Sunteți pe pagina 1din 104

CUPRINS

1. Interfata SAP ...............................................................................................................................3

2. Structura organizatorica logistica ............................................................................................4

3. Creare material............................................................................................................................5

4. Vizualizare material ..................................................................................................................11


4.1 Raport stoc la nivel de material ................................................................................................11
4.2 Lista materiale .........................................................................................................................14

5. Verificare fisa Furnizor .............................................................................................................16

6. Creare comanda aprovizionare (Purchase Order) ................................................................27

7. Aprobare PO...............................................................................................................................28

8. Modificare comanda aprovizionare.........................................................................................32

9. Receptie comanda aprovizionare, incarcare stoc cu materialele din PO...........................33

10. Anulare receptie......................................................................................................................35

11. Retur la furnizor......................................................................................................................37

12. Lista de documente la nivel de material ..............................................................................39

13. Inregistrarea facturilor de la furnizor..................................................................................46

14. Vizualizarea istoricului unei comenzi ...................................................................................48

15. Anulare inregistrare factura ..................................................................................................49

16. Afisare lista facturi inregistrate ............................................................................................50

17. Aprobare facturi blocate ........................................................................................................53

18. Inregistrare Retur la Furnizor...............................................................................................54

19. Afisare balanta Receptii Efectuate / Facturi Inregistrate (GR/IR)..................................57

20. Inregistrare factura de diferenta de valoare.......................................................................59

21. Afisare lista de comenzi de aprovizionare de la un anumit Furnizor ...............................62

22. Raport stoc la nivel de Depozit .............................................................................................67

23. Iesire prooduse din gestiune inregistrata la nivel de cost center ....................................71

24. Afisare document de intrare/ iesire deja creat...................................................................72

25. Raport privind documentele de material .............................................................................76

26. Raport privind stocurile la data postarii documentului .....................................................78

1
27. Retragere de bunuri din stocul neristrictionat pentru distrugere....................................80

28. Modificare costuri materiale..................................................................................................82

29. Iesire de bunuri din depozit pentru vanzare.......................................................................84

30. Transfer de bunuri dintr-un depozit in altul........................................................................85

31. Transfer de materiale dintr-un plant in altul ......................................................................87

32. Afisare facturi inregistrate (balanta) la nivel de Furnizor.................................................98

33. Receptie materiale fara comanda de aprovizionare in stoc fara valoare ...................... 101

2
1. Interfata SAP

Pentru a putea folosi aplicatia ERP SAP, fiecare persoana are nevoie de user si parola.

Clientul trebuie sa fie obligatoriu 100.

User: creat anterior, pentru fiecare utilizator in parte

Parola: furnizata initial de catre persoana care a creat user-ul, la prima logare in sistem este
schimbata de catre utilizator si confirmata.

Language: fiecare user se poate loga intruna din variantele existente la instalare: romana,
engleza sau turca.

Dupa completarea acestor campuri, se tasteaza Enter si utilizatorul intra in sistem.

3
2. Structura organizatorica logistica

Detaliere structura organizatorica:

Cod de companie: BP01 YMG reprezinta unitatea organizatorica ce are obligatia


inregistrarilor contabile si financiare, precum si a raportarilor necesare catre autoritatile
fiscale existente

Departament achizitii: BP01 YMG reprezinta unitatea organizatorica ce are ca obiect de


activitate aprovizionarea tuturor produselor in cadrul companiei

Unitatea logistica: reprezinta unitatea organizatorica operationala in cadrul unei companii,


in cadrul careia se efectueaza operatiuni logistice si se stocheaza bunurile.

La nivelul unei companii pot exista mai multe unitati logistice.

Locatia de depozitare: reprezinta magaziile din cadrul unei unitati logistice. La nivelul unei
unitati logistice pot exista mai multe magazii, in functie de nevoile de diferentiere a miscarilor
de stoc la nivel de material.

Cod de companie
BP01 Yapi Market Group YMG
SRL
Dept. Achiziţii
BP01 YMG

Unit. Logistică Unit. Logistică Unit. Logistică


BP01 BP99 BPSL
Production Non valuated Plant for Sales
Plant Plant

Locatie de Locatie de Locatiei de Locatie de Locatie de Locatie de


Depozitare Depozitare Depozitare Depozitare Depozitare Depozitare
0001 YMG 0002 Scrap 0003 0001 OPUS 0002 0001
warehouse Workshop Subcontract. Standard
warehouse

4
3. Creare material

Tranzactie: MM01

Se apasa Enter si va fi afisat ecranul de mai jos.

5
Campurile care se vor completa obligatoriu sunt:
Industry Sector – se va alege A, Material Type si in campul Material din sectiunea “Copy
from” se va trece codul materialului din nomenclatorul de materiale dupa care se face
copierea.

Industry Sector Material Type


1 – Retail Z001 – Raw Materials
A – Plant Engin./Construction Z002 – Fuel
C – Chemical Industry Z003 – Spare Parts
E – Engineering Construction Z004 – Consumable Materials
M – Mechanical engineering Z005 – Petty Inventory
P – Pharmaceuticals Z006 – Merchandise
Z007 – Non valuated Materials

Se apasa Enter si se vor selecta toate liniile din sectiunea “Select view(s)”, prin aceasta
urmand a se crea acele tab-urile corespunzatoare liniilor selectate.

In tab-ul Organizational levels, se vor alege Plant-ul si Storage Location-ul (0001 – YMG
warehouse, 0002 – Scrap, 0003 – Workshop) in care se va crea materialul.

6
Exista urmatoarele Plant-uri: BP01 – default, BP99 – folosit numai pentru consumul de
ciment si BPSL – plant-ul din care se descarca gestiunea in urma vanzarii produselor.

In tab-ul “Basic Data” se completeaza datele de mai jos:

Primul camp care se seteaza este decrierea materialului, campul se afla in dreapta codului de
material.
De asemenea, unitatea de masura trebuie setata in concordanta cu caracteristicile
produsului.
In campul “Old material number” trebuie sa fie introdus codul din Avinal.

7
Material group va fi ales in functie de clasa din care face parte produsul din nomenclatorul de
clase.

Urmatorul tab ce trebuie completat este “Purchasing”

In sectiunea Purchasing, grupul de aprovizionare trebuie sa fie 001.

8
In tab-ul “Accounting 1” se vor completa campurile de mai jos:

Valuation Class este setat in concordanta cu tipul de material;


Daca materialul este de tip Z003 Spare Parts, valuation class-ul va fi Z003.
Campul “Prıce Control” trebuie sa fie V – control pret variabil.

Urmeaza selectarea butonului din bara de meniu “Additional Data”

9
In “Additional data” se vor inregistra:

In campul “Descriptions”: descrierile in limbile engleza, romana si turca


In campul “Units of measure”: unitatile de masura aditionale (de ex. 25 buc constituie 1
carton)

Se selecteaza tab-ul “Descriptions”

Se selecteaza tab-ul “Units of measure”

10
Dupa introducerea acestor date, se selecteaza din bara de meniu “Main data”.

Afisare material
Tranzactie: MM03

Modificare material
Tranzactie: MM02

Se pot modifica doar campurile vizibile (ex.:descriere, etc), cele colorate cu gri nu se mai pot
modifica (ex.:codul de material)

4. Vizualizare material

4.1 Raport stoc la nivel de material


Tranzactie: MMBE

11
Pentru vizualizarea acestui raport la nivelul materialul 200016 se va afisa stocul al nivel de
Company Code, Plant, Storage Location, Batch si Special Stock, in cazul in care acest tip de
stoc exista.
Selectarea codului de material se va face din nomenclatorul de materiale.
Se apasa F8 sau icon-ul “ceas” pentru rularea raportului.

12
13
Rezultatul rularii raportului MMBE pentru materialul 200016.

4.2 Lista materiale


Tranzactie: MM60

14
Se doreste afisarea materialelor de tip Z002, cele cu valoare (bifa din Valuated materials
only).

Afisarea rezultatului rularii raportului MM60.

15
5. Verificare fisa Furnizor

In modulul Materials Management din SAP nu se pot introduce / crea Purchase Ordere fara
sa existe fisa furnizorului creata.

Tranzactia utilizata pentru afisare fisa furnizor este XK03.

16
Codul de furnizor se selecteaza din nomenclatorul de furnizori. In cazul in care acesta nu
exista, se va crea.

Afisare fisa Furnizor 10200 – AVINAL YAZILIM

17
Afisare Date Generale si Date Companie ale furnizorului 10200 prin bifarea parametrilor
specifici: numele companiei, limba de comunicare, codul postal, tara, etc.

18
Afisare date fisa Furnizor legate de numarul de inregistrare fiscala, codul de TVA, etc.

19
Afisare date legate de detaliile bancare ale Furnizorului: tara, banca, contul bancar, etc.

20
In acest ecran este afisat contul de reconciliere, care trebuie sa existe in fisa fiecarui
furnizor.

21
In ecranul de Payment transactions Accounting se seteaza obligatoriu termenul de plata
pentru platile catre acest furnizor.

22
23
Afisare date Furnizor din sectiunea Purchasing data.

24
Vor fi afisate date specifice cum ar fi urmatoarele: moneda in care se comanda, termenul de
plata, incotermenii din contract, valoarea minima de comandat, datele legate de persoana de
contact de la Furnizor in vederea trimiterii comenzilor, precum si “Control Data” (“date de
control”).

25
26
6. Creare comanda aprovizionare (Purchase Order)
Tranzactie: ME21N

Dupa selectarea tipului de PO, respectiv “NB Standard PO”, se introduce Furnizorul dorit.
In PO exista 3 sectiuni (meniuri): “Header”-ul, “Item Overview” si “Item Detail”.
In Header, primul tab in care se completeaza date este” Org. Data” unde se completeaza
Purchasing Org., Purchasing Group si Company Code.
In “Item overview” (sectiunea pozitionata sub “Header” se inregistreaza toate materialele
aprovizionate, cantitate, pret, data de aprovizionare, Unitate Logistica (Plant) si Magazie
(Storage Location).

Modificare PO
Tranzactie: ME22N

Afisare PO
Tranzactie: ME23N

27
Pentru ca PO-ul sa poata fi receptionat, trebuie selectat tab-ul “Release Strategy” si status-ul
trebuie sa fie “ok”

Nota: İn cazul in care furnizorul nu este unul de la care se aprovizioneaza constant, ci


este unul OCAZIONAL, “Adress” trebuie completat cu informatiile legate de respectivul
furnizor (vezi ecran mai jos)

7. Aprobare PO
In cazul in care un PO a fost creat si nu a fost aprobat, pentru produsele din acest PO nu se
poate inregistra receptie.

Pentru a aproba un PO (“Release”) exista 2 tranzactii, respectiv:


- ME29N, pentru aprobarea PO individual
- ME28, pentru aprobarea PO-urilor colective

28
Tranzactie aprobare (release) individuala a comenzii de aprovizionare: ME29N.

29
Dupa introducerea tranzactiei in campul de comanda, se apasa Enter si se alege numarul PO-
ului ce urmeaza a fi eliberat.

In tab-ul Release Strategy se bifeaza Release si se salveaza.

In cazul in care se doreste aprobarea mai multor PO-uri odata se foloseste tranzactia: ME28

30
İn campul “Scop of list” trebuie selectat: BEST (specific documentelor de aprovizionare), iar
in campul “Purchasing document category”: valoare F.
Se apasa F8 sau butonul Execute si este afisata o lista cu toate comenzile de aprovizionare
create in sistem si neeliberate inca.

31
Pentru a le elibera, se apasa bifa Release si documentele sunt eliberate.

8. Modificare comanda aprovizionare


Tranzactie: ME22N

32
Daca se doreste stergerea unei linii dintrun PO se selecteaza linia, se apasa butonul ( )
dupa care se salveaza comanda de aprovizionare.

9. Receptie comanda aprovizionare, incarcare stoc cu materialele din PO


Tranzactie: MIGO

33
Se aleg “A01 Goods Receipt” si “R01 Purchase Order” care afiseaza tipul de miscare 101, in
campul din dreapta tipului de document (“R01 Purchase Order”) se trece numarul de PO si se
apasa Enter.
Conditia ca pentru un PO sa se faca receptie este ca mai inainte PO-ul sa fie eliberat.
Dupa apasare Enter, sistemul va afisa ce este existent in comanda de aprovizionare, se
bifeaza cantitatile ce se vor receptionate in campul OK, se apasa mai apoi Check si receptia
efectiva se face cu Post.
In campul Document Date se va trece data documentului, iar in Posting Date: data la care
stocul va fi incarcat efectiv.

Dupa ce acesti pasi au fost executati se salveaza documentul de receptie creat. ( )

34
10. Anulare receptie
Tranzactie: MBST

35
Se introduce data la care se doreste postarea documentului, numarul documentului ce se
vrea anulat, precum si anul in care a fost creat documentul de receptie. Se apasa Enter si va
fi afisat documentul ce urmeaza a se anula; se pune bifa in campul de langa Item si se
salveaza.

36
Nota: Anularea unei receptii se va face numai cu aprobarea reprezentantilor Departamentului
Contabil-Financiar.

11. Retur la furnizor


Tranzactie inregistrare retur la Furnizor: MIGO, tip miscare 122.

37
38
Se alege numarul PO-ului in dreapta campului “R01 Purchase Order”, urmeaza selectarea
motivului returului din lista de valori “Reason for Movement”, care pot fi: ambalaj deteriorat,
alte produse, etc. In campul “Text” se vor adauga comentarii pertinente cu privire la returul
ce se va inregistra.

12. Lista de documente la nivel de material


Tranzactie: MB51

Pentru urmarirea miscarilor de stoc la nivel de material.

39
40
In campul “Material” se trece codul materialului pentru care se doreste afisarea listei de
materiale si se ruleaza raportul.

41
Va fi afisata o lista a documentelor create continand materialul respectiv; daca se doreste
afisarea in detaliu a listei, se apasa butonul Detail List.:

42
Pentru afisarea sau nu a anumitor coloane continand informatii despre documentele
existente se apasa butonul: Current Display Variant si se introduc / exclud coloanele dorite.

43
Dupa ce s-au introdus/exclus coloanele dorite, se poate salva o varianta proprie. In acest
sens, din bara meniu, se aleg Settings, Layout si Save cu numele dorit.

44
45
13. Inregistrarea facturilor de la furnizor
Tranzactie inregistrare factura Furnizor: MIRO

46
In campul Transaction se alege Invoice.
In campul Invoice Date se trece data facturii, iar in campul Posting Date se trece data la care
se inregistreaza factura.
In campul referinta se trece numarul facturii, alegandu-se si tipul de taxa.
In Sectiunea “PO reference” se alege Purchse Order/Scheduling Agreement si se introduce
numarul PO-ului pentru care se doreste introdusa factura.
Pentru vizualizare postarilor contabile se apasa” Simulate” si daca valoarea din campul
“Balance” este 0, culoarea fiind verde aceasta inseamna ca postarea facturii se va inregistra
corect.

47
La selectarea butonului Simulate, vor fi afisate postarile contabile ce urmeaza a se face.

Pentru salvarea inregistrarii se selecteaza butonul de salvare.

14. Vizualizarea istoricului unei comenzi

Tranzactie: ME23N

In sectiunea “Item” se pot vizualiza in tab-ul Purchase Order History toate documentele
create: receptii, retururi, anulari receptii, inregistrare factura, anulare inregistrare factura, in
general tot ce s-a creat ca document avand ca referinta PO-ul respectiv.

48
15. Anulare inregistrare factura
Tranzactie: MR8M

49
Se introduce numarul documentului ce se doreste anulat, anul in care a fost creat
documentul, motivul de anulare (se va selecta intotdeauna valoarea “01” – postare in
perioada curenta) si data postarii.

16. Afisare lista facturi inregistrate


Tranzactie: MIR6.

50
51
Se selecteaza anul fiscal pentru care se doreste raportul, precum si codul de companie.
Se apasa F8 sau Execute si rezulta o lista cu toate facturile inregistrate cu tranzactia MIRO.

52
17. Aprobare facturi blocate

In cazul in care facturile introduse cu tranzactia MIRO nu au fost “released”/inregistrate,


pentru deblocare se foloseste tranzactia: MRBR

Faptul ca facturile sunt blocate se vede in coloana Prc unde este bifata fiecare pozitie:

53
Eliberarea facturilor se poate face prin apasarea butonului Release Invoice care este de fapt
icon-ul “steag verde”

18. Inregistrare Retur la Furnizor in luna curenta


Se realizeaza cu tranzactia MIGO si tip de miscare 122.

Daca a fost inregistrata factura si se doreste inregistrarea returului la furnizor primit dupa
postarea facturii dar in luna curenta, intai se va anula inregistrarea facturii cu tranzactia
MR8M si numai dupa aceea se va inregistra returul la furnizor.

Dupa anularea facturii se introduce in campul de comanda tranzactia MIGO cu campurile


“A01 Goods Receipt” si “R01 Purchase Order” si in dreapta campului R01 se selecteaza
numarul PO-ului din care se va face returul.

Dupa selectarea PO-ului, conform cazului de mai sus, se pot vizualiza datele initiale din PO,
modificandu-se doar cantitatea initiala cu cea care se doreste a fi returnata.

54
Inregistrarea efectiva se realizeaza cu “Check” si “Post”

In campul “RE Return to vendor” trebuie aleasa valoarea 122, in campul “Reason for
Movement” se alege valoarea corespunzatoare motivului de retur, iar in campul “Text”
trebuie introdus un comentariu cu privire la returul efectuat.

55
56
Dupa ce returul a fost inregistrat, se actualizeaza PO-ul respectiv cu tranzactia ME22N, in
sectiunea “Item” se bifeaza “Deliv. Completed” in tab-ul Delivery.

19. Inregistrare retur in lunile urmatoare receptiei

Se refera la inregistrarea unei facturi de retur, cu valoare diferita fata de factura inregistrata
initial, primita ulterior receptiei.

Tranzactie folosita: MIRO

Se introduce factura de retur sub forma de Credit memo, se selecteaza Purchase Order-ul la
care se aplica, prin selectare incarcandu-se automat toate materialele din comanda. Se
modifica cantitatea corespunzator celei din factura. Daca PO-ul contine mai multe produse
decat factura de retur se vor selecta liniile necontinute de catre factura si se vor sterge.

Urmatorul pas consta in inregistrarea corectiei de stoc, realizata cu MIGO, tip de miscare 122
(vezi mai sus).

57
20. Afisare balanta Receptii Efectuate / Facturi Inregistrate (GR/IR)
Tranzactie: MB5S

Se apasa Execute (F8) si vor fi afisate documentele create (Purchase Ordere-le) pentru care
nu au fost inregistrate facturi pe intreaga cantitate.

58
21. Inregistrare factura de diferenta de valoare

(in cazul in care factura primita initial de la Furnizor a avut o valoare mai mica decat ar fi fost
corect, se inregistreaza factura de diferenta pana la atingerea valorii corecte)

Tranzactia utilizata: MIRO

Dupa introducerea tranzactiei se apasa Enter si se afiseaza ecranul de mai jos.


In campul “Transaction” se alege optiunea “3 Subsequent debit”, in campul “Invoice date” se
alege data facturii iar in campul “Posting date” data la care se inregistreaza efectiv in sistem
factura.

59
60
Inregistrarea facturii respective se poate vizualiza cu tranzactia ME23N in PO-ul pentru care
s-a inregistrat factura la nivelul sectiunii “Item” in tab-ul “Purchase Order History”

Prin inregistrarea facturii respective balanta trebuie sa fie 0.

61
22. Afisare lista de comenzi de aprovizionare de la un anumit Furnizor
Tranzactie: ME2N

62
63
In cazul vizualizarii documentelor de aprovizionare de la un anumit furnizor, in campul “Scop
of list” pot fi selectate: BEST sau ALV
Se aleg Plant-ul si codul Furnizorului pentru care se doreste afisata informatia.
Se apasa execute (F8) si va rezulta un raport cu PO-urile create avand ca Furnizor pe cel
selectat de catre noi.

64
Raportul afisat mai sus este rulat in cazul alegerii optiunii BEST.
In cazul alegerii scopului de lista ALV vor fi afisate aceelasi informatii (un anumit sau toate
PO-urile din sistem in functie de selectia facuta), diferenta constand in modul in care sunt
afisate datele rezultate.

65
66
23. Raport stoc la nivel de Depozit
Tranzactie: MB52

67
In cazul in care nu se face nicio selectie, va fi afisat stocul existent pentru toate materialele,
la nivelul tuturor Plant-urilor si pentru toate Storage Location-urile.

68
Daca se doreste afisarea raportului intro forma usor prelucrabila, se bifeaza butonul de Non-
Hierarhical Display.

69
70
24. Iesire produse din gestiune inregistrata la nivel de cost center
Tranzactie: MIGO, tip miscare 201, descarcarea de gestiune se va face la nivel de cost center

71
Dupa introducerea tranzactiei MIGO in campul de comanda se aleg “A07 Goods Issue” si
“R10 Others”. Tipul de miscare trebuie sa fie 201.
İn sectiunea “General” se trec materialele ce se vor descarca, cantitatile si cost centerele pe
care se vor inregistra miscarile bunurilor.

Cele mai des intalnite tipuri de miscari de bunuri pentru iesiri sunt:

201: Iesire de bunuri din depozit pentru un cost center.


221: Iesire de bunuri din depozit pentru un proiect
261: Iesire de bunuri din depozit in baza unei comenzi
901: Iesire de bunuri din depozit pentru distrugere
551: Retragere de bunuri din stocul neristrictionat pentru distrugere

25. Afisare document de intrare/ iesire deja creat


Tranzactie : MIGO

72
Se realizeaza selectand optiunile A04 Display si R02 Material Document.

73
Afisare documente create pentru printare: MB90 (in scopul printarii)

74
75
26. Raport privind documentele de material

Tranzactie afisare raport documente de materiale: MB51

76
Se vor introduce Plantul si Storage location corespunzatoare, data si anul postarii
documentelor, daca acestea se cunosc si se va apasa butonul Execute.

77
Se va afisa o lista a tuturor documentelor generate in sistem in functie de ce criteriile de
selectie.

27. Raport privind stocurile la data postarii documentului


Tranzactie: MB5B

78
Se va selecta perioada in care se doreste afisarea stocurilor in sistem.

79
28. Retragere de bunuri din stocul neristrictionat pentru distrugere

Se va realiza cu tranzactia MIGO si tipul de miscare 551.

80
Dupa introducerea tranzactiei MIGO se selecteaza “A07 Goods Issue” si “R10
Others”, in campul “GI scapping – 551”, dupa care se introduce in tab-ul
“General” materialul ce se va descarca, cantitatea, cost center-ul.
In campul “Document Date” se va trece data documentului ce urmeaza sa fie inregistrat, iar
in “Posting Date” data la care se va inregistra efectiv descarcarea de gestiune.

81
Inregistrarea se face prin selectarea succesiva a butoanelor “Check” si “Post”.

29. Modificare costuri materiale


Modificarea costului unui material se face in momentul in care se doreste schimbarea costului
pentru o anumita data.
Tranzactie modificare costuri materiale: MR21

82
Se selecteaza data la care se doreste schimbarea costului de achizitie, Codul de companie si
Plantul.

Se selecteaza materialul al carui cost se doreste schimbat in perioada curenta si se apasa


Enter. Se va afisa o coloana cu pretul vechi al materialului si o colona unde se va introduce
un nou pret.

83
30. Iesire de bunuri din depozit pentru vanzare

Tranzactia utilizata pentru a posta iesirile de bunuri din depozit pentru vanzari este MIGO.
Tipul de miscare este 251.

84
Factura catre client se va genera din modulul de FI.

31. Transfer de bunuri dintr-un depozit in altul

Tranzactia utilizata pentru transferul de materiale dintr-un depozit in altul este MIGO. Tipul
de miscare este 311.

85
Se vor selecta optiunile A08 Transfer Postings si R10 – Others si tipul de miscare 311.
Se introduc codurile de materiale ce vor fi transferate, plantul(va ramane acelasi), depozitul
din care vor iesi si depozitul in care vor intra bunurile.

86
Pentru a vizualiza lista documentelor de materiale create se va tasta tranzactia MB51.

32. Transfer de materiale dintr-un plant in altul


La transferul dintr-un plant in altul, materialul ce urmeaza a fi transferat se va copia in
plantul in care se face receptia.

87
Tranzactia utilizata pentru crearea noului material in plantul de receptie este MM01.

88
In campul “Material” se va trece codul materialului ce urmeaza a fi transferat intrun nou
Plant, in campul “Industry Sector” se alege “A Plant engin./ Construction”, iar in campul
“Material Type” se alege tipul materialului existent in Plant-ul de unde urmeaza sa se faca
transferul (in exemplul de mai jos este “Z001 – Raw material”)

Se tasteaza Enter si se aleg: Plant-ul “BPSL” si Storage Location-ul “0001” in care se doreste
copierea materialului.

89
Pasul urmator este selectarea liniei “Accounting 1” si in tab-ul deschis in campul “Moving
Price” din sectiunea “Current valuation” se va introduce pretul de vanzare.

90
Se va introduce denumirea Plantului in care se va crea noul material.

91
Dupa copierea materialului in noul Plant se realizeaza transferul intre Plant-uri cu tranzactia
MIGO, tip de miscare 301.

92
Transferul de materiale dintr-un plant in altul se realizeaza cu tranzactia MIGO.

Tipul de miscare pentru transfer dintr-un plant in altul este 301.

93
Se selecteaza “A08 Transfer” si “R10 Others”.
In campul “Transfer” se introduc Plant-ul si Storage Location-ul de unde se transfera
materialul, in campul “Material” se introduce codul materialului transferat, in campul
“Quantity” se introduce cantitatea iar in campul “Where” se introduc Plant-ul si Storage
Location-ul unde se transfera materialul.

Pentru a vizualiza stocul existent in Plant-ul in care a fost transferata o anumita cantitate
dintrun material (exemplul de mai sus), respectiv stocul transferat din Plant-ul BP01 in Plant-
ul BPSL se ruleaza raportul MMBE.
Se introduce codul materialului care a facut obiectul transferului si se tasteaza F8 sau
Execute.
Rezultatul poate fi vizualizat in ecranul de mai jos.

94
Vizualizare stocuri la nivel de material

Scopul acestui raport este de a vizualiza stocul existent in Plant-ul in care a fost transferata o
anumita cantitate dintrun material, pentru exemplul de mai sus, stocul transferat din Plant-ul
BP01 in BPSL.
Tranzactie: MMBE

Vizualizarea postarilor contabile

Tranzactie: MB03

Pentru a vizualiza modul in care transferul a fost inregistart in modulul Accounting, se


introduce in campul de comanda tranzactia MB03 si se tasteaza Enter.

In campul “Material Document” se introduce numarul documentului generat de efectuarea


transferului, iar in campul “Material Doc. Year” se introduce anul in care a fost creat
documentul.

95
Dupa introducerea numarului de document si an se tasteaza Enter si va fi afisat documentul
creat anterior.

Prin selectarea butonului “Accounting Documents” se vor afisa detaliile legate de postarea
contabila a transferului.

Iesire bunuri din Plant-ul BPSL destinat vanzarii


Iesirea de bunuri din plantul de vanzare se realizeaza cu tranzactia MIGO, tipul de miscare
251.

96
Dupa introducerea tranzactiei MIGO, se aleg “A07 Goods Issue” si “R10 Others”.
Tipul de miscare cu care se realizeaza consumul de bunuri pentru vanzare este 251.
In campul “General” se introduce materialul ce se vinde si pentru care urmeaza sa se
descarce gestiunea, cantitatea, Plant-ul si Storage Location-ul.

Vizualizarea postarilor contabile se face in mod similar celui indicat mai sus, selectandu-se
documentul creat prin descarcarea gestiunii cu tipul de miscare 251.

97
Vizualizarea noilor postari contabile.

Prin intermediul tranzactiei MIGO se pot efectua urmatoarele miscari de stocuri

101 Receptie de bunuri in depozit/ magazie in baza comenzii de achizitie


102 Stornare receptie de bunuri in depozit/ magazie in baza comenzii de achizitie 122
Returnare marfuri catre furnizor
201 Iesire de bunuri din depozit pentru cost center
202 Stornare iesire de bunuri din depozit pentru cost center
221 Iesire de bunuri din depozit pentru proiect
222 Stornare iesire de bunuri din depozit pentru proiect
251 Iesire de bunuri din depozit pentru vanzare
252 Stornare iesire de bunuri din depozit pentru vanzare
261 Iesire de bunuri din depozit in baza unei comenzi
262 Stornare iesire de bunuri din depozit in baza unei comenzi
301 Transfer de stocuri dintr-un plant in altul
311 Transfer de stocuri dintr-un depozit in altul
551 Retragere bunuri din stoc neristrictionat pentru scrap
552 Stornare retragere bunuri din stoc neristrictionat pentru scrap
901 Iesire bunuri din depozit pentru distrugere
902 Stornare iesire bunuri din depozit pentru distrugere
561 Intrare materiale in baza balantei initiale a stocurilor in stoc neristrictionat.
562 Stornare intrare materiale in baza balantei initiale a stocurilor in stoc neristrictionat.

33. Afisare facturi inregistrate (balanta) la nivel de Furnizor


Tranzactie: FBL1N

98
99
100
34. Receptie materiale fara comanda de aprovizionare in stoc fara valoare

Primul pas ce trebuie realizat este crearea materialului ce se va receptiona in Plant-ul BP99.

Tranzactie creare material: MM01

101
Selectarea valorilor din campurile: “Material”, “industry Sector” si “Material Type” se face
intrun mod similar celor mai sus aratate.

Plant-ul in care se va crea materialul este BP99, iar Storage Location-ul 0001.

Se selecteaza tab-ul Accounting pentru ca aici trebuie setat tipul de Valuation specific Plant-
ului BP99.

102
Receptie in stoc fara valoare
Tranzactie: MIGO, tip miscare 501.

103
Se selecteaza “A01 Goods Receipt” si “R10 Others”, iar in campul tip de miscare “501”.
In campul “General” se introduc codul materialului ce urmeaza a fi receptionat, cantitatea,
Plant-ul “BP99” si Stoarage Location-ul “0001”, dupa care se tasteaza “Check” si “Post”
pentru postarea receptiei.
Deoarece materialele create in Plant BP99 sunt fara valoare, niciun document contabil nu se
va genera.

104