Sunteți pe pagina 1din 14

Universitatea “Babeş-Bolyai” Cluj Napoca

Facultatea de Ştiinte Economice


Specializare: Contabilitate şi Informatică de Gestiune
Extensia: Sighetu-Marmaţiei

Proiect Practica
Contabilitate financiara

Studena: Barsan Mihaela

-2008 -

SC.FITZE SRL.
CUI 22564949
J24/1861/12.10.2007
SIGHETU MARMATIEI
NR._________________

ADEVERINTA

Prin prezenta se adevereste ca d-ra BARSAN MIHAELA, studenta in


anul II la sectia CIG, in cadrul Facultatii de Stiinte Economice, Cluj Napoca,
extensia Sighetu Marmatiei, a efectuat practica in unitatea noastra in perioada 28
06-10 2008.

Administrator,
Barsan Mihaela

1.Prezentarea unitatii patrimoniale , cadru legislativ, particularitatile activitatii si


ale structurii organizatorice

2
Prezenta lucrare a fost eliberata la S.C. FITZE S.R.L., societate infiintata in
anul 2007 in luna octombrie. Societatea s-a infiintat in baza Legii 31/1990 din
initiativa domnisoarei Barsan Mihaela , care este asociata unica in societate.
S.C. FITZE S.R.L. are sediul social in localitatea Sighetu Marmatiei, judetul
Maramures, fiind inregistrata la Registrul Comertului din judetul Maramures, sub nr.
J24/1861/12.10.2007, cod unic de inregistrare: 22564949, inregistrare facuta in baza
actului constitutiv si a sentintei judecatoresti.
Capitalul social al societatii la infiintare era de 200 RON, aport in numerar al
asociatului, depus pe baza foii de varsamant.
S.C. FITZE S.R.L. este persoana juridical romana avand forma juridical de
S.R.L cu capital privat. La infiintare administratorul a hotarat ca tip de impozit,
impozitul pe veniturile microintreprinderii.
Profilul de baza al societatii consta in comercializarea cu amanuntul al
produselor cosmetice si de parfumerie. Activitatea se desfasoara intr-un spatiu
comercial situat langa sala de spectacole Viorel Costin.
Pentru realizarea obiectului de activitate societatea are personal angajat.
Angajarea si salarizarea personalului se face in conformitate cu prevederile Codului
Muncii si al Legii Salarizarii.
Structura organizatorica a societatii reprezinta ansamblul persoanelor si
compartimentelor de munca, tehnice, economice si administrative, modul cum
acestea sunt constituite si grupate si principalele legaturi ce se stabilesc intre ele in
vederea ralizarii in cat mai bune conditii a obiectivelor propuse.
S.C. FITZE S.R.L. are o structura organizatorica de tip ierarhic functional
minima, organigrama prezentandu-se astfel:

Administrator

Vanzator Şofer

2. Incasari si plati in numerar

3
2.1 La S.C. FITZE S.R.L. in data de 01.07.2008 se inregistreaza in Registrul
de Casa incasari din vanzari de marfuri la persoane fizice de la magazin, in suma de
12000lei.
5311 = 707 12000
2.2 Se achita in numerar prima de asigurare a imobilizarilor corporale in
valoare de 200 lei.
613 = 5311 200

3. Acordarea si justificarea avansului spre decontare

Se acorda un avans de trezorerie in valoare de 300 lei unui salariat pentru


deplasarea in interes de serviciu.
542 = 5311 300

4. Depuneri de numerar la banca

S.C. FITZE S.R.L. depune numerar din casierie in contul de la banca in


valoare de 2000 lei.
Ridicare din casierie:
581 = 5311 2000
Depunere la banca:
5121 = 581 2000

5. Incasari si plati prin virament

5.1 Se incaseaza prin banca, o factura emisa unui client in suma de 100 lei.
5121 = 411 200
5.2 Se plateste un furnizor prin banca , cu ordin de plata, facandu-se
urmatoarea inregistrare.
401 = 5121 100

6. Decontari pe baza de efecte comerciale

4
S.C. FITZE S.R.L. achita un furnizor cu un cec in valoare de 500 lei. Se
deconteaza cecul emis din disponibilul din contul bancar.
403 = 5121 500

7. Aprovizionarea cu stocuri de la furnizori si decontarea valorii acestora

In data de 07.07.2008 se cumpara benzina fara plumb in valoare de 100 lei


plus T.V.A. 19%, achitata in numerar.
Achizitionarea benzinei fara plumb:
% = 401 119
3022 100
4426 19
Plata in numerar:
401 = 5311 119

8. Eliberarea in consum a materiilor prime si materialelor

In baza bonului de consum se da in consum benzina fara plumb achizitionata.


6022 = 3022 100

9. Politica entitatii privind stocurile : evaluarea la intrarea in patrimoniu,


metode de inventariere, evaluarea la iesirea din patrimoniu.

Evaluarea reprezinta expresia baneasca a existentei si miscarii elementelor


patrimoniale intr-o intreprindere. La data intrarii in S.C. FITZE S.R.L. evaluarea
stocurilor se face la cost de achizitie.
La iesirea din patrimoniu stocurile se evalueaza prin metoda LIFO ( ultimul
intrat, primul iesit) potrivit careia bunurile iesite din gestiune sunt evaluate in ordine
inversa interna: pretul primului iesit este pretul ultimului intrat.
Inventarierea reprezinta operatia de constatare faptica a existentei si starilor
elementelor patrimoniale sub aspect cantitativ si calitativ. Metoda de inventariere
utilizata in permanenta la S.C. FITZE S.R.L. este metoda inventarului permanent,
utilizata de majoritatea societatilor comerciale.

5
Aceasta metoda presupune ca valoarea stocului la inceputul lunii se gaseste
in soldul initial debitor al conturilor din clasa a 3-a. Intrarile se inregistreaza in debitul
conturilor din clasa a 3-a, iar iesirile in creditul conturilor din clasa a 3-a.
Valoarea stocului la sfarsitul unii se determina insumand valoarea stocului
initial cu valoarea intrarilor si scazand din aceasta valoarea iesirilor.

10. Intrari si iesiri de imobilizari necorporale

10.1 Se cumpara licenta pentru utilizarea sistemului de operare Windows, in


valoare de 400 lei conform facturii emisa de furnizori.
205 = 401 400
10.2 Se scot din evidenta cheluielile de constituire amortizate.
2801 = 201 480

11. Intrari si iesiri de imobilizari corporale

11.1 Se achizitioneaza mobilier de la furnizori la cost de achizitie 200 lei, TVA


19%, conform facturii fiscale.
% = 404 238
214 200
4426 38
11.2 Se caseaza un utilaj in valoare de 3000 RON.
658 = 2133 3000

12. Intrari si iesiri de imobilizari financiare

12.1 Se achizitioneaza 1000 de actiuni la valoarea nominala de 100


lei/actiune.
261 = 401 100000
12.2 Se vand 1000 de actiuni la valoarea de 150 lei/actiune.
456 = 768 150000

6
13. Politica contabila a entitatii privind imobilizarile, necorporale, corporale,
financiare, durate de viata, metodele de amortizare, reevaluarile

Daca se estimeaza ca vor genera beneficii viitoare, imobilizarile necorporale


sunt recunoscute in bilant. La firma S.C. FITZE S.R.L. nu se constata abateri de la
principii si politici privind imobilizarile, iar toate valorile prezentate in bilant sunt
comparabile. Nu sunt dobanzi incluse in costul activelor imobilizate si circulante cu
ciclu lung de fabricatie.
Activele nu fac obiectul ajustarilor exceptionale de valoare exclusiva in scop
fiscal. Nu sunt elemente de imobilizari corporale supuse reevaluarii deoarece
aceasta firma a fost infiintata abia in octombrie 2007.
Metoda liniara este metoda de amortizare utilizata de .S.C. FITZE S.R.L.
.Aceasta presupune in includerea uniforma a cheltuielilor de exploatare a unor sume
fixe, calculate proportional cu durata normala de functionare a imobilizarilor.
Amortizarea liniara se calculeaza conform urmatoarei relatii:
C = (1 / D) * 100, unde : C - cota de amortizare
D – durata de amortizare
In cazul in care mijlocul fix functioneaza doar o parte a unui exercitiu financiar
, amortizarea liniara anuala se calculeaza in raport cu numarul de luni de functionare:
C = (CA*Vi*nr. luni de functionare) / 12
Pentru exemplificare dau urmatorul exemplu:
O cladire are o valoare de intrare de 10 000 lei si se amortizeaza in 5 ani prin
metoda liniara.
C = (1/5)*100 = 20%
Amortizarea liniara anuala : 20% * 10 000 = 2000
Nr. Valoare de intrare Cota Amortizare liniara Amortizare Valoare
ani % anuala cumulata ramasa
1 10 000 20 2 000 2 000 8 000
2 10 000 20 2 000 4 000 6 000
3 10 000 20 2 000 6 000 4 000
4 10 000 20 2 000 8 000 2 000
5 10 000 20 2 000 10 000 -
14. Cheltuieli privind materialele consumabile si nestocabile

7
Se achizitioneaza facturiere si chitantiere cu regim special., in valoare de 100
lei.
604 = 401 100

15. Cheltuieli cu lucrari si servicii prestate de terti

Se primeste factura cu reparatiile unui calculator de la furnizor pentru suma de


119 lei.
611 = 401 119

16.Cheltuieli cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate

Se achita impozitul pe cladiri in valoare de 300 lei.


Inregistrarea impozitului :
635 = 446 300
Achitare impozit :
446 = 5311 300

17. Cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale

In luna iulie 2008, S.C. FITZE S.R.L. calculeaza si inregistreaza salariile


personalului in baza statului de salarii.
Barsan Mihaela – Administrator, avand un salariu de incadrere de 3 000 RON.
Deducerea de baza este de 250 RON.
CAS : 3000 * 9,5% = 285
CASS : 3000 * 6,5% = 195
Somaj : 3000 * 1% = 30
Is = [3000 - (285 + 195 + 30)- 250] * 16% = 386,56 = 387
Obligatiile angajatorului:
CAS : 3000 * 19,75% = 592,5
CASS : 3000 * 7% = 210
Somaj: 3000 * 2,5% = 75
Comision la Cartile de Munca : 3000 * 0,75% = 22,5
Fond de risc : 3000 * 0,5% = 15

8
Inregistrare salarii
641 = 421 3000
Inregistrare retineri din salarii
421 = % 897
4312 285
4314 195
4372 30
444 387
Inregistrare datorii salariale
6451 = 4311 592,5
6452 = 4371 75
6453 = 4313 210
6458 = % 37,5
447 22,5
447,1 15

18. Cheltuieli financiare

Se plateste dobanda aferenta creditului in suma de 300 lei.


666 = 5121 300

19. Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor

Se inregistreaza amortizarea cladirii achizitionata la punctul 13 in valoare de


2000 lei.
6811 = 2814 2 000

20. Cheltuieli cu provizioanele

Se constituie provizioane pentru garantii de buna executie in suma de 900 lei.


6812 = 1512 900

21. Venituri din exploatare

9
Se incaseaza venituri din vanzarea marfurilor pe luna iulie , conform raportului
de la casa de marcat in valoare de 20 000 lei, facandu-se urmatoarea inregistrare
contabila:
5311 = 707 20 000

22. Venituri financiare

Se inregistreaza dobanzi acordate conform extrasului de cont in suma de 200


lei.
5121 = 766 200

23. Calculul, inregistrarea si varsarea impozitului pe profit/venit

S.C. FITZE S.R.L. este platitoare de impozitul pe venitul microintreprinderii


care se determina prin aplicarea unei cote de 3% asupra veniturilor obtinute de
microintreprindere din orice sursa din care se scad:
a) veniturile din variatia stocurilor;
b) veniturile din productia de imobilizari corporale;
c) veniturile din exploatare , reprezentand cota parte a subventiilor guvernamentale si
a altor surse pentru finantarea investitiilor;
d) veniturile rezultate din anularea datoriilor si a majorarilor datorate bugetului
statului, care nu au fost deductibile la calculul profitului impozabil;
e) venituri din provizioane;
f) veniturile realizate din despagubiri, de la societati de asigurare.
Veniturile luate in calcul la stabilirea impozitului pe venitul
microintreprinderii sunt:
Venituri din vanzarea marfurilor 32 000
Venituri financiare 15 200
Total venituri impozabile 47 200
Impozitul pe venitul microintreprinderii : 3% * 47 200 = 1416
Impozitul se declara si se plateste trimestrial.

Inregistrarea in contabilitate a impozitului:


698 = 441 1416
Varsarea impozitului:

10
441 = 5311 1416

24. Majorari, diminuari de capital social, repartizare rezultat, rezerve

Se majoreaza capitalul social prin incorporarea rezervelor, in suma de 4000


lei.
1061 = 1012 4000
Se acopera o pierdere de 300 lei prin diminuarea capitalului social.
1012 = 117 300

25. Contracte de leasing, imprumut pe termen lung.

S.C. FITZE S.R.L. incheie un contract de leasing financiar cu o firma din


Austria pentru un autoturism de transport al marfurilor achizitionate la domiciliul
clientilor, valoarea reziduala ramasa este de 6000 Euro, iar valoarea autoturismului
este de 1100 Euro, curs euro la incheierea contr 4 lei/E, iar la plata este de 4.1 lei/E.
Primire mijloc de transport
2133=167 44000
Reflectarea extrabilantiera
D8036 44000
Inregistrarea obligatiei de plata pe baza facturii de la sfarsitul contractului
% = 404 24600
167 24000
665 600
Reflectarea extrabilantiera in cedit a valorii reziduale platite
C8036 24000

26. Operatii neregasite in lista de mai sus, specifice unitatii

11
Se aduce un aport in numerar in valoare de 5000 lei de catre un asociat si de
depune numerarul la banca.
5121 = 455 5000

27. Descrierea programelor de contabilitate si gestiune utilizate

S.C. FITZE S.R.L. utilizeaza forma de inregistrare contabila adaptata la


echipamentele moderne de prelucrare a datelor, avand in dotare un calculator si un
program informatic de contabilitate winCont, proiectat pentru calculatoare personale
dotate cu diferite tipuri de sisteme de operare Windows (95, 98, NT, 2000, Me, XP ),
este un instrument contabil cu care se poate rezolva contabilitatea financiară şi de
gestiune într-o unitate economică. Aplicaţia are la bază teoria contabilităţii în partida
dublă şi urmăreşte mişcările din unitate, de la documentele primare până la balanţa
de verificare. Mişcările şi stocurile pot fi urmărite atât cantitativ, cât şi valoric, atât în
lei, cât şi în valută.
Datorită flexibilităţii şi modului de construcţie, aplicaţia are un domeniu larg de
utilizare. În unităţi cu gestiune simplă aplicaţia poate să ţină întreaga evidenţă
contabilă utilizând conturi analitice pe clienţi, furnizori, materiale, cheltuieli, drepturi
băneşti ale angajaţilor etc.

28. Detalierea activitatii principale a unitatii

Asociatul unic a convenit ca obiectul de activitate al societatii sa fie comertul


cu amanuntul al produselor cosmetice si de parfumerie. Sediul societatii a fost si se
afla situat pe Strada nr , in care societatea isi desfasoara principalele
activitatii administrative, reprezentand totodata si un potential economic pentru
acesta. Formularele de lucru utilizate sunt: jurnale, registru jurnal, situatii auxiliare,
fişe de cont analitice, balante de verificare, bilantul contabil, registrul inventar, etc.
In cazul societatii comerciale S.C. FITZE S.R.L.decontul pentru TVA se
intocmeste lunar in urma totalizarii fiselor de operatiuni diverse ale conturilor 4426 –
TVA deductibila si 4427 – TVA colectata. Regularizarea taxei pe valoarea adaugata
se face cu ajutorul contului 4423 – TVA de plata si 4424 – TVA de recuperat.

12
Registrele de contabilitate precum si documentele justificative care au stat la baza
inregistrarii lor in contabilitate se pastreaza in arhiva unitatilor timp de zece ani, cu
exceptia statelor de salarii care se pastreaza timp de 50 de ani.

29. Organizarea compartimentului financiar contabil

Compartimentul contabilitate al unitatii este organizat conform prevederilor


articolului 11 din legea contabilitatii NR. 82/1991 pe compartimente distincte conduse
de contabilul sef. Compartimentele care functioneaza in cadrul unitatii sint:
-Compartimentul Aprovizionare ; Compartimentul Contabilitate si Compartimentul
Financiar.
Aprovizionarea se face cu mijloace de transportr proprii insotite de delegatii
unitatii, sau sint aduse de catre furnizor, caz in caere sint percepute cheltuieli de
transport.
La sosirea marfii aceasta este receptionata de catre gestionar si comisia de receptie
care confrunta cantitatile din factura cu cele inregistrate faptic.
Daca nu s-au constatat diferente se intocmeste nota de intrare receptie al carei
numar este trecut pe spatele facturii; gestionarul semneaza de primirea marfii:
Daca se constata diferente tot pe spatele facturii se mentioneaza marfa refuzata la
plata si numarul notei de intrare receptie dupa care se semneaza de cei care au
receptionat,..marfa.
De aici factura merge la contabilitate unde este trecuta in registrul de scadenta.
Oganizarea ca functie manageriala reprezinta ansamblul actiunilor intreprinse
in vederea utilizarii la maxim a resurselor materiale, umane si financiare pe care le
are la dispozitie societatea.
La nivelul S.C. „FITZE” S.R.L. organizarea reprezinta:
determinarea, enumerarea si gruparea activitatilor necesare realizarii obiectivului
stabilit printr-o utilizare cat mai rationala si eficienta a tuturor resurselor;
crearea relatiilor organizatorice capabile sa asigure integritatea sistemului condus;
Rezultatul organizarii il reprezinta functiunile, activitatile, atributiile si sarcinile.
Rezultatul organizarii structurale il reprezinta serviciile, birourile,
compartimentele, atelierele si sectiile denumite compartimente operationale si
functionale.

13
Organizarea contabilitatii necesita folosirea de documente contabile care sa
reflecte operatiunile economice si financiare efactuate de acestea. Orice operatiune
economica efectuata se consemneaza intr-un document care sta la baza
inregistrarilor in contabilitate, dobandind astfel calitatea de document justificativ.
Documentele justificative sunt documente primare care probeaza o
operatiune, iar pentru a fii document justificativ, un document trebuie sa cuprinda :
denumirea documentului, denumirea si sediul persoanei juridice care intocmeste
documentul, numarul si data intocmirii acestuia, mentionarea partilor care participa
la efectuarea operatiunii economice, continutul operatiei economice, datele
cantitative si valorice ale operatiunii efectuate, numele persoanelor care le-au
intocmit si aprobat.
Operatiunile cuprinse in documentele justificative si inregistrate in contabilitate
trebuie sa se regaseasca in registrele contabile obligatorii: registrul jurnal, registru
inventar si registru Cartea Mare.

14

S-ar putea să vă placă și