Sunteți pe pagina 1din 9

Problema # in 2004 a suportat cheluieli in suma de 210000 lei, inclusiv: chelt de reprezentanta chelt de delegare alte cheltuieli Suma

uma totala a veniturilor constatate in anul de gestiune a constituit 240000 lei, inclusiv venituri din vinzarea marfurilor -189000. Corectiile eniturilor in scopuri de impozitare au fost egale cu 0. Limita chelt de reprezentanta in scopuri de impozitare constituie: 0,5% din venitul de vinzarea marfurilor- 945 lei (189000*0,5/100) 1% de la suma altor venituri - 510 lei (240000-189000)*1/100) Total - 1455 lei (945+510) Sa admitem ca limita cheltuielilor de delegare calculata in anul de gestiune in fiecare decont de avans si fiecare articol de cheltuieli , chlet de cazare, diurnal, a constituit 14700 lei. In scopuri de impozitare au fost constatate cheltuieli numai in limitele stabilite:chelt de reprezentanta in suma de 1455lei, chelt de delegare- 14700 lei. Sumele ce depasesc limitele de 3455 lei (4900-1455) si 500 lei (15200-14700) sunt diferente care corecteaza venitul contabil si se aduna la af anului de gestiune. Problema (active aminate) SA # care tine evidenta contabila in baza metodei specializarii exercitiilor, a beneficiat in decembrie 2004 de servicii de arenda ale IIMoraru care utilizeaza metoda de casa, in suma de 500 lei( fara TVA). Partile examinate st personae interdependente, datorita faptului ca II Moraru detine 60% din capitalul statutar al # . Venitul contabil al SA # a constituit 15400 lei in 2004 si 18200 lei in 2005. Achitarea pentru serviciile primate au avut loc in ianuarie, 2005. (impozit pe venit 22%) Anul N Continutul r operatiei 2004 2005 Total Calc venitului 1540 1820 1 contabil 0 0 33600 Corectia aferenta dat fata de o pers interdependenta 2 , (neachitata) 500 -----500 Reversarea corectiei aferenta datoriilor fata de o persoana 3 interdependenta ------- (500) (500) Determinarea venitului 1590 1770 4 impozabil 0 0 33600 Calc dat curente privind imp pe 5 venit 3498 3894 7392 Calc activului aminat privind 6 imp pe venit 110 110 7 Anularea activ 110 110

aminat privind imp pe venit 8 Calc prof net 1201 2 1419 6 26208

Nr Continutul operatiei Calc dat curente 1 privind imp pe venit Calc activului aminat privind imp pe venit de la suma diferentei temporare 2 (500*22/100 Anularea activ aminat privind imp 3 pe venit Trecerea chelt privind imp pe venit 4 la rez financiar Reflectarea profitului net al 5 anului de gestiune

Cores conturilor Debit Credit 731 534

Anul 2004 2005 3498 3894

135 731 351 351

731 135 731 333

110 ------3388 1201 2 110 4004 14196

Problema In iulie 2005 # a procurat de la cetatianul Ciobanu, in baza contractului de cumparare-vinzare si actul de achizitie , griu in valoare de 16000 lei. La achitarea platii # a obtinut si a achitat la buget imp pe venit de 5%, ceea ce a constituit 800 lei (16000*5/100). Suma achitata persoanei fizice constituie 15200 lei (16000-800). In contabilitatea au fost intocmite formulele contabile Inregistrarea la intrari a griului Dt211 Ct 539 16000 Retinerea imp pe venit Dt 539 Ct534 800 Acitarea datorei fata de cetatianul Ciobanu Dt 539-15200 Ct 242, 241, 227. Problema In iulie 2005 SRL a acordat # servicii de audit in valoare de 3600 lei inclusive TVA.Pata s-a efectuat in 2 transe: 1200 lei in iulie, 2400 in august. 1.Inregistrarea val de audit Dt 713, Ct521, 522, 539 3000 lei 2.TVA Dt 534

Ct 521, 522, 539 600 lei 3.Reflecarea sumei imp pe venit in marime de 5% din val serviciilor efectiv platita 50lei (1200-200)*5/100; 100 lei (2400-400)*5/100 Dt 521, 522, 539 Ct 534- 50 lei in iulie, 100 lei in august 4.Achitarea pt serviciile de audit Dt521, 522, 539 Ct241, 242, 243 1150 iulie, 2300 in august 5. Transferarea in buget a sumei imp pe venit in marime de 5% Dt 534 Ct242 50-iulie, 100-august. Contabilitatea operatiilor la furnizorul de servicii Reflectarea valorii serviciilor acordate fara TVA 1.Dt 228, 221, 223, 229 Ct611, 612 3000 2.Reflectarea TVA Dt 228, 221, 223, 229 Ct534 600 3.Incasarea valorii pt serviciile de audit Dt224, 241, 243 Ct228, 221, 229, 223 1150 iulie, 2300 august 4.Reflecatarea imp pe venit 5% Ct 228, 229, 223 5.Trecerea la diminuari a datoriilor fata de buget la finele anului de gestiune la sumele impozitului pe venit retinut Dt534 Ct225 50 iulie, 100 august. Problema Servicii de consultanta 2400 lei, impozit retinut si achitat 10%, suma achitata persoanei nerezidente 2400240=2160 1.Inregistrarea val serviciilor de consultanta, fara TVA Dt 713, Ct521, 522, 539 2400 lei 2.TVA Dt225 Ct 534 - 480 lei 3.Reflecarea sumei imp pe venit in marime de 10% din val serviciilor (2400*10/100) Dt 521, 522, 539 Ct 534- 240 lei 4.Achitarea pt serviciile de consultanta Dt521, 522, 539 Ct241, 242, 243 2160 lei 5. Transferarea in buget a sumei imp pe venit in marime de 5% Dt 534 Ct242 - 240 lei Problema In 2005 SA a inregistrat urmatoarele rezultate din operatiile cu activele de capital: - la vinzarea actiunilor-crestere de capital in marime de 12000 lei - la schimbul obligatiunilor crestere de capital in marime de 3000 lei

La transmiterea actiunilor gajate in proprietatea bancii comerciale in contul creditului pierderi de capital in marime de 6000 lei - La vinzarea certificatelorde depozite si economii- pierderi de capital in marime de 4000lei Suma totala a cresterii de capital constituie 15000 lei (12000+3000), a pierderilor de capital 10000 lei (6000+4000), iar suma totala a cresterii de capital peste pierderile de capital, ce urmeaza a fi inclusa in venitul impozabil, constituie 2500 lei (15000-10000)*50/100. Problema # a procurat 350 obligatiuni ale SA in valoare de 35000 lei, pretul unei obligatiuni fiind de 100 lei. Pente un an investitotrul a vindut toate obligatiunile la un pret de 80 lei in valoare de 28000 lei. In urma acestei operatii de vinzare au fost inregistrate pierderi de capital in suma de 7000 lei (20*350). In contabilitatea financiara a fost constatata pierdere din activitatea de investitie in suma de 7000 lei. In scopuri de impozitare suma pierderilor din vinzarea obligatiunilor nu va fi constatata spre deducere in anul fiscal curent,dar se trateaza ca o pierdere de capital a anului urmator. Suma de 7000 lei reprezinta diferenta temporara deductibila de la care se calculeazaactivul aminat privind imp pe venit in suma de 1400 lei (700*20/100), se reflecat aprin formula contabila: Dt135 Ct731 1400 lei. Problema In baza conditiilor exemplului precedent sa admiem ca in anul urmator # a inregistrat o crestere de capital rezultata din vinzarea unui teren in suma de 8600 lei. In scopuri de impozitare pierderile de capital ale anului preedent (7000lei) se trateaza ca o pierdere de capital al anului fiscal curent, de aceea suma finala a cresterii de capital a anului curent constatata peste nivelul pierderilor de capital a constituit 1600 lei (8600-7000). Suma diferentelor temporare deductibile anulate va fi de 7000 lei , iar marimea activului aminat anulat privind impozitul pe venit 1400 lei. Anularea activului aminat privind imp pe venit se reflecta prin formula contabila: Dt731 Ct 135- 1400 lei. Problema SA a procurat o cladire cu destinatie administrative in scopul obtinerii veniturilor in urma transmiterii in arenda. Val de intrare -1200000 lei. Cladirea a fost vinduta la unpret de piata de 800000 lei. La data vinzarii uzura acumulata constituia 500000 lei, val de bilant 700000 lei. In rezultatul vinzarii cladirii in contabilitate a fost obtinut un profit in suma de 100000 lei. In scopul impozitarii cladirea este considerata ca active de capital , de aceea profitul dat reprezinta o crestere de capital. Din suma acestei cresteri de capital in venitul impozabil var fi incluse numai 50% sau 50000 lei (100000*50/100). Suma cresterii de capital neimpozabila (50000 lei) reprezinta diferenta permanenta aferenta venitului. Problema # a importat materiale in valoare de 15000$ sau 212377,5 lei (15000*14,1585). Chelt de transport 300$ sau 4247,55 lei (300*4247,55), chelt de asigurare -2200 lei, taxa vamala 10618,88 lei , taxa servicii vamale 530,94 lei. Val in vama care constituie si val impozabila este 229494,87 (212377,5+4247.55+2200+10618,88+530,94). Suma TVA 45898, 97 (229494,87+0,2) datoria fiscala a aimportatorului. Problema # I sa oferit servicii de transport strain la val de 1200$ a cursul de 12,85 lei Cursul official al BNM a fost 12,92 lei. 1.reflectarea serv de montare- 15420 (1200*12,85) Dt 121 Ct521 2.calcularea TVA 3084 (1540*0.2) Dt 225Ct534 3084 3.Achitarea dat fata de furniz 15504 lei (1200*12,92) Dt 521Ct243 15504 4. Trecerea in cont a sumei TVA Dt534Ct225 3084 lei Reflectarea diferentei de curs valutar 84 (15504-15420) Dt722Ct521 Problema

# a incasat un avans in suma de 42000 lei pt produse finite. Peste 3 zile furnizorul expediaza marfa n suma de 160000 lei, fara TVA. Costul efectiv constituie 110000 lei. Servicii de transport propriu 1800 lei fata TVA, costul efectiv al serviciilor 1200 lei. 1.Incasarea avansului Dt242 Ct523 -42000 lei 2.Calcularea TVa din avans Dt225 Ct 534 7000 (42000/6) Recunoasterea venit din vinzarea produselor Dt 221 - 192000 Ct 611- 160000 Ct534 32000 Casarea costului vinzarilor produselor vindute Dt711 110000 Ct 216 110000 Reflectarea venitului din prestarea serv de transport Dt 221 - 2160 Ct 611 - 1800 Ct534 360 Casarea costului produselor, serviciilor prestate Dt 711 Ct 812 1200 lei Trecerea in cont a avansului anterior incasat Dt 221 Ct 523 42000 Trecerea in cont a TVa din avans Dt 534 Ct 225 7000 lei Incasarea mij ban in achitarea creantei in marime de 152160 (192000+2160-42000) Dt 242 Ct 221 152160 lei Virarea la buget a sumei TVA (32000+360) Dt 534 Ct 242 32360 lei Problema # a vinduta marfuri in suma de 140000 lei, costul efectiv 96000 lei, TVA 28000 lei. Sa returnat marfa in suma de 10000 lei fara TVA, TVA- 2000 lei. Costul efectiv al marfurilor returnate 6857 lei, sa facut o reducere de 3600 lei inclusive TVA, TVA 600 lei. Adaosul commercial 11000 lei. La returnare a suportat chelt: incarcare descarcare 300 lei, CAS 87 lei, Servicii de transport 150 lei. Recunoasterea venitului, creantei si TVA drept datorie la buget Dt221, 223, 228 - 168000 Ct 611 140000lei Ct534 28000 lei Casarea costului efectiv Dt 711 - 9600 Ct 216, 217 Decontarea adaosului commercial Dt 821 Ct 217 11000 Recunoasterea pierderilor la returnarea marfurilor

Pina la achitarea contravalorii Dt822 - 10000 Dt 534 2000 Ct 221, 223, 228 12000 lei Dupa achitarea contravalorii Dt822 - 10000 Dt 534 2000 Ct 521, 522, 539 12000 lei Inregistrarea marfurilor returnate la intrari in val realizabila neta Dt 216, 217 Ct 822 2500 lei Casarea adaosului comercial Dt 217 Ct 821 586 (11000/140000*10000) Recunoasterea pierderilor din reducerea de pret (3600-(3600/6)) Pina la achitare Dt 822 - 3000 Dt 534 - 600 Ct 221, 223, 229 3600 Dupa achitare Dt 822 - 3000 Dt 534 - 600 Ct 521, 522 3600 Incasarea mij ban pina la returnarea marfurilor Pina la returnare si reducere de pret Dt 242, 243, 244 Ct 221, 223, 229 168000 lei Dupa areturnare si reducere de pret (168000-12000-3600) Dt 242, 243, 244 Ct 221, 223, 229 152400 lei Reflectarea chelt legate de returnarea marfurilor Dt 822 Ct 531 300 Ct 533 87 Ct812 150 Ajustarea venitului din vinzari in perioada gestionara la val marfurilor returnate si suma reducerii de pret fara TVA (10000+3000) Dt 611 Ct 822 13000 lei Ajustarea costului vinzarii marfurilor returnate Dt822 Ct711 6857 Decontarea pierderilor definitive (3000+10000-2500-13000+6857) Dt 712 Ct 822- 4357. Problema Livrari impozate cu TVA 8 % 80000 6400 Livrari impozate cu TVA 20 % 40000 8000

procurari de valori materiale inclusiv importul Soldul Tva trecut in cont din perioada precedenta depasirea TVA aferenta procur peste Tva pt livrari

15000 0 ----------

30000 4000 19600 nu mai mare de 16000

Suma TVA spre retituire -----Soldul Tva trecut in cont din perioada ulterioara 3600 Suma depasirii TVa afernta procurarilor peste TVA 19600 (30000+4000-6400-8000). Suma TVA spre restituire 16000 lei (80000*0.2). Se permite de restituit suma TVA nu mai mare de 16000 lei. Diferenta de 3600 lei va fi trecuta in cont pt perioada ulterioara. Reflectarea TVA spre restituire Dt 226 Dt 225 Ct 534 Restituirea sumei TVa Dt 242, Ct 226. Problema # a expediat din incaperea de acciz 1000 sticle de bere cu volum unitary 0.5litri. Cota accizului pt 1 litru este 1 leu. Suma accizelor = 500 lei (1000*0.5*1) Problema # a fabricat 10000 litri vin. Pt aceasta a fost procurata materie prima : - 9400 litri vin cu valoare de 150000 lei, acciz in suma de 7500 lei (15000*0.05) Cota accizului 5%, - - 620 litri alcool, 96 grade acciz achitat 5356 lei (620*0.09*96), unde 0.09 lei cota accizului pntru 1 % pt un 1 litru volum absolute. Deasemenea a fost expediat vin neimbuteliat 10000 litri, cu valoarea de 180000 lei. Suma accizului calculate la acest volum de vin expediat constituie 9000 lei (10000*0.05). Suma accizelor ce urmeaza a fi trecuta in cont 9000 lei, la cheltuieli 3856 lei (7500+5356-9000). 1. suma accizelor calculate pt materie prima procurata - 12856 lei (7500+5356) Dt225 Ct 521- 12856 lei 2. Suma accizelor calculate pt marfa exediata Dt 221 Ct 534 9000 lei 3. Trecere in cont a sumei accizelor calculate Dt 534 Ct 225 - 9000 lei 4. Trecerea la cheltuieli a diferentei dintre suma accizelor aferente materiei prime si suma accizelor referitoare la marfa expediata Dt 713 Ct 225 3856 lei Problema

Val de bilant a bunurilor imobiliare Suma La uzurii inceputu acumulat La sf Nr l lunii Intrari/iesiri e lunii 1 435612 ---89327 346285 2 346285 70000 10504 405781 3 405781 -46320 11235 348225 4 348225 --9987 338238 5 338238 50000 9987 378251 6 378251 ---11025 367226 7 367226 ------------Val de bilant medie a bun imobiliare se determina = (435612/2)+346285+405781+348225+338238+378251+(367226/2)/6=2218199/6=369670 lei. Cota impozitului 0.2%, trim 2 cota imp se va imulti cu 0,50. In trim I firma a achitat impozit in suma de 129,3 lei. Nr indicatorul Suma costul mediu de bilant a cladir 1 si construc in per gestionara 369370 2 Cota impozitului % 0,1 Suma ipoz reiesind din cotele 3 aprobate (R1*R2)/100 369,7 Suma inlesnirilor acordate, 4 conform anexei - total ---Suma impoz calculat pt 5 perioada precedenta 129,3 Suma imp spre plata (R3-R46 R5) 240,37 369670*0.2*0.5=369.7 lei Suma imp calculate pe trim II Dt 713 Ct 534 240,37 lei Plata impozitului Dt 534 Ct 242 240,37 lei.

Problema Ianuarie 18 persoane, Februarie 15 peroane, martie- 21 persoane . cota imp 40 lei pt un angajat Nr scriptic de angajati :(18+15+21)/3=17 Taxa pt amenajarea teritoriului: 40 lei*3/12*17=170 lei. nr Cota taxe Suma mediu pt un taxei scriptic salariat calculate 1 2 3

17

10

170