STUDIU DE CAZ PRIVIND CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE CORPORALE LA SOCIATATEA COMERCIALĂ ,,SC ART CONSTRUCT GROUP SRL'' 4.1.

PREZENTAREA SOCIETĂŢII 4.1.1. Denumire, forma juridica, înfiintare, capital, sediul, obiect de activitate S.C.,,ART CONSTRUCT GROUP"S.R.L. SATU MARE Conducerea executiva a S.C. ART CONSTRUCT GROUP S.R.L. SATU MARE organizatie specializata in principal in constructii de cladiri, drumuri si autostrazi, a decis sa puna in centru preocuparii sale manageriale asigurarea satisfacerii cerintelor clientilor sai prin produsele care le livreaza si lucrarile pe care le executa. In plus a hotarat ce activitati trebuie sa fie conduse intr-o maniera care sa protejeze mediul inconjurator,cat mai mult prin activitati de prevenire a poluarii,tinand seama ca principalele probleme de mediu constau in generare de deseuri din activitatile de constructii si montaj si emisii de noxe la locul de munca si in atmosfera. Totodata sa reduca impacturile negative asupra mediului, ale activitatilor sale fara ca prin aceasta sa afecteze calitatea produselor si serviciilor sale, asa cum este cerut de catre clienti. Pentru realizarea acestei politici conducerea a hotarat: - sa mentina un sistem de management al calitatii conform cu cerintele SR EN ISO 9001:2001; - sa implementeze si sa certifice un sistem de management de mediu conform cu cerintele SR EN ISO 14001:2005; - sa urmareasca satisfacerea si depasirea cerintelor si asteptarilor clientilor sai prin produsele si lucrarile realizate; - sa asigure un cadru organizatoric si conditii de munca proprie realizarii conformitatii produselor si lucrarilor sale; - sa asigure resursele materiale, utilaje si personale componente pentru lucrarile ce vor fi executate; - sa tina legatura cu clientii pe tot timpul realizarii lucrarilor si dupa punerea in functiune a acestora; - sa respecte cerintele legale si alte cerinte de mediu aplicabile activitatilor organizatiei in vederea prevenirii poluarii si a imbunatatirii performantei de mediu;

- sa analizeze periodic si sa imbunatateasca continuu eficacitatea sistemului de management al calitatii. Pentru urmarirea indepliniri dezideratelor enumerate am reprezentantul managementului calitatii si mediului la nivelul organizatiei. desemnat

Respectarea documentelor de sistem calitatea si mediu aplicabile, constituie sarcina de serviciu pentru fiecare angajat, incepand cu administratorii societatii,fiind inclusa in fisele de post si contractele individuale de munca. Ma angajez sa asigur, prin bugetele societatii si exemplu personal, resursele necesare functionarii sistemului de management calitate si mediu si sa-l imbunatatesc continu.

4.2 MONOGRAFIE CONTABILĂ LA SC. ART CONSTRUCT GROUP SRL. La începutul anului 2005, unitatea prezenta în balanta de verificare, sumele în urmatoarele conturi prezentate si în anexa nr.1 Conturi de activ: 212"Constructii" 00 2131"Echipamente tehnologice" 00 2132"Aparate reglare" 2133"Mijloace transport" 214"Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie corporale" 231"Imobilizari curs" 4282"Alte personalul" creante a valorilor 616.708.000 umane si materiale si alte active în legatura cu si instalatii 968.919.000 de masurare, 589.423.0 451.802.0 control de 11.380.068.000

corporale 3.100.000.000 în 4.482.000

461"Debitori diversi" 5121"Conturi lei" 5124"Conturi valuta" Conturi de pasiv: 1012"Capital varsat" 105"Rezerve reevaluare" 2812"Amortizarea constructiilor" 2813"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, plantatiilor" 2814"Amortizarea corporale" animalelor 36.000.000 altor 44.875.000 la la banci 130.000.000 banci 400.000.000

38.000.000 în în

subscris 14.801.775.000 din 50.062.000 610.117.000

si imobilizari

291"Provizioane pentru deprecierea imobilizari corporale" 000 404"Furnizori imobilizari" 5191"Credite scurt" Operatiuni bancare: 1.Unitatea achizitioneaza cu factura fiscala nr.826795/01.01.2008 un utilaj industrial evaluat la pretul de 5 000 lei, TVA 19%. Durata normala de functionare al utilajului este de 13 ani bancare 1.200.000.000 de 857.900.000 pe termen 78.673.

se înregistreaza în contabilitate pe baza facturii, achizitia utilajului cu nota contabila nr.01.01.2007: % 2131"Echipamente de tehnologie" 4426"TVA deductibil" = 404"Furnizori de imobilizari" 59500 5000 9500

-se calculeaza amortizarea în regim liniar (utilajul se da în folosinta din luna ianuarie):

100

100 nal = = = 7.8%

Dn

13

Aa = nal x Vi = 7,8% x 5000 = 390 -înregistrarea amortizarii în primul an: 6811"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" = 2813"Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor" 390

2. În luna ianuarie 2007 cu factura nr.12345/12.01.2007, unitatea achizitioneaza un echipament tehnologic din import la un pret facturat de furnizorul extern de 10000 Euro conditii de livrare fiind franco-frontiera româna (ceea ce înseamna ca, cheltuielile de transport si asigurare sunt suportate de catre furnizor pâna la frontiera româna, ele fiind incluse în pretul de vânzare al echipamentului, din acest punct cheltuielile vor fii suportate de beneficiar). Conform declaratiei vamale de import, acesta a avut loc la data de 16.01.2007, cursul de schimb al dolarului fiind de 3,700 lei/Euro, taxele vamale 10% din valoarea de vama, TVA 19%. -se înregistreaza factura externa. Datoria fata de furnizor se calculeaza în lei la cursul de pe declaratia de import:

10.000 x 3.70 = 37.000 lei Deoarece TVA se va plati în vama si nu furnizorului extern, datoria fata de acesta nu cuprinde si TVA: 2131"Echipamente tehnologice" = 404"Furnizori de imobilizari" 37000

- valoarea taxelor vamale (taxe nedeductibile), se include în valoarea echipamentului; taxele vamale sunt o datorie fata de bugetul statului care se calculeaza astfel: 10% x 39 575 = 3 700 lei 2131"Echipamente tehnologice" = 446"Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" 3 700

- se calculeaza TVA datorata - taxa deductibila : 37 000 + 3700 = 40 700 lei x 19% = 7 733 lei -achitarea prin contul de la banca: % 446"Alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" 462"Creditori diversi" 3 700 7 733 = 5121"Conturi la banci în lei" 11 433

-plata furnizorului se face pe data de 21.01.2007 la cursul de schimb de 3.81 lei/Euro. 10.000 x 3.81 = 38 110 % = 5124"Conturi la banci în valuta" 404"Furnizori de imobilizari" 665"Cheltuieli din diferente de curs valutar" 37 000 1 110 38 110

3. Tot în luna ianuarie, unitatea vinde una din instalatiile de verificare, la pretul de 3000 lei TVA 19%, cu factura nr.293542/15.01.2007, cu încasarea prin banca la 15 zile lucratoare, comision bancar 0,1%, amortizarea 2 400 -se înregistreaza vânzarea instalatiei: 461"Debitori diversi" = % 7583"Venituri din vânzarea activelor si alte operatii de capital" 4427"TVA colectata" -scoaterea din patrimoniu : % 2813"Amortizarea instalatiilor mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor" 6583"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital" 4. La data de 16.01.2007, unitatea primeste o donatie de la S.C. Unirea S.A. un utilaj tehnologic la valoarea pietei de 7000 lei, conform procesului verbal de donatie. -înregistrarea în contabilitate a primirii donatiei: 3600 = 2133"Echipamente tehnologice" 6000 2400 760 4 760 4000

2133"Echipamente tehnologice" =

131"Subventii pentru investitii"

7000

5. În data de 18.01.2007, unitatea doneaza firmei S.C. Elvira SRL, un motostivuitor în valoare de 2 000 lei, amortizat complet, conform procesului verbal de donatie si a notei contabile nr.112/19.01.2007 -scoaterea din gestiune:

2813"Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor"

=

2133"Echipamente tehnologice"

2 000

-înregistrarea TVA colectata: 635"Cheltuieli cu alta impozite, = 4427"TVA colectata" 380

taxe si varsaminte asimilate" 6.Unitatea primeste un credit comercial pe termen scurt în valoare de 33 000lei, pe care îl foloseste pentru a achizitiona o statie de masurare. Aceasta instalatie o cumpara de la S.C. Astra S.A., cu factura fiscala nr.986543/20.01.2007. -primirea creditului: 5121"Conturi la banci în lei" = 5191"Credite bancare pe termen scurt" 33 000

-achizitia instalatiei: % = 404"Furnizori de imobilizari" 33 000 26 7 30 6 270

2133"Echipamente tehnologice" 4426"TVA deductibila

-plata furnizorului prin contul de la banca: 404"Furnizori de imobilizari" = 5121"Conturi la banci în lei" 33 000

7. În urma unui incendiu din data de 22.01.2007, se distruge un calculator în valoare de 6 000 lei, amortizat 50%. Se scoate din patrimoniu conform procesului verbal de constatare si a notei contabile nr.125/23.01.2007. -scoaterea din evidenta: % = 214"Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie 6 000

a valorilor umane si materiale si alte active corporale" 2814"Amortizarea altor imobilizari corporale" 671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" 8. În urma inventarierii în data de 25.01.2007 pentru schimbarea gestionarului se constata în minus o imprimanta în valoare de 1 ,5, amortizata 75%.Vinovat se face gestionarul Popescu Maria pentru care pretul de imputare conform procesului de imputatie este de 8 00 lei. Suma se va achita la casierie peste 5 zile. 3 000 3 000

-se înregistreaza imputarea: 428"Alte datorii si creante în legatura cu personalul" 758"Alte venituri din exploatare" 4427"TVA colectata" -scoaterea din patrimoniu: % 2814"Amortizarea altor imobilizari corporale" 671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" 375 = 2133"Echipamente tehnologice" 1500 1125 648 152 = % 800

9. În data de 26.01.2007, se înregistreaza conform notelor contabile nr.158/26.01.2007 si 159/26.01.2007, o amortizare în valoare de 2000 lei, aferenta unei cladiri anexe realizata prin donatie de o firma specializata. a) înregistrarea amortizarii: 6811"Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor" = 2812"Amortizarea constructiilor" 2000

b) trecerea pe venituri a cotei parti din subventii: 131"Subventii pentru investitii" = 7582"Venituri din donatii si subventii primite" 2000

10. Unitatea achizitioneaza în data de 27.01.2007, un utilaj tehnologic în valoare de 11 000 lei, subventionat de la buget, pentru suma de 3 200 lei. Utilajul se amortizeaza dupa metoda liniara în 5 ani.

a) achizitia de Nr.789528/27.01.2007) %

la

furnizori

pe

baza

de

factura

a

utilajului 13 090

(fact.

= 404"Furnizori de imobilizari"

2133"Echipamente tehnologice" 4426"TVA deductibila"

11 000 20 90

b) înregistrarea subventiei de primit: 445"Subventii" = 131"Subventii pentru investitii" 3 200

c) încasarea subventiei în contul curent: 5121"Conturi la banci în lei" = 445"Subventii" 3200

d)

100 An = = 9.09%

11 Nal = 11 000 x 9.09% = 9.999 - din care amortizare anuala subventionata: 32 000x 9.09% = 290,8 -înregistrarea amortizarii: 6811"Cheltuieli instalatiilor, transport, 999,9 de privind exploatare amortizarea = 2813"Amortizarea mijloacelor de

imobilizarilor"

animalelor si plantatiilor"

-amortizarea corespunzatoare valorii subventionate a utilajului: 131"Subventii donatii primite" 290,8 pentru investitii" = 7582"Venituri si din subventii

11. Unitatea preia în data de 30.01.2007, pe baza de contract de locatie de gestiune, o constructie în valoare de 9 500lei. Durata contractului este de 5 ani, rata dobânzii de 12%, anuitatea de 2 496,7 lei din care dobânzi anuale: 10 800; 9.10; 5.06,3 :2.67,5lei. a) preluarea în patrimoniu al bunului 212"Constructii" = 167"Alte împrumuturi si datorii asimilate" b) înregistrarea obligatiei de plata a dobânzii în primul an: 666"Cheltuieli privind dobânzile" c) achitarea dobânzii si a ratei în primul an: rata = anuitatea - dobânda = 2 496,7- 1080 = 1 416,7lei = 168"Dobânzi datorate" 1 080 9 500

% 496,7. 167"Alte împrumuturi si datorii asimilate" 168"Dobânzii datorate"

=

5121"Conturi

la

banci

în

lei"

2

1416,7

1 080

-si în celelalte exercitii financiare se va repeta operatia contabila. 12. La sfârsitul perioadei se evidentiaza productia neterminata si veniturile aferente imobilizarilor în curs executate în regie (pe baza datelor din contabilitatea interna de gestiune) 231 " Imobilizari în curs corporale " = 722 " Venituri din productia de imobilizari corporale " 1 9500

La sfârsitul lunii se întocmesc notele contabile de închidere. Se închid conturile de TVA, conturile de cheltuieli si venituri. Se trec în registrul jurnal (anexa 2), în fisierele conturilor folosite (anexa 3). Se întocmeste balanta de verificare a conturilor, la sfârsitul perioadei (anexa 4) si nota explicativa privind activele imobilizate (anexa 5).

A. Închiderea conturilor de TVA: 4426 > 4427 % 4427"TVA colectata" 4424"TVA de recuperat" B. Închiderea conturilor de cheltuieli: 121"Profit si pierdere" = % 635"Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate" 6583"Cheltuieli privind activele 3600 1 2434,9 380 = 4426"TVA deductibila" 9 310 1 295 8 015

cedate si alte operatii" 665"Cheltuieli din diferente de curs valutar" 666"Cheltuieli privind dobânzile" 671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare" 681"Cheltuieli de exploatare privind amortizarile si provizioanele" C. Închiderea conturilor de venituri: % 758"Alte venituri din exploatare" 722"Venituri din productia de imobilizari corporale" D. Se calculeaza impozitul pe profit: Profitul brut = Venituri - Cheltuieli = 2 5790,8 - 1 2434,9 = 13 355,9. lei Impozitul pe profit = 16% x 1 3355,9 = 2 136,94lei Înregistrarea impozitului pe profit : 691"Cheltuieli cu impozitul pe profit" Plata impozitului : 441"Impozitul pe profit" = 5121"Conturi la banci în lei" 2 136,944 = 441"Impozitul pe profit" 2 136,944 = 121"Profit si pierdere" 2 5790,8 6 290,8 1 9500 3 389,9 1 080 3 375 1 110

Închiderea contului de cheltuieli : 121"Profit si pierdere" = 691"Cheltuieli cu impozitul 2 136,944

pe profit"

SC srl BALANŢA DE VERIFICARE

art ANEXA 1

construct

group

numirea contului

pital subscris v.

Solduri initiale Debitoare Creditoare 1 480 177,5 5 006,2 5 8942,3 4 5180,2 9 6891,9 1 138 006,8 616.708.000 310 000 6 1011,7 3 600 4 487,5 7 867,3 85 790 448,2 3 800 13 000 40 000 120 000 1 767 940,2 1 767 940,2

La 01.01.2007 Rulaje perioada Debitoare Creditoare

Total sume Debitoare Creditoare 1 480 177,5 5006,2 5 8942,3 4 5180,2 9 6891, 9 1 139 006,8 616.708.000 310 000 6 1011,7. 3 600 4 487,5 7 867,3 8 5 790 448,2 3 800 13 000 40 000 120 000 1 767 940,2 1 767 940,2

Solduri fin Debitoare 1

zerve din reev. nstructii hipiamente teh

5 8642,3 4 5180,2 9 6891,9 1 1390 06,8 6 1670,8 310 000

arate si instal.

oace de trans.

bilier, aparat. obilizari corp c ort. constr. ort.instl.mij.tran ort.altor imob.c. oviz pt deprecieri niz. imob. e creante per bitori diversi la banci lei

4.48,2. 3 800 13 000 40 000

a banci valuta

edit term. scurt

otaluri

1 767 1 940,2.

REGISTRU-JURNAL

N Data r. înreg. crt

Doc.

Explicatii

Simboluri conturi

Sume

Debitoar e 2 1 Report: 10.01.20 1 08 10 Nc. Achizitie de utilaj ind. * % 3 4 5 r

Creditoa e 6 * 404

Debitoar e 7

Creditoar 8

5 950

2131 4426 10.01.20 2 3 4 5 08 12.01.20 08 12.01.20 08 13.01.20 08 12 11 Nc. 11 Nc. 10 Nc. Nc. Amortizarea utilajului Cumparare de echp. Înreg taxe vamale Achitarea prin banca 6811 2131 2131 % 446 462 15.01.20 6 08 13 Nc. Vânzarea unei instalatii 461 % 7583 4427 15.01.20 7 08 14 Nc. Scoaterea din gestiune % 2813 6583 16.01.20 8 9 08 18.01.20 08 18.01.20 10 08 20.01.20 11 08 20.01.20 12 08 18 16 16 15 Nc. Donatie un utilaj tehn. Nc. Donarea motostivuitor Nc. Înregistr. TVA colectat Nc.17 Primirea unui credit Nc. Achizitia unei instalatii 2133 2813 635 5121 % 2133 4426 20.01.20 13 08 21.01.20 14 08 20 19 Nc. Nc. Plata furnizorului Plata furniz în valuta 404 % 5121 5124 131 2133 4427 5191 404 2133 2813 404 446 5121

5 000 950 390 37 000 3 700 390 37 000 3 700 1 1433 3 700 7 733 4 760 4000 760 6000 2400 3600 7000 2000 380 33 000 7 000 2000 380 33 000 33 000 26 730 6 270 33 000 33 000 38 110

404 665

37 000

1110 22.01.20 15 08 Nc. 125 Scoaterea din evidenta % 2814 671 25.01.20 16 08 Nc. 126 Imputarea 428 % 758 4427 25.01.20 17 08 Nc. 127 Scoaterea din gestiune % 2814 671 Nc. 18 08 158 26.01.20 Nc. 19 08 159 27.01.20 Nc. 20 08 160 26.01.20 Înregistrarea amort.don Trecerea pe venit.a.sub. Achizitia unui utilaj 6811 131 % 2133 4426 27.01.20 21 08 27.01.20 22 08 28.01.20 23 08 28.01.20 24 08 30.01.20 25 08 30.01.20 26 08 Nc. 161 Nc. 162 Nc 163 Nc. 164 Nc. 165 Nc. 166 Înregistrarea subventiei Încasarea subventiei Înregistrarea amort. Înregistr.amort.p e ven. Preluarea în patrimoniu Înregistrarea dobânzii 445 5121 6811 131 212 666 131 445 2813 7582 167 168 2812 7582 404 11000 2090 3200 3200 999,9 290,8. 9 500 1 080 3200 3200 999,9 290,8. 9 500 1 080 2133 1125 375 2000 2000 2000 2000 13090 214 3000 3000 800 648 152 1500 6000

30.01.20 27 08

Nc. 167

Achitarea dobânzii

% 167 168

5121 1 416,7 1 080 722 9500 4426 1 295 8 015 % 635 6583 665 666 671 681 1 2434,9 1

2 496,7

30.01.20 28 08 30.01.20 29 08 8

Nc.16 Nc. 169

Înregistrarea imob.curs. Închiderea ct. de TVA

231 % 4427 4424

1 9500 9 310

30.01.20 30 08

Nc. 170

Închiderea ct. de chelt.

121

380 3 600 1 110 1 080 3 375 3 389,9 2 5790,8 6 290,8 1 9500

30.01.20 31 08

Nc. 171

Închiderea ct. de venit.

% 758 722

121

3 31.01.20 Nc. 2 08 172 3 31.01.20 Nc. 3 08 173 3 31.01.20 NC. 4 08 174 TOTAL

Înregistrare imp.profit Plata impozitului Închiderea ct.de chelt.

691 441 121

441 136,94 5121 691

2 2 136,94 2 136,94 335 826,93

2 136,944 2 136,94 2 136,94 335 826,93

SC.

ART

CONSTRUCT ANEXA 3 Grupa...21 »IMOBILIZĂRI CORPORALE » Codul de clasificare......... Data darii în folosinta Anul......2007 Luna......Ianuarie Data amortizarii complete

GROUP

SRL. FIsA MIJLOCULUI FIX Nr.inventar....245896 Nr.document provenienta..FF1456/10.01.2007 Valoarea de inventar....50.00 Amortizare lunara.....331.667

Denumirea mijlocului fix si caracteristici Anul......2022 tehnice UTILAJ INDUSTRIAL Accesorii Cota de amortizare.....7,8% Luna ......Decembrie Durata normala de functionare..13 ani

Nr.inventar

Operatiile careBuc Debit privesc miscarea,cresterea (de la nr.la sau diminuarea nr.) valorii mij.fix 245896 10.01.07/1456 Intrare utilaj ind. 1 5000

Documentul (data,felul,nr.)

Credit

Sold

5000

SC ART CONSTRUCT GROUP SRL ANEXA 4

BALANŢA DE VERIFICARE Cont Denumirea contului La 31.01.2007 Solduri initiale Debitoare 1012 105 121 131 167 168 212 2131 2132 2133 214 231 2812 2813 2814 291 404 4281 4282 441 4424 4423 Capital subscris v. Rezerve din reev. Profit si pierdere Subventii pt inv Alte împrumuturi Dob af împr Constructii Echipamente tehn. Aparate si instalatii 58 942,3 45 180,2 96 891,9 4 4730 Creditoare 1 480 177,5 5 006,2 1 2434,9 2 290,8 1 416,7 1 080 9 500 45 700 25 790,8 10 200 9 500 1 080 1 2434,9 2 290,8 1 416,7 1 080 68 424,3 45 700 96 891,9 9 500 1 182 736,8 6 000 19 500 61 011,7 3 600 4 487,5 7 867,3 85 790 70 000 800 448,2 2 136,94 8 015 9 310 89 040 70 000 800 4.482.000 2 136,94 8 015 9 310 4 400 4 125 2 000 1 389,9 4 400 4 125 329 500 Rulaje perioada Debitoare Creditoare

Total su Debitoare

Cr

1

Mijloace de transp. 1 138 006,8 Mobilier, aparatura Imob.corp.în curs Amort. Constr Amort.inst.,mij.tran. Amort. altor imob.c. Proviz pt deprecieri Furnizor imobilizari Alte datorii pers. Alte creante pers. Impozit pe profit TVA de recuperat TVA deductibila 61 670,8 310 000

4427 445 446 461 462 5121 5124 5191 635 658 665 666 671 681 691 722 758

TVA colectata Subventii Alta impozite Debitori diversi Creditori diversi Ct la banci lei Ct la banci în valu Credit tr scurt Chelt cu alte imp Alte chelt expl Chelt dif cu valut Chelt cu dob Chelt cu calamit Chelt.cuamortizarea Chelt cu imp.profit Venit.prod.imob. Alte venit expl TOTALURI 1767940,2 1767940,2 13 000 40 000 120 000 3 800

1 295 3 200 3 700 4 760 7 733 3 6 200

1 295 3 200 3 700

1 295 3 200 3 700 8 560 7 733

49 066,64 38 110 33000

49 200 40 000

380 3 600 1 110 1 080 3 375 3 389,9

380 3 600 1 110 1 080 3 375 3 389,90

380 3 600 1 110 1 080 3 375 3 389,90

21.369.440 21.369.440 21.369.440 2 19 500 6 290,80 335826,93 19 500 6 290,80 19 500 6290,8

335826,932 103 767,13 2

CONCLUZII sI PROPUNERI

Contabilitatea ca activitate specializata în masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii precum si a rezultatelor obtinute din activitatea persoanelor juridice si fizice trebuie sa asigure o imagine fidela a situatiilor economico-financiare a acestora prin respectarea unor standarde,principii,reguli .

Ciclul investitional al întreprinderii este sustinut în proportie mare de imobilizari corporale. Aceasta îsi utilizeaza activele pentru a produce bunuri sau a presta servicii capabile sa satisfaca dorintele sau necesitatile clientilor în vederea obtinerii de beneficii. Prin prezenta lucrare "Organizarea si conducerea contabilitatii a activelor imobilizate corporale" am încercat sa prezentam aspecte legate de imobilizarile corporale, privind organizarea contabilitatii în conformitate cu Standardele Internationale de Contabilitate. Lucrarea este structurata pe patru capitole, începând cu notiuni generale,prezentând conceptii privind imobilizarile, clasificarea si concepte specifice imobilizarilor corporale. Astfel imobilizarile corporale sunt recunoscute în bilantul întreprinderii ca si active daca îndeplinesc cumulativ doua criterii: - este posibila generarea de beneficii economice viitoare aferente acestora exercitându-se si un control asupra lor; - costul poate fi determinat în mod credibil. Câteva din conceptele specifice imobilizarilor corporale sunt: amortizarea, valoarea reziduala,valoarea justa, valoarea contabila etc. În capitolul al doilea este prezentat obiectivul normei IAS 16 "Contabilitatea imobilizarilor corporale", norma impunând contabilizarea unei imobilizari corporale la active, atunci când acest activ satisface criteriile de definire si de contabilizare a unui activ în conformitate cu cadrul conceptual de întocmire si de prezentare a situatiilor financiare. Acest capitol identifica recunoasterea imobilizarilor corporale, masurarea initiala si cheltuielile ulterioare. De asemenea este prezentata masurarea ulterioara recunoasterii initiale precum si casarea si cedarea imobilizarilor corporale. Capitolul trei prezinta organizarea corespunzatoare a contabilitatii activelor imobilizate, luând în considerare obiectivele si factorii de influenta, documentele justificative si de evidenta operativa, sistemul conturilor utilizate. Ultima parte a lucrarii prezinta reflectarea în contabilitate a principalelor operatiuni cu imobilizarile corporale la societatea comerciala SC Art Construct Group srl , precum si o prezentarea generala a acesteia, obiectivul de activitate etc. Societatea comerciala Art Construct Group srl a devenit în anul 2006 firma cu capital privat si datorita capacitatii sale de a genera profit înca din primul an de functionare si pe baza unor investitii anuale, aceasta a început treptat sa se extinda si sa-si modernizeze întreaga linie de productie, precum si celelalte departamente. Conform Directivei a IV-a Europene, societatea este considerata o societate mare, iar conform cifrei de afaceri si numarului de angajati nu se încadreaza la categoria microintreprindere. Este o societate platitoare de TVA iar 50% din profitul anual este destinat investitiilor.

Societatea are în dotare sisteme de calcul moderne si performante. Beneficiaza de un sistem de programe informatice bine puse la punct si care ajuta personalul departamentului financiar-contabil în conducerea evidentei contabile si întocmirea registrelor contabile si a situatiilor contabile. Societatea promoveaza o politica de asigurare permanenta a lichiditatilor necesare, prin accelerarea vitezei de încasare a facturilor, cresterea volumului de vânzari. Se poate spune ca la aceasta societate functioneaza destul de bine ciclul "bani-marfa-bani". În ce privesc activele imobilizate corporale ale acestei societati, evidenta acestora se tine pe suport informatic, iar amortizarea se calculeza conform legislatiei în vigoare,utilizând amortizarea liniara. Propuneri privind îmbunatatirea activitatii desfasurata de Sc.Art Construct Group srl - efectuarea de studii de piata pentru a afla in opiniaclientilor pt. A beneficia de mai multe lucrari - diversificarea activitatii desfasurate; - contractarea de noi furnizori si încheierea de noi contracte de prestari servicii - cresterea satisfactiei clientilor existenti, prin servicii si produse de calitate; - cresterea valorii firmei pentru actionari; - continuarea procesului de modernizare si de extindere;

BIBLIOGRAFIE Epuran M. Contabilitatea financiara în noul sistem contabil Editura de Vest 2006 Mates D. Contabilitatea financiara a întreprinderii între normalizare si armonizare (vol. I) Editura Mirton Timisoara 2006 Mates D. Normalizarea contabilitatii si fiscalitatea întreprinderii Editura Mirton Timisoara 2006

Mates D., Peres I.,Peres C. Bazele contabilitatii Editura Ivan Krasko 2006 Ristea M. Normalizarea contabilitatii-baza si alternativ Editura Tribuna economica 2005 Ministerul Finantelor Publice. Reglementari contabile pentru agentii economici Editura Economica 2005 *** Legea Contabilitatii nr.82/1991 republicata în 2006 M.O. nr. 629/2002 *** Hotarârea Guvernului nr.2.139/30.11.2004 privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe M.O. nr.46/13.01.2005 *** Standarde Internationale de Evaluare Editia a sasea 2006 *** *** Standardele Internationale de Contabilitate 2006 OMFP 1752/2005