Sunteți pe pagina 1din 4

4 MONOGRAFIE CONTABILA

Achizitie de la furnizori
n data de 15.06.2016 se achiziioneaz echipamente tehnologice avnd costul de 12.536,65 lei
inclusiv TVA 24%.
1. Achiziia de echipamente
% = 404 13.063
2131 Furnizori de imobilizari
Echipamente tehnologice 10.535
4426
TVA deductibila 2.528
Vanzare
n data de 13.11.2016 se vinde o instalaie la preul de 15.300 lei, TVA 24%, comision bancar 95
lei.
1. Livrarea
461 = % 18.972
Debitori diversi 707 15.300
Venituri din vanzare marf
4427 3.672
TVA colectata
2. Scoaterea din gestiune
% 2131 15.300
2812 = Echipamente tehnologice 11.220
Amortizarea constructiilor
6811 4.080
Ch. de exploatare privind
amortizarea imob.
3. ncasarea conform ordinului de plata
% = 461 18.207
5121 Debitori diversi 15.300
Conturi la banci in lei
627 2.907
Chelt cu serviciile bancare si
asimilate
Inventariere
n urma unei inventarierii din 22.12.2016 pentru schimbarea gestionarului se constata un minus
de o imprimanta in valoare de 650 lei amortizata 75%. Vinovat e gasit gestionarul, pentru care
pretul de imputare conform procesului verbal de imputare este 300 lei. Suma se va achita la
casierie in 8 zile.
1. Achizitia imprimanta
% = 404 650
214 Furnizori de imobilizari 546
Mobilier, aparatura birotica
4426 131
TVA deductibila
2. Imputarea
4282 = % 372
Alte creante in legatura cu 7583 300
personalul Venituri din vanz activelor
si alte operatii de capital
4427 72
TVA colectata
3. Scoaterea din patrimoniu
% = 214 650
2814 Mobilier, aparatura birotica 488
Amortiz. altor imob. corporale
6583 163
Chelt privind activele cedate si
alte operatii de capital
4. ncasarea imputatiei
5311 = 4282 357
Casa in lei Alte creante in legatura cu personalul
Reevaluare
n urma reevaluarii din 27.12.2016 a unui imobil intrat in patrimouniu cu 8 ani in urma, cu
valoarea contabila de 10.000 lei si durata normala de functionare de 20 de ani, indicele de
actualizare este de 120%. Reevaluarea se face utilizand metoda valorii brute, IV rezerva din
reevaluare se incorporeaza la rezerve, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare.
Valoarea contabila actualizata = valoarea contabila neactualizata * indice de actualizare
10.000 * 120% = 12.000 lei
Valoarea amortizarii cumulate actualizate = valoarea amortizarii neactualizate * indice de
actualizare
(10.000/20) * 8 = 000 * 120% = 800 lei
Diferenta din reevaluare aferenta valorii contabile = valoarea contabila actualizata valoarea
contabila neactualizata
12.000 10.000 = 2.000 lei
Diferenta intre plusul valorii contabile si plusul amortizarii
(12.000 10.000) (800 000) = 2.000 800 = 1.200 lei
1. nregistrarea operatiei de reevaluare:
212 = % 2.000
Constructii 105 1.200
Rezerve din reevaluare
2812 800
Amortizarea constructiilor
2. Transferul anual direct in rezerve a surplusului realizat din rezerva din reevaluare,
reprezentand diferenta dintre valoarea amortizarii calculate pe baza valorii contabile reevaluate si
valoarea amortizarii calcule pe baza costului initial (800 000) / 12 = 66,67 lei:
105 = 1065 67
Rezerve din reevaluare Rezerve reprezentand surplusul
realizat din rezerve din reevaluare
Amortizare
n data de 27.11.2016 se inregistreaza rata de amortizare aferenta unei instalatii.
6811 = 2813 3.100
Ch. de exploatare privind Amortizarea instalatiilor, mijl de
amortizarea imob. transport
Casarea imobilizarilor corporale
Se caseaza un elevator inregistrat la valoarea de intrare de 7.568,40 lei, amortizare cumulata de
6.054,72 lei.Cheltuielile de casare se concretizeaza in materlae auxilIVe in valoare de 55 lei si
salarii de 157 lei.Piesele de schimb rezultate in urma casarii sunt evaluate la suma de 556
lei.Partea nerecuperata pe seama amortuzarii se include in mod esalonat in cheltuieli privind
amortizarea, pe o perioada de 5 luni.
1. nregistrarea cheltuielilor ocazionate de casare:
6588 = % 212
Alte cheltuieli de exploatare 3021 55
Materiale auxiliare
421 157
Personal-remuneratii datorate
2. Materiale recuperate din dezmembrarea elevatorului:
3024 = 7588 556
Piese de schimb Alte venituri din exploatare
3. Scoaterea din evidenta a elevatorului casat:
% = 2131 7.569
2813 Echipamente tehnologice 6.055
Amortizarea inst.,mijl.de transp.,
anim.,plantatiilor
471 1.514
Cheltuieli inregistrate in avans
4. Amortizarea lunara a valorii neamortizate: 1.513,68 / 5 luni = 302,74 lei
6811 = 471 303
Chelt.deaxpl.privind Cheltuieli inregistrate in avans
amortizarea imob.corp