Sunteți pe pagina 1din 72

STAGIARI AN 1: Conta 1. Se subscrie societatea SC ALFA SA, prin subscrierea si varsarea sumei 5.000 lei, in numerar. 2.

Se subscrie la capitalul social al societatii SC BETA SA, urmatoarele bunuri: - disponibil in contul bancar 6.000 lei; - cladiri 4.000 lei; - terenuri 3.000 lei; - brevete de inventii 7.000 lei; Total 20.000 lei 3. Aportul la capitalul social sub forma investitiilor financiare pe termen scurt (actiuni si obligatiuni) este : - actiuni 50 actiuni x 10 lei/act = 500 lei - obligatiuni 20 oblig. x 20lei/oblig. = 400 lei Total 900 lei 4. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta 10.000 USD - curs valutar la data subscrierii 2,9 lei/USD - curs valutar la data varsarii capitalului 3 lei/USD 5. Aportul la capitalul social in valuta este: - aportul subscris in valuta 10.000 USD - curs valutar la data subscrierii 3 lei/USD - curs valutar la data varsarii capitalului: 2,9 lei/USD 6. Se constituie SC FELIX SA cu un capital de 2.000 lei, divizat in 40 actiuni, cu 50 lei nominalul. Aporturile actionarilor sunt: - in natura-un utilaj 1.600 lei - in contul curent 400 lei Aportul in natura este eliberat imediat la constituire, iar aportul in numerar este eliberat 3/4 la subscriptie, iar 1/4 ulterior. Cheltuielile de constituire sunt de 60 lei si se achita prin banca. 7. Se constituie SC. ADA SRL cu un capital de 2.000 lei, divizat in 50 parti sociale a 40 lei valoarea fiecareia. - Aporturile sunt formate din: aport in natura, asociatul S1 un utilaj 1.600 lei aport in contul current: 0 asociatul S1 100 lei 1 asociatul S2 300 lei - Cheltuielile de constituire sunt de 15 lei, achitate prin banca. 8. Se constituie societatea in nume colectiv cu 3 asociati: A, B, C cu un capital de 3.000 lei, format din 30 parti sociale a 100 lei partea: - asociatul A detine 10 parti sociale in valoare de 1.000 lei, - asociatul B detine 5 parti sociale in valoare de 500 lei,

- asociatul C detine 15 parti sociale in valoare de 1.50 lei. Structura aporturilor este: A face aport in numerar de 1.000 lei, din care varsa 700 lei la constituire, iar restul la data scadenta a contractului; B face aport in numerar de 500 lei si-l varsa integral la constituire; C face aporturi de active si pasive de la societatea sa proprie (la societatile in nume colectiv asociatii pot aporta si creantele personale), a carui situatie contabila este: - un utilaj de 1.300 lei. Amortizat de 300 lei; - un stoc de marfuri 500 lei; - creante asupra clientilor de 280 lei, cu provizioanele aferente de 130 lei; - lichiditati in caserie de 250 lei; - datorii la furnizori de 400 lei; Cheltuielile de constituire ale societatii sunt de 150 lei, achitate prin banca. 9. In vederea constituirii SC EPY SRL se inregistreaza subscrierea de capital social, astfel: - Partenerul A subscrie prin contractul de societate o cota de 40% reprezentand 10.000 $, la cursul de schimb 2.7 lei/$; - Partenerul B subscrie la capitalul social o cota de 10% reprezentand 6.750 lei, prin aport in cladiri evaluate de un expert tehnic; - Partenerul C subscrie 50% din capitalul social astfel: 1 - 30.000 lei in numerar; 2 - 3.750 lei un teren evaluat de organele tehnice de specialitate. Capitalul social este varsat integral, cursul de schimb comunicat de BNR este de 2,73 lei/$. 10. Se constituie SC EMA SRL cu un capital format din 30 parti sociale, cu o valoare nominala de 200 lei. Aportul asociatilor consta din utilaje in valoare de 3.600 lei si din numerar restul. 11. Se constituie capitalul SC APOLLO SA format din 4.000 actiuni emise, avand valoarea nominala de 10 lei. Aportul adus de actionari consta din: 1 600 lei o licenta; 2 400 lei un program informatic; 3 30.000 lei cladiri; 4 7.000 lei materii prime. Diferenta de aport in minus de 2.000 lei s-a incasat cu o intarziere de 45 zile, pentru care se percepe o dobanda de 15% si cheltuieli de urmarire de 225 lei. 12. SC ALFA SA anunta subscrierea pentru constituirea capitalului social format din actiuni, 5 lei valoarea nominala, la cifra de 20.000 lei, in termen de 2 luni de la data publicarii subscrierii. In acest caz se emit spre vanzare 20.000/5 = 4.000 de actiuni. Actionarii aporteaza, conform statutului, in natura, un teren de 8.000 lei, un camion de 10.000 lei si in numerar 2.000 lei. 13. Doi asociati: Florea Ioan si Vaida Vasile subscriu la constituirea unei societati cu raspundere limitata pentru formarea capitalului social de 8.000 lei. Dl. Florea Ioan: 5.000 lei format din 500 parti sociale a cate 10 lei partea, astfel: - un imobil cu drept de folosinta ca depozit 2.000 lei;

- materiale consumabile pentru activitatea productiva 1.500 lei; - marfuri 1.000 lei; - fond comercial 500 lei. Dl. Vaida Vasile aporteaza 3.000 lei, adica dispune de 300 parti sociale a cate 10 lei partea. Pentru infiintarea societatii s-a platit un onorariu juristului de 60 lei, TVA 19%, iar cheltuielile cu inregistrarea societatii sunt in suma de 750 lei. 14. SC GAMA SA formata la 1 ianuarie 2004, cu un capital de 10.000 lei constituit din aport in bani. Valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, deci societatea dispune de 1.000 actiuni. Prin contractul de societate se specifica ca 1/5 din valoarea capitalului sa fie varsata la banca odata cu subscrierea (10.000/5 = 2.000 lei.). La finele exercitiului financiar se varsa 3/5 deci 6.000 lei. 15. Se constituie SC GAMA SA cu un capital subscris de 15.000 euro. Cursul valutar la data subscrierii e de 4 lei/euro. Aportul adus de actionari in contul capitalului subscris se concretizeaza in numerar depus la banca in suma de 10.000 euro si intr-un teren evaluat la 5.000 euro. Cursul valutar la data varsarii numerarului in valuta in contul bancar al societatii este de 4,1 lei/euro, iar cel la data receptiei terenului adus ca aport in natura e de 3,8 lei/euro. 16. Aportul unui actionar, in natura, la capitalul social al SC GAMA SA este: - cladire 13.000 lei - materii prime 500 lei - materiale auxiliare 200 lei Alti actionari au efectuat varsaminte de 8.000 lei in numerar din care 50% la constituire. Cheltuielile de constituire sunt de 119 lei, din care 19 lei TVA. 17. Se constituie o societate in nume colectiv formata din doi membri ai unei familii: Ion si Lucia Pintea, fiecare aduce ca aport valori, astfel: Ion Pintea aporteaza: - un autoturism 8.000 lei - o baraca 6.000 lei - materii prime 4.000 lei Lucia Pintea aporteaza: - numerar depus la banca 2.000 lei Cheltuieli de constituire 7 lei, TVA 19%. 18. SC GLADY SA avand un capital de 10.000 lei divizat in 1.000 actiuni decide majorarea capitalului prin emiterea a 100 actiuni noi, la un pret de 10,3 lei/actiune, ce va fi achitat in numerar. 19. SC ALFA SA rascumpara 200 actiuni la pretul de rascumparare de 9 lei pe actiune, iar valoarea nominala este de 10 lei/actiune, care se anuleaza. 20. SC ALFA SA dispune de un capital social de 50.000 lei, format din 5.000 actiuni a 10 lei actiunea. Valoarea contabila a unei actiuni este de 10,8 lei. Societatea hotaraste sa-si majoreze capitalul prin emiterea a 2.000 de noi actiuni, la un pret de 10, 5 lei. Aportul se aduce integral la subscriere. 21. SC OMEGA SA dispune de un capital de 50.000 lei, adica 5.000 actiuni a 10 lei actiunea, iar valoarea contabila a unei actiuni este de 11 lei. Societatea a hotarat o majorare a capitalului prin aport in natura constand din terenuri si utilaje.

Pentru remunerarea aportului s-au emis 1.000 noi actiuni. In urma evaluarii s-a determinat marimea aportului astfel: terenurile 6.600 lei, utilajele 4.400 lei, echivalente a 600, respectiv 400 actiuni. 22. SC GAMA SA dispune de un capital social de 5.000 lei, adica 500 actiuni a 10 lei actiunea, valoarea contabila a unei actiuni 11 lei. Se decide majorarea capitalului prin incorporarea din profitul nerepartizat a sumei de 1.000 lei, echivalenta a 100 actiuni gratuite, la nivelul valorii nominale. 23. SC BETA SA decide conversia unei datorii fata de salariati decurgand din participarea la profit de 7.70 lei, pentru care se emit 70 actiuni noi. - valoarea nominala pe actiune 10 lei - valoarea de conversie 7.70 lei - valoarea nominala totala 70 actiuni x 10 lei = 700 lei - prima de emisiune 70 lei 24. La SC CLASICIOR SA se majoreaza capitalul social prin incorporarea: - profitului de la finele exercitiului incheiat cu 500 lei; - profitului net din exercitiile precedente cu 1.500 lei; - alte rezerve 2.000 lei; - de prime legate de capital 700 lei; - de rezerve din reevaluare in plus 300 lei. 25. SC CRISUL SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 10 lei, astfel: - emiterea a 200 actiuni reprezentand trecerea la capitalul social a fondului de participare a salariatilor la profit in suma de 2.200 lei; - trecerea rezervelor legale in valoare de 2.300 lei, la capitalul social; - 1.000 actiuni ce remunereaza un aport in natura constand din utilaje pentru productie in valoare de 12.000 lei, la o valoare evaluata a unei actiuni de 12 lei; - emisiunea a 150 actiuni noi prin incorporarea in capital a unor prime de emisiune; - convertirea a 2.000 obligatiuni, cu o valoare de rambursare de 11 lei/obligatiune in 1500 actiuni. 26. SC APRO SA decide marirea capitalului social cu 5.000 lei, emitand 250 actiuni noi la valoarea de 20 lei, iar subscrierea actiunilor se face la valoarea actuala de 24 lei. 250 actiuni x 24 lei = 6.000 lei 250 actiuni x 20 lei = 5.000 lei Prime de emisiune = 1.000 lei 27. Pentru un mijloc de transport evaluat la 23.000 lei se emit 20 actiuni, valoarea nominala a unei actiuni este de 1.000 lei. 28. La SC GAMA SA cu ocazia depunerii aporturilor in natura, valoarea titlurilor depuse este de 12.000 lei, pentru valoarea nominala a actiunilor subscrise de 10.000 lei. Primele de aport constituite au urmatoarele destinatii: - 600 lei pentru acoperirea cheltuielilor de constituire; - 400 lei pentru constituirea de rezerve; - 1.000 lei pentru cresterea capitalului social. 29. Actionarii subscriu la infiintarea SC PRACTIC SA un capital social de 5.000 lei, adica 500 actiuni cu valoarea nominala de 10 lei/actiune. Valoarea de emisiune a actiunilor este de 11 lei/actiune.

La scadenta ei aduc aportul in bani, iar primele de capital rezultate se incorporeaza 50% in capitalul social si 50% in rezerve. 30. SC FELIX SA are un capital de 35.200 lei ceea ce reprezinta 3520 actiuni x 10 lei valoarea nominala a unei actiuni. Societatea decide sa emita 1.000 actiuni noi cu aport in natura, un imobil evaluat la 11.000 lei. 31. SC FLORES SA cu un capital social de 30.000 lei, divizat in 3.000 actiuni a 10 lei nominalul, valorand 12 lei, decide majorarea capitalului social prin incorporarea unor rezerve legale in valoare de 1.000 lei. In acest scop se emit 1.000 actiuni noi gratuite, la valoarea nominala de 10 lei. 32. SC ALFA SA dispune de un capital social de 10.000 lei si rezerve accumulate de 500 lei. Adunarea generala a actionarilor hotaraste marirea capitalului social pe calea emiterii unei serii de actiuni de 5.000 lei, valoarea nominala a unei actiuni este de 100 lei, deci se emit 50 actiuni. In anuntul de subscriptie la cumpararea noii serii de actiuni se va specifica valoarea nominala a actiunii de 100 lei si valoarea primei de emisiune de 5 lei/actiune, astfel: - valoarea nominala a unei actiuni emise: 50 actiuni x 100 lei/actiune = 5.000 lei - prima de emisiune 50 actiuni x 5 lei/actiune = 250 lei TOTAL 5.250 lei 33. Sa presupunem ca exista trei societati A, B si C, care vor fuziona prin absortia societatilor B si C de catre societatea A. Societatea A are capital social de 50.000 lei si rezerve de 1.000 lei. K = 1.000/50.000 x 100 = 2% reprezinta rezervele la societatea absorbanta. Pentru societatile B si C, a caror capital social este de 3.000.000 lei, respectiv 1.000.000 lei, se va aplica coeficientul de 2%, astfel: B 3.000 x 2% = 60 lei prima de fuziune C 1.000 x 2% = 20 lei prima de fuziune TOTAL 4.000 lei 80 lei prima de fuziune 34. Patru societati comerciale A, B, C, D hotarasc sa fuzioneze intr-o societate noua E cu un capital social de 24.000 lei. Consiliul de administratie hotaraste ca pentru consemnarea fuziunii si pentru acoperirea cheltuielilor legate de efectuarea operatiei de fuziune taxa de participatie, de fuziune, sa fie de 5% din valoarea capitalului social aportat. 24.000 x 5% = 1.200 lei Calculul primelor de fuziune este: A: 10.000 x 5% = 500 lei prima B: 8.000 x 5% = 400 lei prima C: 5.000 x 5% = 250 lei prima D: 1.000 x 5% = 50 lei prima TOTAL 24.000 lei 1.200 lei prima Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatii E. 35. Un actionar aporteaza la SC ALFA SA un teren evaluat la 8.000 lei. Partea din capitalul social la care participa el consta in contravaloarea a 500 de actiuni a 10 lei, deci: 500 x 10 = 5.000 lei. In capitalul social al societatii ALFA SA se va include numai suma de 5.000 lei. 8.000 5.000 = 3.000 lei, care este prima de aport a actionarului, se va inregistra distinct in contabilitate.

36. Se constituie o societate in comandita pe actiuni (SCA) cu un capital subscris de 30.000 lei divizat in 300 de actiuni cu o valoare nominala de 100 lei/actiune. La infiintare s-a varsat la CEC contravaloarea a 100 de actiuni si s-au adus aporturi in natura concretizate in masini, instalatii si utilaje evaluate prin expertize tehnice la 12.500 lei pentru care s-au acordat 120 de actiuni. Restul capitalului social s-a varsat in conturile bancare ale societatii in termenul legal de 12 luni de la inmatriculare. 37. SC DELTA SA majoreaza capitalul social prin emiterea de noi actiuni cu o valoare nominala de 5.000 lei, plus prima de emisiune de 400 lei. Ulterior, din prima de emisiune suma de 200 lei se foloseste pentru acoperirea unor cheltuileli cu emiterea de noi actiuni. 38. SC OLIMPIA SA majoreaza capitalul social prin aport in natura, astfel: - valoarea cladirii 11.000 lei; - valoarea nominala a actiunilor 10.000 lei; - prima de aport 1.000 lei. Prima de aport se trece ulterior asupra rezervei de capital. 39. SC ALPHA SA absorbanta a SC BETA SA, preia prin fuziune, activul acesteia constand din cladiri 10.000 lei si disponibil la banca 5.000 lei si emite in schimb 1.000 actiuni noi cu o valoare nominala de 14/actiune. Ulterior, prima de fuziune se incorporeaza in capitalul social. 40. SC DORIS ASA majoreaza capitalul social prin conversia de obligatiuni in actiuni cumparate de la persoane fizice. Valoarea de rambursare a obligatiunilor 8.000 lei, valoarea nominala a actiunilor 7.500 lei, prima de conversie 500 lei. 41. Adunarea generala a actionarilor de la SC EXMOB SA hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport in natura concretizat intr-un camion evaluat la 60.000 lei. Valoarea nominala a actiunilor emise este de 60.000 lei. 42. SC MEDA SA hotaraste majorarea capitalului social cu 7.500 lei prin compensarea unei datorii fata de un furnizor de imobilizari. 43. La SC UAMT adunarea generala a actionarilor hotaraste eliberarea unui pachet de 800 actiuni avand valoarea nominala de 100 lei/actiune pentru compensarea unei obligatii fata de un furnizor de imobilizari de 100.000 lei, diferenta achitandu-se prin viramente bancare. 44. SC CALIPSO SRL hotaraste majorarea capitalului social prin incorporarea urmatoarelor elemente de capital propriu: - rezerve din reevaluare 4.000 lei; - rezerve statutare 2.000 lei, impozitul pe dividende 10%; - alte rezerve 1.200 lei; - rezultatul reportat 3.000 lei, impozit 10% 45. SC EXMOB majoreaza capitalul social pentru toti actionarii societatii cu profilul net al anului precedent de 700 lei si cu profitul net al anului current de 800 lei, impozitul pe dividende 10%. 46. Adunarea generala a actionarilor de la SC SIMCOR SA hotaraste alocarea a 10% din profitul anului curent pentru rezerva legala si includerea primei de emisiune in valoare de 20 lei la aceasta rezerva. Profitul exercitiului financiar este de 600 lei. 47. SC EXMOB SA are o rezerva legala initiala de 3.000 lei. Capitalul social s-a redus de la 20.000 lei la 6.000 lei, situatie in care rezerva este prea mare in raport cu capitalul social. Se hotaraste ca din rezerva, 2.000 lei sa fie incorporate in capitalul

social, deci sa se capitalizeze, iar 200 lei sa fie trecuti in contul de rezultat reportat aferent perioadei urmatoare de activitate. 48. SC SINTEZA COLOR SA a avut in anul curent un profit net de 600 lei, din care adunarea generala a actionarilor hotaraste sa se aloce pentru rezerve statutare 5%. In anul urmator actionarii au hotarat sa mareasca capitalul social cu suma de 15 lei din rezerva statutara constituita. 49. SC MEDA SA se hotaraste ca din profitul net al anului curent de 600 lei sa se aloce 3% pentru alte rezerve. In anul urmator, deoarece suma alocata altor rezerve este prea mare, se decide utlizarea sumei de 8 lei pentru acoperirea pierderilor din exercitiile precedente si 2,5 lei pentru capitalizare. 50. SC PAMORA SA decide cu acordul actionarilor si obligatarilor conversia a 1.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 30 lei/obligatiune si valoarea de rambursare de 32 lei/obligatiune in 500 actiuni cu o valoare nominala de 50 lei/actiune. Modalitatea de calcul a conversiei este: - reducerea imprumutului din emisiune de obligatiuni: 1 1.000 obligatiuni x 32 lei/obligatiune = 32.000 lei - cresterea capitalului social: 1 500 actiuni x 50 lei/actiune = 25.000 lei - prima de emisiune = 32.000 25.000 = 7.000 lei. 51. SC U.A.M.T SA emite 200 actiuni la la o valoare nominala de 5lei/actiune, care sunt subscrise in intregime de furnizorii de imobilizari ai societatii. Prima de emisiune se stabileste pana la concurenta obligatiei fata de furnizorii de imobilizari, care devin astfel subscriitorii noilor actiuni emise. Obligatia fata de furnizori este de 1.500 lei. Modalitatea de calcul a conversiei este: - valoarea actiunilor = 200 actiuni x 5 lei/actiune = 1.000 lei - valoarea primei de emisiune = 1.500 1.000 = 500 lei. 52. SC AMIGO SA are o datorie fata de furnizor de 5.000 lei, care accepta primirea de actiuni la capitalul societatii, in schimbul datoriei. Actiunile societatii AMIGO au nominalul de 5 lei. 5.000 : 5 = 1.000 actiuni echivalente datoriei Dar, valoarea reala a unei actiuni este de 5,5 lei si atunci se echivaleaza: 900 actiuni x 5,5 lei/actiune = 4.950 lei, iar diferenta de 50 lei se considera prima de emisiune. 53. La SC ERNA SA are loc conversia a 6 obligatiuni in 3.000 actiuni, valoarea nominala 4 lei/obligatiune, raport de paritate 2/1, in conditiile in care valoarea nominala a unei actiuni este de 6 lei/actiune. 54. La SC CALIPSO SA se decide folosirea soldului contului 1171 Rezultatul reportat in urmatoarele scopuri: - acoperirea pierderii din exercitiul precedent care nu a fost repartizata de 20 lei; - repartizarea sumei de 70 lei din exercitiul precedent pentru capitalizare; - crearea unei rezerve tot din profitul exercitiului precedent de 30 lei. 55. SC GAMA rascumpara in vederea anularii actiuni proprii in urmatoarele conditii: 100 actiuni la pretul de 11 lei/actiune; 50 actiuni la pretul de 9 lei/actiune. Valoarea nominala a actiunilor este de 10 lei/actiune. 56. La SC METALICA SA in urma reevaluarii se constata un plus de 2.000 lei imobilizari corporale (utilaje). Aceasta suma se distribuie astfel:

- 1.800 lei pentru capitalizare; - 200 lei pentru constituirea rezervei. 57. La SC CRISUL SA se inregistreaza urmatoarele operatii referitoare la actiunile emise anterior de unitate: 1 Rascumpararea a 1.000 de actiuni la pretul unitar de 5,2 lei/actiune si valoarea nominala de 5 lei, cu decontare ulterioara, peste un an; 2 Anularea a jumatate din actiunile rascumparate; 3 Vanzarea a 200 de actiuni catre un tert, la pretul de 5,3 lei/actiune, cu decontarea prin virament; 4 Vanzarea a 300 de actiuni catre angajatii societatii, la pretul de 5 lei/actiune, cu incasare imediata in numerar. 58. La SC VEST METAL SA s-a constatat in urma operatiei de reevaluare o diminuare a valorii contabile a elementelor de imobilizari financiare de 700 lei. Adunarea generala decide ca aceasta suma sa fie recuperate astfel: - cu 500 lei se va reduce capitalul social; - iar 200 lei se acopera din rezervele societatii. 59. Se diminueaza capitalul social al SC ALFA SA prin rambursarea catre actionari a unei parti de 1.000 lei (1.000 actiuni x 1 leu). 60. Se diminueaza capitalul social al SC SOMESUL SA prin rascumpararea si anularea a 1.000 actiuni proprii. Valoarea nominala este de 10 lei, costul de achizitie 9 lei. 61. Pentru obtinerea unui credit pe termen de doi ani, rambursat integral la scadenta, se efectueaza urmatoarele operatii: 1 Obtinerea creditului in suma de 10.000 la un curs de 3,8 lei ; 2 Evaluarea la finele exercitiului a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12 fiind de 3,88 lei/; 3 Evaluarea la finele exercitiului urmator a datoriei in devize, cursul valutar la 31.12 fiind de 3,85 lei/; 4 La scadenta, se ramburseaza creditul bancar la cursul valutar de 3,91 lei/; 62. La SC ARTEX SA se diminueaza capitalul social pentru acoperirea: 1 pierderilor de la finele exercitiului incheiat in suma de 100 lei; pierderilor din exercitiile precedente in suma de 400 lei. 63. La SC ALFA SA se constituie rezervele din: 1 profitul net de la finele exercitiului incheiat in suma de 300 lei; 2 profitul net din exercitiile precedente de 700 lei; 3 primele legate de capital de 200 lei. 64. Se consuma rezerve pentru: - acoperirea pierderilor de la exercitiul incheiat in suma de 100 lei; - acoperirea pierderilor din exercitiile precedente in suma de 300 lei; - majorarea capitalului social cu 600 lei. 65. La SC MULTIMOD SA se restituie valoarea nominala a unor actiuni la solicitarea unor actionari, in suma de 2.000 lei, in numerar.

66. Retragerea unui asociat din SC ADA SRL caruia i se restituie cota-parte din activul net format din capitalul social 420 lei si alte surse proprii de 180 lei. 67. SC SIGMA SA rascumpara actiuni proprii in scopul reducerii capitalului social, valoarea nominala este de 1.200 lei, iar pretul pietei 1.250 lei. 68. SC FELIX SA rascumpara actiuni cu scopul reducerii capitalului social, cand pretul pietei este de 1.140 lei, iar valoarea nominala este de 1.200 lei. 69. La SC MONDEX SA se hotaraste reducerea capitalului social cu 1.000 lei in vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile precedente. 70. SC MEDA SA procura in anul 2003 o instalatie de dozare cu valoare de 2.400 lei si durata de folosinta de 6 ani. Amortizarea anuala este de 400 lei. La sfarsitul anului 2005 amortizarea inregistrata era de 1.200 lei. Totodata, are loc reevaluarea instalatiei care este estimata la 2.100 lei. 71. La SC OLIMPIA SA valoarea contabila a titlurilor de participare este de 8.000 lei, iar valoarea lor de piata este de 10.000 lei. Diferentele din reevaluare se transfera ulterior in capitalul social. 72. SC TRAMECO SA achizitioneaza in anul 2003 o camioneta la valoarea de 8.000 lei cu o amortizare inregistrata de 5.000 lei. In anul 2005 se reevalueaza camioneta in functie de inflatia comunicata de Institutul National de Statistica, care este de 25%. 73. SC COMINCA SA constituie rezerve legale din profitul brut de 3.000 lei, in procent de 5%. 74. SC CORA SA cumpara de la o filiala din strainatate actiuni in valoare de 10.000 USD, la cursul 3 lei/USD, in anul 2004. La 31.12.2004 cursul valutar este de 3,1 lei/USD. In anul 2005 se vand participatiile in filiala la un pret negociabil de 12.000 USD, la un curs de 3,2 lei/USD. 75. SC PREMAGRO SA primeste o comunicare pentru acordarea de subventii guvernamentale in suma de 8.000 lei, pentru achizitionarea unui utilaj. Utilajul achizitionat are o durata normata de serviciu de 4 ani. 76. SC STIMIN SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 4.000 lei, amortizabil liniar in 5 ani si care este subventionat de la bugetul de stat in suma de 1.600 lei. 77. SC MARA SRL constata cu ocazia inventarierii de sfarsit de an, un plus de aparate de control si reglare, in valoare de 2.400 lei. Amortizarea anuala este de 400 lei. 78. SC DOMUD SRL primeste prin donatie o cladire evaluata la 8.000 lei si un teren evaluat la 6.000 lei. 79. SC VEGA SA primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport a carui valoare de inregistrare este de 80.000 lei, amortizabil in 4 ani prin regimul liniar. Dupa doi ani de folosire mijlocul de transport respectiv se caseaza. Valoarea neamortizata se trece integral asupra cheltuielilor.

80. SC PLASTOR SA incaseaza o subventie de 5.000 lei, cu care achizitioneaza un brevet in valoare de 5.000 lei, TVA 19%, care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani. 81. La sfarsitul anului 2004 era in curs de desfasurare un litigiu avand ca obiect un prejudiciu pretins de o alta societate comerciala in suma de 10.000 lei. Pana in acest moment s-au facut cheltuieli de judecata de 500 lei. Este incerta castigarea procesului. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in cele doua cazuri: 1 A Procesul a fost castigat; 2 B Procesul a fost pierdut. 82. SC CRISUL SA se afla la sfarsitul exercitiului finaciar 2004 in litigiu cu un client, pentru marfurile livrate si neplatite, in suma de 11.900 lei, din care TVA 1.900 lei. In exercitiul financiar 2005 litigiul este castigat, pentru suma de 8.000 lei care se incaseza prin banca. 83. SC ARTIC SA produce frigidere, pentru care la vanzare acorda o perioada de garantie de un an de zile. Pentru remedierea eventualelor defectiuni neimputabile intervenite in aceasta perioada (anul 2004), ea va constitui un provizion in valoare de 2.200 lei. In perioada de garantie acordata clientilor, urmare a reclamatiilor primite de la acestia, se estimeaza ca societatea va fi obligata in anul 2005 la efectuarea unor remedieri in valoare de 2.500 lei. Deoarece cumparatorul se afla intr-o alta localitate unde unitatea producatoare nu are reprezentanta se va apela la o terta persoana pentru remedierea defectiunilor, care factureaza producatorului suma de 2.400 lei, TVA 19%. 84. SC DORIS SA prin Consiliul de administratie hotaraste restructurarea activitatii sale pentru un produs ce se executa in alta localitate. S-a luat hotararea vanzarii cladirii la un pret negociat de 85.000 lei, iar valoarea contabila a cladirii este de 80.000 lei. S-au achitat plati compensatorii celor afectati de restructurare in suma de 70.000 lei. Se constituie un provizion pentru restructurare de 90.000 lei, reprezentand costuri cu personalul afectat de restructurare. 85. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu o valoare nominala de 1 leu si o dobanda anuala de 40%. Dupa un an imprumutul se ramburseaza, iar dobanda se achita beneficiarilor. 86. SC SIGMA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu o valoare nominala de 1 leu. Fara sa ajunga la scadenta, ele sunt rascumparate la o valoare de 8.000 lei. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 3.500 lei, care se achita prin banca. 87. SC OMEGA SA emite 10.000 obligatiuni, fara prima de rambursare, cu o valoare nominala de 1 leu. La scadenta obligatiunile se convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a actiunilor este de 9.000 lei. Dobanda pentru imprumutul obligatar este de 3.000 lei. 88. SC FELIX SA emite un pachet de 1.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2,2 lei, care vand la pretul de 2 lei/bucata. Obligatiunile se rascumpara in numerar dupa 2 ani, dupa acre se anuleaza. Primele de rambursare se amortizeaza in doua transe egale. 89. SC GAMA SA emite 10.000 obligatiuni cu valoarea nominala de 10 lei. Dobanda anuala este de 50%. La scadenta, dupa un an, obligatiunile de convertesc in actiuni, in conditiile in care valoarea de emisiune a obligatiunilor este de 90.000 lei si valoarea

nominala totala a actiunilor emise este de 85.000 lei. Toate decontarile se fac in numerar. 90. SC PLASTOR SA emite si vinde obligatiuni la loterie la valoarea nominala de 1.000 lei, care se rascumpara inainte de scadenta la suma de 1.050 lei. La tragerea la sorti a obligatiunilor castigatoare se acorda castiguri in valoare de 250 lei. 91. SC APRO SA emite 10.000 de obligatiuni cu o valoare nominala de 2 lei. Inainte de a ajunge la scadenta se rascumpara 5.000 de obligatiuni la pretul de 1,85 lei/bucata, iar 5.000 de obligatiuni la pretul de 2,2 lei/bucata, dupa care toate obligatiunile se anuleaza. Dobanda datorata pana la rascumparare este de 30 lei, care se achita in numerar. 92. SC GAMA SA emite pachet de obligatiuni in valoare de 6.000 lei, pe care le cumpara SC SIGMA SA. Dobanda cuvenita prin negocieri este de 1.000 lei. Dupa un an SC GAMA SA rascumpara pachetul de obligatiuni emis la pretul de 5.000 lei si le anuleaza. Inregistrari la ambele societati comerciale. 93. SC ORADINUM SA primeste prin contul de disponibil un credit bancar la 1.07.2004 cu scadenta la 31.12.2005 in valoare de 50.000 lei, cu o dobanda de 40%, ce se plateste in ultima zi lucratoare a fiecarui exercitiu financiar. Creditul bancar contractat nu poate fi rambursat la scadenta, ci in data de 31.01.2006, cu o dobanda penalizatoare de 1% pentru fiecare zi de intarziere. 94. Regia autonoma de apa APATERM BIHOR beneficiaza la 01.04.2006 de un credit extern garantat de guvern de 40.000 USD, cu o scadenta la 31.03.2007, la un curs valutar de la data primirii creditului de 3,1 lei/USD. Cursul valutar la 31.12.2006 este de 3,2 lei/USD, dobanda 6% platibila in ultima zi a exercitiului financiar. La scadenta se ramburseaza creditul extern garantat de guvern, la un curs valuar de 3,3 lei/USD. 95. SC PAROMA SA primeste un credit bancar in valuta in valoare de 20.000 EURO, la cursul de 4,2 lei/EURO, care se ramburseaza in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 8% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Cursul valutar este de 4,3 lei/EURO la sfarsitul primului an si de 4 lei/EURO la sfarsitul anului doi. 96. SC MARA SRL primeste un credit bancar in devize pe 2 ani in valoare de 10.000 $ la cursul de 3 lei/$, care se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. La sfarsitul primului an cursul este de 3,1 lei/$, iar la sfarsitul anului doi cursul este de 2,8 lei/$. 97. O filiala primeste de la o societate mama un imprumut de 40.000 lei, care urmeaza a fi rambursat in doua transe anuale egale. Dobanda anuala este de 10% si se achita la sfarsitul fiecarui an. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale. 98. SC MARIS SA preia in locatie de gestiune o cladire in valoare de 40.000 lei pe o perioada de 8 ani. Dobanda anuala este de 20%, iar redeventa anuala este de 1.000 lei si TVA 19%. 99. SC SELINA SA isi adjudeca prin licitatie si incaseaza efectiv prin banca o subventie pentru investitii in valoare de 25.000 lei, cu care achizitioneaza un brevet la un pret negociat de 25.000 lei, TVA 19% care urmeaza sa fie amortizat liniar in 5 ani. 100. SC HEXOL SA lanseaza un imprumut din emisiunea de obligatiuni: - valoarea nominala 500 lei/titlu - pret de emisiune 475 lei/titlu - pret de rascumparare 525 lei/titlu - nr. de obligatiuni 10.000 bucati

- rata dobanzii 10% /an - durata imprumutului 5 ani - rambursarea in totalitate la scadenta Sa se inregistreze emisiunea obligatiunilor, incasarea contravalorii lor, inregistrarea si plata anuala a dobanzii, amortizarea primelor de rambursare precum si rambursarea imprumutului. 101 .S.C. ALFA S.A. efectueaza cheltuieli cu infiintarea societatii, in valoare de 80 lei, astfel: taxa de inscriere la Registrul Comertului, achitata din contul de disponibil de la banca, in suma de 40 lei; factura nr. 101, primita de la o societate specializata, pentru cercetarea pietei, in suma de 30 lei; sume platite pentru publicitate TV, din casieria unitatii 10 lei. Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 5 ani, cu o cota anuala de 16 lei, dupa care se scot din evidenta. 102.S.C. BETA S.A. achita in numerar, unui avocat, onorariul legat de constituirea societatii in suma de 100 lei. Concomitent se inregistreaza factura furnizorului, pentru emisiunea de actiuni, in valoare de 1700 lei, TVA 19 %. Adunarea generala a actionarilor hotaraste amortizarea cheltuielilor de constituire in doua exercitii financiare. Cota anuala de amortizare este de 75 lei. A= - == 75 lei Se scot din evidenta cheltuielile de constituire integral amortizate. 103. La S.C. ONIX S.R.L. se efectueaza cheltuieli cu constituirea unitatii patrimoniale (timbre fiscal, taxe, onorarii, etc.) in valoare de 80 lei achitate in numerar. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta. 104. S.C. ANI S.R.L. a primit de la asociatii proprii suma de 60 lei care a fost cheltuita pentru infiintarea societatii (taxe, timbre, onorarii). Dupa inceperea oficiala a activitatii, se ridica de la banca si se achita asociatilor datoria.
Cheltuielile de constituire se amortizeaza in 3 ani dupa care se scot din evidenta.

105. La S.C. U.A.M.T. S.A. se inregistreaza cheltuieli de dezvoltare efectuate pe cont propriu, in suma de 420 lei. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se face in 5 ani, cu o cota lunara de amortizare de 7 lei, dupa care se scot din evidenta. 106. In vederea retehnologizarii sectorului de productie S.C. METALICA S.A. achizitioneaza o inventie, in valoare de 120 lei, care se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scoate din evidenta. 107. IPJ Bihor realizeaza in regie proprie, un proiect astfel: - in primul an proiectul nu este finalizat, valoarea cheltuielilor fiind: cheltuielile material 4000 lei, salarii 2000, CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%; - in al doilea an proiectul este finalizat si receptionat, la nivelul costului de productie de 10000 lei; - termenul de amortizare a proiectului este de 4 ani; - dupa 3 ani proiectul este scos din folosinta. 108. La S.C. PREMAGRO S.A. se inregistreaza valoarea brevetelor realizate pe cont propriu 1600 lei si valoarea unei marci de fabrica adusa ca aport la infiintarea societatii 1400 lei. Se amortizeaza in 5 ani, dupa care se scot din evidenta.

109. S.C. APRO S.A. cumpara un brevet in valoare de 1500 lei, care se achita. Brevetul se amortizeaza in suma de 1200 lei, dupa care se scoate din evidenta. 110. S.C. ALFA S.A. primeste in concesionare o masina de taiat table, de la S.C. MEDA S.A., in valoare de 8000 lei, care se amortizeaza liniar in 5 ani, pe durata nedeterminata, pentru care va plati o redeventa anuala de 600 lei. Se vor efectua inregistrarile in contabilitatea ambelor societati comerciale. 111. S.C. ARTEX S.A. preia in concesiune, pe baza de contract, imobilizari in valoare de 5000 lei, pentru o perioada de 10 ani. Redeventele se cifreaza la 1000 lei/luna. Dupa incheierea contractului imobilizarile concesionate se restituie. 112. S.C. EXMOB S.A. achizitioneaza un fond de comert la cost de achizitie de 10000 lei. Elementele de activ inregistrate in conturi sunt: - brevete de investitii 700 lei - cladiri 3.500 lei - obiecte de inventar 300 lei - materii prime 1.700 lei - produse finite 2.600 lei - conturi la banci 400 lei
Fond comercial = Fond de comert elemente de activ inregistrate in conturi = 10.000 (700 + 3.500 + 300 + 1.700 + 2.600 + 400)=800 lei.

113. S.C. ALFA S.A. inregistreaza achizitionarea unui fond comercial la costul de achizitie de 1500 lei, precum si aportul de fond comercial, la constituirea societatii, de 2.700 lei, care apoi este cedat. 114. S.C. MULTIMOD S.R.L. achizitioneaza un program informatic la costul de achizitie de 900 lei, T.V.A 171 lei. Se amortizeaza pe durata a 4 ani, dupa care se scoate din evidenta. 115. La S.C. OMEGA S.A. se inregistreaza valoarea programelor informatice achizitionate astfel: - 360 lei achizitionate de la terti; - 240 lei creante in unitate; - 300 lei aduse ca aport la capitalul social al societatii.
Programele informatice se amortizeaza in 3 ani, dupa care se scot din evidenta.

116. La S.C. ARTEX S.A. se obtine din productie proprie programe informatice in valoare de 900 lei. In timpul folosirii li se inregistreaza amortizarea in suma de 600 lei, dupa care se vand unui beneficiar, de la care se incaseaza 200 lei, TVA 19 %. Se scot din evidenta programele informatice vandute. 117. S.C. GAMA S.A. receptioneaza proiectele de cercetare stiintifica in valoare de 800 lei, efectuate pe cont propriu care vor contribui la dezvoltarea potentialului de activitate al unitatii. Activul necorporal se amortizeaza liniar intr-o perioada de doi ani, stiind ca 300 de lei se incorporeaza intr-o inventie. 118. S.C. ALFA S.A. realizeaza cu forte proprii un procedeu tehnologic de prelucrare a lemnului, care se breveteaza, costul lui fiind de 2000 lei, amortizabil in 4 ani. Dupa un an se vinde la S.C. BETA S.A. procedeul tehnologic la o valoare de 1800 lei. 119. La S.C. OLIMP S.A. se trec de la imobilizari necorporale de natura cheltuielilor de cercetare dezvoltare, la categoria brevetelor si licentelor, valori in suma de 3000 lei. 120. Se primeste cu titlu gratuit un brevet in valoare de 2000 lei. 121. S.C. FLORES S.A. achizitioneaza un magazin estimat la 30000 lei, din care bunurile tangibile componente reprezinta:

- constructii 20000 lei - marfuri 3000 lei - aparate de masura si control 6000 lei - fond comercial 1000 lei Ulterior, se constata ce fondul comercial a suferit o depreciere ireversibila, motiv pentru care se amortizeaza si se scoate din evidenta. 122. Datorita unei calamitati naturale a fost distrus un fond comercial in valoare de 1100 lei care este scos din evidenta. Valoarea amortizata este de 600 lei. 123. Utilizarea in continuare a unui proiect informatic devine incerta, fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere, in suma de 600 lei. Pana la sfarsitul anului programul informatic nu a mai putut fi utilizat, fapt pentru care se recupereaza pierderea de valoare nerecuperata, din ajustarea inregistrata. 124. Conform facturii nr. 1400, S.C. FELIX S.A. achizitioneaza un teren la pretul de cumparare de 4000 lei, TVA 19%. 125. S.C. AGROMEC S.A. vinde un teren agricol cu 8000 lei, TVA 19%. 126. Un asociat aduce ca aport la capitalul social un teren in valoare de 6000 lei. 127. Se primeste un titlu gratiut un teren in valoare de 5000 lei. 128. Se fac amenajari pe cont propriu la un teren in valoare de 2500 lei. 129. S.C. AGRO S.A. efectueaza lucrari de amenajare a terenurilor, in valoare de 400 lei, care nu sunt terminate pana la finele exercitiului financiar. Dupa terminarea lucrarilor de investitii, in anul urmator, se efectueaza receptia si se inregistreaza o amortizare de 50 lei. 130. S.C. AGRO S.R.L. executa cu forte proprii o amenajare de teren al carui cost este de 1500 lei, care se amortizeaza intr-o perioada de 5 ani, dupa care se scoate din activul patrimonial. 131. Se aduce ca aport la capitalul social al S.C. MEDIA S.A. o cladire in valoare de 6000 lei. 132. S.C. AGRO SRL receptioneaza in luna iunie 2004 investitia privind amenajarea unui teren pentru irigatii, conform facturii nr. 3002, in valoare de 20000 lei, TVA 19%. Consiliul de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 8 ani. 133. SC GROPITA SRL executa cu forte proprii lucrari de amenajare a unui lac, pentru care ocazioneaza urmatoarele cheltuieli: - amortizarea mijloacelor de transport 1000 lei - consum de carburanti si lubrifianti 1500 lei - salarii brute 2000 lei - contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7% Se receptioneaza amenajarea lacului in luna decembrie 2004, iar Consiliul de administratie hotaraste amortizarea acesteia in 10 ani. 134. S.C. MEDA S.A. acorda unui furnizor un avans de 500 lei, TVA 19 % si achizitioneaza un strung automat in urmatoarele conditii: - pret de achizitie 5000 lei - cheltuieli de transport facturate de furnizor 1000 lei - total cost de achizitie 6000 lei - TVA 19% 1140 lei - TOTAL FACTURA 7140 lei

Durata de utilizare a strungului este de 8 an, iar regimul de amortizare este liniar. Dupa 6 ani strungul se vinde la un pret de 6500 lei, TVA 19% incasandu-se prin banca contravaloarea acestuia. 135. SC GAMA SA realizeaza in regie proprie o cladire cu urmatoarele cheltuieli: - materii prime 5000 lei - materiale consumabile 6000 lei - salarii brute 10000 lei - CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7 % Se receptioneaza cladirea rezultata din lucrarea de investitii efectuata, in exercitiul urmator celui in care a inceput. 136. SC TERA SRL achizitioneaza din imprumut un utilaj pentru fabricarea branzeturilor in valoare de 5000 USD, la un curs valutar de 3.1 lei/USD. Taxa vamala este de 10%, iar comisionul vamal 0,5%, TVA 19%. Cheltuielile de transport, datorate unei unitati din tara sunt de 1200 lei, TVA 19%. La plata furnizorului extern cursul dolarului este de 3.2 lei/USD. 137. Pentru modernizarea unor instalatii de lucru SC MECORD SA foloseste atelierul mecanic propriu, care efectueaza urmatoarele cheltuieli: - 800 lei material consumabile; - 400 lei salariile muncitorilor; - CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7% Se receptioneaza si se inregistreaza in contabilitate modernizarea efectuata de societate. 138. S.C. PRINT TRADE hotaraste modernizarea unei masini pentru fabricarea hartiei care are valoarea contabila de 12000 lei. Durata normala de utilizare a masinii este de 10 ani, iar durata ramasa, de 4 ani. Lucrarile de modernizare se realizeaza de un tert, care factureaza aceste lucrari la valoarea de 3000 lei, TVA 19%, achitarea facandu-se cu ordin de plata. Sa se inregistreze in contabilitate aceste operatii, inclusiv amortizarea lunara a masinii modernizate pe durata ramasa, stiind ca metoda de amortizare utilizata este cea liniara. 139. S.C. SIMCOR S.A. caseaza un camion a carui valoare de inregistrare este de 10000 lei, amortizat in valoare de 8000 lei. Cheltuielile cu casarea (dezmembrare) camionului au fost de 40 lei, efectuate de o societate specializata, iar recuperarile de piese de schimb sunt de 100 lei. Valoare neamortizabila se suporta de unitate in 2 ani. 140. S.C. ORADINUM S.A. procedeaza la scoaterea din gestiune a unei masini de cusut care a fost inregistrata in contabilitate la valoarea de 5500 lei si care a fost amortizata integral. Dezmembrarea masinii de cusut se face de catre o firma specializata la costul de 400 lei, iar piesele de schimb recuperate sunt in valoare de 600 lei. 141. S.C. VEGS S.A preia in chirie avand valoarea de inventar de 75000 lei, la care executa o investitie in regie proprie, ocazionand urmatoarele cheltuieli: - consum de material auxiliare 2000 lei - consum de piese de schimb 3000 lei - consum de energie facturata de CONEL 1000 lei, TVA 19% Se receptioneaza investitia executata la cladirea inchiriata, care urmeaza a se amortize liniar in 3 ani, cat este de fapt durata contractului de inchiriere. Chiria platita anual este de 1200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea S.C. VEGA S.A.

142. Pe data de 11.12.2005 S.C. BETA cumpara un utilaj conform facturii nr. 267, in urmatoarele conditii: pret de achizitie 9000 lei; cheltuieli de transport inscrise in factura 500 lei, TVA 19%. Punerea in functiune a utilajului necesita lucrari de montaj efectuate pe data de 25.12.2005 de o firma specializata. Factura nr. 4589 privind lucrarile de montaj prezinta urmatoarele date: costul lucrarilor 1000 lei, TVA 19%. Pe data de 26.12.2005 se face receptia finala a utilajului. 143. SC AGROMEC SA vinde un teren pentru care a fost constituit o ajustare de 2000 lei. Pretul la care a fost achizitionat terenul este de 10000 lei. Pretul la care se vinde terenul este de 9000 lei, TVA 19%. 144. SC ARTEX SA vinde o platforma de transport marfuri la pretul de vanzare de 15000 lei, TVA 19%. Valoarea de inregistrare a platformei in contabilitate este de 50000 lei, integral amortizata. 145. SC CALIPSO SA vinde un spatiu comercial cu 10000 lei, TVA 19%, care a avut destinatia de bar de zi, fiind inregistrat in contabilitate la o valoare de 3000 lei , complet amortizat. 146. La SC STIMIN SA se scoate din folosinta o cladire in valoare de 14000 lei, amortizata in valoare de 3500 lei, care a fost distrusa de un cutremur. 147. La SC INFRATIREA SA se constata cu ocazia inventarierii lipsa mobilierului de birou in valoare de 1700 lei, amortizare de 1600 lei, care se imputa gestionarului la pretul de 500 lei. 148. SC FELIX SA primeste cu titlu gratuit o camioneta a carei valoare de inregistrare este de 18000 lei si care se amortizeaza liniar in 4 ani. Dupa doi ani de folosire camioneta se caseaza. 149. SC CRIOTEX SA doneaza unei scoli un microbus, care este inregistrat in contabilitate la valoarea de 16000 lei, amortizarea inregistrata fiind de 6650 lei. 150. SC COMINCA SA vinde o cladire prin licitatie publica cu strigare. Dupa prospectul de vanzare rezulta: - valoare de inregistrare a activului vandut 45000 lei - amortizarea calculate pana la data vanzarii 10000 lei - valoarea ramasa neamortizata a cladirii 35000 lei - taxa de participare la licitatie:10 persoane x 10 lei/pers = 100 lei - garantia de participare la licitatie : 10 pers x 1000 lei/pers= 10000lei - pretul de adjudecare a cladirii obtinut in urma licitatiei 57000 lei Inregistrari in contabilitatea vanzatorului, inclusiv restituirea garantiilor. 151. SC ALFA SA vinde cu plata in rate o cladire pentru care se cunosc urmatoarele date: - valoarea de inregistrare a cladirii 52500 lei - valoare de amortizarii pana la data vanzarii de 12500 lei - valoarea ramasa neamortizata 52500 12500 = 40000 lei - valoarea de vanzare a cladirii 75000 lei - dobanda lunara 7500 lei - avansul incasat la vanzarea cu plata in rate 17850 lei - numarul ratelor prevazute in contract 3 rate lunare Inregistrari la SC ALFA SA vanzator, inclusiv incasarea primei rate lunare. 152. SC AGROMEC SA realizeaza prin efort propriu o plantatie de protectie, ocazionandu-se urmatoarele cheltuieli: - consum de material de plantat 1200 lei

- salarii 1000 lei - CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7% Plantatia are o durata de functionare de 7 ani, cu 5 ani scutita de amortizare, fiind recuperate in luna martie 2006. Amortizarea plantatiei: 7 ani 5 ani (scutita) = 2 ani. Dupa ce este complet amortizata se scoate din evidenta, in martie 2008. 153. SC SINTEZA SA demoleaza un camin de nefamilisti avand valoarea de inregistrare in contabilitate de 11800 lei. Din demoarea caminului au rezultat material de constructii evaluate la 5150 lei, iar cheltuielile cu demolarea caminului sunt de 1000 lei, CAS 19,75%, CFS 2,5% si CASS 7%. Diferenta dintre recuperari si cheltuieli se recupereaza in urmatorii 4 ani. 154. Documentele de import ( factura furnizorului extern, factura unitatii de transport si declaratia vamala) indica urmatoarele informatii pentru un utilaj achizitionat: Valoarea externa 10000$ x 3 lei/$ 30000 lei + Transport extern 2000$ x 3 lei/$ 6000 lei = Valoarea in vama 30000+6000 36000 lei + Taxa vamala 10% 36000x 10% 3600 lei + Comision vamal 0,5% 36000x 0.5% 180 lei = COST DE ACHIZITIE 39780 lei TVA 19% 7558,2 lei 155. SC LUKOIL SRL achizitioneaza de la furnizorii interni de mijloace fixe, o masina de frezat, la pretul de achizitie de 5500 lei, TVA 19%, ce urmeaza a fi predate unui alt agent economic in regim de leasing operational. Contractul de leasing este de 2 ani, iar durata normata de functionare a masinii este de 5 ani. La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii de frezat la valoarea reziduala. Sa se efectueze inregistrarile atat in contabilitatea locatorului, cat si in contabilitatea locatarului. 156. SC FRIGOEXPRES SA preia in chirie un autocamion, avand valoarea de inregistrare in contabilitate de 17500 lei, pentru care plateste o chirie de 1500 lei, pentru o perioada de 5 zile. SC ROMTRANS SA proprietarul autocamionului, inregistreaza amortizarea lunara de 1400 lei si incaseaza chiria. Inregistrari la SC FRIGOEXPRES SA si la SC ROMTRANS SA. 157. SC AURA SA achizitioneaza o instalatie de lucru, acordand furnizorului un avans de 400 lei, TVA 19 %. Se primeste factura furnizorului si se receptioneaza instalatia la valoarea de 3200 lei, TVA 19%. Se regularizeaza datoria fata de furnizor prin acceptarea unui bilet la ordin scadent peste 3 luni. 158. SC MIRAY SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 50000 lei, TVA 19%, din care 80% deductibila. Durata de amortizare a cladirii este de 10 ani, dupa metoda liniara. 159. Se achizitioneaza un utilaj in suma de 6000 lei, conform facturii nr. 1267, subventionat in proportie de 40% de la bugetul de stat. Durata de amortizare este de 3 ani, metoda liniara. 160. SC MERCUR SA achizitioneaza un televizor color, marca Philips, in valoare de 1500 lei, TVA 19% pe care il doneaza la SC ORIENT SA. SC ORIENT SA primeste televizorul color si inregistreaza o amortizare lunara de 20 lei. 161. SC VIITORUL vinde titluri imobilizate la un pret de vanzare de 4500 lei si plateste un commision de 90 lei. Titlurile au fost achizitionate cu 4000 lei.

162. Se aduce un aport la capitalul social al unei filiale, din cadrul grupului de firme TRANSILVANIA SRL, de catre actionari titluri de participare evaluate la 10000 lei. 163. SC CIBO SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din cadrul grupului, cu plata imediata, in numerar de 15000 lei. 164. SC FLORES SA achizitioneaza titluri de participare de la o filiala din cadrul grupului cu plata ulterioara, in valoare de 25000 lei. 165. SC ALFA SRL construieste in antrepriza o cladire. Pentru aceasta lucrare societatea plateste un avans de 10000 lei, TVA 19%. Pe masura realizarii lucrarilor societatea primeste facturile intocmite de antreprenor, in valoare totala de 50000 lei, TVA 19%, plata realizandu-se prin conturile de la banca. La terminarea lucrarilor se receptioneaza constructia in valoare de 50000 lei. 166. SC AMBIENT realizeaza in luna martie 2005 o constructie speciala in regie proprie. Executarea constructiei genereaza urmatoarele cheltuieli: materii prime 6000 lei; salarii 5000 lei, din care aferente muncitorilor direct productive 2000 lei si personalului administrativ 3000 lei; amortizari 4000 lei, din care aferent imobilizarilor direct productive 3000 lei si imobilizarilor utilizate in sectorul administrativ 1000 lei. La sfarsitul lunii aprilie lucrarea a fost terminata si constructia speciala a fost data in folosinta la un cost total de 15000 lei. 167. SC MEDA SA achizitioneaza 5000 actiuni de la o filiala din cadrul grupului, avand valoarea nominala de 2 lei/actiune, achitandu-se prin virament bancar 70% din valoarea nominala a actiunilor cumparate. Comisionul societatii de valori mobiliare este de 2%. Ulterior, se achita si varsamintele neefectuate prin virament bancar. 168. SC DACIA SA achizitioneaza 580 actiuni sub forma intereselor de participare de la o filiala din cadrul grupului, printr-un intermediar. Valoarea de achizitie a unei actiuni este de 10 lei. Partea eliberata din valoarea nominala a actiunilor fiind de 50%, comisionul 2%, pentru cumpararea actiunilor. Se achita comisionul catre intermediar si se face plata diferentei in vederea eliberarii integrale a titlurilor de participare achizitionate. Din cele 580 actiuni achizitionate AGA hotaraste vanzarea a 280 actiuni la un curs de 10,2 lei/actiune, iar restul la un curs de 9,9 lei/actiune. Comisionul cuvenit societatii intermediare a vanzarii este de 3%. 169. SC AMOS SA cumpara in 2005 actiuni ale unei filiale din strainatate in valoare de 50000$ la pretul 3,3lei/$, cu plata prin virament bancar. La sfarsitul anului 2005 cursul valutar este 3,4lei/$. In anul 2006 se vand participatiile in filiala din strainatate la un pret negociat de 60000$, la un curs de 3,45lei/$. 170. SC SIGMA SA achizitioneaza 10000 actiuni a 2 lei/actiune de la SC GAMA SA, din afara grupului, cu plata imediata, prin virament bancar. Comisionul platit 1%, TVA 19%. 171. SC ALFA SRL hotaraste sa participe la majorarea capitalului social al SC BETA SRL din afara grupului, in vederea influentarii gestiunii acesteia la pretul de achizitie de 40000 lei. La finele exercitiului financiar se calculeaza si se incaseaza prin banca dividendele cuvenite de 4600 lei. In anul urmator are loc reevaluarea titlurilor de participare cu 1000 lei, ca urmare a evolutiei favorabile a situatiei economice a societatii comerciale. Dupa incasarea in numerar a dividendelor cuvenite in anul al doilea de 5000 lei, are loc vanzarea titlurilor de participare, la un pret de 45000 lei. 172. SC MARA SA detine un teren cu o valoare contabila de 10000 lei. La sfarsitul anului N terenul este evaluat la valoarea justa de 9000 lei. La sfarsitul anului N+1 terenul este evaluat la valoarea justa de 9500 lei.

173. SC DELTA SA achizitioneaza in numerar 5000 actiuni la pretul de 2lei/actiune in scopul obtinerii de dividende. In anul urmator se incaseaza prin banca dividende in valoare de 1500 lei, dupa care se vand 1000 actiuni cu pretul de vanzare de 2,2lei/actiune. 174. SC GAMA SA acorda un imprumut unei filiale din cadrul grupului, aflata in dificultate, de 8000 lei, cu termen de rambursare de 4 ani, cu dobanda de 20% pe an. Se incaseaza rata si dobanda in primul an. 175. SC SIGMA SA acorda un imprumut unui partener de afaceri, in 2.04.2004 cu scadenta la 31.12.2005, in suma de 20000 lei, cu dobanda de 30% platibila la scadenta. Imprumutul acordat se ramburseaza la scadenta. 176. SC AMOS SA acorda unei filiale din cadrul grupului un imprumut de 8000 lei pe o durata de 2 ani, cu o dobanda de 20% pe an. Imprumutul se restituie in doua transe egale la sfarsitul fiecarui an, dar anul urmator filiala intra in faliment si nu mai incaseaza nici rata imprumutului si nici dobanda cuvenita, care trece la pierderi. 177. SC ALFA SA acorda la inceputul anului 2005 SC BETA SA un imprumut pe 2 ani in valoare de 20000 euro la cursul de 4 lei/euro. Dobanda este de 10% pe an. La sfarsitul anului 2005 cursul a crescut la 4.3 lei/euro, dar dobanda se incaseaza la inceputul anului 2006 cand cursul este de 4.2 lei/euro. La sfarsitul celui de-al doilea an cand se incaseaza imprumutul si dobanda cursul este de 4.5 lei/euro. 178. SC ARTEX SA depune o garantie la APATERM in suma de 65000 lei. Ulterior se restituie in numerar o parte din garantie in suma de 35000 lei. 179. SC SRIOTEX SA constituie la BRD un depozit la termen, pe doi ani, in valoare de 10000 lei. Dobanda anuala bonificata de banca este de 40%. Sa se inregistreze constituirea depozitului si primirea dobanzii anuale in contul curent al societatii. 180. SC ORADINUM SA constituie un depozit bancar pe o perioada de 2 ani, la BCR, in valoare de 20000USD, la cursul de 3 lei/USD. Dobanda este de 10% pe an, iar cursul valutar este de 3,2lei/USD la sfarsitul primului an si de 3,1lei/USD la sfarsitul anului doi. 181. SC GAMA SA participa cu o cladire administrativa la capitalul social al SC OMEGA SA, care este o societate in afara grupului, cunoscandu-se urmatoarele date: - valoarea cladirii 10000 lei - amortizarea cladirii 4000 lei - valoarea de aport 6000 lei - valoarea nominala a actiunilor emise de SC OMEGA SA 5000 lei - pretul de vanzare a actiunilor 7000 lei Sa se faca inregistrarile in contabilitatea ambelor societati. 182. SC OVEX SA inregistreaza in contabilitate imprumuturile acordate pe termen lung, altor societati comerciale, in suma de 40000 lei, care nu au mai putut fi incasate sau recuperate. 183. Reflectarea in contabilitate a garantiilor depuse la diversi furnizori sau prestatori de serviciii, respectiv a cautiunilor in suma de 50000 lei. 184. SC SIGMA SA achizitioneaza de la SC OMEGA SA un pachet de 500 actiuni la valoarea de 10 lei bucata, sub forma titlurilor de participare la o filiala din cadrul grupului. Se achita imediat, printr-un ordin de plata, valoarea a 300 actiuni. Bursa care a intermediate vanzarea percepe un comision de 3%. In anul urmator se achita restul de actiuni. SC SIGMA SA constata la sfarsitul anului 2004, ca valoarea reala a titlurilor este de 9.5 lei bucata, adica mai mica cu 0.5 lei decat valoarea de inregistrare, fapt

pentru care inregistreaza o ajustare de depreciere. La sfarsitul anului 2005 valoarea titlurilor cumparate este de 9,8 lei bucata, fapt pentru care se diminueaza ajustarea constituita in 2004, cu 150 lei. In anul 2006 SC SIGMA SA vinde la SC GAMA SA actiunile la un pret de 11lei/actiune. 185. SC ELCO SA achizitioneaza un utilaj in valoare de 8000 lei, TVA 19%, care se amortizeaza liniar in 10 ani. La sfarsitul primului an de functionare valoarea utilajului este de 7000 lei, iar la inceputul anului urmator utilajul se vinde cu 5000 lei, TVA 19% si avand o amortizare inregistrata de 800 lei. 186. SC EXMOB SA realizeaza cu forte proprii un program informatic, ocazionand urmatoarele cheltuieli: salarii 2000 lei, CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%. In perioada urmatoare se intrerupe temporar executia programului, iar ulterior se reia lucrarea, se termina programul informatic, amortizeaza in 3 ani, iar in al 4 lea an se scoate din evidenta. 187. SC CRISUL SA achizitioneaza 500 actiuni cu pretul de 1 leu/actiune in scopul obtinerii de dividente anuale. Se achita actiunile cumparate imediat prin banca. In anul urmator se constata ca a scazut cursul acestor actiuni la 0.7 lei bucata, fapt pentru care se vand 200 actiuni. 188. SC BIHORUL SA achizitioneaza un teren in valoare de 20000 lei, TVA 19%, care se achita prin banca. La sfarsitul exercitiului se constata ca valoarea terenului este de 19000 lei. Se vinde terenul la pretul de 22000, TVA 19%. 189. SC DORIS SA a efectuat cheltuieli cu realizarea unui program informatic de 6000 lei, in anul 2004, dar executia programului informatic se sisteaza ca urmare a intrarii societatii in stare de faliment. In anul 2005 se identifica un client care cumpara programul informatic la un pret de 4000 lei, TVA 19%. 190. SC STIMIN SA preia in chirie, pe baza de contract, un strung paralel in valoare de 60000 lei, pe o durata de 3 ani, stabilindu-se o chirie lunara de 80 lei, TVA 19%. La expirarea contractului strungul se restituie proprietarului. Chiria se achita cu ordin de plata. 191. SC SELINA SA preia in chirie o cladire avand valoarea de inventar de 35000 lei, la care se executa in regie proprie investitii, ocazionandu-se urmatoarele cheltuieli: - consum de material auxiliare 10000 lei - consum de piese de schimb 1500 lei - salarii brute 7500 lei - contributii sociale: CAS 19,75%, CFS 2,5%, CASS 7%. Se receptioneaza investitiile efectuate la cladirea luata cu chirie, care urmeaza a se amortiza liniar pe durata ramasa a contractului de inchiriere care este de 5 ani, incepand cu exercitiul financiar 2004. 192. SC BETA SA achizitioneaza in anul 2003 un spatiu cu destinatie comerciala in incinta petei agroalimentare Rogelius pentru suma de 20000 lei, TVA 19%, suma din care 17500 lei reprezinta valoarea cladirii expertizata tehnic, iar 2500 lei fondul comercial. In anul 2004 se constata o deteriorare a vadului comercial cu 80%, ca urmare a inchiderii pietei agroalimentare in vederea inceperii unei lucrari de modernizare a acesteia. In anul 2005, ca urmare a redeschiderii pietei agroalimentare modernizata, vadul comercial al zonei revine la normal. 193. SC ALFA SA are in stoc materii prime in valoare de 1.000 lei. Conform facturii nr.1100, se primesc materii prime la pretul standard de 2.800 lei, cheltuieli de transport

incluse in factura 200 lei, TVA 19%. Se dau in consum materii prime la pretul standard de 3.300 lei, repartizandu-se si cheltuielile de transport aferente. Se constata o lipsa de materii prime in stoc de 100 lei, inregistrandu-se si diferentele de pret aferente. 194. Conform facturii nr.1600, SC BETA SA primeste materii prime la costul de achizitie de 2.000 lei (pretul de cumparare 1.600 lei si cheltuieli de transport incluse in factura 400 lei), TVA 19%. Se elibereaza in consum materii prime la costul de achizitie de 1.800 lei. 195. SC MODEX SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de materii prime aferente exercitiului financiar 2004: 1 stoc initial: - la pretul de inregistrare 500 lei - diferenta de pret 50 lei 1 intrari de stoc (cumparaturi cu TVA 19%): - la pretul de inregistrare 2.500 lei - diferenta de pret 300 lei 1 iesiri din stoc la pretul de inregistrare de 2.000 lei 2 valoarea stocului constatat prin inventarierea faptica la finele exercitiului 2004, in preturi de inregistrare 1.100 lei. SC MODEX SA contabilizeaza materiile prime dupa metoda inventarului permanent. 196. SC CODEX SA prezinta urmatoarele informatii cu privire la stocul de materii prime aferente exeritiului financiar 2004: 1 stoc initial in costuri istorice 560 lei; 2 cumparaturi in costuri de achizitie 2.800 lei, TVA 19%; 3 stoc final, in costuri istorice, constatate la inventarul de la finele exercitiului 1.050 lei. Contabilizarea materiilor prime dupa metoda inventarului intermitent. 197. SC ATACRET SRL are in stoc materii prime la inceputul anului de 1.000 lei. In cursul anului se achizitioneaza materii prime in valoare de 2.800 lei, cheltuielile de transport in suma de 200 lei. Costul de achizitie este de 3.000 lei, TVA 19%. Se elaboreaza in consum materii prime la costul de achizitie de 3.500 lei. Stocul faptic la sfarsitul anului este de 400 lei, fata de 500 lei, stoc scriptic, deci cu 100 lei mai putin. Se inregistreaza diferenta in minus constatat. Sa se efectueze inregistrarile necesare in cazul: 1 A inventarului permanent; 2 B inventarului intermitent (periodic). 198. La SC ELCO SA se primeste factura nr. 1500, care cuprinde: - materiale consumabile la pret de cumparare: - 500 bucati x 2 lei/bucata 1.000 lei - cheltuieli de transport 200 lei Total factura 1.200 lei TVA 19% 228 lei Total de plata 1.428 lei

Inregistrari in conditiile in care: 1 A societatea este platitoare de TVA; 2 B- societatea nu este platitoare de TVA. 199. SC CRISUL SA prezinta urmatoarele informatii contabile cu privire la stocul de materii prime: - stoc initial de materii prime 250 lei - cumparari de materii prime 1.400 lei - consum de materii prime 1.270 lei - stoc de materii prime la sfarsitul exercitiului 390 lei Sa se efectueze inregistrarile dupa metoda inventarului permanent si dupa metoda inventarului intermitent. 200. SC MEDA SA are la 30 iunie urmatoarea situatie in conturi: - contul 301 Si. 800 lei - contul 3021 Si. 100 lei - contul 308 Si. 60 lei a) In cursul lunii iunie au loc urmatoarele operatii: - conform facturii nr.1200 se primesc materii prime la pretul de cumparare (standard) de 600 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 30 lei; - se achita factura nr. 1200, astfel: 1 500 lei prin virament; 2 30 lei in numerar. b) pentru diferenta se emite un efect de comert; c) se primesc materiale auxiliare la pretul de cumparare de lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 10 lei; d) se achita factura pentru materiale auxiliare receptionate; e) se elibereaza in consum materii prime in valoare de 1000 lei; f) se elibereaza in consum auxiliare in valoare de 200 lei; g) la sfarsitul exercitiului se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea stocurilor de materii prime 80 lei si materiale auxiliare de 30 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat dupa metoda inventarului permanent, cat si dupa metoda inventarului intermitent. 201. SC MOBILA ALFA SA are in depozitul de materii prime, la 1 octombrie, 1200 m.c. lemn de brad de un anumit sortiment, la pretul de cumparare de 75 lei/m.c. Aprovizionarile in cursul lunii au fost: - la 5 octombrie, 800 m.c. la costul de achizitie de 80 lei/m.c.; - la 11 octombrie, 1000 m.c. la costul de achizitie de 82 lei/m.c.; - la 20 octombrie, 900 m.c. la costul de achizitie de 82 lei m.c. - Consumurile lunii octombrie au fost: 0 la 8 octombrie, 1100 m.c. 1 la 18 octombrie, 1500 m.c. Contabilizarea intrarilor si iesirilor de materii prime se va face dupa: 1 A metoda primei intrari primei iesiri (FIFO); 2 B metoda costului prestabilit, de 77 lei/m.c.;

C metoda costului mediu ponderat (CMP).

202. La SC INTEGRAL SRL se receptioneza materii prime sosite fara factura, in valoare de 1.000 lei, TVA 19%. La sosirea facturii se constata ca valoarea facturata este de 1.200 lei, tva 19%. Inregistrari in contabilitate dupa doua variante: 1 A varianta cu stornarea; 2 B varianta cu inregistrarea diferentelor. 203. SC IMPULS SRL achizitioneaza de la SC BADOR SA piese de schimb, conform facturii nr. 1600, care cuprinde valoarea pieselor de schimb de 4.000 lei si TVA 19%. Se achita factura nr.1600, prin virament bancar. Costul transportului efectuat cu mijloace proprii este estimate la 300 lei. Piesele de schimb primite se elibereaza in consum, la sectiile de productie ale societatii. 204. SC VESTMETAL SA are in stoc materiale de natura obiectelor de inventar de 20.000 lei. In cursul exercitiului financiar 2005 se primesc materiale de natura obiectelor de inventar, de la furnizor, la pretul de facturare de 7.500 lei, TVA 19% si se elibereaza in folosinta materiale de natura obiectelor de inventar de 10.000 lei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate atat in cazul inventarului permanent cat si in cazul inventarului intermitent. 205. SC DORIS SA cumpara obiecte de inventar in valoare de 1.450 lei. Cheltuielile de transport sunt in suma de 150 lei, TVA 19%. Se dau in folosinta obiecte de inventar in valoare de 2.500 lei, repartizandu-se cheltuielile de transport aferente. 206. SC MECORD SA primeste un lot de obiecte de inventar, factura incluzand: - pret de cumparare 200 buc x 15 lei = 3.000 lei - cheltuieli de transport 400 lei Total factura 3.400 lei TVA 19% 496 lei Total de plata 3.896 lei La receptie se constata un plus de 20 bucati obiecte, care se accepta in gestiune: TVA 200 buc. X 15 lei/buc 3.000 lei 570 lei 20 buc x 15 lei/buc 300 lei 57 lei Pret de cumparare total 3.300 lei 627 lei Cheltuieli de transport 400 lei 76 lei Cost de achizitie 3.700 lei 703 lei Total de plata 4.403 lei 207. SC CRISANA SA achizitioneaza echipament de lucru (salopete si uniforme), in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, conform facturii nr.1150. Echipamentul de lucru se distribuie salariatilor, care suporta 50% din valoarea lui, iar restul se suporta de societate. Se retine prin statul de plata partea suportata de salariati. 208. SC ARTEX SA primeste, conform facturii nr. 1650, echipament de lucru in valoare de 2.000 lei, TVA 19%, care se distribuie salariatilor, unitatea suportand 50% din valoare, iar restul suporta salariatii.

209. SC APRO SA trimite la SC NUTRIENTUL SA materii prime in valoare de 200 lei si materiale consumabile in valoare de 150 lei, in vederea prepararii de furaje combinate. In factura primita de la SC NUTRIENTUL SA sunt trecute furajele combinate rezultate in valoare de 500 lei. 210. SC GROPITA SA se aprovizioneaza cu seminte in valoare de 800 lei, furaje 700 lei si ingrasaminte 500 lei, TV 19%, precum si medicamente de uz veterinar in valoare de 200 lei, TVA 19%. Semintele, furajele, ingrasamintele chimice si medicamentele se elibereaza in consum. 211. SC EXMOB SA achizitioneaza 200 m.c. cherestea de stejar a 80 lei/m.c., TVA 19%, conform facturii nr.1500. Transportul efectuat de CFR este facturat la 500 lei, TVA 19%. Se dau in consum 30 m.c. din cheresteaua primita. 212. Se constata la inventariere un plus de materii prime in valoare de 50 lei si un plus de materiale de natura obiectelor de inventar de 30 lei. 213. Cu factura nr. 1800 SC ARTEX SA primeste materii prime, costul de achizitie 600 lei, TVA19%. Materialele primite se trimit spre prelucrare la terti, manopera 200 lei, TVA19%, care se achita. Se primesc materiale de la prelucrare si se elibereaza in consum. 214. SC ORADINUM SA primeste conform facturii nr.2200, 5.000 m stofa de import a 1 USD/m, curs valutar 2,7 lei/USD taxe vamale 10%, accize 20%, TVA 19%, care se elibereaza in consum. 215. SC GAMA SA primeste materii prime conform facturii nr. 1201, la costul de achizitie de 2.500 lei, TVA 19%, care se vor achita in 5 rate lunare. Sa se efectueze plata pentru rata lunii intai. 216. SC TRAMECO SA se aprovizioneza cu bonuri cantitati fixe (BCF), in valoare de 700 lei, TVA 19%, pe care le distribuie soferilor si care le consuma. 217. SC LUCON SRL receptioneaza conform facturii nr. 1300, piese de schimb in valoare de 150 lei, TVA 19%, cheltuieli incluse in factura 50 lei. Din piesele de schimb primate se vand unui beneficiar jumatate, la pretul negociat de 300 lei,TVA 19%, de la care se incaseaza suma. Se descarca gestiunea pentru piesele de schimb vandute si se inchid conturile de venituri si cheltuieli. 218. SC OMEGA SA primeste combustibil in valoare de de 600 lei. Pret negociat, TVA 19%, cota de diferenta de pret fiind 20% din pretul de achizitie, conform facturii nr. 1550. Se vinde unui beneficiar combustibil achizitionat, la pretul de vanzare de 900 lei, TVA 19%, dupa care se incaseaza suma si se descarca gestiunea. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile: 1 A transferul combustibilului la marfuri; 2 B fara transferul combustibilului la marfuri. 219. La SC LIDO SA cu ocazia inventarierii se constata: - plus de materii prime 500 lei; - plus de obiecte de inventar 300 lei; - lipsuri de materilae auxiliare neimputabile 200 lei; - lipsuri de piese de schimb 80 lei, care se imputau gestionarilor,la 100 lei, TVA 19%. 220. Lipsuri de obiecte de inventar constatate cu ocazia inventarierii in valoare de 500 lei, in urmatoarele conditii: a) neimputabile;

b) imputabile, pretul de imputare 600 lei, TVA 19%. 221. La SC GAMA SA se constata pierderile de obiecte de inventar, datorate unei calamitati naturale, in valoare de 180 lei. 222. SC PLASTOR SA primeste documentele de plata pentru materiile prime receptionate de delegate, expediate, dar nesosite, la pretul producatorului de 200 lei, TVA 19%. Inregistrari in inventarul permanent si intermitent. 223. La SC MEDA SA se constata o lisa de materii prime in gestiune, datorata unui furt calificat, autorul fiind neindentificat, paguba fiind evaluate la 200 lei. Sa se efectueze inregistrarile in conditiile in care: a) autorul nu este identificat; b) autorul este identificat si i se imputa lipsa de imputare de 220 lei, TVA 19%. 224. Sa se inregistreze in contabilitate un import de materii prime pentru care se cunosc urmatoarele elemente: a) Valoarea materiilor prime de 20.000 euro; b) Cheltuielile de transport aprovizionare 2.000 euro; c) Taxe vamale 15%; d) TVA in vama 19%; e) In ziua intocmirii declaratiei vamale de import se practica un curs valutar de 3,96 lei/ , iar la finele anului 3,97 lei/. 225. SC ORINTEX SA primeste de la R.A CONEL, factura pentru consumul de energie electrica, in suma de 800 lei, de la R.A APA CANAL, factura pentru apa 700 lei si de la R.A ROMGAZ, factura pentru gaze naturale 500 lei, TVA 19%, care se achita. 226. SC GAMA SA primeste obiecte de inventar in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, pe care le trimite spre reparare la terti, manopera 200 lei, care se achita. Se aduc de la reparare obiectele de inventar si se elibereaza in folosinta. 227. SC GLOBUS SA obtine din productie proprie 400 surubelnite a 5 lei bucata, care sunt considerate materiale de natura obiectelor de inventar. Se vand surubelnitele unui beneficiar, de la care se incaseaza pretul de livrare de 3.000 lei, TVA 19% si se descarca gestiunea. 228. La SC LUSO SA se obtin din productie proprie, produse finite avand costul de productie prestabilit de 10.000 lei, care se vand cu un pret de vanzare de 10.800 lei. La finele lunii costul efectiv de productie, stabilit de contabilitatea interna de gestiune este de 9.960 lei. 229. La SC OVEX SA se obtin produse finite la costul standard de 2.000 lei, care se predau la magazine. La sfarsitul exercitiului, din contabilitatea interna de gestiune se preia costul efectiv al produselor finite obtinute care este de 2.200 lei si care se inregistreaza diferentele de pret aferente. Se livreaza din cantitatea de produse finite obtinute, la pretul negociat de 1.500 lei, TVA 19%, care se incaseaza de la beneficiar. Se descarca gestiunea pentru produsele finite vandute si se inregistreaza diferentele de pret aferente produselor finite vandute, dupa metoda inventarului permanent. 230. SC ALFA SA are la inceputul exercitiului urmatoarele stocuri: - produse finite: 100 bucati x 10 lei/bucata = 1.000 lei; - diferenta de produse: 10 lei - produse in curs de executie in valoare de 50 lei.

In cursul exercitiului au loc urmatoarele operatii economice: 1 s-au obtinut produse finite 4.000 bucati; 2 s-au vandut produse finite 3.800 bucati la pretul de vanzare de 13 lei/bucata, TVA 19%. La sfarsitul exercitiului financiar s-a calculate costul efectiv de productie care este de 8 lei/bucata. 231. SC SINTEZA COLOR SA livreaza la SC OLIMPIA SA conform facturii nr. 1200, cantitatea de 4.000 kg vopsele a 2,5 lei/kg, TVA 19%, care urmeza a fi folosita ca materie prima in procesul de productie, diferente favorabile 10 %, in urmatoarele conditii: - remize acordate 10%; - scont de decontare 4%; Sa se efectueze inregistrarile la SC SINTEZA COLOR SA si SC OLIMPIA SA. 232. SC ONIX SA are in cursul exercitiului financiar 2004, urmatoarea situatie a stocurilor: SPECIFICARE PRODUSE IN CURS PRODUSE FINITE (lei) (lei) Stocuri initiale 400 2.000 - intrari -----10.000 - iesiri -----11.200 Stocuri finale 250 800 Stocuri la inventariere 250 880 Diferente ----+80 Pretul de vanzare al produselor finite este de 13.000 lei, TVA 19%. Inregistrari dupa metoda inventarului permanent. 233. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii: 1 Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, care se urmaresc la pretul prestabilit de 25 lei/bucata; 2 Diferenta de pret aferenta productiei inregistrata anterior este favorabila in suma de 5 lei/bucata; 3 Vanzarea a 50% din bunurile obtinute la un pret inregistrat care este cu 20% mai mare decat costul efectiv de productie aferent; 4 Scaderea din evidenta a productiei vandute. 5 234. Sa se inregistreze in contabilitate urmatoarele operatii: 1 Obtinerea a 1.000 bucati din produsul A, la costul de productie unitar de 50 lei; 2 Livrarea integrala, fara facturare a productiei obtinute la un pret de vanzare de 57,50 lei/bucata, TVA de 19%; 3 Intocmirea facturii catre beneficiarul produselor finite; 4 Scaderea din evidenta a produselor vandute. 235. SC BERE MALT SA are urmatoarea situatie: - stocuri initiale: 1 produse in curs de executie 400 lei; 2 produse finite 2.000 lei;

0 1

- stocuri finale, stabilite la inventariere: produse in curs de executie 250 lei; produse finite 880 lei.

Inregistrari dupa metoda inventarului intermitent. 236. SC ALRO SA obtine din productie semifabricate in valoare de 600 lei, din care vinde SC ALUMINA Tulcea semifabricate de 300 lei, trimite spre prelucrare la SC ALUMINIU Slatina semifabricate de 200 lei, iar diferenta de semifabricate ramasa o foloseste in procesul de productie ca materie prima. 237. La SC MOBILA SA se obtin din procesul de productie deseuri din lemn, evaluate la 400 lei care se vand in numerar unor salariati ai societatii. Se descarca gestiunea pentru produsele reziduale vandute. Transportul acestora s-a efectuat cu un camion al societatii, incasandu-se in numerar un tarif de 20 lei, TVA 19%. 238. SC GROPITA SA inregistreaza laptele obtinut de la ferma de vaci in valoare de 6.000 lei, care a fost livrat zilnic la SC LUSO SA, de la care s-a incasat suma cuvenita. Costul efectiv al laptelui in luna octombrie a fost de 5.800 lei. 239. La ferma de animale a SC AGRO SA se inregistreaza obtinerea din productie proprie a 50 vitei cu valoare de 1.000 lei/bucata. 240. SC CRISUL SA livreaza pantofi in valoare de 1.400 lei, TVA 19%, diferenta de pret favorabila 15%, societatii CRISANA SA, de la care s-a incasat anterior un avans de 238 lei, TVA inclus, diferenta se incaseaza prin virament bancar. 241. SC EXMOB SA livreaza 40 garnituri de mobila a 5.000 lei garniture la SC GAMA SA, TVA 19%. Se descarca gestiunea de produse finite si se incaseaza factura prin banca. Transportul mobilei s-a facut cu mijloace proprii, fapt pentru care se percepe un tarif de 200 lei, TVA 19%, care se factureaza clientului si se incaseaza prin banca. 242. SC ORINTEX SA receptioneaza o lucrare de investitii sub forma de cladire, in valoare de 25.000 lei, TVA 19%, executata de SC CRISANA SA, care incaseaza valoarea lucrarii executate prin banca. Inregistrari la SC ORINTEX SA si la SC CRISANA SA. 243. Din productie rezulta piese de schimb evaluate la 400 lei si SDV-uri (obiecte de inventar) la costul standard de 600 lei. Costul efectiv este pentru piesele de schimb 380 lei, iar pentru SDV uri de 625 lei. Se elibereaza in consum piese de schimb si se dau in folosinta SDV-URILE. 244. SC OVEX SA receptioneaza un imobil destinat vanzarii in valoare de 14.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 20%, executat de SC CONSTRUCT SA, care incaseaza contravaloarea imobilului executat. Se vinde imobilul unor beneficiari si se incaseaza contravaloarea lui. Inregistrari la SC CONSTRUCT SA si la SC OVEX SA. 245. SC BETA SA livreaza la SC GAMA SA produse finite la pretul de vanzare de 400 lei. TVA 19%, cost standard 300 lei. SC GAMA SA refuza plata produselor primite pe motiv ca nu au fost comandate si le preia in custodie. Pentru pastrarea produselor in custodie se primeste factura de 50 lei, TVA 19%, care se achita. Se readuc in depozit produsele finite livrate. 246. La SC BERE SA se consuma produse finite pentru protocol, in valoare de 600 lei, TVA 19%.

247. SC MOBILA ALFA SA doneaza casei de copii nr. 3, produse finite in valoare de 8.200 lei, TVA 19%. 248. Cu ocazia inventarierii se constata un plus de produse finite in depozit, in valoare de 400 lei si semifabricate in valoare de 200 lei. 249. Lipsuri de produse finite 800 lei, care nu se imputa. 250. Lipsuri de produse finite, datorate unei calamitati (inundatii), in valoare de 450 lei. 251. Lipsuri de produse finite, in valoare de 600 lei, cost efectiv 500 lei, pret de imputare 800 lei, TVA 19%. Imputarea se face unei persoane straine de societate de la care se recupereaza sumele. 252. La sfarsitul lunii mai, SC MEDA SA inregistreaza productia nedeterminata in suma de 850 lei. Din productia in curs de fabricatie se finiseaza in luna iunie produse in valoare de 500 lei. 253. SC CRISUL SA are ca activitate de desfacere cu amanuntul si dispune la inceputul lunii martie de marfuri in valoare de 11.900 lei la pret cu amanuntul inclusiv TVA de 1.900 lei, cu un adaos comercial de 2.000 lei. Din Jurnalul cumparaturilor si Jurnalul de vanzare rezulta ca in cursul lunii martie au avut loc urmatoarele operatii: 1 Se achizitioneaza si se receptioneaza marfuri stind ca: pretul de cumparare de 14.000 lei, adaos commercial 25%, TVA 19% 2 S-au vandut marfuri, in numerar, in valoare de 14.000 lei, din care TVA 2.235 lei 3 Se descarca gestiunea pentru marfurile vandute. Sa se efectueze inregistrarile necesare dupa metoda inventarului permanent. 254. SC ORINTEX SA prezinta la 01.05.2000 urmatoarea situatie: - stoc initial de marfuri 2.500 lei - cumparari de marfuri 400 lei TVA 19% - vanzari de marfuri 1.500 lei TVA 19% - stoc final de marfuri 1.400 lei Inregistrari in contabilitate dupa: 1 A metoda inventarului intermitent; 2 B metoda inventarului permanent. 255. SC MAGNOLIA SRL se aprovizioneaza cu marfuri la costul de achizitie de 2.000 lei, TVA 19% pe care le vinde la pretul negociat de 2.500 lei. Se incaseaza contravaloarea marfurilor vandute, se incheie conturile de venituri si cheltuieli si se stabileste rezultatul final. 256. SC HIPERION SA care practica comertul cu ridicata cumpara marfuri de 2.000 lei, adaos comercial 30 %, TVA 19%, pe care le vinde en-gross SC INTEGRAL SRL, la pretul cu ridicata. 257. SC COMALIMENT SA cumpara marfuri in valoare de 2.000 lei, adaos 20%, TVA 19%, pe care le vinde in numerar populatiei, la pretul cu amanuntul, calculate astfel: - pret de cumparare 2.000 lei - TVA/d 19% 380 lei - adaos comercial 20% 400 lei - Pret de vanzare cu amanuntul 2.400 lei fara TVA - TVA 19% 456 lei - Pret de vanzare cu amanuntul cu TVA 2.856 lei

258. SC CRISANA SA care practica comertul en-gross, achizitioneaza marfa la cost de achizitie de 20.000 lei, TVA 19%. Marfurile se vand cu un adaos de 7%. 259. Situatia in conturi la societatea comerciala cu ridicata CORDA SA la inceputul lunii mai este : 371 Sd 1.000 lei, 378 Sc 200 lei Conform facturii nr.1200 se primesc marfuri, astfel: - pretul producatorului 4.000 lei - TVA 19% 760 lei - Total de plata 4.760 lei - Adaos comercial 30% 1.200 lei - Pretul comerciantului 5.960 lei Se vand marfuri in valoare de 5.000 lei, TVA 19% . Se incaseaza pretul de vanzare si se descarca gestiunea pentru marfurile vandute. 260. SC CRISANA SA de comert cu ridicata, cumpara conform facturii nr.1300, marfuri in valoare de 10.000 lei, TVA 19%, adaos comercial 10%, pe care le vinde, conform facturii nr.1620 SC CRISUL SA, unitate cu amanuntul, care vinde marfurile in numerar populatiei, cu un adaos comercial de 20 %. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati. 261. SC CALIPSO SA societate de comert en-detail, are la inceputul lunii iunie, urmatoarea situatie in conturi: - 371 Sd 14.640 lei - 378 Sc 2.000 lei - 4428 Sc 2.640 lei In cursul lunii iunie s-au primit marfuri la costul de achizitie de 70.000 lei si au fost vandute marfuri la pretul complet cu amanuntul de 117.800 lei. Adaosul practicat este de 20%, iar TVA 19%. 262. SC CRISUL SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr.1020, de la SC MEDA SA cu urmatoarele elemente: - marfa: 10.000 buc x 2 lei/buc 20.000 lei - TVA 19% 3.800 lei Total factura 23.800 lei Nota de intrare receptie (NIR) intocmita pe baza receptiei consemneaza: 1 cantitatea primita 9.990 bucati; 2 minus 10 bucati din vina furnizorului; 3 valoarea minus: 10 bucati x 2 lei = 20 lei. Inregistrari la SC CRISUL SA si la SC MEDA SA. 263. SC ALFA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1500 cu urmatoarele elemente: - marfa: 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei - TVA 19% 380 lei Total factura 2.380 lei La receptie se constata lipsa a 100 bucati, pentru care este vinovat carausul si caruia i se imputa suma de 200 lei (100 buc x 2 lei/buc). Se primeste factura nr. 1100 de la caraus pentru transportul efectuat de 500 lei, care se achita, mai putin debitul avut. 264. SC BETA SA receptioneaza marfurile sosite cu factura nr. 1100, cu urmatoarele elemente:

- marfa : 1.000 buc x 2 lei/buc 2.000 lei - TVA 19% 380 lei Total factura 2.380 lei La receptie se constata o lipsa de 10 bucati, pentru care se face vinovat delegatul propriu al societatii BETA SA, caruia i se imputa lipsa de 30 lei, TVA inclus. 265. SC CALIPSO SA primeste factura nr. 2100 cu marfurile: - pret de cumparare 3.000 lei - TVA 19% 570 lei Total factura 3.570 lei In NIR se consemneaza: - valoarea marfii 3.200 lei - TVA 19% 608 lei - diferente fata de factura nr. 2100: - la marfa 200 lei - la TVA 38 lei Total diferenta 238 lei Diferentele in plus se accepta la plata. 266. SC ORINTEX SA primeste factura nr.2200 de la SC CRISUL SA care cuprinde: - marfa: 1000 buc x 2lei/buc 2.000 lei - TVA 19% 380 lei Total factura 2.380 lei NIR este conforma cu factura. SC ORINTEX SA a comandat 900 bucati, deci un plus de 100 bucati neadmis. Inregistrari in contabilitatea ambelor societati. 267. SC GRISIA SRL primeste marfuri, conform facturii nr.3200, care cuprinde: - marfa: 6000 kg x 1,50 lei/kg 9.000 lei - cheltuieli de transport 600 lei Total factura 9.600 lei TVA 19% 1.824 lei Total de plata 11.424 lei La receptie se constata un minus de 50 kg avand drept cauze: 0,5% perisabilitati admise, iar restul din vina delegatului propriu, caruia i se imputa la pretul de vanzare a marfii de 1,80 lei/kg, TVA 19%. Cost de achizitie/kg = 9.600 : 6000 kg = 1,6 lei/kg; Marfa receptionata : 5950 kg x 1,60 lei/kg = 9.520; Marfa lipsa 50 kg x 1,60 lei/kg = 80 lei din care : 1 perisabilitati: 6000 kg x 0.5% = 30 kg; 2 lipsa din vina delegatului: 50 kg 30kb = 20kg. 268. Cu factura nr.1400 se cumpara marfuri in valoare de 1.000 lei, TVA 19%, care sunt refuzate la plata avand defecte de calitate si vicii ascunse, considerandu-se urmatoarele cazuri: - A refuzul s-a efectuat inaintea achitarii facturii la furnizor; - B se achita factura la furnizor si se refuza integral. Sa se efectueze inregistrarile necesare la furnizor si la cumparator. 269. SC VULTURUL NEGRU SA se aprovizioneaza pe baza facturii nr.35596 cu confectii femei, de la SC MONDIALA Satu Mare.

Marfa sosita prin CFR este in valoare de 2.200 lei, TVA 19%, cheltuieli cuvenite CFRului 100 lei, TVA 19%. La receptie se constata ca un lot de bluze femei au vicii ascunse, valoarea acestui lot fiind de 550 lei. Se formeaza o comisie de receptie, care anunta furnizorul, iar lotul respectiv se receptioneaza si ramane in custodie. 270. SC ORINTEX SA se aprovizioneaza conform facturii nr.35972, de la SC CRISUL FAVORIT SA cu incaltaminte pentru copii, in valoare de 7.000 lei, TVA 19%. Valoarea ambalajelor este de 210 lei, TVA 19%. La receptie se constata o lipsa in valoare de 300 lei (9 lei ambalaje), care se imputa delegatului propriu la pretul de vanzare a marfii 341 lei plus valoarea ambalajelor lipsa. Se receptioneaza suma prin stat de plata si se achita factura nr.32972. 271. SC UNISEM SA se aprovizioneaza cu tricouri pentru femei de la SC MIORITA SA conform contractului incheiat, in valoare de 1.200 lei, TVA 19%, urmand ca factura sa soseasca peste doua zile. Dupa doua zile soseste factura. 272. La SC AMIGO SA se receptioneaza marfuri sosite fara factura, in luna februarie 2005. Cantitatea receptionata 1000 kg, pret negociat 1 leu/kg, TVA 19%. In luna martie se primeste factura de la furnizorul de marfuri, astfel: 1 A valoarea marfurilor 1.000 lei, TVA 19% 2 B valoarea marfurilor ca urmare a incadrarilor la o calitate superioara este de: 1000 kg x 1,2 lei/kg = 1.200 lei, TVA 19%. 273. SC ADA SRL neplatitoare de TVA livreaza marfa la SC CRISUL SA, platitoare de TVA, cu factura nr.1650 care cuprinde: - pretul de vanzare a marfii 800.000 lei. Adaosul comercial inregistrat de SC CRISUL este de 30%, TVA 19%. Marfurile sunt vandute in numerar populatiei. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ADA si SC CRISUL. 274. SC BEATRIX SRL cumpara 1000 l lapte la pretul de 2,5 lei/l, TVA 19%, pe care il vinde populatiei la pretul de 3 lei lei/l, inclusiv TVA. 275. SC OLIMPIA SA inregistreaza obtinerea din productie proprie a 110 bucati pantofi a 80 lei bucata, pret de inregistrare in contabilitate 8.800 lei. - Costul efectiv al pantofilor este de 78 lei bucata, iar diferenta de pret de 2 lei/bucata. - Adaosul comercial practicat de societate este de 20%, iar TVA 19%. - Se vand pantofii in numerar populatiei si se descarca gestiunea. 276. La SC ORADINUM SA se obtin din productie proprie costume barbati la costul de productie standard de 5.000 lei, conform notei de predare-produse nr. 205. Produsele se transfera magazinului propriu de desfacere, spre a fi vandute in numerar populatiei, adaos comercial 20%, TVA 19%. In urma postcalculatiei de la finele perioadei de gestiune, costul efectiv al produselor obtinute este de 4.970 lei. 277. SC DACIA SA unitate de alimentatie publica produce si comercializeaza preparate culinare in urmatoarele conditii: - cost producator 3.000 lei - pret de livrare catre unitatile 5.000 lei proprii

- adaos comercial TVA =

30% x 5.000 lei = 1.500 lei 6.500 X 19/100 = 1.235 lei

- pretul cu amanuntul de 6.500 + 1.235 = 7.735 lei alimentatie publica = Se vand preparatele culinare numerar populatiei, se descarca gestiunea si se regularizeaza TVA. 278. SC ORINTEX SA vireaza un avans in suma de 3.000 lei, TVA 19% la SC EMA SRL Piatra Neamt, pentru o livrare de 10.000 lei, TVA 19%, adaos 30%. Marfa primita se plateste pe masura vanzarii. 279. SC CRINUL SRL a primit o comanda de la Spitalul Judetean pentru un lot de 100 garnituri de pat a 45 lei garnitura, inclusiv TVA. Clientul si-a ridicat marfa de la magazinul Romarta cu dispozitia de ridicare a marfii, urmand ca ulterior sa fie intocmita si factura. 280. Consiliul de administratie al SC BIHORUL SA a hotarat ca pentru stocul de incaltaminte femei, in valoare de 5.000 lei, furnizat de SC GUBAN SA Timisoara, sa se realizeze o majorare de adaos comercial de la 25% la 30%. 281. SC ORINTEX SA realizeaza in luna mai o reducere de adaos comercial la confectii pentru copii, pentru un stoc de marfa de 4.000 lei, cu un adaos de 20%. Adaosul comercial nou pentru acest sortiment este 0, iar TVA 19%. 282. La SC COMALIMENT SA de comert cu amanuntul se constata un plus de marfuri la inventariere la pretul complet cu amanuntul de 396 lei, adaos comercial 20%, TVA 19%. 283. La SC SORA SRL se constata cu ocazia inventarierii, un minus de marfuri la pretul complet cu amanuntul de 141 lei, adaos comercial 20%, TVA 19%. Lipsa se incadreaza in normele legale de perisabilitate. 284. La SC ORINTEX SA se hotaraste majorarea pretului la marfa existenta in stoc la magazinul Romarta. Stocul existent este in valoare de 2.000 lei, iar in urma majorarii pretul devine 2.500 lei. 285. La consignatia KAROLA SRL se primeste de la un deponent, un televizor color PHILIPS, evaluat la 300 lei, comisionul consignatiei 20%, cheltuieli proprii 50 lei. Se vinde televizorul si se achita suma deponentilor. 286. SC DIAMANT SRL primeste spre vanzare in consignatie marfuri evaluate la 500 lei, comision 20% si TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile in contabilitate in conditiile in care: 1 deponentul este persoana fizica 2 deponentul este persoana juridical (societate comerciala). 287. IONESCU VASILE se prezinta la SC ADA SRL pentru a preda spre vanzare in consignatie urmatoarele marfuri aduse din Turcia: - o haina de blana naturala, pret pretins de deponent 2.000 lei, cota accize 70%; - cafea naturala 5 kg a 8 lei/kg, accize 120%; - alcool dublu rafinat 5 sticle a 25 lei/litru, accize 50%; - verighete din aur 5 bucati a 30 lei bucata, accize 20%. Calculul pretului cu amanuntul pe unitatea de masura este:

Nr.crt.

Denum UM irea marfii Haina de blana Cafea natural a Alcool Verighe te Buc Kg L Buc

Cant.

Costu l marfii 2.000 40 125 150

Accize Comi TVA datorat sion 19 % e 15% 1.400 48 62,5 30 300 6 57 1,14

Pret de v cu amanu

1. 2. 3. 4.

1 5 5 5

3.757 95,14 209,81 206,77

18,75 3,56 22,5 4,27

TOTAL 2.315 1540.5 347.25 65,97 4.5268,72 288. SC ACONALEX SA vinde marfuri cu plata in rate in valoare de 8.500 lei, din care 1.500 lei adaos comercial, TVA 19%. Se incaseaza un avans 40% la vanzarea marfurilor, iar restul se incaseaza in 5 rate egale. Dobanda este de 10% si se aplica la marimea ratei, incasandu-se odata cu ea. Se incaseaza prima rata si dobanda aferenta. 289. Consignatia ADA primeste de la o persoana fizica un set de cesti de cafea, evaluat la 200 lei, comisionul consignatiei 10%, TVA 19%, care se vand dupa expirarea termenului din protocol, fapt pentru care se retine 2% din pretul de decontare. 290. SC CRISUL SA care practica vanzarea cu plata in rate, primeste marfuri avand costul de achizitie de 10.000 lei, adaos comercial 12%, TVA 19%. Marfurile se vand cu plata in rate, incasandu-se un avans de 30%, dobanda perceputa la pretul cu amanuntul fiind de 15% pe an, iar durata de creditare de 5 luni. Sa se efectueze inregistrarile aferente primelor doua luni. 291. SC ALFA SA livreaza la SC BETA SA produse finite (BETA le receptioneaza ca marfuri) a caror valoare este de 2.300 lei, conform facturii nr. 1300, din 1 februarie 2005, cu scadenta la 28 februarie 2005. Pretul de inregistrare al produselor finite este de 2.000 lei. Rabatul acordat pentru defecte este de 30 lei. Remizele acordate pentru vanzari superioare sumei de 1.000 lei, 1% , iar remiza pentru pozitia privilegiata detinuta de SC BETA SA este de 5%. Scontul pentru decontarea facturii la 10.02.2005 este de 2% si se acorda printr-o factura ulterioara. Inregistrari la SC ALFA SA si SC BETA SA. Factura nr.1300 cuprinde: - valoarea produselor livrate 2.300 lei - rabat - 30 lei 2.270 lei - remiza I (2.270.000 x 1%) - 22,7 lei 2.247,3 lei - remiza II (2.247.300 x 5%) - 112,3 lei Net comercial 2.135 lei TVA (2.135 X 19%) 405, 7 lei Factura ulterioara cuprinde:

Scont 2% x 2.135 = 42,7 lei 292. La 10 ianuarie 2000, SC CIAC SA primeste factura nr.2200, pentru marfurile cumparate in valoare de 2.000 lei, TVA 19%. La 20 ianuarie se primeste de la acelasi furnizor printr-o factura suplimentara o remiza de 5% pentru factura din 10 ianuarie. 293. SC SIGMA SA importa marfuri din Germania in conditia de livrare FOB, in valoare de 20.000$, transport extern 2000$, iar asigurarea pe parcurs extern 1000$, taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, iar cursul vamal este de 3,3 lei/$. Se achita marfa, transportul si asgurarea la cursul de 3,25 lei/$. Marfurile primite se vand unui client intern la valoarea de 90.000 lei, TVA 19%. 294. SC ALFA SA importa pe cont propriu marfuri pe care le vinde unor clienti interni, astfel: Datele privind importul sunt: 1 valoarea marfii conform facturii externe: 5.000$; 2 cheltuieli de transport pe parcurs extern: 100$; 3 taxa vamala 10%; 4 comision vamal 0,5%; 5 accize 100%; 6 TVA 19%. Cursul dolarului din prima zi a saptamanii in care se intocmeste declaratia vamala de import este de 3,2 lei/$ (curs comunicat de BNR); Cursul de referinta comunicat de BNR in ziua precedenta efectuarii platii furnizorului 3,3 lei/$. 295. S.C. ALTEX S.A. acorda furnizorului sau un avans in suma de 3000 lei, TVA 19%. Conform facturii nr. 1250 se achizitioneaza 1000 kg materii prime la 5 lei/kg, TVA 19% in conditiile in care se acorda un rabat de 4%. Ulterior, ca urmare a decontarii facturii inainte de scadenta, se acorda si un scont de 1%. 296. S.C BETA S.A factureaza la intern servicii prestate in valoare de 1200 lei, TVA 19% si la extern in valoare de 5000$, cursul de schimb comunicat de BNR este de 3,3 lei/$. 297. S.C. PLASTOR S.A. vinde produse finite, avand pretul de vanzare de 5000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 3300 la S.C. CRISUL S.A. S.C. CRISUL S.A. elibereaza S.C. PLASTOR S.A. un bilet la ordin, care se incaseaza la scadenta in numerar. 298. S.C. UAMT S.A. livreaza un lot de produse finite cu factura nr. 1500, la S.C. DACIA Pitesti, in valoare de 6000 lei, TVA 19%. S.C. UAMT S.A. accepta un credit comercial acordat de S.C. DACIA Pitesti pe termen de 3 luni, acceptand in acest sens un bilet la ordin emis de client. Se depune efectul de incasat inainte de scadenta, acordandu-se un scont de decontare de 5%, reprezentand scontul acordat platitorului. 299. Asupra facturii de cumparare de marfuri de la furnizorul BETA S.R.L se obtine un scont de 3%, cu ocazia reglementarii platii. Pretul de cumparare a marfurilor este de 2000 lei, TVA 19%. Calculul scontului: - scont la prt de cumparare =(2000 x 3%) 60 lei - TVA la scont =(60 x 19%) 11.4 lei 300. S.C. ALFA S.A. livreaza S.C. BETA S.A. produse finite pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 10.000 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare in contabilitatea tragatorului (beneficiarului) si a trasului (platitorului), in conditiile:

- A- decontarea se face direct, fara interventia bancii in numerar; - B- decontarea se face prin intermediul bancii, pentru care se percepe un comision de 5%. 301. S.C. MULTIMOD S.A. reinnoieste efectele comerciale existente, valoarea nominal a efectului 10000 lei, dobanda penalizatoare 12%, amanarea termenului de la 1 mai la 31 iulie (10000 x 12 x 3):(100 x12)= 300 lei, timbrul fiscal 12 lei, cheltuieli cu corespondenta 8 lei. Sa se efectueze inregistrarile necesare, inclusiv crearea noului efect, atat la tragator, cat si la tras. 302. Valoarea nominala a efectului comercial detinut de S.C. FRUCTAVIT S.R.L. este de 10.000 lei, valoarea scontata (neta) la unitatea bancara este de 9200 lei, comision bancar 100 Valoarea scontata (neta) = Valoarea nominala AGIO AGIO = Scont + Comision = (10.000 9.200)+100= 900lei. 303. S.C. ALFA S.A. remite bancii spre incasare o cambie in valoare de 10.000 lei, astfel: -A scontarea se face la scadenta; -B scontarea se face inainte de scadenta, comision 10%, servicii bancare 200 lei, perioada 3 luni. 304. S.C. ALFA S.A. se aprovizioneaza de la SC GAMA SA cu marfuri in valoare de 600 lei, TVA 19 %. - SC ALFA SA vinde SC BETA SA marfuri in valoare de 600 lei, TVA 19%. - SC ALFA SA trage asupra SC BETA SA o cambie in favoarea SC GAMA SA. Posesorul cambiei, respectiv SC GAMA SA poate utilize cambia in unul din urmatoarele moduri: - A transmite prin gir (andosare) cambia unui alt beneficiar SC OMEGA SA fata de care are o obligatie dintr-un raport comercial anterior; - B sconteaza cambia la banca inainte de scadenta; taxa de scont 14 lei; - C pastreaza cambia in portofoliu pana la scadenta cand se face decontarea directa cu trasul prin incasarea in numerar; - D deconteaza cambia prin intermediul bancii sau oficiul postal, la scadenta, banca retinand un comision de 4 lei. 305. SC ARO SA livreaza la SC UAMT SA un autoturism de teren in valoare de 90000 lei, TVA 19%, urmand ca decontarea sa se realizeze dupa doua luni. Dupa o luna SC UAMT isi achita datoria fata de SC ARO obtinand un scont de 30% pe an. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati. 306. SC BETA SA vinde semifabricate, avand pretul de vanzare de 2000 lei, TVA 19% pentru care nu s-a intocmit factura pana la finele perioadei de gestiune. La inceputul perioadei urmatoare se intocmeste si se emite factura. 307. SC METALICA SA incaseaza, conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 19% de la SC MECANICA SA pentru o reparatie la utilaje, pe care o va executa ulterior. SC METALICA SA factureaza contravaloarea lucrarilor la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 19%. Unitatea beneficiara a lucrarii emite un bilet la ordin unitatii executante, aceasta remitandu-l la scadenta spre incasare unei banci. Comisionul bancar 7 lei. 308. Unui tert, executant de lucrari de reparatii, i se plateste conform extrasului de cont, un avans de 1000 lei, TVA 19%. Se primeste factura nr. 1600, cu contravaloarea lucrarilor executate la pretul de deviz de 4000 lei, TVA 19%.

309. SC CRISANA SA unitate de comert en-gros vinde marfuri cu pretul de vanzare de 5000 lei, TVA 19%, cu un rabat de 3% pentru neefectuarea livrarilor in timp util. Pretul de inregistrare a marfurilor este de 3900 lei. Termenul de decontare a facturii este de 2 luni de la livrarea marfurilor. Intrucat livrarea se face la 10 zile dupa livrarea marfurilor se acorda un scont de 5%. Inregistrari in contabilitatea furnizorului si clientului. Valoarea marfurilor: TVA 5000 950 rabat 3% 150 28.5 _________________________________________________ Net comercial 4850 921.5 _________________________________________________ Total factura 5771.5 Scont 5% 242.5 46.08 310. SC FELIX SNC vinde produse finite SC DACIA SA, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA 19%, conform facturii nr. 410, cu decontarea peste 3 luni. Pretul de inregistrare a produselor finite este de 1500 lei. Deoarece incasarea se face imediat dupa livrare, SC FELIX SNC acorda SC DACIA SA un scont de 3%. Inregistrari la S.C. FELIX S.N.C si S.C. DACIA S.A. stiind ca S.C. DACIA le receptioneaza ca materii prime. 311. S.C. MOBILA ALFA vinde produse reziduale, la pretul de vanzare de 2000 lei, TVA 19%, pe factura fiind inscrise si cheltuielile de transport de 250 lei, TVA 19%. Se incaseaza valoarea facturii, care cuprinde: - pret de vanzare 2000 lei - cheltuieli de transport 250 lei Total 2250 lei TVA 19% 427.5 lei Suma de incasat 2677.5 lei 312. S.C. EXMOB S.A. achizitioneaza materii prime, la pretul negociat de 1000 lei, cu cheltuieli de transport facturate la 75 lei, TVA 19%. Pentru suma de plata se emite un bilet la ordin. Factura cuprinde: Pret negociat 1000 lei Cheltuieli de transport 75 lei Costul de achizitie 1075 lei TVA 19% x 1075 204.25 lei Suma de plata 1279.25 lei 313. SC SIMCOR SA achizitioneaza materii prime, pentru care a sosit factura pana la finele perioadei de gestiune, la costul de achizitie 3000 lei, TVA 19%. La inceputul perioadei urmatoare de gestiune soseste factura, care se si achita. 314. S.C. MULTIMOD S.R.L. vinde produse finite unui partener extern, la pretul de vanzare de 1000 $, cursul de schimb al dolarului 3,4 lei/$. La finele perioadei de gestiune cursul de schimb scade la 3.38 lei/$. Incasarea creantei se face la 3.41 lei/$.

315. S.C. MEDA S.A. vinde produse finite unui client extern, la pretul de vanzare de 1000$, cursul de schimb a dolarului fiind de 3,4 lei/$.La finele perioadei de gestiune cursul de schimb creste la 3,42 lei/$. Incasarea creantei se face la 3,41 lei/$. 316. La S.C. OLIMPIA S.A. se constata, la finele perioadei, un client incert cu un debit de 5950 lei. Se inregistreaza o ajustare egala cu debitul, mai putin TVA inclusa in debit. In perioada urmatoare se constata insolvabilitatea clientului incert care, din acest motiv, este scos din evidenta. 317. La S.C. OLIMPIA S.A. se reactiveaza creanta pe seama clientilor, scoasa anterior din evidenta, in suma de 5000 lei. 318. La S.C. PIGMENTI S.A se inregistreaza avansurile acordate salariatilor pe luna octombrie, conform listelor de avansuri chenzinale, in suma de 500 lei. Salariile brute datorate personalului la sfarsitul lunii, conform statelor de plata a salariilor sunt de 2000 lei. Din salarii se fac urmatoarele retineri: CAS, CASS, CFS; 100 lei impozitul pe salarii; 50 lei retineri datorate tertilor (chirii, rate, etc.); 500 lei avansuri banesti acordate salariatilor; Se ridica numerar de la banca 1010 lei si se achita salariile nete, 160 lei reprezentand salarii neridicate in termen de 3 zile, care sunt platite ulterior, 319. La S.C. ARTEX S.A. se acorda salariatilor un avans de 500 lei. La sfarsitul lunii se inregistreaza salariile datorate personalului in suma de 1400 lei. Se efectueaza retineri din salarii, astfel: CAS, CASS, CFS, impozit pe salarii 185 lei, chirii 80 lei, imputatii 40 lei. Se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) 19,75% si la fondul de somaj 2,5%, contributia unitatii la asigurarile sociale de sanatate 7%. Se achita chenzina a doua in suma de 200 lei si se inregistreaza salarii neridicate in termen de 3 zile de 57 lei. Se varsa pe destinatii legale sumele datorate. 320. S.C. MEDA S.A. inregistreaza avansurile acordate salariatilor, in cursul lunii, 1000 lei. Salariile datorate personalului, la sfarsitul lunii, sunt de 10000 lei. Se fac urmatoarele retineri: - avansuri acordate 1000 lei - C.A.S. 9,5% 950 lei - fond de somaj 1% 100 lei - CASS 6,5% 650 lei - impozit pe salarii 1000 lei Ajutoarele materiale acordate salariatilor sunt in suma de 1700 lei, suportate din CAS. Se inregistreaza si contributiile unitatii. Se achita salariile si ajutoarele material, la sfarsitul lunii, 100 lei reprezentand salarii neridicate in termen. Se acorda un ajutor de deces de 150 lei. Se vireaza sumele datorate bugetului asigurarilor sociale. 321. Cu fila CEC nr. 10.400, din carnetul de CEC in numerar, a S.C. IFOR S.A. ridica suma de 600 lei, pentru plata avansului chenzinal. Salariile brute, la sfarsitul lunii ianuarie, sunt in suma de 2000 lei, CAS 19,75%, CASS 7%, 2,5% fond de somaj si 2% fond de risc si accidente. Retinerile din salarii sunt: CAS, CASS, CFS 250 lei impozit; 600 lei avans acordat.

Se varsa pe destinatii sumele retinute din salarii. Cu CEC nr. 10.500, se ridica de la banca suma de 810 lei pentru plata salariilor, din care 110 lei reprezinta salarii neridicate in termen, care se depun la banca. 322. S.C. ALFA S.A. inregistreaza impozitul pe venituri in luna ianuarie, astfel: - impozit pe salarii datorate 1430 lei - impozit pe concedii medicale 110 lei - impozit pe participare la profit 170 lei - impozit datorat din luna precedenta 8 lei - impozit virat in plus in luna precedent care se recupereaza de la buget si se achita salariatilor de la care s-a retinut 44 lei 323. La SC CLASICORN SA AGA hotaraste acordarea unor premii din profitul realizat de societate in suma de 100.000.000 lei, impozit 5%, iar plata se face in numerar. 324. SC CRIOTEX SA are un colaborator cu un venit brut de 4000 lei, care i se retine pe stat de plata, CAS 9,5%, CASS 6,5%, CFS 1% si un impozit pe salar de 500 lei. Se calculeaza si se inregistreaza contributiile patronale: CAS 19,75%, CASS 7%, CFS 2,5%. 325. S.C. BETA S.A. incheie un contract pentru prestari de servicii cu un colaborator extern, in suma de 800 lei, acordandu-i un acont de 75 lei. La sfarsitul perioadei pentru care a incheiat contractual, se inregistreaza statul de salarii, pentru sumele datorate, retinandu-se: - impozit 106 lei - imputatii 22 lei Se achita sumele cuvenite colaboratorilor externi si se varsa sumele pe destinatii. 326. S.C. ALFA S.A. acorda salariatilor 500 bucati produse finite la un prt de vanzare de 3 lei/bucata. Salariile cuvenite personalului pe luna curenta sunt de 4500 lei. Costul de inregistrare a produselor finite este de 2,55 lei/buc, iar costul efectiv este de 2,50lei/buc. Calculul salariului si a impozitului pe salar: Total salarii = (500x3)+4500 lei = 6000 lei CAS 9,5% = 4500x9,5% = 427,50 lei CASS 6,5% = 4500x 6,5% = 292,50 lei Ajutorul de somaj = 4500x1% = 45 lei Salariul impozabil = 6000 (427,50 + 292,50 + 45) = 5235 lei 327. S.C. OMEGA S.A. acorda actionarilor dividend de 1500 lei in bani si 100 bucati produse finite la un prt de vanzare de 5 lei bucata, cost de inregistrare 4,20 lei bucata, iar costul efectiv este de 4 lei bucata. Calculul dividendului net: Dividend in bani 1500 lei Dividend in natura: 100bucx5lei/buc 500 lei Total dividend 2000 lei Impozit pe dividend 10% 200 lei Dividend net din care: 1800 lei n natura 450 lei n bani 1350 lei 328. La cantina S.C. UAMT S.A. se obtin 300 portii de mancare, care se inregistreaza la pretul de productie de 2,5lei portia. Se ofera gratuit salariatilor, toate

portiile obtinute, pretul de vanzare este de 3 lei portia, impozit 120 lei, TVA 19%. Sa se descarce gestiunea pentru portiile de mancare oferite gratuit salariatilor. 329. S.C APRO S.A. a achitat salariatilor in plus fata de drepturile cuvenite 4600 lei. Suma se recupereaza de la personal. 330. La S.C. SIGMA S.A. suma platita unui angajat pentru concediu de odihna este de 80 lei. La sfarsitul lunii, salariatul prezinta concediu medical pentru luna respectiva, fapt pentru care suma respectiva se suporta din drepturile de ajutor material. 331. Cheltuielile efectuate de S.C. STIMIN S.A. cu pregatirea cadrelor sunt in suma de 500 lei, TVA 19%. 332. S.C. ONIX S.R.L inregistreaza suma de 400 lei, ca un salar datorat personalului, dupa incheierea exercitiului financiar. Se ridica suma si se achita salariatilor. 333. S.C. CAMEL S.A. inregistreaza suma de 85 lei, ca un salar platit in plus unor salariati, care nu li se cuvenea, de la care se retine suma si se depune la banca. 334. Impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, pe luna ianuarie, la S.C. OLIMP S.A. este de 1350 lei, din care: - impozit pe salar 1150lei - impozitul suplimentar pentru depasirea fondului de salarii admisibil 152lei - impozitul pe ajutoarele material 20 lei - impozitul datorat de colaboratorii unitatii 28 lei Se varsa impozitul la bugetul de stat. Pentru neplata impozitului se plateste penalizare pentru fiecare zi intarziere, adica 15 lei, care se achita. 335. S.C. LIDO S.A. prezinta urmatoarea situatie privind impozitul pe profit: - impozit datorat 125 lei - impozit varsat 110 lei Impozit varsat 15 lei Se varsa impozitul la bugetul de stat. 336. Un client incheie un contract cu un furnizor pentru un proiect in valoare de 200 lei. La semnarea contractului, furnizorul primeste de la client, un avans de 50 lei, TVA 19%. La expedierea proiectului furnizorul intocmeste factura in valoare de 200 lei, TVA 19%, care se incaseaza. 337. SC CONFECTII SA primeste o factura de la SC MARA SA cu privire la cumpararea de cadouri destinate sa fie oferite clientilor cu ocazia sarbatorilor de sfarsit de an. Valoarea facturii este de 900 lei, TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile la S.C. CONFECTII S.A. si S.C. MARA S.A. 338. S.C. TREIRA S.R.L. achizitioneaza hartie in valoare de 500 lei, TVA 19% pe care o achita in numerar. In cursul lunii se obtin reviste in valoare de 1000 lei si manuale scolare in valoare de 200 lei. Productia se livreaza pe baza de factura la urmatoarele preturi de livrare: reviste 1700 lei, TVA 19% si manual 300 lei, scutite TVA. 339. SC MULTIMOD SRL inregistreaza accize de 5000 lei care intra in costul de achizitie al materiilor prime importate si impozitul pe cladiri in suma de 2000 lei, care se achita prin virament. 340. SC CRISANA SA efectueaza urmatoarele operatii in luna decembrie: - achizitionare de materii prime 2000 lei, TVA 19%; - livrarea de produse finite: 4000 lei, din care: -la intern 2000 lei, TVA 19%; -la export 500 lei;

-la intern scutite de TVA 1500 lei. Sa se realizeze exigibilitatea TVA. 341. S.C. GAMA S.A. face reparatia unui motor la un camion propriu la S.C. DACIA SERVICE S.A. Costul reparatiei este de 200 lei, TVA 19% din care 100 lei s-a achitat in momentul reparatiei, iar 100 lei se vor achita in luna urmatoare. 342. S.C. STIMIN S.A. a efectuat in atelierul propriu o reparatie la un camion inchiriat de la Autobaza de marfuri, costul reparatiei 500 lei, TVA 19%. 343. In 31 ianuarie s-a facturat pentru o firma din Beius marfa, in valoare de 1000 lei, TVA 19%, dar din cauza unei defectiuni a mijlocului de transport, marfa a fost transportata a doua zi, adica la 1 februarie. 344. S.C. ARTEX S.A. factureaza unui client marfuri in valoare de 10000 lei. Pentru nerespectarea clauzelor contractual acorda o reducere sub forma de rabat de 4%. Clientul deconteaza factura inainte de termenul de scadenta, pentru care primeste o reducere de 3%, TVA 19%. Factura cuprinde urmatoarele elemente: pret de vanzare 10000 lei rabat 4% 400 lei Netul comercial 9600 lei Total factura 11424 lei Sa se efectueze inregistrari la client si furnizor 345. S.C. MARA S.R.L, agentie de turism realizeaza un transport Oradea-Viena, cu mijloace proprii, la un tarif negociat de prestari de servicii in valoare de 1200 lei, TVA inclus. Se incaseaza contravaloarea serviciilor prestate. 346. O intreprindere care desfasoara activitate de intermediere in turism inregistreaza serviciile de transport prestate de S.C. MARA S.R.L in valoare de 1280 lei, TVA inclus. Agentul economic ce desfasoara activitatea de intermediere incaseaza de la turisti tariful de 1500, TVA inclus. Sa se regularizeze TVA-ul la unitatea intermediara in turism. 347. S.C. PROMESSE S.R.L. livreaza marfuri la client in valoare de 750 lei, TVA 19%. La primirea marfii, clientul refuza 20% din valoarea marfii, ca fiind necorespunzatoare din punct de vedere calitativ. 348. In luna iunie S.C. ASOS S.A. a efectuat urmatoarele operatii: Facturi primite: -Materii prime 800 lei TVA 19% 152 lei Total factura Facturi emise la export: -Marfuri vandute 480 lei Total facturi emise 480 lei TVA/p = TVA/c TVA/d = 0 152 = -152 lei, adica suma de recuperate de la buget. In aceasta situatie, dupa inchiderea lunii, la 30 iunie, se solicita restituirea TVA, iar dupa aprobare se intocmeste dispozitia de incasare pentru suma de 152 lei, de la buget, in 7 iulie. 349. S.C. FLORES S.A. livreaza produse finite in valoare de 1000 lei, S.C. RETIS S.A.. S.C. RETIS S.A., dupa primirea marfii, constata ca 25% din bunuri nu corespund calitatii prevazute in contract si returneaza produsele furnizorului.

350. S.C. FLORES S.A. livreaza produse finite, in valoare de 800 lei, S.C. STAR S.A., care devine insolvabila si e declarata falimentara prin hotarare judecatoreasca. 351. In luna martie SC OMEGA SA livreaza marfuri la intern si export, astfel: Facturi primite: Materiale 15000 lei TVA 19% 2850 lei Total facturi primite 17850 lei Facturi emise: La export: marfuri 40000 lei La intern: marfuri 20000 lei TVA 3800 lei Total facturi emise 63800 lei Din valoarea totala a facturilor emise de 60000 lei, valoarea facturilor emise la export reprezinta 66,7%, iar valoarea facturilor emise la intern reprezinta 33,3%. -TVA/d/ex = 2850 x 66.7% = 1900,95 lei -TVA/d/int = 2850 x 33.3% = 949,05 lei TVA de plata se poate in doua variante: A din totalul TVA colectata se retine TVA deductibila la export si societatea nu mai face cerere de restituire de la buget a TVA deductibila la export; -TVA/p = TVA/c TVA/d/exp. TVA/d/int. = 3800 2850= 950 lei B din TVA colectata nu se retine TVA deductibila la export, dar societatea solicita bugetului de stat TVA deductibila la export 1900,95 lei -TVA/d = TVA/c TVA/d/int. = 3800 1900,95 = 1899,05 lei Deci s-a platit 2850 lei si s-a incasat de la buget 1900,95 lei. 352. In 20 decembrie 2004, SC ALFA SA livreaza marfuri SC BETA SA, factura nefiind intocmita decat in ianuarie 2005. Valoarea marfurilor livrate este de 4000 lei, TVA 19%. Sa se efectueze inregistrarile contabile in cele doua exercitii. 353. SC ALFA SA cumpara un tablou (de arta) pentru a fi oferit cadou unui client. Pretul de cumparare este de 2000 lei, TVA 19%, achitat in numerar. 354. SC GAMA SA obtine din productie proprie o masina de frezat in valoare de 2000 lei, TVA 19%. 355. SC OMEGA SA cumpara un calculator, pretul de cumparare 1700 lei, TVA 19%, prorate de deducere 60%. 356. SC STAR SA cumpara un teren in rate, al carui pret de cumparare este de 10000 lei, TVA 19%, cu termen de scadenta la plata de 10 luni. 357. SC CRINUL SA vinde un televizor in valoare de 2000 lei, cu plata in 20 rate lunare. In luna in care a avut loc vanzarea se incaseaza prima rata de la client plus TVA aferenta. 358. SC TRAMENCO SA primeste factura nr. 2200, astfel: - reparatii utilaje 400 lei - TVA 19% 76 lei Total de plata 476 lei Plata a fost convenita prin contract, astfel: 200 lei, pe baza facturii la receptia lucrarii; 276 lei, in trei rate egale. 359. Factura de livrare a SC LIDO SRL cuprinde: - produse finite 600 lei

- ambalaje nerestituibile 150 lei - transport manipulare 50 lei Total 800 lei TVA 19% 152 lei Total de plata 952 lei v) A se achita integral factura; w) B plata se face in rate, astfel: - 452 lei data livrarii produselor finite; - 500 lei in doua rate egale. 360. SC PERAMI SRL importa bere in valoare de 20800 lei. Transportul pe parcurs extern este de 800 lei, taxa vamala 20%, accize 115%, TVA 19%, marja importatorului 40%. Berea importata se vinde unui beneficiar, efectuandu-se regularizarea TVA. Declaratia vamala arata astfel: Pretul in vama 20800 lei Taxe vamale 20800 x 20% 4160 lei Accize (20800 + 4160) x 115% 28704 lei Baza de impozitare 53664 lei TVA deductibila 53664 x 19% 10196,16 lei Total factura de cumparare 63860,16 lei Marja importatorului 53664 x 40% 21465,6 lei Pretul de vanzare al importatorului 75129,6 lei TVA colectata 75129,6 x 19% 14274,62 lei Total factura de vanzare 89404,22 lei TVA/p = TVA/c TVA/d = 14274,62 10196,16 = 4078,46 lei 361. SC ECHO SA importa marfuri din Germania, in valoare de 10000 euro, cu scopul de a-l revinde la intern: - cheltuielile de transport pe parcurs extern 2000 euro; - taxa vamala 10%; - comsion vamal 0,5%; - TVA 19%; - pretul de vanzare negociat cu clientul 56000 lei; - cursul 1 euro a fluctuat astfel: - la primirea marfurilor 3,4 lei; - la plata furnizorului 3,42 lei; - la plata transportului 3,41 lei; - D.V.I. cuprinde urmatoarele elemente: 1. Valoarea externa FOB: 10000 euro x 3,4lei/euro 34000lei 2. Cheltuieli de transport pe parcurs extern: 2000euro x 34000lei/euro 6800lei 3. Pret extern CIF (1+2) 40800lei 4. Taxele vamale (3 x 10%) 4080lei 5. Comision vamal (0.5 % x 3) 204lei 6. Cost de achizitie in vama ( 3+4+5) 45084lei 7. TVA deductibila (6 x 19%) 8565,96 lei 8. Pret de vanzare negociat cu clientul 56000 lei 9. Marja importatorului ( 8 - 6) 10916 lei 10. TVA colectata ( 8 x 19%) 10640 lei

11. Total valoare facturata ( 8 + 10) 66640 lei 362. SC BACHUS SA specializata in producerea de bauturi alcoolice, obtine in cursul lunii produse la cost de productie de 15000 lei. Societatea vinde din productia stocata, la pretul de inregistrare de 8000 lei, pret negociat 11200 lei, accize 30%, TVA 19%. Factura de vanzare cuprinde: marfa pret negociat 11200 lei accize 30% 3360 lei TVA 19% x 14560 lei 2766,4 lei Total factura 17326,4 lei 362. S.C AS S.A importa alcool pe care il foloseste la fabricarea de produse proprii, astfel: - valoarea in vama: 2000$ x 3,3lei/$ 6600 lei - taxe vamale 15% 990 lei - comision vamal 0,5% 33 lei Total valoare in vama 7623 lei Accize 20% x 7623 1524,6 lei TVA 19% x 9147,6 1738,04 lei Total factura 10885,64 lei SC AS SA vinde produsele rezultatele la intern, astfel: Pret negociat 2000 lei Accize 20% 400 lei TVA 19% 456 lei 363. SC CRISANA SA, unitate de comert en-gross, contabilizeaza accizele la importul a 500 cartuse tigari KENT a 12$ cartusul. Cheltuieli: transport pe parcurs extern 200 $; asigurare pe parcurs extern 150 $; taxa vamala 60%; comision vamal 0,5%; taxa de magazinaj intern 2 lei. Cursul valutar este de 3,3 lei/$. x) Valoarea marfii in vama, in valuta: (500 cartuse x 12$) + 200$ + 150$ = 6350$ y) Valoarea in lei: 6350$ x 3,3 lei = 20955 lei z) Taxa vamala: 20955 x 60% = 12573 lei aa) Comision vamal: 20955 x 0,5% = 104,77 lei bb) Baza de calcul accize: 20955 + 12573 + 104,77 + 2 = 33634,77 lei cc) Accize: 33634,77 x 30% = 10090,43 lei 364. SC BENZOIL SRL vinde un imobil, evaluat la 20000 lei, pentru care plateste o taxa de inregistrare de 1% din valoarea imobilului. 365. SC BADOR SA detine in patrimoniu 10 camioane pentru care plateste taxa asupra mijloacelor de transport de 80 lei pentru fiecare mijloc de transport aflat in patrimoniu. 366. La cinematograful PATRIA ruleaza filmul Satra si incaseaza 1000 lei, pentru care plateste un impozit pe spectacole de 2%. 367. SC ROMNATURAL SRL are un panou publicitar pe traseul Oradea Cluj, panoul publicitar are 3 mp si face reclama la bauturi alcoolice. Taxa datorata de societate este: - panou 2-3mp, taxa 75 lei

- taxa majorata pentru bauturi de 500% 375 lei Taxa datorata 450 lei 368. SC TRANSCOM SA a incasat de la buget, in anul 2004, suma de 12000 lei, pentru achizitionarea de mijloace de transport si suma de 800 lei pentru activitatea de transport, ca urmare a practicarii unor tarife sub pretul de vanzare, diferente ce se suporta din bugetul de stat. La sfarsitul anului se constata ca societatea mai are de incasat o subventie de exploatare de 200 lei, care se si incaseaza. 369. SC GRISIA SA contabilizeaza datoriile fiscal pe luna curenta astfel: - impozit pe cladiri 400 lei - impozit pe dividend 300 lei - impozit pentru folosirea terenului proprietate de stat 200 lei - taxa asupra mijloacelor de transport 600 lei Se inregistreaza majorarile si penalizarile datorate bugetului pentru neplata in termen a veniturilor bugetului in suma de 75 lei. Se achita sumele cuvenite bugetului de stat. 370. Se inregistreaza datoria bugetului de stat fata de SC APRO SA pentru sumele varsate in plus la buget, in valoare de 420 lei, care se incaseaza de la buget in luna curenta. 371. Se inregistreaza suma de 500 lei, drept chirie pentru un spatiu inchiriat, urmand a fi incasata ulterior. 372. Se inregistreaza suma de 600 lei, drept debitori insolvabili scosi din evident, dar urmariti in continuare. 373. Se reactiveaza debitorii insolvabili, scosi din active, in valoare de 600 lei, care se incaseaza. 374. Se ia in evidenta o creanta generata de obtinerea unei despagubiri de 1500 lei, in urma unui proces cu un partener de afaceri care nu a respectat clauzele contractuale. Se incaseaza despagubirea. 375. Se contabilizeaza suma de 350 lei, drept chirie datorata tertilor, pentru un imobil inchiriat. 376. Se inregistreaza suma de 7500 lei, ca o incasare care nu se cuvine unitatii. 377. Societatile comerciale ALFA si BETA fac parte din acelasi grup. Societatea ALFA contabilizeaza creantele si datoriile generate de relatiile sale financiare cu societatea BETA, astfel: dd) reflectarea creantelor pe seama societatii BETA generate de: sumele virate in cont de 500 lei, datoriile cuvenite la imprumuturile acordate 40 lei si dividende cuvenite din participatii 260 lei; ee) reflectarea datoriilor fata de societatea BETA generata de: sumele incasate in cont 80 lei, diferentele de curs valutar nefavorabile, aferente creantelor in devize de 120 lei. 378. S.C. ALFA S.A. acorda un imprumut S.C. BETA S.A. in valoare de 850 lei, cu o dobanda de 10%, societatile facand parte din acelasi grup. Dupa un an se ramburseaza imprumutul si dobanda cuvenita. Inregistrari la ambele societati din cadrul grupului. 379. La S.C. PRACTIC S.A., asociatul A depune la casierie suma de 600 lei, prin contul de disponibil la banca suma de 2000 lei, iar dividend cuvenite pentru anul trecut neridicate sunt in suma de 1400 lei. Dobanda cuvenita asociatului pentru sumele depuse este de 1200 lei, iar impozitul pe dividend de 140 lei (10%).

380. La S.C. MINERVA S.A. se depun de catre asociati in conturile de disponibil la banca sume in lei 90 lei si in valuta de 5000$, la cursul de 3,5 lei/$. Dobanzile calculate si datorate asociatilor sunt de 13 lei si 600$. Se restituie sumele depuse si dobanzile aferente, cursul valutar in momentul lichidarii datoriilor este de 3,45 lei/$. 381. La S.C. ARTIC S.A. la finele lunii decembrie se incheie un contract pentru un imobil luat cu chirie pentru perioada 01.01.-30.06. anul viitor. Chiria contractata 600 lei, TVA 19%, astfel: ff) contabilizarea, in decembrie, ca o cheltuiala in avans a chiriei platite, conform extrasului de cont al bancii; gg) reflectarea, la finele lunii ianuarie a anului viitor, ca o cheltuiala curenta, a chiriei aferente acestei lui, repartizata conform scadentarului de 100 lei. 382. S.C. SAPICO S.R.L. incheie la finele lunii decembrie un contract de inchiriere pentru un imobil dat cu chirie, pentru perioada 01.01-30.06 anul viitor. Chiria este de 600 lei, TVA 19%. hh) contabilizarea in decembrie, ca venit in avans, a chiriei incasate; ii) reflectarea la finele lunii ianuarie anul viitor, ca venit curent, a chiriei incasate, aferente acestei luni, repartizata conform scadentarului de 100 lei. 383. In luna decembrie a anului curent, S.C. VULTURUL NEGRU S.A. achita prin virament suma de 120 lei, pentru abonament la presa si publicatii de specialitate pentru anul urmator. In anul urmator, in fiecare luna se vor inregistra cheltuieli anticipate ajunse la scadenta, 120 : 12 luni = 10 lei, pe baza scadentarului. 384. S.C. VEST METAL S.A. inregistreaza factura primita de la intreprinderea specializata care a efectuat o reparatie capitala, in valoare de 2000 lei, TVA 19%. Se apreciaza ca lucrarea nu a fost previzibila, astfel incat nu au fost constituite provizioane in acest scop. Data fiind valoarea mare a reparatiei, aceasta se include esalonat in cheltuielile de exploatare. 385. Editura ECONOMICA incaseaza in luna decembrie, abonamentele la reviste de specialitate economica, pentru anul urmator, astfel: - in numerar 300 lei - prin virament 250 lei In anul urmator, se transfera la veniturile exercitiului in curs, contravaloarea abonamentelor incasate in anul precedent. 386. S.C. MECORD S.A. constata ca in extrasul de cont pentru CECUL DE DECONTARE din 10 martie,apare la plata suma de 1000 lei pentru care nu exista documente justificative. In urma verificarii filelor de la cotorul cecului se constata ca acesta reprezinta plata facturii nr. 125 din 10 martie, pentru transportul efectuat. 387. S.C. GAMA S.A. ca societate mama acorda unei filiale un imprumut prin banca de 5000 lei, cu o dobanda de 12% pe an. Dupa 6 luni, filiala achita dobanda si restituie imprumutul catre societatea mama. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati. 388. S.C. ALFA S.A. acorda un ajutor financiar, incluzand un interes de participare de 50000 lei lui S.C. BETA S.A. La sfarsitul exercitiului financiar urmator se deconteaza dobanzile de 10% pe an si se convertesc interesele de participare in actiuni emise. Inregistrari la ambele societati. 389. S.C. ADA S.R.L. incaseaza in numerar de la asociatul sau unic suma de 2000 lei, pentru finantari curente. Dobanda cuvenita la sfarsitul exercitiului financiar este de 200 lei ,care se achita in exercitiul urmator. Asociatul retrage si suma de 1000 lei.

390. S.C. FIDO S.A. a obtinut la sfarsitul exercitiului financiar un profit net de 10000 lei. Consiliul de administratie propune repartizarea profitului ca dividende, iar AGA aproba si se dispune plata dividendelor in numerar, retinandu-se impozitul pe dividend de 5%, care se varsa la buget. 391. SC ALFA SA are de incasat de la SC BETA SA contravaloarea unei facturi de 8000 lei,TVA 19%. Aceasta da faliment. Creanta devine incerta. In final se decide recuperarea prin includerea in cheltuieli. Totodata, are de incasat de la un debitor suma de 200 lei. Acesta decedeaza. In final se recupereaza suma de la familie. 392. SC MERCUR SA apreciaza ca la inchiderea exercitiului financiar, creanta asupra clientului STIMIN SA este de 119 lei (din care 19 lei TVA) si prezinta dubii in ceea ce priveste posibilitatea incasarii ei la scadenta, datorita situatiei financiare nesatisfacatoare a acesteia. 393. SC ALFA SA deschide o actiune judecatoreasca impotriva clientului SINTEZA SA, pentru o creanta asupra acesteia de 1785 lei din care 285 lei este TVA. 394. In cursul lunii ianuarie a anului urmator se constata ca creanta asupra clientului STIMIN SA in suma de 119 lei este definitiva nerecuperabila si ca atare se scoate din activ. 395. SC GAMA SA constata, cu ocazia inchiderii exercitiului financiar, ca gestionarul unui magazin este in imposibilitatea sa plateasca o parte a imputatiei in suma de 800 lei, TVA 19%. Se inregistreaza o ajustare pentru depreciere de 800 lei. In exercitiul urmator se incaseaza o parte din creanta fata de gestionar, in suma de 476 lei, restul ramane nerecuperabila. 396. La SC COLUMNA SA se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor cuprinse in conturile de decontari in cadrul grupului si cu asociatii, in suma de 180 lei, care se anuleaza. 397. La SC ORSER SA un debitor contesta plata sumei de 500 lei. Pentru solutionarea litigiului se recurge la instant de judecata, procesul fiind in curs la finele exercitiului 2004. Evolutia procesului arata ca cel putin 50% din suma contestata va fi recuperate. In luna martie 2005, procesul se incheie si debitorul este obligat la plata integrala a sumei datorate, pe care o face la o data ulterioara. 398. SC PLASTOR SA livreaza unui beneficiar in valoare de 10000 lei, TVA 19%, a caror cost de achizitie este de 8000 lei. O instant de judecata declara starea de faliment a clientului, fapt pentru care creanta este scoasa din activ ca urmare a imposibilitatii incasarii creantei. Dupa o anumita perioada se reuseste incasarea a 50% din valoarea creantei. 399. SC ALTEX SA cumpara de la bursa 800 de actiuni ale unei filiale din cadrul grupului la pretul de 2.5 lei/actiune in scopul obtinerii de venituri financiare pe termen scurt. Ulterior, 400 de actiuni se vand la pretul de 2.6 lei/actiune, iar 100 de actiuni se includ in categoria imobilizarilor financiare. 400. SC ALFA SA cu un capital de 5000 lei, format din 5000 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu , trebuie sa-si reduca activitatea si deci, sa micsoreze capitalul social cu 200 lei. In acest scop se rascumpara 200 de actiuni de la actionari si se anuleaza. 401. SC BETA SA rascumpara 200 de actiuni proprii cu valoarea nominala de 1leu , la un pret de: 1 1.1 lei/actiune 2 0.95 lei/ actiune

In exercitiul financiar curent actiunile rascumparate se anuleaza. 402. SC GAMA SA rascumpara actiuni proprii la costul de achizitie de 500 lei, cheltuieli accesorii (comisioane de rascumparare) 8 lei. In termen de 3 luni actiunile au luat destinatiile: 1 50% au fost distribuite salariatilor, la pretul de vanzare de 240 lei 2 40% au fost vandute tertilor, la pretul de vanzare de 220 lei 3 10% au fost anulate 403. SC FELIX SA rascumpara de la actionari 500 de actiuni la pretul de 1 leu/actiune eliberate integral, platindu-se prin caseria societatii. Dupa 14 luni se revand 100 de actiuni, pretul de vanzare fiind de 1.2 lei, incasandu-se prin banca, 100 de actiuni se revand la 0.9 lei actiunea, incasandu-se prin caserie, iar 300 de actiuni rascumparate se anuleaza. 404. SC DACIA SA rascumpara 300 de actiuni, emise anterior, cunoscandu-se : 1 valoarea nominala unitara de 2 lei 2 costul unitar de achizitie de 1.7 lei 3 actiunile sunt rascumparate cu decontare imediata din contul de disponibil pentru suma de 300 lei si cu decontare ulterioara 210 lei 4 rascumpararea se face prin intermediul unei entitati spcializate careia i se datoreaza un comision de 10%, din costul de achizitie 5 100 de actiuni se anuleaza 6 200 de actiuni se revand angajatilor proprii la pretul de 1.6 lei, atat cu incasare imediata in numerar ( 50 de actiuni), cat si cu decontare ulterioara, in termen de o luna ( 150 de actiuni). 405. SC EXMOB SA rascumpara 100 de actiuni la valoarea de rascumparare de 6 lei actiunea, valoarea nominala 5 lei actiunea. La rascumparare se achita contravaloarea a 80 de actiuni, in numerar,iar ulterior se achita si diferenta in numerar. In termen de 6 luni din actiunile rascumparate, 60 de actiuni se revand, in numerar salariatilor, la pretul de vanzare de 4 lei /actiun, 20 actiuni se revand tertilor in numerar, la pretul de vanzare de 8 lei actiunea, iar 20 de actiuni rascumparate se anuleaza. 406. SC MECORD SA rascumpara in vederea anularii un pachet de 300 actiuni a caror valoare nominala este 10 lei/actiune, astfel: 1 100 actiuni rascumparate cu 9 lei actiunea, cu decontare imediata prin casa, care se anuleaza 2 100 actiuni rascumparate cu 10 lei actiunea cu decontare imediata prin banca , care se anuleaza 3 100 actiuni rascumparate cu 12.5 lei actiunea cu decontare in termen de 2 luni prin banca, care se anuleaza. 407. SC UAMT SA achizitioneaza de la o entitate afiliata actiuni ca investitii financiare pe termen scurt, avand costul de achizitie de 400 lei, platibil ulterior. Cheltuielile accesorii (comisioane de cumparare) insumeaza 6 lei. Jumatate de actiuni se negociaza la bursa la pretul de vanzare de 220 lei, iar cealalta jumatate la pretul de vanzare de 190 lei.

408. SC PREMAGRO SA cumpara la bursa un pachet de 1000 de actiuni la pretul de 1.2 lei / bucata in scop de revanzare. Dupa 10 zile, vinde un pachet de 6000 de actiuni din cele cumparate la pretul zilei de 1.5 lei/bucata. Dupa inca 10 zile vinde restul de 4000 actiuni, la pretul zilei la bursa de 1.1 lei/bucata. 409. O filiala SC OMEGA SA achizitioneaza 1000 de actiuni emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup SC GAMA SA pentru care se cunosc: 1 valoarea unitara a actiunilor cotate la bursa este de 3 lei ; 2 decontarea actiunilor in cauza este imediata si se face din contul de disponibil in lei; comisionul datorat pentru intermediere este de 1% ,vanzarea la bursa a 800 de actiuni la un curs de 3.4 lei/actiune, cu incasare prin virament; comisioanele pentru serviciile bancare (incasari si plati) privind actiunile sunt de 7.5 lei; vanzarea la bursa a 200 de actiuni la un curs de 1leu/actiune, cu incasare in numerar. 410.O filiala achizitineaza in scop speculativ 100 de actiuni a 1leu emise de catre o alta filiala din cadrul aceluiasi grup, care urmeaza sa fie eliberate, plata efectuandu-se ulterior. Cheltuielile pentru achizitionarea acestor actiuni, prin intermediul bancii sunt 10 lei. Se achita valoarea actiunilor in vederea eliberarii integrale a titlurilor de catre societatea emitenta. Se negociaza la bursa 50 de actiuni la curs de 1.1 lei /actiunea, iar 20 actiuni se vand la un curs de 0.9 lei/actiunea, incasarea facandu-se prin caserie. 411.SC ALFA SA cumpara 200 de actiuni, cu intentia de a le revinde si a realiza un castig pe termen scurt. Pretul de achizitie al actiunilor este de 5 lei titlul, iar partea eliberata a actiunilor este de 75%care se achita imediat din disponibilul de la banca. Cheltuielile legate de achizitionarea actiunilor reprezinta 1% din valoarea investitiilor financiare pe termen scurt. SC ALFA SA vinde cele 200 de actiuni, astfel: 1 1000 actiuni cu 6 lei/ actiunea; 2 100 actiuni cu 4 lei/ actiunea. 412. SC COMICA SA cumpara de la o societate afiliata , SC COMALIMENT SA 200 actiuni a 3 lei bucata. Dividentele cuvenite la sfarsitul anului sunt de 90 lei, care se incaseaza. In anul urmator se vand, cu decontare ulterioara, actiuni astfel: 1 80 actiuni cu 3. 5 lei titlul ; 2 20 actiuni cu 2.8 lei titlul. 413. SC PETROM SA achizitioneaza actiuni cotate la bursa la un cost de achizitie de 1000 lei, printr-o societate de intermediere al carui comision este de5%, TVA 19%. Plata actiunilor se efectueaza ulterior prin virament bancar. Prinzand o conjunctura favorabila societatea vinde actiunile cu 1400 lei, din care 400 lei cu incasare in numerar , iar restul cu incasare prin banca. 414. SC TRICOTEXTIL SA emite 1000 obligatiuni, la valoarea nominala de 5 lei obligatiunea, in vederea obtinerii unui imprumut, cu dobanda de 10% pe an. Se rascumpara 100 obligatiuni, care se anuleaza, deci se ramburseaza imprumutul obtinut anterior prin emisiunea de obligatiuni. 415. SC DELTA SA emite 100 obligatiuni, in urmatoarele conditii: - valoarea nominala 5 lei - valoarea de emisie ( vanzare) 4.7 lei - valoarea de rambursare 5.1 lei

- dobanda anuala 10% - durata imprumutului 5 ani Dupa 1 an se rascumpara 20 obligatiuni. 416. SC PETROLSUB SA rascumpara obligatiuni emise anterior, avand valoarea nominala de 5000 lei, in vedrea anularii, deci a rambursarii imprumutului obligatar. 417. SC DELTA SA rascumpara 500 de obligatiuni, in vederea anularii, pentru care se cunosc urmatoarele elemente: - valoarea unitara nominala 1 leu - dobanda anuala este de 20% - rascumpararea se face pentru 300 de obligatiuni cu decontare imediata, iar 200 de obligatiuni cu decontare ulterioara. 418. SC LUSO SA emite 200 obligatiuni, in vederea obtinerii unui imprumut, la valoarea nominala de 1leu/obligatiune. In cursul tragerii la sorti, ( la loterie) se achita un castig de 45 lei, care se trece pe cheltuieli financiare. Se rascumpara 40 de obligatiuni. 419. SC AVANTUL SA rascumpara 600 de obligatiuni emise in vederea obtinerii de imprumuturi publice. Pretul de rascumparare este de 1.1 lei / obligatiune, iar pretul de rambursare este de 1.2 lei /obligatiune. Obligatiunile rascumparate sunt anulate: - Valoarea de rambursare : 720 lei ( 600 obligatiuni x 1.2 lei /obligatiune) - Valoarea de rascumparare: (600 obligatiuni x 1.1 lei/obligatiune) 660 lei Diferenta favorabila : 720-660 60 lei 420. SC COMETA SA rascumpara cu 3500 lei obligatiunile emise anterior la valoarea nominala de 3000 lei, care se anuleaza. Pentru 2900 lei decontarea este imediata prin virament, rar restul de 600 lei se deconteaza ulterior. 421. SC MEDA SA achizitioneaza 1000 obligatiuni in vederea vanzarii ulterioare, cunoscand urmatoarele elemente: - costul de achizitie unitar 6 lei - plata se face pentru 4000 lei, din banca, iar pentru 2000 lei, in numerar - se vand 700 obligatiuni la un pret unitar de 6.5 lei/ bucata - se vand 300 obligatiuni la un pret unitar de 5.8 lei /obligatiunea. 422. SC PETROVEST SA achizitioneaza obligatiuni ca investitii financiare pe termen scurt, avand costul de achizitie de 500 lei, platibil ulterior. Jumatate din obligatiuni se vand ulterior cu pretul de vanzare de 270 lei, iar cealalta jumatate cu pretul de vanzare de 240 lei. 423. SC MARA SRL cumpara 150 de obligatiuni la 1 leu bucata, iar 50 urmeaza a se plati ulteror. Se revand 100 obligatiuni, 50 la pretul de vanzare de 0.8 lei, incasandu-se prin caserie , iar 50 la pretul de vanzare de 1,2 lei, incasandu-se prin banca. 424. SC ALFA SA emite obligatiuni in valoare de 60 lei, pe care le cumpara SC BETA SA. Dobanda cuvenita prin negociere este de 15 lei. Dupa 1 an SC ALFA SA rascumpara obligatiunile emise la pretul pietei de 50 lei si le anuleaza. Sa se efectueze inregistrari la ambele societati comerciale. 425. SC GAMA SA a achizitionat obligatiuni in luna aprilie 2004, in valoare de100 lei, iar cuponul dobanzii de incasat figureaza cu data de 1 aprilie 2005, rata dobanzii fiind

de 16% . In execitiul 2005, la 1 aprilie se incaseaza cuponul pentru perioada 1 aprilie 2004-1 aprilie 2005. 426. SC PAMORA SA achizitioneaza 250 de obligatiuni ale SC AVICOLA SA cu o valoare nominala de 5 lei obligatiunea, valoarea de rambursare 5.5 lei / obligatiune si o dobanda de 10%. Se vand altei societati obligatiunile cumparate la pretul de vanzare de 6 lei/obligatiune. 427. SC APRO SA achizitioneaza 100 obligatiuni in vederea obtinerii unui castig din revanzare. Pretul de achizitie este de 400 lei, din care 300 lei se achita in numerar, iar restul ulterior prin virament. Se vand 90 obligatiuni cu 5 lei/obligatiune, iar 10 obligatiuni cu 3.5 lei/obligatiune. 428. SC CRINUL SA primeste de la unul din clientii sai cu CEC pentru incasat de 400 lei, reprezentand contravaloarea bunurilor livrate.Cecul se depune la banca si se incaseaza. 429. SC MECORD SA detine in portofoliul sau o cambie de la un client, pentru suma de 1200 lei. Cambia se depune la banca, pentru incasare la scadenta, fapt pentru care banca percepe un comision de 17.5 lei. 430. SC LUSO SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 100 lei, contravaloarea produselor finite livrate anterior. La scadenta, biletul la ordin este remis bancii in vederea incasarii . Comisionul bancar este de 4%. 431.SC SIMCOR SA primeste de la un client un bilet la ordin valorand 1000 lei, contravaloarea produselor finite livrate anterior. Cu 18 zile inainte de scadenta, biletul la ordin este remis bancii spre decontare . Rata scontului este de 6% si comisionul bancar este de 4%. 432. SC ALFA SA cumpara marfuri de la SC BETA SA in valoare de 100 lei, cu TVA 19% si concomitent vinde marfuri SC OMEGA SA de 100 lei, TVA 19%. SC ALFA SA trage o cambie asupra SC OMEGA SA in favoarea SC BETA SA. Sa se efectueze inregistrarile la cele 3 societati. 433. SC MERCUR SA incheie un contract de import in valoare de 10.000 lei, pe credit furnizor. Platile au loc astfel: - 10% din valoarea importului se va plati in avans catre furnizori ; - 30 % din valoarea importului se plateste la livrarea marfurilor prin acreditiv; - 60 % din valoarea importului se plateste prin garantie cu un set de 6 cambii de 1000 lei fiecare, cu scadente semestriale in termene stabilite. Se negociaza o dobanda de 8% la valoarea nominala a fiecarei cambii. Inregistrari la importator si exportator. Ambele societati sunt scutite de plata TVA. 434. SC ATACRET SRL incheie un contract de import in valoare de 5000 eur, a 3.3 lei/ eur, pe credit furnizor.In acest contract se prevede ca platile se vor efectua astfel: - 20% la livrare prin acreditiv irevocabil; - 80% plata pe credit in patru rate platite la 6 luni de la ultima livrare. La plata, fiecare rata este acoperita de catre o cambie, in valoare de 40 lei . La valoarea de 160 lei, acoperita prin cambii, cumparatorul plateste furnizorului o dobanda de 7%, esalonata egala in timp. Inregistrari la importator si exportator in conditiile in care nu sunt platitoare de TVA. 435. SC MOBIROM SA accepta o cambie de la un client caruia i-a facturat bunuri in valoare de 500 lei, cu termenul de plata la 30 iunie 2005. a) incasarea cambiei la scadenta cu un comision de 5 lei;

b) scontarea cambiei inainte de scadenta, la 20 iunie 2005, comision 5lei , tva 19 %, iar rata scontului este de 12%. 436. Societatea comerciala C ( tras) anunta societatea comerciala A( tragator) ca nu poate plati cambia, la scadenta, societatii comerciale B ( beneficiar) de 1190 lei. Tragatorul A avanseaza trasului C suma de 1190 lei si, concomitent, pentru recuperarea sumei avansate, emite o alta cambie, in valoare de 1249 lei (1190+ 59 lei dobanda) asupra trasului C. Beneficiarul cambiei noi este trgatorul A. Sa se efectueze inregistrari in contabilitatea societatilor A si C. 437. SC ORION SA are o creanta pe seama unui client extern de 1000$ si care a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$. Ulterior, creanta este incasata, astfel: a).la cursul de 3,3 lei/$ b).la cursul de 3 lei/$. 438. SC SCORPION SA are o datorie fata de un furnizor extern de 1000$ si a fost luata in evidenta la cursul valutar de 3,2 lei/$. Ulterior, datoria este platita, astfel: a).la cursul de 3,3 lei/$; b).la cursul de 3lei/$. 439. Pentru soldul debitor al contului de 5121, in trimestrul I al anului, s-au calculate dobanzi in suma de 480 lei, care se incaseaza. 440. Pentru soldul creditor al contului 5121, in trimestrul II al anului, s-au calculate dobanzi in suma de 220 lei, care se achita. 441. La data de 20 noiembrie 2004 se fac urmatoarele operatiuni prin contul de disponibil in devize: - incasarea facturii privind livrarea de bunuri de la un client extern in valoare de 20000 euro, emisa la data de 10 octombrie 2004; - plata unei facturi primita de la un furnizor extern din data de 25 septembrie, in valoare de 12000 euro. Cursul oficial al euro a fost de 3 lei/euro la 25 septembrie, 3,2 lei/ euro la 10 ocotmbrie 2004 si de 3,3 lei/euro la 20 noiembrie. La 31 decembrie 2004 cursul oficial al euro este de 3,35 lei/euro. Sa se calculeze soldul in devize la cursul oficial din 31 decembrie 2004. 442. SC MULTIGRAF SRL contabilizeaza mandatele postale aferente vanzarilor prin colete, in suma de 280 lei, care se incaseaza prin contul din disponibil la banca. 443. La finele lunii se contabilizeaza suma de 180 lei, remisa de un client bancii, dar neaparuta in extrasul de cont. La inceputul lunii urmatoare, suma apare ca incasata in extrasul de cont primit de la banca. 444. SC MUSAT SRL rezerva suma de 3000 lei necesari cumpararii de valuta la licitatie. In urma licitatiei valutare se obtin 2000 dolari la cursul de 3,2 lei/$. Comisionul bancar pentru schimbul valutar este de 1%. 445. Se contabilizeaza operatiile banesti in lei, conform Registrului de casa, astfel: Incasari: 200 lei incasari din contul de la banca; 50 lei din restituire de avans de trezorerie neutilizat; 350 lei incasari de la clienti; 60 lei chirii; 440 lei din vanzari de marfuri.

Plati: 300 lei furnizorilor; 250 lei salariile personalului; 80 lei ajutoare material salariatilor; 20 lei societati de asigurare ca prima; 446. Se contabilizeaza operatiile banesti in devize, prin casieria unitatii, conform Registrului de casa in devize. a) Se incaseaza o creanta de 100$ la cursul valutar de 3,2lei/$, creanta fiind in evidenta la cursul de 3,15 lei/$; b) se acorda un avans de trezorerie de 50$, la cursul valutar al zilei de 3,25lei/$; c) Se incaseaza de la debitor 80$ la cursul valutar al zilei de 3,23lei/$, creanta fiind in evidenta la cursul de 3,25lei/$. Cursul final este de 3,3 lei/$. 447. SC CRINUL SA incaseaza de la un client extern un avans de 1000 euro la cursul valutar de 3,3 lei/euro. Se livreaza marfa in valoare de 2000 euro, la cursul de 3,35 lei/euro, dupa care se regularizeaza avansul si se incaseaza restul de 1000 euro, la cursul de 3,33lei/euro. 448. SC MEDA SA obtine un credit bancar pe termen scurt de 2000 lei. Dobanda perceputa 400 lei. 449. Se achita obligatia fata de furnizor, in suma de 32500 lei, dintr-un credit pe termen scurt primit de la banca, dobanda 15%. La scadenta se ramburseaza creditul si dobanda. 450. Acordarea unui bilet la ordin de 1000$, la cursul de schimb de 3,25lei/$, furnizorului de mijloace fixe. Plata se face la scadenta, la cursul valutar de 3,23lei/$ si se evidentiaza si diferente nefavorabile de curs valutar contatate la lichidarea efectului de plata in devize. 451. Se incaseaza un avans de 4000$, la cursul de 3,2lei/$, de la client extern pentru produsele contractate a se livra. Se livreaza produsele finite in valoare de 10000$ la cursul de schimb de 3,2 lei/$. Se diminueaza creanta fata de client cu avansul acordat si se incaseaza diferenta, la acelasi curs valutar de 3,2 lei/$. 452. Se incaseaza avansul de 400$ la cursul de 3,2lei/$ de la un client extern pentru produsele contractate a se livra. Produsele nu se mai livreaza, iar avansul se restituie clientului extern, ca urmare a rezilierii contractului, la un curs de schimb de 3,23 lei/$. 453. Se depune suma de 1000$, la cursul de schimb de 3,3 lei/$, la casieria societatii comerciale EXMOB S.A.. Restituirea sumei catre asociati, din mijloacele banesti depuse de catre acestia, la cursul de 3,31 lei/$, si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar constatate cu aceasta ocazie. 454. Se reflecta dividendele datorate actionarilor in suma de 1000$, la cursul de 3,24lei/$, precum si retinerea impozitului de 10% pe dividend de catre unitatea patrimoniala. Se achita dividendele cuvenite de 900$ si se face plata datoriei fata de bugetul de stat, pentru impozitul pe dividend datorat de 100$, la cursul de 3,25 lei/$. 455. Evidentierea sumei de 400$, la cursul de 3,3lei/$, datorata tertilor pentru achizitionarea de actiuni, in vederea obtinerii veniturilor financiare intr-un termen scurt, achitarea acestor datorii la cursul de schimb de 3,32lei/$ si reflectarea diferentelor nefavorabile de curs valutar, cu ocazia achitarii investitiilor financiare pe termen scurt. 456. Obtinerea imprumutului obligatar in suma de 600$, la cursul de schimb de 3,3 lei/ $, la valoarea de rambursare a obligatiunilor emise. Incasarea sumei la acelasi curs de

schimb, restituirea imprumutului din emisiunea de obligatiuni, la cursul de 3,32lei/$ si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar constatate cu aceasta ocazie. 457. Se primeste suma de 800$, la cursul de 3,33 lei/$, sub forma de credit pe termen lung si mediu. Rambursarea creditului bancii se face la cursul de 3,34 lei/$, reflectandu-se si diferentele de curs nefavorabile constatate. 458. Incasarea sumei de 550$, la cursul de schimb de 3,22 lei/$ de la agentii economici care detin titluri de participare la S.C. CRISUL S.A. Restituirea sumei in valuta la cursul de schimb de 3,32 lei/$ si evidentierea diferentelor nefavorabile de curs valutar rezultate. 459. Primirea sumei de 450$, la cursul de 3,3 lei/$ sub forma altor imprumuturi si datorii asimilate, rambursarea ei la cursul de 3,32 lei/$ si evidentierea diferentelor de curs. 460. S.C. ONIX S.A. executa lucrari unui client extern in valoare de 2000$, la cursul de 3,23lei/$. Incasarea sumei se face prin casieria unitatii la cursul de 3,22 lei/$. Se inregistreaza si diferentele de curs valutar constatate cu ocazia lichidarii creantelor. 461. S.C. OMEGA S.A. inregistreaza factura nr. 1200, in valoare de 600$ pentru semifabricatele vandute pe credit, la cursul de 3,22lei/$, pentru care primeste un bilet la ordin in valoare de 600$, iar incasarea lui prin casieria unitatii se face la un curs de 3,21 lei/$. Se inregistreaza si diferentele nefavorabile de curs valutar constatate la lichidarea efectelor de primit in devize. 462. SC ALFA SA vinde marfuri pe credit in valoare de 3000$, la cursul de 3,22lei/$, pentru care primeste un bilet la ordin in valoare nominala de 2000$ si se acorda un scont de 2%, din valoarea ramasa de incasat (1000$), pentru achitarea anticipate a datoriei catre comparator. Se incaseaza, prin casieria unitatii, suma ramasa la cursul de achimb de 3,2 lei/$. Se evidentiaza si diferentele de curs valutar aferente. 463. SC BETA SA depune la banca biletul la ordin cu valoarea nominal de 2000$ pentru scontare, la cursul de schimb de 3,1 lei/$, pentru care se acorda un scont de 100$ bancii, iar banca retine comisionul de 10$. Se incaseaza valoarea nominal a efectului de comert, mai putin comisionul si dobanda (2000$ - 110$ = 1890 $). Cursul dolarului in momentul primirii biletului la ordin, pentru serviciile efectuate, a fost de 3,22lei/$. 464. Se evidentiaza la cursul de schimb de 3,23 lei/$, suma de 1000$, datorata societatii de un client incert. Se incaseaza suma in numerar la cursul de 3,21lei/$. 465. SC ONIX SA acorda un imprumut de 1000$, la cursul de 3,22 lei/$, SC OPAL SA la care detine titluri de participare. Se incaseaza imprumutul la cursul valutar de 3,21 lei/$ si se evidentiaza diferentele constatate in urma rambursarii imprumutului. 466. SC DELTA SA acorda un imprumut societatii, in valoare de 2000$, la cursul de 3,22 lei/$, in baza unui contract de imprumut. Rambursarea imprumutului la scadenta se face la cursul de 3,15 lei/$. 467. La SC ARTA SA se evidentiaza dobanzile anuale de 500$, la cursul de 3,3 lei/$, aferente creantelor legate de participatii si imprumuturilor pe termen lung acordate tertilor. Incasarea dobanzii se face la cursul de 3,2 lei/$. 468. SC MOCA SA primeste sub forma de imprumut pe termen lung, suma de 5000$, la cursul de 3,31 lei/$, cu o dobanda de 200$ pe an. Dupa primul an se ramburseaza imprumutul si dobanda aferenta la cursul de 3,38 lei/$. 469. SC METALICA SA contracteaza un credit pe termen scurt in valoare de 30000 lei, la data de 1.07.2005, scadent la 31.12.2005, cu o dobanda anuala de 20%, platibila la

scadenta. Creditul nu poate fi rambursat decat la 31.01.2006, banca percepand o dobanda penalizatoare de 0,1% pentru fiecare zi de intarziere. 470. SC MIORITA SA incaseaza un credit garantat de guvern in valoare de 150000 euro, la data de 1.06.2005, la un curs valutar de 3,3 lei/euro, care urmeaza a se rambursa la 31.08.2005, cu o dobanda de 10%, platibila la scadenta. Rambursarea creditului si a dobanzii la scadenta se face la cursul de 3,35 lei/euro. 471. SC CRISUL SA beneficiaza la 1.04.2005 de un credit extern garantat de stat de 30000 euro, la un curs valutar de 3,3 lei/euro. Dobanda bancara inregistrata este de 6% platibila la rambursarea creditului. Scadenta creditului este de 30.06.2005, cand se ramburseaza la un curs de 3,28 lei/ euro. 472. SC COMALIMENT SA achizitioneaza marci postale si timbre fiscal, in valoare de 600 lei, conform Registrului de casa. Se utilizeaza marci postale in valoare de 80 lei, pentru francarea corespondentei, conform Borderoului intocmit. 473. SC EXMOB SA achizitioneaza bilete de tratament si odihna in valoare de 200 lei, TVA 19%. Se distribuie salariatilor bilete de tratament si odihna, contravaloarea lor suportandu-se 50% de unitate si 50% de salariati. Se retin sumele de la salariati, inclusiv TVA. 474. SC SINTEZA SA achizitioneaza bilete de calatorie de 50 lei si abonamente de calatorie de 150 lei, TVA 19%, pe care le distribuie gratuit salariatilor proprii, potrivit legii. 475. SC MECORD SA primeste conform facturii nr. 1800, 100 tichete de masa a 8 lei tichetul, precum si valoarea imprimatelor de 40 lei. Se impart cele 100 de tichete salariatilor, 10 tichete restituindu-se ulterior societatii. 476. Se deschide un acreditiv in lei, la dispozitia unui furnizor intern, pentru 10000 lei. Se primesc facturi pentru materii prime aprovizionate in suma de 9500 lei , care se achita din acreditiv. Se lichideaza partea neutilizata din acreditiv. 477. Se deschide un acreditiv in devize, la dispozitia unui furnizor extern, pentru 10000$, cursul valutar fiind de 3,2 lei/$. Acreditivul ramane neutilizat pana la finele exercitiului, cand cursul valutar creste la 3,4lei/$. La acest curs se achita furnizorului extern contravaloarea unei facturi de 9000$. 478. Se acorda unui salariat, care se deplaseaza la Pitesti, pentru achizitionarea de piese de schimb, un avans de trezorerie, in numerar de 600 lei, conform Registrului de casa. Costul de achizitie al pieselor de schimb este de 410 lei, TVA 19%, iar cheltuielile de deplasare, conform decontului intocmit, se cifreaza la 17,1 lei. Se incaseaza suma necheltuita. 479. Se acorda unui merceolog, suma de 1200 lei, pentru procurarea de marfuri necesare societatii. Merceologul intocmeste decontul de cheltuieli astfel: 800 lei cumparat marfuri; 152 lei TVA aferenta; 148 lei cheltuieli de deplasare si hotel; 100 lei se restituie la casierie. 480. SC TURIST SA acorda un avans de trezorerie in valuta, in valoare de 200$, la cursul de schimb al zilei de 3,25 lei/$. La data justificarii avansului acordat in devize el a fost integral utilizat. 481. SC STIMIN SA acorda un avans in devize, pentru deplasare, in valoare de 200$, la cursul de schimb 3,25lei/$.

La data justificarii avansului in devize, care a fost utilizat numai in suma de 160$, pot sa apara trei cazuri: Cursul dolarului a ramas neschimbat; Cursul dolarului a crescut 3,28 lei/$; Cursul dolarului a scazut la 3,21 lei/$. 482. SC OLIMPIA SA deconteaza cheltuielile cu reparatia autoturismului proprietatea firmei, in valoare de 2000 lei, TVA 19%, achitate de catre un salariat al firmei (sofer), pe baza de bonuri de reparatii. In acest caz pot sa apara doua situatii: Angajatul a primit avans de 3000 lei; Angajatul nu a primit avans si a platit costul reparatiei din banii proprii, pe care ii recupereaza. 483. Pentru aprovizionarea cu material deficitare, un salariat al SC OMEGA SA este delegate sa se deplaseze la Timisoara. La plecare primeste un avans de 5000 lei. La intoarcerea din delegatie, in timp de 3 zile, justifica prin decontul de cheltuieli, urmatoarele: - bilet CFR dus-intors 60 lei - cazare hotel 2 nopti 140 lei - diurna deplasare 3 nopti 100 lei Total 300 lei Materiale cumparate 4200 lei Sume nefolosite 500 lei Total 5000 lei 484. Se procura diferite materiale consumabile de catre un angajat al firmei, in suma de 4000 lei, TVA 19%, care a primit avans de trezorerie. Dupa intocmirea decontului se primesc banii de catre salariat. 485. La casa de schimb valutar Dacia au avut loc urmatoarele operatii in cursul lunii: - cumpararea a 3500 dolari, la un curs de cumparare de 3,38lei/$, cu un comision de 5%; - vanzarea a 2000$, la un curs de vanzare de 3,4lei/$, cu un comision de 4%. 486. Casa de schimb valutar FELIX, transfera catre punctual de schimb din Bors, suma de 820 lei si 6000$, la cursul de cumparare de 3,43lei/$. 487. SC MEDA SA cumpara 200 actiuni a 5 lei/actiune de la o filiala din cadrul grupului in data de 1.03.2005 la sfarsitul anului 2005, in urma inventarierii se constata ca valoarea actiunilor a scazut la 4,5lei/actiune, fapt pentru care se inregistreaza o ajustare pentru depreciere. In anul 2006 actiunile detinute la societatile din cadrul grupului se vand cu 4lei/actiune, incasandu-se prin banca. 488. SC CAMEL SA constata cu ocazia inventarierii de la sfarsitul anului 2005 ca valoarea actiunilor proprii rascumparate se diminueaza capitalul social (VN = 2500), iar ajustarea se anuleaza. 489. SC DORIS SA cumpara obligatiuni, de pe piata de capital, in valoare de 12000 lei, in 1.06.2005. la sfarsitul anului se constata ca valoarea obligatiunilor cumparate de la alte societati a scazut de la 10500 lei, fapt pentru care se inregistreaza ajustare pentru deprecierea obligatiunilor. In anul urmator obligatiunile sunt vandute cu 10000 lei, iar ajustarea este anulata. 490. SC ALTEX SA primeste cu factura nr.2200, materii prime la costul de achizitie de 800 lei, TVA 19%, cheltuieli de transport incluse in factura 200 lei, care se inregistreaza in contabilitate dupa metoda inventarului intermitent.

491. Conform bonului de consum nr.105 se inregistreaza consumul de materii prime, in valoare de 500 lei, cheltuieli de transport aferente 100 lei, inregistrate in contabilitate dupa metoda inventarului permanent, care au fost inregistrate la costul standard (prestabilit). 492. Cu ocazia inventarierii se consta o lipsa de materii prime la pretul standard de 200 lei, inregistrandu-se si diferentele de pret aferente de 60 lei. 493. Se inregistreaza consumul de materii auxiliare in valoare de 60 lei, cheltuieli de transport aferente 20 lei. 494. Se elibereaza in consum hartie de ambalat, in valoare de 280 lei. 495. Conform fisei limita de consum se inregistreaza consumul de piese de schimb, pe luna curenta in valoare de 300 lei, cheltuieli de transport aferente de 600 lei. 496. La SC LIDO SA cu ocazia inventarierii se constata: - plus de materii prime 40 lei - plus de materii auxiliare 30 lei - plus de materiale de natura obiectelor de inventar 80 lei - lipsuri de piese de schimb neimputabile 20 lei - lipsuri de carburanti, pentru care sunt norme de perisabilitati admise 70 lei 497. SC APRO SA inregistreaza consumul de seminte si produse agricole, astfel: - seminte de grau, porumb si secara 650 lei - coceni de porumb 300 lei - lapte de vaca consumat de vitei 200 lei 498. De la ferma zootehnica a SC GROPITA SA se obtin gunoi de grajd in valoare de 2.000 lei, care se repartizeaza pentru folosire, astfel: - 80% in anul current; - 20% in anul urmator. 499. Se cumpara un carnet de CEC nou, pentru care se achita suma de 6 lei, in numerar. 500. Materialele de natura obiectelor de inventar date in folosinta in luna curenta sunt de 200 lei, cheltuielile de transport aferente sunt in suma de 75 lei. 501. Pe baza facturii nr.1110 se inregistreaza consumul de energie electrica pe luna curenta 120 lei, TVA 19%. 502. Factura pentru apa pe luna curenta este de 150 lei, TVA 19%. 503. Conform facturii nr.1420 se inregistreaza consumul de energie termica, pe luna curenta de 300 lei, TVA 19%. 504. Inregistrarea mortalitatii la categoria tineret bovin 0-6 luni, in valoare de 1.800 lei pentru animalele cumparate. 505. La SC ORINTEX SA se descaraca gestiunea pentru marfurile vandute in cursul lunii 500 lei, adaos comercial 100 lei, TVA neexigibila 114 lei. 506. Se descarca gestiunea pentru ambalajele vandute, in valoare de 200 lei, diferente de pret aferente 40 lei. 507. Se primeste in chirie un imobil avand valoarea de 6.000 lei. Chiria lunara datorata si achitata este de 120 lei. 508. Se primeste factura nr.1116 pentru reparatii la utilaje frigorifice in valoare de 200 lei, TVA 19%. 509. Reparat si verificat aparate de masura si cantarit de catre o firma specializata, care emite factura nr.502 in valoare de 600 lei, TVA 19%.

510. Se achita la ASIROM prima de asigurare a bunurilor pe luna curenta in suma de 1.600 lei. 511. SC MULTIMOD SRL plateste chiria pe luna curenta, in valoare de 180 lei, TVA 19%. 512. Se achita chiria anticipat pe trei luni, in suma de 600 lei. Se include in cheltuieli, suma ce devine curenta pe prima luna din trimestru, din chiria platita anticipat. 513. Se inregistreaza factura nr.1500 a unui institut de cercetari pentru elaborarea unui studiu realizat in favoarea unitatii patrimoniale, in valoare de 800 lei, TVA 19%. 514. Conform statului de plata a salariilor se inregistreaza suma de 120 lei, datorata unui collaborator pentru prestatiile efectuate, TVA 19%. 515. Onorariile cuvenite unui expert contabil, pentru expertiza contabila efectuata, este in suma de 400 lei, TVA 19%. 516. Se inregistreaza factura 8002 primita de la PROTV, pentru publicitatea efectuata in suma de de 100 lei, TVA 19%. 517. SC ALFA SA inregistreaza plata in numerar a sumei de 200 lei, TVA 19%, pentru achizitionarea de sucuri si cafea consumate cu ocazia tratativelor purtate cu o delegatie a unui partener strain. 518. SC GAMA SA inregistreaza factura nr. 1101 primita de la intreprinderea de transport local, pentru transportul personalului unitatii la si de la locul de munca in valoare de 300 lei, TVA 19%. 519. Consumul de bilete si tichete de calatorie cu transportul de persoane, pe luna curenta este de 150 lei. 520. Titularul unui avans de 200 lei primit pentru deplasare in interes de serviciu in alta localitate prezinta la revenirea in unitate decontul de cheltuieli si acte anexe (bilete de transport, nota de plata hotel, ordin de deplasare), justificand suma de 180 lei si restituie suma de 20 lei la casierie. 521. Cheltuielile ocazionate cu deplasarile in alte localitatati a personalului, pe luna curenta sunt in suma de 280 lei, pentru care s-au acordat avansuri de trezorerie. 522. Conform decontului se inregistreaza contravaloarea marcilor postale utilizate in cursul lunii pentru expedierea corespondentei, in suma de 60 lei. 523. Consumul de timbre postale si fiscale, folosit de societate pentru francarea corespondentei pe luna curenta este in suma de 80 lei. 524. Cheltuielile de telefon pe luna curenta facturate de PTTR sunt in suma de 300 LEI, tva 19%. 525. Din extrasul de cont rezulta retinerea de catre unitatea bancara, din contul de disponibil al unitatii patrimoniale a sumei de 350 lei, reprezentand comisioane si speze bancare pentru serviciile efectuate in cursul perioadei de gestiune. 526. Se achita in numerar suma de 50 lei reprezentand diferite fotocopii la terti. 527. Se calculeaza impozitul suplimentar datorat de SC ALFA SA bugetului de stat pentru depasirea fondului de salarii maxim admisibil, in suma de 135 lei. 528. Se inregistreaza impozitul pe cladiri in suma de 120 lei, datorat bugetului statului de catre unitatea patrimoniala. 529. Fondul de risc si accidente este de 220 lei, pe luna curenta. 530. Accizele datorate pentru marfurile aprovizionate sunt in suma de 900 lei. 531. La sfarsitul lunii mai SC BETA SA inregistreaza suma de 1.000 lei drept salarii cuvenite personalului, conform statelor de plata, CAS 19,75%, fondul de somaj 2,5 %, CASS 7%.

532. La SC EXMOB SA se inregistreaza suma de 480 lei la clienti insolvabili, care nu mai pot fi incasati. 533. SC STIMIN SA inregistreaza suma de 250 lei ca suma ce nu mai poate fi incasata de la diversi debitori. 534. SC ALFA SA detinand titluri de participare (actiuni) in capitalul social al SC BETA SA i-a acordat acesteia un imprumut pe termen lung in suma de 1.000 lei, dar la scadenta nu poate sa-si recupereze imprumutul si nici dobanda aferenta de 150 lei, fapt pentru care inregistreaza suma de 1.150 lei drept pierderi din creante legate de participanti. 535. SC OMEGA SA are in cont la banca 1.000$ evidentiati in contabilitate la cursul de 3,3 lei/$, iar cursul scade la 3,25 lei/$, deci apare o diferenta nefavorabila de 0,05 lei/$, care se inregistreaza. 536. La SC SINTEZA SA valoarea pierderilor din creante imobilizate este de 440 lei, care se inregistreaza. 537. SC ALOR SA vinde actiuni cumparate de la societati afiliate, pretul de vanzare incasat este de 360 lei, iar pretul de cumparare a fost de 400 lei. 538. Dobanda aferenta creditului pe termen scurt este de 85 lei. 539. Scontul acordat clientilor pentru plata inainte de termen a produselor primite este in suma de 62,5 lei. 540. Se achita despagubiri, amenzi si penalitati, prin contul de disponibil al unitatii patrimoniale, in suma de 1.000 lei. 541. SC SIMCOR SA vireaza suma de 300 lei sub forma de donatii unei fundatii filantropice. 542. SC CALIPSO SA acorda sub forma de donatii marfuri in valoare de 6.000.000 lei si ambalaje de 200 lei. 543. Se scoate din evidenta o creanta prescrisa in suma de 200 lei. 544. Se inregistreaza suma de 400 lei, reprezentand materii prime distruse in urma unei inundatii, la magazia de materiale a unitatii. 545. SC MOBILA SA face o donatie de materii prime la pretul de achizitie de 200 lei, Scolii speciale nr.7 Oradea si alte materiale, la pretul de inregistrare de 130 lei, cheltuieli de transport aferente 20 lei, Grupului Scolar nr. 1 din Oradea. 546. SC VULTURUL NEGRU SA doneaza Casei de copii nr. 10 marfuri la pretul de achizitie de 200 lei, adaos comercial 40 lei, TVA 45,6 lei. 547. SC BETA SA doneaza la SC OMEGA SA materii prime in valoare de 560 lei (diferenta de pret nefavorabila 60 lei) si suma de 100 lei, platita din numerarul aflat in caserie. 548. SC PECO BIHOR doneaza gradinitei de copii nr.2, combustibili in valoare de 400 lei si asociatiei sportive VIITORUL suma de 600 lei. 549. SC PREMAGRO SA doneaza terenuri in valoare de 7.000 lei, utilaje energetice noi de 16.000 lei, masini de lucru in valoare de 10.000 lei, amortizate in proportie de 80% si titluri imobilizate ale activitatii de portofoliu 12.000 lei. 550. SC SIGMA SA varsa catre Crucea Rosie, in scop umanitar, suma de 2.000 lei. 551. Se trec pe cheltuieli creantele fata de un debitor devenit insolvabil, in sum ad 350 lei, pe baza unei hotarari judecatoresti. 552. Se inregistreaza scoaterea din evidenta a unui utilaj vandut, al carui valoare neta contabila este de 1.800 lei.

553. Datorita unei inundatii la magazia de produse finite, se inregistreaza degradarea produselor finite in valoare de 1.750 lei. 554. Se scoate din functiune un strung, valoarea de inregistrare 360 lei, amortizarea inregistrata 300 lei. 555. Se inregistreaza cotele lunare de amortizare, astfel: - 60 lei brevete; - 20 lei cheltuieli de dezvoltare; - 80 lei cladiri; - 50 lei instalatii de lucru; - 40 lei mijloace de transport. 556. La inchiderea exercitiului financiar se constata cu ocazia inventarierii imobilizarilor corporale, urmatoarele: - cost de achizitie a imobilizarilor 1.450 lei - amortizarea inregistrata 830 lei Valoarea neta contabila 620 lei Valoarea actuala (reala) 400 lei Depreciere valorica 220 lei Pentru deprecierea valorica se inregistreaza o ajustare. 557. Se inregistreaza o ajustare de 400 lei pentru deprecierea imobilizarilor corporale si o ajustare de 200 lei pentru deprecierea imobilizarilor necorporale. 558. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea imobilizarilor financiare in suma de 300 lei. 559. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea materiilor prime 200 lei si a marfurilor 300 lei. 560. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor debitori in suma de 700 lei. 561. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea creantelor unitatii cu asociatii in suma de 380 lei. 562. Se inregistreaza o ajustare pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt in suma de 500 lei. 563. SC MODEX SA efectueaza urmatoarele cheltuieli in luna noiembrie: - consum de materii prime 3.000 lei - consum de materii auxiliare 2.000 lei - drepturi de personal care constau in: - salarii 8.000 lei - CAS 19,75% 1.580 lei - CASS 7% 560 lei - contributia la fondul de somaj 200 lei - comisioane si speze bancare 250 lei - cheltuieli cu transport de bunuri si persoane 200 lei - TVA 19% 38 lei - cheltuieli cu colaboratorii, persoane fizice 120 lei - cheltuieli cu impozite sit axe cuvenite bugetului de stat la termenele legale 600 lei - cheltuieli privind majorari de intarziere constatate de organele de control ale Ministerului Finantelor 250 lei 564. SC CALIPSO SA inregistreaza obligatiile pe luna ianuarie, astfel:

- impozit pe profit 620 lei - impozit pe teren 300 lei - impozit pe cladiri 200 lei 565.Cu factura nr. 1800, SC GAMA SA livreaza produse finite, la pretul de vanzare de 1500 lei, tva 19%. 566.Se livreaza unui client materii prime, care nu sunt folosite in unitate, pretul de vanzare 600 lei, TVA 19%, costul de achizitie 550 lei. 567.SC AGRO SA livreaza unor beneficiari produse agricole, astfel: 1 produse vegetale in valoare de 600 lei 2 produse animaliere in valoare de 400 lei. 568.Se emite factura nr. 1303, pe numele unui client extern pentru produsele livrate de 40.000 eur, cursul in momentul facturarii este de 3.3 lei/ eur. 569.Se livreaza unui client, conform facturii nr. 1501, tineret bovin 6-12 luni, in valoare de 2500 lei, tva 19%. 570.Se inregistreaza factura nr. 2021, pentru materiale de natura obiectelor de inventar livrate unui beneficiar, in valoare de 800 lei , TVA 19%. 571.Se vand produsele reziduale ( span) la pretul de vanzare de 300 lei, TVA 19%. 572.Conform facturii nr. 1101 se livreaza semifabricate, pretul de vanzare de 1600 lei , tva 19%. 573.Se factureaza unui client intern contravaloarea unei lucrari executate in suma de 400 lei, tva 19%. 574.Se factureaza unui client extern, transportul pentru produsele cumparate, in valoare de 1800 lei. 575. Se vinde unui client extern o licenta de fabricatie a cimentului in valoare de 3000 lei. 576.Se inregistreaza suma de 6000 lei, tva 19% ca redeventa cuvenita pentru concesionarea unui teren altei societati comerciale, pe anul in curs. 577.Se vand 400 lazi de fag unui beneficiar, pretul de vanzare 5 lei/bucata , tva 19% . 578.SC ORINTEX SA vinde marfuri in valoare de 5000 lei, pe credit comercial, cu o dabanda de 20%, incasarea efectuandu-se peste un an. Factura cuprinde: - valoarea marfii 5000 lei - TVA 19% 950 lei Total 5950 lei - dobanda 20% 1000 lei Total credit 6950 lei 579.SC CRISUL SA vinde in numerar marfuri la pretul de vanzare cu amanuntul de 5000 lei, tva inclus in pret. 580.Se incaseaza in numerar suma de 200 lei, tva 19%, reprezentand venituri obtinute de SC TURIST SA din transportul de persoane, pe luna curenta. 581.Veniturile realizate de societate din convorbirile telefonice avute cu clienti, sunt in suma de 50 lei, tva 19%. 582.In luna curenta se inregistreaza veniturile din convorbirile telefonice ale salariatilor societatii, in suma de 60 lei, tva 19%. 583.Veniturile din chirii percepute de la salariatii societatii sunt in suma de 500 lei, tva 19%.

584.Veniturile incasate din chirii, pentru luna curenta , de la alte societati comerciale 2500 lei, tva 19%. 585.Veniturile obtinute din tratamentul efectuat catre salariati este de 250 lei. 586.Se factureaza unui beneficiar: 550 lei semifabricate 100 lei produse rezidulae 650 lei produse finite 200 lei ambalaje Tva 19%. 587.Se vand unui beneficiar 1000 sticle cu apa minerala Borsec, 1.2 lei/ litru de apa, 0.8 lei sticla , tva 19%. 588. La SC ALFA SA din productie rezulta produse finite, care se predau la magazie , la pretul de inregistrare standard de 1600 lei. 589.Din productie rezulta semifabricate, care se predau la magazie, la pretul de inregistrare de 800 lei. 590.Din productie rezulta SDV-uri, in valoare de 1200 lei, care vor fi folosite in intreprindere sub forma materialelor de natura obiectelor de inventar. 591.SC AGRO SRL inregistreaza laptele obtinut la 1200 lei si livrat catre SC LUSO SA la 1250 lei, costul efectiv fiind de 1170 lei .Se descarca gestiunea pentru laptele livrat. 592.Se obtin din productie 20 vitei in valoare de 4000 lei. 593.Inregistrarea sporului in greutate al animalelor, astfel: - categoria 0-6 luni : 4000 kg x 4 lei = 16. 000 lei - categoria 6-12 luni : 2500 kgx 6 lei = 15.000 lei TOTAL 31.000 lei 594.SC MEDA SA efectueaza o lucrare de cercetare pe cont propriu al carui venit este estimat la 500 lei si care se amortizeaza in doai ani. 595.La sfarsitul anului era in curs de executie un proiect de dezvoltare in valoare de 1800 lei. 596.Se executa in regie proprie lucrari de acces la un teren si imprejurimi a caror cost efectiv este de 280 lei. 597.SC ARTEX SA realizeaza in regie proprie o cladire in valoare de 5000 lei, cost de productie, tva 19%, din care deductibila 80%. 598.SC GAMA SA, incepe la 30.03.2001, construirea unei hale de productie pentru nevoi proprii. La finele anului 2005 cheltuielile legate de investitie se ridica la 4500 lei, iar la 30.06.2006 se receptioneaza obiectivul, la un cost de productie de 12000 lei , tva 19%. 599.Conform facturii nr.1301, se vand programe informatice , in valoare de 300 lei , tva 19%. 600.Regia autonoma a huilei calculeaza subventia de primit de la bugetul de stat, pentru carbunele extras la un cost superior pretului de livrare, in suma de 2800 lei. Se incaseaza 1500 lei din subventia cuvenita. 601.Se primeste de la bugetului statului suma de 1300 lei, ca subventie pentru acoperirea pierderilor rezultate din diferentele de pret pentru transportul in comun. 602.Se inregistreaza suma de 1200 lei, ce urmeaza sa fie incasata de la buget , ca subventie.

603.Se inregistreaza suma de 650 lei, drept creante reactivate, din vanzarea marfurilor, care vor fi incasate ulterior. 604.Debitele reactivate sunt in suma de 300 lei. 605.Cu ocazia inventarierii depozitului de produse finite se constata lipsa a 200 bucati pulovere a 5lei/bucata, tva 19%, care se imputa gestionarului. 607.Se constata lipsa de combustibil, in valoare de 200 lei, care se imputa unei persoane din afara societatii la valoarea de 200 lei, tva 19%. 608.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ARTA SA pentru participatia detinuta in capitalul social al SC BETA SA din afara grupului, in suma de 600 lei, care se incaseaza. 609.Se inregistreaza dividentele ce i se cuvin SC ALFA SA pentru participatiile detinute in capitalul social al altei intreprinderi asociate din cadrul grupului pe care le lasa mai departe acesteia, in suma de 1200 lei. 610.Se vinde la bursa un pachet de actiuni, valoarea nominala fiind de 600 lei, iar pretul de vanzare de 650 lei. 611.SC BETA SA acorda un imprumut pe termend e 5 ani, in valoare de 10.000 lei, cu o dabanda de 20% pe an. Sa se inregistreze dobanda in primul an. 612.Se vand obligatiuni, la pretul pietei de 1000 lei, valoarea de rambursare 850 lei. 613.In urma vanzarii la bursa a efectelor comerciale, se incaseaza suma de 3800 lei, valoarea nominala a cambiilor fiind de 3.000 lei. 614.Se incaseaza suma de 4500 lei reprezentand dobanda pentru un imprumut acordat altei societati comerciale. 615.Se inregistreaza suma de 400 lei, ca dobanzi aferente debitelor avute. 616.Suma de 80 lei reprezinta dobanzile de incasat aferente disponibilitatilor aflate in conturile curente la banci. 617.Se incaseaza de la un client din strainatate o creanta de 2000 EUR . Cursul in momentul constituirii creantei a fost de 3.4 lei/eur, iar cursul de schimb actual este de 3.5 lei/eur. 618.Sa se achite anticipat datoria fata de un furnizor de 40 lei, beneficiind din partea acestuia de un scont de decontare de 4 lei. 619.Se incaseaza in numerar suma de 120 lei, drept penalitati cuvenita societatii pentru nerespectarea unor clauze contractuale. 620.Se primesc cu titlu gratuit marfuri in valoare de 300 lei. 621.Drepturile de personal neridicate,prescrise, datorate bugetului statului potrivit legii, sunt in suma de 65 lei. 622.SC OVEX SA inregistreaza vanzarea unui activ corporal in valoare de 25.000 lei, tva 19% care se incaseaza prin virament. 623.Constituirea veniturilor corespunzatoare imobilizarilor financiare cedate la unitatea nr. 1 din cadrul grupului, in valoare de 600 lei, incasate prin virament bancar. 624.SC STIMIN SA inregistreaza crearea unui program informatic pentru nevoi proprii, la costul de productie de 850 lei, in luna decembrie 2005, dar care nu este receptionat decat in luna ianuarie 2006. Programul informatic este vandut altei societati comerciale, de la care se incaseaza 850 lei, tva 19%. 625.Se vinde o cladire 600 lei, tva 19%. 626.Din casarea unui strung se obtin piese de schimb, in valoare de 350 lei. 627.Se livreaza unui client 100 butoaie din lemn a 5 lei/bucata, tva 19%, de la care urmeaza sa se incaseze suma.

628.Se inregistreaza suma de 750 lei, ca subventie pentru investitii virata asupra veniturilor. 629.Se anuleaza o ajustare inregistrata pentru deprecierea mijloacelor de transport, in suma de 1680 lei. 630.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea produselor finite, in suma de 250 lei. 631.Se anuleaza ajustarea pentru deprecierea creantelor-clienti de 480 lei. 632.Se diminueaza ajustarea pentru deprecierea investitiilor financiare pe termen scurt in suma de 600 lei. 633.SC MARA SARL pretinde penalitati pentru nerespectarea clauzelor contractuale din partea SC ADA SRL in valoare de 850 lei, care se incaseaza in numerar. 634.O entitate economica produce si comercializeaza produse pentru care se acorda subventii pentru acoperirea diferentei dintre costul efectiv ( mai mare) si pretul de vanzare (mai mic). Din documentatia depusa la organele competente rezulta o creanta in suma de 5000 lei. Ulterior subventia se incaseaza prin banca. 635.O societate comerciala angajeaza cu contract de munca pe perioada nedeterminata un absolvent de invatamant superior cu un salariu de incadrare de 1000 lei. Presupunem ca entitatea nu avea alti salariati in momentul angajarii absolventului. Nota: Din bugetul asigurarilor pentru somaj se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca in cazul angajarii de absolventi astfel: 1 salariu de baza minim brut pe tara, pentru absoventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii; 1.2 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii invatamantului secundar superior sau ai invatamantului postliceal 1.5 salarii de baza minime brute pe tara, pentru absolventii de invatamant superior. 636. Casa de amanet AMA SRL incheie un contract cu o persoana fizica, proprietara unui bun de valoare, pe baza caruia ii acorda un imprumut in suma de de 3.000 lei pe o perioada de 6 luni. Pentru aceasta, se percepe persoanei fizice un comision de 15%. La data scadentei pot interveni urmatoarele situatii: A proprietarul ceasului ramburseaza imprumutul si comisionul si reprimeste ceasul; B proprietarul bunului nu se prezinta si, conform intelegerii, casa de amanet devine proprietara a acestuia, suma achitata fiind considerate drept contravaloarea bunului. Si in acest caz pot apare doua situatii: B1 casa de amanet vinde bunul in regim de consignatie; Pret evaluat 3.000 lei, comision 10% 300 lei, TVA 627 lei (3.300x19%) B2 casa de amanet devine proprietara bunului, pe care il inregistreaza ca mijloc fix; C proprietarul bunului se prezinta, darn u dispune de suma necesara achitarii datoriei si solicita o prelungire, drept pentru care casa de amanet mareste comisionul. 637. SC ALFA SA are un capital de 5.000 lei divizat in 1.000 actiuni a cate 5lei/actiune. Societatea dispune de rezerve de 500 lei. In decurs de doi ani consecutive s-au reportat pierderi care cumuleaza 2.000 lei. Actionarii decide acoperirea acestor pierderi pe seama rezervelor, iar diferenta va afecta valoarea capitalului social, astfel: - pierdere totala 2.000 lei - rezerve 500 lei reducerea de capital 1.500 lei Nota: Echivalentul in actiuni a pierderii este de 1.500/5 = 300 actiuni, deci proportia de anulare este de 300/1.000 sau 3/10. Actionarii vor suporta pierderi prin anularea

actiunilor in proportie de 3/10, deci la 10 actiuni vechi se suporta o pierdere de 3 actiuni. Cine detine 10 actiuni vechi: 10 x 5 = 50 lei, va pierde echivalentul a 3 actiuni x 5 = 15 lei si va dispune in continuare de: 7 actiuni x 5 lei = 35 lei. societatea va ramane din 1.000 actiuni 300 actiuni = 700 actiuni x 5 lei = 3.500 lei, care reprezinta noul capital social al societatii. 638. SC DACIA SA cu un capital social de 20.000 lei decide reducerea acestuia la 15.000 lei. In acest sens adunarea generala a actionarilor a decis rascumpararea de actiuni intr-o perioada de doi ani. Numarul total al actiunilor aflate pe piata este de 1.000, la valoarea nominala de 20 lei. Numarul de actiuni care se rascumpara este de 5.000: 20 = 250 actiuni. Se hotaraste ca 125 de actiuni sa se rascumpere in primul an si restul in al doilea an, astfel: 1 in 2005 societatea rascumpara 125 actiuni de 20 lei, la un pret mediu de 19 lei, actiuni pe care le anuleaza la finele anului; 2 in anul urmator, societatea rascumpara cele 125 actiuni la un pret de 20,5 lei/actiune. 639. La 1 ianuarie 2005 se constituie si isi incepe activitatea SC CONFMETAL SRL din Marghita, avand ca obiect de activitate Confectii metalice si prestari de servicii in transportul auto. Cei trei asociati au subscris un capital social d 500.000 lei, aportat integral la data infiintarii, plus 500 lei prime legate de capital, stabilite prin statut, depuse in numerar odata cu capitalul subscris, astfel: 1 Asociatul SC ALFA SA (societate cu capital de stat) a subscris un capital de 350.000 lei, format din: - cladiri 50.000 lei - constructii speciale 100.000 lei - masini, utilaje si instalatii de lucru 200.000 lei Asociatul SC INA SRL (societate cu capital privat) a subscris un capital social in valoare de 100.000 lei, constatand din: - materii prime 70.000 lei - materiale auxiliare 15.000 lei - obiecte de inventar 10.000 lei - numerar 5.000 lei c) Asociatul A persoana fizica a subscris un capital social in valoare de 50.000 lei, constand din numerar. Valorile subscrise au fost aportate integral, conform procesului verbal nr.10 din 10.01.2005. d) Dupa obtinerea autorizatiei de functionare de la Camera de Comert si Industrie Bihor si inregistrarea la Administratia Financiara teritoriala ca societate comerciala cu personalitate juridical, se angajeaza personalul salarial al societatii, format din 85 muncitori si 15 persoane pentru administrare si conducere. e) Suma de 5.500 lei, aportul in numerar al asociatilor, se depune integral in contul curent deschis la BRD.

f) Pentru constituirea societatii s-au cheltuit 500 lei, TVA inclus reprezentand prima legata de capital, care se capitalizeaza. g) La 1 februarie 2005 SC CONFMETAL SRL primeste de la stat o subventie, in suma de 10.000 lei, pentru finantarea investitiilor (instalatii de lucru achizitionate de la furnizori in suma de 10.000 lei si mijloace de transport 5.000 lei, TVA 19%). Se inregistreaza amortizarea anuala liniara a imobilizarii corporale, durata de viata utila 10 ani, dupa care se trece cota parte din subventie la venituri. 640. La data de 2 februarie 2005 se constituie SC GROPITA SRL cu sediul in Marghita, str. Libertatii nr.14, avand ca obiect: cultura cerealelor si legumelor, comercializarea acestora, cresterea pasarilor si comercializarea lor, precum si prestari de servicii si transport auto. Cei 4 asociati au subscris un capital social de 400.000 lei, varsat integral la data infiintarii societatii, astfel: - Asociatul A a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care: 1 70.000 lei terenuri agricole; 2 10.000 lei cladiri; 3 10.000 lei masini agricole; 4 2.000 lei numerar. 5 - Asociatul B a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care: 6 40.000 lei terenuri agricole; 7 20.000 lei constructii speciale; 8 10.000 lei mijloace de transport; 9 10.000 lei masini, utilaje si instalatii de lucru; 10 10.000 lei unelte si mobilier de birou; 11 10.000 lei numerar. 12 - Asociatul C a subscris si aportat integral 1.000.000.000 lei, din care: 13 80.000 lei terenuri agricole; 14 10.000 lei mijloace de transport ; 15 8.000 lei seminte si materiale de plantat; 16 2.000 lei numerar. 17 - Asociatul D a subscris si aportat integral 100.000 lei, din care: 18 20.000 lei terenuri agricole; 19 20.000 lei constructii speciale; 20 2.000 lei aparate de masura, control si reglare; 21 28.000 lei mijloace de transport; 22 10.000 lei animale si pasari; 2.000 lei ambalaje; 8.000 lei numerar;

10.000 lei materiale consumabile, din care: .1 1.000 lei materiale auxiliare; .2 1.000 lei combustibil; .3 100 lei materiale pentru ambalat; .4 900 lei piese de schimb; .5 5.000 lei seminte si materiale de plantat; .6 2.000 lei furaje. S-au contractat de la Banca Agricola credite pe termen mediu pentru investitii 20.000 lei. S-au achizitionat masini agricole 10.000 lei, s-au construit plantatii diverse in valoare de 10.000 lei, s-au achitat cu CEC furnizorii de imobilizari corporale. S-au primit de la stat subventii- terenuri agricole- in valoare de 15.000 lei. Cu ocazia constituirii societatii, cei 4 asociati au cheltuit din banii proprii 400 lei, reprezentand taxe achitate la notariat, judecatorie, etc. Sumele cheltuite vor fi rambursate dupa inceperea activitatii societatii. 641. O societate de leasing (locator) incheie cu un utilizator (locatar) un contract de leasing operational pentru o masina de alezat achizitioneaza cu pretul de 14.400 lei, TVA 19%, care are durata normata de functionare 12 ani. Durata contractului este de 3 ani, iar rata lunara de leasing este de 244 lei. Decontarile se efectueaza prin banca. La expirarea contractului se convine vanzarea catre locatar a masinii la valoarea reziduala. Sa se efectueze inregistrarile contabile la locatar. 642. La SC EXMOB SA se inregistreaza trecerea in patrimonial bancii creditoare a imobilizarilor corporale gajate. Acestea au fost achizitionate din credite bancare in valuta, stiind ca: - valoarea de intrare a utilajelor achizitionate 75.000$ - cursul valutar din decalartia vamala 3,31 lei/$ - cursul valutar la data platii facturii externe din credit contractat pe termen lung 3,33 lei/$ - amortizarea calculate pana la data preluarii utilajului gajat 84.650 lei - valoarea utilajului preluat conform raportului de evaluare 220.800 lei - valoarea creditului nerambursat la data preluarii utilajului 70.000$ - cursul valutar la data preluarii utilajului 3,34 lei/$ 643. SC STIMIN SA contracteaza un credit garantat de stat in valoare de 50.000, ce urmeaza a se rambursa peste 3 ani intr-o singura rata, la scadenta. Cursurile de schimb leu/ au fost: - la data primirii creditului 3,6 lei/ - la sfarsitul primului an 3,63 lei/ - la sfarsitul anului al doilea 3,61 lei/ - la scadenta (sfarsitul anului al treilea) 3,62 lei/ 644. SC GAMA SA a livrat in luna septembrie un calculator in urmatoarele conditii contractuale: - pret de achizitie al calculatorului 6.000 lei - adaosul comercial 30% 1.800 lei Pret de vanzare 7.800 lei - TVA 19% 1.482 lei - cota de garantie 10% din pretul de vanzare 780 lei

- perioada de garantie 1 an - cheltuieli totale efectuate in luna martie a anului urmator, pentru remedierea 760 lei defectiunilor constatate la calculator din care: .1 50 lei contravaloarea pieselor de schimb consumate; .2 50 lei contravaloarea transportului de piese de schimb efectuate de terti; .3 500 lei salariile personalului care a efectuat reparatiile; .4 99 lei CAS (19,75%); .5 13 lei fond de somaj (2,5%); .6 35 lei CASS (7%); .7 in intervalul aprilie-august nu s-au mai efectuat cheltuieli pentru remedierea calculatorului; .8 calculatia costului total al remedierilor efectuate la calculator este de 760 lei. 645. SC CONSTRUCTORUL SA acorda un avans din contul curent de 1.190 lei, TVA inclus, furnizorului sau SC SIMCOR SA. Conform facturii nr.1250, SC SIMCOR SA livreaza la SC CONSTRUCTORUL SA betoane in valoare de 2.000 lei, TVA 19%; transportul cu mijloace proprii in valoare de 300 lei, TVA 19%. Pentru CONSTRUCTORUL betoanele reprezinta materii prime. Evidenta stocurilor se conduce la pret de facturare. Inregistrari la SC CONSTRUCTORUL SA si SIMCOR SA. 646. SC OMEGA SA preda materii prime in suma de 350 lei si materiale consumabile in valoare de 50 lei, unor terti, in vederea obtinerii unor ambalaje. Se receptioneaza ambalajele obtinute in urma prelucrarii cunoscandu-se urmatoarele elemente: - tariful practicat de unitatea prelucratoare 150 lei; - TVA aferenta tarifului facturat (19%) 28,5 lei; - pretul de inregistrare prestabilit pentru ambalajele obtinute 540 lei; 647. SC DACIA SRL receptioneaza marfuri, conform facturii nr. 1700, lapretul de cumparare de 2.500 lei, TVA 19%, care se vand prin restaurant, care practica un adaos comercial de alimentatie publica de 100%. Se vand in numerar marfuri populatiei de 2.000 lei si se factureaza clientilor marfuri de 1.500 lei , TVA inclus in pret. La sfarsitul lunii se descarca gestiunea restaurantului pentru marfurile vandute, in conditiile unui coeficient de adaos mediu de alimentatie publica de 40%, pentru luna respectiva. Calculul preturilor in alimentatie publica: - pret de cumparare 2.500 lei - adaos de alimentatie publica 2.500 x 100% = 2.500 2.500 lei Pret de alimentatie publica 5.000 lei - TVA 19% (5.000 X 19%) 950 lei Pret de alimentatie publica inclusiv TVA 5.950 lei 648. SC OVEX SA vinde societatii FAVORIT marfuri in valoare de 30.400 lei, tva 19% .Pentru defecte de calitate se acorda un rabat de 200 lei, pentru vanzari superioare sumei de 20.000.000 o remiza de 1% si o remiza de 3% pentru pozitia privilegiata.Datorita faptului ca plata s-a facut anterior scadentei se acorda un scont de decontare de 2%.Valoarea de inregistrare a marfurilor este de 13000 lei . Sa se faca

inregistrarile la ambele societati in situatia in care scontul de decontare se acorda printr-o factura ulterioara. 649. SC EXMOB vinde catre SC ADA mobila cu plata in rate la pret de vanzare de 10.000 lei, tva 19% incasand initial 40% din pretul de vanzare ca avans , restul incasandu-se in 6 rate egale.Dobanda totala inclusa in mod uniform in rate este de 600 lei. Costul marfurilor este de 7000 lei. Sa se efectueze inregistrarile la ambele societati. 650. SC ALFA SA din Romania livreaza un lot de marfa in contrapartida de 10.000$, SC BETA SA, din Germania, efectuandu-se compensarea datoriei cu creanta. 651. SC ALFA SA primeste in consignatie un bun, pretul solicitat de deponent persoana fizica este de 500 lei, comisionul practicat de SC ALFA este de 10%. 652. Pornind de la datele problemei precedente sa se efectueze inregistrarile in contabilitatea SC ALFA in situatia in care deponentul este persoana juridica. 653. SC ADA SRL decide sa reduca pretul a 100 perechi pantofi CARMENS prin reducerea adaosului comercial de la 30% la 20%.Pretul de cumparare este de 200 lei /pereche. Societatea are in stoc 100 perechi pantofi OLIMPIA cu pretul de 20.000 lei , pentru care adaosul creste de la 30% la 40%. 654. La 01.07.SC GAMA SA cumpara de la furnizorul SC MOBILA SA un lot de obiecte de inventar ( scaune ) , cu factura nr. 1600 , care cuprinde: - 100 buc scaune x75 lei/buc 7500 lei - tva 19%x750 lei 1425 lei Total factura 8925 lei Distinct se factureaza chiria pentru perioada de custodie , de 50 lei , tva 19%. La 30.09 se aduc scunele lasate in custodie, achitandu-se in numerar cheltuieli de transport de 30 lei, tva 19%. La receptia scaunelor se constata un plus de 2 scaune care se admit in gestiune. 655. SC AVANTUL SA trimite spre prelucrare 90 m tesaturi a 20 lei/m , in valoare de 1800 lei. In urma prelucrarii se obtin 300 halate. Furnizorul a facturat o manopera de 25 lei/bucata , tva 19%, iar cheltuielile de transport dus-intors sunt de 80 lei, tva 19%, care s-au achitat in numerar. Costul de achizitie al halatelor= 1800+(300x25)+80= 9380 lei, tva 19% _____________________ Manopera 300x25 lei /buc 7500 lei 1425 lei Cheltuieli de transport 80 lei 15.2 lei Total cheltuieli de prelucrare 7580 lei 1.440.2 lei Total de plata 9.020.2 lei 656. SC GAMA SA vinde marfuri, factura cuprinzand 100 bucx 6 lei/ buc = 600 lei, TVA 19%. Ambalajele care insotesc marfa : 100 bucx 0.15 lei/buc=15 lei, se expediaza pw baza avizului de insotire. La termenul prevazut clientul restituie 90 bucati ambalaje.Se factureaza ambalajele nerestituite. 657. SC OMEGA SA inregistreaza un prejudiciu cauzat prin efractie de catre autori necunoscuti in valoare de 12.000 lei , adaos comercial 20%, tva 19%. Dupa expirarea termenului de prescriptie ( 3 ani), daca prejudiciu nu a fost recuperat, se va scadea creanta fata de debitorii diversi , dupa care se va inregistra in contul in afara bilantului 8034 Debitori scosi din activ si urmariti in continuare.

658. SC OMEGA SA primeste in septembrie, un avans de 5000 lei, pentru a livra produse finite in valoare de 20.000 lei, costul efectiv al produselor finite este de 14.000 lei. Pentru defecte de calitate se solicita o reducere comerciala de 10%, adica 2.380 lei , din care TVA 380 lei. Se incaseaza de la client creanta, in conditiile acordarii unui scont de decontare de 2%, pe motivul achitarii creantei mai devreme. 659. SC SIGMA SA vinde in exercitiul financiar 2005 produse finite in valoare de 50000 lei, fara TVA si TVA 19%, pentru care se acorda o garantie de un an. Procentul mediu de cheltuieli cu remedierile sunt de 2%. Cheltuielile ocazionate cu remedierea produselor in garantie in exercitiul financiar 2006 sunt: - piese de schimb 300 lei; - salariile personalului 500 lei; - CAS 19,75% 99 lei; - CASS 7% 35 lei; - CFS 2,5% 13 lei. Se anuleaza provizionul pentru garantii acordate clientilor. 660. O societate livreaza produse finite la pretul de vanzare de 75000 lei, TVA 19%, pretul de inregistrare fiind de 44000 lei. Clientul societatii nu poate sa achite contravaloarea produselor livrate, iar peste 2 luni o hotarare judecatoreasca declara starea de faliment a acestuia, ca urmare creanta este scoasa din activ. Ulterior se recupereaza in numerar 50% din valoarea creantei. 661. Se acorda un avans de trezorerie in suma de 1000$ la cursul de 3lei/$. Avansul se utilizeaza la cursul de 3,1 lei/$ astfel: - cumparare de materii prime 800$ - chetuieli de deplasare 100$ - diurna 30$ Se restituie avansul neutilizat. 662. O societate comerciala deschide un acreditiv in suma de 10000$ si achizitioneaza din import marfuri in valoare de 10000$. Se inregistreaza si se achita prin banca: taxa vamala 10%, comisionul vamal 0,5%, accize 30%, TVA 19%. Cursuri valutare: - la data importului 3lei/$ - la data deschiderii acreditivului 3,2lei/$ - la data achitarii datoriei din acreditiv - varianta 1 3,3 lei/$ - varianta 2 2,9 lei/$ 663. SC DORICRIS SA inregistreaza in contabilitate urmatoarele operatii aferente cheltuielilor si veniturilor efectuate in luna decembrie: - consum de materii prime in suma de 4000 lei; - consum de materiale consumabile in suma de 1400 lei; - inregistrarea facturii privind energia consumata: 800 lei, TVA 19%; - livrare de produse finite in valoare de 10000 lei, TVA 19%; - livrare de semifabricate in valoare de 3000 lei, TVA 19%; - livrare de produse reziduale in valoare de 200 lei, TVA 19%; - facturarea proiectelor de cercetare in suma de 1600 lei, TVA 19%; - inchiderea conturilor de cheltuieli; - inchiderea conturilor de venituri;

- calcularea si inregistrarea impozitului pe profit (profit impozabil = profit brut); - inchiderea contului de cheltuieli cu impozitul pe profit; - reportarea profitului. 664. In anul urmator AGA decide repartizarea profitului net din problema precedent astfel: - 30% pentru constituirea de reserve special pentru investitii - 70% pentru dividend 665. SC DACIA SERVICE SA are in profilul de activitate executarea de servicii diverse ca: transport de bunuri si persoane, reparatii auto si alte servicii. Executa un transport colectiv de persoane pentru o alta societate in valoare de 2000 lei, TVA 19%, ce se factureaza in momentul efectuarii transportului. De asemenea, executa o lucrare de reparatii auto in valoare de 5000 lei, TVA 19%, lucrare ce se factureaza provizoriu inainte de receptie si apoi se definitiveaza, dupa receptive, cand se constata ca lucarea a costat mai mult cu 1000 lei, TVA 19%. Societatea executa si servicii de spalare auto in valoare de 500 lei, TVA 19% cu incasare directa in numerar. 666. SC STAR SA cu profil zootehnic obtine din fermele proprii animale tinere evaluate de comisia de evaluare la valoarea de 4000 lei, pretul standard fiind de 4500 lei. Ca urmare a furajarii lor s-a obtinut o crestere in greutate de 9000 lei. La maturitate animalele se vand la pret de vanzare de 15000 lei, TVA 19% cu incasare prin banca. Se descarca gestiunea cu animalele vandute. 667. Conducerea unei ntreprinderi decide s reevalueze construciile sale. Activele n cauz au fost achiziionate la un cost de 800 miliarde lei i sunt amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea just a construciilor determinat de experi este de 900 lei. S se contabilizeze operaia de reevaluare tiind c, n conformitate cu standardul IAS 16 Imobilizri corporale, se folosete ca procedeu de reevaluare reevaluarea simultan a valorilor brute i a amortizrilor cumulate. 668. O ntreprindere, al crei obiect de activitate este locaia de mijloace de transport, pune n practic o politic de nchiriere a vehiculelor timp de 3 ani, dup care le vinde la valoarea lor net contabil. Deci durata de utilitate a vehiculului achiziionat este de 3 ani. Conducerea ntreprinderii i experii si estimeaz c n primul an vehiculul se depreciaz pentru 30% din valoare, n al doilea an, pentru 25% din valoare, iar n al treilea an, pentru 15%.S se calculeze amortizarea unui vehicul achiziionat la un cost de 300.000 lei, n cei 3 ani, tiind c societatea aplic IAS 16 Imobilizri corporale. 669. Conducerea unei ntreprinderi decide s reevalueze construciile sale. Activele n cauz au fost achiziionate la un cost de 800 lei i sunt amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea just a construciilor determinate de experi este de 900 lei. S se contabilizeze operaia de reevaluare tiind c, n conformitate cu standardul IAS 16 Imobilizri corporale, se folosete ca procedeu de reevaluare reevaluarea numai a valorii nete contabile, stabilit prin deducerea amortizrilor din costul imobilizrilor. 670. Pentru a realiza un contract ce vizeaz furnizarea a 240.000 de piese n 4 ani, o ntreprindere a pus la punct o main special al crei cost de producie este de 240.000 u.m. n acord cu clientul, scadenarul livrrilor de piese a fost programat dup cum urmeaz: n primul an: 25.000 piese n al doilea an: 60.000 piese n al treilea an: 100.000 piese

n al patrulea an: 55.000 piese ____________________________ 240.000 piese Maina este scoas din funciune la sfritul perioadei de derulare a contractului. S se calculeze amortizarea imobilizrii n conformitate cu IAS 16 Imobilizri corporale prin metoda care reflect cel mai bine ritmul n care se consum avantajele aferente acesteia. 671. Conducerea unei ntreprinderi decide s reevalueze construciile sale. Activele n cauz au fost achiziionate la un cost de 800 miliarde lei i sunt amortizate pentru suma de 200 lei. Valoarea just a construciilor determinat de experi este de 720 lei. S se contabilizeze operaia de reevaluare n conformitate cu standardul IAS 16 Imobilizri corporale. 672. La 30 decembrie N, ntreprinderea achiziioneaz un echipament la un cost de 147.000 lei. Durata de via fizic a activului este de 7 ani, dar conducerea estimeaz vnzarea lui dup 5 ani de utilizare. Valoarea rezidual este estimat la 47.000 lei. S se calculeze i s se contabilizeze amortizarea imobilizrii n exerciiul N+1 n conformitate cu IAS 16 Imobilizri corporale. 673. O ntreprindere a cumprat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziie de 260.000 lei. Conducerea estimeaz c durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidual, de 20.000 lei. S se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), tiind c cifrele ataate celor 5 ani sunt: 5, 4, 3, 2 i 1. 674. O ntreprindere a cumprat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziie de 260.000 lei. Conducerea estimeaz c durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidual, de 20.000 lei. S se calculeze amortizarea prin metoda SOFTY (SYD), tiind c cifrele ataate celor 5 ani sunt: 8, 6, 3, 2 i 1. 675. O ntreprindere a cumprat la 1 ianuarie N un mijloc de transport la un cost de achiziie de 260.000 lei. Conducerea estimeaz c durata de utilitate a mijlocului de transport este de 5 ani, iar valoarea rezidual, de 20.000 lei. S se calculeze amortizarea prin metoda degresiv utiliznd o rat de amortizare degresiv de 40%. 676. Durata de utilitate a unui utilaj cumprat la nceputul exerciiului N-2 i amortizat linear a fost fixat iniial la 7 ani. Prin analiza strii activului respectiv, la nchiderea exerciiului N, se apreciaz c durata sa rezidual de utilitate este numai de 3 ani din acest moment. Se presupun un cost de achiziie de 140.000 lei i o valoare rezidual nul estimate la data punerii n funciune. S se calculeze amortizarea aferent exerciiilor N-2, N-1, N, N+1, N+2 i N+3 n conformitate cu IAS 16 Imobilizri corporale. 677. O societate are un departament de cercetare care dezvolt, n cursul exerciiului N, dou proiecte, pe care le vom numi proiectul X i proiectul Y. n cazul proiectului X, ntreprinderea nu poate demonstra nc fezabilitatea acestuia. n ceea ce privete ns proiectul Y, acesta ndeplinete, chiar de la nceputul exerciiului N, condiiile pentru recunoaterea unei cheltuieli de dezvoltare. n exerciiul N, cheltuielile departamentului, n u.m., au fost urmtoarele: Informatii Cheltuieli Proiectul Proiectul