Sunteți pe pagina 1din 10

DUMITRU (POPESCU) V. ALINA GABRIELA An.III Set.2 Aplicatiile reprezinta prezentarea rationamentului professional in legatura cu urmatoarele aspecte: 1.

. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii valoarea de rentabilitate. SC Exemplu SRL are o capacitate beneficiara de 100.000 lei, dobanda la obligatiunile de stat este de 6%. V = CB / i = 100.000 / 6% = 1.666.667 lei Coeficientu multiplicator = 1.666.667 / 100.000 = 16,67 Valoarea intreprinderii SC Exemplu SRL este egala cu 16,67 ori capacitatea acesteia de a da profit. 2. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii valoarea de randament propriu-zisa. SC Exemplu SRL a distributit dividende in suma de 50.000 lei. Capitalul social al SC Exemplu SRL este impartit in 1000 de actiuni, cursul bursier este de 100 lei/actiune. Dobanda la obligatiunile de stat este de 6%. V = CB (D) / r = 50.000 / 1,06 + 100.000/1,06 = 47.170 + 94.340 = 141.510 lei 3. Studiu de caz privind evaluarea intreprinderii DCF. In urmatorii 3 anii se estimeaza ca SC Exemplu SRL va obtine urmatoarele fluxuri de trezorerie: 150.000 lei in primul al, 250.000 in al doilea an si 100.000 lei in al treilea an. Valoarea reziduala din ultimul an este de 170.000 lei, iar rata de actualizare este de 10%. V = 150.000/ 1,1 + 250.000 / 1,21 + 100.000 / 1,331 + 170.000/ 1,331 = 136.364 + 206.612 + 75.131 + 127.724 = 545.831 lei 4. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente disponibilitatilor banesti. Prezentati 5 lucrari de efectuat atunci cand examinati disponibilitatile banesti: - verificarea existentei registrelor de casa zilnice; - verificarea soldului existent in contabilitate cu dispoibilitatile existente in casierie; - verificarea modului de intocmire a dispozitiilor de plata; - verificarea respectarii prevederilor legii privind spalarea banilor; - verificarea procedurii de autorizare a platilor efectuate prin contul bancar.

5. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente creditelor bancare pe termen scurt. Prezentati 5 lucrari de efectuat atunci cand examinati creditele bancare pe termen scurt: - obtinerea contractelor aferente creditelor din care se observa valoarea, dobanzile aferente si garantiile acordate; - examinarea situatiei de rambursare a creditului si concordantei acestuia cu platile efectuate; - examinarea diferentelor de curs valutar pentru creditele in devize; - toate creditele bancare contractate sunt contabilizate; - dobanzile aferente creditului si corect calculate si inregistrate. 6. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente capitalului social. Prezentati 5 lucrari de efectuat atunci cand examinati capitalul social: - examinarea actului constitutiv si a conformitatii inregistrarii capitalului social in contabilitate; - verificarea miscarii capitalului social, in conformitate cu hotararile AGA; - obtinerea confirmarilor privind participatiile la capital de la actionari; - obtinerea unei situatii privind structura actionariatului si evolutia acestuia in timp; - verificarea faptului ca toate modificarile de capital social au fost aprobate de AGA. 7. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezervelor si rezervelor din reevaluare. In cadrul auditului efectuat asupra rezervelor din reevaluare s-a constatat faptul ca diferenta favorabila aferente reevaluarii unui imobil a fost inregistrata direct pe venituri din exploatare. Potrivit IAS 16 aceasta trebuia inregistrata: a.) pe venituri extraordinare; b.) pe alte rezerve; c.) pe rezerve din reevaluare. Conform IAS 16, daca valoarea contabila a unui activ este majorata ca urmare a unei reevaluari, atunci aceasta majorare trebuie inregistrata direct in capitalurile proprii in elementul-rand surplus din reevaluare. 8. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente altor elemente de capitaluri proprii. Prezentati 5 lucrari de efectuat atunci cand examinati elementele de capital propriu: - Toate modificarile aprobate de Adunarea Generala a Actionarilor cu privire la capitalul social au fost corect reflectate in contabilitate; - Toate cresterile sau diminuarile de sume proprii de finantare, rezerve sunt reale si corespund deciziilor conducerii; - Capitalul social, rezervele, rezervele din reevaluare, dividendele, fondurile proprii pentru dezvoltare, profiturile reportate au fost corect clasificate, evidentiate si prezentate; - Expertul contabil trebuie sa se asigure ca societatea respecta prevederile contabile in vigoare; - Realitatea varsamintelor efectuate la capitalul social (depunerea de numerar, depunerea aporturilor in natura la capitalul social);

9. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor din exploatare. In cadrul auditului efectuat asupra cheltuielilor din exploatare s-a descoperit urmatoarea situatie: Societatea a primiti pe data de 1.05.2012 o factura pentru serviciile de mentenanta a magazinului online pe care il detine. Pe factura este specificata perioada de facturare 01.05.2012-30.04.2013. In contabilitate au fost efectuate urmatoarele inregistrari: 628 Cheltuieli prestate de terti 401 Furnizori privind serviciile = = 401 Furnizori 5121 Conturi la banci 1.000 lei 1.000 lei

Concluzie: Factura a fost inregistrata eronat, inregistrarea corecta fiind: 471 Cheltuieli in avans La 31 decembrie 2012: 628 Cheltuieli prestate de terti privind serviciile = 471 Cheltuieli in avans 667 lei (echiv a 8 luni) = 401 Furnizori 1.000 lei

10. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor financiare. In cadrul auditului efectuat asupra cheltuielilor financiare s-a descoperit urmatoarea situatie: Pe data de 20.09.2012 in extrasul de la banca apare o plata de 150 de lei. Plata a fost inregistrata ca si comision bancar, in ciuda faptului ca la detalii era precizat faptul ca suma reprezinta dobanda datorata pentru descoperirea de cont. Concluzie: suma de 150 de lei trebuia inregistrata in debitul contului 666 Cheltuieli cu dobazile, astfel: 666 Cheltuieli privind dobanzile = 5121 Conturi la banci in lei 150 lei

11. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente cheltuielilor extraordinare. In cadrul auditului efectuat asupra chetuielilor extraordinare s-a descoperit urmatoarea situatie: Pe data de 15.10.2012 s-a efectuat urmatoarea inregistrare contabila: 607 Cheltuieli privind marfurile = 371 Marfuri 2.000 lei

Documentul jutificativ reprezenta un proces verbal unde s-a consmnat faptul ca lipsesc marfuri in suma de 2.000 lei, in urma inundatiilor ce au avut loc in localitatea unde societatea are un magazin de desfacere. Concluzie: Datorita faptului ca lipsa marfurilor se datoreaza unei calamitati naturale, atunci cheltuiala privind marfurile disparute reprezinta o cheltuiala extraordinara si nu o cheltuiala de exploatare. 671 Cheltuieli privind calamitatile si = alte evenimente extraordinare 371 Marfuri 2.000 lei

12. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor din exploatare. In cadrul auditului efectuat asupra cheltuielilor din exploatare s-a descoperit urmatoarea situatie: In luna august 2012 s-a descoperit existenta unei facturi de vanzare anulata. In contabilitate factura nu a fost anulata si a fost inregistrata astfel: 4111 Clienti = 704 Venituri din servicii 10.000 lei prestate si lucrari executate

Concluzie: Factura de vanzare inregistrata eronat trebuie stornata deoarece serviciile facturate nu au fost prestate in realitate. 4111 Clienti = 704 Venituri din servicii (10.000) lei prestate si lucrari executate

13. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor financiare. SC Exemplu SRL detine un depozit in lei in suma de 100.000 lei pentru care primeste lunar o dobanda de 500 lei. Dobanda se incaseaza pe data de 1 a lunii urmatoare, atunci se efectueaza si inregistrarea in contabilitate. Pentru luna decembrie 2012 nu s-a inregistrat dobanda aferenta acestui depozit. Concluzie: Avand in vedere principiul independentei exercitiilor financiare, in luna decembrie 2012 SC Exemplu SRL trebuie sa inregistreze dobanda ce o va incasa in ianuarie 2013. 5187 Dobanzi de incasat = 766 Venituri din dobanzi 500 lei

14. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente veniturilor extraordinare. Ca urmare a construirii unei autostrazi un teren al SC Exemplu SRL a fost expropriat si a obtinut o despagubiere de 100.000 lei. In contabilitate s-a efectuat urmatoarea inregistrare contabila: 461 Debitori diversi = 7583 Venituri din cedarea 100.000 lei activelor si alte operatii de capital

Concluzie: Deoarece terenul detinut de SC Exemplu SRL a fost expropriat si nu vandut de buna voie, venitul obtinut reprezinta un venit extraordinar. Astfel inregistrarea contabila corecta ar fi fost: 461 Debitori diversi = 771 Venituri din subventii si 100.000 lei alte operatii extraordinare

15. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezultatului exercitiului. Prezentati 5 lucrari de efectuat atunci cand examinati rezultatul exercitiului: - Verificarea contabilizrii veniturilor si cheltuielilor dupa natura lor; - Verificarea modului de contabilizare a subventiilor ( restituirea unei subventii aferente veniturilor se efectueaz fie prin reducerea veniturilor amanate daca exista, fie, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor); - Verificarea modului de completare si trimitere a Declaratiei 101; - Verificarea contabilizarii veniturilor si cheltuielilor generate din vanzarile de bunuri; - Verificarea metodelor contabile privind evaluarea stocurilor la iesirea din gestiune (FIFO sau CMP). 16. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente rezultatului reportat. In cadrul auditului efectuat asupra rezultatului reportat s-a constatat faptul ca nu se inregistreaza distinct rezultatul reportat anterior. Potrivit OMFP 3055/2009 aceasta trebuia inregistrata: a.) ditinct, se creaza conturi analitice pentru rezultatul fiecarui an; b.) nu se tine cont de perioada in care s-a obtinut rezultatul. Conform OMFP 3055/2009 in contul 117 "Rezultatul reportat" se evidentiaza distinct rezultatul reportat provenit din preluarea la nceputul exerciiului financiar curent, a rezultatului din contul de profit si pierdere al exercitiului financiar precedent, precum si rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile. 17. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente impozitului pe profit. Prezentati 5 lucrari de efectuat atunci cand examinati impozitul pe profit: - Verificarea veniturilor neimpozabile, daca sunt respectate conditiile din codul fiscal; - Verificarea cheltuielilor deductibile si nedeductibile, daca sunt respectate conditiile din codul fiscal; - Verificarea politicii privind amortizarea si diferentele existente intre amortizarea contabila inregistrata si amortizarea fiscala; - Verificarea existentei unor scutiri speciale, daca sunt respectate conditiile legii; - Verificarea contractelor de sponsorizare existente.

18. Studiu de caz privind obiectivele de audit aferente distribuirilor de rezultat. Pe 1.03.2012 SC Exemplu SRL a distribuit dividende, conform hotarare AGA, in suma bruta de 15.000 lei. Inregistrarea contabila efectuata: 117 Rezultat reportat 457 Dividende de plata = = 457 Dividende de plata 5121 Conturi la banci 15.000 lei 15.000 lei

Concluzie: Repartizarea dividendelor a fost efectuata eronat deoarece in hotararea AGA este precizat faptul ca suma de 15.000 lei ce se va distribui este bruta, adica nu s-a retinut impozitul pe dividende aferent. Cota impozitului pe dividende este de 16 %, astfel rezulta ca asociatii vor primi doar 84 % din suma repartizata: 117 Rezultat reportat 457 Dividende de plata 457 Dividende de plata = = = 457 Dividende de plata 15.000 lei 446 Alte impozite, taxe si 2.400 lei varsaminte asimilate 5121 Conturi la banci 12.600 lei

19. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor intracomunitare de bunuri. SC Exemplu SRL achizitioneaza de la un furnizor din Franta un utilaj la un pret de 10.000 euro. La data achizitionarii cursul valutar a fost 4,5 lei/euro. Atat SC Exemplu SRL, cat si furnizorul din Franta au coduri valide de TVA pe VIES. 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibil = = 404 Furnizori de imobilizari 4427 TVA colectat 45.000 lei 10.800 lei

Valoarea achizitiilor intracomunitare de bunuri efectuate se raporteaza atat la randul 5 si 5.1 din decotul de TVA cod 300, cat si cu simbolul A prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES. 20. Studiu de caz privind regimul fiscal al livrarilor intracomunitare de bunuri. SC Exemplu SRL livreaza 10 tone de cereale unui client din Cipru. Valoarea cerealelor livrate este de 5.000 euro, curs valutar 4,5 lei/euro. Ambii parteneri au coduri valide de TVA pe VIES. 4111 Clienti = 701 Venituri din vanzarea 22.500 lei produselor finite

Pentru justificarea incadrarii corecte la operatiuni scutite cu drept de deducere a TVA SC Exemplu SRL trebuie sa detina urmatoarele documente: - factura completata cu informatiile reglementate prin art. 155, alin (19) din Codul Fiscal; - dovada ca bunurile au fost expediate din Romania in Cipru.

Valoarea livrarii intracomunitare de bunuri efectuate se raporteaza atat la randul 1 din decotul de TVA cod 300, cat si cu simbolul L prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES. 21. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor intracomunitare prestari de servicii. O societate din Germania cu cod valid de TVA presteaza SC Exemplu SRL, inregistrata in scopuri de TVA, servicii de consultanta. Valoare serviciilor prestate este de 1.200 euro, curs valutar 4,5 lei/euro. 628 Servicii prestate de terti 4426 TVA deductibil = = 401 Furnizori 4427 TVA colectat 5.400 lei 1.296 lei

Valoarea achizitiilor intracomunitare de servicii efectuate se raporteaza atat la randul 7 si 7.1 din decotul de TVA cod 300, cat si cu simbolul S prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES. 22. Studiu de caz privind regimul fiscal al livrarilor intracomunitare prestari de servicii. SC Exemplu SRL presteaza servicii de consultanta catre un client din Marea Britanie. Ambii parteneri sunt inregistrati in scopuri de TVA. Valoarea serviciilor prestate este de 7.000 euro, curs valutar 4,5 lei/euro. 4111 Clienti = 704 Venituri din servicii 31.500 lei prestate

Valoarea prestarii intracomunitare de servicii efectuate se raporteaza atat la randul 3 si 3.1 din decotul de TVA cod 300, cat si cu simbolul P prin declaratia recapitulativa cod 390 VIES. 23. Studiu de caz privind regimul fiscal al retururilor de bunuri in si din spatial intracomunitari. SC Exemplu SRL returneaza utilajul achizitionat anterior de la furnizorul din Franta, pe baza facturii de credit-note primita. 2131 Echipamente tehnologice 4426 TVA deductibil = = 404 Furnizori de imobilizari 4427 TVA colectat (45.000) lei (10.800) lei

SC Exemplu SRL va trebui sa intocmeasca un Aviz de insotire a marfii pentru transportul utilajului din Romania in Franta. Se va declara in 300 si 390 returul utilajului , sumele cu minus. Clientul din Cipru ii returneaza firmei SC Exemplu SRL cele 10 tone de cereale achizitionate in aceiasi luna in care a avut loc vanzarea. Atunci SC Exemplu SRL procedeaza ca si in situatia in care nu a existat o expediere de bunuri din Romania in Cipru. Astefel nu este necesara declararea nici in 300 si nici in 390.

24. Studiu de caz privind regimul fiscal al vanzarilor la distanta. SC Exemplu SRL achizitioneaza de la un furnizor din Portugalia marfuri in valoare de 1.000 euro. SC Exemplu SRL a deposit astfel plafonul de 35.000 euro stabilit prin lege. Curs valutar 4,5 lei/euro. Din punctul de vedere al furnizorului: operatiunea este in sfera de aplicare a TVA, adica operatiunea in cauza reprezinta o livrare intracomunitara. In statul membru de plecare a bunului, operatiunea este scutita de TVA, deoarece clientul a comunicat un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA din Romania. Acest tratament fiscal se aplica indiferent daca furnizorul a depasit sau nu plafonul pentru vanzari la distanta stabilit de Romania sau a optat sa plateasca TVA in Romania. 371 Marfuri 4426 TVA deductibil = = 401 Furnizori 4427 TVA colectat 4.500 lei 1.080 lei

25. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor de mijloace de transport noi. SC Exemplu SRL achizitioneaza un mijloc de transport nou de la un furnizor din Germania. Masina va fi utizata exclusiv in scopul desfasurarii activitatii economice. Valoarea masinii este de 15.000 euro, curs valutar 4,5 lei/euro. SC Exemplu SRL este persoana impozabila in Romania. Conform art 126, alin (3), lit. b, o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi reprezinta o operatie impozabila, pentru care locul este considerat a fi Romania, indiferent de persoana care o efectueaza. 2133 Mijloace de transport 4426 TVA deductibil = = 404 Furnizori de imobilizari 4427 TVA colectat 67.500 lei 16.200 lei

26. Studiu de caz privind regimul fiscal al achizitiilor de mijloace de transport second-hand. SC Exemplu SRL persona neimpozabila in Romania achizitioneaza de la un furnizor din Germania un autoturism second hand, la un pret de achizitie de 5.500 euro, curs valutar 4,5 lei/euro. Conform art. 126, alin (4) nu sunt considerate operatiuni impozabile in Romania achizitiile intracomunitare de bunuri care indeplinesc urmatoarele conditii: - sunt efectuate de o persoana impozabila care efectueaza numai livrari de bunuri sau prestari de servicii pentru care taxa nu este deductibila sau de o persoana juridica neimpozabila; - valoarea toatala a acestor achizitii intracomunitare nu depaseste pe parcursul anului calendaristic curent sau nu a depasit pe parcursul anului calendaristic anterior plafonul de 10.000 euro, al carui echivalent in lei este stabilit prin norme (34.000 lei). 2133 Mijloace de transport = 404 Furnizori de imobilizari 24.750 lei

27. Studiu de caz privind regimul fiscal al serviciilor furnizate prin mijloace electronice. SC Exemplu SRL persoana juridica neimpozabila achizitioneaza un program software de la un furnizor din Austria, pe cale electronica, la un pret de achizitie de 200 de euro, tva inscris pe factura 40 euro. Curs valutar 4,5 lei/euro. Pentru a stabili daca este vorba de un serviciu furnizat pe cale electronica, se vor verifica urmatoarele conditii: - este un serviciu executat prin internet si/sau - prestarea serviciului se bazeaza in principal pe tehnologia informatiei. Serviciul trebuie sa fie automat si nu ar fi viabil fara tehnologia informatiei. Locul prestarii serviciilor se considera a fi Romania. 208 Alte imobilizari necorporale = 404 Furnizori de imobilizari 1.080 lei

28. Studiu de caz privind regimul fiscal al nontransferurilor. SC Exemplu SRL are ca obiect de activitate producerea si vanzarea casutelor de lemn si participa la un targ expozitional organizat in Germania. Valoarea caselor ce vor fi transportate la targ este de 10.000 lei. Casele vor fi transferate din Romania in Germania pe baza avizului de insotire. SC Exemplu SRL are obligatia intocmirii registrului nontransferurilor. Transportul caselor din Romania in Germania nu se declara in decontul de TVA si nici nu se raporteaza in declaratia recapitulativa 390 VIES. Valoarea caselor se va declara in declaratia INTRASTAT daca societatea are obligatia depunerii acestei declaratii conform plafoanelor. Inregistrarea transferului de bunuri: 357 Marfuri aflate la terti = 371 Marfuri 10.000 lei

La finalizarea expozitiei se va storna aceasta inregistrare. 29. Studiu de caz privind regimul fiscal al transportului intracomunitar de bunuri. SC Exemplu SRL efectueaza un transport de bunuri in beneficiul unei firme din Spania, de la Bucuresti la Madrid. Costul transportului este de 1.200 euro, curs valutar 4,5 lei/euro. Atat SC Exemplu SRL, car si societatea din Spania au coduri valide de TVA. 4111 Clienti = 704 Venituri din servicii 5.400 lei prestate

Acest serviciu intracomunitar va fi raportat atat in declaratia 300, cat si in 390.

30. Studiu de caz privind regimul fiscal al servicii accesorii transportului intracomunitar de bunuri. O companie din Spania efectueaza descarcarea bunurilor aferente transportului efectuat de SC Exemplu SRL. Ambele companii au coduri valide de TVA. Costul serviciului prestat este de 200 euro, curs valutar 4,5 lei/euro. 628 Servicii prestate de terti 4426 TVA deductibil = = 401 Furnizori 4427 TVA colectat 900 lei 216 lei

Cerinte: fiecare studiu de caz va fi alcatuit din: enunt compus conform rationamentului professional si rezolvarea aplicatei(fluxul informational).