Sunteți pe pagina 1din 24

CUPRINS I. Politici contabile privind imobilizrile necorporale conform OMFP 30 !"00#...................................................................................................." II.

Politici contabile privind imobilizrile necorporale conform I$S 3%......&


'.Rec(noa)terea ini*ial a (nei imobilizri necorporale..............................................& ".+val(area (lterioar a (nei imobilizri necorporale.................................................% 3.C,elt(ieli (lterioare..................................................................................................# -..(rata de via* (til..................................................................................................# .$mortizarea imobilizrilor necorporale c( d(rat de via* determinat................'0 &.Rec(perarea valorii contabile / pierderi din depreciere.........................................'' 0.Retra1eri din (z )i cedri........................................................................................'" %.Prezentarea informa*iilor privind imobilizrile necorporale...................................'3 #.Principalele a2pecte ce treb(ie2c retin(te in contabilizarea imobilizarilor necorporale conform I$S 3%......................................................................................'-

III.Contabilitatea imobilizrilor necorporale.............................................' I3.Concl(zii 4 $naliza diferen*elor 5ntre politicile prevz(te de OMFP 30 2i cele prevz(te de I$S 3%.............................................................."3

I. Politici contabile privind imobilizrile necorporale conform OMFP 3055/2009


Conform OMFP 30 !"00# o imobilizare necorporal e2te (n activ identificabil6 nemonetar6 fr 2(port material )i de*in(t pentr( (tilizare 5n proce2(l de prod(c*ie 2a( f(rnizare de b(n(ri 2a( 2ervicii6 pentr( a fi 5nc,iriat ter*ilor 2a( pentr( 2cop(ri admini2trative. Un activ e2te identificabil at(nci c7nd8 4 e2te 2eparabil6 adic poate fi 2eparat 2a( divizat de entitate )i v7nd(t6 tran2ferat6 a(torizat6 5nc,iriat 2a( 2c,imbat6 fie individ(al6 fie 5mpre(n c( (n contract core2p(nztor6 (n activ identificabil 2a( o datorie identificabil9 2a( 4 dec(r1e din drept(ri contract(ale 2a( de alt nat(r le1al6 indiferent dac acele drept(ri 2(nt tran2ferabile 2a( 2eparabile de entitate 2a( de alte drept(ri )i obli1a*ii. O imobilizare necorporal treb(ie rec(no2c(t 5n bilan* dac 2e e2timeaz c va 1enera beneficii economice viitoare )i co2t(l 2( poate fi eval(at 5n mod credibil. Pentr( a 2tabili dac o imobilizare necorporal 1enerat intern 5ndepline:te criteriile de rec(noa)tere6 o entitate cla2ific 1enerarea imobilizrii 5ntr4o faz de cercetare )i o faz de dezvoltare. .ac o entitate n( poate face di2tinc*ia 5ntre faza de cercetare )i cea de dezvoltare ale (n(i proiect intern de creare a (nei imobilizri necorporale6 entitatea trateaz c,elt(ielile c( acel proiect ca )i c(m ar fi determinate doar de faza de cercetare. OMFP 30 !"00# interzice rec(noa)terea imobilizrilor necorporale care dec(r1 din cercetare. C,elt(ielile c( cercetarea 2e rec(no2c drept c,elt(ial at(nci c7nd 2(nt 1enerate6 deoarece6 5n faza de cercetare a (n(i proiect intern6 o entitate n( poate demon2tra c o imobilizare necorporal e;i2t )i c acea2ta va 1enera beneficii economice viitoare. O imobilizare necorporal 2e 5nre1i2treaz ini*ial la co2t(l de ac,izi*ie 2a( de prod(c*ie. Un element raportat drept c,elt(ial 5ntr4o perioad n( poate fi rec(no2c(t (lterior ca parte din co2t(l (nei imobilizri necorporale. C,elt(ielile (lterioare efect(ate c( o imobilizare necorporal d(p c(mprarea 2a( finalizarea ace2teia 2e 5nre1i2treaz 5n cont(rile de c,elt(ieli at(nci c7nd 2(nt efect(ate. C,elt(ielile (lterioare vor ma<ora co2t(l imobilizrii necorporale at(nci c7nd e2te probabil c ace2te c,elt(ieli vor permite activ(l(i 2 1enereze beneficii economice viitoare pe2te performan*a prevz(t ini*ial )i pot fi eval(ate credibil. O imobilizare necorporal treb(ie prezentat 5n bilan* la valoarea de intrare6 mai p(*in a<(2trile c(m(late de valoare. =n caz(l 2coaterii din eviden* a (nei imobilizri necorporale6 2(nt eviden*iate di2tinct venit(rile din v7nzare6 c,elt(ielile reprezent7nd valoarea neamortizat a imobilizrii )i alte c,elt(ieli le1ate de cedarea ace2teia. =n 2cop(l prezentrii 5n cont(l de profit )i pierdere6 c7)ti1(rile 2a( pierderile care apar odat c( 5ncetarea (tilizrii 2a( ie)irea (nei imobilizri necorporale 2e determin ca diferen* 5ntre venit(rile 1enerate de ie)irea activ(l(i )i valoarea 2a neamortizat6 incl(2iv c,elt(ielile ocazionate de cedarea ace2t(ia6 )i treb(ie prezentate ca valoare net6 ca venit(ri 2a( c,elt(ieli6 d(p caz6 5n cont(l de profit )i pierdere6 la element(l >$lte venit(ri din e;ploatare>6 re2pectiv >$lte c,elt(ieli de e;ploatare>6 d(p caz.

"

=n cadr(l imobilizrilor necorporale 2e c(prind8 o c,elt(ielile de con2tit(ire9 o c,elt(ielile de dezvoltare9 o conce2i(nile6 brevetele6 licen*ele6 mrcile comerciale6 drept(rile )i activele 2imilare6 c( e;cep*ia celor create intern de entitate9 o fond(l comercial9 o alte imobilizri necorporale9 o avan2(rile acordate f(rnizorilor de imobilizri necorporale9 o imobilizrile necorporale 5n c(r2 de e;ec(*ie. Active de natura cheltuielilor de constituire C,elt(ielile de con2tit(ire 2(nt c,elt(ielile ocazionate de 5nfiin*area 2a( dezvoltarea (nei entit*i. O entitate poate incl(de c,elt(ielile de con2tit(ire la >$ctive>6 caz 5n care poate imobiliza c,elt(ielile de con2tit(ire. =n acea2t 2it(a*ie6 c,elt(ielile de con2tit(ire treb(ie amortizate 5n cadr(l (nei perioade de ma;im(m cinci ani. =n 2it(a*ia 5n care c,elt(ielile de con2tit(ire n( a( fo2t inte1ral amortizate6 n( 2e face nicio di2trib(ire din profit(ri6 c( e;cep*ia caz(l(i 5n care 2(ma rezervelor di2ponibile pentr( di2trib(ire )i a profit(l(i reportat e2te cel p(*in e1al c( cea a c,elt(ielilor neamortizate. S(mele prezentate 5n bilan* la element(l >C,elt(ieli de con2tit(ire> treb(ie e;plicate 5n note. Active de natura cheltuielilor de dezvoltare Imobilizrile de nat(ra c,elt(ielilor de dezvoltare 2(nt 1enerate de aplicarea rez(ltatelor cercetrii 2a( a altor c(no)tin*e 5ntr4(n plan 2a( proiect ce vizeaz prod(c*ia de materiale6 di2pozitive6 prod(2e6 proce2e6 2i2teme 2a( 2ervicii noi 2a( 5mb(nt*ite 2(b2tan*ial6 5nainte de 5nceperea prod(c*iei 2a( (tilizrii comerciale. O imobilizare necorporal 1enerat de dezvoltare 2e rec(noa)te dac6 )i n(mai dac6 o entitate poate demon2tra toate elementele (rmtoare8 a? fezabilitatea te,nic pentr( finalizarea imobilizrii necorporale6 a2tfel 5nc7t acea2ta 2 fie di2ponibil pentr( (tilizare 2a( v7nzare9 b? inten*ia 2a de a finaliza imobilizarea necorporal:i de a o (tiliza 2a( vinde9 c? capacitatea 2a de a (tiliza 2a( vinde imobilizarea necorporal9 d? mod(l 5n care imobilizarea necorporal va 1enera beneficii economice viitoare probabile. Printre altele6 entitatea poate demon2tra e;i2ten*a (nei pie*e pentr( prod(c*ia 1enerat de imobilizarea necorporal ori pentr( imobilizarea necorporal 5n 2ine 2a(6 dac 2e prevede folo2irea ei pe plan intern6 (tilitatea imobilizrii necorporale9 e? di2ponibilitatea (nor re2(r2e te,nice6 financiare )i de alt nat(r adecvate pentr( a completa dezvoltarea )i pentr( a (tiliza 2a( vinde imobilizarea necorporal9 f? capacitatea 2a de a eval(a credibil c,elt(ielile atrib(ibile imobilizrii necorporale pe perioada dezvoltrii 2ale. OMPF 30 !"00# precizeaz c la c,elt(ielile de dezvoltare pot fi 5n2cri2e )i c,elt(ielile de e;plorare )i eval(are a re2(r2elor minerale. N( reprezint imobilizri necorporale de nat(ra activelor de e;plorare )i de eval(are acele active care 2(nt 5n mod clar corporale. C,elt(ielile de dezvoltare 2e amortizeaz pe perioada contract(l(i 2a( pe d(rate de (tilitate6 d(p caz. =n caz(l 5n care d(rata contract(l(i 2a( d(rata de (tilitate dep)e)te 3

ani6 acea2ta treb(ie prezentat in notele e;plicative6 5mpre(n c( motivele care a( determinat4o. =n 2it(a*ia 5n care c,elt(ielile de dezvoltare n( a( fo2t inte1ral amortizate6 n( 2e face nicio di2trib(ire din profit(ri6 c( e;cep*ia caz(l(i 5n care 2(ma rezervelor di2ponibile pentr( di2trib(ire )i a profit(l(i reportat e2te cel p(*in e1al c( cea a c,elt(ielilor neamortizate. S(mele prezentate 5n bilan* la element(l >C,elt(ieli de dezvoltare> treb(ie e;plicate 5n notele e;plicative. Concesiunile, brevetele, licenele, mrcile comerciale, drepturile i activele similare Conce2i(nile6 brevetele6 licen*ele6 mrcile comerciale6 drept(rile )i activele 2imilare reprezent7nd aport6 ac,izi*ionate 2a( dob7ndite pe alte ci6 2e 5nre1i2treaz 5n cont(rile de imobilizri necorporale la co2t(l de ac,izi*ie 2a( valoarea de aport6 d(p caz. Conce2i(nile primite 2e reflect ca imobilizri necorporale at(nci c7nd contract(l de conce2i(ne 2tabile)te o d(rat )i o valoare determinate pentr( conce2i(ne. $mortizarea conce2i(nii (rmeaz a fi 5nre1i2trat pe d(rata de folo2ire a ace2teia6 2tabilit potrivit contract(l(i. =n caz(l 5n care contract(l prevede plata (nei redeven*e!c,irii6 )i n( o valoare amortizabil6 5n contabilitatea entit*ii care prime)te conce2i(nea6 2e reflect c,elt(iala reprezent7nd redeven*a!c,iria6 fr rec(noa)terea (nei imobilizri necorporale. @revetele6 licen*ele6 mrcile comerciale6 drept(rile )i alte active 2imilare 2e amortizeaz pe d(rata prevz(t pentr( (tilizarea lor de ctre entitatea care le de*ine.

Fondul comercial Fond(l comercial 2e rec(noa)te6 de re1(l6 la con2olidare )i reprezint diferen*a dintre co2t(l de ac,izi*ie )i valoarea <(2t la data tranzac*iei6 a pr*ii din activele nete ac,izi*ionate de ctre o entitate. =n 2it(a*iile financiare an(ale individ(ale6 fond(l comercial 2e poate rec(noa)te n(mai 5n caz(l tran2fer(l(i t(t(ror activelor 2a( al (nei pr*i a ace2tora )i6 d(p caz6 )i de datorii )i capital(ri proprii6 indiferent dac e2te realizat ca (rmare a c(mprrii 2a( ca (rmare a (nor opera*i(ni de f(zi(ne. Aran2fer(l e2te 5n le1t(r c( o afacere6 reprezentat de (n an2ambl( inte1rat de activit*i )i active or1anizate )i admini2trate 5n 2cop(l ob*inerii de profit(ri6 5nre1i2trrii de co2t(ri mai mici 2a( alte beneficii. Pentr( rec(noa:terea 5n contabilitate a activelor )i datoriilor primite c( ocazia ace2t(i tran2fer6 entit*ile treb(ie 2 procedeze la eval(area valorii <(2te a elementelor primite6 5n 2cop(l determinrii valorii individ(ale a ace2tora. $cea2ta 2e efect(eaz6 de re1(l6 de ctre profe2ioni)ti califica*i 5n eval(are6 membri ai (n(i or1ani2m profe2ional 5n domeni(6 rec(no2c(t na*ional )i interna*ional. Fond(l comercial 1enerat intern n( 2e rec(noa)te ca activ deoarece n( e2te o re2(r2 identificabil controlat de entitate6 care 2 poat fi eval(at credibil la co2t. =n caz(l 5n care fond(l comercial e2te tratat ca (n activ6 2e a( 5n vedere (rmtoarele prevederi8 a? fond(l comercial 2e amortizeaz6 de re1(l6 5n cadr(l (nei perioade de ma;im(m cinci ani9 b? tot()i6 entit*ile pot 2 amortizeze fond(l comercial 5n mod 2i2tematic 5ntr4o perioad de pe2te cinci ani6 c( condi*ia ca acea2t perioad 2 n( dep)ea2c d(rata de (tilizare economic a activ(l(i )i 2 fie prezentat )i <(2tificat 5n notele e;plicative.

Avansuri i alte imobilizri necorporale =n cadr(l avan2(rilor )i altor imobilizri necorporale 2e 5nre1i2treaz avan2(rile acordate f(rnizorilor de imobilizri necorporale6 pro1ramele informatice create de entitate 2a( ac,izi*ionate de la ter*i pentr( nece2it*ile proprii de (tilizare6 prec(m )i re*ete6 form(le6 modele6 proiecte )i prototip(ri. Pro1ramele informatice6 prec(m )i celelalte imobilizri necorporale 5nre1i2trate la element(l >$lte imobilizri necorporale> 2e amortizeaz pe d(rata prevz(t pentr( (tilizarea lor de ctre entitatea care le de*ine. =n caz(l pro1ramelor informatice ac,izi*ionate 5mpre(n c( licen*ele de (tilizare6 dac 2e poate efect(a o 2eparare 5ntre cele do( active6 ace2tea 2(nt contabilizate )i amortizate 2eparat. Imobilizrile necorporale n curs de execuie Imobilizrile necorporale 5n c(r2 de e;ec(*ie reprezint imobilizrile necorporale neterminate p7n la 2f7r:it(l perioadei6 eval(ate la co2t(l de prod(c*ie 2a( co2t(l de ac,izi*ie6 d(p caz.

II.

Politici contabile privind imobilizrile necorporale conform IA 3!

Obiectiv(l 2tandard(l(i I$S 3% e2te de a pre2crie tratament(l contabil pentr( imobilizrile necorporale care n( 2(nt re1lementate 2pecific de (n alt 2tandard. $ce2t 2tandard prevede ca o entitate 2 rec(noa2c o imobilizare necorporal dac )i n(mai dac 2(nt 5ndeplinite criterii 2pecifice. Standard(l 2pecific6 de a2emenea6 mod(l de eval(are a valorii contabile a imobilizrilor necorporale )i prevede prezentarea de informa*ii 2pecifice privind imobilizrile necorporale.

1. Recunoaterea iniial a unei imobilizri necorporale


Conform I$S 3% o imobilizare necorporal e2te (n activ nemonetar identificabil6 fr 2(b2tan* fizic6 de*in(t 5n 2cop(l (tilizrii 5n prod(c*ia 2a( f(rnizarea de b(n(ri 2a( 2ervicii6 5n 2cop(l 5nc,irierii6 2a( 5n 2cop(ri admini2trative. O imobilizare necorporal poate fi ac,izi*ionat 2a( 1enerat intern. =n oricare din caz(ri6 treb(ie 2 fie rec(no2c(t doar dac8 activ(l e2te controlat de entitate ca rez(ltat al (nor evenimente trec(te9 entitatea 2e a)teapt ca activ(l 2 1enereze beneficii economice viitoare9 co2t(l activ(l(i poate fi m2(rat credibil9 )i activ(l poate fi 2eparat de fond(l comercial. Un activ necorporal trebuie msurat iniial la cost. COSTUL DE ACHIZIIE. Dac un activ necorporal este achiziionat separat, costul acestuia poate fi evaluat cu fidelitate. Costul unui activ necorporal conine preul su de cumprare, inclusiv: a) orice taxe i impozite nereturnabile b) orice cheltuial direct atribuibil pre!tirii bunului pentru folosirea sa, cum sunt comisioanele profesionale pentru servicii le!ale. "rice sconturi comerciale i rabaturi sunt deduse pentru a a#un!e la valoarea de cost. Dac plata pentru un activ necorporal este am$nat mai mult dec$t termenul normal de creditare, costul su este echivalentul %n numerar al preului diferena dintre aceast sum i totalul plilor este recunoscut drept cheltuial cu dob$nda pe toat perioada creditului, cu excepia cazului %n care este capitalizat conform tratamentului alternativ permis %n &'( )* +Costurile %ndatorrii,. Dac un activ necorporal este achiziionat %n schimbul instrumentelor de capital propriu ale societii, costul activului este valoarea #ust a instrumentelor de capital propriu emise, care este e!al cu valoarea #ust a activului. Costul unui activ necorporal achiziionat %ntr-o

&

combinare de %ntreprinderi de tipul achiziiei se bazeaz pe valoarea sa #ust la data achiziiei. COSTUL DE PRODUCIE. Uneori este !reu s se precizeze dac un activ necorporal produs din resurse proprii poate fi recunoscut. .entru a preciza dac un activ necorporal realizat cu resurse proprii %ntrunete criteriile pentru recunoatere se impune separarea %n dou faze a procesului de realizare a activului necorporal, %n vederea recunoaterii acestuia: o faz de cercetare i o faz de dezvoltare. Dac o societate nu poate distin!e cele dou faze ale unui proiect intern pentru crearea unui activ necorporal, societatea trateaz cheltuiala cu acel proiect ca i cum ar fi fost realizat numai %n faza de cercetare. Costul unui activ necorporal produs din resurse proprii este cheltuiala suportat de la data la care activul necorporal %ntrunete pentru prima oar criteriile de recunoatere i cuprinde toate cheltuielile care pot fi atribuite sau alocate pe o baz rezonabil i consecvent producerii i pre!tirii activului pentru folosina sa. Costul include: cheltuiala cu materialele i serviciile folosite sau consumate pentru producerea activului necorporal salariile i alte costuri le!ate de personalul an!a#at direct %n producerea activului necorporal orice cheltuial direct atribuibil !enerrii activului cheltuielile fixe care pot fi alocate pe o baz rezonabil pentru activ. Costul producerii unui activ nu include: cheltuielile de re!ie pentru comercializare, administrative sau !enerale, cu excepia cazului %n care aceste cheltuieli pot fi direct atribuite procesului de pre!tire a activului pentru folosin ineficienele identificate %n fazele de %nceput i %n pierderile din exploatarea iniial, aprute %nainte ca un activ s realizeze performana planificat cheltuiala cu pre!tirea personalului pentru exploatarea activului. =n an(mite caz(ri6 o imobilizare necorporal poate fi dob7ndit 1rat(it6 2a( pentr( o contrapre2ta*ie 2imbolic6 prin intermedi(l (nei 2(bven*ii 1(vernamentale. $cea2t 2it(a*ie poate aprea at(nci c7nd (n 1(vern tran2fer 2a( aloc (nei entit*i imobilizri necorporale prec(m drept(ri de aterizare pe aeroport6 licen*e de operare pentr( 2ta*ii de radio 2a( de televizi(ne6 licen*e 2a( cote tarifare de import 2a( drept(l de a acce2a alte re2(r2e re2tric*ionate. =n conformitate c( I$S "0 Contabilitatea 2(bven*iilor 1(vernamentale )i prezentarea informa*iilor le1ate de a2i2ten*a 1(vernamental6 o entitate poate ale1e 2 rec(noa2c ini*ial at7t imobilizarea necorporal6 c7t )i 2(bven*ia la valoarea <(2t. .ac o entitate ale1e 2 n( rec(noa2c ini*ial activ(l la valoarea <(2t6 entitatea rec(noa)te ini*ial activ(l la valoarea nominal Bcellalt tratament permi2 de I$S "0? pl(2 orice c,elt(ieli direct atrib(ibile pre1tirii activ(l(i pentr( (tilizarea inten*ionat.

2. Evaluarea ulterioar a unei imobilizri necorporale


Standard(l detaliaz do( metode de eval(are a (nei imobilizri necorporale d(p rec(noa)terea ini*ial8 a? Tratamentul de baz 4 co2t(l 2( mai p(*in orice amortizare ac(m(lat )i orice pierderi din depreciere ac(m(lat9 2a( b? Tratamentul alternativ permis 4 valoarea reeval(at6 acea2ta fiind valoarea <(2t la data reeval(rii mai p(*in orice amortizare ac(m(lat (lterior )i orice pierdere din depreciere ac(m(lat (lterior. $ce2t tratament e2te permi2 doar acolo (nde valoarea <(2t poate fi determinat prin raportare la o pia* activ pentr( imobilizarea necorporal re2pectiv. Dac o imobilizare necorporal este reevaluat, suma amortizrilor la data reevalurii este: - fie retratat %n funcie de prorata evoluiei valorii brute contabile a activului, astfel %nc$t valoarea contabil a activului, dup reevaluare, s fie e!al cu mrimea sa reevaluat - fie dedus din valoarea brut contabil a activului, iar valoarea net este retratat pentru a obine mrimea reevaluat a activului. Dac o imobilizare necorporal este reevaluat, toate celelalte active ale cate!oriei sale trebuie, de asemenea, s fie reevaluate, cu condiia s existe o pia activ, pentru aceste active. Dac o imobilizare necorporal ce aparine unei cate!orii de imobilizri necorporale reevaluate nu poate sa fie reevaluat, deoarece nu exist o pia activ pentru acest activ, imobilizarea trebuie s fie contabilizat la costul su, diminuat cu suma amortizrilor i suma piederilor de valoare. Dac valoarea #ust a unei imobilizri necorporale reevaluate nu mai poate sa fie determinat prin referire la o pia activ, valoarea contabil a acestui activ trebuie s fie mrimea sa reevaluat, la data ultimei reevaluri fcute prin referire la o pia activ, diminuat cu suma amortizrilor si suma pierderilor de valoare ulterioare. 'tunci c$nd valoarea contabil a unei imobilizri necorporale este ma#orat ca urmare a unei reevaluri, creterea trebuie s fie creditat %n capitaluri proprii la rubrica diferene din reevaluare. /otui, o reevaluare pozitiv, trebuie s fie contabilizat la venituri, %n msura %n care ea compenseaz o reevaluare ne!ativ a aceluiai activ, anterior contabilizat la cheltuieli. 'tunci c$nd, ca urmare a unei reevaluri valoarea contabil a unui active scade, aceast diminuare trebuie s fie contabilizat la cheltuieli. /otodat, o reevaluare ne!ativ trebuie s fie indirect imputat asupra diferenei din reevaluare corespondente, %n msura %n care diminuare nu depete mrimea contabilizat la diferene din reevaluare, %n numele aceluiai activ.

3. Cheltuieli ulterioare
C,elt(ielile (lterioare c( (n activ necorporal Bd(p c(mprarea 2a( finalizarea 2a? treb(ie rec(no2c(te at(nci c7nd 2(nt efect(ate6 c( e;cep*ia caz(l(i 5n care acea2t c,elt(iala va permite activ(l(i 2 1enereze beneficii economice viitoare 5n e;ce2 fa* de 2tandard(l de performan* ori1inal preconizat9 )i acea2t c,elt(ial poate fi m2(rat credibil )i atrib(it activ(l(i. .ac ace2te condi*ii 2(nt 5ntr(nite6 c,elt(ielile (lterioare treb(ie 2 fie ad(1ate la co2t(l activ(l(i necorporal. +;emplele incl(d e;tinderea (nei licen*e de (nic di2trib(itor al (n(i 2i2tem de 2i1(ran* 5n interior(l ma)inii6 2a( c,elt(ielile pentr( mrirea rez(ltatelor benefice ale (n(i medicament 2a( petr( red(cerea efectelor 2ale 2ec(ndare.

4. Durata de via util


O entitate treb(ie 2 eval(eze dac d(rata de via* (til a (nei imobilizri necorporale e2te determinat 2a( nedeterminat )i6 5n caz(l 5n care e2te determinat6 l(n1imea ace2teia 2a( n(mr(l de (nit*i de prod(c*ie 2a( (nit*i 2imilare care con2tit(ie acea d(rat de via* (til. O imobilizare necorporal treb(ie con2iderat de ctre entitate ca av7nd o d(rat de via* (til nedeterminat at(nci c7nd6 pe baza analizei t(t(ror factorilor relevan*i6 n( e;i2t o limit previzibil a perioadei 5n care 2e a)teapt ca activ(l 2 1enereze intrri de n(merar nete pentr( entitate. Contabilizarea pentr( o imobilizare necorporal e2te bazat pe d(rata 2a de via* (til. O imobilizare necorporal c( o d(rat de via* determinat e2te amortizat6 iar o imobilizare necorporal c( o d(rat de via* nedeterminat n( e2te amortizat. M(l*i factori 2(nt l(a*i 5n con2iderare 5n determinarea d(ratei de via* (til a (nei imobilizri necorporale6 incl(2iv8 Ba? (tilizarea preconizat a activ(l(i de ctre entitate 0i po2ibilitatea ca activ(l re2pectiv 2 poat fi 1e2tionat eficient de o alt ec,ip de cond(cere9 Bb? cicl(rile tipice de via* ale prod(2(l(i pentr( activ(l re2pectiv )i informa*iile p(blice privind e2timrile 2a( d(ratele de via* (til ale (nor active 2imilare care 2(nt (tilizate 5ntr4(n mod 2imilar9 Bc? (z(ra te,nic6 te,nolo1ic6 comercial 0i de alt nat(r9 Bd? 2tabilitatea domeni(l(i de activitate 5n care e2te (tilizat activ(l )i modificrile 2(rvenite pe pia* privind cererea pentr( prod(2ele 2a( 2erviciile 1enerate de activ(l 5n ca(z9 Be? ac*i(nile preconizate din partea competitorilor 2a( a poten1ialilor competitori9 Bf? nivel(l c,elt(ielilor de 5ntre*inere prevz(te pentr( ob1inerea de beneficii economice viitoare a)teptate de la activ )i capacitatea )i dorin*a entit*ii de a atin1e acel nivel9 B1? perioada de control a2(pra activ(l(i )i limitele le1ale 2a( alte limite 2imilare privind (tilizarea activ(l(i6 c(m ar fi datele de e;pirare ale contractelor de lea2in1 aferente9 B,? dac d(rata de via* (til a activ(l(i e2te dependent de d(rata de via* (til a altor active ale entit*ii. Aermen(l CnedeterminatD n( 5n2eamn CinfinitD. .(rata de via* (til a (nei imobilizri necorporale reflect doar nivel(l de c,elt(ieli viitoare de 5ntre*inere prevz(te #

pentr( 5ntre*inerea activ(l(i la 2tandard(l de performan* eval(at la moment(l e2timrii d(ratei de via* (til a activ(l(i )i capacitatea )i dorin*a entit*ii de a atin1e acel nivel. Concl(zia c d(rata de via* (til a (nei imobilizri necorporale e2te nedeterminat n( ar treb(i 2 depind de c,elt(ieli viitoare prevz(te 2(perioare celor nece2are pentr( a men1ine activ(l la re2pectiv(l 2tandard de performan*. Ein7nd cont de ritm(l rapid al 2c,imbrilor te,nolo1ice6 pro1ramele de calc(lator )i m(lte alte imobilizri necorporale 2(nt 2(p(2e (z(rii te,nolo1ice. =n con2ecin*6 e2te probabil ca d(rata lor de via* (til 2 fie 2c(rt. .(rata de via* (til a (nei imobilizri necorporale poate fi foarte l(n1 2a( c,iar nedeterminat. Incertit(dinea <(2tific e2timarea d(ratei de via* (til a (nei imobilizri necorporale c( pr(den*6 dar n( <(2tific ale1erea (nei d(rate de via* care e2te nereali2t de 2c(rt. .(rata de via* (til a (nei imobilizri necorporale care dec(r1e din drept(ri le1ale contract(ale 2a( de alt nat(r n( treb(ie 2 dep)a2c perioada drept(rilor contract(ale 2a( a celorlalte drept(ri le1ale6 dar poate fi mai 2c(rt6 5n f(nc*ie de perioada 5n care entitatea preconizeaz c va folo2i activ(l. .ac drept(rile contract(ale 2a( alte drept(ri le1ale 2(nt tran2ferate pentr( o d(rat limitat care poate fi re5nnoit6 d(rata de via* (til a imobilizrii necorporale treb(ie 2 incl(d perioada 2a( perioadele de re5nnoire doar dac e;i2t dovezi din partea entit*ii 5n 2pri<in(l re5nnoirii fr (n co2t 2emnificativ. .(rata de via1 (til a (nei imobilizri necorporale poate fi infl(en*at at7t de factori economici6 c7t )i de factori <(ridici. Factorii economici determin perioada 5n c(r2(l creia entitatea va primi beneficii economice viitoare. Factorii <(ridici pot limita perioada 5n c(r2(l creia entitatea controleaz acce2(l la beneficiile re2pective. .(rata de via* (til e2te cea mai 2c(rt dintre perioadele determinate de ace)ti factori. +;i2ten*a (rmtorilor factori6 printre al*ii6 indic fapt(l c o entitate ar p(tea re5nnoi drept(rile contract(ale 2a( alte drept(ri le1ale fr (n co2t 2emnificativ8 Ba? e;i2t dovezi6 care 2e pot baza pe e;perien*6 c drept(rile contract(ale 2a( celelalte drept(ri le1ale vor fi re5nnoite. .ac re5nnoirea depinde de con2im 1m7nt(l vre(n(i ter*6 acea2ta incl(de dovezile c acel ter* 5)i va da acord(l9 Bb? e;i2t dovezi c toate condi1iile nece2are pentr( ob1inerea re5nnoirii vor fi 5ndeplinite9 Bc? co2t(l re5nnoirii pentr( entitate n( e2te 2emnificativ at(nci c7nd e2te comparat c( beneficiile economice viitoare a)teptate 2 revin entit*ii din re5nnoire. .ac acel co2t al re5nnoirii e2te 2emnificativ at(nci c7nd e2te comparat c( beneficiile economice viitoare a)teptate 2 revin entit*ii din re5nnoire6 co2t(l de Cre5nnoireD reprezint6 5n fond6 co2t(l de ob*inere a (nei noi imobilizri necorporale la data re5nnoirii.

5.

mortizarea imobilizrilor necorporale cu durat de via determinat

3aloarea amortizabil a (nei imobilizri necorporale c( o d(rat de via* (til determinat treb(ie alocat pe o baz 2i2tematic de4a l(n1(l d(ratei 2ale de via* (til. $mortizarea treb(ie 2 5nceap c7nd activ(l e2te di2ponibil pentr( a fi (tilizat6 adic at(nci c7nd 2e afl 5n loc(l 0i 5n 2tarea nece2are pentr( a p(tea f(nc*iona 5n maniera

'0

inten*ionat de cond(cere. $mortizarea treb(ie 2 5nceteze la data cea mai timp(rie dintre data la care activ(l e2te cla2ificat drept de*in(t 5n vederea v7nzrii 5n conformitate c( IFRS )i data la care activ(l e2te derec(no2c(t. Metoda de amortizare (tilizat treb(ie 2 reflecte ritm(l 5n care 2e a)teapt 2 fie con2(mate de ctre entitate beneficiile economice viitoare aferente activ(l(i. .ac acel ritm n( poate fi determinat fiabil6 treb(ie (tilizat metoda liniar. C,elt(iala c( amortizarea pentr( fiecare perioad treb(ie rec(no2c(t 5n profit 2a( pierdere6 c( e;cep1ia caz(l(i 5n care prezent(l 2tandard 2a( (n alt 2tandard permite 2a( imp(ne incl(derea ace2teia 5n valoarea contabil a alt(i activ. 3aloarea rezid(al a (nei imobilizri necorporale c( o d(rat de via* (til determinat treb(ie eval(at la zero6 c( e;cep*ia caz(rilor 5n care8 Ba? e;i2t (n an1a<ament al (nei ter*e pr*i de a c(mpra activ(l la 2f7r)it(l d(ratei 2ale de via* (til9 2a( Bb? e;i2t o pia* activ pentr( activ(l 5n ca(z )i8 Bi? valoarea rezid(al poate fi determinat prin referire la acea pia*9 )i Bii? e2te probabil ca o a2tfel de pia* 2 e;i2te la 2f7r)it(l d(ratei de via* (til a activ(l(i. 3aloarea amortizabil a (n(i activ c( o d(rat de via* determinat e2te 2tabilit d(p ded(cerea valorii 2ale rezid(ale. O valoare rezid(al diferit de zero 2(1ereaz fapt(l c o entitate 2e a)teapt 2 cedeze imobilizarea necorporal 5nainte de 2f7r)it(l d(ratei 2ale de via* economic.

!. Recuperarea valorii contabile " pierderi din depreciere


.entru a determina dac un activ necorporal este depreciat, o %ntreprindere aplic &'( *2, Deprecierea activelor. 'cest standard explic modul %n care o %ntreprindere revizuiete valoarea contabil a activelor sale, cum determin valoarea recuperabil a unui activ, precum i momentul %n care recunoate sau reia o pierdere din depreciere. Conform &'( )) Combinri de ntreprinderi, dac are loc o pierdere din depreciere %nainte de sf$ritul primului exerciiu financiar care a %nceput dup momentul achiziiei unui activ necorporal, cu ocazia unei combinri de %ntreprinderi reprezentat de o achiziie, atunci pierderea din depreciere este recunoscut ca a#ustare at$t la valoarea desemnat activului necorporal, c$t i la fondul comercial 3fondul comercial ne!ativ) recunoscut la data achiziiei. "ricum, dac pierderea din depreciere este corelat cu nite evenimente specifice sau schimbri de circumstane care au avut loc dup data achiziiei, atunci pierderea din depreciere este recunoscut conform &'( *2 i nu ca o a#ustare la valoarea desemnat fondului comercial 3fondului comercial ne!ativ) recunoscut la data achiziiei. 4n completare la urmtoarele solicitri incluse %n &'( *2, Deprecierea activelor, o %ntreprindere trebuie s estimeze valoarea recuperabil a urmtoarelor active necorporale cel puin la sf$ritul fiecrui exerciiu financiar, chiar dac nu este nici o indicaie c activul depreciat este: a) un activ necorporal care nu este %nc disponibil pentru utilizare ''

b) un activ necorporal care este amortizat pe o perioad care depete douzeci de ani de la data de c$nd activul este disponibil pentru utilizare. 5aloarea recuperabil trebuie determinat pe baza &'( *2 i pierderea din depreciere trebuie recunoscut %n consecin. 'bilitatea unui activ necorporal de a !enera beneficii economice viitoare suficiente pentru a recupera costul su este, de obicei, un subiect nesi!ur p$n c$nd activul este disponibil pentru utilizare. 4n consecin, acest standard solicit ca o %ntreprindere s testeze, cel puin anual, valoarea contabil a unui activ necorporal care nu este %nc disponibil pentru utilizare %n vederea estimrii apariiei unei deprecieri. C$teodat este dificil s identifici dac un activ necorporal poate fi depreciat din cauz c nu este necesar vreo dovad evident a uzurii morale. 'ceast dificultate apare %n special dac activul are o durat de via util lun!. Ca o consecin, acest standard solicit, ca un minim, un calcul anual al valorii recuperabile a unui activ necorporal dac durata de via util depete douzeci de ani de la data la care devine disponibil pentru utilizare. /estarea anual a deprecierii unui activ necorporal este cerut ori de c$te ori durata total de via util estimat la momentul curent depete douzeci de ani de la momentul in care activul a devenit disponibil pentru utilizare. 4n consecin, dac durata, de via util a unui activ necorporal a fost evaluat iniial la mai puin de douzeci de ani, dar durata de via util este prelun!it de cheltuielile ulterioare la mai mult de douzeci de ani de c$nd activul a devenit disponibil pentru utilizare, o %ntreprindere aplic testul, de depreciere solicitat prin para!raful 663b): +un activ necorporal care este amortizat pe o perioad care depete douzeci de ani de la data de cnd activul este disponibil pentru utilizare i, de asemenea, face prezentarea solicitat prin para!raful 7773a): dac un activ necorporal este amortizat n mai mult de 20 de ani, motivul pentru care este respins prezumia c durata de via util a unui activ necorporal nu va depi 20 de ani de la data la care devine disponibil. n prezentarea acestor motive, ntreprinderea va descrie !actorii care au "ucat un rol semni!icativ n determinarea duratei de via util a activului.

#. Retra$eri din uz i cedri


Conform &'( *8, un activ necorporal trebuie s fie eliminat din contabilitate 3eliminat din bilan) la cedare sau atunci c$nd nici un beneficiu economic viitor nu mai este ateptat din utilizarea i cedarea sa ulterioar. C$ti!urile sau pierderile provenite din casarea sau cedarea unui activ necorporal trebuie s fie determinate ca diferen dintre %ncasrile nete aferente cedrii l valoarea contabil a activului i trebuie recunoscute ca venit sau cheltuial %n contul de profit i '"

pierdere. Dac un activ necorporal este schimbat cu un activ similar %n circumstanele descrise %n para!raful *9: #n activ necorporal poate !i ac$iziionat n sc$imbul unui activ similar care are o !olosin similar n aceeai cate%orie de activitate i care are o valoare "ust similar. #n activ necorporal poate !i, de asemenea, vndut n sc$imbul unei contribuii &a capitalul social al unui activ similar. n ambele cazuri, de vreme ce procesul de nsuire a cti%urilor este incomplet, nici un cti% sau pierdere nu este recunoscut'( n tranzacie. n loc, costul noului activ )este valoarea contabil a activului cedat. *ricum, valoarea "ust a activului primit poate !urniza dovada unor pierderi din deprecieri n activul cedat. n aceste mpre"urri, o pierdere din depreciere este recunoscut pentru activul cedat, iar valoarea contabil, dup depreciere, este trans!erat noului activ, costul activului achiziionat este e!al cu valoarea contabil a activului cedat i nu rezult nici un c$ti! sau pierdere. Un activ necorporal care este retras din folosina activ i deinut %n vederea cedrii este meninut la valoarea sa contabil de la data la care activul este retras din folosina activ. Cel puin la sf$ritul fiecrui exerciiu financiar, o %ntreprindere testeaz activul pentru depreciere, conform &'( *2, Deprecierea activelor, i recunoate orice pierdere din depreciere %n concordan.

%. &rezentarea in'ormaiilor privind imobilizrile necorporale


O entitate treb(ie 2 prezinte (rmtoarele informa*ii pentr( fiecare cla2 de imobilizri necorporale6 fc7nd di2tinc*ia 5ntre imobilizrile necorporale 1enerate intern )i celelalte imobilizri necorporale8 Ba? dac d(ratele de via* (til 2(nt nedeterminate 2a( determinate )i6 5n caz(l 5n care 2(nt determinate6 d(ratele de via* (til 2a( ratele de amortizare folo2ite9 Bb? metodele de amortizare (tilizate pentr( imobilizrile necorporale c( d(rate de via* (til determinate9 Bc? valoarea contabil br(t )i orice amortizri c(m(late Ba1re1ate c( pierderile din depreciere c(m(late? la 5ncep(t(l )i la 2f7r)it(l perioadei9 Bd? element(l4r7nd din 2it(a*ia venit(rilor )i c,elt(ielilor 5n care e2te incl(2 orice amortizare a imobilizrilor necorporale9 Be? o reconciliere a valorii contabile de la 5ncep(t(l )i de la 2f7r)it(l perioadei6 art7nd8 Bi? intrrile6 indic7nd(4le 2eparat pe cele din dezvoltarea intern6 pe cele dob7ndite 2eparat )i pe cele dob7ndite prin combinri de 5ntreprinderi9 Bii? activele cla2ificate drept de*in(te 5n vederea v7nzrii 2a( incl(2e 5ntr4(n 1r(p de2tinat cedrii cla2ificat drept de1in(t 5n vederea v7nzrii 5n conformitate c( IFRS )i alte cedri9 Biii? cre)terile 2a( dimin(rile pe parc(r2(l perioadei rez(ltate din reeval(ri 5n )i din pierderi din depreciere rec(no2c(te 2a( rel(ate direct 5n capital(ri proprii 5n conformitate c( I$S 3& Bdac e;i2t?9

'3

Biv? pierderile din depreciere rec(no2c(te 5n profit 2a( pierdere pe parc(r2(l perioadei 5n conformitate c( I$S 3& Bdac e;i2t?9 Bv? pierderile din depreciere rel(ate 5n profit 2a( pierdere pe parc(r2(l perioadei 5n conformitate c( I$S 3& Bdac e;i2t?9 Bvi? orice amortizare rec(no2c(t 5n acea2t perioad9 Bvii? diferen*ele nete de 2c,imb val(tar rez(ltate din conver2ia 2it(a1iilor financiare 5n moneda de prezentare )i din conver2ia opera 1i(nilor din 2trintate 5n moneda de prezentare a entit1ii9 Bviii? alte modificri 5n valoarea contabil pe parc(r2(l perioadei. O entitate treb(ie 2 prezinte6 de a2emenea8 Ba? pentr( o imobilizare necorporal eval(at ca av7nd o d(rat de via* (til nedeterminat6 valoarea contabil a activ(l(i 5n ca(z )i motivele care 2pri<in eval(area (nei d(rate de via* (til nedeterminate. $t(nci c7nd prezint ace2te motive6 entitatea treb(ie 2 de2crie factor(l Bfactorii? care aB(? av(t (n rol 2emnificativ 5n determinarea fapt(l(i c activ(l are o d(rat de via* (til nedeterminat. Bb? o de2criere6 valoarea contabil )i perioada de amortizare rma2 a oricrei imobilizri necorporale individ(ale care e2te 2emnificativ 5n 2it(a*iile financiare ale entit*ii. Bc? pentr( imobilizrile necorporale dob7ndite printr4o 2(bven*ie 1(vernamental )i rec(no2c(te ini*ial la valoarea <(2t8 Bi? valoarea <(2t rec(no2c(t ini*ial pentr( ace2te active9 Bii? valoarea lor contabil9 Biii? dac ele 2(nt eval(ate d(p rec(noa)tere 5n conformitate c( model(l bazat pe co2t 2a( c( model(l de reeval(are. Bd? e;i2ten*a )i valorile contabile ale imobilizrilor necorporale a2(pra crora drept(l de proprietate e2te limitat )i valorile contabile ale imobilizrilor necorporale dep(2e drept 1aran*ie pentr( datorii. Be? valoarea an1a<amentelor contract(ale pentr( ac,izi*ia imobilizrilor necorporale.

(. &rincipalele a)pecte ce trebuie)c retinute in contabilizarea imobilizarilor necorporale con'orm * + 3%


Principalele a2pecte ce treb(ie2c re*in(te 5n contabilizarea imobilizrilor necorporale conform I$S 3% 2(nt8 Aratament(l contabil al imobilizarilor necorporale e2te 2imilar c( cel al imobilizarilor corporale tratate de I$S'&9 +;emple de imobilizari necorporale8 brand(l6 2oftFare4(ri6 licen*e )i francize6 2oftFare9 Rec(noa)terea (nei imobilizri corporale depinde de condi*iile 5n care acel activ a fo2t ac,izi*ionat6 aici e2te important 2 facem di2tic*ia 5ntre imobilizari necorporale 1enerate intern 2a( ac,izi*ionate9 '-

Fond(l comercial 1enerat intern n( e2te rec(no2c(t ca )i imobilizare necorporala ci n(mai fond(l comercial ac,izi*ionat prin prel(area (nei firme Btratament(l ace2t(ia e pre2cri2 de IFRS 3 CCombinari de intreprinderiD?9 Imobilizarile necorporale 2e rec(no2c ini*ial la valoarea co2t(l(i iar la datele de raportare (lterioar 2e pot 5nre1i2tra la co2t(l i2toric 2a( valoarea reeval(at Rec(noa)terea ini*ial 2e face la o valoare care incl(de toate co2t(rile nece2are ca activele re2pective 2 fie ad(2e 5n 2tare de f(nc*ionare9 Co2t(rile (lterioare ac,izi*iei imobilizrilor 2e vor capitaliza 2a( 2e vor rec(noa2te ca )i c,elt(ieli ale perioadei 5n f(nc*ie de nat(ra lor )i dac 2e 5ndepline2c an(mite criterii de rec(noa)tere a activ(l(i9 $ctivele necorporale 1enerate intern Bproiecte6 prototip(ri6 2oftFare? a( la baz " cate1orii de co2t(ri8 co2t(ri de cercetare care 2e trec direct pe c,elt(ieli )i co2t(ri de dezvoltare care 2e capitalizeaz9 Imobilizarile necorporale ac,izi*ionate din combinri 5ntreprinderi Baltele dec7t fond(l comercial? 2a( 5n (rma (n(i 2c,imb de active 2e vor 5nre1i2tra la valoarea <(2t9 Rec(noa)tere (lterioar 2e face la co2t 2a( valoarea reeval(at6 dac 2e opteaza pentr( a II4a metod activele 2e vor 5nre1i2tra la valoarea <(2t. $ferent reeval(arii pot e;i2ta a<(2tri pozitive Bcre)teri? 2a( ne1ative B2cderi de valoare?9 .ac valoarea contabil dep)e)te valoarea de rec(perare at(nci treb(ie rec(no2c(t o depreciere conform I$S 3&. O imobilizare necorporal c( o d(rat de (tilizare definit e2te 2(biect al amortizrii pe c7nd o imobilizare necorporal c( perioada de (tilizare nedefinit n( va fi 2(biect al amortizrii dar va fi te2tata an(al pentr( depreciere conform I$S 3&.

III.

"ontabilitatea imobilizrilor necorporale

Contabilitatea imobilizrilor necorporale se ine prin conturile !rupei ): din planul !eneral de conturi, !rup ce poart numele de +&mobilizri necorporale,. .rincipalele conturi de imobilizari necorporale cuprinse %n cadrul !rupei ): sunt: ):7 + Cheltuieli de constituire, ):* + Cheltuieli de cercetare i dezvoltare, ):9 + Concesiuni, brevete, licene i alte drepturi i valori similare, '

):; + <ond comercial, ):8 + 'lte imobilizri necorporale,

Contul 201 Cheltuieli de constitui e


Cu a#utorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor ocazionate de %nfiinarea sau dezvoltarea unitii patrimoniale 3taxe i alte cheltuieli de %nscriere i %nmatriculare, cheltuieli privind emisiunea i v$nzarea de aciuni i obli!aiuni, cheltuieli de prospectare a pieei, de publicitate i alte cheltuieli de aceast natur le!ate de %nfiinarea i extinderea activitii unitii patrimoniale). Contul ):7 +Cheltuieli de constituire, este un cont de activ. 4n debitul contului ):7 + Cheltuieli de constituire, se %nre!istreaz: - cheltuieli ocazionate de %nfiinarea societii comerciale 397),9*7, =:=). &n creditul contului ):7 + Cheltuieli de constituire, se %nre!istreaz: - cheltuielile de constituire amortizate inte!ral 3)8:). (oldul contului poate fi debitor i reprezint valoarea cheltuielilor 0 de constituire existente. >ono!rafie 7) achitarea cheltuielilor de constituire prin banc 20 1 Cheltuieli de constituire ? 51 2 Conturi curente la bnci

)) achitarea cheltuielilor de constituire prin numerar 20 1 Cheltuieli de constituire ? 53 11 Casa

*) scoaterea din activul patrimonial a cheltuielilor de constituire amortizate inte!ral 28 01 'mortizarea cheltuielilor de constituire ? 20 1 Cheltuieli de constituire

Contul 20! Cheltuieli de ce cet" e - de#$olt" e %


Cu a#utorul acestui cont se ine evidena cheltuielilor de cercetare i dezvoltare %nre!istrate %n contul imobilizrilor necorporale. Contul ):* +Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, este un cont de activ. &n debitul contului ):* +Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, se %nre!istreaz: '&

- lucrrile i proiectele de cercetare i dezvoltare efectuate pe cont propriu sau achiziionate de la teri 3)*:, =:=, ;)7 ). &n creditul contului ):* +Cheltuieli de cercetare - dezvoltare, se %nre!istreaz: - valoarea neamortizat a cheltuielilor de cercetare - dezvoltare cedate 32;)) - cheltuielile de cercetare - dezvoltare amortizate inte!ral, precum i cheltuielile de cercetare - dezvoltare aferente brevetelor sau licenelor 3 )8:, ):9 ). (oldul contului reprezint valoarea cheltuielilor de cercetare dezvoltare existente. >ono!rafie 7) serviciile prestate de teri %n cadrul lucrrilor de cercetare @ dezvoltare 20 3 Cheltuieli de cercetare dezvoltare ? 40 4 <urnizori de imobilizri

)) recepionri de lucrri i proiecte de cercetare - dezvoltare realizate cu fore proprii 20 3 Cheltuieli de cercetare dezvoltare ? 72 1 5enituri din producia de imobilizri necorporale

*) scoaterea din folosin a cheltuielilor de cercetare - dezvoltare amortizate inte!ral 28 03 'mortizarea cheltuielilor de cercetare dezvoltare ? 20 3 Cheltuieli de cercetare -dezvoltare

Contul 20& Concesiuni' ( e$ete )i "lte d e*tu i )i $"lo i si+il" e


Cu a#utorul acestui cont se ine evidena concesiunilor, brevetelor, licenelor, AnoB - hoB- urilor, mrcilor de fabric i de comer i altor drepturi i valori similare aportate, achiziionate sau dob$ndite pe alte ci. Contul ):9 + Concesiuni, brevete i alte drepturi i valori similare, este un cont de activ. &n debitul contul ):9

'0

+Concesiuni, brevete i alte drepturi i valori similare, se %nre!istreaz : - brevetele, licenele i alte valori similare achiziionate, realizate pe cont propriu, aportul %n natur, precum i cele primite cu titlu !ratuit 3 7:8, 7*7, ):*, )*:, =:=, =92, );7 ) - valoarea concesiunilor preluate 3 72;). 4n creditul contului ):9 +Concesiuni, brevete i alte drepturi i valori similare, se %nre!istreaz: - concesiuni, brevete, licene alte drepturi i valori similare amortizate inte!ral, valoarea neamortizat la cedarea imobilizrii 3 )8:, 2;)) - valoarea brevetelor i altor drepturi i valori similare retrase de %ntreprinztorul individual sau de asociai 3 7:8,=92) - valoarea bunurilor preluate %n concesiune conform contractelor restituite 372;). (oldul contului reprezint concesiunile, brevetele i alte drepturi i valori similare existente. >ono!rafie 7) aducerea ca aport a concesiunilor, brevetelor i altor drepturi i valori similare de ctre acionari sau asociai 20 5 Concesiuni, brevete 0i alte drepturi i valori similare ? 45 6 Decontri cu asocia1ii privind capitalul

)) scoaterea din activul patrimonial a concesiunilor, brevetelor 0i altor drepturi 0i valori similare amortizate inte!ral 28 05 'mortizarea concesiunilor, brevetelor i valori similare ? 20 5 Concesiuni, brevete 0i alte drepturi i valori similare

*) scoaterea din activul patrimonial a concesiunilor, brevetelor 0i altor drepturi 0i valori similare neamortizate inte!ral, inclusiv prin v$nzare 65 83 Cheltuieli privind activele cedate ? 20 5 Concesiuni, brevete 0i alte drepturi i valori similare '%

Contul 20, -ond co+e ci"l %


Cu a#utorul acestui cont se ine evidena fondului de comer care nu fi!ureaz %n cadrul celorlalte elemente de patrimoniu, dar care concur la meninerea sau dezvoltarea potenialului activitii unitii cum sunt: clientela, vadul, reputaia i alte elemente necorporale. <ondul comercial se determin ca diferen %ntre valoarea de aport sau costul de achiziie, dup caz, i valoarea activului net al acestuia. Contul ):; + <ond comercial, este un cont de activ, %n debitul contului ):; + <ond comercial, se %nre!istreaz: - valoarea fondului comercial achiziionat, precum i a celui aportat la capitalul societii 3=:=, =92). 4n creditul contului ):; +<ond comercial, se %nre!istreaz: valoarea fondului comercial cedat care nu a fost amortizat 32;)) - valoarea fondului comercial amortizat inte!ral 3)8:). (oldul contului poate fi debitor i reprezint valoarea fondului comercial existent. >ono!rafie 7) achiziionarea fondului comercial 20 7 <ondul comercial ? 40 4 <urnizori de imobilizri

)) aducerea ca aport la capitalul social a fondului comercial de ctre asociai sau acionari 20 7 <ondul comercial ? 45 6 Decontri cu asociaii privind capitalul

*) scoaterea din activul societii a fondului comercial amortizat inte!ral, ca urmare a v$nzrii imobilizrii corporale sau a demolrii ei 28 07 'mortizarea fondului comercial ? 20 7 <ondul comercial

=) cedarea fondului comercial, nesupus amortizrii sau amortizat parial 65 83 Cheltuieli privind activele cedate si alte operaii de capital ? 20 7 <ondul comercial

'#

Contul 20. Alte i+o(ili#/ i neco *o "le%


Cu a#utorul acestui cont se ine evidena pro!ramelor informatice create de unitate sau achiziionate de la teri, precum i a altor imobilizri necorporale. Contul ):8 + 'lte imobilizri necorporale, este un cont de activ. 4n debitul contului ):8 + 'lte imobilizri necorporale, se %nre!istreaz: - valoarea altor imobilizri necorporale achiziionate, realizate pe cont propriu reprezent$nd aportul %ntreprinztorului individual i al asociailor la capitalul societii 37:8, )*:, =:=, =92, ;)7). 4n creditul contului ):8 + 'lte imobilizri necorporale, se %nre!istreaz - valoarea altor imobilizri necorporale cedate sau scoase din activ 3)8:, 2;)) - valoarea altor imobilizri necorporale retrase 37:8, =92). - valoarea altor imobilizri necorporale existente. (oldul contului reprezint valoarea altor imobilizri necorporale. >ono!rafie 7) aducerea ca aport la capital de ctre %ntreprinztorul individual a altor imobilizri necorporale 20 8 'lte imobilizri necorporale ? 10 8 Contul %ntreprinztorului individual

)) achiziionarea de alte imobilizri necorporale de la furnizori 20 'lte imobilizri ? 40 <urnizori de 8 necorporale 4 imobilizri *) valoarea altor imobilizri necorporale amortizate complet, cedate sau scoase din active 28 08 'mortizarea altor imobilizri ? 20 8 'lte imobilizri necorporale

Contul 200 P o$i#io"ne *ent u de* ecie e" i+o(ili#/ ilo neco *o "le %
Cu a#utorul acestui cont se ine evidena provizioanelor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale. Contul )6: +.rovizioane pentru deprecierea imobilizrilor necorporale, este un cont de pasiv. 4n creditul contului )6: +.rovizioane pentru deprecierea imobilizrilor necorporale, se %nre!istreaz : - sumele reprezent$nd constituirea sau suplimentarea provizioanelor pentru "0

deprecierea imobilizrilor necorporale 3287, 28;). 4n debitul contului )6: +.rovizioane pentru deprecierea imobilizrilor necorporale, se %nre!istreaz : - sumele reprezent$nd diminuarea sau anularea provizioanelor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 3;87, ;8;). (oldul contului reprezint valoarea provizioanelor aferente imobilizrilor necorporale. >ono!rafie a) constituirea necorporale 68 13 de provizioane pentru deprecierea imobilizrilor

Cheltuieli de ? 29 .rovizioane pentru exploatare privind 0 deprecierea provizioanele imobilizrilor pentru deprecierea necorporale imobilizrilor necorporale b) anularea si diminuarea provizioanelor pentru deprecierea imobilizrilor necorporale 29 0 .rovizioane pentru deprecierea imobilizrilor necorporale ? 78 13 5enituri din exploatare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizrilor

Contul 2!0 I+o(ili#/ i neco *o "le 1n cu s%


Cu a#utorul acestui cont se ine evidena imobilizrilor necorporale %n curs. Contul )*: +&mobilizri necorporale %n curs, este un cont de activ. 4n debitul contului )*: +&mobilizri necorporale %n curs, se %nre!istreaz - valoarea imobilizrilor necorporale facturate de furnizori 3 =:=) - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari 397) ) - valoarea imobilizrilor necorporale %n curs, realizate pentru nevoi proprii 3;)7) - imobilizri necorporale %n curs, aportate de asociai la capitalul social 3=92). &n creditul contului )*: +&mobilizri necorporale %n curs, se %nre!istreaz: - valoarea imobilizrilor necorporale %n curs, recepionate 3):*, ):9, ):8) - valoarea avansurilor decontate furnizorilor 3=:=). "'

(oldul contului reprezint valoarea imobilizrilor necorporale %n curs. >ono!rafie 7) costul de achiziie a unor proiecte sau alte lucrri facturate de furnizori 23 0 &mobilizri necorporale %n curs ? 40 4 <urnizori de imobilizri

)) avansuri acordate furnizorilor sau pltite inte!ral 23 0 &mobilizri necorporale %n curs ? 51 2 Conturi curente la bnci

*) lucrri executate %n re!ie proprie 23 0 &mobilizri necorporale %n curs ? 72 1 5enituri din producia de imobilizri necorporale

=) valoarea avansurilor decontate furnizorilor 40 4 <urnizori de imobilizri ? 23 0 &mobilizri necorporale %n curs

""

I#.

"oncl$zii % Analiza diferen&elor 'ntre politicile prevz$te de OMFP 3055 (i cele prevz$te de IA 3!
OMPF 30 !"00#

I$S 3% Imobilizri necorporale

4 C,elt(ielile de con2tit(ire n( pot fi 4 O entitate poate capitaliza c,elt(ielile de capitalizate Bafecteaz cont(l de profit )i con2tit(ire caz 5n care treb(ie 2 procedeze pierdere at(nci c7nd 2(nt an1a<ate?9 la amortizarea ace2tora pe o perioad de ma;im ani9 4 +;i2t cate1oria imobilizrilor necorporale c( d(rat de via* 4 Fond(l comercial 2e amortizeaz 5ntr4o nedeterminat care n( 2e amortizeaz9 perioad de ani. Aot()i6 entit*ile pot 2 amortizeze fond(l comercial 5n mod 4 Fond(l comercial e2te 2(p(2 (n(i te2t de 2i2tematic 5ntr4o perioad de pe2te cinci ani6 depreciere an(al. .eprecierea con2tatat c( condi*ia ca acea2t perioad 2 n( pentr( fond(l comercial n( poate fi rel(at dep)ea2c d(rata de (tilizare economic. (lterior9 4 OMFP 30 !"00# n( permite reeval(area 4 Pe l7n1 model(l co2t(l(i e;i2t )i imobilizrilor necorporale. model(l reeval(rii. Imobilizrile necorporale pentr( care e;i2t o pia* activ pot fi reeval(ate9 4 Pentr( an1a<amentele de conce2i(ne a 2erviciilor 2e aplic prevederile IFRIC '" Bpotrivit creia operator(l rec(noa)te 5n an(mite condi*ii o imobilizare necorporal contabilizat conform I$S 3%?. Con2ecin*e a2(pra proce2(l(i de retratare +ntit*ile care trec la IFRS pot (tiliza pentr( imobilizrile necorporale politici contabile "3

5n conformitate c( I$S 3% Bimobilizri c( d(rat de via* nedeterminat6 reeval(are?. +ntit*ile vor an(la amortizarea fond(l(i comercial e;i2tent )i vor proceda la efect(area (n(i te2t de depreciere. Op*i(nea valorii <(2te drept co2t prez(mat din IFRS ' Bcare pre2(p(ne eval(area imobilizrilor necorporale la valoarea <(2t la data trecerii la IFRS care 2 fie (tilizat drept co2t (lterior 5n detriment(l (nei aplicri retro2pective a politicilor din I$S 3%? e2te aplicabil doar pentr( imobilizrile necorporale pentr( care e;i2t pia* activ.

@iblio1rafie8
'. Mi,ai Ri2tea / Contabilitatea aprof(ndat9 ". Nic(lae Felea1 / Contabilitate financiar9 3. G,eor1,e Hepdat( / Contabilitate financiar9 -. Mi,ai Ri2tea6 Corina Graziella .(mitr(6 Corina Ioan)6 $lina Irime2c( / Contabilitatea 2ociet*ilor comerciale9 . OMFP 30 !"00#9 &. I$S 3% Imobilizri necorporale.

"-