Sunteți pe pagina 1din 7

LUCRARE PROFESIONALA

EXPERTI CONTABILI SEMESTRUL 1 CONTABILITATE

219. La SC LIDO SA cu ocazia inventarierii se constata: plus de materii prime 500 lei; plus de obiecte de inventar 300 lei; lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei; lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%. Rezolvare: plus de materii prime 301 = 7584 lei 500 plus de obiecte de inventar 303 = 7584 lei 300 lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 6021 = 3021 lei 200 cheltuiala nedeductibila daca stocul nu a fost asigurat lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19% descarcare de gestiune 6024 = 3024 lei 80 imputarea pieselor de schimb 4282 / 461 = 7588 lei 100 4282 / 461 = 4427 lei 19 421 = 4282 lei 119

37. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala de 5.000 lei, plus prima de emisiune de 400 lei. Ulterior, din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni. Rezolvare: majorare capital social: 5400 lei 456 % 1011 lei 1041 lei incasarea contravalorii act 5121 = 456 lei inregistrare capital subscris varsat 1011 = 1012 lei folosirea primei pt. acoperirea ch. 1041 = 201 lei 5.000 400 5.400 5.400 200

228. La SC LUSO SA se obtin din productie proprie, produse finite avand costul de productie prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de vanzare de 10.800 lei. La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9.960 lei. Rezolvare: In conformitate cu IAS 2 si Directiva 3055 stocurile trebuie evaluate la valoarea cea mai mica dintre cost si valoarea realizabila neta. inregistrare productie inregistrare diferente de pret 345 = 711 348 = 711 lei lei 10.000 -40

202. La SC INTEGRAL SRL se receptioneza materii prime sosite fara factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%. La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1.200 lei, tva 19%.

LUPU MIHAI

Page | 1

LUCRARE PROFESIONALA
EXPERTI CONTABILI SEMESTRUL 1 CONTABILITATE

Inregistrari in contabilitate dupa doua variante: A varianta cu stornarea; B varianta cu inregistrarea diferentelor.

Rezolvare: A. Varianta cu stornarea 1. Receptionarea marfurilor % 408 301 4428 % = 401 301 4426 % 408 301 4428 lei lei lei lei lei lei 1.190 1.000 190 1.428 1.200 228

2. Inregistrare factura

Concomitent, stornare Inregistrari initiale

lei -1.190 lei -1.000 lei -190

B. Varianta cu inregistrarea diferentelor 1. Receptionarea marfurilor % 408 301 4428 lei lei lei 1.190 1.000 190 1.428 1.190 200 38 190

2. Inregistrare factura

si

% = 401 lei 408 lei 301 lei 4426 lei 4426 = 4428 lei

145. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei, TVA 19%, care a avut destinatia de bar de zi, fiind inregistrat in contabilitate la o valoare de 3000 lei , complet amortizat. Rezolvare: Inregistrare factura 4111 % 7583 4427 2812 = 2812 lei 11.900 lei 10.000 lei 1.900 lei 3.000

Descarcare gestiune

101. S.C. ALFA S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare de 80 lei, astfel: taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de disponibil de la banca, in suma de 40 lei; factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei;

LUPU MIHAI

Page | 2

LUCRARE PROFESIONALA
EXPERTI CONTABILI SEMESTRUL 1 CONTABILITATE

sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta. Rezolvare: Inregistrari contabile taxa de inscriere factura 101 publicitate TV

201 = 401 401 = 5121 201 = 401 201 = 401 401 = 5311

lei lei lei lei lei

40 40 30 10 10

Total cheltuieli de constituire: 80 lei. amortizare anuala scoaterea din evidenta 6811 = 2801 lei 2801 = 201 lei 16 80

Nota: la inregistrarea operatiilor nu am tinut cont de TVA deoarece acest lucru nu a fost precizat. 67. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social, valoarea nominala este de 1.200 lei, iar pretul pietei 1.250 lei. Rezolvare: Inregistrari contabile: rascumpararea actiunilor achitarea actiunilor rascumparate anularea actiunilor

109 = 462 = % 1012 149

462 lei 5121 lei 109 lei lei lei

1.250 1.250 1.250 1.000 250

44. SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu: rezerve din reevaluare 4.000 lei; rezerve statutare 2.000 lei, impozitul pe dividende 10%; alte rezerve 1.200 lei; rezultatul reportat 3.000 lei, impozit 10% Rezolvare: Rezervele din reevaluarea imobilizrilor corporale au caracter nedistribuibil si nu vor putea fi folosite pentru majorarea capitalului social decat in masura in care imobilizarile corporale pentru care au fost constituite aceste rezerve vor fi vandute, iar rezervele din reevaluare inregistrate in contul 1065 Rezerve reprezentnd surplusul realizat din rezerve din reevaluare.

LUPU MIHAI

Page | 3

LUCRARE PROFESIONALA
EXPERTI CONTABILI SEMESTRUL 1 CONTABILITATE

Rezervele statutare si cele inregistrate ca alte rezerve au fost constituite din profitul net, fiind deja impozitate. In aceeasi situatie se afla si rezultatul reportat. Prin urmare, in aceste cazuri voi ignora impozitul pe dividende si pe profit mentionate in textul problemei. Inregistrari contabile: majorare capital social % 1012 lei 8.200 1063 lei 2.000 1068 lei 1.200 1171 lei 3.000 167. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul grupului, avand valoarea nominala de 2 lei/actiune, achitandu-se prin virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate. Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%. Ulterior, se achita si varsamintele neefectuate prin virament bancar. Rezolvare: Valoare actiuni: 5.000 x 2 Achitat initial: 10.000 x 70% Achitat final 10.000 - 7.000 Comision SSIF 10.000 x 2% Inregistrari contabile: achizitie actiuni = 10.000 lei = 7.000 lei = 3.000 lei = 200 lei

261

servicii SSIF - factura servicii SSIF - plata rest plata actiuni

% 5121 2691 622 = 401 401 = 5121 2691 = 5121

lei 10.000 lei 7.000 lei 3.000 lei 200 lei 200 lei 3.000

127. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei. Rezolvare: Inregistrari contabile: recunoastere teren si concomitent

2111 = 4753 lei 475 = 7582 lei

5.000 5.000

Terenurile nu se amortizeaza, prin urmare venitul din donatii se recunoaste integral la momentul inregistrarii donatiei.

93. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.07.2004 cu scadenta la 31.12.2005 in valoare de 50.000 lei, cu o dobanda de 40%, ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta, ci in data de 31.01.2006, cu o dobanda penalizatoare de 1% pentru fiecare zi de intarziere. Rezolvare:

LUPU MIHAI

Page | 4

LUCRARE PROFESIONALA
EXPERTI CONTABILI SEMESTRUL 1 CONTABILITATE

Calcul dobanda 1.07.2004 - 31.12.2004: 50.000 x 40% x 6/12 = 10.000 lei Calcul dobanda 1.01.2005 - 31.12.2005: 50.000 x 40% = 20.000 lei Calcul dobanda penalizatoare 1.01.2005 - 31.12.2006: 50.000 x 31 x 1% = 15.500 lei Inregistrari contabile: inregistrare credit la 31.12.2004 -

5121 = 1621 lei 50.000 666 = 1682 lei 10.000 1682 = 5121 lei 10.000 la 31.12.2005 666 = 1682 lei 20.000 1682 = 5121 lei 20.000 si concomitent, inregisrtarea creditului ca nerambursat la scadenta 1621 = 1622 lei 50.000 la 31.01.2006 1622 = 5121 lei 50.000 666 = 1682 lei 15.500 1682 = 5121 lei 15.500

65. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari, in suma de 2.000 lei, in numerar. Rezolvare: Inregistrari contabile: rascumparare actiuni

1091 = 5121 lei

2.000

60. Se diminueaza capitalul social al SC SOMESUL SA prin rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala este de 10 lei, costul de achizitie 9 lei. Rezolvare: Inregistrari contabile: rascumparare actiuni anulare actiuni

1091 = 5121 lei 9.000 1012 = % lei 10.000 1091 lei 9.000 149 lei 1.000

6. Se constituie SC FELIX SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt: in natura un utilaj 1.600 lei in contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca.

LUPU MIHAI

Page | 5

LUCRARE PROFESIONALA
EXPERTI CONTABILI SEMESTRUL 1 CONTABILITATE

Rezolvare: Inregistrari contabile: constituire capital social inregistrare varsaminte

456 = 1011 lei 2.000 % = 456 lei 1.900 2131 lei 1.600 5121 lei 300 si, concomitent 1011 = 1012 lei 1.900 cheltuietuieli de constiruire in cazul in care sunt imobilizate: 201 = 5121 lei 60 si lunar amortizarea 6811 = 2801 lei xx in functie de durata, dar maxim 5 ani scoatere din evidenta la amortizarea completa 2801 = 201 lei 60

284. La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa existenta in stoc la magazinul Romarta. Stocul existent este in valoare de 2.000 lei, iar in urma majorarii pretul devine 2.500 lei. Rezolvare: TVA-ul nu este specificat dar trebuie luat in considerare. Vom folosi cota de 24%. Adaos comercial: 500 * 100/124 = 403,23 lei TVA neexigibil: 500 - 403,23 = 96,77 lei Inregistrari contabile: inregistrare varsaminte

371

% lei 500,00 378 lei 403,23 4428 lei 96,77

229. La SC OVEX SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei, care se predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. Se livreaza din cantitatea de produse finite obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA 19%, care se incaseaza de la beneficiar. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute, dupa metoda inventarului permanent.

LUPU MIHAI

Page | 6

LUCRARE PROFESIONALA
EXPERTI CONTABILI SEMESTRUL 1 CONTABILITATE

Rezolvare: Inregistrari contabile: inregistrare productie diferente de pret vanzare produse finite

345 = 711 345 = 348 4111 = % 701 4427 concomitent, descarcarea de gestiune % = 345 711 348 incasarea facturii 5121 = 4111

lei lei lei lei lei lei lei lei lei

2.000 200 1.785 1.500 285 1.100 1.000 100 1.785

LUPU MIHAI

Page | 7