Sunteți pe pagina 1din 7

IAS 36 – „Deprecierea activelor”

Actul normativ IAS 36 – „Deprecierea activelor” nu se aplică acelor active pentru care există
norme în care este tratată și problema deprecierii lor, ci investițiilor în filiale, întreprinderi
asociate și asocieri în participație. O întreprindere trebuie să aprecieze la fiecare dată de închidere
dacă există un indiciu oarecare ce arată că un activ a putu pierde din valoare, caz în care trebuie să
estimeze valoarea recuperabilă a activului.14
În cele ce urmează, vor fi prezentate câteva aplicații care să ilustreze cât mai clar modul în care
IAS 36 influențează practica contabilă în cadrul entităților care funcționează în baza acestor
norme.
APLICAȚIA NR. 1
Societatea ALFA a achiziționat la data de 01.07.N un echipament tehnologic la un cost de
160.1 lei. Durata de viață utilă este estimată la 11 ani, metoda de amortizare fiind liniară. Prețul de pe
piață a unui echipament similar și cu aceeași vechime este de 60.000 lei, iar costurile cu
cedarea 8.000 lei.
La începutul anului N+3 entitatea decide diminuarea duratei de viață utile, motivând această
decizie prin faptul că echipamentul a fost utilizat peste capacitatea preconizată, determinând astfel
o depreciere mai rapidă a acestuia. Astfel, noua durată de viață estimată pentru acest echipament
este de 8 ani, valoarea reziduală fiind de 30.000 lei.
La sfârșitul anului N+4, existând indicii că echipamentul este depreciat, se calculează
valoarea recuperabilă pentru acesta, astfel:
- încasările nete de numerar din utilizarea activului au fost în anul precedent de 35.000
lei, estimându-se că vor crește anual cu 15% față de anul precedent;
- ieșirile de numerar din folosirea activului au fost în anul precedent de 8.000 lei și se
estimează că vor crește cu 13% față de anul precedent;
- estimarea se face pe cinci ani;
- rata de actualizare este de 5%;
- valoare justă 90.000 lei;
- cheltuieli cu cedarea 7.000 lei;
Se cere:
a. calculați conform IAS 16, valoarea netă contabilă la sfârșitul anului N+3;
14
M. M. Gîrbină, Ș. Bunea, „Sinteze, studii de caz și teste grilă privind aplicarea IAS (revizuite) – IFRS”, ediția a IV-
a , revizuită, vol. I, ed. CECCAR, București, 2009, p. 280;
b. calculați conform IAS 36 valoarea recuperabilă;
c. dacă activul este depreciat, care este mărimea pierderii din depreciere și care este
impactul acesteia în situațiile financiare?
Rezolvare:
valoare reziduală: 60.000 lei – 8.000 lei = 52.000 lei
valoare amortizabilă: 160.000 lei – 52.000 lei = 108.000 lei
a. Amortizarea anuală în anul N:
100/8 ani = 12,5%
(108.000 lei*12,5% )/12 luni =1.125 lei/lună
1.125 lei*7 luni = 7.875 lei/ anul N
6811 = 2814
7.875 7.875
Se înregistrează
amortizarea activului în anul N
Amortizarea anuală în anii N+1 ȘI N+2:
1.125 lei/lună*12 luni = 13.500 lei/an
6811 = 2814
13.500 13.500
Se înregistrează
amortizarea activului în anul N

Valoare netă la sfârșitul lui N+2 = 73.125 lei


Amortizarea anuală în anul N+3:
valoare amortizabilă: 73.125 lei – 30.000 lei = 43.125 lei amortizare
anuală: 43.125 lei/8 ani = 5.390,62 lei
valoare netă rămasă la sfârșitul lui N+3 = 37.734,38 lei
b. Calculul valorii recuperabile:
anul I: 35.000 + 35.000*15% = 40.250 lei
anul II: 40.250 + 40.250*15% = 46.287,5 lei
anul III: 46.287,5 + 46.287,5*15% = 53.230,62 lei anul IV:
53.230,62 + 53.230,62*15% = 61.215,21 lei anul V:
61.215,21 + 61.215,21*15% = 70.397,49 lei
Calcului ieșirilor de numerar viitoare:
anul I: 8.000 + 8.000*13% = 9.040 lei
anul II: 9.040 + 9.040*13% = 10.215,2 lei
anul III: 10.215,2 + 10.215,2*13% = 11.543,18 lei anul IV:
11.543,18 + 11.543,18*13% = 13.043,8 lei anul V: 13.043,8 +
13.043,80*13% = 14.739,49 lei
Intrări de Flux de Rată de Flux de numerar
An Ieșiri de numerar
numerar numerar actualizare actualizat
(1) (2) (3) = (1) – (2) (4) (5) = (3)*(4)
1 40.250 9.040 31.210 1/(1 + 5%)1 29.649,5
2 46.287,5 10.215,2 36.072,3 1/(1 + 5%)2 32.465,07
3 53.230,62 11.543,18 41.687,44 1/(1 + 5%)3 35.851,2
4 51.215,21 13.043,8 38.171,41 1/(1 + 5%)4 31.300,56
5 70.397,49 14.739,49 85.136,98 1/(1 + 5%)5 66.406,84

Valoarea recuperabilă: max (90.000 – 7.000; 37.734,38) = 83.000 lei → valoarea recuperabilă >
valoarea beneficiilor care vor fi obținute prin utilizarea echipamentului → nu se înregistrează în
contabilitate o pierdere din depreciere.
Conform IAS 36, valoarea recuperabilă este valoarea cea mai mare dintre valoarea justă mai
puțin costurile de vânzare și valoarea de utilitate a activului în cauză.

APLICAȚIA NR. 2
În anul N, o societatea achiziționează un utilaj la un cost de 8.000 lei. În anul N+3 se
efectuează reevaluarea acestuia și pe baza rezultatului acesteia, se constituie o rezervă din
reevaluare aferentă acestui activ, în valoare de 1.500 lei. La sfârșitul anului N+4, se constată o
pieredere de valoare a utilajului, în valoare de 2.300 lei.
Cum se va contabiliza această pierdere din depreciere?
Rezolvare:
Anul N+3:
2131 = 105
1.500 1.500
Se înregistrează
constituirea rezervei din reevaluare
Anul N+4:
105 = 2131 1.500 1.500
Se înregistrează
imputarea pierderii
asupra rezervei din
reevaluare
6813 = 2913 800 800
Se înregistrează
contabilizarea la ch. a
diferenței rămase din
pierderea din depreciere

Conform IAS 36, pierderea de valoare se impută cu prioritate asupra rezervei din
reevaluare, iar după epuizarea acesteia este recunoscută la cheltuieli în contul de profit și pierdere.

APLICAȚIA NR. 3
La sfârșitul anului 2012, S.C. deține un echipament tehnologic a cărui cost de achiziție a fost de
80.000 lei, cu o durată de viață utilă estimată la 4 ani. Societarea utilizează metoda liniară de
amortizare. Valoarea justă a echipamentului este de 100.000 lei. În anii N+1 și N+2 valoarea
recuperabilă este de 23.000.
Realizați calculele și înregistrările contabile necesare care să evidențieze procedura de
soluționare a situației prezentate.
Rezolvare:
a. An N:
amortizare: 80.000 lei/4 ani = 20.000 lei/an
valoare contabilă netă: 80.000 lei – 20.000 lei = 60.000 lei
valoare justă: 100.000 lei
diferența din reevaluare: 100.000 lei – 60.000 lei = 40.000 lei → se constituie o rezervă din
reevaluare pentru diferența rezultată
6811 = 2813 20.000 20.000
Se înregistrează
amortizarea activului în
anul N
2131 = 105 40.000 40.000
Se înregistrează
formarea rezervei din
reevaluare
b. An N+1:
amortizare: 100.000 lei/3 ani = 33.333,33 lei
valoare contabilă netă: 100.000 lei – 33.333,33 lei = 66.666,67 lei
valoare recuperabilă: 23.000 lei
pierdere din valoare: 66.666,67 lei – 23.000 lei = 43.666,67 lei
6811 = 2813 33.333,33 33.333,33
Se înregistrează
amortizarea activului în
anul N+1
105 = 2131 40.000 40.000
Se înregistrează
imputarea pierderii
asupra rezervei din
reevaluare
6813 = 2913 3.666,67 3.666,67
Se înregistrează
contabilizarea la ch. a
diferenței
c. An N+3:
valoare amortizabilă: 66.666,67 – 43.666,67 = 23.000 lei
amortizare: 23.000 lei/2 ani = 11.500 lei
valoare recuperabilă: 23.000 lei
creștere de valoare: 23.000 lei – 11.500 lei = 11.500 lei
6811 = 2813 11.500 11.500
Se înregistrează
amortizarea activului în
anul N+2
2913 = 7913 3.666,67 3.666,67
Se înregistrează
anularea ch. anterioare
2131 = 105 7.833,33 7.833,33
Se înregistrează
reconstituirea unei părți
a rezervei din reevaluare
d. An N+3:
valoare amortizabilă: 11.500 lei
6811 = 2813 11.500 11.50
Se înregistrează
amortizarea activului în anul N+3

S-ar putea să vă placă și