Sunteți pe pagina 1din 31

C.E.C.C.A.R.

Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

GRUPA I Categoria I Elaborarea situatiilor financiare anuale


1. (811.) Care sunt lucrarile premergatoare (preliminare) intocmirii situatiilor financiare anuale? Raspuns: 1. ntocmirea balanei conturilor nainte de inventariere; 2. Inventarierea general a patrimoniului; 3. Contabilitatea operaiilor de regularizare, cuprinznd: a) diferenele de inventar; b) amortizrile; c) ajustrile pentru deprecieri; d) provizioanele; e) diferenele de curs valutar; f) delimitarea n timp a cheltuielilor i veniturilor; 4. Determinarea rezultatului exerciiului i distribuirea profitului sau finanarea pierderilor. 2. (823.) O societate comerciala participa cu 51% la constituirea capitalului social al altui agent economic. In acest scop se efectueaza si se inregistreaza urmatoarele operatii: a) se subscriu si se platesc prin virament 1.000 de actiuni care au valoarea nominala de 50 lei si cea de emisiune de 60 lei; b) unitatea emitenta ii acorda dividende de 50% pentru primul an, dupa care rascumpara 300 actiuni la pretul de 62 lei si alte 200 de actiuni la pretul de 49 lei. Rezolvare: a) Subscrierea aciunilor: 1.000 aciuni x 60 lei = 60.000 lei: 261 Aciuni deinute la entitile afiliate = 5121 Conturi la bnci n lei b) Dividende: 50% x 1.000 aciuni x 50 lei = 25.000 lei: 25.000 lei 18.600 lei 60.000 lei

461 Debitori diveri = 761 Venituri din aciuni deinute la entitile afiliate c) Vnzarea a 300 aciuni (300 aciuni x 62 lei = 18.600 lei): 5121 Conturi la bnci n lei = 7641 Venituri din imobilizri financiare cedate i pentru costul de achiziie: 300 aciuni x 60 lei = 18.000 lei: 6641 = 261 Aciuni deinute la entitile afiliate18.000 lei

Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate d) Vnzarea a 200 aciuni (200 aciuni x 49 lei = 9.800 lei): 5121 Conturi la bnci n lei = 7641 Venituri din imobilizri financiare cedate 9.800 lei i pentru costul de achiziie: 200 aciuni x 60 lei = 12.000 lei: 6641 = 261 Aciuni deinute la entitile afiliate 12.000 lei Cheltuieli privind imobilizrile financiare cedate 3. (835.) Se realizeaza in antrepriza o constructie referitor la care se cunosc urmatoarele elemente:

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

a) avansul acordat antreprenorului 90.000 lei; b) executia constructiei de desfasoara pe parcursul a doua perioade de gestiune, costul total al lucrarilor facturate de antreprenor este de 700.000 lei, exclusiv TVA, valoarea lucrarilor facturate la sfarsitul primei perioade de gestiune fiind de 300.000 lei, TVA 19%. c) decontarea sumelor datorate antreprenorului se realizeaza prin virament, integral dupa finalizarea si receptia constructiei. Cum se inregistreaza in contabilitate ? Rezolvare: a) Avansul acordat antreprenorului: % = 232 Avansuri acordate pentru imobilizri corporale 4426 TVA deductibil 5121 Conturi la bnci n lei 107.100 lei 90.000 lei 17.100

b) Valoarea lucrrilor facturate la sfritul primei perioade: % = 404 Furnizori de imobilizri 231 Imobilizri corporale n curs de execuie 4426 TVA deductibil c) Valoarea lucrrilor facturate la sfritul celei de-a doua perioade: % = 404 Furnizori de imobilizri 231 Imobilizri corporale n curs de execuie 4426 TVA deductibil d) Recepia la cost total: 300.000 lei + 400.000 lei = 700.000 lei: 212 Construcii = 231 700.000 lei Imobilizri corporale n curs de execuie 476.000 lei 400.000 lei 76.000 lei 357.000 lei 300.000 57.000 lei

e) Plata furnizorului, cu reinerea avansului: Datoria total = 357.000 lei + 476.000 lei = 833.000 lei 404 Furnizori de imobilizri % 833.000 lei 232 90.000 lei 4426 TVA deductibil 17.100 lei 5121 Conturi la bnci n lei 725.900 lei 4. (863.) Se vor reflecta in contabilitate urmatoarele operatii economice specific comercializarii marfurilor cu plata in rate: a) facturarea marfurilor catre cumparator, cunoscandu-se urmatoarele elemente: pretul cu amanuntul, inclusiv TVA, 8.000.000 lei; avansul achitat de cumparator este de 20% din =

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

valoarea bunurilor; dobanda cuvenita vanzatorului este de 800.000 lei; TVA aferenta avansului este de 255456 lei, iar TVA pentru rate este de 1.021.824 lei; b) scaderea din evidenta a marfurilor vandute anterior, cunoscandu-se in plus TVA de 1.277.280 lei si adaosul comercial de 611.156 lei; c) evidentierea veniturilor impozabile corespunzatoare dobanzii, la scadenta acesteia; d) TVA colectata aferenta tuturor ratelor devenite scadente. Cum se inregistreaza in contabilitate aceste operatii? Rezolvare: a) Vnzarea mrfurilor cu plata n rate: Avans = 8.000.000 lei x 20% = l.600.000 lei TVA colectat aferent avansului = 1.600.000 lei - 1.600.000 lei x 100/l 19 = 255.462 lei TVA neexigibil aferent diferenei de 8.000.000 lei - 1.600.000 lei avans = 6.400.000 lei va fi: 6.400.000 lei - 6.400.000 lei x 100 / 119 = 1.021.848 lei 4111 Clieni = % 707 Venituri din vnzarea mrfurilor 4427 TVA colectat 4428 TVA neexigibil 472 Venituri nregistrate n avans 8.000.000 lei 5.922.690 lei 255.462lei 1.021.848lei 800.000 lei

Incasarea avansului 5121 = 4111 371 Mrfuri 8.000.000 lei 611.156 lei 1.277.311 lei 6.111.533 1.600.000 lei

b) Descrcarea gestiunii: % = 378 Diferene de pre la mrfuri 4428 TVA neexigibil 607 Cheltuieli privind mrfurile lei

c) Contabilizarea venitului din dobnzi: 472 Venituri nregistrate n avans =

766 Venituri din dobnzi

800.000 lei 1021824 lei

d) TVA colectata aferenta tuturor ratelor devenite scadente 4428 = 4427

5. (886.) Dispuneti de datele: profit net 3.000 u.m.; cheltuieli cu amortizarea 900 lei; pierderi din diferente de curs valutar 300 lei; venituri din investitii financiare 2.700 lei; stocuri: sold initial 10.000 lei si final 8.000 lei; clienti: sold initial 6.000 lei si final 4.000 lei; furnizori: sold initial 1.500 lei si final 500 lei; impozit pe profit datorat: sold initial 1.300 lei si final 200 lei; dobanzi incasate legate de exploatare 3.000 lei; dividende platite legate de exploatare aferente anului curent 5.000 lei.

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

Conform IAS 7 Situatiile fluxurilor de trezorerie, calculati fluxul de trezorerie provenit din exploatare. Rezolvare: Rezultat net + Cheltuieli cu amortizarea + Pierderi din diferente de curs valutar - Venituri din investiii financiare + Diminuarea stocurilor + Diminuarea creanelor - Diminuarea furnizorilor + Dobanzi incasate legate de exploatare - Diminuarea datoriei cu impozitul - Dividende pltite legate de exploatare = FNT din activitile de exploatare 3.000 lei 900 lei 300 lei 2.700 lei 2.000 lei 2.000 lei l .000 lei 3.000 lei 1.100 lei 5.000 lei 1400 lei

GRUPA I Categoria XI Tinerea contabilitatii unei entitati

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

1. (6.) Se consituie SC ,,Felix SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt : - In natura un utilaj 1.600 lei; - In contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat la subscriptie, iar ulterior. Rezolvare: a) subscrierea integrala a capitalului: 456 = 1011 2.000 lei b) inregistrarea varsarii aporturilor: % = 456 1.900 lei 2131 1.600 lei 5121 300 lei (400x75%=300 lei) c) inregistrarea varsarii capitalului: 1011 = 1012 1.900 lei d) eliberare diferenta aport in numerar 5121 = 456 100 lei e) virarea capitalului din categoria nevarsat in categoria varsat 1011 = 1012 100 lei 2. (9.) In vederea constituirii SC EPY SRL se inregistreaza subscrierea de capital social, astfel: - Partenerul ,,A subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2,7 lei/$; - Partenerul ,,B subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de catre un expert tehnic; - Partenerul ,,C subscrie 50% din capitalul social astfel: - 30.000 lei in numerar; - 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate. Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunciat de BNR este de 2,73 lei/$. 456 = 1011 5121 = 456 212 = 456 %
5121 211

67500 27000 6750 33750 30000 3750 67500

456

1011 = 1012

3. (81.) La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de 10.000 lei. Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500 lei. Este incerta castigarea procesului. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri:

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

A. Procesul a fost castigat; B. Procesul a fost pierdut. Rezolvare: 4118 = 411 6812 = 1511 628 = 5xx a) 1511 = 7812 b) 654 = 4118 10000 10000 500 10000 10000

4. (304.) SC ,,ALFA SA se aprovizioneaza de la SC ,,GAMA SA cu marfuri in valoare de 600 lei, TVA 24%. - SC ,,ALFA SA vinde catre SC ,,BETA SA marfuri in valoare de 600lei, TVA 24%; - SC ,,ALFA SA trage asupra SC ,,BETA SA o cambie in favoarea SC ,,GAMA SA. Posesorul cambiei, respectiv SC ,,GAMA SA poate sa utilizeze cambia in unul din urmatoarele moduri: A- transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC ,,OMEGA SA fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior; B- sconteaza cambia la banca inainte de scadenta, taxa de scont 14 lei; C- pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu ,,trasul prin incasarea in numerar; D- deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiu postal, la scadenta, banca retinand un comision de 4 lei. Rezolvare: % 371 4426 411 = % 707 4427 = 401 744 600 144 744 600 144

a) 401 = 403 b) %
666 512

744 413 758 14 744

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

c) 531= 403 d) %
403 627

744 5121 748 744 4

5. (362.) SC ,,AS SA importa alcool pe care il foloseste la fabricarea de produse proprii, astfel: - valoarea in vama: 2000 $ X 3,3 lei/$ = 6600 lei; - taxe vamale 15%, reprezentand 990 lei; - comision vamal 0,5%, reprezentand 33 lei Total valoare in vama 7623 lei; Accize: 20% X 7623 = 1524,6 lei; TVA : 24% X 9147,6 lei = 2195,4241 lei; Total factura 10885,64 lei SC ,,AS SA vinde produsele rezultate la intern, astfel: Pret negociat 2000 lei; Accize 20%, reprezentand 400 lei; TVA 24%, reprezentand 576 lei. Rezolvare: % 446
447 4426 446

5121

4743.02 990 33 2195.42 1524.6

371 4111

= =

401 % 701 446 4427

6600 2976 2000 400 576

GRUPA II Categoria II Auditul statutar al situatiilor financiare

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

1. (4.) Cand verificati amortizarea imobilizarilor corporale va asigurati ca: a) Planul de amortizare este acelasi ca in anul precedent; b) Planul de amortizare contabila e diferit de planul de amortizare fiscala; c) Au fost aplicate normele de amortizare prevazute in reglementarile in vigoare. Raspuns: c) ; a) 2. (51.) Prin ce se caracterizeaza raportul auditorului asupra respectarii clauzelor contractuale? Raspuns: Misiunea se refera exclusiv la examinarea respectarii clauzelor care vizeaza aspecte contabile si financiare. Opinia auditorului poate face obiectul unui raport distinct sau va fi inclusa n raportul de audit, de baza. 3. (67.) Prezentati cinci situatii de amenintare la adresa independentei. Raspuns : - Cauze datorate interesului propriu; - Cauze legate de slabirea autocontrolului; - Cauze datorate renuntarii la propriile convingeri; - Cauze datorate manifestarilor de familiarism; - Cauze datorate unor misiuni de intimidare. 4. (81.) Prezentati pe scurt continutul sectiunii a 8-a din Codul etic national al profesionistilor contabili din Romnia. Raspuns : Sectiunea a 8-a din acest Cod stabileste cadrul general conceptual pentru conditiile privind independenta a profesionistului contabil in cazul misiunii de audit si servicii conexe (Assurance engagemente), potrivit standardului international; in consecinta, nici unui organism membru sau cabinet, societate, nu ii este permisa aplicarea unor standarde mai putin riguroase decat cele prevazute in aceasta sectiune. Introducere 8.1. Este in interesul publicului si totodata este cerut de acest Cod etic, ca membrii echipelor de audit si servicii conexe, ai cabinetelor sau societatilor de profil si daca este cazul, ai societatilor din cadrul grupului, sa fie independenti de clientii misiunilor de audit si servicii conexe. 8.2. Nivelul asigurarii (certitudinii) auditului si serviciilor conexe este destinat a creste credibilitatea informatiei privind un obiectiv oarecare, prin evaluarea faptelor care atesta ca obiectivul examinat este conform criteriilor adecvate, sub toate aspectele sale importante. Pentru a obtine o intelegere completa a obiectivelor si elementelor unei misiuni privind exprimarea unei opinii este necesara consultarea tuturor Standardelor internationale de audit. 8.3. Misiunea de exprimare a unei opinii este o activitate speciala; ea depinde de urmatoarele elemente: a. - o relatie intre trei parti implicand: b.

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

i. un profesionist contabil ii. o parte responsabila; si iii. un utilizator anume precizat. c. - un obiectiv d. - criterii adecvate e. - modalitatea de realizare; f. - o concluzie. Partea responsabila si utilizatorul anume precizat pot fi sau nu din aceeasi entitate clienta. De pilda, o intreprindere mama poate cere auditarea informatiilor furnizate de catre una din filialele sale. Relatia dintre partea responsabila si utilizatorul anume precizat este necesar a fi privita in contextul unui contract specific. 8.4. Exista o gama larga de misiuni (contracte) care furnizeaza un nivel inalt sau mediu de certitudine (asigurare). Acestea pot fi misiuni (contracte) care cuprind obiective privind: - auditarea sau revizia unei game largi de informatii financiare (situatii financiare anuale) si informatii nefinanciare (note explicative ale situatiilor financiare) - atestari si raportari directe - raportari interne si externe - sectorul privat sau public. 8.5. Obiectivul unei misiuni (contract) de exprimare a unei opinii poate fi constituit din: - Date (de pilda, informatii financiare istorice sau prospective, informatii statistice, indicatori de performanta); - Sisteme si proceduri (de pilda, controale interne) sau Diagnostic de comportament (de pilda: conducerea corporativa, respectarea unor reglementari, practicile privind resursele umane). 8.6. Nu toate misiunile (contractele) profesionistilor contabili au ca finalitate exprimarea unei opinii (asigurare) a clientului privind asertiunile conducerii entitatii. Misiunile executate frecvent de profesionistii contabili, care nu sunt misiuni (contracte) de audit (deci de non-audit)cuprind: - proceduri convenite; - compilarea situatiilor financiare sau a altor informatii financiare; - pregatirea lucrarilor de rambursare a taxelor si impozitelor, cand nu este exprimata nici o concluzie si consultanta fiscala; - consultanta privind managementul; - alte servicii de consultanta. 8.7. Aceasta sectiune a Codului etic prevede un cadru, constituit din principii, pentru identificarea, evaluarea si masurile de preintampinare a amenintarilor la adresa independentei. Cadrul stabileste principiile pe care membrii echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe, cabinetele, societatile de profil si grupurile, trebuie sa le utilizeze pentru a identifica amenintarile la adresa independentei si a evalua importanta acestor amenintari si masurile necesare eliminarii sau reducerii lor la un nivel acceptabil. Este necesara aplicarea rationamentului profesional pentru a determina care sunt masurile necesare cele mai indicate. Exemplele prezentate sunt destinate a ilustra aplicarea principiilor din aceasta sectiune, neexistand o lista exhaustiva a tuturor circumstantelor care pot crea amenintari la adresa independentei. In consecinta nu este suficient ca un membru al echipei de profesionisti contabili in audit si servicii conexe, sau membrii cabinetelor, societatilor de profil sau grupului sa identifice situatii similare cu cele exemplificate, ci sa caute continuu sa aplice principiile acestei sectiuni la circumstantele particulare pe care le intampina.

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

. Mai mult, Codul se bazeaza pe aceea ca, daca nu se prevede in mod special o limitare, obiectivele si principiile fundamentale sunt valabile in mod egal pentru toti profesionistii contabili, indiferent daca ei practica in calitate de liber-profesionisti sau ca angajati in industrie, comert, sectorul public sau invatamant. Exemplele arata cum trebuie sa fie aplicate masurile de protejare de catre societate pentru a satisface cerintele de independenta fata de clientii de audit sau de non audit. Societatea nu trebuie sa aiba nici o participare financiara directa sau indirecta la capitalul propriu al clientului. Furnizeaza ghidul conceptual pentru protejarea independentei.

GRUPA II Categoria IV Evaluarea intreprinderilor

10

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

1. (12.) Care este valoarea patrimoniala de baza a unei intreprinderi care prezinta urmatorul bilant economic : imobilizari 60.000 ; capital social 70.000 ; obligatii 640.000 ; creante 400.000 ; stocuri 300.000 ; diferente din reevaluare 50.000 ; profit 10.000 ; rezerve 10.000 ; disponibilitati 20.000. a)140.000; b)150.000; c)780.000; Raspuns: a) Valoarea patrimoniala de baza = Activ Datorii = 60.000 640.000 + 400.000 + 300.000 + 20.000 = 140.000 Sau Valoarea patrmoniala de baza = Capitaluri proprii +/- Diferente din reevaluare = 70.000+50.000+10.000+10.000 = 140.000 2. (123.) Explicati corectiile legate de sinergii ce trebuie aduse profitului din bilantul contabil pentru a determina capacitatea beneficiara a intreprinderii. Raspuns: Capacitatea beneficiara inseamna aptitudinea unei intreprinderi de a genera un beneficiu dat, in viitorul apropiat, in conditii de motivare si de gestiune considerate normale, identice cu cele din ultimii ani, daca nici o schimbare semnificativa nu a avut loc = randamentul totalitatii capitalurilor care finanteaza intreprinderea. Capacitatea beneficiara se poate exprima prin urmatorii indicatori: - Profit brut (diagnosticul financiar-contabil); - Profit net se foloseste in evaluari prin metode bazate pe capitalizarea veniturilor; - Dividend folosit in evaluari bazate pe randamentul capitalului; - Prin flux de trezorerie sau cash-flow folosit in evaluarile bazate pe actualizarea fluxurilor degajate de intreprindere. Etapele determinarii capacitatii beneficiare sunt : - Studiul rezultatelor trecute (3 ani); - Examenul previziunilor; - Mixajul elementelor rezultate din primele doua etape in scopul determinarii capacitatii beneficiare;

I. Studiul rezultatelor trecute are drept scop determinarea pe trei ani in urma a profitului din bilant care indeplineste cumulativ 4 conditii: 1. este un profit stabil; 2. este un profit real;

11

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

3. este un profit cert; 4. profitul poate fi considerat ca neproductibil in viitor. Se porneste de la profitul din bilant caruia i se aduc corectii: A. corectii pe orizontala intre exercitii care scot in evidenta modificarile din legislatie, asadar bilanturile trebuie facute sa fie comparabile si sa fie aduse la nivelul ultimului an. B. corectii pe verticala pentru fiecare exercitiu in parte de la cifra de afaceri pana la profitul net sunt ajustate, corectate toate marjele intreprinderii pe baza constatarilor din diagnosticul de evaluare. - marja bruta; - valoarea adaugata; - excedent brut/net din exploatare; - profit net. A. prima categorie de corectii se refera la corectarea profitului din diferente de curs valutar; B. a doua categorie de corectii este legata de amortismente se inlatura orice exces de amortizare si se adauga orice insuficienta de amortizare, referinta constituind-o fie legea fiscala, fie standardele profesionale emise de expertii tehnici; C. a treia categorie se refera la salarii si asimilate salariilor insuficientele sau exagerarile trebuei adaugate sau eliminate, referinta constituind-o standardele si studiile efectuate de experti in munca si protectia sociala. D. a patra categorie se refera la stocuri - se verifica daca sistemul de evaluare a fost constant pe intreaga perioada, realitatea si jocul stocurilor de la inceput si sfarsit de perioada, anomaliile trebuind reintegrate sau deduse din rezultatul contabil; E. a cincea categorie se refera la profituri si pierderi exceptionale se retin numai acele profituri care provin din operatiuni obisnuite, care se reproduc in mod sistematic in viitor; F. corectii legate de sinergii - efectele sinergice presupun complementaritate de activitati ale caror rezultate sunt superioare celor reiesite din insumarea algebrica a rezultatelor individuale. G. alte corectii care pot rezulta din diagnostic. 3. (149.) Ce este goodwill-ul unei intreprinderi si in ce relatie se afla cu valoarea acesteia? Raspuns: Goodwill este excedentul de valoare globala a ntreprinderii in raport cu suma valorilor diferitelor active care il compun. Partea din valoarea globala a unei ntreprinderi care are ca sursa buna gestionare si exploatarea elementelor intangibile de care dispune acea ntreprindere; se obine prin capitalizarea profitului obinut de ntreprindere peste pragul de rentabilitate. Relaia cu valoarea ntreprinderii este direct proporionala.

GRUPA II Categoria V Fuziuni si divizari de intreprinderi

12

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

1. (33.) Sa presupunem ca exista trei societati A, B si C, care vor fuziona prin absorbtia societatilor B si C de catre societatea A. Societatea A are capital social de 50.000 lei si rezerve de 1.000 lei. K = 1.000/50.000x100=2% reprezinta rezervele la societatea absorbanta. Pentru societatile B si C, a caror capital social este de 3.000 lei, respectiv 1.000 lei, se va aplica coeficientul de 2%, astfel: B3.000x2%=60 lei prima de fuziune C1.000x2%=20 lei prima de fuziune --------------------------------------------------. TOTAL 4.000 lei 80 lei - prima de fuziune Rezolvare: Majorarea capitalului social la societatea A absorbanta: 456 = % 1012 1042 4.000 lei 3.920 lei 80 lei

2. (39.) SC ALPHA SA absorbanta a SC BETA SA, preia prin fuziune, activul acesteia constand din cladiri 10.000 lei si disponibil la banca 5.000 lei si emite in schimb 1.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 14lei/actiune. Ulterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social. Rezolvare: Preluarea activului SC BETA SA % = 456 15.000 lei 212 10.000 lei 5121 5.000 lei - emiterea a 1.000 de actiuni la 14 lei valoarea nominala % 15.000 1011 14.000 1042 1.000 - incorporarea primelor de fuziune in capitalul social 1042 = 1012 1.000 456 =

Diferenta dintre valoarea activului preluat (15.000 lei) si valoarea nominala a actiunilor emise (14.000 lei) o constituie prima de fuziune. 456 = % 1011 1042 15.000 lei 14.000 lei 1.000 lei

13

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

- Incorporarea primei de fuziune in capitalul social 1042 = 1011 1.000 lei

GRUPA II Categoria X Organizarea auditului si controlului intern al intreprinderii

14

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

1. (19.) Elaborare politici si proceduri contabile. Studiu de caz: societatea de comert.

Prezentarea generala a companiei SC X SRL


Date despre companie Persoana juridica : X SRL Judetul : Constanta Adresa: Constanta Nr. Reg. Comertului: J13/1234/2009 Forma de proprietate : 35- societati comerc cu rasp lim Activitate preponderenta :4719- comert cu amanuntul in magazine nespecializate, cu vanzare predominanta de produse nealimentare CUI: 253659

Date despre activitate


Istoric Compania activeaza pe piata produselor nespecializate incepand cu anul 2009 si a reusit sa asigure calitate si garantie clientilor sai prin actualizarea permanenta a sortimentelor. Produsele sunt achizitionate atat de la intern, cat si de la extern si raspund unei game largi de cerinte in piata romaneasca. Compania are capital integral privat romanesc si este condusa de o echipa tanara de manageri specializati in acest domeniu. In cursul periaodei numarul de salariati a crescut de la 10 persoane in anul 2009 la 20 in prezent, echipa fiind diversificata functie de cerinte. Flux operational Compania achizitioneaza produse local sau din alte tari in functie de specific si depoziteaza produsele in depozitul propriu pana la momentul transferului catre magazinul de desfacere pe masura necesitatilor. Magazinul preia marfa din depozit si o expune la raft in vederea vanzarii cu amanuntul. Compania organizeaza diverse campanii promotionale cu scopul de a stimula vanzarile. Date financiare Societatea are capitalul social subscris si varsat in valoare de 300 lei, este impartit in 30 parti sociale iar valoarea unei parti sociale este de 10 lei. Asociatul unic este dl XY, participare la capital social, beneficii si pierderi 100%. Organizarea si conducerea companiei Compania are organizata contabilitatea in compartiment distinct, condus de director economic, potrivit Legii contabilitatii nr. 82/1991 republicata. Legislatia in domeniul contabilitatii aplicata de societatea comerciala pe baza careia s-au elaborat prezentele politici contabile este reprezentata de urmatoarele: - Reglementarile contabile aplicate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare anuale. Situaiile financiare au fost ntocmite n conformitate cu Reglementrile Contabile Romneti armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitilor Economice Europene aprobate prin OMFP 3055/2009. OMFP 3055/2009 solicita ca situaiile financiare s fie ntocmite n conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 (republicata, modificata si completata ulterior) i Cerinele de ntocmire i prezentare prevazute de OMFP 3055/2009.

15

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

- Societatea organizeaza si conduce contabilitatea proprie potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr.82/1991 republicata, cu modificarile si completarile ulterioare - OMFP 2861/2009 pentru aprobarea normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor si datoriilor si capitalurilor proprii; - OMFP 1826/2003 pentru aprobarea precizarilor privind unele masuri referitoare la organizarea si conducerea contabilitatii de gestiune; - OMEF 3512/2008 privind documentele financiar contabile - Legea 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; Situatiile financiare ale societatii sunt intocmite respectand principiile contabile privind contabilitatea de angajamente. Astfel, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand se produc si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale fiecarei perioade: Principiul continuitatii activitatii are in vedere faptul ca societatea isi va continua activitatea in mod normal intr-un viitor previzibil, fara a intra in imposibilitatea continuarii activitatii sau fara reducerea semnificativa a acesteia; Principiul permanentei metodelor presupune aplicarea acelorasi reguli privind evaluarea si inregistrarea in contabilitate a tranzactiilor, asigurand comparabilitatea in timp a situatiilor financiare; Principiul prudentei se inregistreaza toate ajustarile de valoare datorate deprecierilor de valoare a activelor, precum si toate obligatiile previzibile si de pierderi potentiale care au luat nastere in cursul exercitiului financiar incheiat sau pe parcursul unui exercitiu anterior; Principiul independentei exercitiului toate veniturile si cheltuielile dintr-un exercitiu sunt inregistrate, indiferent de datat platii sau incasarii acestora; Principiul evaluarii separate a elementelor de active si de pasiv ; Principiul intangibilitatii bilantului bilantul de deschidere al unui exercitiu financiar corespunde/coincide cu bilantul de inchidere al exercitiului financiar anterior; Principiul prevalentei economicului asupra juridicului informatiile prezentate in situatiile financiare reflecta realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridical; Contabilitatea se tine in limba romana, iar moneda de prezentare este moneda nationala (leul). Contabilitatea operatiunilor in valuta se tine atat in valuta respectiva, dar si in moneda nationala (leul).

Activele sunt nregistrate la : - Costul de achiziie. Activele sunt nregistrate n contabilitate pe baz de factur pentru cele achiziionate. - Metoda de calcul a amortizrii este metoda liniar.
16

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

Aceste operaiuni se nregisreaz n registrul jurnal n ordinea cronologic a documentelor justificative. - Vnzarea marfurilor 4111 = % 371 4427 - Descrcarea din gestiune a marfurilor se realizeaz pe baza raportului fiscal lunar la preul de nregistrare a marfurilor. La inventariere evaluarea activelor imobilizate i a stocurilor, se face la valoarea actual, numit valoare de inventar, care se stabilete n funcie de utilitatea bunului, starea acestuia i preul pieei, inclusiv prin considerarea tuturor ajustrilor de valoare datorate deprecierilor. Creanele se evalueaz la valoarea probabil de ncasat, iar datoriile la valoarea probabil de pltit. n cadrul societii se efectueaz urmtoarele operaiuni: - preluarea documentelor justificative i nregistrarea lor n ordine cronologic i sistematic; - inventarierea patrimoniului; - ntocmirea registrului jurnal; - ntocmirea registrului de cas n lei; - ntocmirea fiei contului; - ntocmirea statului de plat i a cheltuielilor cu salariile; - ntocmirea declaraiei 100 pn n 25 a lunii urmatoare, depunerea la Administraia Financiar; - ntocmirea decontului de TVA pn la data de 25 a lunii urmtoare, - ntocmirea declaraiilor lunare (omaj 0.5% depus pn n 25 a lunii urmtoare la AJOFM , CAS 19,5% pn la data de 25 a lunii urmtoare depus la Casa de pensii i CASS , la Casa de Sntate pn la 25 a lunii urmtoare, declaraia 0,25% comision ITM pn n 25 a lunii mpreun cu statele de plat la ITM; - ntocmirea fielor mijloacelor fixe; - nregistrarea cheltuielilor cu energia, apa, gazul, telefonul i alte servicii (utilitati); - nregistrarea amortizrii lunare a mijloacelor fixe; - ntocmirea balanei de verificare - ntocmirea bilanului contabil, a contului de profit i pierdere i a raportului Consiliului de admilistraie.

17

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

GRUPA III Categoria III Expertize contabile


1. (1.) Cum se clasifica expertizele contabile? Raspuns: Expertizele contabile se clasifica in functie de mai multe criterii astfel:
I.

Dupa scopul principal in care au fost solicitate: - Expertize contabile extrajudiciare sunt cele efectuate in afara procedurilor reglementate privind rezolvarea unor cause supuse verdictului justitiei, fiind efectuate in afara unui proces justitiar. Ele nu au calitatea de mijloc de proba in justitie, ci cel mult de argumente pentru rezolvarea unor litigii pe cale amiabila. - Expertize contabile judiciare reglementate de Codul de procedura civila, Codul de procedura penala, alte legi speciale. Dupa natura principalului obiectiv(e) la care se refera: - Expertize contabile civile dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor civile; - Expertize contabile penale dispuse sau acceptate in rezolvarea unor aspect civile atasate litigiilor penale; - Expertize contabile comerciale dispuse sau acceptate in rezolvarea litigiilor comerciale; - Expertize contabile fiscale in cazul litigiilor fiscale; - Alte categorii de expertize contabile judiciare dispuse de organelle in drept sau extrajudiciare solicitate de catre clienti. In functie de natura juridica, expertizele contabile pot fi: - Civile; - Penale; - Extrajudiciare

II.

III.

2. (14.) Care este sediul materiei reglementarilor profesionale privind expertizele contabile ? Rezolvare: Sediul reglementrilor profesionale privind expertizele contabile judiciare i extrajudiciare se afl n: a) Regulamentul de organizare i funcionare a CECCAR (aprobat prin Hotrrea Conferinei Naionale a experilor contabili i contabililor autorizai nr.1/1995 , modificat i completat prin Conferina Naional a Experilor Contabili i Contabili Autorizai nr.99/44), care, la pct.112 lit e), stipuleaz c experii contabili, n exercitarea profesiei, pot efectua expertize contabile dispuse de organele judiciare sau solicitate de persoane fizice sau juridice, cum ar fi:

- expertize amiabile (la cerere)


18

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

- expertize contabil-financiare - arbitraje n cauze civile - expertize de gestiune b) Norma profesional CECCAR nr.35 privind expertizele contabile, care stipuleaz c acestea pot fi efectuate numai de ctre persoanele care au dobndit calitatea de expert contabil n condiiile legii, fiind nscrise, cu viza la zi, n partea activ a Tabloului CECCAR. 3. (26.) Cum se exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat? Rezolvare: Modaliti de exercitare a profesiei (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994): Individual (activitate independent, conform art.46, alin.(1) i (3) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal); o Societi comerciale de expertiz contabil sau contabilitate (art.8 si 11 din O.G. nr.65/1994, Legea nr.31/1990 privind societile comerciale). Societatile de expertiza contabila au: o cel putin 51 % actionari experti contabili sau contabili autorizati c o cel putin 51% din numarul membrilor Consiliului de Administrate sunt experti contabili sau contabili autorizati, membri ai Corpului. Societatile de expertiza contabila nu pot avea participari financiare in unitati patrimoniale industriale, comerciale, agricole, bancare sau de asigurari si nici in societati civile. Membrii Corpului nu pot fi asociati sau acfionari la mai multe societati comerciale de expertiza contabila.Societatile comerciale de expertiza pot fi romane, straine sau mixte. Societatile de expertiza se bucura de aceleasi drepturi si au aceleasi obligatii impuse membrilor Corpului. Exceptie: dreptul de a alege sau de a fi ales in organele de conducere ale Copului. Angajarea raspunderii societailor comerciale de expertiza contabila si a membrilor care le alcatuiesc se realizeaza prin exercitarea drepturilor administrative si a celor de natura tehnica de catre: o conducatorul (administratorul) societatii: drepturile administrative si sociale (de exemplu: fata de banca, reprezentarea societatii in fata tertilor si a administratiei publice etc.), acesta dispunand de semnatura sociala a societatii; o expertii contabili. contabilii autorizati si ceilalti asociati sau actionari ai societatii, care asigura cerintele de natura tehnica ale propriilor lor lucrari executate, prin semnarea acestora, alaturi de semnatura autorizata a conducerii societatii.
o o

4. (30.) Enumerati faptele ce constituie abateri disciplinare ale membrilor Corpului? Rezolvare: Sunt abateri disciplinare urmtoarele fapte: a) comportament necuviincios fa de membrii Corpului, reprezentanii Ministerului Economiei i Finanelor sau fa de ali participani la reuniunile de lucru ale organelor de conducere i control ale Corpului; b) absena nemotivat de la ntrunirea adunrii generale a filialei sau de la Conferina
19

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

naional; c) nerespectarea dispoziiilor Codului etic naional al profesionitilor contabili i a normelor Corpului referitoare la publicitate; d) absena nejustificat de la aciunile de pregtire i dezvoltare profesional reglementate prin normele emise de Corp; e) prestarea de servicii profesionale fr viza anual de exercitare a profesiei sau fr contract scris ncheiat cu clientul sau pe baza unui contract n care nu a fost nscris calitatea profesional a celui care l ncheie: expert contabil sau contabil autorizat; f) nerespectarea obligaiei de pstrare a secretului profesional; g) nedeclararea sau declararea parial a veniturilor, n scopul sustragerii de la plata cotizaiei prevzute n prezentul regulament sau a impozitelor; h) fapta membrului Corpului de a nu depune n termenele stabilite, la filiala de care aparine, declaraiile anuale; pentru persoanele juridice rspunderea incumb preedintelui consiliului de administraie sau administratorului unic, dup caz; i) nclcarea dispoziiilor cu privire la incompatibiliti sau conflicte de interese; j) refuzul de a pune la dispoziia organelor de control i auditorilor de calitate ai Corpului documentele privind activitatea profesional; k) nedepunerea declaraiilor sau declaraiilor neconforme cu realitatea, n relaiile cu Corpul sau cu terii; l) nscrierea n rapoartele de expertiz contabil sau n alte lucrri efectuate pentru teri de aprecieri la adresa altor membri ai Corpului, fr consimmntul acestora sau fr s fi fost consultai; m) nerespectarea normelor i standardelor profesionale emise de Corp cu ocazia efecturii lucrrilor pentru teri; n) nendeplinirea obligaiilor prevzute n Regulamentul privind auditul calitii serviciilor profesionale; o) orice alte nclcri ale normelor i hotrrilor luate de organele de conducere ale Corpului. La stabilirea i aplicarea sanciunilor disciplinare se va ine seama de gravitatea nclcrii i de consecinele acesteia.

20

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

GRUPA III Categoria VII Studii de fezabilitate


1. (27.) Daca pentru analizarea fezabilitatii unui proiect investitional rata de actualizare este de 19% si RIR este de 16%, proiectul este unul fezabil? Dar pentru un RIR de 24%? Rezolvare: Rata intern de rentabilitate (RIR) a proiectelor este rata de actualizare la care VNA al proiectului este egal cu zero. Regulile privind deciziile cu ajutorul RIR specific faptul c toate proiectele independente cu RIR mai mare dect rata de actualizare trebuie s fie acceptate. Cnd se selecteaz dintre proiectele care se exclud reciproc, trebuie s fie ales proiectul cu RIR cea mai mare i valoarea RIR mai mare dect rata de actualizare.In concluzie: - cand RIR este 16% si Rata de actualizare 19% proiectul nu este fezabil - cand RIR este 24% si Rata de actualizare 19% proiectul este fezabil RIR > Rata de actualizare

21

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

GRUPA III - Categoria VIII Analiza diagnostic a intreprinderii

1. (11.) O ntreprindere este caracterizat de situatia bilantier descris n tabelul de mai jos. tiind c imobilizri necorporale n valoare de 200 sunt aferente chelnuielilor de constituire ale ntreprinderii, datorii pe termen lung n valoare de 400 reprezint rate scadente n anul curent, iar 10% din creante sunt garantii de bun executie ce vor fi ncasate peste 20 de luni s se analizeze pozitia financiar a ntreprinderii pe baza bilantului contabil i a bilantului financiar i s se explice diferentele constatate. ACTIV SUME PASIV CAPITALURI PERMANENTE I.Activ imobilizat 1.Imobilizari necorporale 2.Imobilizari corporale Din care chelt. de constituire 3.800 800 3.000 200 0 II.Datorii pe termen mediu si lung 3.000 (>1an) II.Activ circulant 1.Stocuri 2.Creante Din care 10% garantii de buna executie ce vor fi incasate peste 20 luni 4.000 1.000 2.000 200 Din care 400 rate scadente in anul curent 400 2.800 2.400 400 I.Capital propriu 1.Capital social 2.Rezerve 3.Provizioane SUME 5.000 2.000

3.Imobilizari financiare

III.Datorii pe termen scurt (<1an) Datorii de exploatare Datorii bancare pe termen foarte scurt

3.Disponibilitati TOTAL ACTIV

1.000 7.800 TOTAL PASIVE 7.800

22

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

Rezolvare : BILANT CONTABIL

A. ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL I. IMOBILIZARI NECORPORALE II.IMOBILIZARI CORPORALE III.IMOBILIZARI FINANCIARE

38000 800 3000 0

B. ACTIVE CIRCULANTE TOTAL I.STOCURI II.CREANTE III.INVESTITII FINANCIARE PE T SCURT IV. CASA SI CONTURI LA BANCI

4000 1000 2000 0 1000

C.CHELTUIELI IN AVANS D. DATORII < 1 AN E. ACTIVE CIRC. NETE/DAT CURENTE NETE F. TOTAL ACTIVE DATORII CURENTE G.DATORII > 1AN H. PROVIZIOANE I.VENITURI IN AVANS J.CAPITAL SI REZERVE TOTAL I.CAPITAL II.PRIME DE CAPITAL III.REZERVE DIN REEVALUARE IV REZERVE

0 2800 1200 (4000+0-2800) 5000 3000 0 0 2000 2000 0 0 0 (7800-2800)

23

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

V. PROFIT SAU PIERDERE REPORTATA VI.PROFITUL SAU PIERDEREA EX FINANCIAR CAPITAL PROPRIU TOTAL CAPITALURI TOTAL 2000 2000

0 0

BILANT FINANCIAR Este elaborat in conceptie patrimoniala, este util pentru evidentierea relatiei dintre resursele disponibile si nevoile de finantare ale entitatii, constituie suportul analizei financiare. ACTIVE=NECESARURI NETE Necesar Permanent A.Active imobilizate nete I.Imobilizari necorporale II. Imobilizari corporale III Imobilizari financiare Necesar temporar B Active circulante 4000 3800 3800 800 3000 0 PASIVE= RESURSE Capitaluri permanente Capitaluri proprii Datorii mai mari de 1 an Provizioane Subventii pt investitii Resurse temporare Datorii mai mici de 1 an Datorii exploatare Datorii pe termen scurt 2800 2400 0 2000 3000 0 0

1) Active circulante mai mici de 1 an 3800 I Stocuri II Creante mai mici de un an III Invest fin pe tscurt IV Casa si conturi la banci 2) Active circ.mai mari 1 an C Cheltuieli in avans TOTAL ACTIVE NETE 1000 1800 0 1000 200 0 7800

Rate scadente anul curent din datoriile bancare pe termen lung 400

TOTAL PASIVE NETE

7800

Formatul vertical de bilant contabil faciliteaza analiza echilibrelor financiare fara a fi necesare regrupari de posturi si apelarea la anexe pentru separarea datoriilor dupa vechime, unii indicatori gasindu-se direct ca post de bilant de exemplu fondul de rulment.

24

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

Situatia neta (SN) = TOTAL ACTIVE DATORII TOTALE-VENITURI IN AVANSPROVIZIOANE SN = 7800-2800-3000-0-0 = 2000 Situatia neta este pozitiva si reflecta o gestiune economica sanatoasa care maximizeaza valoarea intreprinderii. Analiza fondului de rulment, echilibru determinat conform cu conceptiile de prezentare a bilantului financiar. Pe baza bilantului financiar se grupeaza posturile dupa criteriul permanentei; echilibrul financiar presupune finantarea activelor cu durata mai mare de 1 an din resursele cu scadente peste un an iar finantarea activelor mai mici de un an din resursele sub un an. FR = CP AIN CP = Capitalul propriu +Datorii mai mari de 1 an AIN= active imobilizate amortizare a)FR : bilantul financiar FR = (2000+3000)-3800=1200 b)FR :bilantul contabil se permite determinarea mai rapida a FR in 2 moduri: FR = Total active Datorii curente- Active imobilizate nete = F-A FR = 7800-2800-3800=1200 FR = Active circulante / Datorii curente nete (c):1200 FR =1200>0 arata echilibrul financiar pe termen lung adica partea capitalurilor permanente ramase dupa finantarea imobilizarilor nete pe care intrepinderea le consacra finantarii activelor circulante.

Necesarul de fond de rulment (NFR)indicator de echilibru financiar pe termen scurt a)Pentru bilantul contabil: NFR= necesitati ciclice Resurse ciclice NFR = 3000-2800=200>0 b)pt bilantul financiar NFR = Active fara disponibil DEX

25

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

NFR = 3000-2800 =200>0 Din a) si b) =>NFR < FR adica nevoia de fond de rulment reuseste sa se finanteze integral din resursa ei de acoperire , ramanand o parte din aceasta resursa in vederea concretizarii pe trezorerie => stare de echilibru financiar pe termen scurt

Trezoreria neta (TN) a)Pentru bilantul contabil: TN = FR NFR sau TN = DATORII CURENTE NETE (E )- NFR TN : 1200 -200 =200 b)Pt bilantul financiar b1) Pe baza partii superioare a bilantului financiar TN = FR NFR TN = 1200-200 = 200 b2) Pe baza partii inferioare a bilantului financiar TN = Trezoreria activa Trezoreria pasiva TN = 1000-0=1000 TN > 0 => Echilibru Financiar Curent TN > 0 ; FR > 0 ; NFR > 0 => NFR este finantat in intregime din resaurse permanente care degaja disponibilitati care pot ascunde o subutilizare a capitalului

ACTIV ACTIVE IMOBILIZATE NETE

PASIV CAPITALURI PROPRII

TREZORERIA NETA NECESARUL DE FOND DE RULMENT

FOND DE RULMENT

DATORII DE EXPLOATARE ACTIVE CIRCULANTE

26

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

FR > 0 => ECHILIBRU FINANCIAR PE TERMEN LUNG NFR < FR => ECHILIBRU FINANCIAR PE TERMEN SCURT TN > 0 => ECHILIBRU FINANCIAR CURENT

Indiferent de forma de prezentare a modelelor de bilant se obtin aceleasi valori privind indicatorii de echilibru financiar ceea ce confirma justetea si convergenta rationamentelor si a principiilor care fundamanteaza calculul economic rational.

a) Rata lichiditatii generale Rlg=


Activecirc ulante stocuri + creante + lichiditat i = datoriicur ente dts
4000 =1.42 >1 = >

Rlg= 2800

Lichiditate satisfacatoare , ca urmre a uni FR pozitiv

b)Rata lichiditatii reduse Rlr= Rlr=


ActiveCirc ulante Stocuri Datoriipet ermenscurt

4000 1000 3000 = =1,07>0,5 => are o lichiditate normala 2800 2800

b) Rata lichiditatii imediate / rapide (test acid) Rli=


disponibil itati DTS 1000 = 0.35 este peste valoarea minima (0.2-0.3)=> asigura garantia de lichiditate 2800

Rli =

intreprinderii exprima capacitatea firmei de a-si acoperi datoriile pe termen scurt din disponibilitatile banesti.

2. (79.) O ntreprindere produce anual un numr de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u.m. Intreprinderea nregistreaz cheltuieli cu materii prime i materiale n valoare de 250000 u.m., cheltuieli de personal de 200000 u.m. din care 75% reprezint salariile personalului direct productiv, cheltuieli cu utilitti i chirii n cuantum de 40000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de 50000 u.m. i cheltuieli cu dobnzi de 50000 u.m. s se calculeze i s se interpreteze pragul de rentabilitate financiar i operational exprimat n unitti fizice i

27

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

valorice. Rezolvare : Analiza punctului critic (pragului de rentabilitate). Analiza punctului critic prevede c consumurile i cheltuielile totale ale ntreprinderii indiferent daca, se refer ele la costuri sau se scad din venituri la determinarea rezultatului financiar, trebuie s fie divizate n variabile i constante. Dup coninut, aceast analiz se reduce la determinarea punctului critic (punct de echilibru, prag de rentabilitate). Prin punctul critic se nelege volumul vnzrilor, la care ntreprinderea deja nu mai are pierderi, dar nu are nc nici profit. In punctul critic veniturile totale din vnzri sunt egale cu consumurile i cheltuielile totale ale ntreprinderii, iar profitul este egal cu zero. Punctul critic poate fi exprimat n uniti fizice i monetare. Scopul analizei punctului critic const n alegerea unui asemenea volum al vnzrilor, care va asigura ntreprinderii un rezultat financiar nul. La baza analizei corelaiei "cost-volum-profit" st una din ecuaiile de baz ale microeconomiei: Volumul vnzrilor=Consumuri i cheltuieli variabile+Consumuri i cheltuieli constante+Profit Deoarece profitul n punctul critic este egal cu zero, pentru acest punct: Volumul vnzrilor=Consumuri i cheltuieli variabile+Consumuri i cheltuieli constante sau Preul pentru o unitateXCantitatea unitilor = Consumuri i cheltuieli variabile pe o unitateXCantitatea unitilor +Consumuri i cheltuieli constante innd cont de aceast ecuaie poate fi determinat punctul critic n uniti de produse:

Pragul de rentabilitate (n uniti de produse) =Consumuri i cheltuieli fixe Preul pentru o unitate-Consumuri i cheltuieli variabile pe o unitate Venituri: 150000 buc.X5 (pret)= 750000 Cheltuieli cu salariile personalului direct productiv: 200000X75%=150000 Alte chelt. Cu personalul: 200000-150000= 50000 Cheltuieli cu chiriile si utilitatile= 40000 Amortizare: 50000 Dobanzi: 50000

28

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

Total cheltuieli: 640000 a) Pragul de rentabilitate operational Volumul vanzarilor = 140000 + 40000 = 180.000 u.m. Cheltuieli fixe = 50000 + 40000 + 50000 = 140000 Cheltuieli variabile = 250000+150000=400000 Cheltuieli variabile unitare = 400000 / 150000 = 2.67 u.m/buc Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 140.000 / (5 2.67) = 60086 buc b) Pragul de rentabilitate financiar Volumul vanzarilor = 200.000 + (100.000 + 20.000 + 50.000 + 40.000) = 410.000 u.m. Cheltuieli fixe = 5000+40000+50000+50000=190000 Cheltuieli variabile = 400000 Cheltuieli variabile unitare = 400000 / 150000 = 2.67 u.m/buc Pragul de rentabilitate (in unitati de produse) = 190000 / (5 2.67) = 81545 buc

GRUPA V Categoria IX Consultanta fiscala acordata contribuabililor

29

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

1. Problema 2. Se considera urmatoarele date: - capitalul social al unei intreprinderi este de 250.000 lei, iar marimea rezervelor legale existente 10.000 lei; - pe parcursul exercitiului financiar N s-au inregistrat venituri totale de 1.100.000 lei, din care venituri neimpozabile 20.000 lei, iar cheltuielile totale (altele decat cele cu impozitul pe profit) sunt in suma de 800.000 lei, din care cheltuieli nedeductibile fiscal 30.000 lei. Se cere: a) marimea rezervelor legale care se constituie pentru anul N; b) calculul rezultatului impozabil, impozitului pe profit si a rezultatului net in situtia constituirii numai rezervelor legale determinate la punctul precedent. Rezolvare: Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16%, cu exceptiile prevazute la art. 38 din Codul fiscal . Conform art. 19 alin. (1) profitul impozabil se calculeaza ca diferenta intre veniturile realizate din orice sursa si cheltuielile efectuate in scopul realizarii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile si la care se adauga cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau in calcul si alte elemente similare veniturilor si cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. In baza art. 22 alin. (1) lit. a) rezerva legala este deductibila in limita unei cote de 5% aplicata asupra profitului contabil, inainte de determinarea impozitului pe profit, din care se scad veniturile neimpozabile si se adauga cheltuielile aferente acestor venituri neimpozabile, pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat sau din patrimoniu, dupa caz, potrivit legilor de organizare si functionare. In cazul prezentat situatia este urmatoarea: Venituri totale: 1.100.000 lei - neimpozabile: 20.000 lei

Cheltuieli totale: 800.000 lei - nedeductibile: 30.000 lei

Profit brut: 1.100.000 - 800.000 = 300.000 lei 20 % din capitalul social = 250.000 x 20% = 50.000 lei Rezerva legala deductibila: 5% x (300.000 - 20.000 + 30.000) = 15.500 lei Rezerva legala totala: 15.500 + 10.000 = 25.500 lei Profit impozabil: total venituri - total cheltuieli - venituri neimpozabile + cheltuieli nedeductibile = 1.100.000 - 800.000 -20.000 + 30.000 + 15.500 = 294.500 lei Impozit pe profit : 294.500 x 16% = 47.120 lei

30

C.E.C.C.A.R. Filiala Constanta Anul I de stagiu Experti contabili - Semestrul al II-lea 2011

Profit net: profit brut - impozit pe profit = 300.000 - 47.120 = 252.880 lei 2. Problema 4. O entitate dispune de urmatoarele informatii pe parcursul unui exercitiu financiar: - venituri totale 350.000 lei, din care venituri neimpozabile 15.000 lei; - cheltuieli totale 230.000 lei (altele decat cele cu impozitul pe profit), din care cheltuieli de protocol 20.000 lei. Se cere determinarea rezultatului net. Rezolvare: Cheltuielile de protocol sunt deductibile in limita a 2% din diferenta rezultata dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit, conform Codului Fiscal. Cheltuieli de protocol deductibile = 2% * ( Venituri impozabile Cheltuieli totale + Cheltuieli de protocol ) = 2% * (335.000 230.000 + 20.000) = 2% * 125.000 = 2.500 lei Cheltuieli de protocol nedeductibile = 20.000 2.500 = 17.500 lei Profit impozabil = Venituri totale Cheltuieli totale Venituri neimpozabile + Cheltuieli nedeductibile = 350.000 230.000 + 17.500 = 137.500 lei Impozit pe profit = 16% * 137.500 = 22.000 lei Profit net = Profit brut Impozit profit = 350.000 230.000 22.000 = 98.000 lei 3. Problema 13. Un angajat al unei entitati obtine intr-o luna urmatoarele venituri salariale in suma de 970 lei si are in intretinere sotia care detine cu titlu de proprietate teren agricol in zona de ses cu suprafata de 11.000 mp. Sa se stabileasca salariul net. Rezolvare: Salariatul beneficiaza de o deducere personala de 250 lei, deoarece veniturile sale salariale sunt mai mici de 1.000 lei. Sotia nu este persoana aflata in intretinere deooarece, conform Codului Fiscal, persoanele fizice care detin terenuri agricole si silvice in suprafata de peste 10.000 mp in zonele colinare si de ses si de peste 20.000 mp in zonele montane nu sunt considerate persoane aflate in intretinere. - C.A.S. : 10.5% * 970 = 101,85 ~102 lei - Contributii sanatate : 5.5% * 970 = 53.35 ~ 53 lei - Contributii somaj: 0.5% * 970 = 4.85 ~ 5 lei - Venit net = 970 102 53 5 = 810 lei - Deducere personala = 250 lei - Venit impozabil = 810 250 = 560 lei - Impozit = 16% * 560 = 89.6 ~ 90 lei - Salariu net = 810 90 = 720 lei.

31