Sunteți pe pagina 1din 56

Jan IONITA

2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Proces business vanzare

2.2.2 Proces business achizitie

2.2.3. Proces business productie

2.3 Structuri organizatorice si date de baza achizitii


2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2 Nomenclator furnizori

2.3.3 Nomenclator surse de aprovizionare


Activitati operationale cheie
2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Procesbusiness
2.2.1 Proces businessvanzare
vanzare

2.2.2 Proces business achizitie

2.2.3. Proces business productie

2.3 Structuri organizatorice si date de baza achizitii


2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2 Nomenclator furnizori

2.3.3 Nomenclator surse de aprovizionare


OFERTARE

Procesare
plata
Facturare Comanda
vanzare

Verificare
disponibilitate

Iesire bunuri
(descarcare
gestiune)

Livrare

Ridicare Transport
(picking)
 Livrarea poate fi creata:
◦ Cu referinta la o comanda de vanzare
◦ Cu referinta la o comanda de transport stoc
◦ Cu referinta la o comanda de subcontractare
◦ Cu referinta la un proiect
◦ Fara referinta
 Ridicarea bunurilor poate fi efectuata:
◦ Automat (in timpul crearii livrarii de iesire)
◦ Periodic (la un anumit interval de timp)
◦ Manual (de catre un utilizator)
2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Proces business vanzare

2.2.2 Procesbusiness
2.2.2 Proces businessachizitie
achizitie

2.2.3. Proces business productie

2.3 Structuri organizatorice si date de baza achizitii


2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2 Nomenclator furnizori

2.3.3 Nomenclator surse de aprovizionare


2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Proces business vanzare

2.2.2 Proces business achizitie

2.2.3. Procesbusiness
2.2.3. Proces business productie
productie

2.3 Structuri organizatorice si date de baza achizitii


2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2 Nomenclator furnizori

2.3.3 Nomenclator surse de aprovizionare


Comenzi
Vanzare & Aprovizionare
Previziuni

PNM
Plan Plan Planificare Executie
Decontare
Vanzari Productie Necesar Productie
Materiale

Capacitati de Productie Management Controlling


Stocuri

Liste de Material (LDM) & Fise Tehnologice


 Lista de materiale
◦ Lista structurata ce contine componentele unui produs sau
ansamblu

 Centru de lucru
◦ Obiecte business in care sunt efectuate operatiile necesare
pentru producerea unui serviciu
◦ Contin capacitati de tip:
 Masina
 Om
 Fisa tehnologica
◦ Fisele tehnologice sunt date de baza ce contin operatiile ce
trebuie intreprinse pentru realizarea unui produs,
activitatile ce trebuie efectuate, necesarul de capacitati si
costurile acestora, verificarile de calitate ce trebuie
efectuate in timpul procesului de productie, etc.
 Eliberare comanda productie
 Confirmare comanda productie
◦ Confirmari ale operatiilor esentiale
◦ Confirmari finale standard
◦ Confirmari finale normale
◦ Confirmari finale colective
◦ Confirmari finale la nivel de antet comanda
productie
 Inregistrare consumuri
 Receptie produs finit in stoc
2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Proces business vanzare

2.2.2 Proces business achizitie

2.2.3. Proces business productie

2.3 Structuri organizatorice


2.3 Structuri organizatoricesisidate
datede
debaza
bazaachizitii
achizitii

2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2 Nomenclator furnizori

2.3.3 Nomenclator surse de aprovizionare


Client

Cod de companie

Unitate
logistica

Loc depozitare

Organizatie de aprovizionare
/ grup de aprovizionare
 Unitate organizatorica superioara tuturor
celorlalte structuri independenta atat din
punct de vedere legal cat si organizatoric,
avand date de baza si seturi de tabele
separate.
◦ Cel mai inalt nivel ierarhic din SAP
◦ Datele sunt aplicabile la toate nivelurile din
companie – statut unitar si trasabilitate

 Exemplu business: corporatia


 Cea mai redusa unitate organizatorica de
contabilitate externa, la nivelul careia poate fi
intretinut un sistem separat de inregistrari
contabile
◦ Unitate independenta ce isi creeaza propriul bilant
contabil
◦ Un client poate avea mai multe coduri de companie
◦ Datele de baze specifice codului de companie sunt
independente una de cealalta
 Exemplu business: o sucursala a corporatiei
Unitatea Logistica:
 Este unitatea organizationala pentru Logistica, care
structureaza intreprinderea din punct de vedere al:
productiei, aprovizionarii, intretinere si reparatii,
planificarea necesarului de materiale
 Poate fi:
 O unitate de productie
 Un depozit central
 Un punct regional
 O unitate de intretinere
 Sediul central al companiei
 Unitatea Logistica reprezinta si aria de evaluare
pentru gestiunea materialelor
Locul de Depozitare:
 Este structura organizationala din cadrul Unitatii Logistice
la nivelul careia se realizeaza diferentierea dintre diferitele
tipuri de stocuri:
 O unitate logistica poate avea mai multe locuri de
depozitare
 Locul de depozitare are cel putin o adresa de livrare
 Locul de depozitare se intretine numai la nivelul unitatii
logistice
 Stocurile sunt gestionate numai pe baza de cantitate la
nivelul locurilor de depozitare
 Inventarul fizic se realizeaza la nivelul locurilor de
depozitare
 Pe plan intern
◦ Responsabil pentru aprovizionarea unui grup / unei
clase de materiale
 Pe plan extern
◦ Principalul canal prin intermediul caruia compania
achizitioneaza materiale de la furnizorii sai
 Nu este alocat altor structuri organizatorice
din sistemul SAP
 Definite in customizare pentru gestiunea
materialelor
 Unitate organizatorica logistica ce imparte
compania in concordanta cu necesarul sau de
aprovizionare

 Responsabilitati
◦ Achizitionarea de materiale si servicii
◦ Negociaza conditiile de achizitionare cu furnizorii
◦ Isi asuma responsabilitatea pentru aceste tranzactii

 SAP permite realizarea aprovizionarii la nivel


centralizat sau descentralizat
2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Proces business vanzare

2.2.2 Proces business achizitie

2.2.3. Proces business productie

2.3 Date de baza SAP ERP utilizate in procesul de achizitie


2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2 Nomenclator furnizori

2.3.3 Nomenclator surse de aprovizionare


 Date de baza
◦ Informatii generale (de exemplu, text scurt material,
unitate de masura de baza, greutate, volum)
 Vanzari
◦ Informatii legate de comenzile de vanzare si preturi (de
exemplu, pretul de vanzare, cantitatea minima ce poate
fi comandata, numele responsabilului din departamentul
de vanzari)
 Aprovizionare
◦ Date pentru un material caracteristice aprovizionarii (de
exemplu, grupul de aprovizionare responsabil, limite de
toleranta pentru supra- si sub-livrari, unitatea de
achizitie a materialului, etc.)
 Planificarea necesarului de materiale (PNM)
◦ Informatii despre planificarea necesarului de materiale
(stoc de siguranta, timp planificat de livrare, punct de
reinnoire a comenzii, etc.)
 Contabilitate
◦ Informatii relevante pentru evaluarea materialului
respectiv si pentru calculul costului (de exemplu, control
de pret, pret curent si pret viitor, evaluare actuala)
 Depozitare
◦ Informatii cu privire la depozitarea si stocarea unui
material (de exemplu, unitate de iesire din stoc, conditii
de stocare, dimensiunile ambalajului, etc.)
 Client
◦ Toate datele aplicabile grupului de companii dintr-o
corporatie
◦ Descriere material
◦ Conditii de depozitare
◦ Campul text comanda de aprovizionare

 Unitate logistica
◦ Date diferentiate pentru branse individuale, unitati
logistice sau departamente dintr-o companie
◦ Grup de aprovizionare
◦ Unitatea de masura de aprovizionare
◦ Indicatori de control
 Tipul de material determina:
◦ Selectia conturilor in care se efectueaza inregistrarile
atunci cand un material este receptionat in depozit /
cand iese din depozit
◦ Procesele business in care este utilizat materialul
◦ Tipul de alocare a numarului
◦ Denumirea si succesiunea diferitelor imagini
◦ Utilizatorii ce pot opera modificari
◦ Actualizarea cantitatilor si a valorilor in zonele de
evaluare corespunzatoare
◦ Tipul de evaluare
 Achizitionare externa
 Productie interna
 Ambele tipuri de aprovizionare
2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Proces business vanzare

2.2.2 Proces business achizitie

2.2.3. Proces business productie

2.3 Date de baza SAP ERP utilizate in procesul de achizitie


2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2.
2.3.2 Nomenclator
Nomenclatorfurnizori
furnizori

2.3.3 Nomenclator surse de aprovizionare


 Date generale
◦ Aceste date se aplica in mod egal tuturor codurilor de
companie si fiecarei organizatii de aprovizionare din
compania utilizatorului SAP (de exemplu, adresa,
numerele de telefon si limba in care se comunica cu
furnizorul).
 Date la nivel de cod companie
◦ Aceste date sunt intretinute la nivel de cod de companie
(astfel de date sunt tranzactiile de plata sau numarul de
cont de reconciliere).
 Date de aprovizionare
◦ Aceste date sunt importante pentru aprovizionare si sunt
intretinute la nivelul fiecarei organizatii de aprovizionare
existente (de exemplu, persoane de contact si termeni
de livrare).
2.1 Ce reprezinta procesele logistice ale unei companii?

2.2 Modele procese business logistice SAP ERP


2.2.1 Proces business vanzare

2.2.2 Proces business achizitie

2.2.3. Proces business productie

2.3 Date de baza SAP ERP utilizate in procesul de achizitie


2.3.1 Nomenclator de materiale

2.3.2 Nomenclator furnizori

2.3.3 Nomenclator
2.3.3 Nomenclator surse
surse dede aprovizionare
aprovizionare
 Info record-uri cu date de baza material (de
exemplu, materiale stocabile)
◦ Reflecta relatia dintre material sau serviciu si
furnizor

 Info record-uri fara date de baza material (de


exemplu, material consumabil)
◦ Reflecta relatia dintre material sau serviciu fara date
de baza si furnizor
 Noi comenzi de  Exista un singur
aprovizionare sunt create document in afara
in sistem ori de cate ori acordului – programul de
se doreste o noua livrare livrare ce se modifica o
in baza contractului data cu adaugarea de noi
linii
 Necesarul trebuie sa fie
convertit in comanda de  Noi linii de programare
aprovizionare pentru ca pot fi generate automat
planificarea sa poata fi la rularea planificarii
realizata automat necesarului de materiale

Contract de
Acord de programare
aprovizionare
Jan IONITA
Jan.ionita@avantconsulting.ro