Sunteți pe pagina 1din 21

FINANCIAR

1. SETARI INITIALE MODUL FINANCIAR

a) Setare moneda
Financiar-> Administrare financiar -> Date de baza -> Atribute financiare -> Monede

In coloana Moneda se completeaza codul monedei principale (RON).


In coloana Descriere moneda se completeaza denumirea monedei principale.
In coloana Pozitie se trece 99.
Dupa definirea monedei RON, trebuie sa schimbam moneda principala a sistemului in aceasta moneda.
Pentru aceasta vom rula procedura Reactualizare moneda curenta (Financiar -> Administrare financiar
-> Rate de schimb.
In fereastra care apare vom bifa optiunea Moneda
Locala. Vom fi instiintati ca moneda locala este GBP.

La pasul urmator va trebui sa alegem noua moneda


locala (RON).
Asemanator cu setarea monedei locale se va seta si moneda secundara, singura diferenta fiind ca in
prima fereastra (Actualizare moneda), vom bifa Moneda2. Sistemul va reevalua toate tranzactiile contabile in
aceasta moneda (de obicei EUR).
b) Setare taxe, grupe taxe
Pentru setarea grupelor de taxe vom folosi forma Financiar -> Administrare financiar -> Date de baza
-> Grupe taxe.
Initial, sistemul are definite 2 grupe de taxe 000 (pentru TVA 19%) si 999 (pentru
scutire de TVA). Va trebui sa mai definim si un grup de taxe pentru TVA 9%. Putem
de asemenea sa modificam codificarile si denumire celor 2 grupe de taxe existente
in sistem.

Dupa setarea grupelor de taxe va trebui sa setam procentele si conturile contabile pentru fiecare tip de
TVA. Pentru aceasta vom folosi forma Financiar -> Administrare financiar -> Date de baza -> Atribute
financiare -> Taxe. Va trebui sa setam procentele de TVA pentru fiecare grup pe 001 TVA vanzari si 002
TVA intrare

Ne pozitionam in forma principala Taxe pe pozitia 001 TVA vanzari. In forma secundara
Valoare/grup taxa vor trebui completate urmatoarele campuri:
In campul Cod, vom trece codul Grupei de taxe definite anterior (000, 019 sau 009). Sistemul va
completa automat campul Descriere taxa cu denumirea grupului de taxe. In campul Rata taxa se va completa
procentul corespunzator (0, 9 sau 19 %). Pentru grupurile de taxe 009 si 019 se va completa si campul Nr cont
TVA/Venituri cu conturile contabile corespunzatoare, care au fost definite in prealabil in planul de conturi.
(Modul de definire al conturilor in planul de conturi general se regaseste in documentatia de Contabilitate
Generala).

Ne pozitionam in forma principala Taxe pe pozitia 002 TVA intrare. In forma secundara
Valoare/grup taxa vor trebui completate urmatoarele campuri:
In campul Cod, vom trece codul Grupei de taxe definite anterior (000, 019 sau 009). Sistemul va
completa automat campul Descriere taxa cu denumirea grupului de taxe. In campul Rata taxa se va completa
procentul corespunzator (0, 9 sau 19 %). Pentru grupurile de taxe 009 si 019 se va completa si campul Nr cont
TVA/Cheltuiala cu conturile contabile corespunzatoare, care au fost definite in prealabil in planul de conturi.
(Modul de definire al conturilor in planul de conturi general se regaseste in documentatia de Contabilitate
Generala).
Observatie: In cazul in care conturile de TVA nu vor fi definite corect sau nu vor fi atasate
grupurilor de taxe corespunzatoare, vor exista probleme la finalizarea notelor contabile automate
generate de documente.

c)Definire termeni de plata

Fiecare termen de plata trebuie sa aibe un cod din doua caractere. Acest cod se completeaza in campul
Cod Termeni Plata. In campul Termeni Plata se trece denumirea termenului de plata. In campul Sfarsit Luna
se alege Y daca termenul de plata curge de la sfarsitul lunii in care este inregistrata tranzactia. In campul Luni se
trece numarul intreg de luni cuprins in termenul de plata. In campul Zile se trece numarul de zile dupa trecerea
carora documentul devine scadent (daca in campul Luni este trecuta o valoare pentru determinarea datei
scadente vor fi luate in calcul ambele valori).

d)Introducere rate de schimb

In Priority, ratele de schimb zilnice se introduc in forma Rate schimb (Financiar -> Administrare
financiar -> Rate schimb)

In forma principala, Rate schimb, se completeaza data pentru care se introduc ratele de schimb.
In forma secundara Articole/Rate de schimb valutar se introduce, in coloana Rata de schimb, rata de
schimb valutar pentru monezile din sistem.

e)Deschidere serii documente


In WizPro, inainte de a putea introduce documente va trebui rulata procedura Deschidere serii
documente. (Financiar -> Administrare financiar -> Programe auxiliare). Procedura deschide pentru fiecare
document introdus in sistem, pentru un an fiscal,o serie de numere. Pentru a vizualiza seriile de documente
deschise, se intra in forma Tip nr document(Financiar -> Administrare financiar -> Date de baza).
Prefixul dat de sistem fiecarui document, este standard A, urmat de ultimele 2 cifre din an.(ex: 05).
Acest prefix poate fi modificat pentru fiecare tip de document, atat timp cat nu s-a introdus nici
document de acel tip. O data ce numerotarea pentru un tip de document a fost inceputa, nu mai pot fi facute
modificari. Prefixul poate fi de maxim 6 caractere. (Obs: Aveti grija ca atunci cand definiti prefixul sa ramane
destule cifre pentru numarul de documente. Ex: Daca punem un prefix de 3 caractere, raman 5 cifre pentru
numerotarea documentelor, adica vor putea fi introduse maxim 99.999 de documente de acel tip intr-un an.)
In cazul in care se lucreaza cu filiale , sistemul va deschide cate o serie de documente pentru fiecare
filiala, putand avea astfel, prefixe diferite pentru acelasi document, in functie de filiala. Prefixul pentru fiecare
filiala, poate fi introdus in campul Identificator filiala din forma Filiale(Vanzari/marketing -> Filiale)

Definire banci, conturi de banca, casierii


Inainte de a putea face incasari si plati in WizPro trebuie definite conturile de banca si casieriile prin
care se vor face acestea.

a)Pentru definirea conturilor de banca avem nevoie inainte sa definim bancile cu care lucreaza
compania. Definirea bancilor de face in sistem prin forma : Financiar -> Administrare financiar -> Date de
baza -> Atribute financiare -> Banci
In campul Cod banca se va introduce un cod de identificare a bancii (maxim 8 caractere). In campul
Nume banca se va introduce denumirea bancii. Campul Nume banca Limba2 este optional si poate fi
completat in cazul in care dorim sa introducem in sistem si o denumire suplimentara a bancii.

b)Pentru definirea conturilor de banca vom folosi forma Financiar -> Administrare financiar -> Date de
baza -> Atribute financiare -> Conturi banca.

In campul Cod cont Banca se va introduce codul contului bancar pe care il definim.
In campul Descriere conturi se va introduce denumirea contului bancar.
In campul Cod Banca se va completa cu codul bancii la care este deschis acest cont. Acesta se va alege
din lista derulanta care apare la apasarea tastei F6 pe acest camp. In cazul in care nu regasim banca dorita,
inseamna ca aceasta trebuie definita conform procedurii de mai sus.
Campul Nume banca va fi completat de catre sistem cu numele bancii dupa alegerea codului acesteia.
Campul Filiala se va completa cu denumirea filialei bancii la care avem deschis contul pe care il definim.
Campul Cont se va completa cu codul IBAN al contului pe care il definim.
In campul Sistem de conturi se va alege contul contabil atasat acestui cont de banca, din lista derulanta
care apare la apasarea tastei F6 pe acest camp. In cazul in care nu regasim contul contabil aferent acestui cont
de banca inseamna ca va trebui definit in planul de conturi. (vezi procedura de lucru de la modulul
Contabilitate generala).
Campul Moneda va fi completat de catre sistem cu moneda contului contabil aferent completat la pasul
anterior.

In cazul in care prin intermediul acestui cont se fac plati si incasari prin CEC sau BO, campul Cont Intr.
CEC Postdatat va trebui completat cu contul contabil aferent CEC-urilor depuse spre incasare de la clienti
(5112.xx), iar campul Cont IesiriCEC Postdatat va trebui completat cu contul contabil aferent CEC-urilor
emise pentru plati (403.xx).
c) Pentru definirea casieriilor vom folosi forma Financiar -> Administrare financiar -> Date de baza ->
Atribute financiare -> Casieri

In campul Cod casier se va introduce codul de identificare a casieriei.


In campul Descriere casier se va introduce denumire casieriei.
Campul Cod casa se va completa cu contul contabil aferent casieriei pe care o definim. Acesta poate fi
ales din lista derulanta care apare la apasarea tastei F6 pe acest camp. In cazul in care nu il regasim in aceasta
lista, contul va trebui mai intai definit in forma Plan de conturi.

Incasari si plati

In WizPro, incasarile si platile care se fac pe baza unor facturi (clienti/furnizori) se introduc prin formele
de Incasari si Plati. Putem avea insa si incasari sau plati care sa se introduca direct prin forma de Note
contabile.
Incasarile de la clienti
Pentru incasarile de la clienti vom folosi forma Incasari (Financiar -> Conturi clienti -> Incasari ->
Incasari).

In forma principala:
In campul Cont client se va alege codul clientului de la care provine incasarea.
Campul Denumire client va fi completat de catre sistem cu denumirea clientului al carui cod a fost
selectat mai sus.
Campul Data se va completa cu data incasarii.(a primirii instrumentului de plata- numerar, cec, BO,
OP).
Campul Nr. Intern incasare este rezervat sistemului care va acorda fiecarei incasari un numar intern.
Pana la finalizarea incasarii (pana la generarea notei contabile a acesteia) incasarea va avea un numar temporar
de forma T... ceea ce inseamna ca inca mai poate fi stearsa/modificata.
In campul Banca/Casierie se va completa codul bancii sau al casieriei in care se face incasarea. Acesta
poate fi introdus manual sau ales din lista derulanta care se deschide la apasarea tastei F6 pe acest camp.
Forma secundara Bifare facturi/Incasari
In aceasta forma se regasesc toate facturile de la acest client care nu au fost incasate total.
Data facturii data facturii
Nr. Cont codul clientului
Nr. Factura - numarul intern al facturii
Data platii data scadentei facturii
Suma factura suma totala de pe factura
Balanta plata in cazul in care au mai fost facute incasari partiale pe aceasta factura, acest camp indica
suma ramasa neincasata pe factura.
Pentru a marca ce factura/facturi se vor incasa pe linia facturii respective se va bifa campul Ach
(Achitat). In cazul in care avem de-a face cu o incasare partiala vom trece in forma secundara Incasare-detalii.

In campul Suma se va trece suma din factura care se incaseaza. Initial, acest camp este completat
automat de catre sistem cu balanta de incasat de pe factura.
In cazul in care incasarea se face cu numerar sau cu ordin de plata prin banca, mai ramane de completat
doar campul Incasari numerar din forma principala, tab-ul Date Incasari cu suma care se incaseaza. Pentru a
putea finaliza incasarea, valoarea afisata in campul Total de Incasat trebuie sa fie egala cu suma incasata.
In cazul in care incasarea se face cu CEC sau BO scadent la o anumita data, va trebui sa completam in
forma secundara Detalii CEC urmatoarele campuri:
Data CEC - data scadenta a CEC-ului
Valoare plata suma inscrisa pe CEC/BO
Nr CEC seria si numarul CEC-ului
Cod Banca codul bancii care a emis CEC-ul
Filiala filiala bancii care a emis CEC-ul
Cont codul IBAN al contului clientului din care a fost emis CEC-ul
Obs.: In cazul in care Cod Banca, Filiala, Cont au fost completate in forma secundara a formei Plan
de conturi clienti - Detalii cont banca, acestea vor fi preluate automat in forma Detalii CEC Nota: o
prezentare mai pe larg a modului de lucru cu CEC-uri postdatate se regaseste in Procedura de lucru CEC-uri
postdatate.
Ultimul pas la introducerea unei incasari este finalizarea incasarii. Aceasta se face prin apasarea
butonului Finalizare incasare din bara de activari directe a formei de Incasari.

Dupa ce a fost finalizata, o incasare nu mai poate fi stearsa sau moficatata. Pentru a anula o incasare se
va folosi butonul Anulare document(Data initiala).
Pentru a revedea incasarile pe o anumita perioada poate fi folosit raportul standard al sistemului
Incasari/casier. Acesta are drept chei de selectie: perioada, casieria/banca si modalitatea de plata.

Platile catre furnizori


Pentru platile care se fac pe baza unor facturi, se va folosi forma Plati CEC. (Financiar -> Conturi
furnizori -> Plati -> Plati prin CEC)
In forma principala se vor complate campurile:
Cod furnizor: codul furnizorului catre care se face plata
Data: data platii (data emiterii instrumentului de plata)
Banca/Casierie: codul bancii sau al casieriei din care se face plata.
Numar CEC: in cazul in care plata se face cu CEC sau BO, se va completa cu seria si numarul CEC-
ului/BO
Data plata: in cazul in care plata se face cu numerar sau OP direct in banca, data introdusa in acest camp
TREBUIE sa fie aceeasi cu data introdusa in campul Data; in cazul in care plata se face cu CEC sau BO
scadent la data, acest camp va trebui completat cu data scadentei CEC-ului care TREBUIE sa fie diferitta de
data emiterii sale, completata in campul Data.
OBS: In cazul in care plata se face cu CEC scadent la data si cele doua campuri de data din forma
principala nu au valori diferite sistemul va interpreta plata ca una cu numerar sau OP si nu va genera
inregistrarea contabila aferenta emiterii de CEC postdatat.
In forma secundara Bifare facturi/Plati se regasesc facturile neplatite de la furnizorul catre care se emite
plata. Pentru a marca factura care trebuie platita, pe linia acestei facturi, se va bifa campul Pla (Platit). In cazul
in care este vorba de o plata partiala, in forma secundara Detalii Plati, in campul Suma se va completa suma
care se plateste din factura marcata.
Ultimul pas il reprezinta finalizarea platii care se face cu ajutorul butonului Finalizare plati CEC, care
se regaseste pe bara de activari directe a formei de plati.
Daca plata nu a fost inca finalizata, ea poate fi stearsa cu ajutorul butonului Stergere plata CEC
nefinalizata.
In cazul in care plata a fost finalizata, ea nu mai poate fi modificata/stearsa, anularea ei facandu-se cu
ajutorul butonului Anulare Document(Data initiala).

Incasari si plati in valuta


Incasarile si platile in valuta se introduc tot prin formele de Incasari si Plati, diferenta constand in faptul
ca, in formele secundare Incasare/detalii client, respectiv Plati CEC/detalii furnizor, in campul Moneda cont
se introduce moneda in care se face incasarea/plata si in campul Rata de schimb, rata de schimb la care se face
incasarea/plata.

Incasari in avans

Inainte de incasarea propriu-zisa, in cazul avansurilor de la clienti, clientului trebuie sa i se emita o


factura de avans. Pentru aceasta se va defini in sistem un articol nestocabil, de tip O pentru avans.
Va trebui sa definim si in planul de conturi general, contul de avans pentru clientul de la care incasam
avansul(419.xx)
Factura de avans se va introduce in sistem ca o factura de vanzare. In forma secundara Articole
facturate se va trece articolul de avans definit mai sus, cu cantitatea 1 si cu valoarea egala cu valoarea avansului
/1.19 (deoarece sistemul calculeaza automat TVA-ul). In campul Nr cont, se va trece contul de avans
corespunzator clientului de la care se incaseaza avansul.

Din puct de vedere contabil vom avea urmatoarea inregistrare:


4111 %=
419
4427
Pentru aceasta factura se va face incasarea dupa procedura prezentata mai sus.

Dupa emiterea facturii finale, la incasarea sumei ramase, va trebui sa introducem in sistem o factura de
storno avans. Aceasta va fi la fel ca cea de avans, singura diferenta fiind ca, la cantitatea trecuta pe linia de
articol se va trece -1.
Din puct de vedere contabil inregistrarile sunt urmatoarele:
Pentru factura finala:
4111 = %
707
4427 ( TVA)

Pentru factura de storno avans:


4111 = %
-419
-4427

Incasarea va fi facuta prin bifarea celor doua facturi emise in modulul Incasari, doar pentru diferenta intre
valoarea marfii livrate si valoarea avansului. In cazul in care valoarea avansului este identica cu valoarea
facturii, valoarea finala a incasarii celor doua facturi (de marfa si de lichidare avans) este zero si nu este
necesara introducerea in sistem a unei incasari.

Plati in avans

Modul de lucru este identic celui pentru incasari in avans.

1. Se inregistreaza factura de avans primita de la furnizor. Articolul de pe factura va fi un articol


nestocabil asemanator celui folosit pentru avansurile primite de la clienti. Ca pret unitar se trece valoarea fara
TVA. In forma secundara a facturii, Articole facturate, se va trece articolul de avans definit mai sus, cu
cantitatea 1, suma egala cu valoarea avansului (fara TVA), iar in campul Nr cont se va trece numarul contului
de avans deschis in planul de conturi pentru acest furnizor.(409.xx)
Inregistrarea va fi :

% = 401
409
4426
2. Cand se primeste factura finala de la furnizor, se intocmeste factura de storno avans si se introduce
factura finala.
3. Plata va fi facuta prin bifarea celor doua facturi emise in modulul Plati, doar pentru diferenta intre
valoarea marfii livrate si valoarea avansului. In cazul in care valoarea avansului este identica cu valoarea
facturii, valoarea finala a platii celor doua facturi (de marfa si de lichidare avans) este zero.

Avansuri spre decontare si decontarea avansurilor


In planul de conturi general, se definesc analitice separate pentru contul 542, pentru fiecare persoana
care ia avans spre decontare.

De asemenea, pentru fiecare cont de avans, se va defini un cont de banca prin forma de Conturi
banca.

Primirea avansului se introduce ca o nota contabila manuala prin forma de Note contabile.
542.x = 5311
Pentru decontarea avansului, se introduce factura de la furnizor, dupa care se introduce o plata pentru
aceasta factura, trecand in campul Banca/Casierie, codul contului de banca corespunzator contului 542.x

Pentru alte operatiuni de reglare a soldului contului 542.x (acordare sau restituire de numerar), se
introduc note contabile manuale.

Jurnalul de vanzari, Jurnalul de cumparari


Pentru ca tranzactiile introduse sa apara corect in cele doua jurnale, trebuie facute cateva setari. Pentru
aceasta vom folosi formele Tipuri tranzactii jurnal vanzari si Tipuri tranzactii jurnal cumparari. (Financiar-
> Administrare financiar -> Date de baza-> Atribute financiare.
In forma Tipuri tranzactii jurnal vanzari, vom adauga tipurile de tranzactii care trebuie sa apara in
jurnalul de vanzari. Campul Cod Intrare se completeaza cu codul tipului de tranzactie.

In forma Tipuri tranzactii jurnal cumparari, vom adauga tipurile de tranzactii care trebuie sa apara in
jurnalul de cumparari.

In campul Cod Intrare se intrroduce codul tipului de tranzactie. In campul Tip baza, se alege procentul
de TVA de pe tranzactia respectiva. Pentru VND si NIR, alegem 19%. Pentru facturile de aprovizionare cu 9%
sau scutite de TVA va trebui sa definim tipuri de tranzactie separate. Pentru aceasta vom folosi forma Tipuri de
tranzactii (Financiar -> Administrare financiar -> Date de baza -> Tipuri de tranzactii).
Definire tip tranzactie pentru factura furnizor cu TVA 9%

Definire tip tranzactie pentru factura furnizor cu TVA 0%

Dupa definirea lor, adaugam cele doua noi tipuri de tranzactie nou create in forma Tipuri de tranzactii
jurnal de cumparari.
Observatie: Pentru ca tipurile de tranzactii care necesita Recalcul Baza, trebuie ca, la definirea
contului de TVA, in forma secundara a formei de Articol Balanta (Tip Cont) Procente pentru coduri de
balanta, pe fiecare tip de cont de TVA sa stabilim procentul de TVA:

Diferente de curs
Sistemul Wizpro poate genera notele contabile de diferente de curs intre facturi si plati/incasari.
Pentru aceasta se ruleaza procedura Pregatire
diferente de curs (Financiar -> Contabilitate generala ->
Diferente de curs).
Se introduce data pana la care trebuie luate in considerare
diferentele de curs.
Se apasa Aprobare. In cazul in care exista diferente de curs de
pregatit, le vom regasi in forma Diferente de curs valutar.
Pe fiecare linie regasim numarul facturii, data facturii, numarul incasarii/platii, data incasarii/platii, cursul de pe
factura, cursul de pe incasare/plata, diferenta de curs.
Dupa vizualizare diferentelor de curs gasite se ruleaza procedura: Generare diferente de curs. Aceasta
procedura va genera notele contabile aferente diferentelor de curs pregatite.

In fereastra de dialog care se va deschide, se vor alege


conturile favorabil sau defavorabil pentru
venituri/cheltuieli din diferente de curs.
Dupa rularea procedurii, in forma secundara
Tranzactii diferente a formei Diferente de curs
valutar, vom regasi notele contabile generate.
Notele contabile pot fi generate temporare sau
finalizate, in functie de valoarea constantei
DiferenteTemp din forma Constante financiare
(Financiar -> Administrare financiar -> Date de baza
-> Atribute financiare). 1 pentru note finalizate, 0
pentru note temporare.

Reconcilieri
In Priority exista atat reconcilieri in cadrul conturilor (intre debit si credit), cat si reconcilieri intre
extrasul de banca sau decontarile privid platile prin credit card si inregistrarile din contabilitate. In ambele
cazuri reconcilierile se pot face atat manual cat si automat. Reconcilierile automate sunt considerate temporare
pana la autorizarea lor de catre utilizator.
Metode de reconciliere si coduri de reconciliere
Reconcilierile automate se fac pe baza unui cod de reconciliere care contine mai multe metode de
reconciliere. Metodele de reconciliere determina baza de comparatie; codul de reconciliere determina ordinea in
care se aplica metodele de reconciliere. Sistemul ofera un set predefinit de coduri pentru fiecare tip de
reconciliere (conturi si banca / credit card), care insa pot fi modificate. De asemenea se pot construi coduri noi
de reconciliere.
Metodele si codurile de reconciliere se definesc in cadrul meniului Metode si Coduri Reconciliere
(Modul Financiar / Contabilitate Generala / Reconcilieri / Metode si Coduri Reconciliere).
Metodele de reconciliere sunt predefinite de catre sistem (nu se pot modifica sau adauga alte metode de
reconciliere). Se pot vizualiza in forma Metode Reconciliere.

Codurile de reconciliere se definesc in forma Coduri Confirmari.


In campul Cod Confirmare se trece codul de reconciliere (unic). In campul Descr. Cod se trece
descrierea codului de reconciliere. In campul Tip Confirmare se alege A pentru reconciliere conturi sau B pentru
reconciliere banca.
In forma secundara Articole/Cod Reconciliere se aleg metodele de reconciliere (ordinea de aplicare a lor
va fi data de ordinea in care apar in aceasta forma).
La construirea sau revizuirea unui cod de reconciliere se pot specifica:
daca se compara suma sau numarul de document, prin alegerea metodei de reconciliere in
campul Metoda Confirmare
numarul maxim de zile intre datele scadente ale documentelor in campul Intervalul in
Zile
o restrictie cu privire la numarul de caractere care trebuie comparat (ex: doar ultimele 5
caractere din numarul de document) in campul Nr. Caract. de Comp.
diferenta maxima intre sumele celor doua inregistrari in campul Variatie Permisa
o limita cu privire la numarul de inregistrari care se reconciliaza (ex: o factura cu o
incasare) in campul Nr. Max. Articole
daca tranzactiile trebuie sau nu sa nu fie pe aceeasi parte a contului in campul Fortare
Conf Bnc/Int
Reconciliere conturi
Reconcilierea conturilor se face in meniul Conturi Confirmari (Modul Financiar / Contabilitate
Generala / Reconcilieri / Conturi Confirmari).
Prima etapa in reconcilierea conturilor se face activand procedura Preg Pentru Reconcilieri. Se alege
planul de conturi si contul pentru care se doreste pregatirea. Toate tranzactiile nereconciliate aferente
contului/conturilor alese la rulare vor fi vizibile in forma Foaie Confirmare.
Pentru concilierea automata a tranzactiilor din forma Foaie Confirmare se foloseste procedura
Confirmare Automata. Se alege codul de confirmare care se foloseste. In urma rularii procedurii apare un
mesaj cu numarul de confirmari automate inregistrate in forma Foaie Confirmare.

In forma Foaie Confirmare se pot vizualiza rezultatele procedurii Confirmare Automata sau se pot
reconcilia manual sume. Pentru inregistrarile care apar in aceasta forma sunt trecute o serie de informatii care
ajuta la identificarea lor (data tranzactiei, numarul documentului, suma, contul, etc.).

In campul Num. Confirmari este trecuta valoarea zero pentru toate tranzactiile nereconciliate si este
trecut acelasi numar pentru tranzactiile care au fost deja reconciliate in totalitate cu ajutorul procedurii
Confirmare Automata. In campul Metoda este trecuta metoda pe baza careia s-a facut reconcilierea.

Daca reconcilierea este partiala (criteriile de reconciliere sunt intrunite, mai putin suma) atunci numarul
reconcilierii este trecut in campul Confirmare Partiala. Tranzactia care reprezinta baza reconcilierii partiale (de
regula documentul din gestiune) este marcat cu ! in campul Conf.Partiala/Stoc?.

Diferenta dintre reconcilierile partiale si cele totale este ca acestea din urma pot fi autorizate iar
tranzactiile cuprinse intr-o reconciliere totala nu mai apar in forma Tranzactii Neconfirmate din planul de
conturi, iar daca contul este un cont de client sau furnizor tranzactiile in cauza nu mai apar in rapoartele de
neincasate client sau neplatite furnizor. Reconcilierile partiale nu pot fi autorizate dar sunt luate in calcul in
momentul rularii rapoartelor de neincasate client sau neplatite furnizor.

In forma Foaie Confirmari se pot face si reconcilieri manuale, asignand acelasi numar in campul Num.
Confirmari tranzactiilor care se reconciliaza.

In forma secundara Stare Reconciliere este un sumar al reconcilierii (suma debit in campul Debit, suma
credit in campul Credit si diferenta dintre ele in campul Balanta).

Forma secundara Intrari pt. Reconcilieri ajuta la reconcilierea manuala a tranzactiilor (daca in forma
principala se alege o suma pe debit, in forma secundara Intrari pt. Reconcilieri vor apare toate sumele pe credit,
si invers). Numarul de reconciliere asignat in forma secundara se va copia si in forma principala.

Daca exista diferente intre totalul sumelor din debit si totalul sumelor din credit se poate specifica un
cont pentru inregistrarea diferentelor in forma secundara Conturi Regularizare. In cazul in care se alege
varianta inregistrarii diferentei printr-o tranzactie pe un cont de diferente, trebuie specificat contul si data
tranzactiei. Se mai poate specifica numarul de document intern, numarul de document manual, rata de schimb,
tipul de tranzactie, codul de flux numerar, informatii despre buget, informatii despre centrul de profit/cost, etc.
In momentul autorizarii reconcilierii se va genera o nota contabila cu suma diferentei.

Autorizarea reconcilierilor din forma Foaie Reconcilieri se face prin activarea procedurii Finalizare
Confirmare (activare directa), fiind pozitionat in forma pe una din notele contabile reconciliate. Autorizarea
automata a tuturor reconcilierilor din forma Foaie Reconcilieri se face cu ajutorul procedurii Finalizare
Confirmari.

Stergerea manuala a reconcilierilor din forma Foaie Reconcilieri se face prin activarea procedurii
Anulare Confirm. In Asteptare (activare directa), fiind pozitionat in forma pe una din notele contabile
reconciliate. Stergerea automata a tuturor reconcilierilor din forma Foaie Reconcilieri se face cu ajutorul
procedurii Anulari Confirmari In Asteptare.

Stergerea reconcilierilor finale se face accesand procedura Anulare Confirmare Finala (trebuie
specificat contul pentru care dorim stergerea reconcilierilor, de la ce numar pana la ce numar de reconciliere
dorim stergerea si daca dorim si stergerea reconcilierilor generate de stornarea documentelor).