Sunteți pe pagina 1din 16

CERINTE CAIET DE PRACTICA STAGIU AN II SEMESTRUL II

AUDIT, REVIZUIRE, ALTE SERVICII DE ASIGURARE ŞI


SERVICII CONEXE

Sunteți un profesionist contabil care are doi clienți (prezentați mai jos). Pentru fiecare din
societățile respective pregătiți scrisoarea de angajament, o scurtă planificare și rapoartele finale.
În plus, la fiecare societate în parte există cerințe specifice.

NOTA: In cadrul elementelor prezentate ipotetic mai jos, în măsura in care decideti sa luati
in calcul si alte informații sau elemente suplimentare, o puteţi face, cu precizarea că aceste
ipoteze suplimentare se vor detalia in cadrul caietului de practica la punctul unde sunt
prezentate soluțiile sau rezolvările.

STUDIUL DE CAZ 1 SOCIETATEA ANTARCTICA SRL

Informaţii disponibile

Societatea Antarctica SRL este o societate a cărei obiect de activitate este închirierea de
echipamente agricole. Acționarii săi, neimplicați în conducerea firmei, v-au contactat pentru a vă
cere să efectuați o misiune de proceduri convenite care constau în aplicarea de proceduri
analitice și intervievare. Acționarii vor să știe dacă veniturile raportate de societate în anul 2020
sunt corecte sau nu. Managementul are dreptul la un bonus de 5% din vânzări cu condiția ca
vânzările să depășească 40 milioane de lei.

CERINŢE
a. Ce aspecte veți clarifica la întâlnirea inițială?
b. Care sunt etapele premergătoare acceptării misiunii?

Informații disponibile

În urma discuției cu acționarii şi după parcurgerea etapelor premergătoare acceptării misiunii, aţi
decis să acceptați misiunea de proceduri convenite.

CERINŢE
c. Care este următorul pas? Întocmiți scrisoarea de angajament.

Informații disponibile

1
După ce aţi primit scrisoarea de angajament semnată de la Antarctica SRL, agreaţi cu cei din
conducere un program al desfășurării misiunii şi al interviurilor pe care le veţi avea cu ei, în
principal.
Următoarele informaţii sunt disponibile:

1. SC Antarctica SRL are 3 categorii de maşini agricole (tractoare, batoze şi combine


agricole) şi le închiriază cu ziua. Pentru fiecare tip găsiţi informaţii privind numărul de
autoturisme disponibile în anexa.
2. Veniturile declarate de societate pentru anul 2020 sunt de 34,000,000 lei. Diferenţa pe
care sunteţi dispus să o acceptaţi ca fiind rezonabilă, între estimarea dvoastră şi sumele
raportate de conducere, este de 200,000 lei.
3. Cei din conducere vă pun la dispoziţie informaţii despre numărul de echipamente agricole
disponibile pentru închiriere, tarifele lor zilnice, consumul mediu şi numărul de zile de
închiriere pe total maşini din lunile respective (vezi Anexa A). De exemplu, 1600 zile de
închiriere înseamnă că în total în luna respectivă numărul de maşini închiriate (să zicem
80) ori zilele de închiriere pentru fiecare maşină (să zicem în medie 20 de zile) înseamnă
1,600 de zile. Tarifele medii au fost calculate pe categorie de echipamente.
4. Maşina este închiriată fără combustibil dar cu asigurare Casco. Pentru fiecare zi în care
maşina este închiriată se plăteşte asigurătorului un tarif zilnic diferit în funcţie de tipul
maşinii. Cheltuielile cu poliţele CASCO pentru anul 2020 au fost de 800,000 lei.
5. La finalul perioadei, creanţele comerciale sunt de 500,000 lei, contrar tuturor estimărilor
făcute în buget. Sumele bugetate erau de 200,000 lei pentru decembrie 2020.

CERINŢE
d. Arătaţi ce proceduri aţi aplicat.
e. Ce alte informaţii aţi mai cere şi analiza?
f. Prin prisma rezultatelor procedurilor aplicate, întocmiţi raportul constatărilor efective.

2
Anexa A

Tractoare Batoze Combine agricola


Tarif Zile Tarif Zile Tarif Zile
Nr. de închiriat Nr. de închiriat Nr. de închiriat
Luna maşini e maşini e maşini e
1 50 300 100 20 600 50 10 1,200 20
2 55 300 50 20 600 40 10 1,200 40
3 55 600 1,450 22 1,200 400 10 3,200 400
4 55 600 1,500 22 1,200 500 10 3,200 400
5 60 800 1,520 25 1,800 600 10 5,000 500
6 60 800 1,520 25 1,800 700 12 5,000 500
7 60 800 1,700 27 1,800 850 12 5,000 300
8 60 800 1,800 27 1,800 950 12 5,000 300
9 60 800 1,400 30 1,800 900 12 5,000 300
10 60 800 1,500 30 1,800 750 12 4,500 200
11 60 300 300 33 600 300 14 1,500 60
12 70 300 50 35 600 30 14 1,500 50

Casco / zi
Tractoare 30
Batoze 40
Combine agricola 60

3
STUDIUL DE CAZ 2 SOCIETATEA PRINTER SRL

Informaţii disponibile

Societatea Printer SRL este o societate a cărei obiect de activitate este importul de consumabile
pentru copiatoare, urmate de revȃnzarea acestora. Acționarii săi, implicați în conducerea firmei,
v-au contactat pentru a vă cere să efectuați o misiune de compilare a situaţiilor financiare
deoarece vechiul contabil a plecat şi a fost înlocuit de o persoană nouă, cu puţină experienţă în
întocmirea situaţiilor financiare. Societatea nu are credite la bancă, nu este cotată şi nu
intenţionează să schimbe nimic în modul în care se finanţează.

CERINŢE
a. Ce aspecte veți clarifica la întâlnirea iniţială?
b. Care sunt etapele premergătoare acceptării misiunii?

Informaţii disponibile

În urma discuţiei cu acţionarii şi după parcurgerea etapelor premergătoare acceptării misiunii, aţi
decis să acceptaţi misiunea de compilare a situaţiilor financiare. Compilarea presupune doar
întocmirea bilanţului şi a contului de profit şi pierdere conform Ordinului 1802/2014, nu şi a
notelor explicative.

CERINŢE
c. Care este următorul pas? Intocmiţi scrisoarea de angajament.

Informaţii disponibile

După ce aţi primit scrisoarea de angajament semnată de conducerea SC Toto Printer SRL, agreaţi
cu cei din conducere un program al desfăşurării misiunii şi al interviurilor pe care le veţi avea cu
ei, în principal.
Următoarele informaţii sunt disponibile:

1. Societatea dă gratuit clienţilor săi copiatoarele. Pentru echipamentele respective nu pot fi


folosite decȃt produsele vȃndute de Printer SRL.
2. Acţiunile în sumă de 220,000 lei sunt asupra unei filiale deţinută integral. Filiala se zbate
să supravieţuiască, având pierderi în ultimii 5 ani, pierderi care i-au erodat capitalul
social. Cei din conducere se gândesc să ceară insolvenţa societăţii.
3. Sumele din contul pentru creditori diverşi reprezintă o datorie scadentă în urmă cu 4 ani
pentru care creditorul nu a confirmat debitul şi nici nu a dat niciun semn de viaţă.
4. Societatea a avut un control fiscal în urma căruia i s-au stabilit diferenţe de impozit pe
profit de plată în sumă de 4,000,000 lei şi penalităţi de 1,000,000 lei. Societatea a înţeles
să conteste decizia de impunere, a pierdut în contencios administrativ şi acum este în
intanţă cu ANAF. De frică să nu considere organele statului suma ca fiind datorată,
societatea nu a înregistrat un provizion pentru impozite şi taxe.
5. Stocuri în sumă de 5 milioane lei au expirat în martie 2020 şi au fost casate.
6. Sumele din contul 508 reprezintă depozite bancare cu scadenţă de 18 luni.

4
7. Banii din casa sunt depozitati într-un seif pentru care doar administratorul are acces. La
inventar el şi-a făcut singur inventarul declarând ca a numărat toţi banii şi nu lipseşte
nimic.
8. Rezervele din reevaluare sunt aferente unei clădiri vândute de societate către
acţionarul/admnistrator. Administratorul a cerut un raport de evaluare şi în baza lui, a
vândut clădirea la jumătate din valoarea ei contabilă netă. Rezerva din reevaluare este
neimpozitată în procent de 50%.
9. Balanţele de verificare sunt date mai jos (în formă sintetică).

CERINŢE
a. Arătaţi ce proceduri aţi aplicat.
b. Ce alte informaţii aţi mai cere şi analiza?
c. Ce ajustări ale conturilor aţi propune celor din conducere?
d. Iniţial cei din conducere nu doresc să făcă nicio ajustare. Ce e de făcut?
e. Ulterior cei din conducere se conving că aveţi dreptate şi ajustează conturile ţinȃnd cont
de cele spuse de dvoastră. Compilaţi situaţiile financiare
f. Întocmiţi raportul de compilare.

5
Balanţa de verificare a anului 2020

Sold Initial Sold Initial Rulaj total Rulaj total Sold Final Sold Final
Sintetic Denumire cont
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
101 Capital social 0 2,222,400 0 0 0 2,222,400
105 Rezerve din reevaluare 0 1,484,400 0 0 0 1,484,400
1068 Rezerve 0 204,013,200 0 -200,706,800 0 3,306,400
117 Rezultatul reportat 0 481,736,000 333,080,400 533,787,200 0 682,442,800
121 Profit sau pierdere 0 386,592,400 1,815,828,360 1,843,882,000 0 414,646,040
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 0 9,438,000 5,159,600 243,600 0 4,522,000
Concesiuni, brevete, licențe, mărci
205
comerciale, drepturi și active similare 12,754,800 0 947,200 2,020,800 11,681,200 0
208 Alte imobilizări necorporale 899,600 0 0 0 899,600 0
211 Terenuri și amenajări de terenuri 3,404,400 0 0 0 3,404,400 0
212 Construcții 30,968,400 0 0 0 30,968,400 0
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și
2131
instalații de lucru) 753,552,800 0 139,361,200 21,085,200 871,828,800 0
Aparate și instalații de măsurare, control și
2132
reglare 20,941,600 0 3,914,000 529,200 24,326,400 0
2133 Mijloace de transport 113,791,200 0 200,000 2,965,600 111,025,600 0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente
214
de protecție a 42,699,200 0 845,200 0 43,544,400 0
Acțiuni deținute la entități controlate în
263
comun 222,400 0 0 0 222,400 0
267 Creanțe imobilizate 250,353,600 0 64,405,600 61,177,200 253,582,000 0
Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
2805 licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor
și activelor similare 0 8,443,600 2,020,800 3,157,200 0 9,580,000
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 0 744,400 0 155,200 0 899,600
2812 Amortizarea construcțiilor 0 732,400 0 760,000 0 1,492,400
Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de
2813
transport 0 682,315,600 24,380,000 99,144,000 0 757,079,600
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 0 40,264,800 0 1,227,600 0 41,492,400

6
Ajustări pentru pierderea de valoare a
296
imobilizărilor financiare 0 64,573,600 0 48,362,400 0 112,936,000
302 Materiale consumabile 114,000 0 5,619,200 5,619,200 114,000 0
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0 0 3,626,000 3,626,000 0 0
371 Mărfuri 149,950,400 0 802,002,000 837,093,600 114,858,800 0
401 Furnizori 0 449,276,400 987,236,800 969,730,000 0 431,769,600
404 Furnizori de imobilizări 0 5,436,400 13,828,400 8,608,000 0 216,000
408 Furnizori - facturi nesosite 0 1,852,800 0 -1,783,200 0 69,600
409 Furnizori - debitori 152,400 0 5,506,000 5,658,400 0 0
411 Clienți 644,256,000 0 2,232,040,000 2,169,163,200 707,132,800 0
419 Clienți - creditori 0 1,499,600 2,800 -1,107,200 0 389,600
421 Personal - salarii datorate 0 10,081,200 243,749,200 242,907,600 0 9,239,600
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0 29,200 3,104,000 3,132,800 0 58,000
425 Avansuri acordate personalului 0 0 87,908,000 87,908,000 0 0
426 Drepturi de personal neridicate 0 0 11,200 11,200 0 0
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 62,000 797,200 797,200 0 62,000
Alte datorii și creanțe în legătură cu
428
personalul 0 356,800 704,400 772,000 0 424,400
4315 0 4,435,600 59,110,000 59,182,800 0 4,508,400
4316 0 2,035,200 24,961,600 25,186,800 0 2,260,400
436 0 259,600 868,800 869,600 0 260,400
4411 Impozitul pe profit 0 36,728,000 92,627,200 92,554,000 0 36,654,800
4423 TVA de plată 0 35,896,000 366,236,800 369,798,800 0 39,458,000
4426 TVA deductibilă 0 0 213,684,000 213,684,000 0 0
4427 TVA colectată 0 0 582,104,000 582,104,000 0 0
4428 TVA neexigibilă 351,600 0 2,055,600 2,472,000 0 64,800
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0 2,981,600 34,469,600 34,472,800 0 2,984,800
446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 0 7,200 42,824,800 57,655,600 0 14,838,000
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte
447
asimilate 0 0 300,400 300,400 0 0
455 Sume datorate acționarilor/asociaților 0 0 0 77,904,800 0 77,904,800

7
457 Dividende de plată 0 0 279,787,200 279,787,200 0 0
461 Debitori diverși 31,130,000 0 1,258,000 1,596,000 30,792,000 0
462 Creditori diverși 0 332,600 0 0 0 332,600
471 Cheltuieli înregistrate în avans 2,342,800 0 6,327,200 6,719,200 1,950,800 0
472 Venituri înregistrate în avans 0 0 0 1,420,800 0 1,420,800
Decontări din operațiuni în curs de
473
clarificare 0 0 13,565,600 13,565,600 0 0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor -
491
clienți 0 52,936,400 1,625,200 76,032,400 0 127,343,600
Ajustări pentru deprecierea creanțelor -
496
debitori diverși 0 8,888,600 0 5,802,000 0 14,690,600
Alte investiții pe termen scurt și creanțe
508
asimilate 299,438,400 0 3,351,498,400 3,291,702,800 359,234,000 0
5121 Conturi la bănci în lei 144,303,200 0 6,290,284,000 6,188,019,160 246,568,040 0
5124 Conturi la bănci în valută 15,691,200 0 2,080,552,000 2,094,431,600 1,811,600 0
5125 Sume în curs de decontare 0 0 125,443,600 125,443,600 0 0
5187 Dobânzi de încasat 21,200 0 35,600 21,200 35,600 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 22,020,800 805,656,800 810,611,200 0 26,975,200
5311 Casa în lei 297,200 0 26,843,600 17,093,200 10,047,600 0
5314 Casa în valută 1,600 0 4,276,000 4,276,400 1,200 0
532 Alte valori 38,800 0 3,877,600 3,916,000 400 0
542 Avansuri de trezorerie 0 0 14,922,000 14,922,000 0 0
581 Viramente interne 0 0 2,165,464,800 2,165,464,800 0 0
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0 21,196,000 21,196,000 0 0
Cheltuieli privind materialele de natura
603
obiectelor de inventar 0 0 3,626,000 3,626,000 0 0
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0 0 4,079,200 4,079,200 0 0
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0 2,712,800 2,712,800 0 0
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 688,173,600 688,173,600 0 0
609 Reduceri comerciale primite 0 0 -3,315,600 -3,315,600 0 0
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 0 0 7,677,600 7,677,600 0 0

8
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de
612
gestiune și chiriile 0 0 21,314,800 21,314,800 0 0
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 4,645,200 4,645,200 0 0
Cheltuieli de protocol, reclamă și
623
publicitate 0 0 8,750,400 8,750,400 0 0
Cheltuieli cu transportul de bunuri și
624
personal 0 0 5,763,200 5,763,200 0 0
Cheltuieli cu deplasări, detașări și
625
transferări 0 0 9,252,800 9,252,800 0 0
626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 0 0 4,247,200 4,247,200 0 0
627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 0 0 4,965,200 4,965,200 0 0
Alte cheltuieli cu serviciile executate de
628
terți 0 0 19,497,200 19,497,200 0 0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
635
vărsăminte asimilate 0 0 2,126,000 2,126,000 0 0
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 242,896,400 242,896,400 0 0
Cheltuieli cu avantajele în natură și
642
tichetele acordate salariaților 0 0 3,912,800 3,912,800 0 0
Cheltuieli privind asigurările și protecția
645
socială 0 0 5,344,360 5,344,360 0 0
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși 0 0 1,176,400 1,176,400 0 0
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 15,774,800 15,774,800 0 0
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 0 0 27,717,600 27,717,600 0 0
666 Cheltuieli privind dobânzile 0 0 507,600 507,600 0 0
Cheltuieli de exploatare privind
681 amortizările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere 0 0 186,278,000 186,278,000 0 0
Cheltuieli financiare privind amortizările,
686 provizioanele și ajustările pentru pierdere
de valoare 0 0 48,362,400 48,362,400 0 0
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 92,554,000 92,554,000 0 0
704 Venituri din servicii prestate 0 0 21,347,200 21,347,200 0 0
Venituri din redevențe, locații de gestiune și
706
chirii 0 0 5,942,000 5,942,000 0 0
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 1,773,175,200 1,773,175,200 0 0

9
758 Alte venituri din exploatare 0 0 12,826,400 12,826,400 0 0
765 Venituri din diferențe de curs valutar 0 0 3,212,000 3,212,000 0 0
766 Venituri din dobânzi 0 0 25,754,000 25,754,000 0 0
Venituri din provizioane și ajustări pentru
781
depreciere privind activitatea de exploatare 0 0 1,625,200 1,625,200 0 0
TOTAL 2,517,676,800 2,517,676,800 26,640,055,920 26,640,055,920 2,824,030,040 2,824,030,040

10
Balanţa de verificare a anului 2019

Sold Initial Sold Initial Rulaj total Rulaj total Sold Final Sold Final
Sintetic Denumire cont
Debit Credit Debit Credit Debit Credit
101 Capital social 0 2,222,400 0 0 0 2,222,400
105 Rezerve din reevaluare 0 1,484,400 0 0 0 1,484,400
1068 Rezerve 0 204,013,200 0 0 0 204,013,200
117 Rezultatul reportat 0 685,545,600 386,981,600 183,172,000 0 481,736,000
121 Profit sau pierdere 0 183,172,000 1,445,190,400 1,648,610,800 0 386,592,400
167 Alte împrumuturi și datorii asimilate 0 6,256,400 6,600,800 9,782,400 0 9,438,000
Concesiuni, brevete, licențe, mărci
205
comerciale, drepturi și active similare 10,237,200 0 4,578,400 2,060,800 12,754,800 0
208 Alte imobilizări necorporale 884,800 0 620,400 605,600 899,600 0
211 Terenuri și amenajări de terenuri 3,404,400 0 0 0 3,404,400 0
212 Construcții 38,690,000 0 280,400 8,002,000 30,968,400 0
Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și
2131
instalații de lucru) 670,038,000 0 88,903,200 5,388,400 753,552,800 0
Aparate și instalații de măsurare, control și
2132
reglare 18,110,400 0 2,831,200 0 20,941,600 0
2133 Mijloace de transport 106,243,200 0 11,895,600 4,347,600 113,791,200 0
Mobilier, aparatură birotică, echipamente de
214
protecție a 42,832,800 0 1,223,600 1,357,200 42,699,200 0
Acțiuni deținute la entități controlate în
263
comun 222,400 0 0 0 222,400 0
267 Creanțe imobilizate 223,696,400 0 65,819,200 39,162,000 250,353,600 0
Amortizarea concesiunilor, brevetelor,
2805 licențelor, mărcilor comerciale, drepturilor
și activelor similare 0 8,216,400 2,060,800 2,288,000 0 8,443,600
2808 Amortizarea altor imobilizări necorporale 0 454,000 605,600 896,000 0 744,400
2812 Amortizarea construcțiilor 0 7,540,800 8,002,000 1,193,600 0 732,400
Amortizarea instalațiilor și mijloacelor de
2813
transport 0 584,301,600 9,735,600 107,749,600 0 682,315,600
2814 Amortizarea altor imobilizări corporale 0 38,649,600 1,357,200 2,972,400 0 40,264,800

11
Ajustări pentru pierderea de valoare a
296
imobilizărilor financiare 0 22,222,400 0 42,351,200 0 64,573,600
302 Materiale consumabile 78,800 0 6,740,400 6,705,200 114,000 0
303 Materiale de natura obiectelor de inventar 0 0 4,562,800 4,562,800 0 0
371 Mărfuri 93,246,400 0 735,470,400 678,766,400 149,950,400 0
401 Furnizori 0 327,002,400 774,784,800 897,058,800 0 449,276,400
404 Furnizori de imobilizări 0 2,927,200 17,890,000 20,399,200 0 5,436,400
408 Furnizori - facturi nesosite 0 4,968,000 0 -3,115,200 0 1,852,800
409 Furnizori - debitori 80,000 0 11,748,400 11,676,000 152,400 0
411 Clienți 611,351,200 0 1,926,020,000 1,893,115,200 644,256,000 0
419 Clienți - creditori 0 100,400 22,400 1,421,600 0 1,499,600
421 Personal - salarii datorate 0 7,311,200 213,270,800 216,040,800 0 10,081,200
423 Personal - ajutoare materiale datorate 0 0 2,550,800 2,580,000 0 29,200
425 Avansuri acordate personalului 0 0 55,351,200 55,351,200 0 0
426 Drepturi de personal neridicate 0 0 0 0 0 0
427 Rețineri din salarii datorate terților 0 80,000 791,200 773,200 0 62,000
Alte datorii și creanțe în legătură cu
428
personalul 0 596,400 728,800 489,200 0 356,800
4315 0 4,553,600 53,252,400 53,134,400 0 4,435,600
4316 0 2,555,600 22,036,000 21,515,600 0 2,035,200
436 0 216,400 2,664,800 2,708,000 0 259,600
4411 Impozitul pe profit 0 16,712,000 58,124,400 78,140,400 0 36,728,000
4423 TVA de plată 0 23,886,800 309,323,200 321,332,400 0 35,896,000
4426 TVA deductibilă 0 0 202,302,400 202,302,400 0 0
4427 TVA colectată 0 0 522,348,000 522,348,000 0 0
4428 TVA neexigibilă 993,200 0 2,236,000 2,877,600 351,600 0
444 Impozitul pe venituri de natura salariilor 0 2,427,200 30,052,000 30,606,400 0 2,981,600
446 Alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate 0 71,600 66,214,400 66,150,000 0 7,200
Fonduri speciale - taxe și vărsăminte
447
asimilate 0 406,400 581,600 175,200 0 0
455 Sume datorate acționarilor/asociaților 0 0 0 0 0 0

12
457 Dividende de plată 0 0 325,064,800 325,064,800 0 0
461 Debitori diverși 31,186,800 0 2,387,600 2,444,400 31,130,000 0
462 Creditori diverși 0 573,000 -800 -241,200 0 332,600
471 Cheltuieli înregistrate în avans 3,598,400 0 10,532,000 11,787,600 2,342,800 0
472 Venituri înregistrate în avans 0 829,200 18,000 -811,200 0 0
Decontări din operațiuni în curs de
473
clarificare 0 0 2,871,600 2,871,600 0 0
475 Subvenții pentru investiții 0 152,000 152,000 0 0 0
Ajustări pentru deprecierea creanțelor -
491
clienți 0 13,474,800 3,125,200 42,586,800 0 52,936,400
Ajustări pentru deprecierea creanțelor -
496
debitori diverși 0 8,888,600 0 0 0 8,888,600
Alte investiții pe termen scurt și creanțe
508
asimilate 262,769,200 0 4,719,066,400 4,682,397,200 299,438,400 0
5121 Conturi la bănci în lei 38,656,000 0 7,109,811,200 7,004,164,000 144,303,200 0
5124 Conturi la bănci în valută 5,128,000 0 2,034,844,000 2,024,280,800 15,691,200 0
5125 Sume în curs de decontare 0 0 159,484,400 159,484,400 0 0
5187 Dobânzi de încasat 208,800 0 21,200 208,800 21,200 0
5191 Credite bancare pe termen scurt 0 0 666,616,000 688,636,800 0 22,020,800
5311 Casa în lei 133,200 0 16,226,400 16,062,400 297,200 0
5314 Casa în valută 2,800 0 6,660,800 6,662,000 1,600 0
532 Alte valori 19,200 0 3,773,600 3,754,000 38,800 0
542 Avansuri de trezorerie 0 0 20,108,800 20,108,800 0 0
581 Viramente interne 0 0 2,017,291,200 2,017,291,200 0 0
602 Cheltuieli cu materialele consumabile 0 0 24,132,000 24,132,000 0 0
Cheltuieli privind materialele de natura
603
obiectelor de inventar 0 0 4,538,000 4,538,000 0 0
604 Cheltuieli privind materialele nestocate 0 0 4,915,600 4,915,600 0 0
605 Cheltuieli privind energia și apa 0 0 3,511,600 3,511,600 0 0
607 Cheltuieli privind mărfurile 0 0 583,424,800 583,424,800 0 0
609 Reduceri comerciale primite 0 0 -231,200 -231,200 0 0
611 Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 0 0 9,988,000 9,988,000 0 0

13
Cheltuieli cu redevențele, locațiile de
612
gestiune și chiriile 0 0 27,880,000 27,880,000 0 0
613 Cheltuieli cu primele de asigurare 0 0 5,566,000 5,566,000 0 0
622 Cheltuieli privind comisioanele și onorariile 0 0 8,800 8,800 0 0
623 Cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate 0 0 7,866,000 7,866,000 0 0
Cheltuieli cu transportul de bunuri și
624
personal 0 0 6,018,800 6,018,800 0 0
625 Cheltuieli cu deplasări, detașări și transferări 0 0 11,809,600 11,809,600 0 0
626 Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații 0 0 4,190,800 4,190,800 0 0
627 Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate 0 0 5,349,600 5,349,600 0 0
628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți 0 0 21,250,400 21,250,400 0 0
Cheltuieli cu alte impozite, taxe și
635
vărsăminte asimilate 0 0 2,570,400 2,570,400 0 0
641 Cheltuieli cu salariile personalului 0 0 216,040,800 216,040,800 0 0
Cheltuieli cu avantajele în natură și tichetele
642
acordate salariaților 0 0 3,753,600 3,753,600 0 0
Cheltuieli privind asigurările și protecția
645
socială 0 0 5,370,400 5,370,400 0 0
654 Pierderi din creanțe și debitori diverși 0 0 1,529,200 1,529,200 0 0
658 Alte cheltuieli de exploatare 0 0 10,582,000 10,582,000 0 0
663 Pierderi din creanțe legate de participații 0 0 227,200 227,200 0 0
665 Cheltuieli din diferențe de curs valutar 0 0 22,676,000 22,676,000 0 0
666 Cheltuieli privind dobânzile 0 0 872,000 872,000 0 0
Cheltuieli de exploatare privind
681 amortizările, provizioanele și ajustările
pentru depreciere 0 0 157,686,400 157,686,400 0 0
Cheltuieli financiare privind amortizările,
686 provizioanele și ajustările pentru pierdere de
valoare 0 0 42,351,200 42,351,200 0 0
691 Cheltuieli cu impozitul pe profit 0 0 78,140,400 78,140,400 0 0
704 Venituri din servicii prestate 0 0 17,348,400 17,348,400 0 0
Venituri din redevențe, locații de gestiune și
706
chirii 0 0 5,596,400 5,596,400 0 0
707 Venituri din vânzarea mărfurilor 0 0 1,528,055,200 1,528,055,200 0 0

14
709 Reduceri comerciale acordate 0 0 -446,800 -446,800 0 0
758 Alte venituri din exploatare 0 0 62,634,800 62,634,800 0 0
765 Venituri din diferențe de curs valutar 0 0 20,143,200 20,143,200 0 0
768 Alte venituri financiare 0 0 2,594,400 2,594,400 0 0
766 Venituri din dobânzi 0 0 9,279,600 9,279,600 0 0
Venituri din provizioane și ajustări pentru
781
depreciere privind activitatea de exploatare 0 0 3,405,600 3,405,600 0 0
TOTAL 2,161,811,600 2,161,811,600 27,064,436,800 27,064,436,800 2,517,676,800 2,517,676,800

15
STUDIUL DE CAZ 3 SOCIETATEA PRINTER SRL

Presupunȃnd că Printer SRL vă cere o revizuire, nu o misiune de compilare:

1. Redactaţi scrisoarea de angajament


2. Redactaţi raportul dacă cei din conducere refuză să ajusteze situaţiile financiare în sensul
cerut de d-voastră.
3. Redactaţi raportul dacă cei din conducere ajustează situaţiile financiare în sensul cerut de
dvoastră.

STUDIUL DE CAZ 4 SOCIETATEA PRINTER SRL

Presupunȃnd că Printer SRL vă cere să îi semnaţi situaţiile financiare şi nu o misiune de


compilare, ce ar fi diferit în modul de abordare a misiunii?

Conditii generale de promovabilitate:

 Stagiarul trebuie să facă dovada elaborarii propriului caietul de practica. In acest sens, trebuie
sa cunoască în detaliu continutul caietului si sa faca o prezentare coerenta si legata a modului
in care a raspuns cerintelor.
 Caietul va fi prezentat in dosar de plastic cu o referentiere riguroasa a rezolvarilor.
 Se va printa pe cat posibil fata-verso.
 Stagiarul nu trebuie sa aiba dificultati in a identifica in caietul de practica documentele si
informatiile care sa ateste raspunsurile la cerinte.
 Nu se accepta partile incluse in caiet si care nu pot fi prezentate corespunzator de stagiar (de
exemplu, cazurile de preluare a informatiilor din alte surse de tip ”copy-paste”).

16