Sunteți pe pagina 1din 12

REZOLVARE Probleme Contabilitate 5. Dispuneti de urmatoarele date din bilant: cheltuieli de constituire 3.071 u.m.; amenajari de terenuri 5.

234 u.m.; imobilizari necorporale 2.711 u.m.; impozit pe salarii 2.628 u.m.; imprumuturi bancare pe termen lung si mediu 5.999 u.m.; furnizori-debitori 2.347 u.m; produse finite 3.627 u.m; casa in lei 1.784 u.m.; creditori diversi 8.361 u.m.; ambalaje 2.401 u.m.; contributia la asigurari sociale 3.047 u.m. Care este valoarea activului circulant si valoarea datoriilor? a. 13.230 u.m. si 16.988 u.m. b. 7.812 u.m. si 11.674 u.m. c. 10.159 u.m. si 20.035 u.m. d. 8.375 u.m. si 22.382 u.m. e. 13.230 u.m. si 11.674 u.m. Rezolvare.
active=2347+3627+1784+2401=10159 datorii=2628+5999+8361+3047=20035

11. Se cunosc urmatoarele solduri ale conturilor: 401 Furnizori 1.769 lei; 101 Capital social 1.734 lei;161

Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni 2.738 lei; 419 Clienti-creditori 2.812 lei; 456 Decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 3.745 lei; 5311 Casa in lei 2.682 lei; 105 Rezerve din reevaluare 1.930 lei; 461 Debitori diversi 3.172 lei; 121 Profit si pierdere (sold debitor) 1.493 lei; 411 Clienti 3.962
lei. Care este valoarea creantelor si a capitalului propriu? a. 7.707 lei si 5.157 lei b. 10.879 lei si 2.171 lei c. 7.797 lei si 3.664 lei d. 10.879 lei si 5157 lei e. 7.707 lei si 2.171 lei Rezolvare
Creante : 3745+3172+3962=10.879 Capital propriu = 1734+1930-1493=2.171

59. O societate comerciala achizitioneaza marfuri la pretul din factura de 10.000 lei si beneficiaza de urmatoarele reduceri din partea furnizorului : rabat 5%, remiza 10% si scont de decontare 2%. Determinati valoarea marfurilor din contabilitatea cumparatorului stiind ca acesta tine evidenta lor la pret de vanzare cu amanuntul (exclusiv TVA) si practica un adaos comercial de 50%: a. 12.500 lei ; c. 8.550 lei ; e. 12.718 lei . b. 12.825 lei ; d. 10.687,5 lei ; Rezolvare rabat: 10000*5%=500 10000-500=9500 remiza:9500*10%=950 9500-950=8550 ad.com:8550*50%=4275 marfa la pv cu aman:8550+4275=12825 (scont de decontare:8550*2%=171 se inreg la plata fact

67. SC ROUA SA prezinta urmatoarea situatie a soldurilor conturilor la 31.12.N : - sold creditor 121- 8.000 lei (profit contabil brut) ; - sold debitor 117 - 2.000 lei (pierdere fiscala neacoperita din anul precedent) ; - venituri din dividende incasate 500 lei; - amenzi si penalitati platite 1.500 lei ; - profit repartizabil la rezerva legala 5% din profitul brut contabil. Care este suma impozitului pe profit, in conditiile in care cota impozitului pe profit este de 16% ? a. 1.440 lei ; b. 1.120 lei ; c. 1.280 lei ; d. 1.650 lei ; e. 1.056 lei . Rezolvare 8000*5%=400 profit impozabil 8000 400 (5%) + 1500 ( nedeductibil amenzi penalit. ) 500 ( Dividende neimpozabil ) 2000 ( pierdere an precedent de acoperit ) =6600*16%=1056 impozit pe profit 68. O societate achizitioneaza si pune in functiune un utilaj pe data de 20 august anul N, durata de viata 5 ani. Factura de detaliu cuprinde: pret de cumparare 55.000 lei; rabat 1 %, remiza 2%. n conditiile aplicarii metodei de amortizare degresive (AD1), care este valoarea amortizarii in anul N si formula contabila corespunzatoare:
Not : reducerile comerciale (rabat, remiza si risturn) au fost acordate la facturare si se
calculeaza in cascada.

a. 16.335,00 lei 6811 = 2813 16.335,00 lei b. 16.008,30 lei 6811 = 2813 16.008,30 lei c. 5.445,00 lei 6811 = 2813 5.445,00 lei d. 5.336,10 lei 6811 = 2813 5.336,10 lei e. 4.851,00 lei 6811 = 2813 4.851,00 lei Rezolvare NA (norma de amortizare)=100/5=20%*1.5 (coeficient de multiplicare, DUR=5 ani)=30% 55000*1%=550 55000-550=54450 54450*2%=1089 54450-1089=53361 53361*30%=16008,30 amortizare primul an/12 luni=1334,025 lunar*4 luni (sept-dec)=5336,10 72. O intreprindere de vanzari cu amanuntul are bunuri disponibile pentru vanzare in valoare de 1.000 lei, pret cu amanuntul, exclusiv TVA, si 600 lei cost de achizitie precum si un stoc final in valoarede 100 lei, pret cu amanuntul. Care este costul estimat al bunurilor vandute la sfarsitul perioadei: a. 900 lei; c. 400 lei; e. 360 lei. b. 600 lei; d. 540 lei; Rezolvare: 1000-100=900 (valoare bunuri vandute) regula de trei simpla 1000.......600 900..........x x=900*600/1000=540

73. Dispuneti de urmatoarele date la inchiderea exercitiului N: veniturile aferente exercitiului N 18.000 lei, din care dividende cuvenite 2.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 5.000 lei,din care cheltuieli de protocol nedeductibile 400 lei si amenzi datorate autoritatilor romane 1.100 lei; impozitul pe profit calculat si inregistrat in cursul exercitiului N 800 lei, din care platit 500 lei. Cota de impozit pe profit 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de platit pe exercitiul N: Impozit datorat: Impozit de platit: a. 2.128 lei 1.628 lei b. 3.175 lei 2.375 lei c. 2.128 lei 1.500 lei d. 2.000 lei 1.628 lei e. 3.175 lei 2.675 lei Rezolvare venituri: 18000-2000=16000 chelt: 5000-400-1100-800=2700 V-C=16000-2700=13300 imp datorat: 13300*16%=2128 imp platit: 2128-500=1628 76. Dispuneti de urmatoarele informatii din contabilitatea curenta: venituri totale 60.000 lei, din care venituri din dividende cuvenite 20.000 lei; cheltuielile totale sunt in valoare de 20.000 lei,din care amenzi datorate autoritatilor romane 18.000 lei. Care este impozitul pe profit datorat, cota de impozitare fiind de 16%: a. 6.400 lei c. 9.600 lei e. 6.080 lei b. 6.720 lei d. 9.280 lei Rezolvare profit impozabil=60000-20000-20000+18000=38000 38000*16%=6080 impozit pe profit

90. Se achizitioneaz pe 30 august anul N o instalatie la costul de 700.000 lei, valoarea rezidual estimat 40.000 lei. Instalatia e amortizat liniar in 10 ani, incepand cu luna urmatoare datei achizitiei. La inceputul anului N + 2 se inlocuieste o piesa de schimb in valoare de 10.000 lei, ceeace conduce la cresterea capacitatii de productie si a duratei de viata utila ramasa la 10 ani. ConformIAS 16 Imobilizari corporale, marimea amortizarii in anul N + 2 este: a. 58.200 lei b. 62.200 lei c. 77.500 lei d. 61.200 lei e. 61.200 lei Rezolvare: din 700.000 se scade val.reziduala - 40.000 = 660.000 CA=100/10% 660.000*10% = 66.000/se amortiz pe an /12 = 5500 / luna in anul N : sept, oct,nov,dec. = 4 luni*5500 = 22.000 val.ramasa de amortiz = 638.000 in anul N + 1 : 66000/an val.ramasa de amortiz = 572.000 creste cu val piesei 10.000 + 572.000 = 582.000 care se amortiz in 10 ani CA = 10% 582.000 * 10% = 58.200 / an amortizarea N+2 = 58.200

96. O societate comercial detine o instalatie procurat n anul N la valoarea de 50.000 lei, amortizat liniar n 5 ani. La sfrsitul anului N+2 se decide reevaluarea sa, valoarea just stabilit 25.000 lei. n conditiile aplicrii metodei actualizrii valorii brute, conform IAS 16 Imobilizri corporale , nregistrrile contabile sunt: a. 213 = 105 12.500 lei b. 213 = 105 25.000 lei c. 281 = 231 30.000 lei 231 = 105 5.000 lei d. 231 = 105 12.500 lei 105 = 281 30.000 lei e. 213 = 105 12.500 lei 105 = 281 7.500 lei Rezolvare 50000 : 5 = 10000 / an (amortizare), deci in 3 ani se amortizeaza 30000 si ramane val de amortizat 20000. La sf anului 3 se reev la 25000. In cazul acesta, 25000 / 20000 = 1,25 sau 125%. Conform metodei actualizarii valorii brute, avem: - valoarea de intrare a instalatiei actualizata = 50000 * 125% = 62500 - valoarea amortizarii cumulate actualizata = 30000 * 125% = 37500 62500 - 50000 = 12500, deci 213 = 105 12500 37500 - 30000 = 7500, deci 105 = 281 7500

109. n contul de profit si pierdere figureaz urmtoarele informatii: vnzri de mrfuri 20.000 lei;costul de cumprare al mrfurilor vndute 5.000 lei; productia imobilizat 28.000 lei; cheltuieli cu materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru investitii virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei; amortizri si ajustri pentru exploatare 15.000lei; venituri din amortizri, provizioane si ajustri privind exploatarea 12.000 lei; amenzi datorate autorittilor romne 870 lei, si pltite 600 lei, dividende cuvenite societatii l.700 lei; dividendepltite 2.50 0 lei; cota de impozit pe profit 16%. Impozitul pe profit datorat este: a. 6.672,00 lei b. 6.260,80 lei c. 6.532,80 lei d. 6.480,00 lei e. 6.288,80 lei. Rezolvare Venituri: 707-20000; 721-28000; 741-6000; 7584-8000; 7813-12000, deci 20000+28000+ 6000+8000+12000 = 74000 Cheltuieli: 607-5000; 601-5000; 641-8500; 681-15000; 6581-870, deci 5000+5000+8500+ 15000+870 = 34370 74000 - 34370 + 870 = 40500 (870-amenzile sunt cheltuieli nedeductibile) 40500 * 16% = 6480

112. Dispuneti de urmtoarele date la nchiderea exercitiului N: impozit pe profit calculat si nregistrat la30.11.N 800 lei, din care pltit 500 lei; veniturile aferente exercitiului N 28.000 lei, din caredividende ncasate 2.000 lei; cheltuielile aferente exercitiului N 6.000 lei, din care cheltuieli deprotocol nedeductibile 400 lei si amenzi pltite autorittilor romne 1.100 lei. Cota de impozit pe profit este 16%. Care este suma impozitului pe profit datorat si de pltit pe exercitiul N? Impozit datorat Impozit de pltit a) 3.568 lei 3.568 lei b) 3.568 lei 2.768 lei c) 3.520 lei 3.020 lei d) 3520 lei 3068 lei e) 3568 lei 3068 lei Rezolvare impozit pe profit calc si inregistrat=800 din care platit =500 venituri aferente exerc N =28000 dividente incasate =2000 chelt aferente exerc N =6000 chelt de protocol =400 amenzi platite autoritatilor rom = 1100 cota de imp =16% profit fiscal(impozabil): tot ven -tot chelt-venit neimp(divid)+protocol neded+amenzi +impozit pe prof initial 28000-6000-2000+400+1100+500=22300 impozit datorat 22300*16%=3568 impozitul de platit 3568-500=3068 113. Se cunosc urmtoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial 2.000 buc a 0.50 lei/buc;intrri 1.000 buc a 0.80 lei/buc; iesiri 2.200 buc. Care este valoarea iesirilor si a stocului final,determinate dup metodele: costului mediu ponderat (CMP) si ultimului intrat primului iesit(LIFO)? CMP LIFO a) 1.320/480 1.160/640 b) 1.320/480 1.400/400 c) 1.100/700 1.160/640 d) 1.320/640 1.400/400 e) 1.400/400 1.320/480 Rezolvare 2000buc*0,5=1000lei 1000buc*0,8=800lei pentru CMP 1000lei+800lei=1800lei 1800lei/3000buc=0.6lei(costul mediu) 2200buc*0,6lei=1320(valoarea iesirilor) pt stoc final 3000buc-2200buc=800buc*0,6lei=480lei(valoarea stocului ramas) pentru LIFO

fiind ultimul intrat primul iesit scoatem intai cele 1000buc din ultima intrare iar restul pana la 2200 din prima intrare 1000buc*0,8=800lei 1200buc*0.5=600lei 800lei+600lei=1400lei(valoarea iesirilor) iar pt stocul ramas 2000buc-1200buc=800buc*0,5=400lei(valoarea stocului ramas 114. SC FIUL SA prezint urmtoarele date privind stocurile de materii prime: stoc initial 2.000 buc a0.5 lei/buc; intrri 1.000 buc a 0.8 lei/buc; iesiri 1.900 buc. Care este valoarea iesirilor si a stoculuifinal, determinate dup metodele: primul intrat-primul iesit (FIFO) si ultimul intrat primul iesit(LIFO)? FIFO LIFO a) 950/700 1.250/550 b) 1.250/550 950/850 c) 1.900/1.100 1.100/1.900 d) 1.140/660 1.250/850 e) 950/850 1.250/550 Rezolvare valoarea iesirilor pt FIFO 2000buc*0,5lei=1000lei 1000buc*0,8lei=800lei fiind primul intrat primul iesit cantitatea se scoate din prima intrare adica 1900buc*0,5lei=950lei(valoarea de iesire) iar pt stocul ramas 2000buc-1900buc=100buc 100buc*0,5lei=50lei 1000buc*0,8=800lei 50lei+800lei=850lei(valoarea stocului ramas) pt LIFO fiind ultimul intrat primul iesit scoatem prima data cele 1000buc din ultima intrare si diferenta din cea anterioara adica 1000buc*0,8lei=800lei 900buc*0,5lei=450lei 800lei+450lei=1250lei(valoarea de iesire) stoc ramas 2000buc-900buc=1100buc 1100buc*0,5lei=550lei(valoarea stocului ramas) 119. SC CRAI SA prezint situatia urmtoarelor elemente: cumprri de stocuri 1.000 lei, consum destocuri 900 lei; salarii datorate 2.000 lei; salarii pltite 25.000 lei; servicii nefacturate primite de la terti 1.000 lei; amortizri 1.600 lei; stocuri initiale produse finite la cost de productie 100 lei;produse obtinute la cost de productie 5.300 lei; produse vndute la pret de vnzare 6.000 lei;produse ncasate la pret de vnzare 6.500 lei; produse vndute la pret de vnzare dar nefacturate 400lei si stocuri de produse nevndute la cost de productie 800 lei.S se determine mrimea profitului contabil, stiind c se utilizeaz pentru evidenta stocurilor inventarul permanent. a. 1.800 lei b. 1.600 lei c. 1.700 lei d. 6.200 lei e. 600 lei
Rezolvare Monografia contabila : 301 = 401 1000 cumprri de stocuri 601 = 301 900 consum de stocuri

641 = 421 2000 sal.dat. 5121 = 421 25000 sal.platite 628 = 408 1000 serv.nef. terti 681 = 281 1600 amort. 345 = 711 5300 produse obtinute la cost de productie 4111 = 701 6000 produse vndute la pret de vnzare 418 = 701 400 produse vndute la pret de vnzare dar nefacturate 711 = 345 4600 desc. gestiunii ( iesiri = stoc initial+ intrari-stoc final = 100+5300-800=4600) 5121 = 4111 6500 incasari pr.= ven.-chelt. ven.= venituri din vanzari (ct.701)+/- variatia stocurilor ( sold ct.711)= 6400+700=7100 chelt.= ct.601+ct.628+ct.641+ct.681=900+1000+2000+1600=5500 pr.=7100-5500=1600

120. SC RULA SA vinde mrfuri la pret de vnzare cu amnuntul. Situatia n cursul lunii iunie seprezint astfel: stoc de marf la 01.06.N evaluat la pret de vnzare, inclusiv TVA 952.000 lei; ncursul lunii s-au efectuat urmtoarele operatii : cumprri de mrfuri pe data de 15.06.N, cost deachizitie 5.000.000 lei, TVA 19%; vnzri de mrfuri n cursul lunii, pret de vnzare, inclusiv TVA3.332.000 lei. Adaosul comercial practicat de societate este de 40%, n aceste conditii s se determine costul de achizitie al mrfurilor vndute n cursul lunii iunie si soldul final al contului 371. Cost mrfuri vndute Sold final 371 a) 3.332.000 lei 5.355.000 lei b) 800.000 lei 5.355.000 lei c) 2.000.000 lei 8.687.000 lei d) 2.000.000 lei 5.950.000 lei e) 2.800.000 lei 952.000 lei Rezolvare 5.000.000+19% = 5.950.000 3.332.000(acesta are inclusiv TVA) / 119% = 2.800.000 din 2.800.000 scoatem adaosul comercial 2.800.000 / 140 5 = 2.000.000 123. SC DODAC SA vinde o imobilizare corporal n urmtoarele conditii: pret de vnzare fr TVA 5.000 lei, valoarea de intrare 1.800 lei, amortizarea cumulat 1.000 lei, ajustarea pentru depreciere constituit 100 lei. La nivelul contului de profit si pierdere va aprea : a. rezultat extraordinar pozitiv 4.600 lei; b. rezultatul exercitiului dup impozitare 4.200 lei; c. rezultatul din exploatare pozitiv 4.300 lei; d. rezultatul financiar 100 lei; e. rezultatul curent 4.100 lei. Rezolvare vanzare:7583=5000 chelt:6583=1800-1000=800 ajustare, pt ca e vanzare anulam proviz, rezulta venit:7812=100 venituri expl:5000+100=5100

chelt expl:800 rezultat expl:5100-800=4300 pozitiv, rasp.c

124. Dispuneti de urmtoarele date privind stocurile de materii prime : pret de cumprare la intrare 9.000lei; cheltuielile de achizitie accesorii (cheltuieli de transport, manipulare, depozitare etc.) 2.000 lei;ajustri pentru depreciere contabilizate la nchiderea exercitiului N 1.000 lei. La sfrsitul exercitiului N+ 1, valoarea de inventar a acestor stocuri de materii prime este de 9.000 lei. Cum si cu ce sum vor fi influentate ajustrile pentru deprecierea materiilor prime existente ? a. cresterea ajustrilor cu 2.000 lei ; b. scderea ajustrilor cu 1.000 lei ; c. cresterea ajustrilor cu 1.000 lei ; d. scderea ajustrilor cu 2.000 lei ; e. valoarea ajustrilor nu se modific.
Rezolvare val.nreg.9000+2000=11000 provizion existent(creat n anul N)=1000 la sfrit.an N+1 val.inv.=9000 11000-9000=2000 o depreciere de 2000 lei pt.care avem creat 1000 lei provizoin,deci n N+1 cretem ajustarea cu 1000

126. O societate comerciala a realizat venituri din orice sursa n sum de 10.000 lei cu cheltuieli aferente de 5.000 lei , dintre care cheltuieli cu impozitul pe profit n suma de 1.000 lei. Veniturile din dividende sunt de 2.000 lei iar capitalul social subscris varsat de 500 lei. Sa se calculeze impozitul pe profit in conditiile constituirii rezervei legale stiind c, cota impozitului pe profit este de 16%, profit repartizabil la rezerva legal 5% din profitul contabil. a. 246,00 lei b. 426,80 lei c. 624,00 lei d. 800,00 lei e. 608,00 lei Rezolvare: venituri= 10000-2000=8000 chelt= 5000-1000=4000 ven-chelt=8000-4000=4000 rez.legala=4000*5%=200 cap.soc=500*20/100=100, rezulta rez legala=100 profit imp=4000-100=3900 imp profit=3900*16%=624

127. O intreprindere produce si vinde produse finite pentru care se cunosc: cheltuielile variabile unitare10 u.m. / buc., pretul unitar de vanzare 12 u.m. / buc., cheltuielile fixe ale perioadei 24 u.m. Ce cantitate de produse trebuie fabricata si vanduta pentru a realiza un profit de 6 u.m. si care este valoarea productiei vandute la pragul de rentabilitate: a 10 buc.; 96 u.m. b 6 buc.; 57 u.m. c 24 buc.; 230 u.m. d 12 buc.; 192 u.m. e 15 buc.; 144 u.m. Rezolvare trebuie sa aflam cate buc trebuiesc fabricate pentru a avea profitul =6 x= nr de buc si din val totala scadem cheltuielile 12x-24-10x=6 x=15 buc. trebuie sa aflam care este val totala la pragul de rentabilitate 12x-24-10x=0 x=12buc 12 buc.*12 lei = 144 lei 132. La o rafinarie s-au obtinut in productie cuplata, in cursul lunii, 200 hectolitri de benzina si 300 hectolitri de motorina. Cheltuielile totale de productie au fost de 1.080 u.m. Puterea calorica pentru benzina este de 12 kcal/l iar pentru motorina de 10 kcal/l, ambele produse fiind considerate produse principale. Care este costul de productie total pentru fiecare dintre cele doua sortimente de produse? Benzina Motorina Benzina Motorina 1 200 u.m. 600 u.m. 4 200 u.m. 480 u.m. 2 480 u.m. 600 u.m. 5 300 u.m. 600 u.m. 3 480 u.m. 300 u.m. Rezolvare benzina : cantitatea = 200hl=200000 l motorina : cantitatea = 300 hl = 300000 l parametrii : b : 12 ; m : 10 Cantitatea echivalenta : Qb= 200000*12=2400000 ; Qm=300000*10=3000000 Cantitatea echivalenta totala = 2400000+3000000=5400000 Costul unitar echivalent =chelt. materiale tot/cantit. echiv tot=1080/5400000=0.0002 CUb=2400000*0.0002=480 ; CUm=3000000*0.0002=600

133. O intreprindere fabrica sortimentele de produse A si B pentru care cheltuielile directe de productie sunt: A = 100 u.m.; B = 300 u.m. Produsele A se fabrica numai in sectia I, iar produsele B in sectiile I si II. Cheltuielile comune ale sectiei I sunt de 80 u.m., iar ale sectiei II de 50 u.m. La produsele A, productia in curs de executie la inceputul perioadei a fost de 80 u.m., iar la produsele B, la finele perioadei, a fost de 10 u.m. Bazele de repartizare ale cheltuielilor indirecte de productie le reprezinta cheltuielile directe. Care este costul de productie efectiv al produselor A si B ? Produsele A Produsele B Produsele A Produsele B 1 100 u.m. 500 u.m. 4 300 u.m. 500 u.m. 2 300 u.m. 400 u.m. 5 200 u.m. 300 u.m. 3. 200 u.m. 400 u.m. Rezolvare ch directe A : 100 ; B: 300 Ch ind. de repartizat S1:80 ; S2 :50 PICE0 A:80 ;B : PICE1 A: - B : 10 Repartizarea ch . ind. A : 80*[100/(100+300)]=20 (sau 80*25%) B: 80*[300/(100+300)]=60 ( sau 80* 75%) Cost de prod A : ch.dir +ch ind S1(repart) +PICE0-PICE1=100+20+80-0=200 B: ch.dir +ch ind S1(repart) + ch ind S2 +PICE0-PICE1=300+60+50+0-10=400 137. O intreprindere fabrica doua sortimente de produse A si B. Cheltuielile de productie directe sunt pentru A = 20 u.m. si pentru B = 30 u.m. Cheltuielile indirecte de productie sunt de 53 u.m., din care cheltuielile fixe reprezinta 15 u.m. Gradul de activitate al intreprinderii in perioada analizata este de 80 %. Care este costul de productie efectiv al sortimentelor A si B ? Sortimentul A Sortimentul B a) 53 u.m. 45 u.m. d) 40 u.m. 60 u.m. b) 30 u.m. 50 u.m. e) 80 u.m. 30 u.m. c) 15 u.m. 40 u.m. Rezolvare Chelt. directe de prod. + (chelt. ind. de prod.- chelt.fixe) = chelt.variabile unitare care nu se modifica cu variatia productiei (cf.metodei Direct Costing). In schimb chelt. fixe unitare se mod. proportional cu productia. Rezulta : Cost Cost Cost Cost prod. A = chelt. dir. A+chelt. ind. var. A + chelt. fixe A*gr.act. prod. A= 20+2/5*38+2/5*15*0.8=40 prod.B= chelt. dir. B+chelt. ind. var. B + chelt. fixe B*gr.act. prod.B= 30+3/5*38+3/5*15*0.8=60

138. La nivelul unei intreprinderi se cunosc urmatoarele elemente: cifra de afaceri 150 u.m.; costul complet 250 u.m.; costurile (cheltuielile) variabile (totale) 50 u.m., care conduc la urmatoarea cifra de afaceri la pragul de rentabilitate: a 200 u.m. b 300 u.m. c 250 u.m. d 50 u.m. e 150 u.m. Rezolvare CAE/CA=CF/CB unde : CAE = cifra de afaceri la prag de rentabilitate CB=CA-CV=150-50=100 CF=Cost complet-CV=250-50=200 conform formulei de calcul CAE/CA=CF/CB vom avea : CAE/150=200/100 de unde rezulta ca CAE=150*200/100=300 148. O intreprindere prezinta datele din tabelul alaturat. PERIOADA(luna) PRODUCTIAQ (ore) CH. INDIRECTE Ch. (u.m.) 1) Ianuarie 2.100 51.000 2) Februarie 1.900 49.000 3) Martie 2.000 50.000 Conform procedeelor de delimitare a cheltuielilor indirecte de productie, in cheltuieli variabile si cheltuieli fixe, sa se determine cheltuielile standard ale lunii mai, in conditiile unei productii preconizate de 2.200 ore: a 51.000 u.m. b 2.000 u.m. c 50.000 u.m. d 49.000 u.m. e 52.000 u.m. Rezolvare (51.000-49.000) / (2.100 - 1.900 )=10 10* 2.100 =21.000 51.000 - 21.000 = 30.000 (2.200 ore * 10 ) + 30.000 = 52.000

152. ntr-o sectie de confectii s-au obtinut, din acelasi fel de material, trei sortimente de paltoane, de trei marimi diferite, si anume: A = 20 buc., B = 30 buc., C = 40 buc., cu cheltuieli totale de 2.600 u.m. Care este costul efectiv unitar de productie cunoscandu-se ca preturile de vanzare unitare ale produselor sunt: A = 37,5 u.m./ buc.; B = 50,0 u.m./ buc., C = 25,0 u.m./ buc.? ABC a) 30 u.m. / buc.; 40 u.m. / buc.; 20 u.m. / buc. b) 25 u.m. / buc.; 30 u.m. / buc.; 40 u.m. / buc. c) 40 u.m. / buc.; 25 u.m. / buc.; 60 u.m. / buc. d) 20 u.m. / buc.; 40 u.m. / buc.; 25 u.m. / buc. e) 30 u.m. / buc.; 40 u.m. / buc.; 50 u.m. / buc.

Rezolvare A = 20 * 3,75 = 750 B = 30 * 50 = 1500 C= 40 * 2.5 = 1000 750+ 1500 + 1000 = 3.250 2600 / 3250 = 0.80 A= 0.80* 37.5=30 B= 0.80 * 50 = 40 C= 0.80 * 25 =20 161. O intreprindere realizeaza trei sortimente de produse in trei sectii . Dispuneti de urmatoarele date privind cheltuielile indirecte de productie si bazele de repartizare ale acestora pe produse Sectia I Sectia II Sectia III Chelt.indirecte 15.000 u.m. 8.000 u.m 5.000 u.m. Bazele de repartizare 3.000 u.m. 400 u.m. 5.000 u.m. -A 1.500 u.m. 250 u.m. -B 500 u.m. 2.000 u.m. -C 1.000 u.m. 150 u.m. 3.000 u.m. Care sunt cotele cheltuielilor indirecte de productie repartizate asupra produselor si inregistrarile contabile aferente ? Rezolvare : A=( 1500 / 3000) * 15.000 = 7.500 A= (250 / 400 ) * 8000= 5000 A= 7.500 + 5.000 = 12.500 B= ( 500 / 3.000 ) * 15.000 = 2.500 B = (2.000 / 5.000 ) * 5000 = 2.000 B= 2.500+2.000 = 4.500 C= (1.000 / 3.000 )* 15.000 =5.000 C =( 150 / 400 )* 8000 = 3000 C=(3.000 / 5.000 )* 5.000 = 3.000 C= 5.000+3.000+3.000= 11.000 Raspuns: E) % = 923 921/A 921/B 921/C 28.000 u.m. 12.500 u.m. 4.500 u.m. 11.000 u.m.

S-ar putea să vă placă și