Sunteți pe pagina 1din 5

Nume: Somesan Andrei / Alexe Dora Clasa: 3H

Strategia imbunatatirii continue (strategia Kaizen)

Strategia imbunatatirii continue, considerata o strategie integratoare, transfunctionala a intreprinderii, are in vedere imbunatatirea treptata, continua a calitatii produselor si serviciilor, ca si a productivitatii, cu participarea intregului personal. Conceptul Kaizen, cel mai important concept al managementului japonez, a fost facut cunoscut de masaaki Imai, presedintele Corporatiei Cambridge din Tokio si al Institutului European Kaizen, autorul lucrarii "Kaizen, t e ke! to "apan"s Competitive Success". In opinia lui #assaki, Kaizen reprezinta un concept "umbrela$, care reuneste cea mai mare parte a conceptelor si practicilor tipic japoneze, cum ar fi% Compan! &ide 'ualit! Control (C&'C), Kanban, cercurile calitatii, sistemul de sugestii, imbunatatirea productivitatii etc. Strategia Keizen reprezinta o alternativa la strategia inovarii. Spre deosebirea de aceasta din urma, care presupune imbunatatirea proceselor si produselor in salturi mari, prin inovare te nologica, strategia Keizen adopta principiul imbunatirii treptate, cu "pasi mici". * asemenea imbunatatire nu implica modificari te nologice substantiale, ca in cazul inovarii, putandu+se realiza kno,+ o, conventional. Strategia inovarii este orientata, in principal, spre rezultate, in timp ce in cazul strategiei Kaizen predomina orientarea spre proces. Inovarea presupune investitii, uneori apreciabile, pentru a obtine rezultatul dorit, in timp ce prin strategia Keizen se poate ajunge la acelasi rezultat cu eforturi relativ mici, facute in mod constant. Strategia Kaizen este orientata spre lucrator, acesta fiind considerat principalul factor de succes al intreprinderii. Strategia inovarii este, in sc imb, orientata spre te nologie si aspectele financiare pe care le implica inovarea. -unctul central al strategiei Kaizen in reprezinta Compan! &ide 'ualit! Control ( varianta japoneza a managementului total al calitatii). -rincipiile sale de baza sunt urmatoarele % + + + orientarea spre client (. market in /) 0 internalizarea relatiei client furnizor ("t e ne1t process is !our customer")0 calitatea pe primul plan ("2ualit! first")0

+ +

argumentare cu date ("speak ,it data")0 tinerea sub control a variabilitatii si prevenirea repetarii ("ke! 2ualit! c eckpoints").

Strategia Kaizen se bazeaza pe o serie de metode, te nici si intrumente% planuri de actiune -E34, cercurile calitatii, grupe mici de lucru, sistemul de sugestii, Kanban, mentenanta productiva totala, metoda celor "5S" si "6S" etc. Cercurile calitatii, in cadrul carora se aplica planuri de actiune -E34 pentru rezolvarea problemelor, reprezinta forma privilegiata de aplicare a conceptului keizen, la nivelul grupului. #ai mult de jumatate din intreprinderile japoneze au introdus asemenea cercuri ale calitatii. -rincipalele dificultati in aplicarea strategiei Kaizen ar putea fi cauzate de % + reticienta managerilor fata de recunoasterea desc isa a problemelor, ori aceasta recunoastere constituie puntul de plecare a tuturor demersurilor de imbunatatire 0 + caracterul adesea transfunctional al problemelor care trebuie rezolvate 0

+ rezistenta pe care o manifesta lucratorii fata de sc imbari, considerand ca aceasta i+ar putea afecta negativ0 + comunicarea deficitara intre manageri si lucratori.

Metode si tehnici specifice strategiei imbunatatirii continue 4sa cum am precizat, strategia Kaizen se bazeaza pe o serie de metode si te nici, dintre care le prezentam, in continuare, pe urmatoarele % ciclul lui 7eming (-E34), sistemul de sugestii, Kanban, mentenanta productiva totala, metoda celor . 5S / si . 6S /. Ciclul lui Deming (P !A) 7eming a evidentiat importanta colaborarii permanente dintre cercetare+proiectare, productie si desfacere, in procesul imbunatatirii calitatii, sub forma unei prezentari grafice, care+i poarta numele %cercul lui 7eming. 4cesta sugereaza ca, pentru a imbunatati calitatea, circuitul . planifica / + . e1ecuta / + . verifica / + . actioneaza / trebuie permanent reluat. -E34 reprezinta succesiunea activitatilor pentru imbunatatire, evidentiind faptul ca este esential sa intelegem si sa evaluam corect consecintele, inainte de a actiona. Cele patru etape principale ale ciclului sunt urmatoarele % + -lanifica (-849) % se analizeaza situatia data, stabilindu+se ce se doreste in perspectiva ( de e1emplu, care sunt cerintele clientilor care trebuie satisfacute). Se evalueaza, apoi, in ce masura poate sistemul sa raspunda cerintelor, ce modificari sunt necesare in acest scop, care sunt cele mai importante rezultate care trebuie obtinute, daca datele disponibile sunt suficiente, ce informatii noi sunt necesare. Se stabilesc prioritatile, elaborandu+se un plan de imbunatatire, pe baza evaluarilor facute.

+ E1ecuta (7o) % se aplica (testeaza) planul de imbunatatire, pentru a obtine primele informatii privind efectele ( rezultatele) posibile ale acestuia. + 3erifica ( C eck) % se evalueaza rezultatele (efectele) aplicarii sau testarii planului de imbunatatire, identificandu+se punctele critice. + 4ctioneaza (4ct) % se studiaza rezultatele si daca au fost realizate imbunatatirile preconizate se iau masuri pentru % efectuarea modificarilor necesare in proceduri, elaborarea de noi standarde sau modificarea celor e1istente, pentru a le pune de acord cu solutiile preconizate. 4cestea pot fi, in continuare, imbunatatite printr+un nou plan, reluandu+se astfel ciclul. Sistemul de sugestii Sistemul de sugestii este considerat ca fiind cea mai simpla te nica utilizata in cadrul strategiei imbunatatirii continue. El presupune colectarea sugestiilor de imbunatatire facute de personalul intreprinderii. Implementarea unui sistem de sugestii se realizeaza prin parcurgerea urmatoarelor etape 0 + lucratorii sunt incurajati sa formuleze sugestii de imbunatatire a propriei activitati si a grupului din care fac parte 0 + managerii pun accentul pe instruirea lucratorilor, astfel incat sugestiile acestora sa fie pertinente 0 + lucratorii analizeaza sugestiile facute, cu ajutorul managerilor, luand in considerare impactul economic al acestora. -entru ca sistemul de sugestii sa permita obtinerea rezultatelor scontate, se recomanda ca managerii sa ia in considerare urmatoarele elemente % + + + + + formularea unoe raspunsuri pozitive la toate sugestiile de imbunatatire 0 sprijinirea lucratorilor in formularea sugestiilor 0 definirea clara in domeniile in care se asteapta sugestiile0 implementarea operativa a sugestiilor acceptate0 incurajarea simtului umorului. "ust#in#$ime #etoda "ust+in Time ("IT) reprezinta, la origine, o metoda de coordonare a proceselor de productie, prin care se asigura fabricarea si livrarea pieselor (subansamblelor), numai la timpul potrivit, stabilit prin comenzile care vin la postul urmator de lucru. Ea face parte din

categoria metodelor care "trag" productia, fiind aplicata in cazul productiei de serie, care poate fi impartita in loturi mici. #etoda "IT poate imbraca doua forme% a) #etoda "IT cu doua cartele utilizeaza una dintre cartelele pentru transport si pe cealalta, pentru lansare in fabricatie, e1istand si un stoc intermediar. b) #etoda "IT cu o cartela presupune utilizarea unei singure cartele de transport, prin care se comanda transportul, locul de munca avand un ritm constant de lucru, calculat anterior, pe baza unui program de productie prestabilit. Cartelele pot fi realizate din carton cu insertie de material plastic sau pot fi magnetice. Ele contin informatiile necesare desfasurarii operatiunilor. 4ceste informatii pot fi codificate, utilizand codul de bare, optic descifrabil. Eficacitatea metodei "IT este conditionata de respectarea urmatoarelor reguli % + nici un reper nu trebuie prelucrat, daca nu e1ista o cartela de lansare 0

+ pentru fiecare container, e1ista o singura cartela+lansare si o cartela+transport, iar numarul de containere este stabilit cu atentie de conducatorul procesului 0 + + + + se utilizeaza numai containere standard, in care se introduce e1act cantitatea prevazuta 0 nu este permisa prelucrarea unei cantitati mai mici decat cea indicata in cartela 0 cartela este atasata permanent la container 0 cand nu e1ista o cartela, se opresc transportul si prelucrarea.

Alte metode si te%nici In cadrul strategiei imbunatatirii continue (Kaizen), intreprinderile utilizeaza o serie de alte metode si te nici, uneori in combinatie cu cele anterior prezentate, printre care % metoda celor . 5S / si . 6S /, mentenanta productiva totala etc. &etoda celor ' 3S ( presupune desfasurarea coordonata a urmatoarelor trei categorii de activitati % SEI:I + indepartarea a tot ceea ce este inutil de la locul de munca% resturi de materiale, semifabricate, scule si ec ipamente nefolosite, rebuturi, documente perimate. SEIT*9 + ordonarea obiectelor utile ramase dupa SEI:I si pregatirea acestora astfel incat sa poata fi oricand folosite. SEIK* + asigurarea curateniei intregului spatiu afectat locului de munca si a tuturor obiectelor care se afla in acest spatiu.

&etoda celor ' )S ( presupune desfasurarea a inca doua categorii de activitati % SEIKETS; + mentinerea unei igiene perfecte si a unei ambiante placute la locul de munca. S<ITS;KE + respectarea stricta a procedurilor de lucru stabilite. #entenanta productiva totala (. Total -roductive #aintenance /) este o te nica utilizata in cadrul strategiei imbunatatirii continue, in scopul cresterii gradului de folosire si a duratei de viata a utilajelor, cuparticiparea tuturor lucratorilor, deci nu numai a ec ipei de intretinere. * premisa importanta a aplicarii acestei metode o reprezinta instruirea fiecarui lucrator privind modul de functionare si de intretinere a utilajelor la care lucreaza. Implementarea ei se realizeaza in urmatoarele etape% + + + asigurarea intretinerii utilajelor, cu participarea lucratorilor0 identificarea zonelor cu accesibilitate redusa, pentru intretinere0 stabilirea cauzelor deficientelor constatate0

+ elaborarea unor proceduri referitoare la intretinerea ec ipamentelor, cu sprijinul specialistilor din ec ipa de intretinere0 aceste proceduri vor fi aplicate de cei care lucreaza cu ec ipamentele respective. #entenanta productiva totala prezinta mai multe avantaje% + creste preocuparea lucratorilor privind utilizarea corespunzatoare a utilajelor 0

+ se asigura o functionare mai buna a acestora, cu implicatii favorabile asupra produselor obtinute0 + scaderea c eltuielilor de intretinere si reparatii 0