Sunteți pe pagina 1din 7

b) Entitatea doreste sa aplice referentialul IAS/IFRS.

In vederea retratarii situatiilor


financiare trebuie sa efectueze urmatoarele ajustari (conform IFRS 1, IAS 12 si alte IAS/IFRS
uri mentionatea la fiecare din tranzactiile urmatoare):

1. Pentru toate imobilizarile corporale amortizabile se va estima o valoare reziduala


care va fi luata in considerare pentru determinarea valorii amortizabila (conform IAS 16):

IAS 16 – Imobilizari corporale

 Hala depozit = 200.000 cost (valoare intrare)


20.000 valoare reziduala
480 ani durata
Valoare amortizabila = 200.000 – 20.000 = 180.000 lei
180.000
Durata 480 ani = =31,25 lei/luna
5760

31,25 x 12 luni = 375 lei/an


681 = 281.02 / 375 lei
 Linie automata de ambalat = 16.275 cost
1.000 valoare reziduala
6 ani durata
Valoare amortizabila = 16.275 – 1.000 = 15.275
15.275
Durata 6 ani = = 212,15 lei/luna
72
212,15 x 12 = 2.545,83 lei/an
6811 = 281.04 / 2545,83
 Masina de ambalat = 20.925 cost
2.000 valoare reziduala
8 ani durata
Valoare amortizabila =20.925 – 2.000 = 18.925
18.925
Durata 8 ani = = 197,13 lei/luna
96

197,13 x 12 = 2365,56 lei/an


6811 = 281.04 / 2365,56 lei
 Autoutilitara = 70.000
10.000 valoare reziduala
4 ani durata
Valoare amortizabila = 70.000 – 10.000 = 60.000 lei
60.000
Durata 4 ani = = 1.250 lei/luna
48

1.250 x 12 luni = 15.000 lei/an

6811 =281.03/15.000 lei


 Mobilier = 2.600 cost
500 valoare reziduala
2 ani durata
Valoarea amoritzabila = 2.600 – 500 = 2.100 lei
2.100
Durata 2 ani = = 87,5 lei/luna
24

87,5 x 12 = 1.050 lei/an


6811 = 281.04 / 1.050 lei

2. Pentru mobila care a fost achizitionata (in valoare de peste 2.500 lei) se va
inregistra o modificare de estimare contabilagenerata de modificarea duratei de viata utila
(conform IAS 8):

IAS 8 – Politici contabile, schimbari de estimari contabile si corectarea erorillor

 Mobilier = 2.600 lei/cost


 Valoarea ramasa de amortizat N = 1.517 lei
 Amortizare an N = 1.083 lei
 Modificam suma cu o subventie = 500 lei
 Valoarea ramasa de amortizat = 2.600 + 500 – 1.083 = 2.017 lei
 Perioada ramasa de amortizat = 1 an x 12 luni = 12 luni
 Valoarea ramasa de amortizat = 2017

2.017
 168,08 lei/luna (cu subventie urmatorul an)
12 luni

2.600
= 108,33 lei/luna (fara subventie)
24 luni

 Recunoasterea diferentei de amortizat pentru anul N+2:


3.100 (cu subventie) = 258,33 lei/luna
2.600 (fara subventie) = 108,33/luna
6811 = 2814 / 150 lei/luna

3. Laptopul care a fost achizitionat cu valoarea de intrare sub limita de 2.500 lei este
reclasificat in categoria imobilizarilor corporale (conform IAS 16); Se va estima o valoare
reziduala si o durata de viata utila pentru calculul amortizarii (conform IAS 16):

IAS 16 – Imobilizari corporale

 Laptop = 2.000 lei


 Durata estimata = 2 ani
 Valoare reziduala = 200 lei
2.000 - 200 1.800
 Valoare amortizabila = = = 75 lei/luna
24 24

6811 = 281.04 / 75 lei

4. In luna noiembrie hala de productie a indeplinit conditiile pentru a fi clasificata ca


activ detinut in vederea vanzarii. Se va estima valoarea justa si cheltuielile generate de
vanzare astfel incat in urma transferului sa rezulte o pierdere din evaluare (conform IFRS
5). De asemenea, se vor analiza si justifica indeplinirea criteriilor de recunoastere pentru ca
activul sa poata fi clasificat drept activ detinut in invederea vanzarii:

IFRS 5 – Active destinate vanzarii

 Hala = activ destinat vanzarii si trebuie sa rezulte o pierdere din evaloare;


 Valoarea amortizabila = cost (valoare reevaluata) – valoare reziduala (Pret vanzare –
costul vanzarii);
 Valoarea recuperabila = maxim (Val justa – costul cedarii; Val de utilizare)
 Valoarea recuperabila < valoarea ramasa = Mijloc fix depreciat
311 = 212
 In iunie am achizitionat hala = 200.000 lei
212 = 404 / 200.000
 La 01.11.2018 mut la active destinate vanzarii: valoarea justa = 200 si costul cedarii =
100
 La 31.12: 6811 = 281 / 208,32 lei/an
01.11.2018: 212 = 311
200 - 100 208,32 - 34,72
Activ destinat vanzarii: minim ( ; ) = 100 < 173,60
100 173,60

281 = 212 / 208,32


Pierdere
311 = 212 / 100

5. Entitatea trebuie sa recunaosca o partea din activele necorporale pentru ca nu


indeplinesc criteriile de recunoastere IAS 38. Valoarea cu care activele necorporale
trebuiesc ajustate este de 70% din valoarea lor initiala (conform IAS 38):

IAS 38 – Imobilizari necorporale

 Imobilizarile necorporale trebuiesc ajustate cu 70 % din valoarea initiala;


 Sistem de operare = 5.000 lei
6811 = 2805 / 416,66 lei/luna
416,66 x 12 = 5.000 lei/an
5.000 x 70% = 3.500 lei
5.000 + 3.500 = 8.500 (valoare ajustata)
 Faza de cercetare = se recunoaste drept cheltuiala 614 = 601 / 5.000 lei
 Faza de dezvoltare = se recunoaste o imbolizare necorporala 208 = 721 / 3.500 lei
 Receptia imobilizarilor necorporale 208 = 203 / 8.500 lei ( 5.000 + 3.500)

6. Entitatea trebuie sa recunoasca un provizion pentru protejarea mediului


inconjurator in valoare de 50.000 lei (conform IAS 37):

IAS 37 – Provizioane

Provizionare = 50.000 lei

212 = 404 / 200.000 lei

Provizioane pentru dezafectare = 50.000 lei

212 = 1513 / 50.000 lei

6861 = 1513 / 50.000 lei

 Cost activ = 200.000 + 50.000 = 250.000 lei


 Valoarea amortizabila = 250.000 – 10.000 (valoarea reziduala) = 240.000 lei
 Amortizarea contabila = 240.000 / 4ani = 5.000 lei/luna
6811 = 212 / 60.000 lei/an
 Valoarea imobilizarii = 240.000 - 60.000 = 180.000 lei

7. Pentru utilajul de productie achizitional in China exista o ajustare pentru


depreciere in valoare de 10% din costul acestuia nerecunoscuta in contabilitate ca urmare a
aplicarii OMFP 1802/2014. In vederea calculului ajustarii pentru depreciere se va
determina valoarea recuperabila (se vor estima incasarile nete de numerar din utilizarea
activului; se vor estima iesirile de numerar din folosirea activului; se va justifica alegerea
ratei de actualizare folosite), (conform IAS 36):

IAS 36 – Deprecierea activelor


 Linie automata de ambalat = 16.275 lei
 Masina de sortat ambalat = 20.925 lei
 Ajustare = 10%
 Activul e depreciat daca valoarea recuperabila este mai mica decat valoarea de intrare, la
mijloc fix este valoarea ramasa
 Activul depreciat ⇒ cheltuieli cu ajustarea = Ajustari pentru deprecieri
 Valoarea recuperabila e maximul din – val. justa – costul cedarii
- val. de utilizare (utilitate) – Metoda utilizarii
 Linie automata de ambalat = 16.275 lei
 Actualizez un flux de numerar = incasari – plati
 La 3 ani o rata de 10%
INCASARI PLATI FLUX
2018 200 80 120
2019 250 90 160
2020 300 100 200

 An 2018 = 16.275 – 1356,24 = 14.918,76 ( valoare ramasa de amortizat)


 Valoare ramasa = 14.918,76 lei ≈ 14.519 lei
 Valoarea recuperabila = 12.000 lei
120 160 200
 Flux actualizat = + + =392 lei
( 1  10%) ( 1  10%) ( 1  10%) 3
1 2

 Conform IAS 36, daca valoarea recuperabila este mai mica decat valoarea ramasa (12.000
< 14.919) atunci activul este adus la valoarea recuperabila prin recunoasterea unei
pierderi din depreciere in contul de profit si pierdere:
6813 = 2912 / 2.919 lei (14.919 -12.000)
 La sfarsitul anului , va figura in bilant: 16.275 – 2.919 – 1.356 = 12.000 lei valoare
recuperabila
 An 2019, 202 = 12.000 lei
 6-2 = 4 ani durata utila ramasa
 Amortizare anuala = 12.000 / 4 ani = 3.000 lei/an ⇒6811 = 281 / 3000 lei
 La sfarsitul anului 2020 se efectueaza testul de depreciere:
 Valoarea recuperabila la 2018 = 12.000 lei
 Amortizare anulata pe 2 ani = 3.000 x 2 = 6.000 lei
 Valoare ramasa = 12.000 – 6.000 = 6.000 lei

8. Pentru produsele finite aflate in stoc la sfarsitul exercitiului financiar, cu ocazia


inventarierii, aplicand OMFP 1802/2014 s-a constatat o depreciere de valoare de 5%.
Conform noilor conditii existente pe piata, in urma estimarii valorii realizabile nete aceasta
ajustare nu trebuia inregistrata in contabilitate:

 Deprecierea de 5 % la produse finite: 681.04 = 394.05 / 1008 lei (20.160 x 5%)


 Nu trebuia inregistrata: 394.05 = 781.04 / 1008 lei

S-ar putea să vă placă și