Sunteți pe pagina 1din 6

Glosar de termeni LEAN/KAIZEN

În acest glosar veţi găsi termeni specifici managementului KAIZEN

Analiza valorii (VA):

O metodă pentru analiza costurilor introdusă de L. D. Miles la GE în 1947. Aceasta


are ca scop reducerea materialelor şi a costurilor componentelor în fazele iniţiale de
proiectare şi analiză a proiectării şi implică colaborările interdepartamentale ale
proiectării produsului, tehnologiei de producţie, asigurarea calităţii şi fabricării etc.
VA se mai foloseşte şi pentru un benchmarking competitiv.

AQL:

Nivelul Acceptabil al Calităţii este o practică folosită între clienţi şi furnizori, care
permite furnizorilor să livreze un anumit procent de rebuturi prin plata unor
penalizări.

Cercurile calităţii:

Grupurile de studiu pentru îmbunătăţirea calităţii sau auto-îmbunătăţire, compuse


dintr-un număr mic de angajaţi (10 sau chiar mai puţini). Cercurile calităţii au apărut
pentru prima dată în Japonia şi se numesc cercurile pentru controlul calităţii (QC).
Cercurile QC efectuează voluntar activităţi de imbunătăţire la locul de muncă,
desfăşurându-şi activitatea în mod continuu, ca parte a unui program mai mare al
companiei pentru educaţie reciprocă, controlul calităţii, autodezvoltare şi
îmbunătăţirea productivităţii.

Conformitate:

O indicaţie sau judecată afirmativă care indică faptul că un produs sau un serviciu a
îndeplinit cerinţele unei specificaţii relevante, ale unui contract sau ale unei
reglementări.

1
Controlul statistic al proceselor (SPC):

Aplicarea tehnicilor statistice pentru a controla un proces. Adesea, termenul


"controlul statistic al calităţii" se foloseşte interschimbabil.

Controlul statistic al calităţii (SQC):

Aplicarea tehnicilor statistice pentru a controla calitatea. Se foloseşte adesea


interschimbabil cu controlul statistic al proceselor, dar include acceptarea
eşantionării, cât şi controlul statistic al proceselor.

Controlul total al calităţii (TQC):

Activităţi kaizen organizate în domeniul calităţii, ce implică tot personalul dintr-o


companie - manageri şi muncitori - într-un efort integrat total către kaizen la orice
nivel. Se presupune că aceste activităţi conduc, în final, la o satisfacţie sporită a
clienţilor şi la reuşita afacerii.

În Japonia, termenul "managementul calităţii totale" (TQM) devine din ce în ce mai


popular, şi acum începe să înlocuiască TQC.

Cost:

Atunci când se foloseşte in contextul QCD, cuvântul cost de referă, de obicei, la


managementul costului, şi nu la reducerea costurilor.

Managementul costului se referă la administrarea corectă a diferitelor resurse şi la


eliminarea tuturor tipurilor de muda, în aşa fel încât să scadă costurile generale.

Diagrama Ishikawa (os de peşte):

O diagrama ce a fost iniţial elaborată de profesorul Kaoru Ishikawa pentru a arăta


cauzele (procesul) şi efectul (rezultatul). Diagrama se foloseşte pentru a determina
cauza(-ele) reală(-e) şi este unul dintre cele şapte instrumente de bază pentru
rezolvarea problemelor.

2
F

Fişă de control:

O fişă cu limite superioare şi inferioare de control, pe care sutn marcate valorile unor
măsuri statistice pentru o serie de eşantioane sau subgrupe. Schema prezintă frecvent
o linie centrală, pentru a ajuta la detectarea unei tendinţe de migraţie a valorilor
marcate către oricare dintre limitele de control.

Fluxul producţiei:

Unul dintre stâlpii de bază ai sistemului de producţie JIT. În fluxul producţiei,


utilajele sunt aranjate în ordinea prelucrării în aşa fel încât piesa la care se lucrează să
circule între procese fără intreruperi şi stagnare.

Gemba:

Cuvânt japonez care inseamnă "locul real" - adaptat acum în terminologia de


management pentru a însemna "locul de muncă" - sau acel loc unde se adaugă
valoare. În fabricaţie, aceasta se referă, de obicei, la un atelier de producţie.

Ingineria valorii (VE)

O metodă şi o practică pentru reducerea costurilor elaborată în 1954 de Ministerul


Apărării S.U.A. În Japonia, atât VA, cât şi VE se folosesc în aceleaşi scopuri (a se
vedea analiza valorii).

JIT (just-in-time):

Un sistem proiectat pentru a se obţine cea mai bună calitate posibilă, cele mai bune
costuri şi livrare de produse şi servicii, prin eliminarea tuturor tipurilor de muda din
procesele interne ale unei companii şi pentru livrarea la timp a produselor, pentru a
indeplini cerinţele clienţilor. Elaborată iniţial de Toyota Motor Company, a mai fost
denumită si Toyota Production System, sistem de producţie fluent şi sistemul kanban.

K
3
Kanban:

Un instrument de comunicare în sistemul JIT, folosit ori de câte ori este implicat un
lot de producţie. Un kamban este un card ataşat unui produs/numar de produse sau de
piese pe linia de producţie care dă instrucţiuni de livrare pentru o anume cantitate.
Când toate piesele au fost folosite, kanban se trimite înapoi de unde a fost luat şi
devine o comandă, pentru a se produce din nou un lot.

3M:

Muda (rebut), mura (neregularitate) şi muri (stres).

Aceste trei cuvinte se folosesc ca punctele de verificare kaizen, pentru a ajuta


muncitorii şi conducerea să identifice zonele care necesită îmbunătăţiri.

5M:

O metodă pentru administrarea resurselor în gemba - în special acelea cunoscute ca


"cei 5M" - mână de lucru, maşină, material, metodă şi măsurători.

Mentenanţa total productivă (TPM):

Mentenanţa total productivă are ca scop utilizarea eficacităţii şi eficienţei maxime a


echipamentelor pe întreaga perioadă de viaţă a acestora. TPM implică tot personalul
din toate serviciile şi de la toate nivelurile; motivează oamenii să întreţină instalaţiile
prin activităţi în grupuri mici si autonome şi implică elemente de bază cum ar fi
elaborarea unui sistem de întreţinere, educaţie pentru elementele de bază, ale unei
bune întreţineri, abilităţi de rezolvare a problemelor şi activităţi legate de realizarea
autonomă efectuată de muncitori este unul dintre elementele importante ale TPM. 5S
este un pas de intrare în TPM.

Management vizual:

O metodă eficientă de management pentru a furniza informaţii într-o manieră clară şi


vizibilă atât muncitorilor, cât şi managerilor, astfel încât starea prezentă a
operaţiunilor şi obiectivul kaizen să fie înţelese de toată lumea.

Aceasta ajută oamenii să identifice cu promptitudine anormalităţile.

4
Muda:

Cuvânt japonez ce se traduce prin "pierdere", care, atunci când se aplică


managementului la locul de muncă, se referă la o gamă largă de activităţi ce nu
adaugă valoare.

În gemba există doar două tipuri de activităţi: care adaugă valoare şi care nu adaugă
valoare.

În gemba kaizen eforturile sunt direcţionate în primul rând către eliminarea tuturor
tipurilor de activităţi ce nu adaugă valoare.

Eliminarea muda din urmatoarele domenii poate contribui la îmbunătăţiri importante


în QCD. Eliminarea muda simbolizează abordarea practică a costurilor reduse pentru
îmbunătăţire.

Sunt cunoscute 7 tipuri de Muda: supraproducţia, stocul, defectele, mişcarea,


prelucrarea, aşteptarea şi transportul.

QCD (Calitate, Cost, Livrare):

Calitatea, costurile şi livrarea sunt privite ca fiind ţelul suprem al managementului.

Atunci când managementul reuşeşte să obţină QCD, urmează şi satisfacerea clienţilor


şi succesul corporaţiei.

QFD (Desfăşurarea Funcţiei Calităţii):

O abordare de management pentru identificarea, mai întâi, a cerinţelor clienţilor şi,


dupa aceea, pentru studierea etapelor proiectării, tehnologiei, producţiei, vânzărilor şi
service-ului după vânzarea produselor.

5S:

Cinci principii enunţate prin cuvinte ce încep cu litera "S" (în japoneză: seiri, seiton,
seiso, seiketsu şi shitsuke), (în engleză: sort, strighten, scrub, systematize şi
standardize) care vizează îmbunătăţirea eficacităţii mediului de lucru în toate zonele
unde au fost aplicate.

5
Sistemul sugestiilor:

În Japonia, sistemul sugestiilor este o parte foarte importantă a kaizen orientat


individual. Sistemul sugestiilor în stil japonez accentuează avantajele unui moral
ridicat şi participarea pozitivă a angajatului, în comparaţie cu stimulentele economice
şi financiare ce sunt accentuate într-un sistem stil Vest.

Standarde:

Cea mai bună cale de a lucra, şi anume un set de politici, reguli, directive şi proceduri
stabilite de către conducere pentru toate operaţiunile majore care servesc ca linii
directoare ce facilitează munca tuturor angajaţilor, pentru a asigura rezultate bune.

Standardizarea:

Standardizarea este unul dintre elementele de bază ale activităţilor gemba kaizen şi se
referă la documentarea celei mai bune modalităţi de a lucra.

Timpul ciclului:

Timpul real necesar unui lucrător pentru a prelucra o piesă dintr-un produs (vezi takt
time).

Takt time:

Intervalul de timp la care clientul comanda un produs - aflat prin împărţirea timpului
total de producţie la numărul de piese ce trebuie produse.

S-ar putea să vă placă și