Sunteți pe pagina 1din 5

Monografie contabila.

Lucrari de constructii
blog.viboal.ro /2010/08/27/monografie-contabila-lucrari-de-constructii/
August 27,
By Bogdan Costea 2010

Atentie! Monografia se refera la prestari de servicii si nu la constructii de imobile cu vanzare ulterioara. In


domeniul constructiilor spetele sunt variate iar exemplul de mai jos acopera doar o parte a acestora. Pot
exista foarte multe situatii diferite unele din ele implicand si inregistrari contabile specifice activitatii de
productie.

Exemplu:

Costuri ale antreprenorului:

- cheltuieli cu salariile personalului direct productiv (muncitorii),

- cheltuieli cu materiile prime si auxiliare necesare in desfasurarea lucrarilor,

- cheltuieli cu utilitatile,

- amortizarea echipamentelor utilizate de personalul direct productiv,

- cheltuieli cu alte servicii contractate pentru realizarea lucrarii,

- alte cheltuieli indirecte de productie (cum ar fi salariul managerului de proiect),

- cheltuieli cu salariile personalului administrativ,

- amortizarea mijloacelor fixe utilizate de catre personalul administrativ,

- utilitati pentru personalul administrativ, etc..

Unele costuri au caracter continuu (apar lunar), altele ocazional, in functie de natura fiecaruia.

MONOGRAFIE SIMPLIFICATA:

In continuare am incercat sa pun accentul doar pe elementele importante ale inregistrarilor contabile si nu am intrat
in detalii referitoare la decontarea creantelor/datoriilor, inchiderea conturilor de venituri/cheltuieli/TVA, s.a.

1. Inregistrarea costurilor:

Salarii:

641 Cheltuieli cu salariile = 421 Personal salarii datorate 121.400 ron

6451 Cheltuieli cu asig. sociale = 4311 CAS societate 25.257 ron

421 Personal salarii datorate = 4312 CAS angajat 12.750 ron

6453 Cheltuieli cu asig. sociale de sanatate = 4313 CASS societate 6.314 ron

421 Personal salarii datorate = 4314 CASS angajat 6.679 ron

6452 Cheltuieli cu taxe somaj = 4371 Somaj societate 607 ron

1/5
421 Personal salarii datorate = 4372 Somaj angajat 607 ron

635 Alte taxe salariale (FAMBP; CCI; ITM; Fond garantare, etc) = 447 Alte taxe 2.854 ron

421 Personal salarii datorate = 444 Impozit pe salarii 16.223 ron

Costul total lunar salarii 156.460 lei. Consideram ca 80% din aceste costuri sunt costuri cu salariile personalului
direct productiv, iar 20% cu salariile personalului administrativ si de vanzari.

Materii prime si materiale auxiliare:

Achizitii materii prime si materiale auxiliare:

%= 401 Furnizori 210.800 lei

301 Materii prime = 100.000 lei

302 Materiale auxiliare = 70.000 lei

4426 TVA deductibila (24%)= 40.800 lei

Consumul materiilor prime si materialelor auxiliare pe baza bonurilor de consum:

%= % 170.000 lei

601 Chelt. cu mat prime = 301 Materii prime 100.000 lei

602 Chelt. cu mat auxiliare = 302 Materiale auxiliare 70.000 lei

Utilitati:

= 401 Furnizori 6.944 lei

605 Cheltuieli cu utilitatile aferente realizarii lucrarilor 5.600 lei

4426 TVA deductibila (24%) 1.344 lei

= 401 Furnizori 1.488 lei

605 Cheltuieli cu utilitatile achiz in scop administrativ 1.200 lei

4426 TVA deductibila (24%) 288 lei

Amortizarea echipamente utilizate de personalul direct productiv:

6811 Cheltuieli cu amortizarea = 281 Amortizare cumulata 15.000 lei

Amortizare mijloace fixe utilizate de personalul administrativ:

6811 Cheltuieli cu amortizarea = 281 Amortizare cumulata 10.000 lei

Alte servicii prestate de terti:

2/5
628 Cheltuieli cu serviciile subcontractate pentru lucrari = 401 Furnizori 2.700 lei

In paralel cu inregistrarile de mai sus, se inregistreaza si notele contabile aferente contabilitatii de gestiune
(conturile de clasa 9). O monografie completa referitoare la utilizarea conturilor din clasa 9 voi publica intr-un articol
ulterior.

La sfarsitul fiecarei perioade, sau la predarea unei parti din lucrare, in functie de prevederile contractuale, se
intocmeste devizul lucrarilor prestate si se realizeaza calculatia de cost. Intr-o prima faza ne intereseaza valoarea
costurilor direct si indirect alocabile lucrarii. In exemplul de mai sus fisa costurilor pentru o luna, luand in
considerare costurile de mai sus, ar fi urmatoarea:

COST valoare

Costuri directe

Salarii 124.800 ron

Materii prime si materiale 170.000 ron

Utilitati 5.600 ron

Amortizare 15.000 ron

Costuri indirecte

Salarii 31.200 ron

Utilitati 1.200 ron

Amortizare 10.000 ron

Alte servicii 2.700 ron

TOTAL 360.500 ron

2. Recunoasterea veniturilor:

Referitor la recunoasterea veniturilor, conform OMFP 3055/2009 pentru aprobarea reglementrilor contabile
conforme cu directivele europene, veniturile din prestri de servicii se nregistreaz n contabilitate pe
msura efecturii acestora. Prestarea de servicii cuprinde inclusiv executarea de lucrri i orice alte operaiuni
care nu pot fi considerate livrri de bunuri.

De obicei, contractele de constructii sunt de tipul COST PLUS sau FIXED PRICE (pret fix)

In exemplul nostru pretul contractului se calculeaza prin aplicarea unui procent de 25% (COST PLUS) asupra
costurilor directe acceptate de catre beneficiar iar prestatorul emite facturi de lucrari lunar.

La data acceptarii devizului de catre beneficiar, prestatorul calculeaza pretul aferent serviciilor prestate si emite
factura catre beneficiar:

4111 Clienti = 488.870 lei

704 Venituri din prestari servicii 394.250 lei (315.400 lei costuri directe x 1.25)

3/5
4427 TVA colectata (24%) 94.620 lei

Conform OMFP 3055/2009, stadiul de execuie al lucrrii se determin pe baz de situaii de lucrri care
nsoesc facturile, procese-verbale de recepie sau alte documente care atest stadiul realizrii i recepia
serviciilor prestate. n cazul lucrrilor de construcii, recunoaterea veniturilor se face pe baza actului de recepie
semnat de beneficiar, prin care se certific faptul c executantul i-a ndeplinit obligaiile n conformitate cu
prevederile contractului i ale documentaiei de execuie. O documentare cat mai detaliata a lucrarilor executate
prin fise de cost, situatii de lucrari, calculatii, etc, este absolut necesara.

3. Lucrari nereceptionate

In cazul in care, la sfarsitul perioadei, exista lucrari in curs, sau lucrari nereceptionate de catre beneficiar, valoarea
acestora se inregistreaza in contabilitate cu ajutorul conturilor bilantiere. Pentru a respecta principiul conectarii
cheltuielilor la venituri, toate costurile realizate care nu au fost facturate mai departe catre beneficiar vor fi
capitalizate in costul lucrarilor in executie in aceeasi perioada. Baza legala: OMFP 3055/2009 contravaloarea
lucrrilor nerecepionate de beneficiar pn la sfritul perioadei se evideniaz la cost, n contul 332 Servicii n
curs de execuie, pe seama contului 712 Venituri aferente costurilor serviciilor n curs de execuie.

Exemplu: presupunem ca lucrari in valoare de 30.000 lei (valoare la cost) nu au fost receptionate de catre
beneficiar, atunci prestatorul nu poate inregistra unvenit aferent acestor lucrari. Lucrarile respective vor fi
capitalizate in contul 332 la valoarea costului de productie astfel:

332. Lucrari in curs = 712 Venituri aferente serviciilor in curs de executie 30.000 lei

si mutate inapoi pe cheltuieli la inceputul perioadei urmatoare

4. Incasare si facturare avansuri si garantii pentru lucrari

Este important sa faceti distinctie intre valoarea serviciilor prestate facturate, si valoarea avansurilor facturate. Pot
exista contracte de lucrari ce prevad plata de avansuri pe parcursul prestarii serviciilor. Aceste avansuri nu vor fi
inregistrate ca venituri in contul de profit si pierdere, ci vor fi inregistrate ca datorii (in caz ca sunt incasate) sau
creante (in caz ca sunt platite) in conturile bilantiere (409 sau 419).

5. COMPLETED CONTRACT METHOD

Chiar daca practica generala in cazul contractelor de lucrari este aceea de a capitaliza toate costurile aferente
lucrarii, si a inregistra ca avansuri toate incasarile de la clienti pana la momentul finalizarii lucrarii (metoda
cunoscuta si sub denumirea de COMPLETED CONTRACT METHOD), in cazul contractelor de constructii ce
depasesc 1 an apar probleme in ceea ce priveste timingul recunoasterii profitului/pierderii din prestarea de servicii
de constructii.

Deficiente ale metodei: Desi, inainte de finalizarea constructiei, este generat profit sau pierdere, acesta nu apare in
contabilitate pana la finalizarea lucrarii, fapt ce intra in contradictie cu imaginea fidela ce ar trebui furnizata de
situatiile financiare. Totodata nici venituri operationale nu sunt inregistrate din moment ce toate incasarile se
inregistreaza ca avansuri pana la finalizare.

Concluzie

In concluzie, OMFP 3055/2009 permite recunoasterea veniturilor din servicii pe masura ce acestea sunt prestate,
metoda ce reda o imagine mai fidela a afacerii unei companii de constructii decat metoda capitalizarii tuturor
costurilor pana la finalizarea lucrarilor.

4/5
In afara de inregistrarile specifice prin conturile 332, monografia este in rest destul de simpla. Foarte importante
sunt in schimb calculatia de cost si pregatirea tuturor documentelor aferente serviciilor prestate (situatii lucrari,
devize, etc.), iar elementul esential in ceea ce priveste contabilitatea lucrarilor de constructii este momentul la care
sunt recunoscute veniturile si costurile trecute pe cheltuieli.

Va invitam sa ne contactati pentru mai multe detalii referitoare la serviciile noastre de: consultanta fiscala,
revizuire fiscal-contabila, sau consultanta preturi de transfer (pregatire si elaborare dosar preturi de
transfer).

5/5