Sunteți pe pagina 1din 23

CAP I Elaborarea situatiilor financiare (25 exercitii) 1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei 5.

000 lei, in numerar. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 5.000 lei 4561=1011 5.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 512,1=456,1 5.000 lei

Pe baza aceluiasi extras de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 101,1=101,2 5.000 lei

2. Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri: - disponibil in contul bancar 6.000 lei; - cladiri 4.000 lei; - terenuri 3.000 lei; - brevete de inventii 7.000 lei; Total 20.000 lei

Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20.000 lei 456,1=101,1 20.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % =456,1 512,1 212 211 205 20.000 lei 6.000 4.000 3.000 7.000

Pe baza aceluiasi extras de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 101,1=101,2 20.000 lei

3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : - actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei - obligatiuni 20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei Total 900 lei Am considerat ca societatea pentru a efectua investitii financiare pe termen scurt este deja constituita si detine fondurile necesare investitiei iar aportul la capitalul social se prezinta sub forma unei majorari de capital social Pe baza hotarari AGA are loc subscrierea actiunilor si obligatiunilor la capitalul social si achizitia acestora 4561 =101,1 actiuni 900 lei 500 lei

obligatiuni

400 lei

- depunerea actiunilor si obligatiunilor 501 = 4561actiuni 500 lei 506 = 456,1obligatiuni 400 lei 4. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta 10.000 USD - curs valutar la data subscrierii 2,9 lei/USD - curs valutar la data varsarii capitalului 3 lei/USD Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 29.000 lei 4561=1011 29.000 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10.000 USD la cursul valutar de 3 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5124 = % 30.000 lei 4561 29.000 lei 1043 1.000 le Datorita diferentei favorabile de curs valutar de la data varsarii capitalului am considerat ca societate a realizat o prima de aport in suma de 1.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011=1012 5. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta 10.000 USD - curs valutar la data subscrierii 3 lei/USD - curs valutar la data varsarii capitalului: 2,9 lei/USD Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 30.000 lei 4561=1011 30.000 lei 29.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10.000 USD la cursul de 2,9 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % = 4561 30.000 lei 5124 29.000 lei 665 1.000 lei Datorita diferentei nefovorabile de curs valutar de la data varsarii capitalului societate a inregistrat o cheltuiala in suma de 1.000 lei Pe baza aceluiasi extras de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011=1012 30.000 lei

6. Se constituie SC FELIX SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt: - in natura-un utilaj 1.600 lei - in contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 2.000 lei 4561 =1011 2.000 lei

Ulterior se varsa cota parte ( ) din capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 300 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune. Se depune si aportul in natura, utilajul ,evaluat de un expert evaluator la valoarea de 1.600 lei valoare evidentiata in raportul de expertiza. % =4561 1.600 lei 300 lei

213
5121

Pe baza extras de cont si a raportului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 1.900 lei

Varsarea ultimei transe a aportului in numerar la capitalul social conform actului de constituire si a legi societatilor comerciale 31/1990 actualizata (In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului soc de catre toti semnatari actului constitutiv cap soc varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii ) 5121 = 4561 100 lei

Pe baza extrasului de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 101,1 =101,2 100 lei

Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca , dovada plati fiind extrasul de cont. 201 = 5121 60 lei

7. Se constituie SC. ADA SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia. - Aporturile sunt formate din: aport in natura, asociatul S1 un utilaj 1.600 lei aport in contul current: asociatul S1 100 lei asociatul S2 300 lei

Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca.

Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 2.000 lei % =1011 4561S1 4561S2 2.000 lei 1.700 lei 300 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune Se depune si aportul in natura, utilajul ,evaluat de un expert evaluator la valoarea de 1.600 lei valoare evidentiata in raportul de expertiza =4561S1 213 5121 1.700 lei 1.600 lei 100 lei

5121 = 4561S2

300 lei

Pe baza aceluiasi extras de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 2.000 lei

Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca , dovada plati fiind extrasul de cont. 201 = 5121 15 lei

8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea: - asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei, - asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei, - asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.500 lei. Structura aporturilor este: A face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului; B face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire; C face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este: - un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei; - un stoc de marfuri 500 lei; - creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei; - lichiditati in caserie de 250 lei; - datorii la furnizori de 400 lei; Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 3.000 lei 4561 A =1011 3.000 lei 1.000 lei

B C

500 lei 1.500 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari A Ssi B a sumei de1.200 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 A B 1.200 lei 700 lei 500 lei

Situatia contabila a asociatului C ne permite sa efectuam urmatoarele inregistrari privind aporturile de active si pasive . -aport utilaj de 1.300 lei, amortizat de 300 lei 2131 = % 1.300 456 C 1.000 2813 300 -aport creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei: 411 = % 456 C 2813 280 150 130

-aport stoc de marfuri 500 lei: 371 = 456 C -aport lichiditati in caserie de 250 lei: 5311 = 456 C -aport datorii la furnizori de 400 lei: 456 C = 401 400 250 500

Pe baza extrasului de cont si a situatiei contabile care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 2.700

La scadenta contractului asociatul A varsa si restul sumei de 300 lei Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 A 300

Pe baza aceluiasi extras de cont, care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si inregistrarea 1011 =1012 300 lei

Cheltuielile de constituire evidentiate prin facturi se achita prin banca , dovada plati fiind extrasul de cont. 201 = 5121 150 lei

Tinand cont de legea societatilor comerciale 31/1990 actualizata conform "Art. 91. - Societatea in nume colectiv, societatea in comandita simpla si societatea cu raspundere limitata sunt obligate sa verse integral la data constituirii capitalul social subscris."

9. In vederea constituirii SC EPY SRL se inregistreaza subscrierea de capital social, astfel: - Partenerul A subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$; - Partenerul B subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic; - Partenerul C subscrie 50% din capitalul social astfel: - 30.000 lei in numerar; - 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate. Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de BNR este de 2,73 lei/$. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 67.500 lei = 1011 67.500 lei 4561A 27.000 lei 4561B 6.750 lei 4561C 33.750 lei Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumelor de 10.000 $ la cursul de 2,73 lei si 30. 000 lei si aportul in natura cladirile si terenul. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunile cu numerar iar pentru aporturile in natura evaluate de experti sunt evidentiate cu rapoartele de expertiza 5124 =% 456,1A 765 212 = 4561B = 4561C 5121 211 30.000 lei 3.750 lei 27.000 lei 300 lei 6.750 lei

Pe baza extraselor de cont si a rapoartelor se expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 67.500 lei

10. Se constituie SC EMA SRL cu un capital format din 30 parti sociale, cu o valoare nominala de 200 lei. Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar restul. 30 parti sociale x 200 lei = 6.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 6.000 lei 4561=1011 6.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2.400 lei si pe baza raportului de expertiza de evaluare se depuna aportul in natura. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar. % =4561 213 5121 6.000 lei 3.600. lei 2.400. lei

Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 6.000 lei

11. Se constituie capitalul SC APOLLO SA format din 4.000 actiuni emise, avand valoarea nominala de 10 lei. Aportul adus de actionari consta din: 600 lei o licenta; 400 lei un program informatic; 30.000 lei cladiri; 7.000 lei materii prime. Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile, pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei. 4000 actiuni x 10 lei =40.000 lei Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 40.000 lei 4561 = 1011 40.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea de catre actionari a aporturilor in natura in suma de 38.000 lei. Documentue care evidentiaza acesta operatiune sunt pentru licenta si programul informatic facturile si chitantele care evidentiaza achizitia iar pentru cladiri este raportul de expertiza de evaluare intocmit de un expert in evaluari . % = 4561 205 208 212 301 38.000 lei 600 lei 400 lei 30.000 lei 7.000 lei

Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 38.000 lei

Depunerea diferentei de aport in numerar de 2.000 lei se evidentiaza cu extrasul de cont 5121 = 4561 2.000 lei

12. SC ALFA SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare 20.000/5 = 4.000 de actiuni. Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20.000 lei 4561 = 1011 20.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 2.000 lei si aportul terenului si camionului. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza operatiunea cu numerar iar rapoartele de expertiza de evaluare intocmite de experti in domeniu confirma aportul in natura. % = 4561 211 213 5121 20.000 lei 8.000 lei 10.000 lei 2.000 lei

Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 = 1012 20.000 lei

13. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000 lei. Dl. Florea Ioan: 5.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea, astfel: - un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei; - materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei; - marfuri 1.000 lei; - fond comercial 500 lei. Dl. Vaida Vasile aporteaza 3.000 lei, adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea. Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei, TVA 19%, iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 5.000 lei 4561= 1011 FLOREA I VAIDA V 8.000 lei 5.000 lei 3.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin : -raport de evaluare pentru imobil intocmit de un expert -lista de inventariere a marfurilor si materialelor consumabile -depunerea la banca de catre actionarul V.V. a sumei de 3.000 lei, extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune % =4561FLOREA I 211 302 371 207 5121 = 4561VV 5.000 lei 2.000 lei 1.500 lei 1.000 lei 500 lei 3.000 lei

Pe baza extraselui de cont si a rapoartului de expertiza care reprezinta dovada varsarii capitalului social subscris, se opereaza si urmatoarea inregistrare 1011 =1012 8.000 lei

14. SC GAMA SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei constituit din aport in bani. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, deci societatea dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.000 lei. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 10.000 lei 4561 = 1011 10.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 10.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 2.000 lei

Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare 1011 =1012 2.000 lei

Extrasul de cont evidentiaza la sfarsitul exercitului varsarea a 3/5 din capital . Conform legi societatilor comerciale 31/1990 actualizata ,,In cazul unei subscrieri integrale si simultane a capitalului soc de catre toti semnatari actului constitutiv cap soc varsat la constituire nu va putea fi mai mic de 30% din cel subscris restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii. Eu consider ca la finele exercitiului ar fi trebuit sa se varse intreaga suma ramasa de aportat. Conform datelor problemei vom avea urmatoarea inregistrare de varsarea a capitalului evidentiata in extrasul de cont. 5121 = 4561 6.000 lei

Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare 1011 = 1012 6.000 lei

15. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 euro. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de 4,1 lei/euro, iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3,8 lei/euro. -valoarea capitalului la subscriere 15.000 euro x 4 lei/euro =60.000 lei 10.000 euro x 4 lei/euro =40.000 lei - aportul in numerar 5.000 euro x 4 lei/euro = 20.000 lei aportul in natura -valoarea capitalului la varsare 10.000 euro x 4,1 lei/euro =41.000 lei -pentru numerar 5.000 euro x 3,8 lei/euro = 19.000 lei -pentru teren Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 60.000 lei 456,1 =101,1 60.000 lei

Ulterior se varsa integral capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 5.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune

512,4 = % 456,1 765 % = 456,1 211 665

41.000 lei 40.000 lei 1.000 lei 20.000 lei 19.000 lei 1.000 lei

Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 101,1 =101,2 60.000 16. Aportul unui actionar, in natura, la capitalul social al SC GAMA SA este: - cladire 13.000 lei - materii prime 500 lei - materiale auxiliare 200 lei Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei in numerar din care 50% la constituire. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei, din care 19 lei TVA.

Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 21.700 lei % = 101,1 456,1A1 456,1AA 21.700 lei 13.700 lei 8.000 lei

Ulterior se varsa capitalul social subscris conform actului constitutiv 50% prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 4.000 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune. Cladirea este adusa ca aport pe baza raportului de expertiza efectuat de expert evaluator .Materiile prime si materialele auxiliare sunt evidentiate prin procese verbale. % = 456,1A1 212` 301 302,1 512,1 = 456,1AA 13.700 lei 13.000 lei 500 lei 200 lei 4.000 lei

Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 101,1 =101,2 17.700 lei

Inregistrarea cheltuielilor de constituire se fac pe baza facturilor % = 5121 119 lei 201 100 4426 19 Restul aportului in numerar de depune in termen de 12 luni de la data inmatricularii conform legi 31/1990 actualizata

17. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei familii: Ion si Lucia Pintea, fiecare aduce ca aport valori, astfel: Ion Pintea aporteaza: - un autoturism 8.000 lei

- o baraca 6.000 lei - materii prime 4.000 lei Lucia Pintea aporteaza: - numerar depus la banca 2.000 lei Cheltuieli de constituire 7 lei, TVA 19%. Pe baza actului de constituire a societatii se inregistreaza subscrierea capitalului social in suma de 20.000 lei 4561 = 1011 20.000 lei Ion Pintea 18.000 lei Lucia Pintea 2.000 lei

% = 4561 Ion Pintea 213 301 212

18.000 lei 8.000 lei 4.000 lei 6.000 lei 2.000 lei

5121 = 4561 Lucia Pintea

Pe baza extrasului de cont, a raportului de evaluare se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 1011 = 1012 20.000 lei Inregistrarea cheltuielilor de constituire se fac pe baza facturilor % = 5121 8,33lei 201 7 lei 4426 1,33 18. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi, la un pret de 10,3 lei/actiune, ce va fi achitat in numerar. 10.000 lei/ 1.000 actiuni = 10 lei/ actiune 100 x 10,3 = 1.030 Hotararea AGA permite subscrierea la majorarea capitalului 4561 = % 1011 1041 1.030 lei 1.000 lei 30 lei

Ulterior se varsa capitalul social subscris prin depunerea la banca de catre actionari a sumei de 1.030 lei. Extrasul de cont este documentul care evidentiaza acesta operatiune 5121 = 4561 1.030 lei

Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului la varsat 1011 =1012 1.000 lei

19. SC ALFA SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei pe actiune, iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune, care se anuleaza. valoarea nominala 200 x 9 = 1.800 lei 200 x 10 = 2.000 lei

Conform hatararii AGA se rascumpara actiuni dupa care se anuleaza iar castigurile se transfera la rezerve 1091 = 5121 1.800 lei -anulare actiuni 1012 = % 1091 141 2.000 lei 1.800 200

- castigurilor obtinute din anularea actiunilorse trec la rezerve: 141 = 1068 200

20. SC ALFA SA dispune de un capital social de 50.000 lei, format din 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8 lei. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi actiuni, la un pret de 10, 5 lei. Aportul se aduce integral la subscriere. Valoare nominala Valoarea contabila Actiuni noi Valoare nominala Valoare emisiune 5.000 actiuni x 10 lei = 50.000 lei 5.000 actiuni x 10,8 lei = 54.000 lei 2.000 actiuni x 10 lei = 20.000 lei 2.000 actiuni x 10,5 lei = 21.000 lei

Pe baza hotararii AGA se realizeaza subscrierea la majorarea capitalului si aportul actiunilor 4561 = % 21.000 lei 1011 20.000 lei 1041 1.000 lei 5121 = 4561 21.000 lei

Pe baza extrasului de cont se opereaza si urmatorea inregistrare transferarea capitalului nevarsat la varsat 1011 =1012 20.000 lei

21. SC OMEGA SA dispune de un capital de 50.000 lei, adica 5.000 actiuni a 10 lei actiunea, iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei. Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje. Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 noi actiuni. In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.600 lei, utilajele 4.400 lei, echivalente a 600, respectiv 400 actiuni. -valoarea nominala -valoarea contabila actiuni noi -valoarea nominala -valoarea contabila -terenurile -utilaje 5.000actiuni x10 lei/actiune =50.000 lei 5.000actiuni x 11 lei /actiune= 55.000 lei 1.000 actiuni x 10 lei/actiune = 10.000 lei 1.000 actiuni x 11 lei/actiune = 11.000 lei 600 actiuni x 10 lei = 6.000 lei 400 actiuni x 10 lei = 4.000 lei

22. SC GAMA SA dispune de un capital social de 5.000 lei, adica 500 actiuni a 10 lei actiunea, valoarea contabila a unei actiuni 11 lei. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1.000 lei, echivalenta a 100 actiuni gratuite, la nivelul valorii nominale. -valoarea nominala -10 lei -valoarea contabila 11 lei Pe baza hatarari AGA se majoreaza capitalul social 456 = 1012 1.000 lei

23. SC BETA SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 770 lei, pentru care se emit 70 actiuni noi. - valoarea nominala pe actiune 10 lei - valoarea de conversie 770 lei - valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei = 700 lei - prima de emisiune 70 lei -valoarea de conversie pe actiune 770 lei /70 actiuni=11 lei / actiune 456 =1012 424 =456 456 =1041 700 770 70

24. La SC CLASICIOR SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea: - profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei; - profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei; - alte rezerve 2.000 lei; - de prime legate de capital 700 lei; - de rezerve din reevaluare in plus 300 lei. Pe baza hotarari AGA se majoreaza capitalul social prin incorporarea : -profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei; 117 =1012 500 lei

-profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei; 117 = 1012 - alte rezerve 2.000 lei; 1068=1012 2.000 lei 1.500 lei

-de prime legate de capital 700 lei; 104 =1012 700 lei

-de rezerve din reevaluare in plus 300 lei 1065 = 1012 300 lei

25. SC CRISUL SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, astfel: - emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.200 lei; - trecerea rezervelor legale in valoare de 2.300 lei, la capitalul social;

- 1.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12.000 lei, la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei; - emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune; - convertirea a 2.000 obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni. -valoarea nominala -valoare emisiune 10 lei / actiune 2.200 lei/200 actiuni = 11 lei / actiune

Hotararea AGA decide majorarea capitalului social prin -emiterea de actiuni 200 actiuni x 10 lei =2.000 lei 200 actiuni x 11 lei =2.200 lei => o prima de aport de 200 lei 456 = 1011 456 = 1043 424 = 456 2.000 200 2.200

-trecerea rezervelor legale la capitalul social 2.300 lei 1061 = 1012 2.300

-realizarea efectiva a capitalului 1011 = 1012 2.000

- subscriere aport in natura utilajul 12.000 lei 1.000 actiuni x 10 lei = 10.000 lei 1.000 actiuni x 12 lei = 12.000 lei => o prima de aport de2.000 lei 456 = 1011 456 = 1043 10.000 2.000

-varsarea aportului in natura 2131 = 456 12.000 -realizarea efectiva a capitalului 1011 = 1012 -emisia de noi actiuni 150 actiuni x 10 lei = 1.500 lei 1041 = 1012 161 = 456 456 = 1011 456 = 1044 1.500 22.000 15.000 7.000 10.000

CAP II Consultanta fiscala acordata contribuabililor (6 exercitii) 1. Care este sfera de cuprindere a elementelor similare veniturilor i a elementelor similare cheltuielilor n vederea determinrii impozitului pe profit. Dai unele exemple n urma crora pot rezulta elemente similare veniturilor i cheltuielilor. Art. 19. - (1) Profitul impozabil se calculeaz ca diferen ntre veniturile realizate din orice surs i cheltuielile efectuate n scopul realizrii de venituri, dintr-un an fiscal, din care se scad veniturile neimpozabile i la care se adaug cheltuielile nedeductibile. La stabilirea profitului impozabil se iau n calcul i alte elemente similare veniturilor i cheltuielilor potrivit normelor de aplicare. (2) Metodele contabile, stabilite prin reglementri legale n vigoare, privind ieirea din gestiune a stocurilor sunt recunoscute la calculul profitului impozabil, cu excepia cazului prevzut la alin. (3). Metodele contabile de evaluare a stocurilor nu se modific n cursul anului fiscal. (3) n cazul contribuabililor care produc bunuri mobile i imobile, valorificate pe baza unui contract cu plata n rate, se poate opta ca veniturile aferente contractului s fie luate n calcul la determinarea profitului impozabil, pe msur ce ratele devin scadente, conform contractului. Cheltuielile corespunztoare acestor venituri sunt deductibile la aceleai termene scadente, proporional cu valoarea ratei nregistrate n valoarea total a contractului. Opiunea se exercit la momentul livrrii bunurilor i este irevocabil. (4) n cazul contribuabililor care desfoar activiti de servicii internaionale, n baza conveniilor la care Romnia este parte, veniturile i cheltuielile efectuate n scopul realizrii acestora sunt luate n calcul la determinarea profitului impozabil, potrivit unor norme speciale stabilite n conformitate cu reglementrile din aceste convenii. Exemple de elemente similare veniturilor: - diferenele favorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate n evidena contabil n rezultatul reportat, ca urmare a retratrii sau transpunerii; - rezervele din reevaluare la casarea sau cedarea activelor, n situaia n care au fost deductibile din profitul impozabil. Exemple de elemente similare cheltuielilor: - diferenele nefavorabile de curs valutar, rezultate n urma evalurii creanelor i datoriilor n valut, nregistrate n evidena contabil n rezultatul reportat, ca urmare a retratrii sau transpunerii; - cheltuiala cu valoarea neamortizat a cheltuielilor de cercetare i dezvoltare i a mijloacelor fixe de natura obiectelor de inventar care a fost nregistrat n rezultatul reportat. n acest caz, cheltuiala este deductibil fiscal pe perioada rmas de amortizat a acestor imobilizri, respectiv durata iniial stabilit conform legii, mai puin perioada pentru care s-a calculat amortizarea. n mod similar se va proceda i n cazul obiectelor de inventar, baracamentelor i amenajrilor provizorii trecute n rezultatul reportat cu ocazia retratrii situaiilor financiare anuale. 2. Menionai 3 categorii de cheltuieli realizate de persoanele fizice din desfurarea unei activiti economice cu deductibilitate limitat la determinarea venitului net n sistem real. Urmtoarele cheltuieli sunt deductibile limitat in determinarea venitului net in sistem real din desfasurarea unei activitati economice: a) cheltuielile de sponsorizare i mecenat efectuate conform legii, n limita unei cote de 5% din baza de calcul determinat conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal; b) cheltuielile de protocol, n limita unei cote de 2% din baza de calcul determinat conform alin. (6) al art. 49 din Codul fiscal; c) suma cheltuielilor cu indemnizaia primit pe perioada delegrii i detarii n alt localitate, n ar i n strintate, n interesul serviciului, n limita a de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru instituiile publice;

d) cheltuielile sociale, n limita sumei obinute prin aplicarea unei cote de pn la 2% la fondul de salarii realizat anual; e) pierderile privind bunurile perisabile, n limitele prevzute de actele normative n materie; f) cheltuielile reprezentnd tichetele de mas acordate de angajatori, potrivit legii; g) contribuiile efectuate n numele angajailor la scheme facultative de pensii ocupaionale, n conformitate cu legislaia n vigoare, n limita echivalentului n lei a 200 euro anual, pentru o persoan; h) prima de asigurare pentru asigurrile private de sntate, n limita stabilit potrivit legii; i) cheltuielile efectuate pentru activitatea independent, ct i n scopul personal al contribuabilului sau asociailor, sunt deductibile numai pentru partea de cheltuial care este aferent activitii independente; j) cheltuielile reprezentnd contribuii sociale obligatorii pentru salariai i contribuabili, potrivit legii; k) dobnzi aferente mprumuturilor de la persoane fizice i juridice utilizate n desfurarea activitii, pe baza contractului ncheiat ntre pri, n limita nivelului dobnzii de referin a Bncii Naionale a Romniei; l) cheltuielile efectuate de utilizator, reprezentnd chiria - rata de leasing - n cazul contractelor de leasing operaional, respectiv cheltuielile cu amortizarea i dobnzile pentru contractele de leasing financiar, stabilite n conformitate cu prevederile privind operaiunile de leasing i societile de leasing.

3..Care sunt condiiile ce trebuie ndeplinite de o societate comercial pentru a fi ncadrat n categoria microntreprinderilor? In sensul prezentului titlu, o microintreprindere este o persoana juridica romana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii, la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent: a) realizeaza venituri, altele decat cele din consultanta si management, in proportie de peste 50% din veniturile totale; b) are de la 1 pana la 9 salariati inclusiv; c) a realizat venituri care nu au depasit echivalentul in lei a 100.000 euro; d) capitalul social al persoanei juridice este detinut de persoane, altele decat statul, autoritatile locale si institutiile publice. 4. Ce operaiuni sunt asimilate livrrilor de bunuri efectuate cu plat din punctul de vedere al TVA.

Sunt asimilate livrarilor de bunuri efectuate cu plata urmatoarele operatiuni: a) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate in scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial; b) preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane in mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial; c) preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri mobile corporale achizitionate sau produse de catre aceasta, altele dect bunurile de capital prevazute la art. 149 alin. (1) lit. a) [activele corporale fixe, precum si operatiunile de constructie, transformare sau modernizare a activelor corporale fixe, exclusiv reparatiile sau lucrarile de intretinere a acestor active, chiar in conditiile in care astfel de operatiuni sunt realizate de beneficiarul unui contract de inchiriere, leasing sau orice alt contract prin care activele fixe corporale se pun la dispozitia unei alte persoane], pentru a fi utilizate in scopul unor operatiuni care nu dau drept integral de

deducere, daca taxa aferenta bunurilor respective a fost dedusa total sau partial la data achizitiei; d) bunurile constatate lipsa din gestiune, cu exceptia: - bunurilor distruse ca urmare a unor calamitati naturale sau a unor cauze de forta majora (incendiu, dovedit prin documente de asigurare si/sau alte rapoarte oficiale, razboi, razboi civil, acte de terorism, orice alte evenimente pentru care se poate invoca forta majora), precum si bunurilor pierdute (bunurile disparute in urma unor calamitati naturale, cum ar fi inundatiile, alunecarile de teren, sau a unor cauze de forta majora) ori furate (bunurile lipsa din gestiune, neimputabile, pentru care persoana impozabila poate prezenta dovada constatarii furtului de catre organele de politie, care este acceptata de societatile de asigurari), dovedite legal; - bunurile de natura stocurilor degradate calitativ, care nu mai pot fi valorificate, precum si activele corporale fixe casate; pentru a nu considera livrare de bunuri cu plata trebuie ca bunurile sa indeplineasca cumulativ conditiile: 1) sa nu fie imputabile; 2) degradarea calitativa a bunurilor sa se datoreze unor cauze obiective dovedite cu documente; 3) se face dovada ca s-au distrus bunurile si nu mai intra in circuitul economic; - perisabilitatilor, in limitele prevazute prin lege. Incadrarea operatiunilor in categoria livrarilor de bunuri efectuate cu plata presupune colectarea TVA aferent valorii lor.

5. Precizai care sunt condiiile pentru antrepozitul fiscal n cazul accizelor. Art.180 din Codul Fiscal Conditii de autorizare 1) Autoritatea fiscala competenta elibereaza autorizatia de antrepozit fiscal pentru un loc numai daca sunt indeplinite urmatoarele conditii: a) locul urmeaza a fi folosit pentru producerea, imbutelierea, ambalarea, primirea, detinerea, depozitarea si/sau expedierea produselor accizabile. In cazul unui loc ce va fi autorizat numai ca antrepozit fiscal de depozitare, cantitatea de produse accizabile depozitata trebuie sa fie mai mare decat cantitatea prevazuta in norme, diferentiata in functie de grupa de produse depozitate si de accizele potentiale aferente; b) locul este amplasat, construit si echipat astfel incat sa se previna scoaterea produselor accizabile din acest loc fara plata accizelor, conform prevederilor din norme; c) locul nu va fi folosit pentru vanzarea cu amanuntul a produselor accizabile; d) in cazul unei persoane fizice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, aceasta sa nu fi fost condamnata in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al Romaniei, de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea si combaterea evaziunii fiscale, de Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; e) in cazul unei persoane juridice care urmeaza sa-si desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat, administratorii acestor persoane juridice sa nu fi fost condamnati in mod definitiv pentru infractiunea de abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare ori luare de mita in Romania sau in oricare dintre statele straine in care aceasta a avut domiciliul/rezidenta in ultimii 5 ani, sa nu fi fost condamnata pentru o infractiune dintre cele reglementate de prezentul cod, de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, de Legea nr. 86/2006, de Legea nr. 241/2005, de Legea nr. 82/1991, republicata, de Legea nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau pentru orice alta fapta contra regimului fiscal, reglementata de Codul penal al Romaniei, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare; f) persoana care urmeaza sa isi desfasoare activitatea ca antrepozitar autorizat trebuie sa dovedeasca ca poate indeplini cerintele prevazute la art. 183. (2) Prevederile alin. (1) vor fi adaptate corespunzator pe grupe de produse accizabile si categorii de antrepozitari, conform precizarilor din norme.

(3) Locurile aferente rezervei de stat si rezervei de mobilizare se asimileaza antrepozitelor fiscale de depozitare, potrivit prevederilor din norme.

6. Prezentai modul de calcul a impozitului pe cldiri n cazul cldirilor deinute n proprietate de persoanele juridice. Art. 253 din Codul Fiscal cuprinde Calculul impozitului datorat de persoanele juridice 1) In cazul persoanelor juridice, impozitul pe cladiri se calculeaza prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a cladirii. (2) Cota de impozit se stabileste prin hotarare a consiliului local si poate fi cuprinsa intre 0,25% si 1,50% inclusiv. La nivelul municipiului Bucuresti, aceasta atributie revine Consiliului General al Municipiului Bucuresti. (3) Valoarea de inventar a cladirii este valoarea de intrare a cladirii in patrimoniu, inregistrata in contabilitatea proprietarului cladirii, conform prevederilor legale in vigoare. (3^1) In cazul cladirii la care au fost executate lucrari de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, de catre locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligatia sa comunice locatorului valoarea lucrarilor executate pentru depunerea unei noi declaratii fiscale, in termen de 30 de zile de la data terminarii lucrarilor respective. (4) In cazul unei cladiri a carei valoare a fost recuperata integral pe calea amortizarii, valoarea impozabila se reduce cu 15%. (5) In cazul unei cladiri care a fost reevaluata, conform reglementarilor contabile, valoarea impozabila a cladiri este valoarea contabila rezultata in urma reevaluarii, inregistrata ca atare in contabilitatea proprietarului persoana juridica. (6) In cazul unei cladiri care nu a fost reevaluata in ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referinta, cota impozitului pe cladiri se stabileste de consiliul local/Consiliul General al Municipiului Bucuresti intre 5% si 10% si se aplica la valoarea de inventar a cladirii inregistrata in contabilitatea persoanelor juridice, pana la sfarsitul lunii in care s-a efectuat prima reevaluare. Fac exceptie cladirile care au fost amortizate potrivit legii, in cazul carora cota impozitului pe cladiri este cea prevazuta la alin. (2). (7) In cazul unei cladiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe intreaga durata a acestuia se aplica urmatoarele reguli: a) impozitul pe cladiri se datoreaza de locatar; b) valoarea care se ia in considerare la calculul impozitului pe cladiri este valoarea din contract a cladirii, asa cum este ea inregistrata in contabilitatea locatorului sau a locatarului, conform prevederilor legale in vigoare; c) in cazul in care contractul de leasing inceteaza altfel decat prin ajungerea la scadenta, impozitul pe cladiri este datorat de locator. (8) Impozitul pe cladiri se aplica pentru orice cladire detinuta de o persoana juridica aflata in functiune, in rezerva sau in conservare, chiar daca valoarea sa a fost recuperata integral pe calea amortizarii. CAP III Tinerea contabilitatii unei entitati (3 exercitii) 101 .S.C. ALFA S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare de 80 lei, astfel: taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de disponibil de la banca, in suma de 40 lei; factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei; sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta. Extrasul de cont evidentiaza plata taxei de inscriere de la Registrul comertului. 201 = 5121 40 lei Cheltuiala cu cercetarea pietei se inregistreaza in contabilitate pe baza facuri si chitantei iar suma achitata pentru publicitate TV pe baza chitantei

201 =% 401 5311

40 lei 30 lei 10 lei

Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anu l 1 2 3 4 5 Valoare de intrare 80 64 48 32 16 Amortizarea anuala 16 16 16 16 16 Amortizarea cumulate 16 32 48 64 80 Amortizarea ramasa 64 48 32 16 0

Anual (in decursul a 5 ani) se face inregistrarea urmatoare: 6811 = 280 16 lei

Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 80 lei

102.S.C. BETA S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei. Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %. Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75 lei. A= - == 75 lei Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate. Dovada privind cheltuiala cu onorariul avocatului se face cu chitanta. 201 = 5311 100 lei

Am considerat ca pentru emiterea de actiuni nu se aplica TVA si valoarea totala a cheltuielilor este de 2.023 lei 201 = 401 2.023 lei

Datorita modificari datelor problemei cata anuala de amortizare nu mai este de 75 lei . Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anul 1 2 Valoare de intrare 2.123 1.061,5 Amortizare anuala 1.061,5 1.061,5 Amortizare cumulata 1.061,5 2.123 Amortizare ramasa 1.061,5 0

-anual se inregistreaza

6811 = 280 1.061,5 Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 2.123

103. La S.C. ONIX S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate in numerar. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta. 201 = 5311 80 lei

Amortizarea cheltuielilor de constituire se face conform scadentarului de amortizare Anu l 1 2 3 4 5 Valoare de intrare 80 64 48 32 16 Amortizarea anuala 16 16 16 16 16 Amortizarea cumulate 16 32 48 64 80 Amortizarea ramasa 64 48 32 16 0

6811 = 280 16 lei/ an Scoaterea din evidenta a cheltuielilor de constituire se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta 280 = 201 80 lei

CAP IV Alte lucrari efectuate de expertii contabili si de contabilii autorizati (6 exercitii) 113. S.C. ALFA S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la constituirea societatii, de 2.700 lei, care apoi este cedat. -achizitie fond commercial 207 = % 4.200 lei 401 1.500 lei 456 2.700 lei -cedare fond comercial neamortizat 658 = 207 114. S.C. MULTIMOD S.R.L. achizitioneaza un program informatic la costul de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei. Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta. -achizitie program informatic % = 401 1.071 lei

208 442,6

900 171

-cheltuiala cu amortizarea 900 /4 =225 lei/an anul 1 6811 = 2808 225 anul 2 6811 = 2808 225 anul 3 6811 = 2808 225 anul 4 6811 = 2808 225 -scoaterea din evidenta 2808 = 208 900 lei 115. La S.C. OMEGA S.A. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: - 360 lei achizitionate de la terti; - 240 lei creante in unitate; - 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii. Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta. Achizitionarea programelor informatice 208 = % 401 721 456 Anul Valoare de intrare Amort 900 lei 360 lei 240 lei 300 lei

-anul se face inregistrarea 681 = 2808 300

Scoatere din evidenta se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta. 2808 = 208 900

116. La S.C. ARTEX S.A. se obtine din productie proprie programe informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la care se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele informatice vandute. Programele informatice sunt preluate in evidenta societatii prin procesul verbal de preluare in evidenta. 208 =721 900 lei Amortizarea cheltuielilor pentru obtinerea programelor informatice se face conform scadentarului de amortizare. 6811 =2808 600 lei Factura este domentul care evidentiaza vanzarea progamelor informatice. 461 = % 7583 4427 238 200 38

Scoatere din evidenta se face pe baza procesului verbal de scoatere din evidenta. 2808 = 208 600

6583 = 208 300 lei Extrasul de cont este documentul justificativ care confirma incasarea programelor informatice . 5121 = 461 238

117. S.C. GAMA S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii. Activul necorporal se amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie. Conform situatiei de lucrari se receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica 203 = 721 800 lei

Amortizarea cheltuielilor aferente proiectului de cercetare se face conform scadentarului de amortizare Anul 1 2 Valoare de intrare 500 250 Amortizare anuala 250 250 Amortizare cumulata 250 500 Amortizare ramasa 250 0

-anual se inregistreaza 6811 = 2803 250 lei/ an

Pe baza procesul verbal de preluere in evidenta a inventiei se efectueaza urmatoarea inregistrare 205 = 203 300 lei Scoaterea din evidenta a proiectului de cercetare stiintifica se face prin procesul verbal de scoatere din evidenta 2803 = 203 500 lei

118. S.C. ALFA S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei, amortizabil in 4 ani. Dupa un an se vinde la S.C. BETA S.A. procedeul tehnologic la o valoare de 1800 lei. Conform situatiei de lucrari se inregistreaza brevetul 205 = 721 2.000 lei

Amortizarea cheltuielilor de realizare a procedeului tehnologic se face conform scadentarului de amortizare Anul Valoare intrare Valoare amortizare Valoare cumulata Valoare ramasa

1 2 3 4

2.000 1.500 1.000 500

500 500 500 500

500 1.000 1.500 2.000

1.500 1.000 500 0

Datorita faptului ca societatea vinde dupa un an procedeul tehnologic inregistrarea amortizarii se face pentru 1 an 6811 = 2805 500 lei Factura este documentul care evidentiaza vanzarea procedeului tehnologic 461 = 7583 1800 lei

Procesul verbal de scoatere din evidenta a procedeului tehnologic permite efectuarea urmatoarelor inregistrari - descarcarea gestiuni 6811 = 2805 500 lei -scoaterea din evidenta 2805 = 205 500 lei