2. Vn. hedonismul.7Produsele zaharoase 3. Nivel 3 avansat . 2. Mb.3.Raţia calorică la adolescenţi.produse fermentate lactic. 2. Moderaţie şi echilibru. Br. Se.1 Raţia calorică la nou născut şi sugarul mic 2.2Laptele si produsele lactate 3.5Cerealele 3. Ni 2.2. stări patologice. Cr. factori de mediu.4Grasimile 3. Identifică nevoi nutriţionale în funcţie de vârstă. complicaţii ale sarcinii legate de aportul alimentar ( prezentare sumară) 3. Raţia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei. Piramida Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. 2.imbogatite in celuloza si substate pectice 4. Raţia alimentară.9Condimente 3.tipul de activitate.3.4Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice.4. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaţiei. Educaţia nutriţională. Alimentele şi exerciţiul fizic C. Prevenirea afecţiunilor cronice 2. suprafaţa corporală.3Oligoelemente: I.

ale stresului psiho-social.4. comportamentul alimentar.2. salate. fizicochimice. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3. biochimice 2. mediul familial ( obiceiuri). Orarul porţiilor. Factorii care influenţează aportul alimentar : clima.3.garnituri.3. prăjire. Rolul exerciţiului fizic. obiceiuri alimentare nesănătoase. Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2.3. Noţiuni de gastro-tehnie 2. Stilul de viaţă sănătos 1.Indicatorii stilului de viaţă sănătos. Echivalenţe pentru o porţie 3. efectele consumului de alcool. aluaturi.4.1. gustări. 2.2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice. sosuri.3. 1. Promovează educaţia nutriţională a individului şi familiei 1. boala C.1. intrări. Conservarea laptelui. prelucrare termică (fierbere. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3. Scoala Postliceala.1.2. fripturi. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinţelor alimentare 3. chimice. ouălor. în aburi. 2. greutatea corporală în limite normale . fructelor şi legumelor.alimentelor 3. sufleuri.1. deserturi. cărnii şi peştelui. tendinţe sociale. frigere. alimentaţia. mediatizarea unor produse prin massmedia.2 Întocmirea planului de educaţie pentru schimbarea stilului de viaţă . Nivel 3 avansat .repartizarea alimentelor pe mese Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Preparate culinare: supe. budinci. Combinarea alimentelor 3. efectele fumatului. pâinea. coacere) 2.2. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară. 3.

sarcină. afecţiuni cardio-vasculare şi HTA. Importanţa dietei pentru tratarea bolii 2. comportamentul alimentar 1. boli neoplazice. stările patologice. diabet şi boli de nutriţie.2 Bulimia 2. Interacţiunea dintre alimente şi medicamente 1.1.Evaluarea stării nutriţionale 1. cultura. Întocmirea foii de alimentaţiei Verificarea recomandărilor medicale. Consilierea pacientului şi familiei 2. afecţiuni renale. anemii.4.5. creştere. Identifică tulburări de nutriţie şi alimentaţie 1. 2. Factori care influenţează aportul alimentar: starea economică.4. stres determinat de boală. măsuri de control a alimentelor din afara. examenul fizic 1. Asigură respectarea dietei în diferite afecţiuni Sugestii metodologice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nivel 3 avansat .C.5. ficatului şi pancreasului. C.3.3. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. Boală supra alimentaţiei 2. Tulburări nespecifice 2.3.1 Anorexia nervoasă 2.2.Factori care influenţează necesarul alimentar.5.4. Principii generale ale alimentaţiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. Alimentaţia enterală şi parenterală 2. climatul emoţional.a indicaţiile terapeutice. Preferinţe alimentare 2.2. Metode: anamneza. Complianţa ( aderenţa) pacientului l. Comportamente inadecvate în copilărie 1. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3. Scoala Postliceala.5. Tulburări de alimentaţie 2.1. 2. convalescenţă 1.stări anabolice fiziologice.4. date antropometrice.

probe practice (demonstraţie. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. plan de îngrijire). planuri de îngrijire. simulări. . plan de îngrijire. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. cd-uri. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. fişe de lucru. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind nutriţia şi dietetica. fişe de lucru. expunere şi conversaţie.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. Nivel 3 avansat . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. .elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. mulaje. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. simularea. descoperirea. compararea. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. alcătuirea meniului. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic şi 1 oră predată de maistrul instructor) şi 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). test scris. în bucătăria spitalului. Se recomandă următoarele metode: observaţia şi exerciţiul. folii de retroproiector. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţierii aspectelor semnificative.elevii au stiluri diferite de învăţare. demonstraţia. planuri de educaţie. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la situaţiile reale. aplicaţii pe caz concret. dotarea cu material didactic. foi de alimentaţie. problematizarea. listă de alimente. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii.Modulul NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific”. studiu de caz. particularităţile grupului de elevi instruiţi. muncă independentă. scheme. fişe de lucru. Instruirea sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. calcularea raţiei alimentare. ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. . Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. tabele cu conţinutul în principii alimentari. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . proiect de activitate. casete video.

Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. endocrine.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II ( boli de nutriţie şi metabolice. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. coevaluarea în grupul de lucru. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. proiectul. investigaţia. afecţiuni de medicină internă şi chirurgicale). Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. tema în clasă. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful