Sunteți pe pagina 1din 35

Motivaţie

Diareea, prin morbiditatea şi mortalitatea globală reprezintă o problemă de


sănătate publică mondială.
Diareea ocupă un loc aparte fiind cea mai frecventă cauză de boală la sugar si
copilul mic.
Ca manifestare izolată, sau ca parte componentă a numeroase boli, diareea
continuă să fie, în toată lumea, una din cauzele majore de morbiditate şi
mortalitate la copil.
Etiologia diareei este bacteriană, virală sau parazitară.
Diareea constituie o cauză majoră de diaree mai ales la copiii sub doi ani, deoarece nu
constituie flora normală a intestinului.

1
ÎNSUŞIREA CUNOŞTINŢELOR TEORETICE DE NURSING ŞI A
CONCEPTULUI VIRGINIA HENDERSON

1. Definiţia Nursing-ului şi a conceptului Virginia Henderson


2. Scopul şi evaluarea aplicării conceptului

Definiţia Nursing-ului şi a conceptului Virginiei Henderson


Virginia Henderson defineşte nursing-ul astfel:
„Să ajuţi individul, fie el bolnav sau sănătos, să-şi afle calea spre sănătate sau
recuperare, să ajuţi individul, fie bolnav, fie sănătos să-şi folosească fiecare acţiune
pentru a promova sănătatea sau recuperarea, cu condiţia ca aceasta să aibă tăria, voinţa
sau cunoaşterea, necesară pentru a face şi să acţioneze în aşa fel încât acesta să-şi poarte
de grjă singur cât mai curând posibil”.
Conceptul Virginiei Henderson cuprinde 7 principii:
1. Formarea capacităţii de a înţelege sănătatea ca un scop major al Nursing-ului.
2. Însuşirea de cunoştinţe din domeniul ştiinţelor biologice şi comportamentale ale
Nursing-ului pentru înţelegerea fiinţei umane cu toate dimensiunile ei.
3. Utilizarea proceselor sistemice în obţinerea de date, analize, sinteze, evaluare şi
interpretare în procesul de îngrijire amintind de strategia de rezolvare şi evaluare a
stării de sănătate a individului, familiei şi comunităţii, ca proces de decizie impus
de funcţia îndeplinită a asistentei medicale în diverse situaţii.
4. Formarea capacităţii de a acţiona într-o manieră sistemică, creatoare şi etică şi de
a evalua rezultatul tuturor acţiunilor intreprinse.
5. Aplicarea în practică a unor îngrijiri, indiferent de natura lor, conform criteriilor
de calitate stabilite în mod individual, corespunzător problemelor specifice
fiecărui individ.
6. Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor pentru stabilirea relaţiilor
interpersonale cu persoana îngrijită, familia acestuia şi membri echipei în care
activează.

2
7. Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor necesare pentru desfăşurarea
unor activităţi de cruţare în Nursing sau pentru utilizarea rezultatelor acestora în
practică.
Scopul şi evaluarea aplicării conceptului
Scopul profesiei de asistentă medicală generalistă este:
- de a ajuta pacientul să-şi conserve sau să-şi restabilească independenţa sa, în aşa fel
încât să poată să-şi satisfacă nevoile singur
- de a favoriza vindecarea
- de a asista muribundul spre un sfârşit demn.
Obiectivul activităţii profesionale este beneficiarul – adică persoana sau grupul de
persoane spre care este îndreptată activitatea.
În atingerea obiectivului se ţine cont de faptul că individul bolnav sau sănătos,
favorizează un tot cu nevoi comune tuturor fiinţelor umane, dar şi de faptul că
manifestarea nevoilor este diferită de la un individ la altul.
Asistenta medicală este conştiinţa celui lipsit de conştiinţă, este vederea celui care
a orbit de curând, este dragostea de viaţă pentru cel care a încercat să se sinucidă,
cunoştinţele şi înţelegerea, încrederea pentru tânăra mamă.

CAPITOLUL I

APARATUL DIGESTIV

1.1. NOŢIUNI DE ANATOMIE ŞI FIZIOLOGIE

Aparatul digestiv şi glandele anexe reprezintă totalitatea organelor care realizează


digestia, adică transformările alimentelor pentru a fi făcute asimilabile. Aparatul digestiv
este alcătuit dintr-un tub musculos întins de la gură la anus, numit tubul digestiv şi din
glandele anexe.
Tubul digestiv cuprinde:
 cavitatea bucală
 faringele
 esofagul
 stomacul
 intestinul subţire
 intestinul gros

3
Fiecare segment din tubul digestiv are un rol precis în actul digestiei. În interior
tubul digestiv este căptuşit cu o mucoasă care conţine glande mici cu rol de a secreta
fermenţi digestivi, necesari digestiei. În interior tubul digestiv este căptuşit cu o mucoasă
care conţine glande mici cu rol de a secreta fermenţi digestivi, necesari digestiei
alimentelor.
Glandele anexe participă la digestia chimică a alimentelor prin fermenţii pe care-i
secretă şi îi varsă în tubul digestiv. Aceste glande sunt: glandele salivare, ficatul şi
pancreasul.
Cavitatea bucală este adaptată pentru prinsul şi mestecatul hranei. Ea reprezintă
o cavitate pe care o delimitează: înainte dinţii şi buzele, în sus bolta palatină formată din
palatul osos, vălul palatului şi lueta (omuşorul). De-o parte şi de alta amigdalele, jos
podeaua cavităţii bucale şi limba.
Dinţii, în număr de 20 la copil, „dinţi de lapte” şi 32 la adulţi sunt organe dure
osoase, implantaţi în alveole.
Limba, organ musculos cu rol în mestecarea alimentelor, în actul înghiţirii, în
actul vorbirii şi al gustului, prezintă pe faţa superioară nişte formaţiuni numite papile,
care sunt de mai multe forme: papile filiforme, papile fungiforme şi papile circumvalate
sau gustative, ultimele fiind situate spre rădăcina limbii, formând „V”-ul lingual.
În pereţii cavităţii bucale se găsesc glandele salivare. În funcţie de locul unde
sunt situate, acestea sunt de mai multe tipuri:
 parotide
 submaxilare
 sublinguale.
Funcţiile cavităţii bucale sunt:
 de masticaţie
 de fonaţie
 receptoare
 de apărare
 fizionomică

4
CAPITOLUL II

BOALA DIAREICĂ ACUTĂ

2.1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE

Definiţie: Boala diareică acută cuprinde o mare varietate de afecţiuni digestive a


căror principală manifestare clinică (indiferent de cauză, formă clinică şi gravitate) este
apariţia scaunelor diareice (mai numeroase şi mai puţin consistente decât normal).
Se defineşte ca malabsorbţia acută şi temporară a apei, sărurilor minerale şi a unor
factori alimentari, ducând la evacuarea accelerată a conţinutului intestinal şi soldându-se
cu pierderi de apă şi electroliţi, care sunt responsabili de un grad mai mare sau mai mic
de deshidratare, cu scădere ponderală acută (în interval de 36-48 ore).
Dacă pierderea (corespunzând cu scăderea ponderală) însumează mai puţin de 5%
din greutatea iniţială este vorba de o formă uşoară de boală, la 5-10% de forme medii, iar
la peste 10% de forme severe, realizând aşa numita toxicoză de exsicaţie sau toxicoza
auhidermică (la pierderi de 15% sau peste, apare coma, iar colapsul (şocul anhidermic)
este bine constituit.

2.2. ETIOLOGIA BOLII

Factorii determinanţi:
-Infecţia, de cele mai multe ori digestivă, datorată unor:
*bacili (dizenterici, Salmonella, E.Coli, Serratia, etc.)
*bacterii (rotavirus hominis, enterovirusuri)
*virusuri (Giardia lamblia)
-Infecţia extradigestivă (în aceste cazuri se vorbeşte de diaree parenterală)
*rinofaringita acută
*otita medie supurată
*infecţia urinară
-Greşeli în alimentaţie, datorate cantităţii sau calităţii alimentelor ingerate (includerea în
dietă a unor alimente neadecvate pentru vârsta respectivă –„raţii depăşite” sau „raţii de
lux”, dar şi raţii insuficiente, generând aşa-numita diaree „de foame”).
Factorii favorizanţi:
-prematuritatea şi dismaturitatea
-vârsta mică
-unele „diateze constituţionale” (stări alergice la laptele de vacă sau la alte alimente)
-deficite imune, chiar şi tranzitorii
- „predispoziţie genetică”
-factori de mediu (frig, factori meteorologici)
-igiena individuala deficitară
Factorii etiologici:
-antibioticele pe cale orală care acţionează prin „sterilizarea” florei intestinale saprofite şi
recolonizarea cu o floră patogenă, care determină enterocolita pseudomembranoasă,
precum şi prin „agresarea” marginii în perie a mucoasei intestinale cu inhibarea secreţiei
de lactoză
-malnutriţia (distrofia)

5
Factorii declanşatori:
-cauze nervoase
-cauze inflamatorii
-conţinut intestinal cu efect excitant

2.3. MANIFESTĂRI CLINICE

(se descrie diareea nespecifică sau neetichetată etiologic)

-debutul poate fi brusc sau există o perioadă marcată de anorexie şi modificări


nesemnificative ale stării generale
-febra (poate fi indusă de o infecţie nedepistată sau este o „febră de sete” sau „febră de
deshidratare”
-agitaţie
-indispoziţie
-somn superficial
-eritem fesier
-stagnarea curbei ponderale
-menţinerea sau accentuarea anorexiei
-apariţia vărsăturilor
-apariţia diareei
-apariţia colicilor abdominale, a tenesmelor sau a meteorismului abdominal
-starea generală poate fi bună sau mai mult sau mai puţin modificată
-curba ponderală este staţionară sau se înregistrează o scădere ponderală
-scade rezistenţa la infecţii şi toleranţa digestivă
-coprocultura poate decela germenele care a produs boala

2.4. TRATAMENTUL BOLII DIAREICE ACUTE

2.4.1. Tratamentul dietetic

Prima măsură este terapia orală de rehidratare cu Gesol, eventual diluată (1:1
cu ceai) în cantitate de 150-180-200ml/kg/zi, pe o perioadă de 6-12 ore (nu mai mult de
24 ore).
La sugar, se trece apoi la o alimentaţie de tranziţie cu supă de morcovi sau direct
la realimentarea cu o formulă dietetică de lapte praf.
Dacă boala este uşoară, fiecare masă va fi reprezentată din jumătate de raţie
formula dietetic-terapeutică şi jumătate Gesol sau supă de morcovi, oferind din ziua
următoare, în exclusivitate, formula cu care s-a început.
La sfârşit, se trece treptat, în 2-3 zile la regimul alimentar corespunzător
vârstei.

6
2.4.2. Tratamentul etiologic

Acest tratament se referă la antibiotice şi este operaţional dacă se cunoaşte sau se


suspectează cauza.
Este bine de ştiut că nu toate cazurile de diaree trebuiesc tratate cu antibiotice sau
chimioterapice.
Tratamentul cu antibiotice sau chimioterapice se recomandă ca terapie de
„primă intenţie” în cazul unei diarei infecţioase bacteriene. Există şi forme bacteriene în
care coprocitograma este negativă, dar folosirea antibioticelor „de lumen”, care nu se
reabsorb este permisă.
„Contextul clinic”, în acest caz, constă în febra care nu dispare după rehidratare,
ci se prelungeşte prin stare „toxică”.
„Contextul epidemiologic” poate consta în cazuri de diaree în aceeaşi familie sau
aceeaşi colectivitate de copii.
Coprocitograma pozitivă sugerează prezenţa unor bacterii enteroinvazive, iar cea
negativă nu elimină posibilitatea prezenţei unor bacterii. Dacă coprocitograma nu este
edificatoare, se recomandă o terapie antiinfecţioasă cu Amoxicilină (Amoxyl) sau
Cotrimazol (Biseptol, septrin, Bactrim).
Terapia antiinfecţioasă neţintită este de 4-5 zile şi se administrează oral. Dacă a
fost identificat un germene, se optează pentru antibioticul sau chimioterapicul care este
activ faţă de germenele respectiv.
Un alt mijloc terapeutic este reprezentat de medicamentele cu acţiune
simptomatică şi/ sau patogenică.
Terapia cu medicamente cu acţiune simptomatică şi /sau patogenică cuprinde:
-antidiareice (agenţi hidrofili cu acţiune similară supei de morcovi)
-absorbantele (exemplu: Tanigenul, Tanalbinul, Bismutul, Kaolinul)
-agenţii antiperistaltici din grupul opiaceelor şi antimuscarinicelor (ex.: Loperamid,
Imodium)
-inhibitorii Prostaglandinelor, de tipul indometacinei şi acidului acetilsalicilic, care în
prezent nu sunt folosiţi în diaree.

2.4.3. Tratamentul profilactic

Tratamentul profilactic constă din:


-evitarea infecţiilor
-alimentaţie corectă (cu accent asupra alimentaţiei la sân)
-evitarea înţărcării bruşte
-igiena alimentaţiei
-evitarea supraîncălzirii sau răcirii
-o validă educaţie sanitară a mamei şi a persoanelor care îngrijesc sugarii şi copiii mici

2.4.5. Agenţi etiologici infecţioşi:

A. BACTERII
 Genul Salmonella
 Genul Sigela
7
 Genul Klebsiella
 Genul Proteus
 Genul Enterobacter
 Genul Clostidrium
 Escherichia Coli

B. VIRUSURI
 Rotavirusuri
 Parvovirusuri
 Adenovirusuri
 Enterovirusuri

C. PROTOZOARE
 Giardia

D. FUNGI
 Genul Candida

CAPITOLUL III

DOSAR DE NURSING

CAZUL I.

NUME: M.
PRENUME: C.
VÂRSTA: 5 luni şi jumătate
SEX: feminin
DATA NAŞTERII: 15 august 2010
ADRESA: Loc. Giroc, nr.432, jud. Timiş
NUMELE MAMEI: M. M.
OCUPAŢIA: casnică
STAREA CIVILĂ A MAMEI: căsătorită
NUMELE TATĂLUI: M. M.
OCUPAŢIA: tractorist
MOTIVELE INTERNĂRII: diaree, cefalee, febră 410C
A.P.F.: -este al 3-lea copil
-născut la 7 luni cu 2300grame
-naştere spontană
-locul naşterii: domiciliu
-suferinţe la naştere: Da (circulară de cordon)
-icter nou-născut: Da (7 zile)
-alimentat: *mixt de la naştere (cu lapte de vacă şi lapte de mamă)
*în prezent cu lapte de vacă, supă şi piure de legume, măr ras cu
biscuiţi
-Vaccinat cu: BCG, DTP, DT, antirujeolic
-Vitamina D: 2 administrări, doza totală este de 600.000 UI

8
-Condiţii de viaţă: 5 persoane în 2 camere

DATA INTERNĂRII: 27 ianuarie 2011


DATA EXTERNĂRII: 2 februarie 2011

ISTORIC:
Sugar în vârstă de 5 luni şi jumătate vine de urgenţă la spital, prezentând 6-7
scaune diareice/ zi de 3 zile şi febră.
Starea pacientului la internare:
-greutate corporală 4300g
-temperatura 410C
-talia 57cm
-stare generală relativ bună
-tegumente şi mucoase uşor palide
-scaune apoase cu mucus
-abdomen normal, suplu
-sensibilitate otică
-hiperemie a feţei în timpul defecaţiei
-eritem fesier
DIAGNOSTIC LA INTERNARE: BDA simplă

CUNOAŞTEREA PACIENTULUI PE NEVOI

1.Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie


Bolnavul în vârstă de 5 luni şi jumătate, respiră în limite normale (40 resp/ min),
puls 120 b/min şi TA= 72 mmHg. În antecedente pacientul avea o respiraţie normală.

2.Nevoia de a mânca şi a bea


În prezent pacientul este alimentat cu lapte de vacă, supă şi piure de legume, mere
rase cu biscuiţi. În antecedente a fost alimentat mixt cu lapte de mamă şi cu lapte de vacă.
A fost înţărcat la 2 luni, vârstă la care a fost alimentat artificial.

3.Nevoia de a elimina
Pacientul elimină zilnic câte 6-7 scaune diareice, prezintă incontinenţă urinară şi
fecală datorită vârstei. În antecedente elimina normal, 3 scaune/ zi şi incontinenţă urinară
şi fecală.

4.Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură


La vârsta de 5 luni şi jumătate, pacientul apucă cu siguranţă obiectele, ducându-le
spre gură, şade în şezând sprijinit de perne.

5.Nevoia de a dormi şi a se odihni


Pacientul fiind agitat datorită stării sale generale, nu respectă programul de odihnă
şi de somn. În antecedente dormea 10 ore/ zi.

9
6.Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca
Datorită vârstei foarte mici această nevoie a pacientului este satisfăcută de mamă
prin schimbarea lenjeriei de corp şi de pat ori de câte ori este nevoie.

7.Nevoia de a menţine temperatura corpului constantă


Procesul de termoreglare al organismului este influenţat în mare măsură de
îmbrăcăminte. Pacientul prezintă o temperatură de 410C. În antecedente avea o
temperatură de 37,20C.

8.Nevoia de a menţine tegumentele curate şi integre


Toaleta sugarului cuprinde:
-îngrijirea tegumentelor
-îngrijirea mucoaselor
-îngrijirea părului
-îngrijirea unghiilor.
Pacientul nu prezintă carenţe de igienă.

9.Nevoia de a evita pericolele


Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

10.Nevoia de a comunica
La această vârstă pacientul îşi cunoaşte foarte bine mama, gângureşte şi râde ca
răspuns la stimulare.

11.Nevoia de a acţiona conform propriilor credinţe şi valori


Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

12.Nevoia de a se realiza
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

13.Nevoia de a se recrea
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

14.Nevoia de a învăţa
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

ZIUA I-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -tratamentul igieno- -diareea este
manifestată prin -combaterea dietetic presupune: persistentă, iar
scaune apoase, cauzelor care au dus asigurarea unui climat pacientul prezintă 6-
verzui, cauzată de la diaree optim, cameră aerisită, 7 scaune apoase,
infecţia digestivă -notarea în foaia de curată, luminoasă, semiconsistente pe
observaţie a liniştită zi
10
numărului, culorii şi -tratamentul dietetic -rezultatul analizei:
frecvenţei scaunelor presupune 3 etape: *orar-zilnic
*dieta *cantitate medie
hidroelectrolitică *culoare galbenă
*dieta de tranziţie
*realimentarea
-tratamentul
hidroelectrolitic:
*gesol 150-180ml/zi
*1 plic smecta
*ceai zaharat sau
glucozat
-tratamentul
medicamentos:
*lincomicină
2x0,2ml (DS)
*calciu 2x1/2f/zi
(DS)
-examen de scaun
2.Risc de -hidratarea şi -asigurarea dietei -datorită persistenţei
deshidratare alimentarea hidrice diareei, riscul de
cauzat de diaree şi pacientului -efectuarea deshidratare
transpiraţii cantitativ şi calitativ investigaţiilor: continuă să fie
-evitarea *ionograma serică prezent
deshidratării şi a *examen fund de -rezultatul
complicaţiilor ochi investigaţiilor:
infecţioase *examen fund de
-recunoaşterea ochi= normal
semnelor de
deshidratare
-efectuarea
bilanţului hidric
3.Hipertermie -pacientul să-şi -asigurarea -temperatura este:
manifestată prin menţină temperaturii în salon, *Td= 410C
febră 410C temperatura aerisirea încăperii, *Ts=39,80C
cauzată de corpului în limite îmbrăcăminte
procesul infecţios normale corespunzătoare
-să fie echilibrat -comprese reci,
hidroelectrolitic siropuri, antitermice la
-să fie echilibrat indicaţia medicului
fizic şi psihic -administrare de
lichide
-schimbarea lenjeriei
de câte ori este nevoie
-măsurarea şi notarea
temperaturii în foaia de
temperatură
4.Alimentaţie -asigurarea -alimentarea -pacientului i-a
11
insuficientă alimentaţiei calitativ pacientului calitativ şi revenit apetitul şi
calitativ şi şi cantitativ cantitativ în funcţie de este alimentat
cantitativ, -aprecierea stării de vârstă normal din punct de
manifestată prin: nutriţie a -stimularea poftei de vedere calitativ şi
-greutate pacientului şi mâncare cantitativ
inferioară stabilirea -combaterea colicilor -G= 4,3Kg
normalului necesităţilor abdominale
-inapetenţă calorice -cântărirea zilnică a
-ingestie de -cântărirea zilnică a pacientului
alimente pacientului -notarea greutăţii
nesatisfăcătoare -asigurarea corporale în foaia de
organismului, aportului de observaţie
cauzată de situaţia vitamine şi săruri
financiară a minerale necesare
părinţilor metabolismului
normal şi creşterii
pacientului
5.Alterarea -pacientul să nu -efectuarea toaletei -eritemul fesier
tegumentelor devină sursă de locale sau generale persistă
manifestată prin: infecţie care prevede:
-eritem fesier nozocomială *îngrijirea ochilor,
cauzat de carenţe -să aibă o stare bunămucoasei nazale,
de igienă fizică şi psihică cavităţii bucale,
-se va educa mama unghiilor, părului
privind importanţa *toaleta organelor
efectuării toaletei genitale
pacientului *uscarea tegumentelor
*ungerea tegumentelor
6.Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -după administrarea
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă lichidelor calde şi
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de băilor călduţe,
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi pacientul aproape că
de starea generală -pacientul să băi călduţe respectă programul
respecte orele de -observă şi notează de somn
somn calitatea şi orarul
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
-administrează
fenobarbital la
indicaţia medicului
-observă efectul
medicamentelor
7.Cefalee -diminuarea cefaleei -calmarea cefaleei -cefaleea a fost
manifestată prin -înlăturarea -administrare de diminuată
agitaţie şi plâns, plânsului şi a algocalmin la indicaţia
cauzată de desele agitaţiei copilului medicului
ieşiri ale mamei -explicarea mamei
12
din salon privind importanţa sa
în salon
8.Risc la -supravegherea -administrarea -datorită febrei,
complicaţii permanentă a tratamentului cu pacientul prezintă
manifestat prin bolnavului prudenţă risc la complicaţii
convulsii cauzate -asigurarea -asigurarea unui mediu
de febră condiţiilor de ambiant liniştit
spitalizare
-evitarea unor
greşeli de tratament
9.Sensibilitate - diminuarea durerii -consult de specialitate -durerea s-a
otică la indicaţia medicului diminuat
-administrare de
analgezic, picături
10.Hiperemia -combaterea -introduce în tratament -hiperemia persistă
feţei în timpul cauzelor care la indicaţia medicului
defecaţiei produc hiperemia medicaţie pentru
înlăturarea congestiei
feţei
11.Incontinenţă -acordarea -schimbarea lenjeriei -pacientul prezintă
urinară şi fecală îngrijirilor generale de câte ori este nevoie 6-7 scaune pe zi şi
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea urinează cam de 6-7
scurgerea fesier tegumentelor şi a ori pe zi
involuntară a -captarea produselor mucoaselor
urinei şi a pentru analiză -igiena generală a
scaunului, cauzată pacientului
de vârsta fragedă -reducerea cantitativă a
a pacientului lichidelor administrate
seara

ZIUA a II-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -se introduce în -diareea
manifestată prin -combaterea cauzelor alimentaţie supa de persistă: 4-5
scaune apoase, care au dus la diaree morcovi şi mucilagiu de scaune pe zi
verzui, cauzată de -notarea în foaia de orez
infecţia digestivă observaţie a numărului, -se administrează în
culorii şi frecvenţei continuare tratamentul
scaunelor medicamentos şi igieno-
dietetic
2.Risc de -hidratarea şi -asigurarea dietei hidrice -pacientul
deshidratare alimentarea pacientului şi a alimentaţiei prezintă risc
cauzat de diaree şi cantitativ şi calitativ corespunzătoare de

13
transpiraţii -evitarea deshidratării şi deshidratare
a complicaţiilor datorită
infecţioase persistenţei
-recunoaşterea diareei
semnelor de
deshidratare
-efectuarea bilanţului
hidric
3.Hipertermie -pacientul să-şi menţină -comprese reci, siropuri, -temperatura
manifestată prin temperatura corpului în antitermice la indicaţia este:
febră 380C limite normale medicului *Td= 380C
cauzată de -să fie echilibrat -administrare de lichide *Ts=37,80C
procesul infecţios hidroelectrolitic -schimbarea lenjeriei de
-să fie echilibrat fizic şi câte ori este nevoie
psihic -măsurarea şi notarea
temperaturii în foaia de
temperatură
4.Alterarea -pacientul să nu devină -efectuarea toaletei locale -eritemul
tegumentelor: sursă de infecţie sau generale care fesier începe
-eritem fesier din nozocomială prevede: să se vindece
cauza carenţei de -să aibă o stare bună *îngrijirea ochilor,
igienă fizică şi psihică mucoasei nazale,
-se va educa mama cavităţii bucale,
privind importanţa unghiilor, părului
efectuării toaletei *toaleta organelor
pacientului genitale
*uscarea tegumentelor
*ungerea tegumentelor
5. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un somn programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin liniştit şi odihnitor -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată -pacientul să respecte culcare lichide calde şi programul de
de starea generală orele de somn băi călduţe somn
-observă şi notează -doarme 12
calitatea şi orarul ore pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
6. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a ori pe zi
urinei şi a pentru analiză pacientului
scaunului, cauzată -reducerea cantitativă a
de vârsta fragedă lichidelor administrate
a pacientului seara

14
ZIUA a-III-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor
-schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a ori pe zi
urinei şi a pentru analiză pacientului
scaunului, cauzată -reducerea cantitativă a
de vârsta fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara
2. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un somn programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin liniştit şi odihnitor -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată -pacientul să respecte culcare lichide calde şi programul de
de starea generală orele de somn băi călduţe somn
-observă şi notează -doarme 12
calitatea şi orarul ore pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
3. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a ori pe zi
urinei şi a pentru analiză pacientului
scaunului, cauzată -reducerea cantitativă a
de vârsta fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

ZIUA a IV-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un somn programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin liniştit şi odihnitor -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată -pacientul să respecte culcare lichide calde şi programul de

15
de starea generală orele de somn băi călduţe somn
-observă şi notează -doarme 12
calitatea şi orarul ore pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
2. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a ori pe zi
urinei şi a pentru analiză pacientului
scaunului, cauzată -reducerea cantitativă a
de vârsta fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

ZIUA a V-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi
scurgerea fesier şi a mucoaselor şi urinează de
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a 4 ori pe zi
urinei şi scaunului, pentru analiză pacientului
cauzată de vârsta -reducerea cantitativă a
fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

EVALUARE

Sugar în vârstă de 5 luni şi jumătate vine de urgenţă la spital, prezentând 6-7


scaune diareice/ zi de 3 zile şi febră.

Starea pacientului la internare:


-greutate corporală 4300g
-temperatura 410C
-talia 57cm
-stare generală relativ bună
-tegumente şi mucoase uşor palide
-scaune apoase cu mucus
-abdomen normal, suplu
-sensibilitate otică
-hiperemie a feţei în timpul defecaţiei
-eritem fesier
16
După efectuarea tratamentului pacientul se prezintă astfel:
Starea pacientului la externare:
-greutate corporală 4500g
-temperatura 37,20C
-talia 57cm
-stare generală bună
-tegumente şi mucoase uşor palide
-scaun normal
-abdomen normal, suplu

CAZUL al II-lea

NUME: I.
PRENUME: M.
VÂRSTA: 4 luni
SEX: feminin
DATA NAŞTERII: 25 octombrie 2010
ADRESA: Strada Lalelelor nr.45, Timişoara, jud. Timiş
NUMELE MAMEI: I. A.
OCUPAŢIA: casnică
STAREA CIVILĂ A MAMEI: necăsătorită
NUMELE TATĂLUI: T. M.
OCUPAŢIA: -
MOTIVELE INTERNĂRII: diaree, cefalee, febră 390C
A.P.F.: -este al 2-lea copil
-născut la 9 luni cu 2500grame
-naştere spontană
-nr. controale prenatale: periodice
-locul naşterii: Maternitatea Odobescu Timişoara
-suferinţe la naştere: Nu
-icter nou-născut: Da (3 zile)
-alimentat: *natural până la 2 luni şi jumătate
*artificial până la 4 luni
*în prezent cu: lapte de vacă, mere, biscuiţi
-Vaccinat cu: BCG, DTP, DT, antirujeolic
-Vitamina D: 2 administrări, doza totală este de 400.000 UI
-Condiţii de viaţă: caz social

DATA INTERNĂRII: 19 februarie 2011


DATA EXTERNĂRII: 27 martie 2011

ISTORIC:

17
Sugar în vârstă de 4 luni se prezintă la medicul de familie de unde este îndrumat
de urgenţă la spital, prezentând 6-7 scaune diareice/ zi de 2zile şi febră.
Starea pacientului la internare:
-greutate corporală 4500g
-temperatura 39,70C
-talia 57cm
-stare generală relativ bună
-tegumente şi mucoase uşor palide
-scaune apoase cu mucus
-abdomen normal, suplu
-sensibilitate otică
DIAGNOSTIC LA INTERNARE: BDA simplă

CUNOAŞTEREA PACIENTULUI PE NEVOI

1.Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie


Bolnavul în vârstă de 4 luni, respiră în limite normale (44 resp/ min), puls 125
b/min şi TA= 70 mmHg. În antecedente pacientul avea o respiraţie normală.

2.Nevoia de a mânca şi a bea


În prezent pacientul este alimentat cu lapte de vacă, mere, biscuiţi. În antecedente
a fost alimentat artificial. A fost înţărcat la 2 luni, vârstă la care a fost alimentat artificial.

3.Nevoia de a elimina
Pacientul elimină zilnic câte 6-7 scaune diareice, prezintă incontinenţă urinară şi
fecală datorită vârstei. În antecedente elimina normal, 3 scaune/ zi şi incontinenţă urinară
şi fecală.

4.Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură


La vârsta de 4 luni, pacientul apucă cu siguranţă obiectele, şade sprijinit.

5.Nevoia de a dormi şi a se odihni


Pacientul fiind agitat datorită stării sale generale, nu respectă programul de odihnă
şi de somn. În antecedente dormea 10 ore/ zi.

6.Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca


Datorită vârstei foarte mici această nevoie a pacientului este satisfăcută de mamă
prin schimbarea lenjeriei de corp şi de pat ori de câte ori este nevoie.

7.Nevoia de a menţine temperatura corpului constantă


Procesul de termoreglare al organismului este influenţat în mare măsură de
îmbrăcăminte. Pacientul prezintă o temperatură de 39,70C. În antecedente avea o
temperatură de 37,20C.

8.Nevoia de a menţine tegumentele curate şi integre


18
Toaleta sugarului cuprinde:
-îngrijirea tegumentelor
-îngrijirea mucoaselor
-îngrijirea părului
-îngrijirea unghiilor.
Pacientul nu prezintă carenţe de igienă.

9.Nevoia de a evita pericolele


Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

10.Nevoia de a comunica
La această vârstă pacientul îşi cunoaşte foarte bine mama, gângureşte şi râde ca
răspuns la stimulare.

11.Nevoia de a acţiona conform propriilor credinţe şi valori


Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

12.Nevoia de a se realiza
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

13.Nevoia de a se recrea
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

14.Nevoia de a învăţa
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

ZIUA I-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -tratamentul igieno- -diareea este
manifestată prin -combaterea cauzelor dietetic presupune: persistentă, iar
scaune apoase, care au dus la diaree asigurarea unui climat pacientul prezintă
verzui, cauzată de -notarea în foaia de optim, cameră aerisită, 6-7 scaune apoase,
infecţia digestivă observaţie a curată, luminoasă, semiconsistente pe
- colici numărului, culorii şi liniştită zi
abdominale frecvenţei scaunelor -tratamentul dietetic -rezultatul
-combaterea colicilor presupune 3 etape: analizei:
abdominale *dieta *orar-zilnic
-reluarea tranzitului hidroelectrolitică *cantitate medie
intestinal *dieta de tranziţie *culoare
*realimentarea galbenă
-tratamentul *compoziţie
hidroelectrolitic: -mucus
*gesol 150-180ml/zi
*1 plic smecta
*ceai zaharat sau
19
glucozat
-tratamentul
medicamentos:
*gentamicină
2x0,25mg/zi
*colimicină
4x1/2tb/zi
-smecta 1 plic
-examen de scaun
2.Risc de -hidratarea şi -asigurarea dietei -datorită
deshidratare alimentarea hidrice persistenţei
cauzat de diaree şi pacientului cantitativ -efectuarea diareei, riscul de
transpiraţii şi calitativ investigaţiilor: deshidratare
-evitarea *ionograma serică continuă să fie
deshidratării şi a *examen fund de prezent
complicaţiilor ochi -rezultatul
infecţioase investigaţiilor:
-recunoaşterea *examen fund
semnelor de de ochi= normal
deshidratare
-efectuarea bilanţului
hidric
3.Hipertermie -pacientul să-şi -asigurarea temperaturii -temperatura este:
manifestată prin menţină temperatura în salon, aerisirea *Td= 39,70C
febră 39,70C corpului în limite încăperii, îmbrăcăminte *Ts=39,80C
cauzată de normale corespunzătoare
procesul infecţios -să fie echilibrat -comprese reci,
fizic, psihic şi siropuri, antitermice la
hidroelectrolitic indicaţia medicului
-administrare de lichide
-schimbarea lenjeriei la
nevoie
-măsurarea şi notarea
temperaturii în foaia de
temperatură
4.Alimentaţie -asigurarea -alimentarea -pacientului nu i-a
insuficientă alimentaţiei calitativ pacientului calitativ şi revenit apetitul,
calitativ şi şi cantitativ cantitativ în funcţie de chiar dacă
cantitativ, -aprecierea stării de vârstă mănâncă calitativ
manifestată prin: nutriţie a pacientului -stimularea poftei de şi cantitativ
-greutate şi stabilirea mâncare -G= 3,8 Kg
inferioară necesităţilor calorice -combaterea colicilor
normalului -cântărirea zilnică a abdominale
-inapetenţă pacientului -cântărirea zilnică a
-ingestie de -asigurarea aportului pacientului
alimente de vitamine şi săruri -notarea greutăţii
nesatisfăcătoare minerale necesare corporale în foaia de
organismului, metabolismului observaţie
20
cauzată de situaţia normal şi creşterii
financiară pacientului
5.Alterarea -pacientul să nu -efectuarea toaletei -eritemul fesier
tegumentelor devină sursă de locale sau generale care persistă
manifestată prin: infecţie nozocomială prevede:
-eritem fesier -să aibă o stare bună *îngrijirea ochilor,
cauzat de carenţe fizică şi psihică mucoasei nazale,
de igienă -se va educa mama cavităţii bucale,
privind importanţa unghiilor, părului
efectuării toaletei *toaleta organelor
pacientului genitale
*uscarea tegumentelor
*ungerea tegumentelor
6.Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -după
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă administrarea
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de lichidelor calde şi
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi băilor călduţe,
de starea generală -pacientul să respecte băi călduţe pacientul aproape
orele de somn -observă şi notează că respectă
calitatea şi orarul programul de
somnului şi gradul de somn
satisfacere a celorlalte
nevoi
-administrează
fenobarbital la indicaţia
medicului
-observă efectul
medicamentelor
7.Cefalee -diminuarea cefaleei -calmarea cefaleei -cefaleea a fost
manifestată prin -înlăturarea plânsului -administrare de diminuată
agitaţie şi plâns, şi a agitaţiei algocalmin la indicaţia
cauzată de copilului medicului
anxietate -înlăturarea anxietăţii -explicarea mamei
privind importanţa sa în
salon
8.Risc la -supravegherea -administrarea -datorită febrei,
complicaţii permanentă a tratamentului cu pacientul prezintă
manifestat prin bolnavului prudenţă risc la complicaţii
convulsii cauzate -asigurarea -asigurarea unui mediu
de febră condiţiilor de ambiant liniştit
spitalizare
-evitarea unor greşeli
de tratament
9.Incontinenţă -acordarea -schimbarea lenjeriei -pacientul prezintă
urinară şi fecală îngrijirilor generale de câte ori este nevoie 6-7 scaune pe zi şi
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea urinează cam de 4-
scurgerea fesier tegumentelor şi a 5 ori pe zi
involuntară a -captarea produselor mucoaselor
21
urinei şi a pentru analiză -igiena generală a
scaunului, cauzată pacientului
de vârsta fragedă -reducerea cantitativă a
a pacientului lichidelor administrate
seara

ZIUA a II-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -se introduce în -diareea persistă:
manifestată prin -combaterea cauzelor alimentaţie supa de 4-5 scaune pe zi
scaune apoase, care au dus la diaree morcovi şi mucilagiu de
semiconsistente, -notarea în foaia de orez
cauzate de infecţia observaţie a -se administrează în
digestivă numărului, culorii şi continuare tratamentul
frecvenţei scaunelor medicamentos şi
igieno-dietetic
2.Risc de -hidratarea şi -asigurarea dietei -pacientul
deshidratare cauzat alimentarea hidrice şi a alimentaţiei prezintă risc de
de diaree şi pacientului cantitativ corespunzătoare deshidratare
transpiraţii şi calitativ datorită
-evitarea deshidratării persistenţei
şi a complicaţiilor diareei
infecţioase
-recunoaşterea
semnelor de
deshidratare
-efectuarea bilanţului
hidric
3.Hipertermie -pacientul să-şi -comprese reci, -temperatura
manifestată prin menţină temperatura siropuri, antitermice la este:
febră 38,90C corpului în limite indicaţia medicului *Td= 38,90C
cauzată de normale -administrare de lichide *Ts=38,20C
procesul infecţios -să fie echilibrat -schimbarea lenjeriei de
hidroelectrolitic câte ori este nevoie
-să fie echilibrat fizic -măsurarea şi notarea
şi psihic temperaturii în foaia de
temperatură
4.Alterarea -pacientul să nu -efectuarea toaletei -eritemul fesier
tegumentelor devină sursă de locale sau generale care începe să se
manifestată prin: infecţie nozocomială prevede: vindece
-eritem fesier din -să aibă o stare bună *îngrijirea ochilor,
cauza carenţei de fizică şi psihică mucoasei nazale,
igienă -se va educa mama cavităţii bucale,

22
privind importanţa unghiilor, părului
efectuării toaletei *toaleta organelor
pacientului genitale
*uscarea tegumentelor
*ungerea tegumentelor
5. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi programul de
de starea generală -pacientul să respecte băi călduţe somn
orele de somn -observă şi notează -doarme 12 ore
calitatea şi orarul pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
6. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea scaune pe zi şi
scurgerea fesier tegumentelor şi a urinează de 4 ori
involuntară a -captarea produselor mucoaselor pe zi
urinei şi a pentru analiză -igiena generală a
scaunului, cauzată pacientului
de vârsta fragedă a -reducerea cantitativă a
pacientului lichidelor administrate
seara

ZIUA a III-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -administrarea -normalizarea
manifestată prin -combaterea cauzelor tratamentului dietetic scaunelor
scaune apoase, care au dus la diaree
verzui, cauzate de -notarea în foaia de
infecţia digestivă observaţie a
numărului, culorii şi
frecvenţei scaunelor
2. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei -pacientul
urinară şi fecală generale de câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea scaune pe zi şi
scurgerea fesier tegumentelor şi a urinează de 4 ori
involuntară a -captarea produselor mucoaselor pe zi
urinei şi a pentru analiză -igiena generală a
scaunului, cauzată pacientului

23
de vârsta fragedă a -reducerea cantitativă a
pacientului lichidelor administrate
seara
3.Alimentaţie -asigurarea -alimentarea -pacientului i-a
insuficientă alimentaţiei calitativ pacientului calitativ şi revenit apetitul şi
calitativ şi şi cantitativ cantitativ în funcţie de este alimentat
cantitativ, -aprecierea stării de vârstă normal din punct
manifestată prin: nutriţie a pacientului -stimularea poftei de de vedere
-greutate inferioară şi stabilirea mâncare calitativ şi
normalului necesităţilor calorice -combaterea colicilor cantitativ
-inapetenţă -cântărirea zilnică a abdominale -G= 3,8 Kg
-ingestie de pacientului -cântărirea zilnică a
alimente -asigurarea aportului pacientului
nesatisfăcătoare de vitamine şi săruri -notarea greutăţii
organismului, minerale necesare corporale în foaia de
cauzată de situaţia metabolismului observaţie
financiară a normal şi creşterii
părinţilor pacientului

ZIUA a IV-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1. Alterarea -pacientul să nu -efectuarea toaletei -eritemul fesier
tegumentelor devină sursă de locale sau generale care începe să se
manifestată prin: infecţie nozocomială prevede: vindece
-eritem fesier din -să aibă o stare bună *îngrijirea ochilor,
cauza carenţei de fizică şi psihică mucoasei nazale,
igienă -se va educa mama cavităţii bucale,
privind importanţa unghiilor, părului
efectuării toaletei *toaleta organelor
pacientului genitale
*uscarea tegumentelor
*ungerea tegumentelor
2. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi programul de
de starea generală -pacientul să respecte băi călduţe somn
orele de somn -observă şi notează -doarme 12 ore
calitatea şi orarul pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
3. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5

24
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4 ori
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a pe zi
urinei şi a pentru analiză pacientului
scaunului, cauzată -reducerea cantitativă a
de vârsta fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

ZIUA a V-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1. Incontinenţă -acordarea -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală îngrijirilor generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4 ori
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a pe zi
urinei şi a pentru analiză pacientului
scaunului, cauzată -reducerea cantitativă a
de vârsta fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

EVALUARE

Sugar în vârstă de 4 luni se prezintă la medicul de familie de unde este îndrumat


de urgenţă la spital, prezentând 6-7 scaune diareice/ zi de 2 zile şi febră.
Starea pacientului la internare:
-greutate corporală 4500g
-temperatura 39,70C
-talia 57cm
-stare generală relativ bună
-tegumente şi mucoase uşor palide
-scaune apoase cu mucus
-abdomen normal, suplu
-sensibilitate otică

După efectuarea tratamentului pacientul se prezintă astfel:


Starea pacientului la externare:
-greutate corporală 4500g
-temperatura 37,50C
-talia 57cm
-stare generală bună
-scaun normal
-abdomen normal, suplu

Pacientul se va prezenta la controale periodice la dispensarul de care aparţine.


25
CAZUL al III-lea

NUME: C.
PRENUME: C.
VÂRSTA: 5 luni
SEX: masculin
DATA NAŞTERII: 1 august 2010
ADRESA: -----
NUMELE MAMEI: ------
OCUPAŢIA: --------
STAREA CIVILĂ A MAMEI: ----------
NUMELE TATĂLUI: ------------
OCUPAŢIA: ---------
MOTIVELE INTERNĂRII: diaree
A.P.F.: -este primul copil
-născut la 9 luni cu 2700grame
-naştere spontană
-nr. controale prenatale: ----------
-locul naşterii: Maternitatea Odobescu Timişoara
-suferinţe la naştere: ---------
-icter nou-născut: Da (4 zile)
-alimentat: *în prezent cu: lapte de vacă, supă de legume, mere, biscuiţi
-Vaccinat cu: BCG, DTP, DT, antirujeolic
-Vitamina D: 2 administrări, doza totală este de 400.000 UI
-Condiţii de viaţă: se transferă de la Centrul de plasament numărul 1

DATA INTERNĂRII: 3 ianuarie 2011


DATA EXTERNĂRII: 9 ianuarie 2011

ISTORIC:
Sugar în vârstă de 5 luni este transferat de la Centrul de Plasament numărul 1,
prezentând 6 scaune diareice/ zi.
Starea pacientului la internare:
-greutate corporală 6800g
-temperatura 37,70C
-talia 64cm
-stare generală relativ bună

-tegumente şi mucoase uşor palide


-scaune apoase cu mucus
-abdomen normal, suplu

DIAGNOSTIC LA INTERNARE: BDA simplă

26
CUNOAŞTEREA PACIENTULUI PE NEVOI

1.Nevoia de a respira şi de a avea o bună circulaţie


Bolnavul în vârstă de 5 luni, respiră în limite normale (42 resp/ min), puls 128
b/min şi TA= 70 mmHg. În antecedente pacientul avea o respiraţie normală.

2.Nevoia de a mânca şi a bea


În prezent pacientul este alimentat cu lapte de vacă, mere, biscuiţi. În antecedente
a fost alimentat artificial. A fost înţărcat la 2 luni, vârstă la care a fost alimentat artificial.

3.Nevoia de a elimina
Pacientul elimină zilnic câte 6-7 scaune diareice, prezintă incontinenţă urinară şi
fecală datorită vârstei. În antecedente elimina normal, 3 scaune/ zi şi incontinenţă urinară.

4.Nevoia de a se mişca şi de a avea o bună postură


La vârsta de 5 luni, pacientul apucă cu siguranţă obiectele, şade sprijinit.

5.Nevoia de a dormi şi a se odihni


Pacientul fiind agitat datorită stării sale generale, nu respectă programul de odihnă
şi de somn. În antecedente dormea 10 ore/ zi.

6.Nevoia de a se îmbrăca şi dezbrăca


Datorită vârstei foarte mici această nevoie a pacientului este satisfăcută de
infirmieră prin schimbarea lenjeriei de corp şi de pat ori de câte ori este nevoie.

7.Nevoia de a menţine temperatura corpului constantă


Procesul de termoreglare al organismului este influenţat în mare măsură de
îmbrăcăminte. Pacientul prezintă o temperatură de 37,20C.

8.Nevoia de a menţine tegumentele curate şi integre


Toaleta sugarului cuprinde:
-îngrijirea tegumentelor
-îngrijirea mucoaselor
-îngrijirea părului
-îngrijirea unghiilor.
Pacientul nu prezintă carenţe de igienă.

9.Nevoia de a evita pericolele


Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

10.Nevoia de a comunica
La această vârstă pacientul gângureşte şi râde ca răspuns la stimulare.

11.Nevoia de a acţiona conform propriilor credinţe şi valori


Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

27
12.Nevoia de a se realiza
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

13.Nevoia de a se recrea
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

14.Nevoia de a învăţa
Datorită vârstei fragede pacientul nu-şi poate satisface această nevoie.

ZIUA I-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -tratamentul igieno- -diareea este
manifestată prin -combaterea cauzelor dietetic presupune: persistentă, iar
scaune apoase, care au dus la diaree asigurarea unui climat pacientul prezintă
verzui, cauzată -notarea în foaia de optim, cameră aerisită, 6-7 scaune apoase,
de infecţia observaţie a curată, luminoasă, semiconsistente pe
digestivă numărului, culorii şi liniştită zi
- colici frecvenţei scaunelor -tratamentul dietetic -rezultatul
abdominale -combaterea colicilor presupune 3 etape: examenului de
abdominale *dieta scaun:
-reluarea tranzitului hidroelectrolitică *orar-zilnic
intestinal normal *dieta de tranziţie *cantitate medie
*realimentarea *culoare
-tratamentul galbenă
hidroelectrolitic:
*gesol 150-180ml/zi
*1 plic smecta
*ceai zaharat sau
glucozat
-tratamentul
medicamentos:
*ampicilină: 750
mg/zi
3x2ml/zi i.m.
-examen de scaun
2.Risc de -hidratarea şi -asigurarea dietei -datorită
deshidratare alimentarea hidrice persistenţei
cauzat de diaree pacientului cantitativ -efectuarea diareei, riscul de
şi transpiraţii şi calitativ investigaţiilor: deshidratare
-evitarea *ionograma serică continuă să fie
deshidratării şi a *examen fund de prezent
complicaţiilor ochi -rezultatul
infecţioase -supravegherea investigaţiilor:
-recunoaşterea funcţiilor vitale *examen fund
semnelor de de ochi= normal
28
deshidratare
-efectuarea bilanţului
hidric
3.Alimentaţie -asigurarea -alimentarea pacientului -pacientului i-a
insuficientă alimentaţiei calitativ calitativ şi cantitativ în revenit apetitul, şi
calitativ şi şi cantitativ funcţie de vârstă este normal din
cantitativ, -aprecierea stării de -stimularea poftei de punct de vedere
manifestată prin: nutriţie a pacientului mâncare calitativ şi
-greutate şi stabilirea -combaterea colicilor cantitativ
inferioară necesităţilor calorice abdominale -G= 3,6 Kg
normalului -cântărirea zilnică a -cântărirea zilnică a
-inapetenţă pacientului pacientului
-asigurarea aportului -notarea greutăţii
de vitamine şi săruri corporale în foaia de
minerale necesare observaţie
metabolismului
normal şi creşterii
pacientului
4.Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -după
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă administrarea
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de lichidelor calde şi
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi a băilor călduţe,
de starea -pacientul să respecte băi călduţe pacientul aproape
generală orele de somn -observă şi notează că respectă
calitatea şi orarul programul de
somnului şi gradul de somn
satisfacere a celorlalte
nevoi
-administrează
fenobarbital la indicaţia
medicului
-observă efectul
medicamentelor

5.Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul prezintă


urinară şi fecală generale câte ori este nevoie 7 scaune pe zi şi
manifestată prin -captarea produselor -protejarea urinează cam de 3-
scurgerea pentru analiză tegumentelor şi a 4 ori pe zi
involuntară a mucoaselor
urinei şi a -igiena generală a
scaunului, pacientului
cauzată de vârsta -reducerea cantitativă a
fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

29
ZIUA a II-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -se introduce în -diareea persistă:
manifestată prin -combaterea cauzelor alimentaţie supa de 4-5 scaune pe zi
scaune apoase, care au dus la diaree morcovi şi mucilagiu de
semiconsistente, -notarea în foaia de orez
cauzate de infecţia observaţie a -se administrează în
digestivă numărului, culorii şi continuare tratamentul
frecvenţei scaunelor medicamentos şi igieno-
dietetic
2.Risc de -hidratarea şi -asigurarea dietei hidrice -pacientul
deshidratare cauzat alimentarea şi a alimentaţiei prezintă risc de
de diaree şi pacientului cantitativ corespunzătoare deshidratare
transpiraţii şi calitativ datorită
-evitarea persistenţei
deshidratării şi a diareei
complicaţiilor
infecţioase
-recunoaşterea
semnelor de
deshidratare
-efectuarea bilanţului
hidric
3. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi programul de
de starea generală -pacientul să băi călduţe somn
respecte orele de -observă şi notează -doarme 12 ore
somn calitatea şi orarul pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
4. Incontinenţă -acordarea -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală îngrijirilor generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -captarea produselor -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea pentru analiză şi a mucoaselor urinează de 4 ori
involuntară a -igiena generală a pe zi
urinei şi a pacientului
scaunului, cauzată -reducerea cantitativă a
de vârsta fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

30
ZIUA a III-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1.Diaree -diminuarea diareei -se introduce în -diareea persistă:
manifestată prin -combaterea alimentaţie supa de 4-5 scaune pe zi
scaune apoase, cauzelor care au dus morcovi şi mucilagiu de
semiconsistente, la diaree orez
cauzate de infecţia -notarea în foaia de -se administrează în
digestivă observaţie a continuare tratamentul
numărului, culorii şi medicamentos şi igieno-
frecvenţei scaunelor dietetic
2. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi programul de
de starea generală -pacientul să băi călduţe somn
respecte orele de -observă şi notează -doarme 12 ore
somn calitatea şi orarul pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
3. Incontinenţă -acordarea -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală îngrijirilor generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4 ori
involuntară a urinei -captarea produselor -igiena generală a pe zi
şi a scaunului, pentru analiză pacientului
cauzată de vârsta -reducerea cantitativă a
fragedă a lichidelor administrate
pacientului seara

ZIUA a –IV-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1. Dificultate în a -pacientul să -asistenta întocmeşte -pacientul este
se odihni, beneficieze de un programul de odihnă mai liniştit şi
manifestată prin somn liniştit şi -asigură înainte de respectă
insomnie cauzată odihnitor culcare lichide calde şi programul de
de starea generală -pacientul să respecte băi călduţe somn

31
orele de somn -observă şi notează -doarme 12 ore
calitatea şi orarul pe zi
somnului şi gradul de
satisfacere a celorlalte
nevoi
2. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 4-5
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor scaune pe zi şi
scurgerea fesier şi a mucoaselor urinează de 4 ori
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a pe zi
urinei şi a pentru analiză pacientului
scaunului, -reducerea cantitativă a
cauzată de vârsta lichidelor administrate
fragedă a seara
pacientului

ZIUA a V-a

Problemele Obiective Intervenţii Evaluare


pacientului
1. Incontinenţă -acordarea îngrijirilor -schimbarea lenjeriei de -pacientul
urinară şi fecală generale câte ori este nevoie prezintă 2 scaune
manifestată prin -tratarea eritemului -protejarea tegumentelor pe zi şi urinează
scurgerea fesier şi a mucoaselor de 4 ori pe zi
involuntară a -captarea produselor -igiena generală a -pacientul este
urinei şi a pentru analiză pacientului liniştit şi respectă
scaunului, -reducerea cantitativă a programul de
cauzată de vârsta lichidelor administrate somn
fragedă a seara
pacientului

EVALUARE

Sugar în vârstă de 5 luni este transferat de la Centrul de Plasament numărul 1,


prezentând 6 scaune diareice/ zi.

Starea pacientului la internare:

-greutate corporală 6800g


-temperatura 37,70C
-talia 64cm
-stare generală relativ bună
-tegumente şi mucoase uşor palide
32
-scaune apoase cu mucus
-abdomen normal, suplu
După efectuarea tratamentului pacientul se prezintă astfel:

Starea pacientului la externare:


-greutate corporală 7000g
-temperatura 37,20C
-talia 64cm
-stare generală bună
-tegumente şi mucoase uşor palide
-scaun normal
-abdomen normal, suplu

33
CONCLUZII

Din cele trei cazuri, rezultă că BOALA DIAREICĂ ACUTĂ reprezintă un pericol
pentru sugar şi copilul mic.

Diareea este produsă de cele mai multe ori de o infecţie intestinală, de obicei
autoeliminată, dar în cazul anumitor etiologii, ea poate deveni cronică.

Cam 60-70% din mortalitatea prin bolile diareice acute este condiţionată de
deshidratare, cu urmări deosebit de grave în unele cazuri.

Cu toate acestea, diareile acute rămân şi astăzi cea mai importantă cauză de
morbiditate, mortalitate şi malnutriţie, mai ales la sugar şi copilul mic, în ţările în curs de
dezvoltare.

Putem concluziona că această boală trebuie tratată cu toată seriozitatea pentru ca


toţi, dar în special copiii să aibă o viaţă decentă, în deplinătatea sănătăţii lor fizice.

34
BIBLIOGRAFIE

1. CORNELIU BORUNDEL, Manual de Medicină Internă –pentru cadre medii,


Editura ALL, Bucureşti, 1994

2. LUCREŢIA TITIRCĂ, NURSING, Tehnici de evaluare şi îngrijiri acordate de


asistenţii medicali, Editura Viaţa Medicală Românească, Bucureşti, Ediţie
revizuită, 1997

3. Dr. MARIA FILON, Îndreptar de Pediatrie –pentru cadre medii, Editura


Medicală, Bucureşti, 1974

4. LOUIS ŢURCANU, DOREL TĂNASE, IOAN SIMEDREA, EMIL


OTEŞTEANU, Bolile digestive la copil, Editura Medicală, Bucureşti, 1988

5. MIRCEA MAIORESCU, ION ANCA, SORIN BUZINSCHI, DORU


DUMBRAVĂ, Bolile diareice ale sugarului şi copilului mic, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 1985

35