Sunteți pe pagina 1din 17

Identitatea si conceptul de contabilitate

manageriala

Cresterea in complexitate a relatiilor de afaceri in conditiile unei concurente


accentuate,manifestat in procesul de alocare si utilizare a resurselor economice precum si-n procesul
de adjudecare a pietelor de desfacere a determinat o revolutie profunda in domeniul managementului
si implicit in cadrul contabilitatii,ca principala sursa de informatii si de asistare a procesului
decisional.
Pe de alta parte configuratia si complexitatea structurii functionale si tehnico-organizatorice a
entitatilor economice,varietatea activitatilor derulate si introducerea continua a tehnologiilor avansate
reprezinta factori endogeni de influenta a contabilitatii,care impun afirmarea contabilitatii manageriale
ca o componenta esentiala a sistemului contabil.In acest context de factori externi si interni entitatile
sunt constranse la o utilizare a factorilor de productie realizata in termenii optimului economic,in care
sa fie minimizate consumurile respesctiv eforturile acestora si sa fie maximizate veniturile respective
efectele procesului de alocarea si utilizare a resurselor.
Optimizarea activitatii entitatilor este conditionata de un proces continuu de culegere si prelucrare
a informatiilor economice in general si a celor contabile in particular,menit sa contribuie la asistarea
procesului decizional pe diferite trepte ierarhice ale procesului de management.
Delimitarea conceptului de contabilitate manageriala trebuie sa se realizeze in functie de doua
aspecte si anume:
1.In functie de preocuparile anterioare de definire a acesteia,,sectiuni intime”a sistemului
contabil;
2.In functie de obiectivele acesteia si de specificul prelucrarii informatiilor contabile.
Conceptul de contabilitate manageriala s-a conturat destul de greu in literatura de
specialitate,specialistii contabili conferindu-i alte attribute cum ar fi:contabilitatea de gestiune
respective contabilitatea analitica.
Termenul de contabilitate de gestiune nu este unul incorect,insa nu are in vedere finalitatea
suprema a informatiei contabile ,destinatia acesteia orientate spre actul decizional care serveste gestiunii
entitatilor economice.
Termenul de contabilitate analitica reflecta termenii abordarii acestei sectiuni a contabilitatii
respectiv detalierea unor structuri ale situatiilor financiare active,datorii,capitaluiri
proprii,venituri,cheltuieli si rezultate care sunt prelucrate si analizate din perspective contabilitatii
manageriale.
Conceptul de contabilitate manageriala se circumscrie obiectivelor si specificului prelucrarii
informatiilor contabile datorita urmatoarelor considerente:
-prima categorie de utilizatori a informatiei contabile care beneficiaza de acestea sunt managerii;
-prelucrarea acestora pentru uzul intern si extern poarta apanajul actului decisional;
-contabilitatea manageriala realizeaza o conciliere a gruparii cheltuielilor dupa natural or
economica si deupa destinatie in vederea atingerii obiecivelor de gestiune a entitatilor economice.
Astfel,contabilitatea manageriala poate fi definite ca fiind ansamblul de proceduri de
identificare,cuantificare,colectare,analiza si raportare a informatiilor contabile cu privire la
operatiunile,activitatile,procesele,lucrarile si serviciilor realizate de entitatile economice in vederea
fundamentarii deciziilor tactice si strategice privibd atingerea obiectivelor fixate de entitate.
Prezentarea generala a entitatii.

1.1 Scurt istoric al firmei S.C TEXTILE S.A

“ S.C TEXTILE S.A ” este o societate pe actiuni cu asociat unic, avand


sediul social in comuna OARJA , langa autostrada PITESTI-BUCURESTI.
S.C TEXTILE S.A este inregistrata la Registrul comertului sub numarul
J03/168/1991, cod fiscal R180289, avand un capital social subscris si varsat de
2190 000 lei.
In actul constitutiv este precizata o perioada nedeterminata de functionare si
societatea are o cifra de afaceri (CA) in valoare de 5207934 mii lei si un profit in
valoare de 180094 mii lei.
Obiectul contabilitatii patrimoniului il reprezinta reflectarea in expresie
baneasca a bunurilor mobile si imobile, inclusiv solul, bogatiile naturale si alte
bunuri cu potential economic, disponibilitatile banesti, titluri de valoare, drepturile si
obligatiile persoanelor prevazute la articolul 1, precum miscarile si modificarile
intervenite in urma operatiunilor patrimoniale efectuate, cheltuielile, veniturile si
resursele obtinute de acestea.
Natura aporturilor din cadrul societatii noastre sunt in numerar si in
natura ; prestatiile in munca si creantele nu constituie aport iar aportul in natura este
de maximum 60%.
S.C TEXTILE S.A lucreaza in prezent cu societati din judetul Arges si cu
magazine din orasele alaturate judetului nostru, distribuindu-le produsele sale textile .

1.2 Profilul de activitate


Societatea TEXTILE S.A are ca obiect de activitate principal fabricarea de
articole de imbracaminte.
Mai vizam si alte obiecte de activitate cum ar fi :importul de masini de
cusut si tighelat,precum si de piesele necesare schimbului ;achizitionarea de materii
prime, materiale auxiliare si alte accesorii destinate producerii de confectii textile;
vanzarea cu amanuntul de confectii textile

1.3 Resursele umane


Ansamblul proceselor din cadrul societatii prin care se asigura resursele
umane, precum si utilizarea, dezvoltarea si motivarea acestora constituie continutul
functiunii de personal.
Locul si rolul acestei functiuni in firma noastra decurg in mod firesc, din
functiile deosebit de importante, de neinlocuit, pe care le au resursele umane,
singurele creatoare de valoare si valoare de intrebuintare in procesul muncii.O
reflectare nemijlocita a rolului in continua crestere a resurselor umane o reprezinta
amploarea sporita a activitatilor de personal din firma noastra.
O caracteristica dominanta a activitatilor functiunii de personal este realizarea
ei in buna masura, dispersat, cea mai mare parte a componentelor operationalizandu-
se prin intermediul personalului managerial. Mai mult , obiectivele specifice, sarcinile,
competentele si responsabilitatule de personal constituie elemente de baza, adesea
esentiale, ale muncii managerilor.
In esenta, organizarea firmei consta in stabilirea si delimitarea proceselor de
munca fizica si intelectuala a componentelor acestora (miscari, timpi, operatii, lucrari,
sarcini) precum si gruparea lor pe posturi, formatiuni de munca, compartimente,
corespunzator anumitor criterii manageriale, economice, tehnice si sociale in vederea
realizarii in cele mai bune conditii a obiectivelor previzionate.

2.Obiectivele firmei S.C TEXTILE S.A A.G.A

Principalele obiective ale firmei noastre sunt urmatoarele:


- cresterea cifrei de afaceri
- satisfacerea totala a clientilor prin asigurarea unui raport calitate/pret cat
mai avantajos
- aplicarea unui sistem important de management
- in viitor se urmareste o dezvoltare a productiei
- profitul rezultat din vanzarea articolelor textile se urmareste modernizarea
societatii
- investitie in utilaje, fiind neaparat necesara schimbarea acestora cu unele
moderne
- produsele rezultate sa fie vandute de catre reprezentanti, nefiind permisa
comercializarea pe piata a produselor textile de catre vanzatorii ambulanti

3.Analiza mediului extern

In orice industrie , functionarea oricarei societati este influentata de o serie


de factori precum: factori tehnologici, culturali, economici sau polici.
In ceea ce priveste societatea noastra, ea functioneaza intr-un mediu influentat
in cea mai mare parte de factori tehnologici si factori socio-culturali.
Politica societatii noastre nu se mai stabileste in raport cu productia sa ,
adica in raport cu caracreristicile bunurilor fabricate, ci ea se bazeaza pe observarea
constanta a asteptarilor si dorintelor potentialilor clienti.
Desi , societatea noastra se afla in apropierea orasului Pitesti, a avut o piata
de desfacere destul de buna, dar in viitorul apropiat se preconizeaza o crestere a
numarului de astfel de societati in judetul nostru ducand la scaderea profitului.
Avand in vedere ca in strainatate forta de munca este mai ieftina ca la noi,
iar in tara noastra cheltuielile tehnologice sunt mult mai mari vor duce,bineinteles,
la crearea unui dezavantaj enorm pentru societatea noastra in ceea ce priveste
profitul.

4.Analiza mediului concurential

Piata potentiala a societatii noastre este apreciata, tinand seama de


nonconsumatorii relativi de produsele noastre, care pot fi transformati in cumparatori
efectivi, si de consumatorii care pot fi atrasi de la concurenti.
Producatorii concurenti influenteaza volumul vanzarilor in special prin
comportamentul lor in marerie de politica de gama de produse oferite, de preturi
practicate, de comunicatii si de distributie.
Astfel, concurenta este o confruntare deschisa, loiala, prin care agentii
economici ofertanti incearca sa se mentina si sa-si amelioreze situatia pe piata. In
acest scop ei folosesc instrumente specifice care se pot grupa in doua categorii:
a) instrumente de natura economica
- reducerea costurilor bunurilor si serviciilor
- scaderea pretului de vanzare sau tarifelor
- ridicarea calitatii bunurilor
- acordarea in conditii legale a unor facilitati pentru clienti(pentru clientii
fideli sau pentru cei ce cumpara marfa in cantitate mare se face o reducere de
pret)
b) instrumente extraeconomice ale luptei de concurenta
- furnizarea de informatii generice pentru toti clientii
- sponsorizarea unor actiuni sociale de interes local sau regional
- presiuni morale asupra clientilor( lichidare de stoc, criza de materiale,
scumpirea de materiale, etc,)

5. Analiza interna si externa a organizatiei

Analiza mediului extern al societatii ’’TEXTILE’’ se refera la doua lucruri ce


trebuiesc analizate si anume la oportunitatile firmei si la restrictiile ei.
Principalele oportunitati ale firmei sunt :
- costuri reduse ale fortei de munca
- facilitati fiscale privind reducerea impozitelor si taxelor pentru sponsorizarea
unor actiuni sociale de interes local si reducerea impozitului pentru profitul
reinvestit
- fidelitatea clientilor
- tendintele modei
- necesarul clientilor
- este o piata generica
- existenta unei piete stabile
- bariere de intrare pentru cei ce doresc sa intre pe piata
- adoptarea unei politici intense de inovare
Principalele restrictii ce apartin firmei sunt :
- venituri reduse ale familiei
- orientarea clientilor spre produse de import
- nivelul educational
- posibilitatea clientilor de a se orienta spre produse de export
- costul ridicat al utilajelor
Analiza mediului intern al societatii se concretizeaza in analizarea punctelor forte si
punctelor slabe ale organizatiei.
Punctele forte ale societatii sunt :
- pozitia pe piata a firmei
- existenta unui sistem de transport propriu
- experienta in domeniu
- posibilitatea productiei de masa
- capacitatea de a creea noi produse
- apreciere din partea clientilor
- personal bine pregatit
- firma are un magazin propriu
- resurse financiare suficiente
Punctele slabe ale firmei sunt :
- neexistenta unor campanii publicitare eficiente si de calitate
- costuri mai mari decat ale concurentilor
- esecul in activitatea de cercetare-dezvoltare
- neexistenta unui echipament de lucru la nivel foarte ridicat

6. Situatia indicatorilor economico-financiari in perioada 2000-2001

Analizand situatia din tabelul de mai jos se constata realizarea urmatorilor


indicatori de eficienta ai societatii si anume:
- cifra de afaceri a depasit prevazutul cu 1,847 mil lei
- veniturile totale realizate sunt de 6,013 mil, deci cu 1,113 mil mai mult
decat cheltuilile totale prevazute
- din tabel se poate observa ca profitul brut nu s-a realizat datorita
cheltuielilor cu investitiile, reparatiile si modernizarile efectuate
- analizarea situatiei din contul de profit si pierdere al societatii se poate
observa ca societatea obtine profit in cursul anului 2001 din activitatea financiara in
valoare de 50630 mii lei.
- salariul mediu net realizat are o valoare de 1,6 mil lei fata de cel prevazut
care are o valoare de 1,57 mil lei.Deci a depasit prevazutul cu 0,03 mil lei
- salariul mediu brut realizat depaseste salariul prevazut cu 0,1 mil lei
- rezultatul exceptional este in valoare de 69027 mii lei
Viabilitatea firmei intr-un mediu concurential este asigurata numai in masura in
care dispune de un potential material ai carui parametrii tehnici si functionali sunt
adoptati noilor exigente.
In analiza mijloacelor fixe se urmareste evolutia valorii de inventar pe o
perioada , pe total si pe principalele categorii de mijloace fixe productive, deci care
participa in mod direct la procesul de productie.
Denumire Prevazut Prevazut Realizat Realizat Indice% Indice%
indice 2000 2001 2000 2001 2000 2001
Cifra de 2,8 3,9 4,360 5,747 155,7 147,3
Afaceri
(mil lei)
Venituri 3,6 4,8 5,401 6,031 150,002 125,6
Totale(mil
Lei)
Cheltuieli 4,4 4,9 5,014 6,013 113,3 122,7
Totale(mil lei)
Profit 18 20 17 18 94,4 90
Brut(mil lei)
Profit 15 16 16 14 106,6 87,5
Net(mil lei)
Cheltuieli cu 189 200 300 229 158,7 114,5
salarii
(mil lei)
Salariu 1,7 1,9 1 2 58,8 105,2
Mediu
brut(lei/sal/luna)
Salariu mediu 1,53 1,57 1,4 1,6 91,5 101,9
net(lei/sal/luna)
Ponderea 1,99 2,96 3,70 3,82 185,9 129,05
cheltuielilor cu
salariatii in
total cheltuieli
de exploatare
(%)

7. Formularea strategiei, tipul de strategie aplicata, caracteristici principale.

Prin definitie, strategia consta in specificarea abordarii fundamentale pentru


obtinerea avantajului competitiv urmarit de firma, ce furnizeaza contextul actiunilor
de intreprins in fiecare domeniu functional.
In acceptiunea firmei noastre, prin strategie se intelege ansamblul
obiectivelor majore ale organizatiei pe termen lung, principalele modalitati de
realizare, impreuna cu resursele alocate, in vederea obtinerii avantajului competitiv
potrivit misiunii organizatiei.
Principalele caracteristici ale strategiei aplicata de firma noastra sunt :
- intotdeauna strategia are in vedere, in mod implicit si explicit , realizarea
unor scopuri bine determinate, specificate sub forma de misiune sau obiectiv
- strategia vizeaza perioada viitoare din viata firmei, cel mai adesea 3-5
ani, de aici, si gradul ridicat de risc si incertitudine ce-i este asociat, cu toata gama
consecintelor in procesul operationalizarii
- sfera de cuprindere a strategiei este organizatia in ansamblu. Chiar si
atunci cand se refera direct doar la anumite domenii (tehnic sau comercial) ea are la
baza luarea in considerare a problemelor de ansamblu ale firmei
- continutul strategiei se rezuma la elementele esentiale, concentrindu-se
asupra evolutiilor majore ale firmei, indiferent ca acestea reprezinta sau nu schimbari
fata de perioada anterioara
- strategia se bazeaza pe abordarea corelativa a organizatiei si mediului in
care-si desfasoara activitatea.Prevederile strategiei au in vedere realizarea unei
interfete cat mai eficace intre firma si mediu, reflectata in performantele
organizatiei.
- indiferent daca managerii ce o elaboreaza sunt constienti sau nu strategia
reflecta interesele cel putin ale unei parti a stakeholderilor
- prin strategie se are in vedere prefigurarea unui comportament
competitiv pentru organizatie pe termen lung, tinind cont atat de cultura firmei cat
si de evolutiile contestuale
- obtinerea unei sinergii cat mai mari constituie intotdeauna scopul
demersului de elaborare a strategiei ; expreasia sa economica o constituie generarea
unei valori adaugate cat mai substantiale, recunoscute prin cumparare de catre
clientii firmei
- prin modul cum este conceputa strategia este necesar sa aiba in vedere
si sa favorizeze defasurarea unui intens proces de invatare organizationala; prin
aceasta, se desmneaza nu numai insusirea de noi abilitati care se reflecta in
comportamentele si actiunile lor
- la baza abordarii strategiei se afla principiul echifinalitatii, care potrivit
lui exista mai multe modalitati sau combinatii de resurse si actiuni , prin care se
poate asigura atingerea unui anumit obiectiv
- in firma noastra strategia are un caracter formalizat, imbracand forma unui
plan
- obtinerea avantajului competitiv, referitor la costul sau calitatea produsului
constituie scopul principal al elaborarii strategiei si criteriul cel mai important de
evaluare a calitatii sale
Tipul de strategie aplicata de firma noastra este de forma agresiva datorita
oportunitatilor sale.

8. Implementarea alternativei strategice optime.

Implementarea strategiei adoptate de firma se realizeaza prin urmatoarele :


- deschiderea de noi magazine si in alte orase
- cresterea productivitatii firmei prin cumpararea de masini de cusut si
tighelat mai performante
Factorii cheie sunt :
- se acorda dicount in functie de cantitatea cumparata
- se accepta plata la termen a clientilor fideli
- se ofera produse de calitate , lucru ce tine piept concurentilor
Entitatea realizeaza doua produse P1 si P2 cunoscandu-se urmatoarele informatii :
- productie realizata:- P1 1000 buc
- P2 500 buc
- cheltuieli materii prime:- P1 6000 lei
- P2 4000 lei
- salarii brute directe:- P1 3000 lei
- P2 2000 lei
- cheltuieli cu amortizarea utilajelor:- 1200 lei
- salarii brute indirecte:- 1000 lei
- asigurarea utilajelor:- 800 lei
- cheltuieli generale de administratie:- cheltuieli cu materiale consumabile-700
lei
- salarii TESA-1000 lei
- amortizarea spatiilor administrative-100 lei
- cheltuieliile indirecte se repartizeaza in functie de consumul de materii
prime,iar cheltuieliile generale de administratie se repartizeaza in functie de costul de sectie.

Determinati pretul de vanzare a celor doua produse stiind ca marja de profit la produsul P1
20%,P2 50%

Productie Administrativa

cl6xx. 11.cheltuieli directe P1 cl6xx2 cheltuieli generale


cl7xx. 12.cheltuieli directe P2
13.cheltuieli indirecte

1.inregistrare consum materii prime


601=301 10000 921=901 10000
601.11 6000 921.1 6000
601.12 4000 921.12 4000

2.inregistrari salarii brute directe


641=421 5000 921=901 5000
641.11 3000 921.1 3000
641.12 2000 921.2 2000

3.inregistrari cheltuieli indirecte cu amortizarea utilajelor


6811=2813 1200 923=901 1200

4.inregistrare salarii indirecte


641=421 1000 923=901 1000
641.13

5.inregistrare cheltuieli cu asigurarea utilajelor


613=5121 800 923=901 800
613.13
6.inregistrare cheltuiala cu materiale consumabile in scopuri administrative
6028=3028 700 924=901 700
6028.2

7.inregistrari salarii TESA


641=421 1000 924=901 1000
641.2

8.inregistrari amortizari spatii administrative


6811=2811 100 924=901 100
6811.2

9.inregistrare decontarii cheltuielilor directe


Cost direct P1=RD921.1/QP1=9000lei/1000 buc=9lei buc-sistem autonom
sau
Cost direct P1=RDcl6xx.11/QP1=9000lei/1000buc=9 lei buc contabilitate integrate

10.inregistrarea repartizarii si decontarii


Cheltuielilor indirecte de productie 902=923 3000
902.1 1800
902.2 1200
Situatia de repartizare a cheltuielilor indirecte

1.cheltuieli de repartizat: 3000(RD 923 sau RD cl6xx13)


2.baza de repartizare : 10000 din care P1:6000
P2:4000
3.coeficienta de suplimentare: rd1/rd2*100=3000/10000*100=30%
4.cheltuieli repartizate:3000din care P1 6000*30%=1800
P2 4000*30%=1200
Cost sectie = cost direct + cheltuieli indirecte
Cost sectie = 15000+3000=18000
Cost sectie P1 = 9000+1800=10800
P2 = 6000+1200=7200
11.11 inregistrarea repartizarii si decontarii cheltuielilor generale de administratie
902=924 1800

Situatia de repartizare a cheltuielilor generale

1.cheltuieli de repartizat: 1800(RD 924 sau RD cl6xx2)


2.baza de repartizare : 18000 din care P1 10800
P2 7200
3.coeficient de suplimentare rd1/rd2*100=1800/18000*100=10%
4.cheltuieli repartizare 1800 din care P1 : 10800*10%=1080
P2 :7200 *10%=720
Cost productie : cost sectie = cheltuieli generale = 18000+1800=19800
Cost productie P1:10800+1080=11880 lei costuri productie P1=11880lei/1000buc=11,88lei/buc
P2=7200+720=7920 lei costuri productie P2=7920/500=15,84 lei/buc

12.12Inregistrarea obtinerii productiei:


345=711 19800 931=902 19800
345.11 711.11 11880 931.11 902.11 11800
345.12 711.12 7920 931.12 902.12 7920

Pret vanzare P1=11,88 lei + 11,88 lei *20%=112,90752


P2=15,84 lei + 15,84 lei *50%=501,8112

Indicatorii intermediari de gestiune:


a.marja comerciala
b.valoarea adaugata in cele doua variante:propriu-zisa si globala
c.excedentul brut de exploatare
d.capacitatea de autofinantare globala si neta
e.rezerva manageriala
f.refuzlatul exploatarii
g.rezultatul current
h.rezultatul extraordinar
i.rezultatul brut global
j.rezultatul net
In determinare indicatorilor privind rezultatul se are in vedere urmatoarele:cota de impozit
pe profit 16%,iar partea din profit net repartizata actionarilor pentru dividende este de 20%

REZOLVARE
1.Marja comerciala (MC)=venituri din vanzareamarfurilor (RC707)-cheltuieli privind
marfurile(RD607)=700 lei – 600 lei = 100 lei

2.Valoarea adaugata se calculeaza in doua versiuni:


a.valoarea adaugata propriu-zisa :
VAP=∑Vct70x-(∑Cct60x+∑Cct61x+∑Cct62x)
b.valoarea adugata globala :
VAG=VAP+(∑Vct75x-∑Cct65x)+(∑Vct76x-∑Cct66x)+(∑Vct77x-∑Cct67x)
VAG=21475 lei+(500lei-400lei)+(900lei-500lei)+(250lei-500lei)
VAG=21725 lei

3.Excedentul brut de exploatare :


EBE=VAG-∑Cct64x
EBE=21725 lei-6600lei=15125lei

4.Capacitatea de autofinantare imbraca doua forme:


a.capacitate de autofinatare globala
CAFg=EBE-(∑Cct63x+∑Cct69x)
Impozitul pe profit =rezultatul brut global x cota de impozit pe profit(16%)
Rezultatul brut global (RG)=venituri totale-cheltuieli totale=35350lei-21375lei=13975lei
Impozit pe profit =13975 lei*16%=2236lei
CAFg=15125lei-(750lei+2236lei)=12139lei
b.capacitatea de autofinantare neta:
CAFn=CAFg-∑Cct68x=12139lei-400lei=11739lei

5.Rezerva manageriala:
RM=CAFg-RCct457
RN=Rb-Ip
Rn=13975lei-2236lei=11739lei
RCct457=Rn*cota de prelevare din profitul net pentru dividende
RCct457=11739lei*20%=2348lei
RM=12139lei-2348lei=9791 lei

6.Rezultatul exploatarii:
RE=Vexpl-Cexpl120375
RE=34200lei-19975lei=13825lei

7.Rezultatul financiar:
RF=Vfin-CHfin
RF=900lei-500lei=400lei

8.Rezultatul current:
RC=RE+RF
RC=13825lei+400lei=14225lei

9.Rezultatul extraordinar:
RC=Vext-CHext
RC=250lei-500lei=-250lei

10.Rezultatul brut global:


RG=RE+RF+REXT
RG=13825lei+400lei-250lei=13975lei

11.Rezultatul net:
RN=RG-Ip
RN=13975lei-2236lei=11739lei
CONTABILITATE DE GESTIUNE ŞI
CALCULAŢIA COSTURILOR

Definiţia şi obiectivele contabilităţii de gestiune şi calcularea


costurilor.

Obiectul contabilităţii de gestiune îl constituie determinarea costurilor


prestabilite, înregistrarea cheltuielilor ocazionate de activitate de producţie,
executarea de lucrări, prestări servicii, determinarea costului efectiv, stabilirea
abaterilor dintre costul prestabilit şi costul efectiv, analiza acestora cât şi
determinarea rezultatelor analitice.
În cadrul contabilităţii de gestiune şi calculaţie a costurilor sunt
evidenţiate numai cheltuieli care au o anumită legătură (directe sau indirecte) cu
activitatea desfăşurată.
Contabilităţii de gestiune şi calcularea costurilor mai este denumită şi
contabilitate analitică, deoarece dă posibilitatea determinării rezultatelor în mod
analitic pe fiecare purtător de cost sau sector de activitate.

Obiectivele
Rezultă din obiectul de studiu şi sunt următoarele:
- determinarea costului prestabilit, standard antecalculat pe purtători de cost
şi sectoare de activitate
- colectarea cheltuielilor de producţie, administrarea şi determinarea costului
efectiv
- determinarea abaterilor dintre costul prestabilit şi cel efectiv, analiza
acestora cât şi determinarea rezultatelor analitice
- determinarea costurilor ca bază a formării preţurilor de vânzare

Funcţiile contabilităţii de gestiune


Funcţia previzională- presupune determinarea costurilor standard
antecalculate, bugetare. Determinarea acestora se face pe baza normelor de
consum şi de muncă ştiinţific fundamentate cât şi pe baza analizei cheltuielilor
înregistrate în ultimele perioade de gestiune (5-10 ani), valorile fiind luate în date
comparabile.
Funcţia de înregistrare analitică curentă-presupune colectarea şi
înregistrarea tuturor cheltuielilor efectuate pe destinaţii în mod analitic şi în
momentul efectuării acestora. În acest fel orice cheltuială efectuată, care priveşte
producţia, va fi înregistrată în momentul efectuării, pe baza documentelor
justificative, care atestă efectuarea operaţiunii.
Funcţia de analiză şi control-se realizează numai cu condiţia îndeplinirii
primelor două funcţii. Presupune determinarea abaterilor dintre costul prestabilit
şi costul efectiv, recuperarea eventualelor pagube şi luarea de măsuri pentru a
preîntâmpina în viitor asemenea deficienţe.
Rolul contabilităţii de gestiune
Constă în:
- determinarea costului unitar şi total pe purtător şi pe sector, utilizând
procedee şi metode de calculaţie specifice activităţii desfăşurate
- rolul rezidă în posibilitatea comparării în dinamică a costurilor unui anumit
produs, întrucât structura de cost se menţine
- este instrumentul important în planificarea şi prognoza activităţii, în
întocmirea bugetului cheltuielilor de producţie, ca parte componentă a bugetului
de venituri şi cheltuieli al unităţii
- cunoaşterea costurilor dă posibilitatea luării de măsuri în modificarea
proceselor tehnologice, în scopul reducerii cheltuielilor de producţie
- cunoscând structura antecalculată (standard) a costurilor pe purtător şi pe
sectoare pot fi înlăturate în urmărirea curentă a cheltuielilor, acele feluri de
cheltuieli, care nu au legătură cu producţia

Clasificarea cheltuielilor care formează costul producţiei


Din punct de vedere al posibilităţii de identificare a cheltuielilor pe purtător şi
pe sectoare:
- cheltuieli directe
- cheltuieli indirecte
Cheltuielile directe sunt acele cheltuieli pentru care există posibilitatea
identificării pe purtător de cost (produs, lucrare, serviciu) încă din momentul
efectuării lor. Se cuprind: cheltuieli cu materii prime şi materiale consumabile (o
parte din acestea), salariile personalului direct productiv şi contribuţiile aferenta
acestora.
Cheltuielile indirecte sunt acele cheltuieli imposibil de identificat în
momentul efectuării numai pe sectoare de activitate sau locuri de cheltuieli.
Se cuprind:
- cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor
- cheltuieli generale ale secţiei
- cheltuieli generale ale întreprinderii
După natura economică:
- cheltuieli cu munca vie
- cheltuieli cu munca materializată
Cheltuieli cu munca vie (cu personalul) sunt: cheltuieli cu salarii brute,
contribuţii, fond de şomaj, etc.
Cheltuielile materializate : cheltuieli cu materii prime şi materiale, energie,
combustibil, amortizare, cheltuieli de întreţinere, reparaţii etc

Elemente primare de cheltuieli:


- cheltuieli cu materii prime şi materiale
- cheltuieli cu materii recuperabile (se scad)
- cheltuieli cu energia, combustibil, apă
- cheltuieli cu amortizarea
- cheltuieli cu prestaţiile terţilor
- alte cheltuieli materiale
- contribuţii şi asigurări
- alte cheltuieli salariale

Articole de calculaţie:
- materii prime şi materiale directe
- materiale recuperabile (care se scad)
- alte cheltuieli cu materiale directe
- salarii personal muncitor direct productiv
- contribuţii şi protecţie socială aferente salariilor directe

TOTAL cheltuieli directe


- cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajelor
- cheltuieli generale de ale secţiei
II. (6+7) TOTAL cheltuieli indirecte de producţie
III. (I+II) cost de producţie
- cheltuieli generale ale întreprinderii şi administraţie
- cheltuieli de desfacere
IV. (III+8+9) costul complet comercial

Metode de contabilitate de gestiune şi calculaţie a


costurilor: concepte şi clasificări.

Metoda de calculaţie este calea de urmat prin utilizarea unor procedee


specifice de calculaţie în scopul realizării obiectivului primordial al contabilităţii de
gestiune, respectiv determinarea costului unitar pe purtător şi pe sectoare de
activitate.

Clasificarea metodelor de calculaţie

După momentul la care se efectuează calculaţia comparativă procesului de


producţie:
- metoda de calculaţie de tip prestabilit (antecalculaţie)
-metoda costurilor standard
- metoda de calculaţie de tip efectiv
- metoda globală, pe faze, pe comenzi
După modul de cuprindere a cheltuielilor în determinarea costului unitar, metode
de calculaţie se împart în:
- metoda de calculaţie de tip absorbant, total sau filtoasting
- metoda globală, pe faze, pe comenzi, standard cost
- metoda de calculaţie de tip parţial
- metoda direct costing
- metoda costurilor directe
După evoluţia metodelor întâlnite:
- metoda de tip clasic: - metode globală
- metoda pe faze
- metoda pe comenzi
- metoda evaluate: - metoda standard cost
- metoda direct costing
- metoda THM (tarif, oră, maşină)

Procedee de calculaţie costurilor.


Se utilizează următoarele categorii de procedee:
- procedee de determinare şi delimitare a cheltuielilor pe purtător şi pe
sectoare
- procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte
- procedee de separare a cheltuielilor în variabile şi fixe
- procedee de determinare a costului producţiei de fabricaţie interdependentă
- procedee de determinare a costului unitar

Procedee de determinare a costului unitar.


În această categorie se cuprind:
- procedeul diviziunii simple
- procedeul cantitativ
- procedeul indicilor de echivalenţă
- procedeul echivalării produsului secundar cu produsul principal
- procedeul deducerii valorii produsului secundar sau procedeul valorii
rămase sau procedeul restului

Procedeul echivalării produsului secundar cu produsul principal.


Se utilizează atunci când din procesul de fabricaţie se obţine un produs
principal şi unul sau mai multe secundare.

Etapele în aplicarea acestui procedeu sunt:

Etapa I. – transformarea producţiei secundare în producţie principală,


potrivit relaţiei:

qs/p = Qs / E

qs/p - cantitatea de produse secundare transformată (convenţional) în produs


principal
Qs - cantitate de produs secundar
E - echivalentul (care este dat)

Etapa II. – determinarea cantităţii totale teoretice de produs principal


potrivit relaţiei:

Qt/p = Qp + qs/p
Qt/p - cantitatea teoretică de produs principal
Qp - cantitatea de produs principal

Etapa III. – determinarea costului pe unitate teoretic principală potrivit


relaţiei:

ctu/t = Σ chi / Qt/


i=1

Etapa IV. - determinarea cheltuielilor totale aferente produsului principal,


potrivit relaţiei:
Ch producţiei secundare = ch totale – ch producţiei principală

Etapa V. - determinarea costului unitar al produsului secundar, potrivit


relaţiei:

ct u(s) = chelt. prod. secundar / Qs


sau
ct u(s) = ctu/t / E
BIBLIOGRAFIE

CONSTANTIN OPREAN - Managementul strategic ,Ed Univer


MIHAIL TITU -sitatii din Sibiu, 2002
CRISTINA OPREAN

GHEORGHE MEGHISAN - Bazele marketingului, Ed Economica


TUDOR NISTORESCU Bucuresti, 1998

BRATIANU C. - Management strategic, Ed CERES,


Bucuresti ,2000*.*.* - Surse informative din cadrul S.C
TEXTILES.A
GHEORGHE FATACEANU - Contabilitate manageriala editia a II-a
Cluj-Napoca 2009

proiectul NU va mai contine urmatoarele: Bugetul de Venituri si Cheltuieli,


Studiul de caz si Concluziile, avand in vedere ca aceste subiecte nu au fost
atinse la curs. Veti pregati proiectul pana la Metoda de calculatie INCLUSIV +
o aplicatie referitoare la metoda de calculatie