Curriculum AMG II

Anexa nr. 3 la OMEdC nr. 4760/26.07.

2006 MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII

CURRICULUM ANUL AL II LEA ASISTENT MEDICAL GENERALIST

2006

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

PLAN DE INVATAMANT ANUL II Nr. crt. 1 2 Denumirea modulului Nr. De credite 2C 1C Detaliere ore (T + P) 48 +72 pe tot anul scolar 24+36

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara 3 Epidemiologie si sanatate 1C 24+36 publica 4 Principii de baza ale cercetarii 1C 24+36 5 Pneumologie si nursing 2C 60+60 specific 6 Cardiologie si nursing in 2C 60+60 cardiologie 7 Gastroenterologie si nursing in 2 C 60+60 gastroenterologie 8 Nefrologie si urologie si 2C 60+60 nursing in afectiunile renale 9 Chirurgie generala si nursing 2C 60+60 in chirurgia generala 10 Chirurgie toracica si 1C 24+36 cardiovasculara si nursing specific 11 O. R. L. si nursing O. R. L. 1C 24+36 12 Oftalmologie si nursing in 1C 24+36 oftalmologie 13 Hematologie si nursing in 1C 24+36 hematologie 14 Ortopedie, traumatologie si 1C 24+36 nursing specific 15 Reumatologie si nursing in 1C 24+36 reumatologie 16 Dermatologie, B T S si nursing 1 C 24+36 specific 17 Boli infecto- contagioase si 1C 24+36 nursing infecto-contagios 18 Endocrinologie si nursing in 1C 24+36 endocrinologie 19 Boli metabolice, de nutritie si 1C 24+36 nursing specific 20 Nutritie si dietetica 1C 24+36 TOTAL 26 C Consemnarea orelor cu scris italic si subliniat este pe semestrul IIAn scolar: 42 saptamani din care, Sem I si Sem II: cate 12 saptamani teorie si 9 saptamani de practica Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL I – 21 SAPTAMANI
NR. CRT. UNITATEA DE COMPETENTA NR. CREDITE NR. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 2 h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 2h teorie+ 5 3h lab. tehnologic 3h teorie m.instr. 5 2h teorie medic 3h teorie m.nstr. 5 2h teorie medic 1h teorie m.instr. 2 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 1h teorie medic 28 h teorie + 6h lab.tehnologic 2 2 2 2 2 2 34 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII

1. 2. 3. 4. 5.

Comunicare in limba moderna Management si legislatie sanitara Pneumologie si nursing specific Cardiologie si nursing in cardiologie Chirurgie toracica si cardiovasculara si nursing specific O. R. L. si nursing O. R. L. Oftalmologie si nursing in oftalmologie Ortopedie, traumatologie si nursing specific Reumatologie si nursing in reumatologie Boli metabolice, de nutritie si nursing specific Nutritie si dietetica TOTAL

2C 1C 2C 2C 1C

48+72 pe tot anul scolar (24+36/semestru) 24+36 60+60 60+60 24+36

60 60 36

-

-

6. 7. 8. 9. 10. 11

1C 1C 1C 1C 1C 1C 14 C

24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 24+36 312+408

36 36 36 36 36 36 372

-

-

Se va efectua 1 garda de 12h

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

contagioase si nursing infecto-contagios Endocrinologie si nursing in endocrinologie TOTAL - Vezi semestrul I - 6.nstr.ASISTENT MEDICAL GENERALIST ANUL II – SEMESTRUL II – 21 SAPTAMANI NR. ORE TOTAL ORE / INSTRUIRE PRACTICA SAPTAMANA OBSERVATII 1. 2C 1C 1C 1C 1C 12 C 60+60 24+36 24+36 24+36 24+36 324+396 5 2 2 2 2 30 60 36 36 36 36 360 - - - Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.instr. 3. 2h teorie medic 3h teorie m. 10. 2h teorie medic 3h teorie m. tehnologic 2h teorie 3h teorie m.instr. B T S si nursing specific Boli infecto. 1h teorie medic 1h teorie m. 1h teorie medic 27 h teorie + 3h lab. Scoala Postliceala. TOTAL ORE TEORIE / PRACTICA TEORIE 12 SAPTAMANI NR. 2. 7. CRT. ORE TOTAL ORE / TEORIE SAPTAMANA +PRACTICA x 12 SAPTAMANI 1C 1C 2C 2C 24+36 24+36 60+60 60+60 2h teorie+ 3h lab. 4.tehnologic 5 2 5 5 36 60 60 PRACTICA 9 SAPTAMANI NR. 9. 1h teorie medic 1h teorie m.instr. 2h teorie medic 1h teorie m.instr.instr. 8. Comunicare in limba moderna Epidemiologie si sanatate publica Principii de baza ale cercetarii Gastroenterologie si nursing in gastroenterologie Nefrologie si urologie si nursing in afectiunile renale Chirurgie generala si nursing in chirurgia generala Hematologie si nursing in hematologie Dermatologie. 5.instr. CREDITE NR. Nivel 3 avansat . 1h teorie medic 1h teorie m. UNITATEA DE COMPETENTA NR.

Exprima mesaje orale in limbaj complex. in contexte profesionale semnificative. Obtine informatii prin receptarea de mesaje orale. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 4. Nivel 3 avansat . Participa la interactiuni orale si in scris legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. in contexte profesionale semnificative.Modulul 19: COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ Notă introductivă Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ face parte din pregătirea anului II. În modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ. in contexte profesionale semnificative 2. şcoala postliceală.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu. Obtine informatii prin receptarea de mesaje scrise specializate. Elaboreaza mesaje scrise specializate. Scoala Postliceala. in scopul indeplinirii de sarcini de serviciu 5. in contexte profesionale semnificative  Tabel de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenta: COMUNICARE IN LIMBA MODERNA ( 120 de ore din care 72 de ore laborator tehnologic) Nr Unitatea de Competenţe crt competenţă Conţinuturi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. in contexte profesionale 3. pentru calificarea asistent medical generalist. Modulul are alocate 120 de ore din care 48 de ore teorie si 72 de ore de laborator tehnologic . Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. legate de indeplinirea de sarcini de serviciu.

inclusiv mesaje telefonice înregistrate.date privind: materii prime. procese verbale. . Comunicare în C. -opinii. fişe tehnice. în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. rapoarte. prezentări. relativ complexe. .documente profesionale specifice specializării: manuale. întrebări. inclusiv numerice. explicaţii. emise clienţi.informaţii factuale.informaţii factuale. anunţuri. pe teme profesionale: instrucţiuni. pe teme de interes comun. -discursuri. . reclame. instrucţiuni cereri. . Scoala Postliceala.informaţii profesionale: instrucţiuni. -prezentări (formale / informale) de produse / servicii.2. Obţine informaţii prin receptarea de mesaje scrise specializate. oferte. materiale şi produse finite. produse şi servicii. Tipuri de informaţii scrise: . reclame.1. puncte de vedere. Tipuri de informaţii: . formulare. 2. operaţii şi procese tehnologice. reclamaţii. circulare.1. colegi sau de cei din jur. Obţine limba modernă informaţii prin receptarea de mesaje orale. anunţuri publice. C. 2. Surse şi tipuri de mesaje orale: -mesaje.texte cu conţinut operaţional profesional: corespondenţă.informaţii. formale şi informale directe. solicitări.texte de popularizare pe teme profesionale: articole de presă. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu.elemente cheie din documente relevante. . faxuri. explicaţii. Tipuri de texte: . Nivel 3 avansat . priorităţi. -conversaţii telefonice. rapoarte. . inclusiv numerice. 1. date tehnice ale unor produse şi servicii. evaluări. neutră). -transmisiuni radio şi TV. inclusiv numerice. privind specificaţii de procese. atitudini (pro. legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. contra. conferinţe (inclusiv video-conferinţe). în contexte profesionale semnificative 1.

activităţi şi procese de producţie. facturi pro-forma. . specificaţii.scurte rapoarte profesionale. Moduri de comunicare: . în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu 1. 3. procese verbale. în contexte profesionale semnificative.prezentări. oferte. Nivel 3 avansat . fişe de evidenţă. mesaje (inclusiv email).informaţii factuale . puncte de vedere. 2. sfaturi. în scopul îndeplinirii de sarcini de serviciu C.operaţii. Tipuri de informaţii: . descrieri şi specificaţii de obiecte. evaluări). 1. . în contexte profesionale semnificative. . Elaborează mesaje scrise specializate.3.4. . note circulare. . idei.corespondenţă profesională: scrisori. Teme specifice: . explicaţii.formulare şi alte documente specifice specializării (facturi. . . Exprimă mesaje orale în limbaj complex. detalii de operare.faţă în faţă. . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.C.idei. .calitatea serviciilor / produselor. fişe tehnice. operaţii. . Tipuri şi formate de documente şi texte funcţionale: . minute.informaţii factuale de specialitate (inclusiv descrieri şi date tehnice).instrucţiuni. faxuri.organizarea locului de muncă. individual sau în grup. 3. opinii.formate formale. Scoala Postliceala.formate informale.raportări privind desfăşurarea unor evenimente.la telefon. .discuţii profesionale formale şi informale. robot telefonic. referate. Tipuri de discurs: . 2. rapoarte. despre produse şi servicii. procese.aranjamente şi instrucţiuni de serviciu. documente de evidenţă. .dări de seamă. şedinţe. procese. opinii. . Tipuri de informaţii: . fişe de producţie.

Conţinuturile se vor exemplifica în funcţie de domeniul profesional. activităţi profesionale zilnice.în interiorul organizaţiei: cu subalterni. jocul de rol. respectiv – Sanatate si asistenta pedagogica. . . Corespondenţă profesională: . respectiv informaţiile.elevii participă cu cunoştinţele lor.5.situaţii sociale si profesionale formale şi informale. Nivel 3 avansat . C.1. la procesul de învăţare .  Conditii de aplicare didactica si de evaluare Modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ va fi parcurs cu aceleaşi conţinuturi la toate calificările de nivel 3 avansat fiind dezvoltat pe baza unei unităţi de competenţă pentru abilităţi cheie.întâlniri formale / informale profesionale de rutină. dar abordarea acestora trebuie să fie flexibilă.formală şi informală.comunicări formale / informale cu parteneri şi clienţi. Scoala Postliceala. cu parteneri.interviuri telefonice individuale. 2. în contexte profesionale semnificative Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. în activităţi profesionale zilnice. simularea. . . superiori.elevii au stiluri diferite de învăţare . Comunicare telefonică: . Discuţii profesionale: . Se recomandă următoarele metode: conversaţia. 3. . diferenţiată ţinând cont de nivelul iniţial de pregătire. subalterni.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare .contacte de rutină cu colegi. dobândite anterior. Parcurgerea conţinuturilor se va face în ordinea prezentată în tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor . cu superiori. cu potenţiali clienţi / parteneri. cu colegi.interviuri individuale sau în grup. Participă la interacţiuni orale şi în scris legate de îndeplinirea de sarcini de serviciu. pentru modulul COMUNICARE ÎN LIMBA MODERNĂ profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . mesajele orale sau scrise în limbă străină exersate vor corespunde domeniului profesional. În elaborarea strategiei didactice. .elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.în afara organizaţiei: cu clienţi. legată de sarcini de serviciu. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de pregătire profesională. proiectul.

Analizează caracteristicile managementului sanitar 4. În modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. Nivelul de pregătire este realizat corespunzător dacă sunt îndeplinite criteriile de performanţă ce pot fi atinse numai dacă în procesul de învăţământ sunt asigurate condiţiile de aplicabilitate descrise în standard. ritmul de înţelegere şi asimilare a cunoştinţelor şi formarea deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Pe parcursul modulului se realizează evaluare formativă. volumul şi nivelul de cunoştinţe anterioare ale elevilor. Aplică legislaţia sanitară ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Profesorii au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. pentru calificarea: asistent medical generalist. Scoala Postliceala. Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de laborator tehnologic. MODULUL II: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ ϖ Notă introductivă Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ face parte din pregătirea specifică din anul II.  Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore de teorie/ saptamana/ an şi 3 ore de laborator tehnologic/ saptamana/an. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. dotarea cu material didactic. ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1. Nivel 3 avansat . O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Precizează principiile managementului general 2.Se evaluează numai competenţele din acest modul. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Identifică politicile şi sistemele de sănătate 3. pentru verificarea atingerii competenţelor. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă.

Unitatea de competenţă: MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). Nivel 3 avansat . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala.

Factori implicaţi direct în desfăşurarea activităţii: competenţa.3. rolurile managerului (interpersonale. delegarea autorităţii (principii. Dirijarea: coordonarea personalului. informaţionale. operaţională). Management organizaţional (definiţie şi obiectiv. autoritatea (surse ale autorităţii.1. 1.4. instrumente utilizate. Management general: 1. 2. motivarea existenţei managementului.Nr.2. Abilităţi necesare managerului. parametri de caracterizare a organizaţiei. componentele principale ale organizaţiei. 1. tipuri de planificare (strategică. metode de raţionalizare a timpului). Definiţie. Sistemul de informaţii: (structuri formale şi informale). cultura organizaţională. activităţi. 2. managementul timpului de lucru (folosirea eficientă a timpului. stabilirea obiectivelor şi priorităţilor. tipuri de autoritate în management). responsabilitatea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. noţiuni de bază în utilizarea planificării.2. 1. managementul echipei. tactică.1. organizaţii formale şi informale. Nivel 3 avansat . 1 MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢI E SANITARĂ Competenţe C. tipuri şi mecanisme de luare a deciziei. Scoala Postliceala. Unitate de Cr competenţă t.3. Comunicarea managerială. metode/abordări după Mintzberg. organizare. Organizarea: împărţirea sarcinilor şi aplicarea mecanismelor de coordonare. 1. stresul organizaţional). conducere şi control). Planificarea: definiţie. 1. strategii clasice ale procesului schimbării). 2. Etapele procesului de management: 2. Precizează principiile managemen -tului general. Conţinuturi 1.5. decizionale). funcţiile managementului (după Henri Fayol planificare. variabile care influienţează gradul de delegare).1. principii generale ale conducerii.6. managementul schimbării (tipuri de schimbare.

2. caracterul cuprinzător al serviciilor. criterii de evaluare în compararea reformelor din diferite ţări (coerenţa SIS.Nr. eficienţa sistemelor de sănătate. performanţa sistemelor de sănătate. beneficiari de servicii de sănătate. 2. furnizor. Unitate de competenţă Competenţe C. capitaţia. principii de realizare a sistemelor de plată.1.1. analiza cost-beneficiu. definirea sistemelor de sănătate. piaţa îngrijirilor de sănătate (beneficiar. administraţia de sănătate). Noţiuni şi termeni de bază privind definiţia şi particularităţile economiei sanitare. universalitatea asigurării cu servicii. 2. Cr t. furnizori de servicii de sănătate. mecanisme de alocare a resurselor. bugetul global. salariul. analiza echităţii în finanţarea serviciilor publice de sănătate). servicii de sănătate. plata după timpul lucrat). Identifică politicile şi sistemele de sănătate. cumpărarea şi contractarea serviciilor (practica independentă a asistentului medical. sistemul pieţei libere. Nivel 3 avansat . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pachetul de servicii de îngrijiri de sănătate furnizate de asistentul medical). limitarea costurilor cu menţinerea calităţii îngrijirilor de sănătate). Principiile economiei sanitare: 2. Relaţia sănătate-boală-îngrijiri de sănătate.2. plata bazată pe diagnostic. modele de sisteme de sănătate. Scoala Postliceala. analiza cost-utilitate. Conţinuturi Tipologiile şi caracteristicile sistemelor de sănătate: 1. stabilirea priorităţilor. evaluarea economică a îngrijirilor de sănătate (analiza costeficacitate. scopurile şi obiectivele reformelor.1. Finanţarea serviciilor de sănătate. 3. Principii pe care se bazează reformele sistemelor de sănătate. Reforma sistemelor de sănătate: 3. 1. mecanisme de plată (plata per serviciu.

3. Cr t. Domeniile de aplicare a managementului sanitar: management strategic şi financiar în organizaţiile de sănătate. aprecierea performanţei unui spital (indicatori de eficienţă pentru paturile de spital. spitalul privat/pentru profit. Scoala Postliceala. modul de organizare al îngrijirilor primare de sănătate (cabinetele de medicina de familie. unităţile medico-sanitare ca organizaţii. cabinetele stomatologice. înregistrările medicale. funcţiile. cabinetele de specialitate private. managementul timpului. tipuri. 1. îngrijirile de sănătate comunitare şi îngrijirile le domiciliu).Nr. finanţarea spitalului (spitalul public/non-profit. sistemul informaţional. Definiţie.2. managementul calităţii serviciilor de sănătate. vârstnici. circuitul bolnavului. componente. indicatori ai calităţii serviciilor. persoane cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Unitate de competenţă Competenţe C. parteneriatul public-privat).1. roluri manageriale. nivelurile îngrijirilor de sănătate (primar. Managementul serviciilor de îngrijiri secundare de sănătate: spitalul ca organizaţie (scopurile generale. 3. structura. indicatori financiari. 2. Conţinuturi Managementul serviciilor sociale şi de sănătate: 1. roluri). Managementul sanitar pe cele trei nivele ale sistemului de îngrijiri de sănătate: 3. alte unităţi medicale şi medico-sociale cu paturi (centre de îngrijire şi asistenţă pentru copii. Analizează caracteristicile managemen -tului sanitar. Nivel 3 avansat . satisfacţia pacientului). Leadership în îngrijirile de sănătate. interrelaţiile profesionale. managementul stresului.1. managementul resurselor umane. scopul şi obiectivele.2. Managementul serviciilor de îngrijiri primare de sănătate: serviciul de primire al pacienţilor. 1. secundar şi terţiar). 3.

R. 3. activitatea de medicină legală.R.F. actele cu caracter normativ elaborate de O. Nr. 716/2002.S. Principalele acte normative care reglementează exercitarea profesiei în domeniul îngrijirilor de sănătate: 3. 150/2002 modificată şi completată prin actele ulterioare succesive.E. drepturile pacienţilor. asistenţa medicală acordată populaţiei. nr. nr. Conţinuturi 1. Domenii medicale cu reglementări speciale: medicina muncii.A. Noţiuni de drept medical: 1. Ord. 4104/2001). 3. nr. Nr. Legislaţia privind organizarea şi funcţionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate: asigurările sociale de sănătate. M. 868/2001).2. Ord. 307/2004. drepturile şi obligaţiile cetăţenilor.S.1. Formarea profesională (H.G. legi organice şi ordinare. O. 979/2004). 93/2003. Ord. medicina experimentală. M. Nivel 3 avansat . M. Legea nr.).). 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii. Legea nr.Nr. Unitate de competenţă Competenţe C. 501/2005.F. administraţia de sănătate publică.G. sănătatea mintală. 2. 970/2004). nr. atestarea şi reatestarea profesională (Ord. M. izvoare de drept medical (Constituţia României. M. Desfăşurarea activităţii: codul muncii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.M.3.M. noţiuni despre stat şi drept. casele de asigurări sociale de sănătate.F. Nr.1.M. 66/2002. Cr t.1. Scoala Postliceala. H. acreditarea (Ord. furnizorii de servicii de sănătate 2. programul Naţional de Educaţie Medicală Continuă a O. transplantul de organe şi ţesuturi. asistenţa socială. 2. M. drepturile şi obligaţiile asiguraţilor.C. 3. 1.4.S. învăţământ post-bază (Ord. 458/2000.S.M. ordine de ministru. nr. hotărârile de guvern. nr. Autorizarea (Ord.A.S. Aplică legislaţia sanitară.U. Definiţie.2.2.

Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Nivel 3 avansat . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. la procesul de învăţare. investigaţia. probe scrise (test. referat). proiectul. Se recomandă următoarele metode: observaţia. studiul de caz. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. coevaluarea în grupul de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea). ϖ ϖ Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de instruire teoretică/semestru I şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic/semestrul I. Indiferent de locul. proiect). algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării.problema de sănătate. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. momentul şi persoana care face evaluarea. poster. În elaborarea strategiei didactice. turul galeriei. • elevii au stiluri diferite de învăţare. compararea. demonstraţia. reprezentări grafice. pentru verificarea atingerii competenţelor. tema în casă. • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Scoala Postliceala. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. care asigură pregătirea la acest modul. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. dotarea cu material didactic. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. descoperirea. • elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă. dezbaterea. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. scheme de desfăşurare). îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. algoritmi optimali. problematizarea. probe practice (studiu de caz . Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. modele explicative (scheme. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Cadrele didactice. analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor.Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ poate fi parcurs în mod independent. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare. volumul şi nivelul de cunoştinţe. proiectul. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare.

observaţia. CD-uri. Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele. 1998 Cristian Vlădescu (coordonator) . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind MANAGEMENT ŞI LEGISLAŢIE SANITARĂ. munca independentă."Management sanitar" ."Managementul serviciilor de sănătate" . desene. computer."Legislaţie medicală şi socială" . folii de retroproiector.Ed."Sănătate publică şi management sanitar". diapozitive. Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". Bibliografie recomandată: 1. Nivel 3 avansat . Dan Enăchescu. conversaţia. Modulul are alocate 24 de ore teorie şi 36 de ore de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. 1998 Liviu Cocora . 1994. filme. ALL. Expert. Mihai Gr. Marcu . Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. 2. 5. 1995. casete video. 2004 Monitorul Oficial al României MODULUL III: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ ϖ Notă introductivă Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ face parte din pregătirea specifică din anul II. pentru calificarea: asistent medical generalist. etc. studiul de caz. etc. Ed. planşe.Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. 4. 3. simularea. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea.Ed. Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu. Constanţa.Ovidius University Press. 1997. În modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. soft. proiectul. exerciţiul. 2000 European Trening Foundation SJEP 9628 . Scoala Postliceala.

ϖ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modului: 1. Măsoară şi analizează morbiditatea. ϖ Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ (60 de ore din care 36 de ore de laborator tehnologic). 4. 3. Monitorizează starea de sănătate. 5. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională.. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. 2.laborator tehnologic. Aplică programe de sănătate publică. Nivel 3 avansat . Scoala Postliceala. Descrie conceptele de bază ale epidemiologiei. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

Domenii de aplicare: în sănătatea publică. 5. Epidemiologia bolilor infecţioase: 5.3. obiectul preocupărilor epidemiologiei.1.4. fundamentarea programelor de prevenire şi combatere a bolilor/ameliorare a serviciilor de sănătate. 4. predicţia în legătură cu numărul probabil al bolilor. 3. plauzibilitatea. Unitate de Competenţe Conţinuturi Crt.1. relaţia tip doză-efect. Scoala Postliceala.2. (grupurile populaţionale populaţie ţintă de referinţă. 3.1.1. în medicina clinică. Caracterul cauzal al unor asociaţii. competenţă 1 EPIDEMIOLOGIE C.2. Definire. strategia ecologică. specificitatea. relaţia de cauzalitate dintre un factor şi boală (argumente: forţa asociaţiei. explicarea etiologiei bolilor/modului de transmitere a acestora. Procesul epidemic. grup particular de bolnavi).Nr. activitatea şi asistenţa Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 4. Noţiuni de bază ale ŞI SĂNĂTATE conceptele de epidemiologiei: PUBLICĂ bază ale 3. Obiective: descrierea distribuţiei bolilor/factorilor de risc în populaţiile umane. coerenţa. consistenţa asociaţiei. insuficienţa altor explicaţii. Nivel 3 avansat . 3. dovada experimentală). relaţia temporală. clasificarea epidemiologică a bolilor infecţioase. Nivelele cercetării epidemiologice: nivelul cunoaşterii (cercetarea fundamentală) şi nivelul intervenţiei (cercetarea aplicativă). Termenul de inferenţe (generalizări) de tip cauzal elemente luate în consideraţie în cazul asocierii epidemiologice. Strategia bazată pe factori de risc comuni mai multor boli. Descrie 3. 4.

Modelul integrat al stării de sănătate (starea de sănătate influienţată de sărăcie. accesul la ingrijiri de sănătate şi determinanţi indirecţi .1. Nivel 3 avansat . Conceptul "structură-procesrezultate" de analiză a determinanţilor sănătăţii în relaţie cu calitatea vieţii. după apariţie. după temporalitate. poluarea mediului. Conţinuturi Modele de sănătate publică: 1. Managementul sistemelor de informaţii.Nr. 2. şomajul.2. locuinţele nesănătoase. Explică starea de sănătate şi caracteristicile sănătăţii publice. concepte. nutriţia. distribuţia veniturilor între judeţe/în interiorul judeţului. tipuri de informaţii (clasificarea după sursă. Crt.2. nivelul de educaţie). 1. violenţa mai ales în familie. 1. după utilizare. a determinanţilor şi a intervenţiilor (determinanţi direcţi . Definiţie. Scoala Postliceala.2. Unitate de competenţă Competenţe C. stilul de viaţă. Calitatea datelor (relevanţa. Modelul stării de sănătate. corectitudinea. după tip). 1.produsul intern brut. mediu. Modelul epidemiologic Denver (starea de sănătate influienţată de biologia umană. situaţiile de criză). 1.1. după format. accesul la apa potabilă. sărăcia. factori sociali. alcoolul. comportament şi serviciile de sănătate). modificările climei. educaţia. Managementul datelor şi al informaţiilor medicale.4.fumatul. după natură. după frecvenţa de colectare. încrederea în sursa informaţiei). consumul de droguri. 2. după nivelul managerial. 2. metode de comunicare a Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. exhaustivitatea. habitatul.3. factori socio-demografici. sanitaţia.

structura pe sexe. indicatori ai stilului de viaţă. 1.E. ani potenţiali de viaţă pierduţi. caracteristici demografice şi sociale). dinamica populaţiei. anii de viaţă ajustaţi cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. domenii prioritare de intervenţie (boli netransmisibile. măsurarea natalităţii şi fertilităţii. Unitate de competenţă Competenţe C. structura pe grupe de vârstă). Propuşi de U. măsurarea mortalităţii infantile). Crt. Statistica populaţiei (numărul. sănătatea mintală. Propuşi de O. 2. principii directoare. Monitorizează starea de sănătate. 1. protecţia sănătăţii. monitorizare.Nr. Metode de monitorizare a stării de sănătate bazate pe rate demografice: 2. servicii preventive.3. politica de sănătate a guvernului. boli transmisibile. (concepte. 2.M. îngrijirile de sănătate (nursingul) în contextul strategiei "Sănătate XXI". Dinamica populaţiei (concepte. Scoala Postliceala. statistica populaţiei. 1. Strategia naţională de sănătate publică: starea de sănătate a populaţiei.strategia "Sănătatea pentru toţi în secolul XXI". (indicatori ai stării de sănătate. . indicatori de caracterizare a condiţiilor de viaţă şi muncă. evaluare.3. anii de viaţă ajustaţi cu incapacitatea. Conţinuturi Indicatori utilizaţi în monitorizarea stării de sănătate a comunităţii: 1.S. sănătatea familiei. Nivel 3 avansat . ani potenţiali de viaţă pierduţi. densitatea.1.1. repartiţia teritorială. implementare.2. ponderea în mediul urban/rural. măsurarea natalităţii şi fertilităţii.2. scopul şi obiectivele strategiei naţionale de sănătate publică.

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.4. Măsoară şi analizează morbiditatea. 1.

Conţinuturi Morbiditatea şi tipurile de morbiditate: supravegherea bolilor acute şi cronice (caracteristici comune şi diferenţiate), definiţia morbidităţii, co-morbiditatea, utilizarea morbidităţii în studiile epidemiologice descriptive. 2. Măsurarea morbidităţii observate: 2.1. Determinarea factoriilor de risc ca precursori ai bolilor, calcularea relaţiei dintre factorii de risc şi boală, abordarea transversală şi abordarea longitudinală, populaţia la risc. 2.2. Abordarea morbidităţii observate: unitatea de observare = evenimentul (cazul de îmbolnăvire, persoana bolnavă) şi aspectul morbidităţii = fenomenul (incidenţa, prevalenţa, morbiditatea cu ITM, morbiditatea cu invaliditate, morbiditatea spitalizată, mortalitatea specifică, morbiditatea individuală - pe contingent, morbiditatea succesivă - în dinamică), sursa datelor şi informaţiilor (date de rutină şi date obţinute prin studii speciale - cercetări, screening, anchete medicale). 3. Indicatorii de morbiditate: 3.1. Incidenţa, prevalenţa, morbiditatea spitalizată, morbiditatea cu incapacitate de muncă, indici de structură pentru incidenţă/prevalenţă - obiective, formule de calcul, reprezentări grafice. 3.2. Conceptul de vizualizare a informaţiilor referitoare la sănătate (aplicabil la nivelul individului, familiei, comunităţii, cu evaluări la nivel regional şi

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Nr. Crt.

Unitate de competenţă

Competenţe C.5. Aplică programe de sănătate publică.

Conţinuturi 1. Iniţierea: 1.1. Prezentarea situaţiei existente, (elemente de biostatistică, analiza statistică, reprezentarea grafică a informaţiilor, utilizarea softwareului specializat). 1.2. Identificarea problemelor, descrierea priorităţilor şi formularea problemei de sănătate. 1.3. Specificarea participanţilor şi colaboratorilor, stabilirea populaţiei ţintă şi a beneficiarilor, durata programului. 1.4. Oportunităţi şi constrângeri 2. Planificarea: 2.1. Scop, obiective (generale, intermediare, specifice, operaţionale), rezultate aşteptate. 3. Implementarea: 3.1. Instrumente urmărite, organizarea implementării (resurse umane, materiale, financiare, informaţionale). 3.2. Structura organizaţională, responsabilităţi, planul activităţilor. 3.3. Estimarea bugetului, monitorizare. 4. Evaluarea: indicatori de monitorizare, criterii şi norme utile în control şi evaluare, evaluări parţiale, evaluare finală, concluzii şi propuneri.

Condiţii de aplicabilitate didactică şi de evaluare Modulul EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ poate fi parcurs în mod independent. În elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi în mod activ în procesul de învăţare; • elevii au stiluri diferite de învăţare; • elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior, la procesul de învăţare; Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. se recomandă următoarele metode: observaţia, descoperirea, demonstraţia, problematizarea, dezbaterea, proiectul. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: experimentul de cercetare, modele explicative (scheme, reprezentări grafice, algoritmizarea (algoritmi de recunoaştere, algoritmi optimali, scheme de desfăşurare), studiul de caz, proiectul, turul galeriei. Ca instrumente de evaluare se pot folosi probe orale (chestionarea), probe scrise (test, referat), probe practice (studiu de caz - problema de sănătate, poster, proiect). Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul şi persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Se evaluează numai competenţele din acest modul, evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Pe parcursul modului se realizează evaluarea formativă, iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă, pentru verificarea atingerii competenţelor. Cadrele didactice, care asigură pregătirea la acest modul, îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe, numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea, coevaluarea în grupul de lucru, observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor, a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării, tema în casă, investigaţia.

Sugestii metodologice Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămână de teorie/semestru II şi 3 ore/săptămână de laborator tehnologic /semestrul II. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei, volumul şi nivelul de cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Instruirea se va realiza în cabinete şi laboratoare cu o bună dotare materială. Instruirea în laboratoare are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii "asistenţi medicali generalişti". Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EPIDEMIOLOGIE ŞI SĂNĂTATE PUBLICĂ. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea, conversaţia, munca independentă, simularea, observaţia, exerciţiul, discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi creativitatea, studiul de caz, proiectul, etc. se va urmări Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

ϖ

Marcu . computer plus soft specializat de prelucrarea datelor biostatistice. desene. Modulul 22: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII  Nota introductiva Modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII face parte din pregatirea specifica din anul II. filme. Ed. Mihai Gr. 10.Ed. Resursele materiale trebuie să conţină o gamă cât mai variată: modele. etc. planşe. Scoala Postliceala. pentru calificarea asistent medical generalist. diapozitive. CD-uri."Bazele epidemiologiei" . Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica."Metode utilizate în monitorizarea stării de sănătate" ."Sănătate publică şi management sanitar". Mihai Gr. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala."Practica epidemiologică în bolile transmisibile" . 1997 E. Bonita. în cadrul împrumutului Băncii Mondiale. ALL. Iunie 2004 8. 1995. 1988 Strategia naţională de sănătate publică .Document elaborat pentru Ministerul Sănătăţii de către Centrul pentru Politici şi Servicii de Sănătate.  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. Institutului de Sănătate Publică Bucureşti.Editura ALL. C.Ed. Kjellstrom . T. Dan Enăchescu. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice. Medicală. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardele de pregatire profesionala specific calificarii. 1997. 1998 Aurelia Marcu. R.aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. 2002 Beaglehole. Bocârnea . Bususioc. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. casete video. Măgureanu. Anca-Gabriela Vitcu . 7. 9. Nivel 3 avansat . Bibliografie recomandată: 6. Marcu. In modulul PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII. 1994. C. folii de retroproiector.

principiul determinismului. efectuarea cercetarii. Postulatele cunoasterii stiintifice: principiul realismului. caracterul limitat. Nivel 3 avansat . alegerea planului de cercetare. tehnica. interpretarea rezultatelor. Etape: definirea problemei. Principii metodologice: unitatea dintre teoretic si empiric.2.3. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. unitatea dintre cantitativ si calitativ. competenta 22. procedee si instrumente de investigare stiintifica. procedee si instrumente de investigare.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII (60 ore din care 24 ore de teorie si 36 ore de pregatire practica ) Nr. selectarea bibliografiei. date cantitative si calitative. Scoala Postliceala. Unitatea de crt. 2.2. 3. Argumenteaza importanta cercetarii stiintifice Continuturi 1. 1. comunicarea C. Principii de baza ale cercetarii Competente C. Explica notiunile de metodologie si metoda. unitatea dintre judecatile constatative si cele evaluative. caracterul pasional. C. unitatea dintre intelegere si explicativ. ipoteza. tehnica. variabile. caracterul contradictoriu. principiul regularitatii. Explica notiunile de metodologie si metoda. Caracteristicile cunoasterii comune: caracterul iluzoriu. 1. Concepte si termeni: teorie. redactarea raportului final. 3.1. principiul cognoscibilitatii. formularea ipotezei. Utilizeaza etapele unei cercetari stiintifice.

Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. descoperirea. demonstratia. Nivel 3 avansat . ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. In elaborarea strategiei didactice profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne de educatie: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. compararea. Scoala Postliceala.  Sugestii metodologice Modulul „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII poate fi parcurs in mod independent. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei.concluziilor cercetarii. la procesul de invatare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. fise de lucru. dotarea cu material didactic. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. volumul si nivelul de cunostinte. proiectul dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. Continutul modulului este proiectat pentru 60 ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore /saptamana teorie / semestrul II si 36 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind „PRINCIPII DE BAZA ALE CERCETARII”. simulari. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. problematizarea. fisa de lucru.

care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Indiferent de locul.D – uri. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. carti. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. comun de performanta. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitori „asistenti medicali generalisti”. C. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). existente. etc. Nivel 3 avansat . urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. test scris. discutiile si lucrul in grup. Cadrele didactice. casete video. problematizare). Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. simularea. munca independenta. pentru verificarea atingerii competentelor. reviste. dezbaterea. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Scoala Postliceala. probe practice (studiu de caz. folii de retroproiector. momentul si persoana care face evaluarea. scheme. conversatia. studiul de caz. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. Se evalueaza numai competentele din acest modul. SPP-ul stabileste un nivel national. evaluarea altor competente nefiind relevanta. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. exercitiul.

 Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica ) Nr. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor aparatului respirator. 3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Aplica interventiile proprii si delegate planificate. Semnele si simptomele afectiunilor aparatului respirator: tuse. 2. pentru calificarea asistent medical generalist. expectoratie. Evalueaza indeplinirea obiectivelor stabilite in planul de ingrijire. Pneumologie si nursing specific Competente C. Nivel 3 avansat . Identificaproblemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Analizeaza semnele si simptomele specifice Continuturi 1. In modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitati din unitatea de competenta specializata PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC. dispnee. competenta 23. Unitatea de crt.Modulul 23: PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC  Nota introductiva Modulul PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. 2. ortopnee.  Lista competentelor specifice corespunzatoare modulului: unitatii de competenta 1. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Scoala Postliceala. Modulul are alocate 120 ore din care 60 ore de teorie si 60 ore de pregatire practica.1. 3.

2. hipertermie. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. observatie clinica. 2. Nivel 3 avansat . risc de infectie. supravegherea functiilor vegetative.2. Obiectivul nursing : specificitate. prevenirea complicatiilor.3. Prioritati de ingrijire : mentinerea functiilor viatale. observabilitate. astm bronsic. investigatii. realism. C. Principalele afectiuni respiratorii: bronsite. etiopatogenie. Culegere de date prin: interviu. dispnee. C. 2. principii de tratament). profilaxia infectiilor. 2. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) cianoza. Analiza si sinteza informatiilor : 2. pneumonii. comunicareineficace.3. implicare. 1. performanta. Manifestari de dependenta 2. Scoala Postliceala. Surse de dificultate 3.1.afectiunilor aparatului respirator. modificari toracice. Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire (nursing) : alterarea vocii. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. febra. Manifestari de independenta 2. cancer pulmonar (definitie. pneumotorax. simptomatologie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ale aparatului respirator. cercetare documente medicale. durere. risc de accidente. junghi thoracic. 1. vulnerabilitate. obstructia cailor aeriene. supravegherea starii de constienta. TBC. BPOC.

solutii perfuzabile.1. scuipatori. gargarisme. Pregatirea psihica : explicatii. 3. drenaj postural. inhalante. tuse asistata. Metode si mijloace de pregatirea pacientului : 2. Resurse materiale: interventiile 1. termometru.4. administrarea tratamentului general si local. 3. aspirarea secretiilor oso-faringiene. Obiective stabilite : rezultatele 1. igiena. inhalatii. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize si ingrijirea dupa efectuarea acestora. Aplica 1. oxigenoterapie. C. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene.2. Materiale : placute Petrii. ace. recoltari sputa. hidratare.5.1.1 Realizate : manifestari de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. oxigenoterapie. 1. Scoala Postliceala. mobilizare. alimentare. trusa perfuzie. stetoscop. C.3. Evalueaza 1. aerosoli. Instrumente: aparatura pentru proprii si delegate. solutii antiseptice. etc. educatie. etc. Nivel 3 avansat . seringi.1. asigurarea confortului psihic. etc. punctie pluerala. igiena. 2. 2.2. informare. tapotaj. Pregatirea fizica : pozitie adecvata. tensiometru. Interventii proprii: comunicare. medicamente. instilatii. Interventii: 3. profilaxie.2.

deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. In elaborarea strategiei didactice. dotarea cu material didactic. Reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Nivel 3 avansat . 2. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. 2. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare. Restructurarea planului de ingrijire : 2. Planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitailor privind „PNEUMOLOGIA SI NURSING SPECIFIC”. Scoala Postliceala.2. volumul si nivelul de cunostinte. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Continutul modulului este proiectat pentru 120 ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore /saptamana de teorie din care 2 ore medic si 3 ore maistru instructor/semestrul I si 60 ore /semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic).1. elevii au stiluri diferite de invatare .  Sugestii metodologice Modulul „PNEUMOLOGIE SI NURSING SPECIFIC”poate fi parcurs in mod independent.2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Nerealizate : manifestari de dependenta care se mentin.ingrijirilor aplicate dependenta absente sau ameliorate 1. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

-

elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de invatare ; elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor.

Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, C.D – uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda. Fesi, comprese, etc.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt prezentate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national, comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), probe practice (demonstratie, studiu de caz – plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.

Modulul VI : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Nota introductiva Modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE face parte din pregatirea specifica din anul II, pentru calificarea : asistent medical generalist. In modulul CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE ÎNGRIJIRE se regasesc abilitatile din unitatile de competenta tehnica specializata CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE Modulul are alocate 120 de ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardelor de pregatire profesionala . Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunelor cardiovasculare 2. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare . 3. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). 4. Aplica interventiile proprii si delegate . 5. Evalueaza rezultatele obtinute .

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta : CARDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE ( 120 ore din care 60 de ore teorie si 60 de ore stagiu clinic ). Nr. crt 1 Unitate de comp. Cardiologie Competente C 1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor cardi-vasculare Conţinuturi/ca şi titlul de lecţie (tematici) 1. Semnele si simptomele prezente in afectiunile cardiovasculare : 1.1. Simptome functionale : dispnee(cardiaca,de efort, decubit, paroxistica),durere(precordiala,extracardiaca, cardiaca) palpitatii, cianoza ,puls(frecventa, ritm,amplitudine), T.A, cianoza, febra. Simptome din partea altor aparate : respirator(tusea cardiaca , hemoptizia ),digestive ( greturi , varsaturi, balonare ,ascita , hepatomegalie), nervos (cefalee, ameteli tulburari vizuale si auditive, tulburari de echilibru), accidente motorii trecatoare sau definitive ( afazii, paralizii, hemiplegii). 1.2. Semne fizice :culoarea tegumentelor si mucoaselor,pozitia bolnavului (ortopnee, genu-pectorala) ,anorexie tisulara, astenie, anxietate, tulburari de diureza ,dansul arterial, turgescenta venelor jugulare, bombarea abdomenului,socul apexian, freamatele, zgomotele, sufluri, tulburari de ritm. 2. Principalele afectiuni cadiovasculare: 21 Endocarditile: bacteriene si nebacteriene (definitie ,etiopatogenie, simptomatologie , forme clinice,investigatii, evolutie, prognostic, tratament, profilaxie). 2.2 Afectiunile valvulare: stenoza mitrala, insuficienta mitrala, insuficienta aortica, stenoza aortica , alte cardiopatii valvulare (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, forme clinice, investigatii, complicatii,evolutie, tratament). 2.3 Bolile miocardului (definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament ). 2.4 Bolile pericardului :pericardita acuta ,pericardita cronica constrictiva, mediastinopericardita, revarsatele pericardice neinflamatorii(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigatii, evolutie, tratament). 2.5 Bolile congenitale ale inimii: cardiopatii congenitale necianogene, cianogene(definitie,simptomatologie , tratament) 2.6 Tulburarile ritmului cardiac: aritmiile sinuzale ,ectopice, tulburari in conducerea stimulilor(definitie, etiopatogenie, simptomatologie, investigstii tratament). 2.7 Bolile arterelor coronare : cardiopatiile ischemice,angina pectorala,infarctul miocardic, sindromul intermediar (definetie

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

etiologie. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni cardiovasculare etiopatogenie.13 Moartea subita: etiopatogenie. trimiteri. simptomatologie. tratament. comunicare eficienta . dispnee. etc.11 Socul:definitie.8 Insuficienta cardiaca : stanga acuta si cronica.16 Bolile venelor: tromboflebita. boli organice ale arterelor periferice( definitie.10 Hipotensiunea arteriala esentiala. profilaxie. 4.14 Ateroscleroza: definitie.Culegerea de date( date subiective/obiective) prin diverse metode: interviu (direct – indirect. imobilitate. tratament .evolutie. examen fizic (inspectie. temp) pastrate. palpare. etiopatogenie. edeme ale membrelor. ascultatie. puls. tratament) 1. semen vitale (respiratie. etiopatogenie. scrisori medicale. simptomatologie. prim ajutor. alterarea starii de confort. comunicare ineficienta. bilete de iesire din spital. etiopatogenie. postura inadecvata. investigatii. etiopatogenie. tratament. 2. evolutie. investigatii. 3. complicatii. Independenta/ Dependenta 2. tratament.3.1 Manifestari de independenta: pacient constient. circulatie inadecvata. ortostatica (definitie. vulnerabilitate fata de pericole.2 Probleme de dependenta: durere acuta/cronica. 2.) discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii. complicatii. carnet de sanatate. prognostic tratament). clasificare. profilaxie).12 Sincopa si lesinul: definitie.clasificare.etiopatogenie. simptome. tegumente intacte. tratament) 2. profilaxie). 2.TA. 2. palpitatii. insuficienta cardiacaglobala(definitie. incordarea miscarilor. simptomatologie.15 Anevrismele arteriale: boli functionale ale arterelor periferice. 2. mobilitate pastrata. complicatii. investigatii. retete. evolutie.tratament) 2. investigatii. Scoala Postliceala. evolutie. simptomatica. 1. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. investigatii . evolutie. simptome. somn si odihna corespunzatoare. tratament.2. cercetare documente medicale ( foaie de observatie clinica. 2.9 Hipertensiunea arteriala ( clasificare. fiziopatologie. etiopatogenie. cordul pulmonar cronic. observatie. insuficienta cardiaca dreapta acuta si cronica. 2. percutie). clasificare. investigatii. profilaxie) 2. cu intrebari inchise/ deschise). simptomatologie. 2. risc C. Nivel 3 avansat . Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. lipsa durerii. simptomatologie. varicele (definitie. tablou clinic. culoarea tegumentelor normala. simptomatologie. tratament. 2. deficit de autoingrijire. simptome.C.

Pregatirea pacientului: 2. termometru. recoltari de sange si urina. tensiometru. 2. intubatie orotraheala.2 Pregatirea fizica: asigurarea conditiilor de mediu. 2. medicamente.C. monitor. Nivel 3 avansat . Aplica interventiile proprii si delegate de infectii. 5. pat . in ce masura?. defibrillator. comprese. interventii specifice: 3. Prioritati de ingrijire: supravegherea functiilor vitale si vegetative. profilaxia infectiilor. respiratie artificiala. solutii perfuzabile. 9. seringi. 2. alimentare. pozitie adecvata. mobilizare. stres). 3. sonde de aspiratie. cum?.1 Interventii proprii( autonome): comunicare .1 Instrumente: pensa linguala. educatie etc. trusa chirurgicala. sonde urinare.3 Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. prevenirea complicatiilor. trusa de intubatie. etc. respectarea regimului alimentar. carucior. 2.3 Surse de dificultate: alterarea functiilor vitale si vegetative. saracie). trusa de pansat. etc. 1 Resurse materiale: 1. imobilizare. cianoza.2 Materiale: garou. 7. ce se poate face?. risc de complicatii. 2. observabilitate( cine?. hidratare. administrarea anticuagulantelor si cardiotonicelor. metode improvizate). lung. mediu. de ordin psihologic(anxietate . realism. ce. electocardiogrf. stetoscop etc. implicare. asigurarea confortului psihic. escara de decubit. igiena.2 Transportul pacientilor: metode de transport(brancarda. administrarea tratamentului general si local specific. oxigenoterapie.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. 1. prevenirea complicatiilor. de ordin social(izolare . montarea une perfuzii. 10. tampoane. 8. antiseptice.1 Interventii de urgenta: masaj cardiac extern. etc.cand?) obiective pe termen scurt. a starii de constienta. Scoala Postliceala. Obiectivul nursing: specificitate.4 Diagnostic de ingrijire(nursing) = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta). igiena. tulburari de echilibru. 1. sursa oxigen. 3. asigurarea conditiilor de mediu. 3. 6. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. lipsa cunoasterii. performanta. seringi pentru punctie. 4.modificari ale functiilor vitale. stilet butonat. 2. trusa perfuzie. explicatii. etc.1 Pregatirea psihica: informare. sursa de aspiratie. asigurarea pozitiilor.

1. tromboembolice( administrarea de anticoagulant). pregatirea dispozitivelor necesare. flebografia. pregatirea materialelor necesare .gura la nas” trusa de ventilatie . 3. 3. scop. satisfactia pacientului.2 Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin.. pregatirea pacientului. indicatii/ contraindicatii.11 Punctia pericardica : definitie. materiale necesare. tehnica de executie. masurarea pulsului central si periferic. radiografia. Recoltarea analizelor biochimice . trusa de intubatie (pregatirea materialelor necesare . a complicatiilor. supravegherea bolnavului .C. bacteriologice : pregatire pacientului.10. a parametrilor masurati . supravegherea pacientului. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate escarelor.1 Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate. tehnica de executie. hematologice. pregatirea materialelor necesare. pregatirea pacientului. masurarea presiunii venoase. supraveghere bolnavului. pregatirea materialelor necesare.. 4 Respiratie artificiala : dezobstruarea cailor aeriene.O. angiocardiografia. scop.5 Oxigenoterapia: sursa de oxigen. determinarea masei de sange circulant: pregatire pacientului . 3. fonocadiograma . 8 Electocardiograma. ecografia cardiaca: pregatirea pacientului. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependentaprezente in evolutia pacientului. reorganizarea locului de munca . rolul asistentei. 3.O. Obiective stabilite: 1. 3. indicatii/ contraindicatii. notarea in F. 3. aspirarea secretiilor . respiratie artificiala . notarea in F. tehnici de executie. reorganizarea locului de munca . apexograma. supravegherea pacientului dupa punctie. 3. materiale necesare . supraveghera pacientului. testul Rumpel – Lee : pegatirea dispozitivelor si a materialelor necesare . definitie.9 Cateterismul cardiac : indicatii/ contraindicatii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. Scoala Postliceala. supavegherea pacientului. oscilometriea. Examenul radiologic : radioscopia. pozitia pacientului. scop. 2. rolul asistentei. radiocardiograma. supravegherea functiilor vitale. 3. 3.gura la gura “ sau . prevenirea complicatiilor pulmolare. 1. Nivel 3 avansat . manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. 5.7.6 Masurarea TA. tehnici de executie .

elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare.Conditii de aplicare didactica si de evaluare. 2 parte a curriculei vor fi predate de professor iar 1.elevii au stiluri diferite de invatare. coevaluarea in grupul de lucru. intermediara si finala. investigatia. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonare lor. Se evalueaza numai competentele din acest modul. probe practice(demonstratie. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. tema in clasa.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realize activitati de invatare cu character practice aplicativ: scheme. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Evaluarea va fi ritmica. fise de lucru. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei: . compararea.1si 1. Scoala Postliceala. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. planul de ingrijire.3si 1. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Modulul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire care trebuie sa-l demonstreze elevul. proiectul. test scris. . descoperirea. simulari.elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. pentru verificarea atingerii competentelor. demonstratia. . Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. studiu de caz – plan de ingrijire). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. fise de lucru. a atitudinilor fata de o sarcina data si a comunicarii. problematizarea. Continutul 1. proiectul. Nivel 3 avansat . Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. la procesul de invatare. In elaborarea strategiei didactice. numarul de reevaluari si distributiea acestora pe parcursul anului scolar. observarea sistematica a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Se recomada urmatoarele metode:observatia. Indiferent de locul. Modulul CA RDIOLOGIE SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs in mod independent. fisa de lucru. momentul si persoana care face evaluare. planuri de ingrijire. .4 vor fi predate de professor instructor(asistent medical). Se recomanda urmatoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv.

Scoala Postliceala. Instruirea se va realize in sali de demonstratie. discutii si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea.uri. pentru a se putea tine cont in masura mai mare de nevoile elevilor. simularea. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In specializată modulul GASTROENTEROLOGIE SI SI NURSING NURSING IN IN GASTROENTEROLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică GASTROENTEROLOGIE Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de cunostintele. Sugestii metodologice Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 ore si se va desfasura astfel: 5 ore/ saptamana de instruie teoretica/ semestrul I si 60 de ore / semestrul I de instruire practica. Se va urmari aplicarea cunostintelor la problemele reale. deprinderile si abilitatile anterioare ale elevului. Instruire in sali de demonstratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii . observatia. folii de retroproiector. studiu de caz. dezbaterea. CD. munca independenta.La sfarsitul modulului se va face o evaluare comuna( profesor + profesor instructor) constand dintr-o proba scrisa si proba practica. Nivel 3 avansat . instrumentar si materiale sanitare diverse. scheme. dotarea cu material didactic. manechin. conversatia. casete vdeo. pentru calificarea: asistent medical generalist. asistenti”. exercitiul. Se pot utilize ca metode de invatare : expunerea. unitati sanitare cu o buna dotare materiala . Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatile privind CARDIOLOGIA SI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE.. etc. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. MODULUL 25: GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE Notă introductivă Modulul GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II.

Semne generale: alterarea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv. edeme. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 25. Semne locale: durerea (caracteristici). anorexie. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. odinofagie. tulburări de tranzit (diaree. gravitate).2. caracteristicile scaunului). caracteristici). Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. disfagie.5. vărsăturile (clasificare. Nivel 3 avansat . crt. constipaţie sau alternanţa intre cele două. 1. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.1. GASTROENTEROLOGIE Analizează SI NURSING IN semnele şi GASTROENTEROLOGIE simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv UNITATEA DE COMPETENTA CONTINUTURI 1. inapetenţă. COMPETENTE C 1. 25. caracteristici). 25. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 25.GASTROENTEROLOGIE . din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. icter (localizare. Modulul are alocate 120 de ore. Scoala Postliceala. Semne şi simptome prezente in afecţiunile aparatului digestiv: 1. Din cele 60 de ore de teorie 36 vor fi predate de instructor (3 ore x 12 săptămâni) şi 24 vor fi predate de medicul specialist. pirozis.3.2. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor aparatului digestiv. regurgitaţie. 25. 25. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).4. 25. hemoragia (clasificare. GASTROENTEROLOGIE SI NURSING IN GASTROENTEROLOGIE (120 ore din care 60 ore pregătire practică) Nr. eructaţie.

Nivel 3 avansat . Afecţiuni ale glandelor anexe: hepatita cronica. etc. Principalele afecţiuni ale aparatului digestiv: 2. simptomatologie. rectocolita ulcero-hemoragică. 2. Scoala Postliceala. funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. boala inflamatorie a intestinului. 2. investigaţii. simptomatologie. reţete. colonul iritabil. etiologie. simptomatologie. investigaţii.O. clinică. bilete de ieşire din spital. tahicardie. Afecţiuni ale stomacului. discuţii cu membrii echipei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. esofagita de reflux. scăderea diurezei).3. etiologie. parazitozele intestinale (definiţie. transpiraţii profuze. encefalopatie. Afecţiunile esofagului: esofagita caustica. intestinului subţire si gros: gastrita acută si cronică. ciroza hepatică (definiţie.2. sindromul dispeptic biliar. hipotensiune arteriala. sindroame pancreatice. paloare. etiologie. ascita. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ale aparatului digestiv. scăderea in greutate (denutriţie. caşexie). cercetarea documentelor medicale (F.1. principii de tratament). bilete de trimitere. principii de tratament). coma).C 2.). scrisori medicale. investigaţii. ulcerul gastro-duodenal. hernia hiatală (definiţie. principii de tratament) 2. tulburări ale stării de cunoştinţa (confuzie.1. carnet de sănătate. interviul formal sau informal. colecistita acuta si cronica nelitiazică. 2. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia.

edeme. performanţă.A. Nivel 3 avansat . postura inadecvata. palpare. alterarea eliminării digestive. dispnee. somn odihnitor. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni ale aparatului digestiv). hipotensiune arterială. rectoragii. melena. Manifestări de independenţă: pacient conştient.2. Manifestări de dependenţă: durere. 3. 2.Obiectivul nursing: specificitate.2. absenţa eliminărilor patologice. stres). Probleme de dependenta: alterarea nutriţiei. exces de volum lichidian. disconfort abdominal. Scoala Postliceala. de ordin psihologic (anxietate.1. hematemeza. percuţie. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. implicare. etc. de ordin social (izolare.2. vărsături. alimentaţie adecvată. realism. modificarea tegumentelor si mucoaselor. P . tegumente intacte si normal colorate.2. examen fizic (inspecţie.2. absenţa durerii.3. T. Independenţă/Dependenţă 2. risc înalt de alterare a conceptului de sine. semne vitale (R. durere acuta/cronica. somnolenţă.. icter. T0) in limite normale. 2.C 3. observabilitate (cine? ce? ce se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. mobilitate păstrată. inapetenţă. auscultaţie). apetit normal. sărăcie). Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. risc înalt de sângerare. medicale si cu aparţinătorii. lipsa de cunoştinţe. stare de constituţie normală corespunzătoare vârstei si înălţimii corporale. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4. 2.

1. asigurarea confortului psihic. mânuşi de cauciuc. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Nivel 3 avansat . 4. materiale pentru reacţia Rivalta. recipiente pentru colectarea lichidului aspirat si a lichidului de ascită. materiale pentru clisma exploratoare (sulfat de bariu.1. alimentare. pregătirea pentru paracenteza abdominală. seringi. administrarea tratamentului general si local. igiena. explicaţii. rectosigmoidoscop). trusă de transfuzie. Pregătirea psihică: informare. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. educaţie. Pregătirea fizică: C 5.2. mediu si lung). 4. mobilizare/transport. irigator.poate face? cum? in ce condiţii? când? . Materiale: trusă de perfuzat. soluţii perfuzabile.1. colonoscop.2. cântărire. 3. cearşaf). 4. a stării de cunoştinţă. obţinerea consimţământului. medicamente. a alimentaţiei. 3. obiective pe termen scurt.1. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. Scoala Postliceala. trusă pentru paracenteză abdominală. profilaxie. derivate de sânge.4. endoscoape (esofagoscop.3. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. 4.2. sânge.2. Pregătirea pacientului: 4. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. gastroscop. 3. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si tehnici. canulă rectală.2. Instrumente: sonde de aspiraţie.2. Resurse materiale: 4.

oprirea hemoragiei prin aspiraţie digestivă. scop. spălătura gastrică. b. rolul asistentului medical. Investigaţii specifice: a. prevenirea deshidratării prin hidratare parenterală. pregătirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.5. golirea colonului. examene radiologice: tranzitul baritat. pregătirea bolnavului. irigografia. pat). pregătirea pacientului. pregătirea bolnavului.3. Scoala Postliceala. indicaţii/contraindicaţii. c. examene endoscopice: esofagoscopia.3.4.3. fotoliu rulant. artificială. Transportul pacienţilor: metode de transport (brancardă. 4. colonoscopia.asigurarea condiţiilor de confort ambiental. colangiografia. 4. locuri de electie.3. rolul asistentului medical. materiale necesare. paracenteza abdominală evacuatoare. Intervenţii specifice: 4.3.Alimentatia pacienţilor: naturală (activă. Nivel 3 avansat . rectosigmoidoscopia.3. Prevenirea complicaţiilor:prevenirea vărsăturilor. igienă. Intervenţii de urgenţă: aspiraţia digestivă continuă sau intermitentă.2. 4. 4.3. tehnica de execuţie. igiena alimentaţiei. pasivă). crearea câmpului operator. prevenirea socului neurogen si a tulburărilor de comportament prin administrarea de antialgice (in sindroamele pancreatice). poziţie adecvată. sistarea alimentaţiei pe cale orala.1. 4. puncţia hepatica si abdominala: definiţie. administrarea de hemostatice.

scheme. reorganizarea locului de muncă.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. 5. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. dezbateri.1. rezolvarea de sarcini. decizional. jocuri de rol. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului.1. timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. gestionarea cazului. manechin. incidente si accidente. 5. instrumentar si materiale sanitare adecvate. notarea puncţiei in F. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe.1. supravegherea pacientului după puncţie. timp de 12 săptămâni predate de instructor.2. studiu de caz. satisfacţia pacientului. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. 5. Se evaluează Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala.1. întrebări structurate.. Pentru aplicarea procesului de nursing. Obiective stabilite: 5.3. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II. ca demers logic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. exerciţii practice. 5.produsului recoltat pentru examinare. casete video. probe scrise de tip itemi. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. Nivel 3 avansat .O. CD-uri. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.4. MODULUL 26: NEFROLOGIE.2. Din cele 60 de ore de teorie. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată NEFROLOGIE. pentru calificarea: asistent medical generalist. 26. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni ale aparatului digestiv. 26. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Notă introductivă Modulul NEFROLOGIE. 26. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice. Scoala Postliceala. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE face parte din pregătirea specifica din anul II. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 26. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate.3. In modulul NEFROLOGIE. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Modulul are alocate 120 de ore. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. din care 60 de ore de teorie pe semestrul II şi 60 de ore de pregătire practică pe semestrul II. 36 vor fi predate de instructor şi 24 vor fi predate de medicul specialist. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing).1. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.numai competenţele din acest modul. Nivel 3 avansat .

5. Semne şi simptome prezente in afecţiunile nefrologice şi urologice: 1. hidrocelul. C 2. tulburări digestive cu inapetenţă.1. Afecţiuni nefrologice: glomerulonefrita acuta si cronică. hematuria.26. tulburări calitative ale urinei (culoare. alternanţa diaree-constipaţie. Identifică problemele de dependenţă şi Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. epistaxis. tulburări de micţiune (polakiuria. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. somnolenţă sau chiar tulburări psihice. halenă amoniacală.3. piuria – caracteristici). simptomatologie. ischiuria. simptomatologie. etiopatogenie. investigaţii. 2. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE COMPETENTE C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor nefrologice şi urologice CONTINUTURI 1. UROLOGIE SI NURSING IN AFECTIUNILE RENALE Nr. incontinenta de urina – caracteristici). 1. aspect.1. principii de tratament). Infecţii: infecţia urinară. oligoanuria. astenie fizică progresivă. sindromul nefrotic. greaţă.2. NEFROLOGIE. Afecţiuni urologice: litiaza renală. UNITATEA DE crt. Semne locale: durerea lombară uni sau bilaterala (caracteristici). oliguria. etiopatogenie. tulburări cantitative (poliuria. principii de tratament). accese febrile. Principalele afecţiuni nefrologice si urologice: 2. tumorile renale (definiţie. cancerul de prostată. COMPETENTA 26. etiopatogenie. simptomatologie. insuficienţa renală acută si cronică (definiţie. miros). pielonefrita acută si cronica. vărsături. tuberculoza renală (definiţie. bolile aparatului genital masculin – adenomul de prostată. Nivel 3 avansat . hematemeza. 2. anuria. transpiraţii profuze. 2. disuria. investigaţii. cistalgia. varicocelul. investigaţii. Semne generale: alterarea aparent nejustificată a stării generale. NEFROLOGIE. melena. principii de tratament). Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: 26.2. Scoala Postliceala.

P . agitaţie. bilete de trimitere.1. Traumatismele renale: definiţie. bilete de ieşire din spital. cistalgie. scrisori medicale. percuţie.3. eliminări urinare normale din punct de vedere calitativ si cantitativ. etiopatogenie.). 2.2. Independenţă/Dependenţă 2. etc.2. semne vitale (R. alterarea eliminării digestive. de ordin psihologic (anxietate.O. greaţă. interviul formal sau informal. investigaţii. absenţa durerii.1. deficit de autoîngrijire. implicare. comunicare ineficace la nivel senzorial si afectiv.A. mobilitate păstrată. poliurie.5. de ordin social (schimbarea modului de viaţă. anxietate.2. T0) in limite normale. T. simptomatologie. Aplică intervenţiile proprii şi delegate.stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni nefrologice şi urologice 2. Elaborează planul de îngrijire (nursing) C 4.1.Obiectivul nursing: specificitate. Malformaţiile congenitale renale: ectopia renală. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. reţete. 2. etiopatogenie. rinichiul polichistic (definiţie. tulburări de dinamică sexuală. auscultaţie). disconfort fizic. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. vărsături. stres). examen fizic (inspecţie.2. confort psihic. alterarea confortului.2. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. 2. cercetarea documentelor medicale (F. palpare. performanta. realism. oligurie. somn odihnitor. investigaţii.4.. principii de tratament. glob vezical. risc înalt de deteriorare a stării de sănătate. Manifestări de dependenţă: disurie. 3. Manifestări de independenţă: pacient conştient. Scoala Postliceala. clinica. odihnă insuficientă. simptomatologie. Probleme de dependenţă: alterarea eliminării urinare. Nivel 3 avansat . principii de tratament). 2. obstrucţii ale aparatului renal). etc. C 3. Surse de dificultate de ordin fizic (leziuni. 2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. risc potenţial de violenta. program de muncă inadecvat) lipsa de cunoştinţe.

profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. materiale necesare. îngrijirea stomelor. cistoscop. Scoala Postliceala. a stării de cunoştinţa. pungi cu soluţia de dializă. pungi pentru urină. soluţii perfuzabile. rezectoscop. asigurarea confortului psihic.1. pregătirea pacientului. 4. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. explicaţii. trusa chirurgicala pentru îngrijirea plăgilor. Pregătirea pacientului: 4.Dializa peritoneală si hemodializa: definiţie. educaţie. 3.2. Instrumente: sonde vezicale. profilaxie. mediu si lung).1. Nivel 3 avansat . obţinerea consimţământului. Pregătirea psihică: informare. sonde Cook. crearea abordului vascular. Resurse materiale: 4. îngrijiri postoperatorii. igiena. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analize. surse de oxigen. 4. trusă de perfuzat. evaluarea rezultatelor epurării extrarenale. efectuarea dializei.1.1. alimentare. poziţie adecvata.2. 3.3. soluţii pentru spălătura vezicală.1.3.1. obiective pe termen scurt.2. 4. Materiale: casolete cu material textil.observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? . mobilizare/transport. pregătirea pentru dializă. igienă. medicamente. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pregătirea preoperatorie. administrarea tratamentului general si local. Intervenţii specifice: 4. seringi Guyon. fistulei arteriovenoase. etc. a eliminării urinare. catetere TENCHKOFF.3. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental. seringi. soluţii antiseptice. truse chirurgicale pentru crearea shunt-ului. indicaţii. 3. pungi pentru drenaj. dializoare. supravegherea bolnavului. crearea câmpului operator. feşi de tifon. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative.2.2. 4.2. 4.4.

Prevenirea complicaţiilor cardiovasculare. Pregătirea generală: bilanţul clinic general.4.a. 4. indicaţii/contraindicaţii.2. Pregătirea preoperatorie: 4. Examene radiologice: radiografia abdominală pe gol. Investigaţii specifice: 4.3. creatinina. Intervenţii de urgenţă: sondajul vezical si montarea sondei á demeure. scop. 4.5. ureteroscopia. rolul asistentului medical.4.b. lichide de drenaj). scop. Implicaţiile psihosociale ale dializei. 4.3.C 5.4. 4. Explorarea mecanismelor funcţionale propriu-zise (clearance-uri la uree si creatinina). mobilizare. hematocrit.6. locuri de electie. incidente.3. 4. grup sanguin. tehnica de execuţie. tehnica de execuţie. 4.3.5. urină.2. rolul asistentului medical.1. pansamentul. 4. Examene endoscopice: cistoscopia. urografia.3. Scoala Postliceala. Nivel 3 avansat . cistografia. materiale necesare. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. bilanţul paraclinic (HLH. Puncţia renală: definiţie. Pregătirea din ziua precedentă si din ziua operaţiei. pulmonare. îngrijirea plăgii. indicaţii/ contraindicaţii. pregătirea pacientului. supraveghere si îngrijiri ulterioare. transpiraţie. teste de coagulare. Pregătirea preoperatorie in urgente. pregătirea bolnavului. vărsături. pierderile lichidiene (sânge. pregătirea locală. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.5. 4. cutanate. glicemie). Îngrijirile postoperatorii legate de: igienă. hidratarea pacientului. 4.2. cistostomia – definiţie. materiale necesare. alimentaţie. accidente. supravegherea pacientului după puncţie. parametri fiziologici.1. Supravegherea postoperatorie: aspectul general.6. combaterea durerii.5. puncţia vezicală. plaga operatorie. pregătirea pacientului. pregătirea bolnavului. uree. a dezechilibrului hidro-electrolitic si acidobazic 4.4.

Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. probe scrise de tip itemi. ca demers logic. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. 2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul II. timp de 12 săptămâni predate de instructor. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale.1. Obiective stabilite: 5. Se evaluează numai competenţele din acest modul. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. 5. manechin. timp de 12 săptămâni predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică.1. întrebări structurate.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. Pentru aplicarea procesului de nursing. 5. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. exerciţii practice. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. alte complicaţii de decubit. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii.1.1. studiu de caz. jocuri de rol. decizional. satisfacţia pacientului. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 120 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 3 ore de teorie pe săptămână in semestrul II.prevenirea complicaţiilor: retenţie de urină. Scoala Postliceala. numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar.2. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. casete video. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. constipaţie. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. Nivel 3 avansat .3. CD-uri. dezbateri. scheme. rezolvarea de sarcini. 5. gestionarea cazului. 5. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. instrumentar si materiale sanitare adecvate.

4. Scoala Postliceala. 2. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing). Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. 3. din care 60 de ore teorie si 60 de ore pregatire practica. 5. Modulul 27 : CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA • Nota introductiva Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA face parte din pregatirea specifica din anul II. pentru calificarea: asistent medical generalist. In modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA.Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni nefrologice si urologice. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. Modulul are alocate 120 de ore. Nivel 3 avansat . Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Aplica interventiile proprii si delegate. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale.

eructatie. investigatii principii de tratament): 2. neoplasmul de pancreas). Semne si simptomele prezente in chirurgia generala: anorexie. rectoragii. durere.4. litiaza biliara.11.10.7. Tetanosul Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.11. Contuziile si plagile abdomenului. frison. 1. tumorile ficatului. ocluzia intestinala. Patologia esofagului 2. patologia ano-rectala. ulcerul duodenal.8. tumefiere.7. Gangrena gazoasa 2. etiopatogenie. Competenta C.5. Infectii chirurgicale acute si cronice: 2. Furunculul 2. regurgitatie.3. cronica. contractura.11. febra. Nivel 3 avansat . Peritonita 2. constipatie. tahicardie. hiperemie. abcesele ficatului. Patologia intestinului gros: rectocolita ulcero-hemoragica. evisceratia 2. Continuturi 1.11. Herniile 2.11. simptomatologie.8. cancerul de colon.3. 2. enteritele regionale (boala Crohn) 2.6. meteorism. Scoala Postliceala. Eventratia.11. Hidrosadenita 2.Unitatea de competenta: CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA (120 de ore din care 60 de ore de pregatire practica) Nr.9. hematemeza. Patologia chirurgicala a ficatului si cailor biliare (ciroza. chistul hidactic hepatic. melena. etc.1. Patologia chirurgicala a pancreasului (pancreatita acuta. dispnee. adenopatie. tumorile intestinului subtire. Unitate de Competenta Chirurgie generala si nursing in chirurgie generala. Patologia stomacului si intestinului subtire: ulcerul gastric. 2.4.11.11.6.1.2. Antraxul 2. pirozis. colecistita acuta). cefalee. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale. cancerul rectal. Erizipelul 2.2. Abcesul cald 2.1. varsatura. neoplasmul gastric. Flegmonul 2. diaree. apendicita. etc. 2.11. Patologia chirurgicala a splinei 2. greata. diverticuloza. crt. 2. Principalele afectiuni chirurgicale: (definitie.5. 2.

diagnostice de ingrijire (nursing) specifice afectiunilor pacientilor :constipatia. (planul alterarea imaginii corporale. 2. Obiective de ingrijire (nursing): specificitate. Interventii: 3. Analiza si sintetiza informatiilor obtinute din culegerile de date: 2. igiena. Manifestari de dependenta 2.1. perturbarea stimei de sine. observatie clinica. mobilizare.2. Manifestari de independenta 2. implicare.C. diareea. abcesul rece. 2.11. performanta.2. alimentatie inadecvata prin deficit. durerea. 2. etc. 1. discutii cu echipa de ingrijire. C. C. profilaxie. cercetare documente medicale. supravegherea functiilor vegetative. a starii de constienta. anxietatea.1. Prioritati de ingrijire: reechilibrarea hidroelectrolitica. alimentare. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale. Scoala Postliceala. Surse de dificultate. mentinerea functiilor vitale.3. familia si apartinatorii. pregatirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. deshidratarea.11. alterarea tegumentelor si mucoaselor. dificultatea sau nursing). Septicemia 2. prevenirea complicatiilor. Nivel 3 avansat . Interventii proprii (autonome): comunicare. intoleranta la activitate. 1. realism.2. hidratare. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu. refuzul de a urma dieta. devalorizarea.4 Aplica interventiile proprii si delegat 3. 2. risc de infectie. observabilitate. deficit de ingrijire autoingrijire. Probleme de dependenta. educatie.12. alimentarea.9.3 Elaboreaza deficit nutritional legat de incapacitatea de a planul de digera sau a absorbi alimentele. Tuberculoza ganglionara. profilaxia infectiilor. etc. 3.10 Pioemia. 3.

2. 1. explicatii. Prelevari de produse biologice 3. solutii antiseptice. 3. tuburi de dren. tub Kehr. solutii perfuzabile. Ingrijire stome 3. Alimentatie artificiala 3. Prevenirea complicatiilor postoperatorii (escare. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. abdominala).1. sonde (Faucher. ingrijiri postoperatorii. clisme 3. Pregatirea fizica: pozitie adecvata.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. retentie de urina.6.1. Instrumente: trusa chirurgicala. echipament necesar oxigenoterapiei. 2. Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pregatirea psihica: informare.) 1. Scoala Postliceala. etc.5. 1. Interventii specifice: 3. 1.2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate . hepatica. solutii spalaturi.2.2. Nerealizate . Interventii chirurgicale elementare 3. Materiale: camp steril. duodenal.1. trusa pentru punctie. Restructurarea planului de ingrijire in caz de rezultat nefavorabil.2.7. manusi sterile. comprese sterile. Punctii (biopsica. aspiratie gastrica.1.3. Einhorn. Resurse materiale: 1.preoperatorie.4. trusa perfuzie. Realizate .8. Sondaj gastric.1.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. trusa de pansat 2.2. 3. aspiratie). constipatie. etc. camp operator. administrarea tratamentului general si local. etc.5. medicamente.manifestari de dependenta care se mentin. igiena. Nivel 3 avansat C. mese. Blakmore. Aplicare pansamente 3. asigurarea confortului psihic. Obiective stabilite: 1. 2.

Nivel 3 avansat . Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. invatare. la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. planul de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare. fisa de lucru. demonstratia. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIA GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de: dificultatea temei. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti.evolutia pacientului. proiectul. • Sugestii metodologice Modulul CHIRURGIE GENERALA SI NURSING IN CHIRURGIE GENERALA poate fi parcurs in mod independent. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. dotarea cu material didactic. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 120 de ore pe an si se va desfasura astfel: 5 ore/saptamana de teorie – 2 ore medic + 3 ore maistru instructor / semestrul II si 60 ore / semestrul II de pregatire practica (stagiu clinic). compararea. problematizarea. Scoala Postliceala. In elaborarea strategiei didactice. descoperirea. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. volumul si nivelul de cunostinte. recomandandu-se urmatoarele metode: observatia. invatare. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior.

Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. pentru verificarea atingerii competentelor. comprese. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari). Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. evaluarea altor competente nefiind relevanta. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. studiu de caz . Indiferent de locul. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. fise de lucru. manechin. discutiile si lucrul in grup. conversatia. Cadrele didactice. planuri de ingrijire. test scris. Se evalueaza numai competentele din acest modul. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dezbaterea. studiul de caz. iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa. CD-uri. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar.plan de ingrijire). unitati sanitare cu o buna dotare materiala. scheme. simularea. exercitiul. fesi. simulari. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea. Scoala Postliceala. dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme. etc. existente. brancarda. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. Nivel 3 avansat . instrumentar si materiale sanitare diverse (atele. folii de retroproiector. probe practice (demonstratie. observatia. momentul si persoana care face evaluarea.) Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. casete video.ingrijire. munca independenta. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.

Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. In modulul CHIRURGIA TORACICA. 3. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala. 2. Aplica interventiile proprii si delegate. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor chirurgicale toracice si cardiovasculare.  Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului : 1. Nivel 3 avansat . Prin parcurgerea programei scolare se sigura dobandirea competentelor descrise in stadardele de pregatire profesionala. Elaboreaza planul de ingrijire(nursing).  Nota introductiva Modelul CHIRURGIA TORACICA. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. 4.Modulul 28: CHIRURGIA TORACICA. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. pentru calificarea : asistent medical generalist. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata de CHIRURGIA TORACICA. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore teorie si 36 de ore pregatire practica .

observatie clinica.2 Manifestari de dependenta : dificultate de deplasare. Nr. discutii cu echipa de ingrijire . varsaturi . 2. P. stenoza aortica. tromboembolism pulmonar. alterarea starii de confort. stenoza mitrala. escare de decubit. cercetare documente medicale. anevrismele arteriale. Chirurgia C1. limfangita.Culegerea de date prin diverse metode : Interviu. Continuturi 1. tuse uscata sau cu expectoratie. toracice si cardiovasculare. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. diminuarea sau absenta miscarii.canalul arterial. Scoala Postliceala. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de pregatire practica). febra. risc de complicatii. astenie fizica si psihica. dispnee expiratorie. sincope. pleurezia purulenta netuberculoasa. claudicatie intermitenta .1 Manifestari de independenta : pacient constient. 2 Analiza si sinteza datelor: 2. confuzii. anxietate. insomnii. abcesul pulmonar. somn si odihna corespunzatoare. transpiratii. risc de infectii. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. varicele membrelor inferioare.Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire(nursing) la pacientii cu afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare. 1. Analizeaza semnele si cardiovasculara simptomele specifice si nursing afectiunilor chirurgicale specific. toracica. hipoxie. tegumente C. cianoza.1.Principalele afectiuni chirurgicale toracice si cardiovasculare : Chistul hidatic pulmonar. semne vitale( R.Semnele si simptomele prezente in chirurgia toracica si cardiovasculara : Semne clinice :junghi toracic. edem. lipsa durerii. traumatismele toracice. tegumente intacte. palpitatii. familie si apartinatori. tetralogia Fallot. Manifestari digestive : balonare.  Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta CHIRURGIA TORACICA. TA. C.5. mobilitate pastrata. cianoza. comunicare ineficienta senzo-motorie. Manifestari nervoase :cefalee. greturi. durere anginoasa. etc. lipotimii. Unitate de Competente Crt. dispnee de efort si repaus. Competenta 1. adenita si elefantiazisul. hemoptizie. hipercapnie. stenoza istmului aortic. pericardita constrictiva sau supurata. T ) in limite normale. 2. ameteli. fatigabilitate. trombozele. Nivel 3 avansat . culoarea tegumentelor normala.

3. Pregatirea fizica : asigurarea confortului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. sentiment de inferioritate. seringi. fese. 2. observabilitate. stres). manusi sterile. de ordin social. Materiale : pansamente. hipertermie.3 Surse de dificultate :de ordin fizic(alterarea integritatii aparatului respirator si circulator) de ordin psihologic( anxietate. 1. sonde de aspiratie C. informare. implicare. Resurse materiale : 1. comprese.1.1.2.interventii autonome : comunicare. comunicare ineficienta la nivel senzo-motor. risc de infectie. 2. asigurarea confortului psihic. trusa proprii si delegate chirurgicala vasculara. 1. realism. 3 Probleme de dependenta si diagnostice de ingrijire( nursing) =PES( problema + sursa de dificultate+manifestarea de dependenta) dispnee.palide si reci.2. pregatirea preoperatorie. solutii antiseptice. profilaxie. mobilizare. performanta. Elaboreaza planul 2. medicamente. C.Aplica interventiile sterile. Interventii : 3. depresie. materiale de protectie.3. Metode si mijloace de pregatire a pacientului . aparatura de monitorizare. 1. 2. risc de accidente. igiena. trusa de perfuzie. masca. profilaxia infectiilor. hidratare. ingrijiri postoperatorii. foarfeca. aparatura de oxigenoterapie. Pregatirea psihica: explicatii. solutii perfuzabile. trusa de pansat. a starii de constienta. Scoala Postliceala. administrarea tratamentului general si local.2.interventii delegate : pregatirea pentru investigatii si analize. etc. prevenirea complicatiilor. Obiectivul nursing : specificitate. 3. educatie. modificari ale functiilor vitale.4. camp steril. canula intravenoasa. circulatie defectuoasa. 2. trusa de anestezie de urgenta. lipsa de cunostinte. Prioritati de ingrijire :supravegherea de ingrijire (nursing) functiilor vitale si vegetative. durere acuta/cronica. Nivel 3 avansat .1 Instrumente :pensa hemostatica. alimentare. tavita renala. durere. garou elastic.

CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. efectuarea pansamentelor. pozitie adecvata. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. C. obiective nerealizate – manifestari de dependenta care se mentin. inhalatii. 1. igiena.ambiental. aspirarea secretiilor.5C5. Nivel 3 avansat . supravegherea cailor vasculare. Restructurarea planului de ingrijire : 2. Interventii specifice : dezobstruarea cailor aeriene superioare. recoltari de secretii patologice. toracocenteza. CARDIOVASCULARA SI NURSING SPECIFIC.2 planificarea interventiilor : adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. supravegherea plagii si a pansamentului. Pregatirea preoperatorie.Obiective stabilite : 1. camp operator. 1. 2.2.manifestari de dependenta absente sau ameliorate. Pregatirea intraoperatorie Ingrijirea postoperatorie Prevenirea complicatiilor postoperatorii. Sugestii Metodologice Modulul CHIRURGIE TORACICA. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate.1 obiective realizate . Modulul are ca scop familiarizarea eleviilor cu specificu l notiunilor si activitatilor privind CHIRURGIE TORACICA.1 reformularea obiectivelor : adaptate la capacitatiile fizice ale pacientului. supravegherea functiilor vitale si vegetative. 2. Scoala Postliceala.etc. supravegherea drenurilor. 3.

simulari. dotarea cu material didactic. etc. conversatia. descoperirea. planul de ingrijire. analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. expunerea. munca independenta. demonstratia. elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie. la procesul de invatare . Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi intruiti. elevii au stiluri diferite de invatare . proiectul. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de : dificultatea temei. 1 ora medic si 1 ora maistru instructor si 36 ore semestrul I de pregatire practica. planuri de ingrijire. simularea. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de invatare . Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor. existente. fise de lucru. elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. Se pot utiliza ca metode de invatare : studiu de caz. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. compararea. fisa de lucru. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. unitati sanitare cu o buna dotare materiala. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la problemele reale.Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel 2 ore/ saptamana de teorie pe semenstrul I. problematizarea. exercitiul. volumul si nivelul de cunostinte. observatia. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter aplicativ : scheme. dezbaterea. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritual critic si creativitatea. Se recomanda urmatoarele metode : observatia. Nivel 3 avansat . In elaborarea strategiei didactice. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv. Scoala Postliceala.

Cadrele didactice care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. studiu de caz-plan de ingrijirie). manechin. test scris. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. În modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE . momentul si persoana care face valuarea. probe practice (demonstratie. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Indiferent de locul. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. evaluarea altor competente nefiind relevanta. casete video. SPP-ul stabileste un nivel national comun cu performanta. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesioanala. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari).Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata : planse. Scoala Postliceala. pentru verificarea atingerii competentelor. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. din care: 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică. Modulul 29: OTORINOLARINGOLOGIE ŞI NURSING ÎN OTORINOLARINGOLOGIE Notă introductivă: Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II pentru calificarea: asistent medical generalist. instrumentar si materiale sanitare diverse. Modulul are alocate 60 de ore. scheme. CD-uri. Nivel 3 avansat  . Se evalueaza numai competentele din acest modul. care trebuie respectat pentru a asigura un nivel unitar de pregatire. folii de retroproiector.

2. 3. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL. Scoala Postliceala. 4. 5.  modulului: Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.  Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE (60 de ore din care 36 de ore de pregătire practică). Nivel 3 avansat . Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Aplică intervenţiile proprii şi delegate.competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.

febră. Modalităţi culegere date: interviu. igienă. tampoane nazale. seringă Guyon. supraveghere funcţii vegetative. anosmie. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni ORL.2. risc de accidente. sursă de oxigen. seringi puncţie. pensă Politzer. parestezie faringiană.3. etiopatologie.3. Instrumente: canulă traheală. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii 2. polipoză. 2. hipoacuzie. comunicare ineficace la nivel senzorio – motor. pedagogica auricular. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii. surditate. observabilitate 2. obstrucţia căilor aeriene. trusă perfuzie. pregătirea preoperatorie şi îngrijiri postoperatorii C. obstrucţie cu corpi străini. 1. delegate. hemoragie. obstrucţie. cercetare documente medicale. epistaxis. inhalante. Anul II. Afecţiuni ( definiţie. dispnee. pipete etc. . afonie. Probleme de dependenţă si diagnostice de îngrijire (nursing): vulnerabilitate. Priorităţi de îngrijire: menţinerea funcţiilor vitale. medicamente etc. linguală. Unitate de crt. soluţii antiseptice. realism. psihologice. adenoidită. Surse de dificultate: fizice.2. Scoala Postliceala. Manifestări de dependenţă. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). mobilizare. Analiza şi sinteza informaţiilor 2. Conţinuturi 1. disfonie. Obiectivul nursing: specificitate. competenţă 29.2. răguşeală.1. hidratare. principii de tratament): rinită. meşe.1. profilaxie. educaţie 3. sinuzită. C. Intervenţii proprii: comunicare. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor ORL. soluţii spălături auriculare. 2.1. faringită. herpes. risc de infecţie. laringită. soluţii perfuzabile. trocare. otoree. Manifestări de independenţă. Resurse materiale 1. stomatită. administrarea tratamentului general şi local.1. inflamaţie. oglindă Clar. furuncul conduct auditiv extern. investigaţii. implicare. laringiană. profilaxie infecţii . observaţie clinică.4. durere etc. 1. specul nazal.2. 1. C. simptomatologie. performanţă. tumori 1. Otorinolaringologie si nursing in otorinolaringologie Competenţe C. Intervenţii: 3. sonde Domeniul: Sanatate si asistenta Aplică Calificarea: Asistent medical generalist aspiraţie. alterarea vocii.Nr. rinoree. trusă chirurgicală. a stării de conştienţă. aerosoli. traumatisme. 2. şi analize. Nivel 3 avansat proprii şi amigdalotom. lipsa de cunoştinţe 3. disfagie. dispnee. prevenire complicaţii 3. auriculare. sursă aspiraţie. edem. stilet butonat. seringi. mastoidită. Materiale: comprese. de intervenţiile pansat. sociologice. anestezice. Semne clinice: durere. alimentare. otită. sondă laringiană.

se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. proiectul . Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. În elaborarea strategiei didactice. Nivel 3 avansat . profesorul trebuie să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. volumul şi nivelul de cunoştinţe. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programa să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile.munca independentă. din care 1 oră teoriemedic şi 1 oră teorie maistru -instructor şi 36 ore de pregătire practică. . dotarea cu material didactic. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel:2 ore de teorie pe săptămână pe semestrul I. studiul de caz. conversaţia. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind OTORINOLARINGOLOGIA SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE.elevii participă la procesul de învăţare cu cunoştinţele dobândite anterior. dezbaterea.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi. Scoala Postliceala. problematizarea. demonstraţia. . Sugestii metodologice Modulul OTORINOLARINGOLOGIE SI NURSING IN OTORINOLARINGOLOGIE va fi parcurs independent. .elevii au stiluri diferite de învăţare. descoperirea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.elevii au nevoie de timp acordat special pentru analizarea compararea si asocierea informaţiilor vechi cu cele noi şi pentru ordonarea lor. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Se recomandă următoarele metode: observaţia clinică.

instrumentar si materiale sanitare diverse. manechin.OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II. CD-uri. Nivel 3 avansat . retroproiector şi folii. MODULUL 30: OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE  Notă introductivă Modulul . Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul. pentru calificarea: asistent medical generalist. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Indiferent de locul. iar la sfârşitul modulului se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie şi unităţi sanitare cu o bună dotare materială (stagiu clinic).Se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic . momentul si persoana care face evaluarea. SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Scoala Postliceala. casete video. dramatizare. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Modulul are alocat 60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică. Resursele materiale sunt variate: planşe. urmărindu-se aplicarea cunoştinţelor la problemele reale existente.aplicativ: scheme. Evaluarea trebuie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în standardul de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. pentru verificarea dobândirii competenţelor. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să îl demonstreze elevul.Se evaluează numai competenţele din acest modul. cărţi. proces de îngrijire. În modulul OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă specializată OFTALMOLOGIE ŞI NURSING ÎN OFTALMOLOGIE. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă. fişe de lucru. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă realizează evaluarea sumativă. protocol educativ. scheme.

plăgi. blefarite. 30. ochiul roşu. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie (60 de ore din care 24 de ore de teorie şi 36 de ore de pregătire practică) Nr. reacţie pupilară. afecţiuni inflamatorii ale ochiului. intraoculari). glaucomul. principii de tratament.Principalele afecţiuni oftalmologice: vicii de refracţie. conjunctivita. hipermetropie.Semnele şi simptomele prezente la pacientul cu afecţiuni oftalmologice: scăderea acuităţii vizuale. cecitate. 2. iridociclita. arsuri chimice. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor oftalmologice. cataracta. fotofobie. presbitism. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. cercetare documente medicale. orjeletul. corneeni. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Analiza şi sinteza datelor obţinute din culegerile de date: 2. keratita. observaţie clinică. C2 Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele (nursing) la Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. 5. corpi străini conjunctivali. crt. secreţii oculare – descriere. investigaţii. Definiţie. Manifestări de independenţă. miopie. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni oftalmologice. Manifestări de dependenţă. Nivel 3 avansat . diplopie. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. Scoala Postliceala. traumatisme ale ochiului şi corpi străini intraoculari (contuzii. Culegerea de date prin: interviu. Unitatea de competenţă Oftalmologie şi nursing în oftalmologie Competenţe C1 Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunii oftalmologice. Conţinuturi 1. etiopatogenie. 2. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 2. 2. simptomatologie. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. 1. 4.2. dacriocistita. 3. durere. arsuri fizice.

C4.4. risc de complicaţii. Nivel 3 avansat . observabilitate. instrumentar chirurgical specific. Resurse materiale: 1. 2. oftalmoscop. câmp operator. etc. durere. psihologice. 2. 3. Surse de dificultate: fizice. 1. Pregătirea psihică: informare. 3. soluţii anestezice. tampoane. Aplică intervenţiile proprii şi delegate.Obiectivul nursing: specificitate. profilaxie. Materiale: comprese. soluţii oftalmice. C3. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). hidratare. a stării de conştienţă. Instrumente: tonometru. cameră semiobscură. Intervenţiile specifice: 3. prevenirea complicaţiilor.1. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. seringi. Diagnosticul = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestarea de dependenţă).Priorităţi de îngrijire: supravegherea şi menţinerea funcţiilor vitale şi vegetative. 1.2. trusă perfuzii. 2. risc de infecţie. asigurarea confortului psihic. alimentare. Instilaţii şi unguente oftalmice. medicamente. performanţă.Intervenţiile: 3. 2. poziţie adecvată. lipsa de cunoştinţe.1. sociologice. administrarea tratamentului general şi local. anxietate datorită lipsei de cunoştinţe. pregătirea preoperatorie şi îngrijirile postoperatorii. risc de accidente. 3. profilaxia infecţiilor. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. implicare. igienă. explicaţii. 2. soluţii perfuzabile. igienă. Scoala Postliceala. mobilizare. comunicare ineficace la nivel senzorial. 1. educaţie. Metode şi mijloace de pregătire a pacientului: 2. realism. 3.2.1. alterarea vederii.2.pacienţi cu afecţiuni oftalmologice. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. perimetru Forstek. soluţii antiseptice.2. Tratament ortoptic. optotip.3. Probleme de dependenţă şi de diagnostic de îngrijire (nursing) specifice afecţiunilor oftalmologice: vulnerabilitate.1. trusă chirurgicală de pansat.

elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. studiul de caz.2.1. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. aport redus de lichide. structurarea planului de îngrijiri. analizarea informaţiilor vechi şi a celor noi şi pentru ordonarea lor. Nerealizate. demonstraţia. C5 Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. 1.1.2. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an. Se recomandă următoarele metode de învăţare: expunerea. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: • • • • elevii învaţă când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. în procesul de învăţare. diuretice. Scoala Postliceala. 2. În elaborarea strategiei didactice.manifestări de dependenţă care se menţin. descoperirea. 1. spălături oculare. conversaţia. Restructurarea planului de îngrijire: 2. Obiectivele stabilite: 1. La aceste activităţi se Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. elevii au stiluri diferite de învăţare.I pregătire practică (stagiu clinic). elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic interactiv.manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. pansament ocular. Recoltare secreţie oculară. alimentaţie hiposodată. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind Oftalmologia şi nursingul în oftalmologie. din care 24 de ore teorie (1 oră medic + 1 oră maistru instructor) şi 36 de ore/sem. simularea. perfuzii cu Manitol 15 %. Nivel 3 avansat .3. observaţia.3. Sugestii metodologice Modulul: Oftalmologie şi nursing în oftalmologie poate fi parcurs în mod independent. problematizarea. Realizate. compararea. 2.

dotarea cu material didactic. folii de retroproiector. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor şi a atitudinilor faţă de o sarcină dată. instrumentar şi materiale sanitare diverse etc. tema în clasă. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. teste de evaluare. problematizarea. fişe de autoevaluare. diapozitive. Cadrele didactice. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.P. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. casete video. Indiferent de locul. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: atlase pentru instruire. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. investigaţia. pentru verificarea atingerii competenţelor. desene. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Scoala Postliceala.adaugă activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ în sala de demonstraţie şi secţii de spital de specialitate. S. realizarea unui plan de îngrijire. evaluarea altor competenţe nefiind relevante. planşe. ritmul de formare a deprinderilor pentru membri grupului de elevi instruiţi. fişe tip. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul. volumul şi nivelul de cunoştinţe. fişe de lucru.P. manechin. Nivel 3 avansat . deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de: dificultatea temei. momentul şi persoana care face evaluarea.-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. Se evaluează numai competenţele din acest modul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: foaie de observaţie. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Pregătirea practică se va realiza în sălile de demonstraţie cu o bună dotare materială şi va avea o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii „asistenţi medicali generalişti”. Pe parcursul modulului se realizează evaluarea formativă.

2.5. din care 24 de ore de teorie in semestrul II şi 36 de ore de pregătire practică in semestrul II. Din cele 24 de ore de teorie 12 vor fi predate de instructor şi 12 ore vor fi predate de medicul specialist. Semne şi simptome prezente in Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Tabelul de corelare a competenţelor si conţinuturilor Unitatea de competenţă: 31. 31. UNITATEA DE COMPETENTA COMPETENTE CONTINUTURI C 1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. crt. 31.4. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice. pentru calificarea: asistent medical generalist. 1. 31. In modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE se regăsesc abilităţi din unitatea de competenţă tehnică specializată HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 31. Modulul are alocate 60 de ore. Aplică intervenţiile proprii şi delegate planificate. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise in standardul de pregătire profesională. 31. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice.1.3. Nivel 3 avansat . HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE (60 ore din care 36 ore pregătire practică) Nr. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Scoala Postliceala.MODULUL 31: HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Notă introductivă Modulul HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE face parte din pregătirea specifica din anul II.

disfagie. investigaţii. Analizarea si organizarea datelor: informaţii semnificative. febră.1. Manifestări de independenţă: pacient conştient. principii de tratament. simptomatologie. 2. Anemiile: definiţie. 1. bilete de trimitere. 2.A. reţete. etiologie. simptomatologie. discuţii cu membrii echipei medicale si cu aparţinătorii. mielomul multiplu (definiţie. auscultaţie). somn odihnitor. etiologie. extremităţi reci.2. Nivel 3 avansat . etiopatogenie. investigaţii. T.3. HEMATOLOGIE SI NURSING IN HEMATOLOGIE Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor hematologice C 2. T0) in limite normale. 2. cercetarea documentelor medicale (F. examen fizic (inspecţie. clasificare. modificări ale fanerelor.1. 2. afecţiunile hematologice: 1. percuţie. principii de tratament. Leucemia acuta si cronica: definiţie.O.1. Hemopatii maligne: boala Hodgkin. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni hematologice. palpare. scădere in greutate. Semne generale: alterarea funcţiilor vitale si vegetative (dispnee. Semne locale: durerea (caracteristici). clasificare. caracteristici).2. acrocianoză. tegumente si mucoase normal colorate. 2. Independenţă/Dependenţă 2. simptomatologie. adenopatii (caracteristici).. Culegere de date (subiective si obiective) prin diverse metode: observaţia. mobilitate păstrată. etiopatogenie. semne vitale (R. simptomatologie. clinică.2. etc. principii de tratament). Principalele afecţiuni hematologice: 2. interviul formal sau informal. hipotensiune arterială. bilete de ieşire din spital. carnet de sănătate. scrisori medicale. P.1.31. paloare sau icter (localizare. investigaţii. inapetenţa. hemoragia tegumentelor si mucoaselor (caracteristici). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. tulburări de echilibru.2. lipotimie.4. absenţa durerii. Hemofilia: definiţie. principii de tratament. Scoala Postliceala.). astenie fizică. tahicardie. investigaţii. 2.

lipotimii.3. inapetenţă.C 3. obiective pe termen scurt. absenţa eliminărilor patologice si a hemoragiilor. lipsa de cunoştinţe. realism. oglindă frontală. ace de unică folosinţă. proliferări ale sistemului hematopoetic). Materiale: trusă de perfuzie. Elaborează planul de îngrijire (nursing). implicare. profilaxie. constituţie normală. performanţă. dureri. protecţie. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. hematoame. 3.Obiectivul nursing: specificitate. seringi. administrarea tratamentului general si local. hipotensiune arteriala.2. sursă de oxigen.1.1. Manifestări de dependenţă: paloarea tegumentelor si mucoaselor. trusă Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 3. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale si vegetative. igiena.2. de ordin social (condiţii de muncă inadecvate. alterarea nutriţiei. peteşii. Probleme de dependenţă: intoleranţă la activitate. mediu si lung). 3. 4. de ordin psihologic (anxietate. etc. profilaxia infecţiilor si a complicaţiilor. 2.2.4. 4. abexlang.1. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. 2. stres). a sângerărilor. tahicardie. ganglionară. dispnee.1.2. Surse de dificultate de ordin fizic (modificări ale elementelor figurate. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii si analizei. risc înalt de infecţie. Resurse materiale: 4. Instrumente: trusă pentru puncţia osoasă. alimentare. mobilizare/transport. alterarea mucoasei orale.3. vulnerabilitate crescuta fata de pericolele din mediu. 3. oboseala. expunere la radiaţii). disfagie. Nivel 3 avansat . observabilitate (cine? ce? ce se poate face? cum? in ce condiţii? când? . Scoala Postliceala. risc înalt de sângerare.1. educaţie. tulburări cardio-respiratorii. C 4. alimentaţie adecvată.2.

Intervenţii de urgenţă: hemostaza. Scoala Postliceala. Pregătirea psihică: informare. Puncţia ganglionara: definiţie.1. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de confort ambiental.2. notarea in F.3. medicamente hemostatice. Puncţia osoasă. materiale necesare. reorganizarea locului de muncă. poziţie adecvată. supravegherea pacientului după puncţie. Prevenirea complicaţiilor: prevenirea sângerărilor. 4. pungă cu gheaţă. pregătirea produsului pentru examinare. tehnica de execuţie. Intervenţii specifice: 4. C 5. Pregătirea pacientului: 4. plasmă). sânge si derivate de sânge (MER. locuri de electie. 4. asepsie si antisepsie. tehnica de execuţie. accidente. supravegherea pacientului după tehnică. scop. Transfuzia cu sânge: definiţie.3. accidente. indicaţii/contraindicaţii. imobilizarea. meşe pentru tamponament nazal. reorganizarea locului de munca. determinarea grupelor sanguine si a factorului Rh.2.2..O. indicaţii.de transfuzie. 4. materiale necesare. obţinerea consimţământului. incidente. materiale necesare. pregătirea produsului pentru examinare. igienă.4. incidente. infecţiilor. pregătirea pacientului.3. notarea in F. soluţii perfuzabile. pregătirea pacientului. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.2. tehnica de execuţie. scop. supravegherea pacientului in timpul si după transfuzie. chimioterapice. accidente. complicaţiilor legate de imobilizare si de administrarea citostaticelor.. 4.5.3. incidente. oxigenoterapia. pregătirea pacientului. locuri de electie. biopsia (definiţie. Nivel 3 avansat .1. MT. scop. indicaţii/contraindicaţii. 4. explicaţii. reorganizarea locului de muncă.3. soluţii antiseptice. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 4. atelă gipsată. asigurarea confortului psihic.2.O. 4.

1 ora de teorie pe săptămână in semestrul II. Obiective stabilite: 5.1. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă in ordinea stabilită in tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente in evoluţia pacientului. predate de medicul de specialitate şi 60 de ore de pregătire practică. rezolvarea de sarcini. predate de instructor.5. SUGESTII METODOLOGICE Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 1 ore de teorie pe săptămână in semestrul II. 5. Elevii vor fi puşi in situaţii de învăţare in grup sau individual rezolvând sarcinile de lucru repartizate. se recomandă studii de caz pe tipurile de patologie precizate in conţinuturile tematice. timp de 12 săptămâni. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cat mai variată: planşe. de identificare si rezolvare a problemelor de dependenţă. studiu de caz. Se evaluează numai competenţele din acest modul.2. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale. Nivel 3 avansat . CD-uri. întrebări structurate. dezbateri. ca demers logic. exerciţii practice. instrumentar si materiale sanitare adecvate. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă si cu tipul probelor de evaluare precizate in Standardul de Pregătire Profesională. se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic-aplicativ : discuţii de grup. Pe Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. gestionarea cazului. Scoala Postliceala. satisfacţia pacientului. 5. manechin. probe scrise de tip itemi. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau diminuate.3.1. timp de 12 săptămâni. casete video.1. decizional. scheme. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă.1.2 Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin. 5. jocuri de rol. manifestări de dependenţă apărute pe perioada îngrijirii. Pentru aplicarea procesului de nursing.

3. Modulul are alocate 60 ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore pregatire practica. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice. Modulul 32 : ORTOPEDIE –TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC • Nota introductiva Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC face parte din pregatirea specifica din anul II. Nivel 3 avansat . numărul de reevaluări si distribuţia acestora pe parcursul anului şcolar. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedico-traumatice. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii. • Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Scoala Postliceala. 4. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. 2. Aplica interventiile proprii si delegate. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing). In modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata ORTOPEDIE– TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC.parcursul modulului se realizează evaluarea formativă iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii performanţelor. pentru calificarea : asistent medical generalist. Pregătirea practică se va realiza in săli de demonstraţie si stagii clinice in unităţi sanitare in care elevii trebuie să deprindă capacitatea de a acorda îngrijiri individualizate pacienţilor cu afecţiuni hematologice.

Semne locale: durerea (localizare. crt . Nr. septica. 2. piciorul equin. etiologie. investigatii. superficiala.2. hematomul. simptomatologie. etiopatogenie. principii de tratament). edemul. tumefactia. simptomatologie. deformarile coloanei vertebrale (cifoza. 2. paloare. impotenta functionala. genu varum. investigatii. etiopaogenie. tumori osoase (definitie. dispnee. hipertermie. scurtarea aparenta sau reala a segmentelor (aprecierea scurtarii segmentelor osoase).4.3.1. intreruperea diurezei).4. puls filiform. principii de tratament. Nivel 3 avansat . profilaxie). Traumatisme ale capului: comotia si contuzia cerebrala (definitie. Semne generale: alterarea functiilor vitale si vegetative (prabusirea tensiunii arteriale. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. prevenire). 1. lordoza.. Scoala Postliceala. tratament). profunda). mobilitatea anormala sau reducerea mobilitatii / imobilitate. torticolis. • Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC (60 de ore din care 36 de ore de pregatire practica). investigatii.1. intensitate. Traumatisme: 2.5. 2. scolioza – congenitale): definitie. simptomatologie. tratament. cianoza. etiopatogenie. genu valgum. Afectiuni degenerative si inflamatorii: osteoporoza (definitie. tratament. 1. gravitate) plaga (aseptica. caracter) hemoragia (clasificare. complicatii – fractura patologica–.1. Principalele afectiuni ortopedico-traumatice: 2. Unitate de competenta Ortopedietraumatologie si nursing specific Competente C. Infectii: osteita si osteomielita (definitie. 2. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor ortopedicotraumatice Continuturi 1. transpiratii profuze. deformarea regiunii. evolutie. 1.2. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate. Semnele si simptomele prezente in ortopedie si traumatologie: 1. Afectiuni congenitale: coxartroza congenitala. crepitatii osoase. tahicardie.

Traumatismele toracelui: fracturile costale. Surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea integritatii aparatului locomotor). contractura musculara. discutii cu echipa de ingrijire si apartinatorii.5. Elaboreaza planul de ingrijire (nursing) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Traumatismele bazinului: definitie. diagnostic diferential. comunicare eficienta la nivel motor. examen fizic (inspectie. etiopatogenie. P. etiopatogenie. palpare). cercetare documente medicale (foaie de observatie clinica. carnet de sanatate. Analiza si sinteza datelor: informatii semnificative. Manifestari de independenta: pacient constient. auscultatie. anchiloza.3. tegumente intacte. investigatii. 2. escara de decubit. semne vitale (R. Culegere de date (date subiective / obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect.4. complicatii – pneumotoraxul –. investigatii.4. voletul costal (definitie. principii de tratament). observatie. principii de tratament. 2. Nivel 3 avansat . crampa. TA. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni ortopedicotraumatice 2. 2. simptome.1. retete. sentiment de inferioritate si de pierdere a imaginii de sine. atonie musculara. 2. risc de accidente. deformari ale coloanei vertebrale si ale membrelor. simptomatologie. entorse.4.4. atrofie musculara. cianoza. cu intrebari inchise / deschise). 3. simptomatologie. de ordin social C.2. investigatii. etc. etiopatogenie. 2. diminuarea sau absenta miscarii. Manifestari de dependenta: dificultate de deplasare. risc de infectii. reci. stres). semne si simptome comune si patognomonice. modificari ale semnelor vitale. principii de tratament. luxatii. trimiteri.2.3. mobilitate pastrata.Traumatisme vertebro-medulare: definitie. To) in limite normale. fracturi (definitie. Traumatismele membrelor: contuzii. scrisori medicale. investigatii. alterarea starii de confort. 2. 2. Scoala Postliceala.). 2. risc de complicatii. de ordin psihologic (anxietate. tegumente palide. principii de tratament). 1. culoarea tegumentelor normala.4. bilete de iesire din spital. lipsa durerii. somn si odihna corespunzatoare.C. prim ajutor.

brancarda. observabilitate (cine ?. prevenirea complicatiilor. pense anatomice si chirurgicale. mediu. cand?). igiena.C. dispnee. lung.2. asigurarea confortului psihic.(izolare. imobilitate. bisturie. Metode si mijloace de pregatire a pacientului: 2. obiective pe termen scurt. Interventii: 3. implicare.2. comprese. fesi gipsate. Instrumente: pense hemostatice. Resurse materiale: 1. in ce masura?. Prioritati de ingrijire: supravegherea si mentinerea functiilor vitale si vegetative. 3. foarfeci. profilaxia infectiilor. realism. 2. ingrijiri postoperatorii. alimentare. educatie. Scoala Postliceala. trusa perfuzie. atele. comunicare ineficienta la nivel motor. postura inadecvata. edeme ale membrelor. pozitie adecvata. saracie). pregatirea preoperatorie. ATPA. ace chirurgicale. 3. 2. incoordonarea miscarilor. 1. ce se poate face?. igiena. manometru. Aplica interventiile proprii si delegate . Pregatirea psihica: informare. Materiale: garou. solutii perfuzabile. lipsa de cunostinte. portac. mobilizare/transport. profilaxie. Pregatirea fizica: asigurarea confortului ambiental.1 Interventii proprii (autonome): comunicare. etc. explicatii. etc. tampoane.1. 1. A. performanta. 3. AINS. termometru. Nivel 3 avansat C.2. 1. camp Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. a starii de constienta. ce. sursa de oxigen. pipa Guedel. 2. Obiectivul nursing: specificitate. analgezice. circulatie inadecvata. cum?. 4. administrarea tratamentului general si local. seringi.1. Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. Probleme de dependenta si diagnostic de ingrijire/ nursing (PES = problema + sursa de dificultate + manifestarea de dependenta): durere acuta / cronica. vulnerabilitate fata de pericole. hidratare. fesi.. substante dezinfectante.

incidente accidente. etc. incidente accidente. Interventii specifice: 3. uree sanguina). notarea in F. supravegherea pacientului dupa punctie. schimbarile de pozitie ale pacientului cu aparate gipsate si imobilizati. hematocrit. materiale necesare.operator. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. tehnica de executie.. pregatirea pacientului. scop. Scoala Postliceala. Examenul radiologic: metode radiologice (raze roentgen.O. materiale necesare. rolul asistentei medicale. reorganizarea locului de munca. notarea in F. Nivel 3 avansat .1. 3. 5. scop.4.. indicatii/contraindicatii. glicemie. pregatirea produsului pentru examinare. 3. Imobilizarea (provizorie – prim ajutor – si definitiva – aparatul gipsat). loc. examene de rutina obligatorii inainte tuturor interventiilor chirurgicale (TS-TC. Pregatirea preoperatorie: 3.8. 3.1. 3. profilaxia tetanosului). pansamente si bandaje. supravegherea functiilor vitale si vegetative.9. 3. toaleta plagii. loc. Punctia biopsica: definitie. carucior. Ingrijirea plagilor (hemostaza.2. metode improvizate). 3. Pregatirea generala: bilantul clinic general. 3. grup sanguin. prevenirea atrofiilor musculare si a anchilozelor.7. 3. Transportul pacientilor: metode de transport (brancarda.9.2. 3. Interventii de urgenta: oxigenoterapia. Punctia articulara: definitie.O.10.3.10. pat.5. imagine radioscopica) pregatirea pacientului pentru explorarea radiologica a sistemului osteo-articular. tehnica de executie. 3. Prevenirea complicatiilor imobilizarii: prevenirea escarelor. pregatirea pacientului. a complicatiilor tromboembolice (administrarea tratamentului anticoagulant). intubatia orotraheala. Administrarea tratamentului anticoagulant. supravegherea pacientului dupa punctie. reorganizarea locului de munca.6. pregatirea produsului pentru examinare. 3. indicatii/contraindicatii. Pregatirea pentru interventie (in ziua C. prevenirea pneumoniei hipostatice.

precedenta, in ziua operatiei). 3.9.3. Pregatirea in urgente. 3.10. Ingrijirea postoperatorie: 3.10.1. Reintoarcerea in salon: transportul si pozitiile pacientului in pat. 3.10.2. Supravegherea pacientului: aspect general, parametri fiziologici, pierderi lichidiene (sange, urina, varsaturi, transpiratie, pierderi prin dren), hidratarea pacientului. 3.10.3. Asigurarea confortului: igiena, combaterea durerii, combaterea anxietatii. 3.10.4. Prevenirea complicatiilor postoperatorii: retentie urinara, constipatie, alte complicatii de decubit. 1. Obiective stabilite: 1.1. Realizate – manifestari de dependenta absente sau ameliorate, satisfactia pacientului; 1.2. Nerealizate: manifestari de dependenta care se mentin, manifestari de dependenta aparute pe perioada ingrijirii. 2. Restructurarea planului de ingrijire: 2.1.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului. 2.2.Planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului. • Sugestii metodologice

Modulul ORTOPEDIE–TRAUMATOLOGIE SI NURSING SPECIFIC poate fi parcurs in mod independent. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA SI NURSING SPECIFIC. Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie – 1 ora medic + 1 ora maistru instructor / semestrul I si 36 ore / semestrul I de pregatire practica (stagiu clinic). Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

teme in functie de: dificultatea temei, volumul si nivelul de cunostinte, deprinderi si abilitati anterioare ale elevului, dotarea cu material didactic, ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile. In elaborarea strategiei didactice, profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei : elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicate active in procesul de elevii au stiluri dierite de invatare; elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior, la procesul de elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea, compararea, invatare;

invatare; analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter interactiv, recomandandu-se urmatoarele metode: observatia, descoperirea, demonstratia, problematizarea, fisa de lucru, proiectul, planul de ingrijire, dar si activitati de invatare cu caracter practic aplicativ precum: scheme, fise de lucru, planuri de ingrijire, simulari. Pregatirea practica se va realiza in sali de demonstratie, unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Instruirea in sali de demontratie are o importanta deosebita in realizarea corespunzatoare a competentelor pentru viitorii “asistenti medicali generalisti”. Se pot utiliza ca metode de invatare: expunerea, conversatia, munca independenta, simularea, observatia, exercitiul, studiul de caz, dezbaterea, discutiile si lucrul in grup, care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. Stagiul clinic se va desfasura sub indrumarea directa a specialistilor, urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale, existente. Resursele materiale trebuie sa cuprinda o gama cat mai variata: planse, scheme, casete video, CD-uri, folii de retroproiector, manechin, instrumentar si materiale sanitare diverse (atele, brancarda, fesi, comprese, etc.) Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de Pregatire Profesionala. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. Indiferent de locul, momentul si persoana care face evaluarea, SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta, care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire. Se evalueaza numai competentele din acest modul, evaluarea altor competente nefiind relevanta. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa, iar la sfarsitul lui se relizeaza evaluarea sumativa, pentru verificarea atingerii competentelor. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (intrebari), test scris, probe practice (demonstratie, studiu de caz - plan de ingrijire). Cadrele didactice, care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente, numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. Modulul 33: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE

 Nota introductiva Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE face parte din pregatirea de specialitate din anul II, pentru calificarea: asistent medical generalist. In modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE se regasesc abilitatile din unitatea de competenta specializata REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor descrise in standardele de pregatire profesionala. Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II, Scoala Postliceala, Nivel 3 avansat

extensie. redoare. ankiloza. Analizeaza semnele si simptomele specifice afectiunilor reumatismale Continuturi 1. cercetarea documentelor medicale. Elaboreaza planul de ingrijire (planul nursing) 4. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate Tabelul de corelare a competentelor si continuturilor Unitatea de competenta: REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE (60 de ore din care 24 de ore de teorie si 36 de ore de pregatire practica) Nr. febra. etc.) 2. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1. Principale afectiuni reumatismale: reumatismul articular acut. 33. observatia clinica.2. sezand. 2. reumatismul articular degenerativ (definitie. Analizeaza reumatismale 2. familia si apartinatorii) 2.1. in decubit). spondilita ankilozanta. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1 manifestari de independenta: pozitie corecta (in ortostatism. discutii cu echipa de ingrijire. crt. Scoala Postliceala. tahicardie. Nivel 3 avansat . Culegerea de date prin diverse modalitati (interviu. congestie. poliartrita reumatoida. C. tumefiere. principii de tratament) 1. investigatii. etiopatogenie. simptomatologie. Semne si simptome prezente la pacientul cu afectiuni reumatismale (durere. Analiza si sinteza informatiilor obtinute din culegerile de date. adductie. Aplica interventiile proprii si delegate 5. deformari osoase. miscari (de abductie. Unitate de competenta Reumatologie si nursing in reumatologie semnele si simptomele specifice afectiunilor  Competente C. Identifica problemele de dependenta si stabileste diagnosticele de ingrijire (nursing) la pacientii cu afectiuni reumatismale 3.

platou steril. Aplica interventiile proprii si delegate 1. bicicleta ergonomica. pasive. Metode si mijloace de pregatire a pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. ultraviolete. etc. Scoala Postliceala. exercitii fizice (active.2 manifestari de dependenta: hipotonie. rulouri. Elaboreaza planul de 1. realism. profilaxia infectiilor. implicare. Nivel 3 avansat . mobilizare. etc) C. scripeti. alimentatie. comunicare. de ordin sociologic (izolare). 2. manusi sterile. cura balneara. de rezistenta.flexie. corticoterapie. etc. namol. substante antiseptice. ergoterapie. C.3. coordonate. etc). imobilitate.2 Interventii delegate: pregatirea pentru investigatii si analize. corsete. tavita renala. contractura.1 Instrumente: seringi si ace sterile 1. administrarea tratamentului general si local (electroterapie. hidroterapie.1 Interventii proprii: masaj. performanta. Prioritati de ingrijire: calmarea durerilor. frictiuni. crizoterapie.3 surse de dificultate: de ordin fizic (alterarea sistemului locomotor. atrofie. Obiective pe termen scurt si lung ingrijire (planul nursing) obiective de ingrijire: specificitate. substante medicamentoase. inele pentru maini. comprese sterile. complete) 2. prevenirea complicatiilor 3. rotatie. parafina. mese de elongatie. supravegherea functiilor vitale si vegetative. durere). lipsa de cunostinte (privind mentinerea tonusului si fortei musculare) 3. perne. vulnerabilitate fata de pericole. Probleme de dependenta. ionizari. chingi. stres). armonioase. termoterapie. Interventii 3. izometrice. planseta cu rotile. Resurse 1. ankiloza 2. de ordin psihologic (anxietate. observabilitate 2.4. atonie. durere.2 Materiale: pat tare. educatie 3. bai. diagnostice de ingrijire (nursing): alimentatie inadecvata prin deficit.

Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numarului de ore alocat fiecarei teme in functie de dificultatea temei. bai medicamentoase. In elaborarea strategiei didactice. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul notiunilor si activitatilor privind REUMATOLOGIA SI NURSING IN REUMATOLOGIE. profesorul va trebui sa tina seama de urmatoarele principii moderne ale educatiei. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiti. injectia intraarticulara C. asigurarea confortului psihic 2.5. volumul si nivelul de cunostinte. Interventiii specifice: miscari izometrice. Nivel 3 avansat . Continutul modulului este proiectat pentru un numar de 60 de ore pe an si se va desfasura astfel: 2 ore/saptamana de teorie: 1 ora teorie medic si 1 ora teorie maistru instructor in semestrul I si 36 de ore de pregatire practica in semestrul I.1 realizat: manifestari de dependenta absente sau ameliorate 1.2 nerealizat: manifestari de dependenta care se mentin 2. Restructurarea planului de ingrijire 2.2. Obiective stabilite 1.1 reformularea obiectivelor: adaptate la capacitatile fizice ale pacientului 2. masaj cu miscare activa. explicatii. miscari izotone. Evalueaza rezultatele ingrijirilor aplicate 1.2 Pregatirea fizica: rapaus articular. dotarea cu material didactic.2 planificarea interventiilor: adecvate manifestarilor de dependenta prezente in evolutia pacientului  Sugestii metodologice Modulul REUMATOLOGIE SI NURSING IN REUMATOLOGIE poate fi parcurs in mod independent. elevii invata cand fac ceva si cand sunt implicati activ in procesul de invatare elevii au stiluri diferite de invatare elevii participa cu cunostintele lor dobandite anterior. deprinderi si abilitati anterioare ale elevului. la procesul de invatare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1 Pregatirea psihica: informare. Scoala Postliceala. pozitii functionale „incalzire musculara” 3. Se recomanda ca parcurgerea temelor din programa sa se faca in ordinea stabilita in tabelul de corelare a competentelor cu continuturile.

descoperirea. Nivel 3 avansat . În modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. Se evalueaza numai competentele din acest modul. studiul de caz. Resursele materiale trebuie sa contina o gama cat mai variata: casete video. Modulul: 34. realizarea unui proiect. se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. demonstratia. Modul de evaluare are in vedere nivelul de pregatire pe care trebuie sa-l demonstreze elevul. fise terapeutice. proiectul. Cadrele didactice. Indiferent de locul. planse.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE ☺ Notă introductivă Modulul face parte din pregătirea specifică din anul II. etc. momentul si persoana care face evaluarea. compararea si analizarea informatiilor vechi cu cele noi si pentru ordonarea lor. numarul de reevaluari si distributia acestora pe parcursul anului scolar. pentru calificarea: asistent medical generalist. planul de ingrijire. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cu caracter practic aplicativ: exercitii de efectuare a culegerii de date. conversatia. care asigura pregatirea la acest modul isi stabilesc durata evaluarii fiecarei competente. pentru verificarea atingerii competentelor. folii de retroproiector. Se recomanda urmatoarele metode: expunerea. Scoala Postliceala. fise de observatie. teste de evaluare (orale. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregatire.elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. munca independenta. problematizarea. O competenta se evalueaza in cadrul unui singur modul. observatia. carti. urmarindu-se aplicarea cunostintelor la probleme reale. lucrul in grup. observatia. exercitiul. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: fise de autoevaluare. dezbaterea. existente. studiu de caz. simularea. munca independenta. Pregatirea practica (stagiu clinic) se va realiza in sali de demonstratii si unitati sanitare cu o buna dotare materiala. Pentru atingerea competentelor din prezentul modul se vor realiza activitati de invatare cun caracter interactiv. evaluarea altor competente nefiind relevanta. SPP-ul stabileste un nivel national comun de performanta. conversatia. scrise). iar la sfarsitul lui se realizeaza evaluarea sumativa. Se pot utiliza metode de invatare: expunerea. dezbaterea. diapozitive. exercitii de identificare a problemelor de dependenta. Pe parcursul modulului se realizeaza evaluarea formativa. Evaluarea trebuie sa fie corelata cu criteriile de performanta si cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate in Standardul de pregatire profesionala. desene. discutiile si lucrul in grup care stimuleaza spiritul critic si creativitatea. plan de ingrijire.

febra. etc 2. bula. ☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenta corespunzătoare modulului: 1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni dermatologice. etc. vezicula. Aplică intervenţii proprii şi delegate. Semne locale: leziuni. Dermatomicozele: epidermofiţia. 2. competenţă 1 Dermato venerologia şi particularităţi de îngrijire Competenţe C. scuama. leziuni de grataj. tahicardie. 2. Analizează semnele si simptomele specifice din afecţiunile dermatologice. pruritul. ulceraţia.2. 3. frison. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele da pregătire profesională. tumora. pustula. durerea. erupţia. candidozele mucoaselor. streptodermiile. Scoala Postliceala. Principalele afecţiuni dermatologice: 2. Tabelul de corelare a competentelor şi conţinuturilor Unitatea de competenta: DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE (60 ore din care 36 ore stagiu clinic) Nr.2. primare şi secundare: macula.1. vărsături.DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. flictena. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. şancrul sifilitic. Piodermitele: stafilodermiile. papula. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. Unitatea de Crt.1. Nivel 3 avansat afecţiunilor în prezenţa paraziţilor. 1. 5. . 4. eritemul. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. Semnele şi simptomele prezente în dermatologie 1. Elaborează planul de îngrijire-nursing. tricofiţia. Analizează semnele şi simptomele specifice dermatologie Conţinuturi tematice 1. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 de ore teorie şi 36 stagiu clinic. Semne generale: edeme.1. papilomatoză.

Culegere de date prin diverse metode: interviuri cu întrebări închise.5.piodermite profesionale. Hematodermiile: leucoplazia.3. semne vitale (R. eczema. absenţa durerii. mobilitate păstrată. boala Paget. Boli cu transmitere sexuala: sifilisul. T). în limite normale. examen fizic. gonoree. etc 2.4. Independenţa si dependenţa. alterarea imaginii de sine. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. C. boala Bowen. durere acută sau cronica. tumori maligne. . somn şi odihnă corespunzătoare. TA. observaţia.1.2. Nivel 3 avansat problemele de documentelor medicale (foaia de observaţie clinică. comunicare eficientă la nivel afectiv şi motor. edeme ale membrelor.2. Manifestări de independenţă: pacient conştient. alterarea confortului fizic şi psihic. carnet sănătate. alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. etc 2. cercetarea bilet de externare. 2. Identifică dependenţă şi stabileşte diagnostice de îngrijire la pacienţii cu afecţiuni hiv 1. 2. etc 2. etc Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative 2. Probleme de dependenţă: vulnerabilitate. dermatoze profesionale.7. Tuberculoza cutanata 2.6. risc de infecţie. Scoala Postliceala. sclerodermia. P. reţete). Colagenoze cutanate: lupusul eritematos. refuzul de a se conforma tratamentului. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. scrisori medicale. deschise. trimiteri. dermatologice 2. alergia la medicamente. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi de infecţie. Dermatoze alergice: urticaria.

Elaborează planul de îngrijire nursing dependenţă.3. alimentare. durere.4. 2.Manifestări de dependenţă: vezicula.de ordin fizic: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor. incontinenţă sfincteriană. sentiment de inferioritate. mobilizare. pustula. mediu si lung. 2. etc Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. confuzie. stare depresivă . crusta. sărăcie. eritemul. profilaxia infecţiilor. divorţ. devalorizare. filctena. specificitate. neglijarea igienei. stres. lipsa de informare asupra îngrijirilor preventive şi curative ale leziunilor pielii. durere. transport. lipsa de cunoaştere a obiceiurilor sănătoase de viaţă. diminuarea motricităţii. prevenirea complicaţiilor . hidratare. . şancru. frustrare. deces . slăbiciune şi oboseală. papula. pesimism. Diagnosticul de îngrijire format din problema+sursa de dificultate+manifestarea de C. 2. profilaxie. Semne de dificultate: . percepţia negativă a propriului corp. 1. obiective pe termen scurt.3. escara. ţinută neîngrijită. proces infecţios.social: izolare. educaţie. realism. plaga. igienă. Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. Scoala Postliceala. incapacitatea urmării prescripţiilor. ulceraţia. lipsa interesului. implicare. lipsa de cunoaştere a măsurilor de igienă şi protecţie. Obiectivul nursing: performanţă.lipsa cunoaşterii: neaccesibilitate la informaţii. observabil. Nivel 3 avansat .psihologic: anxietate.intervenţii proprii: comunicare.

medicamente. 1. educare.5. etc. Îngrijiri postoperatorii Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. explicaţii.5. pansamente şi bandaje 3. electrocauter. Recoltarea produselor patologice. ace. aparat LASER.instrumente: seringi.3. asigurarea confortului psihic. crème. etc 3. 2. Aplicarea unguentelor la nivelul leziunilor 3.4. etc . termometru. secreţii sânge 3. pregătirea preoperatorie şi îngirjiri postoperatorii.. tampoane de vată. Pregătirea din zona intervenţiei 3.2. etc 3.2. supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. Nivel 3 avansat .materiale: comprese. soluţii antiseptice. Intervenţii electrocauter.1. Intervenţii specifice 3. Pregătirea pacientului: . trusa oxigen. zăpadă carbonică. truse chirurgicale. Pregătire generală: bilanţ hidric general. etc . igienă. microscop.5. ansă de platină.intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize.3. Resurse materiale: . Îngrijirea leziunilor. feşi. mese. toaleta leziunilor şi ulceraţiilor. soluţii anestezice. sondă canelată. poziţie adecvată.fizică: asigurarea confortului ambiental. administrarea tratamentului local şi general. C. etc 3. Scoala Postliceala. soluţii perfuzabile. intervenţii LASER.5. Pregătirea postoperatorie 3. stilet butonat. lame de sticlă.1. baghete plastic.4. cauterizare. câmp operator. Aplică intervenţiile proprii şi delegate etc.psihică: informare. investigaţii paraclinice (biochimice). unguente.

etc 1. Se recomandă următoarele metode: observaţie. Asigurarea confortului: igiena. satisfacţia pacientului 1. parametrii fiziologici. bilanţ hidric.2 nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin. Prevenirea complicaţiilor postoperatorii: C.1 realizate: manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului 3. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. constipaţie.5.5. tromboflebite. Obiective stabilite 1.5. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate retenţie de urină. hidratarea pacientului 3. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Nivel 3 avansat . combaterea anxietăţii 3. ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent.5. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.6.5. sau apărute pe perioada îngrijirii 2. În elaborarea strategiei didactice.4. compararea. Scoala Postliceala. Supravegherea bolnavului: aspect general.3. combaterea durerii. Planificarea intervenţiilor: adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului.

Scoala Postliceala. planuri de îngrijire. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. demonstraţia. ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 36 ore / semestrul II de instruire practică. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. studiu de caz – plan de îngrijire). momentul şi persoana care face evaluarea. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire.descoperirea. problematizarea. proiectul. planul de îngrijire. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. fişe de lucru. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. fişa de lucru. Nivel 3 avansat . volumul şi nivelul de cunoştinţe. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. coevaluarea în grupul de lucru. simulări. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. probe practice (demonstraţie. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. test scris. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. tema în clasă. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. pentru verificarea atingerii competenţelor. Se evaluează numai competenţele din acest modul. dotarea cu material Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. investigaţia. Indiferent de locul. fişe de lucru. proiectul. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. Cadrele didactice.

exerciţiul. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. conversaţia. etc.didactic. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. scheme. folii de retroproiector. etc. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie şi 36 ore stagiu clinic. unităţi sanitare cu o bună dotare materială. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. dezbaterea. Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind DERMATO VENEROLOGIA ŞI PARTICULARITĂŢI DE ÎNGRIJIRE. simularea. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. În modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată infecto contagioase şi particularităţi de îngrijire. observaţia. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. munca independentă. Scoala Postliceala. pentru calificarea: asistent medical generalist. CD – uri. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. casate video. studiul de caz. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Programa şcolară se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specifice calificării. Nivel 3 avansat . MODULUL 35: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS ☺ Notă introductivă Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS face parte din pregătirea specifică din anul II. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi.

Principalele afecţiuni infecto contagioase. Elaborează planul de îngrijire (nursing) 4. frison. pustula. Semnele şi simptomele prezente în afecţiunile infecto contagioase. răguşeală.contagioase. inapetenţă. papula. Analizeză semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto contagioase 1. Analizează semnele şi simptomele specifice afecţiunilor infecto . tuse seacă. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 5.2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate ☺ Tabelul de corelarea competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS (60 ore din care 36 ore de instruire clinică) Nr. dureri abdominale. tulburări circulatorii. Semne locale: leziuni la nivelul tegumentelor şi mucoaselor: macula. 2. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase 3. vezicula. cefalee. tahipnee. 2. hipertermie. Scoala Postliceala. rinoree. Conţinuturi tematice 1. greţuri. obstrucţia căilor respiratorii.☺ Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. iritabilitate. modificări ale funcţiilor vitale. 1 Unitatea de competenţă Boli infectocontagioase şi particularităţi de îngrijire Competenţe C. ulceraţia eritemul Semne generale: febră. flictena.1.1. crt. Boli infecţioase cu poartă de intrare Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 1. vărsături. Nivel 3 avansat .

1. digestive nervoase. Boli infecţioase cu poartă de intrare digestivă: toxiinfecţii alimentare. potenţial de complicaţii respiratorii. discuţii cu echipele de îngrijire şi aparţinătorii.respiratorie: varicela. trimiteri. tetanos. 2. observaţie cercetare documente medicale (foaia de observaţie clinică. tusea convulsivă.). febra tifoidă. mobilitate păstrată. Alte boli infecţioase variate: rabia.Culegerea de date ( date subiecte. deficit de autoângrijire Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu afecţiuni infecto contagioase tegumentară şi variată. difteria. reţete. Independenţa/ Dependenţa: 2. scarlatina. pneumoniile. meningita. C şi infecţii nosocomiale Boli infecţioase cu poartă de intrare C. dezinteres faţă de măsurile de igienă şi protecţie.2. obiective) prin diverse metode: interviu (direct-indirect cu întrebări închise deschise). Scoala Postliceala. gripa. dizenteria. ancheta epidemiologică 2. scrisori medicale. rubeola. potenţial de suprainfecţie a leziunilor. poliomielita. Nivel 3 avansat . TBC pulmonar. Manifestări de independenţă: pacientul conştient. hepatita virală. Probleme de dependenţă: alterarea integrităţii tegumentelor şi mucoaselor.2. examen fizic. etc. enterovirozele. alterarea confortului psihic şi fizic. comunicarea eficientă la nivel motor. 1. parotidita epidemică. hiv. hepatita B. rujeola.

soluţii antiseptice. recipiente pentru recoltarea produselor biologice. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. de ordin social ( izolare. hidratare. unguente creme.4. Elaborează planul de îngrijire (nursing) Obiectivul nursing: specifitate. sondă de oxigen.2. Nivel 3 avansat . Instrumente: canulă traheală. 2. igienă. spatulă. educaţie 2.4. Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative . când?) obiective pe termen lung. Diagnosticul de îngrijire (nursing) = PES ( problema + sursa de dificultate+ manifestarea de dependeţa) C. vaccinuri şi anatoxine C. Intervenţii propii ( autonome) comunicare. Scoala Postliceala. administrarea tratamentului local şi general. ce. medicamente inhalate. administrarea serurilor imune. sărăcie) lipsa cunoaşterii 2. implicare. Materiale: comprese sterile. seringi de diferite mărimii. mediu scurt. tensiometru. Surse de dificultate: de ordin psihologic (stres. ce se poate face.2. alcool mentolat. trocare.2. anestezice. realism. prevenirea complicaţiilor. profilaxia infecţilor. performanţă. 2. sonde de aspiraţie. Resurse materiale: 1. truse perfuzie. 1. soluţile perfuzabile. Aplică intervenţiile proprii şi delegate 1. observabilitate ( cine. sondă laringiană. pudre. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. termometre. pipete.1.3. anxietate.3. mobilizare. tăviţă renală cutii Petri. profilaxie. alimentare.1. cum în ce măsură.

Planificarea intervenţiei: adecvate manifestării de dependenţă prezente în evoluţia pacientului ☺ Condiţii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTO-CONTAGIOS poate fi parcurs în mod independent. explicaţii. 3. Nerealizate: manifestări de dependenţă care se menţin.manifestare de dependenţă absente sau ameliorate.2.Intervenţii specifice 3. asigurarea confortului psihic 2.5. aspirarea secreţilor instilaţii gargarisme. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. drenaj postural C.Realizate. intubaţie orotraheală. Obiective stabilite: 1. izoalare şi dietă.1 Dezobstrucţia căilor respiratorii. satisfacţia pacientului.1. igienă 3.1. Pregătirea pacientului: 2. 2. oxigenoterapie.seruri şi vaccinuri 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate 1.Pregătirea psihică: informare. Scoala Postliceala.Reformularea obiectivelor: adaptate la capacităţile fizice ale pacientului. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. poziţia adecvată. 1. Nivel 3 avansat .

la procesul de învăţare elevii au nevoie de timp acordat special pentru asocierea. Indiferent de locul. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel initar de pregătire. fişa de lucru. problematizarea. demonstraţia. fişe de lucru. Scoala Postliceala. studiu de caz – plan de îngrijire). test scris. compararea. momentul şi persoana care face evaluarea. Se evaluează numai competenţele din acest modul. planuri de îngrijire. fişe de lucru. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. Nivel 3 avansat . iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pa care trebuie să-l demonstreze elevul. Se recomandă următoarele metode: observaţie. simulări. analizarea informaţiior vechi cu cele noi şipentri ordonarea lor Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. pentru verificarea atingerii competenţelor. profesorul va trebui să ţină seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicate active în procesul de învăţare elevii au stiluri diferite de învăţare elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior. descoperirea.În elaborarea strategiei didactice. SSP – ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă. planul de îngrijire. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). proiectul. probe practice (demonstraţie. Pe parcursul modulului se realizează evaluarări formative.

proiectul.Cadrele didactice. Instruirea în săli de demonstraţie are o importanţă deosebită în realizarea corespunzătoare a competenţelor pentru viitorii « asistenţi medicali generalişti » Modulul BOLI INFECTO CONTAGIOASE ŞI NURSING INFECTOCONTAGIOS are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind. volumul şi nivelul de cunoştinţe. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic şi crestivitatea. Se recomandă următoarele metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Instruirea se va realiza în săli de demonstraţie. dezbaterea. Scoala Postliceala. Nivel 3 avansat . ☺ Sugestii metodice Conţinutul modulului este proiectat pentru u număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore / săptămână de instruire teoretică / semestrul II şi 24 ore / semestrul II de instruire practică. etc. pentru a se putea ţine cont în măsură mai mare de nevoile elevilor. studiul de caz. tema în clasă. exerciţiul. manechin. scheme. CD . investigaţia. coevaluarea în grupul de lucru. conversaţia. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe. a atitudinii faţă de o sarcină dată şi a comunicării. instrumentar şi materiale sanitare diverse.uri. care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. casate video. munca independentă. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la problemele reale. unităţi sanitare cu o bună dotare materială. Cadrele didactice au libertatea de a decide asupra numărului de ore alocat fiecărei teme în funcţie de dificultatea temei. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permit evaluarea conceptelor. numărul de reevaluări şi distribuirea acestora pe parcursul anului şcolar. simularea. dotarea cu material didactic. folii de retroproiector. observaţia. ritmul de formare a deprinderilor pentru membrii grupului de elevi instruiţi.

2. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.1. În modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE.4. Oboseala fizică si intelectuală. Unitate de competenţă Endocrinologie si particularităţile de îngrijire Competenţe C. durată. 1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic). Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării.1. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate.2. Nivel 3 avansat . 3. coşmaruri. 5.1. hipersomnie. Semne şi simptome prezente în bolile endocrine.Cefaleea – cauze localizare. Transpiraţie – localizare. Manifestări subiective 1.tulburarile somnului – insomnie.Modulul 36: EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE Notă introductivă Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE face parte din pregătirea specifică din anul II semestrul II pentru calificare : asistent medical generalist. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1. 12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 de ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate. 4. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Aplică intervenţii proprii şi delegate. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine Conţinuturi 1.1. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli endocrine. Modulul are alocate 60 de ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic.3. 1. 1. Nr. tulburări asociate.1. intensitate. Analizează semnele şi simptomele specifice bolilor endocrine. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 1. Scoala Postliceala.1. crt. 36.1.

3.2.2. hipotiroidismul si mixedemul. 1. Principalele boli endocrine. ameţeli. feocromocitomul-definiţie. evoluţie.7.C. investigaţii. tratament Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2.1. părul şi unghiile. hipotiroidian.1. etiopatogonie.1.Bolile tiroidei: hipertiroidismul si boala lui Basedow.2. 1. dureri abdominale. Aspectul ochilor 1.7.6.Tulburari cardio-respiratorii: palpitaţii. Scoala Postliceala.Statura – gigantismul. respiraţie 2.8. Aspectul tegumentelor.2.2. addisonian. 2.Modificări ale vocii. 2.2.2. guşa şi cretinismul.2. Bolile glandelor suprarenale: boala Cushing. vărsături..1.1.1. tratament. Nivel 3 avansat . Modificări ale oaselor şi muşchilor 1. dispnee.1. etiologie. simptomatologie.6. Poziţia. simptomatologie. boala Addison. mişcări şi contracţii involuntare 1.9. Starea mentală 1. Faciesul: hipertiroidian. investigaţie.2. tulburări menstruale 1. Setea 1.2. investigaţii.5. acromegalic. cushingoid. 1. Edemul 1. diaree. cancerul tiroidian – definiţie. diabetul insipid-definiţie. etiologie. slăbirea 1. 1. hipopituitar. tensiune arterială.1.4.3. hiperaldosteronismul. sindromul adipozogenital insuficienţa hipofizara.acromegalia si gigantismul . Sughiţul 1. evoluţie.10. 1. 1.5. Modificări ale semnelor vitale: temperatură.2. simptomatologie.2.2.2.nanismul hipofizar.Tulburări ale aparatului genital: de instalare a pubertăţii. constipaţie. sindromul adreno-genital. Starea de nutriţie: obezitatea-tipuri. nanismul.Tulburari gastrointestinale: inapetenţa. tulburări de vedere. 1. tratament. Bolile hipofizei: adenomul cromofob. Manifestări obiective: 1.

simptome şi semne. Bolile gonadelor: hipogonadismul. Culegere de date (date obiective/ subiective) interviu. carnet de sănătate. card de identificare. risc de rănire. hipertermie. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial 2. alterarea echilibrului electrolitic şi hidric. 2. postură inadecvată. deplasare greoaie.3. absenţa durerii. edeme. somn şi odihnă corespunzătoare. Nivel 3 avansat . hipotermie. vărsături.definiţie. criptorhidian. reţete. tratament 1. inapetenţă. polifagie. iritabilitate. alterarea imaginii corporale. măsurători antropometrice).).P. ) în limite normale. Independenţa / Dependenţa 2. circulaţie inadecvată. discuţii cu membri echipei de îngrijire şi aparţinătorii. greutate peste normal sau sub normal. investigaţie. mobilitate păstrată. diaforeză. 2. eunuchismul şi eunucoidismul.2. hirsutismul.4. investigaţie. Bolile paratiroidelor: hiperparatiroidismul şi hipoparatiroidismuldefiniţie. etiologie. auscultaţie. Scoala Postliceala. examenul fizic (inspecţie. dispnee. cooperare ineficientă la nivel individual. neadaptare la rol.5. slăbiciune. trimitere. scrisori medicale. dificultatea de a înţelege informaţia 2. odihnă insuficientă. semne vitale (R. Surse de dificultate Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. bilete de ieşire din spital. pubertatea precoce şi întârziată. furnicături. pierderea stimei de sine. Analiza şi sistematizarea datelor: informaţii semnificative. Probleme de dependenţă: cefalee. alterarea nutriţiei (exces sau deficit).4. constipaţie). alterarea vocii 2. Manifestări de dependenţă: tahipnee sau bradipnee.1. voce răguşită. disfuncţie sexuală. simptomatologie. boala polichistică ovariană.TA. tratament 2. risc de infecţie. hidratare exagerată. alterarea eliminărilor intestinale (diaree.observaţie. etiologie. Manifestări de independenţă: pacient conştient. cercetarea documentelor medicale (foaia de observaţie clinică. etc.Identifică probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacientul cu boli endocrine. tegumente nemodificate.

realismul.4. deformarea articulaţiilor extremităţilor. Surse de dificultate psihologice: anxietate. Surse de dificultate legate de lipsa de cunoaştere 2. asigurarea confortului fizic şi psihic.2. diminuarea tonusului muscular.5. nelinişte faţă de diagnostic şi tratament.3. neacceptarea bolii.4. igienă. frilozitate. ameninţarea conceptului de sine. cum?. edeme. diaforeză. Scoala Postliceala. depresie. etc. deficit auditiv. pierderea respectului de sine. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. pregătirea preoperatorie şi îngrijirea postoperatorie C. alimentare.4. observabilitate. ce?. oboseală. olfactiv. insuficienţa resurselor familiale 2. Surse sociologice: condiţii de muncă inadecvate. prevenirea complicaţiilor.C. Elaborează planul de îngrijire (nursing). vizual. asigurarea dietei.4. ce se poate face?. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize.1. stress. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. 2. 2. deprinderi alimentare deficitare. a stării de conştienţă. tulburări de gândire. menţinerea unei stări nutriţionale adecvate. obiective pe termen scurt mediu şi lung) 2. când?. a echilibrului hidric şi electrolitic. tremurături ale membrelor. crearea unui mediu sigur. Obiectivul nursing: specificitate.1. dezechilibru endocrin metabolic.2. frigiditate. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. implicare.4. creşterea toleranţei la activitate 2. educaţia pacientului/familiei 2. constipaţie. administrarea tratamentului. îmbunătăţirea aceptarea imaginii de sine. obezitate. Diagnostic de îngrijire (nursing) =PES (problema +sursa de dificulate+ manifestarea de dependenţă) 1. frustrare. 2.4. teamă de obezitate.4. Nivel 3 avansat . Priorităţi de îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. diminuarea peristaltismului. în ce măsură?. ameţeală. epuizare.3. hidratare. (cine?. Surse de dificultate fizică: alimentaţie şi hidratare insuficientă sau în exces. performanţă.

1. Prevenirea complicaţiilor : supravegherea funcţiilor vitale. determinarea metabolismului bazal.1. Examene imagistice: radiografia craniană şi a scheletului. reducerea riscului de rănire. tiroidă. glicemie. substanţe pentru stimularea sau inhibarea secreţiei de hormoni. creatinină. 3. obţinerea acordului 2. explicaţii. fosforului.1. criza de tetanie. 17-CS. electromiograma. 3. izotopi.1. creşterea aportului de potasiu. examenul fundului de ochi). Educaţia pacientului /familiei Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. gonade. truse de perfuzie. Examene de laborator: recoltarea sângelui pentru dozări hormonale.1. iodurie. poziţia adecvată. medicamente pentru acordarea ajutorului de urgenţă în criza tireotoxică. Investigaţii 3. dozarea calciului. reflexograma ahiliană.2. Teste de stimulare sau inhibare a secreţiei de hormoni pentru hipofiză.2. testul hiperpneei provocate.3. probe cu izotopi radioactivi (scintigrama.3.1.2. rezonanţa magnetică nucleară. recipiente. Pregătirea pacientului 2. asigurarea confortului psihic. dozarea catecolaminelor. restricţii de tratament 3. reprarenale. evitarea excesului de lichide. radioiodocaptarea ) 3. colesterol. Intervenţii specifice 3. lipide serice. Scoala Postliceala.Resurse materiale : seringi.1. material de dezinfecţie. acizi graşi liberi. Alte examinări: examene oftalmologice (determinarea câmpului vizual şi a acuităţii vizuale. restricţii alimentare şi lichidiene. 3. criza addisoniană 2. hidratare parenterală 3.1. ionogramă. uree. observarea semnelor de deshidratare. paratiroide. ecografia. soluţii perfuzabile. tomografia computerizată. iodemie. ionogramă. Pregătirea fizică: asigurarea condiţiilor de mediu.4. Pregătirea psihică: informare. Nivel 3 avansat . Recoltarea urinei pentru calciurie.

purtarea cardului (carnetului) şi a medicamentelor de urgenţă. satisfacţia pacientului 1. creşterea dozelor în caz de urgenţă -Instruirea cu privire la dietă: scopul dietei.Importanţa controlului periodic.informarea pacientului şi obţinerea consimţământului.îngrijiri generale comune altor intervenţii.5. efectul terapeutic şi reacţiile adverse. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apărute în perioada îngrijirii 2. doze. Obiectivele stabilite 1. Pregătirea preoperatorie : . pe glanda tiroidă şi pe glandele suprarenale 1. tipul şi cantitatea de alimente care trebuie evitate.5. Planificare intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.2. acceptarea tratamentului cronic şi a limitărilor. cale de administrare. Îngrijirea postoperatorie . Reformularea obiectivelor – adaptate la resurselor pacientului/familiei 3. asigurarea confortului psihic şi fizic . substanţele pentru corectarea gustului.1.pregătirea generală şi locală: bilanţ clinic şi biologic. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. orar. Nivel 3 avansat .C. măsuri în caz de călătorie. factorii favorizanţi şi agravanţi. -Instruirea pacientului /familiei cu privire la evitarea riscului de rănire . -Informarea privind modul de producere al bolii. înlocuirea celor interzise.4. conservarea resurselor bolnavului. .îngrijiri speciale după intervenţiile pe craniu. -Instruirea cu privire la tratament: denumirea medicamentelor. Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. acceptarea rolului de bolnav 3. Scoala Postliceala. pregătirea câmpului operator 3.

elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. . a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. proiect de activitate. planuri de îngrijire. tema în clasă. Se recomandă următoarele metode: observaţia. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. Sugestii metodologice Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE poate fi parcurs în mod independent Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. descoperirea. test scris. fişe de lucru. coevaluarea în grupul de lucru.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Se evaluează numai competenţele din acest modul. studiu de caz.elevii au stiluri diferite de învăţare .Criterii de aplicare didactică şi de evaluare Modulul EDOCRINOLOGIE ŞI PARTICULARITATILE DE INGRIJIRE poate fi parcurs în mod independent În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: . fişe de lucru. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Scoala Postliceala. problematizarea. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. plan de îngrijire). probe practice (demonstraţie. Nivel 3 avansat . aplicaţii pe caz concret. fişe de lucru. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. compararea. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. planuri de educaţie. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. . proiectul. investigaţia. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. plan de îngrijire. demonstraţia. simulări.

observaţia. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: .creativitatea si capacitatea de a lua decizii. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. exerciţiul. cd-uri. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Se recomandă următoarele metode: observaţia. test scris. .elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. dotarea cu material didactic. simularea. planuri de îngrijire. studiu de caz.conversaţia. demonstraţia. plan de îngrijire. fişe de lucru. Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. descoperirea. scheme.elevii au stiluri diferite de învăţare . mulaje. aplicaţii pe caz concret. proiect de activitate. instrumente şi materiale sanitare. plan de îngrijire). Scoala Postliceala. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. particularităţile grupului de elevi instruiţi. probe practice (demonstraţie. simulări. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. munca independentă. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. planuri de educaţie. casete video.Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind EDOCRINOLOGIE ŞI NURSINGUL ÎN ENDOCRINOLOGIE. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. problematizarea.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. folii de retroproiector. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. fişe de lucru. Nivel 3 avansat . compararea. fişe de lucru. . discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe.

12 ore predate de instructorul de nursing) şi 36 ore pregătire practică (stagiu clinic) în secţia de specialitate. Scoala Postliceala. Aceste particularităţi se regăsesc în lista competenţelor şi î criteriile de performanţă din standardul de pregătire profesională. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. Nivel 3 avansat . Modulul 35: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC Notă introductivă Modulul BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC face parte din pregătirea specifică din anul II. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. Prin parcurgerea programei şcolare se asigură dobândirea competenţelor descrise în standardele de pregătire profesională. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Modulul are alocate 60 ore din care 24 ore teorie (12 ore predate de medic. Aplică intervenţii proprii şi delegate. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. coevaluarea în grupul de lucru. 4. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. investigaţia. pentru calificarea: asistent medical generalist. Identifică problemele de dependenţă şi stabileşte diagnosticele de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. tema în clasă. Studierea modulului se face în paralel cu cel de nutriţie şi dietetică cu care realizează o bună legătură şi ajuta viitorul asistent să înţeleagă mai bine particularităţile îngrijirii în bolile metabolico-nutriţionale care în marea majoritate a cazurilor nu pot fi vindecate ci doar controlate prin îngrijire continuă comprehensivă.Se evaluează numai competenţele din acest modul. Programa se va utiliza împreună cu standardul de pregătire profesională specific calificării. 3. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Elaborează planul de îngrijire (planul nursing). 2. În acest modul se regăsesc abilităţile din unitatea de competenţă tehnică specializată BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. flexibilă şi integrată. proiectul. Lista competenţelor specifice unităţii de competenţă corespunzătoare modulului: 1.

Analizează semnele şi simptomele bolilor metabolice şi de nutriţie. tulburări de tranzit intestinal. complicaţii. factori de risc – etiopatogenie. poliurie.4. clasificare. infectiile. Dislipidemiile – definiţie. modificarile cutanate. 2. inapetenţă. microangiopatii). Profilaxia complicatiilor. investigaţii. 35. simptomatologie. investigaţii. Nivel 3 avansat . hepatice. forme clinice (tip 1. astenie fizică. etiopatogenie. Nr. Conţinuturi 1. evoluţie şi complicaţii acute (comele) şi cronice (macroangiopatii. Scoala Postliceala. Semnele şi simptomele prezente în boli metabolice şi de nutriţie: creşterea sau scăderea în greutate. – prezentare sumară. Principii de tratament. 2. etiopatogenie.3. dureri articulare şi musculare. forme clinice.1. Dieta. Unitate de competenţă Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific Competenţe C.2. Obezitatea – definiţie şi epidemiologie. crt. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. tratament farmacologic. etc. Tratamentul nonfarmacologic – dieta si exercitiul fizic terapeutic în diabetul zaharat. forme clinice şi asocieri morbide. transpiraţii. tratament combinat (insulina si ADO) Tratamentul comelor diabetice.1. Tabelul de corelare a competenţelor şi conţinuturilor Unitatea de competenţă: BOLI METABOLICE ŞI DE NUTRIŢIE ŞI NURSINGUL SPECIFIC (60 ore din care 36 ore de pregătire practică – stagiu clinic). 2. exemple de afecţiuni în care se întâlnesc. Tratamentul farmacologic: insulină.5. simptomatologie. Tratament nonfarmacologic (dieta) şi farmacologic. guta – definiţie. antidiabetice orale. Principalele boli metabolice şi de nutriţie. tip 2). xantoame si xantelasmele etc. Denutriţia – definiţie. tratamentul chirurgical in obezitate 2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. modificări ale tensiunii arteriale. Hiperuricemiile . polifagie. osteoarticulare. evoluţie şi complicaţii. polidipsie. exercitiul fizic terapeutic.5. 2. 2. Complicaţiile obezităţii. Diabetul zaharat: definiţie. etiopatogenie.

forme clinice şi simptomatologie.7. Analizarea şi organizarea datelor: informaţii semnificative. investigarea stilului de viaţă). bilete de externare din spital. 1. evoluţie. circumferinţa abdominală). semne vitale (R. Sindromul X metabolic – definiţie. de frecvenţa alimentaţie. Identifica probleme de dependenţă şi stabileşte diagnosticul de îngrijire (nursing) la pacienţii cu boli metabolice şi de nutriţie. Scoala Postliceala. 2. simptomatologie. mobilitate păstrată. greutate. chestionare specifice (nutriţional. Independenţa/dependenţa. ancheta alimentară. Culegerea de date (subiective/obiective) prin: interviu direct. 2. TA.). funcţionale). incoordonarea mişcărilor. normal colorate. grave. apetit nemodificat. Principii de tratament în hiperuricemiile asimptomatice şi in gută. comunicare eficientă la nivel motor şi senzorial. 2. somn şi odihnă corespunzătoare. Nivel 3 avansat . etiopatogenie. etiopatogenie şi clasificare. Probleme de dependenţă: imobilitate. postură inadecvată. observaţie. măsurători antropometrice: înălţime. investigaţii. medii. carnet de sănătate.6.2.C. simptomatologie. circulaţie inadecvată. depistare şi evaluare. evoluţie.8. Hipoglicemiile – definiţie. (in puseu si intercritic). forme clinice ( uşoare. Intoleranţa la gluten (enteropatia glutenică sau boala celiacă) – definiţie. scrisori şi trimiteri medicale. 2. cercetare documente medicale (foaia de observaţe. comunicare ineficientă la nivel motor şi senzorial. discuţii cu echipa de îngrijire şi aparţinătorii. buletine de analize/investigaţii. Principii de tratament. 2. organice. Obiective de tratament: optimizarea stilului de viaţă (dieta si efort fizic terapeutic). investigaţii. medicaţia specifică. educaţia specifică si continuă. reţete etc.2. risc de Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. factori de risc – etiopatogenie. examenul fizic (inspecţie.1. dispnee. P. absenţa durerii. Manifestări de independenţă: pacient conştient. tegumente intacte. T0) în limite normale. Principii de tratament. 2.

leziuni cutanate). igienă. administrarea tratamentului. complicaţiile. performanţă. 1. material de dezinfecţie. obiective pe termen scurt. glucometru cu teste. disconfort. tensiometru. ce se poate face?. disfuncţie sexuală. garou. implicare.3. alterarea stării de nutriţie (exces). Nivel 3 avansat . Trusă de perfuzie. alterarea percepţiei vizuale. flacoane de insulină. Aplică intervenţiile proprii şi delegate. educaţie. risc de rănire.1. surplus în greutate.4. diaree. ace. eventualele operaţii).C. Diagnostic de îngrijire = PES (problemă + sursă de dificultate + manifestări de dependenţă). deficit de cunoştinţe. stres). sulfat de bariu. mobilizare. 2. Substanţe pentru teste: glucoză. Scoala Postliceala. tratamentul cronic. xiloză. C. soluţii perfuzabile. ce?. 2. lipsa informaţiilor (în legătură cu boala. Elaborează planul de îngrijire (nursing). panglică metrică. realism. Manifestări de dependenţă: dificultate în deplasare. izotopi radioactivi. supravegherea eliminărilor.a limentaţie insuficientă. Intervenţii proprii (autonome): comunicare. în ce măsură?. Resurse materiale Seringi. mediu şi lung). izolare socială). infecţie. când?. oboseală. de ordin psihologic (anxietate. epuizare. de ordin social (izolare geografică. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. controlul şi asigurarea dietei. cântar – taliometru. Intervenţii delegate: pregătirea pentru investigaţii şi analize. 1. sărăcie. Priorităţi în îngrijire: supravegherea funcţiilor vitale şi vegetative. obezitate şi denutritie. cum?. a stării de conştienţă. hidratare şi alimentare. lactoză. supravegherea alimentaţiei şi respectarea dietei. polifagie Surse de dificultate: de ordin fizic (sete. recipiente. pregătirea specială pentru operaţie şi îngrijirea postoperatorie a pacientului cu diabet. Obiectivul nursing: specificitate. fatigabilitate. 2.2. profilaxila complicaţiilor. observabilitate (cine?.

testul de încărcare lipidică. asigurarea confortului psihic.2. Recunoaşterea semnelor comelor şi hipoglicemiei. Hb glicozilată. 3. Instruirea pacientului/familiei pentru autoobservare şi autoîngrijire. cântărirea sau aprecierea folosind alte echivalenţe pentru o porţie. trigliceride. Pregătirea fizică: asigurarea confortului ambiental. ionogramă. cu lactoză. 3. proteinurie/24 h examenul sedimentului.4.2. obţinerea consimţământului. testul excreţie urinare de FIGLU (acid forminoglutamic).1. 2. colesterol total. efectuarea injecţiei cu insulină.1.2. 3. urocultura.4. HDL. 2. explicaţii. Pregătirea psihică: informare. proteine serice. măsuri de prevenire a infecţiilor Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Recoltare urinei pentru: glicozurie. 3. a dozelor de insulină. Examenul coprologic simplu sau cu izotopi radioactivi. 3. 3. Examenul fundului de ochi. întocmirea meniului cu respectarea cantităţii de carbohidraţi. Educaţia pacientului/familiei.3.3. 3. anticorpi anti muşchi neted. Pregătirea pacientului.1. corpi cetonici.4. respectarea restricţiilor alimentare.3. asigurarea poziţiei. Alte examene.3.3. Examene radiologice: radiografia articulară (guta).2.1. Scoala Postliceala. LDL. 3. respectarea orarului meselor şi a ritmului de administrare a insulinei şi antidiabeticelor orale (ADO). Nivel 3 avansat . Testul de toleranţă la glucoză oral (TTGO). Recoltare sângelui pentru: glicemie. acid uric. Teste de evidenţiere a malabsorpţiei: testul cu xiloză.3. examenul gastrointestinal (enteropatia glutenică) – rolul asistentei în pregătirea pacientului. repartizarea pe mese. 3. 3. Intervenţii specifice. ionogramă. determinarea glicemiei cu glucometru şi evidenţa rezultatelor. VSH. HLG. examen dermatologic. anticorpi antigluten. evaluarea efectelor şi beneficiilor aplicării planului terapeutic.

vârstă (diabetul la copil. îngrijirea în cazul convulsiilor. adolescent. Asigurarea dietei în funcţie de greutate. Reformularea obiectivelor – adaptate la capacităţile fizice (resurselor) pacientului/familiei. Comunicarea cu familia şi controlul aportului alimentar din afară. supravegherea sondei urinare. 3. Nivel 3 avansat C. Controlul greutăţii. talie.2.intercurente. satisfacţia pacientului. 2. 3. combaterea vărsăturilor. TA.6. Intervenţia chirurgicală la diabetic. retenţie hidrică. 3. Scoala Postliceala. complicatii si comorbiditati asociate. incidente şi accidente alergice. Asigurarea dietei recomandate. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.8. îngrijirea specială postoperatorie. Întocmirea planului pentru schimbarea stilului de viaţă şi creşterea complianţei (aderenţei) la tratament. P. preferinţe alimentare) Respectarea particularităţilor în funcţie de forma clinică (DZ tip1. Administrarea tratamentului medicamentos Respectarea dozelor şi orarului corelat cu alimentaţia. supravegherea intraoperatorie. prevenirea complicaţiilor.1. 1.4. .Prevenirea complicaţiilor: supravegherea stării de conştienţă. varstnic) stare fiziologică (gravida cu diabet). 3. T0 la intervale stabilite de medic. Nerealizate – manifestări de dependenţă care se menţin sau apar în perioada îngrijirii. Pregătirea specială şi reechilibrarea preoperatorie. supravegherea şi măsurarea R. 1. Controlul şi asigurarea dietei.7. hipoglicemie la sulfonilureice.5. activitate fizica. Obiective stabilite: 1. Obiectivele şi principiile dietoterapiei.5. DZ tip2). Realizate – manifestări de dependenţă absente sau ameliorate. curba diurezei. vârstă. 3.2. Evaluează rezultatele îngrijirilor aplicate. observarea semnelor de deshidratare. observarea reactiilor adverse (tulburari digestive la biguanide. insulina).

scheme. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la probleme reale ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. observaţia.elevii au stiluri diferite de învăţare . proiect de activitate. casete video. . plan de îngrijire. fişe de lucru. Conţinutul modulului este proiectat cu un număr de 60 de ore pe an şi se va desfaşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic si 1 oră predată de maistrul instructor) si 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). exerciţiul.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. folii de retroproiector. . deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. fişe de lucru. simularea. simulări. Scoala Postliceala. compararea. planuri de îngrijire. Sugestii metodologice Modulul BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI NURSINGUL SPECIFIC poate fi parcurs în mod independent Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind BOLI DE NUTRIŢIE ŞI METABOLICE ŞI PARTICULARITĂŢILE DE ÎNGRIJIRE. aplicaţii pe caz concret. Se recomandă următoarele metode: observaţia. munca independentă. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţiereii aspectelor semnificative. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. descoperirea. problematizarea.creativitatea si capacitatea de a lua decizii. Instruirea în sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. particularităţile grupului de elevi instruiţi. mulaje. instrumente şi materiale sanitare. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: .elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. Se pot utiliza ca metode de învăţare: expunerea. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. planuri de educaţie. dotarea cu material didactic. Planificarea intervenţiilor adecvate manifestărilor de dependenţă prezente în evoluţia pacientului. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată:planşe.conversaţia. Nivel 3 avansat . Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. cd-uri. discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. demonstraţia.elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială.3.

Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. plan de îngrijire). fişe de lucru. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. probe practice (demonstraţie. având în vedere că sfera sa de activitate cuprinde deopotrivă omul sănătos şi bolnav. Modului are alocate 60 ore din care 24 teorie (12 ore predate de medic si 12 ore predate de maestrul instructor) si 36 ore pregătire practica in secţiile de spital si bucataria dietetica. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. făcând parte din nevoile de bază ale individului. 12 – reducerea efectelor datorate alcoolului. ar creşte calitatea şi durata vieţii. Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. drogurilor şi tutunului – stabileşte direcţii clare până în 2015 în realizarea cărora asistentul medical generalist are un rol important. In modulul NUTRITIE SI DIETETICA se regasesc abilitatile din unitatea de competenta tehnica specializata NUTRITIE SI DIETETICA. Schimbarea stilului de viaţă şi în principal al celui alimentar ar reduce simţitor incidenţa bolilor. Modulul 38: NUTRITIE SI DIETETICA Nota introductivă Modulul NUTRITIE SI DIETETICA face parte din pregătirea specifica din anul II . prevenirea bolilor şi existenţa vieţii. în diferite etape ale vieţii sau situaţii fiziologice. numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. studiu de caz. Strategia OMS „Sănătate 21”. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. pentru calificarea asistent medical generalist . evaluarea altor competenţe nefiind relevantă. omul în corelaţie cu mediul său obişnuit de viaţă. a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. Prin parcurgerea programei scolare se asigura dobandirea competentelor in standardele de pregatire profesionala. 11 – un trai mai sănătos – şi obiectivul nr. Nivel 3 avansat . test scris. Scoala Postliceala.Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Se evaluează numai competenţele din acest modul. adoptată în 1998 la Copenhaga prin obiectivul nr. investigaţia. tema în clasă. Alimentaţia (dieta) este esenţială pentru promovarea sănătăţii. coevaluarea în grupul de lucru. proiectul. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea.

1.Necesar hidric.3.1 Glucidele sau carbo hidratiidefinitie.3. 2.3Sarurile minerale-caracteristici.Surse alimentare. competenţă 38. Nutriţie si C. 2.definitie. rol.Bilantul hidric-aportul si eliminarea.tulburari ale echilibrului acidobazic-notiuni generale.2. 2.Notiuni despre digestie si metabolism.2Apa-rolul apei si distributia apei in organism.Cl. Unitate de Competenţe crt.3.clasificare. 1. 3. Lipidele-definitie.1Macrominerale:Ca. Scoala Postliceala.1. Cu Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. dietetică Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente.S 2.2Microminerale: Fe .Surse alimentare. 4. Identifica nevoile nutritionale in functie devarsta activitate si starea individului. apa si sarurile minerale 2.Programa scolara se va utiliza impreuna cu standardul de pregatire profesionala specific calificarii.Electroliti si tulburari electrolitice. Promovează educaţia nutriţională a individului si familiei . Tabelul de corelare a competentelor si conţinuturilor Unitatea de competenta:NUTRITIE SI DIETETICA (60 de ore din care 36 instruire practica) Nr.clasificare.rolul in organism.F.surse.K.Vtamine solubile si hidrosolubile si liposolubile.Asigura respectarea dietei in diferite afectiuni.Na.rolul in organism. Identifică tulburări de alimentatie.Proteinele-definitie.rolul in organism. Conţinuturi 1. Macronutrienti .Surse alimentare. 5. Recunoaşte principalele grupe de nutrienti si alimente.Mg. Vitaminele. Lista competentelor specifice unitatii de competenta corespunzatoare modulului: 1.Notiuni despre digestie si metabolism.Zn. Notiuni despre digstie si metabolism. 2. Nivel 3 avansat . 2. clasificare. 1.P. Substante cu efecte vitaminice.definitie 1.

8Bauturile nealcoolice 3.6Legumele si fructele 3. stări patologice.5Cerealele 3. activitate şi starea individului 1. Nevoile energetice şi plastice. Vn. Nevoi nutriţionale în perioada copilăriei.7Produsele zaharoase 3.5. 3Grupe de alimente 3. vârstă. Raţia calorică în sarcină şi alăptare:ghidul dietei. 2. Educaţia nutriţională. Scoala Postliceala.produse fermentate lactic. Nivel 3 avansat .1Carnea si produsele de carne 3. Piramida Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Br.1. suprafaţa corporală. Mb.9Condimente 3.Raţia calorică la adolescenţi. Co. Alcătuirea dietei adecvate 3. Raţia alimentară. prevenirea obezităţii. aspecte religioase. nevoile bazale în funcţie de greutate.10Produse alimentare de protectie:peste oceanic. Prevenirea afecţiunilor cronice 2.3. Alimentaţie protectoare 2.cereala germinate. Bazele fiziologice ale comportamentului alimentar Aspecte socio-culturale ale alimentaţiei. stări fiziologice.tipul de activitate. Raţia calorică la adulţi şi vârstnici.imbogatite in celuloza si substate pectice 4. Ni 2.1 Raţia calorică la nou născut şi sugarul mic 2.2Laptele si produsele lactate 3. Alimentele şi exerciţiul fizic C.2.4Notiuni despre metabolismul mineral si tulburarile metabolice.3. Moderaţie şi echilibru.3.4.2.2. complicaţii ale sarcinii legate de aportul alimentar ( prezentare sumară) 3. 2. Mn. factori de mediu. Identifică nevoi nutriţionale în funcţie de vârstă. 2.4Grasimile 3.3Oligoelemente: I. hedonismul. Cr.3Ouale 3. Se.

2 Metode de păstrare şi conservare a alimentelor: fizice. Rolul exerciţiului fizic. 1. fizicochimice.3.2.1. biochimice 2.garnituri. chimice. coacere) 2.1. Orarul porţiilor. în aburi.alimentelor 3. Factorii care influenţează aportul alimentar : clima. Preparate culinare: supe. Alcătuirea dietei şi alegerea meniului 3. 2. Combinarea alimentelor 3. deserturi. alimentaţia. Conservarea laptelui. Exemple de dietă raportată la vârstă şi greutate 3. salate. Stilul de viaţă sănătos 1.repartizarea alimentelor pe mese Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.3. tendinţe sociale. cărnii şi peştelui. mediatizarea unor produse prin massmedia.3. efectele fumatului. Stabilirea necesarului cantitativ şi calitativ pe caz concret Stabilirea preferinţelor alimentare 3. 3. fripturi. pâinea. efectele consumului de alcool.1. comportamentul alimentar. frigere. fructelor şi legumelor. Noţiuni de gastro-tehnie 2. mediul familial ( obiceiuri). Calitatea produselor-metode de apreciere a produselor de origine animală şi vegetal 2. ale stresului psiho-social.2. 2. ouălor. intrări. prelucrare termică (fierbere.4. aluaturi. Metode de prelucrare şi preparare: prelucrare preliminară. budinci.2 Întocmirea planului de educaţie pentru schimbarea stilului de viaţă . obiceiuri alimentare nesănătoase. Echivalenţe pentru o porţie 3. boala C. Scoala Postliceala.3. gustări.4.2. Promovează educaţia nutriţională a individului şi familiei 1. sosuri.Indicatorii stilului de viaţă sănătos.1. prăjire. Nivel 3 avansat . sufleuri. greutatea corporală în limite normale .

Complianţa ( aderenţa) pacientului l. Principii generale ale alimentaţiei dietetice şi dieta în :bolile aparatului digestiv. cultura.1 Anorexia nervoasă 2.C. Metode: anamneza. anemii. boli neoplazice.4. Consilierea pacientului şi familiei 2. Tulburări nespecifice 2. C. convalescenţă 1. afecţiuni renale.5. comportamentul alimentar 1.5.Factori care influenţează necesarul alimentar. Importanţa dietei pentru tratarea bolii 2. Preferinţe alimentare 2.2. Interacţiunea dintre alimente şi medicamente 1. 2. sarcină. climatul emoţional. Asigură respectarea dietei în diferite afecţiuni Sugestii metodologice Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. 2. ficatului şi pancreasului.4.stări anabolice fiziologice.2 Bulimia 2.3. măsuri de control a alimentelor din afara.5.4. diabet şi boli de nutriţie.a indicaţiile terapeutice.3. stările patologice. Identifică tulburări de nutriţie şi alimentaţie 1. Scoala Postliceala. afecţiuni cardio-vasculare şi HTA. Boală supra alimentaţiei 2. Întocmirea foii de alimentaţiei Verificarea recomandărilor medicale. creştere.1.4. Comportamente inadecvate în copilărie 1. Tulburări de alimentaţie 2. Nivel 3 avansat .2.3.5.1. Alimentaţia enterală şi parenterală 2. Prezentare de meniuri folosite în spital şi ambulatoriu 2. examenul fizic 1. Factori care influenţează aportul alimentar: starea economică. stres determinat de boală. Prezentarea listei de alimente interzise îş permise 3.Evaluarea stării nutriţionale 1. date antropometrice.

dotarea cu material didactic. Conţinutul modulului este proiectat pentru un număr de 60 de ore pe an şi se va desfăşura astfel: 2 ore/săptămâna teorie semestrul I anul II (1 oră predată de medic şi 1 oră predată de maistrul instructor) şi 36 ore pregătire practică (stagiul clinic). probe practice (demonstraţie. cd-uri. . plan de îngrijire). Instruirea sala de demonstraţie are o importanţă deosebita în realizarea la un nivel corespunzător al competenţelor specifice pentru viitorii asistenţi medicali generalişti. Se recomandă ca parcurgerea temelor din programă să se facă în ordinea stabilită în tabelul de corelare a competenţelor cu conţinuturile. Cadrele didactice au libertatea să decidă numărul de ore alocat fiecărei teme in funcţie de dificultatea temei: volumul şi nivelul de cunoştinţe. . discuţiile şi lucrul în grup care stimulează spiritul critic. muncă independentă. calcularea raţiei alimentare. simularea. problematizarea. compararea. fişe de lucru. planuri de educaţie.elevii au nevoie de timp special acordat pentru asocierea. descoperirea. foi de alimentaţie. alcătuirea meniului. casete video. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor realiza activităţi de învăţare cu caracter interactiv. . mulaje. În elaborarea strategiei didactice profesorul va ţine seama de următoarele principii moderne ale educaţiei: .elevii învaţă când fac ceva şi când sunt implicaţi activ în procesul de învăţare. expunere şi conversaţie. listă de alimente.Modulul NUTRIŢIE ŞI DIETETICĂ poate fi parcurs în mod independent şi în corelare cu modulul „Boli metabolice şi de nutriţie şi nursingul specific”. tabele cu conţinutul în principii alimentari. simulări. planuri de îngrijire. în bucătăria spitalului. ţinându-se cont de nevoile de instruire a elevilor şi formarea acestora ca asistenţi medicali generalişti. creativitatea şi capacitatea de a lua decizii. Se va urmări aplicarea cunoştinţelor la situaţiile reale. proiect de activitate. fişe de lucru. Modulul are ca scop familiarizarea elevilor cu specificul noţiunilor şi activităţilor privind nutriţia şi dietetica. folii de retroproiector. Resursele materiale trebuie să cuprindă o gamă cât mai variată: planşe.elevii participă cu cunoştinţele lor dobândite anterior (cunoştinţe preştiinţifice sau însuşite în alte module) la procesul de învăţare. scheme. demonstraţia. analizarea informaţiilor vechi în raport cu cele noi şi pentru ordonarea lor în vederea evidenţierii aspectelor semnificative. Evaluarea trebuie să fie corelată cu criteriile de performanţă şi cu tipul probelor de evaluare care sunt precizate în Standardul de Pregătire Profesională. studiu de caz. Nivel 3 avansat . ustensile si materiale necesare realizării unor preparate culinare. deprinderi şi abilităţi anterioare ale elevului. fişe de lucru.elevii au stiluri diferite de învăţare. plan de îngrijire. test scris. Instruirea se va realiza în sălile de demonstraţie şi în unităţi sanitare cu o buna dotare materială. Scoala Postliceala. Pentru atingerea competenţelor din prezentul modul se vor organiza activităţi de învăţare cu caracter practic aplicativ: scheme. Se recomandă următoarele metode: observaţia şi exerciţiul. particularităţile grupului de elevi instruiţi. aplicaţii pe caz concret. Ca instrumente de evaluare se pot folosi: probe orale (întrebări). Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.

a atitudinilor faţă de o sarcină dată şi a comunicării. endocrine. Scoala Postliceala. O competenţă se evaluează în cadrul unui singur modul. momentul şi persoana care face evaluarea SPP-ul stabileşte un nivel naţional comun de performanţă care trebuie respectat pentru a se asigura un nivel unitar de pregătire. coevaluarea în grupul de lucru. Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II.Modul de evaluare are în vedere nivelul de pregătire pe care trebuie să-l demonstreze elevul indiferent de locul. investigaţia. afecţiuni de medicină internă şi chirurgicale). numărul de reevaluări şi distribuţia acestora pe parcursul parcurgerii modulului. observarea sistematică a comportamentului elevilor care permite evaluarea conceptelor. Se recomandă metode alternative de evaluare: autoevaluarea. tema în clasă. Se evaluează numai competenţele din acest modul. proiectul. Cadrele didactice vor realiza o permanentă legătură cu celelalte module studiate în anul II ( boli de nutriţie şi metabolice. Cadrele didactice care asigură pregătirea la acest modul îşi stabilesc durata evaluării fiecărei competenţe. Nivel 3 avansat . Pe parcursul modulului se realizează evaluări formative iar la sfârşitul lui se realizează evaluarea sumativă pentru verificarea atingerii competenţelor. evaluarea altor competenţe nefiind relevantă.

Nivel 3 avansat .Domeniul: Sanatate si asistenta pedagogica Calificarea: Asistent medical generalist Anul II. Scoala Postliceala.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful