Sunteți pe pagina 1din 18

II.

Audit statutar al situatiilor financiare (14 intrebari)

1. Cum probati intr-o misiune de audit statutar principiul intangibilitatii bilantului de deschidere?

Raspuns:
Potrivit principiului intangibilitatii bilantului de deschidere, bilantul de deschidere al unui exercitiu
financiar trebuie sa corespunda bilantului de inchidere al exercitiului precedent.
Concret, la inchiderea unui exercitiu financiar, toate conturile se soldeaza prin debitul si creditul
contului extrabilantier 892 “Bilant de inchidere” (conturile de activ, cu sold debitor, prin debitul
acestui cont, iar conturile de pasiv, cu sold creditor, prin creditul acestui cont). Apoi, la inceputul
exercitiului financiar, toate valorile din contul 892 “Bilant de inchidere” se transfera in creditul si
debitul contului 891 “Bilant de deschidere” (in debitul contului, creditarea conturilor de pasiv,
pentru crearea unui sold initial creditor, iar in creditul contului, debitarea conturilor de activ, pentru
a crea un sold initial debitor). Astfel bilantul de deschidere este acelasi cu bilantul de inchidere al
exercitiului precedent.
Acest bilant de deschidere este intangibil, in sensul in care orice modificari de politici, proceduri
sau metode contabile efectuate in cursul unui exercitiu financiar nu pot fi aplicate retroactiv astfel
incat sa modifice valorile inregistrate in bilantul de deschidere. Orice modificari ale politicilor
sau procedurilor pot intra in vigoare abia la inceputului unui exercitiu financiar. De asemenea, orice
erori descoperite, aferente perioadei precedente, vor fi corectate pe seama rezultatului reportat si nu
prin modificarea bilantului de deschidere.

2. Nominalizati si exemplificati cinci tehnici de audit pentru obtinerea probelor de audit.

Raspuns:
Conform Standardului International de Audit (ISA) 500 „Probe de audit”, auditorul utilizeaza unul
sau mai multe tipuri de proceduri de audit dintre urmatoarele:
- inspectia inregistrarilor si a documentelor
- inspectia imobilizarilor corporale
- observarea
- investigarea
- confirmarea
- recalcularea
- reefectuarea
- proceduri analitice

3. Probele de audit sunt mai credibile atunci cand:


a)sunt obtinute dintr-o sursa independenta,din exteriorul intreprinderii
b)este furnizata de un alt auditor
c)este obtinuta pe suport de hartie sub forma unei fotocopii

Raspuns: a, b, c

4. Pornind de la caracterul suficient si adecvat al probelor care este raportul intre calitatea si
cantitatea probelor de audit ?

Raspuns:
Gradul de adecvare reprezinta masura calitatii probelor de audit; cu alte cuvinte, relevanta si
credibilitatea acestora in furnizarea de suport pentru categoriile de tranzactii, solduri ale conturilor,
prezentarile de informatii si asertiunile aferente, sau in detectarea denaturarilor de la nivelul
acestora.
Cantitatea probelor de audit necesare este afectata de riscul de denaturare.

5. Care sunt informatiile pe care auditorul trebuie sa le colecteze in etapa de acceptare a


mandatului?

Raspuns:
Actiunile intreprinse in aceasta etapa permit auditorului sa colecteze informatiile necesare
fundamentarii deciziei de acceptare a misiunii, si acestea se refera la:
- cunoasterea globala a intreprinderii ;
- examenul de independenta si de absenta a incompatibilitatilor;
- examenul competentei;
- contactul cu fostul auditor sau cenzor;
- decizia de acceptare a mandatului;
- fisa de acceptare a mandatului.

6. Prezentati principalele lucrari ce trebuiesc efectuate intr-o misiune de audit statutar in etapa de
orientare si planificare a auditului statutar .

Raspuns:
In aceasta etapa profesionistul contabil obtine informatii cu privire la particularitatile intreprinderii,
zonele sale de risc, domeniile si sistemele semnificative, informatii care sa-i permita orientarea si
planificarea controalelor astfel incat sa fie prevenite lucrari inutile sau care nu vor servi realizarii
obiectivelor misiunii de audit.
Principalele lucrari din aceasta etapa sunt:
1. Culegerea de informatii generale asupra intreprinderii
2. Identificarea domeniilor si sistemelor semnificative
3. Redactarea Planului de misiune (planului de audit)
4. Elaborarea programului de munca

7. Prezentati patru tipuri de misiuni speciale de audit

Raspuns:
Standardul International de Audit (ISA) nr. 800 stabileste procedurile si principiile fundamentale
precum si modalitatile lor de aplicare cu privire la misiunile de audit speciale.
Misiunile de audit cu scop special se pot referi la :
• Situatii financiare stabilite dupa un referential contabil diferit de standardele
internationale de raportare financiara si de normele nationale;
• Conturi sau elemente de bilant sau rubrici din situatiile financiare;
• Respectarea clauzelor contractuale;
• Situatii financiare condensate (rezumate).

8. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau
membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate interesului propriu .

Raspuns:
9. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau
membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate renuntarii la propriile convingeri.

Raspuns:

10. Exemplificati modul in care poate fi amenintata independenta unui cabinet, o societate sau
membrii acestora ca urmare a unor cauze datorate manifestarilor de familiarism.

Raspuns:

11. Considerand ca in urma misiunii de audit statutar desfasurata la societatea ABC SA care a
intocmit situatiile financiare pentru anul 2009 in conformitate cu prevederile OMFP1752/2005 ati
identificat aspecte care nu afecteaza opinia auditorului, redactati un raport de audit modificat
respectand continutul acestuia conform ISA701 (Modificari ale raportului de audit ).

Raspuns:

12. Simulati o misiune de examen limitat asupra creantelor.

Raspuns:

13. Simulati o misiune de examen limitat asupra evenimentelor ulterioare.

Raspuns:

14. In calitate de auditor verificati modul in care o societate inregistreaza salarile pentru un nr de 3
salariati. Ion, salariul realizat 8.000 lei, grupa normala, Vasile salariul realizat 3.500 lei, grupa
speciala si Popescu salariul realizat 5.900 lei, grupa deosebita. Care este inregistrarea pentru luna
respectiva aferenta contributiei CAS care este suportata de asigurati?

Raspuns:

421 = 4312 760 (8000 * 9.5%)

421 = 4312 333 (3500 * 9.5%)

421 = 4312 561 (5900 * 9.5%)


V. Evaluarea intreprinderii (3 intrebari)

1. Care este valoarea unei intreprinderi daca are o capacitate beneficiara exprimata prin profitul net
de 10.000, iar costul capitalului acestei intreprinderi este de 15%?

Raspuns :
CB 10 .000
V = = =66 ,667
i 15 %

2. Care este inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata
constanta pe o perioada nedeterminata (infinita) de timp?

Raspuns :
Inversul ratei de capitalizare aplicabile unor beneficii constante sau care cresc cu o rata constanta
pe o perioada nedeterminata (infinita) in timp este:
a
= factorul fondului de reducere.
(1 + a ) n −1

3. Se dau urmatoarele informatii: imobilizari corporale 29.000; fond de comert 1.000; stocuri
20.000; creante 50.000; disponibilitati 5.000; capitaluri proprii 50.000; diferente din reevaluare
25.000; obligatii nefinanciare 25.000 si imprumuturi bancare 5.000; rata de remunerare a valorii
substantiale brute este de 15%; capacitatea beneficiara exprimata prin profitul previzional net
1.000/an; rata de actualizare este de 12%.
Se cere sa evaluati intreprinderea calculand o renta a goodwillului redusa la 5 ani.

Raspuns:
t = 15%
i = 12%
n = 5 ani
an = anuitati

ANC = Capitaluri proprii ± Diferente din evaluare = 50.000 - 1.000 = 49.000

1
1−
(1 + t ) n
V = an × (CB − ANC ×i ) = × (CB − ANC ×i ) =
t
= 3,35 × (1.000 ×5 − 49 .000 ×12 %) = −2.950

VI. Administrarea si lichidarea intreprinderii (4 intrebari)


1. Societatea „X” nu mai face fata datoriilor sale exigibile. Societatea intra in faliment avand la
baza cererea introdusa la tribunal de catre unul dintre creditori. Situatia patrimoniului conform
bilantului contabil de incepere a lichidarii se prezinta astfel:
Echipamente tehnologice 30.000 lei
Amortizarea echipamentelor tehnologice 15.000 lei
Marfuri 900 lei
Ajustari pentru deprecierea marfurilor 100 lei
Conturi la banci in lei 2.000 lei
Cheltuieli in avans 1.000 lei
Furnizori 12.000 lei
Venituri in avans 1.250 lei
Capital subscris varsat 2.500 lei
Rezerve legale 200 lei
Alte rezerve 4.000 lei
Rezultatul reportat 1.150 lei
Aportul asociatilor la capitalul social in baza statutului si contractului de societate se prezinta dupa
cum urmeaza:
- asociatul A :1.750 lei (70% din capitalul social)
- asociatul B: 750 lei (30% din capitalul social)
Operatiile de lichidare efectuate de lichidator au fost:
a) Vanzarea echipamentelor tehnologice la pretul de 7.000 lei, TVA 19%;
b) Vanzarea marfurilor la pretul de 1.200 lei, TVA 19%;
c) Incasarea chiriei platite in avans in suma de 1.000 lei;
d) Restituirea chiriei incasate anticipat in suma de 1.250 lei;
e) Stabilirea sumelor de acoperit de catre cei doi asociati pentru plata datoriei fata de furnizori;
f) Achitarea datoriei fata de furnizori.
Se cere:
a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.
b) Intocmirea bilantului inainte de partaj.
c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati.

Raspuns :
a) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de lichidare.
- vanzarea echipamentului:
7000 x 19% = 1330 TVA
7000 + 1330 = 8330
461 = % 8330
7583 7000
4427 1330

- scoaterea din evidenta a echipamentului:


% = 213 30000
2813 15000
6583 15000

- incasarea contravalorii echipamentului:


5121 = 461 8330

- inchiderea contului 7583:


7583 = 121 7000

- inchiderea contului 6583:


121 = 6583 15000

- vanzarea marfurilor:
411 = % 1428
707 1200
4427 228

- incasarea contravalorii marfurilor:


5121 = 411 1428

- scaderea din gestiune a marfurilor vandute:


607 = 371 800

378 = 371 100

- inchiderea contului 707:


707 = 121 1200

- inchiderea contului 607:


121 = 607 800

- incasarea chiriei platite in avans:


5121 = 471 1000

- restituirea chiriei incasate anticipat:


472 = 5121 1250

- inregistrarea TVA si achitarea acestuia:


4427 = 4423 1558 ( 1330 lei-228 lei)

4423 = 5121 1558

- situatia conturilor 121 si 5121 inainte de efectuarea partajului:

D 121 ____ C D_______5121__________C


15000 2000
800 7000 8330 1250
1200 1428 1558
________________________ 1000____________________
15800 8200 12758 2808
Sold D – 7600 Sold D – 9950

Datorii furnizori 12000


Disponibilitati 9950
Diferenta de acoperit de asociati 2050
Din care, Asociatul A (70%) 1435
Asociatul B (30%) 615

b) Intocmirea bilantului inainte de partaj :


Elemente Sold
B. Active circulante
Casa si conturi la banci 9950
Active circulante total 9950
D. Datorii ce trebuie platite pana la un an 12000
E. Active circulante nete - 2050
F. Total active minus datorii - 2050
J. Capital
- Capital subscris varsat 2500
- rezerve (ct. 1061 + 1068) 4200
- rezultatul exercitiului ct. 121
Sold D, din care
- din exercitiul curent 1150
- din lichidare 7600
Total capitaluri proprii - 2050
Total capitaluri - 2050

- Determinarea capitalului propriu ( activul net)


CP (AN) = 9950 – 12000 = - 2050
Rezulta ca pentru achitarea furnizorilor in suma de 12000 lei capitalul propriu ( activul net)
este insuficient, astfel judecatorul sindic pentru plata datoriilor va recurge la procedura de executare
silita impotriva asociatilor.
In continuare se trece la calcularea si varsarea impozitului pe profit si a impozitului pe
dividende:
- Decontarea rezervelor legale:
1061 = 456 200

- Impozitul pe profit aferent rezervelor legale 200 lei x 16% = 32 lei


456 = 441 32

441 = 5121 32

- Decontarea altor rezerve:


1068 = 456 4000

- Impozitul pe dividende: (4000 + 200 – 32 = 4168) x 10% = 417


456 = 446 417

446 = 5121 417

- Situatia partajului capitalului propriu ( activul net) si a datoriilor pe asociati:

Capitalul propriu (activul net) repartizat , Pierderi si furnizori


0 Asociatul A Asociatul B Total
(70%) (30%)
Capital social 1 1750 750 2500
Rezerve legale 2 140 60 200
Alte rezerve 3 2800 1200 4000
Total rd (1+2+3) 4 4690 2010 6700
Pierderi din 5 805 345 1150
exercitiul curent
Pierderi din 6 5320 2280 7600
lichidare
Furnizori 7 8400 3600 12000
Total rd (5+6+7) 8 14525 6225 20750
Diferente rd (8-4) 9 9835 4215 14050

c) Inregistrarile contabile aferente operatiilor de partaj la asociati:


Inregistrari privind partajul capitalului propriu ( activul net) si a sumelor depuse de asociati
pentru plata furnizorilor:
- capitalul social de restituit asociatilor:
1012 = 456 2500

- pierderea curenta si pierderea din lichidare:


456 = 121 8750

- depunerea de catre asociati a sumelor necesare achitarii furnizorilor, ct. 456 (D-C): 9199
– 6700 = 2499

5121 = 456 2499


Asociatul A (70%) 1749
Asociatul B (30%) 750

- achitarea furnizorilor:
401 = 5121 12000

- situatia conturilor 456 si 5121 dupa lichidare:

D 456 ____ C D_______5121__________C


32 200 9950 32
417 4000 2499 417
8750 2500 12000
____________________2499 ________________________
9199 9199 12449 12449
Sold Ø Sold Ø

2. Care este termenul in care lichidatorul va convoca adunarea generala a creditorilor de la sedinta
comitetului creditorilor?

Raspuns:
Conform art.117 alin.3 din Legea nr.85 / 2006 privind procedura insolventei: “Lichidatorul va
convoca adunarea generala a creditorilor in termen de maximum 20 de zile de la data sedintei
comitetului creditorilor, instiintandu-i pe creditori despre posibilitatea studierii raportului si a
procesului-verbal al sedintei comitetului creditorilor privind raportul.”
3. Rolul administratorului special si atributiile sale.
Raspuns:
Conform art.18 din Legea nr. 85/ 2006 privind procedura insolventei:
“ (1) Dupa deschiderea procedurii, adunarea generala a actionarilor/asociatilor debitorului,
persoana juridica, va desemna, pe cheltuiala acestora, un reprezentant, persoana fizica sau
juridica, administrator special, care sa reprezinte interesele societatii si ale acestora si sa
participe la procedura, pe seama debitorului. Dupa ridicarea dreptului de administrare, debitorul
este reprezentat de administratorul judiciar/lichidator care ii conduce si activitatea comerciala,
iar mandatul administratorului special va fi redus la a reprezenta interesele
actionarilor/asociatilor. (2) Administratorul special are urmatoarele atributii:
a) exprima intentia debitorului de a propune un plan, potrivit art. 28 alin. (1) lit. h), coroborat cu
art. 33 alin. (2);
b) participa, in calitate de reprezentant al debitorului, la judecarea actiunilor prevazute la art. 79
si 80;
c) formuleaza contestatii in cadrul procedurii reglementate de prezenta lege;
d) propune un plan de reorganizare;
e) administreaza activitatea debitorului, sub supravegherea administratorului judiciar, dupa
confirmarea planului;
f) dupa intrarea in faliment, participa la inventar, semnand actul, primeste raportul final si
bilantul de inchidere si participa la sedinta convocata pentru solutionarea obiectiunilor si
aprobarea raportului;
g) primeste notificarea inchiderii procedurii. “

4. Care sunt cazurile cand judecatorul sindic va decide prin sentinta intrarea in faliment?

Raspuns:
Conform art.107 din Legea nr. 85/ 2006 privind procedura insolventei:
“ (1) Judecatorul-sindic va decide, prin sentinta sau, dupa caz, prin incheiere, in conditiile art. 32,
intrarea in faliment in urmatoarele cazuri:
A. a) debitorul si-a declarat intentia de a intra in procedura simplificata;
b) debitorul nu si-a declarat intentia de reorganizare sau, la cererea creditorului de deschidere
a procedurii, a contestat ca ar fi in stare de insolventa, iar contestatia a fost respinsa de
judecatorul-sindic;
c) nici unul dintre celelalte subiecte de drept indreptatite nu a propus un plan de reorganizare, in
conditiile prevazute la art. 94, sau nici unul dintre planurile propuse nu a fost acceptat si
confirmat;
B. debitorul si-a declarat intentia de reorganizare, dar nu a propus un plan de reorganizare ori
planul propus de acesta nu a fost acceptat si confirmat;
C. obligatiile de plata si celelalte sarcini asumate nu sunt indeplinite in conditiile stipulate prin
planul confirmat sau desfasurarea activitatii debitorului in decursul reorganizarii sale aduce
pierderi averii sale;
D. a fost aprobat raportul administratorului judiciar prin care se propune, dupa caz, intrarea
debitorului in faliment, potrivit art. 54 alin. (5) sau art. 60 alin. (3). “

VII. Studii de fezabilitate (8 intrebari)


1. Din punct de vedere strategic, ce presupune o investitie de modernizare?

Raspuns:

2. Prin prisma strategica, ce presupune o investitie de inlocuire?

Raspuns:

3. Potrivit legislatiei autohtone, care sunt principalele parti ale unui studiu de fezabilitate, piese
scrise?

Raspuns:
Partile scrise sunt reprezentate de:
• date generale despre investitie
• date tehnice despre investitie
• durata de realizare a investitiei si etape principale
• costul estimativ al investitiei
• analiza economico-financiara
• finantarea investitiei
• estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei
• avize si acorduri emise de organele in drept, potrivit legislatiei in vigoare, necesare
realizarii constructiei in cauza.

4. Ce reprezinta durata de viata a unui proiect investitional?

Raspuns :

5. Care sunt metodele prin care se pot evalua, prin prisma fezabilitatii economico-financiare,
proiectele investitionale? Dezvoltati pe scurt.

Raspuns:
Evaluarea financiara a proiectelor investitionale de investitii urmareste in general doua obiective. In
primul rand se urmareste asigurarea unei comparatii intre proiectele concurente, intre care trebuie
sa se stabileasca ordinea de prioritate. In al doile a rand se urmareste formularea unei aprecieri
asupra valorii intrinseci a proiectului.
Evaluarea financiara a proiectelor de investitii se realizeaza, fie prin metode care pun accentul pe
rentabilitatea medie a proiectelor, fie prin metode fondate pe actualizare.

1. Metode traditionale - fondate pe rentabilitatea medie


1.1. Rata medie de rentabilitate in exploatare
1.2. Termenul de recuperare a cheluielilor
2. Metode bazate pe actualizarea cash-flow-urilor
2.1. Utilizarea notiunii de actualizare
2.2. Valoarea actuala neta (VAN)
2.3. Rata interna de rentabilitate(RIR)

6. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de 11.445 lei, prezinta urmatoarea


structura a fluxurilor de numerar:
An Cost Costuri de Total cost Total incasari Cash-flow anual net
investitie exploatare
0 11.445 lei 6.420 lei 17.865 lei 8.520 lei -9.345 lei
1 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei
2 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei
3 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei
4 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei
5 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei
Total 11.445 lei 38.760 lei 50.205 lei 56.500 lei 6.295 lei
Calculati termenul de recuperare a investitiei neactualizate.

Raspuns:
Termenul de recuperare al investitiei neactualizat se calculeaza ca si raport intre investitia totala si
cash –flow-ul mediu anual.
Tr = It / CF mediu anual
It = 11.455 lei
CF mediu anual = (CF0 + CF1 + CF2 + CF3 + CF4 + CF5) / 6 = (-9345 + 11445 + 3020 + 3020 +
3200 + 3200 + 3200 )/6 = 17740/ 6 = 2957
Tr = 11445 / 2957 = 3,87
Termenul de recuperare al investitiei neactualizate este de 3,8.

7. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de 11.445 lei si cu o rata de


actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:

An Cost Costuri de Total cost Total incasari Cash-flow anual net


investitie exploatare
0 11.445 lei 6.420 lei 17.865 lei 8.520 lei -9.345 lei
1 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei
2 6.420 lei 6.420 lei 9.440 lei 3.020 lei
3 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei
4 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei
5 6.500 lei 6.500 lei 9.700 lei 3.200 lei
Total 11.445 lei 38.760 lei 50.205 lei 56.500 lei 6.295 lei
Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui
indicator.

Raspuns:
VAN = -I+ ∑ CFt / (1+r)t + Vrez / (1+r)n
I = costul investitiei;
CFt = cash-flow-ul aferent anului t;
Vrez = valoarea reziduala;
r=rata de actualizare(13.5%);
n=durata de viata a proiectului exprimata in ani.
VAN determina urmatoarele optiuni de decizie:
– daca VAN > 0, investitia se accepta;
– daca VAN = 0, investitia este respinsa din motive de prudenta;
– daca VAN < 0, investitia este respinsa.
1
Pentru a determina valorile actualizate vom folosi urmatoarea formula: ,
(1 + a) n
unde: a = rata de actualizare; n = anul

An Total costuri actualizate Total incasari Cash-flow net actualizat


actualizate

0 17.865 lei 8.520 lei -9345 lei


1 5.350 lei 7.867 lei 2.517 lei
2 4.458 lei 6.556 lei 2.097 lei
3 3.762 lei 5.613 lei 1.852 lei
4 3.135 lei 4.678 lei 1.543 lei
5 2.612 lei 3.898 lei 1.286 lei
Total 37.182 lei 37.132 lei -50 lei

8. Un proiect investitional, cu o valoare totala a investitiei de 15.000 lei si cu o rata de


actualizare de 20% prezinta urmatoarea structura a fluxurilor de numerar:
An Cost Costuri de Total cost Total
investitie exploatare incasari
0 15.000 15.000
1 6.420 6.420 9.440
2 6.620 6.620 9.640
3 7.500 7.500 10.700
4 6.500 6.500 11.700
5 8.500 8.500 22.700
6 11.445 35.540 50.540 64.180
Calculati valoarea actualizata neta si apreciati fezabilitatea investitionala prin intermediul acestui
indicator.

Raspuns:

VIII. Analiza-diagnostic a intreprinderii (6 intrebari)


1. Analizati pozitia financiara pentru cei trei ani pentru care sunt mentionate informatii financiare
in tabelul de mai jos pentru societatea comerciala Turism, hoteluri, restaurante Marea Neagra S.A.

2007 (RON) 2006 (RON) 2005 (RON)


Active imobilizate - Total 301.303.329,00 211.861.938,00 202.029.293,00
Active circulante - Total 40.966.192,00 16.721.980,00 16.734.652,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de un an
- Total 2.807.528,00 2.687.857,00 918.246,00
Active circulante, respectiv datorii curente nete 38.067.192,00 13.405.832,00 15.829.018,00
Total active minus datorii curente 339.370.521,00 225.267.770,00 217.858.311,00
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai
mare de un an - Total 2.126.869,00 2.564.703,00 187.872,00
Venituri in avans 154.510,00 650.392,00 924,00
Capital subscris varsat 19.311.469,00 19.311.469,00 19.265.351,00
Total capitaluri proprii 335.724.644,00 222.171.128,00 216.804.162,00
Creante - Total 20.206.523,00 6.399.043,00 2.421.047,00
Datorii - Total 4.934.397,00 5.252.560,00 1.106.118,00
Cifra de afaceri neta 42.690.123,00 39.539.514,00 37.251.511,00
Venituri din exploatare - Total 69.933.003,00 43.671.680,00 39.744.898,00
Cheltuieli din exploatare - Total 51.188.575,00 36.642.317,00 36.467.667,00
Rezultat din exploatare 18.744.428,00 7.029.363,00 3.277.231,00
Venituri financiare 1.724.449,00 518.633,00 1.174.968,00
Cheltuieli financiare 378.691,00 432.009,00 408.116,00
Rezultat financiar 1.345.758,00 86.624,00 766.852,00
Rezultat curent 20.090.186,00 7.115.987,00 4.044.083,00
Venituri extraordinare 0,00 0,00 0,00
Cheltuieli extraordinare 0,00 0,00 0,00
Rezultat extraordinar 0,00 0,00 0,00
Venituri totale 71.657.452,00 44.190.313,00 40.919.866,00
Cheltuieli totale 51.567.266,00 37.074.326,00 36.875.783,00
Rezultat brut 20.090.186,00 7.115.987,00 4.044.083,00
Rezultat net 16.816.624,00 5.863.818,00 3.326.886,00
Rezultat / actiune - - -
Plati restante - Total 0,00 - 0,00
Furnizori restanti - Total 0,00 - 0,00
Obligatii restante fata de bugetul asigurarilor
sociale 0,00 - 0,00
Impozite si taxe neplatite la termen la bugetul de
stat 0,00 - 0,00
Nr. mediu angajati (numai angajati permanenti) 777 - 840

Raspuns:
1 Indicatori de lichiditate : 2005 2006 2007
Indicatorul lichiditatii curente : 18,22 6,22 14,59
Active curente/ Datorii curente

2 Indicatori de risc:

Indicatorul gradului de 0,08665516


indatorare : 3 1,15438177 0,6335159
Capital imprumutat/Capital propriu

3 Indicatori de activitate:

Viteza de rotatie a debitelor 23,7220486 172,765510


-clienti 2 59,0713051 5
Sold mediu clienti / CA * 365
( am presupus ca total creante = 23,7220486 172,765510
total sold clienti) 2 59,0713051 5

Viteza de rotatie a activelor 0,18438668 0,18662868


imobilizate 2 1 0,14168487
CA / Active imobilizate

Viteza de rotatie a activelor 0,17028176 0,17297592 0,12472662


totale 6 2 7
CA / Active totale

4 Indicatori de profitabilitate:

Marja bruta din vanzari


Profitul brut din vanzari/CA 10,8561582 134,261362 47,0605015
X100 9 4 6

2. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele
informatii:
Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare platibile 2800
Amortizare 300
Cheltuieli cu dobanzi 100
Impozit pe profit 200

Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru


intreprindere.

Raspuns:
Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung,
de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung.
In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor,
antrenand pierderi exceptionale.
Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti, a unor disponibilitati capabile sa
sustina continuitatea exploatarii, sa permita un flux normal al fondurilor. Solvabilitatea exprima
gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie
financiara).
Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu:

SP = capital propriu x 100


Credite pe termen mediu si lung + capitalul social

Capitalul social este cel varsat nu cel subscris.


Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele
nerambursabile la scadenta, amanate.
Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%.
Limita minima este apreciata ca fiind 30%.

solvabilitatea generala = active totale > 2


datorii totale

rata solvabilitatii generale = activ circulant


obligatii pe termen scurt

Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea


evaluarii riscului de faliment.
Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt
de catre activul circulant.
Ratele de rentabilitate
impozit pe profit = 200
profit inaintea impozitarii = 200 / 0,16 = 1250
Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii, reflecatnd
performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal.

rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii x 100


activ total

Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul
propriu angajat in activitatea sa. Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia
posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor, respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in
afacere.
rata rentabilitatii financiare = profit net x 100
capital propriu
Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate:
- rata rentabilitatii financiare inainte de impozit
rfi = rezultat curent inainte de impozit
capital propiru
are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale
- randamentul capitalului propriu
rf = dividende
capital propriu

3. Sa se calculeze rezultatele intermediare in maniera anglo‐saxona pentru intreprinderea care e


caracterizata prin urmatoarele venituri si cheltuieli:
Indicator u.m.
Venituri din vanzarea marfurilor 3000
Subventii de exploatare 1000
Productia vanduta 25000
Productia stocata 2000
Cheltuieli cu materii prime 13000
Costul marfurilor vandute 2200
Cheltuieli salariale 15000
Cheltuieli cu amortizarea 2000
Cheltuieli cu chirii 500
Venituri din dobanzi 100
Cheltuieli cu dobanzi 1400
Impozit pe profit 1500

Raspuns:
Indicator u.m.
Venituri din vanzarea marfurilor 1 3.000
Costul marfurilor vandute 2 2.200
MARJA COMERCIALA (1-2) 3 800
Productia vanduta 4 25.000
Productia stocata 5 2.000
PRODUCTIA EXERCITIULUI 6
(4+5) 27.000
Marja comerciala (3) 800
Productia exercitiului (6) 27.000
Cheltuielile exercitiului de la terti 7 13.500
VALOAREA ADAUGATA (3+6-7) 8 14.300
Valoarea adaugata (8) 14.300
Subventii de exploatare 1.000
Cheltuieli salariale 9 15.000
EXCEDENT BRUT DIN 10
EXPLOATARE (8-9) 300
Excedent brut din exploatare (10) 300
Cheltuieli cu amortizarea 11 2.000
REZULTATUL EXPLOATARII (10- 12
11) -1.700
Rezultatul exploatarii (12) -1.700
Venituri financiare 13 100
Cheltuieli finanicare 14 1.400
REZULTATUL CURENT INAINTE 15
DE IMPOZITARE (12+13-14) -3.000
Impozit pe profit 16 1.500
PROFIT DUPA IMPOZIT (15-16) 17 -4.500

4. O intreprindere produce anual un numar de 150000 de produse la un pret unitar de 5 u.m.


intreprinderea inregistreaza cheltuieli cu materii prime si materiale in valoare de 250000 u.m.,
cheltuieli de personal de 200000 u.m. din care 75% reprezinta salariile personalului direct
productiv, cheltuieli cu utilitati si chirii in cuantum de 40000 u.m., cheltuieli cu amortizarea de
50000 u.m. si cheltuieli cu dobanzi de 50000 u.m.
Sa se calculeze si sa se interpreteze pragul de rentabilitate financiar si operational exprimat in
unitati fizice si valorice.

Raspuns:

5. Sa se calculeze fluxul de numerar de gestiune si cel disponibil in cazul unei intreprinderi pentru
care se cunosc urmatoarele elemente: cifra de afaceri 40000 u.m., cheltuieli materiale 20000 u.m.,
cheltuieli salariale 10000, cheltuieli cu amortizarea 1500 u.m., cheltuieli cu dobanzi 800 u.m.,
impozit pe profit 1000 u.m., imobilizarila inceputul anului 2000 u.m., imobilizari la sfarsitul anului
2100 u.m., cresterea activului circulant net 100 u.m.

Raspuns:

6. Din contul de profit si pierderi al societatii din exercitiul precedent se cunosc urmatoarele
informatii:
Indicator u.m.
Cheltuieli de exploatare platibile 2700
Amortizare 300
Cheltuieli cu dobanzi 150
Impozit pe profit 200

Sa se calculeze si sa se interpreteze ratele de solvabilitate si cele de rentabilitate pentru


intreprindere.

Raspuns:
Solvabilitatea exprima capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen mediu si lung,
de a asigura sursele banesti capabile sa sustina continuitatea exploatarii pe termen lung.
In perioada de criza valoarea de lichidare este frecvent inferioara valorii contabile a activelor,
antrenand pierderi exceptionale.
Solvabilitatea mai inseamna asigurarea unor fonduri banesti, a unor disponibilitati capabile sa
sustina continuitatea exploatarii, sa permita un flux normal al fondurilor. Solvabilitatea exprima
gradul in care capitalul social asigura acoperirea creditelor pe termen mediu si lung (autonomie
financiara).
Solvabilitatea patrimoniala (SP) este egala cu:

SP = capital propriu x 100


Credite pe termen mediu si lung + capitalul social

Capitalul social este cel varsat nu cel subscris.


Creditele (datoriile) pe termen mediu si lung cuprind atat pe cele in termen cat si pe cele
nerambursabile la scadenta, amanate.
Indicatorul solvabilitatii patrimoniale se apreciaza ca fiind pozitiv pentru valori intre 40-60%.
Limita minima este apreciata ca fiind 30%.

solvabilitatea generala = active totale > 2


datorii totale
rata solvabilitatii generale = activ circulant
obligatii pe termen scurt

Ratele de solvabilitate realizeaza o raportare a activelor realizate la obligatiile exigibile in vederea


evaluarii riscului de faliment.
Rata solvabilitatii generale permite aprecierea gradului de acoperire a obligatiilor pe termen scurt
de catre activul circulant.

Ratele de rentabilitate
impozit pe profit = 200
profit inaintea impozitarii = 200 / 0,16 = 1250
Rata rentabilitatii economice masoara performantele patrimoniului total al intreprinderii, reflecatnd
performanta economica a acestuia independent de modul de finantare si de sistemul fiscal.

rata rentabilitatii economice = rezultatul exploatarii x 100


activ total

Rata rentabilitatii financiare exprima capacitatea intreprinderii de a degaja profit net din capitalul
propriu angajat in activitatea sa. Rentabilitatea financiara este un indicator prin prisma caruia
posesorii de capital apreciaza eficienta investitiei lor, respectiv oportunitatea mentinerii acesteia in
afacere.
rata rentabilitatii financiare = profit net x 100
capital propriu
Rentabilitatea financiara mai poate fi masurata si cu urmatoarele rate:
- rata rentabilitatii financiare inainte de impozit
rfi = rezultat curent inainte de impozit
capital propiru
are avantajul ca elimina incidenta activitatii exceptionale
- randamentul capitalului propriu
rf = dividende
capital propriu

S-ar putea să vă placă și