Sunteți pe pagina 1din 10

1.

Corelatia Sistemului contabil cu cel fiscal al RM


Conform legii contab-tii, contab-tea r-ta un sistem compex de evidenta, informare si gestiune a carui obiectiv privind situatia patrimoniala si rezultatului financiar al activitatii #-rii. Contab-tea nu are functii de calculare a platilor fiscal si nu este orientata la realizarea functiilor fiscale Sistemul fiscal al RM r-ta totalitatea impozitelor si taxelor , formelor si metodelor de stabilire, modificare si anulare a acestora, prevazute de legislatia fiscal precum si totalitatea masurilor ce asigura achitarea lor. Con-tea financiara sic ea fiscal au scopuri diferite confosr legislatiei fiscal a RM. Conform cerintelor de existent a celor 2 sisteme, corelatia dintre con-te trebuie sa se bazeze pe urm. atribute: 1.Baza informationala unica. 2.Tehnologia unica 3.Planul de conturi contabile unic 4.Baza legislative Criterii de comparatie 1.Obiectivul Sistemul contabil Prezentarea inform con-le obiective privind situatia patrimoniala 1.Inregistrarea, prelucrarea si pastrarea inform in mod sistematic si ordine cronologica 2.Controlul exactitatii si corectitudinii operatiilor efectuate 3.Furnizarea inform necesare pt determinarea rezultatelor financiare executarea prognozarii activitatii #-rii SNC, Legea conta-ti, planul de conturi contabile 1.Bilantul con-l 2.Raportul privind fluxul MB 3.Raportul de profit si pierderi 4.Raportul privind fluxul Cap Propriu 5.Anexele la BC si la Rap de prof si pierderi Notele informative explicative 1.Interni 2.Externi Sistemul fiscal Determinarea corecta a platilor fiscal si virarea la timp si completa a acestora la buget 1.Colectarea, prelucarea si reflectarea sistematica a inform privind datoriile fata de buget 2.Controlul si verificarea calculelor privind transferurile la buget 3.Prezentarea inform privind datoriile si creantele fata de bugetul de stat

2.Sarcinile de baza

3.Baza normative

4.Formele si component Rapoartelor Financiare

Codul fiscal, Legea bugetului de Stat, instructiuni, scrisori, regulamente ale MinFin 1.Declaratiile 2.Raport pe tipuri de impozite, note informative 3. Fise personale 4.Registre, borderouri

5.Utilizatori de inform

1.Organele de Stat 2.Inspectoratul fiscal 3.Departamentul de Statistica 4.Institutii creditoare (banci)

6.Perioadele de raportare

1.Trimestriale 2.Anuale

7.Metodele de evidenta

1.Met calcularii sau principiul specializariiexercitiului 2.Iventarierea 3.Documentatia 4.Calculatia 5.Evaluarea

5.Institutii financiare (investitori) 1.Lunar 2.Trimestrial 3.Semestrial 4.Anual 1.Met. calcularii(pt majoritatea agentilor economici) 2.Met. de casa 3.Met. procentului indeplinit(art 44-45 cod fiscal)

Intre sistemul fiscal si cel con-l al RM exista o delimitare referitor la faptul ca rezultatul con-l se determina conform SNC, dar rezultatul ce trebuie sa fie supus impozitarii se determina conform codului fiscal.Deoarece regulile con-le si cele fiscal sunt diferite se obtin indicatori economici si rezultate financiare diferite. Pt determinarea acestori indicatori nu este necesara o evidenta con-la dubla. In contab-te financiara se determina un rezultat financiar care este recunoscut de con-tea fiscal si serveste ca baza pt calcularea sau determinarea rezultatelor financiare in scopul impozitarii. Acest mechanism permite, in baza unui system de informare si a unui plan de conturi, unic sa fie determinati indicatori utilizati atit in con-tea financiara cit si in conta-tea fiscal fara majorarea chelt legate de tinerea evidentei con-le duble. Conform codulu fiscal se cunos urm tipuri de impozite si taxe: 1.Impozite sit axe generale de stat( impozitul pe venit, TVA, accize, taxa vamala, taxele fondului rutier, impozitul privat) 2.Impozite si taxe locale (impozite pe bunuri imobiliare, impozitul funciar, amenajarea teritoriului, etc)

2.Modul de calculare, caracteristica si clasificarea diferentelor permanente si temporare


Conform SNC 12, cont-tea impozitului pe venitprofitul pina la impozitare se determina in Raportul de profit si pierder rd 130 care se calculeaza ca diferenta dintre suma totala a veniturilor (clasa 6) si chlet (clasa 7) Acest profit se numeste profit contabil sau pierdere con-la. Pt determinarea rezultatului financiar in scopuri fiscal, venitul con-l sau pierderea con-la este ajustata cu suma diferentelor ce apar la tratarea veniturilor si chel-lor conform SNC, si tratarea acelorasi venituri si chlet conform codului fiscal.Deci venitul impozabil se calcul un baza urm formule de calcul:

Vimp=V sau pierderea contabila +-(plus/minus) Diferente Cauzele aparitiei diferentelor: 1.Pentru venituri: -existenta veniturilor impoz-le si neimpoz-le (ex. Donatiile sau mostenirile primite de catre pers fizice, despagubirile primite de la companiile de asigurare pt inlocuirea proprietatilor pierdute fortat, ajutoarele primite de la organizatiile filantropice) -nu corescunde perioada de gestiune in care se cantata venitul Aceasta situatie se poate intilni in cazul in care agentul economic trece de la o metoda de evident (metoda de casa) la o alta metoda (metoda calculelor).In anul de gestiune in care s-a produs aceasta schimbare, agentul econom poate obtine un surplus de venituri care conform codului fiscal se permit a fi esalonate in parti egale pe parcursul a 3 ani calendaristici.Aceeasi situatie are loc in cazul cind nu coincide perioada de calcul cu cea de incasare a dividentelor primite de la nerezidenti sau a veniturilor obtinute la inlocuirea fortata a proprietatii. -diferite metode de calc a venitului (ex. Operatiile de schimb si donatii) 2.Pentru cheltuieli -exista chlet limitate fiscal (ex. chelt de deplasare, chelt de reprentanta, chelt effectuate in scopuri filantropice, chlet neconfirmate documentar, chelt de reparative a MF etc.) -nu corespunde perioada de gestiune in care se cantata chelt-le (ex. Datoriile agentilor econom fata de o pers independent( parti legate) in cazul in care acesti agenti econom utilizeaza diferite metode de evident. -exista chelt nedeductibile foscal (ex. chelt personale si familiar, penalitati, amenzi privind platile la buget cu exceptia impozitului pe venit) -exista reguli special de calculare a chelt (ex. uzura MF,amortizarea AN) Ca urmare a unor reguli diferire utilizate in con-te si in scopuri fiscal legate de calc si constatarea veniturilor si chelt apar diferente care reprezinta suma abaterilor dintre marimea veniturilor si cheltlor reflectate in con-tea financiara si marimea acelorasi venituri si chelt constatate in scopuri fiscale. In functie de influenta asupra venitului impozabil (pierderii fiscale) a perioadei de gestiune curente, diferentele se impart in: 1.diferente permanente 2.diferente temporare Diferentele permanente apar in cazul in care unele articole de venituri si chlet constatate in con-te conform SNC, nu se constata sau se limiteaza condform codului fiscal. Ele pot fi: aferente veniturilor si aferente cheltuielilor. Aceste diferente afecteaza doar perioada de gestiune curenta. Diferente temporare apar in cazul in care perioada fiscal in care unele articole de venituri si chelt incluse in venituri con-le conform SNC nu coincide cu perioada in care aceste articole sunt luate in

calcul pt determinarea venitului impozabil. Diferentele temporare apar intr-o perioada de gestiune si se anuleaza in perioadele de gestiune viitoare sau citeva perioade de gestiune in care # indeplineste conditiile codului fiscal. Ele pot fi: impozabile aferente veniturilor sau aferente chelt; deductibile aferente veniturilor sau aferente chelt-lor Diferentele temporare impozabile genereaza aparitia sumelor care in perioadele de gestiune viitoare majoreaza venitul impozabil sau micsoreaza pierderea fiscal Diferentele temporare deductibile r-ta diferentele care genereaza aparitia sumelor deductibile la calcularea venitului impozabil perioadei fiscal in perioada de gestiune. Pt calcularea sumei impozitului pe venit este necesara determinarea Vimp. Vimp se determina prin corectarea Vcontabil prin intermediul diferentelor.

3.Componenta si contabilitatea chletuielilor privind impozitul pe venit


Chelt (economiile) privind impozitul pe venit cuprind chelt curente ci cele aminate privind impozitul pe venit poate fi reflectat: 534.1 731 225.1 425 135

Ca urmare a influentei diferentelor tempoare si permanente si aminarii unor venituri si chelt pt a fi constatate in perioada de gestiune viitoare apar impozite aminate de la sumele acestor diferente. Chelt privind impozitul pe venit r-ta o totalitate formata din: 1.Suma impozitului pe venit ce urmeaza a fi achitata (recuperate) in perioada de gestiune curenta 2.Suma impozitului pe venit ce urmeaza a fi platita (recuperate) in perioada de gestiune viitiare Structura Chelt privind impozitul pe venit este urm: 1.Datorii curente privind impozitul pe venit r-ta suma impozi pe venit spre plata/calcul in perioada de gestiune curenta. Se calculeaza: Datorii curente privind impozitul pe venit=Vimpoz*cota impoz pe venit pt anul current (12%) Evidenta contabila a chlet privind impoz pe venit se tine prin intermediul contului de active 731 In DT acestui cont se reflecta datoria curenta fata de buget privind impoz pe venit si/sau sumele impoz pe venit aminate pe perioada de gestiune viitoare, iar in CT suma activelor aminate privind impoz pe venit si valoarea chelt trecute in RFT la sfirsitul anului de gestiune. Soldul acestui condt este nul. Datoria curenta privind impoz pe venit se contabilizaeaza prin formula contabila:

Dt731 Ct534.1 In cazul in care platii in plus a impoz pe venit sau platilor in avans la buget a impoz pe venit pe parcursul anului de gestiune, se intocmeste formula con-la: Dt 225.1 Ct 242 Concomitent cu aceasta formula con-la in cazul platii in avans a impoz pe venit trimestrial se intocmeste urm formula con-la : Dt 731 Ct 535 2.Active curente privind impoz pe venit r-ta creanta aferenta impoz pe venit care urmeaza a fi recuperate de # in perioada de gestiune curenta si viioare. Creantele date se reflecta la contul 225.1. Creantele privind impoz pe venit cuprind urm sume: a) sua platilor in plus la buget; b) suma platilor a impoz pe venit; c) suma impoz pe venit retinuta la sursa de plata; d) suma impoz pe venit platita pe parcursul anului in strainatate; e) suma impoz pe venit retinuta la plata dividentelor in avans pe parcursul anului, etc. 3.Datorii aminate privind impoz pe venit r-ta suma impozitului pe venit ce va fi achitat in viitor de #. Datoria aminata =suma diferentelor temporare * cota impoz pe venit. Diferentele temporare in perioada de gestiune viitoare se reverseaza ceea ce presupune ca datoria aminata privind impoz pe venit se anuleaza proportional, diferentele temporare reversate r-ta restabilirea totala sau partial a sumei corectarii venitului con-l cu suma diferebtelor Evidenta con-la a datoriilor aminate privind impoz pe venit se tine la contul de pasiv 425. La suma datoriilor aminate calculate in anul de gest se intocmeste formula con-la: Dt 731 Ct 425; Anularea datoriilor aminate privind impoz pe venit pe parcursul perioadelor de gestiune viitoare se contabilizeaza prin formula contabila inversa : Dt 425 Ct 731 In cazul cind cotele impoz pe venit se modifica de la un an la altul, diferentele se ajusteaza in felul urm: 1.La majorarea cotei impoz pe venit datoriile aminate se recalculeaza astfel: Dt 731 Ct 425; 2.La micsorare: Dt 425 Ct 731; 4.Activele aminate privind impoz pe venit rta suma impoz pe venit ce urmeaza a fi recalculate de # in perioada de gestiune viitoare. Activele aminate privind impoz pe venit=diferentele temporare deductibile * cotele impoz pe venit pt anul analizat. Activele aminate privind impoz pe venit se anuleaza pe masura diferentelor reversate. Evidenta cont-la se tin la contul de active 135. In DT se inregistreaza suma impoz pe venit platita sau transferata in plus pt anul de gestiune, iar in CT suma impoz pe venit recuperate pe parcursul urmatoarei perioade de gestiune . Calcularea activului aminat privind impoz pe venit se inregisteaza prin formaula: Dt 135 Ct 731 Anularea se contabilizeaza prin formula con-la inversa. In cazul in care sunt modificate cotele impoz pe venit de la un an la altul, valoarea activului aminat urm a fi corectat: 1.La majorarea cotei impoz pe venit Dt 135 Ct731 2.La micosrare Dt 731 Ct 135

4.Contabilitatea pierderilor fiscal


Conform SNC 12 # poate inregistra la sfirs anului de gest 2 tipuri de pierderi: 1. Pierderea con-la rezultatul negative contatat in Rap de profit si pierderi rd 130 respectiv rd 150 2. Pierderea fiscal- un rezultat negative obtinut inurma corectarii venitului sau pierderii con-le conform regulilor codului fiscal Conform codului fiscal , pierderea fiscala, a anului current poate fi repartizata pe urmatorii 5 ani si acoperita pe seama profitului constatat in scopuri fiscal, in marimi egale, corespunzator fiecarui an. In cazul obtinerii pierderii fiscal pe parcursul a citorva ani succesivi pierderea se utilizeaza in ordinea in care s-a constatat. Conform planului de conturi con-le pt inregistrarea pierderii fiscal este destinat contul extrabilantier 945 Pierderi fiscal nereclamate .In DT se inregistr pierderea fiscal , iar in CT utilizarea acestuia. Pierderea fiscal poate fi inregistrata si ca urmare a reversarii diferentelor temporare si ca urmare a reversarii diferentelor temporare deductibile , in acest caz pierderea fiscal nu se reflecta in contul 945 de la suma acesteia calculindu-e creanta pe t/s privind impoz pe venit.

5.Contabilitatea si impozitarea operatiunilor cu active de capital


Activele de capital sunt investitiile aflate in proprietatea # cu scopul ameliorarii situatiei sale financiare, prin obtinerea veniturilor sub forma de dividente , dobinzi redevente sau cresteri de capital. Activele de capital include: terenuri, titluri de proprietate, cote de participare, titluri de creante (obligatiuni, certificate de dopozit) Proprietatea privata neutiliz in activitatea de intreprinzator vinduta la un pret mai mare decit baza valorica ajustata. Operatiunile cu activele de capital pot genera un profit care se numeste crestere de capital sau pierdere care se numeste pierdere de capital. Cresterea de capital r-ta depasirea sumei rezultate din vinzarea, schimbul sau instrainarea in alt mod a activului de capital.In situatii inverse se obtin pierderi de capital care r-ta depasirea bazei valorice

asupra sumei rezultate din vinzarea sau intrainarea activului. Conform codului fiscal suma cresterii de capital este egala cu 50% din suma care depaseste cresterea de capital peste nivelul oricarei pierderi de capital suportate in anul de gestiune. Pierderea de capital in scopuri fiscal se deduce in limita cresteri de capital.Pierderea de capital nepermisa spre deducere in anul current se trateaza ca o pierdere de capital suportata in anii viitori.

6.Contabilitatea si impozitarea operatiunilor cu active uzurabile


Conform codului fiscal in scopuri de impozitare uzura se calc conform prevederilor regulamentului privind clasificarea MF si calculul uzurii acestora in scopuri fiscal. Uzura in sopuri fiscal se cal o singura data la sfirs anului calendaristic pt determinarea diferentelor se intocmeste Declaratia roz
Caracteristica comparative a indicatorilor de calc a uzurii in con-tea financiara si in scopuri fiscale..

Indicatori 1.Documente normative

Conta-tea financiara SNC 16 Con-tea AM t/l)

2.Perioada de calc a uzurii

Uzura se calc de la data de 1 a lunii imediaturmatoare celei in care a fost pus in functiune MF si se finalizeaza in ultima zi a lunii in care a fost scos din functiune MF. Uzura se calc pt fiecare MF in parte sau pt fiecare grupa de MF

3.Obiectul de calul a uzurii

4.Metoda de calcul a uzurii

5.Baza de calcul a uzurii

1.M.liniara 2.M. productive 3.M. soldului degresiv 4.M.degresiva cu rata descrescatoare Valoarea uzurabila=val de intrare val probabila ramasa Se determina de sine statator de # Aceste chelt pot fi: 1.Trecute la chelt-le perioadei 2.Capitalizate conform SNC 16

Con-tea fiscala Codul fiscal; regulamentul de calc a uzurii MF in scopuri fiscale Unura se calc pt tot anul in care a fost pus in functiune MF, adica de la data de 1 ianuarie si se finalizeaza in anul in care baza valorica a categoriei de proprietate este mai mica de 6000 lei. MF se grupeaza in 5 categorii de proprietate, pt I-a se calc pt fiecare obiect in parte, iar pt celelante de la valoarea totala a categoriei. 1.M. soldului degresiv(care nu este identical cu cea din con-te)

Baza valorica ajustata la sfirs anului Nu se calc aceasta fiind o corectie a calc uzurii in scopuri fiscale Exista 2 situatii: 1.Se recunosc ca deduceri in marime de 15% de la baza

6.Valoarea probabila ramasa

7. Chelt de reparative a MF

(reparative capital)

valorica la inceputul anului 2.Depasirea limitei de 15 % se include in baza valorica a categoriei de proprietate prin indicatorul corectari din registrul de cal a uzurii.

Uzura in scopuri fiscal se calc ca produs dintre baza valorica ajustata la sf anului si norma uzurii pt fiecare categorie de proprietate.Normele uzurii in dependent de categorie de proprietate: I grupa-5%; II-8%; III- 12.5%; IV- 20%; V-30% Baza valorica a MF la sf anului = baza valorica a MF la incep anului + intrari de MF pe parcursul anului +/- corectari a volorii MF iesiri din MF pe parc anului Baza valorica a MF la incep anului este suma valorica a MF transcrisa din registrul de calcul a uzurii MF in scopuri fiscale ca baza valorica calculate la sf anului precedent. Intrari de MF include toate procurarile inregistrate in con-tea financiara pe parcursul anului analizat. Suma corectiilor include: -depasirile chelt de reparative a MF peste limita de 15 % -valoarea ramasa efectiv inregistrata in con-tea la data scoaterii din uzura -suma TVA calculate de la valoarea de bilant iesite din gestiune Iesirea din MF cuprinde -suma incasate de la realizrea MF -baza valorica a MF ajustata in cazul operatiilor de schimb sau donatii In cazul in care rezultatul calcularii uzurii MF se obtine: a) Un rezultat pozitiv (cind uzura se calc pe principia generali) b) Un rezultat negative (se constata ca Vimp, iar soldul catgoriei se egaleaza cu zero) Uzura in scopuri fiscal se calc intr-un registru special care are o forma standarta.

7.Modul de intocmire si prezentare a declaratiei cu privire la impozitul pe venit al persoanelor ce practica activitatea de intreprinzator (declaratia roz) 8.Caracteristica generala a TVA

9.Factura fiscal si caracteristica acestora 10.Modul de inregistrare in calitate de platitor TVA 11.Modul de completare a declaratiei TVA 12.Contabilitatea TVA aferenta procurarilor de bunuri si servicii in cazul cind cumparatorul si vinzatorul sunt rezidenti, platitori de TVA 13. Contabilitatea TVA aferenta procurarilor de bunuri si servicii in cazul cind bunurile sunt investite sub forma de aport in capitalul statutar 14. Contabilitatea TVA aferenta procurarilor de bunuri si servicii in cazul cind bunurile sunt primate cu titlu gratuit 15. Contabilitatea TVA aferenta procurarilor de bunuri si servicii in cazul cind bunurile sunt cumparate la un pret mai mic decit cel de piata 16. Contabilitatea TVA aferenta procurarilor de bunuri si servicii in cazul cind un participant nu este platitor de TVA 17.Contabilitatea TVA aferanta valorii materiale lipsa si delabitarilor (furturilor) 18.Contabilitatea TVA aferenta valorii materiale utilizate pentru activitatea distractive 19.Contabilitatea TVA la importul de valori materiale si servicii 20.Contabilitatea TVA in cazul decontarilor creantelor si datoriilor compromise

S-ar putea să vă placă și