Sunteți pe pagina 1din 28

FUZIUNE – teorie

1.intocmim Bilantul economic pentru ambele societati, cu ajustarile fiecaruia 2.determinam raportul de schimb al celor doua actiuni :
Valoarea. Intriseca actiune B ( absorbita) = 0.1234 zecimale
Valoarea Intrinseca actiune A ( absorbanta)
3.calculam nr. de actiunide emis de catre A 4.Cresterea de capital social
a lui A
Raportul de schimb (0.1234 ) x nr. de actiuni = .. se rotunjeste la un nr intreg. 1 actiune x valoarea nominala a lui A = _________lei
5.Prima de fuziune : Activul Net Corijat B – val. unei actiuni = prima de fuziune 6.Contabilizarea la A
Inregistrarea majorarii de capital social 456 = % 1012 ( val actiunilor )
si 1042 ( prima de fuziune)
Preluarea elem de activ ale lui B % (toate ct de activ din bilantul contabil ) = 456
Preluarea elem de pasiv ale lui B 456 = % ( toate elementele din pasiv)

Bilant soc. A dupa fuziune


ACTIV BC AJUSTARI BF PASIV BC AJUSTARI BF
Imobilizari totale Capital social
- necorporale Rezerve
- financiare Profit
- corporale Provizioane
Stocuri Oblig.nefinanciare
Creante Oblig Financiare
Disponibilitati si alte valori -------
DIFERENTE DE REEVALUARE
Total Total
TotaL Bil. Dupa fuziune Total Bil.dupa fuziune

1
FUZIUNE – PROBLEME REZOLVATE
Problema nr.1 Fuziune prin absortie (societati independente) Bilanţul societăţilor A (absorbantă) şi B (absorbită) înainte de fuziune se prezintă astfel:
Elemente A B
Imobilizări necorporale (concesiuni la valoare brută) 60.000 5.000
Amortizarea imobilizărilor necorprale (15.000) (1.000)
Imobilizări corporale la valoare brută 200.000 20.000
Amortizarea imobilizărilor corporale (20.000) (5.000)
Mărfuri 50.000 15.000
Clienţi 125.000 15.000
Ajustarea valorii creanţelor clienţi (25.000) (7.000)
Debitori diverşi 7.000 1.000
Conturi la bănci 40.000 8.000
Total activ 422.000 51.000
Credite pe termen lung 100.000 15.000
Furnizori 30.000 5.000
Datorii fiscale 10.000 3.000
Creditori diverşi 2.000 1.000
Total Datorii 142.000 24.000
Capital social 230.000 21.000
(230.000 acţiuni) (21.000 acţiuni)
Rezerve 50.000 6.000
Total Capitaluri proprii 280.000 27.000
Activele celor două societăţi au fost evaluate astfel (la valoare brută):
-imobilizările corporale ale societăţii A 230.000 lei;
-imobilizările corporale ale societăţii B 45.000 lei.
Să se contabilizeze fuziunea prin absorbţie între societăţile A şi B, independente.
Rezolvare:
1) Tabloul de evaluarea a aporturilor la capital:
A absorbanta B absorbita
elemente calcule aport calcule aport
K.proprii – active fictive 280.000 - 27.000
active fictive - -
ANC (bilant ctb) ANC = total activ – total datorii = 422.000 – 142.000 = 280.000 280.000 ANC = total activ – total datorii = 51.000 – 24.000 = 27.000 27.000
+/- corectii de reevaluare:
• imobilizari corporale imobiliz corp evaluate la val bruta la 230.000, in bilant 200.000 + 30.000 imobiliz corp evaluate la val bruta 45.000, in bilant 20.000 +25.000
ANC corijat (bilant econom.) 280.000 + 30.000 = 310.000 310.000 27.000 + 25.000 = 52.000 52.000
Numar actiuni 230.000 act 21.000 act
Val. matematica intrinseca 310.000/230.000 actiuni = 1,3478 1,3478 52.000/21.000 actiuni = 2,4761 2,4761
(contabila) VMi

2) calculul raportului de paritate Rp


Rp = VmiB/VmiA = 2,4761 / 1,3478 = 1,8371

2
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni A→B = ANC corijat B / VMiA = 52.000 / 1,3478 = 38.581 actiuni A
ANC corijat B = nr.actiuni B x VMiB ; adica 52.000 = 21.000 actiuni x 2,4761
SAU
Nr.actiuni A→B = nr. actiuni B + VMiB = nr. actiuni B x Rp = 21.000 actiuni x 1,8371 = 38.581 actiuni
VMiA
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = nr.actiuni A→B x val.nominala a unei actiuni A = 38.581 x 1 leu/actiune = 38.581 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social)
Prima de fuziune = nr.actiuni A→B x (VMiA – val.nominala a unei actiuni A) = 38.581 (1,3478 – 1) = 13.419 lei

Registrul jurnal de fuziune


A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile
456 % 52.000 ANC B Transferul activelor;
Majorarea CS 1011 38.581 Totalul activelor trsf de B +/- 51.000 + 25.000 = 461.01 = 7583 76.000
1042 13.419 eventualele corectii din reeval 76.000
Primirea aporturilor de 76.000 % = % 76.000 Scoaterea din gestiune a 64.000 % = % 64.000
la societatea B, la 4.000 gr.20 162 15.000 activelor transferate 1.000 281x gr.20 5.000
valoare reevaluata 45.000 – 5.000 amortizarea 40.000 gr.21 401 5.000 5.000 281x gr.21 20.000
= 40.000 15.000 371 gr.44 3.000 371 15.000
8.000 4111 462 1.000 7.000 491 4111 15.000
1.000 461 456 52.000 461 1.000
8.000 5121 51.000 6583 5121 8.000
Regularizarea CS 1011 = 1012 38.581 Calculul rezultatului din fuziune Venit 76.000 - 7583 = 121x 76.000
chelt.51.000 = 25.000 121x = 6853 51.000
rezulta SfC 121x = 25.000
Transferul datoriilor % 461.01 24.000
162 15.000
401 5.000
gr.44 3.000
462 1.000
Transferul capitalurilor proprii % 456 52.000
1012 21.000
106 6.000
121x 25.000
Regularizarea soldurilor ct.456 456 = 461.01 52.000
si 461.01

3
Problema nr.2 Absorbantul detine titluri la absorbit
Bilanţul societăţilor A (absorbantă) şi B (absorbită) înainte de fuziune se prezintă astfel:
Elemente A B
Imobilizări necorporale (la valoare brută): 260.000 -
-cheltuieli de constituire 60.000 -
-concesiuni 200.000 -
Amortizarea imobilizărilor necorporale: (156.000) -
-cheltuieli de constituire (36.000) -
-concesiuni (120.000) -
Imobilizări corporale la valoare brută 715.000 340.000
Amortizarea imobilizărilor corporale (280.000) (130.000)
Imobilizări corporale (valoare ntă) 435.000 210.000
Imobilizări financiare (titluri de participare B 60%) 72.000 -
Stocuri 380.000 220.000
Clienţi 140.000 90.000
Ajustarea valorii creanţelor clienţi (10.000) (20.000)
Clienţi la valoare netă 130.000 70.000
Debitori diverşi 15.000 8.000
Conturi la bănci 195.000 78.000
Total activ 1.331.000 586.000
Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 25.000 -
Credite pe termen lung 90.000 184.000
Furnizori 70.000 28.000
Datorii fiscale 216.000 112.000
Datorii salariale 170.000 80.000
Datorii sociale 20.000 32.000
Creditori diverşi 10.000 -
Total Datorii 601.000 436.000
Capital social 640.000 120.000
(32.000 acţiuni x 20 lei) (12.000 acţiuni x 10 lei)
Rezerve 90.000 30.000
Total Capitaluri proprii 730.000 150.000
Activele celor două societăţi au fost evaluate astfel (la valoare brută):
-imobilizările corporale ale societăţii A 798.800 lei;
-imobilizările corporale ale societăţii B 335.000 lei;
-stocuri ale societăţii A 429.000 lei;
-stocuri ale societăţii B 237.000 lei.
Să se contabilizeze fuziunea prin absorbţie în situaţia de mai sus (absorbantul deţine titluri la absorbit).

4
Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii 730.000 150.000
(-) active fictive
• cheltuieli de constituire - 24.000 -
(=) ANC 730.000 – 24.000 = 706.000 706.000 150.000
+/- corectii de valoare
• imob.corporale 798.800 – 715.000 = 83.800 + 83.800 335.000 – 340.000 = - 5.000 -5.000
• stocuri 429.000 – 380.000 = 49.000 + 49.000 237.000 – 220.000 = + 17.000 + 17.000
• titluri de participare 7.200 actiuni B x 10 = + de valoare de 25.200 + 25.200 -
(=) ANC corijat 706.000 + 83.800 + 49.000 + 25.200 = 864.000 864.000 150.000 + (-5.000) + 17.000 = 162.000 162.000
/ nr.actiuni 32.000 actiuni 12.000 actiuni
(=) VMi 864.000 / 32.000 actiuni 27 lei/actiune 13,50 lei/actiune
2) calculul raportului de paritate Rp
Rp = VMiB / VMiA = 27 / 13,50 = 1/2
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni A→B = ANC corijat B x 40% / VMiA = 162.000 x 40% / 27 = 2.400 actiuni A (din totalul de 100% B preluam 60%) SAU:
Nr.actiuni A→B = (nr.actiuni B – nr.actiuni detinut deja de A) x Rp = (12.000 – 7.200) x ½ = 2.400 actiuni A
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = 2.400 actiuni x val.nominala a unei actiuni A = 2.400 x 20 = 48.000 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social)
Prima de fuziune propriu-zisa = 2.400 actiuni A x (VMiA – val.nominala a unei actiuni A) = 2.400 x (27-20) = 16.800
6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa fuziune)
Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB – valoarea de piata a unei actiuni B) = 7.200 x (13,50-10) = 25.200
7) Prima de fuziune totala = 16.800 + 25.200 = 41.000

Registrul jurnal de fuziune


A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile
Cresterea de CS 456 % 90.000 Transferul activelor 586.000 + 17.000 + 461.01 = 7583 598.000
1011 48.000 5.000 = 598.000
1042 42.000
Anularea titlurilor de daca nu aveam 1042, sau Descarcarea din gestiune 736.000 % = % 736.000
participare, nu mai au daca nu era suficient, luam 1042 = 263 72.000 130.000 281x gr.21 340.000
obiect prin fuziune din 106 sau 117 si 3xx 220.000
inregistrarea ar fi fost: 20.000 491 4111 90.000
% 263 461 8.000
1042 586.000 6583 5121 78.000
5
106; 117
Preluarea aporturilor 598.000 % = % 598.000 Transferul datoriilor % 461.01 436.000
de la soc.B, la valoare 335.000 – amortizarea 205.000 gr.21 162 184.000 162 184.000
reevaluata 130.000 = 205.000 237.000 3xx 40x 28.000 40x 28.000
70.000 4111 44x 112.000 gr.44 112.000
8.000 461 42x 80.000 42x 80.000
pe 456 inreg diferenta pana 78.000 5121 43x 32.000 43x 32.000
la 598.000; este ANC B 456 162.000
Regularizarea ct.456 Pt diferenta pana la 90.000, 456 = 117 72.000 Inchiderea ct de chelt si 121x = 6583 586.000
vezi T 456 venituri 7583 = 121x 598.000
rezulta SfC 121x = 12.000
Anularea ch.constituire % 201 60.000 Transferul K proprii % 456 162.000
2801 36.000 1012 120.000
6583 24.000 106 30.000
121x 12.000
Soldarea ct. 461.01 si 456 456 = 461.01 162.000

6
Problema nr.3 Fuziune prin absorbţie (absorbitul deţine titluri la absorbant).
Societatea B (absorbită) deţine 2.000 acţiuni ale societăţii A (absorbantă), achiziţionate la un cost de 25 lei/acţiune. În cadrul restructurării activităţii celor ouă societăţi, managerii decid
realizarea unei operaţii de fuziune, prin absorbţia lui B de către A.
Bilanţul societăţilor A (absorbantă) şi B (absorbită) înainte de fuziune se prezintă astfel:
Elemente A B
Imobilizări necorporale (la valoare brută): 260.000 -
-cheltuieli de constituire 60.000 -
-concesiuni 200.000 -
Amortizarea imobilizărilor necorporale: (156.000) -
-cheltuieli de constituire (36.000) -
-concesiuni (120.000) -
Imobilizări corporale la valoare brută 715.000 340.000
Amortizarea imobilizărilor corporale (280.000) (130.000)
Imobilizări corporale (valoare ntă) 435.000 210.000
Imobilizări financiare (titluri de participare A 2.000 acţiuni la - 50.000
25 lei/acţiune)
Stocuri 380.000 220.000
Clienţi 140.000 90.000
Ajustarea valorii creanţelor clienţi (10.000) (20.000)
Clienţi la valoare netă 130.000 70.000
Debitori diverşi 15.000 8.000
Conturi la bănci 195.000 28.000
Total activ 1.259.000 586.000
Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 100.000 -
Credite pe termen lung 90.000 184.000
Furnizori 70.000 28.000
Datorii fiscale 69.000 112.000
Datorii salariale 170.000 80.000
Datorii sociale 20.000 32.000
Creditori diverşi 10.000 -
Total Datorii 529.000 436.000
Capital social 640.000 120.000
(32.000 acţiuni x 20 lei) (12.000 acţiuni x 10 lei)
Rezerve 90.000 30.000
Total Capitaluri proprii 730.000 150.000
Activele celor două societăţi au fost evaluate astfel (la valoare brută):
-imobilizările corporale ale societăţii A 1.126.800 lei;
-imobilizările corporale ale societăţii B 304.000 lei;
-stocuri ale societăţii A 558.200 lei;
-stocuri ale societăţii B 237.000 lei.
Să se contabilizeze fuziunea prin absorbţie în situaţia de mai sus (absorbitul deţine titluri la absorbant).

7
Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii 730.000 150.000
(-) active fictive
• cheltuieli de constituire - 24.000 -
(=) ANC 730.000 – 24.000 = 706.000 706.000 150.000
+/- corectii de valoare
• imob.corporale 1.126.800 – 715.000 = 411.800 + 411.800 304.000 – 340.000 = - 36.000 -36.000
• stocuri 558.200 – 380.000 = 178.200 + 178.200 237.000 – 220.000 = + 17.000 + 17.000
• titluri de participare - pt titluri calculam mai intai VMiA, apoi: -
2.000 actiuni A (VMiA-val.nominala a unei actiuni
achizitionate) = 2.000 x (40,50-25) = 31.000 + 31.000
(=) ANC corijat 706.000 + 411.800 + 178.200 = 1.296.000 1.296.000 150.000 + (-36.000) + 17.000 = 162.000 162.000
/ nr.actiuni 32.000 actiuni 12.000 actiuni
(=) VMi 1.296.000 / 32.000 actiuni 40,50 lei/actiune 13,50 lei/actiune
2) calculul raportului de paritate Rp
Rp = VMiB / VMiA = 40,50 / 13,50 = 1/3
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni A→B = ANC corijat B / VMiA = 162.000 / 40,50 = 4.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B)
A trebuie sa remunereze intregul ANC al lui B si apoi sa-si anuleze actiunile proprii.
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 4.000 x 20 = 80.000 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (rezulta din cresterea de capital social)
Prima de fuziune propriu-zisa = 4.000 actiuni A x (VMiA – val.nominala a unei actiuni A) = 4.000 x (40,50-20) = 82.000 lei

Registrul jurnal de fuziune


A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile
Cresterea de CS 456 % 162.000 Transferul activelor 586.000 + 17.000 + 31.000 – 461.01 = 7583 598.000
1011 80.000 36.000 = 598.000
1042 82.000
Preluarea aporturilor 598.000 % = % 598.000 Descarcarea din 736.000 % = % 736.000
de la soc.B, la 304.000 – 130.000 = 174.000 174.000 gr.21 162 184.000 gestiune 130.000 281x gr.21 340.000
valoare reevaluata 2.000 x 40,50 = 81.000 81.000 109 40x 28.000 263 50.000
237.000 3xx 44x 112.000 3xx 220.000
70.000 4111 42x 80.000 20.000 491 4111 90.000
8.000 461 43x 32.000 461 8.000
28.000 5121 456 162.000 586.000 6583 5121 28.000

8
Regularizarea CS 1011 = 1012 80.000 Rezultatul din fuziune 12.000 este valoarea neta a 121x = 7583 586.000
corectiilor; rezultatul din fuziune 7583 = 121x 598.000
este afectat doar cu aceasta dif rezulta SfC 121x = 12.000
Anularea actiunilor 1042 = 109 81.000 Transferul datoriilor % 461.01 436.000
proprii 162 184.000
40x 28.000
gr.44 112.000
42x 80.000
43x 32.000
Transferul K proprii % 456 162.000
1012 120.000
106 30.000
121x 12.000
Regularizarea ct 461.01 456 = 461.01 162.000
si 456

Problema nr.4 Fuziunea prin absorbţie în situaţia existenţei participaţiilor reciproce


Societatea A (absorbantă) deţine 20% din capitalul societăţii B (absorbită), iar B deţine 2.000 de acţiuni A.
Conducerile celor două societăţi au decis fuzinea prin absorbţia societăţii B de către A.
Bilanţul societăţilor A (absorbantă) şi B (absorbită) înainte de fuziune se prezintă astfel:
Elemente A B
Cheltuieli de constituire 10.000 -
Imobilizări corporale 1.248.000 788.000
Imobilizări financiare 160.000 22.000
Stocuri 160.000 330.000
Clienţi 138.000 280.000
Investiţii financiare pe termen scurt 56.000 -
Conturi la bănci 28.000 8.000
Total activ 1.800.000 1.428.000
Credite pe termen lung 162.000
Împrumut obligatar - 288.000
Furnizori 46.000 256.000
Datorii fiscale 70.000 44.000
Total Datorii 278.000 588.000
Capital social 1.000.000 800.000
(100.000 acţiuni) (80.000 acţiuni)
Rezerve 402.000 238.000
Rezultat 120.000 (198.000)
Total Capitaluri proprii 1.522.000 840.000
Informaţii suplimentare:
Pentru societatea A:
-existenţa unui plus de valoare la fondul comercial de 800.000 lei;
-existenţa unui plus de valoare la imobilizările corporale de 56.000 lei;
-cele 16.000 acţiuni B au fost achiziţionate la valoarea lor nominală;
9
Pentru sociatatea B:
-un fond comercial necontabilizat de 88.000 lei;
-plus de valoare la imobilizările corporale 26.000 lei;
-pierderile din deprecierea creanţelor clienţi sunt estimate la 13.500 lei;
- pierderile din deprecierea stocurilor sunt estimate la 6.500 lei;
-cele 2.000 acţiuni A au fost achiziţionate la valoarea totală de 22.000 lei. Să se contabilizeze fuziunea prin absorbţie în situaţia existenţei participaţiilor reciproce.
Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capital
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii 1.522.000 840.000
(-) active fictive
• cheltuieli de constituire - 10.000 -
(=) ANC 1.522.000 - 10.000 = 1.512.000 1.512.000 840.000
+/- corectii de valoare
• fd comercial rezultat din + 800.000 + 88.000
regrupari de intreprinderi
IFRS3
• imobilizari corporale + 56.000 + 26.000
• creante - - 13.500
• stocuri - - 6.500
• titluri de participare: 16.000 actiuni B x VMiB – val.nominala 2.000 actiuni A x Y – 11
B detinute de A (20% din CS A) (la care au fost cumparate titlurile) = X Y = VMiA Y
A detinute de B 16.000 x X – 10

(=) ANC corijat 2.208.000 + 16.000 X 912.000 + 2.000 Y


/ nr.actiuni A = 100.000 actiuni B = 80.000 actiuni
(=) VMi VMiA = Y VMiB = X
Rezulta (Y x nr.actiuni) = 2.208.000 24 lei/actiune Rezulta (X x nr.actiuni) = 912.000 12 lei/actiune
Rezulta 2.208.000 + 16.000 X = 100.000 Y Rezulta 912.000 + 2.000 Y = 80.000 X
Rezulta X = 12 lei; Y = 24 lei
2) calculul raportului de paritate Rp
Rp = VMiB / VMiA = 12 / 24 = ½ (0.50)
3) calculul actiunilor detinute de A in B
Nr.actiuni A→B = ANC corijat B x 80% / VMiA = 960.000 x 80% / 24 = 32.000 actiuni A (A trebuie sa le emita pt a remunera aportul lui B)
ANC corijat B = 912.000 + 2.000 x 24 = 960.000
SAU:
Nr.actiuni A→B = (nr.actiuni B – nr.actiuni B detinute de A) x Rp = 80.000 – 16.000 x ½ = 32.000 actiuni A
4) determinarea cresterii de capital social a lui A
cresterea CS A = nr.de actiuni de emis de A x val.nominala a unei actiuni A = 32.000 x 10 = 320.000 lei
5) calculul primei de fuziune propriu-zise (determinata de evaluarea valorii intrinseci pt actiunile lui A)
Prima de fuziune propriu-zisa = 32.000 actiuni A x (VMiA – val.nominala a unei actiuni A) = 32.000 x ( 24-10) = 448.000 lei
6) calculul primei de fuziune complementare (rezulta din diferenta de valoare a actiunilor de la data fuziunii, fata de valoarea rezultata dupa fuziune); apare doar daca A
detine actiuni la B
Prima de fuziune complementara = nr.actiuni B detinut de A x (VMiB – valoarea de piata a unei actiuni B) = 16.000 x ( 12-10) = 32.000 lei
10
7) Prima de fuziune totala = 448.000 + 32.000 = 480.000 lei

Registrul jurnal de fuziune


A absorbanta B absorbita
etape calcule Inregistrari contabile etape calcule inregistrari contabile
Cresterea de CS 456 % 800.000 Transferul activelor 1.428.000 total activ B 461.01 = 7583 1.548.000
1011 320.000 +/- corectii + (960.000
1042 480.000 – 840.000) = 1.548.000 6583 % 1.428.000
21x 788.000
263 22.000
3xx 330.000
4111 280.000
5121 8.000
Anularea titlurilor de daca nu aveam 1042, sau Rezultatul din fuziune 7583 = 121x 1.548.000
participare, nu mai au daca nu era suficient, luam 1042 = 263 160.000 121x = 6583 1.428.000
obiect prin fuziune din 106 sau 117 si rezulta SfC 121x = 120.000
inregistrarea ar fi fost:
% 263
1042
106; 117
Preluarea aporturilor 1.548.000 % = % 1.548.000 Transferul datoriilor % 461.01 436.000
de la soc.B, la valoare 788.000 + 26.000 = 88.000 207 161 288.000 161 288.000
reevaluata (de fuziune) 814.000 814.000 gr.21 40x 256.000 40x 256.000
44x 44.000 44x 44.000
2.000 actiuni x 24 = 48.000 48.000 109 456 960.000
280.000 – 13.500 = 266.500 266.500 4111
330.000 – 6.500 = 323.500 323.500 3xx
8.000 5121
Regularizarea ct.456 960.000 – 800.000 = 456 = 117 160.000 Transferul K proprii 198.000 = pierdere % = %
160.000 chiar titlurile 800.000 1012 121x 198.000
238.000 106 456 960.000
120.000 121x
Anularea actiunilor Vezi T 1042 1042 = 109 48.000 Soldarea ct. 461.01 si 456 456 = 461.01 960.000
proprii
Anularea ch.constituire nu are amortiz.se da val neta 6583 = 201 10.000

11
Problema nr.5 Fuziunea prin reuniune (A si B se dizolva si apare C)
Despre societăţile A şi B se cunosc următoarele informaţii:
Elemente A B
Cheltuieli de constituire (valoare brută) 45.000 65.000
Amortizarea cheltuielilor de constituire (15.000) (25.000)
Cheltuieli de constituire (valoare netă) 30.000 40.000
Imobilizări corporale (valoare brută) 5.770.000 2.435.000
Amortizarea imobilizărilor corporale (1.230.000) (1.125.000)
Imobilizări corporale (valoare netă) 4.540.000 1.310.000
Imobilizări financiare 150.000 340.000
Stocuri 210.000 500.000
Clienţi (valoare brută) 1.000.000 990.000
Ajustarea valorii creanţei clienţi - (90.000)
Clienţi (valoare netă) 1.000.000 900.000
Debitori diverşi 10.000 50.000
Conturi la bănci 120.000 75.000
Total activ 6.060.000 3.215.000
Credite pe termen lung 2.060.000 421.000
Furnizori 930.000 154.000
Datorii fiscale 1.240.000 630.000
Creditori diverşi 570.000 20.000
Total Datorii 4.800.000 1.225.000
Capital social 800.000 1.000.000
(80.000 acţiuni) (100.000 acţiuni)
Rezerve 300.000 750.000
Rezultat reportat 160.000 240.000
Total Capitaluri proprii+Datorii 6.060.000 3.215.000
Societatea A şi B fuzionează prin reuniune. Acţionarii societăţii A deţin 42% din capitalurile noii societăţi C iar acţionarii societăţii B, restul de 58%.
Activele societăţilor A şi B au fost evaluate astfel (la valoarea brută):
A B
Imobilizări corporale 6.120.000 2.540.000
Imobilizări financiare 170.000 305.000
Mărfuri 150.000 517.000
Clienţi 950.000 958.000
Fond comercial 110.000 195.000
Să se contabilizeze fuziunea prin reuniune.

12
Rezolvare:
1) Tabloul de evaluare a aporturilor la capitalul societatii C
Elemente A absorbanta B absorbita
calcule aport calcule aport
K proprii 1.260.000 1.990.000
(-) active fictive
• cheltuieli de constituire - 30.000 - 40.000
(=) ANC 1.260.000 – 30.000 = 1.230.000 1.230.000 1.990.000 – 40.000 = 1.950.000 1.950.000
+/- corectii de valoare
• imobilizari corporale + 350.000 + 105.000
• imobilizari financiare + 20.000 - 35.000
• creante - clienti - 50.000 + 17.000
• stocuri - marfuri - 60.000 - 32.000
• fd comercial + 110.000 + 195.000
(nu exista in bilant, trebuie sa-l
recunoastem)
(=) ANC corijat 1.600.000 2.200.000
/ nr.actiuni 80.000 actiuni 100.000 actiuni
(=) Vmi 20 lei/actiune 22 lei/actiune
2) calculul raportului de paritate Rp
nu ni se spune care e valoarea nominala a actiunilor lui C (daca se dadea, foloseam acea valoare)
numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 1.600.000 / 10 lei = 160.000 actiuni
numarul de actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 2.200.000 / 10 lei = 220.000 actiuni
Rp A/C = nr.actiuni A / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui A = 80.000 / 160.000 = ½
Rp B/C = nr.actiuni B / nr.actiuni C pt remunerarea aporturilor lui B = 100.000 / 220.000 = 5/11
Nu rezulta prima de fuziune, pt ca este momentul constituirii , momentul initial, pt ca val.nominala a actiunilor C = val.nominala a actiunilor B = val.nominala a actiunilor A

13
Registru jurnal de fuziune
A B C
elemente calcul inregistrari ctb elemente calcul inregistrari ctb elemente calcul inregistrari ctb
Trsf de active 6030000 + 461.01 = 7583 6.400.000 Trsf 3.175.000 461.01 = 7583 3.425.000 Constituirea 456 = 1011 3.800.000
370000 = de active + 250.000 CS A A 1.600.000
6.400.000 = 3425000 B B 2.200.000
Desc.gestiune Ct.201 7.305.000 % = % 7.305.000 Desc. Ct.201 4.396.500 % = % 4.396.500 Preluarea 207 = fd 7630000 % = % 7630000
anulare 1.230.000 281 21x 5.770.000 gestiune anulare 1.125.000 281 21x 2.435.000 aporturilor comercial 110.000 207 162 2060000
activ 15.000 280 201 45.000 activ 25.000 280 201 65.000 lui A 6120000 21x 401 930000
fictiv, 26x 150.000 fictiv, 26x 340.000 (ANC A) 170.000 26x 44x 1240000
diferenta 371 210.000 diferenta 371 500.000 150.000 3xx 462 570000
in 6583 4111 1.000.00 in 6583 90.000 409 4111 990.000 456 cu dif 950.000 4111 456 2830000
0 3.156.500 6583 461 50.000 10.000 461
6060000 6583 461 10.000 5121 75.000 120.000 5121
5121 120.000
Inchiderea ct 121x 7583 = 121x 6.400.000 Inch ct 121x 7583 = 121x 3.425.000 Regularizare 1011 = 1012 1.600.000
chelt si ven rezultat 121x = 7583 6.060.000 chelt si rezultat 121x = 7583 3.215.000 CS
din rezulta SfC 121x = 340.000 ven din rezulta SfC 121x = 210.000
lichidare lichidare
Trsf. datorii % 461.01 4.800.000 Trsf. % 461.01 1.225.000 Similar, 4640000 % = % 4640000
162 2.060.000 datorii 162 421.000 preluarea 195000 207 162 461000
40x 930.000 40x 154.000 aporturilor 2540000 21x 401 154000
44x 1.240.000 44x 630.000 lui B 305000 26x 44x 630000
462 570.000 462 20.000 517000 371 462 20000
958000 4111 456 3375000
50000 461
75000 5121
Trsf K proprii % 456 1.600.000 Trsf K % 456 2.200.000 Regularizare 1011 = 1012 2.200.000
1012 800.000 proprii 1012 1.000.000 CS
106 300.000 106 750.000
117 160.000 117 240.000
121x 340.000 121x 210.000
Soldarea ct 1.600.000 456 = 461.01 1.600.000 Soldarea 2.200.000 456 = 461.01 2.200.000
456 si 461.01 e ANC al ct 456 si e ANC al
lui A 461.01 lui B

14
Probl.1. O societate A cu un capital de 20.000.000 lei format din 5.000 de acţiuni absoarbe societatea B cu un capital de 40.000.000 lei format din 10.000 acţiuni. Societatea A a fost
evaluată la 30.000.000 lei iar B la 48.000.000 lei. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emis pentru remunerarea aportului şi prima de fuziune:

Rezolvare:
A B
Activ net contabil 30.000.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei
Nr. acţiuni 5.000 acţiuni
VMCA = 6.000 lei / acţiune
30.000.000 lei
5.000 actiuni
48.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 8.000 acţiuni
6.000 lei/actiune
La societatea A în urma fuziunii:
 Capitalul propriu creşte cu 48.000.000 lei
- Capitalul social creşte cu 8.000 acţiuni emise x 4.000 32.000.000 lei
lei/acţiune (valoarea nominală a unei acţiuni A)
= Prima de fuziune 16.000.000 lei

Probl.2. Două societăţi comerciale care nu au participaţii reciproce fuzionează. Situaţia celor două societăţi se prezintă astfel:
Societatea A: valoarea netă de aport 48.000.000 lei, număr de acţiuni 6.000, valoarea nominală 6.000 lei/acţiune.
Societatea B: valoarea netă de aport 40.000.000 lei, număr de acţiuni 5.000, valoarea nominală 5.000 lei/acţiune. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emise:
I. De societatea A dacă ea absoarbe societatea B;
II. De societatea B dacă ea absoarbe A:

Rezolvare:
Cazul I.
A B
Activ net contabil 48.000.000 lei Activ net contabil 40.000.000 lei
Nr. acţiuni 6.000 acţiuni
VMCA = 8.000 lei / acţiune
48.000.000 lei
6.000 actiuni
40.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 5.000 acţiuni
8.000 lei/actiune
Cazul II:
B A

15
Activ net contabil 40.000.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei
Nr. acţiuni 5.000 acţiuni
VMCB = 8.000 lei / acţiune
40.000.000 lei
5.000 actiuni
48.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 6.000 acţiuni
8.000 lei/actiune

Probl.3. Două societăţi comerciale A şi B care nu au participaţii reciproce fuzionează. Se cunosc următoarele date:
Societatea A (absorbant): active diverse 60.000.000 lei, datorii 10.000.000 lei, număr de acţiuni 10.000 titluri, valoarea nominală a unei acţiuni 3.500 lei/acţiune.
Societatea B (absorbit): capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 15.000.000 lei.
Care este numărul de acţiunii ce trebuie emis şi prima de fuziune:

Rezolvare:
A B
Active diverse 60.000.000 lei Capital social 30.000.000 lei
- Datorii -10.000.000 lei + Rezerve + 10.000.000 lei
= Activ net contabil 50.000.000 lei + Plusvaloare din + 15.000.000 lei
reevaluarea
imobilizărilor
= Activ net contabil 55.000.000 lei
Nr. acţiuni 10.000 acţiuni
VMCA = 5.000 lei / acţiune
50.000.000 lei
10.000 actiuni
55.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 11.000 acţiuni
5.000 lei/actiune
La societatea A în urma fuziunii:
 Capitalul propriu creşte cu 55.000.000 lei
- Capitalul social creşte cu 11.000 acţiuni emise x 38.500.000 lei
3.500 lei/acţiune (valoarea nominală a unei acţiuni A)
= Prima de fuziune 16.500.000 lei

Probl.4. Două societăţi comerciale A şi B care nu au participaţii reciproce fuzionează. Situaţia celor două societăţi este.
Societatea A: capital social 30.000.000 lei împărţit în 3.000 de acţiuni, rezerve 20.000.000 lei, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 10.000.000 lei.
Societatea B: active diverse 40.000.000 lei, datorii 15.000.000 lei, număr de acţiuni 4.000 de titluri.
Care este numărul de acţiuni ce trebuie emis.
I. De societatea A dacă ea absoarbe pe B
II. De societatea B dacă ea absoarbe societatea A
Rezolvare:
Cazul I:
16
A B
Capital social 30.000.000 lei Active diverse 40.000.000 lei
+Rezerve +20.000.000 lei - Datorii - 15.000.000 lei
+ Plusvaloare din reevaluarea imobilizărilor + 10.000.000 lei = Activ netcontabil 25.000.000 lei
= Activ net contabil 60.000.000 lei
Nr. acţiuni 3.000 acţiuni
60.000.000 lei 20.000 lei /
VMCA = acţiune
3.000 actiuni
25.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 1.250 acţiuni
20.000 lei/actiune
Cazul II:
B A
Activ net contabil 25.000.000 lei Activ net contabil 60.000.000 lei
Nr. acţiuni 4.000 acţiuni
VMCB = 6.250 lei / acţiune
25.000.000 lei
4.000 actiuni
60.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 9.600 acţiuni
6.250 lei/actiune

Probl.5 Dispuneţi de următoarele informaţii despre două societăţi comerciale care fuzionează: Societatea A: active diverse 57.000 lei; datorii 30.000 lei; număr de acţiuni 150 titluri.
Societatea B: active diverse 31.500 lei; datorii 18.000 lei; număr de acţiuni 90 titluri. Determinaţi câte acţiuni trebuie să primească un acţionar care deţine 30 de acţiuni în cazul în care:
I. Societatea A absoarbe societatea B
II. Societatea B absoarbe societatea A
Rezolvare:
Cazul I:
A B
Active diverse 57.000 lei Active diverse 31.500 lei
- Datorii - 30.000 lei - Datorii - 18.000 lei
= Activ net contabil 27.000 lei = Activ net contabil 13.500 lei
Nr. acţiuni 150 acţiuni
VMCA = 180 lei / acţiune
27.000 lei
150 actiuni
13.500 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 75 acţiuni
180 lei/actiune
Pentru cele 90 acţiuni ale lui B……………….. A emite 75 acţiuni
Un acţionar ce deţine 30 acţiuni………………. primeşte x acţiuni
75 actiuni x 30 actiuni
x= = 25 acţiuni
90 actiuni
Cazul B:
17
B A
Activ net contabil 13.500 lei Activ net contabil 27.000 lei
Nr. acţiuni 90 acţiuni
VMCB = 150 lei / acţiune
13.500 lei
90 actiuni
27.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 180 acţiuni
150 lei/actiune
Pentru cele 150 acţiuni ale lui A……………….. B emite 180 acţiuni
Un acţionar ce deţine 30 acţiuni………………. primeşte x acţiuni
180 actiuni x 30 actiuni
x= = 36 acţiuni
150 actiuni

Probl.6 Două societăţi comerciale A (absorbant) şi B (absorbit) care nu au participaţii reciproce fuzionează. Se cunosc următoarele date: prima de fuziune 5.600.000 lei; societatea B:
active diverse 40.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; Societatea A: numărul de acţiuni 10.000 titluri, valoarea nominală 8.000 lei/acţiune, plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor
10.000.000 lei. Care este mărimea rezervelor societăţii A:

Rezolvare:
A B
Capital social 80.000.000 lei Active diverse 40.000.000 lei
+ Rezerve x - Datorii - 12.000.000 lei
+Plusvaloare din 10.000.000 lei Activ net contabil 28.000.000 lei
reevaluarea
imobilizărilor
Activ net contabil 90.000.000 lei + x lei
Nr. acţiuni 10.000 acţiuni
VMCA (1) 10.000 lei / acţiune
(1)
La societatea A în urma fuziunii:
 Capitalul propriu creşte cu 28.000.000 lei
- Capitalul social creşte cu nr. acţiuni emise (y) x 8.000 y acţiuni × 8.000 lei/acţiune
lei/acţiune (valoarea nominală a unei acţiuni A) lei
= Prima de fuziune 5.600.000 lei
Prin rezolvarea ecuaţiei: 28.000.000 lei – y acţiuni × 8.000 lei/acţiune = 5.600.000 lei se obţine numărul de acţiuni ce trebuie emise, respectiv 2.800 acţiuni
28.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 2.800 acţiuni, deci VMCA = 10.000 lei/acţiune
VMC A
ANC A
VMCA =
Nr . actiuni A
90.000.000 lei +x
10.000 lei/acţiune= , de unde x = 10.000.000 lei
10.000 actiuni

18
Probl.7 Două societăţi comerciale A (absorbant) şi B (absorbit) care nu au participaţii reciproce de capital fuzionează. Se cunosc următoarele date: numărul de acţiuni emise de
societatea A pentru remunerarea aportului 8.000 titluri; Societatea A: capital social format din 10.000 titluri, valoarea nominală a acţiunilor 3.000 lei/acţiune, rezerve 10.000.000 lei,
plusvaloare din reevaluarea imobilizărilor 20.000.000 lei; Societatea B: active diverse 59.000.000 lei. Care este mărimea datoriilor societăţii B:
Rezolvare:
A B
Capital social 30.000.000 lei Active diverse 59.000.000 lei
+ Rezerve 10.000.000 lei - Datorii - x lei
+Plusvaloare din 20.000.000 lei Activ net contabil 59.000.000 lei – x lei
reevaluarea
imobilizărilor
Activ net contabil 60.000.000 lei
Nr. acţiuni 10.000 acţiuni
VMCA= 6.000 lei / acţiune
60.000.000 lei
10.000 actiuni
59.000.000 lei - x lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = 8.000 acţiuni = , de unde x = 11.000.000 lei
6.000 lei/actiune

Probl.8 Dispuneţi de următoarele date: I. Societatea A absoarbe societatea B; II. Societatea B absoarbe societatea A; numărul de acţiuni emise de A în cazul I este 8.000 titluri; valoarea
matematică a unei acţiuni A este 6.000 lei/acţiune; numărul de acţiuni A 10.000 titluri; numărul de acţiuni emise de B în cazul II este 15.000 titluri. Care este numărul de acţiuni din care
este format capitalul societăţii B:
Rezolvare:
Cazul I:
A B
(2)
= Activ net contabil 60.000.000 lei Activ net contabil X lei (1)
Nr. acţiuni 10.000 acţiuni
VMCA 6.000 lei / acţiune
(1)
ANC B
Număr de acţiuni ce trebuie emise = 8.000 acţiuni = , de unde ANCB = 48.000.000 lei
6.000 lei/actiune
(2)
ANC A
VMCA =
Nr . actiuni
ANC A
6.000 lei/acţiune = , de unde ANCA = 60.000.000 lei
10.000 actiuni
Cazul II:
B A
= Activ net contabil 48.000.000 lei = Activ net contabil 60.000.000 lei

19
VMCB 4.000 lei/acţiune (3)
(3)
60.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise =15.000 acţiuni = , de unde VMCB = 4.000 lei/acţiune
VMC B
48.000.000 lei
VMCB = 4.000 lei/acţiune = , de unde numărul de acţiuni din care este format capitalul lui B = 12.000 acţiuni
Nr . actiuni

Probl.9 Din bilanţul celor două societăţi intrate în fuziune rezultă: Societatea A (absorbant): active diverse 32.000.000 lei, datorii 3.080.000 lei, număr de acţiuni 2.500, valoare
nominală 2.000 lei/acţiune. Societatea B (absorbit): active diverse 61.000.000 lei, datorii 10.600.000 lei, număr de acţiuni 5.000, valoare nominală 2.000 lei/acţiune. Absorbantul deţine la
absorbit 1.000 de acţiuni achiziţionate cu 9.000 lei/acţiune. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emis şi mărimea primei de fuziune:
Rezolvare:
1.000 acţiuni x 9.000 lei/acţiune = 9.000.000 lei
A B
Active diverse 32.000.000 lei Active diverse 61.000.000 lei
- Datorii 3.080.000 lei - Datorii 10.600.000 lei
= 28.920.000 lei Activ net contabil 50.400.000 lei
Număr acţiuni 5.000 acţiuni
50.400.000 lei 10.080 lei/acţiune
VMCB=
5.000 actiuni
+Plusvaloare din deţinere titluri 1.080.000 lei
1.000 acţiuni × (10.080
lei/acţiune – 9.000 lei/acţiune)
Activ net contabil 30.000.000 lei
Număr acţiuni 2.500 acţiuni
30.000.000 lei 12.000 lei/acţiune
VMCA=
2.500 actiuni
50.400.000 lei 10.080 lei/actiune
- 1.000actiuni x
Număr de acţiuni ce trebuie emise: 12.000 lei/actiune = 3.360 acţiuni
    12.000
  lei/actiun
 e
4.200 840

3.360 Capitalul propriu creşte cu 3.360 acţiuni emise x 12.000


acţiuni lei/acţiune = 40.320.000 lei
ANCB = emise - Capitalul social creşte cu 3.360 acţiuni emise x 2.000
50.400.000 lei/acţiune valoarea nominală A= 6.720.000 lei
lei = 4.200 = Prima de fuziune 1 = 33.600.000 lei
acţiuni x
12.000
lei/acţiune 840 840 acţiuni anulate x 12.000 lei/acţiune= 10.080.000 lei
acţiuni - Costul de achiziţie acţiuni deţinute 1.000 acţiuni x
anulate 9.000 lei/acţiune = 9.000.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 1.080.000 lei
Prima de fuziune = 33.600.000 lei + 1.080.000 lei = 34.680.000 lei

20
Probl.10 Din contabilitatea celor două societăţi A şi B intrate în fuziune rezultă: Societatea A (absorbant): active diverse 90.000.000 lei exclusiv 1.000 acţiuni achiziţionate cu 6.000
lei/acţiune deţinute la B; datorii 17.020.000 lei; număr de acţiuni 16.000 titluri cu valoarea nominală 2.000 lei/acţiune. Societatea B (absorbit): active diverse 70.000.000 lei; datorii
13.840.000 lei; număr de acţiuni 8.000 titluri cu valoarea nominală 2.000 lei/acţiune. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emise şi prima de fuziune:

Rezolvare:
1.000 acţiuni x 6.000 lei/acţiune = 6.000.000 lei
A B
Active diverse 90.000.000 lei Active diverse 70.000.000 lei
+ Titluri deţinute neincluse în activ 6.000.000 lei - Datorii 13.840.000 lei
= Total activ 96.000.000 lei Activ net contabil 56.160.000 lei
- Datorii 17.020.000 lei Număr acţiuni 8.000 acţiuni
= 78.980.000 lei VMCB= 7.020 lei/acţiune
56.160.000 lei
8.000 actiuni
+Plusvaloare din deţinere titluri 1.020.000 lei
1.000 acţiuni × (7.020 lei/acţiune – 6.000
lei/acţiune)
Activ net contabil 80.000.000 lei
Număr acţiuni 16.000 acţiuni
80.000.000 lei 5.000 lei/acţiune
VMCA=
16.000 actiuni
56.160.000 lei 7.020 lei/actiune
- 1.000actiuni x
Număr de acţiuni ce trebuie emise: 5.000 lei/actiune = 9.828 acţiuni
    5.000  lei/actiun
e
11.232 1.404

9.828 Capitalul propriu creşte cu 9.828 acţiuni emise x 5.000


acţiuni lei/acţiune = 49.140.000 lei
ANCB = emise - Capitalul social creşte cu 9.828 acţiuni emise x 2.000
56.160.000 lei/acţiune valoarea nominală A = 19.656.000 lei
lei = 11.232 = Prima de fuziune 1 = 29.484.000 lei
acţiuni x
5.000
lei/acţiune 1.404 1.404 acţiuni anulate x 5.000 lei/acţiune = 7.020.000 lei
acţiuni - Cost de achiziţie acţiuni deţinute 1.000 acţiuni x 6.000
21
anulate lei/acţiune = 6.000.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 1.020.000 lei
Prima de fuziune = 29.484.000 lei + 1.020.000 lei = 30.504.000 lei

Probl.11 Societatea A absoarbe societatea B, situaţia lor prezentându-se astfel: Societatea A: active diverse 348.000 lei, exclusiv 1.000 de acţiuni B achiziţionate la preţul total de 9.500
lei; datorii 150.000 lei; număr de acţiuni 13.000 titluri; valoarea nominală a unei acţiuni 9,5 lei/bucată. Societatea B: active diverse 110.000 lei; datorii 60.000 lei; număr de acţiuni 5.000
titluri ; valoarea nominală a unei acţiuni 8 lei /bucată. Determinaţi creşterea de capital social la absorbant şi prima de fuziune în urma fuziunii:

Rezolvare:
1.000 acţiuni x 9,5 lei/acţiune = 9.500 lei
A B
Active diverse 348.000 lei Active diverse 110.000 lei
+ Titluri deţinute neincluse în activ 9.500 lei - Datorii 60.000 lei
= Total activ 357.500 lei Activ net contabil 50.000 lei
- Datorii 150.000 lei Număr acţiuni 5.000 acţiuni
= 207.500 lei VMCB= 10 lei/acţiune
50.000 lei
5.000 actiuni
+Plusvaloare din deţinere titluri 500 lei
1.000 acţiuni × (10 lei/acţiune – 9,5
lei/acţiune)
Activ net contabil 208.000 lei
Număr acţiuni 13.000 acţiuni
208.000 lei 16 lei/acţiune
VMCA=
13.000 actiuni
50.000 lei 10 lei/actiune
- 1.000actiuni x
Număr de acţiuni ce trebuie emise: 16 lei/actiune = 2.500 acţiuni
    16  lei/actiun
 e
3.125 625
2.500 Capitalul propriu creşte cu 2.500 acţiuni emise x 16
ANCB = acţiuni lei/acţiune = 40.000 lei
50.000 lei = emise - Capitalul social creşte cu 2.500 acţiuni emise x 9,5
3.125 acţiuni lei/acţiune valoarea nominală A = 23.750 lei
x 16 = Prima de fuziune 1 = 16.250 lei
lei/acţiune 625 acţiuni anulate x 16 lei/acţiune = 10.000 lei
625 - Cost de achiziţie acţiuni deţinute 1.000 acţiuni x 9,5
acţiuni lei/acţiune = 9.500 lei
anulate = Prima de fuziune 2 = 500.000 lei
Prima de fuziune = 16.250 lei + 500 lei = 16.750 lei

22
Probl.12 Societatea A absoarbe societatea B, situaţia lor prezentându-se astfel: Societatea A: active diverse 575.000 lei, exclusiv 1.000 de acţiuni B achiziţionate la preţul total
de 15.000 lei; datorii 200.000 lei; număr de acţiuni 8.000 titluri; valoarea nominală a unei acţiuni 40 lei/bucată. Societatea B: active diverse 150.000 lei; datorii 50.000 lei; număr de
acţiuni 4.000 titluri ; valoarea nominală a unei acţiuni 50 lei/ bucată. Care este înregistrarea contabilă privind creşterea capitalului social la societatea absorbantă:

Rezolvare:
1.000 acţiuni x 15 lei/acţiune = 15.000 lei
A B
Active diverse 575.000 lei Active diverse 150.000 lei
+ Titluri deţinute 15.000 lei - Datorii 50.000 lei
neincluse în activ
= Total activ 590.000 lei Activ net contabil 100.000 lei
- Datorii 200.000 lei Număr acţiuni 4.000 acţiuni
= 390.000 lei VMCB= 25 lei/acţiune
100.000 lei
4.000 actiuni
+Plusvaloare din 10.000 lei
deţinere titluri
1.000 acţiuni × (25
lei/acţiune – 15
lei/acţiune)
Activ net contabil 400.000 lei
Număr acţiuni 8.000 acţiuni
VMCA= 50 lei/acţiune
400.000 lei
8.000 actiuni
100.000 lei 25 lei/actiune
- 1.000actiuni x
Număr de acţiuni ce trebuie emise: 500 lei/actiune e = 1.500 acţiuni
 50
lei/actiun

2.000 500
ANCB = 1.500 Capitalul propriu creşte cu 1.500 acţiuni emise x 50
100.000 lei = acţiuni lei/acţiune = 75.000 lei
2.000 acţiuni emise - Capitalul social creşte cu 1.500 acţiuni emise x 40
x 50 lei/acţiune valoarea nominală A = 60.000 lei
lei/acţiune = Prima de fuziune 1 = 15.000 lei
500 500 acţiuni anulate x 50 lei/acţiune = 25.000 lei
acţiuni - Cost de achiziţie acţiuni deţinute 1.000 acţiuni x 15
23
anulate lei/acţiune = 15.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 10.000 lei
Prima de fuziune = 15.000 lei + 10.000 lei = 25.000 lei
Formula contabilă privind majorarea capitalului social:
100 000 lei 456 = 1012 60 000 lei
1042 25 000 lei
261 15 000 lei

Probl.13 Din contabilitatea celor două societăţi A şi B intrate în fuziune rezultă: Societatea A: capital social 30.000.000 lei împărţit în 10.000 acţiuni; rezerve 10.000.000 lei;
plusvaloarea din reevaluarea imobilizărilor 9.800.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 12.000.000 lei; număr de acţiuni 12.000 titluri. Cunoscând că absorbantul A
deţine la absorbitul B 1.000 de acţiuni şi că numărul de acţiuni emise de A în urma fuziunii este 8.800 titluri, să se calculeze costul de achiziţie iniţial al unei acţiuni deţinute de A la B:
Rezolvare:
1.000 acţiuni x y lei/acţiune
A B
Capital social 30.000.000 lei Active diverse 60.000.000 lei
+ Rezerve 10.000.000 lei - Datorii 12.000.000 lei
+ Plusvaloare din reevaluarea 9.800.000 lei Activ net contabil 48.000.000 lei
imobilizărilor
= 49.800.000 lei Număr acţiuni 12.000 acţiuni
48.000.000 lei 4.000 lei/acţiune
VMCB=
12.000 actiuni
+Plusvaloare din deţinere titluri 1.000 acţiuni × (4.000 lei/acţiune – y lei/acţiune)
1.000 acţiuni × (4.000 lei/acţiune
– y lei/acţiune)
Activ net contabil 53.800.000 lei– 1.000 acţiuni × y lei/acţiune
Număr acţiuni 10.000 acţiuni
53.800.000lei - 1.000 actiuni x y lei/actiune
VMCA =
10.000 actiuni
48.000.000 lei 4.000 lei/actiune
Număr de acţiuni ce trebuie emise = 8.800 acţiuni = - 1.000 actiuni x , de unde VMCA = 5.000 lei / acţiune
VMC A VMC A
53.800.000lei - 1.000 actiuni x y lei/actiune
VMCA = 5.000 lei/acţiune = , de unde y = 3.800 lei/acţiune
10.000 actiuni

Probl.14 Din contabilitatea celor două societăţi A şi B intrate în fuziune rezultă datele: numărul de acţiuni emise de A pentru remunerarea aportului 15.200 titluri; prima de fuziune
15.600.000 lei. Societatea B: active diverse 60.000.000 lei; datorii 20.000.000 lei număr de acţiuni 20.000 titluri. Cunoscând că absorbantul A deţine la absorbitul B 1.000 titluri şi că
valoarea nominală a unei acţiuni A este 1.500 lei/acţiune să se calculeze costul iniţial de achiziţie al unei acţiuni A deţinute de B:
Rezolvare:
1.000 acţiuni x y lei/acţiune
A B
Active diverse 60.000.000 lei
- Datorii 20.000.000 lei
24
Activ net contabil 40.000.000 lei
Număr acţiuni 20.000 acţiuni
VMCB= 2.000 lei/acţiune
40.000.000 lei
20.000 actiuni
40.000.000 lei 2.000 lei/actiuni
(1)
Număr de acţiuni ce trebuie emise = 15.200 acţiuni = - 1.000 actiuni x de unde VMCA = 2.500 lei / acţiune
VMC A VMC A

15.200 Capitalul propriu creşte cu 15.200 acţiuni emise x


acţiuni 2.500 lei/acţiune = 38.000.000 lei
emise - Capitalul social creşte cu
ANCB = 15.200 acţiuni emise x 1.500 lei/acţiune valoarea
40.000.000 lei = nominală A = 22.800.000 lei
16.000 acţiuni x = Prima de fuziune 1 = 15.200.000 lei
2.500 lei/acţiune 800 800 acţiuni anulate x 2.500 lei/acţiune = 2.000.000 lei
acţiuni - Cost de achiziţie acţiuni deţinute 1.000 acţiuni x y
anulate lei/acţiune = 1.000 y
= Prima de fuziune 2
Prima de fuziune = 15.200.000 lei + 2.000.000 lei - 1.000 acţiuni × y lei/acţiune = 15.600.000 lei, de unde y = 1.600 lei/acţiune

Probl.15 Din contabilitatea celor două societăţi A (absorbant) şi B (absorbit) intrate în fuziune rezultă: Societatea A: active diverse 70.000.000 lei inclusiv 2.000 de acţiuni achiziţionate
cu 2.000 lei/acţiune deţinute la B; datorii 20.000.000 lei; număr de acţiuni 10.000 titluri cu valoarea nominală 4.500 lei/acţiune. Societatea B: active diverse 85.000.000 lei; datorii
15.000.000 lei; număr de acţiuni 20.000 titluri cu valoarea nominală 2.000 lei/acţiune. Care este numărul de acţiuni ce trebuie emise şi prima de fuziune.
Rezolvare:
2.000 acţiuni x 2.000 lei/acţiune = 4.000.000 lei
A B
Active diverse 70.000.000 lei Active diverse 85.000.000 lei
- Datorii 20.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei
= Activ net contabil 50.000.000 lei = Activ net contabil 70.000.000 lei
Număr acţiuni 10.000 acţiuni Număr acţiuni 20.000 acţiuni
VMCA= 5.000 lei/acţiune VMCB= 3.500 lei/acţiune
50.000.000 lei 70.000.000 lei
10.000 actiuni 20.000 actiuni
70.000.000 lei 3.500 lei/actiune
- 2.000actiuni x
Număr de acţiuni ce trebuie emise: 5.000 lei/actiune = 12.600 acţiuni
    5.000
lei/actiun
e
14.000 1.400
12.600 Capitalul propriu creşte cu 12.600 acţiuni emise x 5.000
acţiuni lei/acţiune = 63.000.000 lei
25
ANCB = emise - Capitalul social creşte cu 12.600 acţiuni emise x 4.500
70.000.000 lei/acţiune valoarea nominală A = 56.700.000 lei
lei = 14.000 = Prima de fuziune 1 = 6.300.000 lei
acţiuni x
5.000 1.400 1.400 acţiuni anulate x 5.000 lei/acţiune = 7.000.000 lei
lei/acţiune acţiuni - Cost de achiziţie acţiuni deţinute 2.000 acţiuni x 2.000
anulate lei/acţiune = 4.000.000 lei
= Prima de fuziune 2 = 3.000.000 lei
Prima de fuziune = 6.300.000 lei + 3.000.000 lei = 9.300.000 lei

Probl.16 Din bilanţul celor două societăţi intrate în fuziune rezultă:


Societatea A (absorbant): active diverse 41.600.000 lei, datorii 9.100.000 lei, număr de acţiuni 5.200, valoare nominală 6.000 lei/acţiune.
Societatea B (absorbit): active diverse 30.000.000 lei, datorii 8.625.000 lei, număr de acţiuni 2.500, valoare nominală 6.000 lei/acţiune.
Absorbitul deţine la absorbant 1.000 de acţiuni achiziţionate cu 5.000 lei/acţiune.
Care este numărul de acţiuni ce trebuie emis şi mărimea primei de fuziune:
Rezolvare:
1.000 acţiuni x 5.000 lei/acţiune = 5.000.000 lei
A B
Active diverse 41.600.000 lei Active diverse 30.000.000 lei
- Datorii 9.100.000 lei - Datorii 8.625.000 lei
Activ net contabil 32.500.000 lei = 21.375.000 lei
Număr acţiuni 5.200 acţiuni
VMCA= 6.250 lei/acţiune
32.500.000 lei
5.200 actiuni
+Plusvaloare din deţinere titluri 1.000 acţiuni × (6.250 lei/acţiune – 5.000 lei/acţiune) 1.250.000 lei
= Activ net contabil 22.625.000 lei
22.625.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 3.620 acţiuni
6.250 lei/actiune
La societatea A în urma fuziunii:
 Capitalul propriu creşte cu 22.625.000 lei
- Capitalul social creşte cu 3.620 acţiuni emise x 6.000 21.720.000 lei
lei/acţiune (valoarea nominală a unei acţiuni A)
= Prima de fuziune 905.000 lei

Probl.17 Din contabilitatea celor două societăţi intrate în fuziune rezultă: Societatea A (absorbant): active diverse 50.000.000 lei; datorii 10.000.000 lei; numărul de acţiuni 10.000
titluri, valoarea nominală a unei acţiuni 2.000 lei/acţiune. Societatea B (absorbit): active diverse 42.000.000 exclusiv 1.000 acţiuni × 3.500 lei/acţiune deţinute la A; datorii 23.500.000 lei;
număr de acţiuni 10.000 titluri cu valoarea nominală 3.000 lei/acţiune. Care este numărul de acţiuni care trebuie emise şi prima de fuziune.
Rezolvare:
1.000 acţiuni x 3.500 lei/acţiune = 3.500.000 lei

26
A B
Active diverse 50.000.000 lei Active diverse 42.000.000 lei
- Datorii 10.000.000 lei + Titluri de participare neincluse în activ 3.500.000 lei
= Activ net contabil 40.000.000 lei = 45.500.000 lei
Număr acţiuni 10.000 acţiuni - Datorii 23.500.000 lei
VMCA= 4.000 lei/acţiune = 22.000.000 lei
40.000.000 lei
10.000 actiuni
+Plusvaloare din deţinere titluri 1.000 acţiuni × (4.000 lei/acţiune – 3.500 lei/acţiune) 500.000 lei
= Activ net contabil 22.500.000 lei
22.500.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 5.625 acţiuni
4.000 lei/actiune

La societatea A în urma fuziunii:


 Capitalul propriu creşte cu 22.500.000 lei
- Capitalul social creşte cu 5.625 acţiuni emise x 2.000 lei/acţiune (valoarea nominală a unei acţiuni A) 11.250.000 lei
= Prima de fuziune 11.250.000 lei
Probl.18 Din bilanţul celor două societăţi A (absorbant) şi B (absorbit) intrate în fuziune rezultă:
Societatea A: active diverse 60.000.000 lei; datorii 15.000.000 lei; număr de acţiuni 9.000 titluri, cu valoarea nominală 4.000 lei/acţiune
Societatea B: active diverse 75.000.000 lei inclusiv 1.000 acţiuni deţinute la A achiziţionate cu 5.600 lei/acţiune; datorii 15.000.000 lei; număr de acţiuni 10.000. titluri cu
valoarea nominală 3.000 lei/acţiune.
Care este numărul de acţiuni ce trebuie emise şi prima de fuziune:
Rezolvare:
1.000 acţiuni x 5.600 lei/acţiune = 5.600.000 lei
A B
Active diverse 60.000.000 lei Active diverse 75.000.000 lei
- Datorii 15.000.000 lei - Datorii 15.000.000 lei
= Activ net contabil 45.000.000 lei = Activ net contabil 60.000.000 lei
Număr acţiuni 9.000 acţiuni Număr acţiuni 10.000 acţiuni
45.000.000 lei 5.000 lei/acţiune
VMCA=
9.000 actiuni
60.000.000 lei
Număr de acţiuni ce trebuie emise = = 12.000 acţiuni
5.000 lei/actiune
La societatea A în urma fuziunii:
 Capitalul propriu creşte cu 60.000.000 lei
- Capitalul social creşte cu 12.000 acţiuni emise x 4.000 lei/acţiune (valoarea nominală a unei acţiuni A) 48.000.000 lei
= Prima de fuziune 12.000.000 lei

Probl.19 Din contabilitatea celor două societăţi A (absorbant) şi B (absorbit) intrate în fuziune rezultă datele:
Societatea A: active diverse 80.000.000 lei; datorii 35.000.000 lei; număr de acţiuni 9.000 titluri cu valoarea nominală 1.000 lei/acţiune.
27
Societatea B: capital social 30.000.000 lei, rezerve 10.000.000 lei, plusvaloare din reevaluarea imobilizărilor 2.600.000 lei.
Cunoscând că absorbitul B deţine la absorbant A 1.000 de titluri şi că în urma fuziunii A a emis pentru remunerarea aportului 8.600 de acţiuni, care este costul de achiziţie iniţial
al unei acţiuni deţinute de B la A:
Rezolvare:
1.000 acţiuni x y lei/acţiune
A B
Active diverse 80.000.000 lei Capital social 30.000.000 lei
- Datorii 35.000.000 lei + Rezerve 10.000.000 lei
= Activ net contabil 45.000.000 lei + Plusvaloare din reevaluarea imobilizărilor 2.600.000 lei
Număr acţiuni 9.000 acţiuni = 42.600.000 lei
45.000.000 lei 5.000 lei/acţiune +Plusvaloare din deţinere titluri 1.000 acţiuni × (5.000 1.000 acţiuni × (5.000 lei/acţiune – y lei/acţiune)
VMCA= lei/acţiune – y lei/acţiune)
9.000 actiuni
(1)
= Activ net contabil 43.000.000 lei
(1)
ANC B
Număr de acţiuni ce trebuie emise = 8.600 acţiuni = , de unde ANCB = 43.000.000 lei
5.000lei/actiun
e
Din rezolvarea ecuaţiei: 42.600.000 lei + 1.000 acţiuni × (5.000 lei/acţiune – y lei/acţiune) = 43.000.000 lei, rezultă y = 4.600 lei/acţiune

28