Sunteți pe pagina 1din 6

Proiect – Bazele Contabilitatii

Situatia a societatii comerciale SC AMALGAM SRL la data de 1.12.2006 este:

2131 Echipamente tehnologice 60000 u.m.


2813 Amortizarea echipamentelor 5000 u.m.
345 Produse finite 3000 u.m.
512 Conturi curente la banci 12000 u.m.
101 Capital social 58000 u.m.
401 Furnizori 3000 u.m.
4423 TVA de plata 9000 u.m.

In cursul lunii decembrie au loc urmatoarele tranzactii :

T1) 2.12.2006 - se vinde ½ din cantitatea de produse finite detinute de firma la pretul de
4000 u.m., TVA 19%, pe baza de factura

Analiza tranzactiei :

•Vanzarea propriu-zisa
↑ creante clienti( A+, 4760, 411Clienti , D)
↑ venituri din vanzare( C+, 4000, 701Venituri din vanzarea produselor finite , C)
↑ datoriile fiscale( D+,760, 4427TVA colectata , C)

4760 411 = % 4760


701 4000
4427 760

•Descarcarea din gestiune


↓ stoc de produse finite( A-, 1500, 345Produse finite, C)
↓ veniturile din productia proprie( C-, 1500, 711Variatia stocurilor , D)
711 = 345 1500

T2) 3.12.2006- societatea achizitioneaza materii prime in valoare de 10000, TVA 19%

↑ stocul de materii prime( A+, 10000, 301Materii prime, D)


↑ datoria furnizor (D+, 11900, 401Furnizori, C)
↑ creante fiscale (A+, 1900, 4426TVA deductibila, D)
11900 % = 401 11900
10000 301
1900 4426

1
T3) 3.12.2006- se plateste o datorie fata de furnizor de 2000,TVA 19%( prin ordin de
plata)

↓ datorii furnizor(D-, 2000, 401Furnizori, D)


↓ disponibilitatile banesti( A-, 2380, 512Conturi curente la banci, C)
↑ creante fiscale (A+, 380, 4426TVA deductibila, D)
2380 % = 512 2380
2000 401
380 4426

T4) 8.12.2006 – se ridica din contul de disponibil de la banca suma de 6000 u.m , care
este depusa in casieria unitatii
•ridicarea numerarului din contul de la banca
↓ disponibilitatile de la banca( A-, 8000, 512Conturi curente la banci , C)
↑ suma transferata intermediar (A+, 8000, 581Viramente interne, D)
581 = 512 8000

•depunerea numerarului in casa


↓ suma transferata intermediar( A-, 6000, 581Viramente interne, C)
↑ disponibilitatile din casa ( A+, 6000, 531Casa, D)
531 = 581 8000

T5) 9.12.2006- se acorda avansuri salariatilor in valoare de 6000 din numerarul existent in
casieria intreprinderii( nota contabila)
↓ numerarul din casa ( A-, 6000, 531Casa, C)
↑ creanta intreprinderii fata de salariati( A+, 6000, 425Avansuri acordate salariatilor,D)
425 = 531 6000

T6) 10.12.2006- se consuma materii prime in valoare de 500 (bon de consum)

↓ stocul de materii prime( A-, 500, 301Materii prime, C)


↑ cheltuielile cu materii prime ( C-, 500, 601Cheltuieli cu materiile prime, D)
601 = 301 500
T7) 11.12.2006- se inregisteaza amortizarea echipamentelor tehnologice in valoare de
5000

↑ Cheltuieli cu amortizarea ( C- , 5000, 681Cheltuieli de exploatare privind amortizarile


si provizioanele, D)
↑ amortizarea imobilizarilor corporale ( A-, 5000, 281Amortizari privind imobilizarile
corporale, C)
681 = 281 5000

2
T8) 13.12 2006 - societatea inregistreaza facturile de energie si apa si alte utilitati de la
furnizorii respectivi( Electrica si Apa Nova) in valoare de 200, respectiv 150, TVA 19 %.

↑ datorii furnizori (D+, (200*1.19+150*1.19=238+178.5=)416.5 , 401Furnizori, C)


↑ cheltuieli privind energia si apa ( C-, 350, 605Cheltuieli privind energia si apa, D)
↑ creante fiscale ( A+, 66.5, 4426TVA deductibila, D)

416.5 % = 401 416.5


350 605
66.5 4426

T9) 14.12.2006- societatea contracteaza de la banca un credit pe termen lung in valoare de


6000 pe baza notei de contabilitate si a contractului de credit.

↑ credite pe termen lung ( D+, 6000, 162Credite bancare pe termen lung, C)


↑ conturi curente la banci ( A+, 6000, 512Conturi curente la banci, D)

512 = 162 6000

T10) 15.12.2006- se incaseaza de la clienti suma de 4000, TVA 19%, reprezentand plata
produselor vandute la 2.12.2006

↓ creante clienti ( A-, 4760, 411Clienti, C)


↑ disponibilitatile banesti( A+, 4760, 512Conturi curente la banci ,D)
512 = 411 4760

T11) 16.12.2006- se platesc furnizorii de energie si apa si alte utilitati cu suma datorata
( 416,5 u.m.)

↓ datorii furnizori ( D-, 416,5 , 401Furnizori, D)


↓ disponibilitatile banesti ( A-, 416,5 , 531Casa, C)
401 = 531 416.5

T12) 17.12.2006- se caseaza un utilaj, complet amortizat, cost de achizitie 2000, conform
procesului verbal de scoatere din functiune

↓ valoarea utilajelor intreprinderii (A-, 2000, 2131Echipamente tehnologice, C)


↓ amortizarea corespunzatoare utilajului( A+, 2000, 281Amortizari privind
imobilizarile corporale, D)
281 = 2131 2000

3
T13) 18.12.2006- se presteaza un serviciu unui tert in valoare de 10000, TVA 19% .

↑ creanta client ( A+, 11900, 411Clienti, D)


↑ venituri din lucrari executate si servicii prestate( C+, 10000, 704Venituri din lucrari
executate si servicii prestate, C)
↑ datoria fiscala( D+, 1900, 4427TVA colectata, C)
952 411 = % 11900
704 10000
4427 1900

T14) 29.12.2006- se inregistreaza regularizarea TVA

↓ creante fiscale ( A-,2346.5 , 4426 TVA deductibila, C)


↓ datorii fiscale ( D-, 2660, 4427TVA colectata, D)
↑ TVA de plata ( D+, 313.5, 4423TVA de plata, C)

2660 4427 = % 2660


4426 2346.5
4423 313.5

T15) 29.12.2006- se achita datoria catre bugetul statului de 9313,5 din conturile curente la
banci
↓ TVA de plata( D-, 9313.5, 4423TVA de plata, D)
↓ disponibilitatile banesti( A-, 9313.5 , 512Conturi curente la banci ,C)
4423 = 512 9313.5

T16) 30.12.2006- are loc inchiderea conturilor de venituri si cheltuieli

Inchiderea conturilor de cheltuieli

121Profit si pierdere = % 7350


601Cheltuieli cu materii prime 500
681Cheltuieli de exploatare privind
amortizarile si provizioanele 5000

605Cheltuieli privind energia si apa 350


711Variatia stocurilor 1500

Inchiderea conturilor de venituri

4
14000 % = 121Profit si pierdere
4000 701Venituri din vanzarea produselor finite

10000 704Venituri din lucrari executate


si servicii prestate

Profit brut=Venituri –cheltuieli = 14000-7350


Rezultat contabil = 6650
Calculul impozitului pe profit
Rezerva legala= 5%* 6650= 332.5( Deduceri fiscale)
Profit impozabil= Profit brut- Deduceri fiscale+Cheltuieli nedeductibile
Profit impozabil= 6650-332.5=6317.5
Impozitul pe profit=16%* 6317.5 = 1010.8
Profit net = Profit brut- impozit pe profit= 6650-1010.8=5639.2
•inregistrarea impozitului datorat

↑ datoria privind impozitul pe profit( D+,5639.2 , 441Impozit pe profit, C)


↑ cheltuiala cu impozitul pe profit( C-,5639.2 , 691Cheltuieli cu impozitul pe profit, D)

691 = 441 5639.2


•Inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit

↓ cheltuieli cu impozitul pe profit(C+,5639.2 , 691Cheltuieli cu impozitul pe profit, C)


↓ rezultatul exercitiului( C-, 5639.2, 121Profit si pierdere, D)

121Profit si pierdere = 691Cheltuieli cu impozitul pe profit 5639.2


Calculul rezultatului net al exercitiului

Rezultat net al exercitiului= Rezultat contabil( brut)- Impozitul pe profit

= 6650-1010.8=5639.2
T17) 30.12.2006 - se repartizeaza profitul astfel :
5% din profitul brut pentru rezerva legala
4000 pentru dividende
restul pentru alte rezerve

129 = % 5971.7
1061 332 .5
1068 1639.2
457 4000

• registru jurnal
• cont profit si pierdere

5
• bilant
• balanta de verificare
• carte mare –simplificat
• note explicative la fiecare tranzactie insotite de documentul justificativ
NOTA : acestea se realizeaza pentru situatia din tranzactiile prezentate si situatia
initiala a societatii la 1 dec