Sunteți pe pagina 1din 5

CECCAR FILIALA BACAU Stagiu PSC - Anul I Antohe Puiu Cosmin Tel.

0757244522 EXERCITII / STUDII DE CAZ CONTABILITATE SEMESTRUL I / 2012 1. SC AMBIENT realizeaza in luna martie 2010 o constructie speciala in regie proprie. Executarea constructiei genereaza urmatoarele cheltuieli: materii prime 6.000 lei; salarii 5.000lei, din care aferente muncitorilor direct productivi 2000 lei si personalului administrativ 3.000lei; amortizari 4.000 lei, din care aferent imobilizarilor direct productive 3.000 lei si imobilizarilor utilizate in sectorul administrativ 1.000 lei. La sfarsitul lunii aprilie lucrarea a fost terminata si constructia speciala a fost data in folosinta la un cost total de 15.000 lei. a) inregistrarea operatiilor privind executarea constructiei in luna martie: consum materii prime: 601 cheltuieli privind salariile: % 641.1 641.2 cheltuieli privind amortizarile: % = 6811.1 6811.2 281 4000 lei 3000 lei 1000 lei = 421 5000 lei 2000 lei 3000 lei = 301 6000 Lei

b) la sfarsitul lunii martie se calculeaza imobilizarea in curs de executie: Costul constructiei = cheltuieli directe + cheltuieli indirecte (cota parte, eliminand costul subactivitatii) = 6000 + 2000 + 3000 = 11000 lei 231 = 722 11000 lei

c) La sfarsitul lunii aprilie se inregistreaza punerea in functiune a constructiei realizate in regie proprie, la valoarea totala de 15000 lei, din care 11000 lei au fost recunoscuti in costul imobilizarii in curs. Pentru luna aprilie se considera ca au mai fost efectuate cheltuieli in suma de 4000 lei: 212 = % 231 722 15000 lei 11000 lei 4000 lei

2. Dispuneti de urmatoarele informatii bilantiere: stocuri de materii prime 100 000 lei (ct. 301), ajustari pentru deprecierea stocurilor de materii prime 30.000 lei (ct, 391),

produse finite 150.000 lei (ct. 345), diferente de pret (sold debitor) la produse finite 20.000 lei (ct. 348), fumizori debitori pentru stocuri 10.000 lei (ct. 409), clienti 80.000 lei (ct. 411), clienti creditori 25.000 lei (ct. 419), conturi la banci 60.000 lei (ct. 5121), TVA de recuperat 5.000 lei (ct. 4424), actiuni proprii 15.000 lei (ct. 109), titluri de participare detinute pe termen lung 45.000 lei (ct. 263). Precizati marimea activelor circulante. Activele circulante sunt formate din: stocuri, materii prime si materiale consumabile, productia in curs de executie, produse finite si marfuri si avansuri pentru cumparari de stocuri. Active circulante= 100 000 30 000 + 150 000 + 20 000 + 10 000 = 310 000 (ct.301) (ct.391) (ct.345) (ct.348) (ct. 409)

3. Situatia creantelor clienti la sfarsitul anului N este: client A 23.800 lei, inclusiv TVA 19%, probabilitate de incasare 60%; client B 9.000 lei, exclusiv TVA, probabilitate de neincasare 20%; client C 5.950 lei, inclusiv TVA 19%, probabilitate de incasare 70%. Care este marimea ajustarii pentru deprecierea creantelor clienti ce trebuie constituita la sfarsitul anului N? Din enuntul de mai sus se intelege faptul ca in ceea ce priveste componenta soldului clientului B facturarea s-a efectuat cu TVA zero (scutit cu drept de deducere) prin urmare se va tine cont de soldul mentionat fara a fi nevoie de efectuarea unor artificii de calcul al TVA-ului. Privind impozitul pe profit, pentru creantele incerte se pot constitui provizioane deductibile fiscal, in urmatoarele procente deductibile fiscal: - 30% in conditiile art. 22 alin. 1 lit. C Cod Fiscal - 100% in conditiile art. 22 alin 1 lit. J Cod Fiscal Atat codul fiscal cat si normele, in privinta ajustarilor se refera la termenul creante; de unde rezulta faptul ca TVA-ul este acceptata in valoarea deductibila a provizionului. Pentru a fi siguri daca includem TVA in valoarea deductibila a provizionului trebuie stabilit daca este sau nu o cheltuiala pentru societate. Astfel art. 138 lit d Cod Fiscal spune ca este permisa ajustarea bazei de impozitare n cazul n care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate ncasa din cauza falimentului beneficiarului. Situatia I: in cazul in care exista hotarare de inchidere a falimentului ramasa definitiva si irevocabila, TVA se poate ajusta in favoarea contribuabilului, ceea ce inseamna ca nu reprezinta un cost, o pierdere pentru societate; a) inventarierea creantelor privind clientii incerti: % = 4118.A 4118.B 4118.C b) constituirea provizionului:

% 4111.A 23800 lei 4111.B 9000 lei 4111.C 5950 lei

6814 = % 491.A (23800/1,19 X 60%) 491.B ( 9000 X 20%) 491.C (5950/1,19 X 70%) Marimea creantelor constituite la sfarsitul anului N estE: 17300 lei

17300 lei 12000 lei 1800 lei 3500 lei

Finalitatea (sa zicem in anul N+1) in acest caz ar fi, conform hot. judecatoresti definitive ce declara falimentul clientului se emite factura de ajustare cu semnul minus: 654 = % 4118.A 23800 lei 4118.B 9000 lei 4118.C 5950 lei ----------------------------------------------------------------4118.A = 4427 3800 lei 4118.C = 4427 950 lei ----------------------------------------------------------------% = 7814 17300 lei 491.A 12000 lei 492.B 1800 lei 492.C 3500 lei Situatia II: in cazul in care NU exista o hotarare de inchidere a falimentului ramasa definitiva si irevocabila, TVA nu se poate ajusta in favoarea contribuabilului, ceea ce inseamna ca reprezinta un cost, o pierdere pentru societate; a) inventarierea creantelor privind clientii incerti: % = % 4118.A 4111.A 23800 lei 4118.B 4111.B 9000 lei 4118.C 4111.C 5950 lei b) constituirea provizionului: 6814 = % 18545 lei 491.A (23800 X 60%) 14280 lei 491.B ( 9000 X 20%) 1800 lei 491.C (5950 X 70%) 4165 lei Marimea creantelor constituite la sfarsitul anului N estE: 18545 lei Finalitatea ar fi in aceasta situatie (sa zicem anul N+1): Se decide conform AGA trecerea pe pierdere a creantei incerte: ----------------------------------------------------------------654 = 4118.A 23800 lei 654 = 4118.B 9000 lei 654 = 4118.B 5950 lei ----------------------------------------------------------------% = 7814 18545 lei 419.A 14280 lei 419.B 1800 lei 419.C 4165 lei

-----------------------------------------------------------------

4. SC ABC SA detine un teren cu o valoare contabila de 900.000 lei. La sfrsitul anului N, terenul este reevaluat la valoarea justa de 1.200.000 lei. La sfarsitul exercitiului N+3, terenul este reevaluat la valoarea justa de 1.100.000 lei. Conform ONFP 3055", care este valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul anului N+3?

a) inregistrarea reevaluarii in anul N. Valoare Justa =1200 000; Valaore contabila= 900 000; Diferenta: 300 000; Se va tine cont ca anterior nu s-a inregistrat nici o alata reevaluare 2111 = 105 300 000 lei b) inregistrarea reevaluarii in anul N+3. Valoare Justa =1 100 000; Valaore contabila=1 200 000; Diferenta: -100 000; Se va tine cont ca anterior nu s-a inregistrat nici o alata reevaluare 105 = 2111 100 000 lei Valoarea rezervei din reevaluare la sfarsitul anului N+3 este: 200 000 lei 5. Societatea comerciala Alfa SA obtine dreptul de a primi o subventie pentru investitii n valoare de 3.000 lei. Ulterior se primeste prin virament bancar subventia respectiva. Din aceasta subventie se finanteaza, partial, procurarea unui utilaj in valoare de 10.000 lei; durata normala de functionare a utilajului este de 5 ani, amortizabil prin metoda lineara. Dupa primul an de utilizare, utilajul respectiv este vandut la pretul de 9.000 lei. in aceste conditii se restituie prin banca subventia ramasa. Plata fumizorului se face prin virament bancar. Sa se inregistreze n contabilitate aceste operatiuni, inclusiv amortizarea si trecerea la venituri a subventiei pentru investitii. a) contabilizarea subventiei 445 = 4751 b) receptia subventiei 5121 = 445 c) achizitia utilajului (excludem TVA-ul) 2131 = 404 10000 lei d) plata furnizorului 404 = 5121 10000 lei e) amortizarea utilajului (rezulta o cota de 20% pe an) 6811 = 2813 (10000*20%) 2000 lei f) concomitent cota parte de subventie: 4751 = 7584 (3000 * 20%) 600 lei g) vanzarea utilajului (excludem TVA-ul) 461 = 7583 9000 lei h) descarcarea gestiunii privind utilajul vandut % = 2121 10000 lei 2813 2000 lei 3000 lei 3000 lei

6583 8000 lei i) restituirea subventiei ramase (3000-600=2400 lei) 4751 = 5121 2400 lei 6) SC ACONALEX SA vinde marfuri cu plata in rate in valoare de 8.500 lei, din care 1.500 lei adaos comercial, TVA 19%. Se incaseaza un avans 40% la vanzarea marfurilor, iar restul se incaseaza in 5 rate egale. Dobanda este de 10% si se aplica la marimea ratei, incasandu-se odata cu ea. Se incaseaza prima rata si dobanda aferenta. a) inregistrarea vanzarii marfurilor Valoarea totala a marfurilor=8500+8500*0,19 = 10 115 lei Dobanda calculata=6069,00*10% + 4855,20 X 10% + 3641,40 X 10%+2427,60 X 10% + 1213,80 * 10%= R1 R2 R3 R4 R5 = 1820,70 lei 4111 = % 12281,63 lei 707 8500,00 lei 4427 1615,00 lei 472 1820,70 lei 4427 345,93 lei b) avansul incasat 5121 = 4111