Sunteți pe pagina 1din 25

I. Elaborarea situatiilor financiare 1. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie de 2.

000 lei, TVA 24% pe care le vinde la pretul negociat de 2.500 lei. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute, se incheie conturile de venituri si cheltuieli si se stabileste rezultatul final. a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 2480 2000 480

b) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 2500 2016 484 2000

607

c) ncasare contravaloare marf 5311 = 4111 2500

d) nchidere conturi de venituri i cheltuieli 707 121 = = 121 607 2016 2000

e) stabilirea rezultatului final Sfc 121 = 16 2. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de 2.000 lei, adaos comercial 30 %, TVA 24%, pe care le vinde en-gross SC INTEGRAL SRL, la pretul cu ridicata. a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 2480 2000 480

b) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 3224 2600 624 2000

607

3. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA 24%, pe care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu amanuntul, calculate astfel: - pret de cumparare 2.000 lei - TVA/d 24% 480 lei - adaos comercial 20% 400 lei - Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA - TVA 24% 576 lei - Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.976 lei. a) aprovizionare marf % 371 4426 371 = 401 2480 2000 480 400

378

b) vnzare marf cu amnuntul 5311 = % 707 4427 371 2976 2400 576 2400 2000 400

% 607 378 k=

Sic378 + Rc378 = 0,1666 Sid 371 + Rd 371

Cota de adaos comercial aferent ieirilor = Rc707 * k = 2400 * 0,1666 = 400

4. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross, achizitioneaza marfa la cost de achizitie de 20.000 lei, TVA 24%. Marfurile se vand cu un adaos de 7%. a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 24800 20000 4800

b) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 26536 21400 5136 20000

607

5. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la inceputul lunii mai este : 371 Sd 1.000 lei, 378 Sc 200 lei Conform facturii nr.1200 se primesc marfuri, astfel: - pretul producatorului 4.000 lei - TVA 24% 960 lei - Total de plata 4.960 lei - Adaos comercial 30% 1.200 lei - Pretul comerciantului 6.160 lei Se vand marfuri in valoare de 5.000 lei, TVA 24% . Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca gestiunea pentru marfurile vandute. a) aprovizionare marf % 371 4426 371 = 401 4960 4000 960 1200

378

b) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 6200 5000 1200 5200 4071 1129

% 607 378

k=

Sic378 + Rc378 200 +1200 = =0,2258 Sid 371 + Rd 371 1000 + 5200

Cota de adaos comercial aferent ieirilor = Rc707 * k = 5000 * 0,2258 = 1129 c) ncasarea contravalorii mrfii 5121 = 4111 6200

6. SC CRISANA SA de comert cu ridicata, cumpara conform facturii nr.1300, marfuri in valoare de 10.000 lei, TVA 24%, adaos comercial 10%, pe care le vinde, conform facturii nr.1620 SC CRISUL SA, unitate cu amanuntul, care vinde marfurile in numerar populatiei, cu un adaos comercial de 20 %. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati. A. SC CRISANA SA a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 12400 10000 2400

b) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 13640 11000 2640 10000

607

B. SC CRISUL SA a) aprovizionare marf % 371 4426 371 = 401 13640 11000 2640 2200

378

b) vnzare marf cu amnuntul 5311 = % 707 4427 16368 13200 3168

% 607 378 k=

371

13200 11000 2200

Sic378 + Rc378 = 0,1666 Sid 371 + Rd 371

Cota de adaos comercial aferent ieirilor = Rc707 * k = 13200 * 0,1666 = 2200 7. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail, are la inceputul lunii iunie, urmatoarea situatie in conturi: - 371 Sd 14.640 lei - 378 Sc 2.000 lei - 4428 Sc 2.640 lei In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.000 lei si au fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117.800 lei. Adaosul practicat este de 20%, iar TVA 24%. a) aprovizionare marf 371 = % 401 378 4428 401 104160 70000 14000 20160 16800

4426

b) vnzare marf cu amnuntul 5311 = % 707 4427 371 117800 95000 22800 117800 79167 15833 22800

% 607 378 4428 k=

Sic378 + Rc378 16000 = =0,1666 ( Sid 371 + Rd 371) ( Sic 4428 + Rc 4428) 118800 22800

Cota de adaos comercial aferent ieirilor = Rc707 * k = 95000 * 0,1666 = 15833

8. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020, de la SC MEDA SA cu urmatoarele elemente: - marfa: 10.000 buc x 2 lei/buc 20.000 lei - TVA 24% 4.800 lei Total factura 24.800 lei Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza: - cantitatea primita 9.990 bucati; - minus 10 bucati din vina furnizorului; - valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei. Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA A. SC CRISUL SA a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 24775 19980 4795

B. SC MEDA SA a) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 24800 20000 4800 X

607

b) stornarea mrfii constatat minus din vina furnizorului 4111 = % 707 4427 371 -25 -20 -5 -X

607

9. SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1500 cu urmatoarele elemente: - marfa: 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei - TVA 24% 480 lei Total factura 2.480 lei La receptie se constata lipsa a 100 bucati, pentru care este vinovat carausul si caruia i se imputa suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc). Se primeste factura nr. 1100 de la caraus pentru transportul efectuat de 500 lei, care se achita, mai putin debitul avut.

a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401.F 2232 1800 432

b) nregistrarea facturii de transport % 371 4426 = 401.T 500 403 97

c) nregistrarea minusului constatat i imputarea acestuia carauului % 473 4426 = 401.F 248 200 48 % 758 4427 473 248 200 48 200

461.T =

658

d) plata facturii transportatorului 401.T = 401.T = 461.T 248 5121 252

10. SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1100, cu urmatoarele elemente: - marfa : 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei - TVA 24% 480 lei Total factura 2.480 lei La receptie se constata o lipsa de 10 bucati, pentru care se face vinovat delegatul propriu al societatii BETA SA, caruia i se imputa lipsa de 30 lei, TVA inclus. a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 2455 1980 475

b) nregistrarea minusului constatat i imputarea acestuia delegatului % 473 4426 4282 = 401 25 20 5 30 24 6 20

% 758 4427 473

658

11. SC CALIPSO SA primeste factura nr. 2100 cu marfurile: - pret de cumparare 3.000 lei - TVA 24% 720 lei Total factura 3.720 lei In NIR se consemneaza: - valoarea marfii 3.200 lei - TVA 24% 768 lei - diferente fata de factura nr. 2100: - la marfa 200 lei - la TVA 48 lei Total diferenta 248 lei Diferentele in plus se accepta la plata. a) aprovizionare marf conform factur % 371 4426 = 401 3720 3000 720

b) nregistrarea diferenelor n plus acceptate % 371 4428 = 408 248 200 48

c) primirea facturii pentru diferenele n plus acceptate 408 4426 = = 401 4428 248 48

12. SC ORINTEX SA primeste factura nr.2200 de la SC CRISUL SA care cuprinde: - marfa: 1000 buc x 2lei/buc 2.000 lei - TVA 24% 480 lei Total factura 2.480 lei NIR este conforma cu factura. SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati, deci un plus de 100 bucati neadmis. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati. A. SC ORINTEX SA a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 2232 1800 432

b) nregistrarea diferenelor n plus neadmise 8039 D 248

c) nregistrarea returului diferenelor n plus 8039 C B. SC CRISUL SA a) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 2480 2000 480 X 248

607

b) stornarea mrfii livrate n plus i neadmis de ctre client 4111 = % 707 4427 371 -248 -200 -48 -X

607

10

13. SC GRISIA SRL primeste marfuri, conform facturii nr.3200, care cuprinde: - marfa: 6000 kg x 1,50 lei/kg 9.000 lei - cheltuieli de transport 600 lei Total factura 9.600 lei TVA 24% 2.304 lei Total de plata 11.904 lei La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0,5% perisabilitati admise, iar restul din vina delegatului propriu, caruia i se imputa la pretul de vanzare a marfii de 1,80 lei/kg, TVA 24%. Cost de achizitie/kg = 9.600 : 6000 kg = 1,6 lei/kg; Marfa receptionata : 5950 kg x 1,60 lei/kg = 9.520; Marfa lipsa 50 kg x 1,60 lei/kg = 80 lei din care : perisabilitati: 6000 kg x 0.5% = 30 kg; lipsa din vina delegatului: 50 kg 30kb = 20kg. a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 11904 9600 2304

b) nregistrarea perisabilitilor i a minusului constatat i imputarea acestuia delegatului % 607 473 4282 = 371 80 48 32 45 36 9 32

% 758 4427 473

658

14. Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 24%, care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse, considerandu-se urmatoarele cazuri: - A refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor; - B se achita factura la furnizor si se refuza integral. Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator.

11

A. FURNIZOR a) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 1240 1000 240 X

607

b) stornarea mrfii refuzate integral de ctre client 4111 = % 707 4427 371 -1240 -1000 -240 -X

607 CLIENT

a) nregistrarea mrfii refuzate integral 8039 D 1240

b) nregistrarea returului mrfii refuzate integral 8039 C B. FURNIZOR a) vnzare marf 4111 = % 707 4427 371 1240 1000 240 X 1240

607

b) ncasarea contravalorii mrfii 5121 = 4111 1240

12

CLIENT a) aprovizionare marf % 371 4426 = 401 1240 1000 240

b) plata furnizorului 401 = 5121 1240

Se propune constituirea unui provizion pentru marfa ce nu poate fi comercializat deoarece prezint defecte de calitate i vicii ascunse.

13

III. Expertize contabile 1. Enumerai clasificarea expertizelor contabile Expertizele contabile se clasific dup urmatoarele criterii: A. Dup scopul principal n care au fost solicitate: - expertize contabile judiciare: sunt reglementate de Codul de procedur civil, Codul de procedur penal i alte legi specializate. - expertize contabile extrajudiciare: sunt efectuate n afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cauze supuse verdictului justiiei. Sunt efectuate n afara procesuluijustiiar. Nu au calitatea de mijloc de prob in justiie, ci, cel mult, de argumente pentru solicitarea de ctre pari a administrrii probei cu expertiza contabil judiciar sau pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabil. B. Dup natura principalelor obiective la care se refer: - expertize contabile civile dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor civile - expertize contabile penale dispuse sau acceptate n rezolvarea unor aspecte civile ataate litigiilor penale - expertizelor contabile comerciale dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor comerciale - expertize contabile fiscale dispuse sau acceptate n rezolvarea litigiilor fiscale - alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organele n drept sau extrajudiciare solicitate de ctre client C. n funcie de natura juridic: - expertize contabile civile - expertize contabile penale - expertize contabile extrajudiciare 2. Explicai independena absolut i independena relativ a expertului contabil Independena are dou componente: - independena de spirit (n gndire): este starea de gndire care permite oferirea unei opinii fr s fie afectat judecata profesional. Ea presupune integritate i obiectivitate. - independena n aparent: reprezint capacitatea de a demonstra c riscurile la adresa independenei de spirit au fost limitate sau eliminate, astfel ncat o ter persoan s nu poat pune la ndoial obietivitatea profesionistului contabil. Independena expertului contabil trebuie s fie absolut n cazul experilor contabili numii din oficiu de ctre organele de drept i relativ n cazul experilor recomandai de pri sau solicitai n efectuarea de expertize contabile extrajudiciare. Independena absolut deriv din obligaia expertului contabil de a ine seama de toate cazurile de incompatibilitate, abinere si recuzare prevzute de Codul de procedur civil i alte reglementri procedurale speciale. Experii contabili care se afl n situaii de incompatibilitate, abinere sau posibil recuzare trebuie sa le aduc la cunotina organului care i-a numit. Independena relativ deriv doar din incompatibilitatea profesiei contabile cu orice activitate salarial n afara corpului, sau cu orice activitate comercial, cu excepiile prevzute de lege. Un exemplu de independen relativ este atunci cnd un expert

14

contabil are ncheiat un contract de prestri servicii cu o societate comercil care se afl n litigiu cu o alt firm la o instana de judecat. Dac expertul contabil este solicitat de ctre clientul su s participe la raportul de expertiza contabil judiciar n calitate de expert consultant, atunci expertul se alf ntr-o independena relativ. 3. Ce nelegei prin competena expertului contabil? Competena profesional presupune c profesionistul contabil trebuie s furnizeze servicii profesionale cu contiinciozitate, devotament, corectitudine i imparialitate i este obligat s mentin n permanen un nivel de cunotine i competen profesional care s justifice ateptarile clientului sau angajatorului. Aceasta presupune ca el s fie la curent cu ultimele evoluii i nouti din practica profesional, legislaie i tehnici de lucru. Competena profesional are dou componente de baz: A. Dobndirea care cere: - nalt standard de pregatire general, urmat de una specific - practic i examinare n subiecte profesionale semnificative - perioad de practic in domeniu B. Meninerea care cere: - cunoaterea continu a evoluiilor n profesia contabil, att la nivel naional, ct i internaional - adoptarea unui program care s garanteze un control de calitate n ndeplinirea sarcinilor profesionale, n conformitate cu normele naionale i internaionale Un profesionist contabil salariat poate fi solicitat pentru rezolvarea unor atribuii pentru care nu are formaia sau experiena necesar. n asemenea situaii nu trebuie s-i induc n eroare angajatorul cu privire la nivelul real al competenelor sale, cernd consultan sau asisten unui specialist. 4. Ce nelegei prin calitatea expertizelor contabile? Calitatea expertizelor contabile este o rezultant a competenei i independenei expertului contabil. Membrii Corpului trebuie s-i exercite profesia cu cunotin i devotament. Legalitatea, imparialitatea i dorina de a fi utili clienilor i inspir n recomandrile pe care le fac. Ei trebuie s se abin de la orice lucrri inutile efectuate numai din dorina de ctig. Expertizele contabile constituie mijloace de prob tiinific. n elaborarea lor, expertul contabil trebuie s foloseasc metode specifice tiinei contabilitii. Concluziile expertului contabil trebuie s fie fundamentate numai pe documente care atest evenimente i tranzacii ce fac sau trebuie s fac obiectul recunoterilor, evalurilor, clasificrilor i prezentrilor contabile. Calitatea expertizei contabile trebuie argumentat, justificat, demonstrat prin aplicarea principiilor contabilitii i a normelor profesionale elaborate de Corp, privind exercitarea calitii de expert contabil i efectuarea lucrrilor de expertiz contabil. Aprecierea calitii expertizei contabile se realizeaz pe dou nivele:

15

- nivelul individual, concret al fiecrei expertize contabile, unde calitatea este apreciat de ctre solicitant, n funcie de utilitatea expertizei n atingerea scopurilor. Respingerea concluziilor, n totalitate sau parial, nu nseamn c expertiza nu este de calitate. - nivelul de ansamblu al lucrrilor efectuate de profesionistul contabil. n aces sens, Corpul a elaborat Regulamentul privind auditul de calitate n profesia contabil.

16

IX. Consultanta fiscala acordata contribuabililor 1. Dai 3 exemple de cheltuieli nedeductibile, indiferent de contextul n care se efectueaz. a) cheltuieli proprii ale contribuabilului cu impozitul pe profit datorat b) dobnzi, majorari de ntarziere, amenzi, penaliti de ntarziere datorate ctre autoritaile romne sau strine c) cheltuieli cu taxa pe valoarea adugat aferent bunurilor acordate salariailor sub forma unor avantaje n natur, dac valoarea acestora nu a fost impozitat prin reinere la surs 2. Prezentai care este regimul pierderilor fiscale n cazul impozitului pe profit. Pierderea anuala, stabilit prin declaraia de impozit pe profit, se recupereaz din profiturile impozabile obinute n urmtorii 5 ani consecutivi, respectiv 7 ani consecutivi pentru pierderea fiscal anual realizat ncepnd cu anul 2009. Recuperarea pierderilor se va efectua n ordinea nregistrrii acestora, la fiecare termen de plat a impozitului pe profit. Pierderea fiscal nregistrat de contribuabilii care i nceteaz existena prin divizare sau fuziune nu se recupereaz de ctre contribuabilii nou-nfiinai sau de ctre cei care preiau patrimoniul societaii absorbite. n cazul persoanelor juridice strine, pierderea se recupereaz lundu-se n considerare numai veniturile i cheltuielile atribuibile sediului permanent n Romnia. Contribuabilii care au fost pltitori de impozit pe venit i care anterior au realizat pierdere fiscal intr sub incidena regulilor de recuperare a pierderii, de la data la care au revenit la sistemul de impozitare a profitului. Aceast pierdere se recupereaz pe perioada cuprins ntre data nregistrrii pierderii fiscale i limita celor 5 ani, respectiv 7 ani. n cazul n care recuperarea pierderii contabile se face din rezervele legale, constituite din profit nainte de impozitare, reconstituirea ulterioar a rezervei legale nu va mai fi o sum deductibil la calculul profitului impozabil. 3. O societate comercial achiziioneaz i pune n funciune n luna mai 200X un mijloc fix n valoare de 100.000 lei. Durata de amortizare este de 5 ani. Din punct de vedere contabil mijlocul fix este amortizat liniar, iar din punct de vedere fiscal mijlocul fix este amortizat accelerat. Ce influen are amortizarea fiscal, precum i cea contabil asupra profitului impozabil n perioada n care este amortizat? Amortizare liniar Rata lunar = 100.000:5:12 = 1667 lei Amotizare accelerat An 1: Rata lunar = 100.000:2:12 = 4167 lei An 2-5: Rata lunar = 50.000:4:12 = 1042 lei

17

An 200X 200X+1 200X+2 200X+3 200X+4 200X+5

Amortizare contabil

Amortizare fiscal

Diferena +17500 +8125 -7500 -7500 -7500 -3125

1667*7=11669 4167*7=29169 1667*12=20004 (4167*5)+(1042*7)=2812 9 1667*12=20004 1042*12=12504 1667*12=20004 1042*12=12504 1667*12=20004 1042*12=12504 1667*5=8315 1042*5=5190

Valoare Valoare ramas ramas contabil fiscal 88331 70831 68327 42702 48323 28319 8315 0 30198 17694 5190 0

n primul an amortizarea fiscal are un impact pozitiv asupra profitului impozabil. Aceasta determin creterea cheltuielilor cu 17.500 lei, deci scderea bazei de calcul a impozitului pe profit cu aceeai sum. n cel de-al doilea an amortizarea fiscal are de asemenea un efect pozitiv asupra profitului impozabil, baza de calcul scaznd cu 8.125 lei. n anii de amortizare ramai, amortizarea contabil are o valoare mai mare dect cea fiscal, ceea ce determin ca baza de calcul a impozitului pe profit s creasc cu 7.500 lei, respectiv 3.125 lei n ultimul an, deci efectul amotizrii fiscale este negativ. 4. Ce venituri se supun regularizrii n anul urmtor realizrii lor? Veniturile care se supun regularizrii n anul urmtor realizrii lor sunt: venituri din activitai independente: venituri din profesii libere, venituri din drepturi de proprietate intelectual venituri din cedarea folosinei bunurilor venituri din activitai agricole ctiguri din operaiuni de vnzare-cumprare de valut la termen, pe baz de contract ctiguri rezultate din transferul dreptului de proprietate asupra titlurilor de valoare

18

XI. Tinerea contabilitatii unei entitati 1. La S.C. ARTEX S.A. se acorda salariatilor un avans de 500 lei. La sfarsitul lunii se inregistreaza salariile datorate personalului in suma de 1400 lei. Se efectueaza retineri din salarii, astfel: CAS, CASS, CFS, impozit pe salarii 185 lei, chirii 80 lei, imputatii 40 lei. Se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) 19,75% si la fondul de somaj 2,5%, contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. Se achita chenzina a doua in suma de 200 lei si se inregistreaza salarii neridicate in termen de 3 zile de 57 lei. Se varsa pe destinatii legale sumele datorate. a) acordare avans salariailor 425 = 5311 500

b) nregistrarea salariilor datorate 641 = 421 1400

c) nregistrarea contribuiilor datorate de salariai 421 = % 4312 4314 4372 444 427 4282 425 1143 133 91 14 185 80 40 500

d) nregistrarea contribuiilor datorate de unitate 6451 6452 6453 = = = 4311 4371 4313 277 35 98

e) plat chenzina a doua 421 = 5311 200

f) nregistrarea salariilor neridicate 421 = 426 57

19

g) plata contribuiilor datorate % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 = 5311 833 133 91 14 185 277 35 98

2. S.C. MEDA S.A. inregistreaza avansurile acordate salariatilor, in cursul lunii, 1000 lei. Salariile datorate personalului, la sfarsitul lunii, sunt de 10000 lei. Se fac urmatoarele retineri: - avansuri acordate 1000 lei - C.A.S. 9,5% 950 lei - fond de somaj 1% 100 lei - CASS 6,5% 650 lei - impozit pe salarii 1000 lei Ajutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de 1700 lei, suportate din CAS. Se inregistreaza si contributiile unitatii. Se achita salariile si ajutoarele material, la sfarsitul lunii, 100 lei reprezentand salarii neridicate in termen. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei. Se vireaza sumele datorate bugetului asigurarilor sociale. a) acordare avans salariailor 425 = 5311 1000

b) nregistrarea salariilor datorate 641 = 421 10000

c) nregistrarea contribuiilor datorate de salariai 421 = % 4312 4314 4372 444 425 3700 950 650 100 1000 1000

d) nregistrarea ajutoarelor materiale acordate salariailor 4311 = 423 1700

20

e) nregistrarea contribuiilor datorate de unitate 6451 6452 6453 = = = 4311 4371 4313 1975 250 700

f) plat chenzina a doua i ajutoarele materiale datorate % 421 423 = 5311 7900 6200 1700

g) nregistrarea salariilor neridicate 421 = 426 100

h) nregistrarea ajutorului de deces acordat 6451 4311 423 = = = 4311 423 5311 150 150 150

i) plata contribuiilor datorate % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 = 5311 3925 950 650 100 1000 275 250 700

3. Cu fila CEC nr. 10.400, din carnetul de CEC in numerar, a S.C. IFOR S.A. ridica suma de 600 lei, pentru plata avansului chenzinal. Salariile brute, la sfarsitul lunii ianuarie, sunt in suma de 2000 lei, CAS 19,75%, CASS 7%, 2,5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente. Retinerile din salarii sunt: CAS, CASS, CFS 250 lei impozit; 600 lei avans acordat.

21

Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu CEC nr. 10.500, se ridica de la banca suma de 810 lei pentru plata salariilor, din care 110 lei reprezinta salarii neridicate in termen, care se depun la banca. a) ridicare numerar din banc 581 5311 = = 5121 581 600 600

b) acordare avans salariailor 425 = 5311 600

c) nregistrarea salariilor datorate 641 = 421 2000

d) nregistrarea contribuiilor datorate de salariai 421 = % 4312 4314 4372 444 425 1190 190 130 20 250 600

e) nregistrarea contribuiilor datorate de unitate 6451 6452 6453 6451 = = = = 4311 4371 4313 4315 395 50 140 40

22

f) plata contribuiilor datorate % 4312 4314 4372 444 4311 4371 4313 4315 = 5311 1115 190 130 20 250 395 50 140 40

g) ridicare numerar din banc 581 5311 = = 5121 581 810 810

h) plat chenzina a doua 421 = 5311 700

i) nregistrarea salariilor neridicate 421 = 426 110

g) depunere numerar in banc 581 5121 = = 5311 581 100 110

4. S.C. ALFA S.A. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie, astfel: - impozit pe salarii datorate 1430 lei - impozit pe concedii medicale 110 lei - impozit pe participare la profit 170 lei - impozit datorat din luna precedenta 8 lei - impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget si se achita salariatilor de la care s-a retinut 44 lei a) nregistrarea impozitelor datorate de salariai 421 = % 444 4313 424 444 1558 1430 110 170 8

23

b) nregistrarea impozitului virat n plus i plata acestuia salariailor 444 421 = = 421 5311 44 44

5. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din profitul realizat de societate in suma de 100.000.000 lei, impozit 5%, iar plata se face in numerar. a) nregistrarea primelor din profitul realizat 681 641 = = 151 424 100.000.000 100.000.000

b) plata primelor i reinerea impozitului 424 = % 444 5311 781 100.000.000 5.000.000 95.000.000 100.000.000

151

24

XII. Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati 1. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea obtinerii de imprumuturi publice. Pretul de rascumparare este de 1.1 lei / obligatiune, iar pretul de rambursare este de 1.2 lei /obligatiune. Obligatiunile rascumparate sunt anulate: - Valoarea de rambursare : 720 lei ( 600 obligatiuni x 1.2 lei /obligatiune) - Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.1 lei/obligatiune) 660 lei Diferenta favorabila : 720-660 60 lei a) rscumpararea obligaiunilor 505 = 5121 660

b) anularea obligaiunilor 161 = % 505 768 720 660 60

2. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior la valoarea nominala de 3000 lei, care se anuleaza. Pentru 2900 lei decontarea este imediata prin virament, iar restul de 600 lei se deconteaza ulterior. a) rscumpararea obligaiunilor 505 = % 5121 5092 3500 2900 600

b) anularea obligaiunilor % 161 668 = 505 3500 3000 500

3. SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii ulterioare, cunoscand urmatoarele elemente: - costul de achizitie unitar 6 lei - plata se face pentru 4000 lei, din banca, iar pentru 2000 lei, in numerar - se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6.5 lei/ bucata - se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.8 lei /obligatiunea.

25

a) achiziie obligaiuni 506 = % 5121 5311 6000 4000 2000

b) vnzare 700 obligaiuni 461 668 5121 = = = 768 506 461 4550 4200 4550

c) vnzare 300 obligaiuni 461 668 5121 = = = 768 506 461 1740 1800 1740

26

S-ar putea să vă placă și