Sunteți pe pagina 1din 25

BUCURESTI 2013

Aplicatii Stagiu An II semestru I - 2013 Forma scrisa pe hartie la CECCAR Forma electronica la adresa florentin_caloian@yahoo.com in fisier doc

Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte: 1. Studiu de caz privind taxele vamale. 2. Studiu de caz privind impozitul pe cladiri. 3. Studiu de caz privind impozitul pe teren. 4. Studiu de caz privind impozitul pe mijloacele de transport. 5. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate. 6. Studiu de caz privind taxa pentru folosirea drumurilor publice. 7. Studiu de caz privind taxa pentru fondul de mediu. 8. Studiu de caz privind contractul de asociere in participatiune. 9. Studiu de caz privind tranzactiile intre partile afilate. 10. Studiu de caz privind diferentele de curs valutar. 11. Studiu de caz privind sconturile primite si acordate. 12. Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facture initiala. 13. Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facturi ulterioare. 14. Studiu de caz privind operatiunile de regularizare la inventariere. 15. Studiu de caz privind operatiunile in curs de clarificare. 16. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu personalul. 17. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu bugetul de stat. 18. Studiu de caz privind amenzile si penalitatile catre autoritati. 19. Studiu de caz privind penalitatile contractuale. 20. Studiu de caz privind garanteiile retinute persoanului. 21. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor de prelucrare in lohn. 22. Studiu de caz privind decontarile in numerar. 23. Studiu de caz privind decontarile prin virament. 24. Studiu de caz privind investitile pe termen scurt. 25. Studiu de caz privind avansurile de trezorerie. 26. Studiu de caz privind acreditivele. 27. Studiu de caz privind privind alte valori. 28. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen scurt. 29. Studiu de caz privind ajustarile de valoare privind invstitiile pe termen scurt. 30. Studiu de caz privind liniile de credit. Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului professional si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).

1.Studiu de caz privind taxele vamale.


Societatea India SRL are in anul 2012 urmatoarele operatiuni: import materii prime 5.000 euro la cursul de 4.5 lei/euro obligatii vamale :

Taxe vamale 10%, accize 2%, TVA 24% Pe baza de factura fiscala se achizitioneaza stocuride :materiale auxiliare 1.000 lei+ TVA , materiale consumabile 800 lei +TVA

Costul de obtinere al produselor finite este de 30.000lei.Adaos-ul comercial proacticat este de 1% si TVA 24%. 1.Valoare in vama:5.000 euro*4.5 lei/euro =22.500 RON 2.Taxe vamale:22.500 RON *10%= 2.250 RON 3.Accize: 22.500 Ron *2%= 450 RON Baza impozabila pentu TVA:22.500+2.250+450= 25.200 RON 5.TVA: 25.200*24%=6.048 RON a)Inregistrarea importului de materii prime 301Materii prime = 401 Furnizori b)Obligatii vamale: 301Materii prime = % 446.1 Taxa vamala 446.2Accize 2.700 RON 2.250 450 6.048 RON 22.500 RON

c)Inregistrare TVA :4428TVA neexigibil = 446.03 TVA Achitarea prin banca a obligatiilor vamale: % = 5121 Conturi la banci in lei 8.748 RON 2.250 450 6.048

446.1Taxa vamala 446.2Accize 446.3Tva

4426Tva deductibila = 4428 Tva neexigibil 6.048 RON

2.Studiu de caz privind impozitul pe cladiri. SC India SRL detine la sfarsitul anului 2012 un imobil cu patru camere in Bucuresti si un apartament cu 2 camere in Brasov, cel de-al doilea fiind folosit drept sediu secundar.Societatea datoreaza impozite pe cladiri in suma de 600 RON pentru imobilul din Bucuresti si de 200 RON pentru cel din Brasov.Inregistrati in contabilitate datoria cu cele doua impozite pe cladiri si plata acestora. a)Inregistrare datorie cu impozitul pe cladiri: 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate b)Plata impozite cladiri: 446.1 Impozit cladiri RON = 5311 Casa in lei 800 = 446.1 Impozit cladiri 800 RON

3. Studiu de caz privind impozitul pe teren. SC India SRL detine un teren intravilan pentru care datoreaza la sfrasitul anului 2012 un impozit pe teren in suma de 1.000 RON.Contabilizati datoria cu impozitul pe teren. a) Inregistrare impozit teren: 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate b)Plata impozit teren: 446.2Impozit teren RON = 5311 Casa in lei 1.000 = 446.2 Impozit teren 1.000 RON

4.Studiu de caz privind impozitul pe mijloacele de transport. SC India SRL achizitioneaza un autoturism BMV la data de 01.02.2012.La sfarsitul anului datoreaza la Bugetul de stat un impozit auto de 6.000 RON.Evidentiati in contabilitate datoria cu impozitul auto si plata acestuia. a) Inregistrare datoriei cu impozitul auto: 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate = 446.3 Impozit auto 6.000 RON

b)Plata impozit auto: 446.3Impozit auto = 5121 Conturi la banci 6.000 RON

5.Studiu de caz privind taxa pentru folosirea mijoacelor de reclama si publicitate Societatea India SRL decide amplasarea unui panou iluminat cu specificul firmei, la intrarea in sediu, drept o noua tehnica de marketing.Urmare amplasarii acestui panou intr-un loc public , societatea India trebuie sa plateasca o taxa pentru afisajul in scop de reclama si publicitate pana la sfarsitul anului 2012.Taxa se va plati in doua transe egale, respectiv 100 RON pana la 31.03.2012 si 100 RON pana la 30.09.2013.Evidentiati in contabilitate cheltuiala cu taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate. a)La 31.03.2012 inregistrarea datoriei cu taxa pentru folosirea mijloacelor de reclama si publicitate: 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate b)Plata taxa reclama: 446.4 Ip.taxa reclama = 5311Casa lei 100 RON = 446.4 Ip.taxa reclama 100 RON

c)La 30.09.2013 inregistrare transa 2 taxa reclama : 635 Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate d)Plata transa 2 taxa reclama: 446.4 Ip.taxa reclama = 5311Casa lei 100 RON = 446.4 Ip.taxa reclama 100 RON

6.Studiu de caz privind taxa pentru folosirea drumurilor publice. Se achizitioneaza o rovinieta in valoare de 123, pentru autoturismul firmei India SRL, necesara deplasarii la sediul din Brasov.Inregistrati in contabilitate taxa de drum public. 635 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate = 5311 Casa lei 123 RON

7.Studiu de caz privind taxa pentru fondul de mediu.

SC India SRl vinde deseuri metalice feroase rezultate din activitatea curenta catre firma M SRL, in valoare de 3.000 RON cu TVA.Cota fond de mediu este de 3%.Evidentiati taxa pentru fondul de mediu la cele doua societati. 1.La unitatea vanzatoare de deseuri reciclabile (persoana juridica): a) Vanzarea deseurilor catre unitatea colectoare:

411Clienti =

% 703 Venituri din vanzarea produselor reziduale 4427 TVA colectata 3.000 RON 2.419 581

b)Incasarea facturii mai putin a cotei din veniturile realizate de unitatea detinatoare reprezentnd suma necesara constituirii fondului pentru mediu: % = 5121Conturi curente la banci 635Ch. cu alte ip.,taxe si varsaminte asimilate 411 Clienti [3.000 (2419*3/100)] (2419 * 3/100) 3.000 RON 2.927 73

2.La unitatea colectoare de deseuri reciclabile: a)Achizitionarea deseurilor de la unitatea detinatoare : % 3028 Alte materiale consumabile 4426 TVA deductibila = 401Furnizori 3.000 RON 2.419 581

b)Constituirea fodului pentru mediu, cota acestuia retinandu-se prin stopaj la sursa : 401 Furnizori = 4447.1 Fond mediu 73 RON

c)Achitarea facturii, mai putin cota de 3 %: 401Furnizori = 5121 Conturi la banci 2.927 RON

d)Varsarea la Fondul de mediu, a cotei retinute de unitatea colectoare: 447.1 Fond mediu = 5121 Conturi la banci 73 RON

8.Studiu de caz privind contractul de asociere in participatiune. Societatile India SRL si Sc M SRL participa la o asociere in participatie, in vederea obtinerii de bunuri, conform contractului de asociere, astfel: Societatea India - 70% structurat astfel: -aport in natura mijloc fix in valoare de 24.000 RON. , durata de amortizare 5 ani. -aport in numerar - 67.000 RON. Societatea M SRL 30%.

-aport in natura mijloc fix 36.000 RON., durata de amortizare 4 ani -aport in numerar 3.000 RON. In cursul lunii februarie 2012, au fost inregistrate urmatoarele venituri si cheltuieli din activitatea de asociere: Veniturile totale obtinute de catre asociere 60.000 RON, din care: - venituri din vanzarea marfurilor obtinute - 40.000 RON -alte venituri 20.000 RON Cheltuielile totale obtinute de catre asociere 50.000 RON. din care: - cheltuieli cu materii prime si materiale auxiliare aferente obtinerii bunurilor 15.000 RON. - cheltuieli cu energia si apa 3.000 RON. - cheltuieli cu salariile 10.000 RON. In cursul lunii aprilie 2012, societatile India SRL si M SRL obtin urmatoarele veniruri si cheltuieli: Societatea India : - venituri 70.000 RON. - cheltuieli 50.000 RON. Societatea M SRL: - venituri 50.000 RON - cheltuieli 30.000 RON. Conform contractului de asociere, contabilitatea este tinuta de catre asociatul India SRL . 1. Organizarea si conducerea contabilitatii la societatea India SRL: 1.1. Inregistrarea operatiunilor rezultate din activitatea de asociere in participatie Inregistrarea aportului in natura: 2133 Mijloace de transport = 458.1 Decontari din operatii in participatie-India 24.000 RON 2133 Mijloace de transport = 458.2 Decontari din operatii in participatie- M SRL 36.000 RON Inregistrarea aportului in numerar: 5121Conturi la banci in lei = 458.1Decontari din operatii in participatie-India 67.000 RON 5121Conturi la banci in lei = 458.2Decontari din operatii in participatie- M SRL 3.000 RON Evidentierea veniturilor aferente asocierii: Inregistrarea veniturilor din vanzarea marfurilor 4111 Clienti = % 707 Venituri din vanzarea marfurilor 4427 TVA colectata Inregistrarea altor venituri 4111 Clienti = % 708 Venituri din activitati diverse" 4427 TVA colectat Evidentierea cheltuielilor aferente asocierii: Inregistrarea cheltuielilor cu materialele consumabile % = 401 Furnizori 602 Cheltuieli cu materialele consumabile" 4426 TVA deductibila Inregistrarea cheltuielilor cu energia electrica: % = 401 Furnizori 605 Cheltuieli cu energia si apa 4426 TVA deductibila

49.600 RON 40.000 9.600 24.800 RON 20.000 4.800

18.600 RON 15.000 3.600 3.720 RON 3.000 720

Inregistarea amortizarii mijlocului fix adus ca aport de societatea India SRL 6811 Cheltuieli cu amortizarea = 281 " Amortizarea mijloacelor fixe " 400 Inregistarea amortizarii mijlocului fix adus ca aport de societatea M SRL 6811 Cheltuieli cu amortizarea = 281 " Amortizarea mijloacelor fixe" 750 Inregistrarea altor cheltuieli % = 5311 "Casa in lei" 22.847 RON 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti" 18.425 4426 TVA deductibila 4.422 Inregistrarea repartizarii, pe baza de decont, a veniturilor si cheltuielilor din asociere, catre cei doi asociati Sc India si Sc M SRL: Repartizarea catre asociatul India SRL a veniturilor si cheltuielilor: a) Repartizarea veniturilor(70%): % = 458.1 Decontari din operatii in participatie India 42.000 RON 707 Venituri din vanzarea marfurilor 28.000 708 Venituri din activitati diverse 14.000 b) Repartizarea cheltuielilor: 458 Decontari din operatii = % 33.303 RON in participatie-India 602 Cheltuieli cu materiale 10.500 605 Cheltuieli cu energia si apa 2.100 641 Cheltuieli cu remuneratiile pers. 7.000 6811 Cheltuieli cu amortizarea 805 628 "Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 12.898 Repartizarea catre asociatul M SRL a veniturilor si cheltuielilor(30%): a)Repartizarea veniturilor : % = 458 Decontari din operatii in participatie-M SRL 707 Venituri din vanzarea marfurilor 708 Venituri din activitati diverse b) Repartizarea cheltuielilor 458 Decontari din operatii = in participatii-M SRL 18.000 RON 12.000 6.000

14.273 RON

602Cheltuieli cu materialele 4.500 605 Cheltuieli cu energia si apa 900 641Cheltuieli cu remuneratiile pers 3.000 6811 Cheltuieli cu amortizarea 345 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 5.528

1.2. Inregistrarea operatiunilor aferente activitatii din activitatea proprie a) Inregistrarea aportului in natura: 458 Decontari din operatii in participatie-India SRL = 2133 Mijloace fixe 24.000 RON b) Inregistrarea aportului in numerar: 458 Decontari din operatii in participatie-India SRL = 5121Conturi la banci in lei 67.000 RON Inregistarea colectarii cheltuielilor si veniturilor societatii A Inregistrarea colectarii cheltuielilor : % = 5311 "Casa in lei" 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 59.500 RON 50.000

4426 TVA colectat

12.000

Inregistrarea colectarii veniturilor 5311 "Casa in lei" = % 708 Venituri din activitati diverse 4427 TVA colectat Inregistrarea preluarii cheltuielilor si veniturilor din asocierea in participatie: Preluarea veniturilor: 458 Decontari din operatii = % in participatie India SRL 707 Venituri din vanzarea marfurilor 708 Venituri din activitati diverse

86.800 RON 70.000 16.800

42.000 RON 28.000 14.000

Preluarea cheltuielilor: % = 458 Decontari din asociatii in particip.-M SRL 602 Cheltuieli cu materialele 605 Cheltuieli cu energia si apa 641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului 6811 Cheltuieli cu amortizarea 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

33.303 RON 10.500 2.100 7.000 805 12.898

Reflectarea in contabilitate a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli : Inregistrarea inchiderii conturilor de venituri: % = 121 Profit si pierdere 112.000 RON 707 Venituri din vanzarea marfurilor 28.000 708 "Venituri din activitati diverse" 14.000 708 "Venituri din activitati diverse" 70.000 Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli: 121 Profit si pierdere = % 83.303 RON 602 Cheltuieli cu materiale 10.500 605 Cheltuieli cu energia si apa 2.100 641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului 7.000 6811 Cheltuieli cu amortizarea 805 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 12.898 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 50.000 Reflectarea in contabilitate a impozitului pe profit datorat de catre societatea India SRL: Venituri totale 112.000 RON. din care: - Venituri totale obtinute din activitatea proprie: 70.000 RON. - Venituri totale obtinute din asociere: 42.000 RON Cheltuieli totale 83.303 RON. din care: - Cheluieli totale din activitatea proprie: 50.000 RON - Cheltuieli totale din asociere 33.303 RON Profit brut: 28.697 RON. Cota de impozit pe profit: 16% Impozit pe profit datorat: 4.592 RON. 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 4.592 RON

Reflectarea in contabilitate a decontarii impozitului pe profit cu bugetul statului. 441 Impozit pe profit = 5121 Conturi la banci in lei 4.592 RON 2. Organizarea si conducerea contabilitatii la societatea B 2.1. Inregistrarea operatiunilor aferente activitatii din asocierea in participatie Inregistrarea aportului in natura: 458 Decontari din operatii in participatie-M SRL = 2133 Mijloace fixe 36.000 RON b) Inregistrarea aportului in numerar: 458 Decontari din operatii in participatie-M SRL = 5121Conturi la banci in lei 3.000 RON Reflectarea in contabilitate a preluarii veniturilor s cheltuielilor din asocierea in participatie: a) inregistrarea preluarii veniturilor 458 Decontari din operatii in participatie-M SRL = % 18.000 RON 707 Venituri din vanzarea marfurilor 12.000 708 Venituri din activitati diverse 6.000

b) inregistrarea preluarii cheltuielilor % = 458Decontari din asociatii in particip.-M SRL 602 "Cheltuieli cu materii prime 605 Cheltuieli cu energia si apa 641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului 681 Cheltuieli cu amortizarea 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti

14.273 RON 4.500 900 3.000 345 5.528

2.2. Inregistrarea operatiunilor aferente activitatii proprii Reflectarea in contabilitate a veniturilor si cheltuielilor din activitatea proprie a) Inregistrarea veniturilor : 5311 "Casa in lei" = % 708 Venituri din activitati diverse 4427 TVA colectat 62.000 RON 50.000 12.000

b) Inregistrarea cheltuielilor

% = 5311 "Casa in lei" 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 4426 TVA deductibila"

37.200 RON 30.000 7.200

Reflectarea in contabilitate a inchiderii conturilor de venituri si cheltuieli : Inregistrarea inchiderii conturilor de venituri

% = 121 Profit si pierdere 707 Venituri din vanzarea marfurilor 708 Venituri din activitati diverse 708 Venituri din activitati diverse

68.000 RON 12.000 6.000 50.000

Inregistrarea inchiderii conturilor de cheltuieli 121 Profit si pierdere = % 602 Cheltuieli cu materii prime 605 Cheltuieli cu energia si apa 641 Cheltuieli cu remuneratiile personalului 6811 Cheltuieli cu amortizarea 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 628 Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti 44.273 RON 4.500 900 3.000 345 5.528 30.000

Reflectarea in contabilitate a impozitului pe profit datorat de catre societatea M SRL: Venituri totale 68.000 RON. din care: - Venituri totale obtinute din activitatea proprie: 50.000 RON. - Venituri totale obtinute din asociere: 18.000 RON Cheltuieli totale 44.273.000 RON. din care: - Cheluieli totale din activitatea proprie: 30.000 RON - Cheltuieli totale din asociere 14.273 RON Profit brut: 23.727 RON. Cota de impozit pe profit: 16% Impozit pe profit : 3.796 RON. 691 Cheltuieli cu impozitul pe profit = 441 Impozit pe profit 3.796 RON Reflectarea in contabilitate a decontarii impozitului pe profit cu bugetul statului. 441 Impozit pe profit = 5121 Conturi la banci in lei 3.796 RON 9.Studiu de caz privind tranzactiile intre partile afilate Sc India SRL impumuta societatea M SRL cu suma de 100.000 RON, pe o perioada de un an, cu o dobanda de 12%.Societatea India detine 50% din capitalul social al societatii M SRL.Evidentiati primirea imprumutului de catre societatea M:

Tranzactii la societatea M SRL: 1. Primirea sumelor conform contractului incheiat intre entitatile afiliate: 5121Conturi la banci = 4511 "Decontari intre entitatile afiliate" 2. Inregistrarea dobanzilor de platit: 666 "Cheltuieli privind dobanzile" = 4518 "Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate" 3. Achitarea imprumutului si a dobanzii: % = 5121 "Conturi la banci in lei" 4511 "Decontari intre entitatile afiliate" 4518 "Dobanzi aferente decontarilor intre entitatile afiliate" Tranzactii la societatea India SRL: 1.Acordarea imprumutului catre societatea M SRL: 4511"Decontari intre entitatile afiliate" = 5121 "Conturi la banci in lei" 2.Achitarea imprumutului si a dobanzii: 112.000 RON 100.000 12.000 12.000 RON 100.000 RON

100.000 RON

5121 "Conturi la banci in lei"

= % 4511 "Decontari intre entitatile afiliate" 766 "Venituri din dobanzi"

112.000 RON 100.000 12.000

10.Studiu de caz privind diferentele de curs valutar. Sc India SRL emite o factura in valoare de 10.000 euro in data de 15.03.2013, curs BNR 4.2596 lei/euro si este incasata in data de 05.04.2012 , curs BNR de 4.2502 lei/euro.Inregistrati diferentele de curs. a)Inregistrarea facturii: 4111Clienti =707 Venituri din vanzarea marfurilor 10.000euro * 4.2596lei/euro = 42.596 RON b)Inregistrarea diferentei de curs valutar la sfarsitul lunii martie 2012, cursul BNR fiind de 4.2471lei/euro 10.000 euro *4.2471 lei/euro 42.471 lei fata de 10.000 euro 8 4.2596 lei/euro = 42.596 lei rezulta diferenta nefavorabila de 42.471 -42.596 = - 125 lei 666Cheltuieli cu diferente de curs valutar = 411 Clienti c)Incasarea clientului extern: 125 RON

5124 Conturi la banci in valuta = 4111Clienti d)Inregistrarea diferentei de curs la incasare:

(42.596 -125)

42.471 RON

10.000 euro x 4,2502 lei/eur = 42.502 lei fata de 10.000 euro x 4,2471 lei/eur = 42.471 lei diferenta favorabila de curs de 42.502 lei - 42.471 lei = 31 lei 5124Conturi la banci in valuta = 765 Venituri din diferente de curs valutar 31 RON

11.Studiu de caz privind sconturile primite si acordate Presupunem ca totalul brut al unei facturi pentru vanzari de stocuri/marfuri este de 90.000 lei; rabatul pentru defecte de calitate este de 5.000 lei; remiza pentru vanzari superioare sumei de 50.000 lei este de 5%; remiza pentru pozitia preferentiala a cumparatorului in clientela intreprinderii este de 10%; scontul de decontare pentru plata inainte de scadenta este de 2%; TVA 24% Factura simplificata se prezinta astfel: Valoarea bruta a marfurilor vandute (-) Rabat 5.000 lei Net 85.000 lei Remiza 1 (pentru vanzari superioare sumei de 50.000 lei): 85.000 * 5% Net 80.750 lei Remiza 2 (pentru importanta clientului): 80.750 * 10% Net comercial 72.675 lei Scont de decontare : 72.675 * 2% Net financiar 71.221,5 lei TVA : 71.221,5 * 24% Total de plata 88.314,66 lei In contabilitatea furnizorului: - Inregistrarea vanzarii marfurilor: 4111Clienti =% 707 Venituri din vanzarea Marfurilor 4427 Tva colectata 89.768,16 RON 72.675,00 17.093,16 (-) 8.075 lei (-) 1.453,5 lei (+) 17.093.16 lei 90.000 lei

(-) 4.250 lei

- Inregistrarea scontului de decontare acordat: 667Cheltuieli privind sconturile acordate In contabilitatea clientului: - Inregistrarea achizitiei stocurilor: = 4111Clienti 1.453,50 RON

% = 371Marfuri 4426Tva colectata

401Furnizori

89.768,16 RON 72.675,00 17.093,16

- Inregistrarea scontului de decontare obtinut: 401Furnizori = 767Venituri din sconturi obtinute 1.453,50 RON

12.Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facture initiala. Presupunem ca totalul brut al unei facturi pentru vanzari de stocuri/marfuri este de 90.000 lei; rabatul pentru defecte de calitate este de 5.000 lei; remiza pentru vanzari superioare sumei de 50.000 lei este de 5%; remiza pentru pozitia preferentiala a cumparatorului in clientela intreprinderii este de 10%; scontul de decontare pentru plata inainte de scadenta este de 2%; TVA 24% Factura simplificata se prezinta astfel: Valoarea bruta a marfurilor vandute (-) Rabat 5.000 lei Net 85.000 lei Remiza 1 (pentru vanzari superioare sumei de 50.000 lei): 85.000 * 5% Net 80.750 lei Remiza 2 (pentru importanta clientului): 80.750 * 10% Net comercial 72.675 lei Scont de decontare : 72.675 * 2% Net financiar 71.221,5 lei TVA : 71.221,5 * 24% Total de plata 88.314,66 lei In contabilitatea furnizorului: - Inregistrarea vanzarii marfurilor: 4111Clienti =% 707 Venituri din vanzarea Marfurilor 4427 Tva colectata 89.768,16 RON 72.675,00 17.093,16 (-) 8.075 lei (-) 1.453,5 lei (+) 17.093.16 lei 90.000 lei

(-) 4.250 lei

- Inregistrarea scontului de decontare acordat: 667Cheltuieli privind sconturile acordate In contabilitatea clientului: - Inregistrarea achizitiei stocurilor: % = 371Marfuri 4426Tva colectata 401Furnizori 89.768,16 RON 72.675,00 17.093,16 = 4111Clienti 1.453,50 RON

- Inregistrarea scontului de decontare obtinut: 401Furnizori = 767Venituri din sconturi obtinute 1.453,50 RON

13.Studiu de caz privind reducerile comerciale acordate pe facturi ulterioare.

La sfarsitul anului, furnizorul India SRL transmite clientului M SRL o factura de reducere reprezentand risturne in suma de 10.000 lei, TVA 24%, aferente livrarilor de marfuri efectuate in cursul anului. In contabilitatea clientului: % = 401Furnizori 371Marfuri 4426TVA deductibila In contabilitatea furnizorului: 4111 = % (12.400)RON 707Venituri din vanzarea marfurilor (10.000) 4427 TVA colectata (2.400) (12.400)RON (10.000) (2.400)

14.Studiu de caz privind operatiunile de regularizare la inventariere. La inventariere Sc India SRL se constata lipsa unui copiator, cu valoare contabila de 2.200 lei. Amortizarea cumulata la data inventarierii este de 1.000 lei. Daca lipsa copiatorului nu poate fi imputata, acesta se scade din gestiune: % = 2132 "Echipamente tehnologice 2813"Amortizarea instalatiilor" 6583"Cheltuieli privind activele cedate si alte operatii de capital"

2.200 RON 1.000 1.200

Daca lipsa copiatorului este imputata gestionarului, valoarea de inlocuire este de 1.200 lei, prin scaderea din gestiune se va inregistra si operatia de imputare a minusului:

4282"Alte creante in legatura cu personalul" = % 7588 "Alte venituri din exploatare" 442 "TVA colectata"

1.488 RON 1.200 288

Daca copiatorul a fost distrus in urma unei calamitati:

% = 2132"Echipamente tehnologice" 2813 "Amortizarea instalatiilor" 671"Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare"

2.200 RON 1.000 1.200

15.Studiu de caz privind operatiunile in curs de clarificare. Societatea India SRL incaseaza in contul bancar in luna martie 2013, suma de 4.300 RON de la firma X SRL, cu care nu desfasoara nicio activitate economica. Pe 31 martie SC India SRL returneaza suma necuvenita societatii X SRL.Inregistrati in contabilitate suma incasata eronat in contul bancar. a) Inregistrarea operatiunii in curs de decontare: 5121Conturi curente la banci = 473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" RON b) Restituire sume necuvenite pe 31.03.2013 : = 5121 Conturi curente la banci 4.300

4.300

473 "Decontari din operatii in curs de clarificare" RON

16. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu personalul. In data de 24 ianuarie 2013, SC India SRL retine unui salariat o garantie in valoare de 300 RON, pentru utilizarea laptop-ului firmei in urmatoarele 3 luni.Pe data de 01.04.2013 i se restituie acestuia suma; acorda altui salariat suma de 500 Ron reprezentand ajutor;imputa unui al treilea salariat suma de 200 RON, reprezentand amenda auto din vina salariatului.Inregistrati in contabilitate retinerea unei garantii datorate de salariat si restituirea acesteia, acordarea unui ajutor salariatului si imputarea unei amenzi. a) 24 01.2013 Se retine salariatului garantia de 300 RON reprezentand garantie: 421Personal salarii datorate = 428 Alte creante si datorii in legatura cu personalul RON 01.04.2013 Se restituie suma de 300 de ron salariatului: 428 Alte creante si datorii in legatura cu personalul = 5311 Casa lei RON b)Acordare ajutor salariat : 438Alte datorii si creante sociale = 428 Alte creante si datorii in legatura cu personalul RON c)Se imputa salariatului amenda de 200 de RON: 500 300 300

428 Alte creante si datorii in legatura cu personalul = 758 Alte venituri din exploatare RON

200

17. Studiu de caz privind alte creante si datorii in legatura cu bugetul de stat. Societatea India SRL achita pe 25.09.2012 in avans la Bugetul Asigurarilor Sociale suma de 1.750 RON , reprezentand contributii salariale pe urmatoarele 3 luni.La sfarsitu anului se constata suma de 300 de ron a fost achitata in plus la BAS si a ramas nedistribuita.Intregistrati in contabilitate plata in avans catre BAS si evidentiati suma ramasa platita in plus. a) Plata in avans a contributiilor la BAS: 4481Alte datorii fata de bugetul statului = 5121 Conturi la banci b)Evidentierea sumei platite in plus si incasate , la sfarsitul anului: 5121Conturi la banci = 4482 Alte creante fata de bugetul statului 300 RON 1.750 RON

18. Studiu de caz privind amenzile si penalitatile catre autoritati In data de 01.03.2013, societatea India SRL achita o amenda la Bugetul de Stat, in valoare de 500 RON, reprezentand depunerea cu intarziere a declaraiei fiscale 010. a)Achitarea amenzii la Bugetul de Stat: 6581Despagubiri , amenzi penalitati-nedeductibil = 5121 Conturi la banci 500 RON

19. Studiu de caz privind penalitatile contractuale. Societatea India SRL primeste pe 07.04 factura de Orange aferenta lunii martie in valoare de 420 RON din care 20 RON penalitati de intarziere la plata.Inregistrati in contabilitate primirea facturii de telefonie si evidentiati penalitatile calculate: a)Inregistrare factura telefon: % = 626 Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii 4426 TVA deductibil 401 Furnizori 400 RON 322 78

b)Inregistrarea penalitatilor contractuale: 6588Alte cheltuieli de exploatare-deductibil = 401Furnizori 20.Studiu de caz privind garanteiile retinute persoanului. 20 RON

Conform intelegerii incheiate cu ocazia semnarii contractului de munca, societatea India SRL retine gestionarului suma de 1.000 lei din salariu drept garantie.Inregistrarea sumei retinute se efectueaza astfel: 421 Personal salarii datorate RON = 4281 Alte datorii in legatura cu personalul 1.000

21. Studiu de caz privind contabilitatea operatiunilor de prelucrare in lohn. SC India SRL , persoana juridica romana, in calitate de executant, incheie cu o societate din Belgia, in calitate de ordonator, un contract de prelucrare confectii in sistem lohn.Prin contract, ordonatorul strain se angajeaza sa puna la dispozitia executantului materiile prime si materialele destinate prelucrarii, impreuna cu documentatia tehnica aferenta.Valoarea contractului este de 19.600 euro, stabilita astfel: 20 euro/unit. x 980 unit.Pretul unitar (20 euro) are la baza o antecalculatie de cost si include: -cheltuieli directe de productie pe unitatea de produs finit -cheltuieli indirecte ocazionate de obtinerea bunurilor ( cheltuieli cu amotizarea utilajelor, cheltuieli cu iluminatul, etc.) -marja de profit stabilita de prestator Conform contractului incheiat, stocurile importate ce trebuie supuse prelucrarii raman in proprietatea societatii care le da spre prelucrare (ordonatorul), motiv pentru care in contabilitatea societatii producatoare (executantul in regim de lohn) acestea se reflecta cu ajutorul contului extrabilantier 8032 Valori materiale primite pentru prelucrare sau reparare. Principalele operatiuni efectuate in contabilitatea S.C. INDIA S.A. (executant) cu privire la derularea contractului de lohn sunt urmatoarele: 1. Primirea stocurilor din import in valoare de 8.400 euro ce trebuie prelucrate de executant Receptia stocurilor se inregistreaza numai extracontabil, in conturi de odine si evidenta. Debit 8032 28.560 lei Valori materiale primite pentru (8.400 euro x 3,4 lei/euro) prelucrare sau reparare 2. Dupa obtinerea si receptia celor 980 de unitati cotractate, executantul factureaza serviciile prestate la valorile stabilite in contract, adica 19.600 euro. 411 = 704 68.600 lei Clienti Venituri din lucrari (19.600 euro x 3,5 lei/euro) executate si servicii prestate 3. Odata cu receptia si livrarea comenzilor onorate catre ordonator, extracontabil se descarca din gestiune stocurile de materiale primite in regim de lohn.

Credit 8032 28.560 lei Valori materiale primite (8.400 euro x 3,4 lei/euro) pentru prelucrare sau reparare 4. Incasarea facturii externe la cursul valutar comunicat de Banca Nationala a Romaniei de 3,6 lei/ euro: 5124 = % 70.560 lei Conturi la banci in devize 411 68.600 lei Clienti 765 1.960 lei Venituri din diferente de curs valutar 22. Studiu de caz privind decontarile in numerar. Societatea India SRL achizitioneaza pe 15 mai 2013, marfa in valoare de 3.000 Ron.Plata se face cask in aceeasi zi. a)Achizitie marfa 15.05.2013: % 371 Marfa = 401 Furnizori 3.000 RON 2.419 581

4426 TVA deductibila b)Plata furnizor marfuri cash: 401Furnizori = 5311 Casa lei

3.000 RON

23.Studiu de caz privind decontarile prin virament. Societatea India SRL achizitioneaza o masina de la Sc Impuls SRL in valoare de 11.000 RON.Plata se va face prin virament bancar.Evidentiaati in contabilitate achizitia si plata masinii. a)Achizitie masina : % 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibila = 404Furnizori de imobilizari 11.000 RON 8.870 2.129

b)Plata masina: 404Furnizor imobilizari = 5121 Conturi la banci 11.000 RON

24.Studiu de caz privind investitile pe termen scurt. Exemplu 1: O filiala achizitioneaza in scop speculativ 1.000 de actiuni emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup la un cost de achizitie de 5 ron/actiune, achitate prin banca. Ulterior de vand 400 de actiuni la un pret de 6 ron/actiune si 100 de actiuni la 4 ron/actiune. Inregsitrarile contabile vor fi : achizitionarea actiunilor : 501 = 5091 5.000 achitarea actiunilor : 5091 = 5121 5.000 vanzarea a 400 de actiuni (cu castig ) 5311 = % 2.400 501 2.000 ( 400 actiuni * 5 ron/actiune) 7642 400 (400 actiuni * (5- 4) ron) vanzarea a 100 de actiuni (cu pierdere ) % = 501 500 6642 100 5311 400 Observatie : In cazul in care in se achizitioneaza actiuni care nu apartin unor parti afiliate, se utilizeaza contul 5081 Alte titluri de plasament . Exemplu 2: Se contracteaza un imprumut din emisiune de obligatiuni in valoare de 8.000 ron.Decontarile se fac in numerar . La scadenta se rascumpara in numerar obligatiunile emise la valoare nominala. subscrierea imprumutului; 461 Debitori diversi = 161 Imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 8.000 Vanzarea obligatiunilor emise : 5311 = 461 8.000 Rascumpararea obligatiunilor : 505 = 5311 8.000 anularea obligatiunilor rascumparate 161 = 505 8.000 Exemplu 3: Se achizitioneaza 1.000 de obligatiuni la 5 ron/buc . 300 de obligatiuni se achita imediat, restul urmand a se deconta prin banca. Firma primeste o dobanda de 200 ron pe care o incaseaza in numerar. Ulterior se vand 200 de obligatiuni la 6 ron/buc si 100 de obligatiuni la 4 ron/buc. achizitionarea obligatiunilor : 506 = % 5.000 5311 1.500 5092 3.500 achitarea celor 700 de obligatiuni: 5092 = 5311 3.500 inregistrarea dobanzii cuvenite: 5088 = 762 200 incasarea dobanzii:

5311 = 5088 200 vanzarea obligatiunilor 25.Studiu de caz privind avansurile de trezorerie. Societatea India SRL urmeaza sa-si trimita un salariat in Belgia pentru a incheia un contract.in vederea delegatiei salariatul primeste un avans de 500 de euro. a) Acordarea unui avans de trezorerie catre salariat: 542 Avansuri de trezorerie = 5314 Casa in valuta 500 EURO b)Angajatul se reintoarce din delegatie si depune la contabilitate decontul pe care reflecta urmatoarele cheltuieli : cazare 300 EURO, cheltuieli cu diurna 100 EURO. -cheltuieli cu cazarea: 625 = cheltuieli cu deplasari detasari si transferuri

542 Avansuri de trezorerie

300 EURO

-cheltuieli cu diurna 625 = 542 Avansuri de trezorerie - Restituirea avansului neutilizat

100 EURO

5314 Casa in euro = 542 Avansuri de trezorerie 100 EURO

26. Studiu de caz privind acreditivele.

Societatea India SRL realizeaza livrari de marfuri la export.Din punct de vedere comercial , societatea incaseaza avansuri de la clienti pentru lansarea comenzilor in executie.Pentru garantarea avansului, clientii societatii doresc deschiderea de acreditive.La randul ei, societatea doreste deschiderea de acreditive pentru garantarea restului de plata. Aprovizionarea cu materie prima se face prin achizitia intracomunitara, iar furnizorul doreste garantarea platii printr-un acreditiv transferabil, cu scadenta la 60 de zile dupa livrarea marfii. De asemenea, pentru plata unui furnizor din tara, cu decontare in lei, se emite un acreditiv.Acreditivele pentru garantarea avansurilor incasate de la clienti sunt garantate printr-un plafon de linie de credit ipotecar, iar cele pentru plata furnizorilor sunt garantate cu cash colateral. Monografie contabila: cand societatea primeste o comanda de 100.000 euro de la o societate din Brazilia, de la care incaseaza in avans suma de 10.000 euro.

Incasare avans:

5124 "Conturi la banci in valuta" = 419 "Clienti creditori"

10.000 euro

Societatea deschide un acreditiv garantat prin linie de credit, ce are scadenta la 15 zile dupa termenul maximal de livrare a marfii. Deoarece scadenta acreditivului este ulterioara livrarii, si se va produce executia acreditivului numai in cazul nelivrarii marfii, din punct de vedere contabil, suma de 10.000 euro se va inregistra in contul extrabilantier 8011 "Giruri si garantii acordate". Cu 10 zile inainte de livrare, banca comerciala la care isi are deschis contul anunta ca acest client din Brazilia a deschis un acreditiv in favoarea societatii ce se va deconta contra documentelor de livrare. Acreditivele reprezinta cel mai sigur mod de incasare a unei marfi livrate in conditiile agreate de ambele parti cand acestea nu se cunosc sau nu au incredere reciproca

Acest lucru este posibil deoarece decontarea acreditivului se efectueaza de banca ce nu solicita acordul clientului decat in cazul discrepantelor. Daca documentele sunt conforme, plata sumelor se face contra documente; banca nu verifica realitatea tranzactiei. Si aceasta suma de 90.000 euro se va contabiliza la data deschiderii acreditivului in contul 8021 "Giruri si garantii primite".

Livrare marfa catre clientul din Brazilia: 4111 "Clienti" = 707 "Venituri din vanzarea marfurilor" Incasarea marfurilor din avans: 419 "Clienti creditori" = 4111 "Clienti" 10.000 euro 100.000 euro

5124 "Conturi la banci in valuta" = 4111 "Clienti" cu suma de 90.000 euro Din punct de vedere fiscal, aceasta livrare la export este scutita de TVA cu drept de deducere, conform art. 143 alin. (1) din Codul fiscal. O.M.F.P. nr. 2.222/2006 stabileste ca scutirea de TVA se realizeaza prin prezentarea urmatoarelor documente: - factura corect intocmita, conform art. 155 din Codul fiscal; - declaratia vamala de export, certificata pe verso de autoritatile vamale; - documentul de transport din care sa rezulte ca transportul este in sarcina societatii si/sau contractul/comanda, alte documente cum ar fi asigurarea de transport extern, cand transportul este in sarcina clientului. In aceste situatii, sumele in contul de acreditive atat acordate, cat si primite au fost evidentiate in conturi extrabilantiere ce se vor inchide prin finalizarea livrarilor. In ceea ce priveste situatia cu plata unui acreditiv catre societatea furnizoare de marfuri, monografia contabila este urmatoarea:

Societatea furnizoare este din Italia si livreaza marfurile ce sunt exportate in suma de 50.000 euro, garantate printr-un acreditiv cu plata la 60 de zile dupa livrare.

Deschiderea acreditivului: 5412 "Acreditive in valuta" = 581 "Viramente interne" 581 "Viramente interne" = 5124 " Conturi la banci in valuta" 50.000 euro 50.000 euro

Acest acreditiv reprezinta o creanta in valuta si se supune reevaluarii la cursul comunicat de BNR la finele lunii, conform pct. 186 din O.M.F.P. nr. 3.055/2009 privind contabilitatea. Inregistrare diferente nefavorabile de curs: 665 "Cheltuieli cu diferente de curs valutar" = 5412 "Acreditive in valuta" Inregistrare diferente favorabile de curs: 5412 " Acreditive in valuta" = 765 "Venituri din diferente de curs valutar" Inregistrare diferente favorabile de curs: 371 "Marfuri" = 401 "Furnizori" cu suma de 50.000 euro Din punct de vedere fiscal, societatea are urmatoarele obligatii: - se inregistreaz inainte de efectuarea operatiei in Registrul operatorilor intracomunitari, conform art. 1582 din Codul fiscal; - efectueaza plata TVA prin operatia de taxare inversa, articol contabil 4426 "TVA deductibila" = 4427 "TVA colectata" conform art. 157 alin. (2) din Codul fiscal. - declara achizitia in decontul de TVA si in declaratia recapitulativa 390. La deschiderea acreditivului, catre furnizorul din Romania, se efectueaza urmatoarele inregistrari contabile: 581 "Viramente interne" = 5121 "Conturi la banci in lei" la plata furnizorului 5411 "Acreditive in lei" = 581 "Viramente interne" 401 "Furnizori" = 5411 "Acreditive in lei"

27. Studiu de caz privind privind alte valori. Spcietatea India SRL achizitioneaza tichete de masa in valoare de 2.100 Ron, pentru cei 4 salariati ai sai. Bonurile vor fi platite prin virament bancar.Inregistrati in contabilitate achizitia si plata tichetelor de masa. a)Achizitia tichetelor valorice: 5328 Alte valori = 401Furnizori b)Plata furnizorului de tichete: 401Furnizori = 5121 Conturi la banci 2.100 RON 2.100 RON

c) includerea pe cheltuieli a contravalorii tichetelor de masa acordate salariatilor: 642Cheltuieli cu tichetele de masa acordate salariatilor = 5328Alte valori (189 tichete* 9 lei/tichet). 1.700 RON

28. Studiu de caz privind creditele bancare pe termen scurt. Societatea India SRL primeste un credit in valoare de 36 000 Ron, rambursabil in 6 luni,in rate egale, cu o dobanda de 30% pe an. a)Inregistrare contractare imprumut: 5121 Conturi la banci in lei = 5191 Credite pe termen scurt Plata rata si dobanda Ia luna

36 000 RON

* calcul rata lunara - 36 000 / 6 luni = 6 000 lei * calcul dobanda lunara- 36 000 * 30% / 12 luni = 900 lei

% = 5121Conturi curente la bnci 666 Cheltuieli privind dobnzile 5191 Credite bancare pe termen scurt Plata rata si dobanda a II-a luna

6.900 RON 6.000 900

* calcul rata lunar - 36 000 / 6 luni = 6 000 lei * calcul dobnd lunar - (36 000 - 6 000 lei) * 30% / 12 luni = 750 lei

5121 Conturi curente la bnci

6.750 RON

666 Cheltuieli privind dobnzile 5191 Credite bancare pe termen scurt

6.000 750

29.Studiu de caz privind ajustarile de valoare privind invstitiile pe termen scurt. La data de 31.12.2012, se constata o depreciere a valoarii investitiilor pe termen scurt ale societatii India SRL , in valoare de 1.500 RON. a)Inregistratre ajustarii pentru pierdere de valoare a investitiilor pe termen scurt:

686 "Cheltuieli financiare privind RON amortizarile si ajustarile pentru pierdere de valoare

598 Ajustari pentru pierderea de valoare a 1.500 altor inv.pe termen scurt si creante asimilate

b)Anulareaajustarii pentru pierdere de valoare a investitiilor pe termen scurt: 598Ajustari pentru pierdere de valoare = 786 Venituri financiare din provizioane RON a altor inv.pe termen scurt si creante asimilate 30.Studiu de caz privind liniile de credit. Societatea India SRL realizeaza un imprumut in suma de 50.000 Ron sub forma unui contract de linie de credit cu Banca Transilvania.Comisioane si speze 100 RON, rata dobanda 15%, atorie furnizor in valoare de 5.000 RON 1.500

a)inregistrare imprumut: 5121 "Conturi la banci in lei" = 519 "Credite bancare pe termen scurt". b) constituire dobanda in prima luna: 666 "Cheltuieli cu dobanzile" = 5121 "Conturi la banci in lei" 625 RON 50.000 RON * 15%/12 luni= 625 RON/luna c) comisioane, speze pentru acordarea creditului: 627 "Cheltuieli cu comisioane bancare" = 5121 "Conturi la banci in lei" . d) plati furnizori din contul si lei si valuta, plati avansuri: 401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la banci in lei " 5.000 RON 100 RON 50.000 RON

e) restituire imprumut catre banca: 519 "Credite bancare pe termen scurt" = 5121 "Conturi la banci in lei" . 50.000 RON

In ceea ce priveste utilizarea cardului, se considera ca are loc transferul unei sume de bani din contul curent intr-un cont de card, de unde se pot efectua diverse plati. In acest caz, contul de card functioneaza ca si un cont normal, iar extrasul de cont reprezinta documentul justificativ pentru tranzactiile efectuate. a) alimentare card: 5121 "Conturi la banci in lei - analitic card" = 581 "Viramente interne" 581 "Viramente interne" = 5121 "Conturi la banci in lei - analitic cont curent". b) plata furnizori din contul de card: 401 "Furnizori" = 5121 "Conturi la banci in lei - analitic card" . c) ridicare numerar de pe card: 542 "Avansuri de trezorerie" = 5121 "Conturi la banci in lei - analitic card 1.000 RON 5.000RON 1.000 RON 1.000 RON

S-ar putea să vă placă și